Sunteți pe pagina 1din 7

Numele i prenumele profesorului Szalay Miklos Attila

Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a I!a
Num"r #e ore #in trunc$iul comun% & or" s"pt"m'nal
PLANIFICAREA CALENDARISTIC ANUAL (anul colar 2014-2015)
Geo(rafia Europei
)nitatea
#e
*n+",are
Competen,e specifice Con,inuturi Nr- #e
ore
S"pt"!
m'na
O.ser+a,ii/
E+aluare
SEMES0R)1 2&3 septem.rie 45&6 7 85 ianuarie 45&39
&- Europa!
caracteriza
re (eneral"
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte
noi
1.!. "laborarea unui text coerent utiliz#nd termeni geografici
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
2.2. %itirea corect a denumirilor i a termenilor geografici din limbile strine
europene
3.1. &ransferarea elementelor din matematic i tiin'e pentru explicarea realit'ii
geografice europene
3.2. "xplicarea fenomenelor i proceselor naturale i umane specifice geografiei
"uropei
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
3.). tilizarea opera'iilor i no'iunilor matematice la nivel elementar
3.*. $dentificarea influen'elor te+nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale
mediului european
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
Recapitulare
- Pozi'ia
geografic,
limitele, 'rmurile,
ntinderea
- Relief .
caracteristici
generale, unit'i
ma/ore
- %lim
- (pe
- 0egeta'ie,
faun, soluri
: & 7 :
11) sept.
. 31 oct.
221!3
"valuare
ini'ial
"valuare
oral
Prob scris
de evaluare
1
ale "uropei
!.!. tilizarea reprezentrilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de
geografie a "uropei
!.). tilizarea sistemului de coordonate geografice n localizarea elementelor i
fenomenelor pe continentul european
).1. $dentificarea informa'iilor cu caracter geografic referitoare la "uropa, n baze
de date accesibile prin internet
*.2. "xplicarea diversit'ii naturale, umane i culturale a "uropei realiz#nd
corela'ii cu informa'iile dob#ndite la alte discipline colare
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.!. Prelucrarea informa'iei5 completarea unui tabel cu date extrase din alte surse,
analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple etc.
4.). 6rdonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite criterii de
clasificare5 cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.7. (nalizarea elementelor din realitatea european observat 1direct sau
indirect3
4- Europa!
caracteriza
re (eneral"
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte
noi
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
2.2. %itirea corect a denumirilor i a termenilor geografici din limbile strine
europene
3.2. "xplicarea fenomenelor i proceselor naturale i umane specifice geografiei
"uropei
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
3.). tilizarea opera'iilor i no'iunilor matematice la nivel elementar
3.*. $dentificarea influen'elor te+nologiilor asupra caracteristicilor geografice ale
mediului european
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
Popula'ia
(ezri umane
8arta politic
Resurse
naturale
- (ctivit'i
economice
1agricultur,
industrie,
transporturi,
turism3
3 ; 7 &4
13 nov. .
) dec.
221!3
"valuare
oral
Prob scris
de evaluare
2
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).1. $dentificarea informa'iilor cu caracter geografic referitoare la "uropa, n baze
de date accesibile prin internet
*.1. "xplicarea importan'ei mediului geografic european pentru om i societatea
continentului nostru
*.2. "xplicarea diversit'ii naturale, umane i culturale a "uropei realiz#nd
corela'ii cu informa'iile dob#ndite la alte discipline colare
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.3. tilizarea reperelor conven'ionale de timp
4.!. Prelucrarea informa'iei5 completarea unui tabel cu date extrase din alte surse,
analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple etc.
4.). 6rdonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite criterii de
clasificare5 cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
4.4. "xplicarea rela'iilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.1. $dentificarea solu'iilor de protec'ie a mediului geografic european
8- Europa
7 re(iuni i
,"ri
2caracteris!
tici
(enerale9
3.2. "xplicarea fenomenelor i proceselor naturale i umane specifice geografiei
"uropei
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale 'rilor pe baza unor date accesate
prin internet
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.). 6rdonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite criterii de
clasificare5 cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.4. "xplicarea rela'iilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
- 9iferen'ieri
geografice
regionale.
niunea
"uropean

4

&8 7 &6
17 . 1:
dec.
221!3

"valuare
oral
3
acan,a #e iarn" 245 #ecem.rie 45&6 7 6 ianuarie 45&39
6- Europa
Central"
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte
noi
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
2.2. %itirea corect a denumirilor i a termenilor geografici din limbile strine
europene
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).1. $dentificarea informa'iilor cu caracter geografic referitoare la "uropa, n baze
de date accesibile prin internet
).2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale 'rilor pe baza unor date accesate
prin internet
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.2. tilizarea metodelor simple de investigare 1observare, analiz, interpretare3
4.). 6rdonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite criterii de
clasificare5 cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.7. (nalizarea elementelor din realitatea european observat 1direct sau
indirect3
- ;pecificul
geografic i statele5
- <ermania
- ngaria
- Rom#nia
- Republica
=oldova

6 &3 7 &;
1) ian. .
32 ian.
221)3
"valuare
oral
Prob scris
de evaluare
1evaluare
semestrial3
acan," intersemestrial" 28& ianuarie 7 ; fe.ruarie 45&39
SEMES0R)1 al II!lea 2< fe.ruarie ! &< iunie 45&39
!
3- Europa
#e Su#
2Me#itera!
nean"9
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte
noi
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
2.2. %itirea corect a denumirilor i a termenilor geografici din limbile strine
europene
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).1. $dentificarea informa'iilor cu caracter geografic referitoare la "uropa, n baze
de date accesibile prin internet
).2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale 'rilor pe baza unor date accesate
prin internet
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.2. tilizarea metodelor simple de investigare 1observare, analiz, interpretare3
4.). 6rdonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite criterii de
clasificare5 cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.7. (nalizarea elementelor din realitatea european observat 1direct sau indirect3
- ;pecificul
geografic i statele5
- $talia
- ;pania
- Portugalia
- <recia
3 &< 7 48
1: febr.
. 13
martie
221)3
"valuare
oral
Prob scris
de evaluare
=- Europa
#e Est
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte
noi
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
> ;pecificul
geografic
- Rusia
8

46 7 4=
11*
martie .
3 aprilie
221)3
"valuare
oral
)
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).1. $dentificarea informa'iilor cu caracter geografic referitoare la "uropa, n baze
de date accesibile prin internet
).2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale 'rilor pe baza unor date accesate
prin internet
4.2. tilizarea metodelor simple de investigare 1observare, analiz, interpretare3
4.3. tilizarea reperelor conven'ionale de timp
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.7. (nalizarea elementelor din realitatea european observat 1direct sau
indirect3
Prob scris
de evaluare
?ro(ramul @coala al!"#l$ S% !&& 'a& 'ul!#( )% "&& 'a& *un+, , ;ptm#n dedicat activit'ilor extracurriculare i
extracolare >etapelor na'ionale ale olimpiadelor colare, n conformitate cu prevederile ordinului ministrului educa'iei
na'ionale nr. 3*34>221! privind structura anului colar 221!,221)
4: 1*,12 aprilie
221)3
acan,a #e prim"+ar" 2&& 7 &< aprilie 45&39
:- Europa
#e est
2Atlantic"9
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte noi
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).1. $dentificarea informa'iilor cu caracter geografic referitoare la "uropa, n baze
de date accesibile prin internet
).2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale 'rilor pe baza unor date accesate
prin internet
;pecificul
geografic i statele5
- ?ran'a
- Regatul nit
6 4; 7 8&
122
aprilie .
1) mai
221)3
"valuare
oral
*
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.2. tilizarea metodelor simple de investigare 1observare, analiz, interpretare3
4.3. tilizarea reperelor conven'ionale de timp
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.7. (nalizarea elementelor din realitatea european observat 1direct sau indirect3
;- Europa
#e Nor#
1.1. Recunoaterea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. tilizarea termenilor geografici simpli n contexte cunoscute sau n contexte noi
2.1. $dentificarea denumirilor i termenilor din geografia "uropei n limbi strine
3.3. Prezentarea structurat a componentelor geografice ale "uropei, ale
regiunilor i ale 'rilor sale
3.!. (naliza comparativ a elementelor din realitatea geografic european dup
caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
!.1. $dentificarea principalelor elemente naturale i socio,economice reprezentate
pe un suport cartografic
!.2. %itirea +r'ii i utilizarea corect a semnelor conven'ionale
!.3. Pozi'ionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice
ale "uropei
).2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale 'rilor pe baza unor date accesate
prin internet
4.1. (plicarea cunotin'elor i deprinderilor nv'ate
4.2. tilizarea metodelor simple de investigare 1observare, analiz, interpretare3
4.3. tilizarea reperelor conven'ionale de timp
4.*. %aracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un algoritm dat
4.7. (nalizarea elementelor din realitatea european observat 1direct sau indirect3
;pecificul
geografic i statele5
- ;uedia
- @orvegia
8 84 ! 86
117 mai
. ) iunie
221)3
"valuare
oral
&est de
evaluare
Geo(rafia
Europei
1.1A.
AA..7.1
Recapitulare
;intez
4 83 7 8=
17 . 1:
iunie
221)3
"valuare
final
Not"% ! Rubrica Competen,e specifice cuprinde competen'ele specifice din programa colar care pot fi realizate prin con'inuturile ofertateB
, %ompeten'ele specifice propuse au caracter orientativB profesorul stabilete competen'ele minimale pe care orice elev trebuie s le dob#ndeasc i poate extinde
sfera acestora, n func'ie de specificul clasei i de performan'ele elevilor.
, =odalit'ile de evaluare vor fi diversificate prin utilizarea unor metode complementare>alternative 1referate, proiecte, aplica'ii practice>investiga'ii, portofolii
etc.3B cele prevzute n acest model au un caracter obligatoriu.
4

S-ar putea să vă placă și