Sunteți pe pagina 1din 1

Cadrul natural

Judetul Neamt este situat in partea central estica a Romaniei intre 4640 si 4720
latitudine nordica si 2543si 2715 longitudine estica. cupa o po!itie care se suprapune
in parte carpatilor rientali" su#carpatilor $oldo%enesti si podisului $oldo%ei limitandu&
se la nord cu 'udetul (ucea%a" la %est cu 'udetul )arg*ita" la sud cu 'udetul +acau" iar la
est cu 'udetele ,aslui si -asi.
.rincipalele unitati de relie/ ale 'udetului Neamt sunt dispuse in trepte cu inaltimi
ce descresc de la %est spre est 0 1104 m in %ar/ul 2oaca in muntele Cea*lau si 130 m in
lunca (iretului.
Relie/ul pre!inta o mare di%ersitate determinata pe de o parte" de alcatuirea si
structura geologica" de miscarile tectonice iar pe de alta parte de succesiunea de sisteme
mor/oclimatice de la cele de nuanta tropicala la cele reci periglaciare.
(ituata la Nord de .iatra Neamt" depresiunea Cracau +istrita are un caracter
predominant deluros. -n cadrul acesteia se remarca culoarul %aii Cracau si o serie de
gol/uri depresionare la .oiana Negresti" 4lmas si 5arcina
Solurile depresiunii Cracau &+istrita in care se gaseste centrul pomicol .iatra
Neamt sunt soluri #rune si #rune pod!olice. (olurile #rune pod!olice sunt sarace in
*umus iar cele #rune sunt acide. 2oate aceste tipuri sunt sarace in a!ot" /os/or" potasiu si
microelemente. 4st/el de soluri sunt prielnice unui numar redus de plante indeose#i grau"
secara" or!" porum#" carto/i" tri/oi" ma!are" /asole" radcinoase si in de /i#re. Necesita o
/ertili!are mai puternica cu gunoi de gra'd in do!e mari" tur#a la inter%al de 2&3 ani sau
ingrasaminte %er!i.
Clima. 6iind situata 7ntr&o minidepresiune" clima este 7n general #l8nd9" cu %eri
scurte dar pl9cute :i ierni domoale. ;in datele statistice se cunoa:te c9 temperatura
ma<im9 7nregistrat9 p8n9 acum a /ost de 33"6
o
C =august 1152> iar minima a /ost de &32
o
C. 2emperatura medie pe durata a 365 de !ile oscilea!9 de la un an la altul. 4st/el" au
/ost ani 7n care media a /ost de 7"5
o
C" dar :i ani 7n care media a /ost de 1
o
C. Cu toate
acestea" temperatura medie anual9 este considerat9 de 3"6
o
C. ?una cea mai /riguroasa
este ianuarie =&3"4C> iar cea mai calduroasa -ulie =11"3C>. .e anotimpuri temperaturile
oscilea!a ast/el@ prima%era 3"1C" %ara 11"3C" toamna 1"6C" iarna &3"4C. 4nual se
7nregistrea!9 cca. 270 !ile cu temperaturi medii A 0 C" 220 !ile cu temperaturi A5C" 170 !ile
cu temperaturi A10 C" 115 !ile cu temperaturi A15 C" 63 !ile cu temperaturi A13 :i 23 !ile cu
temperaturi medii A20 C.Caracteristic acestei !one este producerea precipitatiilor su# /orma
de ploaie in cantitati mari in inter%ale scurte de timp = peste 60 lBm2 in inter%al de 30&60
min>" /oarte rar insa se semnalea!a /urtuni insotite de intensi/icari puternice ale %antului =doar
in unii ani>. .recipitatiile medii anuale in .iatra Neamt inregistrea!a 641 mm annual.

S-ar putea să vă placă și