Sunteți pe pagina 1din 6

Administrarea si lichidarea intreprinderilor

1 (17). n cazul n care societatea aflat n lichidare este n stare de insolven, ce


obligaie are lichidatorul?
2 (2). n cazul creanelor subordonate, care va fi ordinea de !referin?
Analiza diagnostic a intreprinderii
3 (17). " se analizeze !ozi ia financiar a societ ii co#erciale $la#ingo
%nternational "& !e cei trei ani (sursa' (((.bvb.ro)
2))7(*+,) 2))-(*+,) 2)).(*+,)
&ctive i#obilizate / 0otal
&ctive circulante / 0otal
1atorii ce trebuie !latite intr/o !erioada de un an / 0otal
&ctive circulante, res!ectiv datorii curente nete
0otal active #inus datorii curente
1atorii ce trebuie !latite intr/o !erioada #ai #are de un an / 0otal
2enituri in avans
3a!ital subscris varsat
0otal ca!italuri !ro!rii
3reante / 0otal
1atorii / 0otal
3ifra de afaceri neta
2enituri din e4!loatare / 0otal
3heltuieli din e4!loatare / 0otal
*ezultat din e4!loatare
2enituri financiare
3heltuieli financiare
*ezultat financiar
*ezultat curent
2enituri e4traordinare
3heltuieli e4traordinare
15.).5.5)6,))
67.)5.7.7,))
.1.-.-.-,))
5..5)..)6.,))
177.5.6..)5,))
),))
.--.-)-,))
77.6)..))1,))
177.72.5,))
1..7-.7)6,))
.1.-.-.-,))
.-..)57.-7,))
.71.671.651,))
.-5.5-.-62,))
17..)7.256,))
7.7)-.16.,))
1-.-.5.77,))
/7.657..77,))
6...6.-71,))
),))
),))
157.))7.7.5,))
1)1.777.77,))
-1.77.7)-,))
5.-71.6-7,))
161.-6).722,))
1).)7..-7,))
..27).72.,))
77.6)..))1,))
177.-).67),))
6).77.566,))
72.171.7,))
16.-77.715,))
16.727.655,))
21.-21.17),))
/16.762.2-,))
11.6)).71-,))
15.7.7..7,))
/2.7.7.7-7,))
/22.7.).)),))
),))
),))
1.7.7.)71,))
1..62..)15,))
7-.77).76,))
77.1.5.27),))
61.)12.-1,))
1.-.5.-6.,))
),))
.2.2..7.,))
77.27-.22,))
1-.617.7-),))
77.52...77,))
2)-.772.165,))
2)7.52..66.,))
16.-67..-5,))
15.727.51,))
7.171.-.6,))
5.22-.17.,))
/..).5..2-,))
6.-72.6).,))
),))
),))
*ezultat e4traordinar
2enituri totale
3heltuieli totale
*ezultat brut
*ezultat net
*ezultat 8 actiune
9lati restante / 0otal
$urnizori restanti / 0otal
+bligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale
%#!ozite si ta4e ne!latite la ter#en la bugetul de stat
,r. #ediu anga:ati (nu#ai anga:ati !er#anenti)
),))
.6).-77.1-,))
.71.117.5-.,))
6...6.-71,))
6...6.-71,))
/
),))
),))
),))
),))
1.5
),))
2)..-26.7-),))
227.76.7-,))
/22.7.).)),))
/22.7.).)),))
/
),))
),))
),))
),))
56
),))
25-..67.-.5,))
2-.625.756,))
6.-72.6).,))
7.)71.6)5,))
/
),))
),))
),))
),))
.7
4 (17). "a se calculeze ;i sa se inter!reteze indicatorii de lichiditate !entru
societatea "3 $la#ingo %nternational "&.
5 (). &naliza i !ozi ia ntre!rinderii din !ers!ectiva riscului de li!s de lichiditate.
%ndicator 1.12.n
%#obilizri 1.))
"tocuri 5))
3reante 2.)
1is!onibilit i )
1atorii #ai #ari de un an 2.))
1atorii #ai #ici de un an .)
1in care datorii bancare !e ter#en foartescurt

.
Audit
6 (..). "i#ulati o #isiune de e4a#en li#itat asu!ra anga:a#ente si datorii contingente
7 ()). 3are este relaia dintre controlul intern ;i auditul intern al unei bnci?
a) controlul intern se refer la e4istena ;i a!licarea !rocedurilor, iar auditul intern se
refer la controlul asu!ra !rocedurilor res!ective<
b) a#bele se refer la aceea;i structur organizatoric a bncii<
c) controlul intern se face de !ersonalul bncii, iar auditul intern se face de un auditor
financiar (!ersoan fizic sau :uridic).
8 (1-). 3are sunt nor#ele de referin n auditul situaiilor financiare?
9 (.2). 9rin ce se caracterizeaz ra!ortul auditorului asu!ra situaiilor financiare
condensate?
10 (-2). + societate !rezinta ur#atoarea situatie'
3ontractele de constructie = 2).))) lei, din care garantii acordate = 2.))) lei<
>arfuri = !ret de achizitie 1).))) lei< adaos co#ercial = 2.))) lei<
>inusuri la inventare / .)) lei<
3ontracte cu vanzarea in rate = 1).))) lei< rate incasate = 2.))) lei< rate neincasate = 7.))
lei< dobanda .)) lei<
&vize de e4!editie = !ret de vanzare cu 02& ..7) lei<
?onuri fiscale = 27 lei<
&uditorul a verificat 02& nee4igibil calculat de entitate ;i a a:uns la consluzia ca este
corecta su#a deter#inata. 3are este 02&/ul nee4igibil calculat?
11 (-.). @4!licai !rinci!iul confidenialitii n audit.
12 (--). 3once!tul de inde!enden n audit.
Contabilitate
13 (7). 1eter#inai cifra de afaceri netA ;i rezultatul din e4!loatare !entru societatea
&B$&, des!re care se cunosc ur#Atoarele infor#aii (valori e4!ri#ate n #ii lei)' venituri
din vCnzarea !roduselor finite 1)).))).)))< venituri din vCnzarea #Arfurilor .).))).)))<
02& colectatA 27..)).)))< cheltuieli cu #ateriile !ri#e 2).))).)))< cheltuieli cu chirii ;i
redevene 1).))).)))< cheltuieli cu re#uneraiile !ersonalului 2).))).)))< subvenii
!entru e4!loatare !ri#ite ).))).))) (din care 1..))).))) aferente cifrei de afaceri, iar
1..))).))) aferente cheltuielilor cu #ateriile !ri#e).
14 (7). "ocietatea &B$& vinde 1)) titluri de !artici!are (aciuni) e#ise de ?@0& la un
!re de vCnzare de 12).))) lei8aciune. &B$& a achiziionat titlurile ?@0& la un !re de
1)).))) lei8aciune. 3are sunt veniturile8cheltuielile ocazionate de aceastA tranzacie?
15 (117). Ba nce!utul e4erciiului ,/1, societeatea &B$& contabilizeazA !e cheltuieli
costurile unui !roiect de cercetare n su#A de .).))).))) lei. 1in !unct de vedere fiscal,
acestea sunt a#ortizate n . ani. 3ota de i#!ozitare este de 1-D. Ba 1.12.,, societatea'
a) contabilizeazA un activ de i#!ozit a#Cnat de 7.))).))) lei<
b) contabilizeazA o datorie de i#!ozit a#Cnat de 7.))).))) lei<
c) recunoa;te o creanA de i#!ozit a#Cnat de 5.7)).))) lei<
d) recunoa;te o datorie cu i#!ozitul e4igibil de 5.7)).))) lei<
e) nu obine diferene te#!orare deoarece cheltuielile de cercetare nu a!ar n bilanul
contabil.
16 (12). n cursul e4erciiului ,, ntre!rinderea EFG ncaseazA dividende n valoare de
1)) #ilioane lei. 3u# influeneazA aceastA o!eraie tabloul flu4urilor de trezorerie, ;tiind
cA dividendele !ri#ite nu a!arin activitAii de e4!loatare, iar flu4urile de trezorerie din
e4!loatare se calculeazA !rin #etoda indirectA?
(a) nu influeneazA flu4urile de trezorerie<
(b) flu4urile de trezorerie din activitatea de investiii, cu se#nul EHG<
(c) flu4urile de trezorerie din activitatea de e4!loatare, cu se#nul E=G<
(d) flu4urile de trezorerie din activitatea de investiii, cu se#nul EHG, ;i flu4urile de
trezorerie din activitatea de e4!loatare, cu se#nul E=G< (e) flu4urile de trezorerie din
activitatea de investiii, cu se#nul E=G, ;i flu4urile de trezorerie din activitatea de
e4!loatare, cu se#nul EHG.
17 (1). "e cunosc ur#Atoarele infor#aii (n lei)' cheltuieli cu a#ortizarea
i#obilizArilor 2.)))< stocuri la )1.)1., .).)))< furnizori de stocuri la 1.12., 6).)))<
venituri din subvenii !entru investiii -.)))< cheltuieli cu dobCnzile 12.)))< rezultat
nainte de i#!ozitare 17).)))< venituri n avans la 1.12., 5).))) (din care 25.))) sunt
subveniile !entru investiii)< venituri din !rovizioane !entru de!recierea activelor
circulante 7..))< clieni la )1.)1., ).)))< venituri din cesiunea i#obilizArilor cor!orale
(ncasate) 2.)))< venituri (cC;tiguri) din cedarea investiiilor financiare !e ter#en scurt
17..))< furnizori de stocuri la )1.)1., .7.)))< stocuri la 1.12., 5..)))< venituri n
avans la )1.)1., -).))) (din care 17.))) sunt subveniile !entru investiii)< cheltuieli din
cedarea i#obilizArilor cor!orale 1).)))< clieni la 1.12., -).)))< i#!ozit !e !rofit !lAtit
7).)))< cheltuiala cu i#!ozitul !e !rofit .).)))< ra#bursAri de credite !ri#ite de la bAnci
).)))< ncasAri din cedarea investiiilor financiare !e ter#en scurt 5).)))< !lAi cAtre
furnizorii de i#obilizAri 1..)))< a!orturi de ca!ital n naturA .).))).
3are este valoarea flu4ului net din e4!loatare confor# %&" 7 E0abloul flu4urilor de
trezorerieG, ;tiind cA se utilizeazA #etoda indirectA?
(a) 77.))) lei<
(b) 1.2.))) lei<
(c) 122.))) lei<
(d) 1)2.))) lei<
(e) 6..))) lei.
18 (1)-). 9e 5.)5.,H1, &dunarea IeneralA a &cionarilor a societAii ?@0& a!robA
dividende n valoare de ).))).))) lei. "ituaiile financiare nu au fost ncA autorizate
!entru de!unere. 3are din ur#Atoarele afir#aii nu este adevAratA, !otrivit %&" 1)?
a) societatea ?@0& efectueazA n e4erciiul , nregistrarea'
126 J 5.7 ).))).)))
*e!artizarea 1ividende de !lata
!rofitului
b) societatea ?@0& nu recunoa;te datoria !entru dividendele declarate n e4erciiul ,<
c) societatea ?@0& recunoa;te datoria !entru dividende n e4erciiul ,H1<
d) societatea ?@0& !oate face o infor#are n notele e4!licative referitoare la declararea
dividendelor<
e) societatea ?@0& !oate !rezenta valoarea dividendelor n ca!italurile !ro!rii din
bilanul e4erciiului ,.
19 (1)7). 3are dintre ur#Atoarele eveni#ente conduce la a:ustarea situaiilor financiare
ale societAii &B$&, la 1.12.,?
a) scAderea, n luna februarie ,H1, a cursului bursier al aciunilor ?@0&, ca ur#are a
unui scandal financiar<
b) e#iterea de aciuni &B$& n luna februarie ,H1<
c) cre;terea cursului de schi#b, n e4erciiul ,H1, al unei datorii n devize e4istente la
1.12.,<
d) reducerea cotei de i#!ozit !e !rofit la 1-D du!A data bilanului, n condiiile n care,
la 1.12.,, e4ista o datorie de i#!ozit a#Cnat calculatA cu cota de 2.D<
e) li!sA la inventar constatatA n ianuarie ,H1, ca ur#are a unei erori de calcul !rodusA n
e4erciiul ,.
20 (5). ntre!rinderea are n !lanul de investiii achiziia unui utila: (costul de achiziie
este de 2)).))).))) lei) a cArei duratA de utilizate este de 1) ani. &cest utila: este un activ
!e ter#en lung (i#obilizat). $inanarea se va face !rintr/un credit. ntre!rinderea are
!osibilitatea sA finaneze achiziia utila:ului !rin credite bancare. 9osibilitAile de
creditare sunt ur#Atoarele'
2arianta 1' credit de 2)).))).))) lei, !e o duratA de - luni, cu o dobCndA de )D !e an<
2arianta 2' credit de 2)).))).))) lei, !e o duratA de 7 ani, cu o dobCndA de 1.D !e an<
2arianta ' credit de 2)).))).))) lei, !e o duratA de 1) ani, cu o dobCndA de 1)D !e an.
3are ar fi o!iunea corectA !entru ca ntre!rinderea sA/;i asigure echilibrul financiar?
21 (6). 1eter#inai #ar:a brutA !entru societatea ?@0&, des!re care se cunosc
ur#Atoarele infor#aii (n #ii lei)' venituri din vCnzarea !roduselor finite 1)).))).)))<
02& colectatA 2..))).)))< venituri din vCnzarea de se#ifabricate 2..))).)))< venituri
din vCnzarea #Arfurilor 1..))).)))< intrAri de !roduse finite -..))).)))< ie;iri de
!roduse finite -.))).)))< cheltuieli cu #Arfurile 1).))).)))< intrAri de se#ifabricate
2.))).)))< ie;iri de se#ifabricate 1.))).))).
22 (121). Ba 1.)1.,, societatea ?@0& !ri#e;te o subvenie !entru investiii nei#!ozabilA
de .) #il. lei !entru achiziia unui utila: care are un cost de 1)) #il. lei, a#ortizabil liniar
n . ani, valoare rezidualA ). 3ota de i#!ozitare este de 1-D. 3are sunt activele8 datoriile
de i#!ozit a#Cnat recunoscute la 1.12., de cAtre ?@0&?
a) activ de -,5 #il. lei, dacA se utilizeazA !ri#a #etodA de contabilizare a subveniei<
b) !asiv de -,5 #il. lei, dacA se utilizeazA !ri#a #etodA de contabilizare a subveniei<
c) activ de -,5 #il. lei, dacA se utilizeazA a doua #etodA de contabilizare a subveniei<
d) !asiv de -,5 #il. lei, dacA se utilizeazA a doua #etodA de contabilizare a subveniei<
e) ), indiferent de #etoda utilizatA !entru contabilizarea subveniei.
Evaluarea ntreprinderilor
23 (55). 3are din ur#Atoarele a:ustAri aduse !rofitului din bilant, n vederea deter#inArii
ca!acitAtii beneficiare a ntre!rinderii, este ine4actA'
a) corectii legate de !olitica de a#ortizare a ntre!rinderii<
b) corectii legate de !olitica de salarizare a ntre!rinderii<
c) corectii legate de !olitica de co#ercializare a ntre!rinderii.
24 (5.). n ce constA a:ustarea !rofitului din bilant n functie de !olitica de a#ortizare a
ntre!rinderii'
a) nlAturarea e4cesului sau insuficientei de a#ortizare<
b) calculul a#ortizArii n functie de #etoda liniarA, indifferent de #etoda folositA de
ntre!rindere<
c) evitarea #etodei de a#ortizare acceleratA.
25 (-). @le#entele intangibile influenteazA valoarea ntre!rinderii'
a) !atri#onial<
b) !rin rentabilitate<
c) nu influenteazA.
Expertize contabile
26 ()). @nu#erai fa!tele ce constituie abateri disci!linare ale #e#brilor 3or!ului?
27 (27). *elaiile !rofesioni;tilor contabili cu clienii.
28 (15). 3are este sediul #ateriei regle#entrilor !rofesionale !rivind e4!ertiza
contabil?
29 (16). 3are este #odul de co#unicare a concluziilor e4!ertizelor contabile?
Fiscalitate
30 (2)). + societate co#ercial obine venituri din co#erul cu a#nunt n su# de
11).))) lei ;i venituri din activitatea unui bar de noa!te 6).))) lei. 3heltuielile
nregistrate sunt n cazul co#erului cu a#nuntul -).))) lei, din care 1).))) lei
nedeductibile ;i n cazul barului de noa!te ).))) lei, din care 2.))) lei nedeductibile.
"e!arat de aceste cheltuieli nregistreaz ;i cheltuieli generale de ad#inistrare n valoare
de 5.))) lei. " se deter#ine i#!ozitul !e !rofit.
31 (2). 9recizai n ce condiii datoreaz organizaiile non / !rofit i#!ozit !e !rofit ;i cu#
se deter#in acesta.
32 (5). 3e re!rezint din !unctul de vedere al i#!ozitului !e !rofit creditul fiscal e4tern?
32 (2.). ".3. 3os#etica ".*.B., nregistrat n sco!uri de 02& n *o#Cnia efectueaz
vCnzri de cos#etice !e baz de co#and !o;tal. n anul 2))6 !ri#e;te din $rana, de la
o !ersoan fizic o co#and de cos#etice n valoare de .-.))) euro, !re fr 02&,
!rodusele fiindu/i e4!ediate de ctre ".3. 3os#etica ".*.B. !rin !o;t. 9resu!une# c
!lafonul !entru vCnzri la distan stabilit de $rana este 5).))) euro. &nalizai
o!eraiunea din !unctul de vedere al lui "3 3os#etica "*B, stabilind ;i ce obligaii are
din !unctul de vedere al 02&.
Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii
34 (16). @laborare !olitici si !roceduri contabile. "tudiu de caz'societatea de co#ert.
35 (15). *ece!tia !resu!une'
a) &sigurarea ca se !ri#esc nu#ai #ateriale co#andate<
b) &sigurarea ca se !ri#esc nu#ai #ateriale de calitatea s!ecificata in ordinele de
achizitii<
c) &sigurarea ca toate #aterialele rece!tionate si trans#ise la alte de!arta#ente sunt
correct inregistrate<
d) 9rote:area #aterialelor !ri#ate<
e) &sigurarea ca infor#atiile !rivitoare la facturile de cu#!arare, stoc si dis!ozitiile de
achizitie sunt consecvente<
f) *eturnarea !ro#!te a #aterialelor necores!unzatoare<
g) 1ocu#entarea co#!leta si corecta a tuturor transferurilor catre de!osit si de la
de!osit<
h) @4istenta cererilor de transfer in !roductie si onorarea acestora la ti#!<
i) 3onditii de #unca sigure si de!ozitarea cores!unzatoare a #aterialelor !ericuloase.
%dentificati si enu#erati riscurile !osibile ce !ot sa a!ara si definiti !roceduri de control
intern care !ot di#inua a!aritia riscurilor res!ective.
36 (12). &!rovizionarea !resu!une'
a) 3o#enzile sa contina !roduse care inde!linesc s!ecificatiile cores!unzatoare<
b) "a se !lateasca !returi cores!unzatoare<
c) 3o#anda sa contina cantitatile de !roduse si ter#ene de a!rovizionare
cores!unzatoare<
d) &ctualizarea infor#atiilor legate de furnizor astfel incit co#anda sa contina date
reale<
e) 9rodusele co#andate sa se obtina in ti#! util<
f) %nregistrarea co#enzilor a!robate co#!let si corect<
g) 9revenirea lansarii co#enzilor nea!robate.
%dentificati si enu#erati riscurile !osibile ce !ot sa a!ara si definiti !roceduri de control
intern care !ot di#inua a!aritia riscurilor res!ective.
37 (26). +rganizarea contabilitatii !e bugete. "tudiu de caz' "ocietate de !roductie

S-ar putea să vă placă și