Sunteți pe pagina 1din 17

CALITATILE

MANEVRIERE(EVOLUTIVE)ALE
NAVEI-GIRATIA , INERTIA
,VITEZA SI STABILITATEA DE
DRUM A NAVEI
1. Generalitati
Calitatile evolutive ale oricarei nave sunt in concordanta
cu proprietatile sale constructive , cunoscute in literatura
de specialitate sub denumirea de calitati
nautice:FLOTABILITATEA,STABILITATEA,
NESCUFUNDABILITATEA,SOLIDITATEA.
FLOTABILITATEA
Reprezinta proprietatea navei de a pluti pe apa, la un
pescaj mediu determinat, avand la bord incarcatura
necesara indeplinirii misiunii sale de transport. Asupra
navei care pluteste pe apa actioneaza doua forte: P =
greutatea navei si D = greutatea volumului de apa
dislocuit de catre corpul navei(deplasamentul navei). Cei
doi vectori actioneaza pe aceeasi directie, normala la
planul de baza,au punctele de aplicatie in G(centrul de
greutate al navei) si,respectiv in C(centrul de greutate al
carenei navei) , sunt egali in modul si au sens contrar.
P=D=yV( ecuatia flotabilitatii).
P - este constituita din suma tuturor greutatilor aflate pe
nava inclusiv corpul navei
Do deplasamentul navei goale reprezinta greutatea navei
fara
combustibili,lubrifianti,balast,echipaj,apa,provizii,marfa.Do
este o marime constanta si este trecuta in documentatia
tehnica a navei.
Di deplasamentul de incarcare plina(incarcare de vara)
reprezinta greutatea navei incarcata cu marfa pina la linia
de plutire de incarcare plina (de vara vezi marca de bord
liber)
Dmax deplasamentul maxim este greutatea navei la care
aceasta se afunda in apa pana cand nivelul apei ajunge la
linia puntii principale.Dupa aceasta plutire nava se scufunda
pentru ca nu mai are rezerva de flotabilitate.
Rezerva de flotabilitate este partea corpului navei situata
deasupra liniei de plutire de plina incarcare.La Dmax navele
nu mai au rezerva de flotabilitate.
Capacitatea de incarcare(DEADWEIGHT)=Di-Do <tdw>,
1tdw=1000 Kg .
Tonajul = suma volumelor tuturor compartimentelor
interioare ale navei. Unitatea de masura pentru tonaj este
tona registru. 1TR =2,83 m.c.=100 f.c.(picior la cub)Exista
doua tipuri de tonaj registru:
Tonaj registru brut(TRB)=volumul compartimentelor navei
destinate pastrarii combustibilului,marfurilor,masinilor si
instalatiilor.
Tonaj registru net(TRN) =volumul compartimentelor destinate
marfurilor si pasagerilor

STABILITATEA
Reprezinta capacitatea navei, scoasa din echilibru prin
actiunea unor forte exterioare, de a reveni in pozitia initiala
de echilibru in momentul incetarii actiunii fortelor.Aceste forte
pot fi:vantul,valurile,forta centrifuga pe timpul giratiei navei.
Nava oscileaza atat in plan transversal cat si in plan
longitudinal fapt pentru care se poate vorbi despre
stabilitatea transversala si despre stabilitatea longitudinala
Stabilitatea transversala.Inclinarea navei in jurul axului
longitudinal sub actiunea unei forte exterioare ce actioneaza
intr-un bord se numeste BANDA. Miscarea oscilatorie
provocata de de succesiunea inclinarilor alternativ
transversale se numeste RULIU.Inclinarea constanta a
navei in jurul axului longitudinal pe mare calma(fara vant si
valuri) se numeste CANARISIRE. Calitatea navei bandate
de a reveni in pozitia initiala se numeste stabilitate
transversala.
Stabilitatea longitudinala Inclinarea navei la un moment dat
in jurul axului transversal, sub actiunea unei forte exterioare
ce actioneaza in prova(pupa), se numeste DIFERENTA DE
ASIETA.Cand pescajele prova (pupa) sunt egale,diferenta
de asieta este nula,nava fiind pe chila dreapta.
.Miscarea oscilatorie provocata de inclinarile longitudinale
se numeste TANGAJ.Calitatea navei de a reveni in pozitia
initiala se numeste stabilitate longitudinala.
NESCUFUNDABILITATEA
Este capacitatea navei de a pluti si de a-si mentine
stabilitatea in situatia cand unul sau mai multe
compartimente (in numar limitat)au fost inundate cu apa in
urma producerii unor avarii la corpul sau.

SOLIDITATEA
Este capacitatea navei de a nu se deforma atunci cand
asupra sa actioneaza forte exterioare din toate directiile
(vanturi,valuri,depuneri de gheata).Osatura
(longitudinala,transversala etc)reprezinta elementul
principal ce confera robustete navei
2.Calitatile evolutive ale navei
VITEZA,GIRATIA,INERTIA,STABILITATEA DE DRUM

VITEZA NAVEI
Reprezinta distanta parcursa de nava intr-un anumit
interval de timp functie de puterea instalatiei de propulsie
a navei
Unitati de masura: <m/s>,<Nd
(Mm/h)>,<cab/min>,<Mm/zi>,<Km/h>
Cele ma uzuale definitii despre viteza sunt:
Viteza economica viteza cu care nava parcurge o
distanta maxima cu un plin de combustibil(nu depaseste
35-50% din viteza maxima)


Viteza maxima viteza obtinuta de nava cu motoarele
functionand la parametri maximi(se foloseste pentru scurt
timp , in situatii exceptionale);
Viteza minima viteza la care nava mai poate fi
guvernata(carma mai are efect );
Viteza prin apa viteza navei in raport cu suprafata apei;
Viteza deasupra fundului viteza navei in raport cu fundul
apei;
Viteza de manevra viteza cu care nava efectueaza
manevre in port (este variabila);
Viteza de siguranta viteza la care nava poate fi oprita pe
distanta cea mai scurta;
Toata viteza viteza navei cu instalatia de propulsie
functionand la parametri maxim admisi(toata viteza este
diferita de viteza maxima)
Treptele de viteza la telegraf:
MARS INAINTE Foarte incet inainte ;Incet inainte
;Jumatate inainte ;Toata viteza inainte.
MARS INAPOI Foarte incet inapoi; Incet inapoi; Jumatate
inapoi; Toata viteza inapoi.
1Nd=1Mm/1Ora=0,514 m/s ; 1Nd=10cab/60min=1/6cab/min
1Km/1Ora=1/3,6m/s
Viteza navei este influentata de anumiti factori :
-- variatia deplasamentului(viteza navei in balast >viteza
navei la D1 , pentru acelasi nr. de rotatii la linia axiala );
-- rugozitatea carenei(se pierde aprox. 30% din viteza);
-- spatiile limitate(40%) si adancimile mici(15%);
-- canarisirea si oscilatiile navei(ruliu,tangaj);
-- vantul si valurile din sectorul prova
GIRATIA NAVEI
Reprezinta traiectoria descrisa de centrul de greutate(G) al
navei sub influenta efectului de guvernare al elicei (p) sau al
carmei (F) sau sub influenta efectului combinat carma+elice.
Perioadele giratiei:
I. MANEVRA(INITIALA) dureaza 10-12 secunde si consta
in orientarea carmei la unghiul ordonat; nava se inclina initial
in bordul in care s-a pus carma,apoi ,ca urmare a actiunii
fortei centrifuge,se inclina in bordul opus;unghiul de
deriva(drift angle)este proportional cu forta F ce se
manifesta pe safranul carmei;prova navei abate in bordul
giratiei iar pupa, in bordul opus.
II. EVOLUTIA este o faza intermediara,relativ scurta,care
dureaza pana in momentul cand nava capata o miscare de
giratie uniforma.
III.GIRATIA PROPRIU-ZISA centrul de greutate (G) al
navei descrie o curba in forma de spirala logaritmica pe
fondul actiunii fortei(acceleratiei )lui Corriolis;nava se roteste
in jurul unui ax(punct) numit punct giratoriu(pivot point)-g-
din care observatorul remarca miscarea provei si pupei
navei cu aceasi viteza unghiulara; in punctul giratoriu
,unghiul de deriva este nul; la deplasarea spre inainte a
navei , -g- se deplaseaza spre prova navei iar cand nava
este pe mars inapoi , -g- se deplaseaza spre pupa.
ELEMENTELE CURBEI DE GIRATIE
Diametrul de giratie(giratiei complete)Dg =este diametrul
cercului descris de centrul de greutate al navei(G)dupa ce
nava a schimbat de drum cu 360grd.Dg este mare in apele
mici ca adancime, si mic ,in apele adanci(adancimea--
H=4pescajul navei--d)
Diametrul tactic(Dt) = este distanta(cea mai scurta)dintre
planul longitudinal(diametral)al navei la inceputul giratiei si
pozitia aceluiasi plan, dupa ce nava a schimbat de drum cu
180grd. Dt=(0,9-1,2)Dg
-Avansul(inaintarea)-l1 =este distanta parcursa de G,pe
.

drum constant din momentul fazei de manevra(punerii
carmei)pana la intoarcerea navei cu 90grd.,fata de drumul
initial. l1=(0,6-1,2)Dg.
Transferul(deplasarea laterala) l2 =distanta cu care se
deplaseaza lateral G din momentul inceperii giratiei, pana
cand nava a schimbat de drum cu 90grd. l2=(0,5-0,6)Dg.
Abaterea(deplasarea inversa) l3 =distanta maxima de
deplasare a lui G, fata de drumul initial, in partea opusa
giratiei. l3=(0,0-0,1)Dg.
Durata(perioada)giratiei =timpul necesar navei pentru a
efectua o intoarcere de 360grd.Este de ordinul minutelor(4-
7min). Durata giratiei depinde de factori ca:viteza navei pe
timpul manevrei ; starea de incarcare a navei ; suprafata
velica a navei ; dimensiunile si inclinarile navei ; suprafata
safranului si unghiul de carma ;starea factorilor
hidrometeorologici si de agitatie a marii.
Unghiul de deriva(drift angle) = unghiul cu varful in G format
intre axul longitudinal al navei si tangenta la curba de giratie
dusa prin G.
Unghiul de deriva are valoare maxima la pupa navei si
valoare nula in g-.Acest unghi este in general mic in apele
cu adancime mica, si mare , in apele adanci.
Viteza navei pe curba de giratie la ape adanci< Viteza navei
pe curba de giratie la ape cu adancime mica
INERTIA NAVEI
Reprezinta distanta parcursa din momentul stoparii masinii
de propulsie , pana in momentul cand nava se opreste.
Factori ce influenteaza inertia navei: dimensiunile
constructive; starea de incarcare; pescajul si asieta; sensul
de mars si treapta de viteza in care este masina de propulsie
in momentul comenzii STOP MASINA!; starea de curatenie
a carenei(rugozitatea ei);forta si directia vantului;gradul de
agitatie al suprafetei marii(valurile);adancimea apei sub chila
navei;
Inertiile caracteristice + coeficientul de inertie al unei nave:
1. inertia navei in mars
2. inertia la carma
3. inertia giratiei navei
1. Inertia navei in mars poate fi:
a) pozitiva cand nava proprie ,navigand in convoi, isi
micsoreaza distanta fata de nava ghid (careia I se
cunoaste drumul si viteza),situata in prova, desi trebuie sa
mentina distanta constanta
b) negativa - cand nava proprie ,navigand in convoi, isi
mareste distanta fata de nava ghid (careia I se cunoaste
drumul si viteza),situata in prova, desi trebuie sa mentina
distanta constanta.
c) constanta cand nava proprie , navigand in convoi
,pastreaza o distanta constanta fata de nava ghidsituata
in prova.
Inertia de mars depinde de : starea de incarcare a navei;
directia si forta(viteza) vantului; curentul apei si starea de
agitatie a marii; mentinerea constanta a regimului de mars.
2. Inertia la carma : distanta pe care o parcurge nava din
momentul darii comenzii la carma, pana in momentul cand
nava incepe sa gireze( -g- incepe sa se deplaseze spre
prova sau spre pupa in functie de sensul de mars al navei).
3. Inertia giratiei : continuarea deplasarii navei pe curba de
giratie, cu un anumit numar de grade, din momentul in care
carma este in ax(unghiul de carma este zero) si pana in
momentul anularii miscarii de giratie.Aceasta inertie depinde
de: deplasamentul navei; viteza de giratie; unghiul de carma;
vantul curentii si valurile precum si de adancimea apei sub
chila.
Coeficientul de inertie al navei: distanta castigata sau
pierduta, la variatia cu un nod a vitezei navei proprii , fata de
o nava ce are o viteza cunoscuta si constanta. Acest
coeficient creste pentru viteze mici si scade pentru viteze
mari.

S-ar putea să vă placă și