Sunteți pe pagina 1din 1

Oferit de - FF0000http://www.cabinetexpert.

ro/
S.C.ADI&MIHAI INSTAL S.R.L.
NOTA 1
lei
Valoare bruta **)
Ajustari de valoare***)
(amortizari si ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare)
Cresteri ****)
0 1 2 3 4 = 12!3 " # $ % = "#!$
imobilizari necorporale "%3 0 0 "%3 0 0
0 0
&erenuri 0 0 0 0 0 0
Contructii 0 0 0 0 0 0 0
0 0
'nstalatii te(nice si masini 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
'mobilizari )nanciare 0 0 0
TOTAL 583 0 0 583 0 0 0 0
*) C(eltuielile de constituire si c(eltuielile de dezvoltare vor ) detaliate* prezentandu!se motivele imobilizarii si perioada de amortizare* cu justi)carea acesteia+
***) ,e vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate* metodele de amortizare si ajustarile care privesc e-ercitiile anterioare+
****) ,e vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna+
'ntocmit*
./. A01'A2
ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013
0enumirea elementului de
imobilizare *)
,old la
inceputul
e-ercitiului
)nanciar
Cedari*
trans3eruri si
alte reduceri
,old la s3arsitul
e-ercitiului
)nanciar
,old la
inceputul
e-ercitiului
)nanciar
Ajustari
inre4istrate in
cursul e-ercitiului
)nanciar
1educeri sau
reluari
,old la s3arsitul
e-ercitiului
)nanciar
Alte instalatii* utilaje si
mobilier
**) 5odi)carile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de ac(izitie sau costul de productie pentru )ecare element de imobilizare* in 3unctie de tratamentele contabile
aplicate+
'n cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura c(eltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani* aceasta trebuie prezentata in notele
e-plicative* impreuna cu motivele care au determinat!o+
'n cazul 3ondului comercial amortizat intr!o perioada de peste cinci ani* aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa )e
prezentata si justi)cata in notele e-plicative+
0irector 6eneral*


0A2A
A6A17'C8A29