Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.ADI&MIHAI INSTAL S.R.L.

NOTA 2
lei
Denumirea provizionului *)
Transferuri **)
in cont din cont
0 1 2 3 4 = 1+2-3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
**) Cu eplicarea naturii! sursei sau destinatiei acestora"
Director #eneral! $ntocmit!
%&% 'D($') D')' '#'(*$C+'),
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2013
-old la inceputul
eercitiului .nanciar
-old la sfarsitul
eercitiului
.nanciar
%rovizioane pentru clienti
neincasati
%rovizioane pt pierderi
sc/im0 valutar
%rovizioane pentru riscuri si
c/eltuieli
%rovizioane pentru
deprecierea stocurilor si a
productiei in curs de
eecutie
%rovizioane pentru c/eltuieli
le1ate de activitatea de
service 2n perioada de
1arantie si alte c/eltuieli
privind 1arantia acordata
clientilor
%rovizioane pentru
deprecierea createlor
%rovizioane pentru
deprecierea conturilor de
trezorerie
%rovizioane pentru
dezafectare imo0ilizari
corporale si alte actiuni
similare le1ate de acestea
%rovizioane pentru
restructurare
%rovizioane pentru liti1iile!
amenzile si penalitatile!
despa1u0irile! daunele si
alte datorii incerte
*) %rovizioanele prezentate in 0ilant la 3'lte provizioane3 tre0uie descrise in notele eplicative! daca
acestea sunt semni.cative"
)u s-au creat provizioane in cursul anului 2011 - pentru cazul in care ta0elul de mai sus este completat
numai cu cifra 0"
S.C.ADI&MIHAI INSTAL S.R.L.
NOTA 3

lei
DESTINATIA SUMA
%(&4$T )+T D+ (+%'(T$5'T 6 0"00
rezerva le1al7** 0"00
acoperirea pierderii conta0ile din anii preceden8i*** 0"00
participarea salaria8ilor la pro.t 0"00
dividende de pl7tit 0"00
alte repartiz7ri prev7zute de le1e 0"00
%(&4$T )+(+%'(T$5'T 6 0"00
*) $n cazul acoperirii pierderii conta0ile reportate! se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia"
**) - vezi cont 1091
***) - vezi cont 11:
Director #eneral!
$ntocmit!
REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2011
;odel oferit de - http:!!!."#$%&'t'(p')t.)*
;odel oferit de - http:!!!."#$%&'t'(p')t.)*