Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ADI&MIHAI INSTAL S.R.L.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2013
S.C. ADI& MIHAI INSTAL S.R.L., cu sediul in St.rPrincipala, numarul
-Judetul Clu, inre!istrata la "#ciul Re!istrului C$mertului de pe lan!a
Tri%unalul Clu su% nr.
J&' (&)* '++,, a-and c$d unic de inre!istrare &)()'&.. a des/01urat in anul
'+&' acti-itate de lucrari de instalatii reali2and urm0t$rii indicat$ri 3

Pierderea c$nta%ila de pr$pune a # ac$perita din urmat$arele resurse3
- Proftul obtinut in exercitiile fnanciare viitoare.
La int$cmirea situatiil$r #nanciare anuale au /$st respectate
pre-ederile Legii contabilitatii nr. 821!!1, repu%licata, cu m$di#carile si
c$mplet0rile ulteri$are, ale O.M.".P. nr. 30##200! pentru apr$%area
re!lementaril$r c$nta%ile c$n/$rme cu directi-ele eur$pene, cu m$di#carile si
c$mpletarile ulteri$are, precum si ale "M4P (+5'+&. - pri-ind principalele
aspecte le!ate de $ntoc%irea &i 'e()nerea *it)a+iilor ,nanciare an)ale
&i a ra(ort-rilor contabile an)ale ale o(eratorilor econo%ici la
unit06ile terit$riale ale Ministerului 4inan6el$r Pu%lice.
ADMINISTRAT"R,
P$p Adrian

M$del $/erit de - 777.ca%inete8pert.r$