Sunteți pe pagina 1din 25

LICEUL TEHNOLOGIC ,,VASILE NETEA

MINISTERUL
E D U C A I E I
NAIONALE
DEDA STR. PRINCIPALA NR. 422
TEL. 0.265.556350 FAX: 0.265.556350
E-mail: liceuldeda@yahoo.com
An colar 2014-2015
SCOALA: Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea De!a
CLASA: a III"a #
PRO$. INV. PRI%AR: Vlasa %a&ia
ARIA CURRICULAR: O% 'I SOCIETETE
DISCIPLINA : ED(CA)IE CIVIC*
CURRICULUM : Nucleu
MANUAL %anual ED(CA)IE CIVIC*
Auto&i: Du+it&a Ra!u ,,he&ghina An!&ei
E!itu&a A&a+is
NR.
CRT.
SEMESTRUL NR.
ORE
1. Se+. I 17*1=17
2. Se+. al II-lea 17*1=17
3. TOTAL 34
AVIZAT,
DIRECTR :
Responsabil Comisie metodic,
!o"#in$#
EDUCAIE CIVIC
EDUCAIE CIVIC
1
Curriculum-ul penru !i"ciplina Educaie civic# cla"a a $$$-a# r%"pun!e cerin&el'r ('rmulae )n e*ul Le+ii
)n,%&%m-nului# )n "pecial )n aric'lele 3 .i 4# re(eri'are la i!ealul e!uca&i'nal .i la (inali%&ile )n,%&%m-nului.
/emer"urile !e e!ucare ci,ic% pr'pu"e prin acuala pr'+ram% "un c'nc'r!ane# !e a"emenea# cu
"piriul .i cu rec'man!%rile cuprin"e )n0
C'municaul (inal 1C'e2iune "'cial% .i caliae 3 ' pr','care penru e!uca&ie4 a!'pa !e a para
C'n(erin&% a Mini.ril'r Eur'peni ai E!uca&iei 56ucure.i# 17 3 28 iunie 28889:
C'n,en&ia pri,in! !repurile c'pilului, 1;7;.
L'cul !i"ciplinei Educaia civic )n )n,%&%m-nul primar e"e <u"i(ica !e0
ne,'ia !e a-i ini&ia pe .c'larii mici )n pracicarea unui c'mp'ramen ci,ic )nr-' "'cieae !em'craic%0
un c'mp'ramen aci,# li=er# re"p'n"a=il# 'leran# !e"c>i"# c'municai,# re(le*i,# au'e,aluai,:
nece"iaea !e al(a=ei2are ci,ic% a .c'laril'r mici prin (amiliari2area ace"'ra cu lim=a<ul# emai2%rile .i
aci,i%&ile !e )n,%&are "peci(ice:
p'"i=iliaea !e a ,al'ri(ica e*perien&a "peci(ic% ,-r"ei prin accenuarea !imen"iunil'r a(eci,-aiu!inale
a"'ciae celei c'+nii,e# "imularea paricip%rii .i a c'munic%rii "'ciale re"p'n"a=ile.
E!uca&ia penru !em'cra&ie e"e un pr'ce" c'mple* .i !e lun+% !ura%# iar .c'larul mic e"e implica )n
,ia&a "'cial% prin aparenen&a "a la (amilie# la +rupurile !e <'c .i !e )n,%&are# !ar .i prin rela&iile "peci(ice pe
care el le p'ae "a=ili cu !i,er"e in"iu&ii .i 'r+ani2a&ii !in c'muniaea )n care r%ie.e 5!e e*emplu .c'ala#
=i"erica# prim%ria# !i(erie 'r+ani2a&ii n'n+u,ernamenale ec.9. /e aceea# pr'ce"ul !e "'ciali2are p'ae .i
re=uie "% )nceap% !e impuriu.
Curriculum-ul !e (a&% "e a!re"ea2% )n,%&%'ril'r# au'ril'r !e manuale .i ele,il'r. Lecura ine+ral% a
ace"uia e"e a="'lu nece"ar% )nainea ela='r%rii !e c%re au'rii !e manuale "au !e c%re )n,%&%'ri a un'r
uni%&i !i"ince !e )n,%&are "u= ('rma un'r capi'le .i lec&ii. $n('rma&iile (acuale# e*emplele# ca2urile "au
"iua&iile ('l'"ie ca re(erin&% penru aci,i%&ile cu ele,ii p' (i ale"e )n (unc&ie !e "peci(icul cla"ei# al un'r
ele,i# al c'muni%&il'r l'cale ec. Curriculum-ul e"e 'rienai, )n ceea ce pri,e.e c'n&inuurile .i me'!ele.
O=ieci,ele "un mai !ireci,e .i "un pre2enae "u= ('rma '=ieci,el'r-ca!ru .i a '=ieci,el'r !e re(erin&%#
('rmulae )n rap'r cu ' anumi% "elec&ie a aci,i%&il'r !e )n,%&are.
?n,%&%'rii .i au'rii !e manuale ).i p' c'ncenra aen&ia )n m'! !i(eri a"upra aci,i%&il'r !e )n,%&are .i
a"upra pracicil'r !i!acice. /i,er"iaea "iua&iil'r c'ncree (ace p'"i=il% .i nece"ar% ' !i,er"iae !e "'lu&ii
!i!acice. /in acea"% per"peci,%# pr'punerile pr'+ramei nu re=uie pri,ie ca re&eare in(le*i=ile. Ec>ili=rul
)nre !i(erie a='r!%ri .i "'lu&ii re=uie "% (ie re2ulaul pr'iec%rii !i!acice per"'nale .i al c''per%rii cu ele,ii
(iec%rei cla"e )n pare.
CON)IN(T(RlLE -NV*)*RII
Pe&soana
@er"'ana mea. @er"'ana lui 5ei9. Ce )n"eamn% "% (im per"'aneA
*Corpul meu.
@er"'ane cu ne,'i "peciale.
Tr%"%uri m'rale ale per"'anei0)ncre!erea )n "ine .i )n cel%lalBlip"a !e )ncre!ere:re"peculBlip"a !e
re"pec:cura<B(ric%Bla.iae:=un%aeBr%uae:"inceriaeBminciun%.
Ra.o&tu&ile noast&e cu luc&u&ile /i 0iin1ele
1. Rap'rurile n'a"re cu lucrurile
Ce "un lucrurileA
Lucrurile care ne e*prim%0 <uc%rii# c'lec&ii# camera mea# )m=r%c%minea:carea# e>nica# ara:
Aiu!ini (a&% !e lucruri0 +ri<%# =rualiae# pr'prieae:
Ne,'ia !e lucruri. Lucrul ca in"rumen !e <'c# )n,%&are# munc%
2. Rap'rurile n'a"re cu animalele .i planele
*Despre animale i plante: simt !"ndesc comunic au o#iceiuri ima!inea$ sunt persoaneA
*Animale i plante ca sim#ol:
Aiu!ini (a&% !e animale .i plane0 +ri<%# =rualiae# c'mpa"iune# iu=ire# re"pec# (ric%:
*Ce nevoi avem de plante i animale%
Ra.o&tu&ile noast&e cu ceilal1i oa+eni
Crupuri !in care (acem pare0(amilia: +rupul !e <'ac%:+rupul !e )n,%&are:*!rupul reli!ios.
2
Re+uli ale +rupului0 !repuri .i )n!a'riri )n ca!rul +rupului.
1. Cunoaterea i utilizarea limbajului din sfera valorilor civice
1.1 "% recun'a"c% .i "% !e"crie )n&ele"ul un'r ermeni "peci(ici lim=a<ului ci,ic
+%"irea ermenil'r p'ri,i&i penru "ucce"iuni !e ima+ini
1.2 "% e*prime 'ral .i )n "cri" enun&uri "imple cu re(erire la "iua&ii !i(erie !e ,ia&% cu c'n&inu ci,ic
reali2area un'r p',e"iri# !ial'+uri: punerea un'r )nre=%ri: c'mplearea un'r pr'p'2i&ii:
re2'l,area .i c'n"ruirea un'r re=u"uri pe eme !ae
2. Cunoaterea i respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare
2.1 "% i!eni(ice !repurile uni,er"ale ale c'pilului
recun'a.erea !up% ima+ini a "iua&iil'r !e re"pecare .i !e )nc%lcare a !repuril'r c'pilului
2.2 "% i!eni(ice re+uli cu pri,ire la rap'rurile per"'anei cu 1lucrurile4# cu 1planele .i animalele4 .i cu 1ceilal&i
'ameni4
ima+inarea un'r p',e"iri# +>ici'ri pri,in! rap'rurile per"'anei cu lucruri .i (iin&e:
<'curi !e r'l pe eme !ae
3. Dezvoltarea unor comportamente relaionale privind constituirea grupurilor sociale
3.1 "% i!eni(ice +rupurile "'ciale !in care (ace pare0 (amilie# +rup !e prieeni# c'le+i ec
!i"cuarea !e"pre +rupuri !i(erie pe =a2a un'r ima+ini !ae
&.'* s (ormule$e criterii simple )n (uncie de care se pot constitui di(erite !rupuri
ima!inarea unor situaii (a de care s preci$e$e cum ar aciona dac ar (ace parte din di(erite
!rupuri
3.3 "% !e"c'pere .i "% !e"crie )nr-' manier% clar% .i c'nci"% !i(erie rela&ii "'ciale !e +rup
('l'"irea c'mpunerii# p',e"irii# !ramai2%rii penru e,i!en&ierea un'r rela&ii "'ciale !e +rup
3.4 "% !',e!ea"c% !'rin&% !e paricipare la aci,iaea un'r +rupuri
ima+inarea un'r aci,i%&i penru mem=rii +rupuril'r !in care (ace pare
4. Dezvoltarea i manifestarea unor atitudini favorabile lurii deciziilor i e!primrii opiniilor personale
"n ceea ce privete activitatea grupurilor din care face parte
4.1 "% ('rmule2e enun&uri "imple pr' .i c'nra )n "'lu&i'narea un'r !ileme
!i"cuarea )n +rup )n "c'pul "'lu&i'n%rii unei !ileme ci,ice
*.'* s descrie aciuni care necesit luarea unor deci$ii i e+primarea unei opinii personale
citirea i comentarea unor te+te i ima!ini cu coninut civic ce necesit luarea unor deci$ii i
e+primarea unei opinii personale
,-A.I/ICA0E CA-E.DA0I12IC ,-A.I/ICA0E CA-E.DA0I12IC
N&. (nit21i !e O. Con1inutu&i N&. Pe&ioa!a 3 O4.
3
c&t. 5n621a&e R. o&e !ata
1 @er"'ana 1.1
1.2
2.1
2.2
3.3
4.1
Ce )n"eamn% "% (im per"'ane
@er"'ana mea
@er"'anele !in <urul meu
@er"'ana .i me!iul
@er"'ane !in lumea )nrea+%
@er"'anele cu ne,'i "peciale
Recapiulare
E,aluare
78
1
2
1
1
2
1
1
1
79.8:"2;.77
17.8;
2D.8;#82.18
8;.18
1E.18
23#38.18
13.11
28.11
27.11
2 Tr%"%uri
m'rale ale
per"'anei
1.1
1.2
2.1
2.2
3.3
4.1
?ncre!erea .i lip"a !e )ncre!ere
Re"pecul .i lip"a !e re"pec
Cura<ul# (rica .i la.iaea
6un%aea .i r%uaea
Sinceriaea .i minciuna
Recapiulare
E,aluare
<
1
1
1
1
1
1
1
82.72"=8.87
84.12
11.12
17.12
87.81
1D.81
22.81
27.81
3 Rap'rurile
n'a"re cu
lucrurile .i cu
ale (iin&e
1.1
1.2
2.2
3.1
3.3
3.4
Ce "un lucrurileA
Lucrurile care ne e*prim%
Aiu!ini (a&% !e lucruri:
Ne,'ia !e lucruri .Lucrul ca
in"rumen !e <'c# )n,%&are# munc%:
Aiu!ini (a&% !e animale .i plane
E,aluare
;
1
2
1
1
2
1
8:.82"8=.84
12.82
1;#2E.82
8D.83
12.83
1;#2E.83
82.84
4 Rap'rurile
n'a"re cu
ceilal&i
'ameni
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.3
3.4
4.1
Crupuri !in care (acem pare
Familia
Crupul !e <'ac%
Crupul .c'lar
Re+uli ale +rupului
Recapiulare
E,aluare
<
1
1
1
1
1
1
1
28.84"89.8>
23.84
38.84
87.8D
14.8D
21.8D
27.8D
84.8E
D Recapiulare
(inal%
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.3
3.4
4.1
Rela&iile mele cu cei !in <ur
E,aluare (inal%
2
1
1
72.8>"7:.8>
11.8E
17.8E
4
(nitatea !e 5n6?1a&e 7: . Pe&soana
Nr.'re018 @eri'a!a0
Nr.
cr
.
/ealieri !e
c'n&inu
O.
R.
Nr.
're
/aa Aci,i%&i !e )n,%&are
Re"ur"e
E,aluare
1 Ce )n"eamn%
"% (im
per"'ane A
1.1
1.2
4.1
1 e*erci&ii !e !i(eren&iere a r%"%uril'r "peci(ice unei per"'ane
(a&% !e r%"%urile cel'rlale c'rpuri ,ii
!e(inirea caraceri"icil'r per"'anel'r
"elecarea !in li"e !ae a c'rpuril'r ,ii .i a per"'anel'r
i!eni(icarea un'r aci,i%&i "peci(ice 'amenil'r
reali2area un'r (i.e penru p'r'('liu cu ima+ini care repre2in%
per"'ane # re"peci, c'rpuri ,ii
e*erci&ii !e !e"c'perire a a"em%n%ril'r .i !e'"e=iril'r !inre
planeB'ameniBanimale
reali2area un'r p',e"iri# !ial'+uri
('rmularea un'r )nre=%ri
c'mplearea un'r pr'p'2i&ii
e*erci&ii !e ran"criere a cu,inel'r ce !enume"c per"'ane
e*erci&ii !e i!eni(icare a r%"%uril'r !e(ini'rii penru '
per"'an%
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
plan.e# ima+ini cu
plane# animale#
per"'ane
*c'n,er"a&ia# lan&ul
i!eil'r# e*plica&ia#
e*erci&iul#!e2=aerea#
pr'=lemai2area#
<'cul !e r'l 5@%pu.a9
*aci,iae (r'nal%#
in!i,i!ual%# )n ec>ipe
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
eme penru
aca"%
2 @er"'ana mea
Cine "un euA
1.1
1.2
4.1
2 i!eni(icarea ermenil'r care !e(ine"c i!eniaea per"'anel'r
c'n.ieni2area imp'ran&ei acel'r .i a !ael'r per"'nale
pre2enarea !ael'r per"'nale
reali2area unei (i.e penru p'r'('liu cu !aele per"'nale
e*erci&ii !e i!eni(icare a ermenil'r care "a=ile"c i!eniaea
unei per"'ane
pre2enarea .i anali2a un'r ace !e i!eniae# e,i!en&iin!
ermenii care "e re(er% la i!eniae
e*erci&ii !e au'cun'a.ere
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
pa.ap'r# ceri(ica !e
na.ere# care !e
i!eniae# re=u"
*c'n,er"a&ia# <'cul !e
r'l# e*plica&ia#
e*erci&iul# "u!iu !e
ca2 #!e2=aerea
*aci,iae (r'nal%#
in!i,i!ual%# )n ec>ipe
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
3 @er"'anele !in
<urul meu
A"em%n%'ri .i
'u.i !i(eri&i
1.1
1.2
4.1
2 i!eni(icarea r%"%uril'r ce !i(eren&ia2% per"'anele
i!eni(icarea r%"%uril'r .i pariculari%&il'r ce caraceri2ea2% '
per"'an%
e*erci&ii !e recun'a.ere a unei per"'ane !up% ' !e"criere
!e"crierea un'r per"'ane
reali2area !e p',e"iri !e"pre ' per"'an% !a%
preci2area r%"%uril'r (i2iceBm'rale caraceri"ice unui mem=ru
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
re=u" emaic# plan.e
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
!e2=aerea# <'cul !e
r'l 5Cine "un euA:
S% ne cun'a.em9#
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
5
!in (amilia (iec%ruia
i!eni(icarea r%"%uril'r ce !i(eren&ia2% per"'anele
!e"crierea c'le+il'r !e cla"%# a prieenil'r
e*primarea li=er% a p%rerii !e"pre "ine
"u!iu !e ca2
*aci,iae (r'nal%#
in!i,i!ual%# )n ec>ipe
4 Mine
"%n%'a"% )n
c'rp "%n%'" #
'riun!e pe +l'=
1.1
1.2
2.1
3.3
2 !i"cuarea a"pecel'r pre"upu"e !e"pre "area !e "%n%ae .i
='al%# )n+ri<irea c'rpului
reali2area un'r p',e"iri# !ial'+uri: punerea un'r )nre=%ri:
c'mplearea un'r pr'p'2i&ii
re2'l,area .i c'n"ruirea un'r re=u"uri pe eme !ae
e*erci&ii !e preci2are a lim=ii ,'r=ie )n anumie ari
i!eni(icarea !e'"e=iril'r !ine per"'anele !e pe "upra(aa
+l'=ului pamane"c
i!eni(icarea !repuril'r c'piil'r
e*erci&ii !e culi,are a !ra+'"ei # re"pecului .i prieeniei )nre
c'pii
!i"cu&ii !e"pre '=iceiurile .i ra!iiile !in !i(erie 2'ne ale lumii
pre2enarea un'r ima+ini cu per"'ane !in !i(erie 2'ne ale
+l'=ului p%m-ne"c !e ra"e !i(erie# e,i!en&iin! a"em%n%rile .i
!e'"e=irile !inre ace"e per"'ane
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
re=u" emaic#
ilu"ra&ii# +l'=ul
p%m-ne"c
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
!e2=aerea# <'cul !e
r'l# "u!iu !e ca2
*aci,iae (r'nal%#
in!i,i!ual%# )n ec>ipe
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
pr'=e "cri"e
D @er"'ane cu
cerin&e "peciale
1.1
1.2
2.1
2.2
1 e*erci&ii !e i!eni(icare a per"'anel'r cu ne,'i "peciale:
lecura un'r (ra+mene !in e*e lierare )n care "e c'nurea2%
a"emenea p'rree
e*erci&ii !e "elecare a ermenil'r a!ec,a&i !i(eriel'r ipuri !e
!e(icien&e .i a ,arianei c'rece penru !i(erie "iua&ii
ar+umenarea# prin cu,ine pr'prii a nece"i%&ii culi,%rii
re"pecului .i a 'leran&ei (a&% !e per"'anele cu ne,'i "peciale
<'c !e r'l ##C>ice.e c'le+ul4
reali2area un'r pr'iece care "% cuprin!% in('rma&ii pri,in!
ine+rarea c'piil'r cu ne,'i "peciale
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
re=u" emaic#
ilu"ra&ii# +l'=ul
p%m-ne"c
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
!e2=aerea# <'cul !e
r'l# "u!iu !e ca2
*aci,iae (r'nal%#
in!i,i!ual%# )n ec>ipe
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale#
ri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
E. Recapiulare 1.1
1.2
2.1
2.2
3.3
4.7
1 reali2area un'r "c>eme recapiulai,e rela&i'nale
c'mplearea un'r e*e B pr'p'2i&ii lacunare
recun'a.erea un'r r%"%uri m'rale pe =a2a un'r ilu"ra&ii
i!eni(icarea un'r r%"%uri m'rale )nr-un e* !a
re!acarea unui e* !e"pre una !in r%"%urile m'rale
<'curi !e r'l pe eme !ae
*manualul# caieul
ele,ului# cule+ere !e
e*e# ilu"ra&ii# (i.e
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia#e*erci&iul#
!e2=aerea# <'cul !e
r'l 5 La <u!ec%'r9
*aci,iae (r'nal%: )n
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
6
perec>i# in!i,i!ual%
7 E,aluare 1 Te" 1 @r'=% "cri"%
(nitatea !e 5n6?1a&e 2: T&?s?tu&i +o&ale ale .e&soanei
Nr.'re0 7 @eri'a!a0
Nr.
cr
.
/ealieri !e
c'n&inu
O.
R.
Nr.
're
/aa Aci,i%&i !e )n,%&are
Re"ur"e
E,aluare
1 Tr%"%uri
m'rale ale
per"'anei
?ncre!erea )n
"ine# )n
cel%lal.Lip"a
!e )ncre!ere
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
1 (amiliari2area cu n'&iunile !e cura<# (ric%# la.iae #
)ncre!ereBne)ncre!ere# re"pec .i lip"% !e re"pec# =un%ae-
r%uae# "inceriae-minciun%
pre2enarea un'r (ra+mene !in e*e re(eri'are la ace"e
r%"%uri m'rale ale per"'anei
!ramai2area e*ului !in manual
)n'cmirea unei (i.e cu per"'na<e !in lieraur% care re(lec%
ace"e r%"%uri m'rale
pre2enarea un'r (ra+mene !in e*e re(eri'are la ace"e
r%"%uri m'rale ale per"'anei
reali2area un'r p',e"iri# !ial'+uri: ('rmularea un'r )nre=%ri:
c'mplearea un'r pr'p'2i&ii
ar+umenarea un'r (ape care c'n!uc la )ncre!ereBne)ncre!ere
alc%uirea unei li"e !e ac&iuni care !eermin% c-.i+area B
pier!erea )ncre!erii cel'r !in <ur
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
re=u" # ima+ini
*=rain"'rmin+#
c'n,er"a&ia# lan&ul
i!eil'r# e*plica&ia#
e*erci&iul# <'cul !e
r'l# "u!iu !e ca2#
!ia+rama Genn
*aci,iae (r'nal%#
in!i,i!ual%# )n ec>ipe
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
2 Re"pecul .i
lip"a !e
re"pec
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
1 (amiliari2area cu n'&iunile !e re"pec .i lip"% !e re"pec
e*empli(icarea r%"%uril'r m'rale ale un'r per"'na<e !in
lieraura cii%
"elecarea !e e*pre"ii care "u+erea2% re"pecul .i uili2area l'r
)n !ramai2%ri
i!eni(icarea per"'anel'r .i "im='luril'r (a&% !e care re=uie "%
mani(e"e re"pec
i!eni(icarea m'!ali%&il'r !e mani(e"are a re"pecului
c'mplearea p'r'('liului cu n'i in('rma&ii
*manualul# caieul
ele,ului# e*e#
ilu"ra&ii# (i.e !e lucru#
2iare# re,i"e
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
<'c !e r'l#
ci'rc>inele# R.A.$.
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
3 Cura<ul # (rica .i
la.iaea
1.1
1.2
2.2
4.1
1 (amiliari2area cu n'&iunile !e cura<# (ric%# la.iae
e*empli(icarea r%"%uril'r m'rale a un'r per"'na<e )n!r%+ie
c'mplearea un'r pr'p'2i&ii
reali2area !e e*e !ial'+ae !in care "% reia"% r%"%uri m'rale
*manualul# caieul
ele,ului# cule+ere !e
e*e a!ec,ae#
ilu"ra&ii# (i.e !e lucru#
2iare# re,i"e
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
pr'=e
'rale#"cri"e
7
e*plicarea un'r pr',er=e
c'mplearea un'r e*e lacunare
('rmularea 'piniil'r pr'prii pri,in! ac&iunile un'r per"'na<e
repre2enarea prin !e"en a ace"'r r%"%uri m'rale
c'mplearea p'r'('liului cu aric'le 52iare#re,i"e9 !e"pre cura<
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
!e2=aerea# <'c !e r'l
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
eme penru
aca"%
4 6un%aea .i
r%uaea
1.1
1.2
2.2
4.1
1 e*empli(icarea cel'r !'u% r%"%uri m'rale
recun'a.erea un'r per"'ane cu a"(el !e r%"%uri 3
e*empli(icare !in e*ele ciie
e*plicarea un'r pr',er=e .i 2ic%'ri
e*empli(icarea# prin inr'"pecie# a un'r "iuaii per"'nale !e
mani(e"are a cel'r !'u% r%"%uri# c'n"ieni2area ,al'rii "au
+ra,i%&ii ace"'r (ape
reali2area unui !ial'+ )n care "% "e ('l'"ea"c% n'&iunea !e
=un%ae
i!eni(icarea un'r "'lu&ii =une penru "iua&ii !ae )n care "e
mani(e"% cele !'u% r%"%uri
*manualul# caieul
ele,ului# cule+ere !e
e*e# ilu"ra&ii# (i.e
*c'n,er"a&ia# lan&ul
i!eil'r# e*plica&ia#
e*erci&iul#
=rain"'rmin+#
!e2=aerea# <'cul !e
r'l #ca!ranele
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
pr'=e
'rale#"cri"e
eme penru
aca"%
D Sinceriaea .i
minciuna
1.1
1.2
2.2
4.1
1 e*empli(icarea un'r "iua&ii pr','cae !e mani(e"area uneia
!inre cele !'u% r%"%uri m'rale
!i"in+erea !i(eren&el'r !inre sinceritate .i minciun# !inre
minciun .i (a#ulaie i )n&ele+erea l'r
i!eni(icarea un'r "'lu&ii =une penru "iua&ii !ae )n care "e
mani(e"% sinceritate "au minciun
e*plicarea .i c'menarea un'r pr',er=e
e*erci&ii-<'c !e '="er,are .i c'menare a lim=a<ului c'rp'ral %n
ca2ul mani(e"%rii minciunii
c'mplearea p'r'('liului
*manualul# caieul
ele,ului# cule+ere !e
e*e# ilu"ra&ii# (i.e
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
=rain"'rmin+#
!e2=aerea# <'c !e r'l
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
E Recapiulare 1.1
1.2
2.2
3.3
4.1
1 reali2area un'r "c>eme recapiulai,e rela&i'nale
c'mplearea un'r e*e B pr'p'2i&ii lacunare
recun'a.erea un'r r%"%uri m'rale pe =a2a un'r ilu"ra&ii
i!eni(icarea un'r r%"%uri m'rale )nr-un e* !a
re!acarea unui e* !e"pre una !in r%"%urile m'rale
*manualul# caieul
ele,ului# cule+ere !e
e*e# ilu"ra&ii# (i.e
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
=rain"'rmin+# <'c !e
r'l# !e2=aerea#
c'pacul pr',er=el'r
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
7 E,aluare 1 Te" 2 *aci,iae in!i,i!ual%
8
(nitatea !e 5n6?1a&e =: Ra.o&tu&ile noast&e cu luc&u&ile, .lantele /i ani+alele
Nr.'re0 7 @eri'a!a0
Nr.
cr
.
/ealieri !e
c'n&inu
O.
R.
Nr.
're
/aa Aci,i%&i !e )n,%&are
Re"ur"e
E,aluare
1 Ce "un
lucrurile A ...'
nece"iae
1.1
1.2
2.2
4.1
1 recun'a.erea .i !i"cuarea !i(eren&el'r !inre ,ie&ui'are .i
lucruri
i!eni(icarea lucruril'r )n ima+ini !ae
e*erci&ii !e !i(eren&iere B numire a lucruril'r (%cue !e 'm !e
cele (%cue !e naur%
('rmularea !e crierii !e ale+ere a lucruril'r 5 <uc%rii#
)m=r%c%mine# c%r&i# (ilme9
reali2area unei plan.e cu c- mai mule '=iece ('l'"ie !e
ele,i )n aci,iaea .c'lar%
<'c !e r'l0 pre2enarea )n (a&a c'le+il'r a '=iecului pe care
ele,ul ar ,rea "%-l in,ene2e "au "%-l per(ec&i'ne2e
c'mplearea p'r'('liului cu !i(erie c'lec&ii !e '=iece
numirea lucruril'r ('l'"ie )n anumie aci,i%&i
!i(eren&ierea lucruril'r per"'nale !e ale cel'rlal&i
ar+umenarea ne,'ii !e aiu!ine p'2ii,% (a&% !e lucruri
preci2area r'lului lucruril'r # !e in"rumen )n aci,iaea !e <'c#
)n,%&are# mu2ic%
!i"cuarea uili%&ii un'r lucruri c'n"ruie
"a=ilirea !e c're"p'n!en&e )nre me"erii . lucrurile '=&inue
prin pracicarea me"eriei re"peci,e
<'c !e r'l0 un ele, nume.e un '=iec# iar ceilal&i "pun la ce
('l'"e.e
c'mplearea p'r'('liului cu +>ici'ri !e"pre !i(erie lucruri
*manualul# caieul
ele,ului# plan.e#
!i(erie lucruri# (i.e !e
lucru
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# lan&ul
i!eil'r# '="er,area
!iri<a%# e*erci&iul#
<'cul !e r'l 5 La ce
('l'"e.e9
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
2 Lucrurile care
ne e*prim%0
camera .i
)m=r%c%minea
mea
1.1
1.2
2.2
4.1
2 i!eni(icarea lucruril'r !in ima+ini !ae
!i(eren&ierea lucruril'r per"'nale !e ale cel'rlal&i .i e*plicarea
mani(e"%rii ca pr'priear )n rap'r cu lucrurile pr'prii
"a=ilirea '=iecel'r !e )m=r%c%mine care "un per"'nale .i
neran"mi"i=ile
ar+umenarea ne,'ii !e aiu!ine p'2ii,% (a&% !e lucruri:
e*erci&ii !e ar+umenare a caracerului (eel'r !in H Faa =a=ei
.i (aa m'.nea+ului4 )n (unc&ie !e lucrurile pe care le ale+
numirea ac&iunil'r pe care le inreprin!em penru a ne )n+ri<i
*manualul# caieul
ele,ului# plan.e#
!i(erie lucruri# (i.e !e
lucru#
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia# e*erci&iul#
'="er,area !iri<a%#
<'cul !e r'l# "u!iul
!e ca2
*aci,iae (r'nal%: )n
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e !e lucru

lucrurile per"'nale
"e"i2area m'!ului )n care lucrurile p' c'nri=ui la crearea
unei am=ian&e pl%cue "au nepl%cue
e*erci&ii !e apreciere 'ral% a !i(erie aiu!ini (a&% !e lucruri
<'c !e r'l0 un c'pil ,'r=e.e !e"pre lucrurile pe care le
)n!r%+e.e cel mai mul# iar ceilal&i c'pii +>ice"c ce pa"iuni are
c'mplearea p'r'('liului cu un !e"en al lucrului pe care c'pilul
)l iu=e.e cel mai mul
ec>ip%# in!i,i!ual%
3 Carea .i ale
lucruri !ra+i
1.1
1.2
2.2
4.1
1 i!eni(icarea lucruril'r )n ima+ini !ae
e*erci&ii !e apreciere 'ral% a !i(erie aiu!ini (a&% !e lucruri
!i"cuarea uili%&ii un'r lucruri c'n"ruie
!ial'+ pe =a2a un'r ilu"ra&ii "u+e"i,e
)n,%&area !ramai2a%0 "iua&ii !e (ur# !i"ru+ere a =unului
aluia
ima+inarea unui !ial'+ c'pil 3 pan'(ii ne)n+ri<i&i
c'mplearea p'r'('liului cu e*emple !in lieraur% # per"'na<e
care "e p'ar% (rum'" cu lucrurile
'="er,area .i numirea un'r lucruri care ne e*prim%
i!eni(icarea !e pa"iuni ale c'piil'r
re!acarea unui e* care "% !e"crie un >'==I
*manualul# caieul
ele,ului# plan.e#
!i(erie lucruri# (i.e !e
lucru#
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia#
'="er,area !iri<a%#
e*erci&iul# <'cul !e
r'l# "u!iul !e ca2
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e in!i,i!uale
!e lucru
4 Lucrurile ca
in"rumene !e
<'c# )n,%&are#
munc%
Cum ne
c'mp'r%m (a&%
!e lucruriA
1.1
1.2
2.2
4.1
1 '="er,area un'r '=iece .i preci2area uili%&ii l'r
numirea un'r '=iece )n anumie "iua&ii
enumerarea un'r '=iece nece"are )n !i,er"e aci,i%&i
!enumirea un'r me"erii .i a '=iecel'r nece"are pracic%rii l'r
aci,i%&i pracice !e m-nuire a un'r '=iece ca"nice
c'mplearea p'r'('liului
<'c !e r'l
*manualul# caieul
ele,ului# plan.e#
!i(erie lucruri# (i.e !e
lucru#
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia#
'="er,area !iri<a%#
e*erci&iul# <'cul !e r'l
*aci,iae (r'nal%: )n
perec>i# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
D Animalele .i
planele "un
per"'aneA
Animalele .i
planele ca
"im='l
1.1
1.2
2.2
1 e*erci&ii !e i!eni(icare a planel'r .i animalel'r !in ima+ini !ae
e*erci&ii !e alc%uire a unei (i.e cu iluri !e 'pere lierare
cun'"cue )n care per"'na<ele "un plane "au animale
e*erci&iu - <'c !e ima+inare a unui !ial'+ )nre c'pil .i animalul
pre(era
e*erci&ii !e e*empli(icare a r'lului (iec%rui animal !in ima+ine
e*erci&ii !e e*primare a aiu!inii n'a"re (a&% !e plane .i
*manualul# caieul
ele,ului# plan.e#
!i(erie lucruri# (i.e !e
lucru#
*c'n,er"a&ia# lan&ul
i!eil'r# e*plica&ia#
'="er,area !iri<a%#
e*erci&iul# <'cul !e
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e
'rale#"cri"e
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
10
animale
e*erci&ii !e enumerare a c- mai mule m'i,e penru care
planele .i animalele re=uie 'cr'ie
e*erci&ii !e a(irmare a m'!ului cum )n+ri<e.e (iecare ele,
planele .i animalele !in me!iul )nc'n<ur%'r
e*erci&ii !e numire a planel'r .i animalel'r !in ima+inile !ae .i
!e enumerare a "im='luril'r ace"'ra
e*erci&ii !e !e"enare a un'r plane .i animale
r'l# "u!iul !e ca2
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
E. Cum ne pur%m
cu planeleA
1.1
1.2
2.2
3.1
3.3
3.4
1 e*erci&ii !e i!eni(icare a planel'r .i animalel'r !in ima+ini !ae
e*erci&ii !e alc%uire a unei (i.e cu iluri !e 'pere lierare
cun'"cue )n care per"'na<ele "un plane "au animale
e*erci&iu - <'c !e ima+inare a unui !ial'+ )nre c'pil .i animalul
pre(era
e*erci&ii !e e*empli(icare a r'lului (iec%rui animal !in ima+ine
e*erci&ii !e e*primare a aiu!inii (a&% !e plane .i animale
e*erci&ii !e numire a planel'r .i animalel'r !in ima+inile !ae .i
!e enumerare a "im='luril'r ace"'ra
e*erci&ii !e !e"enare a un'r plane .i animale
e*erci&ii !e !i(eren&iere a per"'anel'r !e plane .i animale
c'n,er"a&ie !e"pre caraceri"icile planel'r .i animalel'r#
c'mpararea ace"'ra cu cele ale 'mului
c'mpararea .i c'menarea un'r aiu!ini (a&% !e plane .i
animale
ar+umenarea ne,'ii unei aiu!ini p'2ii,e (a&% !e plane .i
animale
"a=ilirea r'lului p'2ii, al planel'r .i animalel'r )n !e2,'larea
a(eci,i%&ii
ar+umenarea ne,'ii unui c'mp'ramen ec'l'+ic
<'c !e r'l0 ima+inarea unei "iua&ii )n care am (i ' plan% .i ar
re=ui "% c'munic%m c'piil'r cum ar re=ui "% "e p'are cu n'i
c'mplearea p'r'('liului cu aric'le !in 2iare "au re,i"e#
re(eri'are la pr'ec&ia planel'r .i animalel'r
*manualul# caieul
ele,ului# plan.e#
!i(erie lucruri# (i.e !e
lucru#
*c'n,er"a&ia#
e*plica&ia#
'="er,area !iri<a%#
e*erci&iul# <'cul !e
r'l# "u!iul !e ca2
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e in!i,i!uale
!e lucru
eme penru
aca"%
7 E,aluare
"umai,%
1 Te" 3 *aci,iae
in!epen!en%
@r'=% "cri"%
(nitatea !e 5n6?1a&e 4:
Nr. /ealieri !e O. Nr. /aa Aci,i%&i !e )n,%&are Re"ur"e E,aluare
11
cr
.
c'n&inu R. 're
1 Crupuri !in
care (acem
pare
1.1
1.2
3.1
3.3
3.4
1 '="er,area .i c'menarea un'r ima+ini .i e*e cu c'n&inu ci,ic
!e"prin!erea )n&ele"ului cu,inel'r0 c'muniae# inere"
uili2area !ic&i'narului
!e"c'perirea un'r re+uli !e c'n"iuire .i (unc&i'nare a un'r
+rupuri
c'mpararea un'r +rupuri pre2enae )n e*e "au ilu"ra&ii
preci2area rela&iil'r ce "e "a=ile"c )nre mem=rii unui +rup
c'lecarea !e in('rma&ii .i ima+ini !e"pre i"'ria (amiliei
<'curi !e r'l care "% ilu"re2e !i(erie ipuri !e +rup
c'mpararea a !i(erie ipuri !e +rup !up% crierii ca0 +ra! !e
ru!enie# inere"e# ('rme !e aci,i%&i
!e"c'perirea .i c'menarea un'r re+uli !e c'n"iuire .i
(unc&i'nare a +rupului
reali2ara un'r (i.e cu "arcini pe care ele,ul le are )n ca!rul
(iec%rui +rup !in care (ace pare
<'c !e r'l0 ima+inarea unei "iua&ii )n care ele,ul e"e li!erul
unui +rup e.ua pe ' in"ul% pu"ie .i are re"p'n"a=iliaea
"upra,ie&uirii +rupului
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
plan.e
*c'n,er"a&ia
euri"ic%# lan&ul
i!eil'r# e*plica&ia#
'="er,a&ia#
pr'=lemai2area#
e*plica&ia# <'cul
!i!acic
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
pr'=e
'rale#"cri"e
eme penru
aca"%
2 Familia 2.2
3.1
3.3
3.4
1 '="er,area .i c'menarea un'r ima+ini .i e*e cu c'n&inu ci,ic
c'mpararea un'r (amilii pre2enae )n e*e "au ilu"ra&ii
preci2area rela&iil'r ce "e "a=ile"c )nre mem=rii (amiliei
c'lecarea !e in('rma&ii .i ima+ini !e"pre i"'ria (amiliei
recun'a.erea mem=ril'r (amiliei .i al "arcinil'r care re,in
(iec%ruia
c'mplearea un'r enun&uri lacunare
recun'a.erea un'r "iua&ii )n care p'ae (i implica% ' (amilie .i
al c'mp'ramenel'r mem=ril'r ei
<'c !e r'l0 )n ec>ipe !e c-e rei# ele,ii ).i a"um% r'luri .i
re2'l,% ' pr'=lem% ima+inar%
c'mplearea p'r'('liului cu pr',er=e .i 2ic%'ri !e"pre
re"pecul (a&% !e p%rin&i
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
plan.e
*c'n,er"a&ia
euri"ic%# e*plica&ia#
'="er,a&ia# lan&ul
i!eil'r#
pr'=lemai2area#
e*plica&ia# <'cul !e
r'l 5/e-a (amilia9
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
pr'=e
'rale#"cri"e
eme penru
aca"%
3 Crupul !e
<'ac%
2.1
2.2
3.1
3.3
1 '="er,area .i c'menarea un'r ima+ini .i e*e cu c'n&inu ci,ic
c'mpararea un'r +rupuri pre2enae )n e*e "au ilu"ra&ii
preci2area rela&iil'r ce "e "a=ile"c )nre mem=rii +rupului
c'mplearea un'r enun&uri lacunare
*manualul# caieul#
plan.e#
(i.e !e lucru#
C'n,en&ia cu pri,ire
'="er,area
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e !e lucru
12
3.4 recun'a.erea un'r "iua&ii )n care p'ae (i implica un c'pil .i
al c'mp'ramenel'r
ar+umenarea nece"i%&ii re+ulii )n ca!rul +rupului
c'n"ruirea !e re+uli penru !i(erie aci,i%&i !e <'c
pr'=lemai2area un'r "iua&ii !e +rupuri care nu re"pec%
re+ulile
e*erci&ii !e ('rmulare a un'r "anc&iuni )n ca2ul )nc%lc%rii
re+ulil'r
<'c !e r'l0 ima+inarea reac&iei )n ca2ul )n care un mem=ru al
+rupului "e acci!enea2%
c'mplearea p'r'('liului cu ' (i.% cuprin2-n! re+ulile .i
!e"crierea <'cului pre(era
la !repurile c'pilului
*c'n,er"a&ia
euri"ic%# e*plica&ia#
'="er,a&ia#
pr'=lemai2area#
e*plica&ia# "u!iu !e
ca2# <'cul !e r'l
5Cum ne <uc%m9
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
eme penru
aca"%
4 Crupul .c'lar 3.1
3.3
3.4
4.1
1 '="er,area .i c'menarea un'r ima+ini .i e*e cu c'n&inu ci,ic
c'mpararea un'r +rupuri pre2enae )n e*e "au ilu"ra&ii
preci2area rela&iil'r ce "e "a=ile"c )nre mem=rii +rupului
c'mplearea un'r enun&uri lacunare
recun'a.erea un'r "iua&ii )n care p'ae (i implica un c'pil .i
al c'mp'ramenel'r nece"are
ar+umenarea nece"i%&ii re"pec%rii re+ulil'r )n ca!rul +rupului
.c'lar
pr'=lemai2area un'r micr'+rupuri care nu re"pec% re+ulile
+rupului .c'lar
e*erci&ii !e ('rmulare a un'r "anc&iuni )n ca2ul )nc%lc%rii
re+ulil'r
<'c !e r'l 0 "a=ilirea unui re+ulamen al cla"ei
c'mplearea p'r'('liului cu re+ulamenul cla"ei
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
plan.e
*c'n,er"a&ia
euri"ic%# e*plica&ia#
'="er,area !iri<a%#
e*plica&ia# "u!iul !e
ca2
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,area
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e !e lucru
eme penru
aca"%
D Re+ulile
+rupului .c'lar
2.1
2.2
3.1
3.3
3.4
4.1
1 '="er,area .i c'menarea un'r ima+ini .i e*e cu c'n&inu ci,ic
c'mpararea un'r c'mp'ramene ale mem=ril'r +rupuril'r
pre2enae )n e*e "au ilu"ra&ii
preci2area rela&iil'r ce "e "a=ile"c )nre mem=rii +rupului
c'mplearea un'r enun&uri lacunare
"a=ilirea un'r !repuri .i )n!a'riri ale c'pilului )n ca!rul (amiliei
ar+umenarea nece"i%&ii re+ulii )n ca!rul +rupului
c'n"ruirea !e re+uli penru !i(erie aci,i%&i !e <'c
pr'=lemai2area un'r "iua&ii !e +rupuri care nu re"pec%
re+ulile
e*erci&ii !e ('rmulare a un'r "anc&iuni )n ca2ul )nc%lc%rii
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
plan.e
*c'n,er"a&ia
euri"ic%# e*plica&ia#
'="er,area !iri<a%#
e*plica&ia# "u!iul !e
ca2
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
pr'=e
'rale#"cri"e
eme penru
aca"%
13
re+ulil'r
<'c !e r'l0 H ?n ,i2i% la...4
c'mplearea p'r'('liului cu ' (i.% cuprin2-n! !repurile .i
)n!a'ririle ele,ului
E. Recapiulare 1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.3
3.4
4.1
1 ran"crierea .i c'mplearea un'r enun&uri lacunare
'="er,area .i c'menarea un'r ima+ini .i e*e cu c'n&inu ci,ic
i!eni(icarea un'r c'le+i cu care ele,ul "e a(l% )n c'mpei&ie
"a=ilirea re+ulil'r pe care le )ncalc% unii ele,i )n "iua&ii !ae
ar+umenarea nece"i%&ii re"pec%rii re+ulil'r )n ca!rul +rupului
<'curi !e r'luri care "% ilu"re2e !i(erie ipuri !e +rup
e*erci&ii !e "e"i2are a le+%uril'r !inre !repuri .i )n!a'riri )n
ca!rul +rupului .c'lar
*manualul# caieul
ele,ului# (i.e !e lucru#
plan.e
*c'n,er"a&ia
euri"ic%# e*plica&ia#
'="er,a&ia#
pr'=lemai2area#
e*plica&ia# <'cul !e r'l
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
(i.e !e lucru
pr'=e
'rale#"cri"e
eme penru
aca"%
7 E,aluare
"umai,%
1 Te" 4 *aci,iae
in!epen!en%
@r'=% "cri"%
(nitatea !e 5n6?1a&e 9: Reca.itula&e 0inal?
Nr.'re0 2 @eri'a!a0
Nr.
cr
.
/ealieri !e
c'n&inu
O.
R.
Nr.
're
/aa Aci,i%&i !e )n,%&are
Re"ur"e
E,aluare
1 Rela&iile mele
cu cei !in <ur
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.3
3.4
4.1
e*erci&ii !e ciire )n rim pr'priu a unui "cur e* necun'"cu
pr'=lemai2area un'r "iua&ii c'mp'ramenale
!i"cuarea emei lec&iei pe =a2a un'r ima+ini
ima+inarea B e*empli(icarea un'r "iua&ii c-n! am mani(e"a
c'mp'ramene !i,er"e .i !e!ucerea r%"%urii m'rale !e care
am !a !',a!%
e*erci&ii !e "a=ilire a (inalului un'r )n-mpl%ri !ae
('rmularea !e enun&uri pro .i contra )n "'lu&i'narea un'r "iua&ii
cu c'n&inu ci,ic
aci,iae )n ec>ipe0 alc%uirea unei li"e cu per"'na<e care au
!',e!i =un%aeBr%uae# a unei li"e !e '=iece c'n"i!erae
inuile .i !e <u"i(icare a ale+erii
<'c !e r'l - "imularea unei "iua&ii !e c'municare )n care ele,ii
re=uie "% "(%uia"c% un c'le+ care a (%cu ' (ap% rea:
c'mplearea un'r enun&uri lacunare
i!eni(icarea B ar+umenarea un'r r%"%uri m'rale ale un'r
*(i.e !e munc%
in!epen!en%#
rep'ra<e !in ma""
me!ia# ima+ini
"u+e"i,e
*e*erci&iul# lan&ul
i!eil'r# c'n,er"a&ia
euri"ic%# !e"crierea#
pr'=lemai2area#
lecura e*plicai,%#
<'cul !i!acic#
=ran"'rmin+
*aci,iae (r'nal%: )n
ec>ip%# in!i,i!ual%
'="er,are
"i"emaic%
pr'=e 'rale
(i.e !e lucru
14
per"'na<e !ae
enumerarea r%"%uril'r m'rale ale celui mai =un prieen.
re!acarea unui "cur e* )n care "% pre2ine ' )n-mplare )n
urma c%reia au c-.i+a )ncre!erea cel'r !in <ur
ar+umenarea ne,'ii unei aiu!ini p'2ii,e (a&% !e plane .i
animale .i a nece"i%&ii re"pec%rii re+ulil'r )n ca!rul +rupului
e*erci&ii !e "e"i2are a le+%uril'r !inre !repuri .i )n!a'riri )n
ca!rul +rupului .c'lar
2 E,aluare (inal% Te" (inal
15
16
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
NumelePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP /aa 14
n'iem=rie 2813
TEST 1
1. /in li"a urm%'are !e cu,ine# ran"crie penru (iecare ima+ine numai ceea ce "e p'ri,e.e0
+-n!e.e# "e na.e#"e >r%ne.e# cre.e# ,'r=e.e# lar%# munce.e# "e !e2,'l%# m'are# are
"enimene
2.Crupea2% cu,inele urm%'are )n a=el0
munci'r# ele,# pe.e# =unici# ,ar2a# (ra&i# c-ine # mama# =ra!# pr'(e"'r# papa+al# +ar'a(%
,ie&ui'are per"'ane
3. Reali2ea2% c're"p'n!en&a )nre cu,ine .i !e(ini&iile c're"pun2%'are 0
ceri(ica !e na.ere cu,-n B +rup !e cu,ine care-l p'ar% '&i mem=rii aceleia.i
(amilii
per"'an% !e(icien&%# in(irmiae
nume !e (amilie ac '(icial prin care "e c'n(irm% na.erea unei per"'ane
>an!icap in!i,i! # (iin&% 'menea"c%
rela&ie "are "u(leea"c%
"enimen le+%ur%
4. Scrie c-e rei r%"%uri (i2ice# rei cali%&i
.i rei !e(ece ale ale pe pealele (l'rii 0


17
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
D. Sa=ile.e ,al'area !e a!e,%r a urm%'arel'r enun&uri0
/ac% !'i c'pii nu ,'r=e"c aceea.i lim=%# ei nu p' (i prieeni.
T'ae per"'anele !in lume au aceea.i cul'are a pielii.
@' "% "pun 'rice !e"pre ' per"'an% pe care nu ' cun'"c.
C'piii care au al% reli+ie !ec- a mea# nu au ,'ie )n ca"a n'a"r%.
Ca"ele .i .c'lile "un i!enice )n 'a% &ara.
Tra!i&iile .i '=iceiurile !in lumea )nrea+% "un ('are !i,er"e.
Nu '&i 'amenii au acelea.i pre(erin&e.
/ac% un c'le+ are al% p%rere !ec- mine# m% "up%r pe el.
Fiecare per"'an% !in lume e"e unic%.
E. Scrie ce !e(icien&e au c'piii !in ima+inile !e mai <'"0
QQQQQQQQQQ.. QQQQQQQQQ.. QQQQQQQQQQ
7. Ale+e r%"pun"ul c'rec0
Ce )n"eamn% ' per"'an% cu ne,'i "peciale A
a. ' per"'an% cu !e(icien&% 5 in(irmiae# >an!icap 9
=. ' per"'an% '=ra2nic% .i r%u%ci'a"%
c. ' per"'an% >arnic% .i +ener'a"%
Ce )n"eamn% !e(icien&a unei per"'aneA
a. per"'ana e"e r%ci% .i are ne,'ie !e me!icamene
=. per"'ana e"e ri"%
c. per"'ana e"e 'ar=%# "ur!%# mu% "au nu ).i p'ae ('l'"i mem=rele
Cum pr'ce!e2i c-n! ,e2i ' per"'an% cu ne,'i "peciale )ncerc-n! "% urce )nr-un au'=u2A
a. ' a<u&i "% urce
=. reci nep%"%'r mai !epare
c. ' cer&i penru c% )ncearc% a.a ce,a .i r-2i !e ea
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/e ce A
18
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
TEST DE EVAL(ARE
Cla"a a $$$-a A
/i"ciplina E!uca&ie ci,ic% Uniaea !e )n,%&are 0 @er"'ana
Nr.ele,i 1E A=".0PPPPP
PRO#A
O6$ECT$GE0
O.1 "% i!eni(ice c'rec caraceri"ici ale per"'anel'r .i animalel'r !inr-un .ir !e cu,ine
O.2 "% +rupe2e c'rec )n a=el ,ie&ui'are .i per"'ane
O.3 "% reali2e2e c'rec c're"p'n!en&e )nre ermeni ci,ici .i !e(ini&iile B"in'nimele l'r
O.4 "% !ea e*emple c'rece 5.i "incere9 !e r%"%uri (i2ice # cali%&i .i !e(ece pr'prii
O.D "% "a=ilea"c% c'rec ,al'area !e a!e,%r a enun&uril'r re(eri'are la !i,er"iae
O.E "% !enumea"c% !e(icien&ele pre2enae )n ima+ini
O.7 "% alea+% r%"pun"urile c'rece penru )nre=%rile re(eri'are la per"'ane cu ne,'i "peciale#
m'i,-n! ulima ale+ere
/ESCR$@TOR$ /E @ERFORMANRL
F.6.
- i!eni(ic% c'rec 'ae caraceri"icile per"'anel'r .i ale animalel'r
- +rupea2% c'rec )n a=el 'ae per"'anele .i ,ie&ui'arele
- reali2ea2% c'rec 'ae c're"p'n!en&ele )nre ermenii ci,ici .i !e(ini&iile l'r
- enumer% c-e rei r%"%uri (i2ice # cali%&i .i !e(ece pr'prii
- "a=ile.e c'rec ,al'area !e a!e,%r a uur'r enun&uril'r re(eri'are la !i,er"iae
- !enume.e c'rec cele rei !e(icien&e pre2enae )n ima+ini
- ale+e 'ae r%"pun"urile c'rece .i m'i,ea2% ulima ale+ere
6.
- i!eni(ic% c'rec 2ece caraceri"ici ale per"'anel'r .i ale animalel'r
- +rupea2% c'rec )n a=el !'i"pre2ece per"'ane .i ,ie&ui'are
- reali2ea2% c'rec paru c're"p'n!en&e )nre ermenii ci,ici .i !e(ini&iile l'r
- enumer% .a"e r%"%uri (i2ice # cali%&i .i !e(ece pr'prii
- "a=ile.e c'rec ,al'area !e a!e,%r penru .a"e enun&uri re(eri'are la !i,er"iae
- !enume.e c'rec !'u% !e(icien&e pre2enae )n ima+ini
- ale+e !'u% r%"pun"uri c'rece .i m'i,ea2% ulima ale+ere
S.
- i!eni(ic% c'rec cinci caraceri"ici ale per"'anel'r .i ale animalel'r
- +rupea2% c'rec )n a=el .a"e per"'ane .i ,ie&ui'are
- reali2ea2% c'rec !'u% c're"p'n!en&e )nre ermenii ci,ici .i !e(ini&iile l'r
- enumer% c-e ' r%"%ur% (i2ic% # ' caliae .i un !e(ec pr'priu
- "a=ile.e c'rec ,al'area !e a!e,%r penru rei enun&uri re(eri'are la !i,er"iae
- !enume.e c'rec ' !e(icien&% pe =a2a ima+inii
- ale+e !'u% r%"pun"uri c'rece
ANAL$KA @RO6E$
Nr.ele,i B O=ieci,e O.1 O.2 O.3 O.4 O.D O.E O.7
Nr. ele,i care au reali2a ine+ral '=ieci,ul
Nr. ele,i care au reali2a par&ial '=ieci,ul
Nr. ele,i care nu au reali2a '=ieci,ul
1
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
20
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
NumelePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP /aa 21 ianuarie 2818
TEST 2
1. Su=linia2% numai cu,inele care in!ic% r%"%uri m'rale0
r%u%ci'"
mil'"
"la=
)nal
cura<'"
"incer
re"pecu'"
cura
>arnic
=un
+ener'"
p'liic'"
2. Une.e pr'p'2i&iile0
Re"pecul )n"eamn% )n!r%2neal%# er'i"m.
Cura<ul )n"eamn% eam%# +r'a2%# "paim%.
Fric% )n"eamn% a !',e!i =un%,'in&%# =l-n!e&e# 'menie.
La.iae )n"eamn% pre&uire# c'n"i!era&ie# "im%.
A (i =un )n"eamn% a "pune a!e,%rul.
A (i "incer )n"eamn% lip"% !e cura< .i 'n'are.
3. $!eni(ic% r%"%urile m'rale !in ima+ini0
4. A<u%-l pe Gla!# un c'pil =un# "% +%"ea"c% !rumul la '+lin!% # )ncercuin! r%"%urile m'rale p'ri,ie :
=un%ae r%uae lip"a !e )ncre!ere re"pec cura< (ric% la.iae
c'reciu!ine minciun% lene >%rnicie p'lie&e cin"e eam% )ncre!ere
=un%,'in&% pre&uire lip"a !e re"pec +ener'2iae a+re"i,iae "inceriae
D. Scrie pe (run2ele ,er2i c-e ' caliae a a#
iar pe cele +al=ene c-e un !e(ec.


Ca "% )n,er2ea"c% 'ae (run2ele# "crie 'pu"ul
!e(ecel'r ale )n ace" !repun+>i.
1.
2.
3.
21
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
TEST DE EVAL(ARE
CLASA a $$$-a A
/$SC$@L$NA E!uca&ie ci,ic% UN$TATEA /E ?NGLRARE 0Tr%"%uri m'rale ale per"'anei
Nr.ele,i 1D A=".0PPPPP
PRO#A
O6$ECT$GE0
O.1 "% i!eni(ice r%"%uri m'rale !inr-un .ir !e cu,ine
O.2 "% reali2e2e c're"p'n!en&e )nre r%"%uri m'rale .i "en"ul l'r
O.3 "% !enumea"c% r%"%urile m'rale "u+erae !e ima+ini
O.4 "% "elece2e numai r%"%uri m'rale p'2ii,e
O.D "% "e au'caraceri2e2e #enumer-n! rei cali%&i .i rei !e(ece per"'nale
/ESCR$@TOR$ /E @ERFORMANRL
F.6.
- i!eni(ic% c'rec 'ae r%"%urile m'rale
- reali2ea2a c'rec 'ae c're"p'n!en&ele
- !enume.e c'rec 'ae r%"%urile m'rale "u+erae !e ima+ini
- "elecea2% 'ae r%"%urile m'rale p'2ii,e
- enumer% rei cali%&i .i rei !e(ece per"'nale
6.
- i!eni(ic% c'rec 'p r%"%uri m'rale
- reali2ea2a c'rec paru c're"p'n!en&e
- !enume.e c'rec paru r%"%uri m'rale "u+erae !e ima+ini
- "elecea2% 'p r%"%urile m'rale p'2ii,e
- enumer% !'u% cali%&i .i !'u% !e(ece per"'nale
S.
- i!eni(ic% c'rec paru r%"%uri m'rale
- reali2ea2a c'rec !'u% c're"p'n!en&e
- !enume.e c'rec !'u% r%"%uri m'rale "u+erae !e ima+ini
- "elecea2% paru r%"%urile m'rale p'2ii,e
- "crie c-e ' caliae .i un !e(ec per"'nal
ANAL$KA @RO6E$
Nr.ele,i B O=ieci,e O.1 O.2 O.3 O.4 O.D
Nr. ele,i care au reali2a ine+ral '=ieci,ul
Nr. ele,i care au reali2a par&ial '=ieci,ul
Nr. ele,i care nu au reali2a '=ieci,ul
22
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
NumelePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP /aa 1D apr.2814
TEST 3
1. Taie cu,-nul B cu,inele nep'ri,ie penru ca enun&urile "% !e,in% a!e,%rae0
S Lucrurile "un c'rpuri cu 6ia1? @ 0?&? 6ia1?.
S Unele lucruri au ('" creae !e o+ @ !e natu&?.
S Omul .&oteAeaB? @ nu .&oteAeaB? planele .i animalele.
S Lucrurile ne 0ac @ nu ne 0ac ,ia&a mai u.'ar%.
S Nu eCist? @ eCist? lucruri#plane "au animale ne('l'"i'are 'mului.
S A6e+ @ nu a6e+ ne,'ie !e lucruri# plane .i animale.
2.Reali2ea2% c're"p'n!en&a 0 3. Scrie rei lucruri per"'nale .i rei lucruri c'mune0

(ri2er
me!ic
(''+ra(
.'(er
2i!ar
a+ricul'r

4.Scrie ce "im='li2ae2% (iecare plan% "au animal0
D. Spune&i ' ce .i&i !e"pre '=iec# ,'r=in! )n numele lui0
E+emplu:

Lucruri per"'nale0
-
-
-
Lucruri c'mune0
-
-
-
Sun un crei'n. F'l'"e"c la "cri". ?mi
place "% "au )n penar "au )n m-na lui Alin.
?mi place "% (iu a"cu&i# "% "criu (rum'"# "%
!e"ene2. Nu-mi place "% (iu arunca# "% (iu
r'"# "% n-am ,-r(# "% )n&ep c'piii.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPP
23
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A
/aa D iun. 2814 EGALUARE F$NALL
1. C'mpleea2a enun&urile0
Eu "un ' ............................ !e'arece ............................. # ........................... .i am "enimene.
@lanele .i animalele "un .i ele ................................... # !ar nu "un per"'ane .
Oamenii au ............................... !e plane .i animale# !e aceea le ........................................... .
5 +-n!e"c# per"'an%# (iin&e# ,'r=e"c# ne,'ie# )n+ri<e"c9
2. @re2in%-eT
Numele ..................................... prenumele...........................................................................
/'miciliul 5a!re"a la care l'cuie.i9 "ra!a0 .............................................num%rul..................
............................................................................................................................
L'caliaea .................................................. # <u!e&ul ......................................... .
3. Scrie )n a=elul !e mai <'"# )n c'l'ana p'ri,i%# urm%'arele cu,ine0
=l'n!# cura<'"# =un# "l%=u&# prieen'"# )nal# >arnic# 'c>i c%prui# re"pecu'"# =rune#
"en"i=il# cu na"ul mic# am=i&i'"# (a&a ',al%# prieen'".
Tr%"%uri (i2ice Tr%"%uri m'rale
4. Nume.e c-e rei lucruri ('l'"i'are0
* la .c'al% ..............................................................................................................................
* )n e*cur"ie ..........................................................................................................................
* penru i+iena per"'nal% ......................................................................................................
D. ?ncercuie.e +rupurile !in care (aci .i u pare0
(amilia# +rup !e <'ac%# +rup !e pre.c'lari#
ec>ipa !e +imna.i# +rup !e ele,i#
+rup !e prieeni# +rup !e 2iari.i# e>ipa !e !an"a'ri#
p'p'rul r'm-n# +rup reli+i'".
24
JCOALA C$MNAK$ALL H@ETMF$ SNN/OR4 L$GA/A )n,. OE@CAL $UL$ANA
An .c'lar 2813 - 2814 CLASA a $$$-a A

25

S-ar putea să vă placă și