Sunteți pe pagina 1din 1

Codici si colectii canonico-juridice

Codici si colectii canonico-juridice



Pravilele tiparite in limba romana
1. Pravila diaconului Coresi, Brasov, 1563 sau 1570-1580.

2. Dreptatoriu de lege. Pravila Bisericeascasau Pravila cea Mica de la Govora (1640-1641).
Este prima colectie de legi civile si bisericesti tiparita in limba romana. A servit la formarea viitorilor preoti, ca manual.

3. Sapte Taine a Bisericii sau Pravila pe scurt aleasa, Iasi, 1644. Este indrumator practic destinat preotilor si slujitorilor bisericesti, o pravila bisericeasca, prima de acest fel tiparita in Moldova.

4. Carte romaneasca de invatatura de la Pravilele imparatesti sau Pravila lui Vasile Lupu, Iasi, 1646.
A fost inclusa integral in Indreptarea Legii din 1652.

5. Indreptarea Legii cu Dumnezeu. Pravila Mare sau Pravila lui Matei Basarab, Targoviste, 1652.
Pravila este socotita si indreptar de credinta, datorita continutului ei dogmatic si cultic, fiind un mijloc de aparare impotriva atacurilor calvine si catolice.
Se distinge prin abordarea drepturilor si obligatiilor clerului de mir, ale calugarilor, problemelor referitoare la familie, casatorie, judecata bisericeasca, a chestiunilor teologice, liturgice, obiceiurile de drept.

6. Randuieli sau pravile duhovnicesti si de obste prin care s-a incercat sa se completeze Pravilele secolului XVII
- Invatatura bisericeasca, 1710, Bucuresti (a lui Antim Ivireanul)
- Capete de porunca, 1714, Bucuresti (a lui Antim Ivireanul)
- Adunare a celor Sapte Taine, 1751, Iasi
- Adunare de multe invataturi a mitropolitului Iacob, 1757, Iasi
- Pravilioara de Taina Spovedaniei, 1781, Bucuresti
- Pravilioara, 1784, Iasi
- Scurta invatatura a parintilor bisericesti, Viena, 1787
- Pravila de obste, Viena, 1788
- Datoria si stapanirea blagocinilor si a protopopilor, Iasi, 1791, 1808
- Pravila pentru judecata canonica, Mitrop. Veniamin Costachi
- Carte de pravila, Cernauti, 1807

7. Carte foarte folositoare de suflet; tradusa din greceste de monahii Gherontie si Grigorie ; ed. I - Bucuresti, 1799.

8. Pidalionul. Tradus din greceste si tiparit de Veniamin Costachi in anul 1844.

9. Enchiridion, sau carte de canoane. Tiparita la Sibiu, 1871, de A. Saguna.

10. Sintagma alfabetica a canoanelor, cuprinsa in vol. I din Dreptul bisericesc, al lui D. Boroianu, Iasi 1899.

11. Dreptul canonic oriental, publicat de Marin Theodorian-Carada, Bucuresti, 1905-1907.

12. Colectiunea de legi, regulamente, canoane etc. a lui Chiru C. Costescu, Bucuresti, I (1916); II (1925); III (1931).

13. Canoanele Bisericii Ortodoxe insotite de comentarii, 2 volume in 4 parti, editia lui Nicodim Milas, trad. de N. Popovici si Uros Kovincici, Arad - 1930, 1931, 1934, 1936.

14. Canoanele, edit. de C. Dron, in 2 vol. I - Bucuresti, 1932 ; II - Bucuresti, 1935.

15. Pidalionul, 1933 de Haralambie Popescu si Zosima Tarila, Bucuresti.

16. Legiuiri bisericesti vechi : Statutul organic al lui Saguna, Sibiu, 1868.

17. Legiuirile Bisericii Ortodoxe Romane, Statutul si Regulamentele Bisericii Ortodoxe Romane, sub patriarhul Justinian (1948-1953), Buc, 1953

18. Legea si Statutele Cultelor din Republica Populara Romana, Bucuresti, 1954.

19. Hotararile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

20. Deciziile patriarhale.

21. Instructiunile episcopale si ale organelor colegiale.