Sunteți pe pagina 1din 13

Republica Moldova GUVERNUL HOTRRE Nr.

1624
din 31.12.2003
cu privire la aprobarea Concepiei reformrii !i!"emului
peni"enciar #i $lanului de m!uri pe anii %&&'(%&%&
pen"ru reali)area Concepiei reformrii !i!"emului peni"enciar
Publicat : 16.01.2004 n Monitorul Oficial Nr. 13-15 art Nr : 101
MODIFICAT
HG738/29.06.07, MO98-102/13.04.07 art.803
Guvernul O!"#"$!%:
1. &e a'rob(:
)once'*ia refor+(rii ,i,te+ului 'enitenciar -ane.a nr.1/0
Planul de +(,uri 'e anii 2004-2020 'entru reali1area )once'*iei refor+(rii ,i,te+ului 'enitenciar
-ane.a nr.2/.
[Pct.1 m!"#"cat $r"% HG738/29.06.07, MO98-102/13.04.07 art.803&
2. Mini,terele 2i de'arta+entele vor ntre'rinde ac*iunile de ri3oare 'entru reali1area necondi*ionat( a
+(,urilor 'lanificate de refor+are a ,i,te+ului 'enitenciar.
2
1
. 4e'arta+entul 5n,titu*iilor Penitenciare al Mini,terului 6u,ti*iei va 're1enta anual Mini,terului
7inan*elor calculele c8eltuielilor 'rivind i+'le+entarea +(,urilor 'entru reali1area )once'*iei refor+(rii
,i,te+ului 'enitenciar9 'entru includerea ace,tora n 'roiectul le3ii bu3etare 'e anul viitor.
Pct.2
1
"%tr!'( $r"% HG738/29.06.07, MO98-102/13.04.07 art.803&
3. Mini,terul 6u,ti*iei:
va 're1enta Guvernului anual9 'n( la 1 +artie9 o infor+a*ie 'rivind i+'le+entarea 'revederilor
'lanului ,u,-+en*ionat0
va efectua controlul a,u'ra e.ecut(rii 're1entei 8ot(rri.
Pri+-+ini,tru :a,ile !;#<%:
)ontra,e+nat(:
Mini,trul =u,ti*iei :a,ile 4ol38ieru
Mini,trul finan*elor >inaida Greciani
)8i2in(u9 31 dece+brie 2003.
Nr. 1624.
;ne.a nr.1
la ot(rrea Guvernului nr. 1624
din 31 dece+brie 2003
C O N C E $ * + ,
reformrii !i!"emului peni"enciar
+- .+/$O0+*++ GENER,LE
Proce,ul con,tituirii unui ,tat de+ocratic 2i de dre't i+'une refor+area radical( a 'oliticii lui n
do+eniul 'unerii n e.ecutare a 'ede',elor de dre't 'enal9 'recu+ 2i ,olu*ionarea +ai +ultor c8e,tiuni ce
*in de co+baterea ele+entelor cri+inale 2i nvin3erea dificult(*ilor din ,fera
,ocial(9 inevitabile n ,i,te+ul e.ecu*ional 'enal.
)once'*ia refor+(rii ,i,te+ului 'enitenciar re're1int( un co+'le. de idei9 obiective9 direc*ii9 'rinci'ii9
,arcini 2i +ecani,+e de 'erfec*ionare a activit(*ii n do+eniu 'e 'arcur,ul anilor 2004-2020.
[Ca$.I a).2* m!"#"cat $r"% HG738/29.06.07, MO98-102/13.04.07 art.803&
;ctivitatea or3anelor ,i,te+ului 'enitenciar con,t( n reali1area unui an,a+blu de +(,uri ,ocial-
'olitice9 econo+ice 2i ideolo3ice de influen*are a conda+na*ilor 2i 'er,oanelor are,tate 'reventiv9 n
condi*iile reducerii libert(*ii ace,tora9 i1ol(rii lor de ,ocietate9 'recu+ 2i ale a'lic(rii altor re,tric*ii la
dre'turi.
?n 'roce,ul de,f(2ur(rii refor+elor ,i,te+ului 'enitenciar 4e'arta+entul 5n,titu*iilor Penitenciare a
'reluat func*iile de 'a1( 2i e,cortare a de*inu*ilor9 de a,i,ten*( +edical(9 con,truc*ie ca'ital(9 de a,i3urare
+aterial( 2i te8nic( 2i de 're3(tire a cadrelor etc.9 care anterior erau de co+'eten*a altor in,titu*ii de ,tat.
;c*iunile ntre'rin,e au avut un efect favorabil. &-a ,c8i+bat e,en*ial o'inia 'ublic(9 ,i,te+ul 'enitenciar
a devenit de,c8i, 2i +ai acce,ibil 'entru +ulte or3ani1a*ii na*ionale 2i interna*ionale.
!otodat(9 ,olu*ionarea 'roble+elor cu care ,e confrunt( ,i,te+ul 'enitenciar e,te e.tre+ de dificil(.
4in cau1a lacunelor le3i,la*iei 2i finan*(rii in,uficiente9 re,tructurarea ace,tuia ,e li+itea1( la reali1area
'ar*ial( a unor direc*ii de activitate.
?n anul 2002 'rin in,titu*iile 'enitenciare ,-au 'erindat 2@@00 'er,oane9 din care 'rin i1olatoarele de
anc8et( 'enal( 23200 2i 'rin coloniile de corec*ie 5600 'er,oane. )o+'arativ cu anii
'receden*i9 nu+(rul de*inu*ilor are o tendin*( de cre2tere -la 01.01.2001 - 10546 'er,oane0 la 01.01.2002
- 10621 'er,oane0 la 01.01.2003 - 10A25 'er,oane/. 4ina+ica infrac*iunilor co+i,e de+on,trea1( c(
nu+(rul conda+na*ilor care au ,(vr2it infrac*iuni 3rave 2i deo,ebit de 3rave a ,'orit an de an. Media
ter+enelor de i,'(2ire a 'ede',elor a cre,cut de la 595 ani n anul 1AA5 la @94 ani n anul 20029 ceea ce a
deter+inat ,u'raa3lo+erarea coloniilor de corec*ie cu re3i+ ,ever 2i n(,'rit.
Or3anele de ur+(rire 'enal(9 'rocuratura 2i in,tan*ele =udec(tore2ti continu( 'ractica 'u*in =u,tificat(
de a'licare a +(,urii 'reventive de re'ri+are a 'er,oanelor nvinuite ,au b(nuite ,ub for+( de are,t. &'re
e.e+'lu9 n anul 2002 din A1AA 'er,oane ncarcerate 'rin deci1iile in,tan*elor no+inali1ate au fo,t
conda+nate cu 'ede',e non-'rivative de libertate 26A 'er,oane -29AB/9 ac8itate - AC 'er,oane -1905B /9
eliberate 'rin ,c8i+barea +(,urii de re'ri+are - 132@ 'er,oane -1494B /9 eliberate 'rin cla,area anc8etei
'enale - C2 'er,oane -09C@ B/. &e ter3iver,ea1( e.a+inarea cau1elor 'enale de c(tre in,tan*ele
=udec(tore2ti. ;,tfel9 1ilnic9 din cele circa 3500 'er,oane de*inute n i1olatoare de anc8et( 'enal(9 n
eviden*a or3anelor de ur+(rire 'enal( ,e afl( 140 - 150 'er,oane9 a in,tan*elor =udec(tore2ti - 2C00
'er,oane9 din care 60-65B ,e con,ider( n eviden*a 'ri+ei in,tan*e =udec(tore2ti9 unde e.a+inarea
do,arelor ,e efectuea1( n felul ur+(tor: n ter+en de 6 luni - 60B0 'n( la 1 an -22B0 +ai +ult de 1
an - 1@B. Prin ur+are9 nivelul ,u'ra'o'ul(rii ace,tor in,titu*ii con,tituie de la 10 la 40B9
ncarcerarea nente+eiat( cau1nd ,i,te+ului 'enitenciar c8eltuieli financiare
enor+e.
;ctual+ente circa @0B din cl(dirile 2i edificiile in,titu*iilor 'enitenciare ,nt vec8i9 iar unele con,truc*ii
ca'itale ale ace,tora ,e afl( n ,tare avariat(. ?nc('erile n care ,e ntre*in de*inu*ii nu core,'und nor+elor
,anitaro-i3ienice 2i condi*iilor cli+aterice9 'recu+ 2i nor+elor de ,'a*iu9 de ilu+inare9 de aeri,ire 2i
re3i+urilor te+'eraturilor de nc(l1ire. 4in cau1a in,uficien*ei de +i=loace financiare nu ,-au efectuat
re'ara*ii ca'itale +ai +ult de 15 ani.
?n ulti+ii ani ali+enta*ia de*inu*ilor e,te in,uficient(. 4in ra*ionul 1ilnic li',e,c carnea9 'e2tele9
'rodu,ele lactate 2.a. )onfor+ ot(rrii Guvernului nr.246 din 30 +ai 1AA3 D)u 'rivire la a,i3urarea cu
'rodu,e ali+entare a conda+na*ilor la 'riva*iune de libertate 2i a 'er,oanelor aflate n i1olatoare de anc8et(
'enal( 2i n in,titu*iile de reabilitare ,ocial(D9 valoarea caloric( a nor+ei 1ilnice de ali+enta*ie con,tituie
30C0 Ecal9 n,( de facto de*inu*ii 'ri+e,c 1C30 Ecal. ;li+enta*ia in,uficient( 2i condi*iile nocive de
deten*ie 3enerea1( cre2terea +orbidit(*ii 3enerale9 ndeo,ebi a tuberculo1ei. 5nciden*a tuberculo1ei n
'enitenciare e,te de 2C ori +ai nalt( dect nivelul 'e *ar(. Mortalitatea 'rin tuberculo1( 'e 'arcur,ul anului
trecut a con,tituit 56B din totalul dece,elor9 +otivul fiind nu+(rul +are al bolnavilor cronici 2i
'olic8i+iore1i,ten*i.
Odat( cu aderarea la )on,iliul %uro'ei 2i la alte or3ani,+e interna*ionale ce activea1( n do+eniul
ocrotirii dre'turilor o+ului9 Moldova 2i-a a,u+at obli3a*iunea de a crea condi*ii adecvate de deten*ie.
rana in,uficient(9 cu valoarea caloric( ,c(1ut(9 li',a condi*iilor nece,are de trai9 'rev(1ute de le3i,la*ia
interna*ional( 2i cea na*ional( -li+itarea livr(rii a'ei 'otabile9 ener3iei electrice9 c(ldurii9 a,i3urarea
in,uficient( cu len=erie de 'at etc./ 2i a,i,ten*a +edical( la un nivel e.tre+ de ,c(1ut ,nt calificate de
)o+itetul euro'ean 'entru 'revenirea torturii 2i 'ede',elor ,au trata+entelor inu+ane ,au
de3radante -)P!/ ca o for+( de tortur(.
)ondi*iile dificile 2i 'ericuloa,e n care activea1( colaboratorii ace,tui ,i,te+9 ,alariul necore,'un1(tor
3radului de ri,c ,'orit 'entru ,(n(tate 2i via*( -n +edie @50 - A50 leiFlun(/9 'recu+ 2i neac8itarea ace,tuia
la ti+' au deter+inat di+inuarea 're,ti3iului ,erviciului 'enitenciar 2i fluctua*ia con,iderabil( a cadrelor
calificate. &itua*ia ,-a a3ravat 2i +ai +ult du'( anularea unor nle,niri 2i a a,i3ur(rii obli3atorii de ,tat a
colaboratorilor ,i,te+ului 'enitenciar9 care con,tituiau o 3aran*ie e,en*ial( 'entru +en*inerea efectivului.
Princi'ala cau1( care +'iedic( func*ionarea nor+al( a ,i,te+ului 'enitenciar e,te li',a de fonduri.
;loc(rile de la bu3et au con,tituit de la 2@ B din nece,ar n anul 1AA@ la 4194 B n anul 2002. ;ce,t nivel
de finan*are ,e re'ercutea1( a,u'ra ,olu*ion(rii +ulti'lelor 'roble+e 2i nu 'er+ite re,'ectarea ,tandardelor
+ini+e de deten*ie.
4in fa'tele e.'u,e +ai ,u, ,e de,'rinde conclu1ia c( n 'olitica 'enitenciar( ,nt nece,are tran,for+(ri
cardinale 2i c(9 odat( cu in,tituirea cadrului le3i,lativ 'enal nou9 ,e i+'une revi1uirea unor nor+e de dre't9
inclu,iv a celor e.ecu*ional - 'enale. ;do'tarea 2i 'unerea lor n a'licare va 'er+ite 'erfec*ionarea 2i
de1voltarea att a cadrului le3i,lativ9 ct 2i a celui or3ani1a*ional-=uridic de func*ionare a ,i,te+ului
'enitenciar9 ceea ce va avea ca efect eficienti1area activit(*ii or3anelor 2i in,titu*iilor lui.
++- /CO$UR+LE RE1ORME+ /+/TEMULU+ $EN+TENC+,R
&co'urile refor+ei ,i,te+ului 'enitenciar ,nt:
a,i3urarea cadrului =uridic de func*ionare a ,i,te+ului 'enitenciar n condi*ii noi9 ce 'revede e.ecutarea
'ede',ei ,ub for+( de nc8i,oare0
elaborarea 2i reali1area unui 'ro3ra+ n do+eniul ,i,te+ului 'enitenciar9 care va include +ecani,+ele
de a'licare a <e3ii cu 'rivire la ,i,te+ul 'enitenciar9 a )odului de e.ecutare9 eta'ele ,tabili1(rii 2i
'er,'ectivele de1volt(rii9 ac*iunile concrete ce ur+ea1( a fi ntre'rin,e0
reducerea flu.ului de ncarcerare 'rin a'licarea 'ede',elor alternative 'riva*iunii de libertate0
re'rofilarea tre'tat( a coloniilor de corec*ie n 'enitenciare de ti' de,c8i,9 ,e+inc8i, 2i nc8i,0
crearea condi*iilor decente de deten*ie ntru re,'ectarea nor+elor interna*ionale0
crearea ca,elor de are,t 'entru 'unerea n e.ecutare a 'revederilor art.1C2 alin.-A/ 2i art.33@ ale )odului
de e.ecutare0
[Ca$.II a).6* "%tr!'( $r"% HG738/29.06.07, MO98-102/13.04.07 art.803&
refor+area 'roce,ului de educare a conda+na*ilor 2i re,ociali1area lor0
'erfec*ionarea 2i reciclarea re,ur,elor u+ane 'entru activitate n noile condi*ii0
+bun(t(*irea condi*iilor de +unc( 2i de trai ale colaboratorilor ,i,te+ului 'enitenciar0
,tudierea 'o,ibilit(*ii 2i ra*ionalit(*ii de+ilitari1(rii 'ar*iale a unor ,ervicii ale ,i,te+ului 'enitenciar9 cu
+en*inerea re+unera*iei9 a,i3ur(rilor obli3atorii de ,tat 2i a nle,nirilor0
conlucrarea cu autorit(*ile 'ublice centrale re,'ective n vederea reali1(rii 'revederilor 're1entei
)once'*ii.
+++- C+LE .E RE1ORM,RE , /+/TEMULU+ $EN+TENC+,R
1. Perfec*ionarea cadrului nor+ativ
?n ,co'ul refor+(rii ,i,te+ului 'enitenciar 'rin a'licarea ,tandardelor euro'ene +ini+e de deten*ie9 ,e
va 'erfec*iona cadrul nor+ativ 'rivind:
e.ecutarea 'ede',ei cu nc8i,oarea9 confor+ noului )od 'enal 2i )odului de 'rocedur( 'enal(9 n
'enitenciare de ti' de,c8i,9 ,e+inc8i, 2i nc8i,9 ,tabilit( 'rin ,entin*a in,tan*ei =udec(tore2ti9 2i trecerea
tre'tat( la deten*ia n celule ,e'arate0
crearea condi*iilor ,alubre de i,'(2ire a 'ede',ei9 inclu,iv co+unale 2i de trai9 re,'ectnd nor+ele
,anitaro-i3ienice9 de ilu+inare 2i cli+aterice n locurile de deten*ie0
reducerea flu.ului de ncarcerare 'rin a'licarea +(,urii are,tului 'reventiv9 ,tabilit 'rin 8ot(rrile
in,tan*elor =udec(tore2ti att n te+eiul de+er,ului 'rocurorului9 ct 2i din oficiu9 atunci cnd
in,tan*a =udec( re,'ectiva cau1(9 introducerea ter+enelor redu,e de de*inere ,ub are,t a 'reveni*ilor afla*i
n 'roce, de =udecat(9 di+inuarea ca1urilor de a'licare a ,anc*iunilor 'enale nente+eiate 'entru infrac*iuni
+(runte 2i +ai 'u*in 3rave9 revi1uirea nor+elor de liberare condi*ionat(9 i+'le+entarea n 'ractica
in,tan*elor =udec(tore2ti a a'lic(rii 'ede',elor +ai blnde9 'recu+ 2i a celor alternative 'riva*iunii de
libertate0
a,i3urarea 'rotec*iei ,ociale adecvate a colaboratorilor ,i,te+ului 'enitenciar 'rin +a=orarea
re+unera*iei activit(*ii de ,erviciu9 obli3ativitatea a,i3ur(rii de ,tat 'e 'erioada e.ercit(rii atribu*iilor
func*ionale9 'recu+ 2i 'rin +bun(t(*irea condi*iilor de trai ale ace,tora.
2. #efor+area in,titu*iilor 'enitenciare
?n te+eiul 'revederilor noului )od 'enal9 n in,titu*iile 'enitenciare ,e vor o'era +odific(ri radicale. &e
'rev(d for+e noi de 'edea',(9 cu+ ar fi are,tul 'e ter+en de la 3 la 6 luni9 nc8i,oarea 'e un anu+it
ter+en 2i deten*ia 'e via*(9 care vor fi e.ecutate n 'enitenciare de trei ti'uri: nc8i,9 ,e+inc8i, 2i de,c8i,9
avnd trei re3i+uri de deten*ie: ini*ial9 co+un 2i nle,nit.
?n ,co'ul ,'oririi influen*ei educative 2i ',i8olo3ice a,u'ra conda+na*ilor9 +en*inerii rela*iilor
fa+iliale favorabile9 ei ur+ea1( ,( fie re'arti1a*i 'entru i,'(2irea 'ede',ei n in,titu*ii 'enitenciare
di,locate n a'ro'ierea do+iciliului 2i de*inu*i ,e'arat n 3ru'e +ici. Prin ur+are9 in,titu*iile 'enitenciare
trebuie ,( fie +ultifunc*ionale 2i ,( di,'un( de diver,e 'o,ibilit(*i 'entru de*inerea 'er,oanelor conda+nate
la i,'(2irea 'ede',ei n diferite ti'uri de in,titu*ii9 'recu+ 2i a celor aflate ,ub ur+(rire 'enal(.
3. Perfec*ionarea activit(*ii ,erviciului de 'a1(9 ,u'rave38ere9 e,cort( 2i ,ecuritate n in,titu*iile
'enitenciare
%valuarea rolului fiec(rui colaborator al ,erviciului de 'a1(9 ,u'rave38ere9 e,cort( 2i ,ecuritate9
,tabilirea obiectivelor co+une ale ele+entelor ,i,te+ului de =u,ti*ie 'enal( -'oli*ie9 in,tan*ele =udiciare9
'enitenciare/ 2i inten,ificarea colabor(rii dintre 'er,onalul ,i,te+ului 'enitenciar 2i in,titu*iile de
,u'rave38ere ,tatale9 or3ani,+ele interna*ionale 2i non-3uverna+entale.
;,i3urarea 4e'arta+entului 5n,titu*iilor Penitenciare cu un i+obil 2i cu te8nic( ,'ecial( 'entru crearea
unui centru 'ara+ilitar9 n care vor fi a+'la,ate 4eta2a+entul cu de,tina*ie ,'ecial(9 Gatalionul
inde'endent de e,cortare9 4irec*ia tru'elor de 'a1(9 ,u'rave38ere 2i e,cortare9 n ,co'ul concentr(rii
ace,tor for*e9 diri=(rii activit(*ii lor 2i 'entru a interveni ra'id n ca1ul unor ,itua*ii e.ce'*ionale.
#efor+area activit(*ii ,erviciului de 'a1( 2i ,u'rave38ere9 'rin or3ani1area ,i,te+ului inten,iv de
e.ercitare a ace,teia9 co+'u, din 3(r1i -ec8i'e/ ale ,erviciului o'erativ. Pentru reali1are9 e,te nece,ar(
reutilarea obiectivelor '(1ite cu +i=loace te8nico-3eni,tice +oderne9 ce vor a,i3ura interven*ia o'erativ( a
'er,onalului cu de'la,area la locul co+iterii nc(lc(rii re3i+ului de deten*ie 2i a altor delicte 2i re*inerea
infractorilor care au violat 'eri+etrul 1onei inter1i,e9 a,tfel cur+nd orice tentativ( de evadare 2i alte
eveni+ente ne3ative.
5+'le+entarea a'arata=ului radioelectronic 2i video- +odern9 'entru *inerea eviden*ei9 controlul 2i
,u'rave38erea de*inu*ilor.
;,i3urarea ,ecurit(*ii colaboratorilor ,i,te+ului 'enitenciar 'rin dotarea ace,tora cu di,'o1itive de
detectare a ar+elor9 e.'lo1ivilor9 dro3urilor9 telefoanelor +obile 2i a altor a'arate radioelectronice.
4. ?+bun(t(*irea condi*iilor de deten*ie
)onfor+ 'revederilor re3ulilor +ini+e ,tandard interna*ionale de trata+ent al de*inu*ilor9 e,te
nece,ar(:
crearea condi*iilor decente de deten*ie a conda+na*ilor 2i 'er,oanelor aflate ,ub anc8et(9 re,'ectnd
nor+ele de ca1are9 ,ati,facere a nece,it(*ilor de 8ran( 2i +br(c(+inte0
e.ecutarea +(,urilor de ordin te8nico-3eni,tic9 +oderni1area ,i,te+ului de nc(l1ire9 ilu+inare9
aeri,ire9 a'rovi1ionare cu a'( 2i canali1are9 i3ieni1area celulelor.
5. ;,i,ten*a +edical(
)onlucrarea n 'er+anen*( cu Mini,terul &(n(t(*ii 'entru ridicarea nivelului de a,i,ten*( curativ-
'rofilactic( a colaboratorilor 2i conda+na*ilor 'rin i+'le+entarea ,tandardelor +edicale 2i +etodelor
+oderne de dia3no,ticare 2i trata+ent.
;+eliorarea ,itua*iei e'ide+iolo3ice a tuberculo1ei n 'enitenciare 'rin i+'le+entarea ,trate3iei
4O!& 2i 4O!&99HD 'entru bolnavii cu 'olic8i+iore1i,ten*(.
5ntroducerea +(,urilor +oderne de 'rofila.ie a conta+in(rii colaboratorilor 2i de*inu*ilor cu
tuberculo1(9 alte +aladii infec*ioa,e9 re,'ectarea cerin*elor ,anitaro-i3ienice.
?+bun(t(*irea condi*iilor de ntre*inere 2i trata+ent al bolnavilor de tuberculo1( 2i a altor ,uferin1i n
in,titu*iile curativ-'rofilactice ale ,i,te+ului 'enitenciar. 5+'le+entarea ,i,te+ului de infor+are a
in,titu*iilor +edicale teritoriale de,'re eliberarea de*inu*ilor la care ,-au nre3i,trat +aladii infec*ioa,e 'e
'arcur,ul afl(rii lor n deten*ie.
)rearea unui ,i,te+ +edical individual de 'rotec*ie a ,(n(t(*ii colaboratorilor.
;,i3urarea reali1(rii 'ro3ra+elor na*ionale.
6. #eor3ani1area activit(*ii educative cu conda+na*ii
)ontinuarea activit(*ii educative cu conda+na*ii n vederea eficienti1(rii 'roce,elor de corectare 2i
ada'tare ,ocial( du'( eliberare 2i 'entru 'revenirea ,(vr2irii de noi cri+e.
;,i3urarea 'riorit(*ii valorilor ,ocial-u+ane n cadrul tuturor direc*iilor de activitate educativ(
de,f(2urat( cu conda+na*ii9 cultivndu-le colaboratorilor ,i,te+ului 'enitenciar a'titudini de +unc(
individual( 2i diferen*iat( cu conda+na*ii n func*ie de 3radul de 'ericol 'e care ace2tia l 're1int( 'entru
,ocietate9 'recu+ 2i a unei atitudini binevoitoare fa*( de conda+na*i n ba1a 'rinci'iilor dre't(*ii9
u+anit(*ii 2i 'arteneriatului.
;,i3urarea unui trata+ent individual diferen*iat9 *inndu-,e cont de 3radul de 'ericol 'e care l 're1int(
conda+na*ii 'entru ,ocietate 2i de rebutul 'eda3o3ic.
5+'le+entarea +etodelor 'eda3o3ice 2i ',i8olo3ice +oderne n 'roce,ul educa*ional9 orientate ,'re
cori=area conda+na*ilor.
)rearea condi*iilor 2i 'o,ibilit(*ilor 'entru reali1area n(1uin*elor conda+na*ilor de cori=are 2i
auto'erfec*ionare 'rin con2tienti1area vinov(*iei 2i daunei adu,e altor 'er,oane n vederea corect(rii
'ro'riului co+'orta+ent neadecvat.
P(,trarea9 con,olidarea 2i +en*inerea le3(turilor ,ociale ale conda+na*ilor9 ,ati,facerea cerin*elor lor
,'irituale.
Or3ani1area orient(rii 2i 're3(tirii 'rofe,ionale a conda+na*ilor care nu 'o,ed( 'rofe,ii -+e,erii/ 2i a
nv(*(+ntului +ediu de cultur( 3eneral(9 diri=area lucrului educativ ,'re for+area 2i de1voltarea
a'titudinilor 'entru activit(*ile ,ocial-utile.
4irec*ionarea ntre3ului 'oten*ial al colaboratorilor in,titu*iei ,'re utili1area 'er+anent( a +etodelor
',i8o-'eda3o3ice de influen*are a conda+na*ilor 'rin diferite activit(*i: +unc(9 in,truire9 odi8n(9 crea*ie.
?+bun(t(*irea lucrului bibliotecilor din cadrul in,titu*iilor 'enitenciare 'rin a,i3urarea lor cu literatur(
=uridic(9 arti,tic( 2i reli3ioa,(9 care contribuie la ridicarea nivelului de cuno2tin*e =uridice9 la de1voltarea
intelectual( 2i cultural-arti,tic( a de*inu*ilor.
C. Perfec*ionarea for+elor de antrenare n c+'ul +uncii a conda+na*ilor
Or3ani1area activit(*ii de 'roducere n ,i,te+ul 'enitenciar ,e va nte+eia 'e re,'ectarea cerin*elor
le3i,la*iei na*ionale 2i a re3ulilor +ini+e ,tandard interna*ionale de trata+ent al de*inu*ilor.
Munca n deten*ie va fi con,iderat( un ele+ent 'o1itiv n trata+entul de*inu*ilor 2i 're3(tirea lor 'entru
reinte3rare ,ocial(9 *inndu-,e cont de calificarea 2i a'titudinile fiec(ruia.
&u,*inerea 'ro3ra+elor de +unc( de,tinate for+(rii 'rofe,ionale a de*inu*ilor 'entru a deveni ,ocial-
utili du'( liberare.
Or3ani1area +uncii n deten*ie la fel ca n co+unitate9 'entru a 're3(ti de*inu*ii ,( re,'ecte re3i+ul de
+unc( n libertate.
;,i3urarea reabilit(rii 2i reinte3r(rii 'rofe,ionale a 'er,oanelor eliberate din in,titu*iile de deten*ie
'rin inter+ediul a3en*iilor teritoriale 'entru ocu'area for*ei de +unc(. )rearea centrelor 1onale de
reabilitare 2i inte3rare 'rofe,ional(.
@. 5nfor+ati1area ,i,te+ului 'enitenciar
)rearea ,i,te+ului auto+ati1at infor+a*ional inte3rat 'entru
in,titu*iile 'enitenciare. Or3ani1area ,c8i+bului de infor+a*ii ntre 4e'arta+entul 5n,titu*iilor
Penitenciare al Mini,terului 6u,ti*iei9 Mini,terul ;facerilor 5nterne9 4e'arta+entul !e8nolo3ii
5nfor+a*ionale 2i alte or3ane 'ublice abilitate.
A. #e,ur,ele u+ane 2i 're3(tirea cadrelor
Obiectivele 'rinci'ale:
'erfec*ionarea activit(*ii de ,electare 2i ncadrare n ,i,te+ul 'enitenciar a candida*ilor la ,erviciu0
crearea unei i+a3ini veridice 'rivind activitatea ,i,te+ului 'enitenciar 2i a o'iniei 'ublice favorabile0
for+area 'er,onalului calificat 'rin i+'le+entarea unor noi +etodolo3ii n 're3(tirea ini*ial(9
'erfec*ionarea9 reciclarea9 ,c8i+bul de e.'erien*( 2i in,truirea n diver,e in,titu*ii de nv(*(+nt din tar( 2i
de 'e,te 8otare0
educarea ,'iritual( 2i crearea condi*iilor de +unc( 2i de trai 'entru 'er,onal0
crearea cabinetelor ,'eciali1ate 'entru or3ani1area condi*iilor de a,i,ten*( ',i8olo3ic( 2i rela.are
'entru 'er,onalul ,i,te+ului 'enitenciar.
;ne.a nr. 2
la ot(rrea Guvernului
#e'ublicii Moldova nr. 1624
din 31 dece+brie 2003
$ l a n u l
de m!uri pe anii %&&'(%&%& pen"ru reali)area Concepiei reformrii !i!"emului peni"enciar

Nr-
d2o

.enumirea m!urilor
,locaii bu3e"are
!au al"e !ur!e de
finanare
4mii lei5
Terme(
nul de
reali)are

Re!pon!abili
6 % 7 ' 8
+- $erfec"area cadrului norma"iv
1.Modificarea 2i co+'letarea <e3ii cu
'rivire la ,i,te+ul 'enitenciar n ,co'ul
aducerii ei n concordan*( cu noul )od
'enal 2i )odul de e.ecutare9 'recu+ 2i
'entru a,i3urarea 'rotec*iei ,ociale
adecvate a colaboratorilor ,i,te+ului
'enitenciar 2i +bun(t(*irea condi*iilor lor
de trai
- !ri+e,trul 59
2004
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul &(n(t(*ii 2i
Protec*iei &ociale9
Mini,terul 7inan*elor
2.%laborarea 'ro'unerilor de +odificare 2i
co+'letare a actelor nor+ative n vederea
+a=or(rii retribuirii +uncii colaboratorilor
,i,te+ului 'enitenciar
- !ri+e,trul 59
2004
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul &(n(t(*ii 2i
Protec*iei &ociale
3.Modificarea le3i,la*iei 'rivind reducerea
flu.ului de ncarcerare 'rin reducerea
ca1urilor de a'licare a ,anc*iunilor 'enale
'entru infrac*iuni u2oare 2i +ai 'u*in
3rave0 revi1uirea nor+elor de liberare
condi*ionat(
- !ri+e,trul
5559 2004
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul ;facerilor
5nterne
+% c%)'crar, c'
Procuratura General(9
)urtea &u're+( de
6u,ti*ie
4.%laborarea +ecani,+ului de
i+'le+entare n 'ractica in,tan*elor
=udec(tore2ti a 'ede',elor +ai blnde 2i a
celor alternative 'riva*iunii de libertate
- !ri+e,trul 59
2004
Mini,terul 6u,ti*iei
+% c%)'crar, c'
)urtea &u're+( de
6u,ti*ie9 Procuratura
General(
5.;+endarea 'revederilor re3ula+entelor 2i
,tatutelor n do+eniul activit(*ii
,i,te+ului 'enitenciar9 inclu,iv a celor
care 'rev(d crearea condi*iilor ,alubre de
deten*ie

- !ri+e,trul
5559 2004
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul ;facerilor
5nterne9 Mini,terul
7inan*elor9 Mini,terul
&(n(t(*ii 2i Protec*iei
&ociale9 Mini,terul
%colo3iei 2i #e,ur,elor
Naturale +% c%)'crar,
c' Procuratura General(9
)urtea &u're+( de
6u,ti*ie

++- Reformarea in!"i"uiilor peni"enciare
6. )rearea condi*iilor de deten*ie n
'enitenciare: n re3i+ ini*ial -eta'a 5/9 n
re3i+ co+un -eta'a a 55-a/ 2i n re3i+ de
re,ociali1are -eta'a a 555-a/9 con,truind
obiecte noi 2i rea+ena=nd nc('erile
actuale n celule9 confor+ le3i,la*iei n
vi3oare:
Penitenciarul nr.1 - !araclia:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/
blocul ali+entar9 ,'(l(torie -recon,truc*ie/

Penitenciarul nr.2 - <i'cani:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
-con,truc*ie n locul unor edificii ,u'u,e
de+ol(rii/
eta'ele 55-555 -recon,truc*ie/
A00
2225
10CC9@
2350

2004
2005
2006
200C
200@
200A2010

2014
2016
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %colo3iei 2i
#e,ur,elor Naturale9
Mini,terul 4e1volt(rii
5nfor+a*ionale9
;3en*ia )on,truc*ii 2i
4e1voltare a !eritoriului
Penitenciarul nr.3 - <eova:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/


200A
2012
2015
201@


Penitenciarul nr.4 - )ricova:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

269@


2006
200@
2013
201A
200@
2020
2012Penitenciarul nr.5 - )a8ul:
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

200@
2020
200A

Penitenciarul nr.6 - &oroca:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

2012
2015
201A
2013
2016
2011

-recon,truc*ie/

201@

Penitenciarul nr.C - #u,ca:
eta'ele 5-55 -recon,truc*ie/

cl(direa 'unctului +edical -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
ca,a +a+ei 2i co'ilului -con,truc*ie/

Penitenciarul nr.A - Pruncul:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

Penitenciarul nr.10 - Goian:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

Penitenciarul nr.15 - )ricova:
eta'a 5 -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/

500
1500

2C@95
@5036952006
200C

2006
200C
200@-200A


2006
200@
2015
201C


200@
2010-2011
200A


2013
201A
201C
2020

eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

Penitenciarul nr.1C - #e1ina:
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/

Penitenciarul nr.1@ - Gr(ne2ti:
eta'a a 55-a -recon,truc*ie/
-recon,truc*ie/
eta'a a 555-a -recon,truc*ie/


2016


201@


2013-2015
201A
2020


C. )on,truc*ia noilor 'enitenciare 'entru
a,i3urarea reali1(rii 'revederilor art.1C2
alin.-A/ 2i art.33@ ale )odului de e.ecutare:
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %colo3iei 2i
#e,ur,elor Naturale9
Mini,terul
!ran,'orturilor 2i
Go,'od(riei
4ru+urilor9
Mini,terul 4e1volt(rii
5nfor+a*ionale9
;3en*ia )on,truc*ii 2i
4e1voltare a
!eritoriului9
con,iliile
raionaleFor(2ene2ti
elaborarea docu+enta*iei de 'roiect-ti'
'entru ca,a de are,t cu ca'acitatea de
250 locuri

3C295
1246

2006
200C

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul Glodeni -con,truc*ie/

200@-200A

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul )o+rat -con,truc*ie/


200A-2010

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul Or8ei -con,truc*ie/

200A-2010

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul nce2ti -con,truc*ie/


2010-2011

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul )(u2eni -con,truc*ie/

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul %dine* -con,truc*ie/

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul 7lore2ti -con,truc*ie/

ca,( de are,t cu ca'acitatea de 250 locuri9
r-nul In38eni -con,truc*ie/

2010-2011


2011-2012


2011-2012


2012-2013

+++- $erfecionarea ac"ivi"ii !erviciului de pa)9
!uprave3:ere9 e!cor" #i !ecuri"a"e ;n locurile de de"enie
@.;,i3urarea 2i dotarea nc('erilor unit(*ilor
de 3ard( cu inventar +odern 2i utila=ul nece,ar
200@-2015 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %cono+iei 2i
)o+er*ului9
Mini,terul
!ran,'orturilor 2i
Go,'od(riei 4ru+urilor
A.;c8i1i*ionarea 2i in,talarea a'arata=u-
lui +odern radioelectronic 2i video 'entru
efectuarea controlului 2i ,u'rave38erii
de*inu*ilor
213 200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul
%cono+iei 2i
)o+er*ului9 Mini,terul
!ran,'orturilor 2i
Go,'od(riei
4ru+urilor9 Mini,terul
4e1volt(rii
5nfor+a*ionale
10.

;,i3urarea ,ecurit(*ii colaboratorilor
,i,te+ului 'enitenciar 'rin dotarea
ace,tora cu di,'o1itive 'entru de'i,tarea
ar+elor9 e.'lo1ivelor9 dro3urilor9 telefoanelor
+obile 2i altor a'arate radioelectronice
200@-2013 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul
!ran,'orturilor 2i
Go,'od(riei
4ru+urilor9 Mini,terul
4e1volt(rii
5nfor+a*ionale
+% c%)'crar, c'
&erviciul de 5nfor+a*ii
2i &ecuritate
11.)o+'letarea ,tatelor de 'er,onal ale
4eta2a+entului cu de,tina*ie ,'ecial(
100 2005
200@-2015
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul ;facerilor
5nterne9
Mini,terul 7inan*elor
'n( la 120 de unit(*i -n li+ita efectivului
total a'robat 4e'arta+en-tului in,titu*iilor
'enitenciare/9 cu dotarea lui ulterioar( cu
ec8i'a+ent9 ar+a+ent9 +uni*ii9 te8nic(
,'ecial(
12.#eutilarea obiectivelor '(1ite cu +i=loacele
3eni,tice +oderne9 ce vor a,i3ura reac*ia o'erativ(
a 'er,onalului cu de'la,area lui la locul co+iterii
nc(lc(rilor re3i+ului de deten*ie 2i a altor delicte9
'recu+ 2i 'entru re*inerea infractorilor violatori ai
'eri+etrului 1onei inter1i,e9 a,tfel cur+nd orice
tentativ( de evadare 2i alte fa'te ilicite
200@-2014

Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %cono+iei 2i
)o+er*ului9
Mini,terul 4e1volt(rii
5nfor+a*ionale
13.;,i3urarea ca+erelor de ntrevederi din
'enitenciare cu a'arata= ultra,co'ic 'entru
de'i,tarea obiectelor inter1i,e
12C 200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul 4e1volt(rii
5nfor+a*ionale
14.)rearea unui atelier ,'eciali1at 'entru re'ararea
ar+a+entului9 +i=loacelor de 'a1( 2i le3(tur(
200A


Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul 4e1volt(rii
5nfor+a*ionale
15.)rearea unit(*ilor 'entru dre,area cinilor de
,erviciu
110
25
2006
200C
200@
2010
2013
Mini,terul 6u,ti*iei
Mini,terul 7inan*elor
+V- mbun"irea condiiilor de de"enie
16. )on,truc*ia ca1an3eriilor cu 3a1e naturale 2i a
re*elelor ter+ice e.terne la:
Penitenciarul nr.4 J )ricova
Penitenciarul nr.A - Pruncul2011
2014
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
1C. !recerea ca1an3eriilor in,titu*iilor 'enitenciare la
func*ionare cu 3a1e naturale la:
Penitenciarul nr.3 - <eova
Penitenciarul nr.5 - )a8ul
Penitenciarul nr.1C - #e1ina
Penitenciarul nr.10 - Goian
Penitenciarul nr.6 -
&oroca

200@
2011
2011
2010
2010
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor

1@.)on,truc*ia unei ,onde de a'( 'otabil( n
Penitenciarul nr.1 - !araclia

4A191 2006 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %cono+iei
2i )o+er*ului9
Mini,terul &(n(t(*ii 2i
Protec*iei &ociale
1A.)on,truc*ia -recon,truc*ia/ ,ta*iei de ie'urare la:
Penitenciarul nr.3 - <eova -,ta*ia de 'o+'are a
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
a'elor re1iduale/
Penitenciarul nr.1 - !araclia
Penitenciarul nr.2 - <i'cani
Penitenciarul nr.10 - Goian
Penitenciarul nr.6 - &oroca
Penitenciarul nr.1@ - Gr(ne2ti
@@C95
1@91
2005
2006
200@
200@
200A
2016
201C
Mini,terul &(n(t(*ii
20.#e'ara*ia ca'ital( a re*elelor 2i utila=ului electric la:
Penitenciarul nr.4 - )ricova
Penitenciarul nr.15 - )ricova
Penitenciarul nr.A - Pruncul
Penitenciarul nr.1@ - Gr(ne2ti
Penitenciarul nr.1C - #e1ina


200@
200A
2011
2010
2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor


21.;,i3urarea cu unit(*i de tran,'ort ,'ecial 'entru
nece,it(*ile ,i,te+ului 'enitenciar
200 200C
200@-2015
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor

V- ,!i!"ena medical
22.Perfec*ionarea +edicilor ,i,te+ului
'enitenciar la catedrele de 'erfec*ionare
ale Mini,terului &(n(t(*ii
12
A
15
12
2004
2005
2006
200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
Mini,terul &(n(t(*ii
23.5+'le+entarea n in,titu*iile curative ale
'enitenciarelor a +(,urilor +oderne de
'rofila.ie a conta+in(rii colaboratorilor 2i
de*inu*ilor cu tuberculo1(9 'recu+ 2i a
trata+entului antituberculo,9 confor+
,trate3iei 4O!& 2i 4O!&K
600
600
600
600
2004
2005
2006
200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul &(n(t(*ii
24.4e,c8iderea ,'italului de tuberculo1( din
cadrul Penitenciarului nr.1C - #e1ina
'entru trata+entul bolnavilor de
tuberculo1( cu 'olic8i+iore1i,ten*(
C00
112A91
@00
1300
2004
2005
2006
200C
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul &(n(t(*ii 2i
Protec*iei &ociale9
Mini,terul 7inan*elor
25.Moderni1area ec8i'a+entului 2i utila=ului
+edical din 'enitenciare
1255 200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul &(n(t(*ii
V+- Reor3ani)area ac"ivi"ii educa"ive cu condamnaii
26.)rearea unei ba1e +etodice ',i8o-
dia3no,tice 2i a unui laborator de a,i,ten*(
',i8olo3ic( n incinta Penitenciarului nr.4
- )ricova
2005 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
2C.

;,i3urarea bibliotecilor in,titu*iilor
'enitenciare cu literatur( =uridic(9 arti,tic(
2i reli3ioa,(9 'entru ridicarea nivelului de
cuno2tin*e =uridice 2i de1voltarea
intelectual( 2i cultural-arti,tic( a
de*inu*ilor9 inclu,iv a,i3urarea cu edi*ii
'eriodice
12
A9C
12
12
2004
2005
2006
200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
2@.%laborarea 2i i+'le+entarea 'ro3ra+elor
educative9 ',i8o,ociale 2i ,'ortive 'entru
diferite cate3orii de conda+na*i
- 2006-
2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului
2A.4e1voltarea 'enitenciarelor 2i dotarea
te8nico-+aterial(9 'entru de,f(2urarea
activit(*ilor ,ocioeducative cu de*inu*ii
200@-2013 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
30.4e,c8iderea 2i dotarea te8nico-+aterial( a
nc('erilor din 'enitenciare 'entru
de,f(2urarea activit(*ilor
',i8ocorec*ionale cu de*inu*ii
200@-2010 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
31.

;,i3urarea tuturor 'enitenciarelor cu
a,i,ten*i ,ociali care vor de,f(2ura
activit(*i de 'roba*iune cu de*inu*ii
- 200C-200@ Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
32.)rearea unor cla,e de in,truire
'rofe,ional( 'entru de*inu*ii din
'enitenciarele:
nr.1 - !araclia
nr.3 - <eova
nr.1@ - Gr(ne2ti

200@
200A
2010
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului
33.)rearea cla,elor de in,truire ,ecundar(
3eneral( 'entru +inorii din 'enitenciarele:
nr.5 - )a8ul
nr.C - #u,ca
nr.11 - G(l*i
nr.13 - )8i2in(u
nr.1C - #e1ina


200@
200A
2010
2011
2012
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului
V++- $erfecionarea formelor de ;ncadrare ;n c;mpul muncii a condamnailor
34.4e1voltarea ba1ei te8nico-+ateriale 2i
a,i3urarea cu cadre didactice a 2colilor
de +e,erii din cadrul ,i,te+ului
'enitenciar
15
20
30
45
2004
2005
2006
200C
200@-2013
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor

V+++- Re!ur!e umane #i pre3"irea cadrelor
35.)rearea ,ite-ului 4e'arta+entului
in,titu*iilor 'enitenciare 2i a or3anului de
're,( al ,i,te+ului 'enitenciar9 inclu,iv cu
atra3erea donatorilor
200C-200@ Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
36.4e1voltarea rela*iilor dintre in,titu*iile
,i,te+ului 'enitenciar 2i cele ale
,i,te+elor 'enitenciare din *(rile-+e+bre
ale )on,iliului %uro'ei 2i Iniunii
%uro'ene9 cu ,tabilirea rela*iilor de
'arteneriat 'enitenciar-'enitenciar
- 200C-2013 Mini,terul 6u,ti*iei

3C.)rearea condi*iilor de ntre*inere 2i
in,truire a cur,an*ilor )entrului in,tructiv
al 4e'arta+entului in,titu*iilor
'enitenciare9 a,i3urarea te8nico-+aterial(
2i re'ara*ia edificiilor ace,tuia
200@-2013 Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului
3@.Pro+ovarea +etodei 're3(tirii ini*iale 2i
'erfec*ion(rii obli3atorii a 'er,onalului
,i,te+ului 'enitenciar n )entrul in,tructiv
al 4e'arta+entului in,titu*iilor
'enitenciare 2i n )entrul 'entru
- ;nual Mini,terul 6u,ti*iei
're3(tirea 2i 'erfec*ionarea cadrelor din
,i,te+ele Mini,terului 6u,ti*ie 2i
Procuraturii Generale0 elaborarea
'ro3ra+elor de 're3(tire a cadrelor n
,i,te+ul 'enitenciar
3A.Perfec*ionarea cadrelor didactice ale
)entrului in,tructiv al 4e'arta+en-tului
in,titu*iilor 'enitenciare9 ale 2colilor de
in,truire ,ecundar( 3eneral( 2i de +e,erii
din cadrul ,i,te+ului 'enitenciar la
5n,titutul de Perfec*ionare a )adrelor
4idactice
- ;nual Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului
40.Perfectarea 2i ,e+narea acordurilor
bilaterale 'rivind 're3(tirea cadrelor
'entru ,i,te+ul 'enitenciar n in,titu*iile
de nv(*(+nt ,'eciali1ate ale altor *(ri
- ;nual Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul ;facerilor %.terne
2i 5nte3r(rii %uro'ene9
Mini,terul 7inan*elor9
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului
41.?+bun(t(*irea condi*iilor de +unc( ale
'er,onalului
150
200
2005
2006
200@-2010
Mini,terul 6u,ti*iei9
Mini,terul 7inan*elor
42.%laborarea unui 'ro3ra+ de a,i,ten*(
',i8olo3ic( a 'er,onalului0 a+ena=area n
in,titu*iile 'enitenciare a nc('erilor
'entru efectuarea lucr(rilor de
',i8ocorec*ie 2i rela.area e+o*ional( a
colaboratorilor
40
41
60
2005
2006
200C
200@
Mini,terul 6u,ti*iei
Mini,terul 7inan*elor
Mini,terul %duca*iei 2i
!ineretului.L
[A%,-a %r.2 +% r,!ac."a HG738/29.06.07, MO98-102/13.04.07 art.803&

S-ar putea să vă placă și