Sunteți pe pagina 1din 98

Profesor univ. dr.

Rducan Oprea
Lector univ. dr. Ana tefnescu
Preparator drd. Ramona Mihaela Oprea
DREPTUL MU!"" "
#E!UR"T$%"" #O!"ALE
- #uport de curs& partea " '
(ala)i * +,-+
1
O."E!T"/ELE !UR#ULU"
Dreptul muncii 0i securit)ii sociale 1partea "2
constau 3n do45ndirea urmtoarele competen)e specifice6
Profesionale:
Stabilirea regimului juridic aplicabil raporturilor de munc
Acordarea consultanei juridice angajatorului cu privire la aciuni specifice
dialogului social
Acordarea consultanei juridice angajatorului cu privire la organizaiile
sindicale/reprezentanii salariailor i organizaiile patronale
Acordarea consultanei juridice angajatorului pentru ntocmirea sau
negocierea actelor de drept al muncii
Transversale:
Abiliti de lucru n ecip
Abiliti de comunicare oral i scris n limba matern
Pentru atingerea obiectivelor de mai sus! este necesar! pe l"ng studiul
prezentului curs! parcurgerea urmtoarei bibliografii: #egislaia muncii i securitii
sociale $ n special %odul muncii& 'ratate( )onografii( %ursuri - Ale*andru +iclea! Tratat
de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312& .on 'raian
4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,diia a ..-a ,ditura /niversul
0uridic! 1ucureti! 2312/Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a!
,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312& Ale*andru +iclea 5coordonator6! #aura
7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu! 1arbu -lad! Dreptul public al muncii! ,ditura
8olters 9lu:er ;om"nia! 1ucureti! 2313& Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i
telemunca! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2311& Articole - Ana 4tefnescu! Acte
normative ntocmite sau negociate de angajator! n <;evista rom"n de dreptul muncii=
nr( >/2312& Ana 4tefnescu! Unele consideraii privind cumulul de funcii i de caliti! n
<;evista rom"n de dreptul muncii= nr( 2/2312& ;ducan ?prea! Ana 4tefnescu!
Consideraii privind coninutul contractului individual de munc! n <;evista rom"n de
dreptul muncii= nr( @/2311& Ana 4tefnescu! ;ducan ?prea! Consideraii privind
!salariatul cu fraciune de norm"! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( A/2311&
#aura 7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu! Consideraii privind principiul !la munc
egal# salariu egal! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( B/2313(
$ot% se va urmri# n special# problematica indicat n cadrul activitilor
tutoriale.
2
LE!%"A "
"TRODU!ERE 7 DREPTUL MU!""
-
1. #pecificul muncii su4ordonate 3n dreptul muncii
+

Activiti lucrative desfoar at"t salariaii/angajaii! c"t i alte categorii
profesionale( 'oi acetia se supun! mai mult sau mai puin! cerinelor beneficiarilor
muncii lor(
Car! activitatea specific salariailor/angajailor este diferit( Ce aceea! suntem de
acord c prin dreptul muncii nelegem! sintetic! un ansamblu de reguli juridice care
privesc munca subordonat
B
# dar! credem ca fiind esenial de adugat! numai cea
desfurat de persoana fizic! denumit salariat&angajat# sub autoritatea i organi'area
unui angajator 5persoan juridic! de drept public sau privat! persoan fizic! respectiv
persoan fizic care desfoar activiti economice6! de care depinde! astfel! economic i
juridic(
,ste vorba de o form specific de subordonare care presupune respectarea unor
condiii de munc de ctre salariat/angajat Dcum ar fi: atribuiile ce i revin i modul de
ndeplinire a acestora! locul desfurrii activitii! programul de lucru=! folosirea
e*clusiv a capitalului i bazei materiale aparin"nd angajatorului
E
sau suportarea
costurilor acesteia! Dncadrarea ntr-o anumit ierarie funcional=
F
i! dup caz!
realizarea
>
obiectivelor de performan pe baza unor criterii de evaluare prestabilite(
@
Gntr-
adevr! angajatorul deine mijloacele de producie! angajeaz resurse financiare! i asum
riscul afacerii( Hiresc! angajatul depinde economic prin salariul primit periodic! de regul
singura lui surs de e*isten
A
( Hormele de dependen la care ne-am referit se manifest
i prin faptul c legea stabilete n sarcina angajatorului i obligaiile de plat raportate la
salariu 5contribuiile de asigurri sociale! impozitul pe venit6! asigurarea
I
condiiilor
adecvate desfurrii activitii! meninerii securitii i sntii n munc(

1
Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area Adminsitraie
public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( I-1F(
2
A se vedea i Ana 4tefnescu! De ce activitatea specific dreptului muncii este diferit de alte activiti
profesionale*# pe :::(Avocatnet(ro
B
A se vedea! de e*emplu! 0ean Jelissier! Alain Supiot! Antoine 0eammaud! Droit du travail! 2Be Kdition
Calloz! Jaris! 233>! p( >(
E
A se vedea art( @ alin( 1 pct( 2(1( lit( a i b din %odul fiscal - #egea nr( F@1/233B 5publicat n )onitorul
?ficial al ;om"niei! Jartea .! nr( I2@ din 2B decembrie 233B! modificat i completat ulterior6! n baza
cruia Dorice activitate poate fi reconsiderat ca activitate dependent=! dei formal este independent(
F
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p(
1I(
>
A se vedea art( E3 alin( 1 lit( f din %odul muncii - #egea nr( FB/233B! republicat n )onitorul ?ficial al
;om"niei! Jartea .! nr( BEF din 1A mai 2311! modificat i completat ulterior(
@
A se vedea i Ana 4tefnescu! De ce activitatea specific dreptului muncii este diferit de alte activiti
profesionale*# pe :::( Avocatnet(ro
A
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( 12(
I
+bidem! p( BB2(
B
+. Raporturile 8uridice de munc
+.-. o)iune 0i forme
?biectul de reglementare al dreptului muncii l constituie raporturile juridice de
munc! care pot fi! individuale i colective( ;aporturile juridice de munc sunt definite!
tradiional! ca !relaii sociale reglementate de lege# ce iau natere ntre o persoan fi'ic#
pe de o parte# i# ca regul# o persoan juridic ,societate comercial# regie autonom#
unitate bugetar etc.- pe de alt parte# ca urmare a prestrii unei anumite munci de ctre
prima persoan n folosul celei de a doua# care# la r)ndul ei# se oblig s o remunere'e i
s cree'e condiiile necesare prestrii acestei munci"
./
(
,ste vorba! de fapt! de raporturile juridice individuale de munc(
'ot raporturi juridice de munc sunt i cele dintre angajatori/ organizaii patronale
i organismele de reprezentare ale angajailor( Acestea se numesc raporturi juridice
colective de munc(
0aporturile individuale i colective de munc <se afl n str"ns legtur cu alte
categorii de raporturi juridice! care fac parte i ele din obiectul dreptului muncii=
11
!
denumite raporturi juridice cone1e !pentru c deriv din e*istena relaiilor sociale de
munc ori sunt grefate pe acestea! servind la organizarea muncii i la asigurarea
condiiilor pentru desfurarea ei=
12
(
+.+. #u4iectele raporturilor 8uridice individuale de munc 0i
persoanele care au calitatea de 9ter):
2ubiectele raportului juridic individual de munc sunt <angajatorul" i
<salariatul"&!angajatul". Ha de acestea! orice alt persoan fi'ic sau juridic are
calitatea de !ter"(
Se utilizeaz n #egea nr( >2/2311 a dialogului social! conceptul de <angajat"
5care cuprinde at"t salariatul din sectorul privat c)t i cel din sectorul public# denumit
!personal contractual"
.3
! precum i funcionarul public 5art( 1 lit( g6(
Subliniem c n dreptul european al muncii se utilizeaz! de regul! conceptul de
<lucrtor=! de regul sinonim
1E
termenului de Dangajat= utilizat n legislaia noastr
5#egea nr( >2/23116(
13
A se vedea n acest sens: Sanda 7impu! .on 'raian 4tefnescu! 4erban 1eligrdeanu! 7eorge )oanu!
Dreptul muncii# Tratat! vol( .! ,ditura 4tiinific i ,nciclopedic! 1ucureti! 1I@A! p( @& Ale*andru +iclea!
Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p( 1A(
11
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,ditura /niversul juridic! ,diia a ..-
a! 1ucureti! 2312! p( B@(
12
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit.# p( 1F(
1B
DGn legislaia de drept public! salariaii sunt denumii <personal contractual=! cu scopul de a-i deosebi de
funcionarii publici! care! evident! nu nceie contracte de munc= 5Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul
muncii# op. cit.! p( 2B6(
1E
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( @1(
E
2.3. Trsturile raporturilor 8uridice de munc
-;
;aporturile juridice individuale de munc sunt caracterizate de anumite trsturi
care le delimiteaz i individualizeaz de alte raporturi juridice:
a6 ;aportul juridic de munc ia natere# prin nc4eierea unui contract individual
de munc&emiterea unui act administrativ de numire n funcia public&
b6 ;aportul juridic individual de munc are un caracter bilateral! put"nd e*ista
deci <numai ntre dou persoane! spre deosebire de raportul juridic civil i de raportul
juridic comercial! n cadrul crora poate fi! uneori! o pluralitate de subiecte active sau
pasive=
1>
&
c6 ;aportul juridic de munc are caracter personal 5intuitu personae6&
d6 ;aportul juridic de munc se caracterizeaz printr-un mod specific de
subordonare a persoanei fizice fa de cellalt subiect n folosul cruia presteaz munca!
spre deosebire de contractele civile n baza crora cel care se oblig s desfoare
activitatea n folosul altuia i organizeaz singur munca! fr a se ncadra ntr-un colectiv
i fr a se subordona celui cu care a contractat&
e6 )unca trebuie s fie remunerat( Ceci! o munc gratuit nu poate constitui
obiect al unui raport juridic de munc&
f6 Asigurarea! prin prevederile legii i ale contractului! a unei protecii
multilaterale pentru angajai! at"t cu privire la condiiile de desfurare a procesului
muncii! c"t i n ceea ce privete drepturile ce decurg din nceierea contractului!
reprezint o alt trstur a raportului juridic de munc(
'rstura proprie! fundamental! caracteristic i determinant a raportului de
munc este constituit de relaia de subordonare! e*istent ntre subiectele acestui raport!
n sensul c persoana care presteaz munca este subordonat celuilalt subiect al raportului
respectiv(
2.4. Re<imul 8uridic aplica4il raporturilor 8uridice de munc
-=
Jrin regimul juridic aplicabil raporturilor de munc avem n vedere totalitatea
normelor prevzute de lege cu privire la situaia prilor ntre care se stabilesc aceste
raporturi(
? analiz a legislaiei aplicabil diferitelor subiecte ale raporturilor juridice de
munc evideniaz faptul c munc subordonat n sensul dreptului muncii! desfoar
cei aflai n:
- raporturi juridice de munc! considerate
1A
tipice:
o salariaii 5din sectorul privat6! crora li se aplic direct %odul muncii!
#egea nr( >2/2311 a dialogului social i celelalte norme generale privind
problemele eseniale ale raporturilor de munc! care formeaz dreptul
1F
A se vedea i Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit.! p( 1A-1I(
1>
;ducan ?prea! ;amona )iaela ?prea! Dreptul muncii i securitii sociale( Curs universitar! 7alai!
2311(
1@
A se vedea #aura 7eorgescu! Ana 4tefnescu! Unele discuii privind regimul juridic aplicabil
raporturilor de munc# n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( A/2312(
1A
A se vedea! de e*emplu! Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 23-21& .on 'raian
4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# op. cit(! p( 2E(
F
comun( Gn cazul unor categorii speciale de salariai se aplic direct acte
normative derogatorii de la acesta 5de e*emplu! n cazul consilierilor
juridici se aplic #egea nr( F1E/233B privind organizarea i e*ercitarea
profesiei de consilier juridic6 i indirect dreptul comun 5n ceea ce privete
aspectele nereglementate de legile speciale6! cu meniunea c dac cele
dou categorii de norme nu sunt ndestultoare! se va aplica legislaia
civil - drept comun! n urmtoarea ordine&
o membrii cooperatori pentru care aceste raporturi se suprapun
1I
celor
cooperatiste
23
! crora li se aplic direct #egea nr( 1/233F privind
organizarea i funcionarea cooperaiei! precum i! n baza acestei legi!
normele interne emise de asociaiile de societi cooperative! uniunile
judeene i naionale de societi cooperative
21
iar indirect dreptul comun
n materie - n msura n care reglementrile speciale enumerate nu sunt
derogatorii sau complete i aplicarea lui este compatibil cu specificul
acestor raporturi de munc
22
&
o personalul contractual din administraia public! cruia i se aplic cu titlu
general #egea-cadru privind salarizarea unitar a personalului pltit din
fonduri publice nr( 2AE/2313! #egea nr( E@@/233E privind %odul de
conduit a personalului contractual din autoritile i instituiile publice
etc( iar n cazul unor categorii speciale ale acestui personal acte normative
derogatorii 5de e*emplu! n cazul cadrelor didactice $ #egea nr( 1/2311 a
educaiei naionale i #egea nr( >B/2311 privind ncadrarea i salarizarea n
anul 2311 a personalului didactic i didactic au*iliar din nvm"nt etc(!
n cazul personalului cultelor religioase sunt aplicabile propriile statute!
coduri canonice sau reglementri
2B
! personalul din serviciile de probaiune
este supus #egii 12B/233> privind statutul acestora! personalul au1iliar de
specialitate al instanelor judectoreti i al parc4etelor de pe l)ng
acestea i cel care funcionea' n cadrul +nstitutului $aional de
51perti'e Criminalistice este supus Statutului reglementat prin #egea nr(
F>@/233E6! cu specificarea c n lipsa acestor dou categorii de acte
normative devine aplicabil dreptul comun 5%odul muncii etc(6&
o funcionarii publici crora li se aplic direct #egea nr( 1AA/1III privind
Statutul funcionarilor publici! Lotr"rea 7uvernului nr( >11/2311 pentru
aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei
funcionarilor publici! #egea nr( @/233E privind %odul de conduit a
funcionarilor publici! #egea nr( >2/2311 a dialogului social i Lotr"rea
7uvernului nr( ABB/233@ privind normele de organizare i funcionare a
comisiilor paritare i nceierea acordurilor colective i celelalte dispoziii
1I
Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i telemunca ( drept intern i comparat! ,ditura /niversul 0uridic!
1ucureti! 2311! IE(
23
A se vedea art( BB alin( 1 lit( b din #egea nr( 1/233F(
21
Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i telemunca ( drept intern i comparat! op. cit( p( AF-A>( Aceti
membrii cooperatori lucrtori nceie convenii individuale de munc care sunt! de fapt! o specie a
contractelor individuale de munc(
22
A se vedea art( 1 alin( 2 i art( 2@@ alin( 2 din %odul muncii(
2B
A se vedea art( 2B alin( 1 din #egea nr( EAI/233> privind libertatea religioas i regimul general al
cultelor(op
>
privind problemele eseniale ale raporturilor de serviciu! precum i
funcionarii publici supui direct statutelor speciale ,precum i
dispo'iiilor specifice- i indirect primelor reglementri enumerate la acest
punct! cu titlu de drept comun al raporturilor de serviciu! iar n lipsa
ambelor tipuri de reglementri dreptul comun al raporturilor de munc
5%odul muncii etc(6:
2E

funcionarii publici parlamentari din cadrul structurilor de
specialitate ale Camerei Deputailor i 2enatului i funcionarii
publici din cadrul Consiliului 6egislativ
78
# crora li se aplic
statutul aprobat prin #egea nr( @/233> privind statutul
funcionarului public parlamentar&
funcionarii publici din cadrul instituiei Avocatului Poporului#
crora li se aplic #egea nr( @/233> privind statutul funcionarului
public parlamentar i ;egulamentul de organizare i funcionare a
instituiei Avocatul Joporului&
managerii publici# crora li se aplic ?rdonana de urgen a
7uvernului nr( I2/233A privind statutul funcionarului public
denumit manager public&
poliitii# crora li se aplic #egea nr( B>3/2332 privind Statutul
poliistului&
funcionarii publici din Administraia $aional a Penitenciarelor#
crora li se aplic Statutul aprobat prin #egea nr( 2IB/233E&
personalul vamal# cruia i se aplic Statutul aprobat prin
?rdonana de urgen a 7uvernului nr( 13/233E&
cadrele militare supuse Statutului aprobat prin #egea nr( A3/1IIF&
membrii corpului diplomatic i consular! crora li se aplic! n
principal! Statutul aprobat prin #egea nr( 2>I/233B! iar n lipsa
dispoziiilor speciale derogatorii! dreptul comun! n acest caz
reprezentat
2>
de <prevederile nscrise n legislaia muncii i n
statutul funcionarilor publici= Mi ncadrm! totui! n categoria
funcionarilor publici cu statut special! n baza art( F alin( 1 lit( d
din #egea nr( 1AA/1IIIN&
o magistraii 5judectorii i procurorii6! crora li se aplic #egea nr(
B3B/233E privind statutul judectorilor i procurorilor! cu specificarea c
n lipsa dispoziiilor speciale derogatorii! devine aplicabil dreptul comun
reprezentat de %odul muncii etc( i nu de #egea nr( 1AA/1III&
- raporturi de munc considerate
2@
atipice i anume ucenicii! crora li se aplic n ceea
ce privete drepturile i obligaiile ce decurg din raportul de munc 5av"nd ca scop
formarea lor profesional6! legislaia comun a muncii! iar n ceea ce privete
2E
A se vedea i Ale*andru +iclea 5coordonator6! #aura 7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu! 1arbu -lad!
Dreptul public al muncii# ,ditura 8olters 9lu:er ;om"nia! 1ucureti! 2313! p( >1->>(
2F
Jotrivit art( IE din #egea nr( @/233> privind statutul funcionarului public parlamentar! aceasta se aplic i
funcionarilor publici din cadrul %onsiliului #egislativ(
2>
,i sunt privii de legiuitor at"t ca salariai! c"t i ca funcionari publici( DStatutul corpului diplomatic i
consular al ;om"niei se completeaz cu prevederile nscrise n legislaia muncii i n statutul funcionarilor
publici! dac n prezentul statut nu se stabilete altfel= 5art( B alin( 1 din #egea nr( 2>I/233B6(
2@
A se vedea! de e*emplu! Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 23(
@
organizarea atingerii scopului menionat #egea nr( 2@I/233F privind ucenicia la locul
de munc(
Gn ceea ce privete relaia dintre dreptul comun general! dreptul comun secundar
i legislaia special! se evideniaz o regul principal se desprinde i anume c
analogia legis! at"t de la general la particular! c"t i de la particular la general trebuie
aplicat numai <dac este necesar i posibil=
2A
( Gn situaia n care nici dreptul muncii nu
este ndestultor! va trebui analizat! sub aceeai condiie! aplicarea legislaiei civile
2I
(
'oate raporturile juridice individuale de munc la care ne-am referit mai sus au o
natur contractual.
>. Dreptul muncii ' accep)iuni 0i o4iect
Av"nd n vedere cele de mai sus! considerm adecvat urmtoarea definiie
B3
a
dreptului muncii! care vizeaz sensul su larg
B1
: <o ramur a sistemului dreptului
naional alctuit din ansamblul normelor juridice ,grupate pe instituii juridice i
subramuri-# ce reglementea' relaiile individuale i colective de munc ,inclusiv pe cele
denumite 9de serviciu: i cele cone1e-# atribuiile organi'aiilor sindicale i patronale#
conflictele de munc# controlul aplicrii i respectrii legislaiei muncii ,inspecia
muncii# jurisdicia muncii etc.-"(
,ste o concepie adecvat spre care! se pare! gliseaz treptat
B2
nsi legislaia
muncii(
;aporturile juridice individuale de munc 5inclusiv cele <de serviciu=6 mpreun
cu raporturile juridice colective de munc formeaz componenta principal a obiectului
dreptului muncii(
?. Dreptul muncii 0i dreptul securit)ii sociale
? relaie deosebit de str"ns e*ist ntre dreptul muncii i dreptul securitii
sociale(
Gntr-adevr! raporturile juridice de asigurri sociale ce formeaz! n prezent!
obiectul dreptului securitii sociale 5alturi de raporturile juridice de asisten social6 au
intrat p"n n anul 1II3 n obiectul dreptului muncii i! cu toate c s-au desprins de
acesta!
BB
sunt grefate i acum! n mare parte! pe raporturile de munc(
Amintim n acest sens c
BE
nu nt"mpltor! dei vorbim de Dramuri distincte de
drept! ele sunt reunite! uneori! din punct de vedere doctrinar! sub denumirea de drept
2A
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( E3(
2I
A se vedea! de e*emplu! art( 11@ din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor publici!
republicat(
B3
A se vedea Ale*andru +iclea 5coordonator6! #aura 7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu! 1arbu -lad!
Dreptul public al muncii# op. cit.# p( B>(
B1
Sensul restr"ns al dreptului muncii privete numai raporturile juridice de munc ale salariailor din
sectorul privat(
B2
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( EF(
BB
A se vedea Sanda 7impu! Ale*andru +iclea! %onstantin 'ufan! Dreptul securitii sociale! ,ditura All
1ecO! 1ucureti! 1IIA: Ale*andru +iclea! Dreptul securitii sociale! ,ditura 7utemberg /nivers! Arad!
233A(
BE
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( >>(
A
social
BF
! deoarece legtura dintre dreptul muncii i dreptul securitii sociale se datoreaz
politicii sociale! care are un caracter indivizibil
B>
=(
5. Dreptul muncii 0i mana<ementul@<estiunea resurselor umane
>=
0elaiile de munc sunt! n cea mai mare parte! reglementate de norme juridice!
lu"nd astfel forma raporturilor juridice de munc! obiect al dreptului muncii(
Astfel c! dac e*ist o reglementare aplicabil oricrui aspect al relaiei! ea se
impune# prin fora;i obligatorie! oricrui concept sau metod stabilit de tiina
managementului ,gestiunii- resurselor umane! revendicat! dup caz! de economie!
management! psiologie! sociologie! ergonomie! demografie etc( sau de toate acestea ca
tiin interdisciplinar
BA
(
%eea ce nu cade sub incidena normei juridice de drept al muncii rm"ne! ntr-
adevr! n sfera celorlalte discipline(
A. "Bvoarele dreptului muncii
.zvoarele dreptului muncii pot fi definite ca <acele acte normative care
reglementea' relaiile sociale de munc# inclusiv cele grefate pe aceste raporturi
,privind pregtirea profesional# securitatea i sntatea n munc# patronatele i
sindicatele# jurisdicia muncii6=(
BI
.zvoarele dreptului muncii pot fi mprite n dou mari categorii
E3
:
i'voare comune cu cele ale altor ramuri de drept 5%onstituia! alte legi!
etc(6&
i'voare specifice dreptului muncii 5%odul muncii! #egea nr( >2/2311 a
dialogului social! celelalte reglementri normative generale privind
problemele eseniale ale raporturilor de munc! care formeaz dreptul
comun general sau secundar n materie! statutele profesionale sau
disciplinare! menionate anterior! contractele colective de
munc/acordurile colective! regulamentele interne! regulamentele de
organizare i funcionare6(
Gn categoria izvoarelor specifice dreptului muncii se ncadreaz i normele
Uniunii 5uropene# n special# regulamentele# care au aceeai for ca i legile naionale!
precum i alte reglementri transpuse n dreptul intern( 'oate acestea au prioritate fa de
dispoziiile contrare din legile noastre(
Hac parte din aceast categorie de izvoare i conveniile <rgani'aiei
+nternaionale a Muncii# precum i normele Consiliului 5uropei ratificate de 0om)nia(
BF
A se vedea ?vidiu +inca! Drept social comunitar! ,ditura #umina #e*! 1ucureti! 2332(
B>
7Krard #Pon $ %aen! Droit social! Fe Kdition par 0eanne 'illet-Jretnar! #(7(C(0(! Jaris! 1IIF! p( A(
B@
A se vedea i: Ana 4tefnescu! Ce nseamn s fii specialist* 0elaii de munc vs. raporturi juridice de
munc! pe :::( Avocatnet(ro& +dem! Consideraii privind gestionarea i managementul resurselor umane
n funcia public! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( F/2312(
BA
A se vedea n acest sens! de e*emplu! Jetre 1urloiu! Managementul resurselor umane! ,ditura #umina
#e*! 1ucureti! 1II@! p( EE-EF(
BI
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit.# p( BA(
E3
A se vedea i Ale*andru Atanasiu! #uminia Cima! Dreptul muncii! ,ditura All 1ecO! 1ucureti! 233F! p(
11! care mai adaug n aceast categorie i normele de protecia muncii i normele de igien a muncii(
I
Alte subiecte de drept dec)t cele de mai sus ; legiuitorul! n sens larg! angajatorul
i salariaii - nu au competena elaborrii i'voarelor de drept enumerate mai sus.
,*cepiile sunt de strict reglementare(
Gn literatura juridic se discut dac practica judiciar 5jurisprudena6 i doctrina
5literatura juridic6 sunt izvoare de drept( Hr a reprezenta izvor de drept propriu-zis!
deciziile %urii %onstituionale au putere de lege(
E1
Gn ceea ce privete doctrina! aceasta
nu este izvor de drept propriu-zis! ns! aa cum se arat
E2
! creeaz i alimenteaz spiritul
judectorilor( 0olul jurisprudenei i al doctrinei este subliniat i n normele de te4nic
legislativ
EB
: <Gn activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act
normativ se vor e*amina practica %urii %onstituionale n acel domeniu! jurisprudena n
materie a %urii ,uropene a Crepturilor ?mului! practica instanelor judectoreti n
aplicarea reglementrilor n vigoare! precum i doctrina juridic n materie=(
Av"nd n vedere actualul %od civil! este posibil i aplicarea uzanelor n dreptul
muncii! ns! desigur! e*trem de limitat! prin aplicarea dreptului comun
EE
(
=. Principiile dreptului muncii
Jrincipiile specifice dreptului muncii sunt - Didei generale i comune pentru
ntreaga legislaie a muncii=
EF
! care ar putea fi formulate astfel
E>
:
- nengrdirea dreptului la munc i libertatea muncii&
- egalitatea de tratament i interzicerea discriminrii&
- negocierea condiiilor de munc&
- protecia salariailor&
- consensualitatea i buna credin&
- asocierea liber a salariailor! precum i a angajatorilor&
- dreptul la grev&
- stimularea pregtirii i perfecionrii profesionale(
#a acestea se adaug i principiile generale ale dreptului(
E1
1r"ndua -artolomei! Ana -idat! Deci'iile Curii Constituionale n materia relaiilor de munc! n
<;evista rom"n de dreptul muncii=! nr( B/233@! p( 1B2(
E2
Gn acest sens este de reinut observaia genial a lui Qicolae 'itulescu! citat de .oan #e! Tratat de drept
procesual civil! ,diia E! ,ditura %(L( 1ecO! 1ucureti! 233A! p( 2@& n Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul
muncii# op. cit.# p( EI(
EB
Art( 21 din #egea nr( 2E/2333 privind normele de tenic legislativ pentru elaborarea actelor normative!
republicat(
EE
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit.# p( F3(
EF
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( F1(
E>
A se vedea! de e*emplu! Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( F1& .on 'raian 4tefnescu!
Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( @2(
13
LE!%"A ""
DREPTUL "TERA%"OAL " EUROPEA AL MU!""
1( o)iune 0i caracteristici
?=

Jrin dreptul internaional al muncii nelegem! n sens larg! normele ?rganizaiei
.nternaionale a )uncii! precum i! n ceea ce privete rile din cadrul /niunii ,urpene!
normele elaborate de %onsiliul ,uropei i /niunea ,uropean(
2ensul restr)ns vizeaz doar primele categorii de norme! cunoscute
EA
sub
denumirea de <drept social european=(
Creptul internaional al muncii se deosebete at"t de dreptul internaional public!
c"t i de dreptul internaional privat( Je c"nd dreptul internaional public reglementeaz
raporturile dintre subiectele dreptului internaional! n principal statele
EI
! iar dreptul
internaional privat <reprezint totalitatea normelor care soluioneaz conflictul de legi ori
conflictul de jurisdicii! precum i cele privind condiia juridic a strinului=
F3
! dreptul
internaional al muncii privete mbuntirea condiiilor de munc i de via ale
salariailor! raporturile dintre angajai i patroni
F1
(
? alt caracterstic deriv din aceea c acesta se manifest ca realitate numai ca
urmare a aplicrii sale n legislaia intern 5e*cepie fac regulamentele europene6(
%iar i n situaia raporturilor juridice de munc cu element de e*traneitate se
aplic! pe baza regulilor dreptului internaional privat! dreptul intern al uneia dintre pri
<i nu dreptul internaional al muncii RpurS! astfel cum este el elaborat de organismele
competente=
F2
(
+. #u4iectele dreptului interna)ional al muncii
Jrincipalele subiecte ale dreptului internaional al muncii! directe i nemijlocite
sunt statele
FB
(
?rganizaiile internaionale au calitatea de subiect de drept internaional! dar cu
caracter derivat! secundar
FE
(
Jrin e*cepie! normele dreptului comunitar creeaz drepturi i obligaii pentru
organizaiile sindicale i patronale! pentru ntreprinderi i persoane fizice(
FF
E@
A se vedea Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic!
1ucureti! 2312! p( @2-@B(
EA
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( 13F(
EI
A se vedea .on Ciaconu! Tratat de drept internaional public! vol( .! ,ditura #umina #e*! 1ucureti! 2332!
p( 2B(
F3
.on J( Hilipescu! Drept internaional privat! ,ditura Academiei ;om"ne! 1ucureti! 1II1! p( B>(
F1
A se vedea i Sanda 7impu! Ale*andru +iclea! Dreptul muncii! ediia a ..-a! ,ditura All 1ecO! 1ucureti!
2331! p( @B-133B(
F2
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( @B(
FB
.on )( Angel! 2ubiectele de drept internaional! ,diia a ..-a! ,ditura #umina #e*! 1ucureti! 2332! p(
FB-FE(
FE
+bidem! p( EF-E>
FF
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! nota 13! p( @B(
11
B( Principiile dreptului interna)ional al muncii
;A
Jrincipiile specifice relaiilor de munc i securitii sociale! formulate n
%onstituia .nternaional a )uncii sunt:
- munca nu este o marf&
- libertatea de e*presie i asociere este o condiie indispensabil a unui progres
continuu&
- srcia! acolo unde e*ist! constituie un pericol pentru prosperitatea tuturor&
- lupta contra mizeriei trebuie dus cu energie n s"nul fiecrei naiuni prin efort
internaional continuu i concret(
#a acestea se adaug i principiile dreptului intern al muncii - ele sunt formulate
ca atare n instrumentele internaionale(
?. "Bvoarele dreptului interna)ional al muncii
.zvoarele de baz ale dreptului internaional al )uncii se gsesc n %onstituia
?rganizaiei .nternaionale a )uncii! n conveniile i recomandrile acesteia(
%onstituia este izvor al dreptului internaional al muncii pentru c genereaz
obligaia statelor membre de a respecta normele generale n materia libertii sindicale!
nediscriminrii n munc i a proteciei copiilor ciar dac nu au ratificat conveniile
respective
F@
(

%onveniile i recomandrile ?rganizaiei .nternaionale a )uncii au un regim
juridic diferit $ primele dau natere la obligaii juridice pentru ;om"nia ca stat membru
5dac sunt ratificate
FA
6 iar recomandrile nu au acest efect direct(
D23 de convenii neratificate se regsesc n coninutul legislaiei rom"neti i ar
putea fi ratificate! fr s antreneze modificarea acesteia=
FI
(
Jrobleme eseniale privind condiiile de munc fac obiectul conveniilor(
;ecomandrile sunt folosite atunci c"nd trebuie lsat statelor o anumit libertate!
c"nd materia are caracter e*plorator! de noutate! sau problema de reglementat poate fi
rezolvat prin mai multe metode etc( D.nteresant de semnalat este c! uneori!
recomandrile sunt folosite pentru a servi la aplicarea unor convenii(=
>3
Astfel! ele cuprind orientri! formuleaz anumite prioriti sau variante de aplicare
ntr-un anumit domeniu 5de regul reglementat prin convenie6 comport"nd! n baza
%onstituiei organizaiei! Dangajamentul fiecrui stat membru de a le supune autoritilor
naionale competente n scopul transformrii lor $ eventual $ n acte normative sau al
lurii de msuri n vederea aplicrii lor=(
>1

F>
A se vedea! pe larg! Andrei Jopescu! Dreptul internaional i eurpean al muncii! ,diia 2! ,ditura! %(L(
1ecO! 1ucureti! 233A! p( 13@-13I(
F@
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( @B(
FA
Jentru o imagine de ansamblu a listei complete a conveniilor ratificate de ;om"nia p"n n 233I i a
obiectului lor de reglementare! a se vedea Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( IF-I@(
FI
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( I@(
>3
+bidem! p( A1(
>1
.on 'raian 4tefanescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,ditura /niversul 0uridic! ,diia a ..-
a! 1ucureti! 2312! p( FI(
12
Ce altfel! statele membre sunt inute s fac rapoarte periodice privind msurile
luate pentru aducerea la ndeplinire at"t a conveniilor c"t i a recomandrilor
>2
- ambele
fiind considerate
>B
izvoare specifice(
Qormele ?rganizaiei .nternaionale a )uncii 5conveniile i recomandrile6
privesc toate domeniile muncii i securitii sociale! dintre care menionm
>E
:
- libertatea sindical 5%onvenia nr( A@/1IEA privind libertatea sindical i
protecia dreptului sindical6&
- negocierea colectiv 5de e*emplu! %onvenia nr( IA/1IEI privind dreptul de
organizare i negociere colectiv! %onvenia nr( 1BF/1I@1 privind
reprezentanii lucrtorilor&
- munca forat 5%onvenia nr( 13F/1IF@ privind abolirea muncii forate6&
- egalitatea de anse i de tratament i interzicerea discriminrii 5%onvenia nr(
133/1IF1 asupra egalitii de remunerare! %onvenia nr( 111/1IFA privind
combaterea discriminrii n domeniul forei de munc i e*ercitrii profesiei6&
- ocuparea forei de munc i combaterea omajului 5de e*emplu! %onvenia nr(
AA/1IEA privind serviciile de ocupare! %onvenia nr( 122/1I>E privind politica
ocuprii! ;ecomandarea nr( 1IA din anul 233> privind relaiile de munc 5de
angajare6&
- condiiile de munc 5a se vedea! de e*emplu! %onvenia nr( IF/1IEI privind
protecia salariului& %onvenia nr( 1B1/1I@3 privind metodele de fi*are a
salariilor minime6 etc(
.zvoare ale dreptului internaional al muncii sunt i normele adoptate n cadrul
?rganizaiei Qaiunilor /nite! ca de e*emplu Ceclaraia /niversal a Crepturilor ?mului(
>F
Qu sunt considerate izvoare ale dreptului internaional al muncii: rezoluiile
conferinelor! regulamentele! culegerile de directive practice! manualele ?rganizaiei
.nternaionale a )uncii i nici concluziile i rezoluiile diferitelor comisii sau conferine
speciale ale sale& activitatea de interpretare a conveniilor i jurisprudena n materie!
doctrina! cutuma(
>>
;. "Bvoarele dreptului Uniunii Europene
D%ontribuii la dezvoltarea dreptului internaional al muncii 5n sensul su larg6 au
adus i aduc reglementrile %onsiliului ,uropei i! ndeosebi! ale /niunii ,uropene!
precum i ale unor organizaii mondiale sau regionale=
>@
(
Activitatea %onsiliului ,uropei s-a materializat! p"n n prezent! n convenii i
acorduri europene! precum i n numeroase recomandri( %onveniile intr n vigoare
numai n rile care le semneaz i le ratific sau ader la acestea:
Cintre conveniile %onsiliului ,uropei menionm
>A
:
- %onvenia pentru protecia drepturilor omului i libertilor fundamentale&
>2
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( A1(
>B
A se vedea Andrei Jopescu! op. cit(! p( 113(
>E
Jentru detalii! a se vedea Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( A2-IB(
>F
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( @F(
>>
+bidem(
>@
.on 'raian 4tefanescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( >2(
>A
Jentru detalii! a se vedea Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( II-13E(
1B
- %arta social european&
- %onvenia european privind statutul juridic al muncitorului migrant&
- %odul european de securitate social&
- %onvenia european privind securitatea social&
- %onvenia european cu privire la ecivalarea diplomelor ce permit accesul la
instituii universitare&
- %onvenia european privind ecivalarea perioadelor de studii universitare&
- %onvenia european privind recunoaterea academic a calificativelor
universitare&
- %onvenia privind recunoaterea calificrilor referitoare la nvm"ntul
superior n regiunea european(
;ecomandrile stabilesc orientri adresate statelor membre n diverse probleme(
Cei a fost adoptat o nou denumire a %omunitii 5%omunitilor6 ,uropene!
nc din anul 1II2! cu ocazia 'ratatului de la )aastrict! c"nd a fost semnat 'ratatul
asupra /niunii ,uropene 5intrat n vigoare n 1IIB6! totui continu referirile la dreptul
comunitar(
>I
Aceste referiri sunt nc justificate av"nd n vedere c intrarea n vigoare a
'ratatului de la #isabona 5233@6 a fost prevzut pentru 1 ianuarie 233I(
@3
%"nd se prezint izvoarele dreptului n discuie! se arat c
@1
ele sunt diferite! dup
cum este vorba de dreptul comunitar originar i de cel derivat 5creat de instituiile /niunii
,uropene pe baza celui originar6(
#a originea dreptului comunitar stau cele trei tratate ce au constituit comunitile
5'ratatul de la Jaris din 1IF1 prin care s-a creat %omunitatea ,uropean a %rbunelui i
?elului! 'ratatele de la ;oma din 1IF@ prin care s-au creat %omunitatea ,conomic
,uropean i %omunitatea ,uropean a ,nergiei Atomice6 inclusiv ane*ele i
protocoalele care li s-au adugat! cu modificrile i completrile ulterioare prin tratatele
de la )aastrict 51II26! Amsterdam 51II@6! Qisa 5233B6 i mai ales #isabona 5233@6
@2
(
Cup intrarea n vigoare a 'ratatului de la #isabona! opereaz n spaiul european
trei tratate
@B
:
- 'ratatul privind /niunea ,uropean 5care i pstreaz denumirea <'/,=6&
- 'ratatul privind funcionarea /niunii ,uropene 5<'H/,=6! rezultat din 'ratatul
%omunitii ,uropene&
- 'ratatul privind %omunitatea ,uropean a ,nergiei Atomice 5,uroatom6(F
D;egulamentele adoptate! ca regul! de %onsiliu! uneori i de %omisie sunt cele
mai importante acte juridice ale /niunii ,uropene! adevrate legi( %aracteristica lor
fundamental const n aceea c se aplic n statele membre fr nicio distincie sau
>I
A se vedea! de e*emplu! ?ctavian )anolace! Tratat de drept comunitar! ediia F! ,ditura %(L( 1ecO!
1ucureti!
233>! p( FA& Andrei Jopescu! .on Ciaconu! <rgani'aii europene i euroatlantice! ,ditura /niversul 0uridic!
1ucureti!
233I! p( 2F2(
@3
A se vedea ?vidiu +inca! Dispo'iii noi privind politica social n Tratatul de la 6isabona! n ;evista
rom"n de dreptul muncii nr( B/233A! p( 1@-B1(
@1
A se vedea! de e*emplu! Andrei Jopescu! Dreptul internaional al muncii# op. cit(! p( B13& Augustin
Huerea! Manualul Uniunii 5uropene! ediia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2311! p( 1E1-1@3(
@2
A se vedea! de e*emplu! )ircea Cuu! < nou etap n de'voltarea construciei europene% Tratatul de
modificare a tratatelor privind Uniunea 5uropean! n Creptul nr( E/233A! p( F2->
@B
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( 13>(
1E
deosebire i fr s fie necesar transpunerea acestora! n prealabil! n dreptul intern(
;egulamentele au aceeai for juridic ca i legile naionale! fiind obligatorii nu numai
pentru statele membre! ci i pentru cetenii! pentru instituiile! ntreprinderile din cadrul
fiecrui stat(
Spre deosebire de regulamente! care produc efecte n mod direct prin ele nsele!
directivele produc efecte numai ca urmare a ncorporrii lor n legislaia intern( ,le
oblig statele s se conformeze unor obiective! dar acestea au libertatea s aleag
mijloacele care s le asigure realizarea(
Cirectivele reprezint! aadar! o form mai atenuat de intervenie n sistemele
juridice naionale& ele permit apropierea legislaiilor rilor membre! eliminarea
contradiciilor i diferenierilor! armonizarea politicilor economice i sociale ale statelor
uniunii(=
@E

Gn materia dreptului muncii rolul esenial l au directivele
@F
(
? noiune des nt"lnit este cea de ac=uis comunitar( ,l este format din ansamblul
legislaiei comunitare care reglementeaz raporturile juridice reprezent"nd obiectul
dreptului comunitar
@>
(
,ste vorba de
@@
:
- legislaia comunitar primar ce cuprinde actele juridice care fac parte
din dreptul comunitar iniial i tratatele de modificare&
- legislaia comunitar secundar ce cuprinde actele juridice care fac parte
din dreptul comunitar derivat! adoptate de instituiile /niunii 5regulamentele! directivele!
deciziile6&
- legislaia complementar ce cuprinde acordurile i conveniile nceiate
cu diverse state(
A. "nfluen)a dreptului interna)ional 0i european al muncii asupra dreptului
na)ional al muncii
%odul muncii rom"n dispune 5n art( 2@>6 c legislaia naional a muncii va fi
armonizat permanent cu normele /niunii ,uropene! cu conveniile i recomandrile
?rganizaiei .nternaionale a )uncii! deci cu dreptul european i internaional al muncii(
Gntr-un eventual conflict ntre normele ?rganizaiei .nternaionale a )uncii i
normele /niunii ,uropene! n aceeai materie! prevaleaz normele /niunii ,uropene( Gn
acest sens dispune i art( 2(>E3 din %odul civil: <#egea aplicabil obligaiilor contractuale
se determin potrivit reglementrilor dreptului /niunii ,uropene= 5alin( 16( <Gn materiile
care nu intr sub incidena reglementrilor /niunii ,uropene se aplic legea care
c"rmuiete fondul raportului juridic pree*istent ntre pri! dac nu se prevede altfel prin
convenii internaionale sau prin dispoziii speciale= 5alin( 26(
%ompetena analizei conformitii dispoziiilor de drept naional cu normele
/niunii ,uropene aparine instanelor judectoreti naionale care! Dpentru a ajunge la o
@E
+bidem! p( 13>(
@F
+bidem(
@>
Qicoleta Ciaconu! Dreptul Uniunii 5uropene ( Partea special ( Politicile Comunitare -! ,ditura #umina
#e*! 1ucureti! 233@! p( B3-B2(
@@
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( 13>-13@(
1F
concluzie corect! din oficiu sau la cererea unei pri! pot formula o ntrebare preliminar
adresat %urii de 0ustiie a /niunii ,uropene=(
@A
Subliniem c n dreptul internaional i european al muncii se utilizeaz! de
regul! conceptul de <lucrtor=! Dde regul sinonim=
@I
termenului de Dangajat= utilizat n
legislaia noastr 5#egea nr( >2/23116(
Jentru c legislaia muncii din statele membre ale /niunii ,uropene difer! poate
aprea un conflict de legi! pun"ndu-se! de e*emplu! problema ntr-un caz concret! atunci
c"nd munca se presteaz ntr-un alt stat membru! dac se aplic legea salariatului sau
legea angajatorului( Soluia este dat de ;egulamentul 5%,6 nr( FIB/233A a Jarlamentului
,uropean i al %onsiliului din 1@ iunie 233A privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale 5aplicabil raporturilor contractuale nceiate dup data de 1@ decembrie
233I6( Cin analiza acestuia rezult c e*ist dou posibiliti
A3
:
a6 prima - prile au ales legea aplicabil( Aceast alegere ns! subiectiv
aplicabil! nu poate
fi niciodat mai dezavantajoas pentru salariat dec"t legea obiectiv aplicabil&
b6 a doua $ prile nu au ales legea aplicabil( Gn acest caz! legea obiectiv
aplicabil va fi n ordine: legea rii unde se desfoar activitatea& legea angajatorului&
legea rii cu care contractul individual de munc are cea mai str"ns legtur(
Ceci! regulamentul Durmrete e*cluderea posibilitii aplicrii unui regim mai
dezavantajos salariatului provenit dintr-un alt stat! fa de cel pe care l-ar fi avut dac
provenea din statul gazd! unde i desfoar temporar activitatea=
A1
(
Hormele de angajare sau alte relaii de munc aplicabile lucrtorilor rom"ni n
statele /niunii ,uropene sunt guvernate! n principal! de prevederile ;egulamentului nr(
1>12/>A/%(,(,( privind libera circulaie a lucrtorilor n cadrul %omunitii i de
Cirectiva Jarlamentului ,uropean i a %onsiliului 233E/BA%, din 2I aprilie 233E privind
dreptul de liber circulaie i de edere pe teritoriul statelor membre pentru cetenii
/niunii i membrilor familiilor acestora! de modificare a ;egulamentului 5%(,(,(6
1>12/>A i de abrogare a Cirectivelor >E/221/%,,! @2/1IE/%,,! @B/1EA/%,,!
@F/BE/%,,! @F/BF/%,,! I3/B>E/%,,! I3/B>F/%,,( Acestea se aplic Spaiului ,conomic
,uropean 5statele membre ale /(,( i dintre statele membre ale Asociaiei ,uropene de
#iber Scimb $ .slanda! #ictenstein! Qorvegia6(
=. Re<uli aplica4ile contractelor individuale de munc ale cet)enilor rom5ni
cu domiciliul 3n Rom5nia care lucreaB 3n strintate
Jrotecia cetenilor rom"ni cu domiciliul n ;om"nia care lucreaz n strintate
este reglementat de #egea nr( 1F>/2333( Gn aplicarea acesteia au fost aprobate Qormele
metodologice prin Lotr"rea 7uvernului nr( BAE/2331(
Aceste acte normative trebuie analizate n cadrul general definit de normele i
principiile de drept internaional privat i de normele specifice dreptului /niunii
,uropene(
A2
LE!%"A """
@A
.on 'raian 4tefanescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( >I(
@I
+bidem! p( @1(
A3
;aluca Cimitriu! Diversitate versus discriminare n dreptul comunitar al muncii! n <;evista rom"n de
dreptul muncii= nr( 2/233I! p( 2@(
A1
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( 122(
1>
D"ALO(UL #O!"AL " !OOPERAREA TR"PART"T$
-. Re<lementare
C>
%odul muncii conine un titlu special consacrat dialogului social 5'itlul -..6(
%apitolul . al acestui titlu cuprinde dispoziii generale 5art( 211-21B6! %apitolul .. se refer
la sindicate 5art( 21E-2236! %apitolul ... la reprezentanii salariailor 5art( 221-22>6! iar
%apitolul .- la patronate 5art( 22@ i art( 22A6(
Art( 211 prevede c <pentru asigurarea climatului de stabilitate i pace social! prin
lege sunt reglementate modalitile de consultri i dialog permanent ntre partenerii
sociali=( Jrin urmare! starea de pace social este un rezultat al dialogului dintre partenerii
sociali! al dialogului social(
AE
Jrintre organismele constituite! n scopul realizrii dialogului social! %odul muncii
enumer %onsiliul ,conomic i Social 5art( 2126! precum i comisiile de dialog social din
cadrul ministerelor i prefecturilor 5art( 21B6(
Actul normativ n materie este #egea dialogului social nr( >2/2311( Aceasta conine
mai multe titluri! astfel:
- 'itlul .. <?rganizaiile sindicale= 5art( 2-FB6&
- 'itlul ... <?rganizaiile patronale= 5art( FE-@E6&
- 'itlul .- <%onsiliul Qaional 'ripartit pentru Cialog Social= 5art( @F-A16&
- 'itlul - <%onsiliul ,conomic i Social= 5art( A2-11I6&
- 'itlul -. este dedicat comisiilor de dialog social la nivelul administraiilor
publice centrale i la nivel teritorial 5art( 123-12>6&
- 'itlul -.. <Qegocierile colective de munc= 5art( 12@-1FB6&
- 'itlul -... <;eglementarea modalitilor de soluionare a conflictelor de
munc= 5art( 1FE-21>6(
'otodat au fost adoptate i sunt n vigoare mai multe acte normative! de e*emplu:
$ #egea nr( I>/1II2 prin care a fost ratificat %onvenia ?rganizaiei .nternaionale a
)uncii nr( 1EE din anul 1I@> cu privire la consultrile tripartite destinate s promoveze
aplicarea normelor dreptului internaional al muncii&
$ #egea nr( 1B2/1III privind nfiinarea! organizarea i funcionarea %onsiliului
Qaional de Hormare Jrofesional a Adulilor&
$ #egea nr( 232/233> privind organizarea i funcionarea Ageniei Qaionale pentru
?cuparea Horei de )unc&
$ #egea nr( E>@/233> privind stabilirea cadrului general de informare i consultare a
angajailor&
$ Lotr"rea 7uvernului nr( 1>@/1II@ privind constituirea %omisiei %entrale 'ripartite
7uvern $ Sindicate $ Jatronate din ramura )ine $ 7eologie(
A2
A se vedea! pentru detalii! .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p(
I1F-I1>(
AB
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p(
12@-12A(
AE
;aluca Cimitriu! Unele nuanri privind conceptul de pace social# n Dinamica dreptului rom)nesc dup
aderarea la Uniunea 5uropean. %omunicri prezentate la sesiunea tiinific a .nstitutului de %ercetare
0uridic! 2313! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2311! p( EB(
1@
$ Lotr"rea 7uvernului nr( 1A@/233@ privind procedurile de informare i consultare i
alte modaliti de implicare a angajailor n activitatea societii europene&
$ Lotr"rea 7uvernului nr( 1AA/233@ privind procedurile de informare i consultare i
alte modaliti de implicare a angajailor n activitatea societii cooperatiste europene etc(
+. o)iunea dialo<ului social
#egea nr( >2/2311 a dialogului social l definete! n art( 1 lit( b6! ca fiind
<procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaz! se consult i negociaz n
vederea stabilirii unor acorduri n probleme de interes comun=(
Partenerii sociali sunt sindicatele sau organi'aiile sindicale! angajatorii ori
organi'aiile patronale! precum i repre'entanii autoritilor administraiei publice! care
interacioneaz n procesul de dialog social
AF
(
+nformarea reprezint <transmiterea de date de ctre angajator ctre sindicat sau!
dup caz! ctre reprezentanii alei ai angajailor! pentru a le permite s se familiarizeze
cu problematica dezbaterii i s o e*amineze n cunotin de cauz=
A>
(
%onsultarea semnific <scimbul de opinii n cadrul dialogului social=
A@
(
Qegociere colectiv este cea desfurat ntre <angajator sau organizaia patronal
i sindicat ori organizaia sindical sau reprezentanii angajailor! dup caz! care
urmrete reglementarea relaiilor de munc ori de serviciu dintre cele dou pri! precum
i orice alte acorduri n probleme de interes comun=
AA
(
Cialogul social a fost definit
AI
n literatura juridic ca <o modalitate simpl i
concret care urmrete e*plicit realizarea democraiei economico sociale prin aducerea
la masa dialogului! a discuiilor i a negocierilor a celor doi mari parteneri sociali care se
nt"lnesc at"t n procesul muncii! dar i n diverse activiti de gestionare a treburilor
societii=(
>. Dormele dialo<ului social
Gn funcie de numrul partenerilor sociali care intervin n dialog social! acesta
poate fi
I3
:
- bipartit 5dialogul desfurat numai ntre sindicate sau organizaii sindicale
i angajatori ori organizaii patronale6&
- tripartit 5dialogul desfurat ntre sindicate sau organizaii sindicale!
angajatori ori organizaii patronale i autoritile administraiei publice6(
AF
Art( 1 lit( a din #egea nr( >2/2311(
A>
Art( 1 lit( b pct( i din #egea nr( >2/2311(
A@
Art( 1 lit( b pct( ii din #egea nr( >2/2311(
AA
Art( 1 lit( b pct( iii din #egea nr( >2/2311(
AI
-aler Corneanu! Dialogul social! ,ditura #umina #e*! 1ucureti! 233F! p( A(
I3
Art( 1 lit( c i d din #egea nr( >2/2311(
1A
?. ecesitatea dialo<ului social 0i a cooperrii tripartite
Statul este interesat s antreneze organizaiile reprezentative ale angajatorilor i
lucrtorilor n luarea deciziilor! pentru a le permite s i e*prime opiniile i s participe la
elaborarea i punerea n practic a msurilor economice! de ordin particular sau general
I1
(
,ste vorba! aadar! de o tripl interaciune ntre organizaiile de angajatori
5patroni6 i de lucrtori $ parteneri sociali i organizaiile sau entitile publice! adic de
tripartism(
Ceci! relaiile bipartite sunt eseniale pentru tripartism(
D)enirea dialogului social este de a favoriza pacea i stabilitatea n societate!
dezvoltarea economic i social( ,l poate preveni ori contribui la surmontarea crizelor
economice! nlocui relaiile conflictuale cu un climat de ncredere ntre partenerii sociali&
permite consensul n ceea ce privete creterea salarial! reforma sistemelor de protecie
social& favorizeaz gestiunea corect a afacerilor publice i consolidarea democraiei(
Cialogul social ajut la prevenirea instabilitii sociale i la prevederea nenelegerilor ce ar
putea aprea dac partenerii sociali nu ar fi consultai i luat n considerare punctul lor de
vedere( ,fectele pozitive ale lui se e*tind nu doar asupra economiei sau a problemelor
sociale! ci ciar i a guvernrii(=
I2
Gn esen! rolul dialogul social este acela de a prent"mpina conflictele i de a
asigura pacea social (
Aceasta are! ca regul! un caracter legal( Ce pild! art( 1>E din #egea dialogului
social nr( >2/2311 dispune: <Je durata valabilitii unui contract sau acord colectiv de
munc angajaii nu pot declana conflictul colectiv de munc=(
;. Tripartismul
Jrincipiul tripartismului este o creaie a ?rganizaiei .nternaionale a )uncii! nc
de la nfiinarea sa n anul 1I1I
IB
(
Aceast organizaie prestigioas a consacrat ideea! ridicat la rang de principiu!
asocierii reprezentanilor salariailor! reprezentanilor patronatului i reprezentanilor
7uvernului! n vederea cutrii n comun a celor mai eficiente modaliti de realizare a
unei justiii sociale( Aceast idee a fost confirmat i prin Ceclaraia de la Jiladelpia
din anul 1IEE cu privire la scopurile i obiectivele ?rganizaiei .nternaionale a )uncii&
tripartismul este privit ca un fundament permanent al activitii sale( Ceclaraia de la
Jiladelpia recunoate necesitatea impunerii unui efort internaional al reprezentanilor
salariailor! patronatului i 7uvernului! n vederea promovrii binelui comun(
'ripartismul intervine i n activitatea normativ a ?rganizaiei .nternaionale a )uncii
I1
'oPo HascoPin! Cooperation tripartite# dialogue social et d>veloppment national! n ;evue
internationale du travail! no E/233E! p( B@3-B@1! n Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p(
12A(
I2
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 12I(
IB
Jentru amnunte privind acest principiu! a se vedea Andrei Jopescu! Dreptul internaional al muncii!
,ditura %L 1ecO! 1ucureti! 233>! p( EI(
1I
pentru adoptarea instrumentelor internaionale i ciar prin asigurarea unor modaliti de
control specifice aplicrii acestora
IE
(
Jrin %onvenia nr( 1EE/1I@> privitoare la consultrile tripartite destinate s
promoveze aplicarea normelor internaionale a muncii s-a prevzut c orice stat membru al
organizaiei! care ratific aceast convenie! se angajeaz s pun n practic procedurile
care asigur consultri eficace ntre reprezentanii 7uvernului! ai celor ce angajeaz i ai
muncitorilor asupra problemelor privind activitile ?rganizaiei .nternaionale a )uncii
5art( 2 pct( 16 i anume
IF
:
a6 rspunsurile guvernelor la cestionare referitoare la punctele nscrise pe ordinea
de zi a %onferinei .nternaionale a )uncii i comentariile guvernelor asupra proiectelor
te*telor care trebuie s fie discutate n %onferin&
b6 propunerile ce urmeaz a fi prezentate autoritii sau autoritilor competente n
legtur cu conveniile i recomandrile care trebuie s fie supuse ?rganizaiei
.nternaionale a )uncii&
c6 ree*aminarea la intervale rezonabile! a conveniilor neratificate! care nc nu s-au
pus n aplicare! pentru a nfia msurile care ar putea fi luate pentru a promova aplicarea
i ratificarea lor! dac este cazul&
d6 problemele pe care le pot pune rapoartele ce urmeaz a fi prezentate 1iroului
.nternaional al )uncii&
e6 propunerile referitoare la denunarea conveniilor ratificate 5art( F pct( 16(
A. Domenii de ac)iune specifice dialo<ului social
Gntr-un sens larg parteneriatul social este neles i definit ca o colaborare ntre
patronat/organizaie patronal i sindicat/organizaie sindical! n scopul rezolvrii unor
probleme economice i sociale( ,a se concretizeaz! n esen! prin
I>
:
- negocierea i nceierea contractelor colective de munc&
- informarea i consultarea prilor n relaiile de munc&
- formularea de avize la proiecte de acte normative&
- soluionarea conflictelor de munc prin conciliere&
- ncetarea grevei prin acordul prilor&
- propunerea asistenilor judiciari ce formeaz completele competente s
soluioneze conflictele de munc&
- participarea la activitatea unor organisme ce presteaz servicii publice etc(
Gn realizarea dialogului social! angajatorul/organizaia patronal poate invita
sindicatul reprezentativ la nivel de unitate s participe n consiliul de administraie sau alt
organ asimilat acestuia! inclusiv n cazul administraiei publice! la discutarea problemelor
de interes profesional! economic i social( Astfel! n scopul aprrii drepturilor i
promovrii intereselor profesionale! economice i sociale ale membrilor! organizaiile
sindicale reprezentative au dreptul s primeasc de la angajatori sau de la organizaiile
IE
Qicolas -alticos! Droit internaional du travail& Calloz! Jaris! 1IAB! p( 2AB& n Ale*andru +iclea! Tratat de
dreptul muncii# op. cit(! p( 1B3-1B1(
IF
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 1B1(
I>
+bidem! p( 1B2(
23
acestora informaiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munc ori!
dup caz! a acordurilor colective! n condiiile legii(
I@

#a cererea organizaiilor sindicale afiliate! federaiile sau confederaiile sindicale
reprezentative! dup caz! pot delega reprezentani care s le asiste ori s le reprezinte
interesele n relaia cu angajatorii sau organizaiile acestora
IA
(
=. Or<anisme tripartite 1enumerare2
EE

Jartenerii sociali fac parte - prin reprezentanii lor - ntr-o serie de organisme care
presteaz servicii publice! astfel:
$ %onsiliul Qaional 'ripartit pentru Cialog Social&
$ %onsiliul ,conomic i Social&
$ Agenia Qaional pentru ?cuparea Horei de )unc! care are atribuia de a organiza
i coordona activitatea de ocupare i de formare a forei de munc! precum i de protecie a
persoanelor nencadrate n munc&
$ %omisia Qaional de Jromovare a ?cuprii Horei de )unc&
$ %onsiliul Qaional de Hormare Jrofesional a Adulilor $ autoritate administrativ
autonom cu rol consultativ n promovarea politicilor i strategiilor privind formarea
profesional a adulilor! care se organizeaz i funcioneaz n sistem tripartit&
$ %asa Qaional de Asigurri de Sntate! instituie public autonom! av"nd ca obiect
principal de activitate asigurarea funcionrii sistemului de asigurri sociale de sntate&
$ %asa Qaional de Jensii i Alte Crepturi de Asigurri Sociale! instituie public
autonom de interes naional! cu personalitate juridic! care administreaz i gestioneaz
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale&
$ Hondul Qaional de Accidente i 1oli Jrofesionale! instituie public de interes
naional! cu personalitate juridic! n subordinea 7uvernului! care administreaz!
gestioneaz! coordoneaz i controleaz ntreaga activitate de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale etc(
Ce asemenea! sunt instituionalizate comisiile consultative de dialog social n cadrul
unor ministere i al prefecturilor! precum i %omisia 'ripartit 7uvern $ Sindicate $
Jatronat din ramura )ine-7eologie(
I@
A se vedea art( B3 alin( 1 i 2 din #egea nr( >2/2311(
IA
A se vedea art( B1 din #egea nr( >2/2311(
II
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 1BE(
21
LE!%"A "/
#"D"!ATELE " REPREFETA%"" #ALAR"A%"LOR.OR(A"FA%""LE
PATROALE
-. #indicatele 0i repreBentan)ii salaria)ilor
-.-. Defini)ia 0i trsturile sindicatelor
Jotrivit art( 1 lit( u6 fraza 1 din #egea dialogului social nr( >2/2311! termenul de
<organizaie sindical= reprezint o denumire generic pentru sindicat! federaie sau
confederaie sindical=(
Cin dispoziiile aceluiai act normativ se evideniaz urmtoarele trsturile ale
sindicatelor:
- se constituie n baza libertii sindicale individuale ale lucrtorilor
133
! e*presie
a libertii de asociere a cetenilor
131
&
- funcioneaz n baza statutelor proprii adoptate de membrii si! cu respectarea
prevederilor legale
132
&
- scopul constituirii lor este acela de a apra drepturile membrilor si! aa cum
sunt prevzute n legislaia naional! n contractele colective i individuale de
munc sau n acordurile colective de munc! precum i n pactele! tratatele i
conveniile internaionale la care ;om"nia este parte i de a promova
interesele profesionale! economice i sociale ale acestora
13B
&
- sunt independente fa de autoritile publice! de partidele politice i de
organizaiile patronale
13E
(
- nu pot desfura activiti cu caracter politic
13F
(
-.+. Li4ertatea sindical individualG cate<orii de persoane care se pot@nu
se pot sindicaliBa. Li4ertatea sindical colectiv
#ibertatea sindical individual cuprinde:
- o latur pozitiv 5dreptul de a face parte dintr-un sindicat6 i
- o latur negativ 5dreptul de a nu face parte dintr-un sindicat6
13>
(
%onform #egii nr( >2/2311 se pot sindicaliza numai persoanele care desfoar
activitate profesional dependent 5subordonat6 i anume
13@
:
- persoanele ncadrate n munc! deci salariaii&
133
A se vedea art( B alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
131
A se vedea art( E3 alin(1 din %onstituia ;om"niei 5'e*tul revizuit al %onstituiei ;om"niei! a fost
publicat n )onitorul ?ficial al ;om"niei! Jartea .! nr( @>@ din B1 octombrie 233B6 care reglementeaz
dreptul general de asociere al cetenilor(
132
Art( F din #egea nr( >2/2311(
13B
Art( art( 1 lit( u6 fraza 2 din #egea nr( >2/2311(
13E
Art( 2 alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
13F
Art( 2 alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
13>
;aluca Cimitriu! Unele nuanri privind conceptul de pace social# n Dinamica dreptului rom)nesc
dup aderarea la Uniunea 5uropean. Comunicri pre'entate la sesiunea tiinific a +nstitutului de
Cercetare ?uridic! 2313! ,ditura /niversul juridic! 1ucureti! 2311! p( 13>(
13@
Art( B alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
22
- funcionarii publici&
- funcionarii publici cu statut special&
- membrii cooperatori&
- agricultorii ncadrai n munc(
;ezult c nu dispun de libertate sindical persoanele care nu e*ercit o activitate
dependent/subordonat n sensul dreptului muncii(
Ce asemenea! persoanele care dein funcii de demnitate public conform legii!
magistraii! personalul militar din )inisterul Aprrii Qaionale! )inisterul
Administraiei i .nternelor! Serviciul ;om"n de .nformaii! Serviciul de Jrotecie i
Jaz! Serviciul de .nformaii ,*terne i Serviciul de 'elecomunicaii Speciale! unitile
i/sau subunitile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui i/sau adera la
o organizaie sindical
13A
(
Salariaii minori! de la mplinirea v"rstei de 1> ani! pot fi membri au unei
organizaii sindicale! fr a fi necesar ncuviinarea prealabil a reprezentanilor legali
13I
(
? persoan poate face parte! n acelai timp! numai dintr-o singur organizaie
sindical la acelai angajator 5art( B alin( E6(
<Cin principiul libertii sindicale decurge o consecin e*trem de important: se
pot constitui sindicate diferite n aceeai ramur sau n acelai domeniu de activitate i
ciar n aceeai unitate=
113
(
#atura negativ a libertii sindicale este e*primat n art( B alin(B din #egea nr(
>2/2311: <Qicio persoan nu poate fi constr"ns s fac sau s nu fac parte! s se retrag
sau s nu se retrag dintr-o organizaie sindical=
<Spre deosebire de libertatea sindical individual care privete fiecare persoan!
cea colectiv privete organizaiile sindicale n ntregul lor=
111
(
,a se manifest prin
112
:
- dreptul sindicatului 5al membrilor lui6 de a-i alege liber reprezentanii sau
liderii&
- dreptul sindicatului de a-i organiza propria activitate n mod independent&
- dreptul sau libertatea sindicatului de a se asocia cu alte organizaii sindicale
ori de a se
- afilia la acestea&
- independena organizaiilor sindicale n raport cu autoritile publice i cu
unitatea n cadrul creia funcioneaz(
13A
Art( E din #egea nr( >2/2311(
13I
Art( B alin( F din #egea nr( >2/2311(
113
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti!
2312! p( 133(
111
+bidem! p( AI(
112
+bidem! p( AI-I3(
2B
-.>.!onstituirea or<aniBa)iilor sindicale
%onstituirea! organizarea i funcionarea organizaiilor sindicale face obiectul
reglementrii %apitolului .. din 'itlul .. al #egii dialogului social nr( >2/2311 5art( F $
BF6(
%oncret! aceste aspecte se concretizeaz prin statutul adoptat de membrii si(
Acesta trebuie s cuprind cel puin urmtoarele prevederi cu privire la
11B
:
a6 scopul constituirii! denumirea i sediul organizaiei sindicale&
b6 modul n care se dob"ndete i nceteaz calitatea de membru al organizaiei
sindicale&
c6 drepturile i ndatoririle membrilor&
d6 modul de stabilire i ncasare a cotizaiei&
e6 organele e*ecutive de conducere! denumirea acestora! modul de alegere i de
revocare! durata mandatelor i atribuiile lor&
f6 condiiile i normele de deliberare pentru modificarea statutului i de adoptare
a otr"rilor&
g6 mrimea i compunerea patrimoniului iniial&
6 divizarea! comasarea sau dizolvarea organizaiei sindicale! transmiterea ori!
dup caz! licidarea patrimoniului(
Jentru constituirea unui sindicat este necesar un numr de cel puin 1F angajai
din aceeai unitate
11E
(
Jentru dob"ndirea de ctre sindicat a personalitii juridice! mputernicitul special
al membrilor fondatori ai sindicatului! prevzut n procesul-verbal de constituire! trebuie
s depun o cerere de nscriere la judectoria n a crei raz teritorial i are sediul
acesta! la care se ane*eaz originalul i c"te dou copii certificate de reprezentantul legal
de pe urmtoarele acte:
11F

a6 procesul-verbal de constituire a sindicatului! semnat de membrii fondatori&
b6 statutul&
c6 lista membrilor organului e*ecutiv de conducere al sindicatului! cu
menionarea numelui! prenumelui! codului numeric personal! profesiunii/funciei i a
domiciliului acestora(
Sindicatul dob"ndete personalitate juridic de la data nscrierii n registrul
special al sindicatelor! a otr"rii judectoreti
11>
! dat de la care respectivul sindicat este
legal constituit(
-.?. Dorme de asociere@afiliere ale or<aniBa)iilor sindicale
<Sindicatele legal constituite se pot asocia dup criteriul sectoarelor de activitate(
Cou sau mai multe sindicate constituite n cadrul aceluiai sector de activitate
11@
se pot
11B
Art( > alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
11E
Art( B alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
11F
Art( 1E din #egea nr( >2/2311(
11>
Art( 1A din #egea nr( >2/2311(
11@
Acesta grupeaz domenii de activitate definite conform codului %lasificrii Activitilor din ,conomia
Qaional 5%A,Q6( %riteriul de apartenen la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de
activitate nregistrat la registrul comerului! conform codului %A,Q( Gn acest sens a fost adoptat Lotr"rea
2E
asocia n vederea constituirii unei federaii sindicale( Cou sau mai multe federaii
sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia n vederea constituirii unei
confederaii sindicale( Hederaiile sau confederaiile sindicale pot constitui din sindicatele
componente uniuni sindicale teritoriale(=
11A
)ai multe federaii sau confederaii sindicale pot constitui n comun uniuni
sindicale teritoriale
11I
(
?rganizaia sindical constituit prin asociere dob"ndete personalitate juridic de
la data rm"nerii definitive a otr"rii judectoreti de admitere a cererii de nscriere n
registrul special al tribunalului n a crui raz teritorial i are sediul(
123
'ribunalul )unicipiului 1ucureti este obligat s in un registru special al
federaiilor! confederaiilor sindicale i uniunilor sindicale teritoriale ale acestora
121
(
?rganizaiile sindicale se pot afilia la alte organizaii interne i internaionale!
conform statutului acestora
122
(
-.;. RepreBentativitatea or<aniBa)iilor sindicale
Acesta este acel <atribut al organizaiilor sindicale=! dob"ndit potrivit #egii nr(
>2/2311! <care-i confer statutul de partener social abilitat s i reprezinte membrii n
cadrul dialogului social instituionalizat=
12B
(
<%a regul! sindicatele reprezentative sunt investite de lege cu drepturi
suplimentare! n principal cu cel de a negocia i nceia contractele 5acordurile6 colective
de munc=
12E
(
Sunt reprezentative la nivel naional! de sector de activitate! de grup de uniti i
de unitate organizaiile sindicale care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii
12F
:
A( la nivel naional:
a6 au statut legal de confederaie sindical&
b6 au independen organizatoric i patrimonial&
c6 organizaiile sindicale componente cumuleaz un numr de membri de cel
puin FT din efectivul angajailor din economia naional&
d6 au structuri teritoriale n cel puin jumtate plus unu dintre judeele ;om"niei!
inclusiv municipiul 1ucureti&
1( la nivel de sector de activitate sau grup de uniti:
a6 au statut legal de federaie sindical&
b6 au independen organizatoric i patrimonial&
c6 organizaiile sindicale componente cumuleaz un numr de membri de cel
puin @T din efectivul angajailor din sectorul de activitate sau grupul de uniti
respectiv&
%( la nivel de unitate:
a6 au statut legal de sindicat&
7uvernului nr( 12>3/2311 privind sectoarele de activitate stabilite conform #egii nr( >2/2311(
11A
Art( E1 din #egea nr( >2/2311(
11I
Art( EB alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
123
A se vedea art( EB-E@ din #egea nr( >2/2311(
121
Art( E> alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
122
Art( F3 alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
12B
A se vedea art( 1 lit( t din #egea nr( >2/2311(
12E
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 13F(
12F
Art( F1 alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
2F
b6 au independen organizatoric i patrimonial&
c6 numrul de membri ai sindicatului reprezint cel puin jumtate plus unu din
numrul angajailor unitii(
Gndeplinirea de ctre organizaiile sindicale a condiiilor de reprezentativitate se
constat! la cererea acestora! de ctre instana care le-a acordat personalitate juridic! prin
depunerea documentaiei
12>
care dovedete ndeplinirea condiiilor de reprezentativitate
12@
(
Anterior depunerii dosarului pentru obinerea reprezentativitii la 'ribunalul
)unicipiului 1ucureti! confederaiile i federaiile sindicale trebuie s depun o copie
scris i una n format electronic a respectivului dosar la )inisterul )uncii! Hamiliei i
Jroteciei Sociale! care o va nregistra i va emite dovad n acest sens( Acesta! afieaz
pe pagina de internet a instituiei dosarul! precum i orice alte informaii cu privire la
reprezentativitate puse la dispoziie de organizaiile sindicale(
12A

Anterior depunerii dosarului pentru obinerea reprezentativitii la judectorie!
sindicatele trebuie s depun o copie scris i una n format electronic a respectivului
dosar la inspectoratul teritorial de munc! care o va nregistra i va emite dovad n acest
sens
12I
(
-.A. Ac)iunea sindical
Aciunea sindical se afl n str"ns legtur cu reprezentativitatea organizaiilor
sindicale
1B3
(
Gn esen! <organizaiile sindicale apr <drepturile membrilor lor! ce decurg din
legislaia muncii! statutele funcionarilor publici! contractele colective de munc i
contractele individuale de munc! precum i din acordurile privind raporturile de serviciu
ale funcionarilor publici! n faa instanelor judectoreti! organelor de jurisdicie! a altor
instituii sau autoriti ale statului! prin aprtori proprii sau alei=( Gn e*ercitarea acestei
atribuii! ele <au dreptul de a ntreprinde orice aciune prevzut de lege! inclusiv de a
formula aciune n justiie n numele membrilor lor! n baza unei mputerniciri scrise din
partea acestora=( Astfel! se poate vorbi de <calitate procesual activ=(
1B1
%onfederaiile sindicale reprezentative la nivel naional pot adresa autoritilor
publice competente! n condiiile art( @E din %onstituie! propuneri de legiferare n
domeniile de interes sindical
1B2
(
Ce departe! cea mai cunoscut i important aciune a partenerilor sociali n
cadrul dialogului social este negocierea i nceierea contractelor colective de munc
1BB
(
Gn acest sens se prevede c
1BE
<angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la
nivel de unitate s participe n consiliul de administraie sau alt organ asimilat acestuia!
inclusiv n cazul administraiei publice! la discutarea problemelor de interes profesional!
economic i social( Gn scopul aprrii drepturilor i promovrii intereselor profesionale!
12>
A se vedea! pentru detalii! art( F2 lit( c din #egea nr( >2/2311(
12@
Art( F1 alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
12A
Art( FB alin( 1 i 2 din #egea nr( >2/2311(
12I
Art( FB alin( B din #egea nr( >2/2311(
1B3
A se vedea .oan %iocin 1arbu! Dreptul muncii. Curs universitar! ,ditura Lamangiu! 1ucureti! 2312!
p( 2@@(
1B1
Art( 2A din #egea nr( >2/2311(
1B2
Art( 2I din #egea nr( >2/2311(
1BB
A se vedea art( 1BF din #egea nr( >2/2311(
1BE
Art( B3 din #egea nr( >2/2311(
2>
economice i sociale ale membrilor! organizaiile sindicale reprezentative vor primi de la
angajatori sau de la organizaiile acestora informaiile necesare pentru negocierea
contractelor colective de munc ori! dup caz! a acordurilor colective! n condiiile legii(
Lotr"rile consiliului de administraie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la
probleme de interes profesional! economic i social vor fi comunicate n scris
sindicatului! n termen de dou zile lucrtoare de la data desfurrii edinei(=
<Celegai ai federaiilor sau confederaiilor sindicale reprezentative! la cererea
organizaiilor sindicale afiliate! pot s le asiste ori s le reprezinte interesele n relaia cu
angajatorii sau cu organizaiile acestora(=
1BF

Gn ceea ce privete contractul colectiv de munc! precizm c dac e*ist un
sindicat constituit legal la nivel de unitate dar nerepre'entativ! negocierea contractului
sau acordului colectiv se face de ctre repre'entanii federaiei sindicale la care este
afiliat acesta! la solicitarea i n baza mandatului lui! mpreun cu repre'entanii alei ai
angajailor
1B>
(
Salariaii sunt reprezentai la negociere la nivelul grupurilor de uniti! de ctre
organizaiile sindicale legal constituite i reprezentative la nivelul unitilor membre ale
grupului iar la nivel de sector de activitate de ctre organizaiile sindicale legal constituite
i reprezentative
1B@
(
Gn cazul n care la nivelul grupului de uniti nu e*ist organizaii sindicale
reprezentative care s reprezinte cel puin jumtate din numrul total de angajai ai
grupului de uniti! la negocierea contractului colectiv de munc salariaii sunt
reprezentai dup cum urmeaz
1BA
:
a6 de ctre reprezentanii mandatai de organizaiile sindicale reprezentative din
cadrul fiecrei uniti care au decis constituirea grupului&
b6 pentru unitile membre ale grupului n care nu e*ist sindicate reprezentative!
dar e*ist sindicate afiliate la federaii sindicale reprezentative n sectorul de activitate n
care s-a constituit grupul! angajaii sunt reprezentai de ctre federaiile sindicale
respective! n baza solicitrii i mandatului sindicatelor! i de reprezentanii angajailor
din respectivele uniti(
Hederaiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate pot
participa la negocierea contractelor colective de munc la nivel de grupuri de uniti n
care au sindicate afiliate! la solicitarea i n baza mandatului din partea acestora
1BI
(
Ce asemenea! confederaiile sindicale reprezentative la nivel naional! pot
participa la negocierea contractelor colective de munc la nivelul sectoarelor de activitate
n care au federaii membre! la solicitarea i n baza mandatului din partea acestora
1E3
(
%ontractele colective de munc nu pot fi negociate i semnate dec"t de
mputernicii speciali ai prilor
1E1
(
?rganizaiile sindicale mai au i alte atribuii:
1BF
Art( B1 din #egea nr( >2/2311(
1B>
Art( 1BF alin( 1 lit( a din #egea nr( >2/2311(
1B@
Art( 1BE pct( 1 lit( b i c din #egea nr( >2/2311(
1BA
Art( 1BF alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
1BI
Art( 1BF alin( B din #egea nr( >2/2311(
1E3
Art( 1BF alin( E din #egea nr( >2/2311(
1E1
Art( 1B> din #egea nr( >2/2311(
2@
- de a declana conflictele colective de munc
1E2
! de a participa la concilierea!
medierea i arbitrajul acestora
1EB
&
- de a otr declararea grevei
1EE
(
Jentru ndeplinirea obiectivului lor! aprarea i promovarea intereselor membrilor
acestora! sindicatele pot desfura o gam larg de activiti! inclusiv de natur
economic! comercial sau bancar( Gn acest sens! art( 2F din #egea nr( >2/2311 prevede
c organizaia sindical! poate! n condiiile prevzute de statut:
a6 s sprijine material pe membrii si n e*ercitarea profesiunii&
b6 s constituie case de ajutor proprii&
c6 s editeze i s tipreasc publicaii proprii&
d6 s nfiineze i s administreze n interesul membrilor si uniti sociale! de
cultur! nvm"nt i cercetare n domeniul activitii sindicale! societi comerciale de
asigurri! precum i banc proprie&
e6 s constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor si&
f6 s organizeze i s desfoare cursuri de pregtire i calificare profesional&
6 s desfoare alte activiti prevzute prin statut(
Gn acelai scop! organizaiile sindicale au dreptul s foloseasc mijloace specifice!
cum sunt: negocierile! procedurile de soluionare a litigiilor prin conciliere! mediere!
arbitraj! petiie! picet de protest! mar! miting i demonstraie sau grev! n condiiile
prevzute de lege
1EF
(
-.=. RepreBentan)ii salaria)ilor
%odul muncii cuprinde un capitol special 5...6! destinat reprezentanilor
salariailor inclus 'itlului -.. <Cialogul social=! 5art( 221-22>6( %onform art( 221 alin( 1
<#a angajatorii la care sunt ncadrai mai mult de 23 de salariai la care nu sunt constituite
sindicate reprezentative conform legii! interesele salariailor pot fi promovate i aprate
de reprezentanii lor! alei i mandatai special n acest scop=(
Cin acest te*t! rezult c pentru e*istena reprezentanilor salariailor trebuie
ndeplinite mai multe condiii
1E>
:
- acetia se pot organiza numai la nivelul angajatorilor 5unitilor6 cu mai mult
de 23 de salariai! deci cu cel puin 21 de salariai&
- la acei angajatori s nu e*iste organizaii sindicale reprezentative&
- reprezentanii n discuie s fie alei i mandatai n special n scopul
promovrii i aprrii intereselor salariailor(
;eprezentanii salariailor sunt alei n cadrul adunrii generale a salariailor! cu
votul a cel puin jumtate din numrul total al salariailor
1E@
(
Qumrul reprezentanilor se stabilete de adunarea salariailor de comun acord cu
angajatorul! n raport cu numrul total de salariai ai acestuia
1EA
(
1E2
Art( 1>2 din #egea nr( >2/2311(
1EB
Art( 1>@ din #egea nr( >2/2311(
1EE
Art( 1AB din #egea nr( >2/2311(
1EF
Art( 2@ din #egea nr( >2/2311(
1E>
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 13I(
1E@
Art( 221 alin( 2 din %odul muncii(
1EA
Art( 222 alin( 2 din %odul muncii(
2A
? singur condiie este cerut! de lege pentru alegerea reprezentanilor - s aib
capacitate deplin de e*erciiu
1EI
(
Curata mandatului lor nu poate fi mai mare de 2 ani
1F3
(
Atribuiile concrete ale reprezentanilor salariailor! modul de ndeplinire! durata
i limitele mandatului lor se stabilesc n cadrul adunrii generale! n limitele legii
1F1
(
Gn acest sens! se dispune c reprezentanii salariailor au urmtoarele atribuii
principale
1F2
:
a6 s urmreasc respectarea drepturilor salariailor! n conformitate cu legislaia
n vigoare! cu contractul colectiv de munc aplicabil! cu contractele individuale de munc
i cu regulamentul intern&
b6 s participe la elaborarea regulamentului intern&
c6 s promoveze interesele salariailor referitoare la salariu! condiii de munc!
timp de munc i timp de odin! stabilitate n munc! precum i orice alte interese
profesionale! economice i sociale legate de relaiile de munc&
d6 s sesizeze inspectoratul de munc cu privire la nerespectarea dispoziiilor
legale i ale contractului colectiv de munc aplicabil&
e6 s negocieze contractul colectiv de munc! n condiiile legii(
,*ist interdicia pentru acetia de a desfura activiti ce sunt recunoscute prin
lege e*clusiv sindicatelor
1FB
(
+. Or<aniBa)iile patronale
+.-. Re<lementare& no)iune& importan)
?rganizaiile patronale fac obiectul reglementrii %apitolului .- $ <Jatronatul=
5art( 22@-22A6 al 'itlului -.. din %odul muncii - <Cialogul social=! care face trimitere! n
ceea ce privete <constituirea! organizarea i funcionarea patronatelor! precum i
e*ercitarea drepturilor i obligaiilor acestora= la legea special - #egea dialogului social
nr( >2/2311( Aceasta aloc un ntreg titlu 5'itlul ...6 organizaiilor patronale(
Jotrivit art( 22@ alin( 1 din %odul muncii ! patronatele! denumite i organizaii de
angajatori <sunt organizaii ale angajatorilor! autonome! fr caracter politic! nfiinate ca
persoane juridice de drept privat! fr scop patrimonial=(
Asemntor! #egea dialogului social nr( >2/2311 definete organizaia patronal
ca acea organizaie a <patronilor! autonom! fr caracter politic! nfiinat n baza
principiului liberei asocieri ca persoan juridic de drept privat! fr scop patrimonial!
constituit n scopul aprrii i promovrii drepturilor i intereselor comune ale
membrilor si! prevzute de dispoziiile legale n vigoare! pactele! tratatele i conveniile
internaionale la care ;om"nia este parte! precum i de statutele proprii= 5art( 1 lit( f6(
?bservm! n acest conte*t! c termenul de patron este sinonim cu cel de
angajator! deci nu este reglementat n sensul su restr"ns(
Gn vederea realizrii scopului pentru care sunt nfiinate! organizaiile patronale
1FE
:
1EI
Art( 222 alin( 1 din %odul muncii(
1F3
Art( 222 alin( B din %odul muncii(
1F1
Art( 22E din %odul muncii(
1F2
Art( 22B din %odul muncii(
1FB
Art( 221 alin( B din %odul muncii(
1FE
Art( >2 alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
2I
a6 reprezint! promoveaz! susin i apr interesele economice! juridice i
sociale ale membrilor lor&
b6 promoveaz concurena loial! n condiiile legii&
c6 desemneaz! n condiiile legii! reprezentani la negocierea i nceierea
contractelor colective de munc! la alte tratative i acorduri n relaiile cu autoritile
publice i cu sindicatele! precum i n structurile bipartite i tripartite de dialog social&
d6 elaboreaz i promoveaz coduri de conduit n afaceri&
e6 promoveaz principiile responsabilitii sociale&
f6 asigur pentru membrii lor informarea! facilitarea de relaii ntre acetia!
precum i cu alte organizaii! promovarea progresului managerial! servicii de consultan
i asisten de specialitate! inclusiv n domeniul ocuprii i formrii profesionale! precum
i al sntii i securitii n munc&
g6 la cererea membrilor acestora! au dreptul de a-i asista i reprezenta n faa
instanelor de judecat de toate gradele! a organelor de jurisdicie! a altor instituii sau
autoriti! prin aprtori proprii sau alei&
6 elaboreaz i implementeaz politici de ocupare i plasare a forei de munc&
i6 elaboreaz strategii i politici de dezvoltare economico-social la nivel
sectorial i naional! n condiiile legii&
j6 nfiineaz i administreaz! n condiiile legii! n interesul membrilor lor!
uniti sociale! de cultur! nvm"nt i cercetare n domeniul propriu de interes! societi
comerciale! de asigurri! precum i banc proprie(
Angajatorul/patronul este un partener esenial al dialogului social bipartit! al crei
important manifestare o reprezint contractele colective de munc 5aplicabile salariailor
din sectorul privat i personalului contractual din sectorul bugetar! precum i
angajatorilor lor6! respectiv acordurile colective 5aplicabile funcionarilor publici i! de
asemenea! angajatorilor acestora6(
Aceste acte juridice bilaterale 5negociate de angajator cu organismele de
reprezentare ale salariailor6! mpreun cu cele unilaterale - regulamentul de organizare i
funcionare a unitii i regulamentul intern 5ce intr n competena e*clusiv a
angajatorului6 guverneaz raporturile juridice de munc! n ansamblul lor! nscriindu-se!
astfel! n sfera actelor normative specifice dreptului muncii! adevrate izvoare de drept(
1FF

Astfel puterea de reglementare! n sens larg! desigur! este cobor"t la nivelul
angajatorului
1F>
! fiind e*ercitat prin negocierea! respectiv prin consultare cu organismele
de reprezentare ale salariailor
1F@
(
Angajatorul/patronul este un partener esenial i al dialogului social tripartit!
particip"nd la tratative i acorduri cu autoritile publice i cu sindicatele(
1FF
A se vedea! pentru detalii! Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! n
<;evista rom"n de dreptul muncii= nr( >/2312! p( F@-A>(
1F>
+bidem# p( AF(
1F@
+bidem# p( FA(
B3
+.+. !onstituirea 0i asocierea@afilierea or<aniBa)iilor patronale
?rganizaiile patronale se constituie! prin asociere liber! pe sectoare de activitate!
teritorial sau la nivel naional! fr nicio ngrdire din partea autoritilor publice!
partidelor politice i a sindicatelor! dup cum urmeaz
1FA
:
a6 patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizaii patronale&
b6 dou sau mai multe organizaii patronale pot constitui o federaie patronal&
c6 dou sau mai multe federaii patronale pot constitui o confederaie patronal(
?rganizaiile patronale i pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii!
cu sau fr personalitate juridic
1FI
(
Hederaiile i confederaiile patronale pot constitui din organizaiile afiliate uniuni
patronale teritoriale
1>3
(
?rganizaia patronal devine subiect de drept de la data nscrierii otr"rii
judectoreti definitive de admitere n acest sens n registrul special de eviden a
organizaiilor patronale! gestionat de judectoria n a crei raz teritorial se afl sediul
acesteia( ,ste vorba! deci! de data de la care respectiva organizaie patronal este legal
constituit/are personalitatea juridic(
1>1
/niunile patronale teritoriale dob"ndesc personalitate juridic la cererea
federaiilor sau a confederaiilor patronale care au otr"t constituirea acestora
1>2
! tot prin
otr"re judectoreasc defintiv pronunat de tribunalul n a crei raz teritorial se
afl(
? organizaie patronal nu se poate afilia dec"t la o singur organizaie patronal
de rang superior
1>B
(
+.>. RepreBentativitatea or<aniBa)iilor patronale
Similar reprezentativitii organizaiei sindicale! aceasta este atributul
organizaiilor patronale! dob"ndit potrivit #egii nr( >2/2311! care-i confer statutul de
partener social abilitat s i reprezinte membrii n cadrul dialogului social
instituionalizat
1>E
(
Sunt reprezentative la nivel naional sau de sector de activitate organizaiile
patronale care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii
1>F
:
A( la nivel naional:
a6 au statut legal de confederaie patronal&
b6 au independen organizatoric i patrimonial&
c6 au ca membri patroni ale cror uniti cuprind cel puin @T din angajaii din
economia naional! cu e*cepia angajailor din sectorul bugetar&
1FA
A se vedea art( FE i art( FF alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
1FI
Art( FF alin( 2! fraza 1! din #egea nr( >2/2311(
1>3
Art( FF alin( 2! fraza 1! din #egea nr( >2/2311(
1>1
A se vedea art( FI alin( B! art( FA alin( B din #egea nr( >2/2311(
1>2
Art( FF alin( E! fraza 1! din #egea nr( >2/2311(
1>B
Art( FF alin( F din #egea nr( >2/2311(
1>E
A se vedea art( 1 lit( t din #egea nr( >2/2311(
1>F
Art( @2 alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
B1
d6 au structuri teritoriale n cel puin jumtate plus unu din judeele ;om"niei!
inclusiv n municipiul 1ucureti&
1( la nivel de sector de activitate:
a6 au statut legal de federaie patronal&
b6 au independen organizatoric i patrimonial&
c6 au ca membri patroni ale cror uniti cuprind cel puin 13T din efectivul
angajailor sectorului de activitate! cu e*cepia angajailor din sectorul bugetar&
%( la nivel de unitate! reprezentativ de drept este angajatorul(
Gndeplinirea condiiilor de reprezentativitate se constat! prin otr"re! de ctre
'ribunalul )unicipiului 1ucureti
1>>
! n urma depunerii dovezilor n acest sens
1>@
(
Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la 'ribunalul )unicipiului
1ucureti! confederaiile i federaiile patronale trebuie s depun o copie scris i una n
format electronic a respectivului dosar la )inisterul )uncii! Hamiliei i Jroteciei Sociale
care o va nregistra i va emite dovad n acest sens( Acesta va afia pe pagina de internet
a instituiei dosarul! precum i orice alte informaii cu privire la reprezentativitate! puse la
dispoziie de organizaiile patronale(
1>A
Gn ceea ce privete reprezentarea angajatorilor la negocierea contractelor colective
de munc! aceasta se face dup cum urmeaz
1>I
:
a6 la nivel de unitate! de ctre organul de conducere al acesteia! stabilit prin
lege! statut ori regulament de funcionare! dup caz&
b6 la nivel de grup de uniti! de ctre angajatori care au acelai obiect principal
de activitate! conform codului %A,Q! constituii voluntar sau conform legii&
c6 la nivel de sector de activitate! de ctre organizaiile patronale legal
constituite i reprezentative potrivit prezentei legi&
?bservm c! n timp ce reprezentativitatea organizaiilor sindicale este o condiie
pentru negocierea i nceierea contractului colectiv de munc la toate nivelele! n cazul
organzaiilor patronale aceast problem se pune doar la nivelul sectorului de activitate(
>. PreciBri le<ate de repreBentativitatea or<aniBa)iilor patronale 0i sindicale
Lotr"rile judectoreti prin care se constat ndeplinirea condiiilor de
reprezentativitate a organizaiilor patronale i sindicale conform prezentei legi se
comunic )inisterului )uncii! Hamiliei i Jroteciei Sociale! care ine evidena
acestora
1@3
(
-erificarea meninerii condiiilor de reprezentativitate se face din E n E ani
1@1
(
;eprezentativitatea organizaiilor patronale sau sindicale poate fi contestat la
instana care a acordat-o de ctre organizaiile patronale ori sindicale corespondente la
nivel naional! de sector de activitate! grup de uniti sau de uniti! n condiiile n care
nu mai sunt ndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile pe baza crora a fost obinut
reprezentativitatea n cauz
1@2
(
1>>
Art( @2 alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
1>@
Jentru detalii a se vedea art( @B din #egea nr( >2/2311(
1>A
Art( @E din #egea nr( >2/2311(
1>I
Art( 1BE lit( A din #egea nr( >2/2311(
1@3
Art( 221 alin( B din #egea nr( >2/2311(
1@1
Art( 221 alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
1@2
A se vedea art( 222 alin( 1-2 din #egea nr( >2/2311(
B2
Gn cazul n care o organizaie patronal sau sindical semnatar a unui contract
colectiv de munc i pierde calitatea de organizaie reprezentativ! orice parte interesat
ndreptit s negocieze respectivul contract colectiv de munc are dreptul s solicite
renegocierea contractului colectiv de munc n cauz! anterior termenului de e*pirare a
acestuia( Cac nu se solicit renegocierea! contractul colectiv de munc respectiv rm"ne
n vigoare p"n la e*pirarea termenului pentru care a fost nceiat
1@B
(
1@B
Art( 222 alin( B din #egea nr( >2/2311(
BB
LE!%"A /
!OTRA!TUL !OLE!T"/ DE MU!$
-. Re<lementare 0i no)iune
Jotrivit art( 22I alin( 1 din %odul muncii D%ontractul colectiv de munc este
convenia nceiat n form scris ntre angajator sau organizaia patronal! de o parte! i
salariai! reprezentai prin sindicate ori n alt mod prevzut de lege! de cealalt parte! prin
care se stabilesc clauze privind condiiile de munc! salarizarea! precum i alte drepturi i
obligaii ce decurg din raporturile de munc=(
? definiie sintetic este dat de #egea dialogului social nr( >2/2311: %ontractul
colectiv de munc este <convenia nceiat n form scris ntre angajator sau
organizaia patronal i reprezentanii angajailor! prin care se stabilesc clauze privind
drepturile i obligaiile ce decurg din relaiile de munc= 5art( 1 lit( j fraza .6(
+. !aracteristici
.ndiscutabil! contractul colectiv este un contract de munc! av"nd n vedere
subiectele i coninutul su( Jrin intermediul lui nu sunt ns concretizate drepturile
fiecrui salariat! acestea form"nd obiectul contractelor individuale de munc(
1@E

,l este un act sui generis! fiind n acelai timp:
- act juridic 5contract! convenie6! surs de drepturi i obligaii subiective i
reciproce ale prilor i totodat!
- izvor de drept! fiind! sub acest aspect! o norm convenional! negociat
1@F
(
;eprezint un izvor de drept deoarece
1@>
:
- are caracter general&
- este permanent&
- este! de regul! obligatoriu! erga omnes(
Catorit celor de mai sus! acest act juridic cu caracter normativ a fost denumit
1@@
act normativ negociat de angajator. ,ste! desigur! o denumire doctrinar menit s-i
sublinieze impotana( ,a nu vizeaz sensul legal al actului normativ ca act statal
1@A
(
1@E
7eorge 1dic! Andrei Jopescu! Contractul colectiv de munc. 2alari'area i impo'itarea! ,ditura
Horum! 1ucureti! 1II1! p( E3(
1@F
A se vedea Sanda 7impu! .on 'raian 4tefnescu! 4erban 1eligrdeanu! 7eorge )oanu! Dreptul
muncii! 'ratat! vol( .! ,ditura 4tiinific i ,nciclopedic! 1ucureti! 1I@A! p( 13A-13I(
1@>
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti!
2312! p( 1B3(
1@@
A se vedea! Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! n <;evista rom"n
de dreptul muncii= nr( >/2312! p( F@-FA(
1@A
A se vedea #egea nr( 2E/2333 privind normele de tenic legislativ pentru elaborarea actelor normative!
republicat(
BE
>. !ate<orii de contracte colective de munc
Jotrivit art( 12A alin( 1 din #egea nr( >2/2311! contractele colective de munc se
nceie la nivelul:
- unitilor&
- grupurilor de uniti&
- sectoarelor de activitate(
;enun"ndu-se la contractul colectiv la nivel naional 5nceiat potrivit vecilor
reglementri6! contractele nceiate la nivelul sectoarelor de activitate au la baz e*clusiv
legea(
#egea dialogului social nr( >2/2311 definete unitatea ca <persoana juridic care
angajeaz nemijlocit for de munc= 5art( 1 lit( l6& grupurile de uniti ca <form de
structurare n vederea negocierii colective la acest nivel(= /n astfel de grup <se poate
constitui din dou sau mai multe uniti care au acelai obiect principal de activitate
conform codului din %lasificarea Activitilor din ,conomia Qaional= 5cod %A,Q6(
%ompaniile Qaionale! ;egiile Autonome! instituiile sau autoritile publice pot constitui
grupuri de uniti dac au n componen! n subordine sau n coordonare alte persoane
juridice care angajeaz for de munc 5art( 1 lit( m6(
Sectoarele de activitate sunt acele sectoare ale economiei naionale care grupeaz
domenii de activitate definite conform codului %A,Q 5art( 1 lit( s6(
%riteriul de apartenen la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal
de activitate nregistrat la registrul comerului! conform codului %A,Q 5art( 12A alin( 2
din #egea nr( >2/23116(
/nitile din acelai sector de activitate definite prin apartenena la aceeai
diviziune! grup sau clas! conform codului %A,Q! se pot constitui voluntar n grupuri de
uniti! n vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv( Angajatorii care
intenioneaz s negocieze contract colectiv de munc la nivel de grup de uniti pot
constitui n mod voluntar grupul de uniti! at"t prin otr"re judectoreasc de
constituire! c"t i prin proces-verbal sau orice alt convenie scris ntre pri 5art( 12A
alin( B din #egea nr( >2/23116(
DJrin urmare! potrivit legii n vigoare! contractele 5acordurile6 colective de munc
se constituie ntr-o ierarie n cadrul fiecrui sector de activitate( Gn v"rful acestei ierarii
se situeaz contractul nceiat la nivelul sectorului respectiv( /rmeaz contractele
nceiate la nivelul grupurilor de uniti! constituite pe criteriul diviziunilor! grupelor sau
claselor aparin"nd acelui sector( #a baza ierariei se afl contractele nceiate la nivelul
unitilor constituite n acel sector de activitate(=
1@I
?. #pecificul acordului colectiv de munc
-C,
Cin definiia legal a contractului colectiv de munc
1A1
! reiese c acesta se aplic
angajatorilor i <angajailor=(
1@I
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit.! p( 1B2(
1A3
A se vedea i Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.# p( >B->E! p(
AE(
1A1
A se vedea art( 1 lit( i fraza . din #egea nr( >2/2311(
BF
Gns! acest ultim termen! referindu-se i la funcionarii publici! nu este adecvat!
ntruc"t ultimii pot nceia cu reprezentanii autoritii ori instituiei publice doar acord
colectiv i nu contract colectiv de munc(
Acordul colectiv reprezint Dconvenia nceiat n form scris ntre organizaiile
sindicale ale funcionarilor publici sau ale funcionarilor publici cu statut special!
reprezentanii acestora i reprezentanii autoritii ori instituiei publice=
1A2
(
#egea nr( >2/2311 precizeaz 5n art( 1BI6 c <negocierea acordurilor colective
pentru funcionarii publici se face n conformitate cu dispoziiile legale n materie=(
Acestea sunt coninute de Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@ privind normele de
organizare i funcionare a comisiilor paritare i nceierea acordurilor colective! act
normativ special n raport cu #egea dialogului social(
Sunt deosebiri eseniale de coninut ntre cele dou acte! motiv pentru care! pe
bun dreptate! acordul colectiv este considerat
1AB
doar un <instrument corespondent= al
contractului(
Astfel! din coninutul unui asemenea act pot face parte! <numai msuri referitoare
la:
a6 constituirea i folosirea fondurilor destinate mbuntirii condiiilor la locul
de munc&
b6 sntatea i securitatea n munc&
c6 programul zilnic de lucru&
d6 perfecionarea profesional&
e6 alte msuri dec"t cele prevzute de lege! referitoare la protecia celor alei n
organele de conducere ale organizaiilor sindicale(=
1AE
Cei obiectul negocierilor acordurilor colective este reglementat e*pres i
limitativ! suplimentar se mai prevede interdicia negocierii sau includerii n coninutul lor
a unor <clauze referitoare la drepturi n bani i n natur! altele dec"t cele prevzute de
legislaia n vigoare pentru categoria respectiv de personal=
1AF
(
Gn ceea ce privete ntocmirea proiectelor acordurilor colective de la nivelul
instituiilor sau autoritilor publice! aceasta! este stabilit e1pres n sarcina organului
colectiv# denumit comisie paritar
.@A
; dup ce particip! cu rol consultativ la negocierea
acordurilor colective 5formul"nd propuneri fundamentate cu privire la obiectul lor
1A@
6!
elaboreaz i proiectul acordului colectiv
1AA
( Cesigur! vorbim de o activitate tenic!
ntruc"t coninutul acestuia a fost stabilit prin negociere(
;. e<ocierea 0i 3ncheierea contractului colectiv de munc 0i a acordului
colectiv
-CE
1A2
Art( 1 lit( j din #egea dialogului social nr( >2/2311(
1AB
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,ditura /niversul juridic! ,diia a ..-
a! 1ucureti! 2312! p( 1AB(
1AE
A se vedea art( @2 alin( 1 din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor publici! republicat( Gn
acelai sens este i art( 22 alin( 1 din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@(
1AF
A se vedea art( 1BA alin( 1 din #egea dialogului social nr( >2/2311(
1A>
)embrii titulari ai comisiei paritare sunt desemnai astfel: a6 jumtate! de ctre conductorul autoritii
sau instituiei publice& b6 jumtate! de ctre organizaia sindical reprezentativ a funcionarilor publici( 5art(
> alin( 1 din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@6(
1A@
A se vedea art( 1B alin( 1 lit( a-c din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@(
1AA
Art( 1B alin( 1 lit( d din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@(
1AI
A se vedea i Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.! p( FI->3(
B>
Jotrivit dispoziilor aceleiai legi! <negocierea colectiv este obligatorie numai la
nivel de unitate=! n cazul n care e*ist cel puin <21 de angajai=
1I3
(
;ezult c negocierea este facultativ n cazul unitilor av"nd cel mult 23 de
angajai! precum i n cazul celorlalte nivele la care este permis nceierea contractelor
colective - grupurilor de uniti i sectoarelor de activitate(
Ceci negocierea este o condiie numai necesar dar nu i suficient pentru
nceierea acestor acte normative bilaterale! pentru c prile pot ajunge sau nu la un
consens
1I1
( Acelai caracter l prezint i nceierea contractelor colective! din moment ce
trebuie precedat de negociere(
<.niiativa negocierii aparine angajatorului sau organizaiei patronale=
1I2
(Qumai
n subsidiar intervine obligaia organismelor de reprezentare ale salariailor(
Astfel! angajatorul sau organizaia patronal trebuie s iniieze negocierea
colectiv cu cel puin EF de zile calendaristice naintea e*pirrii contractelor colective de
munc sau a e*pirrii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate n actele adiionale
la contractele colective de munc
1IB
(
<Gn cazul n care angajatorul sau organizaia patronal nu iniiaz negocierea!
aceasta va ncepe la cererea scris a organizaiei sindicale reprezentative sau a
reprezentanilor angajailor! n termen de cel mult 13 zile calendaristice de la
comunicarea solicitrii=
1IE
(
Qumai refuzul angajatorului de a ncepe negocierea contractului colectiv de
munc se sancioneaz cu amend cuprins ntre F(333 lei i 13(333 lei
1IF
(
Cei observm c legiuitorul leag obligativitatea negocierii contractului colectiv
la nivelul unitii de calitatea de <angajai= ai celor 21 de oameni ai muncii! care
include
1I>
i funcionarii publici! totui cei din urm nu sunt vizai( Se arat
1I@
astfel c
acordul colectiv trebuie negociat doar dac una dintre pri solicit e*pres
1IA
! indiferent
de numrul funcionarilor publici e*istent ntr-o autoritate sau instituie public& n caz
contrar se consider c s-a renunat de comun acord(
1I3
Art( 22I alin( 2 din %odul muncii! art( 12I alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
1I1
,ste vorba! deci! de o obligaie de diligen! nu de rezultat(
1I2
Art( 12I alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
1IB
Art( 12I alin( B din #egea nr( >2/2311(
1IE
Art( 12I alin( E din #egea nr( >2/2311(
1IF
A se vedea art( 21@ lit( b6 din #egea nr( >2/2311(
1I>
A se vedea art( 1 lit( g din #egea nr( >2/2311(
1I@
A se vedea: .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( 1AB&
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p(
2EI(
1IA
A se vedea i art( 2B din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@ privind normele de organizare i funcionare
a comisiilor paritare i nceierea acordurilor colective(
B@
A. !on)inutul contractelor colective de munc
-EE
%u caracter general! art( 22I alin( 1 din %odul muncii prevede c prin contractul
colectiv de munc <se stabilesc clauze privind condiiile de munc! salarizarea! precum i
alte drepturi i obligaii ce decurg din raporturile de munc=(
Jrin art( 1B2 din #egea dialogului social nr( >2/2311 sunt statornicite anumite
reguli privind coninutul contractelor colective de munc! astfel:
- clauzele acestor contracte pot stabili drepturi i obligaii numai n limitele i n
condiiile prevzute de lege&
- la nceierea contractelor colective prevederile legale referitoare la drepturile
angajailor au un caracter minimal&
- aceste contracte nu pot conine clauze care s stabileasc drepturi la un nivel
inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil nceiat la nivel
superior&
Ce asemenea! art( 1BA din acelai act normativ statornicete urmtoarele reguli
aplicabile n sectorul bugetar:
- prin contractele colective nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la
drepturi n bani i n natur! altele dec"t cele prevzute de legislaia n vigoare pentru
categoria respectiv de personal&
- ca e*cepie! aceste contracte se negociaz dup aprobarea bugetelor de venituri
i celtuieli ale ordonatorilor de credite! n limitele i n condiiile stabilite prin bugete&
- drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege n limite precise!
care nu pot constitui obiect al negocierilor i nu pot fi modificate prin contracte colective
de munc( Gn cazul n care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale ntre limite
minime i ma*ime! drepturile salariale concrete se determin prin negocieri colective! dar
numai ntre limitele legale&
- clauzele nceiate cu nclcarea regulilor de mai sus sunt lovite de nulitate(
- rspunderea pentru nerespectarea prevederilor legale revine angajatorului(
Se mai prevede c fac parte din contractele colective de munc i conveniile
dintre prile semnatare ale acestora! prin care se soluioneaz conflictele colective de
munc! precum i otr"rile arbitrale n aceast materie ncep"nd cu data pronunrii
acestora 5art( 12A alin( E fraza .6(
%ontractele colective de munc pot s prevad renegocierea periodic a oricror
clauze convenite de pri 5art( 12I alin( >6(
=. Durata 0i forma contractelor colective de munc
%ontractele colective se nceie pe durat determinat! care nu poate fi mai mic
de 12 luni i mai mare de 2E de luni 5art( 1E1 alin( 16(
Cac sub durata minim nu se poate cobor! este posibil prelungirea aplicrii
contractului o singur dat! cu cel mult 12 luni! prin acordul prilor 5alin( 1-26(
1II
A se vedea! pentru detalii! Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.!
p( >B->>(
BA
%ontractele colective de munc i actele adiionale la acestea se nceie n form
scris 5art( 1EB alin( 16( ,ste vorba de o condiie ad validitatem
233
(
Curata acordurilor colective# nu poate depi un an! dec"t sub rezerva justificrii
necesitii i oportunitii depirii perioadei aferente e*erciiului bugetar respectiv(
231
C. !onceptul de Hcontract colectiv de munc aplica4il:
<Cin analiza te*telor legale $ destul de dispersate $ rezult c prin contractul de
munc aplicabil 5unul singur6! ntr-o unitate dat! trebuie s se neleag! dup caz:
$ contractul colectiv de munc de la nivelul unitii! dac e*ist un astfel de
contract 5care respect normele legale i prevederile contractelor colective nceiate la
nivelele superioare6&
$ contractul colectiv de munc de la nivel de grup de uniti:
dac nu e*ist contract colectiv de munc la nivel de unitate&
dac unitatea face parte din grupul de uniti pentru care s-a nceiat
contractul colectiv de la acest nivel&
contractul colectiv de munc de la nivel de sector de activitate! dac
nu e*ist contract colectiv la nivel de unitate i nici la nivel de grup
de uniti i dac unitatea face parte dintre organizaiile patronale
semnatare ale contractului respectiv(
Gn concluzie! contractul colectiv de munc aplicabil ntr-o unitate dat! este! dup
caz! contractul efectiv nceiat la nivelul cel mai mic 5unitate! grup de uniti! sector6(=
232
!$u se pune problema unui <acord colectiv aplicabil= de nivel superior n cazul
n care la cel al unitii ( autoritate
7/3
sau instituie public $ nu s-a nceiat un asemnea
act! pentru c acesta este singurul nivel legal stabilit de Lotr"rea 7uvernului nr(
ABB/233@
23E
(
Se derog astfel de la regula nceierii contractelor colective la cele trei nivele
5unitate! grup de uniti! sector de activitate6(=
23F
<;olul organizaiilor sindicale i patronale situate peste nivel unitii se observ
pregnant n cazul n care! la acesta! salariaii nu ndeplinesc condiiile cerute de lege n
vederea negocierii contractului colectiv de munc 5nici mcar prin reprezentare de nivel
superior6 sau! dei le ndeplinesc! nu ajung la un consens cu angajatorul( Astfel! e*ist!
totui! un <contract colectiv de munc aplicabil=
23>
la nivelul menionat! preluat de la
urmtorul! evident mai favorabil salariailor:
- contractul colectiv de munc de la nivelul grupului de uniti din care aceasta
face parte 5care respect normele legale aplicabile respectivilor angajai!
233
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( 1>E(
231
Art( 2B din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@(
232
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( 1@1-1@2(
23B
Gn situaia n care conductorul unei autoriti publice centrale este i conductorul unitilor subordonate
acesteia 5ciar cu personalitate juridic6! el este i cel care va nceia acordul colectiv pentru ntreg sistemul
condus( Gn acest caz este vorba tot de nivelul <unitii= i nu de nivelul <grupului de uniti=(
23E
Gn acest sens sunt dipoziiile e*prese ale art( 2E alin( 2 din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@: DAcordul
colectiv se poate nceia e*clusiv la nivelul unei autoriti sau instituii publice=! clauzele acestuia
aplic"ndu-se numai funcionarilor publici din cadrul autoritii sau instituiei publice respective(
23F
Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.! p( >2(
23>
,ste vorba de un concept utilizat n limbajul normativ 5a se vedea! de e*emplu! art(1 lit( g din #egea nr(
>2/2311& art( 2I alin( 2! art( B1 alin( E! art( BI! art E3! art( EE alin( 2 etc( din %odul muncii6(
BI
precum i prevederile contractului colectiv nceiate la nivelul sectorului de
activitate din care face parte unitatea6&

- sau! n subsidiar! contractul colectiv de munc de la nivelul sectorului de
activitate din care face parte unitatea 5care respect doar normele legale
aplicabile respectivilor angajailor6(
Soluia se impune dei respectivul angajator i organismele de reprezentare ale
salariailor nu consimt e1pres
23@
s fac parte dintr;un grup de uniti sau sector de
activitate n care e*ist un contract <aplicabil=
23A
! dac prin ordinul ministrului muncii!
familiei i proteciei sociale acesta se e*tinde la nivelul tuturor unitilor din acel
sector
23I
.
Astfel! voina prilor de la nivelul unitii este nfr)nt de cea a unor <teri=!
organizaii patronale i sindicale! crora legea le recunoate o atare competen de
reglementare# n sens larg! desigur(
Se are n vedere necesitatea proteciei salariailor prin acele drepturi de nivel mai
favorabil! precum i nedistorsionarea Bconcurenei dintre uniti# prin costurile diferite cu
fora de munc=
213
(=
211
E. Efectele contractului colectiv de munc@acordului colectiv
+-+
Aplicabilitatea contractului colectiv de munc/acordului colectiv se manifest de
la data la care! potrivit legii! i produc efectele juridice(
,ste i data e1ecutrii lor( Cac angajatorul i/sau angajaii nu prevd e*pres o
dat ulterioar! aceasta este! dup caz
21B
:
- data !nregistrrii" contractului colectiv de munc la:
o inspectoratul teritorial de munc
21E
5n cazul contractului nceiat la nivel
de unitate6&
o )inisterul )uncii! Hamiliei i Jroteciei Sociale 5n cazul contractului
nceiat la nivelul grupurilor de uniti i al sectoarelor de activitate6&
- data nregistrrii acordului colectiv de munc nceiat la nivelul unei
autoriti sau instituii publice la inspectoratul teritorial de munc
21F
(
23@
Art( 1EB alin( E din #egea nr( >2/2311 prevede pentru contractele nceiate la nivel de sector de activitate
sau grup de uniti s fie ntocmit lista unitilor crora aceste contracte se aplic 5desigur n baza
acordului lor6(
23A
Je parcursul derulrii unui contract colectiv de munc se poate nt"mpla ca angajatorul s i modifice
obiectul principal de activitate! iar atunci la nivelul unitii lui se va aplica contractul colectiv de munc
nceiat la nivelul sectorului de activitate n care se ncadreaz noul obiect principal de activitate 5art( 222
alin( E din #egea nr( >2/23116(
23I
Jotrivit art( 1EB alin( F din #egea nr( >2/2311! <aplicarea contractului colectiv de munc nregistrat la
nivelul unui sector de activitate va fi e*tins la nivelul tuturor unitilor din sector! prin ordin al ministrului
muncii! familiei i proteciei sociale! cu aprobarea %onsiliului Qaional 'ripartit! n baza unei cereri
adresate acestuia de ctre semnatarii contractului colectiv de munc la nivel sectorial=(
213
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( 1@1(
211
Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.! p( >1->2(
212
A se vedea Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.! p( @I-A2(
21B
A se vedea art( 1EE alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
21E
Art( 1EB alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
21F
Soluia decurge din aplicarea dreptului comun n materie 5a se vedea art( 11@ din #egea nr( 1AA/1III
privind Statutul funcionarilor publici! republicat! coroborat cu art( 2E alin( 1 din Lotr"rea 7uvernului nr(
ABB/233@ privind normele de organizare i funcionare a comisiilor paritare i nceierea acordurilor
E3
Cnregistrarea contractului colectiv de munc/acordului colectiv este stabilit n
sarcina
7.A
prilor care l-au ntocmit 5n form scris! ad validitatem
21@
6(
Jrin semntur! prile i asum coninutul contractului( Cin acest motiv! n cazul
contractelor colective de munc nceiate la nivelul grupurilor de uniti i sectoarelor de
activitate! trebuie depus i <lista unitilor crora li se aplic contractul n conformitate
cu mandatele speciale= pe baza crora acesta a fost semnat
21A
(
,fectele juridice ale acestor acte juridice! se produc pe perioada pentru care
acestea au fost nceiate(
Gn cursul perioadei de e*ecutare! prile au posibilitatea s negocieze! respectiv s
decid modificarea sau completarea unor clau'e prin acte adiionale la contractele
colective(
Cin momentul ncorporrii clauzelor de modificare sau completare n actul de
baz! desigur cu respectarea condiiilor de valabilitate ale acestuia 5form scris!
nregistrare! ncunotinare! informare6! partea modificat sau completat se va aplica
potrivit noului acord de voin i! n consecin! efectele juridice anterioare 5contrare6 vor
nceta# fiind considerate sau declarate ca abrogate(
Atunci c"nd modificarea se datorea' legii# n sens larg# sau unui alt act superior
ca for juridic! modificarea efectelor juridice va opera de drept! de la data la care se
produc cele de la nivel superior(
)odificarea clauzelor contractelor colective poate interveni i atunci c"nd prile
convin renegocierea acestora! ca urmare a constatrii nulitii lor de ctre instana
judectoreasc! la cererea uneia dintre ele
21I
5pe durata e*istenei contractului
223
6(
,fectele juridice pot nceta i temporar! p"n la nlturarea cauzelor care o
determin( )ai precis intervine suspendarea lor( Ce e*emplu! potrivit art( 2I din
Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@ acordului colectiv se suspend n urmtoarele situaii:
a6 n caz de for major& b6 prin acordul de voin al prilor! dac msurile stabilite nu
mai pot fi realizate din cauza unor restricii financiare sau modificri legislative cu privire
la drepturile ori obligaiile din domeniile prevzute n acordul colectiv! intervenite
ulterior nceierii acestora(
Cac pe perioada e*ecutrii contractelor colective nu intervin evenimentele la
care ne-am referit! acestea vor nceta la <mplinirea termenului sau la terminarea lucrrii
pentru care a fost nceiat! dac prile nu convin prelungirea aplicrii acestora! n
condiiile legii=
221
( Gn acest caz! nu mai este necesar un nou act juridic prin care prile s
se manifeste n acest sens(
colective6(
21>
Art( 1EB alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
21@
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( 1>E(
21A
Art( 1EB alin( B din #egea nr( >2/2311(
21I
Art( 1E2 alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
223
Art( 2>A alin( 1 lit( d din %odul muncii(
221
A se vedea art( 1F1 lit( a din #egea nr( >2/2311(
Se arat c 5Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 2FI6 este vorba de <o eroare a
legiuitorului care a preluat te*tul art( 1F1 n redactarea dat de reglementarea anterioar Mart( 2EF din %odul
muncii i art( BB alin( 516 i 526 din #egea nr( 1B3/1II>! te*te abrogateN! dei potrivit noii reglementri
5#egea nr( >2/23116 contractele colective de munc nu mai pot fi nceiate pe durata unei lucrri! ci pe o
durat cuprins ntre 12 luni i 2E de luni! cu posibilitatea prelungirii acestei durate Mart( 1E1 alin( 516N=(
E1
Je aceeai perioad! prile pot otr ncetarea contractului colectiv
222
! cu
e*primarea clar a voinelor n acest sens! fr a fi obligate s l i nlocuiasc! din
moment ce negocierea este doar o obligaie de diligen(
Aceasta mai poate interveni i <la data dizolvrii sau licidrii judiciare a
unitii=
22B
(
Cesigur! contractul colectiv de munc poate nceta i la reorganizarea persoanei
juridice! n raport cu modalitatea specific n care are loc aceasta
22E
(
-,. Pu4licitatea contractului colectiv de munc@acordului colectiv
++;
Cistinct de data nregistrrii contractului colectiv de munc/acordului colectiv!
este data publicitii lor.
Ce aceasta! ns! legea nu leag producerea efectelor juridice& ele depind! dup
cum am artat mai sus! doar de data <nregistrrii= lor(
2emnificaia publicitii lor const n asigurarea unei c"t mai largi opozabiliti(
Contractele colective de munc la nivel de sectoare de activitate i grupuri de
uniti! precum i actele adiionale la acestea trebuie publicate n Monitorul <ficial al
0om)niei! Jartea a --a! prin grija prilor semnatare
22>
! sub sanciune contravenional
22@
(
? alt form de publicitate este stabilit n sarcina )inisterului )uncii! Hamiliei
i Jroteciei Sociale: publicarea contractelor colective de la aceleai nivele 5dup
nregistrare6 pe pagina de internet a ministerului
22A
.
<Cesigur c i cele nceiate la nivelul unitilor trebuie aduse la cunotina celor
interesai 5n special al lucrtorilor6! n modalitatea prevzut ciar de aceste contracte
5prin afiare etc(6=
22I
(
Gn acest sens sunt i prevederile aplicabile acordurilor colective - <se aduc la
cunotin publicului din oficiu! prin afiare la sediul autoritii sau instituiei publice! n
locurile special amenajate n acest scop! i! n cazul n care autoritatea sau instituia
public are pagin de internet proprie! prin publicarea acordului colectiv la seciunea
dedicat informaiilor de interes public=
2B3
(
-,. !ontrolul contractului colectiv de munc@acordului colectiv
+>-
%ontractul colectiv de munc/acordul colectiv se supune unui control de
legalitate% intern ,prealabil- i e1tern ,ulterior-(
%ontrolul intern# prealabil este n sarcina angajatorului care are grij s solicite i
s primeasc vi' sau contrasemntur juridic# financiar;contabil etc(! de la salariaii
si cu atribuii legale n acest sens
2B2
(
222
A se vedea art( 1F1 lit( c din #egea nr( >2/2311(
22B
A se vedea art( 1F1 lit( b din #egea nr( >2/2311(
22E
A se vedea Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit(! p( 2FI(
22F
Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.! p( A2-AB(
22>
A se vedea art( 1EE alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
22@
A se vedea art( 21@ alin( 1 lit( c din #egea nr( >2/2311(
22A
Art( 1EF alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
22I
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit.! p( 2F3(
2B3
Art( 2@ alin( E din Lotr"rea 7uvernului nr( ABB/233@(
2B1
Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit.! p( AB-AE(
E2
Cac la nivelul unitii nu se ajunge la un consens cu privire la e*ecutarea
contractelor sau acordurilor colective 5respectarea nivelului superior de drepturi i al
celui minim de obligaii! at"t n raportul colectiv c"t i n cel individual de munc
2BB
6! se
poate pune problema controlului de legalitate e1tern ( jurisdicional i adminisitrativ.
Hiecare dintre pri poate cere instanei judectoreti s constate nulitatea
clau'elor
2BE
! dar i ca aceasta s se pronune asupra rspunderii juridice a celeilalte pri!
n cazul n care nu i ndeplinete obligaiile asumate
2BF
( Cac salariatul nu are
posibilitatea s sesi'e'e instana cu privire la primul aspect! totui! n cazul nclcrii
unui drept care i este conferit prin contractul colectiv de munc aplicabil! i poate cere
acesteia soluionarea
73A
respectivului conflict de munc(
Controlul de legalitate e1tern administrativ se e*ercit Agenia $aional a
Duncionarilor Publici ; n ceea ce privete acordul colectiv(
Gn scimb depo'itarii contractelor colective 5)inisterul )uncii! Hamiliei i
Jroteciei Sociale! respectiv .nspectoratul teritorial de munc6! nu e1ercit un asemenea
control nici cu oca'ia nregistrrii acestora i nici pe timpul e1ecutrii lor( Gn scopul
nregistrrii! acestea procedea' numai la verificarea ndeplinirii condiiilor procedurale
prevzute de lege
2B@
5nu i a celor de coninut6( Cac este cazul! contractele se restituie
numai n acest sens( Gmpotriva refuzului nregistrrii! prile interesate se pot adresa
instanelor judectoreti de contencios administrativ
2BA
(
Doar Ageniei $aionale a Duncionarilor Publici i este conferit dreptul
2BI
de a
coordona metodologic! monitoriza! verifica i controla aplicarea i respectarea
organizrii i funcionrii comisiilor paritare! pe de o parte! i nceierii acordurilor
colective! pe de alt parte( Ce asemenea! Agenia poate sesiza instana de contencios
administrativ
2E3
(
Totui# s;a apreciat
7E.
# inspectoratul teritorial de munc ar putea
7E7
# indirect# s
controle'e i s sancione'e contravenional acele clau'e din contractul colectiv de
munc puse n aplicare
2EB
prin contractele individuale de munc dac sunt <contrare
dispoziiilor legale=! cu amend de la 2(333 lei la F(333 lei
2EE
& desigur sanciunea ar privi
contractele individuale de munc(
2B2
Cesigur! n msura n care serviciile juridice i financiar-contable sunt e*ternalizate! controlul este unul
e*tern(
2BB
A se vedea art( 1B2 din #egea nr( >2/2311(
A se vedea! supra! pct( 1(
2BE
A se vedea art( 1E2 alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
2BF
A se vedea art( 1EA alin( 2 din #egea nr( >2/2311(
2B>
A se vedea art( 1 lit( p din #egea nr( >2/2311! art( 2>> i art( 2>A alin( 1 lit( e din %odul muncii(
2B@
A se vedea art( 1EF alin( 1 din #egea nr( >2/2311(
2BA
A se vedea art( 1E@ din #egea nr( >2/2311(
2BI
A se vedea art( B> alin( 1 din Lotr"rea nr( ABB/233@(
2E3
A se vedea art( A lit( e din Lotr"rea 7uvernului nr( 1333/233> privind organizarea i funcionarea
Ageniei Qaionale a Huncionarilor Jublici(
2E1
A se vedea Ana 4tefnescu# Angajatorii pot fi amendati de +TM cand contractul colectiv de munca
incalca legislatia muncii. Care sunt amen'ile*# pe :::(Avocatnet(ro
2E2
A se vedea art( 2>3 alin( 2 lit( d6 din %odul muncii(
2EB
A se vedea: #iviu Jop! Tratat de drept civil. <bligaiile. Folumul ++. Contractul! op. cit! p( I2& .on 'raian
4tefanescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit.# p( 1>I(
2EE
Jotrivit art( 2>3 alin( 1 lit( d6 din %odul muncii! Dstipularea n contractul individual de munc a unor
clauze contrare dispoziiilor legale= constituie contravenie(
EB
EE
LE!%"A /"
!OTRA!TUL "D"/"DUAL DE MU!$ 1"2
2EF
-. Re<lementare 0i no)iune
Gn principal! contractul individual de munc este reglementat de %odul muncii!
care conine cel mai cuprinztor titlu din structura sa! 'itlul .. - <%ontractul individual de
munc= 5art( 13-1136! cu precizarea c i majoritatea celorlalte titluri conin dispoziii
aplicabile acestei instituii juridice(
Cin categoria izvoarelor de drept specifice dreptului muncii care conin dispoziii
incidente n materie mai menionm: ?rdinul )inisterului )uncii i Solidaritii Sociale
nr( >E/233B pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munc!
Lotr"rea 7uvernului nr( F33/2311 privind registrul general de eviden a salariailor!
#egea dialogului social nr( >2/2311! etc(
Jotrivit art( 13 din %odul muncii! <Contractul individual de munc este
contractul n temeiul cruia o persoan fi'ic# denumit salariat# se oblig s preste'e
munca pentru i sub autoritatea unui angajator# persoan fi'ic sau juridic# n sc4imbul
unei remuneraii denumite salariu=(
Gn ceea ce privete literatura juridic
2E>
! ne raliem urmtoarei definiii: <contractul
individual de munc este acea convenie n temeiul creia o persoan fi'ic# denumit
salariat sau angajat# se oblig s preste'e o anumit activitate pentru i sub autoritatea
unui angajator# persoan juridic sau persoan fi'ic# care# la r)ndul su# se oblig s
plteasc remuneraia# denumit salariu i s asigure condiii adecvate desfurrii
activitii# meninerii securitii i sntii n munc=(
2( #pecificul actului administrativ de numire 3n func)ia pu4lic
%um n categoria raporturilor juridice individuale de munc tipice! intr
2E@
i
raportul de serviciu al funcionarului public! de natur contractual! nscut! n principal!
n baza cererii de nscriere la concursul de recrutare i a actului administrativ de numire
n funcia public
2EA
! urmate de actul ce atest depunerea jurm"ntului n respectiva
funcie 5punctul terminus
2EI
al acestui acord de voin
2F3
6! vom considera acest mecanism
juridic comple1 ca fiind instrumentul corespondent contractului individual de munc(
2EF
Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area Adminsitraie
public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( BE-E1(
2E>
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p(
BB2(
2E@
A se vedea! supra! #ecia .! pct( 2(E(
2EA
A se vedea Cecizia nr( 1E/233A! a Gnaltei %uri de %asaie i 0ustiie 5publicat n )onitorul ?ficial al
;om"niei! Jartea .! nr( AFB din 1A decembrie 233A6(
2EI
A se vedea ;omeo Jaul Jostelnicu! 2tatutul funcionarilor publici! ,ditura /niversitar! <%arol Cavila=!
1ucureti! 233>! p( 1IB(
2F3
A se vedea! pentru detalii! Ale*andru +iclea 5coordonator6! #aura 7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu!
1arbu -lad! Dreptul public al muncii! ,ditura 8olters 9lu:er ;om"nia! 1ucureti! 2313! p( A@-AI(
EF
'otui! pentru c <statutul de funcionar public se dob"ndete din momentul
numirii=
2F1
! atribuim aceast calitate# n sens strict# numai actului autoritii de numire
n funcia public
787
(
Jractic! nc! nu e*ist un termen legal care s e*prime mecanismul acordului de
voin la care ne-am referit(
Jotrivit unei opinii din literatura juridic
2FB
! n concordan cu soluia Gnaltei %uri
de %asaie i 0ustiie
2FE
ar fi vorba de Dcontract individual administrativ=(
Car! Dsuntem n prezena unui pseudo 5fals6 act administrativ=! deoarece actul de
numire este $ n fond $ dup caz! numai o simpl ofert sau o acceptare a ofertei de a se
contracta 5un raport de serviciu n nelesul art( 1 alin( 516 din #egea nr( 1AA/1III6=
2FF
( Ce
altfel! n acord cu natura dual a raportului de serviciu
2F>
! se arat c
2F@
Dun veritabil act
administrativ este destinat beneficiarilor serviciului public! cetenilor crora li se
adreseaz i nu personalului propriu al autoritii/instituiei publice respective! fa de
care acesta are calitatea de angajator
2FA
=(
Aadar! concidem c este vorba tot de un contract individual de munc! de o
factur cu totul special
2FI
(
>. Trsturi. Dorma scris& consim)m5ntul 0i 3nre<istrarea contractului
individual de munc
At"t contractul individual de munc c"t i contractul individual administrativ
2>3
!
sunt acte juridice consensuale i solemne ,n acelai timp-! cu carater bilateral&
sinalagmatice& cu titlu oneros& comutative# cu e1ecutare succesiv& nceiate intuitu
personae.
%ontractul individual de munc difer ns prin aceea c este un contract numit de
drept al muncii! n timp ce cellalt nu este(
D%ontractul individual de munc se nceie n baza consimm"ntului prilor! n
form scris
2>1
! n limba rom"n( ?bligaia de nceiere a contractului individual de
2F1
-irginia -edina! 2tatutul funcionarilor publici# Comentarii. 6egislaie. Doctrin. ?urispruden!
,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 233I! p( BF( Acesta <se e*ercit din momentul depunerii
jurm"ntului= 5+bidem-(
2F2
Jotrivit art( E alin( 1 din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor publici! Draporturile de
serviciu se nasc i se e*ercit pe baza actului administrativ de numire! emis n condiiile legii=(
2FB
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,diia a ..-a! ,ditura /niversul
juridic! 1ucureti! 2312! p( 2B(
2FE
Aceeai Cecizie nr( 1E/233A a Gnaltei %uri de %asaie i 0ustiie! menionat anterior(
2FF
4erban 1eligrdeanu! .on 'raian 4tefnescu! 0spunderea civil reciproc ntre prile raportului (
contractual ( de serviciu al funcionarului public! n Creptul nr( E/233I! p( @I-A3(
2F>
;ecunoscut! de e*emplu! de prestigiosul autor de drept administrativ! Antonie .orgovan 5a se vedea
Antonie .orgovan! 'ratat de drept administrativ! -ol( ..! ,ditura Qemira! 1ucureti! 1II>! p( >2F6(
2F@
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit.! p( 2B(
2FA
Gn acelai sens este i doctrina juridic francez( 5Uves Saint-0ours! Manuel de droit du travail dans le
sector public! 2eme Kdition! #(7(C(0(! Jaris! 1IA>! p( B6(
2FI
A se vedea 4erban 1eligrdeanu! Consideraii asupra raportului juridic de munc al funcionarilor
publici! precum i n legtur cu tipologia raporturilor juridice de munc i cu o viziune monist asupra
obiectului dreptului muncii! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( B/2313! p( 2>-2@& +dem! %onsideraii
critice asupra unei viziuni administrativiste nvecite n legtur cu natura juridic a raportului de serviciu
al funcionarilor publici! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( >/2313! p( @3-A(
2>3
A se vedea i .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# op. cit.! p( 2B(
E>
munc n form scris revine angajatorului( Horma scris este obligatorie pentru
nceierea valabil a contractului=
2>2
(
Angajatorul este sancionat contravenional cu amend de la 13(333 lei la 23(333
lei pentru fiecare persoan identificat 5p"n la F6 pentru care nu a nceiat contract
individual de munc n form scris
2>B
(
Ce asemena! i cel care presteaz munc fr nceierea unui contract individual
de munc n form scris este sancioneaz contravenional cu amend de la F33 lei la
1(333 lei
2>E
(
%onstituie infraciune i se sancioneaz cu ncisoare de la unu la 2 ani sau cu
amend penal primirea la munc a mai mult de F persoane! indiferent de cetenia
acestora! fr nceierea unui contract individual de munc n form scris
2>F
(
S-ar prea c forma scris a contractului individual de munc! ca i condiie ad
validitatem 5n urma modificrii art( 1> din %odul muncii prin #egea nr( E3/23116! pune la
ndoial
2>>
nsi principiul consensualismului! unul Dfundamental= potrivit art( A alin( 1
din acelai %od! sau cel puin! i confer un Dcaracter declarativ=
2>@
(
<Je de alt parte! tim c Re*istena relaiei de munc nu depinde de denumirea pe
care prile o dau conveniei pe care o nceie! ci de condiiile de fapt n care este prestat
activitateaS
2>A
( Aceste condiii trebuie s fie rezultatul consimm"ntului liber al prilor!
e*primat n mod valabil i n acord cu legislaia n vigoare! neecivoc i n deplin
cunotin de cauz(
)ai mult dec"t at"t! ele trebuie s se regseasc sau s corespund celor din
coninutul contractului individual de munc 5ca i nscris6! urmare a ndeplinirii corecte
de ctre angajator a obligaiei de informare prealabile! ceea ce! de asemenea! este relativ
greu de realizat( Haptul c nu s-ar regsi e*primate n form scris! ci ar e*ista n fapt
5urmare a nelegerii verbale6! nu le nltur! dup cum nu e*clud nici posibilele conflicte
de munc! alimentate inclusiv de probe relevante( Gntr-adevr! de la introducerea condiiei
forme scrise a contractului ad validitatem! acesta este at"t solemn c"t i consensual
2>I
&
primeaz totui caracterul consensual! datorit principiul consensualitii meninut n art( A
din %odul muncii(
Gn concluzie! poate e*ista:
- un contract individual de munc consensual valabil adic nceiat n form scris
sau
- un contract individual de munc consensual nul 5total sau parial6! adic
nenceiat n form scris! n tot sau n parte $ adic cuprinz"nd toate condiiile
de fapt n care este prestat activitatea! ciar dac nu au fost precizate i n scris(
2>1
%ondiia formei scrise se ndeplinete prin utilizarea de ctre angajatori a modelului;cadru al
contractului individual de munc! prevzut n ane*a la ?rdinul )inisterului )uncii! i Solidaritii Sociale
nr( >E/233B(
2>2
A se vedea art( 1> alin( 1 din %odul muncii(
2>B
A se vedea art( 2>3 alin( 1 lit( e din %odul muncii(
2>E
A se vedea art( 2>3 alin( 1 lit( f din %odul muncii(
2>F
A se vedea art( 2>E alin( B din %odul muncii(
2>>
A se vedea: Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( BBF& 4erban 1eligrdeanu!
Principalele aspecte teoretice i practice re'ultate din cuprinsul 6egii nr. E/&7/.. pentru modificarea i
completarea Codului muncii ,++-! n ;evista rom"n de dreptul muncii nr( B/2311! p( 23(
2>@
A se vedea i .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# op. cit.! p( 2FF(
2>A
Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, op. cit., p. 20.
2>I
Contractul n discuie continu s rmn i un contract consensual Ibidem, p. !"#$.
E@
Jentru ultima situaie prile rspund contravenional n baza art( 2>3 alin( 516 lit(
e6 i f6 din %odul muncii sau poate fi atras rspunderea penal a angajatorului dac
e*ist mai mult F persoane primite la munc n asemenea condiii! conform art( 2>E alin(
5B6 din acelai act normativ(
Cac nu am accepta ideea e*istenei contractului individual de munc consensual
nul! nu am admite nici posibilitatea e*istenei faptei contravenionale sau a infaciunii(
?r! se poate sanciona doar ceea ce e*ist! nu i ceea ce nu e*ist(=
2@3
Dac un contract individual de munc nu a fost nc4eiat n form scris# dei nul
n mod absolut
7G.
# el Be1ist 5este n fiin6! dar nulitatea i produce efectele din
momentul constatrii acesteia 5e1 nunc6 iar nu i pentru trecut 5e1 tunc6=
2@2
( Astfel! acesta!
Dcontrar aparenelor - i! poate! ciar potrivnic voinei legiuitorului= 5V6 are# n fond# n
ultim anali'# practic aceleai efecte precum un contract nc4eiat n form scris
2@B
! iar
aceasta! dup caz! fie pan la constatarea nulitaii absolute a acestuia! fie pan la data
c"nd prile au acoperit nulitatea! valid"nd astfel contractul! prin nceiere sa n form
scris=
2@E
(
Gn timp ce n cazul ambelor acte! c)te un e1emplar se nm)nea' angajatului!
anterior nceperii activitii
2@F
! doar contractul individual de munc se nregistrea'
5virtual i sub aceeai condiie temporal6 n registrul ,electronic- general de eviden a
salariailor 5;,-.SA#6 care se transmite inspectoratului teritorial de munc
2@>
( Qumirea
ntr-o funcie public se comunic! de asemenea n format electronic! dar Ageniei
Qaionale a Huncionarilor Jublici i n 13 zile lucrtoare de la data intervenirii acesteia
prin actul administrativ emis n acest scop
2@@
(
?. !ate<orii de contracte individuale de munc
Cefiniia contractului individual de munc! redat mai sus! se refer! desigur! la
contractul individual de munc !standard"
2@A
$ cel nceiat pe durat nedeterminat!
pentru program integral de lucru! n baza cruia activitatea angajatului se desfoar! ca
regul! n locaiile angajatorului# sub supraveg4erea i conducerea lui(
Acesta reprezint <aretipul=
2@I
categoriilor de contracte individuale de munc
speciale reglementate! n principal! n %odul muncii:
2@3
Ana 4tefnescu! #aura 7eorgescu! 2tabilirea elementelor generale obligatorii ntr;un contract
individual de munc !standard" ( legislaie# procedur# management# aspecte practice# n D;evista
rom"n de dreptul muncii= nr( I/231E! p( EI-F3(
2@1
A se vedea art( F@ alin( 1 din %odul muncii(
2@2
4erban 1eligrdeanu! Principalele aspecte teoretice i practice re'ultate din cuprinsul 6egii nr. E/&7/..
pentru modificarea i completarea Codului muncii ,++-! op. cit! p( 2A-B3(
2@B
%a atare salariatul! parte ntr-un astfel de contract nul absolut! beneficiaz de drepturi de asigurri sociale
5pensie! indemnizaie de omaj! asigurri de sntate6& dob"ndete vecime n munc etc( 5+bidem! p( B16(
2@E
4erban 1eligrdeanu! Principalele aspecte teoretice i practice re'ultate din cuprinsul 6egii nr. E/&7/..
pentru modificarea i completarea Codului muncii ,++-! op. cit! p( B3-B1(
2@F
A se vedea art( 1> alin( B din %odul muncii i art( >2 alin( F din #egea nr( 1AA/1III(
2@>
Art( 1> alin( 2 din %odul muncii(
A se vedea i Lotr"rea 7uvernului nr( F33/2311 privind registrul general de eviden a salariailor(
2@@
A se vedea art( 1 alin( 1 lit( a coroborat cu art( 2 alin( 1 lit( a din Lotr"rea 7uvernului nr( FFB/233I
privind stabilirea unor msuri cu privire la evidena funciilor publice i a funcionarilor publici(
2@A
Am preluat atributul <standard= din )ara .oan! Contractul individual de munc i convenia civil de
prestri servicii! ,ditura 8olters 9lu:er ;om"nia! 1ucureti! 233I! p( F@(
2@I
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# op. cit.! p( 21>(
EA
- contractul individual de munc pe durat determinat 5art( A2-A@6&
- contractul individual de munc temporar ; o form a celui menionat anterior
5art( AA-1326&
- contractul individual de munc cu timp parial 5art( 13B-13@6&
- contractul individual de munc la domiciliu 5art(13A-1136&
Gn sistemul nostru de drept! mai este posibil nceierea contractului individual
privind telemunca
2A3
- un contract <nenumit care! mprumut! prin analogie! anumite
reglementri proprii contractului de munc la domiciliu=
2A1
(
'ot contracte individuale de munc la domiciliu speciale! n raport cu cel
reglementat de %odul muncii! mai sunt
2A2
:
- convenia individual de munc la domiciliu a membrului cooperator&
- contractul individual de munc al asistentului maternal profesionist&
- contractul individual de munc al asistentului personal profesionist(
Spre deosebire de dreptul comun n materie! legislaia privitoare la funcia public
permite! n afara formei <standard= a actului de numire n funcie! doar cel caracterizat
prin durata determinat a acestuia
2AB
( ,ste! deci! singura e*cepie legal
2AE
! celelalte forme
speciale neput"nd fi mprumutate din dreptul comun n materie(
;. 7ncheierea contractului individual de munc 1a2
;.-. o)iune.
Gnceierea contractului individual de munc reprezint
2AF
acea operaiune juridic!
consecin a negocierii individuale! ce presupune realizarea acordului de voin a
angajatului i angajatorului! cu respectarea condiiilor legale(
/nele dintre acestea sunt cele cerute de dreptul comun n materie 5capacitatea de
a contracta& consimm"ntul prilor& obiectul determinat i licit& cauza licit i moral
2A>
6!
iar altele sunt specifice 5certificatul medical& forma scris a contractului& nm"narea unui
e*emplar al acestuia angajatului& perioada de prob! condiiile de studii etc(6(
2A3
A se vedea! pentru detalii! de e*emplu! Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i telemunca! ,ditura
/niversul 0uridic! 1ucureti! 2311! p( 1AB(
2A1
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# op. cit.! p( B11(
2A2
A se vedea! pentru detalii! Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i telemunca! ,ditura /niversul 0uridic!
1ucureti! 2311! p( A1-1@>(
2AB
Ana 4tefnescu! ;ducan ?prea! Consideraii privind !salariatul cu fraciune de norm"# nr( A/2311! p(
>>->@(
2AE
A se vedea art( E alin( 2 i B din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor publici(
2AF
A se vedea i Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( BA>(
2A>
A se vedea art( 11@I alin( 1 din %odul civil(
EI
;.+. !apacitatea 8uridic a an<a8atului
.( ;eguli privind capacitatea juridic a angajatului( Jentru a nceia un contract
individual de munc! persoana fizic are nevoie de o capacitate juridic <unic=
2A@
denumit n %odul muncii
2AA
<capacitate de munc=! concept ce leag indisolubil
capacitatea de folosin
7@H
i cea de e1erciiu
7H/
# reglementate distinct n %odul civil(
Gn timp ce! potrivit Codului muncii
2I1
! persoana fizic dob"ndete capacitatea de
munc deplin la mplinirea v)rstei de .A ani! #egea nr( 1AA/1III privind Statutul
funcionarilor publici prevede condiia v"rstei de .@ ani pentru numirea ntr;o funcie
public
2I2
(
Gncep"nd cu v)rsta de .8 ani i p)n la .A ani! Codul muncii recunoate o
capacitate de munc restr)ns.
Soluia capacitii de munc restr"nse nu e*ist n legislaia funciei publice! ca
e*cepie de la regul
2IB
(
..( #imitri sau restr"ngeri ale capacitii angajatului 5incompatibiliti6 $ noiune!
consecine! categori
#imitrile sau restr"ngerile capacitii juridice ale angajatului sunt denumite
generic <incompatibiliti=
2IE
(
,le pot fi reglementare doar prin lege! n sens restr"ns
2IF
! fiind de strict
interpretare(
.ncompatibilitile au i nelesul de interdicie a cumulului de funcii 5adic a
ocuprii a dou sau mai multe funcii! n aceeai perioad! la angajatori diferii sau la
acelai angajator
2I>
6( Gnclcarea acesteia 5n sensul restr"ns menionat
2I@
6 este calificat
de regul! n diferite statute de personal! ca abatere disciplinar
2IA
(
<Jrivind consecinele strii de incompatibilitate! dou situaii sunt posibile:
a6 Gn cea a angajrii n munc! e*istena incompatibilitii! 5de e*emplu! n cauz
este avocat i nu s-a suspendat din profesie6 se transpune n imposibilitatea
legal de a nceia contractul individual de munc pentru funcia de consilier
juridic 5sau indiferent pentru oricare alt funcie6( Gnclcarea incompatibilitii
2A@
A se vedea! de e*emplu! Sanda 7impu! 7eorge )oanu! Condiiile nc4eierii contractului individual
de munc! ,ditura 4tiinific i ,nciclopedic! 1ucureti! 1IAA! p( 23(
2AA
Art( 1B alin( 1 din %odul muncii(
2AI
A se vedea art( BE-B> din %odul civil(
2I3
A se vedea art( B@-E2 din %odul civil
2I1
Art( 1B alin( 1 din %odul muncii(
2I2
A se vedea art( FE lit( c din #egea nr( 1AA/1III! republicat(
2IB
A se vedea art( FE din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor publici! republicat(
2IE
A se vedea! de e*emplu! Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( BI3(
2IF
A se vedea art( FB alin( 1 din %onstituia ;om"niei(
2I>
A se vedea art( BF alin( 2 din %odul muncii(
2I@
Gn sens larg poate e*ista cumulul de funcii ce Dprivete nceierea de ctre aceeai persoan a unui
contract individual de munc i a uneia ori a mai multor convenii civile de prestri servicii/contracte
comerciale cu acelai sau alt angajator! respectiv cu alt subiect de drept etc(
2IA
A se vedea! de e*emplu! art( @@ alin( 2 lit( j din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor
publici(
F3
respective va antrena nulitatea absolut a acelui contract i ncetarea lui de
drept n temeiul art( F> lit( e6 din %odul muncii( ,ste evident ns c nulitatea!
atunci c"nd nu se constat prin acordul prilor! trebuie otr"r de instana de
judecat(
b6 Cac incompatibilitatea a intervenit ulterior nceierii contractului individual
de munc! efectul const n imposibilitatea legal a continurii lui( Cou ci
de rezolvare sunt posibile pentru intrarea n legalitate:
i( prima este aceeai ca cea e*pus supra: constatarea nulitii
absolute a acelui contract&
ii( a doua! const n concedierea disciplinar a persoanei n cauz! n
temeiul art( >1 lit( a6 din %odul muncii! pentru c n mod deliberat
a nesocotit dispoziii legale imperative privind incompatibilitatea
respectiv(
Se nelege c n ambele situaii angajatorul trebuie s aib un rol activ& s
constate starea de incompatibilitate i s acioneze n una din modalitile artate(=
2II
Categorii%
.ncompatibilitile vizeaz:
- v"rsta&
- msurile de protecie a tinerilor i femeilor&
- eficiena unor sanciuni penalei aprarea avutului public sau privat&
- eficiena unor sanciuni disciplinare&
- evitarea fraudei fiscale&
- prevenirea unor posibile conflicte de interese n cadrul societilor
comerciale&
- e*ercitarea unor funcii! ce presupun ca cei ce le ocup s se bucure
de o deosebit autoritate moral! s fie un e*emplu de probitate i
corectitudine&
- asigurarea aprrii sau siguranei naionale&
- asigurarea transparenei n e*ercitarea demnitilor publice! a
funciilor publice i n mediul de afaceri! prevenirea i sancionarea
corupiei&
- limitarea capacitii juridice a cetenilor europeni i strini(
...( ,*amenul medical
%onform art( 2@ alin( 1 din %odul muncii! <o persoan poate fi angajat n munc
numai n baza unui certificat medical care constat faptul c cel n cauz este apt pentru
prestarea acelei munci=(
Jotrivit #egii nr( B1I/233> a securitii i sntii n munc! angajatorul are
obligaia <s angajeze numai persoane care! n urma e*amenului medical i! dup caz! a
testrii psiologice a aptitudinilor! corespund sarcinii de munc pe care urmeaz s o
2II
Ale*andru +iclea! Discuii privind incompatibilitatea legal ntre profesia de avocat i cea de consilier
juridic! n Creptul nr( 12/233I! p( 111& Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( EEE-EEF(
A se vedea i Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! n <;evista rom"n de
dreptul muncii= nr( >/2312! p( @E(
F1
e*ecute i s asigure controlul medical periodic i! dup caz! controlul psiologic
periodic! ulterior angajrii= 5art( 1B lit( j6(
Gn lipsa certificatului medical care constat faptul c cel n cauz este apt pentru
prestarea acelei munci! nceierea contractului este nul n mod absolut
B33
(
;.>. !apacitatea 8uridic a an<a8atorului
<Angajatorul! indiferent de forma i specificul su! pentru a fi parte ntr-un
contract individual de munc! trebuie s dispun de capacitate juridic(
Jroblema capacitii se pune diferit! dup cum el este persoan juridic sau
persoan fizic(=
B31
Jersoana juridic poate nceia contracte individuale de munc! n calitate de
angajator! din momentul dob"ndirii personalitii juridice
B32
(
Jersoana juridic! ca i persoana fizic! dispune de o capacitate de folosin i
una de e1erciiu(
Jrivind capacitatea de folosin! se prevede c <persoana juridic poate avea orice
drepturi i obligaii civile! afar de acelea care! prin natura lor sau potrivit legii! nu pot
aparine dec"t persoanei fizice= 5art( 23> alin( 1 din %odul civil6(
Gns! cele fr scop patrimonial pot avea doar acele drepturi i obligaii civile care
sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit de lege! actul de constituire sau statut=
5art( 23> alin( 2 din %odul civil6( Se prevede! n continuare c actul juridic nceiat cu
nclcarea dispoziiilor de mai sus <este lovit de nulitate absolut=( <Aceast sanciune
este valabil i n ceea ce privete raporturile juridice de munc=
B3B
(
Capacitatea de e1erciiu a persoanei juridice const n aptitudinea subiectului
colectiv de a dob"ndi i e*ercita drepturi i de a-i asuma i ndeplini obligaiile! prin
nceierea de acte juridice! de ctre organele sale de conducere(
Jersoana fizic dob"ndete capacitatea de a nceia contracte individuale de
munc n calitate de angajator! din momentul dob"ndirii capacitii depline de
e*erciiu
B3E
(
?rdonana de urgen a 7uvernului nr( EE/233A privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice autorizate! ntreprinderile individuale!
ntreprinderile familiale! n urma modificrii introduse prin ?rdonana de urgen a
7uvernului nr( E>/2311! permite persoanelor fizice autorizate s angajeze tere persoane
cu contracte individuale de munc 5art( 1@ alin( 16! inclusiv n domeniul n care a fost
autorizat( Gns! e*ist restricia ca o persoan fizic autorizat s fie considerat angajat
al unei tere persoane cu care colaboreaz! ciar dac acea colaborare este e*clusiv 5alin(
B6(
;.?. !onsim)m5ntul pr)ilor ' condi)iiG vicii
<Gn cazul contractului individual de munc! consimm"ntul presupune! n primul
r"nd! c fiecare dintre pri trebuie s-i e*prime n mod valabil! neecivoc i n deplin
B33
Art( 2@ alin( 2 din %odul muncii(
B31
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit.! p( BIA(
B32
Art( 1E alin( 2 din %odul muncii(
B3B
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit.! p( BII(
B3E
Art( 1E alin( B din %odul muncii(
F2
cunotin de cauz! voina ei de a contracta i! n al doilea r"nd! s se realizeze acordul
de voin al lor! n vederea nceierii valabile a contractului=
B3F
(
Gn ceea ce privete viciile de consimm"nt! n conformitate cu art( 123> din
%odul civil! acestea sunt: eroarea! dolul! violena i leziunea
B3F
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti!
2312! p( 2FE(
FB
LE!%"A /""
!OTRA!TUL "D"/"DUAL DE MU!$ 1""2
B3>
;.7ncheierea contractului individual de munc 142
;.;. O4iectul contractului individual de munc
?biectul contractului individual de munc trebuie s fie determinat i licit
B3@
(
Ceterminarea obiectului se realizeaz cu ocazia nceierii contractului! prin
specificarea elementelor acestuia! drepturilor i obligaiilor care-i formeaz coninutul
B3A
(
<%ontractul menionat! fiind sinalagmatic i bilateral! obiectul su este format din
dou elemente inseparabile! care se intercondiioneaz: pe de o parte! prestarea muncii de
ctre salariat! iar pe de alt parte! salari'area ei de ctre angajator( %ele dou prestaii se
afl ntr-o legtur direct i indisolubil! fapt pentru care un contract de munc ce nu ar
cuprinde unul din aceste dou elemente este nul(=
B3I
;.A. !auBa contractului individual de munc
Jotrivit art( 12BF din %odul civil! <cauza este motivul care determin fiecare parte
s nceie contractul=(
Gn ceea ce privete contractul individual de munc! prestarea muncii de ctre
salariat reprezint scopul urmrit de ctre angajator! deci cauza acestuia! dup cum
salariului este <scopul determinant al nceierii contractului pentru salariat=(
B13
<Gmpreun cu consimm"ntul! cauza formeaz voina juridic=
B11
(
;.=.RepartiBarea 3n munc
;epartizarea n munc constituie una dintre p"rgiile principale de aciune ale
statului n sfera relaiilor de munc( Acesta intervine prin acte administrative individuale
pentru stimularea ncadrrii anumitor categorii de persoane! desigur n condiiile
respectrii libertii muncii(
B12
Gntr-adevr! nu este afectat caracterul consensual al contractului individual de
munc( Se precizeaz
B1B
! astfel! c repartizarea n munc <nu constituie niciodat un izvor
B3>
Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area Adminsitraie
public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( E1-EI(
B3@
Art( 1F din %odul muncii dispune: <sub sanciunea nulitii absolute! este interzis nceierea unui
contract individual de munc n scopul prestrii unei munci sau a unei activiti ilicite sau imorale=(
B3A
A se vedea art( 1@ alin( 1-E din %odul muncii(
B3I
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti!
2312! p( 2F@(
B13
+bidem! p( 2FA(
B11
+bidem(
B12
A se vedea i .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,ditura /niversul
0uridic! ,diia a ..-a! 1ucureti! 2312! p( I@-IA(
B1B
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2>3(
FE
al raportului juridic de munc& ea precede i condiioneaz nceierea contractului! dar nu
l nlocuiete& prile au o rspundere juridic pentru nee*ecutarea ei! dar nu devin! n
temeiul repartizrii! subiecte ale raportului juridic de munc! acesta implic"nd n mod
necesar nceierea contractului=( Soluia este valabil! ciar i atunci c"nd legea prevede
posibilitatea ocuprii unei funcii publice prin repartiie! cum ar fi! de e*emplu! cea de
poliist! ntruc"t subiectele vizate pot da sau nu curs actului eliberat de )inisterul
Administraiei i .nternelor
B1E
(
,*ist mai multe acte normative aparin"nd dreptului comun n materie care
conin dispoziii privitoare la repartizarea n munc! ca de e*emplu:
- #egea nr( @>/2332 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea
ocuprii forei de munc&
- #egea nr( E1>/2331 privind venitul minim garantat&
- #egea nr( EEA/233> privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
andicap(
;.C. AviBul preala4il
Gnceierea contractului individual de munc 5sau modificarea acestuia6 poate fi
condiionat i de e*istena prealabil a unui aviz conform 5obligatoriu6 ori consultativ al
unui organ
B1F
(
Astfel! este necesar avizul 5atestatul6 organului de poliie pentru ncadrarea:
- personalului de paz i gard de corp
B1>
&
- personalului operator de jocuri de noroc
B1@
(
<Alteori! pentru anumite funcii! este prevzut cerina autorizrii! care nu
reprezint altceva dec"t tot un aviz conform=
B1A
( Ce e*emplu! pentru calitatea de asistent
maternal profesionist este necesar atestarea %omisiei pentru protecia copilului
B1I
(
Strinii au nevoie de autorizaia de munc! prealabil nceierii contractului!
condiie obligatorie pentru ncadrarea lor n munc pe teritoriul ;om"niei
B23
(
Qendeplinirea condiiei prealabile a obinerii avizului 5autorizaie etc(6 duce la
nulitatea absolut dar remediabil! a ncadrrii respective
B21
(
;etragerea avizului are drept efect ncetarea de drept a contractului individual de
munc! n temeiul art( F> lit( din %odul muncii(
;.E. !ondi)iile de studii@de competen)e
B1E
A se vedea! pentru detalii! Ale*andru +iclea 5coordonator6! #aura 7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu!
1arbu -lad! Dreptul public al muncii! ,ditura 8olters 9lu:er ;om"nia! 1ucureti! 2313! p( BB>(
B1F
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2>3(
B1>
A se vedea art( E1 din #egea nr( BBB/233B privind paza obiectivelor! bunurilor! valorilor i proteciei
personalului(
B1@
A se vedea art( A3 lit( o6 din Lotr"rea 7uvernului nr( 2F1/1III(
B1A
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2>1(
B1I
A se vedea art( > din Lotr"rea 7uvernului nr( >@I/233B cu privire la condiiile de obinere a atestatului!
procedurile de atestare i statutul asistentului maternal profesionist(
B23
A se vedea! pentru detalii! de e*emplu Ana 4tefnescu! Useful 5ssential Aspects 0egarding t4e
5mploIment of 5.U. and $on;5.U. Citi'ens in 0omania# n D0urnalul de studii juridice= nr( 1-2/2312
supliment! volumul E! p( 1@>-1A@(
B21
Sanda 7impu! .on 'raian 4tefnescu! 4erban 1eligrdeanu! 7eorge )oanu! op. cit.# p( 2BB-2BF(
FF
Studiile sunt nelese ca modaliti de formare profesional:
- n timpul colarizrii! n cadrul sistemului naional de nvm"nt
5formare profesional iniial6!
- n timpul activitii profesionale 5formare profesional
permanent/continu6(
Astfel c! referindu-ne la calificarea profesional! putem distinge ntre cea
dob"ndit n cadrul:
- sistemului naional de nvm"nt i
- cea dob"ndit n afara acestui sistem
B22
(
Cac n cazul unitilor de stat condiiile de studii sunt obligatorii! n cazul celor
din sectorul privat! n principiu! nu au acest caracter
B2B
(
'otui! sunt situaii n care legea prevede pentru ncadrarea n anumite funcii un
anume nivel al studiilor i $ obligatoriu i pentru angajatorii din sectorul privat( /n prim
gid n acest sens l constituie %lasificarea ?cupaiilor din ;om"nia
B2E
(
2tudiile sunt relevante pentru competenele profesionale pe care le ofer(
%ondiiile de studii privesc at"t nivelul! c"t i specialitatea acestora(
Ce e*emplu! prin Lotr"rea 7uvernului nr( AEE/2332 au fost aprobate
nomenclatoarele ocupaiilor! meseriilor i specializrilor pentru care se asigur pregtirea
profesional prin nvm"ntul preuniversitar! precum i durata de colarizare(
#egea nr( 2AA/233E privind organizarea studiilor universitare distinge ntre studii
universitare de licen! studii universitare de masterat i studii universitare de doctorat!
fc"nd referire! pentru fiecare nivel! la cunotinele i competene generale i de
specialitate! precum i la abilitile cognitive specifice profesiei
B2F
(
/n rol aparte n recunoaterea competenelor profesionale specifice ale
absolvenilor de studii superioare! desigur n acord cu planurile de nvm"nt! revine!
potrivit ?rdinului )inisterului ,ducaiei! %ercetrii! 'ineretului i Sportului nr(
F@3B/2311! instituiilor de nvm"nt superior! prin completarea ;egistrului naional al
calificrilor din nvm"ntul superior
B2>
(
Qatura i nivelul studiilor sunt concepute n raport direct cu specialitatea i
comple*itatea muncii(
Ce e*emplu! persoanele care organizeaz i conduc contabilitatea trebuie s
posede studii economice superioare
B2@
! dup cum cele care ocup funcia de consilier
juridic trebuie s fie liceniate ale unei faculti de drept
B2A
(
Hunciile publice se mpart n B clase! definite n raport cu nivelul studiilor
necesare ocuprii funciei publice! dup cum urmeaz
B2I
:
B22
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 1@1(
B2B
+bidem! p( 2>2(
B2E
A se vedea %lasificarea ?cupaiilor din ;om"nia aprobat prin ?rdinul .nstitutului Qaional de Statistic
nr( AF>/2311 i ?rdinul )inisterului )uncii Hamiliei i Jroteciei Sociale nr( 1AB2/2311(
B2F
A se vedea art( 1! art( >! art( 13! art( 1B din #egea nr( 2AA/233E(
B2>
A se vedea Ana 4tefnescu! Consideraii privind gestionarea i managementul resurselor umane n
funcia public! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( F/2312! p( 2>(
B2@
A se vedea art( 13 alin( 2 din #egea contabilitii nr( A2/1II1(
B2A
A se vedea art( A lit( c din #egea nr( F1E/233B privind organizarea i e*ercitarea profesiei de consilier
juridic(
B2I
A se vedea art( I din #egea nr( 1AA/1III privind Statutul funcionarilor publici 5republicat n )onitorul
?ficial al ;om"niei! Jartea .! nr( B>F din 2I mai 233@! modificat i completat ulterior6(
F>
a6 clasa . cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare se cer studii universitare de
licen absolvite cu diplom! respectiv studii superioare de lung durat! absolvite cu
diplom de licen sau ecivalent&
b6 clasa a ..-a cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare se cer studii superioare
de scurt durat! absolvite cu diplom&
c6 clasa a ...-a cuprinde funciile publice pentru a cror ocupare se cer studii liceale!
respectiv studii medii liceale! finalizate cu diplom de bacalaureat(
;.-,. !ondi)ia de vechime 3n munc 0i 3n specialitate
%onform art( 1> alin( E din %odul muncii! <munca prestat n temeiul unui
contract individual de munc confer salariatului vecime n munc=( DQu are importan
dac acel contract este pe durat determinat sau nedeterminat! cu program parial sau
integral de munc=
BB3
(
D-ecimea n specialitate constituie perioada de timp n care o persoan a lucrat
n activiti corespunztoare funciei 5meseriei6 n care urmeaz s fie ncadrat sau
promovat& de fapt este vecime n meserie 5pentru muncitori6 sau n funcie 5pentru
celelalte categorii de personal6(
,a constituie o specie a vecimii n munc(=
BB1
Gn anul 2312 s-a reglementat e*pres faptul c perioada concediilor pentru
creterea copilului constituie nu numai vecime n munc i n serviciu 5e*ista o astfel de
recunoatere din 233>6! ci i vec4ime n specialitate! av"ndu-se n vedere la stabilirea
drepturilor ce se acord n raport cu acestea(
BB2

;.--. /erificarea preala4il a aptitudinilor profesionale 0i personale ale celui
ce solicit an<a8area. Perioada de pro4 0i sta<iul
Jotrivit art( 2I alin( 1 din %odul muncii <contractul individual de munc se
nceie dup verificarea prealabil a aptitudinilor profesionale i personale ale persoanei
care solicit angajarea=(
Gncadrarea salariailor la instituiile i autoritile publice i la alte uniti
bugetare! se face numai prin concurs sau e*amen! dup caz
BBB
(
,*ist totui i o situaie de e*cepie! prevzut de art( @E alin( 1 i 2 din %odul
muncii! c"nd angajarea 5mai degrab reangajarea6 se face fr e*amen sau concurs ori
perioad de prob( ,ste cazul salariailor concediai colectiv i rencadrai ntr-o perioad
de EF de zile de la concedierea lor(
%odul muncii conine n art( 2I anumite limite legate de informaiile cerute de
angajator cu ocazia verificrii prealabile a aptitudinilor profesionale:
- D.nformaiile cerute! sub orice form! de ctre angajator persoanei care solicit
angajarea cu ocazia verificrii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop dec"t
acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv! precum i aptitudinile
profesionale= 5alin(B6&
BB3
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2>>(
BB1
+bidem(
BB2
A se vedea Ana 4tefnescu! Unele preci'ri i consideraii referitoare la concediile pentru creterea
copiilor n anul 7/.7! n ;evista rom"n de dreptul muncii! nr( 1/2312! p( >F->>(
BBB
Art( B3 alin( 1 din %odul muncii(
F@
- DAngajatorul poate cere informaii n legtur cu persoana care solicit
angajarea de la fotii si angajatori! dar numai cu privire la activitile ndeplinite i la
durata angajrii i numai cu ncunotinarea prealabil a celui n cauz= 5alin( E6(
Art( B1 din %odul muncii dispune c pentru verificarea aptitudinilor salariatului!
la nceierea contractului individual de munc se poate stabili o perioad de prob de cel
mult I3 de zile calendaristice pentru funciile de e*ecuie i de cel mult 123 de zile
calendaristice pentru funciile de conducere 5alin( 16(
,a nu se prezum i nici nu constituie un act unilateral al angajatorului! ci trebuie
prevzut e*pres! n contract
BBE
(
Se prevede! n continuare! c este obligatorie i e*clusiv verificarea aptitudinilor
profesionale la ncadrarea persoanelor cu andicap prin modalitatea perioadei de prob
BBF
(
Jentru absolvenii instituiilor de nvm"nt superior! primele > luni dup debutul
n profesie se consider perioad de stagiu( Hac e*cepie acele profesii n care stagiatura
este reglementat prin legi speciale( #a sf"ritul perioadei de stagiu! angajatorul
elibereaz obligatoriu o adeverin! care este vizat de inspectoratul teritorial de munc n
a crui raz teritorial de competen acesta i are sediul
BB>
( )odalitatea de efectuare a
stagiului va fi reglementat prin lege special
BB@
( Hinalizarea stagiului nseamn! ca
regul! definitivarea n funcie(
DJerioada de prob se deosebete de perioada de stagiu( Gntr-adevr! dac prima
presupune continuarea pregtirii profesionale din punct de vedere practic la locul de
munc! secunda constituie o modalitate 5practic6 de verificare a aptitudinilor
salariatului(=
BBA
Jotrivit art( B1 din %odul muncii! perioada de prob este diferit! ca ntindere!
astfel:
- cel mult I3 de zile calendaristice pentru funciile de e*ecuie i
- cel mult 123 zile calendaristice pentru funciile de conducere 5alin( 16&
- ma*im B3 de zile calendaristice n cazul persoanelor cu andicap 5alin( 26(
Gn conformitate cu art( AF din %odul muncii! n cazul contractelor individuale de
munc pe durat determinat! perioada de prob nu va depi:
- F zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic
de B luni&
- 1F zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins
ntre B i > luni&
- B3 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mare
de > luni&
- EF zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere! pentru
o durat a contractului individual de munc mai mare de > luni(
Jotrivit art( I@ din %odul muncii! prin contractul de munc temporar se poate
stabili o perioad de prob pentru realizarea misiunii! a crei durat nu poate fi mai mare
de:
BBE
4erban 1eligrdeanu! .on 'raian 4tefnescu! Perioada de prob n reglementarea Codului muncii! n
<Creptul= nr( A/233B! p( 2F(
BBF
Art( B1 alin( 2 din %odul muncii(
BB>
Art( B1 alin( F din %odul muncii(
BB@
Art( B1 alin( > din %odul muncii(
BBA
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2@2(
FA
a6 2 zile lucrtoare! n cazul n care contractul de munc temporar este nceiat
pentru o perioad mai mic sau egal cu o lun&
b6 F zile lucrtoare! n cazul n care contractul de munc temporar este nceiat
pentru o perioad cuprins ntre o lun i B luni&
c6 1F zile lucrtoare! n cazul n care contractul de munc temporar este
nceiat pentru o perioad cuprins ntre B i > luni&
d6 23 de zile lucrtoare! n cazul n care contractul de munc temporar este
nceiat pentru o perioad mai mare de > luni&
e6 B3 de zile lucrtoare! n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere!
pentru o durat a contractului de munc temporar mai mare de > luni(
Curata efectiv a perioadei de prob se stabilete de prile contractului individual
de munc(
Jentru a preveni abuzurile! %odul muncii stabilete unele reguli privind utilizarea
perioadei de prob(
? prim regul const n aceea c angajatorul trebuie s informeze salariatul
anterior nceierii sau modificrii contractului cu privire la perioada de prob
BBI
(
? a doua regul: pe durata e*ecutrii unui contract nu poate fi stabilit dec"t o
singur perioad de prob( Coar! e*cepional! salariatul poate fi supus la o nou perioad
de prob n situaia n care acesta debuteaz la acelai angajator ntr-o nou funcie sau
profesie! ori urmeaz s presteze activitatea ntr-un loc de munc cu condiii grele!
vtmtoare sau periculoase
BE3
(
? a treia regul: perioada n care se pot face angajri succesive de prob a mai
multor persoane pentru acelai post este de ma*im 12 luni
BE1
(
Jerioada de prob ncepe s curg i se calculeaz din prima zi a e*ecutrii
contractului 5prestrii muncii6 i e*pir la epuizarea termenului stabilit 5I3 de zile sau
123 de zile calendaristice etc(6 <Aadar! n astfel de situaii! calculul nu se face pe zile
lucrtoare=(
BE2
Je durata perioadei de prob - prevede art( B1 alin( E din %odul muncii $ salariatul
se bucur de toate drepturile i are toate obligaiile prevzute n legislaia muncii! n
contractul colectiv de munc aplicabil! n regulamentul intern! precum i n contractul
individual de munc(
Je durata sau la sf"ritul perioadei de prob contractul individual de munc poate
nceta! numai printr-o notificare scris! la iniiativa oricreia dintre pri! fr a fi
necesar motivarea acesteia
BEB
(
;.-+. "nformarea persoanei care solicit an<a8area pentru un contract
individual de munc Hstandard:@special
Jotrivit art( 1@ alin( 2-E din %odul muncii! persoana selectat n vederea angajrii
ori salariatul! dup caz! trebuie s fie informat/informat de angajator - prin semnarea
BEE
BBI
Art( 1@ alin( alin( B lit( n6 din %odul muncii(
BE3
Art( B2 alin( 1 i 2 din %odul muncii(
BE1
Art( BB din %odul muncii(
BE2
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2@B(
BEB
Art( B1 alin( B din %odul muncii(
BEE
Qendeplinirea obligaiilor de informare este! de fapt! consecina nenceierii n scris a contractului
individual de munc(
FI
contractului individual de munc sau a actului adiional! dup caz - cu privire la cel puin
urmtoarele elemente 5enumerate n alin( B6! care se regsesc! astfel i n coninutul lor:
a6 identitatea prilor&
b6 locul de munc sau! n lipsa unui loc de munc fi*! posibilitatea ca salariatul
s munceasc n diverse locuri&
c6 sediul sau! dup caz! domiciliul angajatorului&
d6 funcia/ocupaia conform specificaiei %lasificrii ?cupaiilor din ;om"nia
sau altor acte normative! precum i fia postului! cu specificarea atribuiilor postului&
e6 criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului aplicabile la
nivelul angajatorului&
f6 riscurile specifice postului&
g6 data de la care contractul urmeaz s i produc efectele&
6 n cazul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui contract de
munc temporar! durata acestora&
i6 durata concediului de odin la care salariatul are dreptul&
j6 condiiile de acordare a preavizului de ctre prile contractante i durata
acestuia&
O6 salariul de baz! alte elemente constitutive ale veniturilor salariale! precum i
periodicitatea plii salariului la care salariatul are dreptul&
l6 durata normal a muncii! e*primat n ore/zi i ore/sptm"n&
m6 contractul colectiv de munc ce reglementeaz condiiile de munc ale
salariatului&
n6 durata perioadei de prob(
Se observ c informarea nu este <prealabil negocierii contractului! nu mai are
legtur cu oferta 5act unilateral al angajatorului6! ci aceasta 5firesc6 este ulterioar
nelegerii prilor i ea se realizeaz 5mplinete6 la momentul semnrii formularului 5de
contract! de act adiional6! formular care consfinete nvoiala prilor=
BEF
(
Gn cazul n care persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul! dup caz!
urmeaz s i desfoare activitatea n strintate! la elementele de mai sus se vor
aduga! potrivit art( 1A alin( 1-2 din acelai %od! urmtoarele:
a6 durata perioadei de munc ce urmeaz s fie prestat n strintate&
b6 moneda n care vor fi pltite drepturile salariale! precum i modalitile de
plat&
c6 prestaiile n bani i/sau n natur aferente desfurrii activitii n
strintate&
d6 condiiile de clim&
e6 reglementrile principale din legislaia muncii din acea ar&
f6 obiceiurile locului a cror nerespectare i-ar pune n pericol viaa! libertatea
sau sigurana personal&
g6 condiiile de repatriere a lucrtorului! dup caz(
Ce asemenea! se vor comunica acele informaii prevzute de legile speciale care
reglementeaz criteriile specifice de munc n strintate( Gn acest sens! n mod logic! se
arat
BE>
c dispoziiile referitoare la obligaia de informare pe care o are angajatorul n
BEF
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( 2@E-2@F(
BE>
A se vedea pentru amnunte )agda -olonciu! n Ale*andru Atanasiu! )agda -olonciu! #uminia Cima!
?ana %azan! Codul muncii. Comentarii pe articole! vol( .! Articolele 1-13@! ,ditura %(L(1ecO! 1ucureti!
233@! p( 131-13B(
>3
cazul n care persoana selectat! respectiv salariatul urmeaz s munceasc n strintate
se completeaz cu prevederile #egii nr( 1F>/2333 privind protecia cetenilor rom"ni ce
urmeaz s presteze munca n strintate
BE@
(
,lementele enumerate la art( 1@ alin( B din %odul muncii <mbrac n orice
contract individual de munc forma clauzelor eseniale& ca importan! dar i generale 5n
sensul e*istenei lor necesare n toate contractele individuale! iar nu n sens de caracter
general6=
BEA
( ,ste vorba de contractul individual de munc <standard=(
Je l"ng acesta! legislaia noastr a muncii reglementeaz contracte individuale de
munc speciale: contractul individual de munc temporar! contractul individual de
munc cu timp parial! contractul individual de munc la domiciliu(
Celimitarea ntre contractele individuale de munc speciale! respectiv ntre
acestea i cel <standard=! o dau o serie de elemente/clauze speciale
BEI
(
Ce e*emplu! dac persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul! dup caz!
urmeaz s munceasc prin intermediul unui agent de munc temporar la un utilizator!
contractul individual de munc temporar! va mai cuprinde! potrivit art( IE alin( 2 din
%odul muncii! n afara elementelor prevzute la art( 1@ alin( B i! dup caz! la art( 1A alin(
1 din acelai %od:
a6 condiiile n care urmeaz s se desfoare misiunea&
b6 durata misiunii&
c6 identitatea i sediul utilizatorului&
d6 cuantumul i modalitile remuneraiei salariatului temporar(
Cac persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul! dup caz! urmeaz s
munceasc cu fraciune de norm! contractul individual de munc cu timp parial! va mai
cuprinde! potrivit art( 13F alin( 1! n afara elementelor prevzute la art( 1@ alin( B!
urmtoarele:
a6 durata muncii i repartizarea programului de lucru&
b6 condiiile n care se poate modifica programul de lucru&
c6 interdicia de efectuare a orelor suplimentare! cu e*cepia cazurilor de for
major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori
nlturrii consecinelor acestora(
Gn situaia n care ntr-un contract individual de munc cu timp parial nu sunt
precizate elementele de mai sus! contractul se consider a fi nceiat pentru norm
ntreag! potrivit alin( 2 al aceluiai articol(
Cac persoana selectat n vederea angajrii urmeaz s munceasc cu un contract
individual de munc pe durat determinat! se va preciza e*pres aceasta
BF3
! care nu poate
fi mai mare de B> de luni
BF1
( Jrin e*cepie
BF2
! n cazul n care contractul individual de
munc pe durat determinat este nceiat pentru a nlocui un salariat al crui contract
BE@
;epublicat n )onitorul ?ficial al ;om"niei! Jartea .! nr( 2I1 din F mai 233I(
BEA
Ale*andru Atanasiu! )agda -olonciu! #uminia Cima! ?ana %azan! Codul muncii. Comentarii pe
articole! op. cit(! p( 2II(
BEI
Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i telemunca ( drept intern i comparat! op. cit! p( BB(
BF3
Art( A2 alin( 2 din %odul muncii(
BF1
A se vedea art( AE alin( 1 din %odul muncii(
Gntre aceleai pri se pot nceia succesiv cel mult B contracte individuale de munc pe durat determinat(
%ontractele individuale de munc pe durat determinat nceiate n termen de B luni de la ncetarea unui
contract de munc pe durat determinat sunt considerate contracte succesive i nu pot avea o durat mai
mare de 12 luni fiecare( 5art( A2 alin( E-F din %odul muncii6(
BF2
Art( AE alin( 2 din %odul muncii(
>1
individual de munc este suspendat! durata contractului va e*pira la momentul ncetrii
motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munc al salariatului
titular(
Gn cazul neprecizrii duratei 5determinate6! precum i n cazul nenceierii acestui
contract strict n cazurile prevzute limitativ n art( AB din %odul muncii! se va prezuma
e*istena unui contract <standard=(
Cac persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul! dup caz! urmeaz s
munceasc la domiciliu! contractul individual de munc la domiciliu! va mai cuprinde!
potrivit art( 13A i art( 13I! n afara elementelor prevzute la art( 1@ alin( B! urmtoarele:
a6 precizarea e*pres c salariatul lucreaz la domiciliu&
b6 precizarea e*pres c salariatul i stabilete singur programul de
lucru&
c6 precizarea e*pres c angajatorul este n drept s verifice activitatea
salariatului cu munca la domiciliu! n condiiile/modalitile stabilite
prin contractul individual de munc&
d6 programul n cadrul cruia angajatorul este n drept s controleze
activitatea salariatului su&
e6 obligaia angajatorului de a asigura transportul la i de la domiciliul
salariatului! dup caz! al materiilor prime i materialelor pe care le
utilizeaz n activitate! precum i al produselor finite pe care le
realizeaz(
<Gn tcerea legii! nerespectarea dispoziiilor menionate! ar necesita reglementarea
unei prezumii relative c raporturile de munc au fost ntemeiate pe un contract
individual de munc <standard=! ce ar putea fi rsturnat dac prile ar face dovada
ndeplinirii tuturor celorlalte condiii speciale prin orice alt mijloc de prob(=
BFB
S-a
opinat
BFE
n acest sens! c nu ar putea interveni o sanciune n sensul transformrii
automate a contractului individual de munc la domiciliu ntr-un contract <standard=! n
msura n care! din toate probele rezult voina e*pres a prilor ca munca s se presteze
la domiciliul salariatului(
Aceast separare ntre contractele speciale nu este ns una absolut! ntruc"t
poate e*ista! de pild! un contract individual de munc temporar la domiciliu! cu timp
parial! caz n care n coninutul acestuia vor trebui s coe*iste! sau s se contopeasc! n
mod corespunztor! pe l"ng elementele eseniale i elementele enumerate mai sus(
Gn temeiul art( 1@ alin( > din %odul muncii! la negocierea! nceierea sau
modificarea contractului individual de munc! oricare dintre pri poate fi asistat de teri!
conform propriei opiuni(
%u privire la informaiile furnizate salariatului! prealabil nceierii contractului
individual de munc! se prevede c! ntre pri poate interveni un contract de
confidenialitate 5art( 1@ alin( Ceci! acest din urm contract av"nd ca obiect o obligaie de
a nu face! se poate nceia anterior dob"ndirii calitii de salariat a persoanei respective i
indiferent dac acesta devine ori nu salariat al acelui angajator
BFF
(
BFB
Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu i telemunca ( drept intern i comparat! op. cit! p( E2(
BFE
)agda -olonciu! n Ale*andru Atanasiu! )agda -olonciu! #uminia Cima! ?ana %azan! Codul muncii.
Comentarii pe articole! op. cit.# p( FE3-FE1(
BFF
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de dreptul muncii! op. cit(! p( 2EI& -iorel Wanfir! Codul
muncii comentat! ,ditura 'ribuna ,conomic! 1ucureti! 233E! p( F3(
>2
;.->. !umulul de func)ii
Jotrivit art( BF din %odul muncii! orice salariat are dreptul de a munci la
angajatori diferii sau la acelai angajator! n baza unor contracte individuale de munc!
beneficiind de salariul corespunztor pentru fiecare dintre acestea( Hac e*cepie situaiile
n care prin lege sunt prevzute incompatibiliti pentru cumulul unor funcii(
Jentru funcionarii publici este reglementat posibilitatea cumulului de funcii 5ca
e*cepie de la regula instituirii incompatibilitilor n acest sens6 n domeniul didactic! al
cercetrii tiinifice! al creaiei literar-artistice( Ce asemenea! e*ist posibilitatea ca
acetia s e*ercite funcii n alte domenii de activitate din sectorul privat# care nu sunt n
legtur direct sau indirect cu atribuiile e1ercitate n funcia public! potrivit fiei
postului
BF>
(
Jrecizm c n anul 2311! prin #egea nr( E3/2311 s-au adus dou importante
modificri %odului muncii cu privire la instituia cumulului de funcii:
- s-a reglementat e*pres posibilitatea cumulului de funcii la acelai angajator&
- s-a eliminat condiia 5pentru salariatul cumulard6 de a declara fiecrui
angajator locul unde e*ercit funcia pe care o considera de baz(
BF@
<Sub imperiul reglementrii anterioare 5#egea nr( 2/1II1 privind cumulul de
funcii6! funcia de baz avea semnificaia locului de munc la care se pstra carnetul de
munc dar se i virau! respectiv plteau n e*clusivitate contribuiile sociale i se acordau!
tot n e*clusivitate drepturile de personal specifice 5concedii de odin! spor de vecime!
concedii pentru incapacitatea de munc etc(6 Gncep"nd cu 1 martie 233B! funcia <de
baz= viza doar primul aspect! drepturile de personal e*emplificate trebuind a fi acordate
de toi angajatorii cu care se nceia contracte individuale de munc( Gn prezent nici
mcar nu se mai pune aceast problem $ din moment ce carnetul de munc nu mai are
importana avut n trecut(=
BFA
BF>
A se vedea art( IE alin( 1 din #egea nr( 1>1/233B privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n
e*ercitarea demnitilor publice! a funciilor publice i n mediul de afaceri! prevenirea i sancionarea
corupiei(
BF@
A se vedea i Ana 4tefnescu! $orma de ba' mai trebuie sau nu declarat angajatorilor* Codul fiscal
contra'ice Codul muncii! pe :::(Avocatnet(ro
BFA
A se vedea! Ana 4tefnescu! Unele consideraii privind cumulul de funcii i de caliti! n <;evista
rom"n de dreptul muncii= nr( 2/2312! p( E1-E2(
>B
LE!%"A /"""
!OTRA!TUL "D"/"DUAL DE MU!$ 1"""2
BFI
A. !on)inutul contractului individual de munc
>A,
A.-. Re<lementare
%oninutul obligatoriu i general al contractului individual de munc este
reglementat de dispoziiile ?rdinului )inisterului )uncii i Solidaritii Sociale nr(
>E/233B pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munc! de cele
ale %odul muncii! precum i de prevederile #egii dialogului social nr( >2/2311(
A.+. o)iunea 9con)inut al contractului individual de munc:
Gn general! prin coninutul contractului individual de munc se neleg drepturile i
obligaiile prilor! care sunt <consacrate! de regul! sub aspectul formei! n clauze
contractuale=
B>1
( Gns! aa cum se observ
B>2
! nu toate clauzele unui contract individual de
munc! rezultate! de e*emplu! din concretizarea obligaiei de informare a angajatorului!
e*prim drepturi i obligaii ale prilor(
Actele normative care reglementeaz coninutul obligatoriu i general al
contractului individual de munc! menionate anterior! vizeaz elementele sau clauzele
din care este alctuit acesta! ca nscris/document
B>B
(
A.>. #pecificul 0i structura con)inutului contractului individual de munc
;eferindu-ne la specificul coninutului contractului individual de munc! avem n
vedere faptul c dispoziiile %odului muncii prevd c anumite clauze ale acestuia se
aduc la cunotina salariatului fiind stabilite unilateral
B>E
de angajator sau se negociaz!
dup cum urmeaz:
A( e*clusiv prin contractul individual de munc&
1( alternativ $ fie prin contractul individual de munc! fie prin contractul colectiv de
munc&
BFI
A se vedea i Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area
Adminsitraie public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( F3-
FE(
B>3
A se vedea i ;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii privind coninutul contractului individual de
munc! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( @/2311! p( 1F-BF(
B>1
Ase vedea: .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! ,diia a ..-a! ,ditura
/niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p( 2I@& Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a!
,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p( B@B(
B>2
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p( B3F(
B>B
;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii privind coninutul contractului individual de munc! op.
cit(! p( 1>(
B>E
,ste cazul criteriilor de evaluare a activitii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului! deci preluate efectiv din regulamentul intern $ act normativ unilateral 5a se vedea art( 1@
alin( B lit( e i art( 2E2 lit( i din %odul muncii6( A se vedea ;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii
privind coninutul contractului individual de munc! op. cit(! p( 2I(
>E
%( alternativ $ fie prin contractul individual de munc! fie prin contractul colectiv de
munc sau fie prin regulamentul intern(
#ibertatea prilor n negocierea individual a contractului individual de munc
este limitat! sens n care art( 11 din %odul muncii prevede: <clauzele contractului
individual de munc nu pot conine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim
stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munc=(
Jrin nceierea contractului individual de munc! persoana fizic dob"ndete
statutul juridic al salariatului! astfel nc"t! ciar dac unele drepturi i obligaii nu sunt
stipulate e*pres n contract! ele decurg din lege 5n sens larg6! din contractul colectiv de
munc aplicabil! regulamentul intern(
Av"nd n vedere cele subliniate mai sus! tradiional! doctrina juridic de drept al
muncii mparte coninutul contractului individual de munc:
A( ntr-o parte legal 5drepturile i obligaiile care rezult e1 lege6 i ntr-o
parte convenional 5cea <lsat la liberul acord al prilor! dar! i n acest
caz! cu respectarea normelor legale! a contractului colectiv de munc! a
ordinii publice i a bunelor moravuri=
B>F
6( <,ste o viziune doctrinar care
gsete suport n prevederile %odului muncii=
B>>
(
1( n clauze numite 5reglementate e*pres de lege6 i clauze nenumite(
Jotrivit actelor normative care reglementeaz coninutul contractului individual
de munc! enumerate mai sus! elementele/clauzele acestuia pot fi structurate dup cum
urmeaz
B>@
:
A( elemente generale i speciale asupra cruia angajatorul este obligat s
informeze persoana selectat n vederea angajrii sau salariatul&
1( drepturi i obligaii ale prilor cu caracter general! care trebuie s fac parte
n mod obligatoriu din coninutul contractului individual de munc&
%( alte condiii! drepturi! obligaii i elemente care pot fi stabilite alternativ cu
contractul colectiv de munc sau cu regulamentul intern ori sunt preluate din
regulamentul intern&
C( precizri n legtur cu modificarea de drept sau prin acordul prilor a
clauzelor contractuale! cu numrul de e*emplare n care se nceie contractul!
precum i referitoare la modalitatea n care se soluioneaz conflictele n
legtur cu nceierea! e*ecutarea! modificarea! suspendarea sau ncetarea
contractului individual de munc&
,( clauze specifice 5caracter facultativ6(
A.?. Drepturile 0i o4li<a)iile an<a8atorului 0i ale salariatului
A.?.-. Enumerare
Crepturile i obligaiile angajatorului i ale salariatului sunt specificate n Ane*a
?rdinului )inisterului )uncii i Solidaritii Sociale nr( >E/233B! ca elemente obligatorii
de inserat n contractul individual de munc
B>A
( %odul muncii! de asemenea! enumer
B>F
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit.# p( B@E(
B>>
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit.# p( B3>(
B>@
;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii privind coninutul contractului individual de munc! op.
cit(! p( 1@-1A(
>F
drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariatului
B>I
! ns fr a preciza c 5toate6
trebuie s fac parte din contract! ca n cazul elementelor de coninut ale obligaiei de
informare 5ce se refer doar la unele dintre acestea6(
Gn tabelul de mai jos! am procedat la prezentarea <n oglind= a drepturilor i
obligaiilor angajatorului prevzute n ?rdinul )inisterului )uncii i Solidaritii Sociale
nr( >E/233B i cele stabilite n %odul muncii! ceea ce conduce cu uurin la observarea
asemnrilor i deosebirilor& oricum! soluia este cuprinderea sintezei acestora n contract(
Drepturile 0i o4li<a)iile principale ale
an<a8atorului prevBute 3n Ordinul Ministerului
Muncii 0i #olidarit)ii #ociale nr. A?@+,,>
Drepturile 0i o4li<a)iile principale ale
an<a8atorului prevBute 3n !odul muncii
<()( B( Angajatorul are# n principal# urmtoarele
drepturi:
a6 s dea dispoziii cu caracter obligatoriu
pentru salariat! sub rezerva legalitii lor&
b6 s e*ercite controlul asupra modului de
ndeplinire a sarcinilor de serviciu&
c6 s constate sv"rirea abaterilor
disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare!
potrivit legii! contractului colectiv de munc aplicabil
i regulamentului intern&
d6 s stabileasc obiectivele de performan
individual ale salariatului&

E( Angajatorului i revin# n principal# urmtoarele
obligaii:
a6 s nm"neze salariatului un e*emplar din
contractul individual de munc! anterior nceperii
activitii&
a
1
6s acorde salariatului toate drepturile ce
decurg din contractele individuale de munc! din
contractul colectiv de munca aplicabil i din lege&
b6 s asigure permanent condiiile tenice i
organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor
de munc i condiiile corespunztoare de munc&
c6 s informeze salariatul asupra condiiilor
de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc&
d6 s elibereze! la cerere! un document care
s ateste calitatea de salariat a solicitantului! respectiv
activitatea desfurat de acesta! durata activitii!
salariul! vecimea n munca! n meserie i specialitate&
e6 s asigure confidenialitatea datelor cu
caracter personal ale salariatului(=
Art( E3( - 516 Angajatorul are# n principal#
urmtoarele drepturi:
a6 s stabileasc organizarea i funcionarea
unitii&
b6 s stabileasc atribuiile corespunztoare
fiecrui salariat! n condiiile legii&
c6 s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru
salariat! sub rezerva legalitii lor&
d6 s e*ercite controlul asupra modului de
ndeplinire a sarcinilor de serviciu&
e6 s constate sv"rirea abaterilor disciplinare i
s aplice sanciunile corespunztoare! potrivit legii!
contractului colectiv de munc aplicabil i
regulamentului intern&
f6 s stabileasc obiectivele de performan
individual! precum i criteriile de evaluare a
realizrii acestora(
526 Angajatorului i revin# n principal#
urmtoarele obligaii:
a6 s informeze salariaii asupra condiiilor de
munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc&
b6 s asigure permanent condiiile tenice i
organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc i condiiile corespunztoare
de munc&
c6 s acorde salariailor toate drepturile ce decurg
din lege! din contractul colectiv de munc aplicabil
i din contractele individuale de munc&
d6 s comunice periodic salariailor situaia
economic i financiar a unitii! cu e*cepia
informaiilor sensibile sau secrete! care! prin
divulgare! sunt de natur s prejudicieze activitatea
unitii( Jeriodicitatea comunicrilor se stabilete
prin negociere n contractul colectiv de munc
aplicabil&
e6 s se consulte cu sindicatul sau! dup caz! cu
reprezentanii salariailor n privina deciziilor
B>A
A se vedea lit ) pct( B i E! respectiv lit( ) pct( 1 i 2 din Ane*a ?rdinului )inisterului )uncii i
Solidaritii Sociale nr( >E/233B(
B>I
A se vedea art( E3! respectiv art( BI din %odul muncii(
>>
susceptibile s afecteze substanial drepturile i
interesele acestora&
f6 s plteasc toate contribuiile i impozitele
aflate n sarcina sa! precum i s rein i s vireze
contribuiile i impozitele datorate de salariai! n
condiiile legii&
g6 s nfiineze registrul general de eviden a
salariailor i s opereze nregistrrile prevzute de
lege&
6 s elibereze! la cerere! toate documentele care
atest calitatea de salariat a solicitantului&
i6 s asigure confidenialitatea datelor cu caracter
personal ale salariailor(=
Drepturile 0i o4li<a)iile principale ale salariatului
prevBute 3n Ordinul Ministerului Muncii 0i
#olidarit)ii #ociale nr. A?@+,,>
Drepturile 0i o4li<a)iile principale ale
salariatului prevBute 3n !odul muncii
<()( 1( 2alariatul are# n principal# urmtoarele
drepturi:
a6 dreptul la salarizare pentru munca
depus&
b6 dreptul la repaus zilnic i sptm"nal&
c6 dreptul la concediu de odin anual&
d6 dreptul la egalitate de anse i de
tratament&
e6 dreptul la securitate i sntate n munc&
f6 dreptul la acces la formare profesional(


2( 2alariatului i revin# n principal# urmtoarele
obligaii:
a6 obligaia de a realiza norma de munc
sau! dup caz! de a ndeplini atribuiile ce i revin
conform fiei postului&
b6 obligaia de a respecta disciplina muncii&
c6 obligaia de fidelitate fa de angajator n
e*ecutarea atribuiilor de serviciu&
d6 obligaia de a respecta msurile de
securitate i sntate a muncii n unitate&
e6 obligaia de a respecta secretul de
serviciu(

<Art( BI( - 516 2alariatul are# n principal#
urmtoarele drepturi:
a6 dreptul la salarizare pentru munca depus&
b6 dreptul la repaus zilnic i sptm"nal&
c6 dreptul la concediu de odin anual&
d6 dreptul la egalitate de anse i de tratament&
e6 dreptul la demnitate n munc&
f6 dreptul la securitate i sntate n munc&
g6 dreptul la acces la formarea profesional&
6 dreptul la informare i consultare&
i6 dreptul de a lua parte la determinarea i
ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de
munc&
j6 dreptul la protecie n caz de concediere&
O6 dreptul la negociere colectiv i individual&
l6 dreptul de a participa la aciuni colective&
m6 dreptul de a constitui sau de a adera la un
sindicat&
n6 alte drepturi prevzute de lege sau de
contractele colective de munc aplicabile(
526 2alariatului i revin# n principal# urmtoarele
obligaii:
a6 obligaia de a realiza norma de munc sau!
dup caz! de a ndeplini atribuiile ce i revin
conform fiei postului&
b6 obligaia de a respecta disciplina muncii&
c6 obligaia de a respecta prevederile cuprinse n
regulamentul intern! n contractul colectiv de
munc aplicabil! precum i n contractul individual
de munc&
d6 obligaia de fidelitate fa de angajator n
e*ecutarea atribuiilor de serviciu&
e6 obligaia de a respecta msurile de securitate
i sntate a muncii n unitate&
f6 obligaia de a respecta secretul de serviciu&
g6 alte obligaii prevzute de lege sau de
>@
contractele colective de munc aplicabile(

Dreptul angajatorului de a ntocmi regulamentul intern i regulamentul de
organi'are i funcionare a unitii
3G/
. %odul muncii reglementeaz! e*pres! doar
problematica regulamentului intern 5art( 2E1- 2E>6! nu i a regulamentului de organizare
i funcionare(
%ompetena ntocmirii acestor acte normative unilaterale se ntemeiaz pe
prerogativele angajatorului de direcionare! organizare i control(
Gn ceea ce privete regulamentul intern! ntocmirea acestuia este stabilit! totodat!
i ca o obligaie n sarcina angajatorului( Cin analiza normelor legale specifice
domeniului privat rezult
B@1
i obligativitatea ntocmirii regulamentului de organizare i
funcionare& n anumite domenii! mai ales n sectorul bugetar! sunt reglementate e*pres i
asemenea acte(
Angajatorul ntocmete regulamentul intern cu consultarea salariailor 5art( 2E1
din %odul muncii6( Car! este vorba de un aviz consultativ& acesta nu afecteaz caracterul
unilateral al actului( .mpunerea sa de ctre legiuitor este raportat la fora juridic legal a
actului
B@2
(
Jrin regulamentul intern se concretizeaz prerogativa atribuit angajatorului prin
%odul muncii cu privire la organizarea i funcionarea unitii! sub forma urmtoarelor
categorii de dispoziii
B@B
:
- reguli privind protecia! igiena i securitatea n munc n cadrul unitii&
- reguli privind respectarea principiului nediscriminrii i al nlturrii oricrei
forme de nclcare a demnitii&
- drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor&
- procedura de soluionare a cererilor sau a reclamaiilor individuale ale salariailor&
- reguli concrete privind disciplina muncii n unitate&
- abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile&
- reguli referitoare la procedura disciplinar&
- modalitile de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice&
- criteriile i procedurile de evaluare profesional a salariailor(
Cesigur c pot fi cuprinse i altele asemenea reguli! proceduri! criterii! pentru c
vorbim de un coninut minimal
B@E
! dar obligatoriu
B@F
(
Jrin regulamentul de organizare i funcionare se stabilesc! potrivit prevederilor
legale! structura general a unitii# compartimentele de lucru 5atelier! secie! fabric!
birou! serviciu! direcie! departament etc(6 i atribuiile ,competenele- lor# conlucrarea
B@3
Jentru detalii legate de problematica acestor acte! Ana 4tefnescu! Acte normative ntocmite sau
negociate de angajator! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( >/2312(
B@1
A se vedea i .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# ,ditura /niversul
juridic! ,diia a ..-a! 1ucureti! 2312! p( FB(
B@2
A se vedea ?vidiu +inca! <bservaii de ansamblu i critice cu privire la regulamentul intern# n
<Creptul= nr( 11/233A! p( @>(
B@B
A se vedea art( 2E2 din %odul muncii(
B@E
Jotrivit art( 2E2 din %odul muncii! regulamentul intern cuprinde Dcel puin= aceste categorii de
dispoziii( A se vedea i ;ducan ?prea! Despre importana regulamentului intern ca i'vor de drept
specific dreptului muncii! n D0urnalul de studii juridice=! nr( 1-2/2312! supliment! vol B! p( 23I(
B@F
A se vedea art( 2E1 din %odul muncii(
>A
dintre ele i raporturile cu conducerea persoanei juridice respective# circuitul intern al
documentelor i modul lor de avi'are
B@>
(
Ce altfel! cele de mai sus se concretizeaz n practic! n organigrama unitii i
n statul de funcii# ane1e la acest regulament(
Jentru c regulamentul de organizare i funcionare a unitii st la baza
3GG
ntocmirii fielor de post! ansamblul acestora se pot constitui i ntr-o ane1 a lui(
%iar dac nu s-ar pune problema obligativitii regulamentului de organizare i
funcionare a unitii! oportunitatea sa este indiscutabil - rezult din interdependena sa
cu regulamentul intern - din modul de organizare i funcionare a unitii decurg! logic!
regulile ce trebuie respectate n procesul muncii(
Dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performan individual# precum
i criteriile de evaluare a reali'rii acestora. Acest drept a fost introdus n %odul muncii!
la art( E3 alin( 1 lit( f6 abia n 2311 prin #egea nr( E3/2311! spre deosebire de legislaia
funciei publice
B@A
( Car nu trebuie s se neleag c anterior intrrii n vigoare a legii
menionate! acestea nu puteau fi utilizate! cum se i nt"mpla! de altfel! n practic
B@I
(
Catorit controverselor din practic i literatura juridic! considerm util s
precizm c nici n cazul raportului de serviciu i nici n cazul raportului de munc
<prestarea muncii n raport cu obiectivele de performan nu se circumscrie unei obligaii
de rezultat=
BA3
! deci nu
BA1
se poate pune problema asumrii unei asemenea obligaii
specifice dreptului civil( At"ta timp c"t e*ist subordonare! prestarea muncii reprezint
obligaie de diligen(
,*ist o relaie gen-specie ntre obiectivele de performan individual! respectiv
criteriile de evaluare a realizrii acestora i criteriile! procedurile de evaluare profesional
ale 5tuturor6 salariailor
BA2
(
5valuarea profesional a salariailor. Aceasta are loc nu numai la nceierea
contractului individual de munc prin <verificarea aptitudinilor profesionale i personale
ale persoanei care solicit angajarea=! ci i ulterior n decursul e*ecutrii contractului!
B@>
.on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii# op. cit.# p( FB(
B@@
A se vedea: Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii# op. cit.# p( F1& .on 'raian 4tefnescu! Tratat
teoretic i practic de drept al muncii! op. cit.# p. 83.
B@A
A se vedea Ana 4tefnescu! Consideraii privind gestionarea i managementul resurselor umane n
funcia public! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( F/2312! p( 21(
B@I
;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii privind coninutul contractului individual de munc! op.
cit(! p( B3(
BA3
A se vedea n acest sens: .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit(! p(
222& Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( B@F& Ana 4tefnescu! 0eali'area obiectivelor
de performan ( obligaie de diligen versus obligaie de re'ultat! pe :::(Avocatnet(ro& ;ducan ?prea!
;amona )iaela ?prea! Considerations regarding t4e importance of professional appraisal of emploIees#
n D0urnalul de studii juridice= nr( 1-2/2312! p( 2B2(
Gn sens contrar! a se vedea Ale*andru Atanasiu! Codul muncii. Comentariu pe articole. Actuali'are la vol.
+;++! ,ditura %(L( 1ecO! 1ucureti! 2312! p( BF-B>(
BA1
<Cac s-ar accepta soluia contrar! atunci salariatul ar putea ciar s i pun problema insubordonrii!
tocmai 5poate6 n vederea realizrii obiectivelor de care este inut! din moment ce particip la riscul
afacerii=( 5Ana 4tefnescu! 0eali'area obiectivelor de performan ( obligaie de diligen versus obligaie
de re'ultat! op. cit(6(
BA2
;ducan ?prea! ;amona )iaela ?prea! Considerations regarding t4e importance of professional
appraisal of emploIees! op. cit(! p( 22@(
>I
dup caz! <n considerarea meninerii sau promovrii n funcie 5post6 etc(! n scopul
stabilirii salariului! n vederea concedierii pentru necorespundere profesional sau n
cazul utilizrii clauzei de dezicere n perioada de prob etc(=(
BAB
Jotrivit art( >I alin( B din %odul muncii! criteriile avute n vedere pentru stabilirea
ordinii de prioritate la concedierea colectiv <se aplic pentru departajarea salariailor
dup evaluarea realizrii obiectivelor de performan=( Abia ulterior! dac este nc
necesar sunt avute n vedere i criteriile sociale potrivit legii i/sau contractelor colective
de munc 5art( >I alin( 1 lit( d6(
Qumai respectarea procedurii urmate n aceast evaluare este supus controlului
judectoresc(
BAE
$ormarea muncii. <Ciscut"ndu-se de Robiectivele de performanS nu se poate
face abstracie de normarea muncii! care! de asemenea! reprezint o prerogativ a
angajatorului 5art( 1B2 din %odul muncii6( Qorma de munc reprezint instrumentul
juridic de care dispune angajatorul pentru a stabili <obiectivele de performan=! adic de
a pretinde salariailor si! ca ntr-un timp determinat s realizeze un anumit volum de
munc(=
BAF
Gn acest sens! este i art( 12I din %odul muncii: <Qorma de munc e*prim
cantitatea de munc necesar pentru efectuarea operaiunilor sau lucrrilor de ctre o
persoan cu calificare corespunztoare! care lucreaz cu intensitate normal! n condiiile
unor procese tenologice i de munc determinate( Qorma de munc cuprinde timpul
productiv! timpul pentru ntreruperi impuse de desfurarea procesului tenologic! timpul
pentru pauze legale n cadrul programului de munc(=
,a <se e*prim! n funcie de caracteristicile procesului de producie sau de alte
activiti ce se normeaz! sub form de norme de timp! norme de producie! norme de
personal! sfer de atribuii sau sub alte forme corespunztoare specificului fiecrei
activiti=
BA>
(
Qormarea muncii se aplic tuturor categoriilor de salariai
BA@
! pe categorii!
normele de munc fiind elaborate de ctre angajator! conform normativelor n vigoare!
sau! n cazul n care nu e*ist! dup consultarea sindicatului reprezentativ ori! dup caz! a
reprezentanilor salariailor
BAA
(
<Qormele de munc trebuie stabilite astfel nc"t s asigure un ritm normal de
lucru! la o intensitate a efortului muscular sau intelectual i o tensiune nervoas care s nu
conduc la oboseala e*cesiv a salariailor=
BAI
(
<bligaiile angajatorului cu privire la formarea profesional a salariailor.
Jotrivit art( 1IE din %odul muncii! angajatorii au obligaia de a asigura participarea la
programe de formare profesional pentru toi salariaii! dup cum urmeaz:
a6 cel puin o dat la 2 ani! dac au cel puin 21 de salariai&
b6 cel puin o dat la B ani! dac au sub 21 de salariai(
BAB
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( EFE(
BAE
+bidem! p( EFE-EFF(
BAF
+bidem! p( EF3(
BA>
Art( 1B3 din %odul muncii(
BA@
Art( 1B1 din %odul muncii(
BAA
Art( 1B2 din %odul muncii(
BAI
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( EEA(
@3
%eltuielile cu participarea la programele de formare profesional! asigurat n
condiiile de mai sus se suport de ctre angajatori(
Angajatorul persoan juridic care are mai mult de 23 de salariai elaboreaz
anual i aplic planuri de formare profesional! cu consultarea sindicatului sau! dup caz!
a reprezentanilor salariailor! devenind ane* la contractul colectiv de munc nceiat la
nivel de unitate( Salariaii au dreptul s fie informai cu privire la coninutul acestuia(
BI3
Hormarea profesional a salariailor se poate realiza prin urmtoarele modaliti
BI1
:
a6 participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizorii de
servicii de formare profesional din ar ori din strintate&
b6 stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de munc&
c6 stagii de practic i specializare n ar i n strintate&
d6 ucenicie organizat la locul de munc&
e6 formare individualizat&
f6 alte forme de pregtire convenite ntre angajator i salariat(
<bligaiile angajatorului privind sntatea i securitatea n munc sunt
reglementate n #egea nr( B1I/233> a securitii i sntii n munc( Angajatorul are
obligaia de a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de
munc(

Protecia salariailor n ca'ul transferului ntreprinderii# al unitii sau al unor
pri ale acestora. ,ste reglementat n %odul muncii 5art( 1@B $ 1@E6 i n #egea nr(
>@/233> privind protecia salariailor n cazul transferului ntreprinderilor! al unitii sau
al unor pri ale acestora(
DGn cazul acestui tip de transfer se nt"lnete o relaie triungiular n care sunt
implicai cedentul! cesionarul i salariatul( %edentul este angajatorul care i pierde
aceast calitate fa de salariaii si n urma transferului! iar cesionarul este cel care
dob"ndete calitatea de angajator fa de salariaii ntreprinderii! unitii sau a unor pri
ale acestora 5art( E din #egea nr( >@/233>6=
BI2
(
Jrin transfer! cesionarul devine titular al drepturilor i obligaiilor cu toate
accesoriile! garaniile i aciunile aferente acestora! astfel cum ele figureaz n
patrimoniul cedentului(
BIB
Gn acest sens sunt i dispoziiile art( 1@B alin( 2 din %odul
muncii: <Crepturile i obligaiile cedentului! care decurg dintr-un contract sau raport de
munc e*istent la data transferului! vor fi transferate integral cesionarului=(
<bligaia de fidelitate a salariatului
BIE
. Aceasta constituie
BIF
o obligaie principal
a salariatului! pe durata e*ecutrii contractului individual de munc! de a se abine de la
sv"rirea oricrui act sau fapt ce ar putea duna intereselor angajatorului! fie prin
concuren! fie prin lipsa de discreie cu privire la informaiile confideniale 5secrete6
BI3
A se vedea art( 1IF din %odul muncii(
BI1
A se vedea art( 1IB din %odul muncii(
BI2
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op. cit(! p( >F2(
BIB
A se vedea )(1( %antacuzino! 5lementele dreptului civil# ,ditura A## ,ducaional! 'imioara! 1IIA! p(
EA3(
BIE
#egat de posibilitatea concretizrii acestei obligaii n regulamentul intern! a se vedea Ana 4tefnescu!
Acte normative ntocmite sau negociate de angajator! op. cit(! p( @F(
BIF
A se vedea 4erban 1eligrdeanu! .on 'raian 4tefnescu! <bligaia de fidelitate! n <Cicionar de drept al
muncii=! ,ditura #umina #e*! 1ucureti! 1II@! p( 11>(
@1
privindu-l pe angajator! de natur tenic! economic! managerial! comercial! etc(! la
care are acces! permanent sau ocazional! prin activitatea pe care o desfoar(
Jrin specificul su! obligaia n discuie are un caracter permanent pe ntreaga
durat a e*istenei contractului individual de munc 5ciar i atunci c"nd e suspendat6( ,a
ns! nu acioneaz niciodat dup ncetarea contractului individual de munc(
BI>
Ce
aceea! nu se confund cu clauza de neconcuren(
A.?.+. !lauBele specifice 3n contractul individual de munc
%u privire la clauzele specifice ce pot fi negociate i cuprinse n contractul
individual de munc! distinge! n baza art( 23 din %odul muncii! ntre:
A( clauze reglementate n %odul muncii&
1( clauze nereglementate n %odul muncii! dar care pot fi inserate n
contractul individual de munc potrivit intereselor prilor i cu
condiia respectrii normelor legale! a contractului colectiv de munc!
a ordinii publice i a bunelor moravuri(
A6 %lauze specifice reglementate n %odul muncii:
%onform art( 23 alin( 1! n afara clauzelor eseniale prevzute n art( 1@! ntre pri
pot fi negociate i cuprinse n contractul individual de munc 5adic n cuprinsul concret
al unui anumit contract6 i alte drepturi i obligaii prin clauze considerate specifice( Sunt
astfel de clauze! conform art( 23 alin( 2! fr ca enumerarea s fie limitativ:
a6 clauza cu privire la formarea profesional&
b6 clauza de neconcuren&
c6 clauza de mobilitate&
d6 clauza de confidenialitate
BI@
(
Clau'a cu privire la formarea profesional
3H@
. Creptul la acces la formarea
profesional este un drept principal al salariailor! care trebuie s fac parte n mod
obligatoriu din contractul individual de munc( Gn mod corelativ! sunt stipulate obligaiile
angajatorilor n acest sens(
)odalitatea concret de formare profesional! drepturile i obligaiile prilor!
durata formrii profesionale! precum i orice alte aspecte legate de formarea profesional!
inclusiv obligaiile contractuale ale salariatului n raport cu angajatorul care a suportat
celtuielile ocazionate de formarea profesional! fac obiectul clauzei cu privire la
formarea profesional transpus n act adiional la contractul individual de munc
BII
(
Aceasta difer dup cum iniiativa formrii profesionale aparine
E33
:
BI>
4erban 1eligrdeanu! +nadmisibilitatea asumrii de ctre salariat ; n dreptul rom)n al muncii a
obligaiei de neconcuren pe durata e1istenei contractului individual de munc sau a inserrii ntr;un
astfel de contract a clau'ei de e1clusivitate av)nd un caracter relativ ori absolut ! n <Creptul= nr( E/233A!
p( I3(
BI@
Jentru detalii legate de clauza de neconcuren! mobilitate i confidenialitate! a se vedea! de e*emplu!
;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii privind coninutul contractului individual de munc# op. cit.#
p( B2-BE(
BIA
A se vedea i Ana 4tefnescu! Clau'a privind formarea profesional a angajailor% n ce msur poate fi
negociat cu angajatorul*! pe :::(Avocatnet(ro
BII
A se vedea art( 1I> alin( 2 coroborat cu art( 23 alin( 1 lit( a6 din %odul muncii(
E33
Jotrivit art( 1I> alin( 1 din %odul muncii! Dparticiparea la formarea profesional poate avea loc la
iniiativa angajatorului sau la iniiativa salariatului=(
@2
angajatorului sau
salariatului(
%odul muncii limiteaz voina prilor n negocierea clauzei n prima situaie!
stipul"nd imperativ n cuprinsul art( 1I@ urmtoarele:
toate celtuielile ocazionate de aceast participare sunt suportate de
ctre angajator&
pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare
profesional salariatul va beneficia de toate drepturile salariale
deinute(
pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare
profesional salariatul beneficiaz de vecime la acel loc de munc!
aceast perioad fiind considerat stagiu de cotizare n sistemul
asigurrilor sociale de stat(
Ce la aceste drepturi reglementate n favoarea salariatului nu se poate deroga prin
clauza cu privire la formarea profesional! dec"t n sens favorabil( Astfel! <salariaii care
au nceiat un act adiional la contractul individual de munc cu privire la formarea
profesional pot primi n afara salariului corespunztor locului de munc i alte avantaje
n natur pentru formarea profesional=
E31
(
%odul muncii reglementeaz! n art( 1IA! i interdicia salariatului de a nceta
contractul individual de munc dac a beneficiat de formare profesional iniiat de
angajator! stabilind c
E32
:
aceast interdicie subzist pe o perioad stabilit 5prin negociere6 prin act
adiional! perioad n care salariatului va presta munc n favoarea
angajatorului su&
nerespectarea ei determin obligarea salariatului la suportarea tuturor
celtuielilor ocazionate de pregtirea sa profesional! proporional cu
perioada nelucrat din perioada stabilit conform actului adiional la
contractul individual de munc(
Ce asemenea! aceleai prevederi stipuleaz c orice alte aspecte n legtur cu
obligaiile salariatului! ulterioare formrii profesionale iniiate de angajator! se stabilesc
prin act adiional la contractul individual de munc i c obligaia de restituire a tuturor
celtuielilor ocazionate de pregtirea profesional iniiat de angajator revine i
salariailor care au fost concediai n perioada stabilit prin actul adiional! pentru motive
disciplinare! sau al cror contract individual de munc a ncetat ca urmare a arestrii
preventive pentru o perioad mai mare de >3 de zile! a condamnrii printr-o otr"re
judectoreasc definitiv pentru o infraciune n legtur cu munca lor! precum i n cazul
n care instana penal a pronunat interdicia de e*ercitare a profesiei! temporar sau
definitiv(
%odul muncii limiteaz voina prilor n negocierea clauzei cu privire la formarea
profesional i n situaia n care participarea la cursurile sau stagiile de formare
profesional este iniiat de salariat! reglement"nd n art( 1II alin( 2 dreptul e*clusiv al
angajatorului de a <decide cu privire la condiiile n care va permite salariatului
E31
Art( 233 din %odul muncii(
E32
Gn legtur cu situaia e*istent nainte de modificarea %odului muncii prin #egea nr( E3/2311! a se vedea
;ducan ?prea! Ana 4tefnescu! Consideraii privind coninutul contractului individual de munc# op. cit.#
p( B2(
@B
participarea la forma de pregtire profesional! inclusiv dac va suporta n totalitate sau
n parte costul ocazionat de aceasta=( ,vident! numai dac dorete! angajatorul va putea
negocia cu salariatul aceste condiii(
16 %lauze specifice nereglementate n %odul muncii:
Se pot negocia i insera! legal
E3B
! n contractele individuale de munc! cum de
altfel se i nt"mpl n practic! o serie de clauze specifice! ca de e*emplu: clauza de
restricie a timpului liber& clauza de prestare a orelor suplimentare& clauza de contiin&
clauza de stabilitate& clauza de prelungire& clauza de risc& clauza de delegare de atribuii&
clauza de domiciliu! clauza de folosin a unor bunuri ale angajatorului& clauza de
informare! clauza de rezerv& clauza de munc la domiciliu& clauza privind telemunca(
E3E
A.;. Di0a postului
Cin coninutul contractului individual de munc trebuie s fac parte
funcia/ocupaia conform specificaiei %lasificrii ocupaiilor din ;om"nia sau altor acte
normative! precum i fia postului! cu specificarea atribuiilor postului
E3F
(
Aceasta este ane* la contractul individual de munc
E3>
(
J"n la nceierea acestuia! fia postului are un caracter obiectiv! fiind ntemeiat
pe regulamentul de organizare i funcionare i face parte din statul de funcii! ane* a
acestuia(
E3B
Gn practic se stabilesc i clauze abuzive( A se vedea! pentru detalii: Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul
muncii! op. cit.# p( BAE-BAF& .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit.# p(
BE>-BE@(
E3E
A se vedea! pentru detalii! n legtur cu aceste clauze: Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! op.
cit.# p( BA2-BAE& .on 'raian 4tefnescu! Tratat teoretic i practic de drept al muncii! op. cit.# p( BB>-BE>&
Ana 4tefnescu! Munca la domiciliu ( drept intern i comparat! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2311!
p( 2I! p( 21I! p( 2B>(
E3F
A se vedea art( 1@ alin( B lit( d din %odul muncii(
E3>
A se vedea lit( H din Ane*a la din ?rdinului )inisterului )uncii i Solidaritii Sociale nr( >E/233B(
@E
LE!%"A "I
!OTRA!TUL "D"/"DUAL DE MU!$ 1"/2
E3@
=.Modificarea contractului individual de munc
%ontractul individual de munc poate fi modificat numai prin acordul prilor( %u
titlu de e*cepie! modificarea unilateral a contractului individual de munc este posibil
numai n cazurile i n condiiile prevzute de prezentul cod(
E3A

)odificarea contractului individual de munc se refer la oricare dintre
urmtoarele elemente
E3I
:
a6 durata contractului&
b6 locul muncii&
c6 felul muncii&
d6 condiiile de munc&
e6 salariul&
f6 timpul de munc i timpul de odin(
)odificarea prin acordul prilor nu este! de regul! supus unor restricii sau
limitri! dar nu trebuie s se aduc vreo tirbire drepturilor salariailor care sunt ocrotite
prin dispoziii imperative ale legii
E13
! i ca atare! e*clud orice tranzacie! renunare sau
limitare 5art( BA din %odul muncii6(
,*ist mai multe cazuri de modificare a contractului& ele pot fi clasificate n
funcie de anumite criterii! astfel
E11
:
a6 n raport cu manifestarea de voin a prilor contractante! modificarea poate fi:
- convenional 5prin acordul prilor6&
- unilateral 5prin actul angajatorului6&
- n temeiul legii 5delegarea! detaarea etc(6&
E12
b6 dup elementul 5sau elementele6 contractului individual de munc supuse
modificrii:
$ unitatea 5detaare6&
$ felul muncii 5detaare! trecerea ntr-o alt munc6&
$ locul muncii 5delegare! detaare6&
$ salariul(
c6 dup durat! modificarea poate fi:
$ temporar 5delegare! detaare! trecerea temporar n alt munc6&
$ definitiv 5trecerea definitiv n alt munc6(
E3@
Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area Adminsitraie
public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( FF-FA(
E3A
Art( E1 alin( 1-2 din %odul muncii(
E3I
Art( E1 alin( B din %odul muncii(
E13
A se vedea art( BA din %odul muncii(
E11
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti!
2312! p( BF2(
E12
#uminia Cima! n Ale*andru Atanasiu! )agda -olonciu! #uminia Cima! ?ana %azan! Codul muncii.
Comentarii pe articole( -ol( .! Articolele 1-1@1! ,ditura %(L( 1ecO! 1ucureti! 233@! p( 21A(
@F
Celegarea const n e*ecutarea temporar de ctre salariat! din dispoziia
angajatorului! a unor lucrri sau sarcini corespunztoare atribuiilor de serviciu! n afara
locului su de munc
E1B
(
Celegarea poate fi dispus pentru o perioad de cel mult >3 de zile calendaristice
n 12 luni i se poate prelungi pentru perioade succesive de ma*imum >3 de zile
calendaristice! numai cu acordul salariatului( ;efuzul salariatului de prelungire a delegrii
nu poate constitui motiv pentru sancionarea disciplinar a acestuia( Salariatul delegat are
dreptul la plata celtuielilor de transport i cazare! precum i la o indemnizaie de
delegare! n condiiile prevzute de lege sau de contractul colectiv de munc aplicabil(
E1E
Cetaarea este actul prin care se dispune scimbarea temporar a locului de
munc din dispoziia angajatorului! la un alt angajator! n scopul e*ecutrii unor lucrri n
interesul acestuia
E1F
(
'ot o detaare! dar cu caracter special! poate fi considerat i munca prin agent de
munc temporar 5art( A@-133 din %odul muncii6
E1>
(
Cetaarea poate fi dispus pe o perioad de cel mult un an( Gn mod e*cepional!
perioada detarii poate fi prelungit pentru motive obiective ce impun prezena
salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaarea! cu acordul ambelor pri! din > n >
luni( Salariatul poate refuza detaarea dispus de angajatorul su numai n mod
e*cepional i pentru motive personale temeinice( Salariatul detaat are dreptul la plata
celtuielilor de transport i cazare! precum i la o indemnizaie de detaare! n condiiile
prevzute de lege sau de contractul colectiv de munc aplicabil(
E1@

Crepturile cuvenite salariatului detaat se acord de angajatorul la care s-a dispus
detaarea( Je durata detarii salariatul beneficiaz de drepturile care i sunt mai
favorabile! fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaarea! fie de drepturile de
la angajatorul la care este detaat( Angajatorul care detaeaz are obligaia de a lua toate
msurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaarea s i ndeplineasc
integral i la timp toate obligaiile fa de salariatul detaat( Cac angajatorul la care s-a
dispus detaarea nu i ndeplinete integral i la timp toate obligaiile fa de salariatul
detaat! acestea vor fi ndeplinite de angajatorul care a dispus detaarea( Gn cazul n care
e*ist divergen ntre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu i ndeplinete
obligaiile! salariatul detaat are dreptul de a reveni la locul su de munc de la
angajatorul care l-a detaat! de a se ndrepta mpotriva oricruia dintre cei doi angajatori
i de a cere e*ecutarea silit a obligaiilor nendeplinite(
E1A
'recerea temporar n alt munc reprezint modificarea unilateral a contractului
de munc n temeiul creia salariatul ndeplinete! ntr-o perioad determinat! o alt
funcie sau meserie dec"t cea prevzut n contract i care trebuie s corespund $ cu
unele e*cepii stabilite de lege $ calificrii sale profesionale
E1I
(
E1B
Art( EB din %odul muncii(
E1E
Art( EE din %odul muncii(
E1F
Art( EF din %odul muncii(
E1>
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit.! p( BFF(
E1@
Art( E> din %odul muncii(
E1A
Art( E@ din %odul muncii(
E1I
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit.! p( B>3(
@>
Aceasta poate fi realizat n dou situaii
E23
:
a6 prima! c"nd este necesar consimm"ntul special al salariatului&
b6 a doua! n care msura este obligatorie&
Jrintre cazurile din prima situaie se afl
E21
:
$ numirea unui nlocuitor cu delegaie 5girarea unei funcii vacante6! inclusiv
numirea temporar ntr-o funcie de conducere&
$ nlocuirea unei persoane care lipsete temporar de la serviciu i cruia
angajatorul este obligat s-i pstreze postul&
Gn conformitate cu art( EA din %odul muncii! angajatorul poate modifica temporar
locul i felul muncii! fr consimm"ntul salariatului n cazul
E22
:
$ unor situaii de for major&
$ cu titlu de sanciune disciplinar&
$ ca msur de protecie a salariatului(
Jromovarea reprezint trecerea cu caracter permanent a salariatului ntr-o alt
funcie! superioar n grad celei deinute anterior
E2B
(
Ce regul! promovarea se face ca i ncadrarea n munc! prin e*amen sau
concurs! dar se poate face e*clusiv n urma evalurii performanelor profesionale
individuale(
Alte cazuri( ? modificare definitiv a contractului poate fi determinat de motive
de sntate! dac! n asemenea situaii! nu s-ar impune pensionarea( Angajatorul poate s
asigure ncadrarea n locuri de munc mai uoare a persoanelor care au suferit accidente
de munc! au contractat boli profesionale sau care! din motive de sntate! nu mai pot
lucra n condiiile de la locurile de munc avute anterior(
E2E
%ontractul individual de munc se modific definitiv i n cazul n care se produce
un transfer al ntreprinderii! al unitii sau al unor pri ale acesteia ctre un alt angajator
5art( 1@B alin( 1 din %odul muncii6( Crepturile i obligaiile cedentului! care decurg dintr-
un contract sau raport de munc e*istent la data transferului! vor fi transferate integral
cesionarului 5art( 1@B alin( 2 din acelai %od6( Gn aplicarea prevederilor %odului muncii
cu privire la aceste aspecte a fost adoptat #egea nr( >@/233> privind protecia salariailor
n cazul transferului ntreprinderilor! al unitii sau al unor pri ale acestora(
C. #uspendarea contractului individual de munc 1a2
Suspendarea contractului individual de munc este n realitate o suspendare a
principalelor sale efecte - prestarea! muncii i plata acesteia $ ce se manifest printr-o
ncetare temporar a traducerii lor n via(
E2F
,*ist mai multe cazuri de suspendare i anume:
$ suspendarea de drept&
E23
+bidem# p( B>1(
E21
+bidem.
E22
+bidem
E2B
+bidem! p( B>B(
E2E
+bidem! p( B>F(
E2F
%urtea de Apel 'imioara! secia civil! complet specializat de litigii de munc i asigurri sociale! dec(
nr( AB1/233> 5portal(just(ro6(
@@
$ suspendarea din iniiativa salariatului&
$ suspendarea din iniiativa angajatorului&
$ suspendarea prin acordul prilor(
Suspendarea de drept( .ntervine n virtutea legii! din pricina unor mprejurri ce!
independent de voina prilor! fac cu neputin prestarea muncii( Jotrivit art( F3 din
%odul muncii! contractul se suspend de drept n urmtoarele situaii:
a6 concediu de maternitate&
b6 concediu pentru incapacitate temporar de munc&
c6 carantin&
d6 e*ercitarea unei funcii n cadrul unei autoriti e*ecutive! legislative ori
judectoreti! pe toat durata mandatului! dac legea nu prevede altfel&
e6 ndeplinirea unei funcii de conducere salarizate n sindicat&
f6 for major&
g6 n cazul n care salariatul este arestat preventiv! n condiiile %odului de
procedur penal&
6 de la data e*pirrii perioadei pentru care au fost emise avizele! autorizaiile ori
atestrile necesare pentru e*ercitarea profesiei( Cac n termen de > luni salariatul nu i-a
rennoit avizele! autorizaiile ori atestrile necesare pentru e*ercitarea profesiei!
contractul individual de munc nceteaz de drept&
i6 n alte cazuri e*pres prevzute de lege(
Concediile i indemni'aiile de asigurri sociale de sntate sunt urmtoarele
E2>
:
a6 concedii medicale i indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc! cauzat
de boli obinuite sau de accidente n afara muncii&
b6 concedii medicale i indemnizaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea
capacitii de munc! e*clusiv pentru situaiile rezultate ca urmare a unor accidente de
munc sau boli profesionale&
c6 concedii medicale i indemnizaii pentru maternitate&
d6 concedii medicale i indemnizaii pentru ngrijirea copilului bolnav&
e6 concedii medicale i indemnizaii de risc maternal(
E2>
Art( 2 alin( 1 din ?rdonana de urgen a 7uvernului nr( 1FA/233F privind concediile i indemnizaiile de
asigurri sociale de sntate(
@A
LE!%"A I
!OTRA!TUL "D"/"DUAL DE MU!$ 1/2
E2@
C. #uspendarea contractului individual de munc 142
Suspendarea din iniiativa angajatorului( Gn temeiul art( F2 alin( 1 din %odul
muncii! contractul poate fi suspendat din iniiativa angajatorului n urmtoarele situaii:
<a6 pe durata cercetrii disciplinare prealabile&
b6 n cazul n care angajatorul a formulat pl"ngere penal mpotriva salariatului
sau acesta a fost trimis n judecat pentru fapte penale! incompatibile cu funcia deinut!
p"n la rm"nerea definitiv a otr"rii judectoreti&
c6 n cazul ntreruperii/reducerii temporare a activitii fr ncetarea raportului de
munc! pentru motive economice! tenologice! structurale sau similare&
d6 pe durata detarii&
e6 pe durata suspendrii de ctre autoritile competente a avizelor! autorizaiilor
sau atestrilor necesare pentru e*ercitarea profesiei=(
DCe precizat este c suspendarea din iniiativa angajatorului pentru vreuna din
situaiile de mai sus nu este posibil c"t timp contractul individual de munc este
suspendat de drept! inclusiv n caz de incapacitate de munc 5art( F3 alin( 1 lit( b din
%odul muncii6 sau n orice situaie n care salariatul este n imposibilitate s presteze
munca din motive independente de voina sa(=
E2A
2uspendarea contractul individual de munc n ca'ul ntreruperii sau reducerii
temporare a activitii# fr ncetarea raportului de munc# pentru motive economice#
te4nologice# structurale sau similare este cunoscut sub denumirea de <omaj te4nic=(
;ezult c n cazul omajului tenic este vorba de o suspendare a contractul
individual de munc din iniiativa angajatorului $ cu efectul suspendrii prestrii muncii
de ctre salariat i a plii drepturilor
E2I
de natur salarial de ctre angajator Mart( EI alin(
2 din %odN $ pentru motive ce nu in de persoana salariatului( Acestea nu pot fi nici
imputate angajatorului 5se e*clude subiectivismul acestuia6! deoarece nu pot fi! din punct
de vedere legal! dec"t obiective(
Qu se poate spune c angajatorul este lipsit de posibilitatea de a apela la
concedieri individuale sau colective n cazurile n care sunt motive economice!
tenologice structurale! sau similare! dar el poate lua prima msur dac dorete s reia
activitatea i s o continue cel puin n aceleai condiii de rentabilitate( Cesigur! se are n
vedere pstrarea forei de munc( Sunt fireti aceste drepturi! ntruc"t angajatorul are
prerogativa organizrii i funcionrii unitii(
EB3

Av"nd n vedere c pentru e*primarea individualitii transferului colectiv
EB1
-
reglementat de art( 1@B - 1@E din %odul muncii i de #egea nr( >@/233> privind protecia
E2@
Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area Adminsitraie
public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( FA->2(
E2A
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,diia a --a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti!
2312! p( B>A(
E2I
Gn legtur cu alte drepturi ale salariailor afectai de msura omajului tenic! a se vedea Ana
4tefnescu! Drepturi ale salariailor aflai n omaj te4nic! pe :::(Avocatnet(ro
EB3
Ana %ioriciu 4tefnescu! BJomaj te4nic" sau concediere colectiv! pe :::(Avocatnet(ro
EB1
,*presia a fost consacrat de )agda -olonciu! Transferul colectiv ,integral-! n <;evista rom"n de
dreptul muncii= nr( 2/233E(
@I
drepturilor salariailor n cazul transferului ntreprinderii! al unitii sau al unor pri ale
acestora - doctrina din perioada anilor X@3 l meniona sugestiv printre alte cazuri de
modificare definitiv a contractului de munc care previne ncetarea lui
EB2
! putem spune
c i acesta poate fi o alternativ a omajului tenic(
? prevedere cu caracter de noutate este i cea reglementat 5n 23116 n art( 122
alin( B din %odul muncii: <Gn perioadele de reducere a activitii angajatorul are
posibilitatea de a acorda zile libere pltite din care pot fi compensate orele suplimentare
ce vor fi prestate n urmtoarele 12 luni=(
Se arat c
EBB
p"n la intervenia acestei prevederi! lucrtorul era cel care presta
orele suplimentare i apoi atepta s-i fie compensate cu timp liber pltit& n baza noii
prevederi! angajatorul poate! n perioada de reducere a activitii! s acorde n avans zile
libere pltite! n contul orelor suplimentare ce vor fi prestate n urmtoarele 12 luni(
Gn cazul reducerii temporare a activitii! pentru motive economice! tenologice!
structurale sau similare! pe perioade care depesc B3 de zile lucrtoare! angajatorul va
avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la F zile la E zile pe sptm"n! cu
reducerea corespunztoare a salariului! p"n la remedierea situaiei care a cauzat
reducerea programului! dup consultarea prealabil a sindicatului reprezentativ de la
nivelul unitii sau a reprezentanilor salariailor! dup caz(
EBE
Je durata reducerii i/sau a ntreruperii temporare a activitii! salariaii implicai
n activitatea redus sau ntrerupt! care nu mai desfoar activitate! beneficiaz de o
indemnizaie! pltit din fondul de salarii! ce nu poate fi mai mic de @FT din salariul de
baz corespunztor locului de munc ocupat! cu e*cepia situaiilor prevzute mai sus(
EBF
Je durata reducerii i/sau a ntreruperii temporare! salariaii se vor afla la
dispoziia angajatorului! acesta av"nd oric"nd posibilitatea s dispun renceperea
activitii
EB>
(
Suspendarea din iniiativa salariatului( %onform art( F1 din %odul muncii!
contractul individual de munc poate fi suspendat din iniiativa salariatului n urmtoarele
situaii:
a6 concediul pentru creterea copilului n v"rst de p"n la 1-2 ani sau! n cazul
copilului cu andicap! p"n la mplinirea v"rstei de B ani&
b6 concediul pentru ngrijirea copilului bolnav n v"rst de p"n la @ ani sau! n
cazul copilului cu andicap! pentru afeciuni intercurente! p"n la mplinirea v"rstei de 1A
ani&
c6 concediul paternal&
d6 concediul pentru formare profesional&
EB2
A se vedea Sanda 7impu! 7eorge )oanu! Karanii ale stabilitii n munc! ,ditura Jolitic!
1ucureti! 1I@@! p( A2-AB(A se vedea pentru detalii legate de acest aspect i: Ana %ioriciu! Consideraii
privind transferul personalului! n ;evista rom"n de dreptul muncii nr( 2/233>& +dem! Consideraii
generale privind comple1itatea i utilitatea actual a transferului! n <;evista rom"n de dreptul muncii=!
nr( 1/233@(
EBB
.onel Jetrea! Ana %ioriciu 4tefnescu! $oul Cod al muncii ,+++- ( Despre timpul de lucru! pe
:::(Avocatnet(ro
EBE
Art( F2 alin( B din %odul muncii(
EBF
Art( FB alin( 1 din %odul muncii(
EB>
Art( FB alin( 2 din %odul muncii(
A3
e6 e*ercitarea unor funcii elective n cadrul organismelor profesionale constituite
la nivel central sau local! pe toat durata mandatului&
f6 participarea la grev 5alin( 16&
%ontractul individual de munc poate fi suspendat n situaia absenelor
nemotivate ale salariatului! n condiiile stabilite prin contractul colectiv de munc
aplicabil! contractul individual de munc! precum i prin regulamentul intern 5alin( 26(
Gn ceea ce privete concediile pentru creterea copiilor! mai e*act tipurile de
astfel de concedii i de indemnizaii aferente! se arat c
EB@
<n prezent! sunt reglementate!
dup criteriul menionat mai sus! apte tipuri de concedii pentru creterea copiilor:
a6 %oncediul pentru creterea copilului n v"rst de p"n la un an! pltit $ cu o
indemnizaie lunar n cuantum de @FT din media veniturilor nete realizate pe
ultimele 12 luni anterioare naterii copilului ce nu poate fi mai mic de 1!2
.S; i nici mai mare de >!A .S;( Acesta se acord pentru copii nscui#
adoptai# ncredinai n vederea adopiei# luai n plasament# n plasament n
regim de urgen sau tutel# ncep)nd cu data de . ianuarie 7/..&
b6 %oncediul pentru creterea copilului n v"rst de p"n la 2 ani! pltit $ cu o
indemnizaie lunar n cuantum de @FT din media veniturilor nete realizate pe
ultimele 12 luni anterioare naterii copilului ce nu poate fi mai mic de 1!2
.S; i nici mai mare de 2!E .S;( Acesta se acord pentru copii nscui#
adoptai# etc. ncep)nd cu data de . ianuarie 7/..&
c6 %oncediul pentru creterea copilului n v"rst de p"n la 2 ani! pltit $ cu o
indemnizaie lunar n cuantum de @FT din media veniturilor nete lunare
realizate n ultimele 12 luni anterioare naterii copilului ce nu poate fi mai
mic de 1!2 .S; i nici mai mare de >!A .S;( Acesta se acord pentru copii
nscui# adoptai# etc. p)n la data de 3. decembrie 7/./ inclusiv&
d6 %oncediul pentru creterea copilului cu andicap p"n la mplinirea de ctre
acesta a v"rstei de B ani! pltit $ cu o indemnizaie n cuantum de @FT din
media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare naterii copilului
ce nu poate fi mai mic de 1!2 .S; i nici mai mare de >!A .S;( Acesta se
acord pentru copii nscui# adoptai# etc. at)t p)n la data de 3. decembrie
7/./# c)t i dup . ianuarie 7/..&
e6 %oncediul fr plat pentru creterea copilului ntre v"rsta de un an i 2 ani
care se acord pentru copii nscui# adoptai# etc. ncep)nd cu data de .
ianuarie 7/.. ,fr 4andicap- persoanelor care au beneficiat de concediul
pentru creterea copilului n v)rst de p)n la un an# pltit&
f6 %oncediul fr plata pentru creterea copilului dup primele B nateri! de E
luni! care se acord pentru copii nscui# adoptai# etc. at)t p)n la data de
3. decembrie 7/./# c)t i dup . ianuarie 7/..! n perioada p"n la
mplinirea de ctre copil a v"rstei de 2 ani! respectiv a v"rstei de B ani! n
cazul copilului cu andicap&
g6 %oncediul pentru ngrijirea copilului cu dizabiliti p"n la v"rsta de @ ani!
pltit $ cu o indemnizaie lunar la nivelul de 3!I .S;( Acesta se acord
pentru copiii care au mplinit v)rsta de 3 ani# tuturor persoanelor care au
EB@
Jentru detalii legate de aceste concedii! a se vedea Ana 4tefnescu! Unele preci'ri i consideraii
referitoare la concediile pentru creterea copiilor n anul 7/.7! n ;evista rom"n de dreptul muncii! nr(
1/2312! p( FF-F>(
A1
beneficiat de concedii pentru creterea copilului ori# n ca' contrar# au
reali'at venituri supuse impo'itului sau !perioade asimilate" n ultimele .7
luni nainte de solicitarea acestui concediu(=
,ste o diferen ntre ultimul concediu enumerat i concediul pentru ngrijirea
copilului bolnav n v"rst de p"n la @ ani sau! n cazul copilului cu andicap! pentru
afeciuni intercurente! p"n la mplinirea v"rstei de 1A ani! reglementat de %odul muncii
n art( F1 lit( b( i supus condiiilor ?rdonanei de urgen a 7uvernului nr( 1FA/233F
privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate
EBA
(
%oncediul pentru creterea copilului! n toate formele pe care le mbrac!
reprezint un drept al celor ncadrai n munc! angajatorul av"nd obligaia de a-l aproba!
n toate formele pe care le mbrac - pentru creterea copilului n v"rst de p"n la un an!
de p"n la doi ani etc( Anul 2312 a adus
EBI
precizri e*prese n acest sens& astfel potrivit
art( 2F alin( 1 din ?rdonana de urgen a 7uvernului nr( 111/2313 privind concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copiilor DAngajatorul are obligaia de a aproba
concediul pentru creterea copilului prevzut la art( 2 alin( 1! precum i concediul fr
plat prevzut la art( > alin( 1 i art( 13 alin( 1 i 2( Jerioada de acordare se stabilete de
comun acord cu angajatul(=

<Qu trebuia s se deduc! ns! c nainte nu e*ista aceast obligaie( Haptul c se
fcea 5i nc se face6 referire la cererea salariatului 5i! dup cum se tie! orice cerere
presupune aprobare sau refuz6 nu nseamn c e*ista posibilitatea manifestrii voinei n
sens negativ( Gn scimb! salariatul putea 5poate6 opta sau nu pentru dreptul lui! prin
intermediul cererii( ,ste vorba mai degrab de o notificare( Ce aceea situaia se nscrie la
cazurile de suspendare ale contractului individual de munc din iniiativa salariatului
5art( F1 lit( a i b din %odul muncii6( Jrobabil pentru c au e*istat abuzuri din partea
angajatorilor! legiuitorul a considerat necesar s se e*prime ns mai ferm n acest an!
ceea ce este favorabil! desigur salariailor=
EE3
(
Gn ceea ce privete concediul paternal! menionm c acesta este reglementat de
#egea nr( 213/1III( ,l nu trebuie confundat cu concediul pentru creterea copilului de
care poate beneficia i tatl copilului(
Concediul paternal se acord n scopul de a asigura participarea efectiv a tatlui
la creterea noului-nscut! indiferent dac acesta este din cstorie! din afara ei sau
adoptat de titularul dreptului(
Curata lui este de F zile! iar dac tatl copilului a obinut atestatul de absolvire a
unui curs de puericultur
EE1
! durata este de 1F zile lucrtoare( %oncediul se acord la
cerere! n primele A sptm"ni de la naterea copilului! justificat cu certificatul de natere
al acestuia(
Je durata concediului! titularul primete o indemnizaie egal cu salariul aferent
zilelor lucrtoare respective! calculat pe baza salariului brut realizat incluz"nd sporurile
i adaosurile la salariul de baz( .ndemnizaia se pltete din fondul de salarii al unitii i
se include n veniturile impozabile ale salariatului(
EBA
Ana 4tefnescu! Unele preci'ri i consideraii referitoare la concediile pentru creterea copiilor n anul
7/.7! p( F>-F@(
EBI
+bidem! p( >E(
EE3
+bidem! p( >E->F(
EE1
Juericultur este acea ramur a medicinii care studiaz metodele i mijloacele asigurrii unei creteri i
dezvoltri armonioase a copiilor p"n la B-E ani 5conform Qoului dicionar universal al limbii rom"ne!
233>! p( 11II6(
A2
Suspendarea prin acordul prilor( Aceast nelegere poate avea loc n cursul
e*ecutrii contractului 5este cazul concediilor fr plat6 sau ciar n momentul nceierii
contractului! c"nd salariatul i poate da acordul de principiu asupra unor eventuale
mprejurri ulterioare 5de e*emplu! n cazul trimiterii lui s urmeze o coal sau un curs
de perfecionare6(
%azurile de suspendare prin acordul prilor! potrivit art( FE din %odul muncii!
sunt:
a6 concediul fr plat pentru studii&
b6 concediul fr plat pentru interese personale(
Jrocedura i efectele suspendrii( %odul muncii nu cuprinde dispoziii de
procedur cu privire la suspendarea contractului individual de munc(
Gn practic! suspendarea se materializeaz ntr-un act al angajatorului! unilateral
sau bilateral(
Acesta constituie temeiul efecturii nscrierilor necesare n registrul general de
eviden a salariailor
EE2
(
Aa cum am menionat! suspendarea contractului constituie! n realitate o
suspendare a efectelor sale principale: prestarea muncii de ctre salariat i! n mod
corelativ remunerarea muncii de ctre angajator(
Je durata suspendrii pot continua s e*iste alte drepturi i obligaii ale prilor!
dac acestea sunt prevzute prin legi speciale! prin contractul colectiv de munc aplicabil!
prin contracte individuale de munc sau prin regulamente interne
EEB
(
Car! n cazul suspendrii pentru fapte imputabile salariatului! acesta nu va
beneficia de niciun drept care rezult din calitatea sa de salariat
EEE
(
Suspendarea contractului individual de munc determin suspendarea tuturor
termenelor care au legtur cu nceierea! modificarea! e*ecutarea sau ncetarea acestui
contract! cu e*cepia situaiilor c"nd el nceteaz de drept
EEF
(
Je perioada suspendrii! de regul salariatul nu este lipsit de venituri! ci primete
diferite indemnizaii 5de e*emplu! n caz de incapacitate temporar de munc6! sau ciar
salariu! dar de la un alt angajator 5de e*emplu! n cazul detarii6 etc(
Gn cazurile suspendrii contractului pe durata cercetrii disciplinare prealabile! sau
ca urmare a pl"ngerii penale sau trimiterii n judecat a salariatului! dac se constat
nevinovia celui n cauz! acesta i reia activitatea avut anterior i i se va plti! n
temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale! o despgubire egal cu
salariul i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendrii contractului
EE>
(
EE2
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( B>I(
EEB
Art( EI alin( B din %odul muncii(
EEE
Art( EI alin( E din %odul muncii(
EEF
Art( EI alin( > din %odul muncii(
EE>
Art( F2 alin( 2 din %odul muncii(
AB
LE!%"A I"
!OTRA!TUL "D"/"DUAL DE MU!$ 1/"2
EE@
E. 7ncetarea contractului individual de munc
E.-. !lasificarea caBurilor de 3ncetare a contractului individual de munc
Jotrivit art( FF din %odul muncii! contractul individual de munc poate nceta:
$ de drept&
$ prin acordului prilor&
$ ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri! prin concediere sau demisie(
E.+. 7ncetarea de drept a contractului individual de munc
Gn conformitate cu art( F> din %odul muncii! <contractul individual de munc
e*istent nceteaz de drept:
a6 la data decesului salariatului sau al angajatorului persoan fizic! precum i n
cazul dizolvrii angajatorului persoan juridic! de la data la care angajatorul i-a ncetat
e*istena conform legii&
b6 la data rm"nerii irevocabile a otr"rii judectoreti de declarare a morii
sau a punerii sub interdicie a salariatului sau a angajatorului persoan fizic&
c6 la data ndeplinirii cumulative a condiiilor de v"rst standard i a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare& la data comunicrii deciziei de pensie n cazul
pensiei de invaliditate! pensiei anticipate pariale! pensiei anticipate! pensiei pentru limit
de v"rst cu reducerea v"rstei standard de pensionare&
d6 ca urmare a constatrii nulitii absolute a contractului individual de munc!
de la data la care nulitatea a fost constatat prin acordul prilor sau prin otr"re
judectoreasc definitiv&
e6 ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a
unei persoane concediate nelegal sau pentru motive nentemeiate! de la data rm"nerii
definitive a otr"rii judectoreti de reintegrare&
f6 ca urmare a condamnrii la e*ecutarea unei pedepse privative de libertate! de
la data rm"nerii definitive a otr"rii judectoreti&
g6 de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele competente a
avizelor! autorizaiilor ori atestrilor necesare pentru e*ercitarea profesiei&
6 ca urmare a interzicerii e*ercitrii unei profesii sau a unei funcii! ca msur
de siguran ori pedeaps complementar! de la data rm"nerii definitive a otr"rii
judectoreti prin care s-a dispus interdicia&
i6 la data e*pirrii termenului contractului individual de munc nceiat pe
durat determinat&
j6 retragerea acordului prinilor sau al reprezentanilor legali! n cazul
salariailor cu v"rsta cuprins ntre 1F i 1> ani(=
EE@
Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area Adminsitraie
public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p( >B-@1(
AE
Gn afar de situaiile enunate mai sus! e*ist i altele n care poate interveni
ncetarea de drept a contractului individual de munc! unele statornicite ciar de %odul
muncii! altele prin diverse acte normative! dup cum urmeaz(
EEA
Astfel! conform art( F3 lit( fraza a ..-a din %odul muncii! <dac n termen de >
luni salariatul nu i-a rennoit avizele! autorizaiile ori atestrile necesare pentru
e*ercitarea profesiei! contractul individual de munc nceteaz de drept=(
'ot astfel! potrivit art( @A alin( B din acelai %od! <n cazul n care salariatul nu
solicit repunerea n situaia anterioar emiterii actului de concediere! contractul
individual de munc va nceta de drept la data rm"nerii definitive i irevocabile a
otr"rii judectoreti= 5prin care a fost anulat msura angajatorului6(
? situaie distinct de ncetare de drept a contractului este statornicit la art( BI
din #egea nr( EEA/233> privind protecia persoanei cu andicap( ,ste vorba de cel al
asistentului personal! n ipoteza decesului persoanei cu andicap(
D%azurile de ncetare de drept a contractului individual de munc sunt de strict
interpretare& ele e*prim voina legiuitorului! iar angajatorul! nu poate s adauge i altele(
Hiind vorba de o ncetare n virtutea legii $ ope legis! contractul este reziliat n
ciar momentul apariiei cauzei de ncetare! fr s mai fie nevoie de vreo formalitate ori
s intervin un act al angajatorului(=
EEI
'otui! la art( F> alin( 2 din %odul muncii se prevede necesitatea constatrii
cazului de ncetare de drept a contractului individual de munc n termen de F zile
lucrtoare de la intervenirea acestuia! n scris! prin decizie a angajatorului! comunicat
persoanelor aflate n situaiile respective n termen de F zile lucrtoare 5cu e*cepia
cazului de deces al salariatului ori a angajatorului persoan fizic! declarrii morii
acestora sau punerii sub interdicie! ori n situaia dizolvrii angajatorului persoan
juridic6(
E.>. 7ncetarea contractului individual de munc prin acordul pr)ilor
'emeiul legal al ncetrii contractului prin acordul prilor l constituie! art( FF lit(
b din %odul muncii(
,ste o aplicare a principiului simetriei actelor juridice(
Jot nceta prin acordul prilor toate tipurile de contracte individuale de munc $
<standard= sau speciale(
%odul muncii! nu conine dispoziii privind condiiile i procedura ncetrii
contractului( 'otui ca i la nceierea contractului! forma scris este ceea ce trebuie
urmat( Acesta poate rezulta dintr-o solicitare a salariatului! urmat de aprobarea
angajatorului! sau dintr-o propunere a acesteia i o acceptare a salariatului! ori dintr-o
convenie sau ciar dintr-un act adiional la contractul individual de munc(
EF3
DGn ipoteza n care se contest e*istena acestui acord! angajatorul are obligaia de
a dovedi! prin orice mijloc de prob! faptul c salariatul i-a e*primat n mod liber i
neecivoc! verbal sau scris! consimm"ntul su la ncetarea contractului individual de
munc(
EEA
A se vedea Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,ditura /niversul juridic! 1ucureti!
2311! p( B@1-B@2(
EEI
+bidem! p( B@2(
EF3
+bidem! p( B@E(
AF
Salariatul! la r"ndul su! nu ar putea invoca ulterior dup ce a semnat convenia de
ncetare a contractului prin acordul prilor fr nici o obiecie! vicierea consimm"ntului
su prin violen! const"nd n ameninarea c altfel i se va desface disciplinar contractul
de munc sau pentru necorespundere profesional(
Gntr-adevr! pentru a se constata e*istena violenei ca viciu de consimm"nt la
e*primarea acordului de voin n sensul ncetrii raporturilor de munc trebuie ntrunite
cumulative mai multe condiii i anume: s e*iste o violen fizic sau moral 5const"nd
ntr-o ameninare cu un rol moral! de natur s provoace o team ce duce la nceierea
unui act juridic care altfel! nu s-ar fi nceiat6! violena s fie determinat pentru
nceierea actului i s fie injust! nelegitim(
EF1
E.?. !oncedierea pentru motive care )in de persoana salariatului
Gn art( >1 din %odul muncii sunt enumerate cazurile n care angajatorul poate
dispune concedierea pentru motive ce in de persoana salariatului i anume:
a6 n cazul n care salariatul a sv"rit o abatere grav sau abateri repetate de la
regulile de disciplin a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de munc!
contractul colectiv de munc aplicabil sau regulamentul intern! ca sanciune disciplinar&
b6 n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad mai mare de
B3 de zile! n condiiile %odului de procedur penal&
c6 n cazul n care! prin decizie a organelor competente de e*pertiz medical! se
constat inaptitudinea fizic i/sau psiic a salariatului! fapt ce nu permite acestuia s i
ndeplineasc atribuiile corespunztoare locului de munc ocupat&
d6 n cazul n care salariatul nu corespunde profesional locului de munc unde
este ncadrat(
Hi*area limitativ a cazurilor i a motivelor pentru care poate avea loc ncetarea
raporturilor juridice de munc n temeiul voinei unilaterale a angajatorului reprezint cea
mai important garanie pentru nengrdirea dreptului la munc(
EF2
Gn temeiul art( >B din %odul muncii! concedierea pentru sv)rirea unei abateri
grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplin a muncii! poate fi dispus
numai dup ndeplinirea de ctre angajator a cercetrii prealabile(
Gn vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile! salariatul trebuie
convocat n scris de persoana mputernicit de ctre angajator s realizeze cercetarea!
preciz"ndu-se obiectul! data! ora i locul ntrevederii
EFB
(
Gn cursul cercetrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s formuleze i s
susin toate aprrile n favoarea sa i s ofere persoanei mputernicite s realizeze
cercetarea toate probele i motivaiile pe care le consider necesare! precum i dreptul s
fie asistat! la cererea sa! de ctre un reprezentant al sindicatului al crui membru este
EFE
(
Qumai dac salariatul nu se prezint la convocare fr un motiv obiectiv d
dreptul angajatorului s dispun concedierea! fr efectuarea cercetrii prealabile
EFF
(
EF1
+bidem.
EF2
%urtea de Apel 7alai! secia conflicte de munc i asigurri sociale! dec( nr( BA>/233@(
EFB
Art( 2F1 alin( 2 din %odul muncii(
EFE
Art( 2F1 alin( E din %odul muncii(
EFF
Art( 2F1 alin( B din %odul muncii(
A>
Gn cazul concedierii disciplinare! angajatorul poate lua aceast msur n termen
de B3 de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre sv"rirea abaterii
disciplinare! dar nu mai t"rziu de > luni de la data sv"ririi ei
EF>
(
Gn cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad mai mare de 3/
de 'ile# concedierea sa este justificat de lipsa prelungit de la locul de munc! care poate
influena negativ continuitatea activitii n unitate( Ce fapt! aceasta lips reprezint
condiia necesar i suficient pentru validarea concedierii
EF@
(
Gns concedierea n acest caz este o facultate pentru angajator(
Gn cazul n care se stabilete nevinovia salariatului! acesta nu este obligat s-l
reintegreze(
Gn legtur cu inaptitudinea fi'ic i&sau psi4ic a salariatului care justific
concedierea! se arata
EFA
ca Ddei din formularea art( >1 lit( c6 din %odul muncii rezult ca
angajatorul are dreptul de a dispune concedierea! totui! de cele mai multe ori aceast
msur trebuie luat n mod obligatoriu! de vreme ce astfel este protejat i persoana
salariatului=(
%azurile n care! la un moment dat! din cauza bolii sau a unui accident 5de munc
ori nu6! salariatul i pierde ori i scade capacitatea de munc! pot fi diverse! ca de
e*emplu
EFI
:
- scderea sau pierderea vederii! de e*emplu! n cazul conductorilor auto&
- tulburri ale memoriei sau diminuarea acesteia! de pild! n cazul
matematicienilor! al cercettorilor tiinifici&
- afeciuni psiice care conduc la pierderea concentrrii! pstrarea ecilibrului i
a unei atitudini corecte la locul de munc 5medici! cadre didactice6&
- diminuarea refle*elor 5mecanicii de locomotiv! piloii etc!6&
- intervenirea unei infirmiti 5paznici! acrobai! sportivi etc(6(
Concedierea pentru necorespundere profesional poate fi dispus numai dup
evaluarea prealabil a salariatului(
DS-ar impune ca n elaborarea procedurii de evaluare s se in seama de
;ecomandarea ?rganizaiei .nternaionale a )uncii nr( 1>> din anul 1IA2! conform
creia <un lucrtor va putea fi concediat pentru necorespundere profesional numai dac
continu s nu se acite de sarcinile de serviciu n mod corespunztor dei angajatorul i-a
dat instruciunile necesare i l-a avertizat n scris asupra acestui lucru! dup e*pirarea
unui termen rezonabil care ar trebui s-l permit s se pun la punct cu cerinele
profesionale=(
E>3
Cecizia de concediere a angajatorului trebuie ntemeiat pe criterii obiective i
verificabile! care s ateste fr dubii c salariatul concediat nu corespunde profesional
funciei sau meseriei etc( pe care o e*ercit( Aceste criterii trebuie raportate la activitatea
EF>
Art( 2F2 alin( 1 din %odul muncii(
EF@
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p(
@3@(
EFA
+bidem! p( @3I(
EFI
A se vedea ;aluca Cimitriu! 0eflecii privind concedierea pentru inaptitudine fi'ic i&sau psi4ic a
salariatului! n <;evista romana de dreptul muncii= nr( E/233E! p( B>-E1(
E>3
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( BAA(
A@
normal sau obinuit la care s-a obligat salariatul n baza contractului su de munc i
conform sarcinilor de serviciu din fia postului(
E>1
%oncedierea dispus fr s se fi efectuat evaluarea profesional! este nul n mod
absolut! n temeiul art( @A din %odul muncii! ciar dac pe fond msura ar fi fost
temeinic(
Salariaii concediai pentru inaptitudinea fi'ic i&sau psi4ic# precum i cei
concediai pentru necorespundere profesional# beneficiaz de dreptul la un preavi' ce nu
poate fi mai mic de 23 de zile lucrtoare( Hac e*cepie cei din ultima categorie care se
afl n perioada de prob( Gn situaia n care n perioada de preaviz contractul individual
de munc este suspendat! termenul de preaviz va fi suspendat corespunztor(
E>2
E.;. !oncedierea pentru motive care nu )in de persoana salariatului
E.;.-. PreciBri terminolo<ice
Gn conformitate cu art( >F alin( 1 din %odul muncii! Dconcedierea pentru motive
care nu in de persoana salariatului reprezint ncetarea contractului individual de munc
determinat de desfiinarea locului de munc ocupat de salariat! din unul sau mai multe
motive fr legtur cu persoana acestuia=(
Se prevede n continuare 5la alin( 26 c <desfiinarea locului de munc trebuie s
fie efectiv i s aib o cauz real i serioas=(
DAa fiind! potrivit te*tului analizat! motivul concedierii! nu este inerent persoanei
salariatului! ci e*terior acesteia( Qu mai este vorba de abateri disciplinare! de inaptitudine
fizic sau psiic etc(! ci de un fapt e*terior lui: desfiinarea locului de munc! care!
evident! nu poate fi imputabil n niciun mod salariatului afectat(
,l nu ar putea fi imputat nici angajatorului 5se e*clude subiectivismul acestuia6! ci
determinat de cauze obiective consecin a unei organizri a unitii care impun
desfiinarea unui 5unor6 loc 5locuri6 de munc! cu consecina restructurrii
personalului(=
E>B
Cesfiinarea locului de munc este efectiv! atunci c"nd locul de munc este
suprimat din structura angajatorului! c"nd nu se mai regsete n organigrama acesteia ori
n statul de funcii! msur care se ntemeiaz pe o situaie concret ce trebuie dovedit
E>E
(
%auza de desfiinare este real! c"nd prezint un caracter obiectiv! adic este
impus de dificulti economice sau transformri tenologice etc(
%auza de desfiinare este serioas! c"nd se impune din necesiti evidente privind
mbuntirea activitii(
Gn caz de litigiu! instana judectoreasc este cea care apreciaz toate aceste
caractere(
E.;.+. Delurile concedierii pentru motive care nu )in de persoana salariatului
E>1
?vidiu +inca! <bservaii privind contractul individual de munc! n <;evista rom"n de dreptul muncii=
nr( F/233I! p( BI(
E>2
Art( @F din %odul muncii(
E>B
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,ditura /niversul juridic! 1ucureti! 2311! p( B@>(
E>E
%urtea de Apel Jloieti! secia conflicte de munc i asigurri sociale! dec( nr( 133B/233@! n <1uletinul
%urilor de Apel= nr( 1/233A! ,ditura %(L( 1ecO! 1ucureti! p( EA(
AA
Jotrivit art( >> din %odul muncii acest tip de concediere poate privi un anumit
salariat 5fiind individual6 sau poate privi mai muli salariai 5fiind colectiv6(
)otivele! cazurile i procedura concedierii este similar n aceste dou cazuri! iar
salariaii beneficiaz de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 23 de zile
lucrtoare 5art( @F alin( 16(
Ce asemenea! potrivit art( >@ din acelai %od! salariaii concediai pentru motive
care nu in de persoana lor beneficiaz de msuri active de combatere a omajului i au
dreptul la compensaii n condiiile prevzute de lege i de contractul colectiv de munc
aplicabil(
E.;.>. !oncedierea colectiv
Jotrivit art( >A din %odul muncii! <prin concediere colectiv se nelege
concedierea ntr-o perioad de B3 de zile calendaristice! din unul sau mai multe motive
care nu in de persoana salariatului! a unui numr de:
a6 cel puin 13 salariai! dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai mai
muli de
23 de salariai i mai puin de 133 de salariai&
b6 cel puin 13T din salariai! dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai
cel
puin 133 de salariai! dar mai puin de B33 de salariai&
c6 cel puin B3 de salariai! dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai cel
puin
B33 de salariai 5alin( 16=(
#a stabilirea numrului de salariai concediai colectiv se iau n calcul i acei
salariai crora le-au ncetat contractele individuale de munc din iniiativa angajatorului!
din unul sau mai multe motive! fr legtur cu persoana salariatului! cu condiia
e*istenei a cel puin F concedieri 5alin( 26(
Jrocedura concedierii colective! drepturile i obligaiile prilor contractului
individual de munc! respectiv ale inspectoratului teritorial de munc i ageniei
teritoriale de ocupare a forei de munc sunt reglementate la art( >I-@E din %odul muncii(
Jotrivit art( @> din %odul muncii! decizia de concediere se comunic salariatului
n scris i trebuie s conin n mod obligatoriu:
a6 motivele care determin concedierea&
b6 durata preavizului&
c6 criteriile de stabilire a ordinii de prioriti!
d6 lista tuturor locurilor de munc disponibile n unitate i termenul n care
salariaii urmeaz s opteze pentru a ocupa un loc de munc vacant! n condiiile art( >E(
,a produce efecte de la data comunicrii ei salariatului 5art(@@6(
Gn privina termenului i modalitii de comunicare! trebuie apelat la dispoziiile
art( 2>A alin( B i E din acelai %od al muncii 5care privete decizia de sancionare
disciplinar6(
Gn acelai timp! nu trebuie s se cread c n cazul concedierii pentru motive care
nu in de persoana salariatului acesta nu are dreptul s atace msura respectiv n instana
AI
competent( %a urmare! i ntr-o atare situaie! decizia de concediere trebuie s conin
termenul n care poate fi contestat i instana judectoreasc la care se contest(
E>F
Gn acest sens! art( 2>A alin( 1 lit( a din %odul muncii! <%ererile n vederea
soluionrii unui conflict de munc pot fi formulate n termen de B3 de zile calendaristice
de la data n care a fost comunicat decizia unilateral a angajatorului referitoare la
nceierea! e*ecutarea! modificarea! suspendarea sau ncetarea contractului individual de
munc=(
Gn timp ce %odul muncii stipuleaz c decizia angajatorului produce efecte! dup
caz! poate fi contestat! n termenul de B3 de zile de la data comunicrii salariatului!
#egea dialogului social nr( >2/2311 face referire pentru aceeai situaie! n art( 211 lit( a!
la un termen de EF de zile! calculat de la data la care cel interesat a luat la cunotin de
msura dispus( Acest din urm termen se impune(
E.;.?. !ontrolul 0i sanc)ionarea concedierilor nele<ale
Cup cum am mai precizat! art( @A din %odul muncii sancioneaz concedierea
dispus cu nerespectarea procedurii prevzute de lege cu nulitatea absolut(
Gn acest sens! se impune s precizm c potrivit art( FI din acelai %od este
interzis concedierea:
a6 pe criterii de se*! orientare se*ual! caracteristici genetice! v"rst! apartenen
naional! ras! culoare! etnie! religie! opiune politic! origine social! andicap! situaie
sau responsabilitate familial! apartenen sau activitate sindical&
b6 pentru e*ercitarea dreptului la grev i a drepturilor sindicale(
Jotrivit art( >3 alin( 1 din acelai %od! concedierea nu poate fi dispus n
urmtoarele situaii:
a6 pe durata incapacitii temporare de munc! stabilit prin certificat medical
conform legii&
b6 pe durata suspendrii activitii ca urmare a instituirii carantinei&
c6 pe durata n care femeia salariat este gravid! n msura n care angajatorul a
luat cunotin de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere&
d6 pe durata concediului de maternitate&
e6 pe durata concediului pentru creterea copilului n v"rst de p"n la 2 ani sau!
n cazul copilului cu andicap! p"n la mplinirea v"rstei de B ani&
f6 pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolnav n v"rst de p"n la @
ani sau! n cazul copilului cu andicap! pentru afeciuni intercurente! p"n la mplinirea
v"rstei de 1A ani&
g6 pe durata e*ercitrii unei funcii eligibile ntr-un organism sindical! cu e*cepia
situaiei n care concedierea este dispus pentru o abatere disciplinar grav sau pentru
abateri disciplinare repetate! sv"rite de ctre acel salariat&
6 pe durata efecturii concediului de odin(
Ce la dispoziiile art( >3 alin( 1 din %odul muncii e*ist o e*cepie reglementat la
alin( 2 n ipoteza reorganizrii judiciare! a falimentului angajatorului sau a dizolvrii
angajatorului(
,ste o e*cepie fireasc av"nd n vedere c reorganizarea judiciar! cu at"t mai
mult falimentul! sunt mprejurri obiective care presupun desfiinarea unor posturi sau
E>F
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( BI2(
I3
ciar! dup caz! dispariia angajatorului! situaie n care nu se mai poate lua n discuie
reintegrarea salariatului ori plata despgubirilor p"n la reintegrare(
E>>
Se arat c
E>@
Ddintr-o eroare de tenic legislativ este prevzut ca e*cepie de la
interdicia concedierii i dizolvarea angajatorului 5art( >3 alin( 26! av"nd n vedere c
acest caz nu este unul n care poate fi dispus concedierea! ci unul de ncetare de drept a
contractului individual de munc 5art( F> alin( 1 lit( a6=(
Cistinct de interdiciile statornicite de %odul muncii! dar cu reluarea unora dintre
acestea! art( 21 din ?rdonana de urgen a 7uvernului nr( I>/233B privind protecia
maternitii la locurile de munc! prevede c este interzis angajatorului s dispun
ncetarea raporturilor de munc sau de serviciu! n cazul:
a6 salariatei gravide! care a nscut recent 5dar nu mai t"rziu de > luni6 ori care
alpteaz! din motive care au legtur direct cu starea sa&
b6 salariatei care se afl n concediu de risc maternal&
c6 salariatei care se afl n concediu de maternitate&
d6 salariatei care se afl n concediul pentru creterea copilului n v"rst de p"n la
2 ani sau! n cazul copilului cu andicap! n v"rst de p"n la B ani&
e6 salariatei care se afl n concediul pentru ngrijirea copilului bolnav n v"rst de
p"n la @ ani sau! n cazul copilului cu andicap! n v"rst de p"n la 1A ani(
.nterdicia referitoare la concediul de risc maternal e*tinde o singur dat! cu p"n
la > luni! dup revenirea salariatei n unitate(
Cispoziiile de mai sus nu se aplic n cazul concedierii pentru motive ce intervin
ca urmare a reorganizrii judiciare sau a falimentului(
Gn sensul dispoziiilor ?rdonanei de urgen a 7uvernului nr( I>/233B! art( 2F din
?rdonana de urgen a 7uvernului nr( 111/2313 privind concediul i indemnizaia lunar
pentru creterea copiilor
E>A
prevede c este interzis angajatorului s dispun ncetarea
raporturilor de munc sau de serviciu n cazul salariailor/salariatului care se afl n:
- concediu pentru creterea copilului n v"rst de p"n la un an! respectiv B ani!
n cazul copilului cu andicap&
- plata stimulentului de inserie care se acord p"n la mplinirea de ctre copil
a v"rstei de 2 ani 5alin( 26(
.dentic cu ?rdonana 7uvernului nr( I>/233B se dispune c interdicia concedierii
se e*tinde o singur dat! cu p"n la > luni dup revenirea definitiv a
salariatei/salariatului n unitate 5art( 2F alin( B6! iar ea nu se aplic n cazul concedierii
pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizrii judiciare sau a falimentului
angajatorului 5alin( E6(
Ciferit de situaiile reglementate de art( >3 alin( 1! art( 1@B alin( B din %odul
muncii dispune c transferul ntreprinderii! al unitii sau al unei pri ale acesteia nu
poate constitui motiv de concediere individual sau colectiv a salariailor de ctre
cedent! ori de ctre cesionar(
Gn toate cazurile de concediere! nu doar n cele ce in de persoana salariatului! se
va cerceta dac msura luat a avut la baz o cauz real i serioas(
Art( @I din %odul muncii stabilete regula potrivit creia <n caz de conflict de
munc angajatorul nu poate invoca n faa instanei alte motive de fapt sau de drept dec"t
cele precizate n decizia de concediere=(
E>>
+bidem! p( BAE(
E>@
+bidem(
E>A
Jublicat n )onitorul ?ficial al ;om"niei! Jartea .! nr( AB3 din 13 decembrie 2313! modificat ulterior(
I1
#ipsa din cuprinsul deciziei de concediere a unor elemente eseniale prevzute de
art( @E din %odul muncii nu poate fi complinit cu acte anterioare! ulterioare sau
concomitente emiterii deciziei! inclusiv prin aprri fcute n faa instanei de ctre
angajator cu ocazia judecrii contestaiei formulate de salariat( ,ste irelevant! astfel!
dezvoltarea motivelor concedierii fcut de angajator prin nt"mpinare! c"t vreme
aceast motivare nu se regsete n cuprinsul deciziei de concediere(
E>I
Jotrivit art( A3 alin( 1 din %odul muncii! <n cazul n care concedierea a fost
efectuat n mod netemeinic sau nelegal! instana va dispune anularea ei i va obliga
angajatorul la plata unei despgubiri egale cu salariile inde*ate! majorate i reactualizate
i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul(=
Acordarea despgubirilor se impune fa de caracterul imperativ al normei care le
reglementeaz! ciar dac salariatul nu le solicit n mod e*pres(
E@3
Ce precizat este $ ceea ce prezint o importan practic deosebit $ c anularea
concedierii nu conduce automat i la repunerea prilor n situaia anterioar emiterii
actului de concediere! ci este necesar! pentru aceast situaie! solicitarea e*pres a
salariatului 5art( A3 alin( 2 din %odul muncii6! formulat prin nsui cererea de cemare n
judecat sau cel mai t"rziu prima zi de nfiare 5art( 1BE %od proc( civ(6( Gn caz contrar!
instana nu este investit legal cu acest capt de cerere! i nu va putea! din oficiu! s se
pronune asupra lui(
E@1
Gns! va putea s-i e*ercite rolul activ 5art( 12I %od proc( civ(6 i
s pun n discuie la primul termen problema reintegrrii n munc! s-l atenioneze pe
reclamantul salariat c! dac dorete s-i completeze corespunztor aciunea sa cu acest
capt de cerere
E@2
ori s-i manifeste e*pres refuzul(
S-a opinat c
E@B
! Ddin aceast privin! a reintegrrii! prevederile art( A3 alin( 2 sunt
deficitare! pentru c nu in seama de unul din principalele efecte ale nulitii actului
juridic: retroactivitatea! adic desfiinarea i pentru trecut $ e1 tunc $ a efectelor
concedierii anulate i restitutio in integrum! repunerea prilor n situaia anterioar!
consider"ndu-se c msura angajatorului nu a e*istat=(
Gn cazul n care salariatul nu solicit repunerea n situaia anterioar emiterii
actului de concediere! contractul individual de munc va nceta de drept la data rm"nerii
definitive i irevocabile a otr"rii judectoreti 5art( A3 alin( B6(
%onsecina cea mai important a anulrii deciziei de concediere i de repunere n
situaia anterioar const n reintegrarea efectiv n munc& cel n cauz i recapt
statutul de salariat! funcia sau postul! revine! deci! la locul su de munc(
Gn ipoteza anulrii concedierii i repunerii n situaia anterioar! angajatorul este
ndreptit s solicite de la salariat restituirea plilor compensatorii! a indemnizaiei de
preaviz! precum i a celei de compensare a concediului neefectuat! pltite la ncetarea
contractului individual de munc(
E@E
E>I
%urtea de Apel 1ucureti! secia a -..-a civil! pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri
sociale! dec( nr( F>>F/;/233I! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( A/233I! p( 1AI(
E@3
%urtea de Apel 1ucureti! secia a -..-a civil! pentru cauze privind conflictele de munc i asigurri
sociale! dec( civ( nr( B>1@/;/233@(
E@1
%urtea de Apel 1ucureti! secia a -..-a civil! pentru cauze privind conflicte de munc i asigurri
sociale! dec( nr( 22AI/;/2311! n <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( E/2311! p( 1B@-1BA(
E@2
4erban 1eligrdeanu! .on 'raian 4tefnescu! Corecta interpretarea art. G@ din Codul muncii privitor la
sancionarea concedierilor netemeinice i nelegale! n <Creptul= nr( F/233I! p( >A(
E@B
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( BII(
E@E
%urtea de Apel Jiteti! secia civil! pentru cauze privind conflictele de munc i asigurrile sociale i
pentru cauze privind minorii i de familie! dec( nr( BB2/;-%)/233@(
I2
E.;.;. Demisia
Salariatul are posibilitatea denunrii unilaterale a contractului individual de
munc! prin aa numita demisie( ,ste o consecin a principiului libertii muncii(
Jotrivit art( A1 alin( 1 din %odul muncii! <prin demisie se nelege actul unilateral
de voin a salariatului care! printr-o notificare scris! comunic angajatorului ncetarea
contractului individual de munc! dup mplinirea unui termen de preaviz=(
Jot nceta prin demisie! at"t contractele nceiate pe durat nedeterminat! c"t i
cele pe durat determinat! contractele cu timp parial! cele temporare sau contractele de
munc la domiciliu! dar n baza principiilor generale! salariatul va rspunde pentru
prejudiciile cauzate prin e*ercitarea abuziv a dreptului de a denuna contractul! in"ndu-
se seama de termenul i obiectul acestuia(
E@F
Scopul preavizului este acela de a asigura angajatorului posibilitatea de a lua
msurile necesare nlocuirii salariatului demisionar(
Salariatul nu este obligat s-i motiveze demisia 5art( A1 alin( B6! dar manifestarea
sa de voin n acest sens trebuie s fie clar! precis! ferm i lipsit de ecivoc(
Angajatorul este obligat s nregistreze demisia! n caz contrar el sv"rete
contravenia prevzut la art( 2>3 alin( 1 lit( m din %odul muncii( /n alt efect al refuzului
su const n acela c salariatul are dreptul de a face dovada demisiei prin orice mijloace
de prob 5art( A1 alin( 26(
Gn conformitate cu art( A1 alin( A din %odul muncii! salariatul poate demisiona fr
preaviz numai n situaia n care angajatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin
contractul individual de munc! de e*emplu! nu pltete salariul! nu ia msuri pe linia
asigurrii sntii ori securitii n munc etc(
Jentru protecia angajatorului este necesar ca ntiinarea 5notificarea6 privind
demisia s fie fcut anterior ncetrii contractului individual de munc( Se prevede astfel
c termenul de preaviz este cel convenit de pri n contractul individual de munc sau!
dup caz! cel prevzut n contractul colectiv de munc aplicabil i nu poate fi mai mare
de 23 zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de e*ecuie! respectiv de EF de zile
lucrtoare pentru salariaii care ocup funcii de conducere 5art( A1 alin( E6(
Av"nd n vedere c! potrivit art( A1 alin( @! angajatorul poate renuna total la
dreptul su! nseamn c este posibil o demisie i fr preaviz! ntruc"t dreptul de
preaviz este statornicit n favoarea angajatorului(
'ermenul de preaviz ncepe s curg de la comunicarea notificrii(
Jotrivit art( A1 alin( > din %odul muncii! n situaia n care n perioada de preaviz
contractul individual de munc este suspendat! se suspend corespunztor i termenul de
preaviz(
Je durata preavizului! contractul continu s i produc toate efectele 5art( A1
alin( F6! astfel c cel n cauz! pstr"ndu-i calitatea de salariat trebuie s se prezinte la
locul de munc i s-i ndeplineasc ntocmai obligaiile sale profesionale( Gn caz
contrar! angajatorul este n drept s aplice sanciuni disciplinare! inclusiv concedierea(
Cemisia nu trebuie aprobat de angajator& nu necesar nici emiterea unei decizii
5dispoziii6 privind ncetarea contractului(
E@F
Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! op. cit(! p( E3F(
IB
%ontractul nceteaz la data e*pirrii termenului de preaviz sau la data renunrii
totale ori pariale de ctre angajator la termenul respective 5art( A1 alin( @6(
IE
LE!%"A I""
#ALAR"FAREA
E@>
-. #alariBarea
-.-. o)iunea 0i elementele salariului
Art( 1FI alin( 1 din %odul muncii definete salariul ca fiind contraprestaia muncii
depuse de salariat n baza contractului individual de munc(
Salariul cuprinde! potrivit art( 1>3 din acelai %od urmtoarele elemente:
- salariul de baz!
- indemnizaiile!
- sporurile!
- alte adaosuri(
Gn %onstituia ;om"niei s-a prevzut <instituirea unui salariu= 5art( E16 <de natur
s asigure cetenilor un nivel de trai decent= Mart( E@ alin( 516N( Cup republicarea
%onstituiei 5n )onitorul ?ficial al ;om"niei! Jartea .! nr( @>@ din B1 octombrie 233B!
art( BA a devenit art( E1! iar art( EB a devenit art( E@6! i se utilizeaz terminologia <salariu
minim brut pe ar=(
Acesta se stabilete prin otr"re de guvern(
Ce e*emplu! potrivit art( 1 din Lotr"rea 7uvernului nr( 122F/2311 pentru
stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat! ncep"nd cu data de 1
ianuarie 2312 salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat se stabilete la @33 lei
lunar! pentru un program complet de lucru de 1>I!BBB ore n medie pe lun n anul 2312!
reprezent"nd E!1B lei/or(
Jentru personalul din sectorul bugetar! nivelul salariului de baz! potrivit
ncadrrii! nu poate fi inferior nivelului salariului de baz minim brut pe ar garantat n
plat 5art( 26(
Jentru salariaii crora angajatorul! conform contractului colectiv sau individual
de munc! le asigur ran! cazare sau alte faciliti! suma n bani cuvenit pentru munca
prestat nu poate fi mai mic dec"t salariul minim brut pe ar prevzut de lege
E@@
(
+.+. #istemul de salariBare 0i principiile acestuia
Hiind o instituie a dreptului muncii! sistemul de salarizare reprezint ansamblul
normelor prin care sunt stabilite principiile! obiectivele! elementele i formele salarizrii
muncii! reglement"nd totodat mijloacele! metodele i instrumentele de nfptuire ale
acestora! prin determinarea condiiilor de stabilire i de acordare a salariilor 5salariul de
baz! adaosurile i sporurile la acest salariu6
E@A
(
Jotrivit art( 1>2 din %odul muncii:
E@>
A se vedea i Ana 4tefnescu! Dreptul muncii i securitii sociale (suport de curs pentru speciali'area
Adminsitraie public# forma de nvm)nt la distan# /niversitatea <Cunrea de 0os= 7alai! 2312! p(@2-
@E(
E@@
Art( 1>F din %odul muncii(
E@A
Ale*andru +iclea! Tratat de dreptul muncii! ,diia a -.-a! ,ditura /niversul 0uridic! 1ucureti! 2312! p(
EIB(
IF
$ nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective aplicabile&
$ salariile individuale se stabilesc prin negocieri individuale ntre angajatori i
salariai&
$ prin lege! salariile se stabilesc pentru personalul din autoritile i instituiile
publice finanate integral sau n majoritate de la bugetul de stat! bugetul asigurrilor
sociale de stat! bugetele locale i bugetele fondurilor speciale! cu consultarea
organizaiilor sindicale reprezentative(
Gn literatura juridic se disting trei mari categorii de principii ale salarizrii
E@I
:
A( Jrincipii comune! ce guverneaz at"t sectorul public! c"t i cel privat:
- pentru munc egal sau de valoare egal! plat egal&
- salarizare ecitabil prin care s se contribuie la asigurarea unui nivel de trai
decent&
- prestarea muncii $ condiie sine =ua non pentru plata salariului&
- e*primarea i plata salariului n bani i doar ca e*cepie n natur&
- confidenialitatea salariului(
1( Jrincipii specifice sectorului public sunt cele enumerate de art( B din #egea $
cadru nr( 2AE/2313(
%( Specific sectorului privat este un singur principiu: cel al negocierii colective i
individuale(
#a aceste principii se adaug i altele specifice fie sectorului privat fie celui
public(
+.>. Principiul 9la munc de valoare e<al& salariu e<al:
?C,
Jactul internaional cu privire la drepturile economice! sociale i culturale! care
stipuleaz n art( @ lit( b6 pct( 5i6 teza 1 c <Statele pri la prezentul Jact recunosc dreptul
pe care l are orice persoan de a se bucura de condiii de munc juste i prielnice! care s
asigure 5V6 un salariu ecitabil i o remuneraie egal pentru o munc de valoare egal!
fr nici o distincie=(
<Ceci! principiul analizat are dou componente:
- Jrincipiul nediferenierii salariului pentru munc de aceeai valoare enunat
e*pres i generic de art( 1 alin( 2 lit( i6 din ?rdonana 7uvernului nr( 1B@/233:
<Jrincipiul egalitii ntre ceteni! al e*cluderii privilegiilor i discriminrii
sunt garantate n special n e*ercitarea urmtoarelor drepturi: 5V6 dreptul la
V la un salariu egal pentru munc egal=&
- Jrincipiul nediferenierii salariului pentru munc de aceeai valoare! pe
diverse criterii considerate ca fiind discriminatorii! enunat e*pres n art( 1FE
alin( 5B6 din %odul muncii: <#a stabilirea i la acordarea salariului este
interzis orice discriminare pe criterii de se*! orientare se*ual! caracteristici
genetice! v"rst! apartenen naional! ras! culoare! etnie! religie! opiune
politic! origine social! andicap! situaie sau responsabilitate familial!
apartenen ori activitate sindical=(
E@I
1r"ndua -artolomei! 0eflecii n legtur cu actele normative recente privind salari'area personalului
pltit din fonduri publice! n <Creptul= nr( E/2311! p( EE-E>(
EA3
A se vedea pentru detalii! #aura 7eorgescu! Ana %ioriciu 4tefnescu! Consideraii privind principiul !la
munc egal# salariu egal! <;evista rom"n de dreptul muncii= nr( B/2313! p( BB $ F3(
I>
Gntre prima i cea de-a doua component e*ist o relaie de la gen la specie! n
sensul c interdicia general de a diferenia salariului pentru munca de valoare egal
cuprinde i interdicia specific( Aceasta din urm fiind cea mai cunoscut i dezbtut n
doctrin i practic! nu trebuie s conduc la concluzia c se poate stabili salariul
difereniat pentru munc de valoare egal ntre persoane de acelai se*! aceeai orientare
se*ual! aceleai caracteristici genetice etc(=
+.?. Dormele de salariBare
?C-
Sunt acele modaliti sau procedee prin intermediul crora se evideniaz i
determin rezultate muncii prestate i! n consecin! salariul cuvenit persoanei
respective(
Jrin contractele colective de munc s-a prevzut c formele de organizare a
muncii i de salarizare ce se pot aplica sunt:
a6 n regie sau dup timp&
b6 n acord&
c6 pe baz de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate&
d6 alte forme specifice unitii(
?rganizarea muncii i salarizarea n acord pot avea loc n una dintre urmtoarele
forme:
a6 acord direct&
b6 acord progresiv&
c6 acord indirect(
Acordul poate fi aplicat individual sau colectiv! iar formele de organizare a muncii
i de salarizare se stabilesc prin contractul colectiv de munc la nivel de unitate! sau dup
caz! instituiei(
+.;. Plata salariilor
?bligaia principal a angajatorului este cea de plat a salariului! a contraprestaiei
pentru munca ndeplinit de salariat(
Salariul se pltete n bani cel puin o dat pe lun! la data stabilit n contractul
individual de munc! n contractul colectiv de munc aplicabil sau n regulamentul intern!
dup caz 5art( 1>> alin( 1 din %odul muncii6(
Jlata salariului se poate efectua prin virament ntr-un cont bancar 5art( 1>> alin(
26(
Jlata n natur a unei pri din salariu! n condiiile stabilite la art( 1>F! este
posibil numai dac este prevzut e*pres n contractul colectiv de munc aplicabil sau n
contractul individual de munc 5art( 1>> alin( B6(
Salariul se pltete direct titularului sau persoanei mputernicite de acesta( Gn caz
de deces al salariatului! drepturile salariale datorate p"n la data decesului sunt pltite! n
ordine! soului supravieuitor! copiilor majori ai defunctului sau prinilor acestuia( Cac
nu e*ist niciuna dintre aceste categorii de persoane! drepturile salariale sunt pltite altor
motenitori! n condiiile dreptului comun( 5art( 1>@6
EA1
A se vedea Ale*andru +iclea! Dreptul muncii. Curs universitar! ,ditura /niversul juridic! 1ucureti!
2311! p( B23(
I@
Jlata salariului se dovedete prin semnarea statelor de plat! precum i prin orice
alte documente justificative care demonstreaz efectuarea plii ctre salariatul
ndreptit( Statele de plat! precum i celelalte documente justificative se pstreaz i se
ariveaz de ctre angajator n aceleai condiii i termene ca n cazul actelor contabile!
conform legii(5art( 1>A6
Gn caz de nerespectare a obligaiei de plat a salariului! cel interesat este
ndreptit s solicite instanei obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale(
Gn plus! art( 1>> alin( E din %odul muncii statornicete: <nt"rzierea nejustificat a
plii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de
daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului=(
Gn temeiul art( 1>I alin( 1 din %odul muncii! orice reinere din salariu poate fi
operat numai n cazurile i condiiile prevzute de lege( Se prevede n continuare c
<reinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate dec"t dac datoria
salariatului este scadent! licid i e*igibil i a fost constatat ca atare printr-o otr"re
judectoreasc definitiv i irevocabil= 5alin( 26(
Gn cazul pluralitii de creditori ai salariatului va fi respectat urmtoarea ordine:
a6 obligaiile de ntreinere! conform %odului familiei&
b6 contribuiile i impozitele datorate ctre stat&
c6 daunele cauzate proprietii publice prin fapte ilicite&
d6 acoperirea altor datorii 5alin( B6(
;einerile din salariu cumulate nu pot depi n fiecare lun jumtate din salariul
net 5alin( E6(
Acceptarea fr rezerve a unei pri din drepturile salariale sau semnarea actelor
de plat n astfel de situaii nu poate avea semnificaia unei renunri din partea
salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin n integralitatea lor! potrivit dispoziiilor
legale sau contractuale 5art( 1@36(
Creptul la aciune cu privire la drepturile salariale! precum i cu privire la daunele
rezultate din nee*ecutarea n totalitate sau n parte a obligaiilor privind plata salariilor se
prescrie n termen de B ani de la data la care drepturile respective erau datorate(
'ermenul de prescripie menionat este ntrerupt n cazul n care intervine o recunoatere
din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau deriv"nd din plata salariului
5art( 1@16(
IA