Sunteți pe pagina 1din 10

COTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU

1. Notiunea si structura capitalului propiu


Capitalul propriu mrimea rmas n activele entitii dup scderea
datoriilor.
Capitalul propriu include:
1. Capitalul social;
2.Capital nenregistrat
3.Capitalul suplimentar;
4.Rezervele;
5.ro!itul nerepartizat;
".#lte elemente de capital propriu.
$data ce se determina capitalul propriu din marimea lui se scad:
Capitalul nevarsat;
Capitalul retras;
ierderi neacoperite;
ro!it utilizat al perioadei de gestiune.

2. Capital social i suplimentar
Capitalul social valoarea total a prilor sociale ale proprietarilor entitii.
%rept aporturi la cap statutar pot !i:
o &i'loace (anesti;
o &i'loace ne(anesti;
o %repturile patrimoniale de !olosinta.
Formarea capitalului social al ) se re!lecta in conta(ilitate dupa
inregistrarea de stat a )rii in (aza documentelor 'usti!icative:
Contract de constituire;
*tatutul );
o factura de expediie sau factura fiscal (n cazul depunerii mrfurilor i
materialelor) etc.
o procesul-verbal de primire-predare (n cazul depunerii imobilizrilor);
+videntiarea analitica se tine pe proprietari ai ) !ie pers !izice sau 'uridice.
entru evidenta sintetica a cap social este destinat contul 3,, -Cap social.
Formarea cap social:
%t 242/ 243 valoarea nominala a aporturilor la C* ac0itate de !ondatori.
%t 3,3 valoarea nominala a aporturilor la C* neac0itate de !ondatori.
Ct 3,, valoarea capitalului propriu !ormat.
1a ac0itarea datorilor privind aproturile la C*2!ara 34#5
%t ,,,/ ,,2/ ,2,/ ,23/ ,4,/ ,42/ 25,/ 252/ 24,/ 242/ 2,,/ 2,6
Ct 3,3
1a suma 34# a!erenta aporturilor ne(anesti depuse in C*.
%t 534
Ct 3,3
Exemplul 1. Fondatorul unei societi cu rspundere limitat a adoptat la
09.04.201X statutul entitii conform cruia capitalul social n mrime de 180000 lei se
formeaz prin urmtoarele aporturi ale fondatorului: numerar n sum de 72000 lei
teren n !aloare de 27000 lei cldire n !aloare de 81000 lei.
"a 1#.04.201X fondatorul a !rsat n contul societii suma total a aportului
$nesc. "a 19.04.201X a fost efectuat nre%istrarea de stat a entitii. "a &0.04.201X a
fost semnat procesul'!er$al de primire'predare a aporturilor n natur care au fost
nre%istrate la or%anele cadastrale la 0#.0#.201X.
7n (aza datelor din e8emplu/ entitatea conta(ilizeaz:
n aprilie 29,::
; constituirea capitalului social n mrime de ,<9999 lei ca ma'orare
concomitent a capitalului nevrsat =i a capitalului social;
%t 3,3 Ct 3,,
; primirea aportului (nesc al !ondatorului la capitalul social n sum de 62999 lei
ca ma'orare a numerarului =i diminuare a capitalului nevrsat;
%t 242 Ct 3,3
n mai 29,::
; primirea aporturilor n natur ale !ondatorului la capitalul social n sum de
,9<999 lei 226999 lei > <,999 lei5 ca ma'orare a imo(ilizrilor corporale =i diminuare a
capitalului nevrsat.
%t ,22/ ,23 Ct 3,3
Dup nreistrarea de stat a aciunilor plasate la nfiinarea societii pe aciuni!
valoarea nominal (fixat) a acestora se contabilizeaz ca diminuare a capitalului
nenreistrat i ma"orare a capitalului social.
Dac valoarea efectiv a activelor primite sau care urmeaz a fi primite ca
aporturi n capitalul social depete mrimea nominal a aporturilor proprietarilor!
diferena se contabilizeaz n conformitate cu decizia oranului de conducere
mputernicit al entitii ca#
1) capital suplimentar! dac diferena respectiv nu urmeaz a fi restituit
proprietarilor;
$) datorii fa de proprietari! cnd diferena respectiv urmeaz a fi restituit
proprietarilor.
Exemplul 2. "a nfiinarea unei societi pe aciuni#000 de aciuni ordinare cu
!aloarea nominal de 10 lei au fost plasate la preul de 12 lei(aciune. )nre%istrarea de
stat a societii a a!ut loc la 1# mai 201X. Fondatorii societii pe aciuni n
conformitate cu actele de constituire au depus numerarul la !aloarea inte%ral a
aciunilor n sum de *0000 lei +#000 aciuni , 12 lei-. .ciunile societii au fost
nre%istrate de /omisia 0aional a 1ieei Financiare la 28.0#.201X.
7n (aza datelor din e8emplu/ n mai 29,: entitatea conta(ilizeaz:
; capitalul nevrsat n sum de "9999 lei 25999 aciuni ? ,2 lei5 ca ma'orare
concomitent a capitalului nevrsat =i a capitalului nenregistrat n sum de 59999 lei
25999 aciuni ? ,9 lei5 =i a capitalului suplimentar n sum de ,9999 lei 25999 aciuni ? 2
lei5;
%t 3,3;"9999
Ct 3,4;59999
Ct 3,2;,9999
; aporturile (ne=ti primite n sum de "9999 lei ca ma'orare a numerarului =i
diminuare a capitalului nevrsat;
%t 242 Ct 3,3
; capitalul social n sum de 59999 lei 25999 aciuni ? ,9 lei5 ca ma'orare a
capitalului social =i diminuare a capitalului nenregistrat.
%t 3,, Ct 3,4
%i!erena dintre valoarea activelor primite n contul ac0itrii aciunilor 2"9999 lei5 =i
valoarea nominal a aciunilor 259999 lei5 constituie capitalul suplimentar al entitii.
@n procesul des!asurarii activitatii ) poate aparea necesitatea de a modi!ica
C* constituit la crearea acesteia. &odi!icarea C* se e!ectueaza prin
ma'oareaAreducerea lui.
%odificrile capitalului social se contabilizeaz dup nreistrarea de stat a
modificrilor introduse n actele de constituire ale entitii i&sau n alte documente
prevzute de leislaie.
'porturile aferente ma"orrii capitalului social primite pn la nreistrarea de
stat a modificrilor introduse n actele de constituire ale entitii! se contabilizeaz
ca ma"orare concomitent a activelor respective i a capitalului nenreistrat. Dup
nreistrarea de stat a modificrilor introduse n actele de constituire ale entitii! se
contabilizeaz diminuarea capitalului nenreistrat i ma"orarea capitalului social.
Dac ma"orarea capitalului social nu a avut loc n termenele stabilite de
leislaia n vioare! valoarea aporturilor ce urmeaz a fi restituite se
contabilizeaz ca diminuare a capitalului nenreistrat i ma"orare a datoriilor fa
de proprietari.
%a"orarea capitalului social pe seama elementelor distincte ale capitalului
propriu se contabilizeaz ca diminuare a elementelor respective i ma"orare a
capitalului social.
Exemplul 3. .sociaii unei societi cu rspundere limitat la 10.04.201X au decis
s ma2oreze capitalul social al entitii pe seama capitalului de rezer! n sum de
18#00 lei. "a &0.04.201X a fost efectuat nre%istrarea de stat a modificrii capitalului
social al entitii.
7n (aza datelor din e8emplu/ n aprilie 29,: entitatea conta(ilizeaz diminuarea
capitalului de rezerv =i ma'orarea capitalului social n sum de ,<599 lei.
%t 32, Ct 3,,
(educerea capitalului social se contabilizeaz ca diminuare a acestuia
concomitent cu#
1) diminuarea capitalului nevrsat! dac proprietarii nu au depus interal
aporturile subscrise n termenele stabilite de leislaia n vioare;
$) diminuarea pierderilor anilor precedeni ale entitii la acoperirea acestora;
)) diminuarea capitalului retras la anularea prilor sociale ac*iziionate!
rscumprate sau dobndite anterior;
+) ma"orarea datoriilor fa de proprietari la restituirea acestora a unor
fraciuni din prile sociale.
Exemplul 4. /onform datelor din $ilan la &1.12.201X !aloarea acti!elor nete ale
unei societi cu rspundere limitat este mai mic dect capitalul social al societii cu
&0#00 lei din cauza pierderilor neacoperite.
"a 1* aprilie 201X31 asociaii societii au decis s mic4oreze capitalul social al
acesteia cu &0#00 lei n scopul acoperirii pierderilor anilor precedeni.
"a 29 aprilie 201X31 a fost efectuat nre%istrarea de stat a mic4orrii capitalului
social al societii.
7n (aza datelor din e8emplu/ n aprilie 29,:>, entitatea conta(ilizeaz reducerea
capitalului social n sum de 39599 lei ca diminuare concomitent a capitalului social
=i pierderilor anilor precedeni.
Capitalul suplimentar este legat de !ormarea si modi!icarea C*/ el nu se
divizeaza in cote si apartine in intregime tuturor proprietarilor ).
Capitalul suplimentar se !ormeaza la e!ectuarea operatiilor ec cum sunt:
#c0itarea cotelor din C* al ) la valoarea ce di!era de cea nominala;
%epunerea aporturilor la C* in valuta straina;
Revinzarea cotelor do(indite anterior la un pret ce di!era de valoarea
nominala;
#c0itarea capitalului nevarsat.
Contul 3,2 are un sold creditor acesta se scrie !ara paranteza in raportul
!inanciar/ sau de(itor se re!lecta in raportul !inanciar cu ci!re negative2in
paranteze5.
%aca actiunile sunt lasate la pretul care depaseste valoarea nominala a
acestora/ sumele di!erentei intre pretul de vinzare si valoarea nominala se
considera capital suplimentar.
%t 242/ 243
Ct 3,2
@n contul 3,2 se re!lecta deasemenea di!erenta de curs valutar a!erenta
decontarilor cu !ondatorii in valuta straina.
%aca la momentul depunerii directe/ !ondatorii nerezidenti a aporturilor la
C* in comparatie cu data inc0eierii contractului de constituire s;a !orma o
di!erenta de curs valutar.
%t 242/ 3,3 di!erenta de curs valutar !avora(ila a!erenta mi'loacelor
(anesti depuse
Ct 3,2
%t 3,2 ; ne!avora(ila
Ct 3,3/ 3,,
2Conta!ilitatea capitalului ne"arsat
#tunci cind nu coincide momentul de inregistrare cu momentul de
depunere a aporturilor la C* sau !ondatorii depun aporturi in marimea
integrala prevazuta de cotele de constituire in aceste cazuri se !ormeaza
capitalul nevarsat.
Capitalul ne"arsat datoriile proprietarilor a!erente aporturilor la C*.
+videnta analitica a capitalului nevarsat se tine pe !iecare !ondator in
parte si pe !iecare tip de aport nevarsat.
entru evidenta sintetica a datoriilor !ondatorilor a!erente aporturilor la
C* este destinat contul de activ 3,3 -Capital nevarsat.. @n %t 3,3 datoriile
proprietarilor ) a!erente aporturilor la C*/ in Ct 3,3 ac0itarea acestor
datorii. *oldul este de(itor si se re!lecta in raport !inanciar cu ci!re negative
in paranteza.
%upa inregistrarea de sat a ) marimea cotei neac0itate de !ondatori
a!erenta aporturilor la C*. %t 3,3 la valoarea nominala a aporturilor la C*
Ct 3,,
1a primirea mi'loacelor de la !ondatori in contul ac0itarii datoriilor a!erente
aporturilor la C*.
%t 242/ ,23/ 2,, la valoarea &i'Banesti/ sau a altor aporturi depuse la
C*.
%t 534 la suma 34# a!erenta aporturilor ne(anesti primite de la
!ondatori.
Ct 3,3
#pare uneori situatia cind valoarea estimata a aportului ne(anesc
depaseste marimea cotei in C* ce i se cuvine proprietarului.
%t ,23
Ct 53" cind di!erenta este considerata datorie a ) !ata de mem(rii
acesteia.
Ct "22 di!erenta se trateaza ca patrimoniu predat ) cu titlu gratuit.
#.Capitalul retras
@n procesul des!asurarii activitatii economice a ) apar situatii in care *.#
do(indeste actiunile propriii plasate anterior/ iar *R1 partile sociale ale
asociatilor sai ast!el/ apare cap retras.
1a ) se !ormeaza cap retras in diverse scopuri:
&icsorarea cap statutar prin intermediul anularii actiunilor retrase;
Revinzarea actiunilor la un pret mai mare;
Ctilizarea actiunilor retrase pAu plata dividendelor.
+videnta analitica a cap retras se tine pe !iecare pac0et/ tip/ clasa de
actiuni do(indite de la actionari. Au evidenta sintetica a actiunilor do(indite
de la actionari este destinat contul de activ 3,5. @n %t valoarea actiunilor
retrase/ @n Ct valoarea actiunilor anulate si revindute. *oldul este de(itor
si se re!lecta in raportul !inanciar cu ci!re negative.
%t 3,5 valoarea actiunilor retrase la pret de procurare
Ct 24,/ 242 suma mi'loacelor (anesti ac0itate la do(indirea actiunilor
trans!erate.
1a anularea actiunilor retrase la valoarea nominala:
%t 3,,
Ct 3,5
@n cazul cind pretul de procurare al actiunilor anulate ulterior di!era de
pretul nominal/ di!erenta se trece in cap suplimentar.
1a revinzarea actiunilor retrase anterior
%t 24,/ 242 la valoarea mi'loacelor (anesti incasate
Ct 3,5
%i!erenta intre pretul de procurare si vinzare al actiunilor revindute sunt
trecute in cap suplimentar
%t 3,2 pretul de procurare D pretul de vinzare
Ct 3,5
%t 3,5 pretul de procurare E pretul de vinzare
Ct 3,2
Deci! la anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase! diferenele dintre
valoarea efectiv de retraere i valoarea nominal (fixat) sau de nstrinare a
acestora se trec la ma"orarea sau micorarea capitalului suplimentar.
Exemplul 5. "a 21.01.201X o societate pe aciuni a ac5iziionat &000 aciuni
proprii cu !aloarea nominal de #0 lei(aciune la preul de ac5iziie de *# lei(aciune. "a
1#.04.201X a fost nre%istrat mic4orarea capitalului social pe seama anulrii a 1#00
aciuni ac5iziionate. "a 07.0#.201X au fost re!ndute 1000 aciuni la preul de *8 lei
pentru o aciune.
7n (aza datelor din e8emplu/ entitatea conta(ilizeaz:
n ianuarie 29,::
; ac0iziionarea a 3999 aciuni proprii n sum de ,F5999 lei 23999 aciuni ? "5 lei5
ca ma'orare a capitalului retras =i diminuare a numerarului;
%t 3,5 Ct 242
n aprilie 29,::
; anularea a ,599 aciuni proprii n sum de 65999 lei 2,599 aciuni ? 59 lei5 ca
diminuare concomitent a capitalului social =i a capitalului retras;
%t 3,, Ct 3,5
; decontarea di!erenei dintre preul de ac0iziie =i valoarea nominal a aciunilor
anulate n sum de 22599 lei G,599 aciuni ? 2"5 lei 59 lei5H ca diminuare
concomitent a capitalului suplimentar =i a capitalului retras;
%t 3,2 Ct 3,5
n mai 29,::
; revnzarea a ,999 aciuni proprii n sum de "<999 lei 2,999 aciuni ? "< lei5 ca
ma'orare a numerarului =i diminuare a capitalului retras;
%t 242 Ct 3,5
; decontarea di!erenei dintre preul de revnzare =i preul de ac0iziie a aciunilor
retrase n sum de 3999 lei G,999 aciuni ? 2"< lei "5 lei5H ca ma'orare concomitent
a capitalului retras =i a capitalului suplimentar.
%t 3,5 Ct 3,2
$.Conta!ilitatea re%er"elor
(ezervele includ capitalul de rezerv! rezervele statutare i alte rezerve. (ezervele
se constituie pe seama profitului sau altor surse prevzute de leislaie i se
utilizeaz n baza deciziei oranului de conducere mputernicit al entitii.
+videnta analitica a rezervelor ) se tine pe !iecare tip de rezerve cu
re!lectarea in!ormatiei privind sursele de !ormare si directiile de utilizare a
acestora.
Au evidenta sintentica a !iecarei categorii de rezerve sunt destinate
conturile:
32,; 322; 323
Conturile sunt de pasiv. @n Ct se re!lecta constituirea rezervelor/ %t
utilizarea lor.
Iormarea rezervelor:
%t 332/ 334; Ct 32,/ 322/ 323
,onstituirea rezervelor se nreistreaz ca diminuare a profitului sau altor
surse permise de leislaie i ma"orare a rezervelor.
-tilizarea rezervelor se contabilizeaz ca diminuare a rezervelor i ma"orare a
elementelor capitalului propriu sau datoriilor entitii.
Ctilizarea rezervelor create:
pAu acoperirea pierderilor
%t 32,/ 322/ 323
Ct 332
pAu ma'oarea cap social:
%t 32,/ 322/ 323
Ct 3,,
pAu plata dividendelor:
%t 322/ 323
Ct 53"
Exemplul 6. .sociaii unei societi cu rspundere limitat la 14 fe$ruarie 201X au
adoptat o decizie pri!ind defalcarea profitului net al anului 201X'1 n sum de 28 200 lei
n capitalul de rezer!. "a 1# septem$rie 201X asociaii au decis s ma2oreze capitatul
social al societii cu 2#000 lei pe seama capitalului de rezer!. "a 28 septem$rie 201X
a fost efectuat nre%istrarea de stat a modificrii capitalului social al entitii.
7n (aza datelor din e8emplu/ entitatea conta(ilizeaz:
n !e(ruarie 29,::
; diminuarea pro!itului nerepartizat al anilor precedeni =i ma'orarea capitalului de
rezerv n sum de 2< 299 lei;
%t 332 Ct 32,
n septem(rie 29,::
; diminuarea capitalului de rezerv =i ma'orarea capitalului social n sum de
25999 lei.
%t 32, Ct 3,,
&. Conta!ilitatea pro'itului nereparti%at
.rofitul nerepartizat (pierderea neacoperit) include# profitul net (pierderea
net) al perioadei de estiune! profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor
precedeni! profitul utilizat al perioadei de estiune! coreciile rezultatelor anilor
precedeni.
.rofitul net (pierderea net) al perioadei de estiune se determin ca diferena
dintre veniturile i c*eltuielile curente ale entitii recunoscute n perioada de
estiune curent.
*uma pro!itului net al anului de gestiune se determina in contul 35,. 1a
!inele anului in acest cont se trec veniturile si c0elt acumulate pe toate
!elurile de activitati. %upa re!lectarea in acest cont a c0elt2economiilor5
a!erente impozitului pe venit/ suma di!erentei dintre rula'ele de(itor si
creditor va prezenta rezultatul !inanciar net.
%t 35, pro!itul net
Ct 333
%t 333 pierderea neta
Ct 35,
ro!itul utilizat al perioadei de gestiune con!orm deciziei organului de
conducere mputernicit al entitii se conta(ilizeaz ca ma'orare
concomitent a pro!itului utilizat =i a datoriilor sau elementelor capitalului
propriu ale entitii. 1a re!ormarea (ilanului pro!itul utilizat al perioadei de
gestiune se deconteaz la diminuarea 2ma'orarea5 pro!itului net 2pierderii
nete5 al perioadei de gestiune curente.
1a utilizarea pro!itului anului de gestiune pAu crearea rezervelor
%t 334
Ct 32,/ 322/ 323
1a utilizarea pro!iutlui pAu plata dividendelor anuale
%t 334
Ct 53"
1a acoperirea pe seama pro!itului anului de gestiune a pierderilor anilor
precedenti
%t 334; Ct 332
1a re!ormarea (ilantului conta(il suma pro!itului neutilizat se trece la
diminuarea pro!itului net al anului de gestiune
%t 333; Ct 334
Iiecare an !inanciar nou tre sa inceapa cu soldul zero al contului 333/ la
re!ormarea (ilantului conta(il/ soldul contului numit se trece la rezultatul
anilor precedenti
%t 333 la suma pro!itului net
Ct 332
%t 332 la suma pierderilor nete
Ct 333
Ctilizarea pro!itului anilor precedenti pAu crearea rezervelor
%t 332
Ct 32,/ 322/ 323
1a ma'oarea soldului cap statutar pe seama pro!itului anilor precedenti
%t 332; Ct 3,,
1a utilizarea pro!itului anilor precedenti pAu plata dividendelor
%t 332; Ct 53"
1a acoperirea pierderilor anilor precedenti pe seama rezervelor sau
pro!itului per de gest
%t 322/ 323/ 334
Ct 332
Exemplul 7. 6 entitate a nre%istrat n anul 201X !enituri 4i c5eltuieli n sum
respecti! de 190000 4i 110000 lei profitul constituind 80000 lei. /onform deciziei
consiliului entitii n iulie 201X au fost calculate di!idende intermediare n sum de
10000 lei.
7n (aza datelor din e8emplu/ entitatea conta(ilizeaz:
n iulie 29,::
; calcularea dividendelor intermediare n sum de ,9999 lei ca ma'orare
concomitent a pro!itului utilizat al perioadei de gestiune =i datoriilor !a de proprietari;
%t 334 Ct 53"
la 3, decem(rie 29,::
; decontarea veniturilor curente n sum de ,F9999 lei ca diminuare a veniturilor
curente =i ma'orare a rezultatului !inanciar total al perioadei de gestiune;
%t cl " Ct 35,
; decontarea c0eltuielilor curente n sum de ,,9999 lei ca diminuare
concomitent a rezultatului !inanciar total al perioadei de gestiune =i a c0eltuielilor
curente;
%t 35, Ct cl 6
la re!ormarea (ilanului:
; decontarea pro!itului utilizat al perioadei de gestiune n sum de ,9999 lei ca
diminuare concomitent a pro!itului utilizat al perioadei de gestiune =i a pro!itului net al
perioadei de gestiune;
%t 333 Ct 334
; decontarea pro!itului net al perioadei de gestiune n sum de 69999 lei 2,F9999
lei ,,9999 lei ,9999 lei5 ca diminuare a pro!itului net al perioadei de gestiune =i
ma'orare a pro!itului nerepartizat al anilor precedeni.
%t 333 Ct 332
Exemplul 8. .dunarea %eneral a asociailor unei societi cu rspundere limitat
din 4 aprilie 201X a decis de a repartiza profitul net al anului 201X'1 n sum total de
1# 200 lei din care 7*0 lei se ndreapt pentru ma2orarea capitalul de rezer! iar restul
se distri$uie 4i se plte4te asociailor n form $neasc.
7n (aza datelor din e8emplu/ entitatea n aprilie 29,: conta(ilizeaz repartizarea
pro!itului ca diminuare a pro!itului nerepartizat al anilor precedeni n sum de ,5299 lei
=i ma'orare a:
; capitalului de rezerv n sum de 6"9 lei;
; datoriilor !a de proprietari n sum de ,4449 lei.
%t 332 ,5299
Ct 32,; 6"9
Ct 53";,4449
Exemplul 9. /onform $ilanului !aloarea acti!elor nete ale unei societi cu
rspunderea limitat la &1.12.201X este mai mic dect capitalul social al entitii cu
9#00 lei din cauza pierderilor neacoperite. )n condiiile imposi$ilitii compensrii
acestor pierderi pe seama reducerii capitalului social sau altor elemente de capital
propriu asociaii la & aprilie 201X31 au decis s acopere pierderile din contul
contri$uiilor asociailor. /ontri$uiile respecti!e au fost ac5itate su$ form de numerar
n aceea4i lun.
7n (aza datelor din e8emplu/ n aprilie 29,:>, entitatea conta(ilizeaz:
; acoperirea pierderilor n sum de F599 lei ca ma'orare a capitalului nevrsat =i
diminuare a pierderilor neacoperite ale anilor precedeni;
%t 3,3 Ct 332
; ncasarea numerarului n contul acoperirii pierderilor n sum de F599 lei ca
ma'orare a numerarului =i diminuare a capitalului nevrsat.
%t 242 Ct 3,3