Sunteți pe pagina 1din 12

Cuprins

INTRODUCERE
1. Rela iile politice moldo-ucrainene. Analiza Tratatului de baz moldo-ucrainean.
2. Rolul Ucrainei n re!lementarea con"lictului tran#ni#trean.
$. %rincipalele &izite bilaterale.
CONC'U(IE
)I)'IO*RA+IE
2
INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. Rela,iile dintre Republica -oldo&a .i Ucraina
reprezint un #ubiect de o importan, ma/or pentru &ia,a #ocial-politic .i economic a ambelor
#tate. Odat cu de#trmarea Uniunii 0o&ietice1 Republica -oldo&a .i Ucraina au cptat un nou
#tatut pe arena interna,ional1 iar acea#ta a du# la apari,ia .i in#titu,ionaliza-rea unor noi rela,ii.
Unul dintre elementele primordiale ale noilor #tate democratice era #tabilirea rela,iilor de bun
&ecintate .i aderarea la principalele or!aniza,ii inter-na,ionale care .i-ar "i adu# #uportul la
dez&oltarea democratic a ace#tora. A#t"el1 n 1222 Republica -oldo&a .i Ucraina1 care .i-au
declarat independen,a "a, de UR00 la doar trei zile di"eren,1 #emneaz %rotocolul cu pri&ire la
#tabilirea rela,iilor diplo-matice1 protocol ce a intrat n &i!oare n acela.i an. Tot n 1222 e#te
#emnat Tratatul de bun &ecintate1 prietenie .i colaborare ntre Republica -oldo&a .i Ucraina1
tra-tat ce pune bazele cooperrii dintre cele dou #tate independente.At3t Republica -oldo&a c3t
.i Ucraina au drept obiecti& principal al politicii e4terne inte!rarea european1 ceea ce pre#upune
e"orturi continue ale #tatelor re#pecti&e n &ederea con"ormrii #itua,iei #ocioeconomice .i
politice la #tandardele europene.
Ca urmare1 e4i#ten,a unor rela,ii de bun &ecintate .i colaborare ntre -oldo&a .i Ucraina
ar con#titui un atu n a#pira,iile lor europene. Ace#ta e#te #cenariul ideal1 n# nu .i cel real.
Colaborarea dintre Republica -oldo&a .i Ucraina ar putea "i caracte-rizat printr-o o#cila,ie
permanent ntre rela,ii bune .i reci1 predomin3nd cele reci. 5n ultimii 16 ani au e4i#tat mai multe
#ubiecte ce au dominat dialo!ul politic dintre Republica -oldo&a .i Ucraina. Unul dintre ace#tea
e#te rolul Ucrainei n re!lementarea di"erendului tran#ni#trean. Ace#t #ubiect e#te important
pentru ambele #tate1 deoarece implic at3t #ecuritatea na,ional a ace#tora1 c3t .i rela,iile lor
comercial-economice .i politice. Ucraina a a&ut un aport con#iderabil n re!lementarea
problematicii tran#ni#trene n perioada 1227-26671 lu3nd n con#idera,ie "aptul c1 la propunerea
ace#teia1 Republica -oldo&a a adoptat n iulie 2662 'e!ea 8Cu pri&ire la pre&ederile de baz ale
#tatutului /uridic #pecial al localit,ilor din #t3n-!a Ni#trului 9Tran#ni#tria:;. Tot n ace#t conte4t1
e#te nece#ar # analizm #itua,ia pri&ind demarcarea "rontierei de #tat1 ce nu a "o#t "inalizat n
raionul *iur!iule.ti .i la Centrala Electric din No&o-Dne#tro&#<. Un alt #ubiect l reprezint
rela,iile comercial-economice .i ener!etice1 e&olu,ia .i #tarea actual a ace#tora.
Scopul i obiectivele teei. Scopul re"eratului rezid n e"ectuarea unei cercetri ample .i
detaliate a#upra rela iilor politice moldo-ucrainene i analiza Tratatului de baz moldo-ucrainean.
5n realizarea #copului mi-am propu# urmtoarele obiective:
relatarea
Cuvintele c!eie" rela ii bilaterale1 Republica -oldo&a1 Ucraina1 Tratat de baz.
3
1. Rela iile politice moldo-ucrainene. Analiza Tratatului de baz moldo-
ucrainean.
Rela,iile de colaborare dintre Republica -oldo&a .i Ucraina reprezint un #ubiect de o
importan, ma/or pentru &ia,a #ocial-politic .i economic a ambelor #tate. Rela,iile diplomatice
ntre Republica -oldo&a .i Ucraina au "o#t #tabilite la 16 martie 1222. Cadrul /uridic al rela,iilor
bilaterale e#te a&an#at1 ntre ambele ,ri "iind #emnate circa 266 acorduri. 'a 2$ octombrie 1222 a
"o#t #emnat Tratatul de bun &ecintate1 prietenie .i colaborare ntre Republica -oldo&a .i
Ucraina1 care a intrat n &i!oare la = ianuarie 122>. Amba#adorul Republicii -oldo&a n Ucraina
e#te Ion 0T?@I'? iar amba#adorul Ucrainei n Republica -oldo&a e#te 0er!Aii %BRO(CDO@.
1
Tratatul de "rontier dintre R. -oldo&a .i Ucraina a "o#t #emnat la Die& la 17 au!u#t 1222
n perioada pre.edin,iei lui %etru 'ucin#cAi .i a intrat n &i!oare n 2662 "iind rati"icat de
autorit,ile comuni#te. Con"orm Acordului ntre *u&ernul Republicii -oldo&a .i *u&ernul
Ucrainei cu pri&ire la colaborarea n problemele !rnicere.ti ambele #tate au con&enit ca p3n la
ncAeierea unui tratat cu pri&ire la "rontier a con#idera "rontiera ntre Republica -oldo&a .i
Ucraina "rontiera e4i#tent ntre R00 -oldo&a .i R00 Ucraina p3n la proclamarea independen,ei
-oldo&ei .i Ucrainei. Con"orm ace#tui Acord #-a pre&zut nceperea lucrrilor de delimitare a
"rontierei .i care #-a "inalizat o dat cu intrarea n &i!oare a Tratatului ntre Republica -oldo&a .i
Ucraina pri&ind "rontiera de #tat. Delimitarea "rontierei de #tat e#te urmat de "aza a doua .i
anume demarcarea1 proce# care con#tituie un #ubiect delicat lund n con#idera,ie "aptul c nu a
"o#t nc "inalizat.
Dup un .ir de reuniuni ale Comi#iei inter!u&ernamentale moldo-ucrainene #-a a/un# la
n,ele!erea c tratatul &a pre&ede #cAimburi de teritorii n zonele localit,ilor *iur!iule.ti1
)a#arabea#ca .i %alanca1 a#t"el n #cAimbul a .apte <ilometri din zona %alanca care e#te #ituat la
"rontiera dintre cele dou #tate1 Ucraina urma # cedeze 166 de metri de pm3nt din zona
con#truc,iei terminalului *iur!iule.ti de pe Dunre. Acea#t decizie a nemul,umit locuitorii din
%alanca care #-au adre#at de nenumrate ori autorit,ilor cer3nd nerati"icarea protocolului
adi,ional Tratatului de +rontier dintre cele dou #tate. Nemul,umirea era pro&ocat de "aptul c
ntre .o#ea .i Aotarul cu Ucraina #e a"lau circa 266 de Aectare la care locuitorii #atului %alanca
con#iderau c nu &or a&ea acce# dac acordul &a "i rati"icat.
%arlamentul Republici -oldo&a a condi,ionat rati"icarea Tratatului de "rontier prin
#emnarea unui re!ulament de e4ploatare a #e!mentului de drum Ode##a E Reni din re!iunea
localit,ii %alanca1 precum .i rati"icarea de ctre RADA 0uprem a Ucrainei a unui alt acord
#emnat n 122F1 pri&ind recunoa.terea reciproc a propriet,ilor a"late pe teritoriul lor1 Republica
1
Relaiile diplomatice moldo-ucrainene - http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala (vizitat
2.!3.2!1"#.
"
-oldo&a de,in3nd pe teritoriul Ucrainei mai multe #ta,iuni balneare e#timate la #ute de mii de
dolari. Recuno#c3nd imper"ec,iunea Tratatului ntre Republica -oldo&a .i Ucraina pri&ind
"rontiera de #tat1 ma/oritatea parlamentar comuni#t1 #pri/init de trei deputa,i din Alian,a
)ra!Ai. l-a rati"icat totu.i cu >$ de &oturi pentru .i 26 mpotri&1 opozi,ia conte#t3nd &eAement
acordul adi,ional pri&ind tran#miterea n proprietate Ucrainei a #ectorului de auto#trad Ode#a-
Reni n re!iunea localit,ii %alanca a Republicii -oldo&a1 precum .i a #ectorului de teren1 prin
care trece ace#ta1 .i re!imul lor de e4ploatare. Con"orm tratatului .i protocolului #u adi,ional
Republica -oldo&a tran#mite n proprietate 9po#e#iune1 "olo#in, .i admini#trare: Ucrainei
#ectorul de auto#trad Ode#a-Reni n re!iunea localit,ii %alanca a Republicii -oldo&a care are o
lun!ime de >1>> <m.1 precum .i #ectorul de teren1 prin care trece ace#ta1 #ectorul tran#mi#
con#tituind proprietatea Ucrainei pe teritoriul Republicii -oldo&a.
2
%rotocolul adi,ional #tipuleaz c e4ploatarea .i de#er&irea auto#trzii .i tuturor con#truc,iilor
nece#are pentru acea#ta pe #ectorul tran#mi# #e n"ptuie#c de Ucraina. Republica -oldo&a are
dreptul de a "olo#i "r plat #ectorul de auto#trad men,ionat iar trecerea locuitorilor localit,ii
%alanca1 care circul cu &eAicule pe teritoriul n&ecinat #ectorului tran#mi#1 #e e"ectueaz pe
drumul de ie.ire la #ectorul indicat la <m =>-F66. Toate celelalte drumuri de ie.ire e4i#tente pe
#ectorul tran#mi# din partea #atului %alanca #unt ncAi#e. %e #ectorul tran#mi#1 Ucraina e#te cea
care e"ectueaz controlul rutier. De a#emenea1 pe #ectorul re#pecti& nu #e &a e"ectua controlul de
"rontier1 &amal .i alte tipuri de control1 care #e e"ectueaz la trecerea "rontierei de #tat.
O alt problem ce pre&aleaz n rela,iile dintre Republica -oldo&a .i Ucraina e#t terminalul
*iur!iule.ti. Darea n e4ploatare a ce#tui obiecti& o"er Republicii -oldo&a ie.ire la -area
Nea!r. Ucraina e#te n!ri/orat de dez&oltarea rapid de ctre Republica -oldo&a a
in"ra#tructurii n acea#t re!iune 9la nceput a "o#t lan#at un terminal petrolier1 apoi primul port de
pa#a!eri .i #e preconizeaz nceperea "unc,ionrii unui terminal cerealier:1 ea con#ider3nd c
a#t"el porturile ucrainene nu numai ca #e con"runta cu o pre#iune din partea noului concurent1 ci #i
cu probleme din partea -oldo&ei in pri&in,a #olu,ionrii cAe#tiunilor de tran#portare auto. 5n ceia
ce pri&e.te propriet,ile Republicii -oldo&a de pe teritoriul Ucrainei con"orm unui acord bilateral
din 22 mai 266G1 Ucraina a recuno#cut dreptul de proprietate al -oldo&ei a#upra unui numr de
F> de obiecti&e1 din totalul de 1671 iar -oldo&a - dreptul de proprietate al Ucrainei a#upra a doua
obiecti&e de pe teritoriul moldo&ene#c1 din totalul de trei. Re!lementarea rela,iilor de proprietate
e#te unul dintre #ubiectele ce continu # rm3ne pe a!enda rela,iilor dintre Republica -oldo&a .i
Ucraina.
$
2
$ratate internaionale la care Republica %oldova e&te parte' $ratatul (ntre Republica %oldova
)i *craina cu privire la frontier de &tat din 1+.!+.1' ,.2' 2!!2' pag."3".
3
Relaiile dintre Republica %oldova )i *craina:viziunea diplomaiei moldovene)ti -
http://www.mfa.gov.md/interviuri-md/"-+-2. (vizitat 2.!3.2!1"#.
/
Rati"icarea Tratatului pri&ind "rontiera de #tat a "o#t urmat de di#en#iuni pri&ind e"ectuarea
controlului comun la po#turilor &amale moldo-ucrainene. Reprezentan,ii %arlamentului European
au recomandat de nenumrate ori autorit,ilor Republicii -oldo&a # in#tituie un control1
deoarece "rontiera de e#t a Republicii -oldo&a nu e#te controlat n mare parte de autorit,ile de
la CAi.inu ci de cele ale autoproclamatei republici tran#ni#trene1 iar #ecurizarea "rontierelor de
#tat e#te unul din an!a/amentele #tatelor membre ale %actului de 0tabilitate pentru Europa de 0ud
- E#t. %entru a dep.i problematica controlului comun al "rontierei de #tat Republica -oldo&a .i
Ucraina n iunie 266= au e4pediat o #cri#oare comun 0ecretarului *eneral al Uniunii Europene
prin care au #olicitat monitorizarea UE a #ectorului tran#ni#trean al "rontierei moldo-ucrainean
9lun!imea totala a Aotarului e#te de 1 222 de <m1 din care F=2 <m re&in #e!mentului
tran#ni#trean:1 precum .i crearea bazei teAnico-materiale pentru o monitorizare permanent pe tot
perimetrul Aotarului moldo-ucrainean.
A#t"el pe data de > octombrie 266= a "o#t #emnat la %alanca -emorandumul trilateral de
a#i#tenta a -i#iunii Uniunii Europene la "rontiera moldo-ucraineana 9EU)A-: 1 acti&itatea ei
"iind lan#at pe $6 noiembrie 266=. -i#iunea e#te un or!an de con#ultan, .i teAnic .i nu are
putere e4ecuti&. %rintre obiecti&ele -i#iunii am putea enumeraH
I Colaborarea cu -oldo&a .i Ucraina n #copul armonizrii #tandardelor .i procedurilor lor de
!e#tionare a "rontierei cu cele n &i!oare n #tatele-membre ale UEJ
I A#i#tarea la ntrirea capacit,ilor pro"e#ioni#te ale #er&iciilor &amale .i de "rontier ale
-oldo&ei .i Ucrainei la ni&el opera,ionalJ
I Dez&oltarea capacit,ilor de analiz a ri#curilorJ
I %er"ec,ionarea cooperrii .i a complimentrii reciproce a #er&iciilor &amale .i de "rontier cu
alte a!en,ii de e4ecutare a le!ilorJ
I %romo&area cooperrii tran#"rontaliere.
Re!imul de "rontier dintre Republica -oldo&a .i Ucraina e#te un #ubiect de di#cu,ii
permanent deoarece deciziile pri&ind re!imul cltoriilor reciproce e#te un #ubiect ce poate #er&i
drept pre#iune n cazul e4i#ten,ei unor contro&er#e de ordin politic. Cet,enii Republicii -oldo&a
precum .i cet,enii Ucrainei nu au ne&oie de &ize pentru a tra&er#a "rontiera. Ace#t "apt a "o#t
re!lementat prin intermediul Acordului ntre *u&ernul Republicii -oldo&a .i Cabinetul de
-ini.tri al Ucrainei pri&ind cltoriile "r &ize ale cet,enilor care a "o#t #emnat la 17 mai 2661
.i a intrat n &i!oare la 27 ianuarie 2662. Con"orm modi"icrilor care au "o#t operate la Acordul
men,ionat1 ncep3nd cu 61.61.266= cet,enii celor dou #tate nu au mai putut "olo#i pa.apoartele
pentru uz intern 9al "o#tei UR00:1 buletinele de identitate .i certi"icatele de na.tere pentru copiii
care nu au atin# &3r#ta de 1G ani1 deoarece ace#tea au "o#t #u#pendate ca documente de trecere a
"rontierei moldo-ucrainene. De.i de#pre ace#t "apt #-a &orbit timp de F ani1 #e reu.ea totu.i
am3narea ace#tei re!lementri "olo#indu-#e ar!umentul lip#ei de bani a multor cet,eni pentru
per"ectarea pa.apoartelor pentru cltorii n #trintate.
.
-en,inerea re!imul de trecere a "rontierei #impli"icat reprezint un a&anta/ pentru ambele
#tate1 precum .i un #emn de #tabilitate n dialo!ul politic. Ucraina bene"iciaz de un "lu4 #tabil de
turi.ti1 iar o e&entual n#prire a re!imului de trecere a "rontierei ar #cAimba radical pre"erin,ele
moldo&enilor ceia ce ar reduce #emni"icati& &eniturile ntreprinztorilor ucraineni. %roblemele ce
,in de "rontiera de #tat #unt de o importan, ma/or n rela,iile de colaborare dintre Republica
-oldo&a .i Ucraina. 5n continuare rm3ne ne#olu,ionat problema "inalizrii proce#ul de
demarca,ie a "rontierei de #tat1 n nord E centrala de la No&o-Dne#tro&#<1 n #ud E re!iunea
portului *iur!iule.ti .i cel mai mare #e!ment E cel tran#ni#trean de pe#te FF6 <m.
De mai mul,i ani centrala de la No&o-Dne#tro&#< e#te #ubiect al unor liti!ii ntre -oldo&a .i
Ucraina. +iind con#truit pe r3ul Ni#tru1 ea ocup un #e!ment de 1> Aectare din teritoriul
-oldo&ei. Centrala de la No&o-Dne#tro&#< e#te con#iderat a "i o ntreprindere cAeie pentru
a#i!urarea #ecurit,ii #i#temului ener!etic al Ucrainei1 dar .i al -oldo&ei. 5n #cAimbul celor 1>
Aectare din teritoriul #u1 Republica -oldo&a ar dori # bene"icieze de o cot-parte din central
n# autorit,ile ucrainene re#pin! cu n&er.unare ace#te preten,ii con#ider3nd c -oldo&a nu a
in&e#tit nimic n con#truc,ia centralei .i de aceia nu ar trebui # nainteze care&a preten,ii. 5n urma
unor di#cu,ii dintre autorit,ile celor dou #tate #-a a/un# la concluzia c re!lementarea rela,iilor
de proprietate n zona centralei de la No&o-Dne#tro&#< &a "i ne!ociat n comple4 cu alte
probleme1 le!ate de demarcarea "rontierei de #tat moldo-ucrainene.
F
2. Rolul Ucrainei n reglementarea conflictului transnistrean.
Ucraina reprezint un "actor important n re!lementarea problematicii tran#ni#trene n
primul r3nd din punct de &edere !eopolitic. Controlul Republicii -oldo&a a#upra ace#tui #e!ment
al "rontierei pan n 266= era redu# de aceia Ucrainei i re&enea un rol de#tul de important n
men,inerea #ecurit,ii la "rontier. Autorit,ile de la CAi.inu de nenumrate ori de#pre lip#a de
control e"icient la "rontiera dintre Ucraina .i zona tran#ni#trean.
5n mai 2661 Republica -oldo&a ader la Or!aniza,ia -ondial a Comer,ului1 ca urmare n
#eptembrie 2661 acea#ta introduce noi .tampile &amale recAem3ndu-le pe cele &ecAi. Acea#t
decizie a dat pe#te cap toate opera,iunile de import E e4port ale Tran#ni#triei1 care din 1226 .i-a
realizat tot comer,ul e4tern prin intermediul .tampilelor &amale ale Republicii -oldo&a. 5n acel
moment1 rela,iile #-au ten#ionat nu doar cu autorit,ile tran#ni#trene dar .i cu cele din Ucraina.
De.i Ucraina recuno.tea n mod necondi,ionat dreptul Republicii -oldo&a de a #tabili noi re!uli
&amale con#idera c deoarece ace#tea nu #unt coordonate cu autorit,ile de la Tira#pol1 &ecAile
.tampile &amale trebuie # rm3n n &i!oare a.a cum pre&ede dreptul interna,ional. Acea#t
#itua,ie a continuat pan la 1= mai 266$ c3nd a "o#t #emnat %rotocolul moldo-ucrainean potri&it
cruia tran#portarea produ#elor prin #er&iciile de control &amal la "rontiera moldo-ucrainean1
"
0&ociaia pentru 1olitic2 34tern2 a Republicii %oldova' 3voluia 1oliticii 34terne a Republicii
%oldova (1+-2!!+#' 3ditura 50R$67605$' 5hi)in2u' 2!!' pag."2.
-
inclu#i& Tran#ni#tria1 &or a&ea loc doar n baza actelor comerciale .i &amale o"iciale ale
CAi.inului.
5n proce#ul de ne!ociere pri&ind re!lementarea problematicii tran#ni#trene Ucraina a a&ut
ntotdeauna rolul de mediator1 ,ar !arant pentru #olu,ionarea pa.nic a con"lictului alturi de
Ru#ia .i O0CE. 5n iulie 2662 la reuniunea de la Die& a .e"ilor !rupurilor de e4per,i din partea
Republicii -oldo&a .i Tran#ni#triei a "o#t prezentat un document elaborat la ini,iati&a comun a
O0CE1 Ru#iei .i Ucrainei. %otri&it ace#tui document Republica -oldo&a urma # #e con#tituie din
"orma,iuni teritorial #tatale cu drept de a a&ea con#titu,ie .i le!i#la,ie proprie1 n principiu un
proiect de "ederalizare care nu a a&ut #or,i de izb3nd.
5n 266F rela,iile dintre Republica -oldo&a .i Ucraina iar.i #e ten#ioneaz. Ca urmare a
unor #pecula,ii din pre#a ucrainean .i tran#ni#trean precum c Ucraina ar permite acce#ul
mr"urilor tran#ni#trene pe teritoriul #u "r de certi"icate de pro&enien, dup introducerea unor
re#tric,ii economice din partea CAi.inului1 Ucraina a Aotr3t # modi"ice procedurile de e4portare
.i tranzitare a mr"urilor pe#te "rontiera moldo-ucrainean. A#t"el1 prin intermediul unei #cri#ori a
0er&iciului @amal de 0tat al Ucrainei care a "o#t e4pediat tuturor #ubdi&iziunilor &amale
ucraine.ti #-au produ# urmtoarele #cAimbriH toate loturile de mr"uri1 declarate n re!imurile
&amale de e4port #au tranzit .i care urmau #a "ie depla#ate pe#te "rontiera de #tat a Ucrainei prin
punctele de trecere K)ol!an-Cru#to&aiaK 9&ama -o!Ailio&-%odol#<:1 K%latono&o-*oianul NouK1
KTimco&o-)ro#teniK1 K0tani#la&ca-@arancauK1 KIo#ipo&ca-Colo#o&oK1 KTimco&o-Colba#naiaK
9&ama Doto&#<:1 KCuciur!an-%er&omai#<K1 K@elicoplo#coie--alae#tiK1 K0la&eano#erbca- )li/nii
CutorK1 K*radinti-Neza&ertailo&caK1 KCuciur!an-No&o#a&itcoieK 9&ama Razdelinaia:urmau # "ie
reorientate pentru a ie.i din teritoriul &amal al Ucrainei. Tra"icul era permi# doar prin punctele de
trecere la "rontiera moldo-ucrainean a"late n !e#tiunea &milor K-o!Ailio&-%odol#<K1
KDelimentiK1 K)el!orod- Dne#tro&#<K .i K%ridunai#<aiaK.
De la 1 au!u#t 266F autorit,ile moldo&ene au re"uzat # mai per"ecteze acte &amale pentru
a!en,ii economici din Tran#ni#tria care nu acti&eaz n con"ormitate cu le!i#la,ia Republicii
-oldo&a a#t"el in#taur3nd un !en de blocad economic1 acea#t ac,iune &enind ca urmare a
deciziei admini#tra,iei tran#ni#trene de a ncAide liceele moldo&ene.ti din re!iune cu predare n
limba rom3n. Tot aici #-au n#cri# .i acuza,iile Republicii -oldo&a la adre#a Ucrainei pri&ind
contrabanda care #e e"ectueaz la "rontiera moldo-ucrainean din zona tran#ni#trean. Drept
r#pun#1 Ucraina a &enit cu noi amenin,ri la adre#a Republicii -oldo&a a&ertiz3nd-o c i &a
cere compen#a,ii pentru pierderile ce le-ar "i #uportat de pe urma #anc,iunilor economice impu#e
de CAi.inu Tran#ni#triei cu ncepere de la 1 au!u#t 266F. 'iti!iul a "o#t #olu,ionat prin
implicarea Uniunii Europene care n 266= a inter&enit prin crearea -i#iunii de A#i#ten, la
"rontier n -oldo&a .i Ucraina. 5n 266G trecerea mr"urilor la "rontiera moldo-ucraineana a
nceput # #e e"ectueze con"orm pre&ederilor %rotocolului dintre 0er&iciul &amal de 0tat din
+
Ucraina #i Departamentului @amal al Republicii -oldo&a pri&ind recunoa.terea reciproca a
documentelor &amale1 comerciale .i de tran#port1 #emnat la 1= mai 266$1 la Die&.
Anul 266= a de&enit un an de r#cruce n proce#ul de re!lementare a problemei tran#ni#trene
pentru c #e modi"ic "ormatul de ne!ocieri1 "ormatul 8$ plu# 2; #e tran#"orm n 8= plu# 2;. 'a
&ecAiul "ormat de ne!ocieri #e altur doi ob#er&atori Uniunea European .i 0tatele Unite1 a#t"el
Ru#ia1 O0CE .i Ucraina .i men,in n continuare rolul de mediatori. 5n mai 266= %re.edintele
Ucrainean &ine cu un plan de re!lementare a problematicii tran#ni#trene cuno#cut #ub numele de
%lanul Iu.cen<o. Ini,iati&a lui @ictor Iu.cen<o #e concentreaz a#upra democratizrii di#trictelor
e#tice ale Republicii -oldo&a ca obiecti& principal pentru o reinte!rare ulterioar mai u.oar n
Republica -oldo&a. %lanul Iu.cen<o a #er&it drept cadru pentru dez&oltarea .i elaborarea unor
documente rele&ante pentru -oldo&a. A#t"el1 n iulie 266= e#te adoptat un proiect de le!e 8Cu
pri&ire la pre&ederile de baz ale #tatutului /uridic #pecial al localit,ilor din #t3n!a Ni#trului
9Tran#ni#tria:1 precum .i alte dou apeluri pri&ind democratizarea .i demilitarizarea re!iunii
tran#ni#trene. De "apt1 de.i a #er&it drept baz pentru adoptarea le!ii #u# men,ionate %lanul
Iu.cen<o a "o#t re#pin#. Cu !reu ne putem ima!ina "aptul c Ru#ia ar permite Ucrainei # preia
ini,iati&a #olu,ionrii problematicii tran#ni#trene ea "iind l#at n umbr.
5n 2667 Reprezentantul 0pecial al Uniunii europene n -oldo&a1 Dalman -iz#ei a declarat
c Uniunea European a.teapt o implicare mai acti& a Ucrainei n re!lementarea problematicii
tran#ni#trene ceia ce denot lip#a unui intere# mani"e#tat pentru #olu,ionarea problematicii date.
Ucraina .i are intere#ele ei n re!iune1 ea nu e#te cointere#at # /oace rolul principal n
re!lementarea tran#ni#trean pentru c o n,ele!ere la ni&elul tuturor actorilor implica,i i-ar "i
mult mai con&enabil.
=
3. Principalele izite bilaterale.
!a niel de "efi de #tate
decembrie 122$J >-7 octombrie 122F 9-.0ne!ur:J 17-12 au!u#t 1222 9%.'ucin#cAi:J 17-12
mai 26611 2$ ianuarie 266=1 1 martie 266=1 2 iunie 266=1 1G iunie 266=1 21 #eptembrie 266=1 2
decembrie 266=1 2$ mai 266G 9@.@oronin:1 "ebruarie 2616 9-.*Aimpu: - &izite la Die& ale
%re.edintelui Republicii -oldo&aJ
2$ octombrie 1222 9'.Dra&ciu<:J 11 martie 122>1 1$ noiembrie 266$ 9'.Ducima:1 22
aprilie 266= 9@.Iu.cen<o: - &izite la CAi.inu ale %re.edintelui Ucrainei.
G iunie 2667 - ntre&ederea bilateral a %re.edin,ilor @.@oronin .i @.Iu.cen<o or!anizat n
perioada de#".urrii la 0an<t-%eter#bur! 9+edera,ia Ru#: a reuniunii Le"ilor de 0tate din C0IJ
/
0&ociaia pentru 1olitic2 34tern2 a Republicii %oldova' 3voluia 1oliticii 34terne a Republicii
%oldova (1+-2!!+#' 3ditura 50R$67605$' 5hi)in2u' 2!!' pag."".

2 octombrie 2662 - ntre&ederea bilateral a %re.edin,ilor -. *Aimpu .i @.Iu.cen<o


or!anizat n perioada de#".urrii la CAi.inu a reuniunii Le"ilor de 0tate din C0IJ
2 iulie 2611 E ntre&ederea bilateral a %re.edin,ilor -.'upu .i @.Ianu<o&ici la BaltaJ
2-$ #eptembrie 2611 - ntre&ederea bilateral a %re.edin,ilor -.'upu .i @.Banu<o&ici n
cadrul reuniunii Le"ilor de 0tate din C0IJ
11 mai 2612 E @izita de lucru n Ucraina a %re.edintelui Republicii -oldo&a N.Timo"ti.
!a niel de "efi de !egislatie
22-2$ iunie 122= - &izita la CAi.inu a %re.edintelui Radei 0upreme a Ucrainei1 A.-orozJ
ianuarie 122> - &izita la Die& a %re.edintelui %arlamentului Republicii -oldo&a1
D.-o,pan.
1>-17 ianuarie 2612 E &izita de lucru n Ucraina a %re.edintelui %arlamentului1 %re.edinte
interimar al Republicii -oldo&a -arian 'upuJ
!a niel de "efi de $uerne
11 au!u#t 122F 9A.0an!Aeli:J F au!u#t 1227 9I.Ciubuc:J 2-16 iulie 26611 12 mai 266=1 $6
decembrie 266=1 22 mai 266G 9@.Tarle&:1 1G ianuarie 2662 9(.*receani:1 1 "ebruarie 2616 9@.
+ilat: - &izite la Die& ale %rim-mini#trului Republicii -oldo&aJ
1G-1> #eptembrie 2611 E ntre&ederea %rim-mini#trului Republicii -oldo&a @. +ilat cu
%re.edintele Ucrainei @.Ianu<o&ici .i %rim-mini#trul Ucrainei N.Azaro& la BaltaJ
27 #eptembrie 2612 E ntre&ederea %rim-mini#trului Republicii -oldo&a @. +ilat cu %rim-
mini#trul Ucrainei N.Azaro&1 cu ocazia participrii la .edin,a Con#iliului Le"ilor de *u&ern C0I
de la Balta.
!a niel de %ini&tri ai Afacerilor '(terne
1G mai 2666 - &izita la Die& a -ini#trului A"acerilor E4terne al Republicii -oldo&a1
N.TbcaruJ
2G iunie 266G - &izita la CAi.inu a -ini#trului A"acerilor E4terne al Ucrainei1 ).Tara#iuc.
7 iunie 266> - &izita la Die& a @iceprim-mini#trului1 -ini#trului A"acerilor E4terne .i
Inte!rrii Europene al Republicii -oldo&a1 A.0tratan.
1F aprilie 2667 - &izita la CAi.inu a -ini#trului A"acerilor E4terne al Ucrainei1
@.O!rz<o.
12 iunie 2667 - &izita la CAi.inu a -ini#trului A"acerilor E4terne al Ucrainei1 @.O!rz<o.
1> decembrie 2662 - &izita la CAi.inu a -ini#trului A"acerilor E4terne al Ucrainei1
%.%oro.en<oJ
> iulie 2611 E @izita n republica -oldo&a a -ini#trului A"acerilor E4terne al Ucrainei
D.*ri.cen<oJ
1!
21-22 ianuarie 261$ - @izita la CAi.inu a -ini#trului A"acerilor E4terne al Ucrainei1
%re.edintele n e4erci,iu al O0CE 'eonid Do/araJ
21 iunie 261$ - ntre&ederea @iceprim-mini#trului1 -ini#trului A"acerilor E4terne .i
Inte!rrii Europene al Republicii -oldo&a1 doamnei Natalia *Aerman1 cu -ini#trul A"acerilor
E4terne al Ucrainei1 dl '.Do/ara1 n cadrul reuniunii mini.trilor a"acerilore e4terne ai #tatelor-
membre ale OCE-N.
G
)*+)!U,-'
Rela,iile de bun &ecintate ntre Republica -oldo&a .i Ucraina reprezinta un atu pentru
a#pira,iile ambelor ,ri de inte!rare european. A#tzi Uniunea European pune un accent
deo#ebit pe #tabilizarea #itua,iei la "rontierele #ale1 iar atitudinea autorit,ilor de la CAi.inu nu
in#pir prea mult ncredere. De.i Republica -oldo&a cu un teritoriu mai mic teoretic ar putea
mai repede adapta #tandardele europene1 dialo!ul cu ,ara &ecin .i pa.ii realiza,i mpreun ar
u.ura cu mult proce#ul. Realit,ile politice actuale1 at3t n Republica -oldo&a c3t .i n Ucraina1
nu "a&orizeaz dez&oltarea democratic a #tatelor ci dimpotri& o pla#eaz ntr-o #tare de repau#.
De aceea *u&ernrile de la CAi.inu .i cea de la Die& &or trebui # depun e"orturi pentru a
dep.i #tarea de ten#iune e4i#tent ntre cele dou #tate1 a#t"el nc3t # poat realiza re"ormele
democratice nece#are unui &iitor european comun1 n #pecial datorit "aptului c ambele #tate
urmeaz # participe n cadrul %arteneriatului E#tic1 proiect lan#at de Uniunea European care
pre&ede cooperare pro"und ntre Armenia1 Azerbaid/an1 )elaru#1 *eor!ia1 Republica -oldo&a .i
Ucraina.
.
1rincipalele vizite bilaterale ale relaiilor moldo-ru&e - http://www.mfa.gov.md/cooperare-
bilaterala (vizitat 2.!3.2!1"#.
11
Drept prioritate a !u&ernri n #"era politicii e4terne a Republicii -oldo&a trebui # "ie
re#tabilirea bunelor rela,ii cu &ecinii1 Ucraina .i Rom3nia. Ucraina reprezint nu doar un #tat
&ecin dar .i un important partener #trate!ic a crui importan, nu poate "i ne!li/at. Direc,iile
principale de colaborare dintre cele dou #tate care trebuie "orti"icate #untH
1. Cooperare .i #pri/in reciproc n domeniul #ecurizrii "rontierelor1 combaterea tra"icului ilicit la
"rontiera e#tic a Republicii -oldo&aJ
2. 0pri/in reciproc pri&ind con#olidarea independen,ei1 #u&eranit,ii .i inte!rit,ii teritoriale a
ambelor #tateJ
$. Dez&oltarea rela,iilor economice dintre cele dou #tate prin "acilitarea comer,ului .i a
e4porturilorJ
F. Cooperare n domeniul ener!etic .i con#olidarea #ecurit,ii ener!eticeJ
=. 0tabilirea unui re!im pri&ile!iat de tra&er#are a "rontiereiJ
G. Dez&oltarea rela,iilor politico-diplomatice n promo&area a#pira,iile europene ale -oldo&ei .i
Ucrainei.
E4i#ten,a .i "orti"icarea rela,iilor n ace#te domenii reprezint un intere# reciproc .i poate
aduce roade ambelor #tate. Rela,iile de bun &ecintate dintre -oldo&a .i Ucraina ar crea o
ima!ine poziti& a ace#tora n Comunitatea European .i ar contribui la dez&oltarea democratic
de mai departe a ace#tora precum .i la dez&oltarea capacit,ilor de a rezi#ta la amenin,rile din
e4terior.

.-.!-*$RA/-'
1. A#ocia ia pentru %olitic E4tern a Republicii -oldo&a1 E&olu ia %oliticii E4terne
a Republicii -oldo&a 91227-2667:1 Editura CARTDIDACT1 CAi inu1 26621
pa!.F6.
2. %rincipalele &izite bilaterale ale rela iilor moldo-ru#e -
AttpHMMNNN.m"a.!o&.mdMcooperare-bilaterala 9&izitat 22.6$.261F:.
$. Rela iile dintre Republica -oldo&a i UcrainaH&iziunea diploma iei moldo&ene ti -
AttpHMMNNN.m"a.!o&.mdMinter&iuri-mdMF>7>2G 9&izitat 22.6$.261F:.
F. Tratate interna ionale la care Republica -oldo&a e#te parte1 Tratatul ntre
Republica -oldo&a i Ucraina cu pri&ire la "rontier de #tat din 17.67.12221 @.221
26621 pa!.F$F.
=. Rela iile diplomatice moldo-ucrainene - AttpHMMNNN.m"a.!o&.mdMcooperare-
bilaterala 9&izitat 22.6$.261F:.
12
G. Amba#ada Republicii -oldo&a n Ucraina - AttpHMMNNN.ucraina.m"a.md 9&izitat
22.6$.261F:.


13