Sunteți pe pagina 1din 3

Art.15 din HG nr. 1.

425 / 2006 modificata cu HG 955 / 2010


1. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru fiecare component a sistemului de
munc respectiv e!ecutant sarcin de munc mi"loace de munc/ec#ipamente de munc i
mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru.
2.ela$orarea %ndeplinirea monitori&area si actuali&area planului de prevenire si protectie'
(.ela$orarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea re)lementrilor de
securitate si sntate %n munc tin*nd seama de particularittile activittilor si ale
unittii/%ntreprinderii precum si ale locurilor de munc/posturilor de lucru si difu&area
acestora %n %ntreprindere si/sau unitate numai dup ce au fost apro$ate de ctre an)a"ator'
4.propunerea atri$u+iilor i rspunderilor %n domeniul securit+ii i snt+ii %n munc ce revin
lucrtorilor corespun&tor func+iilor e!ercitate care se consemnea& %n fia postului cu
apro$area an)a"atorului.

5.verificarea %nsusirii si aplicrii de ctre toti lucrtorii a msurilor prev&ute %n planul de
prevenire si protectie a instructiunilor proprii precum si a atri$utiilor si responsa$ilittilor ce
le revin %n domeniul securittii si snttii %n munc sta$ilite prin fisa postului'
6. %ntocmirea unui necesar de documentatii cu caracter te#nic de informare si instruire
alucrtorilor %n domeniul securittii si snttii %n munc'
,. ela$orarea tematicii pentru toate fa&ele de instruire sta$ilirea %n scris a periodicittii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de munc %n instructiunile propriiasi)urarea informrii si
instruirii lucrtorilor %n domeniul securittii si snttii %n munc si verificarea %nsusirii si
aplicrii de ctre lucrtori a informatiilor primite'
-.ela$orarea pro)ramului de instruire.testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii .
9.asi)urarea intocmirii planului de actiune in ca& de pericol )rav si iminent conform
prevederilor art.101.10, si asi)urarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui '
10.evidenta &onelor cu risc ridicat i specific prev&ute la art. 101.10,'
11. sta$ilirea &onelor care necesita semnali&are de securitate i sntate %n munca sta$ilirea
tipului de semnali&are necesar i amplasarea conform prevederilor Hotr*rii Guvernului nr.
9,1/2006 privind cerin+ele minime pentru semnali&area de securitate i/sau sntate la locul
de munca'
12. evidenta meseriilor i a profesiilor prev&ute de le)isla+ia specifica pentru care este
necesar autori&area e!ercitrii lor'
1(. evidenta posturilor de lucru care necesita e!amene medicale suplimentare'
14. evidenta posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita
testarea aptitudinilor i/sau control psi#olo)ic periodic'
15. monitori&area functionarii sistemelor i dispo&itivelor de protec+ie a aparaturii de msura
i control precum i a instala+iilor de ventilare sau a altor instala+ii pentru controlul no!elor %n
mediul de munca'
16. verificarea strii de func+ionare a sistemelor de alarmare averti&are semnali&are de
ur)enta precum i a sistemelor de si)uranta'
1,. efectuarea controalelor interne la locurile de munc cu informarea %n scris a an)a"atorului
asupra deficien+elor constatate i asupra msurilor propuse pentru remedierea acestora '
1-. %ntocmirea rapoartelor i/sau a listelor prev&ute de #otr*rile Guvernului emise %n temeiul
art. 51 alin. /10 lit. $0 din le)e inclusiv cele referitoare la a&$est vi$ratii &)omot i santiere
temporare i mo$ile'
19. evidenta ec#ipamentelor de munca i urmrirea ca verificrile periodice i dac este ca&ul
incercarile periodice ale ec#ipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente
conform prevederilor din Hotr*rea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerin+ele minime de
securitate i sntate pentru utili&area %n munca de ctre lucrtori a ec#ipamentelor de munca'
20. identificarea ec#ipamentelor individuale de protec+ie necesare pentru posturile de lucru din
%ntreprindere i %ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu ec#ipament individual de
protec+ie conform prevederilor Hotr*rii Guvernului nr. 1.04-/2006 privind cerin+ele minime
de securitate i sntate pentru utili&area de ctre lucrtori a ec#ipamentelor individuale de
protec+ie la locul de munca'
21. urmrirea %ntre+inerii manipulrii i depo&itarii adecvate a ec#ipamentelor individuale de
protec+ie i a %nlocuirii lor la termenele sta$ilite precum i %n celelalte situa+ii prev&ute de
Hotr*rea Guvernului nr. 1.04-/2006'
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prev&ute la art. 10-.1,,'
2(. %ntocmirea evidentelor conform competentelor prev&ute la art. 10-.1,,'
24. ela$orarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrtorii din %ntreprindere
i/sau unitate %n conformitate cu prevederile art. 12 alin. /10 lit. d0 din le)e'
25. urmrirea reali&rii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munca cu prile"ul vi&itelor de
control i al cercetrii evenimentelor'
26. cola$orarea cu lucrtorii i/sau repre&entan+ii lucrtorilor serviciile e!terne de prevenire i
protec+ie medicul de medicina muncii %n vederea coordonrii msurilor de prevenire i
protec+ie'
2,. cola$orarea cu lucrtorii desemna+i/serviciile interne/serviciile e!terne ai/ale altor
an)a"atori %n situa+ia %n care mai mul+i an)a"atori isi desfoar activitatea %n acelai loc de
munca'
2-. urmrirea actuali&rii planului de averti&are a planului de protec+ie i prevenire i a
planului de evacuare'
29. propunerea de sanc+iuni i stimulente pentru lucrtori pe criteriul %ndeplinirii o$li)atiilor
si atri$u+iilor %n domeniul securit+ii i snt+ii %n munca'
(0. propunerea de clau&e privind securitatea i sntatea %n munca la %nc#eierea contractelor de
prestri de servicii cu al+i an)a"atori inclusiv la cele %nc#eiate cu an)a"atori strini'
(1. %ntocmirea unui necesar de mi"loace materiale pentru desfurarea acestor activit+i.
(2. eviden+a ec#ipamentelor &onarea corespun&toare asi)urarea/urmrirea ca verificrile
i/sau %ncercrile periodice ale ec#ipamentelor de munc s fie efectuate la timp de ctre
persoane competente ori alte activit+i necesare potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului
nr.1058/2006 privind cerinele minime pentru mbuntirea securitii i protecia sntii
lucrtorilor care pot !i e"pui unui potenial risc datorat atmos!erelor e"plo#ive ((. alte
activit+i necesare/specifice asi)urrii securit+ii i snt+ii lucrtorilor la locul de munc.

S-ar putea să vă placă și