Sunteți pe pagina 1din 11

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

MEDICINA LEGAL
CURRICULUM
FORMATOR:
Gheorghe Baciu
doctor habilitat n medicin,
profesor universitar
Chiinu 2012
1
I. PRELIMINARII
Medicina legal rere!in" # di$cilin care u"ili!ea! un c#%le& de cun#"in'e i
%e"#de %edic#()i#l#gice de in*e$"iga'ii en"ru re!#l*area r#)le%el#r $#ciale +n rac"ica
#rganel#r de dre",
E&er"i!a %edic#(legal e$"e un r#cedeu rac"ic de -#l#$ire a cerce"ril#r i in-#r%a'iil#r
#)'inu"e +n cadrul cau!el#r enale $au ci*ile. rincialul #)iec"i* -iind $#lu'i#narea r#)le%el#r
de #rdin %edical cu re!en"area c#nclu!iil#r #)iec"i*e i "iin'i-ic argu%en"a"e +n"ru $"a)ilirea
ade*rului $#ci#(/uridic,
Curriculu%(ul la di$cilin *a e*iden'ia $eci-icul ac"i*i"'ii. #)iec"ele i %e"#dele de
cerce"are. #)iec"i*ele i $arcinile $er*iciului %edic#(legal +n ra#r" cu rinciiile a$i$"en'ei
%edicale ac#rda"e #ula'iei +n in$"i"u'iile %edic#($ani"are u)lice. care la r+ndul l#r re$uun #
ac"i*i"a"e de$-ura" +n )a!a unui $e" $eci-ic de ac"e legi$la"i*e. r#cedurale. n#r%a"i*e i
dear"a%en"ale. care regle%en"ea! ne%i/l#ci" #rgani!area i e-ec"uarea lucrril#r %edic#(legale,
O)iec"i*ele cur$ului la Medicina legal a$igur /udec"#ril#r i r#cur#ril#r $u-icien"e
cun#"in'e $eci-ice en"ru #)'inerea unei cali-icri r#-e$i#nale %ai +nal"e la cerce"area
in-rac'iunil#r c#%i$e +%#"ri*a $n"'ii. in*i#la)ili"'ii $e&uale i *ie'ii er$#anei,
Curriculu%(ul la Medicina legal e$"e er-ec"a" +n c#n-#r%i"a"e cu ni*elul "iin'ei
c#n"e%#rane. 'in+nd c#n" de r#gre$ul di$cilinel#r c#ne&e i re*ederile ac"el#r legi$la"i*(
n#r%a"i*e care regle%en"ea! ac"i*i"a"ea +n ra%ur,
0relegerile $+n" #rien"a"e $re $i$"e%a"i!area r#)le%el#r ri#ri"are i in"egra"i*e ale
di$cilinei. $e%inarele i #rele rac"ice $re +n$uirea rincialel#r de&"eri"'i cu carac"er
alica"i* en"ru /udec"#ri i r#cur#ri,
S"udiile de ca! $+n" %eni"e en"ru $"i%ularea g+ndirii $i"ua'i#nale a c#ndi'iil#r ne$"andarde
de areciere a leg"urii de cau!ali"a"e din"re -a"ele an"i$#ciale i c#n$ecin'ele l#r a$ura
*ic"i%el#r,
2
II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
La ni*el de cun#a"ere i +n'elegere1
$ de"er%ine *al#area r#)a"#rie a %edicinii legale i #$i)ili"'ile de
in*e$"igare2
$ iden"i-ice rinciiile de #rgani!are i )a!ele r#cedurale de e-ec"uare a
e&er"i!ei %edic#(legale +n 3eu)lica M#ld#*a2
$ de#$e)ea$c "iurile rinciale ale le!iunil#r r#du$e rin agen'i %ecanici.
-i!ici. chi%ici2
$ di$"ing %#"i*ele e&a%inrii %edic#(legale e er$#ane i cri"eriile de
areciere a gra*i"'ii *"%ril#r c#r#rale2
$ de-inea$c ca"eg#riile i -#r%ele de %#ar"e. $ iden"i-ice %#di-icrile
cada*erice rec#ce i "ardi*e2
$ e&lice %#"i*ele de e&a%inare %edic#(legal a cada*rel#r i %e"#d#l#gia
e&a%inrii l#cului -a"ei2
$ iden"i-ice "iurile de c#ruri delic"e de #rigine )i#l#gic i r#)le%ele
$#lu'i#na"e +n cadrul e&er"i!ei %edic#(legale2
$ di$"ing $eci-icul e-ec"urii e&er"i!el#r %edic#(legale +n c#%i$ie e ca!uri
c#%lica"e i a de-icien'el#r +n ac"i*i"a"ea r#-e$i#nal a lucr"#ril#r %edicali,
La ni*el de alicare1
$ in"erre"e!e c#rec" )a!ele r#ce$uale ale e&er"i!ei %edic#(legale2
$ iden"i-ice le!iunile c#r#rale +n -unc'ie de carac"erul agen"ului "rau%a"ic2
$ alice adec*a" %#"i*ele de e&a%inare %edic#(legal a er$#anel#r *"%a"e
i a cada*rel#r2
$ e&a%ine!e la -a'a l#cului cada*rul i c#rurile delic"e de #rigine )i#l#gic2
$ -#r%ule!e +n"re)ri en"ru $#lu'i#nare adec*a" #)iec"ului de cerce"are
%edic#(legal i ca!ului in*e$"iga",
La ni*el de in"egrare1
$ arecie!e *al#area %edicinii legale +n c#n"e&"ul di$cilinel#r %edicale i
/uridice c#ne&e2
$ c#rele!e c#nclu!iile %edic#(legale cu al"e r#)e e&i$"en"e la ca!2
$ in"erre"e!e in-#r%a'iile %edic#(legale #)'inu"e de e #!i'iile rac"icii
/udiciare,
4
III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Se%e$"rul Nu%r de #re lani-ica"e E*aluare 3e$#n$a)il
de di$cilin
0relegeri Se%inare
III 5 10 C#l#c*iu
di-eren'ia"
6h, 7aciu
IV. TEMATICA I REPRE!ENTAREA ORIENTATIV A ORELOR
a8 Te%a"ica i rere!en"area #rien"a"i* a #rel#r de cur$1
Nr,9# Te%a 3eali!area +n "i% :#re8
1, 7a!ele r#cedurale i de #rgani!are a e&er"i!ei %edic#(
legale,
2
2, E&er"i!a %edic#(legal a ca!uril#r de %#ar"e *i#len" i
a acciden"el#r cu %ul"ile *ic"i%e #%ene"i :"er#ri$%.
cala%i"'i e"c,8,
2
T#"al 5
)8 Te%a"ica i rear"i!area #rien"a"i* a #rel#r rac"ice i la $e%inare1
Nr,9# Te%a 3eali!area +n "i% :#re8
1, Le!iunile %ecanice r#du$e rin #)iec"e c#n"#nden"e.
a$cu'i"e i ar%e de -#c,
2
2, E&er"i!a %edic#(legal a er$#anel#r agre$a"e -i!ic i
$e&ual,
2
4, Cerce"area %edic#(legal a cada*rului la -a'a l#cului i
r#ce$ul de iden"i-icare,
2
5, ;i$cu'ii e ca! i %#$"re "e%a"ice din %u!eu, 2
<, E&er"i!a %edic#(legal a c#ruril#r delic"e de #rigine
)i#l#gic,
2
T#"al 10
5
V. OBIECTIVELE DE REFERIN" I CON"INUTURI
O)iec"i*ele de re-erin' C#n'inu"uri
( $ de-inea$c rinciiile de #rgani!are a
$er*iciului %edic#(legal2
( $ iden"i-ice )a!ele legi$la"i*e i r#cedurale a
ac"i*i"'ii %edic#(legale2
( $ de"er%ine #)iec"ele de cerce"are i -#r%ele
e&er"i!el#r %edic#(legale2
( $ enu%ere c#%#nen"ele #)liga"#rii a
#rd#nan'ei de e-ec"uare a e&er"i!ei %edic#(
legale2
( $ e&lice i%#r"an'a en"ru /udeca" a
c#nclu!iil#r %edic#(legale2
( $ e*iden'ie!e %#"i*ele de recu!are i de
ar"iciare +n edin'a de /udeca" a e&er'il#r2
( $ enu%ere ca!urile de e&er"i!e %edic#(
legale e d#$are enale i ci*ile i +n ca!ul
a$i$"en'ei %edicale de-ec"u#a$e,
Introducere n studiul Medicinii
legale:
# C#nce"ul. rinciiile de #rgani!are i
)a!ele r#cedurale ale ac"i*i"'ii
%edic#(legale2
# O)iec"ele de cerce"are i %#"i*ele de
e&a%inare,
( $ de-inea$c -en#%enul %#r'ii. %#ar"ea
aaren". clinic i )i#l#gic2
( $ enu%ere -#r%ele. ca"eg#riile i genul %#r'ii
+n a$ec" %edic#(/uridic2
( $ e*iden'ie!e %#di-icrile cada*erice rec#ce
i "ardi*e2
( $ $"a)ilea$c diagn#$"icul %#r'ii a #%ului la
-a'a l#cului2
( $ enu%ere $arcinile i e"aele de cerce"are a
cada*rului la -a'a l#cului2
( $ carac"eri!e!e $eci-icul cerce"rii cada*rului
+n acciden"e ru"iere i al"e -#r%e de %#ar"e
*i#len"2
( $ in"erre"e!e "ac"ica r#cur#rului la
cerce"area acciden"el#r cu %ul"ile *ic"i%e
#%ene"i. iden"i-icarea l#r2
( $ -#r%ule!e $eci-icul cerce"rii cada*rel#r
de runci la -a'a l#cului2
( $ anali!e!e carac"erul di$"rugerii cada*rului
de c"re in$ec"e i ani%ale2
( $ argu%en"e!e %#"i*ele i #rgani!area
cerce"rii cada*rului e&hu%a"2
( $ e*iden'ie!e -#r%ele e"el#r de $+nge
dei$"a"e la -a'a l#cului2
( $ -#r%ule!e cerin'ele -a' de ridicarea.
a%)alarea i e&edierea c#ruril#r delic"e la
cerce"ri %edic#(legale2
( $ de-inea$c +n"re)rile adre$a"e $re
re!#l*area e&er"i!ei a c#ruril#r delic"e
Expertiza pe cadavre:
= Cri"eriile de $"a)ilire a %#r'ii i
*echi%ea ei,
= 0rinciiile de cerce"are a cada*rului la
-a'a l#cului2
= Seci-icul e&a%inrii c#ruril#r
delic"e de #rigine )i#l#gic de la -a'a
l#cului2
( $ enu%ere %#"i*ele e&er"i!ei %edic#(legale
a er$#anel#r +n *ia'2
( $ de-inea$c n#'iunea de *"%are c#r#ral2
Expertize pe persoane:
= M#dali"a"ea e&a%inrii %edic#(legale
a er$#anel#r +n *ia'2
<
( $ iden"i-ice cri"eriile i gradul de areciere a
gra*i"'ii *"%ril#r c#r#rale2
( $ de-inea$c *"%rile c#r#rale gra*e2
( $ de-inea$c *"%rile c#r#rale de grad
%ediu i u#r2
( $ -#r%ule!e n#'iunea de )"aie. chinuire i
"#r"urare2
( $ -#r%ule!e e&er"i!ele $"ril#r de $n"a"e.
$i%ulare. agra*are i di$i%ulare2
( $ anali!e!e e&er"i!ele -ilia'iei. %#"i*ele i
-#r%ele de #rgani!are2
( $ carac"eri!e!e in-rac'iunile $e&uale. ca!urile
de na"ere recen",
= >"%rile c#r#rale. cri"eriile i
gradul l#r de gra*i"a"e2
= Cerce"rile in-rac'iunil#r cu carac"er
$e&ual. $"rile $e&uale c#n"e$"a)ile,
( $ enu%ere -ac"#rii "rau%a"i!an'i i
%ecani$%ele l#r de ac'iune2
( $ re!in"e cla$i-icarea -ac"#ril#r "rau%a"i!an'i2
( $ e*iden'ie!e "iurile le!iunil#r %ecanice cu
#)iec"e c#n"#nden"e2
( $ carac"eri!e!e "iurile i carac"erul lgil#r
r#du$e cu #)iec"e a$cu'i"e2
( $ de-inea$c "rau%ele r#du$e rin cdere i
recii"are2
( $ carac"eri!e!e -ac"#rii "rau%a"ici ai
+%uc"urii rin ar%ele de -#c2
( $ -#r%ule!e r#)le%ele e&er"i!ei %edic#(
legale +n ca!urile de +%ucare2
( $ enu%ere di$"an'ele +%uc"urii +n a$ec"
%edic#(legal2
( $ $eci-ice e&er"i!ele %uni'iei i a
di$#!i"i*el#r e&l#!i)ile,
Expertiza leziunilor mecanice:
= N#'iuni de "rau% i -ac"#rii
"rau%a"i!an'i2
= 0ar"iculari"'ile le!iunil#r r#du$e cu
#)iec"e c#n"#nden"e2
= Seci-icul le!iunil#r r#du$e cu
#)iec"e a$cu'i"e2
= Le!iunile )ali$"ice,
= Cri"eriile de iden"i-icare a #)iec"el#r
*ulneran"e,
( $ de-inea$c n#'iunea de "rau%a"i$% rin
"ran$#r"2
( $ re!in"e cla$i-icarea %i/l#acel#r de
"ran$#r"2
( $ enu%ere "iurile de "rau%a"i$%e rin
au"#%#)ile2
( $ e*iden'ie!e %ecani$%ul de r#ducere a
le!iunil#r au"#2
( $ enu%ere -#r%ele de le!iuni r#du$e cu
au"#%aini2
( $ re!in"e le!iunile $eci-ice i carac"eri$"ice
en"ru "rau%ele rin au"#%#)ile2
( $ anali!e!e *al#area cerce"rii +%)rc%in"ei
i +ncl'%in"ei ale *ic"i%ei "rau%a"i$%ului
au"#2
( $ e*iden'ie!e "iurile i %ecani$%ele
"rau%el#r r#du$e de %#"#cicle"e2
( $ -#r%ule!e rincialele +n"re)ri adre$a"e
en"ru $#lu'i#narea e&er"i!ei %edic#(legale a
"rau%el#r ru"iere2
( $ re!in"e %ecani$%ele de "rau%a"i!are rin
"rac"#are cu r#'i2
Expertiza medico-legal a traumelor
de transport:
= 0ar"iculari"'ile cerce"rii
"rau%a"i$%el#r rin %i/l#ace de
"ran$#r"2
= Mecani$%ul de r#ducere i $eci-icul
le!i#nal +n "rau%a"i$%e cu au"#%aini.
%#"#cicle"e i "rac"#are cu r#'i2
= Seci-icul "rau%a"i$%el#r -er#*iare i
aeriene,
?
( $ $eci-ice %ecani$%ele i carac"erul le!i#nal
ale "rau%el#r -er#*iare2
( $ -#r%ule!e $arcinile i $eci-icul cerce"rii
"rau%a"i$%ului a*ia"ic,
( $ -#r%ule!e n#'iunea de a$-i&ie2
( $ de-inea$c cla$i-icarea a$-i&iil#r %ecanice2
( $ anali!e!e -en#%enul $+n!urrii i
$eci-icul cerce"rii la -a'a l#cului2
( $ carac"eri!e!e $"rangularea cu la'ul i
$ugru%area. ar"iculari"'ile de cerce"are2
( $ de%#n$"re!e $eci-icul c#%re$iei "#rac#(
a)d#%inale ca -#r% de a$-i&ie %ecanic2
( $ in"erre"e!e di-eren'a din"re +nec. %#ar"ea +n
a i re"en'ia cada*rului +n a2
( $ enu%ere -#r%ele a$-i&iil#r rin #clu!ii ale
cil#r re$ira"#rii2
( $ -#r%ule!e $eci-icul anche"rii ca!uril#r de
%#ar"e +n $a'ii +nchi$e i $e%i+nchi$e ca
a"#l#gie regi#nal,
Expertiza asfixiilor mecanice:
= 6enerali"'i ale $"ril#r de a$-i&ie i
%ecani$%ului %#r'ii,
= A$-i&iile rin c#%re$iunea g+"ului i
"#racelui,
= A$-i&iile rin #clu!ia cil#r
re$ira"#rii,
= A$-i&ii rin aer c#n-ina",
( $ de-inea$c n#'iunea de "#&ic i "#&ici"a"e2
( $ de"er%ine cla$i-icarea in"#&ica'iil#r +n
a$ec" /uridic i %edic#(legal2
( $ -#r%ule!e $eci-icul cerce"rii la -a'a
l#cului +n %#ar"e rin in"#&ica'ie2
( $ $"a)ilea$c $eci-icul in"#&ica'iil#r cu
dr#guri i %edica%en"e2
( $ e&lice $eci-icul cerce"rii in"#&ica'iil#r cu
lan"e i ciuerci #"r*i"#are2
( $ anali!e!e in"#&ica'iile ali%en"are +n l#curile
u)lice2
( $ carac"eri!e!e cerce"rile ca!uril#r de
in"#&ica'ii acu"e cu e$"icide,
Expertiza intoxicaiilor acute:
= N#'iuni de "#&ic#l#gie %edic#(legal
i cla$i-icarea "#&icel#r,
= Seci-icul in"#&ica'iil#r cu re!#nan'
$#cial,
= Cerce"area la -a'a l#cului +n ca!urile
de in"#&ica'ii,
( $ de-inea$c %ecani$%ul dereglrii $n"'ii
rin ac'iunea general a "e%era"urii +nal"e
a$ura #rgani$%ului u%an :hier"er%ie82
( $ e&lice cau!a %#r'ii +n incendii.
car)#ni!area cada*rului2
( $ de"er%ine *al#area cerce"rii cenuii la
$u$iciunea de ardere cri%inal a cada*rului2
( $ carac"eri!e!e -ac"#rii de ri$c al %#r'ii rin
hi#"er%ie :ac'iunea general al "e%era"urii
$c!u"e82
( $ $"a)ilea$c $"ra"egia e&a%inrii l#cului
-a"ei +n ca! de elec"r#cu'iune cu curen"
"ehnic2
( $ e&un e-ec"ele de %ani-e$"are a ac'iunii
curen"ului elec"ric i -ulgera'iei2
( $ de-inea$c n#'iunea de )ar#"rau% i
c#ndi'iile +n care $e r#duc2
( $ enu%ere #$i)ili"'ile de ac'iune e&ce$i* a
radia'iil#r i#ni!an"e a$ura #%ului,
Expertiza patologiilor produse prin
ageni fizici:
= Ac'iunile "e%era"uril#r +nal"e
:hier"er%ia8,
= Ac'iunile "e%era"uril#r $c!u"e
:hi#"er%ia8,
= Elec"r#cu'ia i -ulgera'ia,
= 7ar#"rau%a i radia'ia i#ni!an",
@
VI. EVALUAREA DISCIPLINEI
E*aluarea curen" a cun#"in'el#r1
( lucrri $i"ua'i#nale de c#n"r#l e %#$"re "e%a"ice de %u!eu i ra#ar"e de e&er"i!e
%edic#(legale2 $"udiu de ca! al e&a%inrii e er$#ane i cada*re :du a$i$"area la
au"#$ie +n %#rg8,
E*aluarea $u%a"i*1
( e&a%en,
M#$"r de e*aluare
Su)iec"ul 11 E&er"i!a %edic#(legal a er$#anei +n *ia',
1,1, Enu%ra'i cri"eriile de areciere a gra*i"'ii *"%rii c#r#rale,
Su)iec"ul 21 Cerce"area la -a'a l#cului +n ca! de in"#&ica'ie,
2,1, Indica'i +n care ca!uri la cerce"area l#cului -a"ei nu *a e&i$"a eric#l en"ru
in"#&ica'ie a %e%)ril#r echiei,
Su)iec"ul 41 Elec"r#"rau%a,
4,1, ;e"er%ina'i +n care ca!uri de %#ar"e rin elec"r#cu'ie e c#rul *ic"i%ei *a li$i
A%arca elec"ricB,
1,5, S"udiu de ca!
Ce", 0,. 45 ani. +n a$cen$#rul $i"alului. unde $e a-la la "ra"a%en" i rec#ni!a" $re
e&"ernare. a -#$" +n/unghia" de # er$#an necun#$cu", ;in a$cen$#r a iei" de $ine $"""#r
cer+nd a/u"#r i +n $cur" "i% a c!u" la #dea $+nger+nd, ;e urgen' a -#$" "ran$-era" +n $ec'ia
de chirurgie i lua" la #era'ie, Cn "i%ul #era'iei $(a c#n$"a"a" lag ene"ran" a cu"iei
"#racice e $"+nga cu le!area c#rdului. laga a -#$" $u"ura", ;u in"er*en'ia chirurgical
$"area $n"'ii $(a a%eli#ra". eric#l en"ru *ia' nu e&i$"a, La a a$ea !i acien"ul a -#$"
e&"erna" +n $"are $a"i$-c"#are en"ru $ura*egherea %edicului de -a%ilie la d#%iciliu. iar la
15(cea !i du e*eni%en" a leca" la $er*iciu,
Medicul legi$". anali!+nd d#cu%en"ele %edicale a cali-ica" le!iunea la ce", 0,. dre"
*"%are c#r#ral u#ar. +n )a!a cri"eriului dereglrii $n"'ii de $cur" dura",
;e"er%ina'i c#rec"i"udinea arecierii gradului de *"%are c#r#ral,
Su)iec"e en"ru e*aluarea $u%a"i*
1, N#'iunea de Medicin legal ca di$cilin de $"udiu. #rgani!area $er*iciului,
2, D#r%ele de e&er"i! %edic#(legal,
4, O)iec"ele de cerce"are %edic#(legal,
5, M#dul de #rgani!are i e-ec"uare a e&er"i!el#r,
<, O)liga'iunile. dre"urile i re$#n$a)ili"a"ea e&er"ului,
?, 3ecu!area e&er"ului,
@, 0ar"iciarea %edicului legi$" la in"er#ga"#riu,
E, 0ar"iciarea %edicului legi$" la rec#n$"i"uirea l#cului -a"ei,
F, 0ar"iciarea %edicului legi$" la /udeca",
10, Arecierea c#nclu!iil#r %edic#(legale de r#cur#r i +n edin'a de /udeca",
11, ;#cu%en"a'ia e&er"i!ei %edic#(legale,
12, Seci-icul e-ec"urii e&er"i!ei %edic#(legale +n ca!urile a$i$"en'ei %edicale
de-ec"u#a$e,
14, M#"i*ele e&er"i!ei %edic#(legale e d#$arele enale i ci*ile,
15, C#%#nen"ele #)liga"#rii a #rd#nan'ei :$#lici"rii8 de e-ec"uare a e&er"i!ei %edic#(
legale,
1<, Cerce"area cada*rului la -a'a l#cului. e"aele de e*aluare i $arcinile,
1?, M#"i*ele i #rgani!area cerce"rii cada*rului e&hu%a",
E
1@, Seci-icul cerce"rii cada*rel#r de n#u(n$cu'i :runcuciderea8,
1E, Sarcinile %edicului $eciali$" care ar"ici la e&a%inarea cada*rului la l#cul
dei$"rii,
1F, Carac"erul %acr#$c#ic al -#r%el#r e"el#r de $+nge dei$"a"e la -a'a l#cului,
20, Cerin'ele -a' de ridicarea. a%)alarea i e&edierea c#ruril#r delic"e la cerce"ri
%edic#(legale,
21, Cn"re)rile care cer re!#l*a"e +n cadrul e&er"i!ei %edic#(legale a ur%el#r de $+nge,
22, Seci-icul cerce"rii cada*rului la -a'a l#cului +n ca! de acciden"e ru"iere :au"#. "ren8,
24, Tac"ica r#cur#rului la cerce"area acciden"el#r $#lda"e cu %ul"ile *ic"i%e #%ene"i
:cala%i"'i na"urale $au "ehn#gene. ac"e de "er#ri$% $au %ili"are e"c,8,
25, ;iagn#$"icul %#r'ii )i#l#gice a #%ului la -a'a l#cului2 %#ar"ea aaren" i clinic,
2<, D#r%ele. ca"eg#riile i genurile %#r'ii +n a$ec" %edic#(/uridic,
2?, M#di-icrile cada*erice rec#ce. "ardi*e i c#n$er*a"#are,
2@, ;i$"rugerea cada*rel#r de c"re in$ec"e i ani%ale,
2E, Dac"#rii "rau%a"i!an'i. -#r%ele de ac'iune i cri"eriile de iden"i-icare a #)iec"el#r
*ulneran"e,
2F, Tiurile le!iunil#r %ecanice cu #)iec"e c#n"#nden"e :e&c#ria'ii. echi%#!e. lgi.
lu&a'ii. -rac"uri. e"c,8,
40, Tiurile i carac"erul le!iunil#r r#du$e cu #)iec"e a$cu'i"e,
41, Carac"erul le!i#nal +n acciden"e cu "ra-ic ru"ier,
42, Le!iuni r#du$e rin cdere i recii"are,
44, Le!iunile r#du$e rin ar%ele de -#c. -ac"#rii "rau%a"i!an'i ai +%uc"urii,
45, 0r#)le%ele e&er"i!ei %edic#(legale +n +%ucare,
4<, ;i$"an'ele +%uc"urii +n a$ec" %edic#(legal i carac"erul le!i#nal,
4?, Le!iuni rin ar%ele de *+n"#are i ra-ale au"#%a"e,
4@, E&er"i!a %uni'iei i di$#!i"i*el#r e&l#!i)ile,
4E, A$-i&iile %ecanice. cla$i-icarea l#r,
4F, S+n!urarea. $eci-icul cerce"rii la -a'a l#cului,
50, S"rangularea cu la'ul i $ugru%area. ar"iculari"'ile de cerce"are,
51, Cnecul. %#ar"ea +n a i $e%nele de re"en'ie a cada*rului +n a,
52, A$-i&ie rin c#%re$ie "#rac#(a)d#%inal,
54, Seci-icul anche"rii ca!uril#r de %#ar"e +n $a'ii +nchi$e i $e%i+nchi$e,
55, Seci-icul anche"rii ca!uril#r de %#ar"e +n incendii. car)#ni!area cada*rel#r,
5<, Seci-icul anche"rii +n ca! de %#ar"e rin elec"r#cu'ie i -ulgera'ie,
5?, Su)$"an'ele "#&ice. cla$i-icarea in"#&ica'iil#r +n a$ec" /uridic i %edic#(legal,
5@, T#&ic#%aniile. in"#&ica'iile cu %edica%en"e i dr#guri,
5E, Seci-icul e&a%inrii la -a'a l#cului +n ca! de %#ar"e rin in"#&ica'ii,
5F, In"#&ica'iile cu e$"icide. de"ergen'i i %e"an#l,
<0, In"#&ica'iile ali%en"are cu lan"e i ciuerci #"r*i"#are,
<1, E&er"i!a %edic#(legal a in-rac'iunil#r $e&uale, A*#r"ul ilegal,
<2, M#"i*ele e&er"i!ei %edic#(legale a er$#anel#r +n *ia' i r#)le%ele care nece$i"
re!#l*are,
<4, Cri"eriile de areciere a gradului de gra*i"a"e a *"%ril#r c#r#rale,
<5, >"%rile c#r#rale gra*e,
<<, >"%rile c#r#rale de grad %ediu i u#r,
<?, N#'iunile de )"aie. chinuire i "#r"urare,
<@, E&er"i!a $"rii de $n"a"e. $i%ulare. di$i%ulare. agra*are i )#lile ar"i-iciale,
<E, 0r#)le%ele lega"e de "#r"urarea c#ilului,
<F, E&er"i!a -ilia'iei. %#"i*ele i #rgani!area,
F
VII. REFERIN"E BIBLIOGRAFICE
Ac$e%e %egi&%a$i'e (i )or*a$i'e:
1, Legea 3eu)licii M#ld#*a cu ri*ire la e&er"i!a /udiciar. c#n$"a"rile "ehnic#("iin'i-ice i
%edic#(legale 99 M#ni"#rul O-icial al 3eu)licii M#ld#*a. 2000. nr,155(15<,
2, Legea #cr#"irii $n"'ii. nr,511(E din 41,0<,1FF< 99 M#ni"#rul O-icial al 3eu)licii M#ld#*a.
1FF<. nr,4594@4,
4, C#dul de r#cedur ci*il al 3eu)licii M#ld#*a :Legea nr,110@(1<,0?,0<,20028 99 M#ni"#rul
O-icial al 3eu)licii M#ld#*a. 2002. nr,E2(E?,
5, C#dul enal al 3eu)licii M#ld#*a :Legea nr,FE<(1<.1E,05,20028 99 M#ni"#rul O-icial al
3eu)licii M#ld#*a. 2002. nr,12E(12F,
<, C#dul de r#cedur enal al 3eu)licii M#ld#*a :Legea nr,122(1<.15,04,20048 99 M#ni"#rul
O-icial al 3eu)licii M#ld#*a. 2004. nr,105(110,
?, 3egula%en"ul Cen"rului de Medicin Legal e l+ng Mini$"erul Sn"'ii. ar#)a" rin
G#"r+rea 6u*ernului 3eu)licii M#ld#*a 99 M#ni"#rul O-icial al 3eu)licii M#ld#*a. 2004.
nr,?(E,
@, 3egula%en"ul de areciere %edic#(legal a gra*i"'ii *"%rii c#r#rale. ar#)a" rin
#rdinul Mini$"erului Sn"'ii nr,1FF din 2@ iunie 2004 99 M#ni"#rul O-icial al 3eu)licii
M#ld#*a. 2004. nr,1@0(1@2,
E, Arecierea %edic#(legal a gra*i"'ii *"%rii c#r#rale +n "rau%ele crani#(cere)rale
:indica'ii %e"#dice8. ar#)a" rin #rdinul Mini$"erului Sn"'ii nr,1<@ din 40,0<,200<,
Chiinu1 C0 Medicina. 200<,
Li$era$ura reco*a)+a$,:
1, A$r$"#ae >,. 6rig#riu C,. Scricaru C, Ghid practic de medicin legal. Iai,
2, 7aciu 6h, Aspecte medico-legale de victimologie 99 Ma"erialele C#n-erin'ei anuale a USMD,
Chiinu. 1FF@,
4, 7aciu 6h, Medicina Legal, Chiinu1 3u&anda. 1FFF,
5, 7aciu 6h, Bazele legislative i procedurale ale activit!ii serviciului medico-legal din
"epublica Moldova 99 3e*i$"a INDO(ME;. 2005. nr,2,
<, 7aciu 6h, #arcinile serviciului medico-legal n accidente cu numeroase victime omeneti 99
Ma"erialele C#n-erin'ei a 2(a a %edicil#r legi"i din 3eu)lica M#ld#*a, Chiinu. 200?,
?, 7aciu 6h, $aloarea informa!iilor cu caracter medico-legal n procesul de urmrire penal 99
A*#ca"ul ##rului. 200@. nr,12,
@, 7aciu 6h, %ptimizarea procesului de studiu la disciplina medicina legal 99 Curierul
Medical. 200E. nr,1,
E, 7aciu 6h, &'pertiza medico-legal a cadavrului i persoanei, Chiinu1 CE0 Medicina.
200E,
F, 7aciu 6h,. 7ala)an >, "olul social al medicinii legale i aportul ei la nfptuirea actului de
(usti!ie 99 Sn"a"ea u)lic. ec#n#%ie i %anage%en" +n %edicin. 200@. nr,2,
10, 7aciu 6h,. 0dure A, $alorificarea cunotin!elor medico-legale n pregtirea profesional a
medicilor 99 Ma"erialele C#n-erin'ei "iin'i-ice dedica"e /u)ileului de 1F0 ani de la -#ndarea
SC3, Chiinu. 200@,
11, 7aciu 6h,. 0dure A,. Hare >, Traumatismele mecanice n aspect medico-legal. ) Chiinu1
CE0 Medicina. 200?,
12, 7eli >l, *ndreptar de practic medico-legal. 7ucure"i. 1FF0,
14, 7eli >l, +ratat de medicin legal, 7ucure"i. 1FF<. *#l,I(II,
15, ;#lea I,. ;#ra S,. 7aciu 6h,. 0dure A,. C#ciug I,. 3/ic#*a S, &'pertiza (udiciar n
cauzele privind minorii. Chiinu1 Ed, C#%)ina"ul 0#ligra-ic. 200<,
1<, Macelaru >, Balistica (udiciar, 7ucure"i. 1F@2,
1?, M#raru I, Medicina Legal, 7ucure"i. 1F?@,
10
1@, 0dure A,. 7aciu 6h,. Cu*in#* I, ,alitatea documenta!iei medico-legale-concep!ie
important pentru organul de urmrire penal 99 Ma"erialele C#n-erin'ei a 2(a a %edicil#r
legi"i din 3eu)lica M#ld#*a, Chiinu. 200?,
1E, 0er/u(;u%)ra* ;,. Mrgineanu >, +eorie i practic medico-legal, Clu/(Na#ca. 1FF?,
1F, Scricaru 6h,. Ci#rnea T,. Ian#*ici N, Medicina i drept, Iai1 Juni%ea. 1F@F,
20, Scricaru C,. I#an 7ea"rice. Medicina Legal n (usti!ie, Iai. 2001,
21, Te"erce* >,. Ma"eicic >,. 0dure A, &'aminarea medico-legal a cadavrului la fa!a locului
-material didactic.. ) Chiinu. 2005,
22, Ungurean S, Medicina Legal, Chiinu. 1FF4,
24, IJKLLJ M,N, /012 20345678 943:;:6<, MOPQJR.1F<F,
25, IQOSOJ T,N, =034567-943:;:62>?@ A>2B41C:D? B7E14F346:8 C0B<9: B14394C?9:.
MOPQJR. 1F@E,
2<, URVW X,Y, =7B17C:EG@4972CH : B7E14F346:@ I103678 >G4C>: B1: 44 >79B1422::.
Z[\[]LJ. 1FE0,
2?, Z^_QOJ T, =03456?@ 943:;:6?, MOPQJR. 1FF0,
2@, `OSOJ T,a,. URbRcR]d] `,T,. eRPfRJPQ[g h,N, /012 G4>;:8 B7 20345678 943:;:64.
YR]Qi(`LiL^bW^j. 1FFF,
2E, `RWQOJ T,Y,. k[JOKL^OJ l,l, =03456?@ 943:;:6? : 203456?@ B2:J:?C1:@ -3G@
K1L?>7E., MOPQJR. 2000,
2F, YQOS[] N,T, =034567-943:;:62>74 :22G437E?6:4 B7E14F346:8 105@M:9: B14394C?9:.
) YR^RiOJ. 1F?0,
40, YOfOc[] I,I,. YOfOc[] m,I, N0>7E732CE7 B7 2034567-943:;:62>78 A>2B41C:D4 C10B?.
MOPQJR. 1FF@,
41, YOfOc[] I,I, =034567-943:;:62>?@ A>2B41C:D? E 2G0O?@J ?EC7975:GH678 C1?E9<.
MOPQJR, 1F?E,
42, =03456?@ 943:;:6? :SOK ^LK, T,T, hOn[f[]R8, MOPQJR. 1F@5,
11