Sunteți pe pagina 1din 33

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#


AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I %a
SUDAREA N MEDIU DE GAZ PROTECTOR
DOMENIU+ MECANIC
NIVEL+ 2
CALI,ICARE+ SUDOR
Martie 2-
MECICNDIPT / UIP
AUTORI,
Salai Maria . /ro0e1or, 2ru/ colar I34u1trial 5Ale6a34ru Po//7 Re8i9a
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"
CUPRINS
#( COMPETENE SPECI,ICE MODULULUI DE PRACTIC :::::::::::( ;
2( IN,ORMAII DESPRE SPECI,ICUL A2ENILOR ECONOMICI LA CARE SE
DES,OAR STA2IUL DE PRACTIC ::::::::::::::::::( ;
De1crierea acti<it=9ilor 4erulate 4e a>e3tul eco3o?ic cu care u3itatea 8colar= a
@3cheiat co3<e39ia ca4ru ::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ;
De1crierea loca9iei u34e @8i 4e10=8oar= acti<itatea a>e3tul eco3o?ic:: !
De/arta?e3tele @3 care 1e /oate e0ectua /ractica ::::::::::((( !
,acilit=9ile /e care le o0er= a>e3tul eco3o?ic ele<ilor a0la9i @3 /ractic=:(( !
OAli>a9iile ele<ului /ractica3t 0a9= 4e a>e3tul eco3o?ic :::::::(((( '
)( MODALITI DE OR2ANIBARE A PRACTICII :::::::::::::::(((( $
Deo1eAirile 4e or>a3iCare ale /racticii co?a1ate 4e /ractica cure3ta :((( $
Perioa4a i3 care 1e 4e10=8oara /ractica :::::::::::::::( $
&( RECOMANDRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SNTATE I
SECURITATEA MUNCII ::::::::::::::::::::::::::( $
;( INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DES,URRII
PRACTICII :::::::::::::::::::::::::::::::(( #
!( OR2ANIBAREA EVALURII :::::::::::::::::::::::(( #)
E<aluarare 0or?ati<= :::::::::::::::::::::::((( #)
E<aluarea 1u?ati<= ::::::::::::::::::::::::( #&
'( ANE*E :::::::::::::::::::::::::::::::::( #;
ANE*A # . ,i8a 4e oA1er<a9ie 3r( # ::::::::::::::::: #!
ANE*A 2 % ,i8a 4e oA1er<a9ie 3r( 2 :::::::::::::::::( #'
ANE*A ) % ,i8a 4e oA1er<a9ie 3r( ) :::::::::::::::::( #$
ANE*A & % ,i8a 4e oA1er<a9ie 3r( & :::::::::::::::::( #-
ANE*A ; . DPS /e3tru e6erci9iul #(#( :::::::::::::::: 2
ANE*A ! . ,i8a 4e lucru /e3tru e6erci9iul #(#( :::::::::::: 2#
ANE*A ' . DPS /e3tru e6erci9iul #(2( :::::::::::::::: 22
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
#
ANE*A $ . ,i8a 4e lucru /e3tru e6erci9iul #(2( :::::::::::: 2)
ANE*A - . DPS /e3tru e6erci9iul #()( :::::::::::::::: 2&
ANE*A # . ,i8a 4e lucru /e3tru e6erci9iul #()( :::::::::::(( 2;
ANE*A ## % Stu4iu 4e caC 3r( # ::::::::::::::::::((( 2!
ANE*A #2 % Stu4iu 4e caC 3r( 2 ::::::::::::::::::((( 2'
ANE*A #) % Stu4iu 4e caC 3r( ) ::::::::::::::::::((( 2$
ANE*A #& % Stu4iu 4e caC 3r( & ::::::::::::::::::((( 2-
ANE*A #; . DPS /e3tru e<aluarea 0i3al= ::::::::::::::( )
ANE*A #! . Eur3al 4e /ractic= ::::::::::::::::::: )#
FIFLIO2RA,IE :::::::::::::::::::::::::::::(( )2
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
$
#( COMPETENE SPECI,ICE MODULUI DE PRACTIC
%&%& Ale'e materiall !e a!aos n fncie !e materiall !e s!at
%&"& Utili(ea() instalaiile !e s!are n me!i !e 'a( protector
%&#& E*ect) mbin)ri s!ate prin proce!eele !e s!are n me!i !e 'a( protector
2( IN,ORMAII DESPRE SPECI,ICUL A2ENILOR ECONOMICI LA CARE SE
DES,OAR STA2IUL DE PRACTIC
2(#( De1crierea acti<itatilor 4erulate 4e a>e3tul eco3o?ic cu care u3itatea 8colar= a
i3cheiat co3<e39ia ca4ru /e3tru cali0icarea 4i3 care a? 4e1/ri31 ?o4ulul(
+ntre !omeniile c cele mai !inamice ritmri !e !e(,oltare, pternic implicate n
in!stria mo!ern-, s!ra ocp- n loc imporatnt !atorit- a,anta.elor pe care le confer- n
reali(area nor pro!se !e nalt- comple*itate& +n ara noastr- apro*imati, /01 !in pro!cia
!e oel este !estinat- pentr reali(area !e strctri 2i pro!se s!ate& 3nt rele,ante n
acest sens reali(area !e tila.e tehnolo'ice !e mare capacitate !in in!stria chimic-,
petrolier-, constrcii na,ale, aparatr- !e mecanic- fin-, pro!se !e electronic- 2i
microelectronic-& De asemenea s4a reali(at s!area c scces a componentelor centralelor
termoncleare, rachetelor 2i a,ioanelor, sateliilor artificiali care lcrea(- la parametri se,eri
!e e*ploatare& Din aceste consi!erente e*ist- tot mai mli a'eni economici care reali(ea(-
lcr-ri specifice !e s!r-& 5colile care speciali(ea(- ele,ii n calificarea 3!or, '-sesc c
2rin- a'eni economici, care a n !otare ateliere/secii !e s!r-, !otate corespn(-tor
c echipamente !e s!are mo!erne&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
/
2(2( De1crierea loca9iei u34e @8i 4e10=8oara acti<itatea a>e3tul eco3o?ic
Pentr !ob6n!irea competenelor speciali(ate, specifice calific-rii !e 3!or, ele,ii
practicani trebie s- efecte(e practica comasat- la n a'ent economic care reali(ea(-
strctri/pro!se s!ate !in !iferite !omenii, tili(6n! proce!ee !e s!are ,ariate& Este
in!icat ca a'entl economic sa !ein- echipamente !e s!are 2i s- reali(e(e lcr-ri prin
rm-toarele proce!e !e s!are7
4 s!area c flac-r- !e 'a(e8
4 s!area c electro(i n,elii8
4 s!area n me!i !e 'a( protector8
4 s!area prin presine prin re(isten-&
Acti,itatea specific- calific-rii !e s!or se !esf-2oar- n secii !e s!are amplasate
corespn(-tor pre,e!erilor Normelor !e 3-n-tate 2i 3ecritatea Mncii& 9iecare secie !e
s!are are sisteme !e aspiraie local- pentr pre,enirea pol-rii aerli 2i la fiecare loc !e
mnc- permanent snt afi2ate instrcinile !e folosire a tila.li 2i in!icatoare !e secritate&
2()( De/arta?e3ul i3 care 1e /oate 4e10a1ura /ractica
Ele,ii 2i pot reali(a pre'-tirea practic- la orice a'ent economic care reali(ea(- lcr-ri !e
s!are !e orice fel, folosin! proce!eele !e s!are c arc electric7
4 3!area n me!i !e 'a( protector c electro! f(ibil MI:/MA:7
4 3!area n me!i !e 'a( protector c electro! nef(ibil ;I:&
<ocl !e mnc- n!e ele,ii practicani 2i !esf-2oara acti,it-ile trebie s- fie n'r-!it c
para,ane a,6n! n-limea minim- !e " m pentr a pre,eni p-trn!erea ra!iaiilor emise !e
arcl electric n afara (onei !e lcr& 3e ,or pre,e!ea in!icatoare !e secritate c inscripia7
ATENIE, SE SUDEAB PERICOL DE ORFIREG
2(&( ,acilitatile /e care le o0era a>e3tul eco3o?ic ele<ilor a0la9i i3 /ractic=
+n fncie !e pre,e!erile con,enie ca!r ncheiat- ntre a'entl economic 2i 2coal-,
a'entl economic are rm-toarele obli'aii fa- !e ele,ii aflai n practic- la nitatea
respecti,-7
4 s- asi're toate con!iiile pentr ca maistrl instrctor s-42i n!eplineasc- sarcinile n ceea
ce pri,e2te pre'-tirea ele,ilor8
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
=
4 s- informe(e ele,ii practicani aspra con!iiilor !e mnc- 2i aspra elementelor care
pri,esc !esf-2rarea relaiilor !e mnc-8
4 s- acor!e ele,li practicant toate !reptrile ce !ecr' !in con,enia ca!r ncheiat- ntre
2coal- 2i a'entl economic8
4 s- elibere(e, la cerere, toate !ocmentele care atest- calitatea !e ele, practicant a
solicitantli8
4 s- asi're confi!enialitatea !atelor c caracter personal ale ele,li8
4 s- asi're ,erificarea perio!ic- a locli !e !esf-2rare a acti,it-ii ele,li8
4 s- l spri.ine pe ele, n toate acinile sale care pri,esc pre'-tirea teoretic- 2i practic-8
4 s- asi're ele,li, n ca(l n care raportrile maistrli sa ttore !e practic- se
sspen!- sa ncetea(-, continarea pre'-tirii profesionale8
4 s- n l tili(e(e pe ele, la prestarea nor mnci care n a le'-tr- c calificarea sa
ocpaia pentr care se pre'-te2te8
2(;( OAli>atiile ele<ului /ractica3t 0a9= 4e a>e3tul eco3o?ic
4 !e a respecta pre,e!erile cprinse n con,enia ca!r, ncheiat- ntre a'enl economic 2i
2coal-8
4 !e a respecta in!icaiile maistrli instrctor n ,e!erea pre'-tirii profesionale8
4 !e a respecta !isciplina mncii8
4 !e a respecta re'lamentl !e or!ine intern- 2i pro'raml !e lcr al a'entli economic8
4 !e a respecta m-srile !e secritate 2i s-n-tate a mncii n nitate8
4 !e a cnoa2te specificl 2i pro!sele reali(ate n atelierl/secia !e s!are n!e 2i
!esf-2oar- acti,itatea !e instrire practic-8
4 !e a respecta secretl !e ser,ici sa secrete !e fabricaie8
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
>
)( MODALITI DE OR2ANIBARE A PRACTICII
)(#( Deo1eAirile 4e or>a3iCare ale /racticii co?a1ate 4e /ractica cure3t=(
Mo!ll Sudarea n mediu de gaz protector se !esf-2oar- pe !rata a =0 ore7 %/
ore laborator tehnolo'ic 2i $/ ore instrire practic-& Parcr'erea mo!lli !e c-tre ele,ii !in
clasa a ?I4a, anl !e completare, ,a asi'ra !ob6n!irea !e c-tre ace2tia a acelor
competene speciali(ate care s- le permit- inte'rarea ntr4n loc !e mnc- sa continarea
st!iilor la Ni,ell #&
3pre !eosebire !e practica s-pt-m6nala efectat- o (i pe s-pt-m6n-, sta'iile !e
pre'-tire practic- ofer- ele,ilor a,anta.l !e a !ob6n!i mlt mai 2or competenele specifice
alific-rii& Efect6n! practica la a'enii economici, ele,ii se nca!rea(- n pro'raml a'entli
economic 2i !p- terminarea st!iilor se pot a!apta mai 2or la stattl !e an'a.at& A'entl
economic rmare2te mo!l !e reali(are a sarcinilor !e catre ele,ii practicani si selectea(-
!in r6n!l acestora ,iitorii an'a.ai, conform calific-rii obinte&
)(2( Perioa4a i3 care 1e 4e10a8oar= /ractica
3ta'iile !e pre'atire practica repre(inta o perioa!a compacta, !e = s-pt-m6ni pe an
2colar& +n aceast- perioa!a ,or fi parcrse rm-toarele mo!le7 3!area c flac-r- !e 'a(e
2i t-ierea o*i'a(, 3!area manal- c electro(i n,elii, 3!area n me!i !e 'a( protector 2i
3!area prin presine& 9iecare mo!l are alocat $/ !e ore !e instrire parctic- comasat- 2i
%/ ore !e laborator tehnolo'ic& Este preferabil ca pre'-tirea practic- comasat- s- se
reali(e(e !p- finali(area orelor !e laborator tehnolo'ic, n!e ele,ii nele' noinile tehnice
referitoare la aceste proce!ee !e s!are&
&( RECOMANDRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SNTATE I
SECURITATE A MUNCII POTRIVIT MODULULUI
Ele,ii care lcrea(- c echipamente !e s!are manal-, semi4mecani(at-,
mecani(at- n me!i !e 'a(e protectoare etc&, trebie s- fie perio!ic instrii aspra
pericolelor la care snt e*p2i atnci c6n! se e*ect- operaiile !e s!are&
Pentr ca mnca s- se !esf-2oare n con!iii normale trebie late m-sri pre,enti,e
!e si'ran- contra electroct-rii, acinii !-n-toare a 'a(elor care se !e'a.- prin ar!erea
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
@
metalelor, fl*rilor 2i n,eli2rilor electro(ilor 2i arsrilor pro,ocate !e stropii !e metal 2i
('r-&
Ae'lile mai importante pri,in! tehnica secrit-ii mncii n timpl lcrli c
instalaiile 2i echipamentele !e s!are snt rm-toarele7
$&%& <cr-rile !e s!r- pot fi e*ectate nmai !e ele,ii practicani, care cnosc
instalaiile, aparatra 2i proce!eele !e lcr&
$&"& Con!c-torii procesli !e instrire practic- trebie s- asi're ele,ilor practicanti
echipamentele !e lcr 2i !e protecie necesare, pre,-(te n normati,e, n fncie
!e proce!el !e s!are aplicat& <a s!area electric- n este a!mis- folosirea
echipamentli !e protecie pre,-(t c nitri, capse ori accesorii metalice&
$&#& Pentr protecia mpotri,a sc6nteilor, a stropilor !e metal topit mpro2cai, precm
2i ra!iaiilor lminoase, infraro2ii 2i ltra,iolete, ele,ilor practicanti trebie s-
foloseasc- n timpl lcrli mi.loace a!ec,ate !e protecie a ochilor ca ochelari
metalici rabatabili pre,-(i c ,i(ori corespn(-tori 2i m-2ti pentr s!ori
pre,-(te c pl-ci !in sticl- filtrant- corespn(-toare&
$&$& +mbr-c-mintea operatorilor s!ori trebie s- fie !in materiale 're inflamabile Bsa
i'nif'ateC, nchis- n nastri, str6ns- la ncheietra m6inii, f-r- man2ete, re,ere 2i
b(nare !eschise8 n se a!mite intro!cerea pantalonilor n nc-l-minte&
+mbr-c-mintea !e lcr mr!-rit- c sbstane 2or inflamabile, lei, 'r-simi,
petrol, n ,a fi folosit-&
$&/& Piesele care se s!ea(- trebie s- fie asi'rate n prealabil mpotri,a r-strn-rii
sa !eplas-rii&
$&=& 3e inter(ice s!area instalaiilor aflate sb tensine 2i a recipientelor aflate sb
presine&
$&>& 9olosirea portelectro(ilor !efeci sa c i(olaia !eteriorat- este inter(is-& 3e
inter(ice cate'oric inerea portelectro!li sb bra, pentr a pre,eni scr'erea
crentli electric prin corp&
$&@& Con!ctorii electrici mobili folosii la racor!area la reea 2i cablrile pentr
alimentarea circitli !e s!are trebie s- fie ferii mpotri,a !eterior-rii n timpl
e*ploat-rii 2i al transportli 2i n mo! special mpotri,a contactli c stropi !e
metal topit, precm 2i a trecerii peste ei a mi.loacelor !e transport&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
D
$&D& Cablrile !e alimentare ale circitli !e s!are c i(olaia !eteriorat- se ,or
nloci&
$&%0& 3rsele !e s!are folosite la s!area c arc electric trebie s- respecte con!iiile
impse n prescripiile !e electrosecritate&
$&%%& Amplasarea srsei !e s!are se face pe n po!im !e lemn scat sa !in alt
material i(olant&
$&%"& <a s!area c arc electric se ,or folosi co,ora2e 2i platforme electro42i
termoi(olante&
$&%#& +nainte !e nceperea lcrli este necesar ca instalaia s- fie controlat- 2i n mo!
special contactele circitelor electrice& Contactele arse trebie s- fie nlocite&
$&%$& N se permite !escomplectarea sa mo!ificarea tablorilor !e coman!- montate
pe echipament sa a instalaiilor electrice !in ppitr !e coman!-& N este permis
a se folosi instalaii electrice !efecte sa impro,i(ate&
$&%/& Portelectro!l 2i respecti, capl !e s!are la s!area semimecani(at- ,a a,ea o
'ar!- care s- prote.e(e m6na s!orli !e stropi&
$&%=& <a s!area n me!ii c 'a(e protectoare se ,or respecta re'lile !e maniplare 2i
tili(are a bteliilor !e 'a(&
;( INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DES,URRII PRACTICII
Elementl !e lcr al ele,li pe perioa!a !e instrire practic- este fi2a tehnolo'ic-/;P34l
B;el!in' Proce!re 3pecificationC
Ce este un WPS ( Specificaia procedurii de sudare)
E specificaie a proce!rii !e s!are, ;P3 este pre(entat- n ANE*A ;, ANE*A '2i
ANE*A -& Ea se mai nme2te fi2a !e !ate sa fi2a tehnolo'ic- !e s!are, !ar cel mai
a!esea se nme2te simpl ;P3&
Un ;P3 este o sm- !e instrcini pentr s!or, care !escrie mo!l n care se
mbin- !i,ersele repere !in strctra s!at-& +n ANE*A ; 2i ANE*A ' snt pre(entate fi2e
tehnolo'ice/;P34ri pentr reali(area mbin-rilor s!ate n po(iia ori(ontal- PA, respecti,
ori(ontal- c perete ,ertical PF, prin proce!el MI:4MA:, folosin! ca material !e a!aos
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%0
s6rma !e s!are :"3i conform 3A EN $$0& ANE*A - pre(int- o fi2- tehnolo'ic- pentr
reali(area nei mbin-ri s!ate n po(iie ori(ontal-/PA, prin proce!el !e s!are ;I:&
<a s!area n me!i !e 'a( protector cele mai importante informaii pentr o s!r- !e
calitate snt7
4 ,ite(a !e a,ans a s6rmei electro!/crentl !e s!are ce trebie tili(at8
4 tensinea arcli ce trebie tili(at-8
4 ,ite(a !e s!are ce trebie tili(at-8
4 metall !e a!aos ce trebie tili(at8
4 tipl mbin-rii s!ate8
4 po(iia !e s!are ce trebie tili(at-8
4 'a(l !e protecie8
4 ln'imea cap-tli liber ce trebie tili(at-8
4 sccesinea operaiilor !e s!are, etc& 8
At6t ;P34l c6t 2i instrcinile !e lcr, prespn o serie !e cno2tiine !e ba(-, pentr
a ptea e*ecta corect e*erciiile, respecti, mbinarea s!at-& E*erciiile practice ,or a.ta
ele,ii s- reali(e(e !iferite specificaii menionate n ;P3&
Pentr a fi mai 2or pentr ele,ii practicanti, la ncept se ,or preci(a c6te,a pncte
importante !in ;P3 pentr a obine bne re(ltate& Informaiile ,or fi 'ra!ale 2i ,or a.ta
ele,ii s- nelea'- 2i s- reali(e(e conintl ;P34li&
Diferitele ,ariabile !in ;P3 snt internaionale, !eci n ;P3 ns2it ntr4o limb- ,a a.ta
ele,ii s-4l re(ol,e n orice alt- limb-, f-r- probleme&
Trebie s- 2tii nele lcrri nainte !e a ncepe e*erciiile practice7
po(iiile !e s!are8
ce este o mbinare n col, cap la cap8
ce se nele'e prin ln'imea cap-tli liber8
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%%
9i'& % Po(iii
!e s!are
a4PA, b4PF, c4PD, e4PE, f4P9, '4P:,
h4orientare n spai
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
PoCi9ii 4e 1u4are
+mbin-rile s!ate pot fi reali(ate n
rm-toarele po(iii !e s!are B9i'& %C7
PA ori(ontal- 2i ori(ontal- n .'heab8
PF4 ori(ontal- c perete ,ertical8
PC ori(ontal- pe perete ,ertical8
PD ori(ontal- peste cap8
PE peste cap8
P9 ,ertical- ascen!ent- 8
P: ,ertical- !escen!ent- 8
Po(iia !e s!are este !efinit- !e po(iia
cap-tli liber fa- !e ori(ontal-& PA arat- c-
electro!l este po(iionat ,ertical&
Ro1turi 4e 1u4are
3pail !intre piese se nme2te rost&
Dp- s!are acela2i spai care ne2te cele "
piese este s!ra sa mbinarea s!at-&
H?Ai3=ri i3 col9
C6n! !o- piese snt s!ate sb n n'hi,
mbinarea este mbinare s!at- in col&
Lu3>i?ea ca/=tului liAer
<n'imea cap-tli liber, GsticH4otI, este !istana
!intre !(a !e contact crent 2i ,6rfl
electro!li& 3!orl poate inflena ln'imea
cap-tli liber prin ri!icarea sa cobor6rea
capli !e s!are& Ai!icarea capli !e s!are
prea mlt !etermin- o cre2tere a ln'imii
cap-tli liber 2i prin aceasta o protecie sc-(t-
a (onei !e s!are& Protecia insficient- !ce la
apariia porilor n s!r-&
%"
Pentr a nele'e procesl tehnolo'ic !e obinere a nor pro!se ca strctri s!ate,
'rin(i metalice sa st6lpi !e hal-, se ,a obser,a c atenie mo!l !e pre'-tire, tila.ele
folosite, materiale !e ba(- 2i !e a!aos in!icate, tehnica !e lcr, meto!ele !e control a
mbin-rilor s!ate folosite la reali(area acestor pro!se& In ANE*A #, ANE*A 2, ANE*A ) 8i
ANE*A & snt !ate informaii referitoare la pro!sele obinte n seciile !e s!are& Dp- ce
s4a obser,at c atenie tot procesl tehnolo'ic !e reali(are a acestor componente se ,or
completa fi2ele !e obser,aie c cerinele in!icate n ceste ane*e&
3e ,or anali(a c atenie fi2ele tehnolo'ice/;P34rile !ate n ANE*A ;, ANE*A ' 8i
ANE*A -( Ima'inea !in forma mbin-rii ,- pre(int- ce fel !e mbinare s!at- trebie s-
reali(ai, PA sa PF& 3e ,a rm-ri sccesinea operaiilor, !etaliile !e s!are, parametrii
re'imli !e s!are in!icati, !atele referitoare la materiall !e ba(- 2i !e a!aos&
Dp- ce sa st!iat c atenie aceste ;P34ri, se ,or reali(a mbin-rile s!ate certe 2i
completa tabelele !in fi2ele !e lcr pre(entate n ANE*A !, ANE*A $ 8i ANE*A #(
<a Mo!ll 7 Docmentaia tehnic- pentr prelcr-ri la cal!, s4a n,-at cm se
reali(ea(- !etaliat 2i simplificat o mbinare s!at-& 3e ,or st!ia c atenie repre(ent-rile
mbin-rilor s!ate pre(entate n ANE*A ##, ANE*A #2, ANE*A #) 8i ANE*A #& 2i se ,or
reali(a cerinele !in aceste st!ii ce ca(&
!( OR2ANIBAREA EVALURII
!(#(E<aluarea 0or?ati<=
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%#
E,alarea formati,-/n ,e!erea n,--rii are loc n perioa!a !e practic- comasat-, principall
scop fiin! acela !e a oferi ele,li fee!bacH ime!iat, pentr a4l spri.ini n rm-toarele acti,it-i !e
n,-are 2i !e(,oltare&
Prin e,alarea formati,- ele,l practicant este spri.init n ca!rl procesli !e n,-are& Prin
aceast- e,alare, maistrl instrctor afl- ce 2tie ele,l la n moment !at, !ac- e*ist- !iscrepane
!in pnct !e ,e!ere al nele'erii cno2tinelor teoretice 2i practice& De e*empl, atnci c6n!
maistrl instrctor face aprecieri n le'-tr- c acti,it-ile practice ale ni ele, practicant& Aceast-
e,alare este reali(at- !e maistrl instrctor prin anali(a fi2elor !e obser,aie, a fi2elor !e lcr, a
fi2elor tehnolo'ice B;P34riC completate !e c-tre ele,l crsant n perioa!a !e pre'-tire practic-&
!(2( E<aluarea 1u?ati<=
E,alarea smati,- stabile2te !ac- ele,l practicant a promo,at sa n sta'il !e
pre'-tire practic-, !ob6n!in! astfel competenele specifice mo!li 3!area n me!i !e 'a(
protector& E,alarea smati,- necesit- n 'ra! mai mare !e spri.in acor!at ele,ilor !in
partea maistrli instrctor !ec6t e,alarea formati,-&
<a sfirsitl perioa!ei !e practic- ele,l trebie s- pre(inte n portofoli care s- conin- 7
- fi2ele !e obser,aie pentr fiecare pro!s/strctr- s!at-8
- ;P34rile/fi2ele tehnolo'ice8
- fisele !e lcr pentr fiecare prob- s!at- reali(at-8
- st!iile !e ca( reali(ate conform cerinelor8
Pre'-tirea ele,ilor la sf6r2itl perioa!ei !e sta'i !e pre'-tire practic- poate fi testat-
printr4o ,erificare practic-& Toate informaiile necesare reali(-rii probei s!ate se '-sesc n
;P34l pentr e,alarea final- !in ANE*A #!
Timpl necesar pentr reali(area nei probe este !e %,/ ore& 3e ,or pre'-ti !in timp cele
necesare7 scle, probe, s6rme electro!, echipament !e s!are, etc&
Testl const- !in reali(area nei mbin-ri s!ate n col, n po(iia PF&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%$
ANE*E
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%/
ANE*A #
,i8= 4e oA1er<a9ie 3r(#(
a /roce1ului teh3olo>ic 4e oA9i3ere a re/erului"/ro4u1ului
1tructur= 1u4at=
#( Se <a 1u/u3e ate39iei u3ul 4i3 /ro4u1ele e6ecutate @3 1ec9iile 4e 1u4are @3 care
1e 4e10=8oar= 1ta>iul 4e /re>=tire /ractic=( Se <or oA1er<a cu ate39ie eta/ele
/roce1ului teh3olo>ic 4e /re>=tire 8i 4e realiCare a /ro4u1ului "1tructur= 1u4at=(
2( Du/= @3cheierea acti<it=9ii 4e oA1er<are, 1e <a co?/leta 0i8a 4e ?ai Io1(
Care este
materiall !e
ba(- folosit la
reali(area
strctrii
s!ateJ
Cm s4a
reali(at
!ebitarea
materialli,
prin ce
proce!e !e
!ebitareJ
Cm s4a
prelcrat
rostl !e
s!areJ
Ce
proce!
!e s!are
s4a
folositJ
Care snt
materialele
!e a!aos
folosite la
s!areJ
Ce
e6chi/a?e3t
4e 1u4are 1%a
0olo1itJ
Care snt
elementele
componente
ale instalaiei
!e s!are
tili(ateJ
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%=
OA1er<a9ii ale ?ai1trului i31tructor, re1/o31aAil cu /ractica 4e1e?3at 4e u3itatea
8colar=+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ANE*A 2
,i8= 4e oA1er<a9ie 3r(2(
a /roce1ului teh3olo>ic 4e oA9i3ere a /ro4u1ului
1tructur= 1u4at=
#( Se <a 1u/u3e ate39iei u3ul 4i3 /ro4u1ele e6ecutate @3 1ec9iile 4e 1u4are @3 care
1e 4e10=8oar= 1ta>iul 4e /re>=tire /ractic=( Se <or oA1er<a cu ate39ie eta/ele
/roce1ului teh3olo>ic 4e /re>=tire 8i 4e realiCare a /ro4u1ului" 1tructur= 1u4at=(
2( Du/= @3cheierea acti<it=9ii 4e oA1er<are, 1e <a co?/leta 0i8a 4e ?ai Io1(
Cm s4a
stabilit
parametrii
re'imli !e
s!areJ
Care a fost mo!l
operator tili(atJ
Cm s4a
reali(at
controll
mbin-rilor
s!ateJ
Ce !efecte !e
s!are a fost
!epistate n
rma
controlliJ
PreciCa9i
?eto4olo>ia
4e o?olo>are
a /ro4u1ului(
Care a fost
re(ltatl
omolo'-riiJ
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%>
OA1er<a9ii ale ?ai1trului i31tructor, re1/o31aAil cu /ractica 4e1e?3at 4e u3itatea
8colar=+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ANE*A )
,i8= 4e oA1er<a9ie 3r()(
a /roce1ului teh3olo>ic 4e oA9i3ere a /ro4u1ului
>ri34= ?etalic=
#( Se <a 1u/u3e ate39iei u3ul 4i3 /ro4u1ele e6ecutate @3 1ec9iile 4e 1u4are @3 care
1e 4e10=8oar= 1ta>iul 4e /re>=tire /ractic=( Se <or oA1er<a cu ate39ie eta/ele
/roce1ului teh3olo>ic 4e /re>=tire 8i 4e realiCare a /ro4u1ului" >ri34= ?etalic=(
2( Du/= @3cheierea acti<it=9ii 4e oA1er<are, 1e <a co?/leta 0i8a 4e ?ai Io1(
Care este
materiall !e
ba(- folosit la
reali(area
'rin(ii
s!ateJ
Cm s4a
reali(at
!ebitarea
materialli,
prin ce
proce!e !e
!ebitareJ
Cm s4a
prelcrat
rostl !e
s!areJ
Prin ce
proce !e
s!are a
fost
reali(at
pro!slJ
Care snt
materialele !e
a!aos folosite
la s!areJ
Ce
e6chi/a?e3t
4e 1u4are 1%a
0olo1itJ
Care snt
elementele
componente
ale instalaiei
!e s!are
tili(ateJ
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%@
OA1er<a9ii ale ?ai1trului i31tructor, re1/o31aAil cu /ractica 4e1e?3at 4e u3itatea
8colar=+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ANE*A &
,i8= 4e oA1er<a9ie 3r(&(
a /roce1ului teh3olo>ic 4e oA9i3ere a /ro4u1ului
1tKl/ 4e hal=
#( Se <a 1u/u3e ate39iei u3ul 4i3 /ro4u1ele e6ecutate @3 1ec9iile 4e 1u4are @3 care
1e 4e10=8oar= 1ta>iul 4e /re>=tire /ractic=( Se <or oA1er<a cu ate39ie eta/ele
/roce1ului teh3olo>ic 4e /re>=tire 8i 4e realiCare a /ro4u1ului" 1tKl/ 4e hal=(
2( Du/= @3cheierea acti<it=9ii 4e oA1er<are, 1e <a co?/leta 0i8a 4e ?ai Io1(
Cm s4a
prelcrat rostl
!e s!areJ
Care snt
materialele !e
a!aos folosite la
s!areJ
Cm s4a
satbilit
parametrii
re'imli !e
s!areJ
Care a fost
mo!l operator
tili(atJ
Ce
e6chi/a?e3t
4e 1u4are 1%a
0olo1itJ
Cm s4a reali(at
controll
mbin-rilor
s!ateJ
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
%D
OA1er<a9ii ale ?ai1trului i31tructor, re1/o31aAil cu /ractica 4e1e?3at 4e u3itatea
8colar=+
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ANE*A ;
DPS /e3tru
E*ERCIIUL#(#(
S/eci0ica9ia /roce4urii 4e 1u4are
DPS
;P3 nr& #(#
Pa'ina7 #"#
+ntocmit7 Data7
Procesl ,erbal !e calificare a proce!rii !e s!are ;PAA nr&7
Metall !e ba(- S2);E22)"SR EN #2; :rosimea7 2 . ) ??
Temperatra minim- !e lcr7KKK&&LC
Temperatra ntre treceri7KKKKK&&LC
Ni,ell !e acceptare a !efectelor7 F conform SR EN 2;$#'
BClasa !e calitate a e*eciei mbin-rii s!ateC
Prescripii pentr materiall !e a!aos7
Co30or? reco?a34=rilor /ro4uc=torului
Meto!a !e pre'-tire7/erie 4e 1Kr?= 8i e<e3tual /oliCare
Cr-area ('rii7
Po(iia !e s!are7 PA 3sinerea r-!-cinii7 4
Dispnerea r6n!rilor7 4
Prin!erea pro,i(orie7 4
Temperatra minim-7 4
<n'imea prin!erilor pro,i(orii7 4
Nm-rl total al prin!erilor pro,i(orii7 4
Nm-r prin!eri pro,i(orii/metr7 4
Po(iia !e s!are7 PA,
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"0
I?/orta3t+
Unele !epneri snt plate&
C e*perien- 2i 2ans- ,ei ptea !epne r6n!ri plate&
A6n!
Proce!el
!e s!are
Materiall !e
a!aos
Diametrl
Marca s6rmei
cf& 3A EN $$0
:a(l !e protecie
cf& 3A EN $#D
Debitl
Bl/minC
% %#/ 36rm- plin- 0,@ :"3i M"% B@01ArM"01CE"C >4%"
A6n!
Polaritatea
crentli
Crentl
!e
s!are
Nite(a L
!e a,ans
a s6rmei
<n'imea
cap-tli
liber
Tensinea
arcli
Nite(a !e
s!are
Ener'ia
liniar-
In!ctana
4 4 BAC Bm/minC BmmC BNC Bcm/minC BHO/cmC 4
% CC
M
>04%%0 $4/ %04%/ %/4%@ "04$0 %,=4/,D
I?/orta3t+
Pinei arcl scrt8 +n!ep-rtai stropii !p- s!are
L Prin mo!ificarea ,ite(ei !e a,ans a s6rmei electro! se re'lea(- intensitatea crentli !e s!are
ANE*A !
,i8= 4e lucru 3r(#(#(
3e s!ea(- n po(iia !e s!are PAB ori(ontal-C conform DPS /e3tru E*ERCIIUL #(#(
Maistrl instrctor ,a asista la ale'erea s6rmei electro! potri,it-& 36rma electro! potri,it-
pentr acest e*ercii este :"3i/:#3i%, conform 3A EN $$0 sa 3:", conform DIN @//D&
A1/ecte i?/orta3te 4e re9i3ut @3 ti?/ul 1u4=rii
D(a !e 'a( trebie menint- crat-& Dac- !(a este obtrat- c stropi !e metal,
!ebitl !e 'a( sca!e 2i pot ap-rea pori n s!r-&
Este esenial s- se menin- o ,ite(- niform- !e s!are 2i o ,aloare constant- a
ln'imii cap-tli liber& 3e ,a ncepe prin a s!a c arc scrt&
3e tili(ea(- s!area GnainteI 2i !e asemenea GnapoiI Btra'erea sa mpin'erea
arcliC&
Mlte srse n a aparate !e m-sr- montate pe ele pentr a in!ica crentl 2i
tensinea& +n acest ca( se ,a solicita maistrli instrctor s- re'le(e crentl !e
s!are 2i tensinea arcli c aparate portabile, astfel nc6t s- e*iste o bn- corelaie
ntre ,ite(a !e a,ans a s6rmei electro! 2i tensinea arcli&
Pentr a m-sra precis ,ite(a !e a,ans a s6rmei se ,a !erla s6rma timp !e #0 !e
secn!e 2i se ,a m-sra ln'imea !erlat-& 3e ,a nmli ln'imea !erlat- c "
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"%
pentr a obine ,ite(a real- pe mint& 3e compar- ,aloarea obint- c ,aloarea
in!icat- !e echipament&
Pe ntrea'a !rat- a e*erciili, se ,or p-stra constante ,alorile ,ite(ei !e a,ans a s6rmei 2i
a !ebitli !e 'a( prescrise&
3e ,a completa tabell c !atele 2i ,alorile parametrilor tehnolo'ici !e s!are tili(ai
A6n!
Proce!el
!e s!are
Materiall !e
a!aos
Diametrl
Marca s6rmei
cf& 3A EN $$0
:a(l !e protecie
cf& 3A EN $#D
Debitl
Bl/minC
%
%#/
A6n!
Polaritatea
crentli
Crent
l !e
s!are
Nite(a
!e a,ans
a s6rmei
<n'imea
cap-tli
liber
Tensinea
arcli
Nite(a !e
s!are
Ener'ia
liniar-
In!ctana
4 4 BAC Bm/minC BmmC BNC Bcm/minC BHO/cmC 4
%
CC
M
ANE*A '
DPS /e3tru
E*ERCIIUL#(2(
S/eci0ica9ia /roce4urii 4e 1u4are
DPS
;P3 nr& #(2
Pa'ina7 #"2
+ntocmit7 Data7
Procesl ,erbal !e calificare a proce!rii !e s!are ;PAA nr&7
Metall !e ba(- S2);E22)"SR EN #2; :rosimea7 ) . ; ??

Temperatra minim- !e lcr7KKK&&LC
Temperatra ntre treceri7KKKKK&&LC
Ni,ell !e acceptare a !efectelor7 F conform SR EN 2;$#'
BClasa !e calitate a e*eciei mbin-rii s!ateC
Prescripii pentr materiall !e a!aos7
Co30or? reco?a34=rilor /ro4uc=torului
Meto!a !e pre'-tire7/erie 4e 1Kr?= 8i e<e3tual
/oliCare
Cr-area ('rii7
Po(iia !e s!are7 PF 3sinerea r-!-cinii7 4
Dispnerea r6n!rilor7 4
Prin!erea pro,i(orie7 %#/
Temperatra minim-7 4
<n'imea prin!erilor pro,i(orii7 %0 mm
Nm-rl total al prin!erilor pro,i(orii7 "
Nm-r prin!eri pro,i(orii/metr7 4
Po(iia !e s!are7 PF
I?/orta3t+
Parametrii tehnolo'ici snt ,alabili pentr s!area c
arc scrt&
:rosimea s!rii la o trecere7 a Q # mm&
A6n!
Proce!el
!e s!are
Materiall !e
a!aos
Diametrl
Marca s6rmei
cf& 3A EN $$0
:a(l !e protecie
cf& 3A EN $#D
Debitl
Bl/minC
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
""
%4n %#/ 36rm- plin- 0,@ :"3i M"% B@01ArM"01CE"C >4%"
A6n!
Polaritatea
crentli
Crentl
!e
s!are
Nite(a L
!e a,ans
a s6rmei
<n'imea
cap-tli
liber
Tensinea
arcli
Nite(a !e
s!are
Ener'ia
liniar-
In!ctana
4 4 BAC Bm/minC BmmC BNC Bcm/minC BHO/cmC 4
%4n CCM %"/4%$0 >,/4D,0 %04%/ %@4"0 "/4#/ #,D4=,>
I?/orta3t+
Pinei arcl scrt
+n!ep-rtai stropii !p- s!are
L Prin mo!ificarea ,ite(ei !e a,ans a s6rmei electro! se re'lea(- intensitatea crentli !e s!are
ANE*A $
,i8= 4e lucru 3r(#(2(
3e s!ea(- n po(iia !e s!are PF, conform DPS /e3tru E*ERCIIUL #(2(
3!area mbin-rilor n T n po(iie PF, ori(ontal- c perete ,ertical, este o po(iie obi2nit-
pentr mbin-ri n col !in table sbiri& <a fel ca la po(iia PA, se ofer- o bn- obser,are a
b-ii !e s!r- 2i a cap-tli liber al electro!li, iar ele,l practicant are o po(iie como!- n
timpl e*erciili&
3e pot tili(a acelea2i s6rme ca 2i n e*erciil prece!ent&
A1/ecte i?/orta3te 4e re9i3ut @3 ti?/ul 1u4=rii
D(a !e 'a( trebie menint- crat-&
Este esenial s- se menin- o ,ite(- niform- !e s!are 2i o ,aloare constant- a
ln'imii cap-tli liber&
3e ,a -stra capl !e s!are n n'hi corect fa- !e mar'ini 2i sensl !e naintare
3e folose2te s!area GnainteI 2i !e asemenea GnapoiI Btra'erea sa mpin'erea
arcliC&
3e ,a ncepe prin a s!a c arc scrt&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"#
Pe @3trea>a 4urat= a e6erci9iului, 1e <or /=1tra co31ta3te <alorile <iteCei 4e a<a31 a
1Kr?ei 8i a 4eAitului 4e >aC /re1cri1e(
3e ,a completa tabell c !atele 2i ,alorile parametrilor tehnolo'ici !e s!are tili(ai
A6n
!
Proce!el
!e s!are
Materiall !e
a!aos
Diametrl
Marca s6rmei
cf& 3A EN $$0
:a(l !e protecie
cf& 3A EN $#D
Debitl
Bl/minC
%4n %#/
A6n
!
Polaritatea
crentli
Crent
l !e
s!are
Nite(a
!e a,ans
a s6rmei
<n'imea
cap-tli
liber
Tensinea
arcli
Nite(a !e
s!are
Ener'ia
liniar-
In!ctana
4 4 BAC Bm/minC BmmC BNC Bcm/minC BHO/cmC 4
%4n CC
M
ANE*A -
DPS /e3tru
E*ERCIIUL#()(
S/eci0ica9ia Teh3olo>iei 4e Su4are a
/ro4uc=torului
Del4i3> /roce4ure 1/eci0icatio3
DPS 3r(
Pa>i3a+
Data+
<ocalitatea7 E*aminator sa or'anism !e ,erificare7
Nr& !e referin- a proce!rii !e s!are &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
a pro!c-torli7 DPAR No % Meto!a !e pre'-tire 2i cr-are a rostli7
Pro!c-tor7 Cratire la lci metalic prin poli(are c 9<E?
Nmele s!orli+ 3pecificaia metalli !e ba(-7
Proce!el !e s!are7 #&# c0(ISO &!) EN #2%*'CrNi#$%$ MAISI )&N
Tipl mbin-rii7 FD c0(EN 2$'%# :rosimea materialli !e ba(- BmmC7 &,
Po(iia !e s!are7 PA c0(ISO !-&' Diametrl e*terior BmmC7 %
Detalii !e pre'-tire a mbin-rii7
3chema !e pre'-tire a mbin-rii 3ccesinea operaiilor !e s!are
Prin!erea pro,i(orie7 %$%
<n'ime prin!eri pro,i(orii7 @4%0 mm
Nmar prin!eri pro,i(orii8 "
Po(itia !e s!are7 PA
Er!inea !e s!are7 ,e(i fi'ra
Detalii !e s!are+
A6n! Proce!el
!e
s!are
Diametrl
electro!li
Bs6rmeiC
Crentl
!e s!are
Tensinea
arcli
Natra
crentli/
polaritatea
Nite(a
!e
a,ans a
Nite(a
!e
s!are
Ener'i
a
liniar-
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"$
BmmC BAC BNC crentli s6rmei
Bm/minC cm/min HO/cm
# #&# 2,& #) #%## cc
%
% $%# !,;%!,)
2 #&# 2,& #& #%## cc
%
% #%## !,)%!,#
Metall !e a!aos, co!ificare 2i marca !nformaii suplimentare (de e"#)$
!e fabricaie+ EN #!!$%2 D2Cr#$ Ni$Ti Pen!lare Bl-imea ma*& a r6n!li BmmC74
Prescripii speciale !e scare7 4 Escilaie Bamplit!ine, frec,en-, tempori(areC7 4
9l*l/:a(l !e protecie7 EN &)- I#
4 la r-!-cin-7 4
Debitl 'a(li74 !e protecie7$ l"?i3
4 la r-!-cin-74 Po(iionarea pistoletli7
Electro!l !e Rolfram Btipl, !iametrlC7 4 ln'imea cap-tli liber lcl Q7;%! ??
EN 2!$&$ DT2% 2,& ??
Detalii pentr scobire/3port la r-!-cin-7 4 4 !istana !(- !e 'a(/pies- 7$%# ??
4 ln'imea arcli7 laQ2%) ??
Temperatra !e prenc-l(ire74 4 n'hil !e nclinare al capli !es!are7 Q#%#;
4 sensl !e s!are7 1/re 1ta3>a%i?/i3>ere
Temperatra ntre stratri74
Tratamentl termic posts!are 2i/sa !e mb-tr6nire7
4 timp, temperatr-, meto!-74
4 ,ite(a !e nc-l(ire 2i !e r-cire74
ANE*A #
,i8= 4e lucru 3r(#()(
3e s!ea(- n po(iia !e s!are PA, conform DPS /e3tru E*ERCIIUL #()(
3!area mbin-rilor cap la cap ori(ontale/po(iie PA, este o po(iie obi2nit- pentr mbin-rile
reali(ate prin proce!el ;I:& Materiall !e a!aos folosit este EN #!!$%2 D2Cr#$ Ni$Ti
conform ;P3 pentr e*erciil %&#&
A1/ecte i?/orta3te 4e re9i3ut @3 ti?/ul 1u4=rii
D(a !e 'a( trebie menint- crat-&
Este esenial s- se menin- o ,ite(- niform- !e s!are&
3e p-strea(- capl !e s!are n n'hi corect fa- !e mar'ini 2i sensl !e naintare,
conform !etaliilor !in ;P3&
3e ,a ncepe prin a s!a c arc scrt&
Dp- ce s4a anali(at c atenie ;P34l pentr acest e*ercii, respect6n! toate !atele
in!icate, se ,a reali(a mbinarea s!at- 2i se ,a completa tabell c !atele 2i ,alorile
parametrilor tehnolo'ici !e s!are tili(ai&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"/
A6n!
Proce!el
!e s!are
Materiall !e
a!aos
Diametrl
Marca s6rmei
cf& En%==@4"000
:a(l !e protecie
cf& EN $#D I%
Debitl
Bl/minC
% %$%
" %$%
A6n!
Polaritatea
crentli
Crentl !e
s!are
Tensinea arcli Nite(a !e s!are Ener'ia liniar-
4 4 BAC BNC Bcm/minC BHO/cmC
%
cc
%
"
cc
%
ANE*A ##
Stu4iu 4e caC 3r(#
Ebser,ai c atenie repre(ent-rile !etaliate
pentr mbin-rilor s!ate !in fi'rile al-trate&
Preci(ai rm-toarele7
4 ce tipri !e mbinari s!ate snt repre(entate
n fi'& a 2i b&
4 ce repre(int- rm-toarele notaii7 S, s, b, cJ
4 cm s4a reali(at aceste mbin-ri Bnm-r !e treceri, 9i'&a
mo! operatorCJ
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"=
Aepre(entai simplificat mbin-rile s!ate in!icate
n fi' a 2i b, conform 3A EN ""//#, I3E "//#/ %DD/,
pri,in! repre(ent-rile simbolice pe !esen
9i'&b
ANE*A #2
Stu4iu 4e caC 3r(2
9i'&a
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Ebser,ai c atenie repre(entarea !etaliat- a rm-toarelor
mbin-ri state&
Preci(ai rm-toarele7
4 ce fel !e mbin-ri s!ate snt repre(entate n fi'& a, b, cJ
4 ce repre(nit- notaiile specifice fiec-rei imbin-ri s!ateJ
4 cm s4a reali(at aceste mbin-ri s!ate Bnm-r !e
treceri, mo! operatorCJ
Aepre(entai simplificat mbin-rile s!ate in!icate n
fi'& a, b 2i c, conform 3A EN ""//#, I3E "//#/ %DD/,
pri,in! repre(ent-rile simbolice pe !esen
">
9i'&b
9i'&c
ANE*A #)
Stu4iu 4e caC 3r( )
+n fncie !e nm-rl !e treceri mbin-rile s!ate pot fi7
- printr4o sin'r- trecere8
- prin treceri mltiple8
<a s!area componentelor !e 'rosimi mici BT / mmC mbinarea s!at- se poate reali(a printr4
o sin'r- trecere, iar la 'rosimi me!ii sa mari mbinarea s!at- se reali(ea(- prin treceri
mltiple&

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
+n ima'inea al-trat- este pre(entat- o
mbinare s!at- cap la cap n po(iie
ori(ontal- c rost n N& Anali(ai c atenie
care este mo!l operator !e s!are7
- nm-r !e treceri8
- !iferena !intre stratl !e r-!-cin- 2i
stratrile !e mplere8
- pen!larea electro!li8
- ce 'rosimi !e materiale se s!ea(- c
n astfel !e mo! operatorJ
"@
In!icai mo!l !e mplere a nei mbin-ri s!ate a,6n! 'rosimea !e %/ mm 2i rostl
prelcrat n U / U&
ANE*A #&
Stu4iu 4e caC 3r( &
+n fncie !e po(iia relati,- a componentelor !e s!at e*ist- mai mlte tipri !e mbin-ri
s!ate& Pri,ii c atenie care este po(iia componentelor !e s!at 2i preci(ai ce fel !e
mbin-ri s!ate snt repre(entate !etaliat n fi' A, F, C, 2i D&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
"D
Aepre(entai simplificat fiecare mbinare s!at- in!icat- n fi'& A, F, C, D, conform 3A EN
""//#, I3E "//#/ %DD/, pri,in! repre(ent-rile simbolice pe !esen&
ANE*A #;
WPS pt. evaluarea final
S/eci0ica9ia /roce4urii 4e 1u4are
DPS
;P3 nr& Te1t #(#
Pa'ina7 #"#
+ntocmit7 Data7
Procesl ,erbal !e calificare a proce!rii !e s!are ;PAA nr&7
Metall !e ba(-7 S2);E22)"SR EN #2; :rosimea7 ; . #) ??
Temperatra minim- !e lcr7KKK&&LC
Temperatra ntre treceri7KKKKK&&LC
Ni,ell !e acceptare a !efectelor7 F conform SR EN
2;$#'( I4eal conform ni,elli !e acceptare C
Prescripii pentr materiall !e a!aos7
Conform recoman!-rilor pro!c-torli
Meto!a !e pre'-tire7cur=9ire"/oliCare
Cr-area ('rii7 4
Po(iia !e s!are7 PF 3sinerea r-!-cinii7 4
Dispnerea r6n!rilor7 4
Prin!erea pro,i(orie7 %#/
Temperatra minim-7 4
<n'imea prin!erilor pro,i(orii7 %0 mm
Nm-rl total al prin!erilor pro,i(orii7 "
Nm-r prin!eri pro,i(orii/metr7 4
Po(iia !e s!are7 PF
I?/orta3t+
Prele,area epr,etelor conf& 3A EN "@>/%, cap&>&"&
:rosimea s!rii GaI7
Nar&A&7 a Q / mm
Nar&F&7 aQ = mm
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
#0
A6n!
Proce!e
l !e
s!are
Materiall !e
a!aos
Diametrl
Marca s6rmei
cf& 3A EN $$0
:a(l !e protecie
cf& 3A EN $#D
Debitl
Bl/minC
Nar&A4%
Nar&F4%
%#/
%#/
36rm- plin-
36rm- plin-
0,@
%,"
:"3i
:"3i
M"%
B@01ArM"01CE"C
M"%
B@01ArM"01CE"C
>4%"
%/4"0
A6n!
Polaritatea
crentli
Crent
l !e
s!are
Nite(a
L
!e a,ans
a s6rmei
<n'ime
a
cap-tli
liber
Tensinea
arcli
Nite(a !e
s!are
Ener'ia
liniar-
In!ctana
4 4 BAC Bm/minC BmmC BNC Bcm/minC BHO/cmC 4
NarA4%
NarF4%
CC
M
%/04
%>0
">04
#00
@4%0
@4%0
%/4"0
%@4""
"04"$
#04##
"%4"/
#/4$0
>,D4%%,=
%",%4%>,0
I?/orta3t+
+n!ep-rtai stropii !p- s!are
L Prin mo!ificarea ,ite(ei !e a,ans a s6rmei electro! se re'lea(- intensitatea crentli !e s!are
ANE*A #!
EURNAL DE PRACTIC
Ele<+
Perioa4a+
Loca9ia+
Mo4ulul+ Su4area @3 ?e4iu 4e >aC /rotector
Te?a+
Sarci3a 4e lucru+
H3 Iur3alul 4e /ractic= ele<ul <a co?/leta ur?=toarele i30or?a9ii+
#( Care 1u3t acti<it=9ile rele<a3te /e3tru ?o4ulul 4e /ractic= /e care le%a9i
oA1er<at 1au le%a9i 4e10=9uratJ
2( Ce lucr=ri 3oi a9i @3<=9at J
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
#%
)( Care au 0o1t e<e3i?e3tele 1au lucr=rile care <%au /lKcut J Moti<a9i(
)( Me39io3a9i e<e3i?e3tele care 3u <%au /l=cut(
FIFLIO2RA,IE
V%W& Aichele, :& %%= Ae'li !e s!are n me!i !e 'a( protector
V"W& Frc-, M& Ne'oiesc, 3t& 3!area MI:/MA:, E!iia a II4a, E!itra 3!ra, "00$
V#W& Milo2, <& Frc-, M& Crs practice !e s!are MA:, E!itra Politehnica, Timi2oara, "00=
V$W& Milo2, <& Fa(ele prelcr-rii prin s!are, E!itra Politehnica, Timi2oara, "00#
V$W& Milo2, <& Procese !e s!are, E!itra Politehnica, Timi2oara, "00=
V/W& Ts(, 9& Tratat !e s!r-, E!itra 3!ra, "00#
V=W& XXX 4 Colecie !e stan!ar!e comentate n !omenil s!-rii 2i proce!eelor cone*e, E!itra
3!ra, Timi2oara, "00"4"00$
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
#"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectl !e
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
##