Sunteți pe pagina 1din 3

ELEMENTE DE PSIHOLOGIA SNTII

Psihologia sntii studiaz stilul de ia sntos !i "o#$o%ta#entele


de %is" $ent%u &#'olni%e( Dint%e a"estea un %ol i#$o%tant le %eine)
ali#entaiei sntoase
o ali#entaia nesntoas este %es$onsa'il $ent%u a$%o*i#ati
+,- din totalitatea "azu%ilo% de "an"e%
"onsu#ului de al"ool
o a'uzul de al"ool este %es$onsa'il $ent%u a$%o*i#ati ,- din
totalitatea "azu%ilo% de "an"e%
.u#atului
o .u#atul/ in"lusi "el $asi/ este %es$onsa'il $ent%u a$%o*i#ati
01- din totalitatea "azu%ilo% de "an"e%
2e"o#and%i $ent%u o ali#entaie sntoas)
#ini# 3,- din ne"esa%ul zilni" de "alo%ii s .ie .u%nizat de ali#ente de
$%oenien ani#al
eita%ea "o#$let a "onsu#ului de li$ide de o%igine ani#al/ ne"esa%ul
zilni" de li$ide 4a"izi g%!i eseniali5 s .ie .u%nizat de ali#ente egetale
eita%ea "onsu#ului de "a%ne %o!ie 4$o%"/ it5 !i &nlo"ui%ea lui"u un
"onsu# de "a%ne al' 4$e!te/ $as%e5
eita%ea $%e$a%%ii ali#entelo% $%in $%6i%e/ "ele "a%e nu $ot .i "onsu#ate
"%ude s .ie $%e$a%ate e*"lusi $%in .ie%'e%e
"onse%a%ea ali#entelo% e*"lusi $%in "ongela%e(
7osu#ul de al"ool)
Studii e$ide#iologi"e au de#onst%at " un "onsu# #ode%at de al"ool/
da" nu a%e e.e"te 'ene.i"e/ nu $%esu$une ni"i un %is" $ent%u &#'olni%e(
Pent%u "uanti.i"a%ea "onsu#ului de al"ool s8a %e"o#andat .olosi%ea 9nitilo%
Inte%naionale de Al"ool) : 9IA ; e"hialentul a < g de al"ool $u%(
7=tea %e$e%e)
:sti"l 'e%e ,11 #l ; > 9IA
:11 #l t%ie ; ?8, 9IA
: sti"l de in 3,1 #l ; :1 9IA
7atego%ii de "onsu# 4n% 9IA @ s$t#=n5
7onsu# de al"ool .% ni"i un %is" $e te%#en lung
o +1 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai
o :? 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei
1
7onsu# de al"ool "u %is" #ini#
o +: ; >0 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai
o :, 8 +? 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei
7onsu# de al"ool "u %is" "%es"ut
o >0 ; ,1 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai
o +? ; >, 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei
7onsu# de al"ool "a%e dete%#in "u sigu%an o a.e"ta%e so#ati" sau
$sihi"
o $este ,1 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai
o $este >, 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei
A'uzul de al"ool a%e e.e"te no"ie at=t $e $lan so#ati" "=t !i $sihi")
7=tea e.e"te no"ie $e $lan so#ati"
o Siste# ne%os 4"ent%al !i $e%i.e%i"5)
Polineu%o$atie
In.a%"t "e%e'%al
Degene%es"en "e%e'eloas
De#en
o A$a%at "a%dioas"ula%)
7a%dio#io$atie ; insu.i"ien "a%dia"
o A$a%at %es$i%ato%)
In.e"ii %es$i%ato%ii .%e"ente
o A$a%at digesti)
A.e"ta%e he$ati"
A.e"ta%e $an"%eati"
Gast%it a"ut sau "%oni"
7a%"ino# eso.agian sau %e"tal
o Siste# he#ato$oieti")
Ane#ie #a"%o"ita%
o Siste# endo"%in)
Hi$o.un"ie testi"ula%
o Meta'olis#)
Hi$e%u%i"e#ie 4gut5
Hi$e%li$e#ie
7=tea e.e"te no"ie $e $lan $sihi")
o Sind%o#ul de de$enden ; se "a%a"te%izeaz $%in)
De$enden $sihi" ; o%ienta%ea &nt%egii a"tiiti $ent%u
$%o"u%a%ea !i "onsu#ul de al"ool "u negli6a%ea "elo%lalte
a"tiiti
De$enden .izi")
tole%an ; ne"esitatea de a "onsu#a "antit din "e
&n "e #ai #a%i $ent%u a o'ine a"elea!i e.e"te
2
a'stinen ; a$a%iia unei st%i intense de dis"on.o%t la
&nt%e%u$e%ea sau %edu"e%ea "onsu#uui 4sind%o#ul de
se%a65
o De#ena $e%sistent
o Tul'u%a%e a#nesti" 4de #e#o%ie5 $e%sistent
o Tul'u%a%e $sihoti" 4idei deli%ante/ halu"inaii5
o Tul'u%a%e a.e"ti
o Tul'u%a%e an*ioas
o Dis.un"ie se*ual
Au#atul
Da" se a""e$t " un "onsu# #ode%at de al"ool nu i#$li" %is"u%i
$ent%u sntate/ .u#atul !i &n "ondiiile "onsu#ului unui nu#% %edus de ig%i
!i de "onsu# inte%#itent 4o"azional5 &!i alideaz e.e"tele no"ie asu$%a
st%ii de sntate(
Au#ul de iga% "onine )
Ni"otin
o La nielul SN7 a%e u%#toa%ele e.e"te)
sti#ula%ea ateniei
&#'unti%ea #e#o%iei
alunga%ea st%ii de o'oseal
o Este "ea "a%e indu"e de$endena .izi"
o Este %es$onsa'il $ent%u u%#toa%ele e.e"te no"ie)
E.e"tele no"ie "a%dioas"ula%e $%e"u#)
in.a%"t #io"a%di"
a""idente as"ula%e "e%e'%ale
a%te%io$atie o'lite%ant
I#$oten 4$%in %edu"e%ea i%igaiei sangine la nielul
o%ganelo% genitale e*te%ne5
A.e"ta%ea $%odusului de "on"e$ie 4$%in insu.i"ien
$la"enta%5
Gud%oane ; $este ?111 de "o#$u!i to*i"i
o Sunt %es$onsa'ile $ent%u $este 01- din "azu%ile de "an"e%
"an"e% '%onho8$ul#ona% ; "el #ai .%e"ent
%is"ul de "an"e% '%onho$ul#ona% deine identi" "u "el
al unui ne.u#to% du$ :, ani de la %enuna%ea la
.u#at
"an"e%e "u alte lo"aliz%i
"an"e% de .a%inge
"an"e% de la%inge
"an"e% de ezi" u%ina%
"an"e% gast%i"
"an"e% $an"%eati"
3