Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
7:30
9:30
11:30
13:30
15:30
17:30
L
U
N
I
M
A
R

I
M
I
E
R
C
U
R
I
J
O
I
V
I
N
E
R
I
ANUL IV, SEM. I
2014/2015
SERIA A SERIA B SERIA C SERIA D SERIA E
DE LA 17:30 LA 19:30 SUNT PROGRAMATE OPIONALELE - VALABIL PENTRU TOT ANUL IV - TOATE CELE 5 SERII - VERIFICAI ANEXA OPIONALE
PENTRU A AFLA LOCAIA FIECRUI CURS
Medicin Intern - Stagiu - Cl.
Cardiologie
Medicin Intern - Stagiu - Cl. III Medical
Radiol
ogie -
LP
Igien - LP Radiologie - LP Urologie - stagiu
Oncologie - Hematologie - Curs -
Amf. IRO
Radiologie - Curs - Amf. ORL
Radiologie - LP
Igien -
LP
Igien - Curs - Amf. Duca
Medicin Intern - Curs - Amf. Parhon
Medicin Intern - Stagiu - CCI
Igien -
LP
Radiol
ogie -
LP
Oncologie-
Hematologie -
LP
Oncologie - Hematologie - Curs -
Amf. IRO
Oncologie-
Hematologie -
LP
Urologie - curs - Amf. Parhon - spt.
impar
Igien -
LP
Igien -
LP
Medicin Intern - Stagiu - Cl.
Cardiologie
Igien -
LP
Radiologie -
LP
Oncologie-
Hematologie - LP
Urologie - curs - Amf. Parhon -
spt. par
Medicin Intern - Curs - Amf. I
Medical
DE LA 17:30 LA 19:30 SUNT PROGRAMATE OPIONALELE - VALABIL PENTRU TOT ANUL IV - TOATE CELE 5 SERII - VERIFICAI ANEXA OPIONALE PENTRU A AFLA
LOCAIA FIECRUI CURS
Med.
Urgen
- stagiu
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Med.
Urgen
- stagiu
Ortopedie - stagiu - S1-
S7/Traumatologie -
stagiu - S8-S14
Bioch. Clinic.
S3-S7
Amf. Recuperare Mare - S8-S14 - spt. pare
Ortopedie - curs (toat seria)
Farmacolo
gie - LP -
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Traumatologie - curs - Amf. Chirurgie - S8-
S14 - n spt. pare
Med.
Urgen
- stagiu
Traumatologie - curs - Amf. Chirurgie -
S1-S7 - n spt. impare
Chirurgie general - stagiu - IRO
Chirurgie general - curs - IRO
Igien -
LP
Bioch.
Clinic. S3-
S7
Bioch.
Clinic. S3-
S7
Biochimie Clinic -LP- S3-S7
Biochimie Clinic -Curs- Amf. Parhon -
S3-S5
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Farmacologie - LP -
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Farmacolo
gie - LP
Chirurgie general - curs -
Amf. Chirurgie III
Ortopedie- curs - Amf. Recuperare Mare - S1-
S7 - n spt. impare
Medicin Intern - Stagiu - Cl. III Medical
Medicin Intern - Curs - Amf. III Medical
Oncologie-Hematologie - Curs - Amf.
IRO
Chirurgie general - stagiu - IRO
Bioch.
Clinic.
S3-S7
Med.
Urgen
- stagiu
ATI - Stagiu
Med.
Urgen
- stagiu
Far
mac
o. -
LP
Farmacologie - Curs - Amf. Cuza-Vod
Medicin Intern - Stagiu - CCI
Farmacologie - LP
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
ATI - Stagiu
Med.
Urgen
- stagiu
Chirurgie general - stagiu - IRO
Chirurgie general -curs - Amf. IRO
ATI - Stagiu
Farmacologie - Curs - Amf. Fiziologie
Ortopedie - stagiu - S1-
S7/Traumatologie -
stagiu - S8-S14
Medicin Intern - Curs - Amf. Parhon
Medicin Intern - Stagiu - CCI
Oncologie-
Hematologie -
LP
Medicin Intern - Stagiu - Cl.
Cardiologie
Onco. -
Hemato -
LP
Igien -
LP
Igien -
LP
Igien -
LP
Med.
Urgen
- stagiu Medicin Intern - Stagiu - Cl. III Medical
Oncologie-
Hematologie -
LP
Oncologie-
Hematologie -
LP
Igien -
LP
Igien -
LP
Oncologie-
Hematologie -
LP
Medicin Intern - Stagiu - Cl.
Cardiologie
Urologie - stagiu -
Radiologie - Curs - Amf. ORL
Igien - curs - Amf. Anatomie Mic
Medicin Intern - Stagiu - CCI
Urologie -
stagiu
Igien - LP
Radiologie -
LP
Radiol
ogie -
LP
Chirurgie general - stagiu - IRO
Traumatologie - stagiu -
S1-S7/ Ortopedie -
stagiu - S8-S14
Med. urgen-curs-Amf. Chirurgie-spt. impare
ATI -curs- Amf. IRO - sptmnile pare
Biochimie Clinic -Curs- Amf. Parhon -
S3-S5
Oncologie-
Hematologie -
LP
Radiologie -
LP
Medicin Intern - Stagiu - Cl. III Medical
Medicin Intern - Curs - Amf. III Medical
Urologie - curs - Amf. Parhon - spt.
Impare
Igien - curs - Amf. Anatomie Mic
Medicin Intern - Stagiu - Cl.
Cardiologie
Medicin Intern - Curs - Amf. I
Medical
Medicin Intern - Stagiu - Cl. III Medical
Radiol
ogie -
LP
Igien -
LP
Chirurgie general - curs - Amf. Chirurgie
Medicin Intern - Stagiu - CCI
Radiologie - Curs - Amf. ORL
Radiologie -
LP
Urologie - stagiu
Farmacolo
gie - LP
Far
mac
o. -
LP
Traumatologie -
stagiu - S1-S7/
Ortopedie - stagiu -
S8-S14
ATI - Stagiu
Med.
Urgen
- stagiu
Med.
Urgen
- stagiu
Bioch.
Clinic. S3-
S7
Med. urgen-curs- Amf. Chirurgie - spt. pare
ATI -curs- Amf. IRO - sptmnile impare
Med.
Urgen
- stagiu
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Chirurgie gen. - Stagiu -
III Chirurgie
Igien -
LP

S-ar putea să vă placă și