Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRAREA 4

STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC EXTERN


1. Scopul lucrrii
Scopul lucrrii este trasarea caracteristicii curent - tensiune
( ) U f I =
i a
caracteristicii de lumin
( ) = f I
a unei celule fotoelectrice i calculul lucrului de extracie al
electronilor din fotocatod.
2. Aspecte teoretice
n 1887 fizicianul german, Heinric Hertz !18"7-18#$% a o&ser'at c descrcarea unui
condensator (ntre dou sfere de zinc este foarte mult facilitat, dac una din sfere este
iluminat cu raze ultra'iolete.
Efectul fotoelectric reprezint emisia de electroni de ctre suprafaa unui metal pe care
cade un fascicul de lumin cu o frec'en mai mare dec)t frec'en a de prag caracteristic
fiecrui metal.
*misia fotoelectronic precum i legile dup care se produce, sta&ilite experimental au
fost explicate de ctre +l&ert *instein !187#-1#""% !fizician teoretician german, laureat al
,remiului -o&el (n 1#.1 pentru ser'iciul oferit /izicii teoretice i (n special pentru
descoperirea legilor efectului fotoelectric%. *l a folosit o ipotez remarca&il i anume0 a
presupus c (ntr-un fascicul de lumin, energia este transportat prin spa iu (n 1por ii1 finite
numite fotoni. *instein a extins ipoteza cuantelor a lui 2ax ,lanc3 !18"8-1#$7% !fizician
german, laureat al ,remiului -o&el pentru /izic (n 1#18 pentru descoperirea cuantelor de
energie%, admi)nd c radiaia (nsi este discontinu, fiind compus din cuante de energie 0
= h .
unde0

- energia unui foton, h - constanta lui ,lanc3, s 4 15 6. , 6


7$
=

h

- frec'en a radia iei incidente.


+plic)nd no iunea de foton, efectului fotoelectric, *instein a scris0
max c ext
E L h + =
+ceast rela ie ne spune c un foton transport energia h prin suprafa a metalului.
8 parte din aceast energie este folosit pentru a scoate electronul prin suprafa a metalului
denumit lucru de extracie,
ext
L
i este o mrime caracteristic fiecrui metal (n parte, iar
energia rmas
( )
ext
L h
este dat electronului emis, su& form de energie cinetic
maxim.
9in datele o&ser'ate experimental +. *instein a enunat cele patru legi ale efectului
fotoelectric extern0
Legea 1. :ntensitatea curentului fotoelectric de saturaie,
s
I
, determinat de numrul
de electroni extra i din metal (n unitatea de timp, este direct proporional cu fluxul
!intensitatea% radiaiilor electromagnetice incidente, c)nd frec'ena este constant,

s
I
.
Legea 2. *nergia cinetic maxim a fotoelectronilor emii este direct proporional cu
frec'ena radiaiilor electromagnetice incidente i nu depinde de fluxul acestora.
;onform teoriei ondulatorii, energia cinetic a fotoelectronului tre&uie s creasc atunci c)nd
intensitatea fasciculului de lumin cre te. <otu i (n cazul efectului fotoelectric, energia
cinetic maxim este independent de intensitatea luminii, aceasta a fost 'erificat pentru un
domeniu de intensit i ce se (ntinde pe apte ordine de mrime.
Legea 3. *fectul fotoelectric se produce numai pentru radia ii incidente a cror
frec'en este mai mare dec)t o anumit 'aloare
5

numit frec'en de prag sau pragul rou


al efectului fotoelectric
( )
5
>
. <eoria ondulatorie spune c efectul fotoelectric tre&uie s se
produc pentru orice frec'en a luminii, cu singura condi ie ca s fie suficient de intens.
=ezultatele o& inute de fizicianul american =o&ert +ndre>s 2illi3an !1868-1#"7%, a crui
munc sus inut asupra efectului fotoelectric i-a adus premiul -o&el (n 1#.7, demonstreaz c
pentru fiecare suprafa metalic, exist o frec'en caracteristic de prag
5

. ,entru
frec'en e ale radia iilor incidente mai mici dec)t frec'ena de prag
( )
5
<
, emisia de
fotoelectroni (nceteaz adic, efectul fotoelectric nu se mai produce.
Legea 4. *fectul fotoelectric se produce practic instantaneu, inter'alul de timp dintre
cderea radia iei incidente i emisia fotoelectronilor fiind foarte mic !de ordinul s 15
-#
%.
9eterminarea energiei cinetice a electronilor emi i se face prin metoda c)mpului
Figura 1
electric de fr)nare0 se aplic pe anodul celulei fotoelectrice un poten ial negati' fa de catod
ceea ce duce la fr)narea electronilor i deci la mic orarea intensit ii curentului fotoelectric.
?aloarea maxim a modulului acestui poten ial se nume te poten ial de fr)nare i se noteaz
cu f
U
. *l corespunde situa iei (n care nici un electron nu mai a@unge la anod i deci I
de'ine zero.
f c
U e
v m
E =

=
.
.
max
max
unde
e
este sarcina electronului, ; 15 6 , 1
1#
= e A
m
este masa electronului,
3g 15 1 , #
71
= m .
9eoarece curentul fotoelectric se anuleaz pentru o anumit 'aloare f
U
a diferenei
de potenial denumit potenial de fr)nare, rezult c din catod nu iese niciun electron cu
energia mai mare dec)t f
U e
.
*xperien a a artat c tensiunea de fr)nare cre te propor ional cu frec'en a luminii
incidente. ;u c)t frec'en a luminii incidente este mai mare cu at)t tensiunea de fr)nare tre&uie
s fie mai mare. ?aria ia tensiunii de fr)nare cu frec'en a luminii incidente se reprezint
grafic printr-o dreapt, care nu trece prin origine, ci taie axa a&sciselor (ntr-un punct situat (n
regiunea poziti' a axei !figura .%. ,anta dreptei experimentale din figura . este raportul
e
h
.
9in grafic rezult c,

e
h
U U U
dreptei panta
f f f
=

= =
1 .
1 .
tg

,rin urmare &ilan ul energetic al fenomenului fotoelectric este0


f ext
U e L h + =
/rec'ena de prag
5

caracteristic fiecrui metal (n parte corespunde 'alorii


5 =
f
U
a
potenialului de fr)nare, sau eci'alent
max
5
c
E = . n aceste condiii se poate exprima lucrul
de extracie0
5
= h L
ext
Figura 2
care spune c fotonul are at)ta energie c)t s extrag fotoelectronul.
9ac frec'en a radia iilor incidente este mai mic dec)t frec'en a de prag a metalului,
atunci fotonii indi'iduali indiferent de numrul lor !adic indiferent c)t de intens este
iluminarea% nu 'or a'ea energie suficient s extrag fotoelectronii.
*misia fotoelectronic se poate pune (n e'iden prin dispoziti'ul numit celul
fotoelectric.
8 celul fotoelectric conine doi electrozi, un catod i un anod (ntre care se aplic o tensiune
electric continu cu scopul de a menine (ntre acetia un c)mp electric constant care
accelereaz electronii de la catod. ;elula fotoelectric este compus dintr-un &alon de sticl
sau cuar , (n care s-a depus pe o parte din peretele
interior un strat de metal alcalin !catodul%. +nodul
celulei fotoelectrice poate fi un fir central, un inel
metalic sau o gril. n figura 7 este reprezentat o celul
fotoelectric cu catodul ( ) de form sferic i cu
anodul ( ) ! (n form de inel. n &alon se face 'id, pentru
ca suprafa a de metal alcalin s nu fie alterat de aer
!'aporizarea electronic depinde foarte mult de starea
suprafe ei emi toare%.
3. Aprtur i !o"ul "e lucru
Studiul efectului fotoelectric se face utiliz)nd un monta@ electric a crui scem este
prezentat (n figura $. Scema electric este alctuit dintr-o celul fotoelectric, o surs de
lumin, un redresor cu seleniu pentru alimentarea circuitului, un 'oltmetru pentru msurarea
tensiunilor aplicate celulei fotoelectrice, un gal'anometru pentru msurarea curenilor
fotoelectrici, un reostat cu cursor.
Figura 3
Figura 4
4. Dte e#peri!e$tle
9ou dintre caracteristicile principale ale celulelor fotoelectrice 'erificate (n aceast
lucrare sunt0 caracteristica de curent i caracteristica de lumin.
"rasarea caracteristicii curent # tensiune
- se aeaz sursa de lumin la distana de
cm "
de celul i se ateapt c)te'a minute p)n ce
lampa intr (n regim constant de funcionareA
- se aplic o tensiune cresctoare din 'olt (n 'olt prin deplasarea cursorului reostatului i se
citesc la multimetru 'alorile curenilor fotoelectrici.
"rasarea caracteristicii de lumin
- se menine o 'aloare constant a tensiunii de
? 15
A
- se deplaseaz sursa de lumin din 7 (n 7 cm fa de celula fotoelectric i se citesc indicaiile
multimetruluiA
9atele se trec (n urmtoarele ta&ele0
T%el 1. "rasarea caracteristicii curent #
tensiune
-r.
det.
( ) ? U ( ) + I
1. 1.
.. ..
7. 7.
$. $.
". ".
6. 6.
7. 7.
8. 8.
#. #.
15. 15.
T%el 2. "rasarea caracteristicii de lumin
-r.
det.
( ) cm d
( ) + I
( )
. - .
cm 1 d
1. 75
.. .7
7. .$
$. .1
". 18
6. 1"
7. 1.
8. #
#. 6
15. 7
$eterminarea lucrului de extrac%ie al electronilor din fotocatod
- Se aeaz sursa de lumin la distana
cm .5 = d
fa de celula fotoelectricA
- Se aduce cursorul reostatului (n poziia corespunztoare unei tensiuni minime i se comut
in'ersorul negati')nd anodul fa de fotocatodA
- Se deplaseaz cursorul reostatului p)n c)nd curentul fotoelectric este complet anulat i se
citete la 'oltmetru tensiunea de fr)nare f
U
.
&. 'relucrre "telor e#peri!e$tle
1. Se traseaz diagramele ( ) U f I = i
( ) =

= f
d
f I
.
1
i se interpreteaz rezultateleA
.. Se calculeaz lucrul de extracie
ext
L
din relaia lui *instein0
f ext
U e L h + =
Se cunosc0 s 4 15 6 , 6
7$
=

h , B "8#7 = , m 15 B 1
-15
= , ; 15 6 , 1
1#
= e ,
s m 15 7
8
= c .
7. Se calculeaz frec'ena minim !pragul fotoelectric% cu rela ia0
h
L
ext
=
5