Sunteți pe pagina 1din 29

COLEGIUL TEHNIC NICOLAE TITULESCU MEDGIDIA

905600 Medgidia, jud. Co!"a#a, !"$. De%$o&i$ii $. '


Te(e)o*+a,- 0./'01''926, 02/'01065'/3 CUI- /20'01'
444.4i,.5o6*5""6ed*CTNT3 E06ai(- 5""6ed7g6ai(.5o6
N$.................*.......................
Nr. nreg. ______/ ___________
PROIECT PENTRU OBINEREA
CERTIFICATULUI DE COMPETENE
PROFESIONALE
- NIVEL III DE CALIFICARE
PROFESOR COORDONATOR,
E5. 89:E; ING;ID ALINA
ABSOLVENT,
NTU LUCIANA IONELA
clasa a XII-a B
MEDGIDIA
2014
1
COLEGIUL TEHNIC NICOLAE TITULESCU MEDGIDIA
905600 Medgidia, jud. Co!"a#a, !"$. De%$o&i$ii $. '
Te(e)o*+a,- 0./'01''926, 02/'01065'/3 CUI- /20'01'
444.4i,.5o6*5""6ed*CTNT3 E06ai(- 5""6ed7g6ai(.5o6
N$.................*.......................
TITLUL PROIECTULUI
ANALIZA S.W.O.T. LA
S.C. AROMA SRL

CALIFICAREA TE!NICIAN "N ACTIVITATI
ECONOMICE
PROFESOR COORDONATOR,
E5. 89:E; ING;ID ALINA
ABSOLVENT,
NTU LUCIANA IONELA
clasa a XII-a B
MEDGIDIA
2014
2
CUPRINS
ARGUMENTARE ############################.. 4
CAPITOLUL I. NOIUNI GENERALE ##################. $
1.1. ANALIZA MEDIULUI FIRMEI ################. $
1.1.1 ANALIZA MEDIULUI INTERN %DIAGNOZA& ######.. '
1.1.2 ANALIZA MEDIULUI E(TERN %ACTORII& ######. 10
CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ COFETARIA )AROMA* ####### 12
2.1. DESCRIEREA AFACERII ##################. 12
2.2. OBIECTIVE #######################.. 14
2.+. STUDIU DE FEZABILITATE ################ 1'
2.4. ANALIZA S.W.O.T. #################### 22
2.$. SERVICII SI PRODUSE ################### 2+
2.'. PROMOVAREA ###################### 2$
2.,. APROVIZIONAREA ####################. 2$
2.-. MONOTORIZAREA PROIECTULUI ############ 2'
2... EVALUAREA PROIECTULUI ###############.. 2-
3
ARGUMENTARE
Dezvoltarea unu !lan "e #ar$etng este o sarcn% &oarte co#!le'% (n care
tre)ue s% !r#eze crterle "e !lan&care. *rn realzarea unu !lan "e #ar$etng
se ur#%re+te sste#atzarea unor ac,un ce tre)uesc &%cute !entru a o),ne cele
#a )une rezultate (n con",le "ate "e !a,% (n care actveaz% &r#a.
De+- (n general- !lanurle "e #ar$etng se &ac !e o !eroa"% "e un an- se !ot realza +
!lanur !e ter#en lung "e tre sau cnc an- care nclu" acele ac,un "e #ar$etng ce
tre)uesc corelate &oarte )ne cu "e!arta#entele &nancare- resurse u#ane- !ro"uc,e- etc. .
.u aceste !lanur "e #ar$etng !ractc se sta)le+te stratega "e "ezvoltare a co#!ane.
Tre)ue re,nut c% !lanul "e #ar$etng nu este o )ag/et% #agc% care &ace s% creasc%
#e"at v0nz%rle co#!ane- c rezultatul unu !lan cu !rvre la !ro"usul sau servcul
nostru + #o"ul "e v0nzare corelat cu nevole "ent&cate (n !a,%. 1rce co#!ane- n"&erent
"e #ar#ea- t!ul "e actvtate sau "e #e"ul (n care (+ "es&%+oar% actvtatea- tre)ue s%
&unc,oneze !e )aza unu !lan "e #ar$etng.
*lanul "e #ar$etng este un nstru#ent esen,al (n orce co#!ane- "eoarece
&aclteaz% co#ercalzarea e&cent% a orc%ru !ro"us sau servcu.
*entru a realza un !lan "e #ar$etng tre)uesc &acu, ur#%tor !a+2
3. R%s!un"e la (ntre)area2 un"e sunte#4 *entru a !utea r%s!un"e este necesar% analzarea
stua,e- at0t nterne- c0t + e'terne a co#!ane- analza "n care !ute# "e"uce o!ortunt%,le
+ a#enn,%rle !e care le !oate avea co#!ana . .u alte cuvnte se cere o analz% 561T.
7. .ea "e a "oua (ntre)are la care tre)ue s% r%s!unz este2 un"e vre sa a8ung4 R%s!unsul
#!lc% sta)lrea o)ectvelor "e #ar$etng !entru o anu#t% !eroa"% "e t#!. Aceste
o)ectve !ot & atat caltatve s canttatve.
9. 1"at% sta)lte o)ectvele- r%s!un"e la a trea (ntre)are2 cu# ve a8unge acolo4 R%s!unsul
la aceast% (ntre)are #!lc% sta)lrea resurselor necesare + "ezvoltarea unor ac,un +
strateg !entru a atnge o)ectvele. Dezvoltarea une strateg "e #ar$etng (nsea#n%
alegerea canalelor "e co#uncare + sta)lrea celor :* ; !ro"us- !re,- !lasare s !ro#ovare<.
:. Du!% ce a sta)lt stratega- "etalaz% #8loacele "e ac,une= >n" o consecn,% a stratege
alese- aceste #8loace tre)ue s% &e &oloste !entru a atnge o)ectvele (n !eroa"a "e t#!
sta)lt% (n !lanul "e #ar$etng. Aceasta #!lc% "eter#narea ac,unlor sau #eto"elor care
vor & utlzate cu !rvre la co#!onentele #'ulu "e #ar$etng.
4
?. Acu# o)ectvele + !lanurle "e ac,une tre)uesc corelate cu costurle rezultatele
&nancare ur#%rte. *rn ur#are- va e'sta (n !lanul "e #ar$etng + un cont "e tranzac,onare
(n care s% &e "etalate nvest,le care tre)uesc &%cute !entru a atnge o)ectvele "ar +
venturle care !ot & o),nute- ast&el (nc0t s% !o, "eter#na ceea ce este !ro&ta)l + ce
#%sur !o, lua !entru a #a'#za succesul &nancar al !lanulu "e a&acer.
@. *entru a te asgura c% atng o)ectvele !ro!use + c% strategle sunt corecte tre)ue s%
sta)le+t !roce"ur !entru a #ontorza + controla !lanul "e #ar$etng. Acest control are
sco!ul "e a asgura con&or#tatea cu !lanul + #!lc% #%surarea rezultatelor ac,unlor
(ntre!rnse- "agnostcarea gra"ulu "e (n"e!lnre a o)ectvelor + s% a #%sur corectve "ac%
se cons"er% necesar.
*rn ur#are- este #!ortant !entru co#!ane s% #ontorzeze + s% evalueze (n #o"
constant rezultatele o),nute "e strateg- "eoarece at0t !e,ele c0t + #e"ul sunt su!use unor
#o"&c%r constante.
Tre)ue #en,onat c% un !lan "e #ar$etng genal nu este snon# cu succesul
a&acer- + c% r%#0ne cea #a #!ortant% !arte2 e'ecu,a. *entru a "uce la (n"e!lnre
o)ectvele !ro!use este necesar s% se sta)leasc% un !lan "e !unere (n a!lcare care
"ese#neaz% sarcn s!ec&ce care tre)ue realzate "e c%tre "&er, s!ecal+t . Marc/eaz%
nvelul "e res!onsa)ltate al &ec%rua + &% o !lan&care a actvt%,lor corelate cu t#! "e
e'ecute.
.o#uncarea ntre #e#)r ec/!e este esentala !entru succesul orcare a&acer.
CAPITOLUL I. - NOIUNI GENERALE
1.1. ANALIZA MEDIULUI COMPANIEI
A/01230 SWOT ;acron# co#!us "n ;5< Astreng/tsB C !uncte tar- ;6< ADea$nessesB
C !uncte sla)e- ;1< Ao!!ortuntesB C o!ortuntE, + ;T< At/reatsB - a#enn,Er< ur#Ere+te sE
ev"en,eze as!ecte legate "e #e"ul ntern al &r#e + "e #e"ul e'tern (n care aceasta (+
"es&E+oarE actvtatea.
5
Dn analza #e"ulu ntern rezultE !unctele tar ale co#!ane ;avanta8e !e care
acestea le "e,ne (n ra!ort cu alte &r#e "n ra#ura sau "n #e"ul (n care ac,oneazE< +
!unctele sla)e ;"ezavanta8e care rezultE "n co#!ara,a cu concuren,a<.
Analza #e"ulu e'tern va &urnza n&or#a, "es!re o!ortuntE, ;acele ele#ente care
!ot re!rezenta o n&luen,E !oztvE asu!ra actvtE, &r#e< + "es!re a#enn,Er sau rscur
;acele ele#ente ale #e"ulu care !ot n&luen,a negatv actvtatea<.
n acest &el ve, !utea (ncerca valor&carea la #a'#u# a !unctelor &orte "e care
"s!une,- sE vE "e!E+, slE)cunle- sE !ro&ta, "e ocazle &avora)le + sE vE a!Era,
(#!otrva eventualelor rscur.
Analza 561T rEs!un"e (ntre)Erlor care vE vor !er#te sE "ec"e, "acE (ntr-a"evEr
&r#a + !ro"usele "u#neavoastrE vor & ca!a)le sE realzeze (#!lnrea !lanulu +- "e
ase#enea- care vor & l#tErle "n ca"rul acestu !roces.
*rn ur#are- 0/01230 SWOT 4564532/782
9/ :2;1<= >5 2>5/72?2=045 a !unctelor tar- !unctelor sla)e- o!ortuntE,lor +
a#enn,Erlor ce n&luen,eazE a&acereaF
9/ 64215; >5 0/01238 0 @2790A252 5B2@75/75 + "e ela)orare a unor tactc + strateg
o!ortuneF
C038 >5 5D019045 a ca!actE,lor + co#!eten,elor esen,ale ale a&acerF
<6540A29/5 ce &urnzeazE argu#ente + sugereazE cE !entru sc/#)areF
Analza 561T !oate & utlE or "e c0te or #anagerul realzeazE o analzE sau o
!lan&care a actvtE,. Toto"atE- !oate & co#!onentE a !regEtr cons&Eturlor ec/!e- a
resurselor "e evaluare anualE a !er&or#an,e or a +e"n,elor "e &'are a ,ntelor "e !lan.
DacE este realzatE corect- analza 561T !er#te concentrarea aten,e asu!ra zonelor
c/ee ale a&acer !e care le cuno+t #a )ne + realzarea "e !rezu#, ;!resu!uner< (n zonele
asu!ra cErora e'stE cuno+tn,e #a !u,n "etalate. n ur#a aceste analze ve !utea "ec"e
"acE &r#a ta (+ !oate (n"e!ln !lanul- + (n ce con",. Este &oarte #!ortant sE & total
sncer.
1.1.1. A/01230 :5>29192 2/754/ %>20E/<30&
*ero"c &r#a tre)ue su!usE une analze "agnostc- !entru evaluarea !unctelor tar
+ a celor sla)e + !entru a sta)l- !e aceastE )azE- "acE ea are co#!eten,ele necesare !entru a
&ruct&ca o!ortuntE,le. n acest sens- #anage#entul co#!ane sau un consultant e'tern
6
evalueazE co#!eten,ele &r#e (n ceea ce !rve+te ur#Etoarele actvtE,2 #ar$etng-
cercetare-"ezvoltare- !ro"uc,e ;&or,a "e #uncE- ca!actatea "e !ro"uc,e etc.<- resurse
u#ane- a!rovzonare ;resurse #aterale<- conta)ltate ;resurse &nancare<.
Analza #e"ulu ntern vzeazE- (n !rnc!al- ur#Etoarele as!ecte2
(n "o#enul produsului2 #'ul "e !ro"use- volu#ul "e v0nzEr canttatve- valorce
totale- !e !e,e- !e sort#ente "e !ro"use- !e clen,- cclul "e va,E al !ro"usulu-
a#)alarea- con",onarea- etc/etarea- !ro"usele no ce vor & lansate- !ro"usele vec/
ce ur#eazE a & scoase "n &a)rca,e etc.F
(n "o#enul preului2 !re,urle !ractcate !e !e,e- !ro"use- clen,- !ro&tul o),nut
;glo)al- !e !ro"use- !e !e,e<- renta)ltatea !ro"uselor- a"aosur res!ectv re"ucer "e
!re, etc.F
(n "o#enul distribuiei2 canalele "e "str)u,e- nter#e"ar- costul "str)u,e C
totale- !e canale + nter#e"ar- !e !ro"use- e&cen,a "str)u,e- co#soane !lEtte-
etc.F
(n "o#enul comunicrii i promovrii2 canalele "e co#unca,e- su!orturle
!ro#o,onale realzate- costurle + e&cen,a ac,unlor !ro#o,onale etc.
Un 69/=7 7045 ;o &or,E< este o co#!eten,E care o&erE co#!ane un avanta8
concuren,al. Ea se !oate concretza (ntr-o ca!actate strategcE- o !oz,e geogra&cE- re,eaua
"e #ar$etng- cal&carea !ersonalulu etc.
*unctele tar !ot & legate "e organzare- #e"u- rela,le !u)lce + #agnea !e !a,E-
cota "e !a,E- !ersonalul anga8at etc.
Re#arcE# &a!tul cE ceea ce este !unctul tare al une &r#e- !oate & !unctul sla) al
altea.
>ace, !rezentarea acestor !uncte &orte ale a&acer cu clartate + onesttate- &ErE a
(ncerca sE &, #o"e+t. *entru a vE organza !rocesul "e cercetare este reco#an"a)l sE vE
!une, ur#Etoarele (ntre)Er2
.are sunt Av0r&urle a&acerB4
.e vE "&eren,azE "e concuren, actual sau !oten,al 4
.u# reu+, sE vE sats&ace, clen, 4
Ave, e'clusvtate !e vreo lne "e !ro"use 4
*unctele tar ce sunt generate "e !ersonalul anga8at nclu" a!ttu"nle + e'!eren,a
anga8a,lor- #e"ul "e lucru coo!erant- !rogra#ul "e !regEtre a !ersonalulu etc.
IatE- "e e'e#!lu- o sere "e !os)le 69/=75 70422
7
o ga#a largE "e !ro"useF
o caltatea r"catE a !ro"uselor &r#eF
o cota "e !a,E relatv r"catEF
o con",le gence "eose)te (n care se "es&E+oarE !rocesul te/nologcF
o ver&carea caltE, !ro"uselor (n &ecare eta!E a &lu'ulu te/nologcF
o te/nologe su!eroarEF
o e'sten,a unor !atente ;e'2 Go"a$- *olaro"- Xero' au a!Erut !e )aza unor !atente- "ar
aceste !atente se !ot "e!reca sau !ot & ocolte<F
o #agne #a )unE a !ro"usulu ;e'. #otocclete HarleI Hav"son- ec/!a#ent N$e<F
o !ara#etr r"ca,- con&or# 5TA5- la #atera !r#E utlzatEF
o )rour no- #o"erne- sste# nou "e co#!utereF
o tra",a "e,nutE "e &r#E (n "o#enuF
o costur + !re,ur #a scEzuteF
o !oz,e "e l"er !e !a,a "e "es&acere a anu#tor !ro"useF
o nvelul (nalt al e'!orturlorF
o sta)lrea !re,urlor la !ro"usele &nte- ,n0n" cont "e cererea + o&erta "e !e !a,EF
o acces la #aterle !r#e !rnc!ale cu costur #a #cF
o e'sten,a une re,ele !ro!r "e "es&acere a !ro"uselorF
o sta)lrea + e'!eren,a !ersonalulu (n "o#enul "e actvtate al socetE,F
o !ersonalul co#!ane are o "str)u,e ec/l)ratE (n 8urul v0rste #8locF
o re,ea "e "str)u,e !uterncEF
o !rotec,a socalE asguratE salara,lor "e cEtre socetateF
o localzare centralE ;va" co#ercal<.
IatE + c0teva avanta8e !oten,ale (n lu!ta concuren,alE cu &r#ele #a #ar-
e'!er#entate2
#anage#ent #a &le')lF
!os)ltatea s!ecalzEr !e un anu#t !ro"us sau e'!loatarea une anu#te
n+e "e !a,EF
legEturE #a str0nsE cu clen, !e !a,a ,ntE.
Un 69/=7 @10C ;o slE)cune< este o caracterstcE- un &actor- un ele#ent al #'ulu
care !oate !rovoca un "ezavanta8 concuren,al. 5e !oate re&er la caltatea !ro"usulu- la
!er&or#an,a te/nologe- aco!errea !e,e etc.
8
I"ent&carea !unctelor sla)e nu re!rezntE o ocaze "e a "e&E#a &r#a- c "e a &ace o
evaluare corectE a stua,e "e &a!t.
1 &r#E !oate avea !rntre 69/=7515 @10C52
o l!sa "e &le')ltateF
o unele utla8e "e )azE utlzate au un gra" #are "e uzurE + necestE re!ara, curente-
"ese + coststoareF
o utla8e uzate #oralF
o gra"ul scEzut "e n&or#atzare a socetE,F
o gra"ul r"cat "e uzurE a #8loacelor "e trans!ortF
o l!sa unor utla8e s!ecale (n &a)rcarea unor !ro"use cu ter#en "e garan,e #a lung-
a+a cu# are o !arte a concuren,eF
o l!sa unor rela, "e a&acer anteroare ;!entru a&acerle no<F
o nvel scEzut al v0nzErlorF
o co#ercalzarea unor #Erc #a !u,n solctateF
o l!sa actvtE, "e #ar$etngF
o nsu&cen,a resurselor &nancareF
o "esgnul neatractv al unor a#)ala8e- cu e&ecte negatve (n !rezentarea + !ro#ovarea
!ro"uselor &r#eF
o co#uncare "e&ectuoasE (ntre &r#E + clen,F
o ac,unle !u)lctare nsu&centeF
o #anage#ent nsu&cent !regEtt- #otvat sau &ErE e'!eren,E- ne&centE "elegare a
atr)u,lorF
o !on"erea scEzutE a !ersonalulu cu stu" su!eroareF
o a)sentes#ul anga8a,lorF
o !ersonal nou- &ErE e'!eren,E- (n nu#Er #areF
o servce necores!unzEtorF
o l!sa surselor "e &nan,are a nolor nvest,F
o a#!lasare/loca,e ne&avora)lE ;(n s!ecal !entru actvtE, co#ercale<F
o l!sa unor !ro"use/servc noF
o l!sa unor #eto"e "e #ontorzare a succeselor + e+ecurlorF
o "eclnul !e,e !rnc!alulu !ro"us/servcuF
o co#!ettvtatea scEzutE + !re,urle #arF
9
o neres!ectarea o)lga,lor legaleF
o l!sa unor strateg generaleF
o l!sa corelEr (ntre "e!arta#ente + (ntre anga8a,F
o zonE lovtE !uternc "e recesuneF
o !ersonalul "e v0nzEr !ro!ru este nee'!er#entatF
o !rezen,a unor anga8a, no cu !rea !u,nE e'!eren,E.
1.1.2. A/01230 :5>29192 5B754/
JzeazE nvestgarea + analza AactorlorB #cro#e"ulu "e #ar$etng al &r#e
;clen,- nter#e"ar- concuren,- !u)lc- &urnzor< + &or,elor- ten"n,elor care se #an&estE (n
#cro#e"ul "e #ar$etng2 #e"ul "e#ogra&c- econo#c- natural- te/nologc- 8ur"c +
!oltc- soco-cultural.
Acest !roces !er#te "ent&carea o!ortuntE,lor + a#enn,Erlor #e"ulu e'tern !e
ter#en scurt- #e"u + lung.
O6<479/270750 "e #ar$etng este o crcu#stan,E ;"esc/"ere- +ansE- ocaze<- care
!er#te agentulu econo#c sE gEseascE o !a,E-,ntE + sE o),nE avanta8e co#!ettve. Ea se
!oate concretza (ntr-un !ro"us sau o nor#E te/nologcE- (n #o"&carea unu !ro"us e'stent-
"esc/"erea une no !e,e- &uzunea cu o altE socetate- coo!erarea cu al, !ro"ucEtor-
a)an"onarea unu !ro"us !e care clen, nu-l #a "oresc etc.
1!ortuntatea !oate & "e&ntE + ca un "o#enu sau sector "e actvtate (n care &r#a
!oate s!era sE )ene&ceze "e un avanta8 "&eren,al. Avanta8ul "&eren,al (nce!e (n #o#entul
(n care co#!eten,ele "stnctve ale &r#e ( !er#t acestea sE &ruct&ce #a u+or + #a )ne-
(n ra!ort cu concuren, sE- con",le necesare e'!loatEr cu succes a o!ortuntE,lor. *entru
a )ene&ca "e un avanta8 "&eren,al- co#!eten,ele "stnctve ale &r#e tre)ue sE &e utle
!entru clen, + "stncte n ra!ort cu concuren,a.
Inturea o!ortuntE,lor !resu!une stu"ul #e"ulu econo#c- !oltc- "e#ogra&c etc.
!entru a antc!a )ene&cle !e care le !ot a"uce acestea co#!ane.
.e o!ortuntE, a, re#arcat + !e care concuren,a "u#neavoastrE le-a o#s 4
*a,a se #+cE (n "rec,a "ortE "e "u#neavoastrE 4
Antc!a, un salt &avora)l (n "o#enul &scal- econo#c- (n nvelul cerer sau al o&erte "e
!ro"use 4
IatE c0teva e'e#!le "e <6<479/278A22
10
o o nouE legsla,e &avora)lEF
o a!ar,a une no te/nologF
o slE)cun ale concuren,eF
o re"ucerea rate n&la,e la nvelul econo#e na,onale- cu e&ecte !oztve care "ecurg
"e ac ;cre"te cu "o)0nz #c- sta)ltate a costurlor !e ter#en lung- +.a.<F
o realzarea unor !ro"use noF
o a!ar,a une no !e,e sau e'!ansunea cele "e8a e'stenteF
o nvestrea unu nou "rector "e v0nzErF
o nu#Er &oarte re"us "e !ro"ucEtor a acelua+ !ro"us- e'st0n" ast&el !os)ltatea
&ruct&cEr ca!actE, "e !ro"uc,e !ro!rF
o nu#rea unu nou guvernF
o restructurarea !ersonalulu "e v0nzErF
o e&ectuarea "e s!ecalzEr (n "o#enul te/nclor avansate "e v0nzareF
o rete/nologzarea uznelor vec/F
o !rogra# "e nvest, "e a#!loareF
o asocerea cu un nvesttorF
o evolu,e &avora)lE a rate "o)0nzF
o "esc/"erea unu nou "e!arta#ent "e cercetare-"ezvoltare a gru!ulu "e &r#eF
o a!ar,a unor !rogra#e no "e #ontorzare a caltE,F
o (ntnerrea/(#)Etr0nrea !o!ula,e ;(n &unc,e "e !a,a-,ntE a &r#e<F
o "esc/"erea une &lale ;&a)rc< (n altE zonE care genereazE costur re"use.
A:5/2/A0450 este o !e"cE- o evolu,e ne&avora)lE care ar !utea "#nua v0nzErle
sau !ro&turle agentulu econo#c + ar genera "ezavanta8e concuren,ale.
*rvte "ntr-un alt !unct "e ve"ere toate o!ortuntE,le enu#erate #a sus !ot
consttu !ercole. Ast&el- (n &unc,e "e caracterstcle &r#elor !rezente !e !a,E- ceea ce
re!rezntE o!ortuntate !entru un agent econo#c !oate re!rezenta !ercol !entru un altul.
A#enn,Erle !ot & concrete sau !oten,ale.
.a e'e#!le "e 0:5/2/A842 !ute# enu#era2
o a"a!tarea une legsla, restrctve- nest#ulatve- care nu (ncura8eazE nvest,leF
o uzura #oralE a !ro"uselor sau servclor o&erteF
o recesunea econo#cE- scE"erea venturlor reale ale !o!ula,eF
o nvelul +o#a8ulu + n&la,e- rata r"catE a "o)0nzlor la cre"teF
11
o &scaltatea e'cesvE ;ta'e- #!ozt !e !ro&t- TJA #ar<F
o a!ar,a unu concurent !uternc !e seg#entul "u#neavoastrE ,ntEF
o lansarea "e cEtre concuren,E !e !a,E a unor !ro"use "e acela+ t!- "ar su!eroare "n
!unct "e ve"ere caltatv sau #a e&tne- cu#!ErEtor !re&er0n"u-le !e acesteaF
o )locarea (ntr-o regune ne&avora)lE a ,ErF
o sc/#)area !re&ern,elor consu#atorlor + scE"erea nteresulu acestora !entru
!ro"usele o&erte "e &r#EF
o !ro"use cu !re,ur scEzute !rovente "n #!ortF
o &r#ele concurente e'tn" !ersonalul "e v0nzEr "n terenF
o (n nterorul co#!ane nu e'stE un !os)l succesor al "rectorulu "e v0nzEr +
#ar$etngF
o &al#entarea unu &urnzor #!ortantF !ro)le#e (n ceea ce !rve+te a!rovzonarea cu
#ater !r#eF
o "e#sa/trans&erul unor salara, c/eeF
o legsla,a "e !rotec,e a #e"ulu (ncon8urEtorF
o sc/#)Er "e#ogra&ceF
o a!ar,a unor con&lcte- acte "e terors#.
Unele o!ortuntE, + a#enn,Er vor a!Erea "n !unctele tar + !unctele sla)e ale
&r#e + ale !ro"uselor sale- (nsE cele #a #ulte "ervE "n #e"ul "e !a,E- "n evolu,le
!rvn" seg#entele c/ee "e !a,E +- ev"ent- "n "rec,a concuren,e.
CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ COFETFRIA GAROMA*
2.1. D5@=425450 0?0=5422
KAR1MAB este o socetate co#ercalE care are ca o)ect "e actvtate realzarea !e
co#an"E a unor tortur &anteze cu (n"ulctor + coloran, natural- (nglo)0n" (n acela+ s!a,u
un la)orator !entru !re!ararea !ro"uselor + o co&etEre !entru v0nzarea s servrea
!rE8tururlor naturale sau a torturlor.
.a!talul n,al al a&acer este "e @9 LLL "e euro. Utlzarea unor ngre"ente unce !e
!a,a ro#0neascE a co&etarlor- a &ost una "n strategle noastre !entru a o),ne un ra!ort )un
caltate-!re,.
12
.a + UnMue 5ellng *ro!oston vn"e# A&anteze la &ecare &eleB- a"cE !os)ltatea
"e a AconstruB un tort !ornn" "e la orce "ee- #agne sau even#ent. Noutatea acestu
conce!t constE + (n (n"ulcrea !ro"uselor cu +teva re)au"anE- un (n"ulctor natural- )ene&c
"a)etclor !rn ac,unea sa "e scE"ere a za/Erulu "n s0nge + !rn st#ularea secre,e "e
nsulnE.
A&acerea nostrE ur#Ere+te sE aco!ere nevoa unor !ro"use "e co&etEre reco#an"ate
!ersoanelor care "oresc un stl "e va,E sEnEtos + "a)etclor. *e !a,a ro#0neascE-
#a8ortatea co&et%rlor v0n" !ro"use ce au la )azE coloran, art&cal + za/Er al)- acestea
re!rezent0n" un a"evErat !ercol !entru sEnEtatea consu#atorlor.
*entru realzarea acestu !roect ave# nevoe "e un s!a,u cu o su!ra&a,E "e 3LL #!-
a+ezat (ntr-o zonE centralE !entru a u+ura lvrarea ra!"E a !ro"uselor la "o#clu- &r#a sau
loca,a even#entulu. n acela+ t#!- a+ezarea centralE re!rezntE o cale u+oarE "e acces
!entru clen, &"el- "ar + !entru !oten,al clen,.
P9C12=91 A2/78
.ons"erE# cE !u)lcul ,ntE este alcEtut "n "ouE gru!ur- !e care le vo# "escre n
contnuare2
3. >r#ele "n .onstan,a care "oresc un tort #!resonant !entru anversEr sau alte
even#ente- ncluz0n" conslere "n !artea co&etarulu-+e& + lvrarea la locul
even#entulu- la ora sta)ltE "e co#un acor".
7. *ersoanele care au o al#enta,e sEnEtoasE + cele care su&erE "e "a)et
.len, no+tr se vor (nca"reaz% ast&el (n ur#Etorul !ro&l2
!ersoane &zce + 8ur"ce cu un statut socal r"cat- care su&erE sau nu "e "a)et
!ersoane care locuesc sau au se"ul &r#elor n .onstan,a
!ersoane cErora t#!ul nu le !er#te sE alerge (n cEutarea tortulu !otrvt- sE-l
co#an"e- sE-l aleagE sau sE-l a"ucE !0nE la &r#E- la "o#clu sau la locul un"e
are loc even#entul -cu !ro!ra #a+nE
toate !ersoanele care u)esc !rE8turle naturale + stlul "e va,E sEnEtos.
Ne "r8E# "u!E zcala2
)D0=0 /9 @5 >9=5 M0H<:5> 10 :9/75, D2/5 :9/7515 10 M0H<:5>.*
A+a &unc,onE# + no2 DacE !oten,alul nostru clent Ma/o#e" este !rea ocu!at- "E#
no o &ugE + ( "uce# cel #a aro#at + orgnal tort- ar "acE Ma/o#e" are "e g0n" sE
serveascE o !rE8turE tra",onalE (ntr-un a#)ent !lEcut- este nvtatul nostru s!ecal !entru a
serv "ntr-un #unte "e "elcatese.
13
2.2. OC25=72D5
1. G5/54015
.re+terea c&re "e a&acere ;recu!erarea costurlor nvest,e + o),nerea !ro&tulu<
.altatea !ro"uselor + servclor
n&n,area une &r#e cu ca!tal !rvat- cu la)orator !ro!ru + co&etEre
2. S65=2?2=5
.rearea unor servc care sE vnE (n (nt0#!narea &r#elor + a !ersoanelor ocu!ate-
!e un seg#ent "e !a,E l)er- acela al !ro"uselor "e co&etEre o),nute "n ngre"ente
naturale
1cu!area unu seg#ent "e !a,E nee'!loatat !0nE acu#- cel al )olnavlor "e "a)et
Intro"ucerea !e !a,a ro#0neascE a unu nou conce!t "e tortur &anteze
*e !arcursul !roectulu a# ur#Ert (n"e!lnrea o)ectvelor !e care le-a# sta)lt (n
#o#entul (nce!er acestua. Ast&el- a# !ornt "e la (n&n,area une &r#e cu ca!tal !rvat -
cu la)orator !ro!ru + co&et%re care sE ne #EreascE c&ra "e a&acer tre!tat cu sco!ul "e a
"even lea"er "e !a,E !rntr-un )un ra!ort caltate-!re,.
*ro"usele + servcle o&erte "e AROMA (ncearcE sE aco!ere un seg#ent "e !a,E
nee'!loatat !0nE acu#2 crearea unor tortur &anteze- cu coloran, + (n"ulctor natural care
vn (n (nt0#!narea &r#elor care organzeazE !etrecer + even#ente "e a#!loare + care au
nevoe "e tortur cu un "esgn c0t #a atrEgEtor- "vers&cat + (n acela+ t#! !ersonalzat.
5ervcle noastre se "&eren,azE !rn lvrarea la locul even#entulu- la ora sta)ltE "e
co#Nn acor" cu clentul- acesta av0n" (n !reala)l !arte "e o conslere (n ceea ce !rve+te
"esgnul + ngre"entele tortulu. AceastE +e"n,E "e conslere constE (n "egustarea "&ertelor
t!ur "e aluat- cre#e !entru a se /ot%r0 co#!oz,a tortulu. n ceea ce !rve+te as!ectul
acesta !oate !orn "e la o "ee &'E a clentulu sau !oate ven "n ns!ra,a co&etarulu-+e&.
Acest conce!t este creat (n )ene&cul anga8a,lor + nu nu#a al orcEror al, clen,- care su&erE
"e "a)et. Aceste !ersoane "e cele #a #ulte or sunt "ezavanta8ate "n cauza l!se unor
!ro"use "e co&etEre !e care sE le !oatE consu#a &ErE rscur. 5ecretul unor ast&el "e re,ete
constE (n &olosrea +teve re)au"ene- un ngre"ent &olost (n )ucEtEra 8a!onezE !entru
!ro!retE,le sale "e (n"ulctor + aro#atzant noncalorc.
*rntre o)ectvele a&acer noastre- se a&lE + (nc/rrerea unu s!a,u c0t #a central
14
!os)l. 1 ast&el "e loca,e este at0t (n )ene&cul nostru c0t + al clentulu. n !r#ul r0n"-
clen, vor !r# #a ra!" co#an"a "eoarece anga8a, no+tr vor &ace lvrarea (ntr-un t#!
c0t #a scurt "n centru cEtre loca,le "n toate zonele .onstan,e + (n "olea r0n"-aceastE
a#!lasare o&erE o )unE vz)ltate co&etEre + atrage !oten,al clen,.
+. OC25=72D515 SMARTER
S- @65=2?2=
M-:8@940C21
A->5 072/@I0C<4>0C21
R-4515D0/7I45012@72=
T-J/=0>407 J/ 72:6
E-5B75/@2C21 K2 =</74<10C21
R-45=<:65/@07<429
S65=2?2= J/@50:/8 =8 <C25=72D91 /<@749 2/>2=8 5B0=7 =550 =5 @5 ><45K75 0 @5
<CA2/5.
1)ectvele noastre s!ec&ce sunt 2
3. .reearea unor servc care sE vnE (n (nt0#!narea &r#elor + a !ersoanelor ocu!ate-
!e un seg#ent "e !a,E l)er- acela al !ro"uselor "e co&etEre o),nute "n ngre"ente
naturale ;+teva re)au"anE<
7. 1cu!area unu seg#ent "e !a,E nee'!loatat !0nE acu#- cel al )olnavlor "e "a)et
9. Intro"ucerea !e !a,a ro#0neascE a unu nou conce!t "e tortur &anteze
M8@940C21 J/@50:/8 =8 9/ <C25=72D 6<075 ?2 =90/72?2=07, ?25 =0/727072D, ?25
=0127072D.
1)ectvele noastre sunt #Esura)le- !entru cE !er#t sta)lrea cu e'acttate a &a!tulu
cE a &ost atns sau nu. 5!re e'e#!lu- !ute# ve"ea "acE ne-a# atns o)ectvele !rn nu#Erul
"e tortur/!rE8tur v0n"ute- !rn !u)lctatea &EcutE "e clen, altor !oten,al clen, + !rn
nu#Erul "e cerer "n !artea &r#elor. De ase#enea- un o)ectv #Esura)l !er#te
#ontorzarea !rogresulu atnger lu. 5!re e'e#!lu- "acE ntr-o z vn"e# ? tortur "n 3L-
(nsea#nE cE a# v0n"ut ?LO "n total.
R515D0/7 J/@50:/8 =8 4501230450 <C25=72D9192 =</742C925 10 2:60=791 D2307 >5
64<25=7.
Realzarea unu o)ectv s!ec&c tre)ue sE contr)ue la atngerea unu o)ectv
#a #are- #a general. n acest sens- el tre)ue sa vzeze un anu#t #!act. 5!re
e'e#!lu- un o)ectv #are este cre+terea c&re "e a&acer + o)ectvul s!ec&c vne (n
15
co#!letarea acestua. .re+terea c&re "e a&acer se va &ace- "ec- !rn creearea unor
servc care sE vnE (n (nt0#!narea &r#elor + a !ersoanelor ocu!ate- !e un seg#ent "e
!a,E l)er- acela al !ro"uselor "e co&etEre o),nute "n ngre"ente naturale ;+teva
re)au"anE<- !rn ocu!area unu seg#ent nee'!loanat !0nE acu#- + anu#e cel al
"a)etclor + !rn ntro"ucerea !e !a,a ro#0neascE a unu nou conce!t "e torutr
&anteze. I#!actul va & cu at0t #a #are cu c0t "or# sE ntrE# !e !a,a co&etErle cu
ngre"ente no !entru !u)lcur no.
"/=0>407 J/ 72:6 J/@50:/8 =8 <C25=72D91 =</A2/5 K2 >070 6L/8 10 =045 5@75
645D8397 0 @5 4501230.
n "agra#a GANTT a# !reczat cu e'acttate c0n" "e !reve"e realzarea o)ectvul
+ s!eran,a "e a &ace !ro&t c0t #a re!e"e.
EB75/@2C21 K2 =</74<10C21
1)ectvul nostru este unul a#),os- care ne !une la (ncercarea a)ltatea "e a ne
"eta+a "e toate co&etErle care e'stE (n .onstan,a + "e a &ace !ro&t "e !e ur#a acestu
UnMue 5ellng *ro!oston.
De ase#enea- o)ectvul !oate & u+or controlat "acE se evalueazE gra"ul "e atngere a
acestua cu &ecare eta!E "e #!le#entare. 5!re e'e#!lu- "u!E &ecare o)ectv s!ec&c "ntre
cele tre vo evalua stua,a !entru a controla )una "es&E+urare a a&acer.
R5=<:65/@07<429
Eta!a reco#!ensatoare se va &nalza cu cre+terea c&re "e a&acer. Acest lucru se
va (nt0#!la "oar "acE o)ectvele s!ec&ce vor & (n"e!lnte la t#! + con&or# !lanulu
nc!ent.

2.+. S79>29 >5 ?530C2127075
nante "e lansarea a&acer- a# realzat o scurtE analzE a o&erte "e !e !a,a
.onst%n,eanE (n ceea ce !rve+te co&etErle "e acela+ gen cu cea care ur#eazE sE &e lansatE.
5-a constat cE (n .onstan,a nu e'stE concuren,E "rectE !e seg#entul "e !a,E cores!unzEtor
co&etErlor cu tortur &anteze + !rE8tur tra",onale ce au la )azE ngre"ente naturale-
noncalorce.
Desc/"erea co&etEre !resu!une e'sten,a unu anu#t &actor "e rsc (n ceea ce
!rve+te reu+ta o)ectvulu- "eoarece nu s-a !utut o)serva "rect co#!orta#entul !os)lor
clen,- (ntruc0t- "u!E cu# a# !reczat + #a sus- nu e'tE alte co&etEr "e acest gen !e !a,a
16
.onst%n,eanE . Acesta !oate & + un !unct &orte- "eoarece !resu!une e'sten,a une n+e
l)ere. Nu#Erul co&etErlor este totu+ "estul "e #are. 5e #zeazE (nsE !e &a!tul cE se !re&erE
o alt&el "e co&etEre "eoarece n !rezent- #e"a !ro#oveazE ntens a"o!tarea unu stl "e va,E
sEnEtos.
AROMA este o &r#E care co#ercalzeazE tortur &anteze + !rE8tur naturale- &n" o
co#)na,e (ntre un la)orator "e co&etEre + un s!a,u restr0ns !entru v0nzarea + servrea
!ro"uselor .Ave# un se"u utlat cores!unzEtor + o "u),E Merce"es 5!rnter. 5unte# a8uta,
"e o &r#E care !ro"uce o)ecte #etalce ;!enru sus,nerea torturlor cu un "esgn ela)orat< +
cola)orE# cu un #e"c nutr,onst !entru #Esurarea canttE,lor e'acte "e ngre"ente
necesare + reco#an"ate !e &ele/!e tort/!e o )ucatE "e !rE8turE.
A. F0=7<42 >5 @9==5@
C$ea"i<i"a"e =i i<e"i<i"a"e
n a&acerea noastrE ne )azE# !e creatvtate + nventvtate "eoarece ave# o ec/!E
"e co&etar cal&ca, - cu un s#, estetc &oarte "ezvoltat + - care "uc "eea "e tort la un nvel
#a (nalt- (n ceea ce !rve+te arta + "esgnul.
;e(a#ia 5u 5(ie"u(
E &oarte #!ortant sE nu ave# snco!e (n ceea ce !rve+te lvrarea !ro"uselor noastre
!e !a,E. Re&uzul nostru "e a un !relua o co#an"E "e la un clent "n l!sE "e t#!-
ngre"ente sau alte #otve- !oate "eter#na cu#!ErEtorul sE renun,e la ea + #a #ult- sE ne
&acE !u)lcPtate negatvE. De aceea- este &oarte #!ortant sE ave# o rela,e "esc/sE +
&le')lE cu clen, no+tr- ast&el (nc0t- orce "orn,E "e-a lor sE !oatE & e'!usE sau
e'!er#entatE !rn realzarea unu tort &anteze.
Se$io%i"a"e =i >$o6>"i"udie
.a (n orce a&acere- !entru a !utea & co#!ettv tre)ue sE ne &"elzE# clen,. Ne
vo# atnge sco!ul "e a "even un 8ucEtor #!ortant !e !a,a co&etErlor "n .onstan,a (n
#o#entul (n care oa#en vor asoca !ro"usele noastre cu seroztate/!ro#!ttu"ne +
caltate.
n ca"rul selectEr + cola)orEr cu &urnzor- vo# analza o sere "e as!ecte legate
"e2
- caltatea !ro"uselor- "at &n" &a!tul cE (n caltatea !ro"uselor o),nute se regEse+te caltatea
#aterlor !r#e + a #ateralelor &olosteF
- res!ectarea ter#enelor + con",lor "e lvrare + &acltarea unor servcF
- nvelul "e #!lcare al &r#elor (n sta)lrea + negocerea !re,urlor "e v0nzare "at &n"
17
&a!tul cE !re,ul #aterlor !r#e + #ateralelor contr)ue "rect la &or#area costurlor
!ro"uselor o),nuteF
- "scount-ur + alte t!ur "e re"ucer o&erte &r#e la cu#!Erare.
B. F0=7<42 >5 42@=
Li>!a 6a"e$iei >$i6e-
n #o#entul (n care "ent&cE# !os)l &urnzor "e #atere !r#E ;+ (nante "e a
se#na contracte<- realzE# o cercetare !entru a ve"ea "acE ace+ta !ot onora co#enzle (n tot
t#!ul anulu. *entru cE Nnele "ntre ngre"entele noastre sunt nou a!Erute !e !a,E- acest
lucru !oate (ngreuna onorarea co#enzlor ;s!re e'e#!lu2 nu #ulte &r#e !ro"uc sau #!ortE
+teva re)au"anE sau "&erte a#estecur "e &EnE ntegralE "n cauza &a!tulu cE acest
seg#ent "e !a,E nu a &ost e'!loatat !0nE (n !rezent- !ro#ovarea al#enta,e sEnEtoase &n"
(ncE la (nce!ut<.
Co5u$e#? >$ea 6a$e =i >o!i&i(i"a"ea de e=e5-
Toc#a !entru cE se a&lE at0tea co&etEr (n .onstan,a- e'stE !os)ltatea ca
AROMA sE nu re!reznte un nteres !entru consu#ator care au a8uns la satura,e. ./ar
"acE ne "&eren,e# "e co&etErle t!ce- !oate e'sta !os)ltatea l!se "e nteres "n
!artea !os)llor clen,. .oncuren,a !oate &ace uneor ca !u)lcul sE re&uze orce "ee
nouE c/ar (nante "e a o (ncerca sau auz.
Li>!? de e,>e$ie#? @ do6eiu-
De+ !ersonalul nostru are e'!eren,E (n "o#enul acesta- AROMA "oreste sE creeze
!ro"use unce- tortur &anteze al cEror conce!t nu e'stE (n Ro#0na. De aceea- orc0tE
e'!een,E ar avea co&etar no+tr- se !oate ca "ele noastre + cele ale clen,lor sE (
"e!E+eascE + sE nu (n"e!lneascE cererle (ntoc#a. Acest lucru "uce la !er"erea
cre")ltE, + a statutulu "e Acreator "e "e su) &or#a unor torturB + "ec- !er"erea
clen,lor.
C. F530C21270750 >5 :04M572/E
De"e$6ia$ea 5o"ei >ie#ei-
A&acerea AROMA este (n sta"ul "e "Qe- &a!t ce "eter#nE #!os)ltatea "e a
calcula o cotE "e !a,E- (nsE est#area acestea se !oate &ace av0n" (n ve"ere caracterstcle
caltatve ale !ro"uselor noastre !recu# + nova,a !e care o a"uce# !e !a,E. Ne a+te!tE#
ca (ntr-o !eroa"E relatv scurtE "e t#! sE atnge# o cotE "e lP"er !e !a,a co#ercalzEr "e
tortur + !rE8tur naturale cu care ne vo# sur!rn"e concuren,a vtoare + nu nu#a.
E<a(ua$ea 5o5u$e"ei-
18
*e !a,a "n .onstan,a sunt (n acest #o#ent #a #ulte &r#e #!ortante cu acela+
"o#enu "e actvtate- cu# ar &2 Aga!tos- Ana*an- Jctora- Dolce *rnc!essa -&r#e "estul
"e !uternce + care +-au &or#at !ro!r clen, + un renu#e. Dar aceastE nevoe ne&n"
aco!ertE !0nE acu#- sunte# sgur cE ne !ute# ntegra (n aceastE a&acere + a8unge l"er (n
scurt t#!.
Ta5"i5i de 6a$Ae"ig
A!roa!e un s&ert "n c/eltuelle "n &r#E tre)ue (n"re!tate s!re !ro#ovare. E'sE
!os)ltatea "e a crea un !ro"us e'traor"nar "e !er&or#ant- "ar care sE nu a"ucE
v0nzErle scontate &n"cE nu este cunoscut. Tre)ue sE &# con+ten, cE torturle noastre
tre)ue sE atragE aten,a !rntr-un "esgn novator- ar s!a,ul "estnat co&etEre sE atragE
aten,a !rn a#ena8are + !oz,onarea !ro"uselor (n vtrnE.
*entru !ro#ovare a# cu#!Erat s!a,u !u)lctar la Ra"o RU + Gss >M + (n revsta
>or)es. De ase#enea- vo# (#!Er, ?LL "e &lIere cu
SLOGANUL 0+a"e%ie (a )ie5a$e )e(ie0
SIGLA FIRMEI AROMA
D. F530C21270750 75H/2=8
*rocurarea #aterlor !r#e va & o o!era,une "estul "e "&clE av0n" (n ve"ere cE
vo# lucra cu ngre"ente naturale + nou a!Erute !e !a,E- o&erta "e &urnzor ne&n" &oarte
#are. Dezvoltarea a&acer va "e!n"e "e #!actul !ro"uselor noastre asu!ra clen,lor-
ne!ut0n" ocu!a o !oz,e consol"atE !e !a,E #a "evre#e "e un an + 8u#Etate "o. DacE
a&acerea noastrE va avea succes- ne g0n"# la !os)ltatea e'tn"er unu lan, "e co&etEr
AROMA (n ora+ele #ar "n Ro#0na.
Ne vo# "es&E+ura actvtatea (ntr-un s!a,u (nc/rat cu su#a "e 9LLL "e euro !e lunE-
ar "str)u,a !ro"uselor se va &ace cu o "u),E Merce"es 5!rnter- a&latE (n !ro!retatea
&r#e.
.anttatea "e #ater !r#e va & "e!oztatE (n s!a,ul s!ecal a#ena8at (n con", gence- "e
(naltE caltate "eoarece acesta este un &actor #!ortant !entru #en,unea !ro"uselor "e
co&etEre + a ngre"entelor !roas!ete + la te#!eratur o!t#e.
19
Ds!une# "e un ec/!a#ent nou + !er&or#ant cu a8utorul cErua !ute# sE onorE# cele #a
&antezste co#enz "e tortur. Toata co&etEra este ec/!atE cu senzor "e #+care "e ult#E
genera,e care "eclan+eazE alar#E + a!eleaza BG5-ul- &r#a "e !azE cu care a# (nc/eat un
contract "e cola)orare.
E. F530C21270750 ?0=7<49192 9:0/
*ersonalul anga8at tre)ue sE &e nstrut + !regEtt !entru a & a!t sE lucreze (ntr-un
#e"u !er&or#ant. .al&carea !ersonalulu este "rect !ro!or,onalE cu caltatea !ro"uselor
"str)ute. *ersonalul va & anga8at cu carte "e #uncE !e )azE "e ntervu + e'!eren,E (n
"o#enu care consttue un atu !entru !os)lul anga8at. De recrutarea + selectarea
!ersonalulu ne vo# ocu!a no- cEut0n" !ersoanele care sunt (n concor"a,E cu necesttE,le
loculu "e #uncE. Aceste !ersoane tre)ue sE &e "esc/se- novatoare- cu un s#, estetc &n +
ca!a)le sE e'!er#enteze lucru no.
*ersonalul nostru va & &or#at "n2
3 co&etar-se&
3 a8utor "e co&etar
@ co&etar
3 +o&er
7 &e#e "e servcu
3 gestonar
3 rela,onst
: v0nz%tor
.ere# "e la anga8a, no+tr loaltate &a,E "e &r#E + corecttu"ne &a,E "e clen,F ce
care se vor a)ate "e la !oltca &r#e vor & sanc,ona, cu a#enz sau c/ar conce"er. n
sc/#)- vo# o&er )onusur + !r#e !entru #otvarea acestora.
C9: :<72D8: 0/E0;0A22
3< 1&er# )onusur !entru "e!E+rea !rogra#ulu
7< 1&er# ca"our !ersonalzate (n !rea8#a sEr)Etorlor
9< 1&er# vacan,E gratutE !entru cel #a )un anga8at al anulu.
Ne "or# !er&or#an,E (n "o#enu- "e aceea !entru st#ula anga8a, le o&er# "e
sEr)Etor ca"our !ersonalPzate- ar "acE ace+ta "e!E+esc !rogra#ul "e #uncE vor &
reco#!ensa, !entru t#!ul alocat. De ase#enea- !entru cel #a )un anga8at al anulu a#
rezervat o vacan,E gratutE cu &a#la- t#! "e o sE!tE#0nE (n Turca- la /otel E&esa- "e 9
stele- (n sta,unea Gusa"as.
20
F. F530C21270750 ?2/0/=2048
.a!talul socal al &r#e este &or#at !rn a!ortul celor tre ac,onar. Acesta va & "e
@9.LLL "e euro- &ecare asocat contr)un" cu su#a "e 73.LLL "e euro.
5u#a nvesttE s-a concretzt (n ur#Etoarele c/eltuel2
./re s!a,u2 SLLL euro ;9 lun<
*ro#ovare co&etEre23T9U.:U
Buget ngre"ente stan"ar"-UL7.7T euro
Ac/z,onare #ater !r#e2 9@7US.3S euro
Ac/z,onare trans!ort2 37:LLeuro
Anga8are "s!ostv !azE2 T?L euro
*ro"use au'lare !entru co&etEre2 ; !entru !r#ele 9 lun<-3U9:.
T<70191 2/D5@72A221<4 ?8=975 ?22/> >5 '20'4.14 594<
Av0n" un ca!tal "e @9.LLL "e euro cons"erE# cE ne-a# (nca"rat "estul "e )ne (n
aceastE su#E- lu0n" (n calcul + e&cen,a tuturor acestor c/eltuel.
5unte# con+ten, cE (n !r#ele 7 lun (ncasErle nu vor & at0t "e #ar !e c0t ne
a+te!tE#- "e aceea cu )an rE#a+ vo# renvest (n co&etEre. 5!erE# cE "n luna a trea
co&etEra sE a"ucE !ro&t 3?O. nc% "n !r#ele lun vo# (ncerca sE c0+tgE# ventur
su!l#entare &Ec0n"u-le !u)lctate &r#elor cu care vo# lucra- at0t !rn )annere- a&+e
colorate c0t + !rn #enur- un"e vo# avea trecute nu#ele !artenerlor.
5co!ul nostru este "e a e+ (ntot"eauna (n c0+tg !entru a ne !lEt "atorle at0t la stat-
c0t + la &r#ele cu care cola)orE#. Este &oarte #!ortant sE !EstrE# rela,le cu &urnzor +
sE ne creE# un nu#e (n r0n"ul lor.
L<=0A20 S9640?0A0 97218 3LL #! CH2425 19/048 9LLL euro ;9L euro/#!<
":684A2450 @60A29192
3. .o&etEre S-?L #! ;7-?L# ' 9# V 3# ' 7#<
7. Gru! santar clen, :#! ;7-L# ' 7-L #<
9. Wa)orator

93-?L #! ;T# ' :-?L #<
:. Hol 3:- ?L #! ;3# ' 39 # V L-?L # ' 9#<
?. De!ozt 3:-7? #! ;9-?L# ' 9-?L # V 7# ' 3#<
@. Jestar ?#! ;7-?L # ' 7 #<
T. Brou U-T?#! ; 9-?L# ' 7-?L#<
U. Gru! santar anga8a, S-?L#! ;9# ' 7-?L# V 3# ' 7#<
21
2.4. ANALIZA SWOT
E15:5/75 2/754/5 E15:5/75 5B754/5
P9/75 7042 %S745/EH7@& O6<479/278A2 %O66<479/2725@&
- te/nologe nouE + !er&or#antE cu
a8utorul cErea !ute# "a va,E orcEre
"e "e tort
-conslere (n ve"erea o),ner unu tort
!e !lacul clentulu
-nclu"erea "a)etclor (n !u)lcul
nostru ,ntE- "atortE ngre"entelor
&oloste at0t !entru tortur- c0t + !entru
*rE8tur
-o)ect "e actvtate care atrage ventul
-!ro#ovarea anu#tor &r#e
- )uget "estul "e #are
-!ro#ovare )unE ;ave# cuno+tn,e (n
"o#enul !u)lctE, + al rela,lor
!u)lce<
-!ro#ovarea al#enta,e sEnEtoase (n
ult#a !eroa"E "e cEtre toate
su!orturle #e"a
-rsc sectoral re"us "eoarece (n
!er#entrul (n care se a&lE AR1MA
nu #a e'stE alte co&etEr
-!os)ltatea e'tn"er
-#o#entul lansEr a&acer
-cerere #are "n !artea clen,lor
-tranztarea zone *e,e Unr "e un
nu#Er #are "e oa#en zlnc- &n" o
zonE central
P9/=75 @10C5 %W50M/5@@5@& R2@=942IP542=<15 %TH4507@&
-concuren,E #are (n "o#enul
.o&etErlor
-c/eltuel #a #ar "atorate
ngre"entelor naturale &oloste (n
!re!ararea torturlor + a !rE8turlor
-nvest, #ar (n a!araturE nouE +
Mo"ernE
-l!sE "e e'!eren,E (n acest "o#enu
-)rocra,a
-crza &nancarE
-n Ro#0na "eea "e a avea un tort-
&anteze nu este )ne (n,eleasE ;se
(n,elege un )anal tort !ersonalzat<
-selec,a ne!otrvtE a !ersonalulu
-vre#ea ne&avora)la ;nnsor
a)un"ente<
22
I#!actul + ten"n,ele generale ale celor !atru st#ulator #a8or a sc/#)Er sunt res#,,
(n ur#Etoarea or"ne "e cEtrea &r#a AROMA:
Poltc - gra" &oarte r"cat
Econo#c - gra" r"cat
Socal - gra" #e"u
Te/nologc - gra" scEzut
A&acerea AROMA ar & cel #a !u,n a#enn,atE "n !unct "e ve"ere te/nologc
"eoarece toatE a!aratura !e care a# ac/z,onat-o este nouE + !er&or#antE. >ErE a!araturE "e
ult#E genera,e nu a# reu+ sE trans&or#E# + sE re"E# c0t #a )ne (n reltate "ele
clen,lor no+tr.
Wa ca!tolul socal e'stE un gra" #e"u "e !ercol "eoarece ne )azE# !e o
co#uncare )lateralE (ntre AROMA + clen,- ceea ce ne o&erE sta)ltate "n !unct "e ve"ere
socal. AceastE co#uncare se realzeazE !rn #en,nerea legEtur cu clen, no+tr !e )logul
"e !e ste- creat s!ecal !entru ace+ta + !rn +e"n,ele "e conslere- ocaze cu care clen, (+
!ot e'!r#a "orn,ele + a+te!tErle legate "e servcle s !ro"usele co&etare.
Dn !unct "e ve"ere econo#c- e'stE un gra" #a r"cat "eoarece ne e'!une# la
anu#te rscur "atorate !eroa"e "e crzE (n care se a&lE ,ara noastrE + "atortE altor &actor
!recu#2 !re,ul r"cat al unor ngre"ente naturale + al nolor te/nolog care a"esea sunt
coststoare- "ar care necestE o a"a!tare !er#anentE la tot ceea ce este nou (n "o#enu !entru
a ne #en,ne (ntr-o !oz,e )unE !e !a,E.
A#enn,area cea #a #are vne "n !unct "e ve"ere !oltc (ntruc0t vor e'sta #ereu
regle#entEr !rvn" !rotec,a consu#atorulu ;garantarea sguran,e !ro"uselor utlzate-
!rotec,a (#!otrva !ractclor co#ercale (n+elEtoare< &a!t care ne (ngreuneazE #unca
"eoarece totul tre)ue g0n"t (n "etalu + analzat ast&el (nc0t sE nu (ncElcE# aceste
regle#entEr. De ase#enea !ot a!Erea a#enn,Er !oltce #ascate "e un nteres general
!entru socetate !recu# re"ucerea !oluEr #e"ulu- conservarea unor resurse.
2.$. S54D2=22 @2 64<>9@5
*e !a,a "n Ro#0na concuren,a (n "o#enul co&etErlor care o&erE tortur
!ersonalzate este &oarte #are- "e aceea- no vo# ntra !e aceastE !a,E cu un conce!t
novator. *ersonalzat nu (nsea#nE un )anal "esen !us !e un tort stan"ar"- c (nsea#nE
creatvtate + o&errea "e lucrur s!ectaculoase clentulu. *entru a avea succes (ntr-un
23
"o#enu tre)ue sE & unc + no asta vre# !rn servcle noastre. 1a#en sE vnE la no +
sE co#an"e un tort &anteze- e'act a+a cu# +-au #agnat e cE va &. Torturle stan"ar" !ot
& co#an"ate cu o z (nantea even#entulu. n cazul (n care even#entul este unul "e
!ro!or,- clentul (+ !oate alege ngre"entele. >ecare clent vrea ca tortul sE arate
senza,onal-"e aceea !re&erE# sE cola)orE# c0t #a #ult + sE a&lE# !Ererle lor.
n cazul (n care cneva a utat sE "ea co#an"E "e un tort- no (l a8utE#. .len, vor &
s&Etu, "e cEtre consler no+tr (n !rvn,a aleger )latulu !otrvt- ar co&etar no+tr (l
vor orna (n #a'#u# 9 ore. n cazul une co#enz care "e!E+e+te 3L $g- clentul va !utea
co#)na ngre"entele "u!E gustul sEu.
*rE8turle !ot & cu#!Erate "oar "n co&etEre- ele nu !ot & lvrate la "o#clu sunt
&Ecute "n ngre"ente naturale + !Estrate la te#!eratur scEzute. Re,etele se !ot gEs (n
ncnta co&etEre- consler no+tr o&ern" toate n&or#a,le necesare.
1&er# trans!ort gratut tuturor clen,lor care co#an"E tortur cu greutatea !este 3L
$g- n"&erent "e zona (n care se a&lE. *ute# "uce co#an"a la "o#clu + !ersoanelor care
au un tort su) 3L $g - "ar lvrarea nu este gratutE.
C040=7542@72=215 64<>9@51<4 AROMA
n &a,a consu#atorlor- caltatea !ro"uselor- culoarea + #arca sunt atr)ute #!ortante
(n #o#entul (n care /otErEsc sE co#an"e un tort !entru un even#ent #!ortant sau c/ar +
atunc c0n" "oresc sE serveascE o !rE8turE- cu at0t #a #ult c0n" vor)# "e un !u)lc cu
ventur r"cate. Aceste atr)ute sunt cele care contr)ue la "&eren,erea !ro"uselor AROMA
&a,E "e cele o&erte "e concuren,E.
Marca contr)ue la "eczle consu#atorlor "e a o!ta !entru !ro"usele AROMA . De
aceea- sco!ul nostru este ca !rntr-o )unE stratege "e !ro#ovare + "ezvoltare sE ne &ace#
cunoscu, c0t #a cur0n" !e !a,a co&etErlor. Aco!ern" o n+E nouE- s!erE# sE ne creE#
notoretate !rn caltatea !ro"uselor + a servclor o&erte ca rezultat al une te/nolog
!er&or#ante + nova,e . .altatea (naltE + noutatea consttue un avanta8 !entru &r#a
noastrE- s!orn" #agnea !ro"uselor (n lu!ta concuren,alE.
.altatea torturlor noastre este re"atE "e as!ectul &antezst al acestora ;creat cu
a8utorul te/nologe #o"erne + a anga8a,lor talenta,<- culoarea ntensE este o),nutE (n #o"
natural !rn utlzarea coloran,lor natural - conssten,a este "atE "e &)rele "n &Ena ntegrala
&olostE + gustul "ulce este o),nut cu a8utorul unu (n"ulctor noncalorc natural-+teva
re)au"anE.
AROMA o&erE "a)etclor !os)ltatea "e a se )ucura "e ceva "ulce- un !ro"us "e la
24
care s-ar & a),nut (n #o" o)+nut sau l-ar & e'clus total "n #enu. Acest !ro"us este
(n"ulct cu +teva re)au"anE- o !lantE care se !rezntE su) &or#a une tu&e- a"cE un ar)ust
(nalt "e @L-UL c#- care este orgnar "n *araguaI- ar localnc o &olosesc (n al#enta,e "n
cele #a vec/ t#!ur. *rn !relucrare n"ustralE- "n &runzele uscate se o),ne un !ro"us
crstaln- al)- nu#t stevoz"- care este "e 3LL-7LL "e or #a "ulce "ec0t za/Erul s
noncalorc.
*entru cE !ro"usele AROMA sE &e nu nu#a "ulc- "ar + consstente + sEnEtoase (n
acela+ t#! ne )azE# (n !re!ararea lor !e !ro!retE,le &En ntegrale !recu# &Ena K5lE)e+t
#0nc0n"B. Aceasta este &olostE cu succes ca (nlocutor !entru &Ena al)E la !re!ararea
aluaturlor &ne2 )lat "e !zza- "verse )latur !entru tortur + !rE8tur- tE,e "e casE-
cozonac. *ro"usul con,ne2 &EnE "e gr0u #acn+ total- !rotenE "e soa- &EnE "e soa- &)re-
tEr0,e "e gr0u- gluten.
.uloarea !ro"uselor AROMA este &oarte #!ortantE !entru cE atrage consu#ator-
&n" !lEcute oc/ulu + st#ul0n" "orn,a "e a (ncerca !ro"usul res!ectv. Dn acest #otv-
torturle + !rE8turle noastre- "e+ sunt naturale- tre)ue sE !Estreze as!ectul atractv + ntens
al culorlor !rn &olosrea coloran,lor- (nsE nu a celor sntetc- c a celor natural. Ace+ta sunt
su)stan,e care se o),n !rn e'trac,e "n !lante- &runze- &lor- s&eclE ro+e- regnul vegetal sau
an#al.
.altatea !ro"uselor rE#0ne (nsE unul "ntre cele #a #!ortante as!ecte (n lu!ta
noastrE (#!otrva concuren,e. *entru cE ne !ro#ovE# !rntr-un conce!t novator- a#
a"Eugat ngre"entelor noastre s!ec&ce + uleul "e cocos cons"erat un ca"ou unc al natur.
2.'. P4<:<D0450
3. P42/ ?1N545 - ?LL "e )ucE,
7. P42/ 40>2< - Gss >M- Ra"o RU
9. P42/ 642/7 *rnt / As!ect
2.,. A64<D232</0450
*entru a!rovzonarea cu ngre"entele necesare !re!arEr !ro"uselor AROMA a#
a!elat la &r#e care !ro"uc + co#ercalzeazE ngre"ente naturale !recu# !re#'urle
"etetce K5lE)e+t #0nc0n"B.Alte ngre"ente s!ec&ce !ro"uselor AROMA !recu# uleul "e
cocos sau +teva re)au"anE- sunt !rocurate "e la #agaznele 5u!l#ente.ro- Ma#anatura.ro
sau "e la alte #agazne naturste cu care ur#eazE sE se (nc/ee contracte "e cola)orare !e
25
vtor. n ceea ce !rve+te a!aratura necesarE- (n #are !arte aceasta a &ost !rocuratE "e la
#agaznul Nova*an- o socetate )ra+oveanE care actveazE (n sectorul #orErtulu +
!an&ca,e- !atsere + co&etEre- restaurante + &ast-&oo"-ur "e !este 37 an. Nova*an
cola)oreazE cu :L "e &r#e !ro"ucEtoare "n Euro!a - ar !entru ce #a #!ortan, "ntre e
sunt "str)utor autorza, (n Ro#0na.
2.-. M</27<4230450 64<25=79192
Montorzarea !roectulu AROMA s-a realzat !e !acurs- la s&0r+tul unor eta!e #a
a#!le + la s&0r+tul !roectulu.
Eta!ele "u!a care s-a realzat #ontorzarea2
1& I/=565450 64<25=79192

72:6 >5 19=49 64<69@ 1 @8678:L/8
-Branstor#ng !entru gEsrea une "e "e a&acere
-5ta)lrea acestea "e co#Nn acor" cu tot #ee#)r ec/!e-
- I"ent&carea o)ectvelor
-5ta)lrea !lanulu "e ela)orare al !roectulu ;nclusv Gantt-ul<
>ecare #e#)ru a vent cu c0te o "ee sau #a #ulte !entru !roect- "u!E care a#
sta)lt- (n ur#a une analze a !e,e + a !unctelor tar- sE "esc/"e# co&etEra AROMA. Au
&ost (#!Er,te sarcnle + a &ost sc/,at !lanul !roectulu. Wa aceastE !r#E eta!E to, #e#)r
ec/!e +-au (n"e!lnt cores!unzEtor atr)u,le. T#!ul alocat aceste eta!e a &ost "e o
sE!tE#0nE- ter#en !e care a# reu+t sE-l res!ectE#.
2& D5@?8K940450 64<25=79192
0&T2:6 >5 19=49 64<69@ 1 @8678:L/8
- Realzarea stu"ulu "e &eza)ltate
-5ta)lrea &actorlor "e succes s "e rsc
-Analza 561T
-Analza *E5T
5arcnle au &ost n"e!lnte &ErE a (nt0#!na !ro)le#e #a8ore + a# #ers #a "e!arte
av0n" (n ve"ere cE la analza 561T !unctele tar + o!ortuntE,le au "e!E+t !unctele sla)e +
a#enn,Erle- acest lucru (nse#n0n" cE !roectul nostru ur#a sE a)e &eza)ltate. De
ase#enea- ne-a# (nca"rat (n t#!ul !ro!us- o sE!tE#0nE.
C& T2:6 >5 19=49 64<69@ 1 @8678:L/8. "/7L432545 + 3215.
-Alegerea + crearea sgle
26
-G0n"rea &lIerelor + a a&+elor
-1rganzarea + a#ena8area s!a,ulu
-Ela)orarea )ugetulu
n aceastE eta!E a# "e!E+t t#!ul !e care (l alocase# acestor actvtE, "eoarece
(ntoc#rea )ugetulu a "urat #a #ult "e 9 zle. Ast&el a# "e!E+t ter#enul cu 9 zle. Wa
aceastE eta!E a# (nt0#!nat !ro)le#e (n ceea ce !rve+te )ugetul. Alegerea unu autove/cul
"e trans!ort a &ost una "ntre acestea. 5u#a !e care no a# alocat-o !entru #a+na res!ectvE
a &ost #ult #a #cE- aceasta &n" #a scu#!E a tre)ut sE cu#!ErE# altE #a+nE. 1 altE
!ro)le#E legatE "e )uget a &ost + alocarea "e resurse !entru !ro#ovarea co&etEre. 5u#a
alocatE &n" #ult #a #cE- ar !re,urle &n" #ar- a tre)ut sE ne l#tE# la !ro#ovarea
(ntr-o sngurE revstE;>or)es<- nu (n #a #ulte.
+& "/=H525450 64<25=79192 - T2:6 >5 19=49 64<69@ + 3215.
- Reevaluarea actvtE,lor &Ecute !0nE (n #o#entul res!ectv + co#!letErle
- Jer&carea )ugetulu
*entru aceastE eta!E a# reu+t sE res!ectE# ntervalul "e t#! !e care n-l
!ro!usese#- (n cea #a #are !arte "n t#! &Ec0n" co#!letEr (n locurle un"e o#sese#
anu#te n&or#a,.
4& P45E872450 64<25=79192 65/749 64535/7045

- T2:6 >5 19=49 64<69@ 4 3215. "/7L432545 2
3215.
- .orectarea + !rezentarea !roectulu (n 61RD
- Realzarea !rezentEr (n *16ER *1INT
Aceste actvtE, ne-au luat @ zle- "e!E+n" cu 7 zle t#!ul alocat n,al.
n concluze2
T#!ul !e care (l alocase# !entru "es&E+urarea tuturor celor !atru #ar eta!e era "e o
lunE - (nsE a# (nt0rzat &nalzarea !roectulu cu ? zle "n cauza !ro)le#elor
(nt0#!nate cu )ugetul + a l!se "e t#! !entru realzarea !rezentEr (n *16ER
*1INTF
Nu au e'stat !ro)le#e "e coo!erare + "e (#!Er,rQ a sarcnlor. >ecare #e#)ru a
avut sarcn !recse- (nsE (n #o#entul (n care e'stau nelE#urr- se consulta cu restul
ec/!eF
To, #e#)r ec/!e (+ "E"eau acor"ul !entru &nalzarea &ecEre eta!e a !roectuluF
A# (nt0#!nat c0teva o)stacole "n cauza ne&a#larzEr cu anu#te as!ecte legate
"e (ntoc#rea unu !roect "e #anage#ent- (nsE le-a# clar&cat (n t#!- !rn
27
consultarea surselor "e !e nternet + "n #anualeF
To, #e#)r ec/!e au lucrat la ela)orarea acestu !roect &n" #ultu#, (n &nal
"eoarece cons"erE# cE nu a# "e!E+t cu #ult t#!ul sta)lt- !ut0n" !re"a (n t#!
utl !roectul.
2... ED0190450 64<25=79192
Evaluarea !roectulu #!lcE (n !r#ul r0n" evaluarea !rocesulu "e realzare a
!roectulu- + anu#e #anage#entul !roectulu- !roce"urle- #ecans#ele- rela,le-
(nvE,area + solu,le. 5!re e'e#!lu- este &oarte #!ortant sE se evalueze &ecare eta!E "n
#anage#entul !roectulu- "ar + !eroa"a (n care (nvE,E# sE &ace# &a,E tuturor stua,lor
+ sE gEs# solu, !entru !ro)le#ele care a!ar !e !arcurs ;e'e#!lu2 "acE n+te ngre"ente
a8ung #a t0rzu sau "acE lucrErle la s!a,u vor "ura #a #ult "n cauza #0n "e lucru
sau a !Er, &nancare<.
Evaluarea !roectulu #a #!lcE + evaluarea !er&or#an,elor !roectulu- !rn
ra!ortare la o)ectve. 5!re e'e#!lu- se evalueazE e&cactatea !roectulu- cu# ar &
co#!ara,a "ntre o)ectvele !lan&cate-&e ele generale sau s!ec&ce-- canttatea + caltatea
rezultatelor. DacE reu+# sE atnge# o)ectvul "e a ntro"uce !e !a,a ro#0neascE un nou
conce!t "e tortur &anteze tre)ue sE acor"E# aten,e + caltE, acestu servcu- !e care (l
testE# !rn celelalte o)ectve- + anu#e ocu!area sege#entulu "e !a,E &or#at "n "a)etc
sau co#!an C#ultna,onale sau locale-. ntr-un cuv0nt- nu tre)ue sE ne !reocu!e "oar
canttatea "e tortur !ro"use "acE ele nu re&lectE e'act "orn,ele clen,lor.
Evaluarea !roectulu ,ne + "e e&cen,a acestua- care se re&erE la co#!at)ltatea
"ntre resurse + rezultate + costur !lan&cate + costur reale. 5!re e'e#!lu- "acE nu ave#
resursele &nancare necesare nu vo# !utea sE cu#!ErE# toatE a!aratura necesarE !entru a
&ace torturle &anteze + rezultatele nu vor & !e #Esura a+te!tEr. 5au "acE costurle
!lan&cate (n )uget nu vor & res!ectate- atunc costurle reale vor r"ca )ugetul #ult !rea sus
+ e'stE !os)ltatea sE (ntreru!e# lucrErle.
Evaluarea #!actulu !roectulu se &ace !rn vz)ltate- e&ectul "e #ult!lcare-
e&ecte "e "storsonare- (nt0#!lEtoare sau nenten,onate. 5!re e'e#!lu- este &oarte #!ortant
sE ne &ace# cunoscu, !entru caltatea !ro"uselor- !entru cE alt&el se va !ro"uce + e&ectul "e
#ult!lcare2 clen, #ul,u#, vor reco#an"a co&etEra noastrE + la !reten + ast&el ne vo#
c0+tga al, clen,. De ase#enea- e'stE !os)ltatea ca e&ectul sE &e unul "e "storsonare- sE
28
nu se (n,ealeagE "eea "e conslere re&ertoare la tortur- cre0n" con&uze + r"c0n" se#ne "e
(ntre)are. nsE acest lucru !oate avea un #!act !oztv- "eoarece rela,onstul nostru va
clar&ca lucrurle + a "a un !lus "e notoretate co&etEre. De ase#enea- !ot a!Erea + alte
e&ecte nenten,onate sau laterale- "ar toate &or & trans&or#ate (n e&ecte !oztve "e cEtre
rela,onstul nostru.
Evaluarea !roectulu este necesarE !entru a o&er un &ee")ac$ utl !entru a"a!tarea
!roectulu la realtate + !entru rezolvarea o!t#E a !ro)le#elor a!Erute. 5!re e'e#!lu- este
#!ortant sE ne !EstrE# s#,ul realtE, nu "oar "n !unct "e ve"ere &nancar- c + (n ceea ce
!rve+te )una "es&E+urare a actvtE,lor "n GANTT. De ase#enea- !ro)le#e a!Erute !e
!arcurs vor & rezolvate "oar "acE sunt "e!state la t#!. De ase#enea- evaluarea !roectulu
are #enrea "e a (#)unEtE, con"ucerea + rezultatele/e&cen,a !roectulu.
Nu (n ult#ul r0n"- evaluarea !roectulu o&erE n&or#a, !entru luarea "ecze (n
legEturE cu contnuarea !roectulu. 5co!urle evaluEr sunt "e a "e,ne controlul asu!ra
"erulEr !roectulu + "e a !er&ec,ona #!le#entarea acestua. 5!re e'e#!lu- tre)ue sE
ve"e# "acE a# o),nut toate autorza,le- "acE ne-a# atns o)ectvele- "acE !u)lcul este
sats&Ecut sau care sunt e&ectele negatve ale !roectulu nostru C legat "e #anage#entul
rsculu -. De ase#enea- este #!ortant sE se acu#uleze e'!eren,E (n #anage#entul
!roectulu- un e&ect !e ter#en lung care ne va a8uta !e vtor + sE se "se#neze )unele
!ractc.
29