Sunteți pe pagina 1din 30

Florence Scovel Shinn 1871-1940

JOCUL VIEII i CUM S-L JOCI


CU!I"S
C#$i%ol&l I - Joc&l
C#$i%ol&l II - Le'e# ro($eri%)*ii +S&cce(&l&i,
C#$i%ol&l III - &%ere# c&v-n%&l&i
C#$i%ol&l IV - Le'e# nere.i(%en*ei
C#$i%ol&l V - Le'e# /#r0ei i Le'e# Ier%)rii
C#$i%ol&l VI -1r&nc#re# $overii - i0$re(ion#re# (&2con%ien%&l&i
C#$i%ol&l VII - I&2ire#
C#$i%ol&l VIII - In%&i*i#3 4irec*i#
C#$i%ol&l I5 - er6ec%# e7$re(ie 8e (ine +$er(on#li%#%e# $er6ec%) (#& Mo8el&l 4ivin,
C#$i%ol&l 5 - "e'#%ii i 16ir0#*ii
9-n8ire# #r %re2&i () #%in'# $er6ec%i&ne# &nei #r%e: Cel c#re #%in'e #ce#(%) 0#ie(%rie
%re2&ie () #i2) 0#re 'ri;) () $ic%e.e $e $-n.# ($iri%&l&i (#& 8o#r L1"UL 4IVI": El $ic%e#.)
%#2lo&rile (#le c& 0#'ni6ice %&e 8e $&%ere3 8e 8eci.ie3 c& cre8in*# $er6ec%) c) n& e7i(%) $&%ere
c#$#2il) ()-i #l%ere.e $er6ec*i&ne#3 %iin8 c) ele (e vor 0#ni6e(%# -n vi#*# (#3 i8e#l&l 8evenin8
#(%6el re#l:
U<E!E1 IU=I!II e(%e 8#%# OM&l&i $en%r& # re#li.# =I"ELE ()& $e )0>n%: ?Joc&l
Vie*ii? #re c) (co$ () v) #;&%e -n #ce#(%) re#li.#re:
OC<1V-CUV@"< I"1I"<E
Voi 8# (#& o6erii #ce#(%) c#r%e 8o#r celor c#re chi#r con(i8er) c) #r $&%e# ()-i o6ere
41!UL 4E 1 @"ELE9E3 -n (6>ri% 14EV!UL: 10 0#i 6)c&%-o i e6ec%&l # 6o(% n&l: 1# (e
i e7$lic) c&0 e(%e $o(i2il c) <O< 14EV!UL () (e ')(e#(c) -n c>%ev# c)r*i3 $e(%e c#re (-#
#%ern&% 8e 0&l% $r#6&l .ecilor 8e #ni3 (#& (&%elor3 0iilor &neori3 i Con%iin*# o0&l&i () n& (e
0o8i6ice c& nici o ce%i0e: V) ro' in(i(%en%3 n& CI<II #ce#(%) c#r%e AAA
4O1! ME4I<1I L1 FIEC1!E 1S1J SU=LI"I1<3 even%&#l .ile -n%re'i:
Conce$%ele #ce(%e# SU"< 14EV!UL 1FL1< @" FIEC1!E 4I" VOI: Ele n& %re2&ie
-nv)*#%e3 8o#r re$&(e -n v#lo#re3 $rin re#0in%ire: V) i&2e(c: S&cce(A
C1I<OLUL I JOCUL
Ce# 0#i 0#re $#r%e # o#0enilor con(i8er) vi#*# o l&$%)3 ori VI11 n& ES<E o l&$%)3 ci
U" JOCA E(%e &n ;oc -n c#re n& $o*i c>%i'#3 8#c) n& c&no%i Le'e# S$iri%&#l): Vechiul i Noul
Testament dau o minunat clarificare a regulilor acestui joc. Ii(&( Bri(%o( a numit acest joc 1
4!UI i 1 !IMI:
?<o% cee# ce &n o0 (e#0)n)3 v# c&le'e?3 cee# ce -n(e#0n) c) cee# ce &n o0 8) $rin
c&v-n% (#& $rin #c*i&ne -i v# 6i !E41<C cee# ce 8#3 v# re$ri0i: 4#c) (e#0)n) &r)3 v# $ri0i
&r)C 8#c) i&2e(%e3 v# 6i i el i&2i%C 8#c) cri%ic)3 v# 6i cri%ic#%C 8#c) 0in%e3 v# 6i 0in*i%C 8#c)
%ri(e#.)3 v# 6i ;e6&i%: "i (e ($&ne 8e #(e0eni c) i0#'in#*i# ;o#c# &n rol $ri0or8i#l -n ;oc&l vie*ii:
?1i 'ri;) 8e ini0# +(#& 8e i0#'in#*ie, 0#i 0&l% 8ec#% 8e orice #l%cev#3 c)ci 8in e#
$rovine (&r(# vie*ii:? (Cartea proverbelor: 4 !"#.
Ceea ce $nseamn c cee# ce o0&l -i i0#'ine#.) (e v# e7%eriori.#3 0#i 8evre0e (#& 0#i
%>r.i&3 -n #6#cerile (#le:
%u cunosc pe cineva care se temea de o anumita boal. %ra o boal foarte rar i
necontagioas& dar el i'o repre(enta fr $ncetare i citea articole despre ea& aa $ncat& $ntr'o bun (i&
ea se manifest $n corpul su i muri& victim a imagina)iei sale dereglate.
*eci ne dm seama ca& $en%r& # ;&c# c& (&cce( Joc&l Vie*ii3 %re2&ie () ne 8iri;)0 2ine
i0#'in#*i#: 1cel# # c)r&i i0#'in#*ie # 6o(% #n%ren#%) $en%r& #-i re$re.en%# 8o#r 2inele3 #%r#'e
-n vi#*# (# ?%o#%e 8orin*ele ;&(%e #le ini0ii (#le? - ()n#%#%e#3 2o')*i#3 8r#'o(%e#3 $rie%enii3
$er6ec%) e7$re(ie 8e (ine i re#li.#re# cel&i 0#i -n#l% i8e#l:
+magina)ia a fost numita ,-oarfecele .piritului,& i& -n%r-#8ev)r3 e# 8ec&$e#.)3 8ec&$e#.)
6)r) -nce%#re3 .i 8&$# .i3 i0#'inile $e c#re o0&l le 6or0e#.)3 0#i 8evre0e (#& 0#i %>r.i&3 i -n
#ce(% 6el el -n%>lne%e3 -n $l#n&l e7%erior3 $ro$riile (#le cre#*ii: /entru a'i forma $n mod
convenabil imagina)ia& o0&l %re2&ie () c&no#(c) n#%&r# o$er#*iilor c#re #& loc -n in%erior&l ()&:
0recii spuneau: ?CU"O1D<E-<E E <I"E @"SUI A?:
S$iri%&l c&$rin8e %rei $l#n&riE (&2con%ien%&l3 con%ien%&l i S&$r#con%ien%&l:
Subcontientul n& e(%e 8ec>% $&%ere# 6)r) 8irec*ie: El se aseamn cu vaporii sau
electricitatea i -n8e$line%e cee# ce i (e co0#n8)C el n& #re $&%ere in%rin(ec): <o% cee# ce o0&l
re(i0%e $ro6&n8 (#& -i i0#'ine#.) -n 0o8 cl#r e(%e i0$ri0#% -n (&2con%ien% i (e 0#ni6e(%) -n
cele 0#i 0ici 8e%#lii:
4e e7e0$l&3 o doamn pe care o cunosc& se juca $n copilrie de'a ,vduva,. .e $mbrca $n
negru& cu un voal lung i cei din jur o gseau caraghioas i amu(ant. 1a maturitate se cstori cu un
om pe care $l iubea profund. /u)in dupa nunt& el muri i ea purta un voal lung de doliu& ani
$ndelunga)i. .ubcontientul su& impresionat de imaginea pe care ea i'o formase& o e2teriori( la
timpul respectiv& fr a )ine seama de durerea ei.
Contientul # 6o(% n&0i% 0en%#l&l 0&ri%or (#& c#rn#l: E(%e 0en%#l&l in6erior &0#n c#re
ve8e vi#*# ## c&0 e(%e: El ve8e 0o#r%e#3 8e.#(%rele3 2olile3 ()r#ci# i li0i%)rile 8e %o% 6el&l3 i
i0$ri0) %o#%e #ce(%e# -n (&2con%ien% +(&6le%,:
Supracontientul e(%e S$iri%&l 4ivin c#re (e #6l) -n 6iec#re o0C e(%e $l#n&l i8eilor
$er6ec%e: 3ici se afl ?0o8el&l $er6ec%? de care vorbea /laton& l#n&l 4ivin: en%r& c) e7i(%) &n
$l#n 8ivin $en%r& 6iec#re:
?E7i(%) &n loc $e c#re %re2&ie ()-l oc&$i %& i $e c#re ni0eni #l%cinev# n&-l $o#%e oc&$#C
%& #i o (#rcin) 8e -n8e$lini%3 $e c#re ni0eni #l%cinev# n& o $o#%e -n8e$liniA?
E7i(%) o i0#'ine $er6ec%) -n S&$r#con%ien%: 1ce#(%) i0#'ine (e $roiec%e#.) c>%eo8#%)
c) &n 6&l'er -n con%ien% i $#re &n i8e#l 8e ne#%in(3 cev# $re# 6r&0o( $en%r& # 6i #8ev)r#%:
4n realitate& #ce(%# e(%e 8e(%in&l #8ev)r#% +8e(%in#*i#, o0&l&i3 $roiec%#% 8e S$iri%&l In6ini%
C#re Se #6l) -n el -n(&i: M&l*i o#0eni i'nor) #8ev)r#%&l lor 8e(%in i 6or*e#.) #l%e l&cr&ri3
(i%&#*ii c#re n& le #$#r*in i c#re le-#r #8&ce 8o#r eec&l i ne0&l*&0ire# 8#c) #r re&i () le
o2*in):
5 t6nr& 8e e7e0$l&3 veni s m vad pentru a'mi cere s 'spun cuvntul' (aceast e2presie
pe care o vom $nt6lni deseori $n aceast carte& $nseamn a afirma3 a restabili Adevrul# pentru a se
cstori cu un brbat de care era foarte ndrgostit. (%a l'a numit 3.7.# E& i-#0 r)($&n( c) #r 6i o
viol#re # le'ii ($iri%&#le3 8#r c) voi ($&ne c&v-n%&l $en%r& 2)r2#%&l c#re-i e(%e #le( -n 0o8 8ivin3
2)r2#%&l c#re-i #$#r*ine $rin 8re$% 8ivin:
8i am adugat: ?4#c) 1:=: e(%e #cel 2)r2#%3 n& $o*i ()-l $ier.i3 8#c) n& e(%e el3 vei $ri0i
echiv#len%&l l&i:? %a $l $nt6lnea pe 37 mereu& dar acesta nu se declara. 4ntr'o sear& ea veni s m
vad i $mi spuse: ,8ti)i& de o sptamana $ncoace 3.7. nu mi se mai pare chiar at6t de remarcabil9, +'
am rspuns: ,/oate c nu este el brbatul din /lanul *ivin ' s'ar putea s fie altul., /u)in dupa aceea&
ea $nt6lni pe cineva care se $ndrgosti de ea imediat i $i declara c ea era idealul lui. *e fapt& el $i
declara tot ceea ce ea dorise s aud din partea lui 3.7. %a gsi acest lucru cu totul uimitor. Cur$nd ea
rspunse sentimentelor lui i $ncet total s se mai interese(e de 3.7.
3cesta e(%e &n e7e0$l& #l le'ii (&2(%i%&*iei: O i8ee ;&(%) # 6o(% (&2(%i%&i%) &nei i8ei 6#l(e3
$n consecin)& nu va re(ulta nici pierdere& nici sacrificiu.
Ii(&( Bri(%o( a afirmat c c&vin%ele no#(%re ;o#c# &n rol c#$i%#l -n Joc&l Vie*ii: ?rin
c&vin%ele %#le %e vei (#lv#3 $rin c&vin%ele %#le %e vei con8#0n#:? :ul)i oameni au fost cau(a
de(astrului din via)a lor& $ron&n*>n8 c&vin%e ne()2&i%e:
3stfel& o doamn m $ntreb $ntr'o (i de ce via)a ei a devenit srac i mediocr. %a avusese
un camin plin de lucruri frumoase i avea mul)i bani. Cercet$nd& am aflat c ea obosise s'i conduc
gospodria i repeta ne$ncetat: 'M-am sturat de toate aceste lucruri - a vrea s triesc ntr-un
cufar!? %a aduga: ,3(i acest lucru s'a $ndeplinit,. Cuv$ntul ei provocase aceast situa)ie.
S&2con%ien%&l n& #re (en(&l &0or&l&i3 i#r o#0enii -i $rovo#c) 8e(eori nenorocirile
$rin 'l&0ele lor:
+at $nc un e7e0$l&E 5 persoan care avea o avere frumoas& glumea mereu spun6nd c ,se
pregtete s intre $n ospiciu,. 4n doar c6)iva ani ea fu aproape ruinat& imprim$nd $n subcontientul
su imaginea mediocrit)ii i a srciei.
*in fericire& Legea este cu dou tiuri, i o situaie nefericit poate fi transformat ntr-o
situaie avantajoas:
5 consultanta veni la mine& $ntr'o (i cald de var pentru a'mi cere un ?tratament? ($n
metafi(ica 'a trata' nseamn a se supune actiunii rugaciunii# pentru prosperitate. %a era epui(at&
abtut& descurajat i $mi spuse c nu mai avea dec6t ; dolari. %u i'am rspuns: ,%ste perfect& noi -i
vo0 2inec&v>n%# i -i vo0 0&l%i$lic# ##3 c&0 Ii(&( Bri(%o( # -n0&l*i% $>inile i $e%ii?3 cci %l
ne'a $nv)at c orice o0 #re $&%ere# 8e # 2inec&v>n%# i 8e # -n0&l*i3 8e # vin8ec# i 8e #
$ro($er#:
'- i, dupa aceea, ce trebuie s fac?'
'- Urmea-!i intui!ia! "e atrage ceva, sau un loc anume?'
In%&i*i# vine 8in in%erior - -n(e#0n) # ve8e# 8in in%erior3 #8ic) # 6i -nv)*#% 8in in%erior:
In%&i*i# e(%e 'hi8&l in6#ili2il #l o0&l&i i voi vor2i 8e($re le'ile ei3 0#i $e l#r'3 -n%r-&n #l%
c#$i%ol:
3ceast doamn reflect: ,Nu stiu ' mi se pare c ar trebui s merg la familia mea& am e2act
at6)ia bani cat cost drumul cu autocarul., -amilia sa se gsea $ntr'un ora $ndeprtat i nu era bogat
ra)iunea& intelectul preau s spun: ,<m6i la Ne= >or?& gsete de lucru i c6tig bani., *ar eu i'
am spus: ,*u'te acas ' nu ignora intui)ia9,& i am pronun)at pentru ea cuv$ntul urmtor: ?S$iri%
In6ini%3 8e(chi8e c#le# ($re 0#re# #2&n8en*) $en%r& 8o#0n# 5:::C e# ()-i #%r#') -n 0o8
ire.i(%i2il %o% ce -i #$#r*ine $rin 8re$% 4ivin:? Di i-#0 reco0#n8#% () re$e%e #ce#(%# 6)r)
-nce%#re: %a plec imediat. C6teva (ile mai t6r(iu& fc6nd aceast vi(it& ea re$nt6lni pe o veche
prieten a familiei. /rin intermediul acesteia& ea primi mai multe mii de dolari $ntr'un mod miraculos.
*e atunci& ea mi'a spus adeseori: ,/ovesti)i tuturor despre doamna care a venit s v vad doar cu ;
dolari $n bu(unar i cu o intui)ie9,.
12&n8en*# e7i(%) -n%o%8e#&n# -n c#le# %#C 8#r e# n& (e $o#%e 0#ni6e(%# 8ec>% $rin
8orin*)3 cre8in*) (#& c&v-n%&l ($&(:
Ii(&( Bri(%o( # in8ic#% cl#r c) o0&l %re2&ie () 6#c) $ri0&l $#(:
?Cere*i i ve*i $ri0i3 c)&%#*i i ve*i ')(i3 2#%e*i i vi (e v# 8e(chi8eA?: +M#%ei 7C7,
8i $n .f$nta .criptura citim: ?@n cee# ce $rive%e l&cr#re# 0>inilor Mele3 co0#n8)-MiA?:
S$iri%&l In6ini%3 #8ic) 4&0ne.e&3 e(%e -n%o%8e#&n# '#%# () -n8e$line#(c) 8orin*ele 0#i
0#ri (#& 0#i 0ici #le o#0enilor:
Orice 8orin*) e7$ri0#%) (#& nee7$ri0#%) e(%e o cerere: .untem adesea uimi)i c$nd o
dorin) ne este brusc $ndeplinit. 4ntr'un an& $nainte de /ati& v(6nd trandafiri frumoi $n vitrinele
florriilor& mi'am dorit s primesc unul i& timp de o clip& l'am va(ut $n minte& depus la ua mea. 4n
(iua de /ati& $mi sosi un trandafir superb. 3 doua (i $i mul)umii prietenei care mi'l oferise& spun6ndu'
i c era e2act ceea ce'mi doream. %a e2clama: ,*ar nu )i'am trimis trandafiri& )i'am trimis crini9,
-lorarul confundase comanda ei cu alta& i'mi adusese trandafirul numai pentru c eu pusesem $n
ac)iune legea& i pentru c trebuia s primesc un trandafir.
"i0ic n& (e in%er$&ne -n%re o03 cel 0#i -n#l% i8e#l #l l&i i 6iec#re 8orin*) # ini0ii (#leC
8o#r -n8oi#l# (#& %e#0):
CF"4 OMUL D<IE S 4O!E1SC CU CU!1J3 <O1<E 4O!I"ELE S1LE SE
!E1LIGE1G IME4I1<:
+ntr'un capitol urmtor voi e2plica mai complet ra)iunea tiin)ific a acestui fapt& precum i
felul $n care %e#0# %re2&ie () 6ie %e#r() 8in con%ien%: Sin'&r&l 8&0#n #l o0&l&i e %e#0# (de
srcie& de eec& de boal& de pierderi#& adic orice (en%i0en% 8e ne(i'&r#n*) $e orice $l#n:
Ii(&( Bri(%o( a spus: ?4e ce *i-e %e#0)3 o0 c& cre8in*# (l#2#H? (:atei& ;:!@# Vedem deci&
c %re2&ie () -nloc&i0 %e#0# c& cre8in*#3 cci %e#0# n& e(%e 8ec>% cre8in*# inver(#%)E e(%e
cre8in*# -n r)& -n loc 8e cre8in*# -n 2ine:
.copul ,Aocului Vie)ii, e(%e 8e # ve8e# cl#r =inele i 8e # (%er'e 8in 0in%e %o#%e i0#'inile
r)&l&i: 1ce#(%# (e o2*ine i0$ri0-n8 -n (&2con%ien% re#li.#re# =inel&i:
Bn om stralucit& care reuise e2ceptional& $mi povesti c) %er(e(e 2r&(c orice %e#0) 8in
con%iin*# (# pentru c citise $ntr'o (i un anunt cu litere mari conceput astfel: ?4e ce v# nelini%i*iH
1ce#(%# n& (e v# -n%#0$l#3 $ro2#2il3 nicio8#%):? 3ceste cuvinte frapara $n mod absolut
(&2con%ien%&lC el #re #c&0 convin'ere# 6er0# c) n&0#i =inele v# in%r# -n vi#*# l&i i3 -n
con(ecin%#3 n&0#i =inele (e v# 0#ni6e(%#:
4n capitolul urmtor voi trata despre diferitele 0e%o8e $rin c#re (e $o#%e i0$re(ion#
(&2con%ien%&l: 1ce(%# e(%e (ervi%or&l cre8incio( #l o0&l&i3 8#r %re2&ie () #i 'ri;) 8e el3 ()-i 8#i
or8ine corec%e: 5mul are constant l6ng el un martor atent: (&2con%ien%&l l&i:
Fiec#re c&v-n% (e 'r#ve#.) -n (&2con%ien% i (e re#li.e#.) -n 8e%#lii (&r$rin.)%o#re: %ste
e2act c pentru un c6ntret& a crui voce se $nregistrea( pe disc. *ac tuete sau e(it& discul
$nregistrea( tot. S) ($#r'e03 8eci3 vechi&l 8i(c #l (&2con%ien%&l&i3 8i(c&rile vie*ii no#(%re $e
c#re n& vre0 () le $)(%r)0 i () 6#ce0 #l%ele 0#i noi i 0#i 6r&0o#(eA
S$&ne-*i c& voce %#re3 c& $&%ere i convin'ere3 aceste cuvinte: ?S$#r' i 8e0ole. +$rin
c&v-n%&l 0e&, %o% cee# ce +-n (&2con%ien%&l 0e&, e(%e 6#l(: <o#%e #ce(%e# (e -n%orc -n ne#n%3 c)ci
%o#%e #ce(%e '-n8&ri 6#l(e #& iei% 8in i0#'in#*ie: 1c&0 e& 'r#ve. noi 8i(c&ri $rin $&%ere# l&i
Bri(%o(3 c#re e(%e -n 0ine: 1ce(%e# (&n%E ?()n#%#%e#3 2o')*i#3 8r#'o(%e#3 i e7$re(i# $er6ec%) #
Fiin*ei 0ele:? +at cvadratura vie)ii& jocul complet.
+ntr'un capitol urmtor voi arta cum OMUL O1<E MO4IFIC1 CO"4IIILE VIEII
S1LE SCBIM=I"4 CUVI"<ELE: Cel care nu cunoate puterea cuv$ntului este $n urma timpului
su.
?Mo#r%e# i Vi#*# (&n% -n $&%ere# c&v-n%&l&i:? (/roverbe. C;:!C#
C1I<OLUL II LE9E1 !OSE!I<II
?4#3 Cel 1%o%$&%ernic v# 6i #$)r#re# %# i n& vei 8&ce li$() 8e #&r:?
Bnul dintre cele mai importante mesaje ale 7ibliei transmise omului este acela c
4UM"EGEU ES<E IGVO!UL sau i ca& !I" CUVF"<UL S1U3 OMUL O1<E S F1C
S !S! <O< CEE1 CE-I 11!I"E !I" 4!E< 4IVI":
*ar& pentru aceasta& o0&l %re2&ie () #i2) o cre8in*) <O<1L -n c&v-n%&l ($&(:
+saiia spune: ?C&v-n%&l 0e& n& (e -n%o#rce l# 0ine 6)r) e6ec%3 6)r) () 6i e7ec&%#% voin*#
0e# i 6)r) () 6i -n8e$lini% (co$&rile 0ele?: D%i0 #c&0 c) c&vin%ele i '-n8&rile #& o $&%ere
vi2r#%orie &ri#) c#re3 6)r) -nce%#re3 0o8ele#.) cor$&l i 6#$%ele:
5 consultanta a venit $ntr'o (i s m vad ea era $ntr'o stare de neliniste e2trem i mi'a spus
c la CD ale lunii urma s fie urmrit pentru o suma important. %a nu vedea nici un mijloc s'i
procure acea suma i era disperata.
%u i'am e2plicat c 4UM"EGEU ES<E IGVO!UL i c 1CES< IGVO! E5IS<
E"<!U O!ICE FEL 4E CE!E!E FO!MUL1<:
8i am ($&( c&v-n%&lA 10 0&l*&0i%3 $en%r& c) e# () $ri0e#(c# #cei 2#ni -n 0o0en%&l
o$or%&n i -n%r-&n 0o8 conven#2il: 3poi i'am spus c %re2&ie () #i2) o cre8in*# $er6ec%) i ()
#c%ione.e con6or0 #ce(%ei cre8in*e: Eiua de CD sosi i $nc nu primise banii. %u i'am spus: ,3(i este
s6mbt& nu vei fi deci urmrit de fisc. <olul tu este () #c%ione.i c) i c-n8 #i 6i 2o'#%) i () 8#i
8ov#8) 8e o voin*# $er6ec%)3 o cre8in*# c#re con%e#.) $e #ce#(%) (&0# -n .i&# 8e l&ni:? %a m
rug s dejunm $mpreun pentru a'i da curaj. 4nt6lnind'o la restaurant& i'am afirmat: '#u este
momentul s economiseti$ %omand un de&un ales, #c%ione#.) c# i c-n8 #i 6i $ri0i% 2#nii pe care
contai$?
?<O< CEE1 CE CE!EI !U9F"4U-V3 C!E4EI c) #*i !IMI< 4EJ1A? 3 doua (i
ea m chema din nou& pentru a'mi cere s stau cu ea p6n la sosirea banilor. ,Nu& i'am rspuns& e%i
4ivin $ro%e;#%)3 i 4&0ne.e& n& -n%>r.ie nicio8#%):?
.eara& ea $mi telefona& foarte emo)ionat. ,*raga mea& s'a produs un miracol9 %ram $n salon&
a(i diminea)& c$nd a sunat cineva la u. +'am cerut bonei: ,. nu lai pe nimeni s intre9, %a se uit
pe fereastra i $mi spuse c era vrul meu& ,cel care poarta o barb mare& alb,. ,3tunci strig'l& s se
$ntoarc9 %u doresc s'l vd., %l tocmai ddea col)ul stra(ii c$nd au(i vocea bonei& i se $ntoarse.
,Vorbirm apro2imativ o ora i& $n momentul plecrii& el m $ntreb: ,3& F propos& $n ce stadiu sunt
finan)ele taleG, +'am marturisit c aveam nevoie de bani i mi'a spus: ,%i bine& draga mea& a)i voi da
trei mii de dolari la C ale lunii., ,Nu am $ndr(nit s'i spun c eram urmrit pentru bani. Ce trebuie s
facG Nu voi primi aceti bani dec6t pe C ale lunii i mie $mi trebuie maine., +'am rspuns c voi
continua s 'trate' (reamintesc c $n metafi(ica aceasta nseamn a supune o persoan sau o situa!ie,
actiunii rugaciunii, 8i am adugat: ?S$iri%&l n& #c%ione#.) nicio8#%) $re# %>r.i&A MULUMESC
$en%r& c) e# # $ri0i% #ce%i 2#ni -n $l#n&l invi.i2il i c) #ce(%# (e v# 0#ni6e(%# l# %i0$&l
$o%rivi%:? 3 doua (i& diminea)& vrul ei o chem i $i spuse: ,Treci pe la mine pe la birou acum&
diminea)& i a)i voi da banii., $n aceeai dup'amia(& banii erau $n contul ei& la banca& i ea putea s
semne(e cecul at6t de repede c6t $i permitea emo)ia.
4#c) ceri (&cce(&l3 8#r %e $re')%e%i $en%r& eec +#8ic) #i -n8oieli #(&$r# re&i%ei, vei
o2*ine (i%&#*i# $en%r& c#re %e $re')%e%i: Bn domn a venit s'mi cear s spun cuv$ntul pentru # 6i
#n&l#%) o #n&0i%) 8#%orie: %u $mi ddui seama c $i petrecea timpul g$ndindu'se la ceea ce i'ar
spune celui cruia $i datora aceast suma $n ca(ul $n care n'ar fi $n stare s'i plteasc& neutrali($nd
astfel cuv$ntul meu. 5ri& ar fi trebuit s se vad de&a platindu-i datoria.
3vem o minunat ilustrare a acestui fapt $n 7iblie& c$nd& cei trei $mpra)i& afl$ndu'se $n desert&
fr ap pentru oamenii lor i pentru cai& $l consultar pe profetul %lisei. %l le comunica acest mesaj
uimitor: ,3a vorbi *umne(eu ' spa)i $n aceasta vale an)uri. Nu ve)i vedea ploaie& v$nt i totui&
aceast vale se va umple cu apa i ve)i bea toti& voi i animalele voastre.,
OMUL <!E=UIE S SE !E91<E1SC1 S !IME1SC1 CEE1 CE 1 CE!U<
?CBI1! DI 1<U"CI CF"4 "U 1!E "ICI CEL M1I MIC SEM"?:
5 doamn dorea s gseasc un apartament $n perioada $n care era penurie de locuin)e la Ne=
>or?. /rea imposibil i prietenii ei $i $mprtir nelinistea spun6nd: ,Ce pacat& vei fi obligat s )ii
mobilele $ntr'un depo(it& i s locuieti la hotel9, *ar ea rspunse: ?"U FI<I I"9!IJO!1I
E"<!U MI"E: EU SU"< SU= !O<ECIE 4IVI"1 i voi #ve# #$#r%#0en%&lA?
%a pronun) ,cuv$ntul,: ?S$iri% In6ini%3 8e(chi8e c#le# ($re #$#r%#0en%&l c#re-0i convineA?:
%a tia c FIEC1!E CE!E!E V1 FI @"4ELI"I<3 deoarece 6iin8 ($iri%&#l li2er)3
l&cr-n8 -n $l#n&l ($iri%&#l i 6iin8 ?&n# c& 4&0ne.e&?3 era majora. 3vea intentia s'i cumpere
cuverturi noi& c$nd ispita g$ndirii negative $i sugera: ,Nu le cumpara& poate ca& la urma urmei& nu vei
gsi apartamentul i nu vei ti ce s faci cu ele 9, %a $i rspunse rapid: ?Voi ()$# #n*&rile 0ele?
cumpar$nd aceste cuverturi9,. 'e pregati, deci, pentru a primi acest apartament( actiona c i cnd l-
ar fi avut de&a - i gsi unul $n mod miraculos& care'i fu atribuit& dei mai e2istau vreo dou sute de
cereri pentru el. %uverturile fusesera &n #c% 8e cre8in*): +nutil s va amintesc c an)urile spate de
cei trei regi $n desert s'au umplut p6n la debordare. (Citeste !& +mpara)ii: "#.
1 %e $&ne -n re.on#n*) c& l&cr&rile ($iri%&#le3 n& e(%e &or +$en%r& 0&l*i o#0eni,:
9-n8&rile #8ver(e 8e -n8oi#l)3 8e %e#0)3 (e n#(c -n (&2con%ien%: S&n% ?#r0#%ele 8e (%r)ini? c#re
%re2&ie $&(e $e 6&'#: 3a se e2plic de ce ,este mai $ntuneric $nainte de rsrit,. O 0#re
8e0on(%r#*ie e(%e -n 'ener#l $rece8#%# 8e '-n8&ri o2(e8#n%e: 4ecl#r#n8 S&$re0ele 18ev)r&ri
S$iri%&#le3 l#n(e.i o (6i8#re vechilor i8ei -n6i$%e #8-nc -n (&2con%ien% i (e #r#%) ero#re# c#re
%re2&ie eli0in#%#: %ste momentul () 6#ci 6recven%e #6ir0#*ii3 () %e 2&c&ri i () 0&l*&0e%i $en%r&
cee# ce #i $ri0i% 8e;#: ?In#in%e 8e # 0) che0#3 E& voi r)($&n8e?: 3ceast $nseamn c 6iec#re
8#r3 2&n i $er6ec% #(%e#$%# c) o0&l ()-l rec&no#(c)3 c)ci el -i #$#r*ine 8e;#:
OMUL "U O1<E O=I"E 4ECF< CEE1 CE EL SE VE4E 4EJ1 !IMI"4: Copiii
+sraelului au avut certitudinea c vor poseda toate pm6nturile pe care le vor vedea. 1ce(% l&cr& e(%e
#8ev)r#% $en%r& 6iec#re: O0&l n& $o(e8# 8ec>% cee# ce e7i(%) 8e;# -n vi.i&ne# () 0in%#l): 5rice
opera de anvergur i orice lucru care s'a reali(at puternic (-# 0#ni6e(%#% 0#i -n%>i -n vi.i&ne:
5ri& adeseori& chi#r -n 0o0en%&l &nei 8e0on(%r#*ii (%r#l&ci%e3 #$#r eec&l i
8e(c&r#;#re#:
Copiii +sraelului& ajuni $n /m6ntul -gduin)ei& nu $ndr(neau s peasc& cci& spuneau ei&
era populat de uriai care le ddeau impresia unor lcuste. %ste o e2perien) comun tuturor
oamenilor. Totui& CEL C1!E CU"O1D<E LE9E1 SI!I<U1L "U ES<E <UL=U!1< 4E
11!E"E i (e 2&c&r) chi#r #%&nci c-n8 e(%e -n ?c#$%ivi%#%e?: 3dic $er(i(%# () v#8) #8ev)r&l
i () 0&l*&0e#(c) $en%r& %o% cee# ce e(%e 8e;# -n8e$lini%3 $en%r& cee# ce # $ri0i% 8e;#: +isus
Hristos a dat $n acest sens un minunat e2emplu. %l a declarat discipolilor .i: ?S$&ne%i c) 0#i (&n% 4
l&ni $>n) l# recol%)H I#%) ce v# ($&n3 ri8ic#*i ochii i $rivi%i c>0$&rile3 (&n% 8e;# '#%# $en%r&
recol%#reA?: )iiunea 'a clar strabatea lumea materiei i *l vedea perfect lumea celei de-a +-a
dimensiuni, adic lucrurile aa cum sunt ele n realitate( perfecte i complete n 'piritul ,ivin$
3stfel& o0&l %re2&ie () 0en*in# con(%#n% vi.i&ne# (co$&l&i c)l)%oriei (#le i () ce#r)
0#ni6e(%#re# # #cee# ce # $ri0i% 8e;#3 fie c este vorba de o snatate perfect& de dragoste& de
prosperitate& de facultatea de a se e2prima perfect& de un camin& de prieteni. Toate acestea (&n% i8ei
$er6ec%e i 8e()v>ri%e3 -nre'i(%r#%e -n S$iri%&l 4ivin +(&$r#con%ien%&l o0&l&i,3 $e c#re o0&l
%re2&ie () le 0#ni6e(%e $rin el -n(&i:
*e e2emplu& un om a venit s'mi cear s'l ,trate(, pentru a reui n afaceri: 4i trebuiau
neaprat& $ntr'un timp scurt& DI.IIIJ. .e apropia termenul i& disperat& el veni s m vad. Nimeni nu
voia s'i $ncredin)e(e capital& iar banca refu(ase categoric orice $mprumut. %u i'am spus: ,/resupun c
v-#%i -n6&ri#% l# 2#nc)3 $ier.>n8&-v) #(%6el 6or*ele: U<EI S S<F"II O!ICE
SI<U1IE 41C D<II S V S<F"II VOI @"DIV: +ntorce)i'v la banc& am adugat& i
eu voi ,trata,. +at cum am fcut: ?rin 8r#'o(%e (&n%e*i i8en%i6ic#% c& S$iri%&l %&%&ror celor c#re
(&n% -n #ce#(%) 2#nc): Fie c) i8ee# 8ivin# () re&e#(c) -n #ce#(%) (i%&#*ieA?: %l e2clama: ,1a ce va
g$ndi)iG %ste imposibil9 :aine este s6mbt& banca se $nchide la C! i trenul meu nu soseste acolo
$nainte de CI $n plus& termenul e2pir m6ine i& $n orice ca(& ei nu vor s tie de nimic. %ste prea
t6r(iu9 %u i'am rspuns: ?4&0ne.e& n& Se -n'ri;ore#.) -n $rivin%# %i0$&l&iA "& e(%e nicio8#%)
$re# %>r.i& $en%r& ElA C& El3 orice e(%e $o(i2ilA?: 8i am adugat: ,Nu m pricep la afaceri& dar $l
cunosc bine pe *umne(eu.,. %l mi'a rspuns: ,Toate acestea sunt magnifice c$nd va ascult& dar dupa ce
ies de aici va fi angoasant,. 1ocuia $ntr'un oras $ndeprtat& i n'am mai au(it vorbindu'se despre el
timp de o sptamana. 3poi& sosi o scrisoare. +at ce'mi scria: ,3veati dreptate9 3m putut s $mprumut
bani niciodat nu voi mai avea $ndoieli asupra 3devrului& sau despre orice ce $mi ve)i spune9,.
1'am rev(ut pe acest domn c6teva sptamani mai t6r(iu& i l'am $ntrebat : ,Ce s'a $nt6mplatG
$n orice ca(& a)i avut timpul necesar pentru a lua banii.,. %l mi'a rspuns: ,Trenul meu a avut
$nt6r(iere& eu nu am ajuns la banca dec6t la C! fr un sfert. 3m intrat linitit i am spus: ,3m venit
pentru $mprumut,& i mi s'a aprobat fr obiectii,. %ra ultimul sfert de ora care i'a fost acordat i
.piritul +nfinit n'a $nt6r(iat. $n asemenea oca(ie& acest om nu ar fi fost capabil niciodat s fac singur
demonstra)ia. %l #ve# nevoie 8e cinev# $en%r& #-l #;&%# () 0en*in) vi.i&ne# $er6ec%): 3a trebuie
s facem unii pentru altii. +isus Hristos cunotea acest 3devr& c$nd a spus: ?41C 4OI 4I"<!E
VOI SE @"ELE9 E MF"< 1SU!1 U"UI LUC!U3 1CES<1 LE V1 FI 1CO!41<
4E <1<1L MEU C1!E ES<E @" CE!U!I:?: Sin'&r e%i $re# #2(or2i% 8e $ro$riile #6#ceri i
8evii $r#8# -n8oielii i %e0erilor:
/rietenul& vindectorul vede clar succesul& snatatea& sau prosperitatea& i asta cu tarie& nu are
slbiciune& pentru c nu este el $n cau(.
E(%e in6ini% 0#i &or () 6#ci o 8e0on(%r#*ie $en%r& #l%cinev# 8ec>% $en%r& *ine -n(&*iA
rin &r0#re3 n& %re2&ie () e.i*i () ceri #;&%or #%&nci c-n8 %e (i0*i 6)r) $&%ere:
Bn observator puternic al vie)ii a spus $ntr'o (i: ?"ici &n o0 n& $o#%e e(&# 8#c) o (in'&r)
$er(o#n) 8in l&0e# #(%# cre8e -n re&i%# l&iA?: 3ceasta este $&%ere# vi.i&nii: .e $nt6mpla frecvent
c un brbat s datore(e reuita lui so)iei& surorii sau unui prieten care credeau $n el i care& cu tarie&
au tiut s men!ina viiunea modelului perfect.
C1I<OLUL III U<E!E1 CUVF"<ULUI
?rin c&vin%ele %#le %e vei (#lv#3 $rin c&vin%ele %#le %e vei con8#0n#:
?Cel c#re c&no#%e $&%ere# c&v-n%&l&i e(%e -n%o%8e#&n# #%en% l# cee# ce ($&ne -n
conver(#*ie: E(%e 8e #;&n( () (&$r#ve'he.i re#c*iile c#&.#%e 8e c&vin%ele %#le3 $en%r& # %i c) ele
n& (e -n%orc l# %ine 6)r) e6ec%: rin c&v-n%&l ()&3 o0&l -i cree#.) l&i -n(&i le'i:
3m cunoscut pe cineva care spunea: ,-ierd mereu autobuul$ -leaca e.act atunci cnd sosesc
eu.,. -iica sa spunea: ,*u prind ntotdeauna autobuul$ 'oseste n clipa n care sosesc eu$,. 8i aa& timp
de mai mul)i ani. Fiec#re (%#2ili(e o le'e $en%r& (ine3 &n# $en%r& eec3 ce#l#l%) $en%r& re&i%):
+at e2plica)ia psihologic a supersti)iilor. -otcoava calului sau parul de elefant n& #& $rin
ele -n(ele nici o $&%ere3 8#r c&v-n%&l i cre8in*# c#re #6ir0# c) ele $o#r%# noroc cree#.) -n
(&2con%ien% o (%#re 8e o$%i0i(03 c#re #%r#'e #n(#: Totui& am observat c #ce#(%# e(%e 6)r)
e6ec% $en%r& o#0enii c#re3 0#i #v#n(#%i ($iri%&#l3 c&no(c o le'e (&$erio#r#: 3ceasta se e2plic
astfel: n& $o*i () %e -n%orci -n %rec&%3 ci %re2&ie () -n8e$)r%e.i i0#'inile ?8ec&$#%e?:
*oi dintre elevii mei avuseser mari succese $n afaceri mai multe luni la r$nd& c$nd& brusc&
totul se $nrut)i. Noi $ncercarm s anali(m situa)ia i descoperirm c& $n loc s fac #6ir0#*iile lor
$en%r& re&i%) i s (e l#(e -n Voi# l&i 4&0ne.e& $en%r& (&cce(&l i $ro($eri%#%e# lor3 ei
achi(i)ionaser o maimu)ic ,porte'bonheur,. ,3h& le'am spus& $nteleg: v-#*i $&( cre8in*# -n
0#i0&*ic) i n& -n 4&0ne.e&A 4e2#r#(#*i-v) de maimu)ic i apelati la Le'e# ier%)riiA Cci o0&l
#re $&%ere# 8e # ier%#3 #8ic) 8e # ne&%r#li.) erorile (#le:? %i se hotr6r s arunce maimu)ica& i
totul merse din nou c6t se poate de bine. 3sta nu $nseamn c trebuie s aruncam toate ornamentele
,porte'bonheur,& doar c %re2&ie () rec&no#%e0 c) ele (in'&re n& -n(e#0n) ni0ic3 $&%ere# lor
e(%e 4&0ne.e& 8in ele3 El e(%e Unic# &%ere3 i#r o2iec%&l n& (erve%e 8ec>% l# $roc&r#re# &n&i
(en%i0en% 8e o$%i0i(0:
+ntr'o (i& eram cu o prieten foarte nefericit& care gsi o potcoav pe c$nd traversa strada. %a
fu imediat plin de bucurie i speran). E# er# (i'&r) c) 4&0ne.e& -i %ri0i(e(e #ce# $o%co#v)
$en%r& #-i -n%)ri c&r#;&l: 8i& $ntr'adevr& n starea n care se gsea era singurul lucru care putea s-
i impresionee contientul$ S$er#n*# () (e %r#n(6or0# -n cre8in*) i apoi ea fcu o splendid
demonsta)ie. Kin s sublinie( c cei doi oameni despre care am vorbit nu credeau dec6t $n maimu)e& $n
timp ce prietena mea a recunoscut /uterea superioar.
+n ceea ce m privete& trebuie s recunosc c a trecut ceva timp p6n c$nd m'am 8e2#r#(#%
8e i8ee# c) &n #n&0i% l&cr& %re2&ie ()-0i #8&c# -n%o%8e#&n# o 8e.il&.ie: 4#c) #ce(% l&cr&
#$)re#3 inv#ri#2il &r0# o 8ece$*ie: :i'am dat seama c singurul mijloc de a aduce o schimbare ($n
subcontientul meu# era s afirm: ?"& e7i(%) 8o&) 6or*e3 ci 8o#r &n# (in'&r)E 4&0ne.e&: /rin
urmare& nu e2ist de(ilu(ie i acest lucru $mi anun) o surpri(.,. 4e-n8#%) #0 re0#rc#% o
(chi02#re i 0i (e -n%>0$l#r) 0&l%e l&cr&ri $l)c&%e:
Bna dintre prietenele mele declara c nimic n'ar putea s'o decid s treaca pe sub vreo scar.
+'am spus: ?4#c) *i-e 6ric)3 -n(e#0n) c) %& cre.i -n 8o&) 6or*e3 =inele i r)&l: *at fiind c
4&0ne.e& e(%e 12(ol&%3 n& $o#%e () e7i(%e o $&%ere o$&() L&i3 8ec>% #%&nci c-n8 o0&l -i
cree#.) le'i 6#l(e3 rele: en%r& # #r)%# c) cre.i -n%r-o (in'&r) 6or*)3 4&0ne.e&3 i c) n& e7i(%)
nici $&%ere3 nici re#li%#%e -n r)&3 %reci $e (&2 $ri0# (c#r# $e c#re o -n%>lne%iA?: /u)in timp dupa
aceea& prietena mea merse la banc. %a dorea s'i deschid seiful& dar o scara se afla $n drumul ei.
%ra imposibil s ajunga la seif fr s treac pe sub scar. .periat& ea batu $n retragere. *ar& ajuns $n
strad& cuvintele mele $i rsunar $n urechi i se hotar$ s treaca pe sub scara aceea. %ra un mare efort
pentru ea& deoarece ani de (ile fusese pri(oniera acestei idei. %a reveni la subsol& unde se aflau
seifurile& dar scara nu mai era acolo9 3a se $nt6mpl 8e cele 0#i 0&l%e oriE 8e -n8#%) ce #i 8eci( ()
n& 0#i *ii (e#0# 8e %e0eri3 ele vor 6i -n8e$)r%#%e:
3ceasta este le'e# non-re.i(%en%ei& care este aa de pu)in inteleas.
Cineva a spus c c&r#;&l con*ine 'eni& i 0#'ie: F1CEI F1 F! <E1M U"EI
SI<U1II C1!E 1!E 1ME"I"<O1!E DI V VEI 41 SE1M1 c) E1 "U M1I
E5IS<C 4IS1!E 4E L1 SI"E: 3a se e2plic faptul c %e#0# # #%r#( (c#r# -n 8r&0&l
$rie%enei 0ele3 i#r c&r#;&l # 6)c&%-o () 8i($#r):
3stfel& 6or*ele invi.i2ile l&cre#.) con(%#n% $en%r& cel c#re ?%r#'e el -n(&i (6orile? 6)r) (-o
%ie: 4in c#&.# 6or*ei invi.i2ile # c&v-n%&l&i3 orice #0 ($&ne -nce$e0 () ne #%r#'e0: (cei care
vorbesc ne$ncetat despre boal i'o atrag negreit#
C-n8 ne ini*ie0 -n 18ev)r3 noi n& $re# $&%e0 () ne (&$r#ve'he0 c&vin%ele: *e e2emplu&
una dintre prietenele mele $mi spune adeseori la telefon: ,Vino s m ve(i& c s vorbim ca pe
vremuri& despre vrute i nevrute.,. 3ceast ,convorbire ca pe vremuri, $nseamn o ora $n timpul careia
cinci (&%e $>n) l# o 0ie 8e c&vin%e 8i(%r&')%o#re vor 6i $ron&n*#%e3 $rinci$#lele (&2iec%e 8e
conver(#*ie 6iin8 $ier8erile3 li$(&rile3 eec&rile i 2olile: *e aceea& eu $i rspund: ,Nu& mul)umesc9
1ce(%e convor2iri (&n% $re# co(%i(i%o#re3 #0 #v&% 8e(%&le -n vi#*# 0e#A 3 fi mul)umit s
vorbesc $ntr'un limbaj nou& despre cee# ce vre0& mai cur$nd dec6t 8e($re cee# ce n& vre0:,Bn vechi
dicton spune c ?OM&l ($iri%&#l n& 6olo(e%e c&v-n%&l 8ec>% -n %rei (co$&riE $en%r& # vin8ec#3
$en%r& # 2inec&v>n%#3 (#& $en%r& # $ro($er#?:
Cee# ce &n o0 ($&ne 8e($re ceil#l*i3 ## (e v# ($&ne i 8e($re el3 i cee# ce 8ore%e
#l%or#3 -i 8ore%e l&i -n(&i:
4#c) &n o0 8ore%e 'hinion c&iv#3 e(%e (i'&r c) i-l v# #%r#'e l&i -n(&i: 4#c) 8ore%e ()
#;&%e $e cinev# () re&e#(c)3 el -i 8ore%e $ro$ri&l (&cce( i (e #;&%) $e (ine:
CO!UL O1<E FI !EF"<I"E!I< DI <!1"SFO!M1< !I" CUVI"< DI
!I"<!-O VIGIU"E CL1!3 i#r 2o#l# co0$le% %e#r() 8in con%ien%:
:etafi(icianul %ie c) orice 2o#l) #re o core($on8en*) 0en%#l) i c) E"<!U
VI"4EC1!E1 CO!ULUI <!E=UIE M1I @"<FI S-*i VI"4ECI SUFLE<UL:
<!E=UIE c# SU=CO"D<IE"<UL I 14IC SUFLE<UL I S FIE S1LV1< 4E
9F"4U!ILE "E91<IVE:
+n /salmul LL+++ citim: ?EL -0i vin8ec# (&6le%&l?: 3ceasta $nseamn c (&2con%ien%&l -
#8ic) (&6le%&l - %re2&ie vin8ec#% $rin i8ei ;&(%e: ?Unire# 0i(%ic#? e(%e #cee# 8in%re (&6le% i S$iri%3
#8ic) 8in%re (&2con%ien% i S&$r#con%ien%: <re2&ie c) ele () 6ie &ni%e:
CF"4 SU=CO"D<IE"<UL ES<E LI" 4E I4EILE E!FEC<E 1LE
SU!1CO"D<IE"<ULUI3 4UM"EGEU DI OMUL SU"< O SI"9U! FII"1:
?E& i <#%#l Cere(c (&n%e0 Un&l:? 3ceasta $nseamn c OM&l e(%e &ni% c& EL -n $l#n&l
i8eilor $er6ec%eC el este creat dupa chipul i asemanarea lui *umne(eu& i $i sunt 8)r&i%e $&%ere# i
8o0in#*i# #(&$r# %&%&ror l&cr&rilor cre#%e3 #(&$r# ($iri%&l&i ()&3 #(&$r# cor$&l&i i #6#cerilor
(#le:
.e poate spune c orice 2o#l) i orice nenorocire (&n% c#&.#%e 8e -nc#lc)re# le'ii I&2irii:
?V# 8#& o no&# $or&nc#E IU=II-V &nii $e #l*iiA?: @" JOCUL VIEII IU=I!E13 14IC
=U"VOI"13 CID<I9 E <O1<E L1"U!ILE:
-aptul urmtor este o dovad. 5 cunotin) suferea de mai mul)i ani de o teribil boal de
piele. :edicii afirmaser c este incurabil& i bolnava era disperat. 3ceast doamn era actrita i se
temea c va trebui s renun)e la cariera& i nu avea alte resurse de trai. Totui& i se oferi un angajament
avantajos i& $n seara premierei& ea avu un real succes. /resa $i consacra articole laudative i prietena
mea& plin de bucurie& era $nc6ntat. 3 doua (i& contractul i se desfcu. Bn artist& gelos pe succesul ei&
ob)inuse re(ilierea. /rietena mea se sim)i cupris de amrciune i ur& i e2clam cu voce tare: ?OA
4o#0ne 4&0ne.e&le3 n& 0) l#() ()-l &r)(c $e #ce(% o0A?: -n noaptea aceea ea 'a lucrat' n liniste,
mai multe ore, n acest sens$ 3poi mi'a marturisit: ?10 in%r#% -n%r-o lini%e $ro6&n8): Mi (e $)re#
c) (&n% -n (6>ri% -0$)c#%) c& 0ine -n()0i c& #cel o03 c& l&0e# -n%re#'): 3m continuat s lucre(
astfel i $n nop)ile urmtoare i& a treia (i& mi'am dat seama c 2o#l# 0e# 8e $iele er# co0$le%
vin8ec#%#A? Cer-n8 () e7$ri0e I&2ire#3 2&n)voin*#3 e# -n8e$lini(e Le'e# +deoarece I&2ire# e(%e
-n8e$linire# Le'ii, i astfel& 2o#l# +care provenea dintr'un re(en%i0en% #ncor#% -n (&2con%ien%, #
8i($#r&%: Critica permanenta $rovo#c# reumatisme3 8eo#rece '-n8&rile ne#r0onio#(e 6or0e#.)
-n (-n'e 8e$&neri #ci8e c#re (e loc#li.e#.) -n ;&r&l #r%ic&l#%iilor: Tumorile #& 8re$% c#&.)
gelozia ura refuzul de a ierta ofensele teama3 e%c:
FIEC1!E =O1L ES<E C1UG1<1 4E O S<1!E 4E SI!I< !E1:
%u am spus $ntr'o (i elevilor mei: ?"& %re2&ie () -n%re2#%i $e cinev# ?ce #ve*iH?& ci ?1ve*i
cev# -0$o%riv# c&iv#H?& cci !EFUGUL IE!<!II OFE"SELO! ES<E C1UG1 CE1 M1I
F!ECVE"< 1 =OLILO!: Scleroza arterelor i # ficatului $rec&0 i bolile de oc!i (&n%
con(ecin%# #ce(%&i refuz: 8i multe alte rele le urmea(.
+ntr'o (i& eu am vi(itat pe o doamn care mi'a spus c era bolnava pentru c m$ncase o stridie
rea. ,Nu& am replicat eu& stridia era inofensiva %& #i o%r#vi% (%ri8i#A 1i cev# c& cinev#H? %a $mi
rspunse: ',a, cu apro.imativ /0 persoane$' %a se certase cu CM persoane i devenise at6t de
nearmonioas& $nc6t $i atrsese stridia duntoare9
Orice 8e.or8ine e7%erio#r# in8ic# o 8e.or8ine 0en%#l): ?E5<E!IO!UL
CO!ESU"4E I"<E!IO!ULUI:?
Sin'&rii 8&0#ni #i o0&l&i (e #6l) -n el -n(&i: ?4&0#nii o0&l&i (&n% cei 8in (ine# l&i?3
8&$# c&0 # #6ir0#% Bri(%o(: E!SO"1LI<1<E1 ES<E U" UL<IM I"1MIC E C1!E
<!E=UIE S-L 4EDIM3 deoarece aceast planet este pe cale de a primi initierea $n +ubire. .
ne amintim de mesajul lui +isus: ?#ce $e $)0>n%3 =U"VOI"1 6#*) 8e O#0eniA?:
OM&l Il&0in#% (e (%r)8&ie () (e $er6ec*ione.e #;&%>n8&-i #$ro#$ele: El l&cre#.) c& el
-n(&i3 -nv)*# () %ri0i%) 6iec)r&i# 2inec&v>n%)ri i '-n8&ri 2&ne i& ceea ce este i mai minunat&
#%&nci c-n8 2inec&v>n%e#.) o 6iin*)3 #ce#(%# $ier8e orice $&%ere 8)&n)%o#re:
Cineva veni s'mi cear s'l trate( pentru reuita n afaceri. %l vindea maini& i un concurent
venise afirm$nd c posed o main superioar: +'am (is: ?M#i -n%>i %re2&ie () -nl)%&ri orice %e#0)3
() cre.i c) 4&0ne.e& #*i $ro%e;e#.) in%ere(ele i c) i8ee# 4ivin# $o#%e veni chi#r 8in #ce#(%)
(i%&#*ie: 18ic)E 0#in# c#re %re2&ie v# 6i v>n8&%) cel&i c#re #re nevoie 8e e#3 8e c)%re cel c#re
%re2&ie (-o v>n8):? 8i am adugat: ?"& -n%re*ine*i nici 0#c#r o (in'&r) i8ee cri%ic) 8e($re #ce(%
o0A =inec&v>n%#*i-l -n 6iec#re .i3 i 6i%i '#%# () vin8e*i 0#in# vo#(%r)3 8#c) #ce#(%# e(%e i8ee#
4ivin#:? .e duse deci s'i vad clientul& 6)r) %e#0)3 6)r) re.i(%en*)3 2inc&v>n%>n8&-i
conc&ren%&l: :ai t6r(iu& el $mi povesti c re(ultatul a fost remarcabil: maina concurentului refu( s
functione(e i el o v6ndu pe a sa fr nici o dificultate.
,+ar %u v spun voua: IU=II-v) 8&0#nii3 =I"ECUVF"<1I $e cei c#re v# 2le(%e0)3
F1CEI =I"E celor c#re v) &r)(c i !U91I-V $en%r& cei c#re v# 0#l%r#%e#.) i c#re v#
$er(ec&%):?
=U"VOI"1 !O4UCE O 1U! 4E !O<ECIE @" JU!UL CELUI C1!E O
CUL<IV i ?o -n%re#') #r0#%) ri8ic#%) -0$o%riv# l&i v# 6i 6)r) e6ec%?:
Cu alte cuvinte& IU=I!E1 DI =U"VOI"1 @I 4IS<!U9 E 4UDM1"II C1!E
SU"< @" "OI @"IDI"E DI3 !I" U!M1!E3 "U M1I 1VEM 4UDM1"I @" E5<E!IO!A
?#ce# 8o0ne(%e $e $)0>n% $en%r& cel c#re %ri0i%e o#0enilor '-n8&ri 8e
=U"VOI"1:?
C1I<OLUL IV LE9E1 "E!EGIS<E"EI
?"& re.i(%#*i r)&l&iA "U V1 LS1I IM!ESIO"1I 4E !U3 CI I"VI"9EI
!UL !I" =I"E A?
"i0ic -n l&0e n& $o#%e () (e o$&n# &nei $er(o#ne c#re e(%e #2(ol&% nere.i(%en%)A
Chine.ii ($&n c) #$# e(%e ele0en%&l cel 0#i $&%ernic $en%r& c) e(%e $er6ec% nere.i(%en%):
1$# $o#%e () ero8e.e (%>nc# i () 0)%&re %o%&l -n c#le# ei: +isus Hristos a spus: ?"& re.i(%#%i
r)&l&i?3 cci %l tia c -n re#li%#%e n& e7i(%) r)&3 $rin &r0#re n& e(%e 0o%iv ()-i re.i%i: !)&l ie(e
8in i0#'in#*i# il&.orie # o0&l&i3 #8ic) 8in cre8in*) -n 8o&) $&%eriE =inele i r)&l:
*up o veche legenda& 3dam i %va au m$ncat fructul din arborele ilu(iei i au distins astfel
dou puteri $n loc de una singur& care este *umne(eu.
/rin urmare& !UL ES<E O LE9E F1LS E C1!E OMUL 1 EL1=O!1<-O din
cau(a unui psihom sau a adormirii sufletului& ceea ce $nseamn c omul a fost hi$no%i.#% 8e cre8in*#
-n $#c#%3 2o#l)3 0o#r%e3 e%c:3 8e '-n8ire# c#rn#l#3 i #(%6el3 6#$%ele (#le i cor$&l (#& #& l&#%
6or0# il&.iilor (#le:
3m va(ut $ntr'un capitol precedent c SUFLE<UL ES<E SU=CO"D<IE"<UL i c) <O<
CEE1 CE OMUL !ESIM<E !OFU"43 @" =I"E S1U @" !U3 ES<E !E!O4US 4E
1CES< FI4EL SE!VI<O!:
CO!UL S1U DI F1<ELE S1LE !E!EGI"<1 CEE1 CE EL DI-1 IM19I"1<:
*e pild& bolnavul i-a imaginat boala1 sracul, srcia1 bogtaul, abunden!a$
5amenii m $ntreab: ?C&0 $o#%e &n co$il () #%r#') 2o#l#3 c-n8 el e(%e #%>% 8e 0ic3 -nc>%
nici 0#c#r n& %ie ce -n(e#0n) #ce#(%#H?:
%u le rspund c #ce#(%# e(%e $o(i2il3 8eo#rece co$iii (&n% (en(i2ili i rece$%ivi l# '-n8&rile
celor c#re-i -ncon;o#r) i c) 8e(eori ei e7%eriori.e#.) %e0erile $)rin%ilor ()i:
3m au(it $ntr'o (i un metafi(ician afirm$nd: ?41C "U V1 4I!IJ1I SI"9U!I
SU=CO"D<IE"<UL3 1L<CI"EV1 O V1 F1CE E"<!U VOIA?:
M#0ele #%r#' -n 0o8 incon%ien% #(&$r# co$iilor3 2olile i 8e.#(%rele %e0-n8&-(e
-ncon%in&& i $>n8in8 (i0$%o0ele:
Bna dintre prietenele mele& de e2emplu& o $ntreb pe o mam dac feti)a ei a avut rujeola.
3ceasta i'a rspuns prompt: ?"& -nc)A?& ceea ce $nsemn c ea anticipa aceast boal& pregtind astfel&
ceea ce nu era de dorit nici pentru ea& nici pentru copilul ei.
Totui& CEL C1!E SE !OIEC<E1G DI SE S<1=ILED<E @" 14EV!3 CEL
C1!E 1!E 4O1! 9F"4U!I OGI<IVE F1 4E CEIL1LI DI C1!E "U SE <EME3
1CEL1 "U O1<E FI 1<I"S S1U I"FLUE"1< 4E 9F"4U!ILE "E91<IVE 1LE
1L<O! E!SO1"E: <!IMIF"4 4O1! 9F"4U!I =U"E3 "U O1<E !IMI 4ECF<
9F"4U!I =U"E:
!e.i(%en*# e(%e In6ern&l3 8eo#rece e# -l #(e#.) $e o0 -n%r-o (%#re 8e nelini(%e:
Bn metafi(ician mi'a dat $ntr'o (i o minunat retet pentru a'mi asigura toate reuitele din
Aocul vie)ii: ne&%r#li%#%e# %o%#l): %l $mi spuse: ,3 fost o vreme c$nd bote(m copii i& bineanteles& le
ddeam numeroase nume. 3cum e& nu mai 2o%e. copii& ci eveni0en%e3 i 8#& 6iec)r&i# #cee#i
8en&0ire: -n c#.&l &n&i eec3 -l 2o%e. S&cce( -n n&0ele <#%)l&i3 #l Fi&l&i i #l S6-n%&l&i 4&hA?:
%ste vorba aici de LE9E1 <!1"SMU<1IEI c#re (e 2#.e#.) $e nere.i(%en*#: rin
c&v-n%&l (#&3 acest om %r#n(6or0# -n (&cce( %o#%e eec&rile (#le A
*oriti un alt e2empluG 5 doamn care avea nevoie de bani i care cunotea le'e# ($iri%&#l) #
o$&len%ei3 era fr $ncetare obligata s $nt6lneasc $n afaceri un om a crui pre(en) $i provoca
(en%i0en%&l 8e ()r)cie: %l vorbea de srcie& de limitare& i ea capta g$ndurile sale mediocre. %a
sf6ri prin a avea aversiune fa) de el i $l consider cau(a eecurilor ei. <o%&i3 e# %i# c#3 $en%r& #
6#ce 8e0on(%r#*i# re(&r(elor ei 4ivine3 %re2&i# () #i2) (en%i0en%&l 8e # 6i $ri0i% 8e;#:
Sen%i0en%&l o$&len%ei %re2&ie () $rece#8) 0#ni6e(%#re#:
+ntr'o (i& ea $i ddu brusc seama& c ?re.i(%#?3 8i(%in'-n8 8o&) $&%eri -n loc 8e Un#
(in'&r): Se 'r)2i atunci () 2inec&v>n%e.e $e #cel o03 i n&0i (i%&#*i# ?S&cce(A?: %a afirma:
?8eo#rece n& e7i(%) 8ec>% o (in'&r) $&%ere3 4&0ne.e&3 #ce(% o0 e(%e #ici $en%r& 2inele i $en%r&
$ro($eri%#%e# 0e#? +#8ic) e7#c% con%r#ri&l # cee# ce $)re# () 6ie A,: /u)in dup aceea& i prin
intermediul acelui om& ea $nt6lni o persoan care& pentru un serviciu fcut& $i dadu o suma mare de
bani. Cat despre acel om& el pleca $ntr'un ora $ndeprtat i disparu lin din via)a ei. Trebuie s
afirma)i: ?Orice o0 e(%e o veri'# 8e #&r -n l#n%&l 2inel&i 0e& A?3 c)ci orice o0 e(%e o 0#ni6e(%#re
# l&i 4&0ne.e&3 #%e$%>n8 oc#.i#3 8#%) $rin el -n(&i3 8e # (ervi $l#n&l 4ivin $rivin8 vi#*# %#:
?=I"ECUVF"<1I E 4UDM1"UL VOS<!U DI @I VEI LU1 S9EILE?: ELE SE
VO! <!1"SFO!M1 @" =I"ECUVF"<!I:
3ceast lege e(%e tot at6t de #8ev)r#%) $en%r& n#*i&ni c# i $en%r& $er(o#ne:
=I"ECUVF"<1I o n#*i&ne3 %ri0i%e*i '-n8&ri 8e 8r#'o(%e i 8e 2&n)voin*) 6iec)r&i# 8in%re
co0$onen*ii ei DI 1S<FEL "IME"I "U V1 M1I U<E1 S V F1C V!EU" !U:
"&0#i $rin -n*ele'ere ($iri%&#l) o0&l $o#%e () -n*ele#') nere.i(%en*#: %levii mei $mi spun
deseori: ?"& vre0 () 6i0 $re&riA? %u le rspund: ?C-n8 v) ve*i (ervi c& -n*ele$ci&ne 8e
nere.i(%en*)3 ni0eni n& v# $&%e# () v) c#lce -n $icio#reA?
+at un alt e7e0$l&: +ntr'o (i& eu ateptam cu nerbdare o comunicare telefonic foarte
important. <e(istam la toate celelalte comunicri care ar fi putut s'mi parvin i nu telefonam nici
eu& de teama de a nu o pierde pe cea pe care o ateptam. $n loc () 8ecl#rE ?I8eile 4ivine n& in%r)
nicio8#%) -n con6lic%C #ce#(%) co0&nic#re v# veni l# 0o0en%&l $o%rivi%?3 l)(>n8 #ce#(%# -n 'ri;#
In%eli'en%ei In6ini%e3 e& #0 -nce$&% () 8iri;e. (in'&r) o$er#*i&ne# - #8ic) () 0) oc&$ (in'&r) 8e
#c*i&ne3 c-n8 8e 6#$% e# #$#r*ine l&i 4&0ne.e& +?l&$%) e(%e # Cel&i 4ivin A?, i r)0>ne#0
-ncor8#%) i -n'ri;or#%): Timp de o or telefonul nu suna i atunci mi'am dat seama c nu era $n
pri(& i chiar i curentul era $ntrerupt. "elini(%e# 0e#3 %e#0# 0e#3 #& #v&% c) re.&l%#% o ecli$()
%o%#l) # %ele6on&l&i: In%ele'-n8&-0i ero#re#3 #0 2inec&v>n%#% i0e8i#% (i%&#*i#3 2o%e.-n8-o
?S&cce(? i #6ir0-n8E ?"& $o% $ier8e nici o co0&nic#re c#re-0i #$#r*ine $rin 8re$% 4ivinA S&n%
con8&() $rin B#r3 i n& $rin Le'eA?: 5 prieten alerg la cel mai apropiat telefon pentru a cere
centralei telefonice s restabileasc curentul. %a intra $ntr'o bcnie plin de lume& dar negustorul $i
prsi clientii i fcu el $nsui reclama)ia la deranjamente. Telefonul meu fu restabilit i& dou minute
mai t6r(iu& eu primeam o comunicare foarte important& urmat& o ora dupa aceea& i de comunicarea
pe care o ateptam.
V#$o#rele no#(%re (e -n%orc $e o 0#re c#l0#: (*upa un dicton engle(#.
1<F<1 <IM CF< U" OM !EGIS< U"EI SI<U1II3 1CE1S<1 SE V1
ME"I"E: 4#c) el 6&'e 8e e#3 #ce#(%# -l v# &r0)ri:
.puneam acest lucru deun(i unei prietene& care $mi rspunse: ,Cat este de adevrat9, %ram
nefericit acas& nu'mi iubeam mama care avea mult spirit critic i era autoritar c s scap& m'am
maritat ' dar m'am cstorit tot cu mama mea& cci so)ul meu este e2act c ea& i m'am regsit $n
aceeai situa)ie9,. Fii $ro0$% -n #cor8 c& #8ver(#r&l %)&A Ceea ce $nseamn: ?Con(i8er) c) (i%&#*i#
e(%e 2&n)3 n& 6i %&l2&r#% i e# o () 8i($#r) 8e l# (ine:?:
?"i0ic n& 0) e0o*ione#.)? este o afirma)ie e2celent:
O (i%&#*ie 8i(cor8#n%) $rovine 8in%r-o (%#re 8i(cor8#n%) # cel&i c#re o (&$or%): C-n8
ni0ic n&-i 0#i 6#ce eco& -n (ine# no#(%r)3 #ce(%# (%#re 8i($#re $en%r& %o%8e#&n# 8in vi#*#
no#(%r):
<re2&ie 8eci () l&cr#0 c& noi inineA
.unt rugat adeseori: ?ron&n*#%i c&v-n%&l3 c) () (e (chi02e (o*&l (#& 6r#%ele 0e&A?:
%u rspund: ?"&3 #0 () $ron&n% c&v-n%&l $en%r& c# () v) (chi02#*i 8&0ne#vo#(%r)A
1%&nci c-n8 v) ve*i (chi02#3 (o*&l i 6r#%ele (e vor (chi02# i eiA?:
Bna dintre elevele mele avea obiceiul s mint. %u am averti(at'o c aceast metoda o va
duce la eecuri i ca& 8#c) e# 0in%e3 v# 6i i e# 0in*i%): %a mi'a rspuns: ,Cu at6t mai ru& nu pot s
m ab)in.,. +ntr'o (i& ea vorbea la telefon cu un brbat de care era foarte $ndrgostit. %a se $ntoarse
spre mine i $mi spuse: ,Nu'l cred tiu c m minte9,. %u i'am rspuns: ,%i bine3 $en%r& c) %& 0in*i3
cinev# %re2&ie () %e 0in%)A 8i () 6ii convin() c) v# 6i %oc0#i #cel# 8e l# c#re vei 8ori 8o#r
18ev)r&lA?: /u)in dupa aceea& ea m anun)a: ,:'am vindecat de spus minciuni9, ,Ce te'a vindecatG,&
am $ntrebat'o.
,3m locuit cu o doamn care mintea mai mult dec6t mine9, a fost rspunsul ei.
"e vin8ec)0 #8e(eori 8e 8e6ec%ele no#(%re c-n8 le -n%>lni0 l# #l*ii:
VI11 ES<E O O9LI"43 DI "OI VE4EM -n CELL1L< !O!I1 "O1S<!
!EFLEC<1!E:
1 %r)i -n %rec&% e(%e ne6#(% i3 -n #cel#i %i0$3 e(%e o viol#re # le'ii ($iri%&#le: +isus Hristos
a spus: ?1CUM e(%e .i&# $ro$ice3 .i&# 0-n%&iriiA?:
So*i# l&i Lo%h # 6o(% $re(chi02#%# -n (%#%&ie 8e (#re $en%r& c) # -n%or( c#$&l:
<!ECU<UL DI VII<O!UL @I FU! <IMUL:
M1I =I"E S =I"ECUVF"<EGI <!ECU<UL DI S-L UII3 S =I"ECUVF"<EGI
VII<O!UL CU CE!<I<U4I"E1 C-I V1 14UCE =UCU!II F! 4E SFF!DI<: DI S
<!IED<I 4I" LI" !EGE"<UL:
*e pilda& o doamn mi se pl6ngea c nu are bani pentru a cumpra cadouri de Crciun. ,3nul
trecut a fost altfel: aveam mul)i bani i am oferit cadouri frumoase& dar acum nu mai am dec6t c6)iva
bani., ,Niciodat& am e2clamat eu& nu ve)i face o demonstra)ie pecuniar& #%>%# %i0$ c#% v) ve*i
$l>n'e3 cerin8 0il# i ve*i %r)i 8o#r -n %rec&%A?: ?<r)i%i 8in $lin 0o0en%&l $re.en% i $re'#%i*i-
v) () o6eri%i c#8o&ri 8e Cr)ci&nA !E91<II-V S !IMII =1"II DI EI VO! SOSIA?
?D%i& ce #0 8e 6)c&%A?& mi'a rspuns ea. ?Voi c&0$)r# h>r%ie 6r&0o#() 8e #02#l#% i n&r
#r'in%i&3 $en%r& # 6#ce $#che%e $en%r& c#8o&ri:? ?1# () 6#ciA?& i'am spus3 ?i c#8o&rile vor veni
8e l# (ine () (e #(e.e -n #02#l#;A? *e data aceasta& %re2&i# () 8e# 8ov#8) 8e c&r#; i cre8in*# -n
4&0ne.e&3 deoarece ra)iunea o sfatuia: ?#(%re#.)-*i 2#nii3 n& $o*i () %ii c>n8 vei $ri0i #l*iiA?:
/rietena mea fcu aa cum spusese i& c6teva (ile $nainte de Crciun& ea primi un dar foarte generos.
C&0$)r#re# h>r%iei i # n&r&l&i # i0$re(ion#% (&2con%ien%&l i # 8e(chi( c#le# $en%r&
0#ni6e(%#re# 2#nilor: /rietena mea a avut i timpul necesar p6na la Craciun s cumpere cadourile.
1 %r)i -n 0o0en%&l $re.en% e(%e e(en*i#l:
?<r)ie%e 8in $lin #ce#(%) .iA? i#%) (#l&%&l 1&rorei:
O0&l %re2&ie () 6ie ($iri%&#l -n #ler%)3 () $rin8) 0ere& in%&i*iile (#le3 nel)(>n8 ()-i (c#$e
nici o oc#.ie:
+ntr'o (i& repetam $ncontinuu ($n tacere#: ?S$iri% In6ini%3 n& 0) l)(# () (c#$ vreo oc#.ie
6#vor#2il)A? i cev# 8e 0#re i0$or%#n*) -0i 6& revel#% -n #cee#i (e#r): E(%e nece(#r () -nce$i
.i&# c& c&vin%e #8ev)r#%e: 4e c&0 v# %re.i*i3 6#ce*i o #6ir0#*ieA
*e e2emplu: ?F#c)-(e voi# <#3 #.iA 1.i e(%e o .i $lin) 8e re#li.)riC e& 0&l*&0e(c $en%r&
#ce#(%) .i $er6ec%)A Mir#colele (e (&cce8 i n& (e 0#i o$re(cA?:
F#ce*i-v# 8in #ce#(%# o o2i(n&in%# i ve*i ve8e# 0in&nile #$)r>n8 -n vi#*# vo#(%r#:
+ntr'o (i& am deschis o carte i am citit: ?rive%e c& -nc-n%#re cee# ce (e #6l) -n 6#*) %#A?: :i
s'a parut a fi mesajul (ilei i l-#0 re$e%#% 0ere&. Ctre pr$n(& o suma important de bani& pe care mi'
o dorisem $ntr'un anumit scop& $mi parveni.
+ntr'un capitol urmtor voi indica afirma)iile care mi'au adus re(ultate minunate.
Totui3 n& %re2&ie () ne (ervi0 8e o #6ir0#*ie 8ec>% #%&nci c>n8 e# ne (#%i(6#ce $e 8e$lin
con%iin*# i c>n8 ni (e $#re c& #8ev)r#% convin')%o#reC #8e(eori o #6ir0#*ie %re2&ie () 6ie
0o8i6ic#%) $en%r& # conveni 6iec#rei $er(o#ne -n $#r%e:
3firma)ia urmtoare a adus reuita multor oameni:
?E& #0 0&l% 8e l&cr&3
1ce(% l&cr& 0i-# 6o(% 8#% -n 0o8 4ivin3
E& 0&nce(c c>% 0#i 2ine
Di (&n% 6o#r%e 2ine $l#%i%:?
3m dat primele dou versuri uneia dintre studentele mele i ea le'a adugat pe celelalte dou.
1ce#(%# e(%e o #6ir0#*ie 6o#r%e $&%ernic#3 8eo#rece %re2&ie () e7i(%e -n%o%8e#&n# o $l#%)
$en%r& &n l&cr& $er6ec% i3 8e #l%6el3 e(%e &or () 6#ci () $)%r&n8) ver(&rile -n (&2con%ien%:
Elev# 0e# -nce$& () le c>n%e -n %i0$ ce (e oc&$# c& 8iver(e l&cr&ri i -n c&r>n8 #6ir0#*i# (e
%r#n(6or0) -n 0#ni6e(%#re:
Un# 8in%re elevele 0ele3 oc&$>n8&-(e 8e #6#ceri3 substitui cuv2ntul ?l&cr&? cu cel de
?#6#cere?. $n dupa amia( aceleiai (ile& ea fcu o afacere dintre cele mai strlucite& cu toate c de luni
de (ile nu mai $ncheiase nici o tran(actie9
Fiec#re #6ir0#*ie %re2&ie () 6ie #lc)%&i%) c& 'ri;) i %re2&ie () e7$ri0e %o% cee# ce e(%e
nece(#r3 deoarece am cunoscut o persoan care c#&%) 8e l&cr&3 e# # ')(i% -n%r-#8ev)r 0&l% 8e
l&cr&3 8#r n& # 6o(% 2ine $l)%i%): 3cum ea aduga: ?E& l&cre. c#% 0#i 2ine i (&n% 6o#r%e 2ine
$l)%i%):?
1=U"4E"1 ES<E 4!E<UL 4IVI" 1L OMULUIA El #re 8re$%&l l# 0#re
#2&n8en*)A ?B#02#rele (#le %re2&ie () 6ie $line i chi#r ()-i $ri(o(e#(c)A? +at ideea lui
*umne(eu pentru om& i c>n8 #ce(%# v# -n8e$#r%# 2#rierele ()r)ciei3 $e c#re el -n(&i i le-#
6or0#% -n con%iin*#3 V>r(%# 8e #&r v# (%r)l&ci $en%r& el i 6iec#re 8in%re 8orin*ele (#le v# 6i
-n8e$lini%)A
C1I<OLUL V LE9E1 /1!MEI DI 1 IE!<!II
OMUL "U !IMES<E 4ECF< CEE1 CE 41:
JOCUL VIEII ES<E U" JOC 1L =UME!1"9ULUI:
Cee# ce &n o0 cre8e +i 0#ni6e(%) $rin #c%ele (#le3 c&vin%ele (#le, (e v# 0#i6e(%) 0#i
8evre0e (#& 0#i %>r.i& c& o $reci.ie &i0i%o#re:
+at LE9E1 /1!MEI +J#r0# -n(e#0n) -n li02# (#n(cri%#E ?-n%o#rcere#?3 c& (en(&l 8e
2&0er#n'3 r)($l#%)3 re#c*i&ne,:
?<O< CEE1 CE OMUL SE1M"3 V1 CULE9E:?
Bna dintre prietenele mele mi'a povestit ceea ce urmea(& $nt6mplare care ilustrea( aceast
lege:
,:tua mea m'a ajutat s m debarase( de ?arma mea cci orice vei ($&ne3 cinev# *i-o v#
re$e%#: .unt adeseori iritabil c6nd m $ntorc acas i& $ntr'o (i& i'am spus mtuii mele& care $mi
vorbea $n timpul cinei: ?1;&n'e c>% #i vor2i%3 vre#& () 0)n-nc -n lini%eA?:
3 doua (i& dejunam cu o doamn careia doream s'i fac o impresie bun. Vorbeam cu
pasiune& c$nd ea $mi spuse: ?1;&n'e c>% #i vor2i%3 vre#& () 0)n-nc -n lini%eA?
rie%en# 0e# # #;&n( l# &n 'r#8 -n#l% 8e con%iin*#3 $rin &r0#re /#r0# () #c%ione#.)
0#i $ro0$% 8ec>% $en%r& o $er(o#n) c#re (-#r #6l# 8o#r -n $l#n&l 0en%#l:
CU CF< D<IM M1I MUL<3 CU 1<F< 1VEM O !SU"4E!E M1I M1!E A A A
*eci cel c#re c&no#%e Le'e# S$iri%&#l) i n& o $&ne -n $r#c%ic)3 (&6er) -n 0o8 %eri2il
con(ecin*eleA
?<e#0# 8e 4&0ne.e& +8e Le'e# c#&.)-e6ec%3 #c*i&ne-re#c*i&ne, e(%e -nce$&%&l
-n*ele$ci&nii:?
*ac noi $n)elegem c c&v>n%&l ?4UM"EGEU? @"SE1M" ?LE9E 4IVI"1?3 multe
pasaje din 7iblie ni se vor clarifica.
?!).2&n#re# e(%e # Me#3 i # Me# e r)($l#%#A?3 ($&ne 4&0ne.e& +Le'e#,: 4#r () 6ie cl#r
c) Le'e# e(%e ce# c#re (e r).2&n)3 i n& 4&0ne.e&A 4&0ne.e& -l ve8e $e o0 $er6ec% ?cre#% 8&$#
i0#'ine# S#? i 8o%#% c& ?$&%ere# (%)$>nirii 8e (ine?:
I#%) i8ee# $er6ec%) 8e($re o03 c&0 e(%e -nre'i(%r#%) -n @n*ele'ere# 4ivin#3 #%e$%>n8 c#
o0&l (-o rec&no#(c)3 cci el n& $o#%e 6i 8ec>% ## c&0 (e ve8e el -n(&i i n& $o#%e 8eveni #l%cev#
8ec>% cee# ce (e ve8e el -n(&i c) 8evine:
"oi ve8e0 0#i -n%>i (&cce(&l (#& eec&l3 2&c&ri# (#& 8&rere# -n#in%e 8e # #$)re# c)
(cene cre#%e 8e i0#'in#*i# no#(%r): Noi am observat aceasta la mama care $i imaginea( boala
copilului ei& la so)ia care ,vede, reuita so)ului su.
+isus Hristos a spus: ?Ve*i c&no#%e 18ev)r&l i 18ev)r&l v# v# eli2er#?
1(%6el noi con(%#%)0 c) LI=E!<1<E1 +c#re ne (#lve#.) 8in con8i*iile ne6erici%e,
!OVI"E 4I" CU"O1D<E!E3 re($ec%iv 4I" CU"O1D<E!E1 LE9ILO! SI!I<U1LE:
1(c&l%#re# $rece8e co0#n8# i LE9E1 4IVI" 1SCUL< 4E CEL C1!E O
!ESEC<: 1egea electricit)ii trebuie s fie cunoscut $nainte de a servi omului. *ac este folosita
cu ignoran)& ea devine inamicul lui mortal. L# 6el i c& Le'e# ($iri%&#l)A
5 doamn cu o voin) puternic& dorea s posede o cas apar)in6nd unor cunotin)e i deseori
$i construia imagini mentale $n care se vedea locuind $n aceast cas. *upa c6tva timp& proprietarul
muri i ea intra $n posesia acelei case.
C6)iva ani mai t6r(iu& $nv)6nd s cunoasc 1egea spiritual& ea m $ntreb: ?Cre.i c) #0
con%ri2&i% l# 0o#r%e# #cel&i o0H? ,*a,& i'am rspuns. ?4orin*# %# er# #%>% 8e $&%ernic)3 -nc>% #
0)%&r#% %o%&lC 8#r #i $l#%i% 8#%ori# /#r0ic#: .o)ul tau& pe care $l iubeai at6t de tandru& a murit la
scurt timp dupa aceea& i aceast cas a fost pentru )ine ,un cal troian,. Totui& nici primul propietar al
acestei case& nici so)ul ei n'ar fi putut s fie afectati de g6ndurile acestei persoane& 8#c) #r 6i 6o(%
#ncor#*i -n 18ev)r3 8#r ei er#& #0>n8oi (&2 inci8en%# le'ii /#r0ice +6iin8 i'nor#n*i,: 3ceast
doamn& care dorea at6t de mult acea cas& ar fi trebuit s spun: ?S$iri% In6ini%3 8)-0i c#(# c#re 0i
(e c&vine3 %o% #%>% 8e 0in&n#%) c) #ce#(%#3 i c#re e(%e # 0e# $rin 8re$% 4ivinA?
1le'ere# 4ivin# i-#r 6i 8#% (#%i(6#c%ie $er6ec%) i #r 6i #8&( 6iec)r&i# 2inele l&i: Mo8el&l
4ivin e(%e (in'&r&l c& c#re (e $o#%e l&cr# $e 8e$lin (i'&r:
"orina e(%e o 6or*) 6or0i8#2il#3 8#r %re2&ie c) e# () 6ie c#n#li.#%# -n 0o8 conven#2il3 -n
c#. con%r#r in(%#l#n8&-(e h#o(&l:
OMUL "U <!E=UIE S CE1! "ICIO41< 1L<CEV1 4ECF< CEE1 CE @I
11!I"E !I" 4!E< 4IVI" A A A
*ar s revenim la e2emplul nostru: dac doamna respectiva ar fi repetat mental: ?4#c)
#ce#(%) c#() $e c#re o 8ore(c e(%e # 0e#3 e& n& $o% (-o $ier8C 8#r 8#c) n&-0i #$#r*ine3 8#-0i3
4o#0ne3 echiv#len%&l eiA?& proprietarul ar fi luat poate hotararea s se mute& deci $n mod armonios
(dac acea cas era pentru ea alegerea *ivina# casa i'ar fi revenit sau ar fi primit o alt cas&
echivalentul celei dorite. *eci& 1<E"IE E orice l&cr& c)r&i# -i 6or*)0 0#ni6e(%#re# $rin voin*#
$er(on#l) e(%e -n%o%8e#&n# ?r)& $ri0i%?3 $rin &r0#re (or%i% in(&cce(&l&i:
5mul a primit acest ordin precis: ?6#c)-Se Voi# Me#3 i n& # %# A?& i& lucru curios& el o2*ine
-n%o%8e#&n# e7#c% ce-i 8ore%e c>n8 ren&n*) l# voin*# () $er(on#l)3 $er0i%>n8 #(%6el S$iri%&l&i
In6ini% () #c*ione.e $rin in%er0e8i&l l&i:
?S%#i lini%i% i #(%e#$%# c& -ncre8ere Eli2er#re# 8e l# 4&0ne.e&? (1egea#.
3lt dat& o doamn a venit s m vad& $ntr'o mare neliniste. %ra plin de temeri& cci fiica s
decisese s fac o cltorie foarte ha(ardat. %a $mi spuse c a folosit toate argumentele posibile& a
enumerat pericolele care erau de $nfruntat& i& $n sf6rit& a inter(is aceast cltorie. *ar fiica ei se
$ncp)6na i dorea s plece. %u i'am spus acestei mame: ?V) i0$&ne*i voin*# $er(on#l) 6iicei i n&
#ve*i #ce(% 8re$%C -n $l&(3 %e#0# n& 6#ce 8ec>% () #%r#') #ce#(%) c)l)%orie3 8eo#rece o0&l -i
#%r#'e %oc0#i cee# ce -i $rovo#c# 6ric#:? 8i am adugat: ?rel#7#*i-v)3 re%r#'e*i 6i7#*i# 0en%#l)3
#$oi -ncre8in*#*i %o#%e #ce(%e# I&2irii In6ini%e i @n*ele$ci&nii3 afirm6nd fra(a 4#c) #ce#(%)
c)l)%orie e(%e -n(cri() -n l#n&l 4ivin3 e& o 2inec&v>n%e. i n& 0#i re.i(%3 8#r 8#c) n& e(%e 4ivin
con8&()3 e& 0&l*&0e(c $en%r& c) e# () 6ie chi#r 8e #c&0 ine7i(%en%) A?: *upa c6teva (ile& fiica ei
o anun): ,:ama& eu am renun)at la cltoria mea,& i situa)ia se $ntoarse $n neantul ei originar.
S) -nve%e ?() (%e# lini%i%?3 #ce#(%# $#re cel 0#i 're& $en%r& o0: Voi reveni #(&$r# #ce(%ei
le'i -n c#$i%ol&l 8e($re nere.i(%en*#:
3m s va dau un alt e2emplu despre cum !ECOL<1M CEE1 CE SEM1"1M:
Cineva a venit s'mi spun c a primit de la banc o bancnot fals. %ra foarte necajit.
,Niciodat& se pl6ngea ea& banca nu'i va recunoate eroarea 9, %u i'am rspuns: ,. anali(m situa)ia
i s cutm ceea ce v'a atras aceast bancnot., %a s'a g6ndit o clip& apoi a e2clamat: ?D%i&3 #0
%ri0i( o 0one8# 6#l() &n&i $rie%en3 $en%r& #-i 6#ce o 6#r():? 3stfel& prin 1ege& i s'a trimis i ei o
bancnot fals& cci LE9E1 C1UG-EFEC< "U D<IE 4E 9LUM1:
%u i'am spus atunci: ?Vo0 6#ce #$el l# LE9E1 IE!<!II i vo0 ne&%r#li.# #ce#(%)
(i%&#*ie:?
Cre%ini(0&l este fondat pe LE9E1 IE!<!II: B!IS<OS e(%e Cel Ce ne-# (#lv#% 8e
2le(%e0&l Le'ii /#r0ice: B!IS<OS 8in 6iec#re 8in%re noi e(%e !en#%ere# i S1LV1!E1 -n
orice (i%&#*ie 8i(cor8#n%):
*e aceea& eu am spus: ?S$iri% In6ini%3 noi 6#ce0 #$el l# LE9E1 IE!<!II i 0&l*&0i0
$en%r& c) 8o#0n# c& 2#ncno%# () 6ie (&2 B#r Cere(c i n& (&2 lovi%&r# Le'ii /#r0ei3 i 8eci ()
n& $i#r8) #ce%i 2#ni c#re-i #$#r*in $rin 8re$% 4ivinA?
,3cum& am continuat eu& mergeti la banc i spuneti& fr team& c bancnota vi s'a dat din
greseal., :'a ascultat i& spre surprinderea ei& i s'au cerut scu(e i i s'a schimbat bancnota cu multa
curtoa(ie.
3adar& CU"O1D<E!E1 LE9II SI!I<U1LE -i 4 OMULUI U<E!E1 S-DI
D<E1!9 9!EDELILE:
O0&l n& $o#%e 6or*# #02i#n%# e7%erio#r# () 6ie cee# ce n& e(%e el -n(&iA
4#c) 8ore%e 2o')*ii3 el %re2&ie 0#i -n%>i ()-i con%ien%i.e.e $ro$ri# 2o')*ie in%erio#r):
3stfel& o doamn veni s'mi cear un tratament pentru prosperitate. %a se interes foarte pu)in
de starea ei interioara& care era $n mare de(ordine.
%u i'am spus: ?41C V!EI S FII =O91<3 <!E=UIE S FII O!4O"1<A <OI
CEI C1!E OSE4 M1!I 1VE!I SU"< O!4O"1I -n in%erior i -n $l#n e7%eriorC
O!4I"E1 ES<E $ri0# LE9E CE!E1SC1:? 3poi am adugat: ?C#% %i0$ n& v# 6i or8ine l# %ine
#c#()3 2o')*i# %e v# ocoli:?
+mediat& ea $ncepu s'i aranje(e prin cas& mut6nd mobilele& fc6nd ordine $n sertare&
curt6nd covoarele& i peste pu)in timp reali(a o important demonstra)ie pecuniara& sub forma unui
dar& pe care i'l fcu o rud. %a $nsi s'a transformat& i acum $i conduce singur afacerile& $i
supraveghea( tot ceea ce o $nconjoar& astept6nd $n fiecare clip /<5./%<+T3T%3& %iin8 c)
4UM"EGEU ES<E IGVO!UL CEL M1I SI9U!:
M&l*i i'nor) c) # 8# -n(e#0n) # 6#ce &n $l#(#0en% i c) # %e.#&ri.#3 # econo0i(i -n
e7ce(3 8&ce inevi%#2il l# $ier8eriA
?Cel c#re 8) 6)r) con(%r>n'ere3 v# 8eveni 0#i 2o'#%3 i#r cel c#re econo0i(e(%e $re# 0&l%3
v# ()r#ciA?
+at povestea unui domn& care dorea s cumpere un palton $mblnit. %l merse cu so)ia $n mai
multe maga(ine& fr s gseasc ceea ce caut. Toate paltoanele care i se artau i se preau de
calitate inferioar. $n sf6rit& i se arat unul care costa l.III J& dar directorul maga(inului consimti s
i'l vanda doar cu DII J& dat fiind c era sf6rit de se(on. %l mai avea NII J. <a)iunea $l sfatuia: ,Nu')i
po)i permite s')i cumperi un palton aa de scump9,& dar cum acest brbat er# 6o#r%e in%&i%iv3 el n&
r#*ion# nicio8#%): +ntorc$ndu'se spre so)ia s& el $i spuse: ?4#c) voi c&0$#r# #ce(% $#l%on3 voi 6#ce
#$oi 0#ri #6#ceriA? %a a fost de acord& dar fr entu(iasm. *upa apro2imativ o luna& el primi un cec
de CI.IIIJ. #l%on&l -i 8)8&(e o #(e0ene# con%iin*# # $ro($eri%)*ii3 -nc>% el i-# #%r#(-o -n%r-
#8ev)rA Cumpararea acelui palton a $nsemnat un plasament care i'a atras venituri mai mari9 4#c)
o0&l n&-i #(c&l%# in%&i*iile c#re-l -0$in' () chel%&i#(c# (#& () 8)r&i#(c#3 #cee#i (&0# -i v#
(c#$# 6)r) $ro6i% (#& -n%r-&n 0o8 ne6erici%A
5 doamn mi'a povestit c $n Eiua faptelor de bine ((i de srbatoare $n .B3 $n ultima joi din
noiembrie& $ntreaga 3merica mul)umete pentru binefacerile primite i comemorea( faptele bune ale
/arintilor /ilgrim& primii americani. 3ceast srbatoare este prilejul unei petreceri fericite $n familie#
ea i'a anun)at familia c nu va da traditionala cin. 3vea banii necesari& dar decisese s'i
economiseasca. Ur0#re# 6ire#(c#E c>%ev# .ile 0#i %>r.i&3 &n ho% $#%r&n(e -n loc&in%# ei i 6&r)
8in 2iro& e7#c% (&0# $rev#.&%) $en%r& cin):
Le'e# S$iri%&#l) # $ro($eri%)*ii (&(*ine -n%o%8e#&n# $e cel c#re chel%&ie%e 6)r) %e#0)3
8#r c& -n*ele$ci&ne:
*e e2emplu& una dintre elevele mele fcea cumprturi $nso)it de nepotul ei. Copilul cerea o
jucarie& dar mtua& $i rspunse c nu are bani s i'o cumpere. *eodata& ea $i ddu seama c ce8#
i8eii 8e ()r)cie3 -n loc () (e l#(e -n (e#0# l&i 4&0ne.e&3 $rovi8en%# (#A %a cumpar jucaria i&
$ntorc6n'du'se acas& ea gsi pe strada e2act suma pltit pentru jucarie.
!ESU!SELE "O1S<!E SU"< I"EUIG1=ILE DI I"F1ILI=ILE3 1<U"CI CF"4
@"C!E4E!E1 "O1S<! ES<E 1=SOLU< A A A
*ar -ncre8ere# i cre8in*) %re2&ie () $rece#8) 8e0on(%r#*i#:
?F#c)-Se Voi# <#A?
?Cre8in*# e(%e e(en*# l&cr&rilor $e c#re le ($er)03 evi8en*# l&cr&rilor $e c#re n& le
ve8e0? - 8eo#rece cre8in*# 0en*ine vi.i&ne# (%#2il)3 i0#'inile #8ver(e (e ri(i$e(c i ?l# %i0$&l
$o%rivi%3 vo0 recol%#3 8#c) n& ne -n8oi0:?
+isus Hristos a adus vestea cea bun (%vanghelia# care ne $nv) c e7i(%) O LE9E M1I
U<E!"IC1 4ECF< /1!M1: ES<E LE9E1 B1!ULUI CE!ESC3 1 9!1IEI 4IVI"E3 1
IE!<!II: *oar 1CE1S< LE9E -l ELI=E!E1G E OM 8e le'e# c#&.)-e6ec% - le'e#
con(ecin%elorA
?rin B#r Cere(c3 i n& $rin le'e# J#r0ei ne vo0 0>n%&iA?
"i (e ($&ne c) vo0 recol%# cee# ce #0 (e0#n#%C 8#r 8#r&rile l&i 4&0ne.e& (e rev#r()
ne-nce%#% #(&$r# no#(%r): ?<o% cee# ce $o(e8# I0$#r#*i#3 -i #$#r*ine OM&l&i:? 1ce#(%) (%#re 8e
2e#%i%&8ine con%in&) -l #(%e#$%) $e #cel OM c#re # 8e$)i% -n%ele'ere# i '>n8ire# 0&ri%or&l&i
8e r>n8: <ri2&l#*iile e7i(%) -n -n%ele'ere# o0&l&i o2i(n&i%3 8#r Ii(&( Bri(%o( # ($&(E ?Fi%i
c&r#;oi3 E& #0 -nvin( l&0e# +l&0e(c&l,A?
9>n8ire# 0#%eri#li(%#Kc#rn#l#Kl&0e#(c# e(%e # i'nor#n*ei3 #8ic) # $)c#%&l&i3 # 2olii i #
0or*ii: Ii(&( # -n%ele( ire#li%#%e# lor #2(ol&%) i # #6ir0#% c) 2o#l# i 8&rere# vor %receC i chi#r
i 0o#r%e#3 &l%i0&l in#0ic3 v# 6i -nvin(A
3sta(i& 8in $&nc% 8e ve8ere %iin*i6ic3 %i0 c) 0o#r%e# #r $&%e# 6i -nvin() i0$ri0>n8 -n
(&2con%ien% convin'ere# %inere%ii e%erne i # vie*ii ve(nice:
SU=CO"D<IE"<UL3 1CE1S<1 U<E!E F! 4I!ECIE3 E5ECU< F! S
4ISCU<EKCOME"<EGE O!4I"ELE E C1!E LE !IMED<E:
L&cr>n8 (&2 8irec*i# S&$r#con%ien%&l&i +Bri(%o( (#& 4&0ne.e&3 S$iri%&l 8in o0,
?re-nviere#? cor$&l&i (e v# -n8e$lini:
5mul nu'i va pierde corpul prin moarte& ci acesta se va transforma $n ,corp eteric, aa cum l'a
poeti(at Oalt Ohitman& deoarece Christianismul este fondat pe iertarea pcatelor i ,pe un morm6nt
gol,.
C1I<OLUL VI 1!U"C1!E1 OVE!II
+I0$re(ion#re# (&2con%ien%&l&i,
C>n8 o0&l re&(e(%e () #;&n') l# con%ien%i.#re# $&%erii (#le3 # $&%erii $roce(&l&i (#&
0en%#l3 8orin*# l&i ce# 0#i 0#re e(%e () ')(e#(c) 0i;loc&l cel 0#i &or i r#$i8 c#re-i v#
$er0i%e () i0$re(ione.e (&2con%ien%&l $rin i8ee# 8e 2ine3 8eo#rece c&no#%ere# in%elec%&#l# #
18ev)r&l&i n& 8) re.&l%#%e:
+n ceea ce m privete& cred c mijlocul cel mai facil este de ?# #r&nc# $ov#r#?:
Bn metafi(ician l'a e2plicat astfel: ,Ceea ce da oricrui lucru sau fiin)e greutate $n natur& este
legea gravitatiei. *ac o mas de st$nc ar putea fi transportata destul de departe& deasupra planetei&
ea nu ar mai avea greutate iat deci& ce $n)elegea +isus Hristos c6nd spunea: ?J&'&l Me& e(%e &or i
$ov#r# Me# &(o#r#:?
EL 8e$#i(e vi2r#*i# l&0ii i Se 0i(c# -n ce# 8e-# $#%r# 8i0en(i&ne3 &n8e %o%&l e(%e 8o#r
$er6ec%i&ne3 -0$linire3 vi#*) i 2&c&rie:
%1 a spus: ?Veni%i l# Mine3 voi3 %o*i cei c#re %r&8i*i i c#re (&n%e*i -0$ov)r#*i3 i E& v) voi
o8ihniA? ?L&#*i ;&'&l Me&3 c)ci el e(%e &orC l# 6el $ov#r# Me#A?
Citim de asemeni& $n /salmul 1V: ?1r&nc)-*i $ov#r# #(&$r# l&i 4&0ne.e&A?:
Numeroase pasaje din 7iblie proclam c l&$%) -i revine l&i 4&0ne.e&3 n& o0&l&i3 i c)
#ce(%# %re2&ie -n%o%8e#&n# () (%e# lini%i% i () #(%e$%e Eli2er#re# 8e l# 4&0ne.e&:
1ce#(%# #r#%) c) -n S&$r#con%ien% +#8ic) Bri(%o( 8in noi, (e 8# l&$%) $en%r& c# o0&l ()
6ie eli2er#% 8e $ov#r# (#:
4eci3 #cel# c#re -nc#lc) Le'e# e(%e cel c#re -i 8&ce $ov#r#3 8eo#rece o $ov#r) e(%e &n
'>n8 (#& o (%#re #8ver()3 i ele -i #& ori'ine# -n (&2con%ien%:
/are aproape imposibil s')i dirije(i subcontientul prin contient& adic prin ra)iune& deoarece
ra)iunea (intelectul# este limitat $n concep)iile sale i este invadat de $ndoieli i de temeri.
1%i%&8ine# %iin*i6ic) con(%# 8eci -n # #r&nc# $ov#r# #(&$r# S&$r#con%ien%&l&i +Bri(%o(
8in noi, &n8e e# ori ?8evine L&0in#?3 ori 8i($#re i (e -n%o#rce ?-n ne#n%&l ei ori'in#r?:
5 persoan care avea nevoie urgent de bani& a fcut aceast afirma)ie: ?E& #r&nc $ov#r#
#ce#(%# #(&$r# l&i Bri(%o( c#re e(%e -n 0ine i 0er' -n -n%>0$in#re# #2&n8en*eiA?:
ov#r# (# er# %e#0# 8e ()r)cie i3 -n %i0$ ce o #r&nc# #(&$r# l&i Bri(%o(3
S&$r#con%ien%&l # in&n8#% (&2con%ien%&l c& cre8in*) -n #2&n8en*) i 8e #ici # re.&l%#% o 0#re
$ro($eri%#%e:
Citim $n .f6nta .criptur: ?Bri(%o( @i $&ne -n noi ($er#n*# 8e 'lorie?:
3sculta)i aceast $nt6mplare: i se oferise un pian uneia dintre elevele mele. Nu era loc pentru
el $n garsoniera ei& doar dac se debarasa de cel vechi. %a era foarte $ncurcat& dorind s'i pstre(e i
pianul cel vechi& dar nu tia unde s'l pun& iar pianul cel nou urma s'i fie livrat imediat. %a $i dadu
seama c repeta: ?1r&nc #ce#(%) $ov#r) #(&$r# l&i Bri(%o( c#re e(%e -n 0ine3 i#r e& -n#in%e.
li2er)A?:
C6teva clipe mai t6r(iu& o prieten $i telefona pentru a'i cere s'i $nchirie(e vechiul pian& care
fu astfel mutat e2act $n momentul sosirii celui nou.
3m cunoscut o doamn care avea ca $ov#r) re(en%i0en%&l: %a declara: ?1r&nc $ov#r#
#(&$r# l&i Bri(%o( c#re e(%e -n 0ine3 i #v#n(e.3 $lin) 8e I&2ire3 lini%i%) i 6erici%)A?: Cel
3totputernic& adic .upracontientul& inunda subcontientul cu +ubire& i $ntreaga s via)a fu
transformat. *e mul)i ani& acest resentiment o men)inuse $n stare de neliniste i $i $nctuase sufletul
(subcontientul#.
1ce(%e #6ir0#*ii %re2&ie () 6ie re$e%#%e con%in&&3 ore -n%re'i3 c>%eo8#%) -n '-n83 #l%eori c&
voce %#re3 lini%i%3 8#r c& #8-nc) convin'ere: 10 co0$#r#% #ce#(%# c& re-nc)rc#re# &n&i
6ono'r#6: <re2&ie () ne ?re-nc)rc#0? c& c&v-n%&l #8ev)r&l&i:
10 re0#rc#% c) 8&$) &n #n&0i% %i0$ 8e l# #r&nc#re# $overii3 vi.i&ne# no#(%r) (e
l&0ine#.):
E(%e i0$o(i2il () #i o vi.i&ne cl#r) c-n8 %e #'i%i -n #n'o#(ele -n*ele'erii c#rn#leA
In8oielile i 6ric# o%r)ve(c (&6le%&l3 0in%e# i cor$&l3 i0#'in#*i# (e 8e.l#n%&ie3 cee# ce
$rovo#c) 8e.#(%r&l i 2o#l#:
rin re$e%#re con(%#n%# # #6ir0#*ieiE ?1r&nc #ce#(%) $ov#r) #(&$r# l&i Bri(%o( c#re e(%e
-n 0ine3 i #v#n(e. li2erA?3 vi.i&ne# (e %r#n(6or0) i3 -n #cel#i %i0$ #$#re &n (en%i0en% 8e
&&r#re3 i#r 0#i 8evre0e (#& 0#i %>r.i&3 (&rvine i 0#ni6e(%#re# 2inel&i3 6ie c) e(%e vor2# 8e
()n#%#%e3 8e 6ericire (#& 8e $ro($eri%#%e:
Bna dintre elevele mele $mi ceru $ntr'o (i s'i e2plic de ce ,obscuritatea este mai intens $n
momentul $n care urmea( s se lumine(e,. +ntr'un capitol precedent& am fcut alu(ie la faptul c
deseori& $n momentul unei demonstra)ii importante& ?%o%&l $#re () 0e#r'# r)&? i con%iin*# e(%e
#n%&nec#%# 8e o (%#re 8e 8e$re(ie: 1ce#(%# -n(e#0n) c) -n8oielile i %e0erile #nce(%r#le (e
%re.e(c -n (%r)6&n8&l (&2con%ien%&l&iE %re2&ie () le eli0in#0A 1%&nci o0&l %re2&ie () 6#c) () (e
#&8# chi0v#lele3 #(e0ene# l&i Io(i63 i () 0&l*&0e#(c) c) e(%e (#lv#%3 chi#r 8#c) $#re
-ncon;&r#% 8e 8&0#ni +$en&ri# i 2o#l#,: %leva mea m $ntreb ?C#% %i0$ %re2&ie () r)0>n -n
-n%&nericH? E& i-#0 r)($&n(E ?-n) c-n8 re&(e%i () ve.i -n -n%&neric3 ori #%&nci c-n8 #r&nci
$ov#r#3 #(%# %e #;&%) () ve.i:?
en%r& # i0$re(ion# (&2con%ien%&l3 o cre8in*) #c%iv) e(%e -n%o%8e#&n# e(en*i#l):
?Cre8in*# 6)r) 6#$%e e(%e 0o#r%):? 3cest lucru m'am strduit s'l demonstre( $n capitolele
de mai sus.
Ii(&( Bri(%o( # 6)c&% 8ov#8# 8e cre8in*) #c%iv) c-n8 ?# co0#n8#% 0&l*i0ii () (e #(e.e?
-n#in%e 8e # 0&l*&0i $en%r& $>ine i $e%e:
Voi da alt e2mplu pentru a dovedi necesitatea acestei credin)e. 4e 6#$%3 cre8in*# #c%iv) e(%e
&n $o8 $e(%e c#re o0&l %rece $en%r& # #ve# #cce( l# #r# F)')8&in*ei:
*in cau(a unei ne$n)elegeri& o femeie a fost despar)it de so)ul pe care'l iubea. %l refu( orice
tentativ de $mpcare i nu vroia s intre $n legatur cu ea& $n nici un fel.
4nv)6nd s cunoasc 1egile .pirituale& ea nega aparen)a acestei despr)iri i afirma: ?"&
e7i(%) 8e($#r*ire -n S$iri%&l 4ivin3 $rin &r0#re3 e& n& $o% 6i 8e($#r*i%# 8e I&2ire i 8e cel c#re-
0i #$#r*ine $rin 8re$% 4ivinA?:
/un6nd (ilnic un tac6m pentru so)ul ei la mas& ea fcu dovada de credin) activ& imprim$nd
astfel $n subcontient& imaginea $ntoarcerii sale. Trecu mai mult de un an& dar ea nu renun)a i& $ntr'o
bun (i& el se $ntoarse.
S&2con%ien%&l e(%e 8e(eori i0$re(ion#% 8e 0&.ic#3 c)ci 0&.ic# #$#r*in>n8 celei 8e-#
$#%r# 8i0en(i&ni3 eli2ere#.) (&6le%&lC e# 6#ce $o(i2ile 0ir#colele i 6#cili%e#.) -n8e$linire# lorA
Bna dintre prietenele mele foloseste $n fiecare (i fonograful $n acest scop. 3ceasta o
transpune $ntr'o stare de perfect armonie i $i eliberea( imagina)ia.
5 alt persoan pe care o cunosc& dansea( c$nd $i face afirma)iile. <itmul i armonia
mu(icii& precum i dansul& dau cuvintelor sale o putere ma2im.
.e cuvine de asemenea c elevul s'i aminteasc c nu trebuie s dipretuiasc ?.i&# 0icilor
eveni0en%e?: -n 0o8 inv#ri#2il3 -n#in%e# &nei 8e0on(%r#*ii3 (e 0#ni6e(%) ?(e0ne #le $)0>n%&l&i?:
In#in%e 8e # #;&n'e -n 10eric#3 Cri(%o6 Col&02 # .)ri% $)()ri c#re *ine#& -n cioc
cren'&*e3 (e0n c) $#0-n%&l er# #$ro#$e: Se -n%>0$l# l# 6el3 -n 0o0en%&l &nei 8e0on(%r#*ii3 8#r
elev&l (e -n#l) #8e(eori3 i# (e0nele 8re$% 8e0on(%r#*i# -n()i i #(%6el e(%e 8e.#0)'i%:
*e e2emplu& o doamn ?# $ron&n*#% c&v-n%&l? $en%r& &n (ervici& 8e 0#(): 1a pu)in timp
dupa aceea& o prieten $i dadu un platou vechi i ciobit. %a veni s m vad i se pl6nse: ,3m cerut un
servicu i nu am primit dec6t un platou ciobit9,
,3cest platou& i'am rspuns eu& este ,un semn al pm6ntului, $)i arat c serviciul tu este pe
drum consider'l c fiind ,psrile i crengu)ele, ea fcu aa i& nu peste mult timp primi serviciul
dorit.
?1 F1CE C1 DI CUM 1D1 1! FI?3 -n 0o8 con%in&&3 i0$re(ione#.) (&2con%ien%&l:
4#c) %e con(i8eri 2o'#%3 8#c) cre.i c) e%i $e 8r&0&l re&i%ei3 ?l# %i0$&l $o%rivi% vei recol%#?:
Co$iii -i i0#'ine#.) 0ere& ?c# i c&0 ## #r 6i?3 ori 8#c) n& ve*i ?8eveni c) ei3 n& ve*i
in%r# -n I0$)r)*i# Cer&rilor:?
3m cunoscut o t6nr care era foarte srac& dar ea nu avea acest sentiment. %a c6tig&
lucr$nd pentru prieteni bog)i& un salariu modest acetia $i recomandau mereu s fie prudent i s
fac economii. -r s ia $n seama sfaturile lor& ea cheltuia c6teodat bani pentru o plarie& sau pentru
a face un cadou& ceea ce $i ddea o stare de $nc6ntare. 0$ndurile sale erau mereu fi2ate pe veminte
frumoase& lucruri frumoase& dar fr s'i invidie(e pe cei care le aveau.
%a tria astfel $ntr'o lume minunat& i numai bog)ia i se prea reala. %a se cstori cur$nd cu
un om bogat i toate aceste lucruri frumoase se materiali(ar. "& %i& 8#c) (o*&l (#& er# cel 8in
Selec*i# 4ivin)3 8#r o$&len*# %re2&i# () (e 0#ni6e(%e ne#$)r#% -n vi#*# (#3 8eo#rece e# i-o
i0#'in#(e 8e;#:
en%r& o0 n& e7i(%) nici $#ce3 nici 6ericire3 #%>%# %i0$ c>% n&-i (%er'e 8in (&2con%ien%
orice %e#0):
<e#0# e(%e o ener'ie r)& con8&() c#re %re2&ie re8re(#%) i %r#(6or0#%) -n cre8in*):
+isus Hristos a spus: ?4e ce %e %e0i3 o0&le c& cre8in*) (l#2)H?
?<o%&l e(%e $o(i2il $en%r& cel c#re cre8e?:
3deseori& unii dintre elevii mei m intreaba:
?C&0 $&%e0 (c#$# 8e 6ric)H?
%u le rspund: ?In6r&n%>n8 cee# ce v# -n($)i0>n%)A?
?Le&l -i %r#'e 6eroci%#%e# 8in %e#0# vo#(%r):? !e$e.i*i-v) ($re le& i el v# 6&'iC 8#c)
6&'i%i3 el v) v# &r0)ri:
3m aratat $n capitolele precedente& cum ?le&l? ()r)ciei 8i($)re# c-n8 $er(o#n) chel%&i# 6)r)
%e#0)3 8ove8in8 #(%6el c) 4&0ne.e& er# $en%r& el 2o')*i# () i c) #ce#(%) #2&n8en*) er#
in6#ili2il):
:ul)i dintre elevii mei s'au eliberat de neca(urile srciei i sunt acum bog)i& 8o#r $en%r&
c) #& (c#$#% 8e %e#0# 8e # chel%&iC subcontientul este atunci impresionat de acest adevr:
?4&0ne.e& e(%e -n #cel#i %i0$ 41!UL i 4O"1<O!ULC $rin &r0#re3 8#c) noi (&n%e0 &ni*i
c& 4&0ne.e&3 noi ne &ni0 c& 41!UL:
+at o minunat afirma)ie: ?M&l*&0e(c l&i 4UM"EGEU 4O"1<O!UL3 $en%r&
4UM"EGEU 41!ULA?:
rin '-n8&rile (#le 8e (e$#r#re i 8e $en&rie3 o0&l (-# -n8e$)r%#% 8e 0&l% %i0$ 8e 2inele
()& i 8e #8ev)r#%ele re(&r(e3 -nc>% %re2&ie &neori &n 6el 8e 8in#0i%)3 $en%r& # (%er'e #ce(%e i8ei
6#l(e 8in (&2con%ien% i #ce#(%) 8in#0i%# (e $re.in%# (&2 6or0# &nei oc#.ii i0$or%#n%e c#re
%re2&ie -nvin():
+n e2emplele precedente& l'am va(ut pe om eliber$ndu'se prin distrugerea fricii.
O0&l %re2&ie () (e (&$r#ve'he.e -n 6iec#re cli$# $en%r& # (e #(i'&r# c) e(%e 8iri;#% 8e
Le'ile S$iri%&#le i n& 8e %e#0):
?1le'e 1CUM3 1S<1GI pe cine vrei s slujeti,: %e#0# (#& cre8in*#HA
o#%e c) %e#0# vo#(%r# e(%e $rovoc#%# 8e #n&0i%e $er(on#li%)*i: @n #ce(% c#.3 n&-i evi%#*i
$e cei 8e c#re v) e(%e %e#0)A Mer'e*i ($re ei lini%i*i3 i3 c& (i'&r#n*) c) -i ve*i ve8e# 8evenin8
?veri'i 8e #&r -n l#n%&l 2inel&i vo(%r&?C ori vor 8i($)re# -n 0o8 #r0onio( 8in c#le# vo#(%r):
o#%e c) v# %e0e*i 8e 2oli3 8e 0icro2i: @nv)*#*i () r)0>ne*i in(en(i2ili l# ri(c&rile 8e
con%#0in#reC #(%6el v# ve*i i0&ni.#:
Nu po)i s fii imuni(at $ntr'adevr& dec6t atunci c$nd vibre(i pe alt plan dec6t microbii& ori
teama $l coboar pe om la nivelul lor. 7ine$n)eles& microbul care transmite boala este produs $n
propriul corp uman& cci orice g$nd ia forma. Micro2ii n& e7i(%) -n S&$r#con%ien%3 #8ic) -n
S$iri%&l 4ivinC ei (&n% 8o#r &n $ro8&( #l i0#'in#*iei 6#l(e # o0&l&i:
?In%r-o cli$#? (e v# re#li.# Eli2er#re# o0&l&i c-n8 #ce(%# -i v# 8# (e#0# c) !UL ES<E
LISI< 4E U<E!E:
L&0e# 0#%eri#l# +v#l&l i'nor#n*ei3 il&.i# e'o-&l&i, (e v# ri(i$i i ce# 8e-# $#%r#
8i0en(i&ne3 ?L&0e# Mir#c&lo(&l&i? (e v# ivi:
?Di #0 v).&% &n Cer no& i &n $)0>n% no& - n& vor 0#i 6i nici 0o#r%e3 nici nec#.&ri3 nici
8&reriC c)ci %o#%e cele vechi (&n% 8e;# %rec&%eA?
C1I<OLUL VII IU=I!E1
Orice o03 $e #ce(% $)0>n% e(%e $e c#le () (e ini*ie.e -n I&2ire:
?E& v) 8#& o no&) $or&nc)3 () v# i&2i*i &nii $e #l*iiA?
O&$en(JL ($&ne3 -n ?<er%i&0 Or'#n&0?3 c) I&2ire# e(%e &n 6eno0en co(0ic3 c#re
8e(chi8e o0&l&i ce# 8e-# $#%r# 8i0en(i&ne3 ?L&0e# Mir#c&lo(&l&i?: 14EV!1<1 IU=I!E
ES<E 4EGI"<E!ES1< DI LISI< 4E <E1M: E# -nv)l&ie o2iec%&l #6ec*i&nii S#le3 6)r)
() ce#r) ni0ic -n (chi02: =&c&ri# S# e(%e 2&c&ri# 8e # 8)r&i: IU=I!E1 ES<E 4UM"EGEU
C#re Se 0#ni6e(%) i e(%e CE1 M1I U<E!"IC1 FO! 0#'ne%ic) 4I" U"IVE!S: I&2ire#
$&r)3 li$(i%) 8e e'oi(03 Ii #%r#'e cee# ce-i #$#r*ineC n& %re2&ie () c#&%e (#& () ce#r)A 4in
$)c#%e -n()3 ni0eni n& #re nici ce# 0#i v#') i8ee 8e($re 18ev)r#%# I&2ireA
O0&l e(%e e'oi(%3 %ir#nic i %e0#%or -n #6ec*i&nile (#le3 i $ier8e -n #ce(% 6el3 cee# ce
i&2e%e: 9elo.i# e(%e cel 0#i r)& 8&0#n #l o0&l&i3 c)ci i0#'in#*i# (e 8e.l)n*&ie3 ve8e $e 6iin*#
i&2i%) #%r#() 8e #l%cinev# i3 inevi%#2il3 #ce(%e %e0eri 8evin re#li%#%e3 8#c) n& (&n% ne&%r#li.#%e:
5 t6nr& profund m6hnit& a venit la mine brbatul pe care'l iubea o prsise pentru o alta&
spun6ndu'i c nu avusese niciodat intentia s se cstoreasca. %a era sf6iat de gelo(ie i de
resentiment i mi'a declarat c dorea c el s sufere tot at6t de mult cat o fcuse pe ea s sufere. 8i a
adugat: ,Cum a putut s m prseasc& pe mine& care'l iubeam at6t de multG,
%u i'am rspuns: ,Nu'l iubeai de loc& $l urai9,& i am adugat: ?"U VEI U<E1
"ICIO41< S !IMED<I CEE1 CE "U 1I 4!UI< A A A OFE! O IU=I!E E!FEC<
DI VEI !IMI O IU=I!E E!FEC<A? -oloseste aceast oca(ie pentru a te perfectiona9 <ri0i%e-
i o I&2ire $er6ec%)3 li$(i%# 8e e'oi(03 c#re n& cere ni0ic -n (chi02A "&-l cri%ic#3 n&-l con8#0n#3
ci 2inec&v>n%e#.)-l3 ori&n8e (-#r #6l#A?:
?"&3 -0i r)($&n(e e#3 n&-l voi 2inec&vin%#A?
?Ei 2ine3 i-#0 ($&(3 #ce#(%# n&-i I&2ire #8ev)r#%#A C-n8 #i vei #r#%# I&2ire #8ev)r#%)3
I&2ire #8ev)r#%) vei $ri0i3 $rin #ce(% 2)r2#% (#& $rin echiv#len%&l l&i3 c)ci 8#c) #ce(% 2)r2#%
n& 6#ce $#r%e 8in #le'ere# 4ivin#3 n&-l vei 0#i 8ori: 1# c&0 %& e%i &n# c& 4&0ne.e&3 e%i &n#
c& I&2ire# c#re-*i #$#r*ine $rin 8re$% 4ivin:?
1unile treceau i aparent& totul era c $nainte dar prietena mea lucra contiincioas cu ea
$nsi. %u i'am spus: ?1%&nci c-n8 cr&.i0e# l&i n& %e v# 0#i %&l2&r#3 el v# -nce%# () 6ie cr&83 c)ci
#*i #%r#'i %o#%e #ce(%e# $rin $ro$riile %#le e0o*ii:?
3poi& i'am vorbit despre o -raternitate din +ndia ai carei membri nu'i spun ,7un Eiua,& ci
?E& (#l&% 4ivini%#%e# 8in %ineA?: %i saluta& aadar& *ivinitatea care triete $n fiecare om i& de
asemeni& $n animalele din jungla& care nu le fac niciodat ru& cci membrii acestei -raternitati $l vd
doar pe *umne(eu $n orice fiin)a. 8i am adugat: S#l&%# 4ivini%#%e# 8in #ce(% 2)r2#%3 i ($&neE ?"&
v)8 8ec>% 6iin*# %# 4ivin#A <e v)8 ## c&0 %e ve8e 4&0ne.e&E $er6ec%3 cree#% 8&$# Chi$&l i
1(e0#n#re# S#?:
/rietena mea a remarcat c'i gsea un nou echilibru i c se elibera de resentiment. Cel pe
care'l iubea era capitan& ea $l numea mereu ,Capi,.
+ntr'o (i ea $mi spuse:?4&0ne.e& ()-l 2inec&v>n%e.e $e C#$i ori&n8e (-#r #6l# elA?:
,+at& am remarcat eu& adevrata +ubire9 8i& c$nd o s devii un ,cerc complet, i aceast situa)ie
nu te va mai tulbura& vei ob)ine iubirea lui& sau o vei atrage pe aceea a unui alt brbat& echivalentul
su.,
+n acea perioad eu m mutam cum nu aveam telefon& n'am mai aflat veti de la ea c6teva
sptm6ni. 3poi& $ntr'o diminea)& am primit o scrisoare $n care'mi spunea: ,ne'am cstorit.,
:'am grbit s merg s'o vd i primele cuvinte au fost: ,Cum s'a $nt6mplatG, ,5& $mi rspunse
ea& printr'un miracol9 +ntr'o (i& mi'am dat seama c orice mahnire m'a prsit. 4n aceeai sear l'am
$nt6lnit i m'a cerut $n cstorie. Ne'am cstorit dupa ; (ile i n'am va(ut niciodat un brbat mai
$ndrgostit9,.
Bn vechi proverb spune: ?"ici &n o0 n&-*i e(%e 8&0#n3 nici &n o0 n&-*i e(%e $rie%enC
<OI O1ME"II SU"< M1ED<!II <I SI!I<U1LI:?
<re2&ie () 8evii i0$er(on#l i () -nve*i 8e l# 6iec#re cee# ce $o#%e () %e -nve*e: C& c>%
vo0 -nv)*# 0#i re$e8e #ce(%e lec%ii3 c& #%>% noi vo0 6i 0#i c&r-n8 li2eri +ELI=E!1I 8e
i'nor#n*),:
1ce(% 2)r2#% # -nv)*#%-o $e #ce#(%) 6e0eie I&2ire# 8e.in%ere(#%) $e c#re 6iec#re3 0#i
8evre0e (#& 0#i %>r.i&3 %re2&ie (-o -nve%e:
SUFE!I"1 "U ES<E "ECES1! 8e()v>ririi o0&l&iA E# n& e(%e 8ec>% re.&l%#%&l
-nc)lc)rii Le'ilor S$iri%&#le3 8#r (&n% $&*ini #cei c#re $#r c#$#2ili () (e %re.e#(c) 8in ?(o0n&l
(&6le%&l&i?3 6)r) (&6erin*): C-n8 o#0enii (&n% 6erici*i3 ei (&n% -n 'ener#l e'oi%i i3 -n 0o8
#&%o0#%3 le'e# /#r0ei (e $&ne -n #c*i&ne: O0&l (&6er) #(%6el $ier8eri $rin li$(# 8e ;&8ec#%):
Bna din cunotin)ele mele avea un so) fermector& dar ea spunea des: ,Nu )in la cstorie nu
pot s'i reprose( nimic so)ului meu& dar via)a conjugal nu m interesea(& asta'i tot.,
/reocupat de mii de lucruri& abia dac'i amintea c are un so). %a nu se g$ndea la el dec6t
atunci c$nd $l vedea. +ntr'o (i& el o anun)a c se $ndrgostise de o alt femeie i o prsi. *e $ndat& ea
veni s m vad& trist& plin de amrciune.
,%2act $n acest scop ai pronun)at mereu cuv$ntul9 1i ($&( #8e(e# c) n& #$recie.i vi#*#
con;&'#l)3 i#r (&2con%ien%&l %)& # l&cr#% -n %ine $en%r& # %e eli2er# A?
,*a& a suspinat ea& am $n)eles. 5b)ii ce vrei& c dupa aceea s te pl$ngi.,
%a accept fr $nt6r(iere aceast situa)ie& $n)eleg6nd c ea i so)ul sau erau mai ferici)i
despr)i)i.
C-n8 o 6e0eie 8evine in8i6eren%) (#& -i cri%ic) (o*&l3 c-n8 -nce%e#.) () 6ie in($ir#%o#re#
(#3 #ce(%#3 6r&(%r#% 8e 2&c&ri# $ri0elor cli$e #le &nirii lor3 8evine 8e(c&0$)ni% i ne6erici%:
Bn brbat deprimat& nefericit i srac a venit s m consulte. .o)ia s era interesata de ,8tiin)a
numerelor, i $i studiase tema numeric raportul nu'i era favorabil& aparent& cci el $mi spuse ,.o)ia
mea pretinde c nu voi reui niciodat pentru c am cifra ,!,.
%u i'am rspuns: ?I0i e(%e in8i6eren% n&0)r&l %#&3 e%i o i8ee $er6ec%) -n @n*ele'ere#
4ivin#3 i noi vo0 cere #0>n8oi (&cce(&l i $ro($eri%#%e# c#re (&n% 8e;# $re')%i%e $en%r& %ine
8e S$iri%&l In6ini%:?
C6teva sptm6ni mai t6r(iu& el ob)inu o situa)ie e2celent& iar dupa doi ani el deveni un
strlucit om de litere. Nimeni nu poate reui $n afaceri& dac nu'i place s le fac9 Tabloul pe care
pictorul $l pictea( din dragoste pentru arta este cel mai frumos. Nu trebuie s acceptm doar ceea ce
,poate s fiarb $n crati),9
"IME"I "U-DI O1<E 1<!19E =1"I 41C-I 4IS!EUIED<EA M&l*i (e 0en*in
-n (%#re 8e ()r)cie 8ecl#r#n8E ?"& 0) in%ere(e#.) 2#nii3 i n&-i #80ir $e cei c#re-i #&A?:
+at de ce mul)i artiti rm6n sraci dispretul lor pentru bani $i separ de ei. 4mi amintesc c
am au(it pe un artist spun6nd unui confrate: ,%ste un artist mediocru& are un cont $n banc., 3ceast
atitudine mental $l separ pe om de bog)iile sale.
E"<!U 1-*i 1<!19E CEV13 <!E=UIE S FII -n 1!MO"IE CU 1CEL LUC!U:
=#nii (&n% o 0#ni6e(%#re # l&i 4&0ne.e& c#re ne eli2ere#.) 8e li$(&ri i 8e re(%ric*ii3 8#r
%re2&ie () 6ie 0en*in&*i -n circ&l#*ie i () (erve#(c) &n&i (co$ 2&n:
1 %e.#&ri.# i # econo0i(i #%r#' re#c*ii 8e.#'re#2ile: 1ce#(%# n& -n(e#0n) c) n& %re2&ie
() $o(e.i i0o2ile3 $)0>n%3 #c*i&ni3 o2li'#*i&ni 2#nc#re3 c)ci ?h#02#rele cel&i 8re$% vor 6i $line?C
8#r n& %re2&ie () econo0i(e%i 8#c) (e $re.in%# o (i%&#*ie -n c#re (e cer 2#niA
4F"4 CU!S LI=E! =1"ILO!3 F! <E1M DI CU =U"VOI"3 SE
4ESCBI4E C1LE1 E"<!U !IMI!E1 1L<O! =1"I3 CCI 4UM"EGEU ES<E
SU!S13 I1! =O9I1 LUI ES<E I"EUIG1=IL DI I"F1ILI=IL:
3stfel trebuie s fie atitudinea voastr spiritual $n privin)a banilor i ve*i ve8e# c) $en%r&
voi M1!E1 =1"C SI!I<U1L "U SE1C1 "ICIO41<A
Bn film intitulat ,0reed, (rapacitatePegoismPlcomie# ne ofer un e2emplu de avari)ie. %roina
povetii c6tig DIIIJ la o loterie& dar nu vrea s'i cheltuiasc. %a adun i adun& $l las pe so)ul ei
s sufere i apoi s moar de foame& i& pentru a c6tiga $n plus pt cheltuiala (ilnic freac parchete.
I&2in8 2#nii -n (ine3 e# -i $l#(# 0#i (&( c) orice: +ntr'o noapte este asasinat i i se fur banii.
+at un e2emplu $n care ?8r#'o(%e# $en%r& 2#ni e(%e l# 2#.# r)&l&i?:
=#nii c) #%#re3 (&n% 2&ni i 2ene6ici3 8#r c-n8 ne (ervi0 8e ei -n (co$&ri 8e(%r&c%ive3 c-n8
-i #8&n)0 i %e.#&ri.)03 ori c-n8 -i con(i8er)0 0#i i0$or%#n*i 8ec>% (en%i0en%ele3 #ce#(%# #re
8re$% con(ecin*) 2o#l#3 nenorocire# (#& chi#r $ier8ere# 2#nilor:
U!M1I C1LE1 IU=I!II i %o#%e l&cr&rile v) vor 6i 8#%e c& (&r$l&(3 c)ci
4UM"EGEU ES<E IU=I!E3 i 4&0ne.e& e(%e =O9I1 no#(%r)A S#& &r0#*i c#le#
e'oi(0&l&i3 # l#co0iei i #2&n8en*# v# 8i($#re3 (#& ve*i 6i (e$#r#% 8e e#:
Cunosc ca(ul unei doamne bogate care te(auri(a veniturile sale. %a druia rareori c6te ceva&
dar cumpara continuu fel de fel de obiecte. 4i plceau $ndeosebi colierele. 4i spuse $ntr'o (i unei
prietene c avea vreo @N. 1e cumpara i le punea la pstrare& $nvelite cu grij $n h6rtie de mtase. 3r fi
fost mai normal s le poarte dar aa& ea $ncalc legea circula)iei ifonierul su era plin cu rochii pe
care nu le $mbraca niciodat. 7ra)ele acestei persoane parali(ar progresiv& pentru c acorda prea
mare importan) obiectelor& i& $n cur$nd& ea fu considerat incapabil s'i gire(e averea& care'i fu
retras.
+at cum& ignorind 1egile .pirituale& $)i po)i provoca pierderi.
<O1<E =OLILE DI <O1<E "E"O!OCI!ILE !OVI" 4I" @"CLC1!E1 LE9II
IU=I!II:
=&0er#n'&rile &rii3 r#nchi&nii i cri%icii (e -n%orc -nc)rc#%e 8e 2o#l) i 8&rere:
I&2ire# $#re () 6ie #$ro#$e o #r%) $ier8&%)3 8#r cel c#re c&no#%e Le'e# S$iri%&#l) %ie
c) %re2&ie (-o rec&cere#(c)3 c)ci3 6)r) I&2ire3 el -n(&i n& e(%e 8ec>% ?&n clo$o% 8e #r#0) c#re
2#%e3 &n chi0v#l c#re r)(&n)?:
Bna dintre elevele mele& de e2emplu& lucra cu mine de c6teva luni pentru a terge din
subcontientul sau r#nchi&n#: %a ajunse la stadiul $n care purta ranchiun doar unei singure
persoane& dar aceasta $i ddea mult de furc. Totui& pu)in c6te pu)in& ea $i gsi echilibrul i $ntr'o (i
resentimentul dispru.
.osi radioas i e2clam: ,Nici nu va pute)i $nchipui ceea ce simt9 1ce#(%) 6e0eie 0i-# ($&(
cev# 8e.#'re#2il3 i -n loc () 6i& 6&rio#()3 e& #0 6o(% 'en%il) i $lin) 8e i&2ireC #%&nci e# (-#
(c&.#% i # 6o(% 8eo(e2i% 8e 8r#'&*) c& 0ineA Nimeni nu'i poate imagina cat de linitit i uurat
m simt9,
IU=I!E1 DI =U"VOI"1 SU"< I"ES<IM1=ILE i -n #6#ceri:
5 functionar veni s mi se pl6ng de o $er(o#n) care& pretindea ea& era rece& c& 0&l% ($iri%
cri%ic i care n'o plcea de fel. ,7ine& i'am spus& (#l&%# 4ivini%#%e# 8in e# i %ri0i%e-i '-n8&ri 8e
i&2ireA?:
E# -0i r)($&n(e E ?I0$o(i2il3 e(%e o 6e0eie 8e 0#r0&r)A?:
,+)i aminteti de sculptorul care a cerut un anumit bloc de marmurG 3 fost $ntrebat de ce $l
dorea tocmai pe acela: ,/entru c e2ist un $nger $n aceast marmur9,. 8i el scoase de acolo o
minunat opera de art.
,7ine& spuse vi(itatoarea mea& voi $ncerca.,
*upa o sptm6n& ea reveni: ?10 6)c&% ## c&0 0-#*i (6)%&i% i #c&0 #ce#(%) 8o#0n)
e(%e 6o#r%e 2&n) c& 0ineC e# 0-# $li02#% c& 0#in# ei:?
1n&0i%e $er(o#ne #& re0&c)ri $en%r& c) #& 6)c&% r)& c&iv# c& #ni -n &r0): 4#c) #ce(%
r)& n& $o#%e 6i re$#r#%3 e6ec%&l (#& $o#%e 6i ne&%r#li.#% 6)c>n8 2ine #l%c&iv# -n $re.en%:
?E& 6#c &n #n&0i% l&cr& &i%>n8 cee# ce e(%e -n &r0)3 i 0) -n8re$% ($re cee# ce e(%e -n
6#%# 0e#:?
4&rere#3 re0&c#re#3 re're%ele 8i(%r&' cel&lele cor$&l&i i o%r)ve(c #%0o(6er# c#re-l
-ncon;o#r) $e o0:
5 doamn& era $ntr'o (i profund $ndurerat i mi'a cerut: ,Tratea('m c s fiu fericit i
vesel& cci durerea mea m face at6t de irascibil fa) de membrii familiei mele& $nc6t sufr continuu
contra'loviturile ?armice.,
3m fost rugat& de asemeni& s trate( pe o 0#0# care $i $l-n'e# 6iic# 8ece8#%): 10 ne'#%
orice '-n8 8e $ier8ere (#& 8e($)r%ire i #0 #6ir0#% c) 4&0ne.e& e(%e 2&c&ri# #celei 6e0ei3
8r#'o(%e# i $#ce# 8in e# -n()i: %a $i regsi imediat echilibrul i $mi transmise prin fiul ei s
$ncete( tratamentul pentru c devine prea bucuroas.
e 8e #l%) $#r%e3 i#%) c&0 -n*ele'ere# 0&ri%orilor (e le#') 8e 8&reri i re're%e:
5 cunotin) se pl$ngea mereu de neca(urile ei $n aa fel $nc6t aproape c se lauda cu ele.
5dinioar& c-n8 o 0#0) n&-i 6#ce# 'ri;i $en%r& co$iii ei3 n& er# con(i8er#%) 0#0) 2&n):
1c&0 %i0 c) %e0erile 0#%erne (&n% re($on(#2ile 8e 0&l%e 8in 2olile i #cci8en%ele $e
c#re le (&$or%) co$iii:
<e#0# e(%e -n%r-#8ev)r3 ce# c#re i0#'ine#.) $&%ernic 2o#l# (#& (i%&#*i# %e0&%) i3 8#c)
n& (&n% ne&%r#li.#%e3 #ce(%e i0#'ini (e 0#%eri#li.e#.):
E(%e 6erici%) #ce# 0#0# c#re $o#%e ($&ne c& (inceri%#%e c)-i -ncre8in*e#.) co$il&l -n
0>inile l&i 4&0ne.e&3 %iin83 $rin &r0#re c) e(%e #(%6el 4ivin $ro%e;#%: E# $roiec%e#.) -n #ce(%
6el3 -n ;&r&l l&i3 o #&r) $&%ernic) 8e $ro%ec*ie:
5 femeie s'a tre(it subit $ntr'o noapte& sim)ind c 6r#%ele ei este $n 0#re $ericol: 4n loc s
cede(e temerilor& ea a $nceput s afirme 3devrul& spun6nd ?O0&l e(%e o i8ee $er6ec%) -n
@n*ele'ere# 4ivin)3 i el e(%e -n%o%8e#&n# -n loc&l $o%rivi% $en%r& elC $rin &r0#re3 6r#%ele 0e&
e(%e -n loc&l c& #8ev)r#% $o%rivi% $en%r& el3 4ivin $ro%e;#%:?
3 doua (i& ea a aflat c fratele ei era $n apropierea imediat a unei e2plo(ii& $ntr'o min& dar c
scpase $n mod miraculos.
1(%6el3 noi 8eveni0 $ro%ec%ori $en%r& cei 8r#'i +$rin $&%ere# '-n8&l&i, i 6iec#re #r
%re2&i () %ie c) o2iec%&l #6ec*i&nii (#le ?e(%e ocro%i% 8e cel 4e S&( i (e o8ihne(%e -n &02r# cel&i
1%o%$&%ernic:?
?"ici &n r)& n& %e v# #%in'e3 nici &n 6l#'el n& (e v# #$ro$i# 8e #8)$o(%&l %)&A?
?IU=I!E1 E!FEC< @"VI"9E O!ICE <E1M:?
Cel c#re (e %e0e n& #re o I&2ire $er6ec%):
In (6>ri%3 ?I&2ire# e(%e -n8e$linire# Le'ii 4ivine?:
C1I<OLUL VIII I"<UII13 4I!ECI1
?Ori&n8e %e-#i #6l#3 rec&no#%e-L i El %e v# -n8r&0#A?
"IMIC "U ES<E IMOSI=IL $en%r& cel c#re c&no#%e $&%ere# c&v-n%&l&i i c#re
&r0e#.) 8irec*iile 8#%e 8e in%&i*ieA rin c&v-n%&l (#&3 el $&ne -n #c*i&ne 6or*ele invi.i2ile i
#(%6el $o#%e ()-i revi'ore.e cor$&l i ()-i #0eliore.e #6#cerile:
E(%e 8eci 8e 0#7i0) i0$or%#n*) ()-*i #le'i c&vin%ele $o%rivi%e3 i #6ir0#*iile $e c#re le
vei $roiec%# -n invi.i2il:
Cel c#re (%&8i#.) Le'e# S$iri%&#l)3 %ie c) 4&0ne.e& e(%e 2o')*i# ()3 c) 1=U"4E"1
4IVI" !SU"4E L1 <O1<E CE!E!ILE i c) c&v-n%&l e(%e cel c#re le 6#ce () #$#r):
?CE!EI DI VEI !IMIA?
O0&l %re2&ie () 6#c) $ri0&l $#(: ?1$ro$ie-%e 8e 4&0ne.e& i El v# 6i #$ro#$e 8e %ine:?
3m fost deseori $ntrebat cum se face o demonstra)ie. 8i am rspuns: ?ron&n*#%i c&v-n%&l3
#$oi n& 0#i 6#ce*i ni0ic $>n) c-n8 n& #ve*i o 8irec*ie $reci()?:
Cere)i astfel: ?S$iri% In6ini%3 #r#%)-0i ce %re2&ie () 6#cA?
<spunsul va veni $rin I"<UIIE (#& $rin $)rere# c&iv#3 $rin%r-o 6r#.) ci%i%) 8e(chi.-n8
o c#r%e& etc. <spunsurile sunt c6teodat surprin(toare prin e2actitatea lor.
*e e7e0$l&3 o doamn $i dorea o mare (&0) 8e 2#ni: %a a pronun)at aceste cuvinte: ?S$iri%
In6ini%3 8e(chi8e c#le# ($re i0e8i#%) 0e# #2&n8en*)3 $en%r& c) %o% ce-0i #$#r*ine $rin 8re$%
4ivin ()-0i $#rvin) 8in $linA? 3poi a adugat: ?4)-0i o in8ic#*ie $reci()3 #r#-%)-0i ce %re2&ie ()
6#cA?:
*e $ndat& mintea $i fu traversata de aceast idee: ,* unei prietene (care o ajutase spiritual#
CIIJ,9 %a o $ntreb pe aceasta& dar ea'i spuse: ,3steapt s primeti o alt direc)ie $nainte de a face
acest lucru9,. %a astepta& deci& i& $n aceeai (i& $nt6lni o cunotin) care& $n cursul conversa)iei& $i
povesti: ,3m dat CJ a(i cuiva pentru mine este c i cum tu ai da CIIJ,. 3ceasta era indica)ia& i
prietena mea avu certitudinea c trebuie s'i dea ei cei CII J. 3cest dar se dovedi un plasament
e2celent& cci pu)in dup aceea& o suma mare de bani $i parveni $ntr'un mod remarcabil.
1 413 1 OFE!I 4ESCBI4E C1LE1 E"<!U 1 !IMI: en%r& # cre# #c*i&ne -n
#6#cerile $ec&ni#re3 %re2&ie () 8#i: Eeciuiala& adic ofranda din cea da'a (ecea parte a veniturilor&
este un vechi obicei evreiesc care provoaca $ntotdeauna abunden)a. :ul)i dintre cei mai bog)i din
aceast tara au obiceiul de a da .eci&i#l#E e(%e &n $l#(#0en% 6o#r%e 2&n:
1ce#(%# # .ece# $#r%e +o6eri%# c&iv# c#re #re -n%r-#8ev)r nevoie, ne revine 2inec&v>n%#%)
i 0&l%i$lic#%): *ar acest 8#r #l .eci&ielii %re2&ie 6)c&% 8in %o#%# ini0# i c& 2&c&rie3 c)ci ?l&i
4&0ne.e& -i $l#ce &n 8on#%or ve(el?: "o%ele 8e $l#%) %re2&ie $l#%i%e c& 2&n)voin*#C orice 2#n
%re2&ie 8#% 6)r) %e#0) i -n(o*i% 8e 2inec&v>n%#re: 1ce#(%) #%i%&8ine ($iri%&#l) 6#ce 8in o0
(%)$>n&l 2#n&l&i: I#r 2#n&l -l v# (ervi $e o03 $en%r& c) c&v-n%&l $ron&n*#% -n #ce(% (en(
8e(chi8e #%&nci v#(%ele re.erve #le 2o')*iei: O0&l -n(&i3 $rin vi.i&ne# (# li0i%#%)3 -i li0i%e#.)
#2&n8en*#A Uneori3 8&$) ce o2*ii o 0#re re#li.#re 2)ne#(c#3 *i-e %e#0) () #c*ione.i: 4#r
vi.i&ne# i #c*i&ne# %re2&ie () 6ie coor8on#%e3 aa cum a fost $n ca(ul domnului care i'a cumparat
haina de blan.
5 consultanta a venit s'mi cear s ,pronun) cuv$ntul, $n 6#vo#re# &nei (i%&#*ii: 10 ($&(
##8#rE ?S$iri% In6ini%3 8e(chi8e c#le# $en%r& o (i%&#*ie c#re convine #ce(%ei $er(o#ne?:
"& cere*i nicio8#%) o ?(i%&#*ie #n&0e?3 ci (i%&#*i# ;&(%#3 #8ic) e7#c% #cee# c#re e(%e 8e;#
$re'#%i%) -n l#n&l 4ivin3 8eo#rece 8o#r e# v# $&%e# () v) 8e# (#%i(6#c%ieA
3poi& #0 0&l*&0i% $en%r& cee# ce e# $ri0i(e 8e;# i $en%r& c) #ce#(%) (i%&#*ie () (e
0#ni6e(%e r#$i8: 1a pu)in timp dupa aceea& i se oferir trei situa)ii& dou la Ne= >or? i una la /alm
7each& i ea nu tia pe care s'o aleag. +'am spus: ?Cere o 8irec*ie $reci()A?:
Termenul pentru rspunsul su urma s e2pire i ea tot nu era $n stare s se decid& c$nd& $ntr'o
(i& $mi telefona. ,C$nd m'am tre(it $n aceast diminea)& am avut impresia c simt aerul din /alm
7each., -usese c$ndva acolo i cunotea aerul parfumat al oraului. ,3adar& i'am spus& iat cu
siguran) indica)ia at6t de mult asteptat., %a a acceptat deci situa)ia care i se oferea la /alm 7each i
care'i deveni e2trem de favorabil. 4e(eori 8irec*iile (&rvin -n%r-&n 0o0en% ne#%e$%#%:
+ntr'o (i& mergeam pe strad& c$nd& $n mod subit& am dorit s intru $ntr'o anumit brutrie care
se afl cam departe de casa mea. <a)iunea re(ista $n mine i $mi spunea: ,Nu este nimic $n aceast
brutrie de care s ai tu nevoie9, Totui& eu $nv)asem s nu fiu dominat de ra)iune am intrat deci& m'
am uitat& i am v(ut c $ntr'adevr nu'mi trebuia nimic din acea prvlie& dar& la ieire& am $nt6lnit o
doamn la care m g$ndeam adeseori i care avea nevoie de un ajutor pe care eu puteam s i'l ofer.
3stfel& 8e(eori3 0er'e0 () c)&%)0 &n l&cr& $en%r& # ')(i #l%cev#:
I"<UII1 e(%e o 6#c&l%#%e ($iri%&#l) c#re n& e7$lic) ni0ic3 e# "U F1CE 4ECF< S
1!1<E C1LE1 CE1 =U":
/rimim adeseori o direc)ie $n cursul ,unui tratament,. +deea care survine poate s v para
ciudat& dar anumite direc)ii date de *umne(eu sunt ,misterioase,.
+ntr'o (i& fc6nd un curs& tratam pentru ca fiecare student s primeasc o indica)ie bine
definit. *upa curs& o elev a venit s'mi spun: ,+n timp ce trata)i& am primit ideea de a'mi scoate
mobilele pe care le am $ntr'un depo(it i s'mi caut alt apartament., 5ri& ea venise la curs pentru c
avea o problema de snatate. +'am spus c nu tiu dac starea ei de snatate se va $mbunt)i dac $i
schimb caminul& i am adugat:
?Cre8 c) 2o#l# 8&0ne#vo#(%r)3 c#re e(%e con%#'io#()3 $rovine 8in 6#$%&l c) $&ne*i
l&cr&ri l# $)(%r#re: Con'e(%ion#re# l&cr&rilor o $rovo#c# $e ce# # cor$&l&i: 3!i nclct legea
circula!iei i corpul dumneavoastr plteste consecin!ele$'
3poi am mul)umit pentru ca: ?Or8ine# 4ivin) () 6ie re(%#2ili%) -n (&6le%&l ei3 -n cor$&l
(#&Ki -n #6#cerile ei?:
"ici n& $&%e%i () v# 8#%i (e#0# -n ce 'r#8 #6#cerile #c%ione#.) #(&$r# ()n#%#%ii:
<O1<E =OLILE 1U O CO!ESO"4E"<1 ME"<1L1
O!ICE OM S-1! U<E1 VI"4EC1 I"S<1"<1"EU3 8#c) #r -n*ele'e c) cor$&l (#&
e(%e o i8ee $er6ec%) -n @n*ele'ere# 4ivin# i3 $rin &r0#re3 e(%e ()n#%o( i $er6ec%: 4#r3 chi#r 8#c)
(-#r vin8ec# #(%6el3 i#r #$oi v# con%in&# () '-n8e#(c) -n 0o8 8e(%r&c%iv3 ori 8#c) %e.#&ri.e#.) c&
l#co0ie3 &r)%e3 -i e(%e %e#0) (#& con8#0n) $e ceil#l*i3 2o#l# v# reci8iv#:
+isus Hristos tia c O!ICE =O1L !OVI"E 4I"<!-U" C1<E dupa ce l'a vindecat
pe lepros& %l i'a spus: ?le#c#3 i n& 0#i $)c)%&i3 $en%r& c) () n& 6i lovi% 8e #l% r)&A?:
3stfel& (&6le%&l +(&2con%ien%&l, %re2&ie () 6ie c&r#% i #l2 c) .)$#8# $en%r& c# vin8ec#re#
() 6ie $er0#nen%): :etafi(icianul face mereu sondaje profunde pentru a descoperi ,coresponden)a,.
+isus Hristos a spus: ?"& -nvin&i $e #l*ii i n& vei 6i -nvin&i%?: ?"&-i ;&8ec# $e ceil#l*i i n&
vei 6i ;&8ec#%:?
M&l*i i-#& #%r#( 2o#l# i nenorocire# con8#0n>n8&-i $e #l*ii: Cee# ce o0&l #c&.) l#
#l%cinev#3 -i #%r#'e #(&$r#i:
5 prieten a venit s m vad& plin de m6nie i de durere pentru c so)ul sau o prsise
pentru alt femeie. %a o acu(a pe aceasta i repeta continuu: ,%a tia c este cstorit i nu avea
dreptul s'i accepte omagiile.,
%u i'am rspuns: ?Ince%e#.) (-o ;&8eci3 2inec&v>n%e#.-o i %er0in) c& #ce#(%) (i%&#*ie3
#l%0in%eri -*i vei #%r#'e #cel#i l&cr&A?:
%a rmase surda la cuvintele mele i& un an dupa aceea& se $ndrgosti de un om cstorit.
C-n8 cri%ici (#& con8#0ni3 e(%e c# i c-n8 #i #%in'e &n 6ir 8e -n#l%) %en(i&ne3 %e $o*i
#%e$%# l# &n oc:
"eho%)r>re# este o piatr de $ncercare pentru mul)i. /entru a o depai re$e%#*i fr $ncetare:
?E& (&n% 0ere& (&2 in($ir#*ie 8irec%)C e& i#& r#$i8 cele 0#i 2&ne 8eci.ii:?
3ceste cuvinte i0$re(ione#.) (&2con%ien%&l i $n scurt timp ne sim)im aler)i i fr e(itri.
3m aflat c este nefast s cauti directive pe plan psi4ic, cci acesta este planul unor spirite
numeroase i nu al 'piritului Unic$
e 0#(&r) ce o0&l -i 8e(chi8e ($iri%&l (&2iec%ivi%)%ii3 el 8evine o *in%) $en%r& 6or*ele
8e(%r&c%ive: l#n&l $(ihic e(%e re.&l%#%&l '-n8irii 0&ri%o#re3 e(%e $l#n&l ?o$o.i*iilor?: Se $ri0e(c
#%>% 0e(#;e 2&ne c>% i rele:
D%iin*# n&0erelor3 horo(co#$ele3 0en*in o0&l $e $l#n&l 0en%#l +(#& 0&ri%or,3 $en%r& c)
ele n& (e oc&$# 8ec>% 8e c#le# /#r0ic):
Cunosc pe cineva care& dupa horoscopul su ar fi trebuit s fi murit de acum c6)iva ani& dar
este bine snatos i conduce una dintre cele mai importante asocia)ii din aceast )ar& spre binele
umanit)ii.
/entru a ne&%r#li.# $re.icere# ne6#(%#3 trebuie un mental puternic. 3stfel& elevul trebuie s
declare: ?Orice $re.icere 6#l() v# 6i #nihil#%)A Orice $l#n c#re n& vine 8e l# <#%)l Cere(c v# 6i
eli0in#% i (e v# ri(i$iC i8ee# 4ivin) (e re#li.e#.) #c&0A?:
<o%&i3 8#c) #i $ri0i% &n 0e(#; 2&n3 c#re-*i $re.ice 6ericire# (#& 2o')*i#3 %re2&ie ()-l
$ri0e%i i () #(%e$%i re#li.#re# l&i3 cee# ce v# 6#cili%# 0#ni6e(%#re# l&i:
Voin*# &0#n) %re2&ie () (erve#(c) $en%r& # (&(*ine Voin*# 4ivin): ?Vre#& () Se 6#c)
Voi# l&i 4&0ne.e&?:
Voi# l&i 4&0ne.e& e(%e () #cor8e 6iec)r&i# %o#%e 8orin*ele le'i%i0e ini0ii (#le3 -n %i0$ ce
voin*# o0&l&i #r %re2&i () 6olo(e#(c) $en%r& # 0en*ine 6)r) (ov)i#l)3 o vi.i&ne $er6ec%):
Copilul ratacitor a strigat: ?M# voi ri8ic# i voi 0er'e l# <#%#l 0e&A?:
<re2&ie &n e6or% 8e voin*# $en%r& # (c#$# 8e c#$c#nele -n*ele'erii &0#ne: 1e este mult
mai uor muritorilor de r$nd s fie cuprini de teama dec6t de credin): C!E4I"1 ES<E3 8eci3 U"
EFFO!< 4E VOI"1:
4e(chi.>n8&-(e ($re ($iri%&#li%#%e3 omul recunoate c %o% cee# ce e(%e 8i(cor8#n% -n ;&r&l
()&3 core($&n8e &nei 8e.or8ini 0en%#le:
4#c) (e -0$ie8ic)3 (#& c#8e3 (e $o#%e ($&ne c) (e -0$ie8ic) i c#8e 0#i -n%>i -n ($iri%:
+ntr'o (i& una din elevele mele traversa strada& condamnand pe cineva $n g6nd. %a $i spunea:
,3ceast femeie este cea mai de(agreabil de pe pm6nt,& i chiar $n acel moment& un motociclist& d$nd
col)ul str(ii& fu c6t pe aci s'o loveasc. %a nu'l condamna& ci 6)c& #$el l# le'e# ier%)rii ?(#l&%-n8
4ivini%#%e#? 8in #ce# 6e0eie l# c#re (e '-n8i(e 0#i -n#in%e:
C)ile -n*ele$ci&nii (&n% #'re#2ile i $line 8e $#ce:
C-n8 6#ci #$el l# le'e# Univer(#l# %re2&ie () %e #%e$*i l# (&r$ri.e: <o%&l vi (e $#re c)
0er'e r)&3 8#r -n re#li%#%e %o%&l 0er'e 2ineA
*e e2emplu& o student $nv)ase c n& e7i(%) $ier8ere -n @n*ele'ere# 4ivin)3 i& ca atare& n&
$&%e# () $i#r8) cee# ce-i #$#r*ine# 8e;#: %a tia c cee# ce #$#ren% er# con(i8er#% $ier8&%3 ori i
(e v# -n#$oi#3 ori &r0# () $ri0e#(c) echiv#len%&l $ier8erii: Cu mul)i ani $n urma& ea pierduse
!IIIJ. %a $mprumutase aceast suma unei rude& care murise fr s men)ione(e $n testament aceast
datorie. 3ceast studenta era plin de amrciune i de m6nie& deoarece nu avea nici o dovad despre
aceast tran(ac)ie. %a se hotra deci& () ne'e #ce#(%) $ier8ere i s ce#r) M000N 8e l# =#nc#
ine$&i.#2il) Univer(#l): %a $ncepu prin a ier%# $e r&8# (#3 pentru c r#nchi&n# i re6&.&l ier%)rii
-nchi8 $or%ile #ce(%ei 2)nci 0in&n#%e:
%a afirma: ?E& ne' #ce#(%) $ier8ere3 c)ci n& e7i(%) $ier8eri -n @n*ele'ere# 4ivin)A rin
&r0#re3 e& n& $o% () $ier8 cei M000N c#re-0i #$#r*in $rin 8re$% 4ivinA ?C-n8 o &# (e -nchi8e3 o
#l%# (e 8e(chi8e i0e8i#%A?
%a locuia $ntr'un apartament dintr'un imobil care urma s se v6nd chiria con)inea o clau(
care stipula c $n ca(ul v6n(rii casei& locatarii erau obligati s se mute $n ;I de (ile. 7rusc&
proprietarul schimb contractele i mari chiriile& din nou. Nedreptatea aprea $n calea ei& dar& de data
aceasta& ea nu se mai tulbura. E# -l 2inec&v>n%) $e $ro$rie%#r i ($&(eE ?4#% 6iin8 c) chiri# (-#
0#ri%3 #ce(%# -n(e#0n) c) e& voi 6i i 0#i 2o'#%)3 $en%r& c) 4&0ne.e& e(%e 2o')*i# 0e#?:
Noi contracte se stabilir conform noii chirii& dar& printr'o eroare providen)ial& clau(a celor
;I de (ile fu omis. 1a pu)in timp dupa aceea& proprietarul avu oca(ia s v6nd casa. *ar& datorita
erorii comise $n noile contracte& locatarii rmaser $n posesia apartamentelor timp de un an. 0irantul
oferi fiecruia !IIJ pentru mutare. Cei mai mul)i chiriai se mutar& trei rmaser& printre care i
doamna despre care v'am vorbit. Trecur dou luni. 0irantul reveni asupra problemei. *e data
aceasta el propuse chiriasei: ,Vreti s accepta)i suma de CDIIJG, +ntr'o strfulgerare& ea se g$ndi: ,+at
cei !IIIJ ai mei., %a $i aminti c spusese prietenilor care locuiau $n aceeai cas: ,Vom actiona
$mpreun dac ni se va vorbi iar de mutare,.
*irec)ia sa era deci s'i consulte prietenii. 3cetia spusera: ,*ac vi s'au oferit rapid CDIIJ&
vi se vor oferi cu siguran) i !IIIJ9,. +ntr'adevr& ea primi un cec de !IIIJ $n schimbul contractului
su. 3ceasta a fost o remarcabil demonstra)ie a 1egii& nedreptatea aparent nefc2nd dec2t s
desc4ida ua pentru aceast reolvare$
3ceasta dovedete c "U E5IS< IE!4E!E i c) #%&nci c-n8 o0&l #c%ione#.)
con6or0 Le'ii ($iri%&#le3 el -i #%r#'e cee# ce-i #$#r*ine 8in #ce(% 0#re !e.ervor #l =inel&i:
?EU -*i voi -n#$oi# #nii 8i(%r&i 8e l)c&(%eA? L)c&(%ele re$re.in%# -n8oielile3 %e0erile3
re(en%i0en%ele i re're%ele 8in -n*ele'ere# o0&l&i: "&0#i #ce(%e '-n8&ri #8ver(e -l $#'&2e(c $e
o0C deoarece:
?"i0eni n&-i 8) o0&l&i cee# ce-i $o#%e 8# el -n(&i3 i ni0eni n&-l li$(e%e 8e cee# ce -i
re6&.) (in'&rA?:
S&n%e0 $e $)0>n% $en%r& # 8ove8i c) E5IS< 4UM"EGEU i $en%r& # ?#8&ce
0#r%&ri# 18ev)r&l&i?C 8#r n& $&%e0 8ove8i c) 4&0ne.e& e7i(%) 8ec>% 6)c>n8 () r)(#r)
1=U"4E"1 8in $en&rie i 4!E<1<E1 8in ne8re$%#%e: ?&ne%i-M# l# -ncerc#reA?3 ($&ne
Cel E%ern: Di ve*i ve8e# c&0 voi 8e(chi8e $en%r& voi c)ile Cer&rilor3 voi r)($>n8i #(&$r#
vo#(%r) 2inec&v>n%)ri3 -nc>% ve*i 6i co$lei%iA? +M#%: IIIE10:,
C1I<OLUL I5 E!FEC< E5!ESIE 4E SI"E S1U L1"UL 4IVI"
?V>n%&l n& $o#%e ()-0i r)%)ce#(c) 2#rc# (#& () (chi02e c&r(&l 8e(%in&l&i 0e&A?
en%r& orice o03 e7i(%) o $er6ec%) e7$re(ie 8e (ine3 e7i(%) &n loc $e c#re %re2&ie ()-l
oc&$e 8o#r el i $e c#re ni0eni #l%cinev# n&-l $o#%e oc&$#A E7i(%) &n l&cr& $e c#re n&0#i el
%re2&ie ()-l 6#c) i c#re n& $o#%e 6i 6)c&% 8e ni0eni #l%cinev#C e(%e 8e(%in&l l&iA
1ce#(%) i8ee $er6ec%)3 0en*in&%) -n @n*ele'ere# 4ivin#3 #(%e#$%) c# o0&l (-o rec&no#(c):
4eo#rece c#$#ci%#%e# i0#'in#*iei e(%e cre#%o#re3 e(%e nece(#r c) o0&l () $erce#$) i8ee#
-n#in%e c) e# () (e $o#%) re#li.#:
Che0#re# ce# 0#i $&%ernic) # o0&l&i () v# re6eri l# l#n&l 4ivin #l vie*ii (#le: .'ar
putea s nu aib nici cea mai vag idee c posed& ad6nc ascuns $n sinea lui& un minunat talent.
Chemarea lui ar trebui s sune aa: ?SI!I< I"FI"I<3 4ESCBI4E C1LE1 E"<!U c)
L1"UL 4IVI" 1L VIEII MELE S SE O1<1 M1"IFES<1A V!E1U c) 9E"IUL =U"
C1!E E5IS< -n MI"E S FIE ELI=E!1<A 1JU<1-M S E!CE CL1! L1"UL
E!FEC<A?
L1"UL E!FEC< CU!I"4E S"<1<E13 =O9I13 IU=I!E1 i E!FEC<1
E5!ESIE 4E SI"E: I#%) cv#8r#%&r# vie*ii c#re-*i #8&ce FE!ICI!E1 E!FEC<A *upa ce
ai fcut aceast chemare& 0#ri (chi02#ri (e $o% $ro8&ce -n vi#*# %#3 deoarece (aproape# %o%i
o#0enii (-#& -n8e$)r%#% 8e l#n&l 4ivin:
Cunosc ca(ul unei persoane care i se prea c un ciclon $i devastase afacerile& dar& prin
aceast cerere& ele se refcur repede& noi i minunate condi)ii $nlocuindu'le pe cele vechi.
E7$re(i# $er6ec%) 8e (ine n& (e v# 0#ni6e(%# niciodat printr-o sarcin ingrata ci va avea
un interes at6t de absorbant& -nc>% -n8e$linire# ei v# $)re# #$ro#$e &n ;oc: Cel c#re (e ini%i#.) -n
18ev)r %ie 8e #(e0eni c#3 $#%r&n.#n8 -n l&0e# n care "umnezeu dirijeaz finantele
abundena necesara acestei perfecte e#presii i va fi la ndem$n% 3stfel& mai multe genii s'au
(batut ani de (ile $n dificultati financiare& c$nd& 8o#r $ron&n*>n8 c& cre8in*) c&v-n%&l3 i'ar fi
eliberat rapid fondurile necesare.
Vre)i un e7e0$l&G *up un curs& un student a venit la mine i mi'a dat un dolar. %l mi'a
spus: ,3m doar NIIJ& dar a)i ofer CJ& fiindca am $ncredere $n puterea cuv$ntului tu i $)i cer s
pronunti cuv$ntul pentru e7$re(i# 0e# $er6ec%) i $en%r& $ro($eri%#%e# 0e#A?:
3m pronun)at,cuv$ntul, i nu l'am mai rev(ut dec6t anul urmtor. %l a sosit $ntr'o (i& fericit&
dupa o reuit deplin& cu un teanc de bancnote. :i'a spus imediat: ,*e $ndat ce ai pronun)at
cuvantul& o situa)ie mi'a fost oferit $ntr'un ora $ndeprtat i m bucur acum de snatate& fericire&
opulen)9,.
/entru o femeie& e2presia perfect poate fi aceea a unei (o*ii re0#rc#2ile3 # &nei 0#0e
i8e#le3 # &nei 'o($o8ine 8e()v>ri%e3 i nu neaprat # &nei c#riere (%r)l&ci%e:
CE!EI 4I!ECII !ECISE DI C1LE1 V1 FI SIML DI LI" 4E SUCCESE:
"& %re2&ie nici ?()-*i re$re.in%i?3 nici () 6or*e.i o i0#'ine3 #%&nci c-n8 ceri c) l#n&l
4ivin ()-*i $)%r&n8) -n $l#n&l con%ien%A
Vei $ri0i 8o#r 6&l'ere 8e in($ir#*ie i -nce$i () ve.i c&0 (e -n8e$line(c l&cr&ri
i0$or%#n%e: I#%) i0#'ine# (#& i8ee# c#rei# %re2&ie ()-i 6i%i #%##% 6)r) (ov)ireA
C-n8 o0&l c#&%) &n #n&0i% l&cr&3 #ce(%# -l v# c#&%) $e el:
*e e7e0$l&E telefonul $l caut pe 7ell9
#rin*ii n& %re2&ie nicio8#%) () i0$&n) c#riere (#& $ro6e(i&ni co$iiilor lorA C&no(c-n8
18ev)r&l ($iri%&#l3 ei #r %re2&i3 c>% 0#i 8evre0e3 8#c) e(%e $o(i2il chi#r -n#in%e 8e n#%ere#
co$il&l&i3 () $ron&n%e c&v-n%&l $en%r& c) l#n&l 4ivin () (e -n8e$line#(c)A
Un %r#%#0en% $ren#%#l ar trebui s fie conceput astfel: ?Fie c) 4&0ne.e& 8in 6iin*# #ce(%&i
co$il () (e e7$ri0e -n 0o8 $er6ec%A Fie c) l#n&l 4ivin $rev).&% $en%r& (&6le%&l ()&3 $en%r&
cor$&l ()&3 $en%r& vii%or&l ()&3 () (e 0#ni6e(%e 8e-# l&n'&l -n%re'ii (#le vie*i3 $en%r& e%erni%#%eA?:
S) Se 6#c) Voi# l&i 4&0ne.e&3 i n& voi# o0&l&iA Di 8&$# 0o8el&l l&i 4&0ne.e&3 i n&
#l o0&l&iA +at porunca pe care o gsim constant $n 7iblie& carte care tratea( despre 8tiin)a .piritului
i care'l -nv)*# $e o0 ()-i eli2ere.e (&6le%&l +(&2con%ien%&l, 8e (cl#vie:
=)%)liile c#re (&n% 8e(cri(e #ici3 (&n% cele $e c#re o0&l le 8&ce con%r# '-n8&rilor releE
?8&0#nii o0&l&i (&n% cei 8in $ro$ri# l&i c#()A?: Orice o0 e(%e c# &n 4#vi8 c#re-l -nvin'e $e
9oli#% +'-n8&l3 -n*ele'ere# 0&ri%or&l&i, c& #;&%or&l &nei $ie%re #l2e +cre8in*),: 1#8#r3 o0&l
%re2&ie () #i2) 'ri;) () n& 6ie $en%r& (ine &n ?(l&;i%or r)&? c#re ()-i -n'ro#$e %#len%&lA
1 "U <E SE!VI 4E 41!U!ILE !IMI<E 4E L1 4UM"EGEU 1<!19E
E4ESE <E!I=ILEA
*eseori <E1M1 E SI"9UL LUC!U C1!E -l IMIE4IC E OM S SE E5!IME
E!FEC<: ?<r#c&l? a $ncurcat chiar geniile9 3cesta ar putea fi depait prin cuv$ntul pronun)at sau
prin ,tratament, in8ivi8&l -i $ier8e #%&nci orice con%iin*# 8e (ine i (i0%e 8o#r c) 8evine &n
0i;loc $rin c#re (e e7$ri0# In%eli'en%# In6ini%): O0&l (e #6l) #%&nci (&2 in($ir#*ie 4ivin#
8irec%#3 6)r) %e#0)3 $lin 8e -ncre8ere3 8eo#rece (i0%e c) 4&0ne.e& 8in 6iin*# l&i e(%e Cel c#re
#c%ione#.):
Bn t6nr asista deseori la cursurile mele cu mama lui. %l m'a rugat s ,pronunt cuv$ntul,
pentru un e7#0en 're&: 1'am sftuit s fac aceast afirma)ie: ?E& (&n% &ni% c& In%eli'en%#
In6ini%)C %i& %o% cee# ce %re2&ie $en%r& e7#0en?C avea cunotin)e e2celente de istorie& dar nu era
sigur de el la matematica. C$nd l'am reva(ut& mi'a spus: ,3m pronun)at cuv$ntul pentru matematica i
am primit cea mai bun not& dar am creut c pot s m bae pe mine nsumi pentru istorie i am
luat o not mediocr,.
ri0e%i -n%o%8e#&n# c>%e &n 2o2#rn#c c-n8 e%i $re# (i'&r 8e %ine3 8eo#rece -*i $&i %o#%#
-ncre8ere# -n $er(on#li%#%e# %# i n& -n ?4&0ne.e& 8in 6iin*# %#?:
5 alt elev $mi ddu acest e7e0$l&E $ntr'o vara& ea fcu o lunga cltorie prin )ri ale cror
limbi nu le cunotea. 5n fiecare clip ea ceru 8irec*ie i $ro%ec%ie 4ivin# i %o%&l (e $e%rec& 8e
0in&ne: 7agajele sale nu se rtcir niciodat& ea gsi cele mai bune hoteluri i peste tot fu e2celent
primit. <eveni la Ne= >or? unde& cunosc6nd engle(a& (e '-n8i c) #$el&l l# #;&%or&l l&i 4&0ne.e&
n&-i 0#i e(%e nece(#r i (e oc&$# 8e %o#%e 6)r) () (e 0#i ro#'e: Totul merse ru vali(ele i'au fost
rtcite din cau(a agita)iei i a de(ordinii. S%&8en%&l $n metafi(ic %re2&ie () (e o2i(n&i#(c) ()
?$r#c%ice $re.en%# l&i 4&0ne.e&? -n 6iec#re cli$#: ?!ec&no#%e-L ori&n8e #i 0er'eA?C aceasta nu
este fr $nsemntate& ni0ic n& e(%e 0#i i0$or%#n%A
Bneori un incident mrunt poate transform o via). <obert -ulton& privind cum fierbea apa $n
ceainic& i'a imaginat un pachebot9
3m va(ut deseori student #0)n>n8 8e0on(%r#*i# $rin re.i(%en*# (#& $en%r& c) 8ore# ()-i
#le#') (in'&r C#le#: -c6nd aa3 el -i li0i%# cre8in*# i o$re# 0#ni6e(%#re#:
?C#ile Mele i n& #le vo#(%reA? poruncete +nteligen)a +nfinit. Tot aa& energiei& fie c este a
vaporilor sau a electricit)ii& $i trebuie &n in(%r&0en% c#re () n& o$&n) nici &n 6el 8e re.i(%en*)3 i#r
o0&l e(%e #ce(% in(%r&0en%:
+n mod constant& .criptura recomand omului s ?(%e# lini%i%?: '6, 7uda, nu te teme1 dar
maine mergi n nt2mpinarea lor, cci ,umneeu va fi cu tine$ <& n& v# %re2&i () l&$*iC 6ii 8e(%in(3
r)0>i lini%i% i con%e0$l) Eli2er#re# $e c#re *i-o 8# 4&0ne.e&3 c#re e(%e c& %ine?:
3m constatat aceasta $n ca(ul doamnei care a primit despgubiri de !IIIJ de la proprietarul
ei c$nd a aplicat le'e# nere.i(%en*ei i # #v&% o cre8in*) 8e ne.8r&ncin#%3 i de asemeni $n ca(ul
celei care i'a c6tigat iubirea brbatului ales ,c$nd orice suferin) a $ncetat,.
Sco$&l (%&8en%&l&i $n metafi(ica e(%e Echili2r&l3 (%)$>nire# 8e (ine: S%)$>nire# 8e (ine
-n(e#0n) $&%ere3 8eo#rece e# 8# &%erii c#re e(%e 4&0ne.e& $o(i2ili%#%e# () #6l&e.e ($re o03
$en%r& # ?#c*ion# con6or0 voin*ei (#le 2&ne?: S%)$>n $e (ine3 (%&8en%&l '-n8e%e li0$e8e i ?i#
r#$i8 8eci.ii 2&ne?E n& $ier8e nicio8#%) oc#.i#:
M#ni# #l%ere#.) vi.i&ne#3 o%r#ve(%e (-n'eleE e# e(%e c#&.# 0&l%or 2oli i 8eci.ii c#re 8&c
l# 8e.#(%re:
3 fost plasat printre $#c#%ele c#$i%#le3 #%>% 8e r)&6)c)%o#re (&n% re#c*iile (#le: S%&8en%&l
-nv)*) c) $n metafi(ica c&v-n%&l $)c#% #re &n (en( 0&l% 0#i l#r' 8ec>% %i# el 8in ce -nv)*#(e
$>n) #%&nci: ?<o% cee# ce e(%e con%r#r -ncre8erii e(%e $)c#%:? El -i 8# (e#0# c) %e#0# i
nelini(%e# (&n% $)c#%e 0or%#le: E(%e cre8in*# inver(#%) i3 $rin i0#'ini 0en%#le 8e6or0#%e3 el i
provoaca e#act situaia de care se teme: M&nc# (# con(%) -n #-i #l&n'# 8&0#nii +-n #6)r)
S&2con%ien%&l&i,: ?C-n8 o0&l n& (e %e0e3 el e(%e $er6ec%A? *ar& aa cum a spus :aeterlin?& ?o0&l
(e %e0e 8e 4&0ne.e&?: 3adar& dup cum a)i citit deja $n capitolele precedente& o0&l n& $o#%e
-nvin'e %e#0# 8ec>% -n6r&n%-n8 %e#0#: C$nd +osif i armata s s'au pregtit s mearg $n
$nt6mpinarea dumanilor c$nt$nd: ?Sl#vi% () 6ie 4&0ne.e&3 c)ci -n8&r#re# S) e(%e ve(nic#A?3 ei i'au
dat seama c dumanii lor se omor6ser $ntre ei i c nu mai aveau cu cine s se lupte.
Cineva a cerut unei doamne s transmita un mesaj unei ter)e persoane. 3ceasta se temea de
acest mesaj& deoarece ra!iunea o sftuia: ,Nu te amesteca $n aceast poveste& i nu te angaja s faci
comisionul., %ra $ncurcat pentru c'i daduse cuv$ntul. 4n sf6rit& ea se hotra s ,$nfrunte leul, i fcu
apel la le'e# $ro%ec%iei 4ivine: %a o $nt6lni pe persoana careia trebuia s'i transmit mesajul& dar
c$nd vru s vorbeasc& aceasta o anun)a: ,/ersoana cutare a prsit oraul,& fapt care facea inutil
mesajul& dat fiind c situa)ia depindea de pre(en)a $n ora a acelei persoane. *at fiind c fusese
pregatit s actione(e ' dar fusese i nere(isten)a& fc6nd apel la legea protectiei *ivine ' ea n'a mai
fost obligat s vorbeasc. Di 8#% 6iin8 c) n&-i er# %e#0)3 (i%&#*i# ne$l)c&%) 8i($#r&:
S%&8en%&l -n%>r.ie &neori 8e0on(%r#*i# ()3 0en*in#n8 i8ee# c) e# e(%e inco0$le%#C ar
trebui s fac aceast afirma)ie: ?In S$iri%&l 4ivin3 %o%&l e(%e $er6ec%3 $rin &r0#re3 8e0on(%r#*i#
0e# e(%e co0$le%#3 0&nc# 0e# $er6ec%)3 c#0in&l 0e& $er6ec%3 ()n#%#%e# 0e# $er6ec%)?: 5rice ar
cere& #ce(%e# (&n% i8ei $er6ec%e3 -nre'i(%r#%e -n @n*ele'ere# 4ivin# i c#re %re2&ie () (e 0#ni6e(%e
?$rin B#r i -n 0o8 $er6ec%?: Trebuie () 0&l*&0e#(c) $en%r& %o% cee# ce # $ri0i% 8e;# -n l#n&l
Invi.i2il i () (e $re')%e#(c) #c%iv () $ri0e#(c) %o#%e #ce(%e# -n l#n&l vi.i2il:
Bna dintre elevele mele avea nevoie de o demonstra)ie pecuniar. 3 venit la mine pentru c
nu'i reuea. ?o#%e c) n& o2i(n&ie%i () %er0ini cee# ce -nce$i i3 (&2con%ien%&l %)& # l&#%
o2icei&l () n& %er0ine nici el:? +c&0 e(%e in%erior&l3 ## i e7%erior&lA, ,3i dreptate& mi'a rspuns
ea& e& -nce$ 8e(eori l&cr&ri $e c#re n& le 0#i %er0in: : $ntorc acas i voi termina ceea ce am
$nceput acum c6teva sptamani sunt sigur c va fi simbolul demonstra)iei mele9, %a $ncepu deci s
lucre(e $n mod contiincios i& $n cur$nd& termin. 1a pu)in timp dupa aceea& banii $i parvenir $n mod
curios. 4n acea lun& so)ul ei primi un salariu dublu. %l $i inform pe patroni& care $i spuser $ns s
pstre(e banii.
C-n8 o0&l cere c& cre8in*)3 $ri0e(%e c& (i'&r#n*)3 $en%r& c) 4&0ne.e& cree#.) c#ile
S#le $ro$riiA
:i s'a pus adeseori aceast intrebare: ?S) ($&ne0 c) cinev# #re 0#i 0&l%e %#len%eC c&0 ()
%ie $e c#re ()-l #le#'#H? Cere)i o direc)ie clara& spuneti:?S$iri% In6ini%3 8#-0i o in8ic#*ie cl#r#A
!evele#.)-0i c&0 %re2&ie () 6ie e7$re(i# 0e# $er6ec%)A 1r#%)-0i c#re e(%e %#len%&l 8e c#re
%re2&ie () 0) (erve(c #c&0A?:
3m $nt6lnit oameni care& brusc& se apucau de ceva nou i re(olvau totul cu competen)a av$nd
pu)ina e2perien) sau chiar deloc.
3firma)i deci: ?E& (&n% -n.e(%r#% $en%r& l#n&l 4ivin #l vie*ii 0eleA?3 i $ro6i%#*i 6)r)
%e#0) 8e oc#.iile c#re (e $re.in%):
3numiti oameni 8#& c& 2&n)voin*#3 8#r n& %i& () $ri0e#(c): Ei re6&.) c#8o&rile3 8in
or'oli&3 (#& 8in 0o%ive ne'#%ive3 6)c>n8 () (ece (&r(ele lor i3 inv#ri#2il (e %re.e(c c) n& 0#i #&
0#re l&cr&:
3stfel& o doamn care druise mul)i bani& primi& la r$ndul ei un dar de mai multe mii de J. *ar
$l refu(& spun6nd c nu are nevoie de bani. 4n scurt timp finan)ele ei se $ncurcar i se tre(i $ndatorat
e2act cu aceast sum.
Trebuie () $ri0e%i c& =U"VOI"1 $>ine# c#re ?vine $e #$#?C 6)r) con(%r-n'ere ()
8#i3 6)r) con(%r-n'ere () $ri0e%i:
Echili2r&l 8in%re # 8# i # $ri0i e7i(%) $er0#nen%3 dei o0&l %re2&ie () 8e# 6)r) '-n8&l
8e # $ri0i: *ar -nc#lc) 1egea 8#c) n& #cce$%) cee# ce i (e o6er): Cci orice 8#r vine 8e l#
4&0ne.e&3 o0&l n& e(%e 8ec>% in(%r&0en%&l l&i:
"& %re2&ie () #i nicio8#%)3 -n cee# ce-l $rive%e $e cel c#re 8)3 &n '-n8 8e $ier8ereA *e
e2emplu& cu cel care mi'a dat un dolar& nu m'am g$ndit: ?S)r0#n&l o03 n& $o#%e ()-i $er0i%) ()-
0i 8e# 8ec>% #ce(% 8ol#r:? E& l-#0 v#.&% 2o'#% i $ro($er3 $ri0in8&-i $#r%e# 8in #2&n8en*): Di
#ce(% '-n8 i-# i #8&(-o: 4#c) n& %ii () $ri0e%i3 %re2&ie () -nve*i3 i () #cce$%i $en%r& c) ## 6#ci
() %#(ne#(c# (&r(eleC #ce(% rol -l $o#%e #ve# chi#r i &n %i02r& $o(%#l c#re vi (e o6er#:
4&0ne.e& -l i&2e(%e $e #cel# c#re %ie () $ri0e#(c)3 l# 6el 8e 0&l% c) $e #cel# c#re %ie ()
8e#:
3m fost adeseori $ntrebat de ce un om se naste bogat i snatos& iar un altul srac i bolnav.
3colo &n8e e7i(%) &n e6ec%3 e7i(%) -n%o%8e#&n# i o c#&.)C h#.#r8&l n& e7i(%):
3ceast $ntrebare $i gsete rspunsul $n le'e# re>nc#rn)rii: O0&l %r)ie%e 0#i 0&l%e vie*i3
0o#re 8e 0#i 0&l%e ori3 -n#in%e 8e # c&no#%e 18ev)r&l c#re-l v# eli2er#:
El e(%e #%r#( 8e )0>n%3 8in c#&.# 8orin*elor (#le ne-n8e$lini%e3 $en%r& #-i $l)%i
8#%oriile (#le J#r0ice3 (#& $en%r& #-i ?-0$lini 8e(%in&l?:
Cel c#re (e n#(%e 2o'#% i ()n#%o( i-# 0en*in&% -n (&2con%ien%3 -n c&r(&l vie*ii (#le
#n%erio#re3 i0#'inile o$&len%ei i ()n#%#%ii: Cel c#re e(%e ()r#c i 2oln#v i-# cre#% i0#'ini #le
2olii i ()r)ciei:
S&2 orice $l#n #r 6i3 o0&l 0#ni6e(%) (&0# %o%#l) # convin'erilor (&2con%ien%&l&i ()&:
Cu toate acestea& n#%ere# i 0o#r%e# (&n% le'i (%#2ili%e 8e o#0eni& deoarece ,plata
pcatului& este moartea,& cderea adamic a contiin)ei& $rin rec&no#%ere# # 8o&) $&%eri +2inele i
r)&l,: O0&l re#li(%3 o0&l ($iri%&#l n& c&no#%e nici n#%ere#3 nici 0o#r%e#A El n& (-# n#(c&% i
n& # 0&ri% nicio8#%)A ?El e7i(%) 8e l# -nce$&% i v# e7i(%) 0ere&A?
3stfel& $rin c&no#%ere# 18ev)r&l&i3 o0&l (e eli2ere#.) 8e le'e# /#r0ei3 8e $#c#% i 8e
0o#r%e i (e 0#ni6e(%) c) o0 cre#% ?8&$# chi$&l i #(e0#n#re# l&i 4&0ne.e&?: %liberarea sa are
loc -n %i0$ ce -i -0$line%e 4e(%in&l3 6)c>n8 () (e $ro8&c) 0#ni6e(%#re# l#n&l&i 4ivin #l vie*ii
(#le: 8i atunci *umne(eu $i va spune: ?E%i 2&n3 cin(%i%3 corec%C #i 6o(% 6i8el -n %o#%e (i%&#*iileC E& %i
le voi 6i7# %o#%e #ce(%e# i vei 6i 6erici% +chi#r -n 0o#r%e, -0$)r%)in8&-%e 8in 2&c&ri# Me#:
C1I<OLUL 5 "E91<II DI 1FI!M1II
?<& vei 8ecl#r# &n l&cr& i el (e v# -n8e$lini:?
?=inele c#re %re2&ie () (e 0#ni6e(%e -n vi#*# &n&i o0 e(%e 8e;# &n 6#$% -0$lini% -n
@n*ele'ere# 4ivin#: El #(%e#$%)3 $en%r& # (e re#li.#3 c) o0&l ()-l rec&no#(c)3 (#& () $ron&n*e
c&v-n%&l $en%r& c) el () (e $o#%) 0#ni6e(%#: *ar trebuie s aib grij& pentru a declara c 8o#r
I8ee# 4ivin# 8e($re 2ine %re2&ie () (e 0#ni6e(%eC pentru c& adeseori& el provoac $rin ?c&vin%ele
(#le in&%ile? eec&l i ne6ericire#:
%ste& deci& 6o#r%e i0$or%#n% S E"U"I CL1! DI CO!EC< CE!E!E1& aa cum am
mai spus $ntr'un capitol precedent.
4#c)-*i 8ore%i o 6#0ilie3 $rie%eni3 o $o.i%ie (oci#l#3 (#& orice #l%cev#3 %re2&ie () ceri
?(elec%i# 4ivin#?:
*e e7e0$l&E ?S$iri% In6ini%3 8e(chi8e c#le# c#re 8&ce l# #8ev)r#%# 0e# 6#0ilie3
#8ev)r#*ii 0ei $rie%eni3 #8ev)r#%# 0e# $o.i%ie (oci#l)A E& I%i 0&l*&0e(c $en%r& c) #ce(%e# (e
0#ni6e(%) 1CUM3 !I" 9!1I1 4IVI"1 i -n%r-&n 0o8 $er6ec%A?:
S6>ri%&l #6ir0#*iei e(%e 8e o i0$or%#n*) c#$i%#l#:
+at dovada: 5 doamn a cerut CIIIJ. -iica s fu victima unui accident i primi o despagubire
de CIIIJ& deci dolarii ceru)i de ea nu'i parvenir $ntr'un ,mod perfect,. Cererea ar fi trebuit s fie
fcut astfel: ?S$iri% In6ini%3 e& I%i 0&l*&0e(c $en%r& c) cei 1000N c#re-0i #$#r*in $rin 8re$%
4ivin ()-0i $#rvin# $rin B#r i -n 0o8 $er6ec%A?:
e 0#(&r) ce (e 8e.vol%) con%iin*# $ro($eri%)*ii3 %re2&ie () $reci.)0 c) (&0ele 8e 2#ni
$e c#re le 8ori0 i c#re ne #$#r*in $rin 8re$% 4ivin3 () ne $#rvin) $rin B#r i -n 0o8 $er6ec%:
*ar e(%e i0$o(i2il () eli2er#0 0#i 0&l% 8ec>% cee# ce cre8e0 $o(i2il3 $en%r& c) -n
'ener#l3 (&n%e0 0#r'ini%i 8e $re%en%iile (&2con%ien%&l&i: <re2&ie () e7%in8e0 #ce(%e $re%en%ii
$en%r& # $&%e# $ri0i 0#i 0&l%: O0&l (e li0i%e#.)3 8e(eori3 -n cererile (#le:
*e e2emplu& un student a cerut @IIJ pentru o dat anume. %l i'a ob)inut& dar& a aflat apoi c
trebuia s fi primit CIIIJ. Totui& $en%r& c) el cer&(e e7#c% (&0# 8e @IIJ& n& i (e 8)8&r) 8ec>%
#%>*i#. ,%i l'au limitat pe .f$ntul din +srael., =o')*i# e(%e o $ro2le0# 8e con%iin*#:
-rance(ii au o legend care ilustrea( acest adevr. Bn om srman mergea pe strada c$nd a
$nt6lnit un cltor care l'a oprit i i'a spus: ,/rietene& vd c eti nenorocit ia acest lingou de aur&
vinde'l i vei fi bogat toata via)a9,. .rmanul& foarte bucuros de acest noroc& duse lingoul acas. $n
scurt timp& el gsi de lucru& i c6tig at6)ia bani& $nc6t nu mai v$ndu lingoul. Trecur anii i el deveni
foarte bogat. +ntr'o (i& el $nt6lni pe drum un om srac: el se opri i $i spuse: ,/rietene& am s')i dau un
lingou de aur& i vn(6ndu'l te vei $mbog)i,. Ceretorul lua lingoul& $l evalua i $i dadu seama c nu
era aur& ci arama.
1#8#r3 $ri0&l 8in%re cei 8oi o#0eni ()r0#ni # 8eveni% 2o'#% $en%r& c) # #v&%
(en%i0en%&l 2o')*iei3 8o#r cre.-n8 c) lin'o&l e(%e 8e #&r:
Orice o0 #re -n (ine# l&i &n lin'o& 8e #&r - e(%e con%iin*# #&r&l&i3 # o$&len%ei3 ce# c#re
#8&ce 2o')*iile -n vi#*# (#:
For0&l-n8 cererile3 %re2&ie () -nce$e*i c& (6>ri%&l3 #8ic)3 () 8ecl#r#*i c) ?#%i $ri0i%
8e;#?: ?In#in%e 8e # 0) che0#3 E& #*i voi r)($&n8eA?
16ir0in8 con%in&&3 cre8in*# (e in(%#le#.) -n (&2con%ien%:
"-#r 6i nece(#r () re$e%#0 o #6ir0#*ie3 8#c) #0 #ve# o cre8in*) $er6ec%)A "& %re2&ie
nici () i0$lori3 nici () $le8e.i3 ci () 0&l*&0e%i con(%#n% $en%r& cee# ce -i $ri0i% 8e;#:
?4e(er%&l (e v# 2&c&r# i v# -n6lori c) &n %r#n8#6ir:? F#$%&l 8e # %e 2&c&r# chi#r #%&nci
c-n8 e%i -n 8e(er% +(%#re# 8e con%iin*#,3 8e(chi8e c#le# $en%r& Eli2er#re:
C&v-n%#re# 8&0inic#l) e(%e -n #cel#i %i0$ o r&'# i o cerere: ?4)-ne no&) #(%).i3 $>ine#
ce# ($re 6iin*)3 i i#r%#-ne no&# 're(elile3 $rec&0 i noi ier%#0 'rei%ilor no(%ri? (e %er0in# c&
l#&8)E ?C)ci #le <#le (&n% 8in%o%8e#&n# i 8e-# $&r&ri3 I0$#r#*i#3 &%ere# i 9lori#: 10in:?
1#8#r3 r&'#ci&ne# e(%e o r&') i o cerere3 o l#&8) i o 0&l*&0ire: Elev&l %re2&ie ()
l&cre.e c& el -n(&i $en%r& # re&i () #;&n'# () cre#8#E ?c& 4&0ne.e& <O<UL ES<E
OSI=IL?:
/are uor $n abstract& dar devine greu c$nd te afli $n dificultate. *e e7e0$l&3 trebuia c o
doamn s fac demonstra)ia pentru o mare (&0# 8e 2#ni $ntr'un anumit %er0en: E# %i# c trebuia
s fac ceva pentru a ob)ine reali(area +c)ci re#li.#re# -n(e#0n) 0#ni6e(%#re,3 i cer& o 8irec*ie:
1a pu)in timp& trecand printr'un maga(in& ea (ri un coupe'papier din email ro(. %a se g$ndi: ?"& #0
&n co&$e-$#$ier ## 8e ele'#n% $en%r& #-0i 8e(chi8e (cri(orile c#re con*in 0&l%e cec&ri:? %a $l
cumpar& 8ei r#*i&ne# -i ($&ne# c) er# o chel%&i#l# ne2&ne#(c#: *ar c$nd $l )inea $n mana& ea #ve#
-n 0in%e i0#'ine# &n&i $lic3 c#re con*ine# &n cec i0$or%#n% i c6teva sptamani mai t6r(iu& ea
primi banii de care avea nevoie. Coupe'papierul de email ro( 6&(e(e $o8&l $e(%e c#re %rec&(e e# c&
cre8in*) #c%iv#:
.unt multe e2emplele despre $&%ere# (&2con%ien%&l&i 'hi8#% 8e cre8in*# #c%iv#:
Bn om petrecea noaptea $ntr'o ferma. -erestrele camerei sale fusesera batute $n cuie i& $n
mijlocul noptii& sim)ind c se sufoca& el merse& prin $ntuneric spre una dintre ferestre. Nereuind s'o
deschida& sparse un geam i dormi apoi foarte bine. 3 doua (i& el $i dadu seama c sparsese un geam
de la bibliotec i c fereastra rmasese $nchis toata noaptea. %l $i procurase o2igenul doar
g$ndindu'se la el.
C$nd un elev $ncepe s fac 8e0on(%r#*ii #le Le'ii S$iri%&#le3 n& %re2&ie nicio8#%) () (e
&i%e -n#$oiE ?Cel c#re n& cre8e3 n& v# $ri0i ni0ic 8e l# 4&0ne.e&A?:
Bn student spuse $ntr'o (i ceva minunat: ?C-n8 cer cev# <#%#l&i Cere(c3 (&n% c#%e'oric i
spun: ?4o#0ne3 n& voi l&# 0#i $&*in 8ec>% #0 cer&%3 ci 0#i 0&l%A? 3stfel& omul nu trebuie s
renunte niciodat: ?4&$# ce #*i 6)c&% ce %re2&i#3 0en*ine%i-v# $o.i%i#A?: Bneori& #ce(%# e(%e
0o0en%&l cel 0#i 8i6icil al demonstra)iei. Cci eti %en%#%3 6)r) -nce%#re3 () #2#n8one.i3 () %e
-n%orci -n %rec&%3 () #i -n8oieli:
S) n& &i%)0 c) ?4&0ne.e& -l #;&%# $e #cel# c#re %ie () #(%e$%e c& r#28#re?:
4e0on(%r#*iile (e 6#c #8e(eori #$ro#$e -n &l%i0# cli$#3 $en%r& c) 8o#r #%&nci o0&l (e
8e(%in8e3 #8ic) anceteaz s raioneze i n acel moment &nteligenta &nfinita poate s actioneze:
?4orin*ele (&02re $ri0e(c &n r)($&n( (&02r&3 (#& -n%>r.ie () (e re#li.e.e:?
5 doamn m $ntreb de ce $i pierde sau $i sparge mereu ochel#rii: 3nali(and& am
descoperit c spunea deseori celorlalti i ei $nsi cu enervare: ?1( vre# () (c#$ 8e ochel#rii #%i#A?:
8i dorin)a ei nerabdatoare se reali(a $n mod violent. 3r fi trebuit s cear o ve8ere $er6ec%)3 dar ea nu
$nregistra -n (&2con%ien% 8ec>% 8orin*# vie 8e # (c#$# 8e ochel#riC de aceea ea ori $i spargea ori $i
pierdea.
4&#li%#%e# #%i%&8inii ($iri%&#le 'enere#.) $ier8erile3 8e$recierile3 aa cum s'a $nt6mplat
doamnei care nu'i aprecia so)ul& sau aceleia care se temea ca'l pierde& ceea ce creea(& $n
subcontient& imaginea pierderilor.
C-n8 (%&8en%&l v# re&i () (e eli2ere.e 8e $ro2le0# () +()-i #r&nce $ov#r#,3 #%&nci v#
o2*ine o 0#ni6e(%#re in(%#n%#nee:
3stfel& o doamn era pe strada $n timpul unei furtuni puternice i v$ntul $i strica umbrela. %a
urma s fac o vi(ita unor oameni pe care nu'i cunotea i $i era jena s apar cu o umbrela rupta. /e
de alt parte& ea nu putea s'o arunce pentru c nu'i apar)inea. +ncurcata& ea e2clama: ?O3 4o#0ne3 #i
'ri;) 8e #ce#(%) &02rel#3 n& %i& ce () 6#cA? 5 clipa dupa aceea& o voce se au(i $n spatele ei :
,*oamn& vreti s va repar umbrelaG,. (Bn mester trecea pe acolo.# %a fu de acord i $i ls umbrela&
care fu reparat $n timp ce ea era $n vi(ita. 1a sf6ritul vi(itei& ea recupera umbrela& care prea c
noua. E7i(%) -n%o%8e#&n#3 l# -n8e0-n# no#(%r)3 &n 0e(%er de umbrele& c-n8 %i0 c&i ()
-ncre8in*)0 umbrela& re($ec%iv (i%&#*i# c#re ne $reoc&$#3 #8ic) -n 0>inile l&i 4&0ne.e&:
O ne'#%ie %re2&ie () 6ie -n%o%8e#&n# &r0#%) 8e o #6ir0#*ie:
T6r(iu& noaptea& am fost chemat la telefon& pentru a trata pe cineva necunoscut. %ra aparent
foarte bolnav. %u am spus: ?"e' #ce#(%) #$#ren*# 8e 2o#l): E# e(%e ire#l# i3 8eci n& (e $o#%e
-nre'i(%r# -n (&2con%ien%&l (#&C #ce(% o0 e(%e o i8ee $er6ec%) -n @n*ele'ere# 4ivin#3 (&2(%#n%#
$&r) e7$ri0-n8 $er6ec%i&ne#:?
3 doua (i& $i era mult mai bine& i a treia (i se ocupa deja de afacerile sale.
In @n*ele'ere# 4ivin#3 n& e7i(%) nici %i0$3 nici ($#%i&3 $rin &r0#re3 c&v-n%&l #%in'e
in(%#n%#ne& 8e(%in#*i# (# i ?n& (e -n%o#rce -n vi8?:
S&n% -n%re2#%) #8e(eori c#re e(%e 8i6eren*# 8in%re i0#'in#*ie i vi.i&ne3 ?# vi.&#li.#? i ?#
vi.ion#?: 1 i0#'in# e(%e &n $roce( 0in%#l '&vern#% 8e r#*i&ne (#& 8e con%ien%: Vi.i&ne# e(%e &n
$roce( ($iri%&#l3 '&vern#% 8e in%&i*ie (#& S&$r#con%ien%: S%&8en%&l $n metafi(ica %re2&ie ()-i
#n%rene.e ($iri%&l $en%r& # $ri0i 6&l'ere 8e in($ir#*ie i $en%r& # re#li.# #ce(%e ?i0#'ini 4ivine?
$rin 8irec*ii cl#re: C$nd un om spune: ?"& 8ore(c 8ec>% cee# ce 4&0ne.e& vre# $en%r& 0ine?3
8orin*ele (#le eron#%e (e %er' 8in con%iin*# (# i M#rele 1rhi%ec%3 4&0ne.e& 8in 6iin*# l&i3 -i 8)
$l#n&ri noi:
l#n&l l&i 4&0ne.e& $en%r& orice o0 8e$)e%e re(%ric*iile r#*i&niiO3 #ce#(%# e(%e
cv#8r#%&r# vie*ii c#re con*ine ()n#%#%e#3 2o')*i#3 i&2ire#3 $er6ec%) e7$re(ie 8e (ine: Cei 0#i
0&l*i o#0eni -i con(%r&ie(c -n i0#'in#*ie o c#(&%#3 #%&nci c-n8 #r %re2&i ()-i con(%r&i#(c# &n
$#l#%A
4#c) (%&8en%&l -nce#rc) () 6or*e.e 8e0on(%r#*i# +$rin r#*ion#0en%,3 el o #8&ce l# $&nc%
.ero: ,Voi grbi lucrurile& spune *umne(eu.?"& %re2&ie #c%ion#% 8ec>% $rin in%&i*ie (#& 8&$#
8irec*ii $ri0i%e i 2ine 8e6ini%eA ?S) cre.i -n 4&0ne.e& i () #(%e$%i c& r#28#re: M#r%&ri(e(%e-I
L&i 8orin*# %# i El o v# -n8e$lini?:
3m va(ut cum 1egea actiona $n condi)ii e2trem de uimitoare. *e e2emplu& o studenta $mi
spuse c are nevoie de CIIJ pentru a doua (i. %ra o datorie de o importan) vitala pe care trebuia s'o
achite. 3m spus ,cuv$ntul, declar$nd c S$iri%&l In6ini% n& -n%>r.ie nicio8#%) i c) #2&n8en*# e(%e
-n%o%8e#&n# l# -n8e0>n): 4n aceeai sear& ea $mi telefona pentru a'mi povesti miracolul. $i venise
ideea s'i e2amine(e actele din seif. .ub documente& ea gsi un bilet nou de CIIJ. -u uimit i $mi
spuse c este sigura c nu l'a pus ea acolo& dat fiind c se uitase deseori prin acele h6rtii. %ste posibil
s fi fost o materiali(are a ideii& aa cum +isus a materiali(at p6inea i petii.
O0&l v# #%in'e (%#8i&l -n c#re ?c&v-n%&l ()& v# 8eveni vi&?3 #8ic) (e v# 0#%eri#li.# -n
#cee#i cli$): ,C6mpurile sunt coapte pentru recolt, i se vor manifesta imediat& ca $n toate
miracolele lui +isus Hristos.
Numele lui Ii(&( Bri(%o( #re o $&%ere 6or0i8#2il#: %l repre(int 18ev)r&l 0#ni6e(%#%:
%1 a declarat: ?Orice ve*i cere <#%#l&i Cere(c3 -n "&0ele Me&3 ve*i $ri0i?:
/ronun)area acestui Nume $l ridic pe student p6n la a patra dimensiune& $n care este eliberat
de toate influen)ele astrale i psihice& devenind ?necon8i*ion#% i #2(ol&% $rec&0 4&0ne.e&3 c#re
e(%e necon8i*ion#% i #2(ol&%?:
3m v(ut multe vindecri miraculoase la cei care spuneau: ?In n&0ele l&i Ii(&( Bri(%o(?:
Ii(&( Bri(%o( este $n acelai timp& $er(o#n) i $rinci$i&C i IISUS ES<E3 -n FII"1
FIEC!UI3 MF"<UI!E1 DI S1LV1!E1 (#:
Ii(&( Bri(%o( 8in 6iin*# in%erio#r# e(%e E&l S&$erior +Sinele, celei 8e-# $#%r# 8i0en(i&ni3
OM-&l 6)c&% 8&$# chi$&l i #(e0)n#re# l&i 4&0ne.e&: E(%e E&l +?EU SU"<?,3 c#re n& c&no#%e
nici eec&l3 nici 2o#l#3 nici (&6erin*#3 c#re n& (-# n)(c&%3 nici n-# 0&ri% vreo8#%): E(%e ?Inviere#
i Vi#*#? 8in 6iin*# 6iec)r&i#A
?"i0eni n& vine l# <#%#l Cere(c 8ec>% $rin Fi&l S)&?& aceasta -n(e#0n) c) 4&0ne.e&3
Univer(#l&l3 #c%ion#n8 -n $l#n&l $#r%ic&l#r3 8evine Bri(%o( -n o0: I#r S6#n%&l 4&h -n(e#0n)
4&0ne.e& -n #c*i&ne:
1(%6el3 .ilnic3 OM-&l 0#ni6e(%) <rini%#%e# <#%#l&i3 # Fi&l&i i # S6-n%&l&i 4&h:
1 '-n8i3 %re2&ie () #%in') $er6ec*i&ne# &nei #r%e: Cel c#re #%in'e #ce#(%) 0)ie(%rie
%re2&ie () #i2) 'ri;) () n& 2ro8e.e $e $-n.# ($iri%&l&i ()& 8ec>% con6or0 c& l#n&l 4ivinC el
2ro8e#.) c& c&lori 0#'ni6ice 8e $&%ere i 8e 8eci.ie3 c& cre8in*# $er6ec%) c) n& $o#%e 6i $&%ere
c#$#2il) ()-i #l%ere.e $er6ec*i&ne#3 tiind c) #ce(%e# (e vor 0#ni6e(%# -n vi#*# (#3 i8e#l&l
8evenin8 #(%6el re#l:
Orice $&%ere e(%e 8#%) o0&l&i +8e '-n8ire# ;&(%), $en%r& # re#li.# Cer&l (#& $e $)0>n%
i #ce(%# e(%e i (co$&l ?Joc&l&i Vie*ii?:
Le'ile (#le S$iri%&#le (&n% C!E4I" 6)r) %e#0)3 "E!EGIS<E"1 i IU=I!E1A
Fie c) 6iec#re 8in%re ci%i%orii no(%ri () 6ie #c&0 eli2er#% 8e cee# ce l-# re*in&% $ri.onier
#ni -n8el&n'#*i3 (e$#r>n8&-l 8e cee# ce-i #$#r*ine3 i 6ie c) el () c&no#(c) 18ev)r&l c#re-l v#
eli2er#? - () 6ie li2er $en%r& #-i -n8e$lini 8e(%in&l3 $en%r& # $rovoc# 0#ni6e(%#re# l#n&l&i
4ivin #l vie*ii (#le3 S)n#%#%e#3 =o')*i#3 I&2ire# i $er6ec%) E7$re(ie 8e (ineA
?S) 6i%i %r#n(6or0#*i $rin re-nnoire# 6iin*ei vo#(%reA?
"E91<IILE DI 1FI!M1IILE
en%r& ro($eri%#%e
4&0ne.e& e(%e 2o')*i# 0e# in6#ili2il) i (&0e 0#ri 8e 2#ni -0i $#rvin r#$i8 $rin B#r i
0i;lo#ce $er6ec%eA
en%r& Con8i*ii 1r0onio#(e
Orice $l#n $e c#re <#%#l Cere(c n& l-# conce$&% (e v# 8e.#'re'# i (e v# ri(i$i $en%r& #
(e $&%e# 0#ni6e(%# l#n&l 4ivin:
"&0#i cee# ce e(%e #8ev)r#% 8e l# 4&0ne.e& e(%e #8ev)r#% -n 0ine3 c)ci EU DI
4UM"EGEU SU"<EM U"1:
I&2ire# 4ivin) 8e.#'re') i ri(i$e%e #c&0 orice 8i(cor8#n*) 8in ($iri%&l 0e&3 8in
cor$&l 0e&3 8in #6#cerile 0ele: I&2ire# 4ivin# e(%e cel 0#i $&%ernic chi0i(% 8in Univer( i
8i.olv) %o% cee# ce n& e(%e 4&0ne.e&A
en%r& Cre8in*)
C&0 E& +(&6le%&l, (&n% Un# c& 4&0ne.e& +S$iri%&l,3 E& (&n% Un# c& 2inele Me&3 c)ci
4&0ne.e& e(%e -n #cel#i %i0$ 4on#%or&l i 4#r&l: E& n& $o% (e$#r# 4on#%or&l 8e 4#r:
en%r& S)n#%#%e
I&2ire# 4ivin) &0$le con%iin*# 0e# c& ()n#%#%e i 6iec#re cel&l) # cor$&l&i 0e&3 c&
LUMI":
en%r& Ve8ere
Ochii 0ei (&n% ochii l&i 4&0ne.e&3 e& v)8 c& ochii S$iri%&l&i: V)8 cl#r C#le# 8e(chi()A
"U E5IS< O=S<1COL -n 4!UMUL MEUA V)8 cl#r l#n&l $er6ec%:
en%r& 4irec*ii
S&n% 4ivin (en(i2il l# 8irec*iile 0ele in%&i%ive i #(c&l% i0e8i#% 8e Voin*# <#3 4o#0neA
en%r& 1&.
Urechile 0ele (&n% &rechile l&i 4&0ne.e&3 #&8 c& &rechile ini0ii i #le S$iri%&l&i: S&n%
nere.i(%en% i '#%# () 0) l#( con8&(: E& #&8:
en%r& L&cr&
10 0&l% 8e l&cr&: L-#0 $ri0i% -n 0o8 4ivin: E& l&cre. c#% $o% 0#i 2ine3 i (&n% 6o#r%e
2ine $l#%i%:
en%r& # 6i li2er 8e orice (cl#vie
1r&nc $ov#r# 0e# $e &0erii l&i Bri(%o( c#re e(%e -n 0ine i #v#n(e.3 li2erA