Sunteți pe pagina 1din 107

LEGE Nr.

31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicat


Legea societilor
Text n vigoare ncepnd cu data de 1 februarie 2014
REL!"T#R$ %#&'(! )E !(*#R&T!%+ (E&,
Text actuali-at prin produsul infor.atic legislativ LE/ E/'ERT n ba-a actelor nor.ative .odificatoare0
publicate n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea !0 pn la 1 noie.brie 20112
Act de baz
#B: Legea nr2 11314400 republicat n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea !0 nr2 1055 din 16 noie.brie
2004
Acte modificatoare
#M1: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 423200899
#M2: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1143200899
#M3: Legea nr2 10232008
#M4: Legea nr2 :832005
#M5: Legea nr2 15432005
#M6: Legea nr2 44132005
#M7: Legea nr2 81532005
#M8: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 13200699
#M9: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 :232006
#M10: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 823200:
#M11: Legea nr2 2:43200:
#M12: Legea nr2 ::32004
#M13: Legea nr2 2663200499
#M14: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1153200499
#M15: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 253201099
#M16: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4132010
#M17: Legea nr2 :43201099
#M18: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 8432010
#M19: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 :83201099
#M20: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010
#M21: Legea nr2 20232010
#M22: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1632011
#M23: Legea nr2 6132011
#M24: #rdonana 7uvernului nr2 13201299
#M25: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 232012
#M26: Legea nr2 6532012
#M27: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1232012
#M28: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4432012
#M29: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4632012
#M30: Legea nr2 1:632012
#M31: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 432011
#M32: Legea nr2 28832011
#M33: #rdonana 7uvernului nr2 243201199
#M34: #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4132011990 declarat neconstituional prin )eci-ia %urii
%onstituionale nr2 44632011 ;#M35<
#M35: )eci-ia %urii %onstituionale nr2 44632011
ctele nor.ative .arcate cu dou asteriscuri ;99< se refer la derogri de la Legea nr2 11314400
republicat0 sau conin .odificri efectuate asupra acestor derogri2
&odificrile =i co.pletrile efectuate prin actele nor.ative enu.erate .ai sus sunt scrise cu font italic2
>n faa fiecrei .odificri sau co.pletri este indicat actul nor.ativ care a efectuat .odificarea sau
co.pletarea respectiv0 n for.a #M10 #M2 etc2
#CIN
NOTE:
1. Titlul actului nor.ativ a fost .odificat confor. art2 1: pct2 1 din Legea nr2 6532012 ;#M26<2
2. >n textul actuali-at0 toate su.ele expri.ate anterior n lei vec?i au fost transfor.ate n lei noi2
#B
TITLL I
Dispoziii generale
#M26
!RT. 1
;1< >n vederea desf=urrii de activiti cu scop lucrativ0 persoanele fi-ice =i persoanele @uridice se pot
asocia =i pot constitui societi cu personalitate @uridic0 cu respectarea dispo-iiilor pre-entei legi2
;2< Aocietile prev-ute la alin2 ;1< cu sediul n Ro.nia sunt persoane @uridice ro.ne2
#M26
!RT. "
)ac prin lege nu se prevede altfel0 societile cu personalitate @uridic se constituie n una dintre
ur.toarele for.e$ #B a# $ocietate %n nume colecti&' b# $ocietate %n comandit $impl' c# $ocietate pe
ac(iuni' d# $ocietate %n comandit pe ac(iuni )i e# $ocietate cu r$pundere limitat.
!RT. 3
*1# +bli,a(iile $ociale $unt ,arantate cu patrimoniul $ocial.
*"# !$ocia(ii %n $ocietatea %n nume colecti& )i a$ocia(ii comandita(i %n $ocietatea %n comandit $impl $au
%n comandit pe ac(iuni r$pund nelimitat )i $olidar pentru obli,a(iile $ociale. -reditorii $ociet(ii $e &or
%ndrepta mai %nt.i %mpotri&a ace$teia pentru obli,a(iile ei )i/ numai dac $ocietatea nu le plte)te %n termen
de cel mult 10 1ile de la data punerii %n %nt.r1iere/ $e &or putea %ndrepta %mpotri&a ace$tor a$ocia(i.
*3# !c(ionarii/ a$ocia(ii comanditari/ precum )i a$ocia(ii %n $ocietatea cu r$pundere limitat r$pund
numai p.n la concuren(a capitalului $ocial $ub$cri$.
#M26
!RT. 2
Aocietatea cu personalitate @uridic va avea cel puin 2 asociai0 n afar de ca-ul n care legea prevede
altfel2
#B
TITLL II
Constitirea so!iet"ilor
-!3. 1
#!tl !onstitti$ al so!iet"ii
!RT. 0
*1# 4ocietatea %n nume colecti& $au %n comandit $impl $e con$tituie prin contract de $ocietate/ iar
$ocietatea pe ac(iuni/ %n comandit pe ac(iuni $au cu r$pundere limitat $e con$tituie prin contract de
$ocietate )i $tatut.
*"# 4ocietatea cu r$pundere limitat $e poate con$titui )i prin actul de &oin( al unei $in,ure per$oane.
5n ace$t ca1 $e %ntocme)te numai $tatutul.
*3# -ontractul de $ocietate )i $tatutul pot 6i %nc7eiate $ub 6orma unui %n$cri$ unic/ denumit act con$tituti&.
*2# -.nd $e %nc7eie numai contract de $ocietate $au numai $tatut/ ace$tea pot 6i denumite/ de
a$emenea/ act con$tituti&. 5n cuprin$ul pre1entei le,i/ denumirea act con$tituti& de$emnea1 at.t %n$cri$ul
unic/ c.t )i contractul de $ocietate )i8$au $tatutul $ociet(ii.
*0# 5n ca1urile %n care contractul de $ocietate )i $tatutul con$tituie acte di$tincte/ ace$ta din urm &a
cuprinde datele de identi6icare a a$ocia(ilor )i clau1e re,lement.nd or,ani1area/ 6unc(ionarea )i
de$6)urarea acti&it(ii $ociet(ii.
*6# !ctul con$tituti& $e %nc7eie $ub $emntur pri&at/ $e $emnea1 de to(i a$ocia(ii $au/ %n ca1 de
$ub$crip(ie public/ de 6ondatori. 9orma autentic a actului con$tituti& e$te obli,atorie atunci c.nd:
#M23
a< printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl un i.obilB
#B
b# $e con$tituie o $ocietate %n nume colecti& $au %n comandit $impl'
c# $ocietatea pe ac(iuni $e con$tituie prin $ub$crip(ie public.
*:# !ctul con$tituti& dob.nde)te dat cert )i prin depunerea la o6iciul re,i$trului comer(ului.
!RT. 6
*1# 4emnatarii actului con$tituti&/ precum )i per$oanele care au un rol determinant %n con$tituirea
$ociet(ii $unt con$idera(i 6ondatori.
#M30
;2< (u pot fi fondatori persoanele care0 potrivit legii0 sunt incapabile ori care au fost conda.nate pentru
infraciuni contra patri.oniului prin nesocotirea ncrederii0 infraciuni de corupie0 delapidare0 infraciuni de
fals n nscrisuri0 eva-iune fiscal0 infraciuni prev-ute de Legea nr2 58532002 pentru prevenirea =i
sancionarea splrii banilor0 precu. =i pentru instituirea unor .suri de prevenire =i co.batere a finanrii
actelor de teroris.0 republicat0 sau pentru infraciunile prev-ute de pre-enta lege2
#B
!RT. :
!ctul con$tituti& al $ociet(ii %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat &a
cuprinde:
#M6
a< datele de identificare a asociailorB la societatea n co.andit si.pl se vor arta =i asociaii
co.anditaiB
b< for.a0 denu.irea =i sediul socialB
#B
c# obiectul de acti&itate al $ociet(ii/ cu preci1area domeniului )i a acti&it(ii principale'
#M6
d< capitalul social0 cu .enionarea aportului fiecrui asociat0 n nu.erar sau n natur0 valoarea aportului
n natur =i .odul evalurii2 La societile cu rspundere li.itat se vor preci-a nu.rul =i valoarea
no.inal a prilor sociale0 precu. =i nu.rul prilor sociale atribuite fiecrui asociat pentru aportul suB
e< asociaii care repre-int =i ad.inistrea- societatea sau ad.inistratorii neasociai0 datele lor de
identificare0 puterile ce li sCau conferit =i dac ei ur.ea- s le exercite .preun sau separatB
#M9
eD1< n ca-ul societilor cu rspundere li.itat0 dac sunt nu.ii cen-ori sau auditor financiar0 datele de
identificare ale pri.ilor cen-ori0 respectiv ale pri.ului auditor financiarB
#B
6# partea 6iecrui a$ociat la bene6icii )i la pierderi'
,# $ediile $ecundare ; $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte a$emenea unit(i 6r per$onalitate
<uridic ;/ atunci c.nd $e %n6iin(ea1 o dat cu $ocietatea/ $au condi(iile pentru %n6iin(area lor ulterioar/ dac
$e are %n &edere o atare %n6iin(are'
7# durata $ociet(ii'
i# modul de di1ol&are )i de lic7idare a $ociet(ii.
!RT. =
!ctul con$tituti& al $ociet(ii pe ac(iuni $au %n comandit pe ac(iuni &a cuprinde:
#M6
a< datele de identificare a fondatorilorB la societatea n co.andit pe aciuni vor fi .enionai =i asociaii
co.anditaiB
b< for.a0 denu.irea =i sediul socialB
#B
c# obiectul de acti&itate al $ociet(ii/ cu preci1area domeniului )i a acti&it(ii principale'
#M6
d< capitalul social subscris =i cel vrsat =i0 n ca-ul n care societatea are un capital autori-at0 cuantu.ul
acestuiaB
e< natura =i valoarea bunurilor constituite ca aport n natur0 nu.rul de aciuni acordate pentru acestea
=i nu.ele sau0 dup ca-0 denu.irea persoanei care leCa adus ca aportB
f< nu.rul =i valoarea no.inal a aciunilor0 cu specificarea dac sunt no.inative sau la purttorB
fD1< dac sunt .ai .ulte categorii de aciuni0 nu.rul0 valoarea no.inal =i drepturile conferite fiecrei
categorii de aciuniB
fD2< orice restricie cu privire la transferul de aciuniB
g< datele de identificare a pri.ilor .e.bri ai consiliului de ad.inistraie0 respectiv a pri.ilor .e.bri ai
consiliului de supraveg?ereB
#M12
gD1< puterile conferite ad.inistratorilor =i0 dup ca-0 directorilor0 respectiv .e.brilor directoratului0 =i
dac ei ur.ea- s le exercite .preun sau separatB
#M6
?< datele de identificare a pri.ilor cen-ori sau a pri.ului auditor financiarB
i< clau-e privind conducerea0 ad.inistrarea0 funcionarea =i controlul gestiunii societii de ctre
organele statutare0 nu.rul .e.brilor consiliului de ad.inistraie sau .odul de stabilire a acestui nu.rB
#M12
iD1< 999 brogat
#B
<# durata $ociet(ii'
># modul de di$tribuire a bene6iciilor )i de $uportare a pierderilor'
l# $ediile $ecundare ; $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte a$emenea unit(i 6r per$onalitate
<uridic ;/ atunci c.nd $e %n6iin(ea1 o dat cu $ocietatea/ $au condi(iile pentru %n6iin(area lor ulterioar/ dac
$e are %n &edere o atare %n6iin(are'
#M6
.< orice avanta@ special acordat0 n .o.entul nfiinrii societii sau pn n .o.entul n care
societatea este autori-at s =i nceap activitatea0 oricrei persoane care a participat la constituirea
societii ori la tran-acii conducnd la acordarea autori-aiei n cau-0 precu. =i identitatea beneficiarilor
unor astfel de avanta@eB
n< nu.rul aciunilor co.anditarilor n societatea n co.andit pe aciuniB
o< cuantu.ul total sau cel puin esti.ativ al tuturor c?eltuielilor pentru constituireB
#B
p# modul de di1ol&are )i de lic7idare a $ociet(ii.
#M6
!RT. =?1
)atele de identificare prev-ute la art2 6 lit2 a<0 e< =i eD1<0 respectiv la art2 : lit2 a<0 g< =i ?<0 includ$
a< pentru persoanele fi-ice$ nu.ele0 prenu.ele0 codul nu.eric personal =i0 dac este ca-ul0 ec?ivalentul
acestuia0 potrivit legislaiei naionale aplicabile0 locul =i data na=terii0 do.iciliul =i ceteniaB
b< pentru persoanele @uridice$ denu.irea0 sediul0 naionalitatea0 nu.rul de nregistrare n registrul
co.erului sau codul unic de nregistrare0 potrivit legii naionale aplicabile2
#M6
!RT. 9*#
;1< Aocietatea pe aciuni se constituie prin subscriere integral =i si.ultan a capitalului social de ctre
se.natarii actului constitutiv sau prin subscripie public2
;2< >n ca-ul unei subscrieri integrale =i si.ultane a capitalului social de ctre toi se.natarii actului
constitutiv0 capitalul social vrsat la constituire nu va putea fi .ai .ic de 10E din cel subscris2 )iferena de
capital social subscris va fi vrsat$
a< pentru aciunile e.ise pentru un aport n nu.erar0 n ter.en de 12 luni de la data n.atriculrii
societiiB
b< pentru aciunile e.ise pentru un aport n natur0 n ter.en de cel .ult 2 ani de la data n.atriculrii2
#CIN
*) %onfor. art2 240D10 alin2 ;5< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320050 cu .odificrile
ulterioare0 dispo-iiile art2 4 alin2 ;2< din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 nu se aplic n ca-ul bnciiCpunte2
#M6
!RT. 9?1
Aocietatea n nu.e colectiv0 societatea n co.andit si.pl =i societatea cu rspundere li.itat sunt
obligate s verse integral la data constituirii capitalul social subscris2
#M6
!RT. 10*#
;1< %apitalul social al societii pe aciuni sau al societii n co.andit pe aciuni nu poate fi .ai .ic de
402000 lei2 7uvernul va putea .odifica0 cel .ult o dat la 2 ani0 valoarea .ini. a capitalului social0 innd
sea.a de rata de sc?i.b0 astfel nct acest cuantu. s repre-inte ec?ivalentul n lei al su.ei de 282000
euro2
#M26
;2< %u excepia ca-ului n care societatea este transfor.at ntrCo societate de alt for.0 capitalul
social al societilor prev-ute la alin2 ;1< nu poate fi redus sub .ini.ul legal dect dac valoarea sa este
adus la un nivel cel puin egal cu .ini.ul legal prin adoptarea unei ?otrri de .a@orare de capital n
acela=i ti.p cu ?otrrea de reducere a capitalului2 >n ca-ul nclcrii acestor dispo-iii0 orice persoan
interesat se poate adresa instanei pentru a cere di-olvarea societii2 Aocietatea nu va fi di-olvat dac0
pn la r.nerea definitiv a ?otrrii @udectore=ti de di-olvare0 capitalul social este adus la valoarea
.ini.ului legal prev-ut de pre-enta lege2
;1< (u.rul acionarilor n societatea pe aciuni nu poate fi .ai .ic de 22 >n ca-ul n care societatea are
.ai puin de 2 acionari pe o perioad .ai lung de 4 luni0 orice persoan interesat poate solicita instanei
di-olvarea societii2 Aocietatea nu va fi di-olvat dac0 pn la r.nerea definitiv a ?otrrii
@udectore=ti de di-olvare0 nu.rul .ini. de acionari prev-ut de pre-enta lege este reconstituit2
#CIN
*) 1. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !! din Legea nr2 10232008 ;#M3<0 cu .odificrile ulterioare2
#M3
FRT2 !!
;1< >n ter.en de un an de la data intrrii n vigoare a pre-entei legi0 societile pe aciuni =i societile n
co.andit pe aciuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prev-ute la pct2 1 al art2 ! au
obligaia .a@orrii0 potrivit legii0 a capitalului social la o valoare de .ini.u. 282000 euro0 n ec?ivalent lei0
calculat la cursul de sc?i.b co.unicat de Ganca (aional a Ro.niei la data subscrierii2
;2< )e la data expirrii ter.enului prev-ut la alin2 ;1<0 #ficiul (aional al Registrului %o.erului va
solicita tribunalelor di-olvarea societilor pe aciuni =i a societilor n co.andit pe aciuni care nu =iCau
ndeplinit obligaia de .a@orare a capitalului social n li.ita prev-ut de lege2
#M7
;2D1< &a@orarea capitalului social se va putea face pn la data de 11 ianuarie 2006 =i prin utili-area
re-ervelor0 cu excepia re-ervelor legale0 precu. =i a beneficiilor =i a pri.elor legate de capital0 inclusiv a
diferenei favorabile din reevaluarea patri.oniului social ori n alte .odaliti per.ise de lege2F
#CIN
2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 240D10 alin2 ;1< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2
44320050 cu .odificrile ulterioare2
#M24
FRT2 240D10
;1< 'rin derogare de la prevederile art2 10 alin2 ;1< din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 bancaCpunte se constituie ca societate pe aciuni cu acionar unic *ondul de
garantare a depo-itelor n siste.ul bancar2 >ndeplinirea de ctre *ondul de garantare a depo-itelor n
siste.ul bancar a criteriilor prev-ute la art2 25 alin2 ;1< este pre-u.at2F
#M6
!RT. 11
;1< %apitalul social al unei societi cu rspundere li.itat nu poate fi .ai .ic de 200 lei =i se divide n
pri sociale egale0 care nu pot fi .ai .ici de 10 lei2
#B
*"# 3r(ile $ociale nu pot 6i repre1entate prin titluri ne,ociabile.
!RT. 1"
5n $ocietatea cu r$pundere limitat/ numrul a$ocia(ilor nu poate 6i mai mare de 00.
!RT. 13
*1# 5n ca1ul %n care/ %ntr;o $ocietate cu r$pundere limitat/ pr(ile $ociale $unt ale unei $in,ure
per$oane/ acea$ta/ %n calitate de a$ociat unic/ are drepturile )i obli,a(iile ce re&in/ potri&it pre1entei le,i/
adunrii ,enerale a a$ocia(ilor.
*"# @ac a$ociatul unic e$te admini$trator/ %i re&in )i obli,a(iile pre&1ute de le,e pentru acea$t calitate.
*3# 5n $ocietatea care $e %n6iin(ea1 de ctre un a$ociat unic/ &aloarea aportului %n natur &a 6i $tabilit pe
ba1a unei eAperti1e de $pecialitate.
!RT. 12
*1# + per$oan 6i1ic $au o per$oan <uridic nu poate 6i a$ociat unic dec.t %ntr;o $in,ur $ocietate cu
r$pundere limitat.
*"# + $ocietate cu r$pundere limitat nu poate a&ea ca a$ociat unic o alt $ocietate cu r$pundere
limitat/ alctuit dintr;o $in,ur per$oan.
*3# 5n ca1 de %nclcare a pre&ederilor alin. *1# )i *"#/ $tatul/ prin Bini$terul 9inan(elor 3ublice/ precum )i
orice per$oan intere$at poate cere di1ol&area pe cale <udectorea$c a unei $ociet(i a$t6el con$tituit.
*2# 3e ba1a 7otr.rii de di1ol&are/ lic7idarea $e &a 6ace %n condi(iile pre&1ute de pre1enta le,e pentru
$ociet(ile cu r$pundere limitat.
!RT. 10
-ontractele %ntre $ocietatea cu r$pundere limitat )i per$oana 6i1ic $au per$oana <uridic/ a$ociat unic
al celei dint.i/ $e %nc7eie %n 6orm $cri$/ $ub $anc(iunea nulit(ii ab$olute.
!RT. 16
*1# !porturile %n numerar $unt obli,atorii la con$tituirea oricrei 6orme de $ocietate.
#M6
;2< porturile n natur trebuie s fie evaluabile din punct de vedere econo.ic2 Ele sunt ad.ise la toate
for.ele de societate =i sunt vrsate prin transferarea drepturilor corespun-toare =i prin predarea efectiv
ctre societate a bunurilor aflate n stare de utili-are2
;1< porturile n creane au regi.ul @uridic al aporturilor n natur0 nefiind ad.ise la societile pe aciuni
care se constituie prin subscripie public =i nici la societile n co.andit pe aciuni =i societile cu
rspundere li.itat2 porturile n creane sunt liberate0 potrivit art2 :42
;4< 'restaiile n .unc sau servicii nu pot constitui aport la for.area ori la .a@orarea capitalului social2
#B
*0# !$ocia(ii %n $ocietatea %n nume colecti& )i a$ocia(ii comandita(i $e pot obli,a la pre$ta(ii %n munc cu
titlu de aport $ocial/ dar care nu pot con$titui aport la 6ormarea $au la ma<orarea capitalului $ocial. 5n
$c7imbul ace$tui aport/ a$ocia(ii au dreptul $ participe/ potri&it actului con$tituti&/ la %mpr(irea bene6iciilor
)i a acti&ului $ocial/ rm.n.nd/ totodat/ obli,a(i $ participe la pierderi.
#M18
!RT. 1:
;1< La autentificarea actului constitutiv n ca-urile prev-ute la art2 8 sau0 dup ca-0 la darea de dat
cert a acestuia se va pre-enta dovada eliberat de oficiul registrului co.erului privind disponibilitatea =i
re-ervarea fir.ei =i declaraia pe propria rspundere privind deinerea calitii de asociat unic ntrCo singur
societate cu rspundere li.itat2
;2< (otarul public va refu-a autentificarea actului constitutiv sau0 dup ca-0 persoana care d dat cert
va refu-a operaiunile solicitate0 dac din docu.entaia pre-entat re-ult c nu sunt ndeplinite condiiile
prev-ute la alin2 ;1<2
;1< La n.atricularea societii =i la sc?i.barea sediului social se va pre-enta la sediul oficiului
registrului co.erului$
a< docu.entul care atest dreptul de folosin asupra spaiului cu destinaie de sediu social nregistrat la
organul fiscal din cadrul geniei (aionale de d.inistrare *iscal n a crui circu.scripie se situea-
i.obilul cu destinaie de sediu socialB
b< un certificat e.is de organul fiscal prev-ut la lit2 a<0 care certific faptul c pentru i.obilul cu
destinaie de sediu social nu a fost nregistrat un alt docu.ent ce atest cedarea dreptului de folosin
asupra aceluia=i i.obil0 cu titlu oneros sau gratuit0 ori existena altor contracte prin care sCa cedat dreptul
de folosin asupra aceluia=i i.obil0 dup ca-B
c< n ca-ul n care din certificatul e.is potrivit lit2 b< re-ult c sunt de@a nregistrate la organul fiscal alte
docu.ente care atest cedarea dreptului de folosin asupra aceluia=i i.obil cu destinaie de sediu social0
o declaraie pe propria rspundere n for. autentic privind respectarea condiiilor referitoare la sediul
social0 prev-ute la alin2 ;4<2
;4< La acela=i sediu vor putea funciona .ai .ulte societi nu.ai dac i.obilul0 prin structura lui =i
suprafaa sa util0 per.ite funcionarea .ai .ultor societi n ncperi diferite sau n spaii distinct
parta@ate2 (u.rul societilor ce funcionea- ntrCun i.obil nu poate dep=i nu.rul de ncperi sau
spaii distincte obinute prin parta@are2
;8< !nfor.aiile privind calitatea de asociat unic =i ndeplinirea condiiilor privind sediul social se
nregistrea- n registrul co.erului pe c?eltuiala solicitantului2
#B
-!3. "
%or&alit"i spe!i'i!e pentr !onstitirea so!iet"ii pe a!ini prin s(s!ripie p(li!"
#M6
!RT. 1=
;1< %nd societatea pe aciuni se constituie prin subscripie public0 fondatorii vor ntoc.i un prospect de
e.isiune0 care va cuprinde datele prev-ute la art2 :0 cu excepia celor privind pe ad.inistratori =i directori0
respectiv pe .e.brii directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere0 precu. =i pe cen-ori sau0 dup ca-0
pe auditorul financiar0 =i n care se va stabili data nc?iderii subscripiei2
#B
*"# 3ro$pectul de emi$iune $emnat de 6ondatori %n 6orm autentic &a trebui depu$/ %nainte de publicare/
la o6iciul re,i$trului comer(ului din <ude(ul %n care $e &a $tabili $ediul $ociet(ii.
*3# Cudectorul dele,at la o6iciul re,i$trului comer(ului/ con$tat.nd %ndeplinirea condi(iilor de la alin. *1# )i
*"#/ &a autori1a publicarea pro$pectului de emi$iune.
*2# 3ro$pectele de emi$iune care nu cuprind toate men(iunile $unt nule. 4ub$criitorul nu &a putea in&oca
acea$t nulitate/ dac a luat parte la adunarea con$tituti& $au dac a eAercitat drepturile )i %ndatoririle de
ac(ionar.
!RT. 19
*1# 4ub$crierile de ac(iuni $e &or 6ace pe unul $au pe mai multe eAemplare ale pro$pectului de emi$iune
al 6ondatorilor/ &i1ate de <udectorul dele,at.
*"# 4ub$crierea &a cuprinde: numele )i prenumele $au denumirea/ domiciliul ori $ediul $ub$criitorului'
numrul/ %n litere/ al ac(iunilor $ub$cri$e' data $ub$crierii )i declara(ia eApre$ c $ub$criitorul cunoa)te )i
accept pro$pectul de emi$iune.
*3# 3articiprile la bene6iciile $ociet(ii/ re1er&ate de 6ondatori %n 6olo$ul lor/ de)i acceptate de $ub$criitori/
nu au e6ect dec.t dac &or 6i aprobate de adunarea con$tituti&.
!RT. "0
-el mai t.r1iu %n termen de 10 1ile de la data %nc7iderii $ub$crierii/ 6ondatorii &or con&oca adunarea
con$tituti&/ printr;o %n)tiin(are publicat %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ )i %n dou 1iare cu
lar, r$p.ndire/ cu 10 1ile %nainte de data 6iAat pentru adunare. 5n)tiin(area &a cuprinde locul )i data
adunrii/ care nu poate dep)i dou luni de la data %nc7iderii $ub$crierii/ )i preci1area problemelor care &or
6ace obiectul di$cu(iilor.
!RT. "1
*1# 4ocietatea $e poate con$titui numai dac %ntre,ul capital $ocial a 6o$t $ub$cri$ )i 6iecare acceptant a
&r$at %n numerar <umtate din &aloarea ac(iunilor $ub$cri$e la -a$a de Economii )i -on$emna(iuni ;
-.E.-. ; 4.!. ori la o banc $au la una dintre unit(ile ace$tora. Re$tul din capitalul $ocial $ub$cri$ &a trebui
&r$at %n termen de 1" luni de la %nmatriculare.
*"# !c(iunile ce repre1int aporturi %n natur &or trebui acoperite inte,ral.
!RT. ""
@ac $ub$crierile publice dep)e$c capitalul $ocial pre&1ut %n pro$pectul de emi$iune $au $unt mai mici
dec.t ace$ta/ 6ondatorii $unt obli,a(i $ $upun aprobrii adunrii con$tituti&e ma<orarea $au/ dup ca1/
reducerea capitalului $ocial la ni&elul $ub$crip(iei.
!RT. "3
*1# 9ondatorii $unt obli,a(i $ %ntocmea$c o li$t a celor care/ accept.nd $ub$crip(ia/ au dreptul $
participe la adunarea con$tituti&/ cu men(ionarea numrului ac(iunilor 6iecruia.
*"# !cea$t li$t &a 6i a6i)at la locul unde $e &a (ine adunarea/ cu cel pu(in 0 1ile %nainte de adunare.
!RT. "2
*1# !dunarea ale,e un pre)edinte )i doi $au mai mul(i $ecretari. 3articiparea acceptan(ilor $e &a con$tata
prin li$te de pre1en(/ $emnate de 6iecare dintre ei )i &i1ate de pre)edinte )i de unul dintre $ecretari.
*"# +ricare acceptant are dreptul $ 6ac ob$er&a(ii a$upra li$tei a6i)ate de 6ondatori/ %nainte de a $e intra
%n ordinea de 1i a adunrii/ care &a decide a$upra ob$er&a(iilor.
!RT. "0
*1# 5n adunarea con$tituti&/ 6iecare acceptant are dreptul la un &ot/ indi6erent de ac(iunile $ub$cri$e. El
poate 6i repre1entat )i prin procur $pecial.
*"# Nimeni nu poate repre1enta mai mult de 0 acceptan(i.
*3# !cceptan(ii care au con$tituit aporturi %n natur nu au drept de &ot %n deliberrile re6eritoare la
aporturile lor/ c7iar dac ei $unt )i $ub$criitori de ac(iuni %n numerar ori $e pre1int ca mandatari ai altor
acceptan(i.
*2# !dunarea con$tituti& e$te le,al dac $unt pre1en(i <umtate plu$ unu din numrul acceptan(ilor )i ia
7otr.ri cu &otul ma<orit(ii $imple a celor pre1en(i.
#M6
!RT. "6
;1< )ac exist aporturi n natur0 avanta@e acordate oricrei persoane care a participat la constituirea
societii sau la tran-acii conducnd la acordarea autori-aiei0 operaiuni nc?eiate de fondatori pe sea.a
societii ce se constituie =i pe care aceasta ur.ea- s le ia asupra sa0 fondatorii vor solicita
@udectoruluiCdelegat nu.irea unuia sau .ai .ultor experi2 )ispo-iiile art2 1: =i 14 se aplic n .od
corespun-tor2
;2< Raportul expertului sau experilor va fi pus la dispo-iia subscriitorilor0 la locul unde ur.ea- s se
ntruneasc adunarea constitutiv2
#M6
!RT. ":
;1< 999 brogat
#B
*"# @ac &aloarea aporturilor %n natur/ $tabilit de eAper(i/ e$te in6erioar cu o cincime aceleia pre&1ute
de 6ondatori %n pro$pectul de emi$iune/ oricare acceptant $e poate retra,e/ anun(.ndu;i pe 6ondatori/ p.n
la data 6iAat pentru adunarea con$tituti&.
*3# !c(iunile re&enind acceptan(ilor care $;au retra$ pot 6i preluate de 6ondatori %n termen de 30 de 1ile
$au/ ulterior/ de alte per$oane/ pe cale de $ub$crip(ie public.
#M6
!RT. "=
dunarea constitutiv are ur.toarele obligaii$
a< verific existena vrs.intelorB
b< exa.inea- =i validea- raportul experilor de evaluare a aporturilor n naturB
c< aprob participrile la profit ale fondatorilor =i operaiunile nc?eiate n contul societiiB
d< discut =i aprob actul constitutiv al societii0 .e.brii pre-eni repre-entnd0 n acest scop0 =i pe cei
abseni0 =i i dese.nea- pe aceia care se vor pre-enta pentru autentificarea actului =i ndeplinirea
for.alitilor cerute pentru constituirea societiiB
e< nu.e=te pri.ii .e.bri ai consiliului de ad.inistraie0 respectiv ai consiliului de supraveg?ere0 =i pri.ii
cen-ori sau0 dup ca-0 pri.ul auditor financiar2
#M6
!RT. "9
;1< Hrs.intele efectuate potrivit art2 210 pentru constituirea societii prin subscripie public0 vor fi
predate persoanelor nsrcinate cu ncasarea lor prin actul constitutiv0 iar n lipsa unei dispo-iii0
persoanelor dese.nate prin deci-ie a consiliului de ad.inistraie0 respectiv a directoratului0 dup
pre-entarea certificatului la oficiul registrului co.erului0 din care re-ult n.atricularea societii2
#B
*"# @ac con$tituirea $ociet(ii nu a a&ut loc/ re$tituirea &r$mintelor $e &a 6ace direct acceptan(ilor.
!RT. 30
*1# 9ondatorii iau a$upra lor con$ecin(ele actelor )i ale c7eltuielilor nece$are con$tituirii $ociet(ii/ iar
dac/ din orice cau1/ acea$ta nu $e &a con$titui/ ei nu $e pot %ndrepta %mpotri&a acceptan(ilor.
#M6
;2< *ondatorii sunt obligai s predea consiliului de ad.inistraie0 respectiv directoratului0 docu.entele =i
corespondena referitoare la constituirea societii0 n ter.en de 8 -ile2
#M6
!RT. 31
;1< *ondatorii =i pri.ii .e.bri ai consiliului de ad.inistraie0 respectiv ai directoratului =i ai consiliului de
supraveg?ere0 sunt solidar rspun-tori0 din .o.entul constituirii societii0 fa de societate =i de teri
pentru$
C subscrierea integral a capitalului social =i efectuarea vrs.intelor stabilite de lege sau de actul
constitutivB
C existena aporturilor n naturB
C veridicitatea publicaiilor fcute n vederea constituirii societii2
#B
*"# 9ondatorii $unt r$pun1tori/ de a$emenea/ de &alabilitatea opera(iunilor %nc7eiate %n contul $ociet(ii
%nainte de con$tituire )i luate de acea$ta a$upra $a.
#M6
;1< dunarea general nu va putea da descrcare fondatorilor =i pri.ilor .e.bri ai consiliului de
ad.inistraie0 respectiv ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere0 pentru rspunderea ce le revine
n te.eiul pre-entului articol =i al art2 44 =i 810 ti.p de 8 ani2
#B
!RT. 3"
*1# !dunarea con$tituti& &a 7otr% a$upra cotei din pro6itul net ce re&ine 6ondatorilor unei $ociet(i
con$tituite prin $ub$crip(ie public.
*"# -ota pre&1ut la alin. *1# nu poate dep)i 6E din pro6itul net )i nu poate 6i acordat pentru o
perioad mai mare de 0 ani de la data con$tituirii $ociet(ii.
*3# 5n ca1ul ma<orrii capitalului $ocial/ drepturile 6ondatorilor &or putea 6i eAercitate numai a$upra
pro6itului core$pun1tor capitalului $ocial ini(ial.
*2# @e di$po1i(iile ace$tui articol pot bene6icia numai per$oanele 6i1ice crora li $;a recuno$cut calitatea
de 6ondator prin actul con$tituti&.
!RT. 33
5n ca1 de di1ol&are anticipat a $ociet(ii/ 6ondatorii au dreptul $ cear daune de la $ocietate/ dac
di1ol&area $;a 6cut %n 6rauda drepturilor lor.
!RT. 32
@reptul la ac(iunea %n daune $e pre$crie prin trecerea a 6 luni de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al
Rom.niei/ 3artea a ID;a/ a 7otr.rii adunrii ,enerale a ac(ionarilor care a deci$ di1ol&area anticipat.
#M6
RT2 18 999 brogat
#B
-!3. 3
)n&atri!larea so!iet"ii
#M6
!RT. 36
;1< >n ter.en de 18 -ile de la data nc?eierii actului constitutiv0 fondatorii0 pri.ii ad.inistratori sau0 dac
este ca-ul0 pri.ii .e.bri ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere ori un .puternicit al acestora
vor cere n.atricularea societii n registrul co.erului n a crui ra- teritorial =i va avea sediul
societatea2 Ei rspund n .od solidar pentru orice pre@udiciu pe care l cau-ea- prin nendeplinirea
acestei obligaii2
#B
*"# -ererea &a 6i %n$o(it de:
a# actul con$tituti& al $ociet(ii'
b# do&ada e6ecturii &r$mintelor %n condi(iile actului con$tituti&'
c# do&ada $ediului declarat )i a di$ponibilit(ii 6irmei'
#M6
d< n ca-ul aporturilor n natur subscrise =i vrsate la constituire0 actele privind proprietatea0 iar n ca-ul
n care printre ele figurea- =i i.obile0 certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevateB
#B
e# actele con$tatatoare ale opera(iunilor %nc7eiate %n contul $ociet(ii )i aprobate de a$ocia(i'
#M9
f< declaraia pe propria rspundere a fondatorilor0 a pri.ilor ad.inistratori =i0 dup ca-0 a pri.ilor
directori0 respectiv a pri.ilor .e.bri ai directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere =i0 dac este ca-ul0 a
pri.ilor cen-ori0 c ndeplinesc condiiile prev-ute de pre-enta legeB
#M6
g< alte acte sau avi-e prev-ute de legi speciale n vederea constituirii2
;1< 999 brogat
#B
!RT. 3:
*1# -ontrolul le,alit(ii actelor $au 6aptelor care/ potri&it le,ii/ $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul comer(ului $e
eAercit de <u$ti(ie printr;un <udector dele,at.
*"# La %nceputul 6iecrui an <udectore$c/ pre)edintele tribunalului &a dele,a la o6iciul re,i$trului
comer(ului unul $au mai mul(i <udectori ai tribunalului.
#M9
;1< Iudectorul delegat va putea dispune0 prin nc?eiere .otivat0 efectuarea unei experti-e0 n contul
prilor0 precu. =i ad.inistrarea altor dove-i2
#M6
!RT. 3=
;1< La societile pe aciuni0 dac exist aporturi n natur0 avanta@e re-ervate oricrei persoane care a
participat la constituirea societii sau la tran-acii conducnd la acordarea autori-aiei0 operaiuni nc?eiate
de fondatori pe sea.a societii ce se constituie =i pe care aceasta ur.ea- s le ia asupra sa0
@udectorulCdelegat nu.e=te0 n ter.en de 8 -ile de la nregistrarea cererii0 unul sau .ai .uli experi din
lista experilor autori-ai2 ce=tia vor ntoc.i un raport cuprin-nd descrierea =i .odul de evaluare a
fiecrui bun aportat =i vor evidenia dac valoarea acestuia corespunde nu.rului =i valorii aciunilor
acordate n sc?i.b0 precu. =i alte ele.ente indicate de @udectorulCdelegat2
;2< *ondatorii vor depune raportul n ter.en de 18 -ile de la data aprobrii sale la oficiul registrului
co.erului2 Registrul co.erului va trans.ite o notificare cu privire la aceast depunere ctre Regia
utono. F&onitorul #ficialF0 pentru a fi publicat pe c?eltuiala societii2
#M25
;1< >n ca-ul societilor constituite prin fu-iune sau divi-are nu este necesar ntoc.irea raportului
prev-ut la alin2 ;1< =i depunerea sa la oficiul registrului co.erului n condiiile dispo-iiilor alin2 ;2<0 dac
proiectul de fu-iune sau divi-are a fost supus exa.inrii unui expert independent potrivit dispo-iiilor art2
241D1 alin2 ;1< C ;4<2
#M6
!RT. 39
(u pot fi nu.ii experi$
a< rudele sau afinii pn la gradul al !HClea inclusiv ori soii acelora care au constituit aporturi n natur
sau ai fondatorilorB
b< persoanele care pri.esc0 sub orice for.0 pentru funciile pe care le ndeplinesc0 altele dect aceea
de expert0 un salariu ori o re.uneraie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi n naturB
c< orice persoan creia0 ca ur.are a relaiilor sale de afaceri0 de .unc sau de fa.ilie0 i lipse=te
independena pentru a reali-a o evaluare obiectiv a aporturilor n natur0 potrivit nor.elor speciale care
regle.entea- profesia2
#B
!RT. 20
*1# 5n ca1ul %n care cerin(ele le,ale $unt %ndeplinite/ <udectorul dele,at/ prin %nc7eiere/ pronun(at %n
termen de 0 1ile de la %ndeplinirea ace$tor cerin(e/ &a autori1a con$tituirea $ociet(ii )i &a di$pune
%nmatricularea ei %n re,i$trul comer(ului/ %n condi(iile pre&1ute de le,ea pri&ind ace$t re,i$tru.
*"# 5nc7eierea de %nmatriculare &a reda/ dup ca1/ men(iunile actului con$tituti& pre&1ute la art. : )i =.
!RT. 21
*1# 4ocietatea e$te per$oan <uridic de la data %nmatriculrii %n re,i$trul comer(ului.
*"# 5nmatricularea $e e6ectuea1 %n termen de "2 de ore de la data pronun(rii %nc7eierii <udectorului
dele,at prin care $e autori1ea1 %nmatricularea $ociet(ii.
!RT. 2"
9ilialele $unt $ociet(i cu per$onalitate <uridic )i $e %n6iin(ea1 %n una dintre 6ormele de $ocietate
enumerate la art. " )i %n condi(iile pre&1ute pentru acea 6orm. Ele &or a&ea re,imul <uridic al 6ormei de
$ocietate %n care $;au con$tituit.
#M6
!RT. 23
;1< Aucursalele sunt de-.e.br.inte fr personalitate @uridic ale societilor =i se nregistrea-0
nainte de nceperea activitii lor0 n registrul co.erului din @udeul n care vor funciona2
;2< )ac sucursala este desc?is ntrCo localitate din acela=i @ude sau n aceea=i localitate cu
societatea0 ea se va nregistra n acela=i registru al co.erului0 ns distinct0 ca nregistrare separat2
;1< %elelalte sedii secundare C agenii0 puncte de lucru sau alte ase.enea sedii C sunt de-.e.br.inte
fr personalitate @uridic ale societilor =i se .enionea- nu.ai n cadrul n.atriculrii societii n
registrul co.erului de la sediul principal2
;4< (u se pot nfiina sedii secundare sub denu.irea de filial9<2
#CIN
*) 1. >n ur.a .odificrii efectuate prin Legea nr2 44132005 ;#M6<0 alin2 ;4< al art2 41 reia coninutul
fostului alin2 ;8< al art2 41 Jn vigoare nainte de .odificarea efectuat prin Legea nr2 44132005 ;#M6<K2
Reproduce. .ai @os nota publicat n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea !0 nr2 1055 din 16 noie.brie
20040 cu privire la fostul alin2 ;8< al art2 412
F'otrivit art2 H din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1231446 pentru .odificarea =i co.pletarea
Legii societilor nr2 11314400 aprobat =i .odificat prin Legea nr2 148314460 dispo-iiile acestui alineat nu
se aplic filialelor fr personalitate @uridic nfiinate pn la data intrrii n vigoare a ordonanei de
urgen2
Ae reco.and societilor care au nfiinat uniti fr personalitate @uridic s .odifice denu.irea de
filial dat acestora2F
#CIN
2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !!! alin2 ;1< =i ;2< din Legea nr2 44132005 ;#M6<2
#M6
FRT2 !!!
;1< Entitile care au statutul de sucursal0 dar se nu.esc filiale0 nfiinate nainte de intrarea n vigoare a
#rdonanei de urgen a 7uvernului nr2 1231446 pentru .odificarea =i co.pletarea Legii societilor nr2
11314400 vor proceda la preci-area statutului lor @uridic =i la reali-area for.alitilor legale pentru publicitate
corespun-toare acestui statut0 n ter.en de 1 luni de la intrarea n vigoare a pre-entei legi2
;2< >n ca-ul unei nclcri a prevederilor alin2 ;1<0 art2 44 =i 45 din Legea nr2 2531440 privind registrul
co.erului0 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 devin aplicabile2F
#B
!RT. 22
4ociet(ile $trine pot %n6iin(a %n Rom.nia/ cu re$pectarea le,ii rom.ne/ 6iliale/ precum )i $ucur$ale/
a,en(ii/ repre1entan(e $au alte $edii $ecundare/ dac ace$t drept le e$te recuno$cut de le,ea $tatutului lor
or,anic.
#M6
!RT. 22?1
;1< )obndirea de ctre societate0 ntrCun interval de cel .ult 2 ani de la constituire sau de la autori-area
nceperii activitii societii0 a unui bun de la un fondator ori acionar0 contra unei su.e sau a altor
contravalori repre-entnd cel puin o -eci.e din valoarea capitalului social subscris0 va fi supus aprobrii
prealabile a adunrii generale a acionarilor0 precu. =i prevederilor art2 1: =i 140 va fi .enionat n
registrul co.erului =i va fi publicat n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 =i ntrCun -iar cu larg
rspndire2
;2< (u vor fi supuse acestor prevederi operaiunile de dobndire efectuate n cadrul activitii curente a
societii0 cele fcute din dispo-iia unei autoriti ad.inistrative sau a unei instane @udectore=ti =i nici
cele fcute n cadrul operaiunilor de burs2
#B
!RT. 20
*1# Repre1entan(ii $ociet(ii $unt obli,a(i $ depun la o6iciul re,i$trului comer(ului $emnturile lor/ la data
depunerii cererii de %nre,i$trare/ dac au 6o$t numi(i prin actul con$tituti&/ iar cei ale)i %n timpul 6unc(ionrii
$ociet(ii/ %n termen de 10 1ile de la ale,ere.
*"# @i$po1i(ia alineatului precedent $e aplic %n mod core$pun1tor )i conductorilor $ucur$alelor.
-!3. 2
*'e!tele +n!"l!"rii !erinelor legale ,e !onstitire a so!iet"ii
!RT. 26
*1# -.nd actul con$tituti& nu cuprinde men(iunile pre&1ute de le,e ori cuprinde clau1e prin care $e
%ncalc o di$po1i(ie imperati& a le,ii $au c.nd nu $;a %ndeplinit o cerin( le,al pentru con$tituirea
$ociet(ii/ <udectorul dele,at/ din o6iciu $au la cererea oricror per$oane care 6ormulea1 o cerere de
inter&en(ie/ &a re$pin,e/ prin %nc7eiere/ moti&at/ cererea de %nmatriculare/ %n a6ar de ca1ul %n care a$ocia(ii
%nltur a$emenea nere,ularit(i. Cudectorul dele,at &a lua act %n %nc7eiere de re,ulari1rile e6ectuate.
*"# 5n ca1ul %n care au 6o$t 6ormulate cereri de inter&en(ie/ <udectorul &a cita inter&enien(ii )i $e &a
pronun(a a$upra cererilor ace$tora %n condi(iile art. 29 )i urmtoarele din -odul de procedur ci&il*#/
ne6iind aplicabile di$po1i(iile art. 330 din -odul de procedur ci&il*#.
#CIN
*) Hec?iul %od de procedur civil a fost abrogat2 se vedea art2 51 =i art2 811 din Legea nr2 11432010
privind %odul de procedur civil0 republicat2
#B
!RT. 2:
*1# 5n ca1ul %n care 6ondatorii $au repre1entan(ii $ociet(ii nu au cerut %nmatricularea ei %n termen le,al/
oricare a$ociat poate cere o6iciului re,i$trului comer(ului e6ectuarea %nmatriculrii/ dup ce/ prin noti6icare
$au $cri$oare recomandat/ i;a pu$ %n %nt.r1iere/ iar ei nu $;au con6ormat %n cel mult = 1ile de la primire.
*"# @ac/ totu)i/ %nmatricularea nu $;a e6ectuat %n termenele pre&1ute de alineatul precedent/ a$ocia(ii
$unt elibera(i de obli,a(iile ce decur, din $ub$crip(iile lor/ dup trecerea a 3 luni de la data autenti6icrii
actului con$tituti&/ %n a6ar de ca1ul %n care ace$ta pre&ede alt6el.
*3# @ac un a$ociat a cerut %ndeplinirea 6ormalit(ilor de %nmatriculare/ nu $e &a mai putea pretinde de
nici unul dintre ei eliberarea de obli,a(iile ce decur, din $ub$crip(ie.
!RT. 2=
*1# 5n ca1ul unor nere,ularit(i con$tatate dup %nmatriculare/ $ocietatea e$te obli,at $ ia m$uri
pentru %nlturarea lor/ %n cel mult = 1ile de la data con$tatrii acelor nere,ularit(i.
#M26
;2< )ac societatea nu se confor.ea-0 orice persoan interesat poate cere tribunalului s oblige
organele societii s le regulari-e-e0 sub sanciunea plii de dauneCinterese potrivit dreptului co.un2
#B
*3# @reptul la ac(iunea de re,ulari1are $e pre$crie prin trecerea unui termen de un an de la data
%nmatriculrii $ociet(ii.
!RT. 29
9ondatorii/ repre1entan(ii $ociet(ii/ precum )i primii membri ai or,anelor de conducere/ de admini$trare
)i de control ale $ociet(ii r$pund nelimitat )i $olidar pentru pre<udiciul cau1at prin nere,ularit(ile la care
$e re6er art. 26 ; 2=.
!RT. 00
*1# !ctele $au 6aptele/ pentru care nu $;a e6ectuat publicitatea pre&1ut de le,e/ nu pot 6i opu$e ter(ilor/
%n a6ar de ca1ul %n care $ocietatea 6ace do&ada c ace)tia le cuno)teau.
*"# +pera(iunile e6ectuate de $ocietate %nainte de a 16;a 1i de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al
Rom.niei/ 3artea a ID;a/ a %nc7eierii <udectorului dele,at nu $unt opo1abile ter(ilor/ care do&ede$c c au
6o$t %n impo$ibilitate de a lua cuno)tin( de$pre ele.
!RT. 01
Ter(ii pot in&oca %n$ actele $au 6aptele cu pri&ire la care nu $;a %ndeplinit publicitatea/ %n a6ar de ca1ul
%n care omi$iunea publicit(ii le lip$e)te de e6ecte.
#M6
!RT. 0"
;1< >n ca- de neconcordan ntre textul depus la oficiul registrului co.erului =i cel publicat n &onitorul
#ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 sau n pres0 societatea nu poate opune terilor textul publicat2 Terii pot
opune societii textul publicat0 cu excepia situaiei n care societatea face dovada c ei cuno=teau textul
depus la oficiul registrului co.erului2
#M9
;2< >n ca-ul n care neconcordana prev-ut la alin2 ;1< intervine din .otive ce nu i sunt i.putabile
societii0 oficiul registrului co.erului sau0 dup ca-0 Regia utono. F&onitorul #ficialF0 la cererea
societii0 va corecta .eniunea din registru0 respectiv va republica textul0 pe c?eltuiala sa2
#B
!RT. 03
*1# 9ondatorii/ repre1entan(ii )i alte per$oane/ care au lucrat %n numele unei $ociet(i %n cur$ de
con$tituire/ r$pund $olidar )i nelimitat 6a( de ter(i pentru actele <uridice %nc7eiate cu ace)tia %n contul
$ociet(ii/ %n a6ar de ca1ul %n care $ocietatea/ dup ce a dob.ndit per$onalitate <uridic/ le;a preluat a$upra
$a. !ctele a$t6el preluate $unt con$iderate a 6i 6o$t ale $ociet(ii %nc de la data %nc7eierii lor.
#M6
;2< >n ca-ul n care societatea0 datorit obiectului su de activitate0 nu =i poate ncepe activitatea fr a
fi autori-at n acest sens0 prevederile alin2 ;1< nu sunt aplicabile anga@a.entelor re-ultate din contracte
nc?eiate de societate0 sub condiia pri.irii acestei autori-aii2 >n aceast situaie0 rspunderea revine
societii2
#M6
!RT. 02
;1< )up efectuarea for.alitilor de publicitate n legtur cu persoanele care0 ca organe ale societii0
sunt autori-ate s o repre-inte0 societatea nu poate opune terilor nicio neregularitate la nu.irea acestora0
cu excepia ca-ului n care societatea face dovada c terii respectivi aveau cuno=tin de aceast
neregularitate2
;2< Aocietatea nu poate invoca fa de teri nu.irile n funciile prev-ute la alin2 ;1< sau ncetarea
acestor funcii0 dac ele nu au fost publicate n confor.itate cu legea2
#M6
!RT. 00
;1< >n raporturile cu terii0 societatea este anga@at prin actele organelor sale0 c?iar dac aceste acte
dep=esc obiectul de activitate al societii0 n afar de ca-ul n care ea dovede=te c terii cuno=teau sau0
n .pre@urrile date0 trebuiau s cunoasc dep=irea acestuia ori cnd actele astfel nc?eiate dep=esc
li.itele puterilor prev-ute de lege pentru organele respective2 'ublicarea actului constitutiv nu poate
constitui0 singur0 dovada cunoa=terii2
#B
*"# -lau1ele actului con$tituti& ori 7otr.rile or,anelor $tatutare ale $ociet(ilor pre&1ute %n alineatul
precedent/ care limitea1 puterile con6erite de le,e ace$tor or,ane/ $unt inopo1abile ter(ilor/ c7iar dac au
6o$t publicate.
!RT. 06
Nulitatea unei $ociet(i %nmatriculate %n re,i$trul comer(ului poate 6i declarat de tribunal numai atunci
c.nd:
a# lip$e)te actul con$tituti& $au nu a 6o$t %nc7eiat %n 6orm autentic/ %n $itua(iile pre&1ute la art. 0 alin.
*6#'
b# to(i 6ondatorii au 6o$t/ potri&it le,ii/ incapabili/ la data con$tituirii $ociet(ii'
c# obiectul de acti&itate al $ociet(ii e$te ilicit $au contrar ordinii publice'
d# lip$e)te %nc7eierea <udectorului dele,at de %nmatriculare a $ociet(ii'
e# lip$e)te autori1area le,al admini$trati& de con$tituire a $ociet(ii'
#M6
f< actul constitutiv nu prevede denu.irea societii0 obiectul su de activitate0 aporturile asociailor sau
capitalul social subscrisB
#B
,# $;au %nclcat di$po1i(iile le,ale pri&ind capitalul $ocial minim/ $ub$cri$ )i &r$at'
7# nu $;a re$pectat numrul minim de a$ocia(i/ pre&1ut de le,e.
!RT. 0:
Nulitatea nu poate 6i declarat %n ca1ul %n care cau1a ei/ in&ocat %n cererea de anulare/ a 6o$t %nlturat
%nainte de a $e pune conclu1ii %n 6ond la tribunal.
#M26
!RT. 0=
;1< La data la care ?otrrea @udectoreasc de constatare sau declarare a nulitii a devenit definitiv0
societatea ncetea- fr efect retroactiv =i intr n lic?idare2 )ispo-iiile legale privind lic?idarea
societilor ca ur.are a di-olvrii se aplic n .od corespun-tor2
#B
*"# 3rin 7otr.rea <udectorea$c de declarare a nulit(ii $e &or numi )i lic7idatorii $ociet(ii.
*3# Tribunalul &a comunica 7otr.rea <udectorea$c o6iciului re,i$trului comer(ului/ care/ dup
men(ionare/ o &a trimite Bonitorului +6icial al Rom.niei $pre publicare %n 3artea a ID;a/ %n eAtra$.
*2# !$ocia(ii r$pund pentru obli,a(iile $ociale p.n la acoperirea ace$tora %n con6ormitate cu pre&ederile
art. 3.
!RT. 09
*1# @eclararea nulit(ii $ociet(ii nu aduce atin,ere actelor %nc7eiate %n numele $u.
*"# Nici $ocietatea )i nici a$ocia(ii nu pot opune ter(ilor de bun;credin( nulitatea $ociet(ii.
-!3. 0
-nele ,ispoziii pro!e,rale
#M26
!RT. 60
;1< >nc?eierile @udectorului delegat privitoare la n.atriculare sau la orice alte nregistrri n registrul
co.erului sunt executorii =i sunt supuse nu.ai apelului2
;2< Ter.enul de apel este de 18 -ile =i curge de la data pronunrii nc?eierii pentru pri =i de la data
publicrii nc?eierii sau a actului .odificator al actului constitutiv n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a
!HCa0 pentru orice alte persoane interesate2
;1< pelul se depune =i se .enionea- n registrul co.erului unde sCa fcut nregistrarea2 >n ter.en de
1 -ile de la data depunerii0 oficiul registrului co.erului naintea- apelul curii de apel n a crei ra-
teritorial se afl sediul societii0 iar n ca-ul sucursalelor nfiinate n alt @ude0 curii de apel n a crei ra-
teritorial se afl sediul sucursalei2
;4< )ispo-iiile %odului de procedur civil cu privire la procedura scris prealabil @udecrii apelului se
aplic n .od corespun-tor2
;8< >n ca-ul ad.iterii apelului0 deci-ia instanei de apel va fi .enionat n registrul co.erului0 fiind
aplicabile dispo-iiile art2 4:0 44 =i 85 C 842
#B
!RT. 61
*1# -reditorii $ociali )i orice alte per$oane pre<udiciate prin 7otr.rile a$ocia(ilor pri&itoare la modi6icarea
actului con$tituti& pot 6ormula o cerere de opo1i(ie prin care $ $olicite in$tan(ei <udectore)ti $ obli,e/
dup ca1/ $ocietatea $au a$ocia(ii la repararea pre<udiciului cau1at/ pre&ederile art. 0: 6iind aplicabile.
*"# 5n $en$ul pre1entei le,i/ prin 7otr.rea a$ocia(ilor $e %n(ele,e )i 7otr.rea or,anelor $tatutare ale
$ociet(ii/ iar termenul a$ocia(i include )i ac(ionarii/ %n a6ar de ca1ul %n care din conteAt re1ult alt6el.
!RT. 6"
*1# +po1i(ia $e 6ace %n termen de 30 de 1ile de la data publicrii 7otr.rii a$ocia(ilor $au a actului
adi(ional modi6icator %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ dac pre1enta le,e nu pre&ede un alt
termen. Ea $e depune la o6iciul re,i$trului comer(ului care/ %n termen de 3 1ile de la data depunerii/ o &a
men(iona %n re,i$tru )i o &a %nainta in$tan(ei <udectore)ti competente.
*"# @i$po1i(iile art. 133 re6eritoare la $u$pendare $e aplic %n mod core$pun1tor. +po1i(ia $e <udec %n
camera de con$iliu/ cu citarea pr(ilor/ 6iind aplicabile di$po1i(iile art. 112 alin. 0 din -odul de procedur
ci&il*#.
#M26
;1< Lotrrea pronunat asupra opo-iiei este supus nu.ai apelului2
#CIN
*) Hec?iul %od de procedur civil a fost abrogat2 se vedea art2 202 din Legea nr2 11432010 privind
%odul de procedur civil0 republicat2
#M23
!RT. 63
%ererile =i cile de atac prev-ute de pre-enta lege0 de co.petena instanelor @udectore=ti0 se
soluionea- de tribunalul n a crui circu.scripie =i are societatea sediul principal2
#B
!RT. 62
-itarea pr(ilor %n 6a(a <udectorului dele,at )i comunicarea actelor $ale $e 6ac/ de ctre o6iciul re,i$trului
comer(ului/ prin po)t/ cu $cri$oare recomandat/ ata).ndu;$e recipi$a la do$ar/ $au prin a,en(i ai o6iciului
re,i$trului comer(ului/ ori %n condi(iile -odului de procedur ci&il.
TITLL III
%n!ionarea so!iet"ilor
-!3. 1
Dispoziii !o&ne
!RT. 60
*1# 5n lip$ de $tipula(ie contrar/ bunurile con$tituite ca aport %n $ocietate de&in proprietatea ace$teia din
momentul %nmatriculrii ei %n re,i$trul comer(ului.
*"# !$ociatul care %nt.r1ie $ depun aportul $ocial e$te r$pun1tor de daunele pricinuite/ iar dac
aportul a 6o$t $tipulat %n numerar e$te obli,at )i la plata dob.n1ilor le,ale din 1iua %n care trebuia $ 6ac
&r$m.ntul.
!RT. 66
*1# 3e durata $ociet(ii/ creditorii a$ociatului pot $;)i eAercite drepturile lor numai a$upra pr(ii din
bene6iciile cu&enite a$ociatului dup bilan(ul contabil/ iar dup di1ol&area $ociet(ii/ a$upra pr(ii ce i $;ar
cu&eni prin lic7idare.
*"# -reditorii pre&1u(i la alin. *1# pot totu)i popri/ %n timpul duratei $ociet(ii/ pr(ile ce $;ar cu&eni
a$ocia(ilor prin lic7idare $au pot $ec7e$tra )i &inde ac(iunile debitorului lor.
!RT. 6:*#
*1# -ota;parte din pro6it ce $e plte)te 6iecrui a$ociat con$tituie di&idend.
#M29
;2< )ividendele se distribuie asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat0 dac
prin actul constitutiv nu se prevede altfel2 cestea se pltesc n ter.enul stabilit de adunarea general a
asociailor sau0 dup ca-0 stabilit prin legile speciale0 dar nu .ai tr-iu de 5 luni de la data aprobrii
situaiei financiare anuale aferente exerciiului financiar nc?eiat2 >n ca- contrar0 societatea datorea-0 dup
acest ter.en0 dobnd penali-atoare calculat confor. art2 1 din #rdonana 7uvernului nr2 1132011 privind
dobnda legal re.uneratorie =i penali-atoare pentru obligaii bne=ti0 precu. =i pentru regle.entarea
unor .suri financiarCfiscale n do.eniul bancar0 aprobat prin Legea nr2 41320120 dac prin actul
constitutiv sau prin ?otrrea adunrii generale a acionarilor care a aprobat situaia financiar aferent
exerciiului financiar nc?eiat nu sCa stabilit o dobnd .ai .are2
#B
*3# Nu $e &or putea di$tribui di&idende dec.t din pro6ituri determinate potri&it le,ii.
*2# @i&idendele pltite contrar di$po1i(iilor alin. *"# )i *3# $e re$tituie/ dac $ocietatea do&ede)te c
a$ocia(ii au cuno$cut nere,ularitatea di$tribuirii $au/ %n %mpre<urrile eAi$tente/ trebuiau $ o cunoa$c.
#M6
;8< )reptul la aciunea de restituire a dividendelor0 pltite contrar prevederilor alin2 ;2< =i ;1<0 se prescrie
n ter.en de 1 ani de la data distribuirii lor2
#B
*6# @i&idendele care $e cu&in dup data tran$miterii ac(iunilor apar(in ce$ionarului/ %n a6ar de ca1ul %n
care pr(ile au con&enit alt6el.
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 1 alin2 ;1< din #rdonana 7uvernului nr2 54320010 cu .odificrile
ulterioare2
#M29
F;1< 'rin derogare de la prevederile art2 56 alin2 ;2< din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu
.odificrile =i co.pletrile ulterioare0 societile naionale0 co.paniile naionale =i societile la care statul
ori o unitate ad.inistrativCteritorial este acionar unic0 .a@oritar sau la care deine controlul au obligaia s
vire-e dividendele cuvenite acionarilor n ter.en de 50 de -ile de la ter.enul prev-ut de lege pentru
depunerea situaiilor financiare anuale2F
#B
!RT. 6=
!portul a$ocia(ilor la capitalul $ocial nu e$te purttor de dob.n1i.
#M10
!RT. 69
)ac se constat o pierdere a activului net0 capitalul social subscris va trebui rentregit sau redus nainte
de a se putea face vreo reparti-are sau distribuire de profit2
#B
!RT. :0
*1# !dmini$tratorii pot 6ace toate opera(iunile cerute pentru aducerea la %ndeplinire a obiectului de
acti&itate al $ociet(ii/ a6ar de re$tric(iile artate %n actul con$tituti&.
*"# Ei $unt obli,a(i $ ia parte la toate adunrile $ociet(ii/ la con$iliile de admini$tra(ie )i la or,anele de
conducere $imilare ace$tora.
#M10
!RT. :0?1
ctele de dispo-iie asupra bunurilor unei societi pot fi nc?eiate n te.eiul puterilor conferite
repre-entanilor legali ai societii0 dup ca-0 prin lege0 actul constitutiv sau ?otrrile organelor statutare
ale societii adoptate n confor.itate cu prevederile pre-entei legi =i ale actului constitutiv al societii0
nefiind necesar o procur special =i n for. autentic n acest scop0 c?iar dac actele de dispo-iie
trebuie nc?eiate n for. autentic2
#B
!RT. :1
*1# !dmini$tratorii care au dreptul de a repre1enta $ocietatea nu %l pot tran$mite dec.t dac acea$t
6acultate li $;a acordat %n mod eApre$.
*"# 5n ca1ul %nclcrii pre&ederilor alin. *1#/ $ocietatea poate pretinde de la cel $ub$tituit bene6iciile
re1ultate din opera(iune.
*3# !dmini$tratorul care/ 6r drept/ %)i $ub$tituie alt per$oan r$punde $olidar cu acea$ta pentru
e&entualele pa,ube produ$e $ociet(ii.
!RT. :"
+bli,a(iile )i r$punderea admini$tratorilor $unt re,lementate de di$po1i(iile re6eritoare la mandat )i de
cele $pecial pre&1ute %n acea$t le,e.
!RT. :3
*1# !dmini$tratorii $unt $olidar r$pun1tori 6a( de $ocietate pentru:
a# realitatea &r$mintelor e6ectuate de a$ocia(i'
b# eAi$ten(a real a di&idendelor pltite'
c# eAi$ten(a re,i$trelor cerute de le,e )i corecta lor (inere'
d# eAacta %ndeplinire a 7otr.rilor adunrilor ,enerale'
e# $tricta %ndeplinire a %ndatoririlor pe care le,ea/ actul con$tituti& le impun.
*"# !c(iunea %n r$pundere %mpotri&a admini$tratorilor apar(ine )i creditorilor $ociet(ii/ care o &or putea
eAercita numai %n ca1 de de$c7idere a procedurii re,lementate de Le,ea nr. 6281990*# pri&ind procedura
reor,ani1rii <udiciare )i a 6alimentului/ republicat.
#CIN
*) Legea nr2 54314480 republicat0 a fost abrogat2 se vedea Legea nr2 :832005 ;#M4<2
#M9
!RT. :3?1
'ersoanele care0 potrivit art2 5 alin2 ;2<0 nu pot fi fondatori nu pot fi nici ad.inistratori0 directori0 .e.bri ai
consiliului de supraveg?ere =i ai directoratului0 cen-ori sau auditori financiari0 iar dac au fost alese0 sunt
dec-ute din drepturi2
#M6
!RT. :2
;1< >n orice factur0 ofert0 co.and0 tarif0 prospect =i alte docu.ente ntrebuinate n co.er0 e.annd
de la o societate0 trebuie s se .enione-e denu.irea0 for.a @uridic0 sediul social0 nu.rul din registrul
co.erului =i codul unic de nregistrare2 Aunt exceptate bonurile fiscale e.ise de aparatele de .arcat
electronice0 care vor cuprinde ele.entele prev-ute de legislaia din do.eniu2
;2< )ac societatea pe aciuni optea- pentru un siste. dualist de ad.inistrare0 n confor.itate cu
prevederile art2 1810 docu.entele prev-ute la alin2 ;1< vor conine =i .eniunea Fsocietate ad.inistrat n
siste. dualistF2
;1< >n docu.entele prev-ute la alin2 ;1<0 dac acestea provin de la o societate cu rspundere li.itat0
se va .eniona =i capitalul social0 iar dac ele provin de la o societate pe aciuni sau n co.andit pe
aciuni0 se vor .eniona att capitalul social subscris0 ct =i cel vrsat2
;4< >n situaia n care docu.entele prev-ute la alin2 ;1< sunt e.ise de o sucursal0 acestea trebuie s
.enione-e =i oficiul registrului co.erului la care a fost nregistrat sucursala =i nu.rul ei de nregistrare2
;8< )ac societatea deine o pagin de internet proprie0 infor.aiile prev-ute la alin2 ;1< =i ;1< vor fi
publicate =i pe pagina de internet a societii2
#B
-!3. "
.o!iet"ile +n n&e !ole!ti$
!RT. :0
@reptul de a repre1enta $ocietatea apar(ine 6iecrui admini$trator/ a6ar de $tipula(ie contrar %n actul
con$tituti&.
!RT. :6
*1# @ac actul con$tituti& di$pune ca admini$tratorii $ lucre1e %mpreun/ deci1ia trebuie luat %n
unanimitate' %n ca1 de di&er,en( %ntre admini$tratori/ &or decide a$ocia(ii care repre1int ma<oritatea
ab$olut a capitalului $ocial.
*"# 3entru actele ur,ente/ a cror ne%ndeplinire ar cau1a o pa,ub mare $ociet(ii/ poate decide un
$in,ur admini$trator %n lip$a celorlal(i/ care $e ,$e$c %n impo$ibilitate/ c7iar momentan/ de a lua parte la
admini$tra(ie.
!RT. ::
*1# !$ocia(ii care repre1int ma<oritatea ab$olut a capitalului $ocial pot ale,e unul $au mai mul(i
admini$tratori dintre ei/ 6iA.ndu;le puterile/ durata %n$rcinrii )i e&entuala lor remunera(ie/ a6ar numai
dac prin actul con$tituti& nu $e di$pune alt6el.
*"# -u aceea)i ma<oritate a$ocia(ii pot decide a$upra re&ocrii admini$tratorilor $au a$upra limitrii
puterilor lor/ a6ar de ca1ul %n care admini$tratorii au 6o$t numi(i prin actul con$tituti&.
!RT. :=
*1# @ac un admini$trator ia ini(iati&a unei opera(iuni ce dep)e)te limitele opera(iunilor obi)nuite
comer(ului pe care %l eAercit $ocietatea/ ace$ta trebuie $ %n)tiin(e1e pe ceilal(i admini$tratori/ %nainte de a
o %nc7eia/ $ub $anc(iunea $uportrii pierderilor ce ar re1ulta din acea$ta.
*"# 5n ca1 de opo1i(ie a &reunuia dintre ei/ &or decide a$ocia(ii care repre1int ma<oritatea ab$olut a
capitalului $ocial.
*3# +pera(iunea %nc7eiat %n contra opo1i(iei 6cute e$te &alabil 6a( de ter(ii crora nu li $e &a 6i
comunicat acea$t opo1i(ie.
!RT. :9
*1# !$ociatul care/ %ntr;o opera(iune determinat/ are/ pe cont propriu $au pe contul altuia/ intere$e
contrare acelora ale $ociet(ii/ nu poate lua parte la nici o deliberare $au deci1ie pri&ind acea$t
opera(iune.
*"# !$ociatul care contra&ine di$po1i(iilor alin. *1# e$te r$pun1tor de daunele cau1ate $ociet(ii/ dac/
6r &otul $u/ nu $;ar 6i ob(inut ma<oritatea cerut.
!RT. =0
!$ociatul care/ 6r con$im(m.ntul $cri$ al celorlal(i a$ocia(i/ %ntrebuin(ea1 capitalul/ bunurile $au
creditul $ociet(ii %n 6olo$ul $u $au %n acela al unei alte per$oane e$te obli,at $ re$tituie $ociet(ii
bene6iciile ce au re1ultat )i $ pltea$c de$p,ubiri pentru daunele cau1ate.
!RT. =1
*1# Nici un a$ociat nu poate lua din 6ondurile $ociet(ii mai mult dec.t i $;a 6iAat pentru c7eltuielile 6cute
$au pentru cele ce urmea1 $ le 6ac %n intere$ul $ociet(ii.
*"# !$ociatul care contra&ine ace$tei di$po1i(ii e$te r$pun1tor de $umele luate )i de daune.
*3# 4e &a putea $tipula/ prin actul con$tituti&/ c a$ocia(ii pot lua din ca$a $ociet(ii anumite $ume pentru
c7eltuielile lor particulare.
!RT. ="
*1# !$ocia(ii nu pot lua parte/ ca a$ocia(i cu r$pundere nelimitat/ %n alte $ociet(i concurente $au a&.nd
acela)i obiect de acti&itate/ nici $ 6ac opera(iuni %n contul lor $au al altora/ %n acela)i 6el de comer( $au
%ntr;unul a$emntor/ 6r con$im(m.ntul celorlal(i a$ocia(i.
*"# -on$im(m.ntul $e $ocote)te dat dac participarea $au opera(iunile 6iind anterioare actului con$tituti&
au 6o$t cuno$cute de ceilal(i a$ocia(i )i ace)tia nu au inter1i$ continuarea lor.
*3# 5n ca1 de %nclcare a pre&ederilor alin. *1# )i *"#/ $ocietatea/ %n a6ar de dreptul de a eAclude pe
a$ociat/ poate $ decid c ace$ta a lucrat %n contul ei $au $ cear de$p,ubiri.
*2# !ce$t drept $e $tin,e dup trecerea a 3 luni din 1iua c.nd $ocietatea a a&ut cuno)tin(/ 6r $ 6i luat
&reo 7otr.re.
!RT. =3
-.nd aportul la capitalul $ocial apar(ine mai multor per$oane/ ace$tea $unt obli,ate $olidar 6a( de
$ocietate )i trebuie $ de$emne1e un repre1entant comun pentru eAercitarea drepturilor decur,.nd din
ace$t aport.
!RT. =2
*1# !$ociatul care a depu$ ca aport una $au mai multe crean(e nu e$te liberat c.t timp $ocietatea nu a
ob(inut plata $umei pentru care au 6o$t adu$e.
*"# @ac plata nu $;a putut ob(ine prin urmrirea debitorului cedat/ a$ociatul/ %n a6ar de daune/
r$punde de $uma datorat/ cu dob.nda le,al din 1iua $caden(ei crean(elor.
!RT. =0
*1# !$ocia(ii $unt obli,a(i nelimitat )i $olidar pentru opera(iunile %ndeplinite %n numele $ociet(ii de
per$oanele care o repre1int.
*"# Fotr.rea <udectorea$c ob(inut %mpotri&a $ociet(ii e$te opo1abil 6iecrui a$ociat.
!RT. =6
*1# 3entru aprobarea $itua(iei 6inanciare anuale )i pentru deci1iile re6eritoare la introducerea ac(iunii %n
r$punderea admini$tratorilor e$te nece$ar &otul a$ocia(ilor repre1ent.nd ma<oritatea capitalului $ocial.
#M9
;2< *or.alitile de publicitate cu privire la situaiile financiare anuale se vor efectua n confor.itate cu
prevederile art2 1:82
#B
!RT. =:
*1# -e$iunea aportului de capital $ocial e$te po$ibil dac a 6o$t permi$ prin actul con$tituti&.
*"# -e$iunea nu liberea1 pe a$ociatul cedent de ceea ce mai datorea1 $ociet(ii din aportul $u de
capital.
*3# 9a( de ter(i/ cedentul rm.ne r$pun1tor potri&it art. ""0.
*2# -.nd actul con$tituti& pre&ede ca1urile de retra,ere a unui a$ociat/ $e &or aplica di$po1i(iile art. ""0
)i ""9.
-!3. 3
.o!iet"ile +n !o&an,it" si&pl"
!RT. ==
!dmini$tra(ia $ociet(ii %n comandit $impl $e &a %ncredin(a unuia $au mai multor a$ocia(i comandita(i.
!RT. =9
*1# -omanditarul poate %nc7eia opera(iuni %n contul $ociet(ii numai pe ba1a unei procuri $peciale pentru
opera(iuni determinate/ dat de repre1entan(ii $ociet(ii )i %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului. 5n ca1 contrar/
comanditarul de&ine r$pun1tor 6a( de ter(i nelimitat )i $olidar/ pentru toate obli,a(iunile $ociet(ii
contractate de la data opera(iunii %nc7eiate de el.
*"# -omanditarul poate %ndeplini $er&icii %n admini$tra(ia intern a $ociet(ii/ poate 6ace acte de
$upra&e,7ere/ poate participa la numirea )i la re&ocarea admini$tratorilor/ %n ca1urile pre&1ute de le,e/
$au poate acorda/ %n limitele actului con$tituti&/ autori1area admini$tratorilor pentru opera(iunile ce
dep)e$c puterile lor.
*3# -omanditarul are/ de a$emenea/ dreptul de a cere copie de pe $itua(iile 6inanciare anuale )i de a
controla eAactitatea lor prin cercetarea re,i$trelor comerciale )i a celorlalte documente <u$ti6icati&e.
!RT. 90
@i$po1i(iile art. :0/ :6 alin. *1#/ art. ::/ :9/ =3/ =2/ =6 )i =: $e &or aplica )i $ociet(ilor %n comandit
$impl/ iar di$po1i(iile art. =0/ =1/ =" )i =0/ a$ocia(ilor comandita(i.
-!3. 2
.o!iet"ile pe a!ini
4E-GINE! I
Despre a!ini
!RT. 91
*1# 5n $ocietatea pe ac(iuni/ capitalul $ocial e$te repre1entat prin ac(iuni emi$e de $ocietate/ care/ dup
modul de tran$mitere/ pot 6i nominati&e $au la purttor.
*"# 9elul ac(iunilor &a 6i determinat prin actul con$tituti&' %n ca1 contrar ele &or 6i nominati&e. !c(iunile
nominati&e pot 6i emi$e %n 6orm material/ pe $uport 7.rtie/ $au %n 6orm demateriali1at/ ca1 %n care $e
%nre,i$trea1 %n re,i$trul ac(ionarilor.
#M6
;1< 999 brogat
#B
!RT. 9"
*1# !c(iunile nu &or putea 6i emi$e pentru o $um mai mic dec.t &aloarea nominal.
*"# !c(iunile nepltite %n %ntre,ime $unt %ntotdeauna nominati&e.
*3# -apitalul $ocial nu &a putea 6i ma<orat )i nu $e &or putea emite noi ac(iuni p.n c.nd nu &or 6i 6o$t
complet pltite cele din emi$iunea precedent.
*2# !c(iunile nominati&e pot 6i con&ertite %n ac(iuni la purttor )i in&er$/ prin 7otr.rea adunrii ,enerale
eAtraordinare a ac(ionarilor/ luat %n condi(iile art. 110.
*0# 4e pot emite titluri cumulati&e pentru mai multe ac(iuni/ c.nd ace$tea $unt emi$e %n 6orm material.
#M6
!RT. 93
;1< Haloarea no.inal a unei aciuni nu va putea fi .ai .ic de 001 lei2
#B
*"# !c(iunile &or cuprinde:
a# denumirea )i durata $ociet(ii'
b# data actului con$tituti&/ numrul din re,i$trul comer(ului $ub care e$te %nmatriculat $ocietatea/ codul
unic de %nre,i$trare )i numrul Bonitorului +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ %n care $;a 6cut publicarea'
c# capitalul $ocial/ numrul ac(iunilor )i numrul lor de ordine/ &aloarea nominal a ac(iunilor )i
&r$mintele e6ectuate'
d# a&anta<ele acordate 6ondatorilor.
*3# 3entru ac(iunile nominati&e $e &or mai men(iona: numele/ prenumele/ codul numeric per$onal )i
domiciliul ac(ionarului per$oan 6i1ic' denumirea/ $ediul/ numrul de %nmatriculare )i codul unic de
%nre,i$trare ale ac(ionarului per$oan <uridic/ dup ca1.
#M6
;4< ciunile trebuie s poarte se.ntura a 2 .e.bri ai consiliului de ad.inistraie0 respectiv ai
directoratului0 sau0 dup ca-0 se.ntura ad.inistratorului unic0 respectiv a directorului general unic2
#B
!RT. 92
*1# !c(iunile trebuie $ 6ie de o e,al &aloare' ele acord po$e$orilor drepturi e,ale.
*"# 4e pot emite totu)i %n condi(iile actului con$tituti& cate,orii de ac(iuni care con6er titularilor drepturi
di6erite/ potri&it di$po1i(iilor art. 90 )i 96.
!RT. 90
*1# 4e pot emite ac(iuni pre6eren(iale cu di&idend prioritar 6r drept de &ot/ ce con6er titularului:
a# dreptul la un di&idend prioritar prele&at a$upra bene6iciului di$tribuibil al eAerci(iului 6inanciar/ %naintea
oricrei alte prele&ri'
#M6
b< drepturile recunoscute acionarilor cu aciuni ordinare0 inclusiv dreptul de a participa la adunarea
general0 cu excepia dreptului de vot2
#B
*"# !c(iunile cu di&idend prioritar/ 6r drept de &ot/ nu pot dep)i o ptrime din capitalul $ocial )i &or
a&ea aceea)i &aloare nominal ca )i ac(iunile ordinare.
#M6
;1< d.inistratorii0 directorii0 respectiv .e.brii directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere0 precu. =i
cen-orii societii nu pot fi titulari de aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot2
;4< >n ca- de ntr-iere a plii dividendelor0 aciunile prefereniale vor dobndi drept de vot0 ncepnd de
la data scadenei obligaiei de plat a dividendelor ce ur.ea- a fi distribuite n cursul anului ur.tor sau0
dac n anul ur.tor adunarea general ?otr=te c nu vor fi distribuite dividende0 ncepnd de la data
publicrii respectivei ?otrri a adunrii generale0 pn la plata efectiv a dividendelor restante2
;8< ciunile prefereniale =i aciunile ordinare vor putea fi convertite dintrCo categorie n cealalt prin
?otrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor0 luat n condiiile art2 1182
#B
!RT. 96
Titularii 6iecrei cate,orii de ac(iuni $e reune$c %n adunri $peciale/ %n condi(iile $tabilite de actul
con$tituti& al $ociet(ii. +rice titular al unor a$emenea ac(iuni poate participa la ace$te adunri.
!RT. 9:
5n ca1ul %n care nu a emi$ )i nu a eliberat ac(iuni %n 6orm material/ $ocietatea/ din o6iciu $au la cererea
ac(ionarilor/ le &a elibera c.te un certi6icat de ac(ionar cuprin1.nd datele pre&1ute la art. 93 alin. *"# )i *3#
)i/ %n plu$/ numrul/ cate,oria )i &aloarea nominal a ac(iunilor/ proprietate a ac(ionarului/ po1i(ia la care
ace$ta e$te %n$cri$ %n re,i$trul ac(ionarilor )i/ dup ca1/ numrul de ordine al ac(iunilor.
!RT. 9=
*1# @reptul de proprietate a$upra ac(iunilor nominati&e emi$e %n 6orm material $e tran$mite prin
declara(ie 6cut %n re,i$trul ac(ionarilor )i prin men(iunea 6cut pe titlu/ $emnat de cedent )i de ce$ionar
$au de mandatarii lor. @reptul de proprietate a$upra ac(iunilor nominati&e emi$e %n 6orm demateriali1at $e
tran$mite prin declara(ie 6cut %n re,i$trul ac(ionarilor/ $emnat de cedent )i de ce$ionar $au de mandatarii
lor. 3rin actul con$tituti& $e pot pre&edea )i alte 6orme de tran$mitere a dreptului de proprietate a$upra
ac(iunilor.
#M6
;2< )reptul de proprietate asupra aciunilor e.ise n for. de.ateriali-at =i tran-acionate pe o pia
regle.entat sau n cadrul unui siste. alternativ de tran-acionare se trans.ite potrivit prevederilor
legislaiei pieei de capital2
#B
*3# 4ub$criitorii )i ce$ionarii ulteriori $unt r$pun1tori $olidar de plata ac(iunilor timp de 3 ani/ $ocoti(i de
la data c.nd $;a 6cut men(iunea de tran$mitere %n re,i$trul ac(ionarilor.
!RT. 99
@reptul de proprietate a$upra ac(iunilor la purttor $e tran$6er prin $impla tradi(iune a ace$tora.
#M23
!RT. 99?1
;1< %onstituirea de ipoteci .obiliare asupra aciunilor se face prin nscris sub se.ntur privat0 n care
se vor arta cuantu.ul datoriei0 valoarea =i categoria aciunilor cu care se garantea-0 iar n ca-ul
aciunilor la purttor =i no.inative e.ise n for. .aterial0 =i prin .enionarea ipotecii pe titlu0 se.nat
de creditor =i debitorul acionar sau de .andatarii acestora2
;2< !poteca se nregistrea- n registrul acionarilor inut de consiliul de ad.inistraie0 respectiv de
directorat0 sau0 dup ca-0 de societatea independent care ine registrul acionarilor2 %reditorului n
favoarea cruia sCa constituit ipoteca .obiliar asupra aciunilor i se eliberea- o dovad a nregistrrii
acesteia2
;1< !poteca devine opo-abil terilor =i dobnde=te rangul n ordinea de preferin a creditorilor de la data
nregistrrii n r?iva Electronic de 7aranii Reale &obiliare2
#M9
!RT. 100
;1< %nd acionarii nu au efectuat plata vrs.intelor pe care le datorea- n ter.enele prev-ute la art2
4 alin2 ;2< lit2 a< =i b< =i la art2 21 alin2 ;1<0 societatea i va invita sC=i ndeplineasc aceast obligaie0 printrC
o so.aie colectiv0 publicat de dou ori0 la un interval de 18 -ile0 n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea
a !HCa0 =i ntrCun -iar de larg rspndire2
#M6
;2< >n ca-ul n care nici n ur.a acestei so.aii acionarii nu vor efectua vrs.intele0 consiliul de
ad.inistraie0 respectiv directoratul0 va putea decide fie ur.rirea acionarilor pentru vrs.intele restante0
fie anularea acestor aciuni no.inative2
#B
*3# @eci1ia de anulare $e &a publica %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ cu $peci6icarea
numrului de ordine al ac(iunilor anulate.
*2# 5n locul ac(iunilor anulate &or 6i emi$e noi ac(iuni purt.nd acela)i numr/ care &or 6i &.ndute.
*0# 4umele ob(inute din &.n1are &or 6i %ntrebuin(ate pentru acoperirea c7eltuielilor de publicare )i de
&.n1are/ a dob.n1ilor de %nt.r1iere )i a &r$mintelor nee6ectuate' re$tul &a 6i %napoiat ac(ionarilor.
*6# @ac pre(ul ob(inut nu e$te %nde$tultor pentru acoperirea tuturor $umelor datorate $ociet(ii $au
dac &.n1area nu are loc din lip$ de cumprtori/ $ocietatea &a putea $ $e %ndrepte %mpotri&a
$ub$criitorilor )i ce$ionarilor/ con6orm art. 9=.
*:# @ac/ %n urma %ndeplinirii ace$tor 6ormalit(i/ nu $;au reali1at $umele datorate $ociet(ii/ $e &a
proceda de %ndat la reducerea capitalului $ocial %n propor(ie cu di6eren(a dintre ace$ta )i capitalul eAi$tent.
!RT. 101
*1# +rice ac(iune pltit d dreptul la un &ot %n adunarea ,eneral/ dac prin actul con$tituti& nu $;a
pre&1ut alt6el.
*"# !ctul con$tituti& poate limita numrul &oturilor apar(in.nd ac(ionarilor care po$ed mai mult de o
ac(iune.
*3# EAerci(iul dreptului de &ot e$te $u$pendat pentru ac(ionarii care nu $unt la curent cu &r$mintele
a<un$e la $caden(.
!RT. 10"
*1# !c(iunile $unt indi&i1ibile.
*"# -.nd o ac(iune nominati& de&ine proprietatea mai multor per$oane/ $ocietatea nu e$te obli,at $
%n$crie tran$miterea at.t timp c.t acele per$oane nu &or de$emna un repre1entant unic pentru eAercitarea
drepturilor re1ult.nd din ac(iune.
*3# @e a$emenea/ c.nd o ac(iune la purttor apar(ine mai multor per$oane/ ace$tea trebuie $
de$emne1e un repre1entant comun.
*2# !t.t timp c.t o ac(iune e$te proprietatea indi&i1 $au comun a mai multor per$oane/ ace$tea $unt
r$pun1toare %n mod $olidar pentru e6ectuarea &r$mintelor datorate.
#M6
!RT. 103
;1< Aocietatea nu poate subscrie propriile aciuni2
;2< )ac aciunile unei societi sunt subscrise de o persoan acionnd n nu.e propriu0 dar n contul
societii n cau-0 se consider c subscriitorul a subscris aciunile pentru sine0 fiind obligat s ac?ite
contravaloarea acestora2
;1< *ondatorii0 n fa-a de constituire a societii0 =i .e.brii consiliului de ad.inistraie0 respectiv ai
directoratului0 n ca-ul unei .a@orri a capitalului subscris0 sunt obligai s ac?ite contravaloarea aciunilor
subscrise cu nclcarea alin2 ;1< =i0 n subsidiar0 n raport cu subscriitorul0 a aciunilor subscrise n condiiile
alin2 ;2<2
#M6
!RT. 103?1
;1< Mnei societi i se per.ite s dobndeasc propriile aciuni0 fie direct0 fie prin inter.ediul unei
persoane acionnd n nu.e propriu0 dar pe sea.a societii n cau-0 cu respectarea ur.toarelor
condiii$
a< autori-area dobndirii propriilor aciuni este acordat de ctre adunarea general extraordinar a
acionarilor0 care va stabili condiiile acestei dobndiri0 n special nu.rul .axi. de aciuni ce ur.ea- a fi
dobndite0 durata pentru care este acordat autori-aia =i care nu poate dep=i 1: luni de la data publicrii
?otrrii n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 =i0 n ca-ul unei dobndiri cu titlu oneros0
contravaloarea lor .ini. =i .axi.B
b< valoarea no.inal a aciunilor proprii dobndite de societate0 inclusiv a celor aflate de@a n portofoliul
su0 nu poate dep=i 10E din capitalul social subscrisB
c< tran-acia poate avea ca obiect doar aciuni integral liberateB
d< plata aciunilor astfel dobndite se va face nu.ai din profitul distribuibil sau din re-ervele disponibile
ale societii0 nscrise n ulti.a situaie financiar anual aprobat0 cu excepia re-ervelor legale2
;2< )ac aciunile proprii sunt dobndite pentru a fi distribuite anga@ailor societii0 aciunile astfel
dobndite trebuie distribuite n ter.en de 12 luni de la data dobndirii2
#M6
!RT. 102
;1< Restriciile prev-ute la art2 101D1 nu se aplic$
a< aciunilor dobndite n confor.itate cu art2 206 alin2 ;1< lit2 c<0 ca ur.are a unei deci-ii a adunrii
generale de reducere a capitalului socialB
b< aciunilor dobndite ca ur.are a unui transfer cu titlu universalB
c< aciunilor integral liberate0 dobndite prin efectul unei ?otrri @udectore=ti0 ntrCo procedur de
executare silit .potriva unui acionar0 debitor al societiiB
d< aciunilor integral liberate0 dobndite cu titlu gratuit2
;2< Restriciile prev-ute la art2 101D10 cu excepia celei prev-ute la art2 101D1 alin2 ;1< lit2 d<0 nu se
aplic aciunilor dobndite n confor.itate cu art2 1142
#M6
!RT. 102?1
;1< ciunile dobndite cu nclcarea prevederilor art2 101D1 =i 104 trebuie nstrinate n ter.en de un an
de la dobndire2
;2< )ac valoarea no.inal a propriilor aciuni dobndite de ctre societate n confor.itate cu
prevederile art2 104 alin2 ;1< lit2 b< C d<0 fie direct0 fie prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e
propriu0 dar n contul societii0 inclusiv valoarea no.inal a aciunilor proprii existente de@a n portofoliul
societii0 dep=e=te 10E din capitalul social subscris0 aciunile dep=ind acest procent vor fi nstrinate n
ter.en de 1 ani de la dobndire2
;1< >n ca-ul n care aciunile nu sunt nstrinate n ter.enele prev-ute la alin2 ;1< =i ;2<0 aceste aciuni
trebuie anulate0 societatea fiind obligat s =i reduc n .od corespun-tor capitalul social subscris2
#M6
!RT. 100
;1< ciunile dobndite n confor.itate cu dispo-iiile art2 101D1 =i 104 nu dau dreptul la dividende pe
perioada deinerii lor de ctre societate2
;2< )reptul de vot conferit de aciunile prev-ute la alin2 ;1< va fi suspendat pe perioada deinerii lor de
ctre societate2
;1< >n ca-ul n care aciunile sunt incluse n activul bilanului0 n pasivul bilanului se prevede o re-erv de
valoare egal0 care nu poate fi distribuit2
#M6
!RT. 100?1
%onsiliul de ad.inistraie va include n raportul ce nsoe=te situaiile financiare anuale ur.toarele
infor.aii cu privire la dobndirea sau nstrinarea de ctre societate a propriilor aciuni$
a< .otivele dobndirilor efectuate pe durata exerciiului financiarB
b< nu.rul =i valoarea no.inal a aciunilor dobndite =i a celor nstrinate pe durata exerciiului
financiar =i procentul din capitalul social subscris pe care acestea l repre-intB
c< n ca-ul dobndirii sau nstrinrii cu titlu oneros0 contravaloarea aciunilorB
d< nu.rul =i valoarea no.inal a tuturor aciunilor dobndite =i deinute de ctre societate =i procentul
din capitalul social subscris pe care acestea l repre-int2
#M6
!RT. 106
;1< # societate nu poate s acorde avansuri sau .pru.uturi =i nici s constituie garanii n vederea
subscrierii sau dobndirii propriilor sale aciuni de ctre un ter2
;2< )ispo-iiile alin2 ;1< nu se aplic tran-aciilor efectuate n cadrul operaiunilor curente ale instituiilor
de credit =i ale altor instituii financiare0 nici tran-aciilor efectuate n vederea dobndirii de aciuni de ctre
sau pentru salariaii societii0 cu condiia ca aceste tran-acii s nu deter.ine di.inuarea activelor nete
sub valoarea cu.ulat a capitalului social subscris =i a re-ervelor care nu pot fi distribuite confor. legii sau
actului constitutiv2
#M6
!RT. 10:
;1< %onstituirea de garanii reale asupra propriilor aciuni de ctre societate0 fie direct0 fie prin inter.ediul
unei persoane acionnd n nu.e propriu0 dar n contul societii0 este considerat a fi dobndire n sensul
art2 101D10 1040 104D10 1080 108D1 =i 1052
;2< )ispo-iiile alin2 ;1< nu se aplic n ca-ul operaiunilor curente ale bncilor =i ale altor instituii
financiare2
#M6
!RT. 10:?1
;1< Aubscrierea0 dobndirea sau deinerea de aciuni ale unei societi pe aciuni de ctre o alt
societate la care societatea pe aciuni deine0 direct sau indirect0 .a@oritatea drepturilor de vot sau ale crei
deci-ii pot fi influenate n .od se.nificativ de societatea pe aciuni este considerat ca fiind efectuat de
ctre societatea pe aciuni ns=i2
;2< )ispo-iiile alin2 ;1< se vor aplica =i atunci cnd societatea prin inter.ediul creia se efectuea-
subscrierea0 dobndirea sau deinerea de aciuni .enionat este guvernat de legea unui alt stat2
#M9
!RT. 10=
cionarii care ofer spre vn-are aciunile lor prin ofert public vor proceda confor. legislaiei pieei
de capital2
#B
!RT. 109
4itua(ia ac(iunilor trebuie $ 6ie cuprin$ %n aneAa la $itua(ia 6inanciar anual )i/ %n mod deo$ebit/ $ $e
preci1e1e dac ele au 6o$t inte,ral liberate )i/ dup ca1/ numrul ac(iunilor pentru care $;a cerut/ 6r
re1ultat/ e6ectuarea &r$mintelor.
4E-GINE! a II;a
Despre a,n"rile generale
!RT. 110
*1# !dunrile ,enerale $unt ordinare )i eAtraordinare.
*"# -.nd actul con$tituti& nu di$pune alt6el/ ele $e &or (ine la $ediul $ociet(ii )i %n localul ce $e &a indica
%n con&ocare.
#M6
!RT. 111*#
;1< dunarea general ordinar se ntrune=te cel puin o dat pe an0 n cel .ult 8 luni de la nc?eierea
exerciiului financiar2
#B
*"# 5n a6ar de de1baterea altor probleme %n$cri$e la ordinea de 1i/ adunarea ,eneral e$te obli,at:
#M6
a< s discute0 s aprobe sau s .odifice situaiile financiare anuale0 pe ba-a rapoartelor pre-entate de
consiliul de ad.inistraie0 respectiv de directorat =i de consiliul de supraveg?ere0 de cen-ori sau0 dup ca-0
de auditorul financiar0 =i s fixe-e dividendulB
b< s aleag =i s revoce .e.brii consiliului de ad.inistraie0 respectiv ai consiliului de supraveg?ere0 =i
cen-oriiB
#M9
bD1< n ca-ul societilor ale cror situaii financiare sunt auditate0 s nu.easc sau s de.it auditorul
financiar =i s fixe-e durata .ini. a contractului de audit financiarB
#M6
c< s fixe-e re.uneraia cuvenit pentru exerciiul n curs .e.brilor consiliului de ad.inistraie0
respectiv .e.brilor consiliului de supraveg?ere0 =i cen-orilor0 dac nu a fost stabilit prin actul constitutivB
d< s se pronune asupra gestiunii consiliului de ad.inistraie0 respectiv a directoratuluiB
#B
e# $ $tabilea$c bu,etul de &enituri )i c7eltuieli )i/ dup ca1/ pro,ramul de acti&itate/ pe eAerci(iul
6inanciar urmtor'
6# $ 7otra$c ,a<area/ %nc7irierea $au de$6iin(area uneia $au a mai multor unit(i ale $ociet(ii.
#CIN
*) %onfor. art2 240D10 alin2 ;5< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320050 cu .odificrile
ulterioare0 dispo-iiile art2 111 alin2 ;2< lit2 bD1< din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 nu se aplic n ca-ul bnciiCpunte2
#M6
!RT. 11"
;1< 'entru validitatea deliberrilor adunrii generale ordinare este necesar pre-ena acionarilor care s
dein cel puin o ptri.e din nu.rul total de drepturi de vot2 Lotrrile adunrii generale ordinare se iau
cu .a@oritatea voturilor expri.ate2 ctul constitutiv poate prevedea cerine .ai ridicate de cvoru. =i
.a@oritate2
;2< )ac adunarea general ordinar nu poate lucra din cau-a nendeplinirii condiiilor prev-ute la alin2
;1<0 adunarea ce se va ntruni la o a doua convocare poate s delibere-e asupra punctelor de pe ordinea
de -i a celei dinti adunri0 indiferent de cvoru.ul ntrunit0 lund ?otrri cu .a@oritatea voturilor expri.ate2
'entru adunarea general ntrunit la a doua convocare0 actul constitutiv nu poate prevedea un cvoru.
.ini. sau o .a@oritate .ai ridicat2
#B
!RT. 113
!dunarea ,eneral eAtraordinar $e %ntrune)te ori de c.te ori e$te nece$ar a $e lua o 7otr.re pentru:
a# $c7imbarea 6ormei <uridice a $ociet(ii'
b# mutarea $ediului $ociet(ii'
c# $c7imbarea obiectului de acti&itate al $ociet(ii'
d# %n6iin(area $au de$6iin(area unor $edii $ecundare: $ucur$ale/ a,en(ii/ repre1entan(e $au alte a$emenea
unit(i 6r per$onalitate <uridic/ dac prin actul con$tituti& nu $e pre&ede alt6el'
e# prelun,irea duratei $ociet(ii'
6# ma<orarea capitalului $ocial'
,# reducerea capitalului $ocial $au re%ntre,irea lui prin emi$iune de noi ac(iuni'
7# 6u1iunea cu alte $ociet(i $au di&i1area $ociet(ii'
i# di1ol&area anticipat a $ociet(ii'
#M6
iD1< conversia aciunilor no.inative n aciuni la purttor sau a aciunilor la purttor n aciuni no.inativeB
#B
<# con&er$ia ac(iunilor dintr;o cate,orie %n cealalt'
># con&er$ia unei cate,orii de obli,a(iuni %n alt cate,orie $au %n ac(iuni'
l# emi$iunea de obli,a(iuni'
m# oricare alt modi6icare a actului con$tituti& $au oricare alt 7otr.re pentru care e$te cerut
aprobarea adunrii ,enerale eAtraordinare.
#M9
!RT. 112
;1< Exerciiul atribuiilor prev-ute la art2 111 lit2 b<0 c< =i f< va putea fi delegat consiliului de ad.inistraie0
respectiv directoratului0 prin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale extraordinare a
acionarilor2 )elegarea atribuiilor prev-ute la art2 111 lit2 c< nu poate privi do.eniul =i activitatea principal
a societii2
#M6
;2< >n ca-ul n care consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 este .andatat s ndeplineasc
.sura prev-ut la art2 111 lit2 f<0 dispo-iiile art2 220D1 se aplic deci-iilor consiliului de ad.inistraie0
respectiv celor ale directoratului0 n .od corespun-tor2
#M9
;1< >n ca-ul n care consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul este .andatat s ndeplineasc
.surile prev-ute de art2 111 lit2 b< =i c<0 dispo-iiile art2 111 alin2 ;4< =i ;8<0 ale art2 1120 cu excepia alin2
;5< =i ;6<0 precu. =i prevederile art2 111 se aplic deci-iilor consiliului de ad.inistraie0 respectiv celor ale
directoratului0 n .od corespun-tor2 Aocietatea va fi repre-entat n instan de ctre persoana
dese.nat de pre=edintele instanei dintre acionarii ei0 care va ndeplini .andatul cu care a fost
nsrcinat0 pn ce adunarea general0 convocat n acest scop0 va alege o alt persoan2
#M6
!RT. 110
;1< 'entru validitatea deliberrilor adunrii generale extraordinare este necesar la pri.a convocare
pre-ena acionarilor deinnd cel puin o ptri.e din nu.rul total de drepturi de vot0 iar la convocrile
ur.toare0 pre-ena acionarilor repre-entnd cel puin o cinci.e din nu.rul total de drepturi de vot2
;2< Lotrrile sunt luate cu .a@oritatea voturilor deinute de acionarii pre-eni sau repre-entai2 )eci-ia
de .odificare a obiectului principal de activitate al societii0 de reducere sau .a@orare a capitalului social0
de sc?i.bare a for.ei @uridice0 de fu-iune0 divi-are sau de di-olvare a societii se ia cu o .a@oritate de cel
puin dou trei.i din drepturile de vot deinute de acionarii pre-eni sau repre-entai2
;1< >n actul constitutiv se pot stipula cerine de cvoru. =i de .a@oritate .ai .ari2
#B
!RT. 116
*1# Fotr.rea unei adunri ,enerale de a modi6ica drepturile $au obli,a(iile re6eritoare la o cate,orie de
ac(iuni nu produce e6ecte dec.t %n urma aprobrii ace$tei 7otr.ri de ctre adunarea $pecial a de(intorilor
de ac(iuni din acea cate,orie.
*"# @i$po1i(iile pre1entei $ec(iuni pri&ind con&ocarea/ c&orumul )i de$6)urarea adunrilor ,enerale ale
ac(ionarilor $e aplic )i adunrilor $peciale.
*3# Fotr.rile ini(iate de adunrile $peciale &or 6i $upu$e aprobrii adunrilor ,enerale core$pun1toare.
#M6
!RT. 11:*#
;1< dunarea general este convocat de consiliul de ad.inistraie0 respectiv de directorat0 ori de cte
ori este necesar2
;2< Ter.enul de ntrunire nu poate fi .ai .ic de 10 de -ile de la publicarea convocrii n &onitorul #ficial
al Ro.niei0 'artea a !HCa2
#M9
;1< %onvocarea se public n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 =i n unul dintre -iarele de
larg rspndire din localitatea n care se afl sediul societii sau din cea .ai apropiat localitate2
#M6
;4< )ac toate aciunile societii sunt no.inative0 convocarea poate fi fcut =i nu.ai prin scrisoare
reco.andat sau0 dac actul constitutiv per.ite0 prin scrisoare trans.is pe cale electronic0 avnd
ncorporat0 ata=at sau logic asociat se.ntura electronic extins0 expediat cu cel puin 10 de -ile
nainte de data inerii adunrii0 la adresa acionarului0 nscris n registrul acionarilor2 Ac?i.barea adresei
nu poate fi opus societii0 dac nu iCa fost co.unicat n scris de acionar2
;8< &odurile de convocare prev-ute la alin2 ;4< nu pot fi folosite dac sunt inter-ise prin actul constitutiv
al societii sau prin dispo-iii legale2
;5< %onvocarea va cuprinde locul =i data inerii adunrii0 precu. =i ordinea de -i0 cu .enionarea
explicit a tuturor proble.elor care vor face obiectul de-baterilor adunrii2 >n ca-ul n care pe ordinea de -i
figurea- nu.irea ad.inistratorilor sau a .e.brilor consiliului de supraveg?ere0 n convocare se va
.eniona c lista cuprin-nd infor.aii cu privire la nu.ele0 localitatea de do.iciliu =i calificarea
profesional ale persoanelor propuse pentru funcia de ad.inistrator se afl la dispo-iia acionarilor0
putnd fi consultat =i co.pletat de ace=tia2
;6< %nd pe ordinea de -i figurea- propuneri pentru .odificarea actului constitutiv0 convocarea va
trebui s cuprind textul integral al propunerilor2
#M9
;:< 'entru societile listate se aplic dispo-iiile relevante din legislaia specific pieei de capital2
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 1 alin2 ;1< =i ;2< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2
132006 ;#M<2
#M8
FRT2 1
;1< >n situaia n care HA decide declan=area procedurii de lic?idare voluntar0 adunrile generale ale
acionarilor se vor ntruni n ter.en de 8 -ile de la data solicitrii HA2
;2< 'rin derogare de la prevederile art2 116 din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile
=i co.pletrile ulterioare0 convocarea va fi publicat ntrCun cotidian naional de larg difu-are =i n unul
dintre -iarele de larg rspndire din localitatea n care se afl sediul societii0 cu cel puin 1 -ile nainte
de data ntrunirii adunrii generale a acionarilor2F
#M6
!RT. 11:?1
;1< u dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de -i unul sau .ai .uli acionari
repre-entnd0 individual sau .preun0 cel puin 8E din capitalul social2
;2< %ererile se naintea- consiliului de ad.inistraie0 respectiv directoratului0 n cel .ult 18 -ile de la
publicarea convocrii0 n vederea publicrii =i aducerii acestora la cuno=tin celorlali acionari2 >n ca-ul n
care pe ordinea de -i figurea- nu.irea ad.inistratorilor0 respectiv a .e.brilor consiliului de
supraveg?ere0 =i acionarii doresc s for.ule-e propuneri de candidaturi0 n cerere vor fi incluse infor.aii
cu privire la nu.ele0 localitatea de do.iciliu =i calificarea profesional ale persoanelor propuse pentru
funciile respective2
;1< #rdinea de -i co.pletat cu punctele propuse de acionari0 ulterior convocrii0 trebuie publicat cu
ndeplinirea cerinelor prev-ute de lege =i3sau de actul constitutiv pentru convocarea adunrii generale0 cu
cel puin 10 -ile naintea adunrii generale0 la data .enionat n convocatorul iniial2
#M6
!RT. 11:?"
;1< Aituaiile financiare anuale0 raportul anual al consiliului de ad.inistraie0 respectiv raportul
directoratului =i cel al consiliului de supraveg?ere0 precu. =i propunerea cu privire la distribuirea de
dividende se pun la dispo-iia acionarilor la sediul societii0 de la data convocrii adunrii generale2 La
cerere0 acionarilor li se vor elibera copii de pe aceste docu.ente2 Au.ele percepute pentru eliberarea de
copii nu pot dep=i costurile ad.inistrative i.plicate de furni-area acestora2
;2< >n ca-ul n care societatea deine o pagin de internet proprie0 convocarea0 orice alt punct adugat
pe ordinea de -i la cererea acionarilor0 n confor.itate cu art2 116D10 precu. =i docu.entele prev-ute la
alin2 ;1< se public =i pe pagina de internet0 pentru liberul acces al acionarilor2
;1< *iecare acionar poate adresa consiliului de ad.inistraie0 respectiv directoratului0 ntrebri n scris
referitoare la activitatea societii0 naintea datei de desf=urare a adunrii generale0 ur.nd a i se
rspunde n cadrul adunrii2 >n ca-ul n care societatea deine o pagin de internet proprie0 n lipsa unei
dispo-iii contrare n actul constitutiv0 rspunsul se consider dat dac infor.aia solicitat este publicat
pe pagina de internet a societii0 la seciunea F>ntrebri frecventeF2
#B
!RT. 11=
*1# 5n %n)tiin(area pentru prima adunare ,eneral $e &a putea 6iAa 1iua )i ora pentru cea de;a doua
adunare/ c.nd cea dint.i nu $;ar putea (ine.
*"# ! doua adunare ,eneral nu $e poate %ntruni %n c7iar 1iua 6iAat pentru prima adunare.
*3# @ac 1iua pentru a doua adunare ,eneral nu e$te men(ionat %n %n)tiin(area publicat pentru prima
adunare/ termenul pre&1ut la art. 11: &a putea 6i redu$ la = 1ile.
#M6
!RT. 119
;1< %onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 convoac de ndat adunarea general0 la cererea
acionarilor repre-entnd0 individual sau .preun0 cel puin 8E din capitalul social sau o cot .ai .ic0
dac n actul constitutiv se prevede astfel =i dac cererea cuprinde dispo-iii ce intr n atribuiile adunrii2
;2< dunarea general va fi convocat n ter.en de cel .ult 10 de -ile =i se va ntruni n ter.en de cel
.ult 50 de -ile de la data pri.irii cererii2
;1< >n ca-ul n care consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 nu convoac adunarea general0
instana de la sediul societii0 cu citarea consiliului de ad.inistraie0 respectiv a directoratului0 va putea
autori-a convocarea adunrii generale de ctre acionarii care au for.ulat cererea2 'rin aceea=i nc?eiere
instana aprob ordinea de -i0 stabile=te data de referin prev-ut la art2 121 alin2 ;2<0 data inerii adunrii
generale =i0 dintre acionari0 persoana care o va pre-ida2
;4< %osturile convocrii adunrii generale0 precu. =i c?eltuielile de @udecat0 dac instana aprob
cererea confor. alin2 ;1<0 sunt suportate de societate2
#B
!RT. 1"0
!c(ionarii eAercit dreptul lor de &ot %n adunarea ,eneral/ propor(ional cu numrul ac(iunilor pe care le
po$ed/ cu eAcep(ia pre&1ut la art. 101 alin. *"#.
!RT. 1"1
!c(ionarii repre1ent.nd %ntre, capitalul $ocial &or putea/ dac nici unul dintre ei nu $e opune/ $ (in o
adunare ,eneral )i $ ia orice 7otr.re de competen(a adunrii/ 6r re$pectarea 6ormalit(ilor cerute
pentru con&ocarea ei.
!RT. 1""*#
5n ca1ul $ociet(ilor %nc7i$e cu ac(iuni nominati&e/ prin actul con$tituti& $e poate con&eni (inerea
adunrilor ,enerale )i prin core$ponden(.
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 :0 alin2 ;2< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1232012
;#M2!<2
#M27
F;2< 'rin derogare de la prevederile art2 122 din Legea nr2 11314400 acionarii unei societi de investiii
pot vota =i prin coresponden0 prin .i@loace electronice de trans.itere sau pot fi repre-entai n adunarea
general a acionarilor de persoane0 altele dect acionarii0 pe ba-a unei procuri speciale2 >n ca-ul n care
pe ordinea de -i a adunrii generale a acionarilor se afl re-oluii care necesit votul secret0 votul prin
coresponden va fi expri.at prin .i@loace care nu per.it deconspirarea acestuia dect .e.brilor
secretariatului nsrcinat cu nu.rarea voturilor secrete expri.ate =i nu.ai n .o.entul n care sunt
cunoscute =i celelalte voturi expri.ate n secret de acionarii pre-eni sau de repre-entanii acionarilor
care particip la =edin2 %2(2H2&2 va e.ite regle.entri privind aceast procedur2F
#M9
!RT. 1"3
;1< La adunrile generale0 acionarii care posed aciuni la purttor au drept de vot nu.ai dac leCau
depus la locurile artate prin actul constitutiv sau prin n=tiinarea de convocare0 cu cel puin 8 -ile nainte
de adunare2 Aecretarul te?nic0 dese.nat potrivit art2 124 alin2 ;8<0 va constata0 printrCun procesCverbal0
depunerea la ti.p a aciunilor2 ciunile vor r.ne depuse pn dup adunarea general0 dar nu vor
putea fi reinute .ai .ult de 8 -ile de la data acesteia2
#M6
;2< %onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 va stabili o dat de referin pentru acionarii
ndreptii s fie n=tiinai =i s vote-e n cadrul adunrii generale0 dat ce va r.ne valabil =i n ca-ul
n care adunarea general este convocat din nou din cau-a nentrunirii cvoru.ului2 )ata de referin
astfel stabilit va fi ulterioar publicrii convocatorului =i nu va dep=i 50 de -ile nainte de data la care
adunarea general este convocat pentru pri.a oar2
#B
*3# !c(ionarii %ndrept(i(i $ %nca$e1e di&idende $au $ eAercite orice alte drepturi $unt cei %n$cri)i %n
e&iden(ele $ociet(ii $au %n cele 6urni1ate de re,i$trul independent pri&at al ac(ionarilor/ core$pun1toare
datei de re6erin(.
#M23
!RT. 1"2
;1< 999 brogat
#B
*"# @ac a$upra ac(iunilor $unt con$tituite ,aran(ii reale mobiliare/ dreptul de &ot apar(ine proprietarului.
#M6
!RT. 1"0*#
;1< cionarii pot participa =i vota n adunarea general prin repre-entare0 n ba-a unei .puterniciri
acordate pentru respectiva adunare general2
;2< cionarii care nu au capacitate de exerciiu0 precu. =i persoanele @uridice pot fi
repre-entai3repre-entate prin repre-entanii lor legali care0 la rndul lor0 pot da altor persoane
.puternicire pentru respectiva adunare general2
;1< 'rocurile vor fi depuse n original cu 4: de ore nainte de adunare sau n ter.enul prev-ut de actul
constitutiv0 sub sanciunea pierderii exerciiului dreptului de vot n acea adunare2 'rocurile vor fi reinute de
societate0 fcnduCse .eniune despre aceasta n procesulCverbal2
;4< 999 brogat
;8< &e.brii consiliului de ad.inistraie0 directorii0 respectiv .e.brii directoratului =i ai consiliului de
supraveg?ere0 ori funcionarii societii nu i pot repre-enta pe acionari0 sub sanciunea nulitii ?otrrii0
dac0 fr votul acestora0 nu sCar fi obinut .a@oritatea cerut2
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 241 alin2 ;5< din Legea nr2 246320040 cu .odificrile ulterioare2
#M27
F;5< Repre-entarea acionarilor n adunarea general a acionarilor se va putea face =i prin alte
persoane dect acionarii0 pe ba- de procur special2 'revederile art2 128 alin2 ;8< din Legea nr2 11314400
republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 nu sunt aplicabile n ca-ul societilor ale cror aciuni
sunt ad.ise la tran-acionare pe o pia regle.entat2F
#M6
!RT. 1"6
;1< cionarii care au calitatea de .e.bri ai consiliului de ad.inistraie0 directoratului sau consiliului de
supraveg?ere nu pot vota0 n ba-a aciunilor pe care le posed0 nici personal0 nici prin .andatar0
descrcarea gestiunii lor sau o proble. n care persoana sau ad.inistraia lor ar fi n discuie2
;2< 'ersoanele respective pot vota ns situaia financiar anual0 dac nu se poate for.a .a@oritatea
prev-ut de lege sau de actul constitutiv2
#B
!RT. 1":
*1# !c(ionarul care/ %ntr;o anumit opera(iune/ are/ 6ie per$onal/ 6ie ca mandatar al unei alte per$oane/ un
intere$ contrar aceluia al $ociet(ii/ &a trebui $ $e ab(in de la deliberrile pri&ind acea opera(iune.
*"# !c(ionarul care contra&ine ace$tei di$po1i(ii e$te r$pun1tor de daunele produ$e $ociet(ii/ dac/
6r &otul $u/ nu $;ar 6i ob(inut ma<oritatea cerut.
#M6
!RT. 1"=
;1< )reptul de vot nu poate fi cedat2
;2< #rice convenie prin care acionarul se oblig a exercita dreptul de vot n confor.itate cu
instruciunile date sau propunerile for.ulate de societate sau de persoanele cu atribuii de repre-entare
este nul2
#M6
!RT. 1"9
;1< >n -iua =i la ora artate n convocare0 =edina adunrii se va desc?ide de ctre pre=edintele
consiliului de ad.inistraie0 respectiv al directoratului0 sau de ctre acela care i ine locul2
;2< dunarea general va alege0 dintre acionarii pre-eni0 1 pn la 1 secretari0 care vor verifica lista de
pre-en a acionarilor0 indicnd capitalul social pe care l repre-int fiecare0 procesulCverbal ntoc.it de
secretarul te?nic pentru constatarea nu.rului aciunilor depuse =i ndeplinirea tuturor for.alitilor cerute
de lege =i de actul constitutiv pentru inerea adunrii generale2
#B
*3# !dunarea ,eneral &a putea 7otr% ca opera(iunile pre&1ute %n alineatul precedent $ 6ie
$upra&e,7eate $au %ndeplinite de un notar public/ pe c7eltuiala $ociet(ii.
*2# nul dintre $ecretari %ntocme)te proce$ul;&erbal al )edin(ei adunrii ,enerale.
#M6
;8< 're=edintele va putea dese.na0 dintre anga@aii societii0 unul sau .ai .uli secretari te?nici0 care
s ia parte la executarea operaiunilor prev-ute la alineatele precedente2
#B
*6# @up con$tatarea %ndeplinirii cerin(elor le,ale )i a pre&ederilor actului con$tituti& pentru (inerea
adunrii ,enerale/ $e intr %n ordinea de 1i.
#M6
;6< (u pot fi adoptate ?otrri asupra unor puncte de pe ordinea de -i care nu au fost publicate n
confor.itate cu dispo-iiile art2 116 =i 116D10 cu excepia ca-ului n care toi acionarii au fost pre-eni sau
repre-entai =i niciunul dintre ace=tia nu sCa opus sau nu a contestat aceast ?otrre2
#B
!RT. 130
*1# Fotr.rile adunrilor ,enerale $e iau prin &ot de$c7i$.
#M9
;2< Hotul secret este obligatoriu pentru nu.irea sau revocarea .e.brilor consiliului de ad.inistraie0
respectiv a .e.brilor consiliului de supraveg?ere0 pentru nu.irea0 revocarea ori de.iterea cen-orilor sau
auditorilor financiari =i pentru luarea ?otrrilor referitoare la rspunderea .e.brilor organelor de
ad.inistrare0 de conducere =i de control ale societii2
#B
!RT. 131
*1# n proce$;&erbal/ $emnat de pre)edinte )i $ecretar/ &a con$tata %ndeplinirea 6ormalit(ilor de
con&ocare/ data )i locul adunrii ,enerale/ ac(ionarii pre1en(i/ numrul ac(iunilor/ de1baterile %n re1umat/
7otr.rile luate/ iar la cererea ac(ionarilor/ declara(iile 6cute de ei %n )edin(.
*"# La proce$ul;&erbal $e &or aneAa actele re6eritoare la con&ocare/ precum )i li$tele de pre1en( a
ac(ionarilor.
*3# 3roce$ul;&erbal &a 6i trecut %n re,i$trul adunrilor ,enerale.
#M6
;4< 'entru a fi opo-abile terilor0 ?otrrile adunrii generale vor fi depuse n ter.en de 18 -ile la oficiul
registrului co.erului0 spre a fi .enionate n registru =i publicate n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a
!HCa2
;8< La cerere0 fiecare acionar va fi infor.at cu privire la re-ultatele votului0 pentru ?otrrile luate n
cadrul adunrii generale2 )ac societatea deine o pagin de internet proprie0 re-ultatele se vor publica =i
pe aceast pagin0 n ter.en de cel .ult 18 -ile de la data adunrii generale2
#B
!RT. 13"
*1# Fotr.rile luate de adunarea ,eneral %n limitele le,ii $au actului con$tituti& $unt obli,atorii c7iar
pentru ac(ionarii care nu au luat parte la adunare $au au &otat contra.
*"# Fotr.rile adunrii ,enerale contrare le,ii $au actului con$tituti& pot 6i atacate %n <u$ti(ie/ %n termen de
10 1ile de la data publicrii %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ de oricare dintre ac(ionarii care
nu au luat parte la adunarea ,eneral $au care au &otat contra )i au cerut $ $e in$ere1e acea$ta %n
proce$ul;&erbal al )edin(ei.
*3# -.nd $e in&oc moti&e de nulitate ab$olut/ dreptul la ac(iune e$te impre$criptibil/ iar cererea poate 6i
6ormulat )i de orice per$oan intere$at.
#M6
;4< &e.brii consiliului de ad.inistraie0 respectiv ai consiliului de supraveg?ere0 nu pot ataca ?otrrea
adunrii generale privitoare la revocarea lor din funcie2
;8< %ererea se va soluiona n contradictoriu cu societatea0 repre-entat prin consiliul de ad.inistraie0
respectiv prin directorat2
#M9
;5< )ac ?otrrea este atacat de toi .e.brii consiliului de ad.inistraie0 societatea va fi repre-entat
n @ustiie de ctre persoana dese.nat de pre=edintele instanei dintre acionarii ei0 care va ndeplini
.andatul cu care a fost nsrcinat0 pn ce adunarea general0 convocat n acest scop0 va nu.i un
repre-entant2
#M6
;6< )ac ?otrrea este atacat de toi .e.brii directoratului0 societatea va fi repre-entat n @ustiie de
ctre consiliul de supraveg?ere2
#B
*=# @ac au 6o$t introdu$e mai multe ac(iuni %n anulare/ ele pot 6i coneAate.
#M26
;4< %ererea se va @udeca n ca.era de consiliu2 Lotrrea @udectoreasc pronunat este supus
nu.ai apelului2
;10< Lotrrea definitiv de anulare va fi .enionat n registrul co.erului =i publicat n &onitorul
#ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa2 )e la data publicrii ea este opo-abil tuturor acionarilor2
#B
!RT. 133
*1# + dat cu intentarea ac(iunii %n anulare/ reclamantul poate cere in$tan(ei/ pe cale de ordonan(
pre)edin(ial/ $u$pendarea eAecutrii 7otr.rii atacate.
#M26
;2< !nstana0 ncuviinnd suspendarea0 l poate obliga pe recla.ant la o cauiune2
;1< 999 brogat
#M6
!RT. 132
;1< cionarii care nu au votat n favoarea unei ?otrri a adunrii generale au dreptul de a se retrage din
societate =i de a solicita cu.prarea aciunilor lor de ctre societate0 nu.ai dac respectiva ?otrre a
adunrii generale are ca obiect$
a< sc?i.barea obiectului principal de activitateB
b< .utarea sediului societii n strintateB
c< sc?i.barea for.ei societiiB
d< fu-iunea sau divi-area societii2
;2< )reptul de retragere poate fi exercitat n ter.en de 10 de -ile de la data publicrii ?otrrii adunrii
generale n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 n ca-urile prev-ute la alin2 ;1< lit2 a< C c<0 =i de la
data adoptrii ?otrrii adunrii generale0 n ca-ul prev-ut la alin2 ;1< lit2 d<2
#M25
;2D1< >n ca-urile prev-ute de art2 245D1 =i 245D20 acionarii care nu sunt n favoarea fu-iunii3divi-rii =i
pot exercita dreptul de retragere n ter.en de 10 de -ile de la data publicrii proiectului de fu-iune3divi-are
n condiiile art2 242 alin2 ;2< sau0 dup ca-0 art2 242 alin2 ;2D1<2
#M6
;1< cionarii vor depune la sediul societii0 alturi de declaraia scris de retragere0 aciunile pe care le
posed sau0 dup ca-0 certificatele de acionar e.ise potrivit art2 462
#M12
;4< 'reul pltit de societate pentru aciunile celui ce exercit dreptul de retragere va fi stabilit de un
expert autori-at independent0 ca valoare .edie ce re-ult din aplicarea a cel puin dou .etode de
evaluare recunoscute de legislaia n vigoare la data evalurii2 Expertul este nu.it de @udectorul delegat n
confor.itate cu dispo-iiile art2 1: =i 140 la cererea consiliului de ad.inistraie0 respectiv a directoratului2
#M6
;8< %osturile de evaluare vor fi suportate de societate2
#M6
RT2 118 999 brogat
#M6
!RT. 136
;1< Mnul sau .ai .uli acionari repre-entnd0 individual sau .preun0 cel puin 10E din capitalul social
vor putea cere instanei s dese.ne-e unul sau .ai .uli experi0 nsrcinai s anali-e-e anu.ite
operaiuni din gestiunea societii =i s ntoc.easc un raport0 care s le fie n.nat =i0 totodat0 predat
oficial consiliului de ad.inistraie0 respectiv directoratului =i consiliului de supraveg?ere0 precu. =i
cen-orilor sau auditorilor interni ai societii0 dup ca-0 spre a fi anali-at =i a se propune .suri
corespun-toare2
;1D1< %onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 va include raportul ntoc.it n confor.itate cu alin2
;1< pe ordinea de -i a ur.toarei adunri generale a acionarilor2
#B
*"# +norariile eAper(ilor &or 6i $uportate de $ocietate/ cu eAcep(ia ca1urilor %n care $e$i1area a 6o$t 6cut
cu rea;credin(.
#M6
!RT. 136?1
cionarii trebuie s =i exercite drepturile cu bunCcredin0 cu respectarea drepturilor =i a intereselor
legiti.e ale societii =i ale celorlali acionari2
#B
4E-GINE! a III;a
Despre a,&inistraia so!iet"ii
#M6
4H4E-GINE! I
"i#tem$% $&itar
#M6
!RT. 13:*#
;1< Aocietatea pe aciuni este ad.inistrat de unul sau .ai .uli ad.inistratori0 nu.rul acestora fiind
totdeauna i.par2 %nd sunt .ai .uli ad.inistratori0 ei constituie un consiliu de ad.inistraie2
;2< Aocietile pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei obligaii legale de auditare
sunt ad.inistrate de cel puin 1 ad.inistratori2
;1< )ispo-iiile pre-entei legi cu privire la consiliul de ad.inistraie =i care nu privesc sau nu presupun
pluralitatea ad.inistratorilor se aplic ad.inistratorului unic n .od corespun-tor2
#CIN
*) se vedea notele 1 =i 2 de la sfr=itul textului actuali-at2
#M6
!RT. 13:?1*#
;1< d.inistratorii sunt dese.nai de ctre adunarea general ordinar a acionarilor0 cu excepia
pri.ilor ad.inistratori0 care sunt nu.ii prin actul constitutiv2
;2< %andidaii pentru posturile de ad.inistrator sunt no.inali-ai de ctre .e.brii actuali ai consiliului de
ad.inistraie sau de ctre acionari2
;1< 'e durata ndeplinirii .andatului0 ad.inistratorii nu pot nc?eia cu societatea un contract de .unc2
>n ca-ul n care ad.inistratorii au fost dese.nai dintre salariaii societii0 contractul individual de .unc
este suspendat pe perioada .andatului2
;4< d.inistratorii pot fi revocai oricnd de ctre adunarea general ordinar a acionarilor2 >n ca-ul n
care revocarea survine fr @ust cau-0 ad.inistratorul este ndreptit la plata unor dauneCinterese2
#CIN
*) se vedea nota 2 de la sfr=itul textului actuali-at2
#M6
!RT. 13:?"
;1< >n ca- de vacan a unuia sau a .ai .ultor posturi de ad.inistrator0 dac prin actul constitutiv nu se
dispune altfel0 consiliul de ad.inistraie procedea- la nu.irea unor ad.inistratori provi-orii0 pn la
ntrunirea adunrii generale ordinare a acionarilor2
;2< )ac vacana prev-ut la alin2 ;1< deter.in scderea nu.rului ad.inistratorilor sub .ini.ul
legal0 ad.inistratorii r.a=i convoac de ndat adunarea general ordinar a acionarilor0 pentru a
co.pleta nu.rul de .e.bri ai consiliului de ad.inistraie2
;1< >n ca-ul n care ad.inistratorii nu =i ndeplinesc obligaia de a convoca adunarea general0 orice
parte interesat se poate adresa instanei pentru a dese.na persoana nsrcinat cu convocarea adunrii
generale ordinare a acionarilor0 care s fac nu.irile necesare2
;4< %nd este un singur ad.inistrator =i acesta vrea s renune la .andat0 el va trebui s convoace
adunarea general ordinar2
;8< >n ca- de deces sau de i.posibilitate fi-ic de exercitare a funciei de ad.inistrator unic0 nu.irea
provi-orie se va face de ctre cen-ori0 ns adunarea general ordinar va fi convocat de urgen pentru
nu.irea definitiv a ad.inistratorului2
;5< >n ca-ul n care societatea nu are cen-ori0 orice acionar se poate adresa instanei care autori-ea-
convocarea adunrii generale de ctre acionarul care a for.ulat cererea sau de ctre alt acionar2 'rin
aceea=i ?otrre0 instana aprob ordinea de -i0 stabile=te data de referin prev-ut de art2 121 alin2 ;2<0
data inerii adunrii generale =i0 dintre acionari0 persoana care o va pre-ida2
#M6
RT2 11: 999 brogat
#M6
!RT. 13=?1*#
;1< >n ca-ul n care ntrCo societate pe aciuni are loc delegarea atribuiilor de conducere ctre directori0
confor. art2 1410 .a@oritatea .e.brilor consiliului de ad.inistraie va fi for.at din ad.inistratori
neexecutivi2
;2< >n nelesul pre-entei legi0 .e.bri neexecutivi ai consiliului de ad.inistraie sunt cei care nu au fost
nu.ii directori0 n confor.itate cu art2 1412
#CIN
*) se vedea notele 1 =i 2 de la sfr=itul textului actuali-at2
#M6
!RT. 13=?"
;1< 'rin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale a acionarilor se poate prevedea c unul
sau .ai .uli .e.bri ai consiliului de ad.inistraie trebuie s fie independeni2
#M9
;2< La dese.narea ad.inistratorului independent0 adunarea general a acionarilor va avea n vedere
ur.toarele criterii$
a< s nu fie director al societii sau al unei societi controlate de ctre aceasta =i s nu fi ndeplinit o
astfel de funcie n ulti.ii 8 aniB
b< s nu fi fost salariat al societii sau al unei societi controlate de ctre aceasta ori s fi avut un astfel
de raport de .unc n ulti.ii 8 aniB
c< s nu pri.easc sau s fi pri.it de la societate ori de la o societate controlat de aceasta o
re.uneraie supli.entar sau alte avanta@e0 altele dect cele corespun-nd calitii sale de ad.inistrator
neexecutivB
d< s nu fie acionar se.nificativ al societiiB
e< s nu aib sau s fi avut n ulti.ul an relaii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlat de
aceasta0 fie personal0 fie ca asociat0 acionar0 ad.inistrator0 director sau salariat al unei societi care are
astfel de relaii cu societatea0 dac0 prin caracterul lor substanial0 acestea sunt de natur aCi afecta
obiectivitateaB
f< s nu fie sau s fi fost n ulti.ii 1 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar
al societii sau al unei societi controlate de aceastaB
g< s fie director ntrCo alt societate n care un director al societii este ad.inistrator neexecutivB
?< s nu fi fost ad.inistrator neexecutiv al societii .ai .ult de 1 .andateB
i< s nu aib relaii de fa.ilie cu o persoan aflat n una dintre situaiile prev-ute la lit2 a< =i d<2
#M6
RT2 114 999 brogat
RT2 140 999 brogat
#M6
!RT. 120?1*#
;1< %onsiliul de ad.inistraie alege dintre .e.brii si un pre=edinte al consiliului2 'rin actul constitutiv se
poate stipula c pre=edintele consiliului este nu.it de adunarea general ordinar0 care nu.e=te consiliul2
;2< 're=edintele este nu.it pentru o durat care nu poate dep=i durata .andatului su de
ad.inistrator2
;1< 're=edintele poate fi revocat oricnd de ctre consiliul de ad.inistraie2 )ac pre=edintele a fost
nu.it de adunarea general0 va putea fi revocat nu.ai de aceasta2
;4< 're=edintele coordonea- activitatea consiliului =i raportea- cu privire la aceasta adunrii generale
a acionarilor2 El veg?ea- la buna funcionare a organelor societii2
;8< >n ca-ul n care pre=edintele se afl n i.posibilitate te.porar de aC=i exercita atribuiile0 pe durata
strii respective de i.posibilitate consiliul de ad.inistraie poate nsrcina pe un alt ad.inistrator cu
ndeplinirea funciei de pre=edinte2
#CIN
*) se vedea nota 1 de la sfr=itul textului actuali-at2
#M9
!RT. 120?"
;1< %onsiliul de ad.inistraie poate crea co.itete consultative for.ate din cel puin 2 .e.bri ai
consiliului =i nsrcinate cu desf=urarea de investigaii =i cu elaborarea de reco.andri pentru consiliu0 n
do.enii precu. auditul0 re.unerarea ad.inistratorilor0 directorilor0 cen-orilor =i personalului sau
no.inali-area de candidai pentru diferitele posturi de conducere2 %o.itetele vor nainta consiliului0 n .od
regulat0 rapoarte asupra activitii lor2
#M6
;2< %el puin un .e.bru al fiecrui co.itet creat n te.eiul alin2 ;1< trebuie s fie ad.inistrator
neexecutiv independent2 %o.itetul de audit =i cel de re.unerare sunt for.ate nu.ai din ad.inistratori
neexecutivi2 %el puin un .e.bru al co.itetului de audit trebuie s dein experien n aplicarea
principiilor contabile sau n audit financiar2
#M9
;1< 999 brogat
#M6
!RT. 121
;1< %onsiliul de ad.inistraie se ntrune=te cel puin o dat la 1 luni2
;2< 're=edintele convoac consiliul de ad.inistraie0 stabile=te ordinea de -i0 veg?ea- asupra infor.rii
adecvate a .e.brilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de -i =i pre-idea- ntrunirea2
;1< %onsiliul de ad.inistraie este0 de ase.enea0 convocat la cererea .otivat a cel puin 2 dintre
.e.brii si sau a directorului general2 >n acest ca-0 ordinea de -i este stabilit de ctre autorii cererii2
're=edintele este obligat s dea curs unei astfel de cereri2
;4< %onvocarea pentru ntrunirea consiliului de ad.inistraie va fi trans.is ad.inistratorilor cu suficient
ti.p nainte de data ntrunirii0 ter.enul putnd fi stabilit prin deci-ie a consiliului de ad.inistraie2
%onvocarea va cuprinde data0 locul unde se va ine =edina =i ordinea de -i2 supra punctelor care nu sunt
prev-ute pe ordinea de -i se pot lua deci-ii doar n ca-uri de urgen2 ctul constitutiv poate i.pune
condiii .ai stricte cu privire la aspectele regle.entate n pre-entul alineat2
;8< La fiecare =edin se va ntoc.i un procesCverbal0 care va cuprinde nu.ele participanilor0 ordinea
deliberrilor0 deci-iile luate0 nu.rul de voturi ntrunite =i opiniile separate2 'rocesulCverbal este se.nat de
ctre pre=edintele de =edin =i de ctre cel puin un alt ad.inistrator2
#M6
!RT. 121?1
)irectorii =i cen-orii sau0 dup ca-0 auditorii interni pot fi convocai la orice ntrunire a consiliului de
ad.inistraie0 ntruniri la care ace=tia sunt obligai s participe2 Ei nu au drept de vot0 cu excepia
directorilor care sunt =i ad.inistratori2
#M6
!RT. 12"
;1< %onsiliul de ad.inistraie este nsrcinat cu ndeplinirea tuturor actelor necesare =i utile pentru
reali-area obiectului de activitate al societii0 cu excepia celor re-ervate de lege pentru adunarea
general a acionarilor2
;2< %onsiliul de ad.inistraie are ur.toarele co.petene de ba-0 care nu pot fi delegate directorilor$
a< stabilirea direciilor principale de activitate =i de de-voltare ale societiiB
#M10
b< stabilirea politicilor contabile =i a siste.ului de control financiar0 precu. =i aprobarea planificrii
financiareB
#M6
c< nu.irea =i revocarea directorilor =i stabilirea re.uneraiei lorB
d< supraveg?erea activitii directorilorB
e< pregtirea raportului anual0 organi-area adunrii generale a acionarilor =i i.ple.entarea ?otrrilor
acesteiaB
f< introducerea cererii pentru desc?iderea procedurii insolvenei societii0 potrivit Legii nr2 :832005
privind procedura insolvenei2
;1< )e ase.enea0 nu pot fi delegate directorilor atribuiile pri.ite de ctre consiliul de ad.inistraie din
partea adunrii generale a acionarilor0 n confor.itate cu art2 1142
#M6
!RT. 123*#
;1< %onsiliul de ad.inistraie poate delega conducerea societii unuia sau .ai .ultor directori0 nu.ind
pe unul dintre ei director general2
;2< )irectorii pot fi nu.ii dintre ad.inistratori sau din afara consiliului de ad.inistraie2
;1< )ac prin actul constitutiv sau printrCo ?otrre a adunrii generale a acionarilor se prevede acest
lucru0 pre=edintele consiliului de ad.inistraie al societii poate fi nu.it =i director general2
;4< >n ca-ul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei obligaii legale de
auditare financiar0 delegarea conducerii societii n confor.itate cu alin2 ;1< este obligatorie2
;8< >n nelesul pre-entei legi0 director al societii pe aciuni este nu.ai acea persoan creia iCau fost
delegate atribuii de conducere a societii0 n confor.itate cu alin2 ;1<2 #rice alt persoan0 indiferent de
denu.irea te?nic a postului ocupat n cadrul societii0 este exclus de la aplicarea nor.elor pre-entei
legi cu privire la directorii societii pe aciuni2
#CIN
*) se vedea notele 1 =i 2 de la sfr=itul textului actuali-at2
#M6
!RT. 123?1
;1< )irectorii sunt responsabili cu luarea tuturor .surilor aferente conducerii societii0 n li.itele
obiectului de activitate al societii =i cu respectarea co.petenelor exclusive re-ervate de lege sau de
actul constitutiv consiliului de ad.inistraie =i adunrii generale a acionarilor2
;2< &odul de organi-are a activitii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin deci-ie a
consiliului de ad.inistraie2
#M9
;1< #rice ad.inistrator poate solicita directorilor infor.aii cu privire la conducerea operativ a societii2
)irectorii vor infor.a consiliul de ad.inistraie0 n .od regulat =i cuprin-tor0 asupra operaiunilor
ntreprinse =i asupra celor avute n vedere2
#M6
;4< )irectorii pot fi revocai oricnd de ctre consiliul de ad.inistraie2 >n ca-ul n care revocarea survine
fr @ust cau-0 directorul n cau- este ndreptit la plata unor dauneCinterese2
#M6
!RT. 123?"
;1< %onsiliul de ad.inistraie repre-int societatea n raport cu terii =i n @ustiie2 >n lipsa unei stipulaii
contrare n actul constitutiv0 consiliul de ad.inistraie repre-int societatea prin pre=edintele su2
;2< 'rin actul constitutiv0 pre=edintele =i unul sau .ai .uli ad.inistratori pot fi .puternicii s repre-inte
societatea0 acionnd .preun sau separat2 # astfel de clau- este opo-abil terilor2
;1< 'rin acordul lor unani.0 ad.inistratorii care repre-int societatea doar acionnd .preun pot
.puternici pe unul dintre ei s nc?eie anu.ite operaiuni sau tipuri de operaiuni2
;4< >n ca-ul n care consiliul de ad.inistraie deleag directorilor atribuiile de conducere a societii n
confor.itate cu art2 1410 puterea de a repre-enta societatea aparine directorului general2 )ispo-iiile alin2
;2< C ;4< se aplic directorilor n .od corespun-tor2 %onsiliul de ad.inistraie pstrea- ns atribuia de
repre-entare a societii n raporturile cu directorii2
;8< %onsiliul de ad.inistraie nregistrea- la registrul co.erului nu.ele persoanelor .puternicite s
repre-inte societatea0 .enionnd dac ele acionea- .preun sau separat2 cestea depun la registrul
co.erului speci.ene de se.ntur2
#M6
RT2 144 999 brogat
#M9
!RT. 122?1
;1< &e.brii consiliului de ad.inistraie =i vor exercita .andatul cu prudena =i diligena unui bun
ad.inistrator2
;2< d.inistratorul nu ncalc obligaia prev-ut la alin2 ;1<0 dac n .o.entul lurii unei deci-ii de
afaceri el este n .od re-onabil ndreptit s considere c acionea- n interesul societii =i pe ba-a
unor infor.aii adecvate2
;1< )eci-ie de afaceri0 n sensul pre-entei legi0 este orice deci-ie de a lua sau de a nu lua anu.ite
.suri cu privire la ad.inistrarea societii2
;4< &e.brii consiliului de ad.inistraie =i vor exercita .andatul cu loialitate0 n interesul societii2
;8< &e.brii consiliului de ad.inistraie nu vor divulga infor.aiile confideniale =i secretele co.erciale
ale societii0 la care au acces n calitatea lor de ad.inistratori2 ceast obligaie le revine =i dup
ncetarea .andatului de ad.inistrator2
;5< %oninutul =i durata obligaiilor prev-ute la alin2 ;8< sunt stipulate n contractul de ad.inistraie2
#M6
!RT. 122?"
;1< d.inistratorii sunt rspun-tori de ndeplinirea tuturor obligaiilor0 potrivit prevederilor art2 62 =i 612
;2< d.inistratorii rspund fa de societate pentru pre@udiciile cau-ate prin actele ndeplinite de directori
sau de personalul ncadrat0 cnd dauna nu sCar fi produs dac ei ar fi exercitat supraveg?erea i.pus de
ndatoririle funciei lor2
;1< )irectorii vor n=tiina consiliul de ad.inistraie de toate neregulile constatate cu oca-ia ndeplinirii
atribuiilor lor2
;4< d.inistratorii sunt solidar rspun-tori cu predecesorii lor i.ediai dac0 avnd cuno=tin de
neregulile svr=ite de ace=tia0 nu le co.unic cen-orilor sau0 dup ca-0 auditorilor interni =i auditorului
financiar2
;8< >n societile care au .ai .uli ad.inistratori rspunderea pentru actele svr=ite sau pentru
o.isiuni nu se ntinde =i la ad.inistratorii care au fcut s se conse.ne-e0 n registrul deci-iilor consiliului
de ad.inistraie0 .potrivirea lor =i au ncuno=tinat despre aceasta0 n scris0 pe cen-ori sau auditorii interni
=i auditorul financiar2
#M6
!RT. 122?3
;1< d.inistratorul care are ntrCo anu.it operaiune0 direct sau indirect0 interese contrare intereselor
societii trebuie s i n=tiine-e despre aceasta pe ceilali ad.inistratori =i pe cen-ori sau auditori interni =i
s nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceast operaiune2
;2< ceea=i obligaie o are ad.inistratorul n ca-ul n care0 ntrCo anu.it operaiune0 =tie c sunt
interesate soul sau soia sa0 rudele ori afinii si pn la gradul al !HClea inclusiv2
;1< )ac prevederile actului constitutiv nu dispun altfel0 interdiciile stabilite la alin2 ;1< =i ;2<0 referitoare la
participarea0 la deliberarea =i la votul ad.inistratorilor0 nu sunt aplicabile n ca-ul n care obiectul votului l
constituie$
a< oferirea spre subscriere0 ctre un ad.inistrator sau ctre persoanele .enionate la alin2 ;2<0 de aciuni
sau obligaiuni ale societiiB
b< acordarea de ctre ad.inistrator sau de persoanele .enionate la alin2 ;2< a unui .pru.ut ori
constituirea unei garanii n favoarea societii2
;4< d.inistratorul care nu a respectat prevederile alin2 ;1< =i ;2< rspunde pentru daunele care au
re-ultat pentru societate2
#M6
!RT. 122?2
;1< Este inter-is creditarea de ctre societate a ad.inistratorilor acesteia0 prin inter.ediul unor
operaiuni precu.$
a< acordarea de .pru.uturi ad.inistratorilorB
b< acordarea de avanta@e financiare ad.inistratorilor cu oca-ia sau ulterior nc?eierii de ctre societate
cu ace=tia de operaiuni de livrare de bunuri0 prestri de servicii sau executare de lucrriB
c< garantarea direct ori indirect0 n tot sau n parte0 a oricror .pru.uturi acordate ad.inistratorilor0
conco.itent ori ulterioar acordrii .pru.utuluiB
d< garantarea direct ori indirect0 n tot sau n parte0 a executrii de ctre ad.inistratori a oricror alte
obligaii personale ale acestora fa de tere persoaneB
e< dobndirea cu titlu oneros ori plata0 n tot sau n parte0 a unei creane ce are drept obiect un .pru.ut
acordat de o ter persoan ad.inistratorilor ori o alt prestaie personal a acestora2
;2< 'revederile alin2 ;1< sunt aplicabile =i operaiunilor n care sunt interesai soul sau soia0 rudele ori
afinii pn la gradul al !HClea inclusiv ai ad.inistratoruluiB de ase.enea0 dac operaiunea prive=te o
societate civil sau co.ercial9< la care una dintre persoanele anterior .enionate este ad.inistrator ori
deine0 singur sau .preun cu una dintre persoanele susC.enionate0 o cot de cel puin 20E din
valoarea capitalului social subscris2
;1< 'revederile alin2 ;1< nu se aplic$
a< n ca-ul operaiunilor a cror valoare exigibil cu.ulat este inferioar ec?ivalentului n lei al su.ei de
82000 de euroB
b< n ca-ul n care operaiunea este nc?eiat de societate n condiiile exercitrii curente a activitii
sale0 iar clau-ele operaiunii nu sunt .ai favorabile persoanelor prev-ute la alin2 ;1< =i ;2< dect cele pe
care0 n .od obi=nuit0 societatea le practic fa de tere persoane2
#CIN
*) %onfor. art2 1: pct2 11 din Legea nr2 6532012 ;#M26<0 cu .odificrile ulterioare0 sintag.a Fsocietate
co.ercialF sau0 dup ca-0 Fsocieti co.ercialeF se nlocuie=te cu ter.enul FsocietateF sau0 dup ca-0
FsocietiF2
#M6
RT2 148 999 brogat
RT2 145 999 brogat
RT2 146 999 brogat
RT2 14: 999 brogat
RT2 144 999 brogat
#M6
!RT. 100
;1< )ac prin actul constitutiv nu se dispune altfel =i sub re-erva dispo-iiilor art2 44D10 sub sanciunea
nulitii0 ad.inistratorul va putea0 n nu.e propriu0 s nstrine-e0 respectiv s dobndeasc0 bunuri ctre
sau de la societate0 avnd o valoare de peste 10E din valoarea activelor nete ale societii0 nu.ai dup
obinerea aprobrii adunrii generale extraordinare0 n condiiile prev-ute la art2 1182
#M9
;1D1< 999 brogat
#B
*"# 3re&ederile alin. *1# $e aplic )i opera(iunilor de %nc7iriere $au lea$in,.
*3# Daloarea pre&1ut la alin. *1# $e &a calcula prin raportare la $itua(ia 6inanciar aprobat pentru anul
6inanciar precedent celui %n care are loc opera(iunea ori/ dup ca1/ la &aloarea capitalului $ocial $ub$cri$/
dac o a$emenea $itua(ie 6inanciar nu a 6o$t %nc pre1entat )i aprobat.
*2# 3re&ederile pre1entului articol $unt aplicabile )i opera(iunilor %n care una dintre pr(i e$te $o(ul
admini$tratorului ori rud $au a6in/ p.n la ,radul al patrulea inclu$i&/ al ace$tuia' de a$emenea/ dac
opera(iunea e$te %nc7eiat cu o $ocietate ci&il $au comercial*# la care una dintre per$oanele anterior
men(ionate e$te admini$trator $au director ori de(ine/ $in,ur $au %mpreun/ o cot de cel pu(in "0E din
&aloarea capitalului $ocial $ub$cri$/ cu eAcep(ia ca1ului %n care una dintre $ociet(ile re$pecti&e e$te 6iliala
celeilalte.
#CIN
*) %onfor. art2 1: pct2 11 din Legea nr2 6532012 ;#M26<0 cu .odificrile ulterioare0 sintag.a Fsocietate
co.ercialF sau0 dup ca-0 Fsocieti co.ercialeF se nlocuie=te cu ter.enul FsocietateF sau0 dup ca-0
FsocietiF2
#M6
RT2 181 999 brogat
#M9
!RT. 10"
;1< )irectorii sunt rspun-tori pentru nendeplinirea ndatoririlor lor2 'revederile art2 116D1 alin2 ;1<0 ale
art2 144D10 144D10 144D40 180 =i ale art2 181D12 alin2 ;4< se aplic directorilor n acelea=i condiii ca =i
ad.inistratorilor2
;2< Re.uneraia directorilor0 obinut n te.eiul contractului de .andat0 este asi.ilat din punct de
vedere fiscal veniturilor din salarii =i se i.po-itea- potrivit legislaiei n .aterie2
;1< 'rin derogare de la art2 8 din Legea nr2 14320009< privind siste.ul public de pensii =i alte drepturi de
asigurri sociale0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 re.uneraia directorilor obinut n te.eiul
contractului de .andat este asi.ilat salariului0 din punctul de vedere al obligaiilor decurgnd pentru
director =i societatea din legislaia privind siste.ul public de pensii =i alte drepturi de asigurri sociale0
inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de .unc =i boli profesionale0 legislaia privind siste.ul
asigurrilor pentru =o.a@ =i sti.ularea ocuprii forei de .unc0 precu. =i din legislaia privind asigurrile
de sntate2
#CIN
*) Legea nr2 1432000 a fost abrogat2 se vedea Legea nr2 251320102
#M9
!RT. 10"?1
&icrontreprinderile =i ntreprinderile .ici0 n sensul art2 4 alin2 ;1< lit2 a< =i b< din Legea nr2 14532004
privind sti.ularea nfiinrii =i de-voltrii ntreprinderilor .ici =i .i@locii0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 pot deroga de la prevederile art2 116 alin2 ;2<0 art2 11:D1 alin2 ;1<0 art2 140D2 alin2 ;2< =i ale art2
141 alin2 ;4<2
#M6
4H4E-GINE! a II;a
"i#tem$% d$a%i#t
#M6
!RT. 103
;1< 'rin actul constitutiv se poate stipula c societatea pe aciuni este ad.inistrat de un directorat =i de
un consiliu de supraveg?ere0 n confor.itate cu prevederile pre-entei subseciuni2
;2< ctul constitutiv poate fi .odificat n cursul existenei societii prin ?otrre a adunrii generale
extraordinare a acionarilor0 n vederea introducerii sau a eli.inrii unei astfel de prevederi2
;1< 'revederile pre-entei legi privitoare la cen-ori nu sunt aplicabile societilor care optea- pentru
siste.ul dualist de ad.inistrare2
#M6
A. 'irectorat$%
#M6
!RT. 103?1
;1< %onducerea societii pe aciuni revine n exclusivitate directoratului0 care ndepline=te actele
necesare =i utile pentru reali-area obiectului de activitate al societii0 cu excepia celor re-ervate de lege
n sarcina consiliului de supraveg?ere =i a adunrii generale a acionarilor2
;2< )irectoratul =i exercit atribuiile sub controlul consiliului de supraveg?ere2
;1< )irectoratul este for.at din unul sau .ai .uli .e.bri0 nu.rul acestora fiind totdeauna i.par2
;4< %nd este un singur .e.bru0 acesta poart denu.irea de director general unic2 >n acest ca-0
dispo-iiile art2 116 alin2 ;1< se aplic n .od corespun-tor2
;8< >n ca-ul societilor pe aciuni ale cror situaii financiare anuale fac obiectul unei obligaii legale de
auditare0 directoratul este for.at din cel puin 1 .e.bri2
#M6
!RT. 103?"
;1< )ese.narea .e.brilor directoratului revine consiliului de supraveg?ere0 care atribuie totodat unuia
dintre ei funcia de pre=edinte al directoratului2
;2< ctul constitutiv deter.in durata .andatului directoratului0 n li.itele prev-ute la art2 181D122
;1< &e.brii directoratului nu pot fi conco.itent .e.bri ai consiliului de supraveg?ere2
;4< &e.brii directoratului pot fi revocai oricnd de ctre consiliul de supraveg?ere2 ctul constitutiv
poate prevedea c ei pot fi revocai =i de ctre adunarea general ordinar a acionarilor2 )ac revocarea
lor survine fr @ust cau-0 .e.brii directoratului sunt ndreptii la plata unor dauneCinterese2
;8< >n ca- de vacan a unui post de .e.bru al directoratului0 consiliul de supraveg?ere va proceda fr
ntr-iere la dese.narea unui nou .e.bru0 pe durata r.as pn la expirarea .andatului directoratului2
#M9
;5< %u privire la drepturile =i obligaiile .e.brilor directoratului0 art2 116D1 alin2 ;1<0 art2 144D10 art2 144D2
alin2 ;1<0 ;4< =i ;8<0 art2 144D10 art2 144D40 art2 180 =i art2 182 se aplic n .od corespun-tor2
#M6
!RT. 103?3
;1< )irectoratul repre-int societatea n raport cu terii =i n @ustiie2
;2< >n lipsa unei stipulaii contrare n actul constitutiv0 .e.brii directoratului repre-int societatea doar
acionnd .preun2
;1< >n situaia n care .e.brii directoratului repre-int societatea doar acionnd .preun0 prin acordul
lor unani.0 ace=tia l pot .puternici pe unul dintre ei s nc?eie anu.ite operaiuni sau tipuri de operaiuni2
;4< %onsiliul de supraveg?ere repre-int societatea n raporturile cu directoratul2
#M9
;8< )irectoratul nregistrea- la registrul co.erului nu.ele .e.brilor si0 .enionnd dac ei
acionea- .preun sau separat2 ce=tia vor depune la registrul co.erului speci.ene de se.ntur2
#M6
!RT. 103?2
;1< %el puin o dat la 1 luni0 directoratul pre-int un raport scris consiliului de supraveg?ere cu privire la
conducerea societii0 cu privire la activitatea acesteia =i la posibila sa evoluie2
;2< 'e lng infor.area periodic prev-ut la alin2 ;1<0 directoratul co.unic n ti.p util consiliului de
supraveg?ere orice infor.aie cu privire la eveni.entele ce ar putea avea o influen se.nificativ asupra
situaiei societii2
;1< %onsiliul de supraveg?ere poate solicita directoratului orice infor.aii pe care le consider necesare
pentru exercitarea atribuiilor sale de control =i poate efectua verificri =i investigaii corespun-toare2
;4< *iecare .e.bru al consiliului de supraveg?ere are acces la infor.aiile trans.ise consiliului2
#M6
!RT. 103?0
;1< )irectoratul naintea- consiliului de supraveg?ere situaiile financiare anuale =i raportul su anual0
i.ediat dup elaborarea acestora2
;2< Totodat0 directoratul naintea- consiliului de supraveg?ere propunerea sa detaliat cu privire la
distribuirea profitului re-ultat din bilanul exerciiului financiar0 pe care intenionea- s o pre-inte adunrii
generale2
;1< )ispo-iiile art2 181D4 alin2 ;4< se aplic n .od corespun-tor2
#M6
(. )o&#i%i$% de #$*ra+e,-ere
#M6
!RT. 103?6
;1< &e.brii consiliului de supraveg?ere sunt nu.ii de ctre adunarea general a acionarilor0 cu
excepia pri.ilor .e.bri0 care sunt nu.ii prin actul constitutiv2
;2< %andidaii pentru posturile de .e.bru n consiliul de supraveg?ere sunt no.inali-ai de ctre
.e.brii existeni ai consiliului sau de ctre acionari2
;1< (u.rul .e.brilor consiliului de supraveg?ere este stabilit prin actul constitutiv2 cesta nu poate fi
.ai .ic de 1 =i nici .ai .are de 112
;4< &e.brii consiliului de supraveg?ere pot fi revocai oricnd de adunarea general a acionarilor0 cu o
.a@oritate de cel puin dou trei.i din nu.rul voturilor acionarilor pre-eni2
;8< %onsiliul de supraveg?ere alege dintre .e.brii si un pre=edinte al consiliului2
#M6
!RT. 103?:
;1< >n ca-ul vacanei unui post de .e.bru n consiliul de supraveg?ere0 consiliul poate proceda la
nu.irea unui .e.bru provi-oriu0 pn la ntrunirea adunrii generale2
;2< )ac vacana .enionat la alin2 ;1< deter.in scderea nu.rului .e.brilor consiliului de
supraveg?ere sub .ini.ul legal0 directoratul trebuie s convoace fr ntr-iere adunarea general pentru
co.pletarea locurilor vacante2
;1< >n ca-ul n care directoratul nu =i ndepline=te obligaia de a convoca adunarea general n
confor.itate cu alin2 ;2<0 orice parte interesat se poate adresa instanei pentru a dese.na persoana
nsrcinat cu convocarea adunrii generale ordinare a acionarilor0 care s fac nu.irile necesare2
#M6
!RT. 103?=
;1< &e.brii consiliului de supraveg?ere nu pot fi conco.itent .e.bri ai directoratului2 )e ase.enea0 ei
nu pot cu.ula calitatea de .e.bru n consiliul de supraveg?ere cu cea de salariat al societii2
#M12
;2< 'rin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale a acionarilor se pot stabili condiii
specifice de profesionalis. =i independen pentru .e.brii consiliului de supraveg?ere2 >n aprecierea
independenei unui .e.bru al consiliului de supraveg?ere vor fi avute n vedere criteriile prev-ute la art2
11:D2 alin2 ;2<2
#M6
;1< %u privire la drepturile =i obligaiile .e.brilor consiliului de supraveg?ere0 dispo-iiile art2 144D10 art2
144D2 alin2 ;1< =i ;8<0 ale art2 144D10 144D4 =i 180 se aplic n .od corespun-tor2
#M6
!RT. 103?9*#
;1< %onsiliul de supraveg?ere are ur.toarele atribuii principale$
a< exercit controlul per.anent asupra conducerii societii de ctre directoratB
b< nu.e=te =i revoc .e.brii directoratuluiB
c< verific confor.itatea cu legea0 cu actul constitutiv =i cu ?otrrile adunrii generale a operaiunilor de
conducere a societiiB
d< raportea- cel puin o dat pe an adunrii generale a acionarilor cu privire la activitatea de
supraveg?ere desf=urat2
;2< >n ca-uri excepionale0 cnd interesul societii o cere0 consiliul de supraveg?ere poate convoca
adunarea general a acionarilor2
;1< %onsiliului de supraveg?ere nu i pot fi transferate atribuii de conducere a societii2 %u toate
acestea0 n actul constitutiv se poate prevedea c anu.ite tipuri de operaiuni nu pot fi efectuate dect cu
acordul consiliului2 >n ca-ul n care consiliul nu =i d acordul pentru o astfel de operaiune0 directoratul
poate cere acordul adunrii generale ordinare2 Lotrrea adunrii generale cu privire la un ase.enea
acord este dat cu o .a@oritate de 1 ptri.i din nu.rul voturilor acionarilor pre-eni2 ctul constitutiv nu
poate stabili o alt .a@oritate =i nici stipula alte condiii2
#CIN
*) %onfor. art2 240D10 alin2 ;5< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320050 cu .odificrile
ulterioare0 dispo-iiile art2 181D4 alin2 ;1< lit2 b< din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 nu se aplic n ca-ul bnciiCpunte2
#M6
!RT. 103?10
;1< %onsiliul de supraveg?ere poate crea co.itete consultative0 for.ate din cel puin 2 .e.bri ai
consiliului =i nsrcinate cu desf=urarea de investigaii =i cu elaborarea de reco.andri pentru consiliu0 n
do.enii precu. auditul0 re.unerarea .e.brilor directoratului =i ai consiliului de supraveg?ere =i a
personalului0 sau no.inali-area de candidai pentru diferitele posturi de conducere2 %o.itetele vor nainta
consiliului n .od regulat rapoarte asupra activitii lor2
;2< 're=edintele directoratului poate fi nu.it .e.bru n co.itetul de no.inali-are creat de consiliul de
supraveg?ere0 fr ca prin aceasta s dobndeasc calitatea de .e.bru n consiliu2
;1< %el puin un .e.bru al fiecrui co.itet creat n te.eiul alin2 ;1< trebuie s fie .e.bru independent
al consiliului de supraveg?ere2 %el puin un .e.bru al co.itetului de audit trebuie s dein experien
relevant n aplicarea principiilor contabile sau n audit financiar2
#M12
;4< 999 brogat
#M6
!RT. 103?11
;1< %onsiliul de supraveg?ere se ntrune=te cel puin o dat la 1 luni2 're=edintele convoac consiliul de
supraveg?ere =i pre-idea- ntrunirea2
#M9
;2< %onsiliul de supraveg?ere este convocat n orice .o.ent la cererea .otivat a cel puin 2 dintre
.e.brii consiliului sau la cererea directoratului2 %onsiliul se va ntruni n cel .ult 18 -ile de la convocare2
#M6
;1< )ac pre=edintele nu d curs cererii de convocare a consiliului n confor.itate cu dispo-iiile alin2 ;2<0
autorii cererii pot convoca ei n=i=i consiliul0 stabilind ordinea de -i a =edinei2
;4< &e.brii directoratului pot fi convocai la ntrunirile consiliului de supraveg?ere2 Ei nu au drept de vot
n consiliu2
;8< La fiecare =edin se va ntoc.i un procesCverbal0 care va cuprinde nu.ele participanilor0 ordinea de
-i0 ordinea deliberrilor0 deci-iile luate0 nu.rul de voturi ntrunite =i opiniile separate2 'rocesulCverbal este
se.nat de ctre pre=edintele de =edin =i de ctre cel puin un alt .e.bru pre-ent al consiliului2
#M6
4H4E-GINE! a III;a
'i#*ozi.ii com$&e *e&tr$ #i#tem$% $&itar /i #i#tem$% d$a%i#t
#M6
!RT. 103?1"
;1< )urata .andatului ad.inistratorilor0 respectiv al .e.brilor directoratului =i ai consiliului de
supraveg?ere0 este stabilit prin actul constitutiv0 ea neputnd dep=i 4 ani2 Ei sunt reeligibili0 cnd prin
actul constitutiv nu se dispune altfel2
;2< )urata .andatului pri.ilor .e.bri ai consiliului de ad.inistraie0 respectiv al pri.ilor .e.bri ai
consiliului de supraveg?ere0 nu poate dep=i 2 ani2
;1< 'entru ca nu.irea unui ad.inistrator0 respectiv a unui .e.bru al directoratului sau al consiliului de
supraveg?ere0 s fie valabil din punct de vedere @uridic0 persoana nu.it trebuie s o accepte n .od
expres2
#M9
;4< 'ersoana nu.it n una dintre funciile prev-ute la alin2 ;1< trebuie s fie asigurat pentru
rspundere profesional2
#M6
!RT. 103?13*#
;1< )irectorii societii pe aciuni0 n siste.ul unitar0 respectiv .e.brii directoratului0 n siste.ul dualist0
sunt persoane fi-ice2
;2< # persoan @uridic poate fi nu.it ad.inistrator sau .e.bru al consiliului de supraveg?ere al unei
societi pe aciuni2 #dat cu aceast nu.ire0 persoana @uridic este obligat s =i dese.ne-e un
repre-entant per.anent0 persoan fi-ic2 cesta este supus acelora=i condiii =i obligaii =i are aceea=i
rspundere civil =i penal ca =i un ad.inistrator sau .e.bru al consiliului de supraveg?ere0 persoan
fi-ic0 ce acionea- n nu.e propriu0 fr ca prin aceasta persoana @uridic pe care o repre-int s fie
exonerat de rspundere sau s i se .ic=ore-e rspunderea solidar2 %nd persoana @uridic =i revoc
repre-entantul0 ea are obligaia s nu.easc n acela=i ti.p un nlocuitor2
#CIN
*) %onfor. art2 240D10 alin2 ;5< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320050 cu .odificrile
ulterioare0 dispo-iiile art2 181D11 alin2 ;2< din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 nu se aplic n ca-ul bnciiCpunte2
#M9
RT2 181D14 999 brogat
#M6
!RT. 103?10
)irectorii unei societi pe aciuni0 n siste.ul unitar0 =i .e.brii directoratului0 n siste.ul dualist0 nu vor
putea fi0 fr autori-area consiliului de ad.inistraie0 respectiv a consiliului de supraveg?ere0 directori0
ad.inistratori0 .e.bri ai directoratului ori ai consiliului de supraveg?ere0 cen-ori sau0 dup ca-0 auditori
interni ori asociai cu rspundere neli.itat0 n alte societi concurente sau avnd acela=i obiect de
activitate0 nici nu pot exercita acela=i co.er sau altul concurent0 pe cont propriu sau al altei persoane0 sub
pedeapsa revocrii =i rspunderii pentru daune2
#M6
!RT. 103?16
;1< # persoan fi-ic poate exercita conco.itent cel .ult 8 .andate de ad.inistrator =i3sau de .e.bru
al consiliului de supraveg?ere n societi pe aciuni al cror sediu se afl pe teritoriul Ro.niei2 ceast
prevedere se aplic n aceea=i .sur persoanei fi-ice ad.inistrator sau .e.bru al consiliului de
supraveg?ere0 ct =i persoanei fi-ice repre-entant per.anent al unei persoane @uridice ad.inistrator ori
.e.bru al consiliului de supraveg?ere2
;2< !nterdicia prev-ut la alin2 ;1< nu se refer la ca-urile cnd cel ales n consiliul de ad.inistraie sau
n consiliul de supraveg?ere este proprietar a cel puin o ptri.e din totalul aciunilor societii sau este
.e.bru n consiliul de ad.inistraie ori n consiliul de supraveg?ere al unei societi pe aciuni ce deine
ptri.ea artat2
;1< 'ersoana care ncalc prevederile pre-entului articol este obligat s de.isione-e din funciile de
.e.bru al consiliului de ad.inistraie sau al consiliului de supraveg?ere care dep=esc nu.rul .axi. de
.andate prev-ute la alin2 ;1<0 n ter.en de o lun de la data apariiei situaiei de inco.patibilitate2 La
expirarea acestei perioade0 el va pierde .andatul obinut prin dep=irea nu.rului legal de .andate0 n
ordinea cronologic a nu.irilor0 =i va fi obligat la restituirea re.uneraiei =i a altor beneficii pri.ite ctre
societatea n care a exercitat acest .andat2 )eliberrile =i deci-iile la care el a luat parte n exercitarea
.andatului respectiv r.n valabile2
#M9
!RT. 103?1:
>nainte de a fi nu.it director sau ad.inistrator0 respectiv .e.bru al directoratului sau al consiliului de
supraveg?ere ntrCo societate pe aciuni0 persoana no.inali-at va infor.a organul societii nsrcinat cu
nu.irea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art2 181D18 =i 181D152
#M6
!RT. 103?1=
;1< Re.uneraia .e.brilor consiliului de ad.inistraie sau ai consiliului de supraveg?ere este stabilit
prin actul constitutiv sau prin ?otrre a adunrii generale a acionarilor2
;2< Re.uneraia supli.entar a .e.brilor consiliului de ad.inistraie sau ai consiliului de supraveg?ere
nsrcinai cu funcii specifice n cadrul organului respectiv0 precu. =i re.uneraia directorilor0 n siste.ul
unitar0 ori a .e.brilor directoratului0 n siste.ul dualist0 sunt stabilite de consiliul de ad.inistraie0 respectiv
de consiliul de supraveg?ere2 ctul constitutiv sau adunarea general a acionarilor fixea- li.itele
generale ale tuturor re.uneraiilor acordate n acest fel2
;1< #rice alte avanta@e pot fi acordate nu.ai n confor.itate cu alin2 ;1< =i ;2<2
;4< dunarea general0 respectiv consiliul de ad.inistraie sau consiliul de supraveg?ere =i0 dac este
ca-ul0 co.itetul de re.unerare se vor asigura0 la stabilirea re.uneraiilor sau a altor avanta@e0 c acestea
sunt @ustificate n raport cu ndatoririle specifice ale persoanelor respective =i cu situaia econo.ic a
societii2
#M6
!RT. 103?19
%onsiliul de ad.inistraie va solicita oficiului registrului co.erului nregistrarea nu.irii directorilor0
precu. =i a oricrei sc?i.bri n persoana ad.inistratorilor sau directorilor =i publicarea acestor date n
&onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa2 ceea=i obligaie revine directoratului cu privire la
nregistrarea pri.ilor .e.bri ai directoratului =i a oricrei sc?i.bri n persoana .e.brilor directoratului
sau a .e.brilor consiliului de supraveg?ere2
#M6
!RT. 103?"0
;1< 'entru validitatea deci-iilor consiliului de ad.inistraie0 ale directoratului sau ale consiliului de
supraveg?ere este necesar pre-ena a cel puin @u.tate din nu.rul .e.brilor fiecruia dintre aceste
organe0 dac prin actul constitutiv nu se prevede un nu.r .ai .are2
;2< )eci-iile n cadrul consiliului de ad.inistraie0 al directoratului sau al consiliului de supraveg?ere se
iau cu votul .a@oritii .e.brilor pre-eni2 )eci-iile cu privire la nu.irea sau revocarea pre=edinilor
acestor organe se iau cu votul .a@oritii .e.brilor consiliului2
;1< &e.brii consiliului de ad.inistraie0 ai directoratului sau ai consiliului de supraveg?ere pot fi
repre-entai la ntrunirile organului respectiv doar de ctre ali .e.bri ai si2 Mn .e.bru pre-ent poate
repre-enta un singur .e.bru absent2
;4< ctul constitutiv poate dispune c participarea la reuniunile consiliului de ad.inistraie0 ale
directoratului sau ale consiliului de supraveg?ere poate avea loc =i prin inter.ediul .i@loacelor de
co.unicare la distan0 preci-nd felul acestora2 Totodat0 actul constitutiv poate li.ita felul deci-iilor care
pot fi luate n aceste condiii =i poate prevedea un drept de a se opune la o astfel de procedur n favoarea
unui nu.r deter.inat de .e.bri ai organului respectiv2
;8< &i@loacele de co.unicare la distan prev-ute la alin2 ;4< trebuie s ntruneasc condiiile te?nice
necesare pentru identificarea participanilor0 participarea efectiv a acestora la =edina consiliului =i
retrans.iterea deliberrilor n .od continuu2
;5< )ac actul constitutiv nu dispune altfel0 pre=edintele consiliului de ad.inistraie sau al consiliului de
supraveg?ere va avea votul decisiv n ca- de paritate a voturilor2 (u poate avea vot decisiv pre=edintele
consiliului de ad.inistraie care este0 n acela=i ti.p0 director al societii2
;6< )ac pre=edintele n funcie al consiliului de ad.inistraie0 al directoratului sau al consiliului de
supraveg?ere nu poate sau i este inter-is s participe la vot n cadrul organului respectiv0 ceilali .e.bri
vor putea alege un pre=edinte de =edin0 avnd acelea=i drepturi ca pre=edintele n funcie2
;:< >n ca- de paritate de voturi =i dac pre=edintele nu beneficia- de vot decisiv0 propunerea supus
votului se consider respins2
#M6
!RT. 103?"1
;1< ctul constitutiv poate dispune c0 n ca-uri excepionale0 @ustificate prin urgena situaiei =i prin
interesul societii0 deci-iile consiliului de ad.inistraie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unani.
expri.at n scris al .e.brilor0 fr a .ai fi necesar o ntrunire a respectivului organ2
;2< (u se poate recurge la procedura prev-ut la alin2 ;1< n ca-ul deci-iilor consiliului de ad.inistraie
sau ale directoratului referitoare la situaiile financiare anuale ori la capitalul autori-at2
#M6
!RT. 103?""*#
%onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 va putea s nc?eie acte @uridice n nu.ele =i n contul
societii0 prin care s dobndeasc bunuri pentru aceasta sau s nstrine-e0 s nc?irie-e0 s sc?i.be
ori s constituie n garanie bunuri aflate n patri.oniul societii0 a cror valoare dep=e=te @u.tate din
valoarea contabil a activelor societii la data nc?eierii actului @uridic0 nu.ai cu aprobarea adunrii
generale a acionarilor0 dat n condiiile art2 1182
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 240D12 din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 44320050 cu
.odificrile ulterioare2
#M15
FRT2 240D12
;1< d.inistratorul special poate fi .puternicit de Ganca (aional a Ro.niei s i.ple.ente-e .suri
de restructurare a activitii instituiei de credit0 care pot include$
a< .a@orarea capitalului socialB
b< reducerea capitalului pentru acoperirea pierderilorB
c< operaiuni de vn-are de activeB
d< operaiuni de transfer de depo-iteB
e< operaiuni de vn-are de active cu asu.are de pasive0 prin care o alt instituie de credit sau instituie
financiar dobnde=te active ale instituiei de credit aflate n ad.inistrare special =i =i asu. pasive ale
acesteia n contraprestaieB
f< fu-iunea cu alte instituii de creditB
g< divi-area total sau parial2
;2< >n sensul prevederilor alin2 ;1<0 ad.inistratorul special acionea- confor. instruciunilor pri.ite de la
Ganca (aional a Ro.niei0 care pot indica n .od specific sau n ter.eni generali .odalitatea de
i.ple.entare2
;1< d.inistratorul special trebuie s convoace adunarea general a acionarilor pentru a decide cu
privire la i.ple.entarea .surilor prev-ute la alin2 ;1< lit2 a<0 b<0 f< =i g< =i pentru li.itarea sau ridicarea
dreptului de preferin al acionarilor la subscrierea de noi aciuni n ca-ul .a@orrii capitalului social2
!.ple.entarea .surilor de restructurare prev-ute la alin2 ;1< lit2 c<0 d< =i e<0 prin derogare de la
prevederile art2 181D22 din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0
precu. =i a .surilor de redresare prev-ute la art2 240D11 alin2 ;8< nu necesit aprobarea adunrii
generale a acionarilor2
;4< Ter.enul de ntrunire a adunrii generale a acionarilor0 cu excepia celei convocate pentru a ?otr
fu-iunea sau divi-area0 este0 pentru pri.a convocare0 de .axi. o spt.n de la data publicrii
convocrii confor. legii sau a notificrii fcute prin scrisoare reco.andat sau trans.is pe cale
electronic0 avnd ncorporat0 ata=at sau logic asociat se.ntura electronic extins2 *or.alitile de
convocare nu trebuie respectate dac toi acionarii care pot s =i exercite dreptul de vot sunt de acord s
in o adunare general2
;8< 'revederile alin2 ;4< nu se aplic n ca-ul n care instituia de credit aflat n ad.inistrare special
este cotat pe o pia regle.entat0 ca- n care convocarea se face potrivit legislaiei aplicabile pieei de
capital2
;5< )ac adunarea general a acionarilor nu adopt ?otrrile necesare n ca-urile prev-ute la alin2
;1<0 n absena altor soluii viabile de redresare0 Ganca (aional a Ro.niei ?otr=te retragerea
autori-aiei instituiei de credit0 cu aplicarea corespun-toare a art2 240D15 alin2 ;2< lit2 b<2F
#M6
!RT. 103?"3
)irectorii =i .e.brii consiliului de ad.inistraie0 respectiv .e.brii directoratului =i cei ai consiliului de
supraveg?ere0 sunt obligai s participe la adunrile generale ale acionarilor2
#M6
!RT. 103?"2
;1< )ac consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 constat c0 n ur.a unor pierderi0 stabilite prin
situaiile financiare anuale aprobate confor. legii0 activul net al societii0 deter.inat ca diferen ntre
totalul activelor =i totalul datoriilor acesteia0 sCa di.inuat la .ai puin de @u.tate din valoarea capitalului
social subscris0 va convoca de ndat adunarea general extraordinar pentru a decide dac societatea
trebuie s fie di-olvat2
;2< 'rin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea general extraordinar s fie convocat c?iar =i n
ca-ul unei di.inuri a activului net .ai puin se.nificativ dect cea prev-ut la alin2 ;1<0 stabilinduCse
acest nivel .ini. al activului net prin raportare la capitalul social subscris2
;1< %onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 va pre-enta adunrii generale extraordinare ntrunite
potrivit alin2 ;1< un raport cu privire la situaia patri.onial a societii0 nsoit de observaii ale cen-orilor
sau0 dup ca-0 ale auditorilor interni2 cest raport trebuie depus la sediul societii cu cel puin o
spt.n nainte de data adunrii generale0 pentru a putea fi consultat de orice acionar interesat2 >n
cadrul adunrii generale extraordinare0 consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 i va infor.a pe
acionari cu privire la orice fapte relevante survenite dup redactarea raportului scris2
;4< )ac adunarea general extraordinar nu ?otr=te di-olvarea societii0 atunci societatea este
obligat ca0 cel tr-iu pn la nc?eierea exerciiului financiar ulterior celui n care au fost constatate
pierderile =i sub re-erva dispo-iiilor art2 100 s procede-e la reducerea capitalului social cu un cuantu. cel
puin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din re-erve0 dac n acest interval activul net al
societii nu a fost reconstituit pn la nivelul unei valori cel puin egale cu @u.tate din capitalul social2
#M26
;8< >n ca-ul nentrunirii adunrii generale extraordinare n confor.itate cu alin2 ;1< sau dac adunarea
general extraordinar nu a putut delibera valabil nici n a doua convocare0 orice persoan interesat se
poate adresa instanei pentru a cere di-olvarea societii2 )i-olvarea poate fi cerut =i n ca-ul n care
obligaia i.pus societii potrivit alin2 ;4< nu este respectat2 >n oricare dintre aceste ca-uri instana poate
acorda societii un ter.en ce nu poate dep=i 5 luni pentru regulari-area situaiei2 Aocietatea nu va fi
di-olvat dac reconstituirea activului net pn la nivelul unei valori cel puin egale cu @u.tate din
capitalul social are loc pn n .o.entul r.nerii definitive a ?otrrii @udectore=ti de di-olvare2
#M6
RT2 184 999 brogat
#M6
!RT. 100
;1< ciunea n rspundere contra fondatorilor0 ad.inistratorilor0 directorilor0 respectiv a .e.brilor
directoratului =i consiliului de supraveg?ere0 precu. =i a cen-orilor sau auditorilor financiari0 pentru daune
cau-ate societii de ace=tia prin nclcarea ndatoririlor lor fa de societate0 aparine adunrii generale0
care va decide cu .a@oritatea prev-ut la art2 1122
;2< dunarea general dese.nea- cu aceea=i .a@oritate persoana nsrcinat s exercite aciunea n
@ustiie2
;1< %nd adunarea general decide cu privire la situaia financiar anual0 poate lua o ?otrre
referitoare la rspunderea ad.inistratorilor sau directorilor0 respectiv a .e.brilor directoratului =i consiliului
de supraveg?ere0 c?iar dac aceast proble. nu figurea- pe ordinea de -i2
;4< )ac adunarea general decide s porneasc aciune n rspundere contra ad.inistratorilor0
respectiv a .e.brilor directoratului0 .andatul acestora ncetea- de drept de la data adoptrii ?otrrii =i
adunarea general0 respectiv consiliul de supraveg?ere0 va proceda la nlocuirea lor2
#M26
;8< )ac aciunea se porne=te .potriva directorilor0 ace=tia sunt suspendai de drept din funcie pn la
r.nerea definitiv a ?otrrii2
#M6
;5< )ac adunarea general decide s porneasc aciune n rspundere contra .e.brilor consiliului de
supraveg?ere cu .a@oritatea prev-ut la art2 118 alin2 ;1<0 .andatul .e.brilor respectivi ai consiliului de
supraveg?ere ncetea- de drept2 dunarea general va proceda la nlocuirea lor2
;6< ciunea n rspundere .potriva .e.brilor directoratului poate fi exercitat =i de ctre consiliul de
supraveg?ere0 n ur.a unei deci-ii a consiliului nsu=i2 )ac deci-ia este luat cu o .a@oritate de dou
trei.i din nu.rul total de .e.bri ai consiliului de supraveg?ere0 .andatul .e.brilor respectivi ai
directoratului ncetea- de drept0 consiliul de supraveg?ere procednd la nlocuirea lor2
#M6
!RT. 100?1
;1< )ac adunarea general nu introduce aciunea n rspundere prev-ut la art2 188 =i nici nu d curs
propunerii unuia sau .ai .ultor acionari de a iniia o ase.enea aciune0 acionarii repre-entnd0 individual
sau .preun0 cel puin 8E din capitalul social au dreptul de a introduce o aciune n despgubiri0 n nu.e
propriu0 dar n contul societii0 .potriva oricrei persoane prev-ute la art2 188 alin2 ;1<2
;2< 'ersoanele care exercit dreptul prev-ut la alin2 ;1< trebuie s fi avut de@a calitatea de acionar la
data la care a fost de-btut n cadrul adunrii generale proble.a introducerii aciunii n rspundere2
;1< %?eltuielile de @udecat vor fi suportate de acionarii care au introdus aciunea2 >n ca- de ad.itere0
acionarii au dreptul la ra.bursarea de ctre societate a su.elor avansate cu acest titlu2
#M26
;4< )up r.nerea definitiv a ?otrrii instanei de ad.itere a aciunii prev-ute la alin2 ;1<0 adunarea
general a acionarilor0 respectiv consiliul de supraveg?ere va putea decide ncetarea .andatului
ad.inistratorilor0 directorilor =i .e.brilor consiliului de supraveg?ere0 respectiv al .e.brilor directoratului0
=i nlocuirea acestora2
#M6
RT2 185 999 brogat
RT2 186 999 brogat
RT2 18: 999 brogat
#B
4E-GINE! a ID;a
#,itl 'inan!iar/ a,itl intern 0i !enzorii
#M9
!RT. 109
;1< Aocietatea pe aciuni va avea 1 cen-ori =i un supleant0 dac prin actul constitutiv nu se prevede un
nu.r .ai .are2 >n toate ca-urile0 nu.rul cen-orilor trebuie s fie i.par2
;2< %en-orii sunt ale=i de adunarea general a acionarilor2 )urata .andatului lor este de 1 ani =i pot fi
reale=i2
;1< %en-orii trebuie s =i exercite personal .andatul2
;4< La societile pe aciuni cu capital .a@oritar de stat0 unul dintre cen-ori este0 n .od obligatoriu0
repre-entant al &inisterului Econo.iei =i *inanelor2
#M6
!RT. 160
;1< Aituaiile financiare ale societilor supuse obligaiei legale de auditare vor fi auditate de ctre auditori
financiari C persoane fi-ice sau persoane @uridice C0 n condiiile prev-ute de lege2
;1D1< Aocietile pe aciuni care optea-0 n te.eiul art2 1810 pentru siste.ul dualist de ad.inistrare sunt
supuse auditului financiar2
#M9
;1D2< Aocietile pe aciuni ale cror situaii financiare sunt supuse auditului financiar0 potrivit legii sau
opiunii0 n acest sens0 a acionarilor pot s nu aplice prevederile art2 184 alin2 ;1<0 ?otrrea n acest sens
fiind luat de adunarea general a acionarilor2
;2< Aocietile ale cror situaii financiare anuale sunt supuse auditului financiar0 potrivit legii sau ?otrrii
acionarilor0 vor organi-a auditul intern potrivit nor.elor elaborate de %a.era uditorilor *inanciari din
Ro.nia2
#B
*3# La $ociet(ile ale cror $itua(ii 6inanciare anuale nu $unt $upu$e/ potri&it le,ii/ auditului 6inanciar/
adunarea ,eneral ordinar a ac(ionarilor &a 7otr% contractarea auditului 6inanciar $au numirea cen1orilor/
dup ca1.
#M9
!RT. 160?1
%onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 nregistrea- la registrul co.erului orice sc?i.bare a
cen-orilor0 respectiv auditorilor financiari2
#M9
!RT. 161
;1< %en-orii pot fi acionari0 cu excepia cen-orului expert contabil0 care poate fi ter ce exercit profesia
individual ori n for.e asociative2
#B
*"# Nu pot 6i cen1ori/ iar dac au 6o$t ale)i/ decad din mandatul lor:
a# rudele $au a6inii p.n la al patrulea ,rad inclu$i& $au $o(ii admini$tratorilor'
b# per$oanele care prime$c $ub orice 6orm/ pentru alte 6unc(ii dec.t aceea de cen1or/ un $alariu $au o
remunera(ie de la admini$tratori $au de la $ocietate $au ai cror an,a<atori $unt %n raporturi contractuale
$au $e a6l %n concuren( cu acea$ta'
#M12
c< persoanele crora le este inter-is funcia de .e.bru al consiliului de ad.inistraie0 respectiv al
consiliului de supraveg?ere =i al directoratului0 n te.eiul art2 61D1B
#B
d# per$oanele care/ pe durata eAercitrii atribu(iilor con6erite de acea$t calitate/ au atribu(ii de control %n
cadrul Bini$terului 9inan(elor 3ublice $au al altor in$titu(ii publice/ cu eAcep(ia $itua(iilor pre&1ute eApre$
de le,e.
*3# -en1orii $unt remunera(i cu o indemni1a(ie 6iA/ determinat prin actul con$tituti& $au de adunarea
,eneral care i;a numit.
#M9
!RT. 16"
;1< >n ca- de deces0 .piedicare fi-ic sau legal0 ncetare ori renunare la .andat a unui cen-or0 acesta
va fi nlocuit de supleant2
;2< >n situaia prev-ut la alin2 ;1<0 precu. =i n situaia n care nu.rul cen-orilor nu se poate co.pleta
prin nlocuirea cu supleani ori nu .ai r.ne n funcie niciun cen-or0 ad.inistratorii vor convoca de
urgen adunarea general n vederea dese.nrii unui nou cen-or2
#M9
!RT. 163
;1< %en-orii sunt obligai s supraveg?e-e gestiunea societii0 s verifice dac situaiile financiare sunt
legal ntoc.ite =i n concordan cu registrele0 dac acestea din ur. sunt inute regulat =i dac evaluarea
ele.entelor patri.oniale sCa fcut confor. regulilor stabilite pentru ntoc.irea =i pre-entarea situaiilor
financiare2
;2< )espre toate acestea0 precu. =i asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la
situaiile financiare =i reparti-area profitului0 cen-orii vor pre-enta adunrii generale un raport a.nunit2
&odalitatea =i procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit nor.elor elaborate de
%a.era uditorilor *inanciari din Ro.nia2
#B
*3# !dunarea ,eneral poate aproba $itua(iile 6inanciare anuale numai dac ace$tea $unt %n$o(ite de
raportul cen1orilor $au/ dup ca1/ al auditorilor 6inanciari.
#M6
;4< 999 brogat
;8< %en-orii sau0 dup ca-0 auditorii interni vor aduce la cuno=tin .e.brilor consiliului de ad.inistraie
neregulile n ad.inistraie =i nclcrile dispo-iiilor legale =i ale prevederilor actului constitutiv pe care le
constat0 iar ca-urile .ai i.portante le vor aduce la cuno=tin adunrii generale2
#B
!RT. 162
*1# -en1orii au dreptul $ ob(in %n 6iecare lun de la admini$tratori o $itua(ie de$pre mer$ul opera(iunilor.
#M6
;2< 999 brogat
#B
*3# E$te inter1i$ cen1orilor $ comunice ac(ionarilor %n particular $au ter(ilor datele re6eritoare la
opera(iunile $ociet(ii/ con$tatate cu oca1ia eAercitrii mandatului lor.
#M6
!RT. 162?1
;1< #rice acionar are dreptul s recla.e cen-orilor faptele despre care crede c trebuie cen-urate0 iar
ace=tia le vor avea n vedere la ntoc.irea raportului ctre adunarea general2
;2< >n ca-ul n care recla.aia este fcut de acionari repre-entnd0 individual sau .preun0 cel puin
8E din capitalul social sau o cot .ai .ic0 dac actul constitutiv prevede astfel0 cen-orii sunt obligai s o
verifice2 )ac vor aprecia c recla.aia este nte.eiat =i urgent0 sunt obligai s convoace i.ediat
adunarea general =i s pre-inte acesteia observaiile lor2 >n ca- contrar0 ei trebuie s pun n discuie
recla.aia la pri.a adunare2 dunarea general trebuie s ia o ?otrre asupra celor recla.ate2
;1< >n ca-ul societilor n care au fost dese.nai auditori interni0 potrivit legii0 orice acionar are dreptul
s recla.e acestora faptele despre care cred c trebuie verificate2 uditorii interni le vor avea n vedere la
ntoc.irea raportului ctre consiliul de ad.inistraie0 respectiv consiliul de supraveg?ere2 >n ca-ul n care
recla.aia este fcut de acionari repre-entnd0 individual sau .preun0 cel puin 8E din capitalul social
ori o cot .ai .ic0 dac actul constitutiv prevede astfel0 auditorii interni sunt obligai s verifice faptele
recla.ate0 iar n ca-ul n care sunt confir.ate0 fiind conse.nate ntrCun raport ce va fi co.unicat consiliului
de ad.inistraie0 respectiv consiliului de supraveg?ere0 =i pus la dispo-iie adunrii generaleB n acest ca-0
consiliul de ad.inistraie0 respectiv consiliul de supraveg?ere0 este obligat s convoace adunarea
general2
#B
!RT. 160
*1# 3entru %ndeplinirea obli,a(iei pre&1ute la art. 163 alin. *"#/ cen1orii &or delibera %mpreun' ei %n$ &or
putea 6ace/ %n ca1 de ne%n(ele,ere/ rapoarte $eparate/ care &or trebui $ 6ie pre1entate adunrii ,enerale.
*"# 3entru celelalte obli,a(ii impu$e de le,e/ cen1orii &or putea lucra $eparat.
*3# -en1orii &or trece %ntr;un re,i$tru $pecial deliberrile lor/ precum )i con$tatrile 6cute %n eAerci(iul
mandatului lor.
!RT. 166
*1# 5ntinderea )i e6ectele r$punderii cen1orilor $unt determinate de re,ulile mandatului.
*"# Re&ocarea lor $e &a putea 6ace numai de adunarea ,eneral/ cu &otul cerut la adunrile
eAtraordinare.
#M12
;1< )ispo-iiile art2 61 =i 181D15 se aplic =i cen-orilor2
#B
4E-GINE! a D;a
Despre e&iterea ,e o(ligaini
#M6
!RT. 16:
;1< Haloarea no.inal a unei obligaiuni nu poate fi .ai .ic de 208 lei2
#B
*"# +bli,a(iunile din aceea)i emi$iune trebuie $ 6ie de o &aloare e,al )i acord po$e$orilor lor drepturi
e,ale.
*3# +bli,a(iunile pot 6i emi$e %n 6orm material/ pe $uport 7.rtie/ $au %n 6orm demateriali1at/ prin
%n$criere %n cont.
#M6
RT2 15: 999 brogat
RT2 154 999 brogat
#B
!RT. 1:0
*1# 4ub$crip(ia obli,a(iunilor &a 6i 6cut pe eAemplarele pro$pectului de emi$iune.
*"# Daloarea obli,a(iunilor $ub$cri$e trebuie $ 6ie inte,ral &r$at.
#M6
;1< Titlurile obligaiunilor trebuie s cuprind datele prev-ute n legislaia pieei de capital2
#B
*2# Titlurile &or 6i $emnate %n con6ormitate cu di$po1i(iile art. 93 alin. *2#.
*0# Daloarea nominal a obli,a(iunilor con&ertibile %n ac(iuni &a trebui $ 6ie e,al cu cea a ac(iunilor.
!RT. 1:1
*1# @e(intorii de obli,a(iuni $e pot %ntruni %n adunare ,eneral/ pentru a delibera a$upra intere$elor lor.
*"# !dunarea &a 6i con&ocat pe c7eltuiala $ociet(ii care a emi$ obli,a(iunile/ la cererea unui numr de
de(intori care $ repre1inte a patra parte din titlurile emi$e )i nerambur$ate $au/ dup numirea
repre1entan(ilor de(intorilor de obli,a(iuni/ la cererea ace$tora.
*3# @i$po1i(iile pre&1ute pentru adunarea ordinar a ac(ionarilor $e aplic )i adunrii de(intorilor de
obli,a(iuni/ %n ce pri&e)te 6ormele/ condi(iile/ termenele con&ocrii/ depunerea titlurilor )i &otarea.
*2# 4ocietatea emitent nu poate participa la deliberrile adunrii de(intorilor de obli,a(iuni/ %n ba1a
obli,a(iunilor pe care le po$ed.
#M6
;8< )eintorii de obligaiuni vor putea fi repre-entai prin .andatari0 alii dect ad.inistratorii0 directorii0
respectiv .e.brii directoratului0 ai consiliului de supraveg?ere ori cen-orii sau funcionarii societii2
#B
!RT. 1:"
*1# !dunarea de(intorilor de obli,a(iuni le,al con$tituit poate:
a# $ numea$c un repre1entant al de(intorilor de obli,a(iuni )i unul $au mai mul(i $uplean(i/ cu dreptul
de a;i repre1enta 6a( de $ocietate )i %n <u$ti(ie/ 6iA.ndu;le remunera(ia' ace)tia nu pot lua parte la
admini$trarea $ociet(ii/ dar &or putea a$i$ta la adunrile $ale ,enerale'
b# $ %ndeplinea$c toate actele de $upra&e,7ere )i de aprare a intere$elor lor comune $au $
autori1e1e un repre1entant cu %ndeplinirea lor'
c# $ con$tituie un 6ond/ care &a putea 6i luat din dob.n1ile cu&enite de(intorilor de obli,a(iuni/ pentru a
6ace 6a( c7eltuielilor nece$are aprrii drepturilor lor/ $tabilind/ %n acela)i timp/ re,ulile pentru ,e$tiunea
ace$tui 6ond'
d# $ $e opun la orice modi6icare a actului con$tituti& $au a condi(iilor %mprumutului/ prin care $;ar putea
aduce o atin,ere drepturilor de(intorilor de obli,a(iuni'
e# $ $e pronun(e a$upra emiterii de noi obli,a(iuni.
*"# Fotr.rile adunrii &or 6i adu$e la cuno)tin( $ociet(ii/ %n termen de cel mult 3 1ile de la adoptarea
lor.
!RT. 1:3
3entru &aliditatea deliberrilor pre&1ute la art. 1:" alin. *1# lit. a#/ b# )i c# 7otr.rea $e ia cu o ma<oritate
repre1ent.nd cel pu(in o treime din titlurile emi$e )i nerambur$ate' %n celelalte ca1uri e$te nece$ar
pre1en(a %n adunare a de(intorilor repre1ent.nd cel pu(in dou treimi din titlurile nerambur$ate )i &otul
6a&orabil a cel pu(in patru cincimi din titlurile repre1entate la adunare.
!RT. 1:2
*1# Fotr.rile luate de adunarea de(intorilor de obli,a(iuni $unt obli,atorii )i pentru de(intorii care nu au
luat parte la adunare $au au &otat contra.
*"# Fotr.rile adunrii de(intorilor de obli,a(iuni pot 6i atacate %n <u$ti(ie de ctre de(intorii care nu au
luat parte la adunare $au au &otat contra )i au cerut $ $e in$ere1e acea$ta %n proce$ul;&erbal al )edin(ei/
%n termenul )i cu e6ectele artate %n art. 13" )i 133.
!RT. 1:0
!c(iunea %n <u$ti(ie a de(intorului de obli,a(iuni %mpotri&a $ociet(ii nu e$te admi$ibil dac are acela)i
obiect cu al ac(iunii intentate de repre1entantul de(intorilor de obli,a(iuni $au e$te contrar unei 7otr.ri a
adunrii de(intorilor de obli,a(iuni.
!RT. 1:6
*1# +bli,a(iunile $e rambur$ea1 de $ocietatea emitent la $caden(.
*"# 5nainte de $caden(/ obli,a(iunile din aceea)i emi$iune )i cu aceea)i &aloare pot 6i rambur$ate/ prin
tra,ere la $or(i/ la o $um $uperioar &alorii lor nominale/ $tabilit de $ocietate )i anun(at public cu cel
pu(in 10 1ile %nainte de data tra,erii la $or(i.
*3# +bli,a(iunile con&ertibile pot 6i pre$c7imbate %n ac(iuni ale $ociet(ii emitente/ %n condi(iile $tabilite %n
pro$pectul de o6ert public.
4E-GINE! a DI;a
Despre registrele so!iet"ii 0i ,espre sitaiile 'inan!iare anale
!RT. 1::
*1# 5n a6ar de e&iden(ele pre&1ute de le,e/ $ociet(ile pe ac(iuni trebuie $ (in:
#M6
a< un registru al acionarilor care s arate0 dup ca-0 nu.ele =i prenu.ele0 codul nu.eric personal0
denu.irea0 do.iciliul sau sediul acionarilor cu aciuni no.inative0 precu. =i vrs.intele fcute n contul
aciunilor2 Evidena aciunilor tran-acionate pe o pia regle.entat3siste. alternativ de tran-acionare se
reali-ea- cu respectarea legislaiei specifice pieei de capitalB
#B
b# un re,i$tru al )edin(elor )i deliberrilor adunrilor ,enerale'
#M6
c< un registru al =edinei =i deliberrilor consiliului de ad.inistraie0 respectiv ale directoratului =i
consiliului de supraveg?ereB
d< 999 brogat
e< un registru al deliberrilor =i constatrilor fcute de cen-ori =i0 dup ca-0 de auditori interni0 n
exercitarea .andatului lorB
f< un registru al obligaiunilor0 care s arate totalul obligaiunilor e.ise =i al celor ra.bursate0 precu. =i
nu.ele =i prenu.ele0 denu.irea0 do.iciliul sau sediul titularilor0 cnd ele sunt no.inative2 Evidena
obligaiunilor e.ise n for. de.ateriali-at =i tran-acionate pe o pia regle.entat sau printrCun siste.
alternativ de tran-acionare va fi inut confor. legislaiei specifice pieei de capitalB
g< orice alte registre prev-ute de acte nor.ative speciale2
;2< Registrele prev-ute la alin2 ;1< lit2 a<0 b< =i f< vor fi inute prin gri@a consiliului de ad.inistraie0
respectiv a directoratului0 cel prev-ut la lit2 c< prin gri@a organului n cau-0 iar cel prev-ut la lit2 e< prin
gri@a cen-orilor sau0 dup ca-0 a auditorilor interniB registrele prev-ute la alin2 ;1< lit2 g< vor fi inute n
condiiile prev-ute de actele nor.ative respective2
#M9
!RT. 1:=
;1< d.inistratorii0 respectiv .e.brii directoratului0 sau0 dup ca-0 entitile care in evidena
acionariatului confor. prevederilor legale au obligaia s pun la dispo-iia acionarilor =i a oricror ali
solicitani infor.aii privind structura acionariatului respectivei societi =i s le elibere-e0 la cerere0 pe
c?eltuiala lor0 certificate privind aceste date2
#B
*"# @e a$emenea/ $unt obli,a(i $ pun la di$po1i(ia ac(ionarilor )i a de(intorilor de obli,a(iuni/ %n
acelea)i condi(ii/ re,i$trele pre&1ute la art. 1:: alin. *1# lit. b# )i 6#.
!RT. 1:9
Re,i$trul ac(ionarilor )i re,i$trul obli,a(iunilor $e pot (ine manual $au %n $i$tem computeri1at.
!RT. 1=0
*1# 4ocietatea poate contracta cu o $ocietate de re,i$tru independent pri&at (inerea re,i$trului
ac(ionarilor %n $i$tem computeri1at )i e6ectuarea %nre,i$trrilor )i a altor opera(iuni le,ate de ace$t re,i$tru.
*"# @i$po1i(iile alineatului precedent $unt aplicabile/ %n mod core$pun1tor/ )i %n ceea ce pri&e)te re,i$trul
obli,a(iunilor.
*3# Ginerea re,i$trului ac(ionarilor )i8$au a re,i$trului obli,a(iunilor de ctre o $ocietate de re,i$tru
independent autori1at e$te obli,atorie %n ca1urile pre&1ute de le,e.
*2# 5n ca1ul %n care re,i$trul ac(ionarilor e$te (inut de ctre o $ocietate de re,i$tru independent autori1at/
e$te obli,atorie men(ionarea %n re,i$trul comer(ului a 6irmei )i a $ediului ace$teia/ precum )i a oricror
modi6icri inter&enite cu pri&ire la ace$te elemente de identi6icare.
#M6
!RT. 1=1
%onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 trebuie s pre-inte cen-orilor0 respectiv auditorilor
interni =i auditorilor financiari0 cu cel puin 10 de -ile nainte de -iua stabilit pentru =edina adunrii
generale situaia financiar anual pentru exerciiul financiar precedent0 nsoit de raportul lor =i de
docu.entele @ustificative2
#B
!RT. 1="
*1# 4itua(iile 6inanciare anuale $e &or %ntocmi %n condi(iile pre&1ute de le,e.
*"# 4itua(iile 6inanciare anuale ale $ociet(ilor &or 6i &eri6icate $au auditate/ potri&it le,ii.
!RT. 1=3
*1# @in pro6itul $ociet(ii $e &a prelua/ %n 6iecare an/ cel pu(in 0E pentru 6ormarea 6ondului de re1er&/
p.n ce ace$ta &a atin,e minimum a cincea parte din capitalul $ocial.
*"# @ac 6ondul de re1er&/ dup con$tituire/ $;a mic)orat din orice cau1/ &a 6i completat/ cu
re$pectarea pre&ederilor alin. *1#.
*3# @e a$emenea/ $e include %n 6ondul de re1er&/ c7iar dac ace$ta a atin$ $uma pre&1ut la alin. *1#/
eAcedentul ob(inut prin &.n1area ac(iunilor la un cur$ mai mare dec.t &aloarea lor nominal/ dac ace$t
eAcedent nu e$te %ntrebuin(at la plata c7eltuielilor de emi$iune $au de$tinat amorti1rilor.
*2# 9ondatorii &or participa la pro6it/ dac ace$t lucru e$te pre&1ut %n actul con$tituti& ori/ %n lip$a unor
a$emenea pre&ederi/ a 6o$t aprobat de adunarea ,eneral eAtraordinar.
*0# 5n toate ca1urile/ condi(iile participrii $e &or $tabili de adunarea ,eneral/ pentru 6iecare eAerci(iu
6inanciar.
#M6
!RT. 1=2
;1< Raportul cen-orilor sau0 dup ca-0 al auditorului financiar r.ne depus la sediul societii =i la cel al
sucursalelor n cele 18 -ile care preced ntrunirea adunrii generale0 pentru a fi consultate de acionari2
;2< La cerere0 consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 eliberea- acionarilor copii de pe aceste
docu.ente2 Au.ele percepute pentru eliberarea de copii nu pot dep=i costurile ad.inistrative i.plicate
de furni-area acestora2
#M20
!RT. 1=0*#
;1< >n condiiile prev-ute de Legea contabilitii nr2 :2314410 republicat0 consiliul de ad.inistraie0
respectiv directoratul0 este obligat s depun la unitile teritoriale ale &inisterului *inanelor 'ublice0 n
for.at ?rtie =i n for.at electronic sau nu.ai n for. electronic0 avnd ata=at o se.ntur electronic
extins0 situaiile financiare anuale0 raportul lor0 raportul cen-orilor sau raportul auditorilor financiari0 dup
ca-2
;2< %onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul societiiC.a.0 definit astfel de regle.entrile
contabile aplicabile0 este obligat s depun la unitile teritoriale ale &inisterului *inanelor 'ublice copii ale
situaiilor financiare anuale consolidate0 prevederile alin2 ;1< ur.nd a fi aplicate n .od corespun-tor2
;1< >n vederea efecturii publicitii legale0 &inisterul *inanelor 'ublice trans.ite0 electronic0 la #ficiul
(aional al Registrului %o.erului copii de pe ur.toarele acte0 n for. electronic$ situaiile financiare
anuale =i0 dup ca-0 situaiile financiare anuale consolidate0 raportul =i0 dup ca-0 raportul consolidat al
consiliului de ad.inistraie0 respectiv al directoratului0 raportul cen-orilor sau raportul auditorilor financiari0
precu. =i indicatorii econo.icoCfinanciari necesari efecturii publicitii legale2 'ublicitatea legal se
reali-ea- prin .enionarea n registrul co.erului a depunerii situaiilor financiare anuale0 nsoite de
raportul consiliului de ad.inistraie0 respectiv al directoratului0 raportul cen-orilor sau raportul auditorilor
financiari0 precu. =i prin publicarea indicatorilor econo.icoCfinanciari extra=i din acestea2
;4< Aocietile care au o cifr anual de afaceri de peste 10 .ilioane lei au obligaia de a publica n
&onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 un anun prin care se confir. depunerea actelor prev-ute la
alin2 ;1<2
;8< 'entru societile a cror cifr anual de afaceri nu dep=e=te 10 .ilioane lei0 anunul prev-ut la
alin2 ;4< va fi publicat0 pentru acces gratuit0 pe pagina de internet a #ficiului (aional al Registrului
%o.erului2
;5< &inisterul *inanelor 'ublice =i #ficiul (aional al Registrului %o.erului vor nc?eia un protocol de
colaborare0 n vederea trans.iterii0 n for.at electronic0 a copiilor =i infor.aiilor prev-ute la alin2 ;1< =i ;8<2
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 !!! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<2
#M20
FRT2 !!!
)e la data de 1 ianuarie 20110 situaiile financiare anuale =i docu.entele anexate acestora0 prev-ute la
art2 1:8 din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 .odificat
=i co.pletat potrivit pre-entei ordonane de urgen0 se depun nu.ai la unitile teritoriale ale &inisterului
*inanelor 'ublice2F
#M6
!RT. 1=6
probarea situaiilor financiare anuale de ctre adunarea general nu .piedic exercitarea aciunii n
rspundere0 n confor.itate cu prevederile art2 1882
#B
-!3. 0
.o!iet"ile +n !o&an,it" pe a!ini
#M9
!RT. 1=:
)ispo-iiile pre-entului capitol se co.pletea- cu nor.ele privind societile pe aciuni0 cu excepia celor
referitoare la siste.ul dualist de ad.inistrare2
#B
!RT. 1==
*1# !dmini$trarea $ociet(ii e$te %ncredin(at unuia $au mai multor a$ocia(i comandita(i.
*"# !$ocia(ilor comandita(i li $e &or aplica di$po1i(iile pre&1ute la art. =0 ; =3/ iar a$ocia(ilor comanditari
cele din art. =9 )i 90.
!RT. 1=9
*1# 5n $ocietatea %n comandit pe ac(iuni/ admini$tratorii &or putea 6i re&oca(i de adunarea ,eneral a
ac(ionarilor/ printr;o 7otr.re luat cu ma<oritatea $tabilit pentru adunrile eAtraordinare.
#M9
;2< dunarea general0 cu aceea=i .a@oritate0 alege alt persoan n locul ad.inistratorului revocat0
decedat sau care a ncetat exercitarea .andatului su2
#B
*3# Numirea trebuie aprobat )i de ceilal(i admini$tratori/ dac $unt mai mul(i.
*2# Noul admini$trator de&ine a$ociat comanditat.
*0# !dmini$tratorul re&ocat rm.ne r$pun1tor nelimitat 6a( de ter(i pentru obli,a(iile pe care le;a
contractat %n timpul admini$tra(iei $ale/ put.nd %n$ eAercita ac(iune %n re,re$ %mpotri&a $ociet(ii.
#M6
!RT. 190
sociaii co.anditai0 care sunt ad.inistratori0 nu pot lua parte la deliberrile adunrilor generale pentru
alegerea cen-orilor sau0 dup ca-0 a auditorului financiar0 c?iar dac posed aciuni ale societii2
#B
-!3. 6
.o!iet"ile ! r"spn,ere li&itat"
!RT. 191
*1# Fotr.rile a$ocia(ilor $e iau %n adunarea ,eneral.
*"# 3rin actul con$tituti& $e &a putea $tabili c &otarea $e poate 6ace )i prin core$ponden(.
!RT. 19"
*1# !dunarea ,eneral decide prin &otul repre1ent.nd ma<oritatea ab$olut a a$ocia(ilor )i a pr(ilor
$ociale/ %n a6ar de ca1ul c.nd %n actul con$tituti& $e pre&ede alt6el.
*"# 3entru 7otr.rile a&.nd ca obiect modi6icarea actului con$tituti& e$te nece$ar &otul tuturor a$ocia(ilor/
%n a6ar de ca1ul c.nd le,ea $au actul con$tituti& pre&ede alt6el.
!RT. 193
*1# 9iecare parte $ocial d dreptul la un &ot.
*"# n a$ociat nu poate eAercita dreptul $u de &ot %n deliberrile adunrilor a$ocia(ilor re6eritoare la
aporturile $ale %n natur $au la actele <uridice %nc7eiate %ntre ele )i $ocietate.
*3# @ac adunarea le,al con$tituit nu poate lua o 7otr.re &alabil din cau1a ne%ntrunirii ma<orit(ii
cerute/ adunarea con&ocat din nou poate decide a$upra ordinii de 1i/ oricare ar 6i numrul de a$ocia(i )i
partea din capitalul $ocial repre1entat de a$ocia(ii pre1en(i.
#M6
!RT. 192
;1< dunarea general a asociailor are ur.toarele obligaii principale$
#B
a# $ aprobe $itua(ia 6inanciar anual )i $ $tabilea$c reparti1area pro6itului net'
#M9
b< s dese.ne-e ad.inistratorii =i cen-orii0 s i revoce3de.it =i s le dea descrcare de activitate0
precu. =i s decid contractarea auditului financiar0 atunci cnd acesta nu are caracter obligatoriu0 potrivit
legiiB
c< s decid ur.rirea ad.inistratorilor =i cen-orilor pentru daunele pricinuite societii0 dese.nnd =i
persoana nsrcinat s o exerciteB
#B
d# $ modi6ice actul con$tituti&.
*"# 5n ace$t din urm ca1/ dac %n actul con$tituti& $e pre&ede dreptul de retra,ere a a$ociatului pentru
c nu e$te de acord cu modi6icrile adu$e ace$tuia/ $e aplic di$po1i(iile art. ""2 )i ""0.
!RT. 190
*1# !dmini$tratorii $unt obli,a(i $ con&oace adunarea a$ocia(ilor la $ediul $ocial/ cel pu(in o dat pe an
$au de c.te ori e$te nece$ar.
*"# n a$ociat $au un numr de a$ocia(i/ ce repre1int cel pu(in o ptrime din capitalul $ocial/ &a putea
cere con&ocarea adunrii ,enerale/ art.nd $copul ace$tei con&ocri.
*3# -on&ocarea adunrii $e &a 6ace %n 6orma pre&1ut %n actul con$tituti&/ iar %n lip$a unei di$po1i(ii
$peciale/ prin $cri$oare recomandat/ cu cel pu(in 10 1ile %nainte de 1iua 6iAat pentru (inerea ace$teia/
art.ndu;$e ordinea de 1i.
!RT. 196
@i$po1i(iile pre&1ute pentru $ociet(ile pe ac(iuni/ %n ce pri&e)te dreptul de a ataca 7otr.rile adunrii
,enerale/ $e aplic )i $ociet(ilor cu r$pundere limitat/ termenul de 10 1ile pre&1ut la art. 13" alin. *"#
urm.nd $ cur, de la data la care a$ociatul a luat cuno)tin( de 7otr.rea adunrii ,enerale pe care o
atac.
#M6
!RT. 196?1
;1< >n ca-ul societilor cu rspundere li.itat cu asociat unic0 acesta va exercita atribuiile adunrii
generale a asociailor societii2
;2< sociatul unic va conse.na de ndat0 n scris0 orice deci-ie adoptat n confor.itate cu alin2 ;1<2
#M9
;1< sociatul unic poate avea calitatea de salariat al societii cu rspundere li.itat al crui asociat unic
este2
#M12
;4< 999 brogat
#B
!RT. 19:
*1# 4ocietatea e$te admini$trat de unul $au mai mul(i admini$tratori/ a$ocia(i $au nea$ocia(i/ numi(i prin
actul con$tituti& $au de adunarea ,eneral.
*"# !dmini$tratorii nu pot primi/ 6r autori1area adunrii a$ocia(ilor/ mandatul de admini$trator %n alte
$ociet(i concurente $au a&.nd acela)i obiect de acti&itate/ nici $ 6ac acela)i 6el de comer( ori altul
concurent pe cont propriu $au pe contul altei per$oane 6i1ice $au <uridice/ $ub $anc(iunea re&ocrii )i
r$punderii pentru daune.
*3# @i$po1i(iile art. :0/ :6/ :: alin. *1# )i :9 $e aplic )i $ociet(ilor cu r$pundere limitat.
#M12
;4< )ispo-iiile privitoare la ad.inistrarea societilor pe aciuni nu sunt aplicabile societilor cu
rspundere li.itat0 indiferent dac sunt sau nu supuse obligaiei de auditare2
#B
!RT. 19=
*1# 4ocietatea trebuie $ (in/ prin ,ri<a admini$tratorilor/ un re,i$tru al a$ocia(ilor/ %n care $e &or %n$crie/
dup ca1/ numele )i prenumele/ denumirea/ domiciliul $au $ediul 6iecrui a$ociat/ partea ace$tuia din
capitalul $ocial/ tran$6erul pr(ilor $ociale $au orice alt modi6icare pri&itoare la ace$tea.
*"# !dmini$tratorii r$pund per$onal )i $olidar pentru orice daun pricinuit prin nere$pectarea
pre&ederilor de la alin. *1#.
*3# Re,i$trul poate 6i cercetat de a$ocia(i )i creditori.
#M9
!RT. 199
;1< )ispo-iiile art2 150 alin2 ;1<0 alin2 ;1D2< =i alin2 ;2<0 precu. =i ale art2 150D1 se aplic n .od
corespun-tor2
;2< La societile care nu se ncadrea- n prevederile art2 150 alin2 ;1<0 adunarea asociailor poate nu.i
unul sau .ai .uli cen-ori ori un auditor financiar2
#B
*3# @ac numrul a$ocia(ilor trece de 10/ numirea cen1orilor e$te obli,atorie.
*2# @i$po1i(iile pre&1ute pentru cen1orii $ociet(ilor pe ac(iuni $e aplic )i cen1orilor din $ociet(ile cu
r$pundere limitat.
#M6
;8< >n lips de cen-ori sau0 dup ca-0 de auditor financiar0 fiecare dintre asociai0 care nu este
ad.inistrator al societii0 va exercita dreptul de control pe care asociaii l au n societile n nu.e
colectiv2
#B
!RT. "00
4ocietatea cu r$pundere limitat nu poate emite obli,a(iuni.
#M6
!RT. "01
;1< Aituaiile financiare vor fi ntoc.ite dup nor.ele prev-ute pentru societatea pe aciuni2 >n ur.a
aprobrii lor de ctre adunarea general a asociailor0 ad.inistratorii vor depune la registrul co.erului0 n
ter.en de 18 -ile de la data adunrii generale0 copii ale situaiilor financiare anuale0 n confor.itate cu
prevederile Legii contabilitii nr2 :2314410 republicat0 spre a fi publicate n confor.itate cu art2 1:82
#B
*"# @i$po1i(iile pre&1ute pentru 6ondurile de re1er& la $ocietatea pe ac(iuni/ ca )i acelea pri&itoare la
reducerea capitalului $ocial/ $e aplic )i $ociet(ilor cu r$pundere limitat.
!RT. "0"
*1# 3r(ile $ociale pot 6i tran$mi$e %ntre a$ocia(i.
*"# Tran$miterea ctre per$oane din a6ara $ociet(ii e$te permi$ numai dac a 6o$t aprobat de a$ocia(i
repre1ent.nd cel pu(in trei ptrimi din capitalul $ocial.
#M18
;2D1< Lotrrea adunrii asociailor0 adoptat n condiiile alin2 ;2<0 se depune n ter.en de 18 -ile la
oficiul registrului co.erului0 spre a fi .enionat n registru =i publicat n &onitorul #ficial al Ro.niei0
'artea a !HCa2
;2D2< #ficiul registrului co.erului va trans.ite de ndat0 pe cale electronic0 ?otrrea prev-ut la
alin2 ;2D1< geniei (aionale de d.inistrare *iscal =i direciilor generale ale finanelor publice @udeene =i
a .unicipiului Gucure=ti2
;2D1< %reditorii sociali =i orice alte persoane pre@udiciate prin ?otrrea asociailor privitoare la
trans.iterea prilor sociale pot for.ula o cerere de opo-iie prin care s solicite instanei @udectore=ti s
oblige0 dup ca-0 societatea sau asociaii la repararea pre@udiciului cau-at0 precu. =i0 dac este ca-ul0
atragerea rspunderii civile a asociatului care intenionea- s =i cede-e prile sociale2 )ispo-iiile art2 52
se aplic n .od corespun-tor2
;2D4< Trans.iterea prilor sociale va opera0 n lipsa unei opo-iii0 la data expirrii ter.enului de opo-iie
prev-ut la art2 520 iar dac a fost for.ulat o opo-iie0 la data co.unicrii ?otrrii de respingere a
acesteia2
#B
*3# 5n ca1ul dob.ndirii unei pr(i $ociale prin $ucce$iune/ pre&ederile alin. *"# nu $unt aplicabile dac prin
actul con$tituti& nu $e di$pune alt6el' %n ace$t din urm ca1/ $ocietatea e$te obli,at la plata pr(ii $ociale
ctre $ucce$ori/ con6orm ultimului bilan( contabil aprobat.
*2# 5n ca1ul %n care $;ar dep)i maAimul le,al de a$ocia(i din cau1a numrului $ucce$orilor/ ace)tia &or 6i
obli,a(i $ de$emne1e un numr de titulari ce nu &a dep)i maAimul le,al.
!RT. "03
*1# Tran$miterea pr(ilor $ociale trebuie %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului )i %n re,i$trul de a$ocia(i al
$ociet(ii.
*"# Tran$miterea are e6ect 6a( de ter(i numai din momentul %n$crierii ei %n re,i$trul comer(ului.
#M18
;1< ctul de trans.itere a prilor sociale =i actul constitutiv actuali-at cu datele de identificare a noilor
asociai vor fi depuse la oficiul registrului co.erului0 fiind supuse nregistrrii n registrul co.erului potrivit
dispo-iiilor art2 204 alin2 ;4<2
#B
TITLL ID
Mo,i'i!area a!tli !onstitti$
-!3. 1
Dispoziii generale
#M9
!RT. "02
;1< ctul constitutiv poate fi .odificat prin ?otrre a adunrii generale ori a %onsiliului de ad.inistraie0
respectiv directoratului0 adoptat n te.eiul art2 114 alin2 ;1<0 sau prin ?otrrea instanei @udectore=ti0 n
condiiile art2 221 alin2 ;1< =i ale art2 225 alin2 ;2<2
#B
*"# 9orma autentic a actului modi6icator adoptat de a$ocia(i e$te obli,atorie atunci c.nd are ca obiect:
#M23
a< .a@orarea capitalului social prin subscrierea ca aport n natur a unui i.obilB
#B
b# modi6icarea 6ormei <uridice a $ociet(ii %ntr;o $ocietate %n nume colecti& $au %n comandit $impl'
c# ma<orarea capitalului $ocial prin $ub$crip(ie public.
#M6
;1< )ispo-iiile art2 16 alin2 ;1< se aplic =i n ca-ul sc?i.brii denu.irii ori n cel al continurii societii
cu rspundere li.itat cu asociat unic2
#M26
;4< )up fiecare .odificare a actului constitutiv0 ad.inistratorii0 respectiv directoratul vor depune la
registrul co.erului actul .odificator =i textul co.plet al actului constitutiv0 actuali-at cu toate .odificrile0
care vor fi nregistrate n te.eiul nc?eierii @udectoruluiCdelegat0 cu excepia situaiilor stipulate la art2 221
alin2 ;1< =i la art2 225 alin2 ;2<0 cnd nregistrarea va fi efectuat pe ba-a ?otrrii definitive de excludere
sau de retragere2
#M6
;8< #ficiul registrului co.erului va nainta din oficiu actul .odificator astfel nregistrat =i o notificare
asupra depunerii textului actuali-at al actului constitutiv ctre Regia utono. F&onitorul #ficialF0 spre a fi
publicate n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 pe c?eltuiala societii2
;5< ctul .odificator al actului constitutiv al unei societi n nu.e colectiv sau n co.andit si.pl0 n
for. autentic0 se depune la oficiul registrului co.erului0 cu respectarea prevederilor alin2 ;4<0 =i se
.enionea- n acest registru0 fr a fi obligatorie publicarea lui n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a
!HCa2
;6< >n for.a actuali-at potrivit alin2 ;4< se pot o.ite nu.ele sau denu.irea =i celelalte date de
identificare a fondatorilor =i a pri.ilor .e.bri ai organelor societii2
#M9
;:< 999 brogat
#B
*9# +mi$iunea e$te permi$ numai dac au trecut cel pu(in 0 ani de la data %nmatriculrii $ociet(ii )i
numai dac actul con$tituti& nu pre&ede alt6el.
!RT. "00
4c7imbarea 6ormei $ociet(ii/ prelun,irea duratei ei $au alte modi6icri ale actului con$tituti& al $ociet(ii
nu atra, crearea unei per$oane <uridice noi.
!RT. "06
*1# -reditorii particulari ai a$ocia(ilor dintr;o $ocietate %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu
r$pundere limitat pot 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6"/ %mpotri&a 7otr.rii adunrii a$ocia(ilor de
prelun,ire a duratei $ociet(ii pe$te termenul 6iAat ini(ial/ dac au drepturi $tabilite printr;un titlu eAecutoriu
anterior 7otr.rii.
#M26
;2< %nd opo-iia a fost ad.is0 asociaii trebuie s decid0 n ter.en de o lun de la data la care
?otrrea a r.as definitiv0 dac neleg s renune la prelungire sau s l exclud din societate pe
asociatul debitor al oponentului2
#B
*3# 5n ace$t din urm ca1/ drepturile cu&enite a$ociatului debitor &or 6i calculate pe ba1a ultimului bilan(
contabil aprobat.
-!3. "
1e,!erea sa &a2orarea !apitalli so!ial
!RT. "0:
*1# -apitalul $ocial poate 6i redu$ prin:
a# mic)orarea numrului de ac(iuni $au pr(i $ociale'
b# reducerea &alorii nominale a ac(iunilor $au a pr(ilor $ociale'
c# dob.ndirea propriilor ac(iuni/ urmat de anularea lor.
*"# -apitalul $ocial mai poate 6i redu$/ atunci c.nd reducerea nu e$te moti&at de pierderi/ prin:
a# $cutirea total $au par(ial a a$ocia(ilor de &r$mintele datorate'
b# re$tituirea ctre ac(ionari a unei cote;pr(i din aporturi/ propor(ional cu reducerea capitalului $ocial )i
calculat e,al pentru 6iecare ac(iune $au parte $ocial'
c# alte procedee pre&1ute de le,e.
!RT. "0=
*1# Reducerea capitalului $ocial &a putea 6i 6cut numai dup trecerea a dou luni din 1iua %n care
7otr.rea a 6o$t publicat %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a.
*"# Fotr.rea &a trebui $ re$pecte minimul de capital $ocial/ atunci c.nd le,ea %l 6iAea1/ $ arate
moti&ele pentru care $e 6ace reducerea )i procedeul ce &a 6i utili1at pentru e6ectuarea ei.
#M6
;1< %reditorii societii0 ale cror creane sunt anterioare publicrii ?otrrii0 vor fi ndreptii s obin
garanii pentru creanele care nu au devenit scadente pn la data respectivei publicri2 ce=tia au dreptul
de a face opo-iie .potriva acestei ?otrri0 n confor.itate cu art2 522
#M26
;4< Reducerea capitalului social nu are efect =i nu se fac pli n beneficiul acionarilor pn cnd
creditorii nu vor fi obinut reali-area creanelor lor ori garanii adecvate sau pn la data la care instana a
respins cererea creditorilor ca inad.isibil ori0 apreciind c societatea a oferit creditorilor garanii adecvate
sau c0 lunduCse n considerare activul societii0 garaniile nu sunt necesare0 a respins cererea
creditorilor ca nente.eiat0 iar ?otrrea @udectoreasc a r.as definitiv2
#M11
;8< La cererea creditorilor societii0 ale cror creane sunt anterioare publicrii ?otrrii0 instana poate
obliga societatea la acordarea de garanii adecvate dac0 n .od re-onabil0 se poate aprecia c reducerea
capitalului social afectea- =ansele de acoperire a creanelor0 iar societatea nu a acordat garanii
creditorilor0 potrivit prevederilor alin2 ;1<2
#B
!RT. "09
-.nd $ocietatea a emi$ obli,a(iuni/ nu $e &a putea proceda la reducerea capitalului $ocial prin re$tituiri
6cute ac(ionarilor din $umele rambur$ate %n contul ac(iunilor/ dec.t %n propor(ie cu &aloarea obli,a(iunilor
rambur$ate.
!RT. "10
*1# -apitalul $ocial $e poate mri prin emi$iunea de ac(iuni noi $au prin ma<orarea &alorii nominale a
ac(iunilor eAi$tente %n $c7imbul unor noi aporturi %n numerar )i8$au %n natur.
*"# @e a$emenea/ ac(iunile noi $unt liberate prin %ncorporarea re1er&elor/ cu eAcep(ia re1er&elor le,ale/
precum )i a bene6iciilor $au a primelor de emi$iune/ ori prin compen$area unor crean(e lic7ide )i eAi,ibile
a$upra $ociet(ii cu ac(iuni ale ace$teia.
*3# @i6eren(ele 6a&orabile din ree&aluarea patrimoniului &or 6i inclu$e %n re1er&e/ 6r a ma<ora capitalul
$ocial.
*2# Brirea capitalului $ocial prin ma<orarea &alorii nominale a ac(iunilor poate 6i 7otr.t numai cu &otul
tuturor ac(ionarilor/ %n a6ar de ca1ul c.nd e$te reali1at prin %ncorporarea re1er&elor/ bene6iciilor $au
primelor de emi$iune.
#M9
RT2 211 999 brogat
#B
!RT. "1"
*1# 4ocietatea pe ac(iuni %)i &a putea ma<ora capitalul $ocial/ cu re$pectarea di$po1i(iilor pre&1ute
pentru con$tituirea $ociet(ii.
#M9
;2< >n ca- de subscripie public0 prospectul de e.isiune0 purtnd se.nturile autentice a 2 dintre
.e.brii consiliului de ad.inistraie0 respectiv dintre .e.brii directoratului0 va fi depus la registrul
co.erului pentru ndeplinirea for.alitilor prev-ute la art2 1: =i va cuprinde$
#B
a# data )i numrul %nmatriculrii $ociet(ii %n re,i$trul comer(ului'
b# denumirea )i $ediul $ociet(ii'
c# capitalul $ocial $ub$cri$ )i &r$at'
#M6
d< nu.ele =i prenu.ele ad.inistratorilor0 respectiv ale .e.brilor directoratului =i consiliului de
supraveg?ere0 cen-orilor sau0 dup ca-0 auditorului financiar0 =i do.iciliul lorB
#B
e# ultima $itua(ie 6inanciar aprobat/ raportul cen1orilor $au raportul auditorilor 6inanciari'
6# di&idendele pltite %n ultimii 0 ani $au de la con$tituire/ dac/ de la acea$t dat/ au trecut mai pu(in de
0 ani'
,# obli,a(iunile emi$e de $ocietate'
7# 7otr.rea adunrii ,enerale pri&itoare la noua emi$iune de ac(iuni/ &aloarea total a ace$tora/
numrul )i &aloarea lor nominal/ 6elul lor/ rela(ii pri&itoare la aporturi/ altele dec.t %n numerar/ )i a&anta<ele
acordate ace$tora/ precum )i data de la care $e &or plti di&idendele.
*3# !cceptantul &a putea in&oca nulitatea pro$pectului de emi$iune ce nu cuprinde toate men(iunile
artate/ dac nu a eAercitat %n nici un mod drepturile )i obli,a(iile $ale de ac(ionar.
#M6
!RT. "13
&a@orarea capitalului social al unei societi prin ofert public de valori .obiliare =i3sau prin acordarea
posibilitii acionarilor de aC=i tran-aciona drepturile de preferin pe piaa de capital este supus
prevederilor legislaiei specifice pieei de capital2
#M9
!RT. "12
>n ca- de .a@orare a capitalului social prin ofert public0 ad.inistratorii0 respectiv .e.brii
directoratului0 sunt solidar rspun-tori pentru exactitatea celor artate n prospectul de e.isiune0 n
publicaiile fcute de societate sau n cererile adresate oficiului registrului co.erului0 n confor.itate cu
prevederile legislaiei privind piaa de capital2
#M6
!RT. "10
;1< )ac .a@orarea capitalului social se face prin aporturi n natur0 adunarea general care a ?otrt
aceasta va propune @udectoruluiCdelegat nu.irea unuia sau .ai .ultor experi pentru evaluarea acestor
aporturi0 n condiiile art2 1: =i 142
#M25
;1D1< >n ca-ul n care .a@orarea capitalului social este efectuat pentru reali-area unei fu-iuni sau
divi-ri =i pentru efectuarea0 dac este ca-ul0 a plilor n nu.erar ctre acionarii3asociaii societii
absorbite sau divi-ate0 nu este necesar ntoc.irea raportului prev-ut la alin2 ;1<0 dac proiectul de
fu-iune sau divi-are a fost supus exa.inrii unui expert independent potrivit dispo-iiilor art2 241D1 alin2 ;1<
C ;4<2
#B
*"# !porturi %n crean(e nu $unt admi$e.
*3# @up depunerea raportului de eAperti1/ adunarea ,eneral eAtraordinar con&ocat din nou/ a&.nd
%n &edere conclu1iile eAper(ilor/ poate 7otr% ma<orarea capitalului $ocial.
*2# Fotr.rea adunrii ,enerale trebuie $ cuprind de$crierea aporturilor %n natur/ numele per$oanelor
ce le e6ectuea1 )i numrul ac(iunilor ce $e &or emite %n $c7imb.
#M6
!RT. "16
;1< ciunile e.ise pentru .a@orarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere0 n pri.ul rnd
acionarilor existeni0 proporional cu nu.rul aciunilor pe care le posed2
#M9
;2< Exercitarea dreptului de preferin se va putea reali-a nu.ai n interiorul ter.enului ?otrt de
adunarea general sau de consiliul de ad.inistraie0 respectiv directorat0 n condiiile art2 220D1 alin2 ;4<0
dac actul constitutiv nu prevede alt ter.en2 >n toate situaiile0 ter.enul acordat pentru exercitarea
drepturilor de preferin nu poate fi .ai .ic de o lun de la data publicrii ?otrrii adunrii generale0
respectiv a deci-iei consiliului de ad.inistraie3directoratului0 n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HC
a2 )up expirarea acestui ter.en0 aciunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului2
#M6
;1< #rice .a@orare a capitalului social efectuat cu nclcarea pre-entului articol este anulabil2
#M6
!RT. "16?1
cionarii au un drept de preferin =i atunci cnd societatea e.ite obligaiuni convertibile n aciuni2
)ispo-iiile art2 215 se aplic n .od corespun-tor2
#M6
!RT. "1:
;1< )reptul de preferin al acionarilor poate fi li.itat sau ridicat nu.ai prin ?otrrea adunrii generale
extraordinare a acionarilor2
;2< %onsiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 va pune la dispo-iie adunrii generale extraordinare
a acionarilor un raport scris0 prin care se preci-ea- .otivele li.itrii sau ridicrii dreptului de preferin2
cest raport va explica0 de ase.enea0 .odul de deter.inare a valorii de e.isiune a aciunilor2
;1< Lotrrea va fi luat n pre-ena acionarilor repre-entnd trei ptri.i din capitalul social subscris0 cu
.a@oritatea voturilor acionarilor pre-eni2
;4< Lotrrea va fi depus la oficiul registrului co.erului de ctre consiliul de ad.inistraie0 respectiv de
ctre directorat0 spre .enionare n registrul co.erului =i publicare n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea
a !HCa2
#M6
RT2 21: 999 brogat
#M6
!RT. "19
;1< Lotrrea adunrii generale privind .a@orarea capitalului social produce efecte nu.ai n .sura n
care este adus la ndeplinire n ter.en de un an de la data adoptrii2
;2< )ac .a@orarea de capital propus nu este subscris integral0 capitalul va fi .a@orat n cuantu.ul
subscrierilor pri.ite doar dac condiiile de e.isiune prevd aceast posibilitate2
#B
!RT. ""0
*1# !c(iunile emi$e %n $c7imbul aporturilor %n numerar &or trebui pltite/ la data $ub$crierii/ %n propor(ie de
cel pu(in 30E din &aloarea lor nominal )i/ inte,ral/ %n termen de cel mult 3 ani de la data publicrii %n
Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ a 7otr.rii adunrii ,enerale.
*"# 5n acela)i termen &or trebui pltite ac(iunile emi$e %n $c7imbul aporturilor %n natur.
*3# -.nd $;a pre&1ut o prim de emi$iune/ acea$ta trebuie inte,ral pltit la data $ub$crierii.
*2# @i$po1i(iile art. 9= alin. *3# )i ale art. 100 rm.n aplicabile.
#M6
!RT. ""0?1
;1< 'rin actul constitutiv0 consiliul de ad.inistraie0 respectiv directoratul0 poate fi autori-at ca0 ntrCo
anu.it perioad0 ce nu poate dep=i 8 ani de la data n.atriculrii societii0 s .a@ore-e capitalul social
subscris pn la o valoare no.inal deter.inat ;capital autori-at<0 prin e.iterea de noi aciuni n sc?i.bul
aporturilor2
;2< # astfel de autori-are poate fi acordat =i de adunarea general a acionarilor0 printrCo .odificare a
actului constitutiv0 pentru o anu.it perioad0 ce nu poate dep=i 8 ani de la data nregistrrii .odificrii2
ctul constitutiv poate .a@ora cerinele de cvoru. pentru o astfel de .odificare2
;1< Haloarea no.inal a capitalului autori-at nu poate dep=i @u.tate din capitalul social subscris0
existent n .o.entul autori-rii2
#M9
;4< 'rin autori-area acordat confor. alin2 ;1< C ;1<0 consiliului de ad.inistraie0 respectiv directoratului0 i
poate fi conferit =i co.petena de a decide restrngerea sau ridicarea dreptului de preferin al
acionarilor existeni2 ceast autori-are se acord consiliului de ad.inistraie0 respectiv directoratului0 de
ctre adunarea general0 n condiiile de cvoru. =i .a@oritate prev-ute la art2 216 alin2 ;1<2 )eci-ia
consiliului de ad.inistraie0 respectiv a directoratului0 cu privire la restrngerea sau ridicarea dreptului de
preferin se depune la oficiul registrului co.erului0 spre .enionare n registrul co.erului =i publicare n
&onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa2
#M9
!RT. ""1
Aocietatea cu rspundere li.itat =i poate .a@ora capitalul social0 n .odalitile =i din sursele
prev-ute de art2 2102
#B
TITLL D
*3!l,erea 0i retragerea aso!iailor
!RT. """
*1# 3oate 6i eAclu$ din $ocietatea %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat:
a# a$ociatul care/ pu$ %n %nt.r1iere/ nu aduce aportul la care $;a obli,at'
b# a$ociatul cu r$pundere nelimitat %n $tare de 6aliment $au care a de&enit le,almente incapabil'
c# a$ociatul cu r$pundere nelimitat care $e ame$tec 6r drept %n admini$tra(ie ori contra&ine
di$po1i(iilor art. =0 )i ="'
d# a$ociatul admini$trator care comite 6raud %n dauna $ociet(ii $au $e $er&e)te de $emntura $ocial
$au de capitalul $ocial %n 6olo$ul lui $au al altora.
*"# @i$po1i(iile ace$tui articol $e aplic )i comandita(ilor %n $ocietatea %n comandit pe ac(iuni.
!RT. ""3
*1# EAcluderea $e pronun( prin 7otr.re <udectorea$c la cererea $ociet(ii $au a oricrui a$ociat.
*"# -.nd eAcluderea $e cere de ctre un a$ociat/ $e &or cita $ocietatea )i a$ociatul p.r.t.
*3# -a urmare a eAcluderii/ in$tan(a <udectorea$c &a di$pune/ prin aceea)i 7otr.re/ )i cu pri&ire la
$tructura participrii la capitalul $ocial a celorlal(i a$ocia(i.
#M26
;1D1< Lotrrea prin care instana se pronun asupra cererii de excludere este supus nu.ai apelului2
;4< Lotrrea definitiv de excludere se depune0 n ter.en de 18 -ile0 la oficiul registrului co.erului
pentru a fi nscris n registru0 iar dispo-itivul ?otrrii se public0 la cererea societii0 n &onitorul #ficial
al Ro.niei0 'artea a !HCa2
#B
!RT. ""2
*1# !$ociatul eAclu$ r$punde de pierderi )i are dreptul la bene6icii p.n %n 1iua eAcluderii $ale/ %n$ nu
&a putea cere lic7idarea lor p.n ce ace$tea nu $unt reparti1ate con6orm pre&ederilor actului con$tituti&.
*"# !$ociatul eAclu$ nu are dreptul la o parte propor(ional din patrimoniul $ocial/ ci numai la o $um de
bani care $ repre1inte &aloarea ace$teia.
!RT. ""0
*1# !$ociatul eAclu$ rm.ne obli,at 6a( de ter(i pentru opera(iunile 6cute de $ocietate/ p.n %n 1iua
rm.nerii de6initi&e a 7otr.rii de eAcludere.
*"# @ac/ %n momentul eAcluderii/ $unt opera(iuni %n cur$ de eAecutare/ a$ociatul e$te obli,at $ $uporte
con$ecin(ele )i nu;)i &a putea retra,e partea ce i $e cu&ine dec.t dup terminarea acelor opera(iuni.
!RT. ""6
*1# !$ociatul %n $ocietatea %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au %n $ocietatea cu r$pundere limitat
$e poate retra,e din $ocietate:
a# %n ca1urile pre&1ute %n actul con$tituti&'
#M25
aD1< n ca-urile prev-ute la art2 114B
#B
b# cu acordul tuturor celorlal(i a$ocia(i'
#M26
c< n lipsa unor prevederi n actul constitutiv sau cnd nu se reali-ea- acordul unani. asociatul se
poate retrage pentru .otive te.einice0 n ba-a unei ?otrri a tribunalului0 supus nu.ai apelului2
#M25
;1D1< )reptul de retragere poate fi exercitat0 n ca-urile prev-ute la alin2 ;1< lit2 a< =i b<0 n ter.en de 10
de -ile de la data publicrii ?otrrii adunrii generale a asociailor n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea
a !HCa2 )ispo-iiile art2 114 alin2 ;2D1< se aplic n .od corespun-tor2
#B
*"# 5n $itua(ia pre&1ut la alin. *1# lit. c#/ in$tan(a <udectorea$c &a di$pune/ prin aceea)i 7otr.re/ )i cu
pri&ire la $tructura participrii la capitalul $ocial a celorlal(i a$ocia(i.
#M25
;1< )repturile asociatului retras0 cuvenite pentru prile sale sociale0 se stabilesc prin acordul asociailor
ori de un expert dese.nat de ace=tia sau0 n ca- de nenelegere0 de tribunal2 %osturile de evaluare vor fi
suportate de societate2
#B
TITLL DI
Dizol$area/ 'zinea 0i ,i$izarea so!iet"ilor
-!3. 1
Dizol$area so!iet"ilor
!RT. "":
*1# 4ocietatea $e di1ol& prin:
a# trecerea timpului $tabilit pentru durata $ociet(ii'
b# impo$ibilitatea reali1rii obiectului de acti&itate al $ociet(ii $au reali1area ace$tuia'
c# declararea nulit(ii $ociet(ii'
d# 7otr.rea adunrii ,enerale'
e# 7otr.rea tribunalului/ la cererea oricrui a$ociat/ pentru moti&e temeinice/ precum ne%n(ele,erile
,ra&e dintre a$ocia(i/ care %mpiedic 6unc(ionarea $ociet(ii'
6# 6alimentul $ociet(ii'
,# alte cau1e pre&1ute de le,e $au de actul con$tituti& al $ociet(ii.
#M6
;2< >n ca-ul prev-ut la alin2 ;1< lit2 a<0 asociaii trebuie s fie consultai de ctre consiliul de ad.inistraie0
respectiv de directorat0 cu cel puin 1 luni nainte de expirarea duratei societii0 cu privire la eventuala
prelungire a acesteia2 >n lips0 la cererea oricruia dintre asociai0 tribunalul poate dispune0 prin nc?eiere0
efectuarea consultrii confor. art2 114 alin2 ;1<2
#M10
;1< )ac procedura prev-ut la alin2 ;2< nu este ndeplinit0 la expirarea duratei .enionate n actul
constitutiv orice persoan interesat sau #ficiul (aional al Registrului %o.erului poate sesi-a
@udectorulCdelegat pentru constatarea di-olvrii societii2
;4< Lic?idarea =i radierea societii se efectuea- potrivit dispo-iiilor art2 216 alin2 ;5< C ;10<2
#M6
!RT. ""=
;1< Aocietatea pe aciuni se di-olv$
a< n ca-ul =i n condiiile prev-ute la art2 181D24B
b< n ca-ul =i n condiiile prev-ute la art2 10 alin2 ;1<2
#M9
;2< 'revederile alin2 ;1< lit2 a< se aplic n .od corespun-tor =i societii cu rspundere li.itat2
#B
!RT. ""9
*1# 4ociet(ile %n nume colecti& $au cu r$pundere limitat $e di1ol& prin 6alimentul/ incapacitatea/
eAcluderea/ retra,erea $au dece$ul unuia dintre a$ocia(i/ c.nd/ datorit ace$tor cau1e/ numrul a$ocia(ilor
$;a redu$ la unul $in,ur.
*"# 4e eAceptea1 ca1ul c.nd %n actul con$tituti& eAi$t clau1 de continuare cu mo)tenitorii $au c.nd
a$ociatul rma$ 7otr)te continuarea eAi$ten(ei $ociet(ii $ub 6orma $ociet(ii cu r$pundere limitat cu
a$ociat unic.
*3# @i$po1i(iile alineatelor precedente $e aplic )i $ociet(ilor %n comandit $impl $au %n comandit pe
ac(iuni/ dac acele cau1e pri&e$c pe $in,urul a$ociat comanditat $au comanditar.
!RT. "30
*1# 5n $ociet(ile %n nume colecti&/ dac un a$ociat decedea1 )i dac nu eAi$t con&en(ie contrar/
$ocietatea trebuie $ pltea$c partea ce $e cu&ine mo)tenitorilor/ dup ultimul bilan( contabil aprobat/ %n
termen de 3 luni de la noti6icarea dece$ului a$ociatului/ dac a$ocia(ii rma)i nu pre6er $ continue
$ocietatea cu mo)tenitorii care con$imt la acea$ta.
*"# 3re&ederile alin. *1# $e aplic )i $ociet(ilor %n comandit $impl/ %n ca1 de dece$ al unuia dintre
a$ocia(ii comandita(i/ %n a6ar de ca1ul c.nd mo)tenitorii $i nu pre6er $ rm.n %n $ocietate %n acea$t
calitate.
*3# Bo)tenitorii rm.n r$pun1tori/ potri&it art. ""2/ p.n la publicarea $c7imbrilor inter&enite.
!RT. "31
*1# 5n ca1 de di1ol&are a $ociet(ii prin 7otr.re a a$ocia(ilor/ ace)tia &or putea re&eni/ cu ma<oritatea
cerut pentru modi6icarea actului con$tituti&/ a$upra 7otr.rii luate/ at.t timp c.t nu $;a 6cut nici o reparti(ie
din acti&.
*"# Noua 7otr.re $e men(ionea1 %n re,i$trul comer(ului/ dup care o6iciul re,i$trului comer(ului o &a
trimite Bonitorului +6icial al Rom.niei/ $pre publicare %n 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala $ociet(ii.
*3# -reditorii )i orice parte intere$at pot 6ace opo1i(ie la tribunal %mpotri&a 7otr.rii/ %n condi(iile art. 6".
!RT. "3"
*1# @i1ol&area $ociet(ilor trebuie $ 6ie %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului )i publicat %n Bonitorul +6icial al
Rom.niei/ 3artea a ID;a/ %n a6ar de ca1ul pre&1ut la art. "": alin. *1# lit. a#.
#M26
;2< >nscrierea =i publicarea se vor face confor. art2 2040 cnd di-olvarea are loc n ba-a unei ?otrri a
adunrii generale0 =i n ter.en de 18 -ile de la data la care ?otrrea @udectoreasc a r.as definitiv0
cnd di-olvarea a fost pronunat de @ustiie2
#B
*3# 5n ca1ul pre&1ut la art. "": alin. *1# lit. 6#/ di1ol&area $e pronun( de tribunalul %n&e$tit cu procedura
6alimentului.
!RT. "33
*1# @i1ol&area $ociet(ii are ca e6ect de$c7iderea procedurii lic7idrii. @i1ol&area are loc 6r lic7idare/ %n
ca1ul 6u1iunii ori di&i1rii totale a $ociet(ii $au %n alte ca1uri pre&1ute de le,e.
#M6
;2< )in .o.entul di-olvrii0 directorii0 ad.inistratorii0 respectiv directoratul0 nu .ai pot ntreprinde noi
operaiuni2 >n ca- contrar0 ace=tia sunt personal =i solidar rspun-tori pentru aciunile ntreprinse2
#B
*3# Interdic(ia pre&1ut la alin. *"# $e aplic din 1iua eApirrii termenului 6iAat pentru durata $ociet(ii ori
de la data la care di1ol&area a 6o$t 7otr.t de adunarea ,eneral $au declarat prin $entin(
<udectorea$c.
*2# 4ocietatea %)i p$trea1 per$onalitatea <uridic pentru opera(iunile lic7idrii/ p.n la terminarea
ace$teia.
!RT. "32
@i1ol&area $ociet(ii %nainte de eApirarea termenului 6iAat pentru durata $a are e6ect 6a( de ter(i numai
dup trecerea unui termen de 30 de 1ile de la publicarea %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a.
!RT. "30
*1# 5n $ociet(ile %n nume colecti&/ %n comandit $impl )i %n cele cu r$pundere limitat/ a$ocia(ii pot
7otr%/ o dat cu di1ol&area/ cu c&orumul )i ma<oritatea pre&1ute pentru modi6icarea actului con$tituti&/ )i
modul de lic7idare a $ociet(ii/ atunci c.nd $unt de acord cu pri&ire la reparti1area )i lic7idarea
patrimoniului $ociet(ii )i c.nd a$i,ur $tin,erea pa$i&ului $au re,ulari1area lui %n acord cu creditorii.
#M6
;2< 'rin votul unani. al asociailor se poate ?otr =i asupra .odului n care activele r.ase dup plata
creditorilor vor fi .prite ntre asociai2 >n lipsa acordului unani. privind .prirea bunurilor0 va fi ur.at
procedura lic?idrii prev-ut de pre-enta lege2
;1< Trans.iterea dreptului de proprietate asupra bunurilor r.ase dup plata creditorilor are loc la data
radierii societii din registrul co.erului2
;4< Registrul va elibera fiecrui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra
activelor distribuite0 n ba-a cruia asociatul poate proceda la nscrierea bunurilor i.obile n cartea
funciar2
#M6
RT2 215 999 brogat
#B
!RT. "3:*#
*1# La cererea oricrei per$oane intere$ate/ precum )i a +6iciului Na(ional al Re,i$trului -omer(ului/
tribunalul &a putea pronun(a di1ol&area $ociet(ii %n ca1urile %n care:
a# $ocietatea nu mai are or,ane $tatutare $au ace$tea nu $e mai pot %ntruni'
#M22
b< 999 brogat
#B
c# $ocietatea )i;a %ncetat acti&itatea/ nu are $ediul $ocial cuno$cut ori nu %ndepline)te condi(iile
re6eritoare la $ediul $ocial $au a$ocia(ii au di$prut ori nu au domiciliul cuno$cut $au re)edin(a cuno$cut'
#M26
cD1< societatea sCa aflat .ai .ult de 1 ani n inactivitate te.porar0 anunat organelor fiscale =i nscris
n registrul co.eruluiB ter.enul de 1 ani curge de la data nscrierii n registrul co.erului a .eniunii
privind starea de inactivitate te.porar a societiiB
#B
d# $ocietatea nu )i;a completat capitalul $ocial/ %n condi(iile le,ii.
*"# @i$po1i(iile alin. *1# lit. c# nu $unt aplicabile %n ca1ul %n care $ocietatea a 6o$t %n inacti&itate temporar/
anun(at or,anelor 6i$cale )i %n$cri$ %n re,i$trul comer(ului. @urata inacti&it(ii nu poate dep)i 3 ani.
*3# Fotr.rea tribunalului prin care $;a pronun(at di1ol&area $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul comer(ului/ $e
comunic direc(iei ,enerale a 6inan(elor publice <ude(ene/ re$pecti& a municipiului Hucure)ti/ )i $e public %n
Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala titularului cererii de di1ol&are/ ace$ta put.nd $
$e %ndrepte %mpotri&a $ociet(ii.
*2# 5n ca1ul mai multor 7otr.ri <udectore)ti de di1ol&are/ pentru $itua(iile pre&1ute la alin. *1#/
publicitatea $e &a putea e6ectua %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ %n 6orma unui tabel
cuprin1.nd: codul unic de %nre,i$trare/ denumirea/ 6orma <uridic )i $ediul $ociet(ii di1ol&ate/ in$tan(a care
a di$pu$ di1ol&area/ numrul do$arului/ numrul )i data 7otr.rii de di1ol&are. 5n ace$te ca1uri/ tari6ele de
publicare %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a/ $e reduc cu 00E .
#M26
;8< #rice persoan interesat poate face nu.ai apel .potriva ?otrrii de di-olvare0 n ter.en de 10 de
-ile de la efectuarea publicitii potrivit prevederilor alin2 ;1< =i ;4<2 pelantul va depune o copie a apelului la
oficiul registrului co.erului la care este nregistrat societatea a crei di-olvare a fost pronunat2
;5< La data la care ?otrrea @udectoreasc de di-olvare r.ne definitiv0 persoana @uridic intr n
lic?idare0 potrivit prevederilor pre-entei legi2
;6< )ac n ter.en de 1 luni de la data la care ?otrrea @udectoreasc de di-olvare a r.as definitiv
nu se procedea- la nu.irea lic?idatorului0 @udectorul delegat0 la cererea oricrei persoane interesate0
nu.e=te un lic?idator de pe Lista practicienilor n reorgani-are =i lic?idare0 re.unerarea acestuia ur.nd a
fi fcut din averea persoanei @uridice di-olvate sau0 n ca-ul lipsei acesteia0 din fondul de lic?idare
constituit n te.eiul prevederilor art2 4 alin2 ;5< din Legea nr2 :8320050 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare2
#M9
;6D1< Lotrrile @udectore=ti pronunate n condiiile alin2 ;6< se co.unic lic?idatorului nu.it0 se public
pe pagina de internet a #ficiului (aional al Registrului %o.erului =i se afi=ea- la sediul oficiului
registrului co.erului n care este n.atriculat societatea di-olvat2
#M3
;:< )ac @udectorul delegat nu a fost sesi-at0 n condiiile alin2 ;6<0 cu nici o cerere de nu.ire a
lic?idatorului n ter.en de 1 luni de la expirarea ter.enului prev-ut la alin2 ;6<0 persoana @uridic se
radia- din oficiu din registrul co.erului0 prin nc?eiere a @udectorului delegat0 pronunat la cererea
#ficiului (aional al Registrului %o.erului0 cu citarea prilor0 confor. dreptului co.un2
;4< >nc?eierea de radiere se nregistrea- n registrul co.erului0 se co.unic persoanei @uridice la
sediul social0 geniei (aionale de d.inistrare *iscal =i direciilor generale ale finanelor publice
@udeene =i a .unicipiului Gucure=ti0 pe cale electronic0 =i se afi=ea- pe pagina de !nternet a #ficiului
(aional al Registrului %o.erului =i la sediul oficiului registrului co.erului de pe lng tribunal0 n ra-a
cruia societatea =i are nregistrat sediul2
#M6
;10< Gunurile r.ase din patri.oniul persoanei @uridice radiate din registrul co.erului0 n condiiile alin2
;:< =i ;4<0 revin acionarilor2
#CIN
*) 1. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !!! din Legea nr2 10232008 ;#M3<2
#M3
FRT2 !!!
;1< 'rin derogare de la prevederile art2 216 alin2 ;1< =i ;4< din Legea nr2 11314400 republicat0 ?otrrea
tribunalului prin care sCa pronunat di-olvarea pentru nendeplinirea obligaiei de .a@orare a capitalului
social la li.ita legal de 282000 euro0 n ec?ivalent lei0 se nregistrea- n registrul co.erului0 se co.unic
pe cale electronic geniei (aionale de d.inistrare *iscal0 direciilor generale ale finanelor publice
@udeene =i a .unicipiului Gucure=ti =i utoritii pentru Halorificarea ctivelor Atatului =i se afi=ea- pe
pagina de !nternet a #ficiului (aional al Registrului %o.erului =i la sediul oficiului registrului co.erului de
pe lng tribunal0 n ra-a cruia societatea =i are nregistrat sediul2
;2< #rice persoan interesat poate face recurs .potriva ?otrrii @udectore=ti de di-olvare0 n ter.en
de 10 de -ile de la efectuarea publicitii prin afi=are pe pagina de !nternet a #ficiului (aional al Registrului
%o.erului2 Aocietatea .potriva creia sCa dispus di-olvarea poate for.ula recurs n ter.en de 10 de -ile
de la co.unicarea ?otrrii @udectore=ti0 n condiiile %odului de procedur civil2F
#CIN
2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !H din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1632011 ;#M22<2
#M22
FRT2 !H
;1< ciunile n di-olvarea societilor nte.eiate pe art2 216 alin2 ;1< lit2 b< din Legea societilor nr2
11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 aflate n curs de soluionare0 vor fi finali-ate
potrivit dispo-iiilor n vigoare la data introducerii lor2
;2< >n ca-ul societilor care nu au depus situaiile financiare anuale0 dar .potriva crora nu a fost
declan=at procedura @udiciar de di-olvare se aplic0 n .od corespun-tor0 dispo-iiile art2 41 pct2 : din
Legea contabilitii nr2 :2314410 republicat0 astfel cu. a fost .odificat =i co.pletat prin pre-enta
ordonan de urgen2F
#M9
!RT. "3:?1
;1< tunci cnd un asociat rspunde neli.itat pentru obligaiile societii pe durata funcionrii acesteia0
rspunderea sa pentru aceste obligaii va fi neli.itat =i n fa-a di-olvrii =i0 dac este ca-ul0 a lic?idrii
societii2
;2< tunci cnd0 pe durata funcionrii societii0 un asociat rspunde pentru obligaiile acesteia n
li.itele aportului la capitalul social0 rspunderea sa va fi li.itat la acest aport =i n situaia di-olvrii =i0
dac este ca-ul0 a lic?idrii societii2
;1< sociatul care0 n frauda creditorilor0 abu-ea- de caracterul li.itat al rspunderii sale =i de
personalitatea @uridic distinct a societii rspunde neli.itat pentru obligaiile neac?itate ale societii
di-olvate0 respectiv lic?idate2
;4< Rspunderea asociatului devine neli.itat n condiiile alin2 ;1<0 n special atunci cnd acesta
dispune de bunurile societii ca =i cu. ar fi bunurile sale proprii sau dac di.inuea- activul societii n
beneficiul personal ori al unor teri0 cunoscnd sau trebuind s cunoasc faptul c n acest .od societatea
nu va .ai fi n .sur s =i execute obligaiile2
#B
-!3. "
%zinea 0i ,i$izarea so!iet"ilor
#M9
!RT. "3=
;1< *u-iunea este operaiunea prin care$
a< una sau .ai .ulte societi sunt di-olvate fr a intra n lic?idare =i transfer totalitatea patri.oniului
lor unei alte societi n sc?i.bul reparti-rii ctre acionarii societii sau societilor absorbite de aciuni la
societatea absorbant =i0 eventual0 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10E din valoarea no.inal a
aciunilor astfel reparti-ateB sau
b< .ai .ulte societi sunt di-olvate fr a intra n lic?idare =i transfer totalitatea patri.oniului lor unei
societi pe care o constituie0 n sc?i.bul reparti-rii ctre acionarii lor de aciuni la societatea nouC
constituit =i0 eventual0 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10E din valoarea no.inal a aciunilor astfel
reparti-ate2
;2< )ivi-area este operaiunea prin care$
a< o societate0 dup ce este di-olvat fr a intra n lic?idare0 transfer .ai .ultor societi totalitatea
patri.oniului su0 n sc?i.bul reparti-rii ctre acionarii societii divi-ate de aciuni la societile
beneficiare =i0 eventual0 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10E din valoarea no.inal a aciunilor astfel
reparti-ateB
b< o societate0 dup ce este di-olvat fr a intra n lic?idare0 transfer totalitatea patri.oniului su .ai
.ultor societi nouCconstituite0 n sc?i.bul reparti-rii ctre acionarii societii divi-ate de aciuni la
societile nouCconstituite =i0 eventual0 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10E din valoarea no.inal a
aciunilor astfel reparti-ate2
;2D1< )ivi-area poate avea loc =i prin transferul si.ultan al patri.oniului societii divi-ate ctre una sau
.ai .ulte societi existente =i una sau .ai .ulte societi nouCconstituite2 'revederile alin2 ;2< se aplic n
.od corespun-tor2
#M6
;1< *u-iunea sau divi-area se poate face =i ntre societi de for.e diferite2
;4< *u-iunea sau divi-area0 astfel cu. este definit la alin2 ;1< ori ;2<0 poate fi efectuat c?iar dac
societile di-olvate sunt n lic?idare0 cu condiia ca acestea s nu fi nceput nc distribuirea ntre asociai
a activelor ce li sCar cuveni n ur.a lic?idrii2
#B
!RT. "39
*1# 9u1iunea $au di&i1area $e 7otr)te de 6iecare $ocietate %n parte/ %n condi(iile $tabilite pentru
modi6icarea actului con$tituti& al $ociet(ii.
*"# -.nd ac(iunile $unt de mai multe cate,orii/ 7otr.rea a$upra 6u1iunii8di&i1rii/ %n temeiul art. 113 lit.
7#/ e$te $ubordonat re1ultatului &otului pe cate,orii/ dat %n condi(iile art. 110.
*3# @ac/ prin 6u1iune $au di&i1are/ $e %n6iin(ea1 o nou $ocietate/ acea$ta $e con$tituie %n condi(iile
pre&1ute de pre1enta le,e pentru 6orma de $ocietate con&enit.
#M6
RT2 240 999 brogat
#M6
!RT. "21
d.inistratorii societilor care ur.ea- a participa la fu-iune sau la divi-are vor ntoc.i un proiect de
fu-iune sau de divi-are0 care va cuprinde$
a< for.a0 denu.irea =i sediul social ale tuturor societilor i.plicate n fu-iune sau divi-areB
b< funda.entarea =i condiiile fu-iunii sau ale divi-riiB
c< condiiile alocrii de aciuni la societatea absorbant sau la societile beneficiareB
d< data de la care aciunile sau prile sociale prev-ute la lit2 c< dau deintorilor dreptul de a participa la
beneficii =i orice condiii speciale care afectea- acest dreptB
e< rata de sc?i.b a aciunilor sau prilor sociale =i cuantu.ul eventualelor pli n nu.erarB
f< cuantu.ul pri.ei de fu-iune sau de divi-areB
g< drepturile conferite de ctre societatea absorbant sau beneficiar deintorilor de aciuni care
confer drepturi speciale =i celor care dein alte valori .obiliare n afar de aciuni sau .surile propuse n
privina acestoraB
?< orice avanta@ special acordat experilor la care se face referire la art2 241D1 =i .e.brilor organelor
ad.inistrative sau de control ale societilor i.plicate n fu-iune sau n divi-areB
#M10
i< data situaiilor financiare ale societilor participante0 care au fost folosite pentru a se stabili condiiile
fu-iunii sau ale divi-riiB
#M6
@< data de la care tran-aciile societii absorbite sau divi-ate sunt considerate din punct de vedere
contabil ca aparinnd societii absorbante sau uneia ori alteia dintre societile beneficiareB
N< n ca-ul divi-rii$
C descrierea =i reparti-area exact a activelor =i pasivelor care ur.ea- a fi transferate fiecreia dintre
societile beneficiareB
C reparti-area ctre acionarii sau asociaii societii divi-ate de aciuni0 respectiv pri sociale0 la
societile beneficiare =i criteriul pe ba-a cruia se face reparti-area2
#M6
!RT. "21?1*#
;1< )ac un ele.ent de activ nu este reparti-at n proiectul de divi-are =i dac interpretarea proiectului
nu per.ite luarea unei deci-ii privind reparti-area sa0 ele.entul de activ n cau- sau contravaloarea
acestuia se reparti-ea- ntre toate societile beneficiare0 proporional cu cota din activul net alocat
societilor n cau-0 n confor.itate cu proiectul de divi-are2
;2< )ac un ele.ent de pasiv nu este reparti-at n proiectul de divi-are =i dac interpretarea proiectului
nu per.ite luarea unei deci-ii privind reparti-area sa0 societile beneficiare rspund solidar pentru
ele.entul de pasiv n cau-2
#M20
;1< )ac un creditor nu a obinut reali-area creanei sale de la societatea creia i este reparti-at
creana prin divi-are0 toate societile participante la divi-are rspund pentru obligaia n cau-0 pn la
concurena valorii activelor nete care leCau fost reparti-ate prin divi-are0 cu excepia societii creia iCa fost
reparti-at obligaia respectiv0 care rspunde neli.itat2
#CIN
*) se vedea art2 !! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<0 articol reprodus n nota
: de la sfr=itul textului actuali-at2
#M25
!RT. "2"*#
;1< 'roiectul de fu-iune sau de divi-are0 se.nat de repre-entanii societilor participante0 se depune la
oficiul registrului co.erului unde este n.atriculat fiecare societate0 nsoit de o declaraie a societii
care ncetea- a exista n ur.a fu-iunii sau divi-rii despre .odul cu. a ?otrt s sting pasivul su0
precu. =i de o declaraie privitoare la .odalitatea de publicare a proiectului de fu-iune sau de divi-are2
#B
*"# 3roiectul de 6u1iune $au de di&i1are/ &i1at de <udectorul dele,at/ $e public %n Bonitorul +6icial al
Rom.niei/ 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala pr(ilor/ inte,ral $au %n eAtra$/ potri&it di$po1i(iei <udectorului
dele,at $au cererii pr(ilor/ cu cel pu(in 30 de 1ile %naintea datelor )edin(elor %n care adunrile ,enerale
eAtraordinare urmea1 a 7otr%/ %n temeiul art. 113 lit. 7#/ a$upra 6u1iunii8di&i1rii.
#M25
;2D1< >n ca-ul n care deine o pagin proprie Oeb0 societatea poate nlocui publicarea n &onitorul
#ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 prev-ut la alin2 ;2<0 cu publicitatea efectuat prin inter.ediul propriei
pagini Oeb0 pe o perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale extraordinare care
ur.ea- s decid cu privire la fu-iune3divi-are0 perioad care se nc?eie nu .ai devre.e de finalul
adunrii generale respective2
;2D2< Aocietatea care a optat pentru efectuarea publicitii proiectului de fu-iune potrivit alin2 ;2D1<
trebuie s asigure condiiile te?nice pentru afi=area continu =i nentrerupt =i cu titlu gratuit a
docu.entelor prev-ute de lege pentru ntreaga perioad prev-ut la alin2 ;2D1<2 Aocietatea are sarcina
de a dovedi continuitatea publicitii =i de a asigura securitatea propriei pagini Oeb =i autenticitatea
docu.entelor afi=ate2
;2D1< >n ca-ul efecturii publicitii n condiiile alin2 ;2D1<0 oficiul registrului co.erului unde este
n.atriculat societatea va publica0 cu titlu gratuit0 pe propria sa pagin Oeb0 proiectul de fu-iune sau
divi-are2
#M20
;1< #ficiul (aional al Registrului %o.erului va trans.ite geniei (aionale de d.inistrare *iscal0 n 1
-ile de la depunerea proiectului de fu-iune3divi-are0 un anun cu privire la depunerea proiectului2 %ondiiile
de colaborare ntre cele dou instituii pentru punerea n aplicare a prevederilor acestui alineat vor fi
stabilite prin protocol2
#CIN
*) se vedea art2 !! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<0 articol reprodus n nota
: de la sfr=itul textului actuali-at2
#M25
!RT. "23*#
;1< %reditorii societilor care iau parte la fu-iune sau la divi-are au dreptul la o protecie adecvat a
intereselor lor2 >n vederea obinerii de garanii adecvate0 orice creditor care deine o crean cert0 lic?id =i
anterioar datei publicrii proiectului de fu-iune sau de divi-are0 n una dintre .odalitile prev-ute la art2
2420 nescadent la data publicrii0 a crei satisfacere este pus n pericol prin reali-area fu-iunii3divi-rii0
poate face opo-iie0 n condiiile pre-entului articol2
#M26
;2< #po-iia se face n ter.en de 10 de -ile de la data publicrii proiectului de fu-iune sau de divi-are n
&onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa2 Ea se depune la oficiul registrului co.erului0 care0 n ter.en
de 1 -ile de la data depunerii0 o va .eniona n registru =i o va nainta instanei @udectore=ti co.petente2
Lotrrea pronunat asupra opo-iiei este supus nu.ai apelului2
#M20
;1< *or.ularea unei opo-iii n te.eiul alin2 ;1< nu are ca efect suspendarea executrii fu-iunii sau
divi-rii =i nu .piedic reali-area fu-iunii sau divi-rii2
#M25
;4< >n ca-ul n care creditorul nu dovede=te c satisfacerea creanei sale este pus n pericol prin
reali-area fu-iunii sau dac0 din exa.inarea situaiei financiare =i operaionalCco.erciale a societii
debitoare3societii succesoare n drepturile =i obligaiile societii debitoare0 re-ult c nu este necesar
acordarea de garanii adecvate ori0 dup ca-0 de noi garanii sau societatea debitoare ori societatea
succesoare n drepturile =i obligaiile societii debitoare a fcut dovada plii datoriilor sau prile au
nc?eiat un acord pentru plata datoriilor ori exist de@a garanii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea
creanei0 instana respinge opo-iia2 )e ase.enea0 instana respinge opo-iia =i n ca-ul n care este
refu-at de ctre creditor constituirea0 n ter.enul stabilit de instan prin nc?eiere0 a garaniilor oferite
potrivit alin2 ;8<2
#M26
;8< )ac societatea debitoare sau0 dup ca-0 societatea succesoare n drepturile =i obligaiile societii
debitoare a fcut n cursul procesului o ofert pentru constituirea unor garanii sau privilegii apreciate de
instan ca fiind necesare =i adecvate pentru satisfacerea creanei creditorului0 instana va pronuna o
nc?eiere prin care va acorda prilor un ter.en pentru constituirea acelor garanii2 >nc?eierea pronunat
de instan este supus apelului odat cu fondul2
#M20
;5< )ac societatea debitoare sau0 dup ca-0 societatea succesoare n drepturile =i obligaiile societii
debitoare nu ofer garanii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creanei sau0 c?iar dac ofer garanii
ori privilegii0 nu le constituie0 din cau-e ce i sunt i.putabile0 n ter.enul stabilit de instan prin nc?eiere0
potrivit alin2 ;8<0 instana ad.ite opo-iia =i oblig societatea debitoare sau0 dup ca-0 societatea
succesoare n drepturile =i obligaiile societii debitoare la plata creanei de ndat ori ntrCun anu.it
ter.en stabilit n funcie de valoarea creanei =i de pasivul societii debitoare sau0 dup ca-0 al societii
succesoare n drepturile =i obligaiile societii debitoare2 Lotrrea de ad.itere a opo-iiei este executorie2
;6< #po-iia for.ulat n te.eiul pre-entului articol se @udec de urgen =i cu precdere2
;:< %reditorii societilor participante la divi-are sau fu-iune care ndeplinesc condiiile pentru a face
opo-iie potrivit alin2 ;1< pot for.ula o cerere de opo-iie n te.eiul art2 51 alin2 ;1< .potriva ?otrrii
organului statutar al societii privitoare la .odificrile actului constitutiv nu.ai dac acestea privesc alte
.odificri dect cele care decurg din sau n legtur cu procesul de divi-are sau fu-iune2
;4< )ispo-iiile pre-entului articol nu se aplic creanelor de natura drepturilor salariale derivnd din
contractele individuale de .unc sau contractele colective de .unc aplicabile0 care ndeplinesc condiiile
prev-ute la alin2 ;1<0 a cror protecie se reali-ea- potrivit dispo-iiilor Legii nr2 5632005 privind protecia
drepturilor salariailor n ca-ul transferului ntreprinderii0 al unitii sau al unor pri ale acestora0 precu. =i
potrivit altor legi aplicabile2
#CIN
*) se vedea art2 !! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<0 articol reprodus n nota
: de la sfr=itul textului actuali-at2
#M6
!RT. "23?1
;1< >n ca-ul unei fu-iuni0 deintorilor de valori .obiliare0 altele dect aciuni0 care confer drepturi
speciale0 trebuie s li se acorde n cadrul societii absorbante drepturi cel puin ec?ivalente cu cele pe
care le deineau la societatea absorbit0 cu excepia ca-ului n care .odificarea drepturilor n cau- este
aprobat de o adunare a deintorilor de astfel de titluri ori individual de ctre deintorii de astfel de titluri
sau a ca-ului n care deintorii au dreptul de a obine rscu.prarea titlurilor lor2
;2< >n ca-ul unei divi-ri0 deintorilor de valori .obiliare0 altele dect aciuni0 care confer drepturi
speciale0 trebuie s li se acorde n cadrul societilor beneficiare crora li se pot opune drepturile
decurgnd din ase.enea valori .obiliare0 n confor.itate cu proiectul de divi-are0 drepturi cel puin
ec?ivalente cu cele de care beneficiau n societatea divi-at0 cu excepia ca-ului n care .odificarea
drepturilor n cau- este aprobat de o adunare a deintorilor de astfel de valori .obiliare ori de ctre
ace=tia n .od individual sau a ca-ului n care deintorii au dreptul de a obine rscu.prarea valorilor
.obiliare deinute2
#M6
!RT. "23?"
;1< d.inistratorii societilor care particip la fu-iune sau la divi-are trebuie s ntoc.easc un raport
scris0 detaliat0 n care s explice proiectul de fu-iune sau de divi-are =i s preci-e-e funda.entul su
@uridic =i econo.ic0 n special cu privire la rata de sc?i.b a aciunilor2 >n ca-ul divi-rii0 raportul va include0
de ase.enea0 criteriul de reparti-are a aciunilor2
;2< Raportul trebuie s descrie0 de ase.enea0 orice dificulti speciale aprute n reali-area evalurii2
#M25
;1< >n ca-ul divi-rii0 raportul ad.inistratorilor va include0 dac este ca-ul0 =i infor.aii referitoare la
ntoc.irea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispo-iiilor art2 2180 pentru societile beneficiare0 =i
registrul la care acesta trebuie depus2
;4< d.inistratorii societii divi-ate sau0 dup ca-0 ai fiecrei societi i.plicate n fu-iune trebuie s
infor.e-e adunarea general a societii lor0 precu. =i ad.inistratorii celorlalte societi i.plicate n
operaiune0 astfel nct ace=tia s poat infor.a0 la rndul lor0 adunrile generale ale societilor respective
asupra oricrei .odificri substaniale a activelor =i pasivelor intervenite ntre data ntoc.irii proiectului de
divi-are3fu-iune =i data adunrilor generale care ur.ea- s decid asupra acestui proiect2 #bligaia de
infor.are fa de acionari3asociai =i fa de ad.inistratorii celorlalte societi i.plicate n operaiunea de
fu-iune3divi-are sub-ist =i n ca-urile n care0 n aplicarea art2 245D10 nu este convocat adunarea
general a acionarilor3asociailor2
;8< >ntoc.irea raportului prev-ut la alin2 ;1< =i co.unicarea infor.aiilor prev-ute la alin2 ;4< nu sunt
necesare n ca-ul n care decid astfel toi acionarii3asociaii =i toi deintorii altor valori .obiliare care
confer drepturi de vot la fiecare dintre societile participante la fu-iune sau la divi-are2
#M6
!RT. "23?3
;1< Mnul sau .ai .uli experi0 persoane fi-ice ori @uridice0 acionnd pe sea.a fiecreia dintre societile
care particip la fu-iune sau divi-are0 dar independent de acestea0 vor fi dese.nai de ctre @udectorulC
delegat pentru a exa.ina proiectul de fu-iune sau de divi-are =i a ntoc.i un raport scris ctre acionari2
;2< cest raport va preci-a dac rata de sc?i.b a aciunilor sau prilor sociale este corect =i
re-onabil2 Raportul va indica0 de ase.enea0 .etoda sau .etodele folosite pentru a deter.ina rata de
sc?i.b propus0 va preci-a dac .etoda sau .etodele folosite sunt adecvate pentru ca-ul respectiv0 va
indica valorile obinute prin aplicarea fiecreia dintre aceste .etode =i va conine opinia experilor privind
ponderea atribuit .etodelor n cau- pentru obinerea valorii reinute n final2 Raportul va descrie0 de
ase.enea0 orice dificulti deosebite n reali-area evalurii2
;1< La cererea co.un a societilor care particip la fu-iune sau la divi-are0 @udectorulCdelegat
dese.nea- unul sau .ai .uli experi acionnd pentru toate societile i.plicate0 dar independent de
acestea2
;4< *iecare dintre experii dese.nai n confor.itate cu pre-entul articol are dreptul de a obine de la
oricare dintre societile care particip la fu-iune sau la divi-are toate infor.aiile =i docu.entele relevante
=i de a face toate investigaiile necesare2
#M10
;8< Exa.inarea proiectului de fu-iune sau0 dup ca-0 de divi-are =i ntoc.irea raportului prev-ut la alin2
;1< nu vor fi necesare dac toi acionarii3asociaii sau toi deintorii altor valori .obiliare care confer
drepturi de vot la fiecare dintre societile participante la fu-iune sau la divi-are decid astfel2
#M25
!RT. "23?2
>n ca-ul unei fu-iuni prin absorbie0 prin care una sau .ai .ulte societi sunt di-olvate fr a intra n
lic?idare =i transfer toate activele =i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte
titluri conferind drepturi de vot n adunarea general0 ur.toarele articole nu se vor aplica$ art2 241 lit2 c< C
e<0 art2 241D20 art2 241D10 art2 244 alin2 ;1< lit2 b< =i f<0 art2 248 =i art2 280 alin2 ;1< lit2 b<2 rticolul 242 alin2 ;1<
r.ne aplicabil2
#M25
!RT. "23?0
>n ca-ul n care fu-iunea prin absorbie este reali-at de o societate absorbant care deine cel puin
40E0 dar nu totalitatea aciunilor3prilor sociale sau a altor valori .obiliare ce confer titularilor lor drept de
vot n adunrile generale ale societilor0 nu este necesar elaborarea rapoartelor prev-ute la art2 241D2 =i
241D1 =i ndeplinirea cerinelor privind infor.area acionarilor3asociailor prev-ute la art2 244 alin2 ;1< lit2
b<0 d< =i e<2 rticolul 242 alin2 ;1< r.ne aplicabil2
#M25
!RT. "23?6
>n ca-ul divi-rii0 dac aciunile3prile sociale ale fiecreia dintre societile nouCconstituite sunt
reparti-ate acionarilor3asociailor societii divi-ate proporional cu cota de participare la capitalul social al
societii divi-ate0 ur.toarele articole nu se vor aplica$ art2 241D20 art2 241D10 art2 244 alin2 ;1< lit2 b<0 d< =i
e<2
#M6
!RT. "22
;1< %u cel puin o lun nainte de data adunrii generale extraordinare care ur.ea- s se pronune
asupra proiectului de fu-iune sau de divi-are0 organele de conducere ale societilor care iau parte la
fu-iune sau la divi-are vor pune la dispo-iia acionarilor3asociailor0 la sediul societii0 ur.toarele
docu.ente$
a< proiectul de fu-iune sau de divi-areB
#M25
b< dac este ca-ul0 raportul ad.inistratorilor prev-ut la art2 241D2 alin2 ;1< C ;1< =i3sau infor.area
prev-ut la art2 241D2 alin2 ;4<B
#M6
c< situaiile financiare anuale =i rapoartele de gestiune pentru ulti.ele 1 exerciii financiare ale
societilor care iau parte la fu-iune sau la divi-areB
#M25
d< dac este ca-ul0 situaiile financiare0 ntoc.ite nu .ai devre.e de pri.a -i a celei deCa treia luni
anterioare datei proiectului de fu-iune sau de divi-are0 dac ulti.ele situaii financiare anuale au fost
ntoc.ite pentru un exerciiu financiar nc?eiat cu .ai .ult de 5 luni nainte de aceast datB
#M6
e< raportul cen-orilor sau0 dup ca-0 raportul auditorului financiarB
#M10
f< dac este ca-ul0 raportul ntoc.it potrivit prevederilor art2 241D1B
#M6
g< evidena contractelor cu valori dep=ind 102000 lei fiecare =i aflate n curs de executare0 precu. =i
reparti-area lor n ca- de divi-are a societii2
#M25
;2< >ntoc.irea situaiilor financiare prev-ute la alin2 ;1< lit2 d< nu este necesar dac societile i.plicate
n fu-iune3divi-are public rapoarte se.estriale =i le pun la dispo-iia acionarilor3asociailor0 potrivit
legislaiei pieei de capital0 =i nici n ca-ul n care toi acionarii3asociaii =i deintorii de alte titluri care
confer drept de vot ai fiecreia dintre societile i.plicate n fu-iune3divi-are au convenit astfel2
;1< Aocietatea nu are obligaia de a pune la dispo-iia acionarilor la sediul su social docu.entele
prev-ute la alin2 ;1<0 dac acestea sunt publicate pe propria pagin Oeb a societii pe o perioad
continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care ur.ea- s decid cu privire la
fu-iune3divi-are0 perioad care se nc?eie nu .ai devre.e de finalul adunrii generale respective2
)ispo-iiile art2 242 alin2 ;2D2< se aplic n .od corespun-tor2
;4< cionarii sau asociaii vor putea obine0 la cerere =i n .od gratuit0 copii de pe actele enu.erate la
alin2 ;1< sau extrase din ele2 >n ca-ul n care un acionar sau asociat a fost de acord ca pentru co.unicarea
de infor.aii societatea s utili-e-e .i@loace electronice0 copii ale actelor prev-ute la alin2 ;1< se pot
trans.ite prin po=ta electronic2
;8< )ispo-iiile alin2 ;4< nu se aplic n ca-ul n care acionarii sau asociaii au posibilitatea de a descrca
de pe pagina Oeb a societii =i de a i.pri.a docu.entele prev-ute la alin2 ;1< pe ntreaga perioad
prev-ut la alin2 ;1<2
#M6
!RT. "20
;1< d.inistratorii societii absorbite sau ai societii care este divi-at rspund civil fa de acionarii
sau asociaii acelei societi pentru neregularitile co.ise n pregtirea =i reali-area fu-iunii sau divi-rii2
;2< Experii care ntoc.esc raportul prev-ut la art2 241D10 pe sea.a societii absorbite sau divi-ate0
rspund civil fa de acionarii3asociaii acestor societi pentru neregularitile co.ise n ndeplinirea
ndatoririlor lor2
#M25
!RT. "26*#
;1< >n ter.en de 1 luni de la data publicrii proiectului de fu-iune sau de divi-are n una dintre
.odalitile prev-ute la art2 2420 adunarea general a fiecrei societi participante va ?otr asupra
fu-iunii sau divi-rii0 cu respectarea condiiilor privind convocarea ei2
#M6
;2< >n ca-ul unei fu-iuni prin nfiinarea unei noi societi sau al unei divi-ri prin nfiinarea unor noi
societi0 proiectul de fu-iune sau de divi-are =i0 dac sunt coninute ntrCun docu.ent separat0 actul
constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii3noilor societi vor fi aprobate de ctre adunarea general
a fiecreia dintre societile care ur.ea- s =i ncete-e existena2
#CIN
*) >ntruct0 iniial0 art2 245 a fost .odificat prin art2 ! pct2 8 din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2
4032010 ;#M20<0 a se vedea =i art2 !! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<0 articol
reprodus n nota : de la sfr=itul textului actuali-at2
#M25
!RT. "26?1
;1< >n ca-ul unei fu-iuni prin absorbie prin care una sau .ai .ulte societi sunt di-olvate fr a intra n
lic?idare =i transfer toate activele =i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte
titluri conferind drepturi de vot n adunarea general0 aprobarea fu-iunii de ctre adunarea general a
acionarilor societilor i.plicate n fu-iune0 n condiiile art2 2140 nu este necesar dac$
a< fiecare dintre societile i.plicate n fu-iune a ndeplinit cerinele de publicitate a proiectului de
fu-iune prev-ute de art2 242 cu cel puin o lun nainte ca fu-iunea s produc efecteB
b< pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte toi acionarii societii
absorbante au putut consulta0 la sediul societii sau pe pagina Oeb a acesteia0 docu.entele prev-ute la
art2 244 alin2 ;1< lit2 a<0 c< =i d<2 )ispo-iiile art2 244 alin2 ;1< C ;8< se aplic n .od corespun-torB
c< unul sau .ai .uli acionari3asociai ai societii absorbante0 deinnd cel puin 8E din capitalul social
subscris0 au posibilitatea de a cere convocarea unei adunri generale pentru a se pronuna asupra fu-iunii2
;2< >n ca-ul n care ntrCo fu-iune prin absorbie societatea absorbant deine cel puin 40E0 dar nu
totalitatea aciunilor3prilor sociale sau a altor valori .obiliare ce confer titularilor lor drept de vot n
adunrile societilor0 aprobarea fu-iunii de ctre adunarea general a societii absorbante nu este
necesar dac sunt ntrunite condiiile prev-ute la alin2 ;1<2 )ispo-iiile art2 244 alin2 ;1< C ;8< se aplic n
.od corespun-tor2
#M25
!RT. "26?"
>n ca-ul unei divi-ri n care societile beneficiare dein .preun toate aciunile3prile sociale ale
societii divi-ate =i toate celelalte valori .obiliare ce confer drept de vot n adunarea general a societii
divi-ate0 nu este necesar aprobarea divi-rii de ctre adunarea general a societii divi-ate dac$
a< au fost ndeplinite cerinele de publicitate a proiectului de divi-are prev-ute la art2 242 cu cel puin o
lun nainte ca divi-area s produc efecteB
b< pe o perioad de o lun naintea datei de la care operaiunea produce efecte toi acionarii societilor
i.plicate n divi-are au putut consulta docu.entele prev-ute la art2 244 alin2 ;1<2 )ispo-iiile art2 244 alin2
;1< C ;8< se aplic n .od corespun-torB
c< au fost ndeplinite cerinele de infor.are a acionarilor3asociailor =i a organelor de
ad.inistrare3conducere a celorlalte societi i.plicate n operaiune0 prev-ute la art2 241D2 alin2 ;4<2
#B
!RT. "2:
3rin dero,are de la pre&ederile art. 110/ atunci c.nd 6u1iunea $au di&i1area are ca e6ect mrirea
obli,a(iilor a$ocia(ilor uneia dintre $ociet(ile participante/ 7otr.rea $e ia cu unanimitate de &oturi.
!RT. "2=
*1# !ctul modi6icator al actului con$tituti& al $ociet(ii ab$orbante $e %nre,i$trea1 %n re,i$trul comer(ului
%n a crui circum$crip(ie %)i are $ediul $ocietatea )i/ &i1at de <udectorul dele,at/ $e tran$mite/ din o6iciu/ la
Bonitorul +6icial al Rom.niei/ $pre publicare %n 3artea a ID;a/ pe c7eltuiala $ociet(ii.
*"# 3ublicitatea pentru $ociet(ile ab$orbite poate 6i e6ectuat de $ocietatea ab$orbant/ %n ca1urile %n
care acele $ociet(i nu au e6ectuat;o/ %n termen de 10 1ile de la &i1area actului modi6icator al actului
con$tituti& al $ociet(ii ab$orbante de ctre <udectorul dele,at.
#M6
!RT. "29
*u-iunea3divi-area produce efecte$
a< n ca-ul constituirii uneia sau .ai .ultor societi noi0 de la data n.atriculrii n registrul co.erului a
noii societi sau a ulti.ei dintre eleB
b< n alte ca-uri0 de la data nregistrrii ?otrrii ulti.ei adunri generale care a aprobat operaiunea0 cu
excepia ca-ului n care0 prin acordul prilor0 se stipulea- c operaiunea va avea efect la o alt dat0
care nu poate fi ns ulterioar nc?eierii exerciiului financiar curent al societii absorbante sau societilor
beneficiare0 nici anterioar nc?eierii ulti.ului exerciiu financiar nc?eiat al societii sau societilor ce =i
transfer patri.oniul2
#M25
RT2 244D1 999 brogat
#M6
!RT. "00
;1< *u-iunea sau divi-area are ur.toarele consecine$
a< transferul0 att n raporturile dintre societatea absorbit sau divi-at =i societatea
absorbant3societile beneficiare0 ct =i n raporturile cu terii0 ctre societatea absorbant sau fiecare
dintre societile beneficiare al tuturor activelor =i pasivelor societii absorbite3divi-ateB acest transfer va fi
efectuat n confor.itate cu regulile de reparti-are stabilite n proiectul de fu-iune3divi-areB
b< acionarii sau asociaii societii absorbite sau divi-ate devin acionari0 respectiv asociai ai societii
absorbante0 respectiv ai societilor beneficiare0 n confor.itate cu regulile de reparti-are stabilite n
proiectul de fu-iune3divi-areB
c< societatea absorbit sau divi-at ncetea- s existe2
;2< (icio aciune sau parte social la societatea absorbant nu poate fi sc?i.bat pentru aciuni3pri
sociale e.ise de societatea absorbit =i care sunt deinute$
a< de ctre societatea absorbant0 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu0
dar n contul societiiB sau
b< de ctre societatea absorbit0 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu0
dar n contul societii2
;1< (icio aciune sau parte social la una dintre societile beneficiare nu poate fi sc?i.bat pentru
aciuni la societatea divi-at0 deinute$
a< de ctre societatea beneficiar n cau-0 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e
propriu0 dar pe sea.a societiiB sau
b< de ctre societatea divi-at0 direct sau prin inter.ediul unei persoane acionnd n nu.e propriu0 dar
pe sea.a societii2
#M6
!RT. "00?1
'revederile pre-entului capitol referitoare la divi-are0 cu excepia art2 280 alin2 ;1< lit2 c<0 se aplic =i
atunci cnd o parte din patri.oniul unei societi se desprinde =i este transferat ca ntreg uneia sau .ai
.ultor societi existente ori unor societi care sunt astfel constituite0 n sc?i.bul alocrii de aciuni sau
pri sociale ale societilor beneficiare ctre$
a< acionarii sau asociaii societii care transfer activele ;desprindere n interesul acionarilor ori
asociailor<B sau
b< societatea care transfer activele ;desprindere n interesul societii<2
#M6
!RT. "01
;1< (ulitatea unei fu-iuni sau divi-ri poate fi declarat nu.ai prin ?otrre @udectoreasc2
;2< )e la data reali-rii sale0 potrivit art2 2440 fu-iunea0 respectiv divi-area0 poate fi declarat nul doar
dac nu a fost supus unui control @udiciar n confor.itate cu prevederile art2 16 sau dac ?otrrea uneia
dintre adunrile generale care au votat proiectul fu-iunii sau al divi-rii este nul ori anulabil2
#M10
;1< 'rocedurile de anulare =i de declarare a nulitii fu-iunii sau divi-rii nu pot fi iniiate dup expirarea
unui ter.en de 5 luni de la data la care fu-iunea sau divi-area a devenit efectiv0 n te.eiul art2 2440 sau
dac situaia a fost rectificat2
#M6
;4< )ac neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitii unei fu-iuni sau divi-ri poate fi
re.ediat0 instana co.petent acord societilor i.plicate un ter.en pentru rectificarea acesteia2
;8< Lotrrea definitiv de declarare a nulitii unei fu-iuni sau divi-ri va fi naintat din oficiu de ctre
instan oficiilor registrului co.erului de la sediile societilor i.plicate n fu-iunea sau divi-area
respectiv2
;5< Lotrrea definitiv de declarare a nulitii unei fu-iuni ori divi-ri nu aduce atingere prin ea ns=i
valabilitii obligaiilor nscute n sarcina sau n beneficiul societii absorbante ori societilor beneficiare0
anga@ate dup ce fu-iunea sau divi-area au devenit efective0 n te.eiul art2 2440 =i nainte ca ?otrrea de
declarare a nulitii s fie publicat2
;6< >n ca-ul declarrii nulitii unei fu-iuni0 societile participante la fu-iunea respectiv rspund solidar
pentru obligaiile societii absorbante0 anga@ate n perioada .enionat la alin2 ;5<2
;:< >n ca-ul declarrii nulitii unei divi-ri0 fiecare dintre societile beneficiare rspunde pentru propriile
obligaii0 anga@ate n perioada prev-ut la alin2 ;5<2 Aocietatea divi-at rspunde0 de ase.enea0 pentru
aceste obligaii0 n li.ita cotei de active nete transferate societii beneficiare n contul creia au luat
na=tere obligaiile respective2
#M6
!RT. "01?1
>n ca-ul societilor organi-ate potrivit siste.ului dualist0 obligaiile ad.inistratorilor prev-ute la art2 241
=i 241D20 respectiv la art2 2480 revin directoratului0 respectiv .e.brilor acestuia2
#M10
-!3. 3
1$zi$&ea tra&#fro&ta%ier
#M10
4E-GINE! 1
'ome&i$% de a*%icare. )om*ete&.a 2$ri#dic.io&a%
#M10
!RT. "01?"
;1< Aocietile pe aciuni0 societile n co.andit pe aciuni0 societile cu rspundere li.itat C
persoane @uridice ro.ne C =i societile europene cu sediul social n Ro.nia pot fu-iona0 n condiiile
pre-entei legi0 cu societi care au sediul social sau0 dup ca-0 ad.inistraia central ori sediul principal n
alte state .e.bre ale Mniunii Europene sau n state aparinnd Apaiului Econo.ic European0 denu.ite n
continuare state .e.bre0 =i care funcionea- n una dintre for.ele @uridice prev-ute de art2 1 din
)irectiva %onsiliului 5:31813%EE din 4 .artie 145:0 de coordonare0 n vederea ec?ivalrii0 a garaniilor
i.puse societilor n statele .e.bre0 n sensul art2 8: al doilea paragraf din Tratatul de instituire a
%o.unitilor Europene0 pentru prote@area intereselor asociailor sau terilor0 publicat n Iurnalul #ficial al
%o.unitilor Europene nr2 L 058 din 14 .artie 145:0 cu .odificrile ulterioare0 sau cu societi europene
cu sediul social n alte state .e.bre2
;2< Aocietile pe aciuni0 societile n co.andit pe aciuni0 societile cu rspundere li.itat C
persoane @uridice ro.ne C =i societile europene cu sediul social n Ro.nia pot fu-iona cu societi care
au sediul social sau0 dup ca-0 ad.inistraia central ori sediul principal n alte state .e.bre =i care0 fr a
se ncadra n tipurile de entiti prev-ute la alin2 ;1<0 au personalitate @uridic0 dein un patri.oniu propriu
ce repre-int singura surs care asigur garantarea obligaiilor sociale =i sunt supuse unor for.aliti de
publicitate si.ilare celor prev-ute de )irectiva %onsiliului 5:31813%EE0 dac legea acelui stat .e.bru
per.ite astfel de fu-iuni2
;1< Aunt exceptate de la aplicarea prevederilor pre-entului capitol organis.ele de plasa.ent colectiv n
valori .obiliare =i fondurile nc?ise de investiii0 regle.entate de Legea nr2 24632004 privind piaa de
capital0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 precu. =i orice alte entiti avnd ca obiect de activitate
plasa.entul colectiv al resurselor atrase de la public =i care funcionea- pe principiul reparti-rii riscurilor
=i ale cror titluri pot fi rscu.prate0 direct sau indirect0 la cererea deintorilor0 din activele entitii
respective2
;4< >n ca-ul n care societatea absorbant este o societate n co.andit pe aciuni0 nfiinat =i
funcionnd potrivit legii ro.ne0 acionarii societii absorbite vor fi ntotdeauna acionari co.anditari ai
societii n co.andit pe aciuni absorbante0 dac nu se prevede altfel n ?otrrea de aprobare a
proiectului de fu-iune2
#M10
!RT. "01?3
%o.petena de verificare a legalitii fu-iunii0 sub aspectul procedurii pe care o ur.ea- societile
participante la fu-iune C persoane @uridice ro.ne sau societile europene cu sediul social n Ro.nia C =i0
dac este ca-ul0 societatea nouCnfiinat C persoan @uridic ro.n sau societate european cu sediul
social n Ro.nia C0 aparine @udectorului delegat la oficiul registrului co.erului unde sunt n.atriculate
societile persoane @uridice ro.ne sau societile europene cu sediul social n Ro.nia participante la
fu-iune0 inclusiv societatea absorbant0 ori0 dac este ca-ul0 societatea nouCnfiinat2
#M10
4E-GINE! a ";a
Eta*e. Efecte. N$%itate
#M10
!RT. "01?2
;1< *u-iunea transfrontalier0 n sensul pre-entei legi0 este operaiunea prin care$
a< una sau .ai .ulte societi0 dintre care cel puin dou sunt guvernate de legislaia a dou state
.e.bre diferite0 sunt di-olvate fr a intra n lic?idare =i transfer totalitatea patri.oniului lor unei alte
societi n sc?i.bul reparti-rii ctre acionarii3asociaii societii sau societilor absorbite de aciuni3pri
sociale la societatea absorbant =i0 eventual0 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10E din valoarea
no.inal a aciunilor3prilor sociale astfel reparti-ateB sau
b< .ai .ulte societi0 dintre care cel puin dou sunt guvernate de legislaia a dou state .e.bre
diferite0 sunt di-olvate fr a intra n lic?idare =i transfer totalitatea patri.oniului lor unei societi pe care
o constituie0 n sc?i.bul reparti-rii ctre acionarii3asociaii lor de aciuni3pri sociale la societatea nouC
nfiinat =i0 eventual0 al unei pli n nu.erar de .axi.u. 10E din valoarea no.inal a aciunilor3prilor
sociale astfel reparti-ateB
c< o societate este di-olvat fr a intra n lic?idare =i transfer totalitatea patri.oniului su unei alte
societi care deine totalitatea aciunilor sale3prilor sociale sau a altor titluri conferind drepturi de vot n
adunarea general2
;2< 'lata n nu.erar poate fi superioar valorii prev-ute la alin2 ;1< lit2 a< =i b<0 dac legislaia a cel puin
unuia dintre statele .e.bre a cror naionalitate o dein societile participante la fu-iune sau societatea
nouCnfiinat per.ite dep=irea acestui procent2
#M10
!RT. "01?0
;1< d.inistratorii sau .e.brii directoratului societilor care ur.ea- a participa la fu-iune ntoc.esc
un proiect co.un de fu-iune care trebuie s cuprind cel puin$
a< for.a0 denu.irea =i sediul social ale tuturor societilor participante la fu-iuneB
b< for.a0 denu.irea =i sediul social ale societii nouCnfiinate0 dac este ca-ulB
c< condiiile alocrii de aciuni3pri sociale la societatea absorbant sau la societatea nouCnfiinatB
d< rata de sc?i.b a aciunilor3prilor sociale =i cuantu.ul eventualelor pli n nu.erarB
e< data de la care aciunile3prile sociale prev-ute la lit2 c< dau deintorilor dreptul de a participa la
beneficii =i orice condiii speciale care afectea- acest dreptB
f< drepturile acordate de ctre societatea absorbant sau nouCnfiinat deintorilor de aciuni care
confer drepturi speciale =i celor care dein alte valori .obiliare n afar de aciuni sau .surile propuse n
privina acestoraB
g< orice avanta@ special acordat experilor care evaluea- proiectul de fu-iune =i .e.brilor organelor
ad.inistrative sau de control ale societilor i.plicate n fu-iuneB
?< infor.aii privind evaluarea patri.oniului transferat societii absorbante sau societii nouCnfiinateB
i< data de la care tran-aciile societii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca
aparinnd societii absorbante sau nouCnfiinateB
@< efectele fu-iunii asupra locurilor de .unc ale anga@ailor societilor participante la fu-iuneB
N< data situaiilor financiare ale societilor participante care au fost folosite pentru a se stabili condiiile
fu-iuniiB
l< dac este ca-ul0 infor.aii privind .ecanis.ele de i.plicare a anga@ailor n definirea drepturilor
acestora de a participa la activitatea societii absorbante sau nouCnfiinate2
;2< La proiectul prev-ut la alin2 ;1< va fi anexat proiectul actului constitutiv al societii ce ur.ea- a fi
nfiinat0 respectiv proiectul de act .odificator al actului constitutiv al societii absorbante2
#M25
!RT. "01?6
;1< 'roiectul co.un de fu-iune transfrontalier0 se.nat de repre-entanii societilor participante0 se
depune la oficiul registrului co.erului unde sunt n.atriculate societile persoane @uridice ro.ne =i3sau
societile europene cu sediul n Ro.nia0 participante la fu-iune0 nsoit de o declaraie privind
.odalitatea de publicare a proiectului de fu-iune2
#M10
;2< 'roiectul co.un de fu-iune0 vi-at de @udectorulCdelegat0 se public n &onitorul #ficial al Ro.niei0
'artea a !HCa0 pe c?eltuiala prilor0 integral sau n extras0 potrivit dispo-iiei @udectoruluiCdelegat sau
cererii prilor0 cu cel puin 10 de -ile naintea datelor =edinelor n care adunrile generale ur.ea- a
?otr asupra fu-iunii2
;1< Extrasul prev-ut la alin2 ;2< trebuie s cuprind cel puin ur.toarele .eniuni$
a< for.a0 denu.irea =i sediul social ale fiecrei societi participante la fu-iuneB
b< oficiul registrul co.erului la care au fost depuse docu.entele prev-ute la art2 281D8B
c< condiiile n care =i pot exercita dreptul de opo-iie creditorii societii2
#M25
;4< >n ca-ul n care deine o pagin proprie Oeb0 societatea poate nlocui publicarea n &onitorul #ficial
al Ro.niei0 'artea a !HCa0 cu publicitatea efectuat prin inter.ediul paginii proprii Oeb a societii0 pe o
perioad continu de cel puin o lun naintea adunrii generale care ur.ea- s decid cu privire la
proiectul de fu-iune transfrontalier0 perioad care se nc?eie la finalul adunrii generale respective2
)ispo-iiile art2 242 alin2 ;2D2< se aplic n .od corespun-tor2
;8< >n ca-ul efecturii publicitii n condiiile alin2 ;1<0 oficiul registrului co.erului unde este n.atriculat
societatea va publica0 cu titlu gratuit0 pe pagina sa Oeb proiectul co.un de fu-iune transfrontalier2
#M10
!RT. "01?:
;1< d.inistratorii3.e.brii directoratului societilor care particip la fu-iune trebuie s ntoc.easc un
raport scris0 detaliat0 n care s explice proiectul de fu-iune =i s preci-e-e funda.entul su @uridic =i
econo.ic2
;2< Raportul prev-ut la alin2 ;1< se pune la dispo-iia acionarilor3asociailor0 iar0 n ca-urile prev-ute la
art2 281D100 =i a repre-entantului anga@ailor sau0 n ca-ul n care nu a fost dese.nat0 a anga@ailor0 la
sediul societii0 cu cel puin 10 de -ile naintea datei =edinei n care adunarea general ur.ea- a ?otr
asupra fu-iunii2 >n ca-ul n care societatea deine o pagin de internet proprie0 raportul se public =i pe
pagina de internet0 pentru liberul acces al acionarilor3asociailor =i anga@ailor2
#M10
!RT. "01?=
;1< Mnul sau .ai .uli experi0 persoane fi-ice ori @uridice0 acionnd pe sea.a fiecreia dintre societile
persoane @uridice ro.ne sau societile europene cu sediul n Ro.nia0 care particip la fu-iune0 dar
independent de acestea0 sunt dese.nai de ctre @udectorulCdelegat pentru a exa.ina proiectul co.un de
fu-iune =i a ntoc.i un raport scris ctre acionari3asociai2
;2< Raportul prev-ut la alin2 ;1< va preci-a dac rata de sc?i.b a aciunilor3prilor sociale este corect
=i re-onabil2 Raportul va indica0 de ase.enea0 .etoda sau .etodele folosite pentru a deter.ina rata de
sc?i.b propus0 va preci-a dac .etoda sau .etodele folosite sunt adecvate pentru ca-ul respectiv0 va
indica valorile obinute prin aplicarea fiecreia dintre aceste .etode =i va conine opinia experilor privind
ponderea atribuit .etodelor n cau- pentru obinerea valorii reinute n final2 Raportul va descrie0 de
ase.enea0 orice dificulti deosebite n reali-area evalurii2
;1< La cererea co.un a societilor care particip la fu-iune0 inclusiv a celor care au naionalitatea altui
stat .e.bru0 @udectorulCdelegat dese.nea- unul sau .ai .uli experi acionnd pentru toate societile
participante0 dar independent de acestea2
;4< *iecare dintre experii dese.nai n confor.itate cu pre-entul articol are dreptul de a obine de la
oricare dintre societile care particip la fu-iune toate infor.aiile =i docu.entele relevante =i de a face
toate investigaiile necesare2
;8< 'rin ?otrre a tuturor acionarilor3asociailor societilor participante la fu-iune se poate renuna la
exa.inarea proiectului de fu-iune =i la ntoc.irea raportului prev-ut la alin2 ;1<2
#M20
!RT. "01?9*#
%reditorii societilor C persoane @uridice ro.ne sau societi europene cu sediul n Ro.nia C care iau
parte la fu-iune au dreptul la o protecie adecvat a intereselor lor2 #rice astfel de creditor0 care deine o
crean cert0 lic?id =i anterioar datei publicrii proiectului de fu-iune0 nescadent la data publicrii
proiectului0 =i care nu deine de@a garanii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanei sale0 poate
face opo-iie0 cu respectarea condiiilor de procedur =i de fond =i cu efectele prev-ute la art2 2412
#CIN
*) se vedea art2 !! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<0 articol reprodus n nota
: de la sfr=itul textului actuali-at2
#M10
!RT. "01?10
;1< )ac societatea absorbant sau nouCnfiinat este o societate european cu sediul social n
Ro.nia0 ad.inistratorii societilor participante la fu-iune asigur respectarea dreptului de i.plicare a
anga@ailor n activitatea societii europene0 n condiiile prev-ute de Lotrrea 7uvernului nr2 1:632006
privind procedurile de infor.are0 consultare =i alte .odaliti de i.plicare a anga@ailor n activitatea
societii europene2
;2< )ac n una sau .ai .ulte dintre societile participante guvernate de legislaia altui stat .e.bru
funcionea- un .ecanis. de i.plicare a anga@ailor n activitatea societii de tipul celui prev-ut de art2 2
lit2 N< din )irectiva 20013:53%E din : octo.brie 2001 pentru co.pletarea statutului societii europene n
ceea ce prive=te i.plicarea lucrtorilor sau un alt .ecanis. de cointeresare a anga@ailor0 societatea
absorbant sau nouCnfiinat C persoan @uridic ro.n C este obligat s instituie un astfel de .ecanis.0
devenind aplicabile0 n .od corespun-tor0 prevederile art2 1 alin2 ;1< =i ;2<0 art2 4 C 60 art2 10 alin2 ;1< =i ;2<
lit2 a<0 g< =i ?<0 art2 11 C 240 26 =i 2: din Lotrrea 7uvernului nr2 1:6320062
;1< >n ca-ul n care societatea absorbant sau societatea nouCnfiinat este o persoan @uridic ro.n0
organele de conducere ale societilor participante la fu-iune n care funcionea- .ecanis.e de i.plicare
a anga@ailor pot0 fr o negociere prealabil0 s se supun dispo-iiilor de referin prev-ute de art2 12 C
21 din Lotrrea 7uvernului nr2 1:632006 sau s respecte aceste prevederi ncepnd cu data nregistrrii
n registrul co.erului a .odificrii actului constitutiv al societii absorbante sau cu data n.atriculrii
societii nouCnfiinate0 despre opiune ur.nd a se face .eniune n proiectul de fu-iune2
;4< >n situaia prev-ut la alin2 ;1<0 grupul special de negociere poate decide cu o .a@oritate de dou
trei.i din nu.rul .e.brilor si care repre-int cel puin dou trei.i dintre anga@ai0 inclusiv voturile
.e.brilor care repre-int anga@aii din cel puin dou state .e.bre diferite0 s nu declan=e-e negocieri
sau s ncete-e negocierile de@a iniiate =i s ad.it aplicarea dispo-iiilor de referin din Lotrrea
7uvernului nr2 1:6320062
;8< tunci cnd n cadrul societii persoan @uridic ro.n0 care re-ult din fu-iunea transfrontalier0
va funciona un siste. de i.plicare a anga@ailor0 ad.inistratorii sau0 dup ca-0 .e.brii directoratului au
obligaia s asigure protecia drepturilor anga@ailor re-ultnd din acest .ecanis. n ca-ul unei fu-iuni de
drept intern ulterioare0 pentru o perioad de 1 ani de la data la care fu-iunea transfrontalier a produs
efecte2
;5< >n ca-ul n care0 dup negocieri prealabile0 se aplic nor.eleCstandard de participare0 adunarea
general a asociailor3acionarilor poate decide li.itarea proporiei de repre-entani ai anga@ailor n cadrul
consiliului de ad.inistraie3directoratului societii care re-ult n ur.a fu-iunii transfrontaliere2 %u toate
acestea0 n ca-ul n care n una dintre societile care fu-ionea- repre-entanii anga@ailor au constituit cel
puin o trei.e din consiliul de ad.inistraie sau de supraveg?ere0 li.itarea decis de adunarea general a
asociailor3acionarilor nu poate avea ca efect reducerea proporiei de participare a anga@ailor la .ai puin
de o trei.e2
#M20
!RT. "01?11
;1< >n cel .ult 1 luni de la data publicrii proiectului co.un de fu-iune n &onitorul #ficial al Ro.niei0
'artea a !HCa0 confor. dispo-iiilor art2 281D5 alin2 ;2<0 adunarea general a fiecreia dintre societi
?otr=te asupra proiectului co.un de fu-iune0 n condiiile stabilite pentru .odificarea actului constitutiv =i
cu respectarea condiiilor privind convocarea ei2
#M10
;2< %nd aciunile sunt de .ai .ulte categorii0 ?otrrea asupra fu-iunii este subordonat re-ultatului
votului pe categorii0 dat n condiiile art2 1182
;1< >n ca-urile prev-ute la art2 281D100 adunarea general a acionarilor3asociailor poate condiiona
aprobarea fu-iunii de ratificarea expres de ctre adunarea general a .ecanis.elor de i.plicare a
anga@ailor n activitatea societii absorbante sau nouCnfiinate2
;4< tunci cnd fu-iunea are ca efect .rirea obligaiilor acionarilor3asociailor uneia dintre societile
participante C persoane @uridice ro.ne C0 ?otrrea adunrii acionarilor3asociailor se ia cu unani.itate de
voturi2
#M10
!RT. "01?1"
;1< cionarii3asociaii care nu au votat n favoarea ?otrrii adunrii generale prin care a fost aprobat
fu-iunea au dreptul de a se retrage din societate =i de a solicita cu.prarea aciunilor lor3prilor sociale de
ctre societate2
;2< >n ca-ul societilor pe aciuni sau n co.andit pe aciuni0 dreptul de retragere va fi exercitat n
confor.itate cu prevederile art2 1142
;1< 'rin excepie de prevederile art2 2250 n ca-ul societilor cu rspundere li.itat0 dreptul de retragere
se va exercita prin aplicarea corespun-toare a dispo-iiilor art2 1142
;4< cionarii3asociaii pot face aplicarea dreptului de retragere regle.entat de pre-entul articol0 doar
dac$
a< legislaia tuturor statelor .e.bre0 a cror naionalitate o dein societile participante la fu-iune0
prevede un siste. de protecie a asociailor si.ilar celui prev-ut de alin2 ;1< C ;1<B
b< societile participante la fu-iune0 guvernate de legislaia altui stat .e.bru care nu confer asociailor
un drept de retragere din societate0 au acceptat n .od expres ca asociaii societii C persoan @uridic
ro.n C s fac u- de acest drept0 fcnduCse .eniune n acest sens n ?otrrea adunrii generale de
aprobare a fu-iunii2
#M10
!RT. "01?13
;1< >n ca-ul fu-iunii prin absorbie0 @udectorulCdelegat dispune nregistrarea n registrul co.erului a
actului .odificator al actului constitutiv al societii absorbante C persoan @uridic ro.n sau societate
european cu sediul social n Ro.nia C dup verificarea existenei certificatelor sau a docu.entelor
si.ilare care atest ndeplinirea condiiilor prev-ute de lege0 e.ise de autoritile co.petente din celelalte
state .e.bre n care au sediul social ori0 dup ca-0 ad.inistraia central sau sediul principal celelalte
societi participante la fu-iune0 =i a ter.enului n care acestea au fost depuse la oficiul registrului
co.erului0 ter.en ce nu poate dep=i 5 luni de la e.itere2
;2< )ac prin fu-iune se nfiinea- o nou societate C persoan @uridic ro.n C0 controlul de legalitate
va fi efectuat n condiiile prev-ute de pre-enta lege pentru for.a de societate a crei constituire a fost
convenit0 cu verificarea n prealabil a certificatelor sau a docu.entelor si.ilare prev-ute la alin2 ;1<2
;1< >n ca-ul n care prin fu-iune se nfiinea- o societate european cu sediul social n Ro.nia0
controlul de legalitate al fu-iunii =i al ndeplinirii condiiilor de nfiinare a societii va fi efectuat potrivit
Regula.entului ;%E< nr2 2218632001 al %onsiliului din : octo.brie 2001 privind statutul societii europene
=i de pre-enta lege2
;4< IudectorulCdelegat verific0 dac este ca-ul0 =i caracteristicile .ecanis.elor de i.plicare a
anga@ailor n activitatea societii absorbante sau nouCconstituite2
;8< )ac societatea absorbant sau societatea nouCnfiinat este persoan @uridic guvernat de
legislaia altui stat .e.bru0 inclusiv o societate european cu sediul social ntrCun alt stat .e.bru0
@udectorulCdelegat verific legalitatea ?otrrii de fu-iune0 depus de ctre ad.inistratorii3.e.brii
directoratului la oficiul registrului co.erului n care este nregistrat societatea C persoan @uridic ro.n
C0 =i pronun o nc?eiere prin care se constat ndeplinirea condiiilor prev-ute de pre-enta lege de ctre
societate C persoan @uridic ro.n2 >nc?eierea este co.unicat societii C persoan @uridic ro.n C la
sediul acesteia2
;5< IudectorulCdelegat poate pronuna nc?eierea prev-ut la alin2 ;8<0 c?iar dac procedura
declan=at de cererile de retragere a acionarilor3asociailor n confor.itate cu art2 281D12 este n curs0 n
nc?eiere indicnduCse faptul c rscu.prarea aciunilor3prilor sociale nu este nc finali-at2
Retragerile efectuate de acionari3asociai n confor.itate cu art2 281D12 sunt opo-abile societii
absorbante sau nouCnfiinate =i acionarilor3asociailor acesteia2
#M10
!RT. "01?12
;1< >n ca-ul fu-iunii prin absorbie0 actul .odificator0 vi-at potrivit art2 281D11 alin2 ;1<0 se trans.ite0 din
oficiu0 spre publicare n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 pe c?eltuiala societii2
;2< )ac prin fu-iune se constituie o nou societate C persoan @uridic ro.n sau o societate
european cu sediul n Ro.nia C0 aceasta este supus for.alitilor de publicitate prev-ute de pre-enta
lege pentru for.a de societate convenit2
;1< #ficiul registrului co.erului unde este n.atriculat societatea absorbant sau societatea nouC
nfiinat va notifica de ndat0 pe c?eltuiala societii0 reali-area fu-iunii autoritilor si.ilare din statele
.e.bre n care sunt n.atriculate societile participante la fu-iune0 n vederea radierii acestora2
;4< #ficiul registrul co.erului unde sunt n.atriculate societile absorbite C persoane @uridice ro.ne C
radia- din registrul co.erului aceste societi0 n te.eiul notificrii co.unicate de autoritatea si.ilar din
statul .e.bru a crui naionalitate o deine societatea absorbant sau societatea nouCnfiinat2
;8< >n ca-ul n care prin fu-iunea transfrontalier este constituit o societate european cu sediul n
Ro.nia0 #ficiul (aional al Registrului %o.erului0 pe c?eltuiala prilor0 co.unic Iurnalului #ficial al
Mniunii Europene0 n vederea publicrii0 un anun care cuprinde$ denu.irea societii0 nu.rul de
n.atriculare n registrul co.erului n care este n.atriculat0 data n.atriculrii0 nu.rul &onitorului
#ficial al Ro.niei n care a fost publicat nc?eierea @udectoruluiCdelegat de n.atriculare a societii2
#M10
!RT. "01?10
;1< *u-iunea are ur.toarele consecine$
a< transferul0 att n raporturile dintre societatea absorbit =i societatea absorbant3nouCnfiinat0 ct =i
n raporturile cu terii0 ctre societatea absorbant3nouCnfiinat al tuturor activelor =i pasivelor societii
absorbiteB
b< acionarii sau asociaii societii absorbite3participante la fu-iune devin acionari0 respectiv asociai ai
societii absorbante3nouCnfiinate0 n confor.itate cu regulile de reparti-are stabilite n proiectul de
fu-iuneB
c< societatea absorbit0 respectiv societile care for.ea- noua societate prin fu-iune ncetea- s
existe2
;2< *u-iunea produce efecte$
a< n ca-ul constituirii unei societi0 de la data n.atriculrii acesteia n registrul co.eruluiB
b< n ca-ul fu-iunii prin absorbie0 de la data nregistrrii n registrul co.erului a actului .odificator al
actului constitutiv0 cu excepia ca-ului n care0 prin acordul prilor0 se stipulea- c operaiunea va avea
efect la o alt dat0 care nu poate fi ns ulterioar nc?eierii exerciiului financiar curent al societii
absorbante sau societilor beneficiare =i nici anterioar nc?eierii ulti.ului exerciiu financiar nc?eiat al
societii sau societilor care =i transfer patri.oniul0 =i controlul @udectoruluiCdelegat prev-ut de art2
281D11 alin2 ;1<B
c< n ca-ul n care prin fu-iune se constituie o societate european0 de la data n.atriculrii acesteia2
;1< )repturile =i obligaiile societilor absorbite decurgnd din raporturile de .unc =i care exist la data
intrrii n vigoare a fu-iunii transfrontaliere se transfer de la data prev-ut la alin2 ;2< societii
absorbante sau nouCnfiinate2
;4< (iciuna dintre aciunile societii absorbante nu poate fi sc?i.bat cu aciuni la societatea absorbit0
deinute$
a< fie de ctre societatea absorbant sau de ctre o persoan care acionea- n nu.e propriu0 dar
pentru societatea respectivB
b< fie de ctre societatea absorbit sau de ctre o persoan care acionea- n nu.e propriu0 dar pentru
societatea respectiv2
#M10
!RT. "01?16
;1< d.inistratorii societii absorbite sau ai celor ce au for.at noua societate rspund civil fa de
asociaii acelei3acelor societi pentru neregularitile co.ise n pregtirea =i reali-area fu-iunii2
;2< Experii care ntoc.esc raportul prev-ut la art2 281D:0 pe sea.a societii absorbite sau a
societilor ce for.ea- noua societate0 rspund civil fa de asociaii acestor societi pentru
neregularitile co.ise n ndeplinirea ndatoririlor lor2
#M10
!RT. "01?1:
>n ca-ul unei fu-iuni prin absorbie0 prin care una sau .ai .ulte societi sunt di-olvate fr a intra n
lic?idare =i transfer toate activele =i pasivele lor unei alte societi care deine toate aciunile lor sau alte
titluri conferind drepturi de vot n adunarea general0 nu se aplic prevederile art2 281D8 alin2 ;1< lit2 c<0 d< =i
e<0 art2 281D:0 art2 281D18 alin2 ;1< lit2 b< =i ale art2 281D152
#M25
!RT. "01?1=
>n ca-ul n care fu-iunea transfrontalier prin absorbie este reali-at de o societate absorbant care
deine cel puin 40E0 dar nu totalitatea aciunilor3prilor sociale sau a altor valori .obiliare ce confer
titularilor lor drept de vot n adunrile generale ale societii3societilor absorbite0 se aplic0 n .od
corespun-tor0 prevederile art2 241D12
#M10
!RT. "01?19
;1< (ulitatea unei fu-iuni poate fi declarat nu.ai prin ?otrre @udectoreasc2
;2< (ulitatea fu-iunii nu poate interveni dup data la care aceasta a produs efecte0 dat stabilit potrivit
art2 281D18 alin2 ;2<2
;1< 'rocedurile de anulare =i de declarare a nulitii nu pot fi iniiate dac situaia a fost rectificat2 )ac
neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitii unei fu-iuni poate fi re.ediat0 instana
co.petent acord societilor participante un ter.en pentru rectificarea acesteia2
;4< Lotrrea definitiv de declarare a nulitii fu-iunii va fi naintat din oficiu de ctre instan oficiilor
registrului co.erului de la sediile societilor i.plicate n fu-iune2
#B
TITLL DII
4i!5i,area so!iet"ilor
-!3. 1
Dispoziii generale
!RT. "0"
*1# 3entru lic7idarea )i reparti1area patrimoniului $ocial/ c7iar dac %n actul con$tituti& $e pre&d norme
%n ace$t $cop/ $unt obli,atorii urmtoarele re,uli:
#M6
a< pn la preluarea funciei de ctre lic?idatori0 ad.inistratorii =i directorii0 respectiv .e.brii
directoratului0 continu sC=i exercite atribuiile0 cu excepia celor prev-ute la art2 211B
b< actul de nu.ire a lic?idatorilor0 .enionnd puterile conferite acestora sau sentina care i ine locul0
precu. =i orice act ulterior care ar aduce sc?i.bri cu privire la persoana lor sau la puterile conferite
trebuie depuse0 prin gri@a lic?idatorilor0 la oficiul registrului co.erului0 pentru a fi nscrise de ndat =i
publicate n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa2
#B
*"# Numai dup %ndeplinirea 6ormalit(ilor de la alin. *1# lic7idatorii &or depune $emntura lor %n re,i$trul
comer(ului )i &or eAercita acea$t 6unc(ie.
#M9
;1< 999 brogat
#B
*2# 5n a6ar de di$po1i(iile pre1entului titlu/ $e aplic $ociet(ilor %n lic7idare re,ulile $tabilite prin actul
con$tituti& )i prin le,e/ %n m$ura %n care nu $unt incompatibile cu lic7idarea.
*0# Toate actele eman.nd de la $ocietate trebuie $ arate c acea$ta e$te %n lic7idare.
#M9
RT2 282D1 999 brogat
#B
!RT. "03
*1# Lic7idatorii &or putea 6i per$oane 6i1ice $au per$oane <uridice. Lic7idatorii per$oane 6i1ice $au
repre1entan(ii permanen(i ; per$oane 6i1ice ale $ociet(ii lic7idatoare ; trebuie $ 6ie lic7idatori autori1a(i/ %n
condi(iile le,ii.
#M6
;2< Lic?idatorii au aceea=i rspundere ca =i ad.inistratorii0 respectiv .e.brii directoratului2
;1< Lic?idatorii sunt datori0 ndat dup preluarea funciei0 ca .preun cu directorii =i ad.inistratorii0
respectiv cu .e.brii directoratului societii0 s fac un inventar =i s nc?eie un bilan0 care s constate
situaia exact a activului =i pasivului societii0 =i s le se.ne-e2
;4< Lic?idatorii sunt obligai s pri.easc =i s pstre-e patri.oniul societii0 registrele ce li sCau
ncredinat de ad.inistratori0 respectiv de .e.brii directoratului0 =i actele societii2 )e ase.enea0 ace=tia
vor ine un registru cu toate operaiunile lic?idrii0 n ordinea datei lor2
;8< Lic?idatorii =i ndeplinesc .andatul sub controlul cen-orilor2 >n ca-ul societilor pe aciuni
organi-ate potrivit siste.ului dualist0 lic?idatorii =i ndeplinesc .andatul sub controlul consiliului de
supraveg?ere2
#B
!RT. "02
5n ca1ul $ociet(ilor a cror acti&itate $;a de$6)urat %n ba1a autori1a(iei de mediu pre&1ute de Le,ea
protec(iei mediului nr. 13:81990*#/ republicat/ cu modi6icrile )i completrile ulterioare/ lic7idatorii $unt
obli,a(i $ ia m$uri pentru e6ectuarea bilan(ului de mediu/ pre&1ut de acea$t le,e/ )i $ comunice
re1ultatele ace$tui bilan( a,en(iei teritoriale pentru protec(ia mediului.
#CIN
*) Legea proteciei .ediului nr2 11631448 a fost abrogat2 se vedea #rdonana de urgen a
7uvernului nr2 148320082
#B
!RT. "00
*1# 5n a6ar de puterile con6erite de a$ocia(i/ cu aceea)i ma<oritate cerut pentru numirea lor/ lic7idatorii
&or putea:
#M9
a< s stea n @udecat n nu.ele societiiB
#B
b# $ eAecute )i $ termine opera(iunile de comer( re6eritoare la lic7idare'
#M9
c< s vnd0 prin licitaie public0 i.obilele =i orice avere .obiliar a societiiB
#B
d# $ 6ac tran1ac(ii'
#M9
e< s lic?ide-e =i s ncase-e creanele societiiB
#B
6# $ contracte1e obli,a(ii cambiale/ $ 6ac %mprumuturi neipotecare )i $ %ndeplinea$c orice alte acte
nece$are.
#M6
;2< >n lipsa unor dispo-iii speciale n actul constitutiv sau n actul lor de nu.ire0 lic?idatorii nu pot s
constituie ipoteci asupra bunurilor societii0 dac nu sunt autori-ai de instan2
#B
*3# Lic7idatorii care %ntreprind noi opera(iuni comerciale ce nu $unt nece$are $copului lic7idrii $unt
r$pun1tori per$onal )i $olidar de eAecutarea lor.
!RT. "06
*1# Lic7idatorii nu pot plti a$ocia(ilor nici o $um %n contul pr(ilor ce li $;ar cu&eni din lic7idare/ %naintea
ac7itrii creditorilor $ociet(ii.
*"# !$ocia(ii &or putea cere %n$ ca $umele re(inute $ 6ie depu$e la -a$a de Economii )i -on$emna(iuni
; -.E.-. ; 4.!. ori la o banc $au la una dintre unit(ile ace$tora )i $ $e 6ac reparti1area a$upra ac(iunilor
$au pr(ilor $ociale/ c7iar %n timpul lic7idrii/ dac/ %n a6ar de ceea ce e$te nece$ar pentru %ndeplinirea
tuturor obli,a(iilor $ociet(ii/ $cadente $au care &or a<un,e la $caden(/ mai rm.ne un di$ponibil de cel
pu(in 10E din cuantumul lor.
*3# 5mpotri&a deci1iilor lic7idatorilor creditorii $ociet(ii pot 6ace opo1i(ie %n condi(iile art. 6".
!RT. "0:
Lic7idatorii care probea1/ prin pre1entarea $itua(iei 6inanciare anuale/ c 6ondurile de care di$pune
$ocietatea nu $unt $u6iciente $ acopere pa$i&ul eAi,ibil trebuie $ cear $umele nece$are a$ocia(ilor care
r$pund nelimitat $au celor care nu au e6ectuat inte,ral &r$mintele/ dac ace)tia $unt obli,a(i/ potri&it
6ormei $ociet(ii/ $ le procure $au/ dac $unt debitori 6a( de $ocietate/ pentru &r$mintele nee6ectuate/ la
care erau obli,a(i %n calitate de a$ociat.
!RT. "0=
Lic7idatorii care au ac7itat datoriile $ociet(ii cu propriii lor bani nu &or putea $ eAercite %mpotri&a
$ociet(ii drepturi mai mari dec.t acelea ce apar(ineau creditorilor plti(i.
!RT. "09
-reditorii $ociet(ii au dreptul de a eAercita contra lic7idatorilor ac(iunile care decur, din crean(ele a<un$e
la termen/ p.n la concuren(a bunurilor eAi$tente %n patrimoniul $ociet(ii/ )i numai dup aceea de a $e
%ndrepta %mpotri&a a$ocia(ilor/ pentru plata $umelor datorate din &aloarea ac(iunilor $ub$cri$e $au din aceea
a aporturilor la capitalul $ocial.
#M16
!RT. "60*#
;1< Lic?idarea societii trebuie ter.inat n cel .ult un an de la data di-olvrii2 'entru .otive te.einice0
tribunalul poate prelungi acest ter.en cu perioade de cte 5 luni0 dar nu cu .ai .ult de 24 de luni cu.ulat2
;2< Lic?idarea nu liberea- pe asociai =i nu .piedic desc?iderea procedurii de fali.ent a societii2
;1< >n ter.en de 10 de -ile de la di-olvare vor fi nu.ii lic?idatorii0 n condiiile art2 2520 respectiv art2 2542
;4< >n ter.en de 50 de -ile de la nu.ire0 lic?idatorul trebuie s depun la oficiul registrului co.erului0
pentru .enionare n registrul co.erului0 un raport privind situaia econo.ic a societii2 )ac0 potrivit
raportului0 debitorul ndepline=te condiiile pentru desc?iderea procedurii si.plificate de insolven0
lic?idatorul are obligaia de a solicita desc?iderea acestei proceduri n ter.en de 18 -ile de la data
depunerii raportului2
;8< La .plinirea unui ter.en de 5 luni de la nu.ire0 lic?idatorul trebuie s depun la oficiul registrului
co.erului un raport privind stadiul operaiunilor de lic?idare2 La .plinirea ter.enului de un an prev-ut la
alin2 ;1< lic?idatorul trebuie s depun la oficiul registrului co.erului un nou raport0 nsoit0 dac este ca-ul0
=i de ?otrrea instanei de prelungire a ter.enului de lic?idare0 pentru .enionare n registrul co.erului2
;5< 'entru fiecare prelungire a ter.enului de lic?idare0 lic?idatorul are obligaia de a depune la oficiul
registrului co.erului ?otrrea instanei0 precu. =i raportul privind stadiul operaiunilor de lic?idare2
;6< (erespectarea obligaiei de depunere a rapoartelor prev-ute la alin2 ;4< C ;5< constituie contravenie
=i se sancionea- cu a.end de la 80 lei la 100 lei2 %onstatarea contraveniilor =i aplicarea sanciunilor se
reali-ea-0 din oficiu sau n ur.a sesi-rii oricrei pri interesate0 de ctre directorul oficiului registrului
co.erului =i3sau de persoana sau persoanele dese.nate de ctre directorul general al #ficiului (aional
al Registrului %o.erului0 potrivit dispo-iiilor #rdonanei de urgen a 7uvernului nr2 11532004 pentru
instituirea unor .suri privind activitatea de nregistrare n registrul co.erului2
#M26
;:< >n ter.en de 18 -ile de la ter.inarea lic?idrii0 lic?idatorii vor depune la registrul co.erului cererea
de radiere a societii din registrul co.erului0 sub sanciunea unei a.en-i @udiciare de 200 lei pentru
fiecare -i de ntr-iere0 care va fi aplicat de tribunalul n circu.scripia cruia =i are sediul societatea0 n
ur.a sesi-rii oricrei pri interesate2 >nc?eierea @udectorului prin care se dispune a.endarea
lic?idatorului este executorie =i poate fi atacat nu.ai cu apel2
#M16
;4< Aanciunea prev-ut la alin2 ;6< se aplic =i lic?idatorului care nu introduce cererea de desc?idere a
procedurii insolvenei n ter.enul prev-ut la alin2 ;4<2
#M26
;10< )ac n ter.en de 1 luni de la expirarea ter.enului .enionat la alin2 ;1<0 prelungit de tribunal dup
ca-0 oficiul registrului co.erului nu a fost sesi-at cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de nu.ire
a lic?idatorului0 societatea este radiat din oficiu din registrul co.erului2 Radierea se dispune prin sentin
a tribunalului n a crui circu.scripie se afl sediul societii0 pronunat la cererea #ficiului (aional al
Registrului %o.erului0 cu citarea societii =i a geniei (aionale de d.inistrare *iscal =i a direciei
generale a finanelor publice @udeene sau a .unicipiului Gucure=ti0 dup ca-2
#M16
;11< Lotrrea @udectoreasc de radiere se co.unic societii la sediul social0 geniei (aionale de
d.inistrare *iscal =i direciei generale a finanelor publice @udeene sau a .unicipiului Gucure=ti0 dup
ca-0 =i oficiului registrului co.erului unde este nregistrat0 se nregistrea- n registrul co.erului =i se
afi=ea- pe pagina de internet a #ficiului (aional al Registrului %o.erului =i la sediul oficiului registrului
co.erului de pe lng tribunalul n a crui circu.scripie sCa aflat sediul social al societii2
;12< Gunurile r.ase din patri.oniul societii radiate din registrul co.erului revin acionarilor0 care
rspund n li.ita valorii acestora pentru acoperirea creanelor0 confor. prevederilor %odului de procedur
civil2
#CIN
*) Reproduce. .ai @os prevederile art2 H =i art2 H! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4132010
;#M16<2
#M16
FRT2 H
'revederile articolului 250 din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 astfel cu. a fost .odificat prin pre-enta ordonan de urgen0 se aplic n .od corespun-tor
tuturor categoriilor de persoane @uridice nregistrate n registrul co.erului2F
#M16
FRT2 H!
;1< 'revederile art2 250 din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 astfel cu. a fost .odificat prin pre-enta ordonan de urgen0 se aplic n .od corespun-tor
=i procedurilor de di-olvare sau lic?idare voluntar aflate n derulare la data intrrii n vigoare a acesteia0
data de la care curg ter.enele prev-ute la art2 250 din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 fiind data intrrii n vigoare a pre-entei ordonane de urgen2
;2< 'rin excepie de la dispo-iiile alin2 ;1<0 societile care la data intrrii n vigoare a pre-entei
ordonane de urgen se afl n di-olvare sau lic?idare voluntar de .ai .ult de 1 ani sunt radiate din
oficiu din registrul co.erului2 Radierea se dispune prin sentin a tribunalului co.ercial9< sau a seciei
co.erciale9< a tribunalului n a crui circu.scripie se afl sediul societii0 la cererea #ficiului (aional al
Registrului %o.erului2 Aoluionarea cererii se face cu citarea societii =i a geniei (aionale de
d.inistrare *iscal =i a direciei generale a finanelor publice @udeene sau a .unicipiului Gucure=ti0 dup
ca-2 'rocedura prev-ut de art2 1 din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 11532004 pentru instituirea
unor .suri privind activitatea de nregistrare n registrul co.erului se aplic n .od corespun-tor2
;1< )ispo-iiile alin2 ;2< se aplic n .od corespun-tor =i societilor care se afl n lic?idare voluntar
de .ai .ult de 8 ani0 n ur.a prelungirii ter.enului de 1 ani0 dispus de tribunal0 potrivit legii2
;4< 'entru aciunile for.ulate n te.eiul pre-entului articol0 #ficiul (aional al Registrului %o.erului este
scutit de taxe @udiciare de ti.bru =i ti.bru @udiciar2F
#CIN
*) %onfor. art2 226 din Legea nr2 6132011 ;#M23<0 dac legea special prevede c anu.ite cau-e sunt
de co.petena tribunalelor co.erciale ori0 dup ca-0 de co.petena seciilor co.erciale ale tribunalelor
sau curilor de apel0 dup intrarea n vigoare a %odului civil0 co.petena de @udecat revine tribunalelor
speciali-ate sau0 dup ca-0 seciilor civile ale tribunalelor0 reorgani-ate potrivit art2 22:0 respectiv seciilor
civile reorgani-ate confor. art2 2282
#B
!RT. "61
*1# @up aprobarea $ocotelilor )i terminarea reparti(iei/ re,i$trele )i actele $ociet(ii %n nume colecti&/ %n
comandit $impl $au cu r$pundere limitat/ ce nu &or 6i nece$are &reunuia dintre a$ocia(i/ $e &or depune
la a$ociatul de$emnat de ma<oritate.
*"# 5n $ociet(ile pe ac(iuni )i %n comandit pe ac(iuni re,i$trele pre&1ute de art. 1:: alin. 1 lit. a# ; 6# &or
6i depu$e la re,i$trul comer(ului la care a 6o$t %nre,i$trat $ocietatea/ unde orice parte intere$at &a putea
lua cuno)tin( de ele cu autori1area <udectorului dele,at/ iar re$tul actelor $ociet(ii &or 6i depu$e la
!r7i&ele Na(ionale.
*3# Re,i$trele tuturor $ociet(ilor &or 6i p$trate timp de 0 ani.
-!3. "
4i!5i,area so!iet"ilor +n n&e !ole!ti$/ +n !o&an,it" si&pl" sa ! r"spn,ere li&itat"
!RT. "6"
*1# Numirea lic7idatorilor %n $ociet(ile %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat
&a 6i 6cut de to(i a$ocia(ii/ dac %n contractul de $ocietate nu $e pre&ede alt6el.
*"# @ac nu $e &a putea %ntruni unanimitatea &oturilor/ numirea lic7idatorilor &a 6i 6cut de in$tan(/ la
cererea oricrui a$ociat ori admini$trator/ cu a$cultarea tuturor a$ocia(ilor )i admini$tratorilor.
#M26
;1< >.potriva sentinei se poate declara nu.ai apel de ctre asociai sau ad.inistratori0 n ter.en de 18
-ile de la pronunare2
#B
!RT. "63
*1# @up terminarea lic7idrii $ociet(ii %n nume colecti&/ %n comandit $impl $au cu r$pundere limitat/
lic7idatorii trebuie $ %ntocmea$c $itua(ia 6inanciar )i $ propun reparti1area acti&ului %ntre a$ocia(i.
#M6
;1D1< Aituaia financiar se.nat de ctre lic?idatori se naintea- spre a fi nregistrat =i publicat pe
pagina de internet a oficiului registrului co.erului2
#M9
;1D2< 999 brogat
#B
*"# !$ociatul nemul(umit poate 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6"/ %n termen de 10 1ile de la noti6icarea
$itua(iei 6inanciare de lic7idare )i a proiectului de reparti1are.
*3# 3entru $olu(ionarea opo1i(iei/ problemele re6eritoare la lic7idare &or 6i $eparate de acelea ale
reparti1rii/ 6a( de care lic7idatorii pot rm.ne $trini.
#M26
;4< )up expirarea ter.enului prev-ut la alin2 ;2< sau dup ce ?otrrea asupra opo-iiei a r.as
definitiv0 situaia financiar de lic?idare =i reparti-are se consider aprobat =i lic?idatorii sunt liberai2
#B
-!3. 3
4i!5i,area so!iet"ilor pe a!ini 0i +n !o&an,it" pe a!ini
!RT. "62
*1# Numirea lic7idatorilor %n $ociet(ile pe ac(iuni )i %n comandit pe ac(iuni $e 6ace de adunarea
,eneral/ care 7otr)te lic7idarea/ dac/ prin actul con$tituti&/ nu $e pre&ede alt6el.
*"# !dunarea ,eneral 7otr)te cu ma<oritatea pre&1ut pentru modi6icarea actului con$tituti&.
#M26
;1< >n ca-ul n care .a@oritatea nu a fost obinut0 nu.irea se face de tribunal0 la cererea oricruia dintre
ad.inistratori0 respectiv dintre .e.brii directoratului0 sau dintre asociai0 cu citarea societii =i a celor care
au cerutCo2 Lotrrea este supus nu.ai apelului2
#M6
!RT. "60
;1< d.inistratorii0 respectiv .e.brii directoratului0 vor pre-enta lic?idatorilor o dare de sea. asupra
gestiunii0 pentru ti.pul trecut de la ulti.a situaie financiar aprobat pn la nceperea lic?idrii2
#B
*"# Lic7idatorii au dreptul $ aprobe darea de $eam )i $ 6ac $au $ $u$(in e&entualele conte$ta(ii cu
pri&ire la acea$ta.
#M6
!RT. "66
;1< >n ca-ul n care unul sau .ai .uli ad.inistratori0 respectiv .e.bri ai directoratului0 sunt nu.ii
lic?idatori0 darea de sea. asupra gestiunii ad.inistratorilor0 respectiv a directoratului0 se va depune la
oficiul registrului co.erului =i se va publica n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea a !HCa0 .preun cu
bilanul final de lic?idare2
#B
*"# -.nd ,e$tiunea trece pe$te durata unui eAerci(iu 6inanciar/ darea de $eam trebuie aneAat la prima
$itua(ie 6inanciar pe care lic7idatorii o pre1int adunrii ,enerale.
*3# +rice ac(ionar poate 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6"/ %n termen de 10 1ile de la publicare.
*2# Toate opo1i(iile 6cute &or 6i coneAate/ pentru a 6i $olu(ionate printr;o $in,ur $entin(.
*0# +rice ac(ionar are dreptul $ inter&in %n in$tan(/ iar 7otr.rea &a 6i opo1abil )i ac(ionarilor
neinter&enien(i.
#M10
RT2 256 999 brogat
#B
!RT. "6=
*1# @up terminarea lic7idrii/ lic7idatorii %ntocme$c $itua(ia 6inanciar 6inal/ art.nd partea ce $e cu&ine
6iecrei ac(iuni din reparti1area acti&ului $ociet(ii/ %n$o(it de raportul cen1orilor $au/ dup ca1/ raportul
auditorilor 6inanciari.
*"# 4itua(ia 6inanciar/ $emnat de lic7idatori/ $e &a depune/ pentru a 6i men(ionat/ la o6iciul re,i$trului
comer(ului )i $e &a publica %n Bonitorul +6icial al Rom.niei/ 3artea a ID;a.
*3# +rice ac(ionar poate 6ace opo1i(ie/ %n condi(iile art. 6".
!RT. "69
*1# @ac termenul pre&1ut la art. "66 alin. *3# a eApirat 6r a $e 6ace opo1i(ie/ $itua(ia 6inanciar $e
con$ider aprobat de to(i ac(ionarii/ iar lic7idatorii $unt libera(i/ $ub re1er&a reparti1rii acti&ului $ociet(ii.
*"# Independent de eApirarea termenului/ c7itan(a de primire a celei din urm reparti(ii (ine loc de
aprobare a contului )i a reparti(iei 6cute 6iecrui ac(ionar.
!RT. ":0
*1# 4umele cu&enite ac(ionarilor/ ne%nca$ate %n termen de dou luni de la publicarea $itua(iei 6inanciare/
&or 6i depu$e la o banc $au la una dintre unit(ile ace$teia/ cu artarea numelui )i prenumelui ac(ionarului/
dac ac(iunile $unt nominati&e/ $au a numerelor ac(iunilor/ dac ele $unt la purttor.
*"# 3lata $e &a 6ace per$oanei artate $au po$e$orului ac(iunilor/ re(in.ndu;$e titlul.
#M6
!RT. ":0?1
>n ca-ul n care societatea aflat n lic?idare este n stare de insolven0 lic?idatorul este obligat s cear
desc?iderea procedurii insolvenei2 >n condiiile legislaiei insolvenei0 creditorii vor putea cere desc?iderea
procedurii insolvenei fa de societatea aflat n curs de lic?idare2
#M6
!RT. ":0?"
%onstatnd ndeplinirea condiiilor prev-ute de legea insolvenei0 @udectorulCsindic va dispune
desc?iderea procedurii si.plificate a insolvenei2
#M10
TITLL DII?1
"ocietatea e$ro*ea&
#M10
!RT. ":0?"a#
Aocietilor europene cu sediul n Ro.nia le sunt aplicabile prevederile Regula.entului %onsiliului
;%E< nr2 2218632001 din : octo.brie 2001 privind statutul societii europene0 cele ale pre-entului capitol0
precu. =i cele privitoare la societile pe aciuni0 n .sura co.patibilitii lor cu dispo-iiile regula.entului
co.unitar2
#M10
!RT. ":0?"b#
;1< Aocietile europene cu sediul social n Ro.nia au personalitate @uridic de la data n.atriculrii n
registrul co.erului2
;2< # societate european nu poate fi n.atriculat n registrul co.erului dect dup nc?eierea unui
acord privind i.plicarea anga@ailor n activitatea societii0 n condiiile prev-ute de Lotrrea 7uvernului
nr2 1:6320062
;1< >n ter.en de 10 de -ile de la nregistrare0 #ficiul (aional al Registrului %o.erului va co.unica
Iurnalului #ficial al Mniunii Europene un anun privind n.atricularea societii2 nunul va cuprinde
infor.aiile prev-ute de art2 14 din Regula.entul %onsiliului ;%E< nr2 22186320012
#M10
!RT. ":0?"c#
;1< #rice societate european n.atriculat n Ro.nia =i poate transfera sediul social ntrCun alt stat
.e.bru2
;2< 'roiectul de transfer0 vi-at de @udectorulCdelegat0 se public n &onitorul #ficial al Ro.niei0 'artea
a !HCa0 pe c?eltuiala societii0 cu cel puin 10 de -ile naintea datei =edinei n care adunarea general
extraordinar ur.ea- a ?otr asupra transferului2
;1< Lotrrea adunrii generale privind transferul sediului social al societii europene ntrCun alt stat
.e.bru se adopt n condiiile art2 118 alin2 ;2<2 >n ca-ul n care acionarii repre-entnd .a@oritatea
capitalului social sunt pre-eni sau repre-entani0 deci-ia poate fi adoptat cu .a@oritate si.pl2
#M10
!RT. ":0?"d#
;1< %reditorii societilor europene ale cror creane sunt anterioare datei publicrii proiectului de
transfer =i care nu sunt scadente la data publicrii pot face opo-iie n condiiile art2 522
#M26
;2< #po-iia prev-ut la alin2 ;1< suspend executarea operaiunii pn la data la care ?otrrea
@udectoreasc r.ne definitiv0 n afar de ca-ul n care societatea debitoare face dovada plii datoriilor
sau ofer garanii acceptate de creditori ori nc?eie cu ace=tia un acord pentru plata datoriilor2
#M10
!RT. ":0?"e#
;1< cionarii care nu au votat n favoarea ?otrrii adunrii generale prin care a fost aprobat transferul
sediului ntrCun alt stat .e.bru au dreptul de a se retrage din societate =i de a solicita cu.prarea
aciunilor lor de ctre societate2
;2< )reptul de retragere poate fi exercitat n ter.en de 10 de -ile de la data adoptrii ?otrrii adunrii
generale2
;1< cionarii vor depune la sediul societii0 alturi de declaraia scris de retragere0 aciunile pe care le
posed sau0 dup ca-0 certificatele de acionar2
;4< 'reul pltit de societate pentru aciunile celui ce exercit dreptul de retragere va fi stabilit de un
expert autori-at independent0 ca valoare .edie ce re-ult din aplicarea a cel puin dou .etode de
evaluare recunoscute de legislaia n vigoare la data evalurii2 Expertul este nu.it de @udectorulCdelegat0
n confor.itate cu dispo-iiile art2 1: =i 142 %osturile de evaluare vor fi suportate de societate2
;8< IudectorulCdelegat0 ulterior verificrii legalitii transferului0 pronun o nc?eiere ce atest
ndeplinirea condiiilor prev-ute de art2 1 C 8 din pre-enta lege =i a celor prev-ute de art2 : din
Regula.entul %onsiliului ;%E< nr2 22186320012
;5< Mlterior radierii societii europene transferate0 oficiul registrului co.erului va co.unica Iurnalului
Mniunii Europene0 pe c?eltuiala societii0 un anun privind radierea societii din registrul co.erului din
Ro.nia ca ur.are a transferului sediului acestuia ntrCun alt stat .e.bru2
#M6
TITLL DIII
)o&tra+e&.ii /i i&frac.i$&i
#M6
!RT. ":0?3
;1< >nclcarea prevederilor art2 64 constituie contravenie =i este sancionat cu a.end de la 22800 lei
la 82000 lei2
#M9
;2< >nclcarea prevederilor art2 111 alin2 ;4< constituie contravenie =i este sancionat cu a.end de la
82000 lei la 102000 lei2
#M6
;1< %onstatarea contraveniilor =i aplicarea sanciunilor prev-ute la alin2 ;1< =i ;2< se reali-ea- de ctre
organele cu atribuii de control ale &inisterului *inanelor 'ublice C genia (aional de d.inistrare
*iscal =i ale unitilor sale teritoriale2
#M30
!RT. ":1
Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 5 luni la 1 ani sau cu a.end fondatorul0 ad.inistratorul0 directorul
general0 directorul0 .e.brul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre-entantul legal al
societii care$
a< pre-int0 cu reaCcredin0 n prospectele0 rapoartele =i co.unicrile adresate publicului0 date
neadevrate asupra constituirii societii ori asupra condiiilor econo.ice sau @uridice ale acesteia ori
ascunde0 cu reaCcredin0 n tot sau n parte0 ase.enea dateB
b< pre-int0 cu reaCcredin0 acionarilor3asociailor o situaie financiar inexact sau cu date inexacte
asupra condiiilor econo.ice sau @uridice ale societii0 n vederea ascunderii situaiei ei realeB
c< refu- s pun la dispo-iia experilor0 n ca-urile =i n condiiile prev-ute la art2 25 =i 1:0
docu.entele necesare sau i .piedic0 cu reaCcredin0 s ndeplineasc nsrcinrile pri.ite2
#M30
!RT. ":"
;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 5 luni la 1 ani ori cu a.end fondatorul0 ad.inistratorul0 directorul
general0 directorul0 .e.brul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre-entantul legal al
societii care$
a< dobnde=te0 n contul societii0 aciuni ale altor societi0 la un pre pe care l =tie vdit superior valorii
lor efective0 sau vinde0 pe sea.a societii0 aciuni pe care aceasta le deine0 la preuri despre care are
cuno=tin c sunt vdit inferioare valorii lor efective0 n scopul obinerii0 pentru el sau pentru alte persoane0
a unui folos n paguba societiiB
b< folose=te0 cu reaCcredin0 bunuri sau creditul de care se bucur societatea0 ntrCun scop contrar
intereselor acesteia sau n folosul lui propriu ori pentru a favori-a o alt societate n care are interese direct
sau indirectB
c< se .pru.ut0 sub orice for.0 direct sau printrCo persoan interpus0 de la societatea pe care o
ad.inistrea-0 de la o societate controlat de aceasta ori de la o societate care controlea- societatea pe
care el o ad.inistrea-0 su.a .pru.utat fiind superioar li.itei prev-ute la art2 144D4 alin2 ;1< lit2 a<0
sau face ca una dintre aceste societi s i acorde vreo garanie pentru datorii propriiB
d< ncalc dispo-iiile art2 1:12
;2< (u constituie infraciune fapta prev-ut la alin2 ;1< lit2 b<0 dac a fost svr=it de ad.inistratorul0
directorul0 .e.brul directoratului ori repre-entantul legal al societii n cadrul unor operaiuni de tre-orerie
ntre societate =i alte societi controlate de aceasta sau care o controlea-0 direct ori indirect2
;1< (u constituie infraciune fapta prev-ut la alin2 ;1< lit2 c<0 dac este svr=it de ctre o societate ce
are calitatea de fondator0 iar .pru.utul este reali-at de la una dintre societile controlate ori care o
controlea- pe aceasta0 direct sau indirect2
#M30
!RT. ":"?1
Ae pedepse=te cu nc?isoare de la un an la 8 ani fondatorul0 ad.inistratorul0 directorul general0
directorul0 .e.brul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre-entantul legal al societii
care$
a< rspnde=te =tiri false sau ntrebuinea- alte .i@loace frauduloase care au ca efect .rirea ori
scderea valorii aciunilor sau a obligaiunilor societii ori a altor titluri ce i aparin0 n scopul obinerii0
pentru el sau pentru alte persoane0 a unui folos n paguba societiiB
b< ncasea- sau plte=te dividende0 sub orice for.0 din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite0
n lipsa situaiei financiare anuale sau contrar celor re-ultate din aceasta2
#M30
!RT. ":3
Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 1 luni la 2 ani ori cu a.end ad.inistratorul0 directorul general0
directorul0 .e.brul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre-entantul legal al societii
care$
a< e.ite aciuni de o valoare .ai .ic dect valoarea lor legal ori la un pre inferior valorii no.inale sau
e.ite noi aciuni n sc?i.bul aporturilor n nu.erar0 nainte ca aciunile precedente s fi fost ac?itate n
ntregi.eB
b< se folose=te0 n adunrile generale0 de aciunile nesubscrise sau nedistribuite acionarilorB
c< acord .pru.uturi sau avansuri asupra aciunilor societii ori constituie garanii n alte condiii dect
cele prev-ute de legeB
d< pred titularului aciunile nainte de ter.en sau pred aciuni liberate n total sau n parte0 n afar de
ca-urile stabilite de lege0 ori e.ite aciuni la purttor fr a fi ac?itate integralB
e< nu respect dispo-iiile legale referitoare la anularea aciunilor neac?itateB
f< e.ite obligaiuni fr respectarea dispo-iiilor legale sau aciuni fr s cuprind .eniunile cerute de
lege2
#M30
!RT. ":2
Ae pedepse=te cu nc?isoare de la o lun la un an ori cu a.end ad.inistratorul0 directorul general0
directorul0 .e.brul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului ori repre-entantul legal al societii
care$
a< ndepline=te ?otrrile adunrii generale referitoare la sc?i.barea for.ei societii0 la fu-iunea ori la
divi-area acesteia sau la reducerea capitalului social0 nainte de expirarea ter.enelor prev-ute de legeB
b< ndepline=te ?otrrile adunrii generale referitoare la reducerea capitalului social0 fr ca .e.brii s
fi fost executai pentru efectuarea vrs.ntului datorat ori fr ca ace=tia s fi fost scutii0 prin ?otrrea
adunrii generale0 de plata vrs.intelor ulterioareB
c< ndepline=te ?otrrile adunrii generale referitoare la sc?i.barea for.ei societii0 fu-iune0 divi-are0
di-olvare0 reorgani-are sau reducere a capitalului social0 fr infor.area organului @udiciar ori cu
nclcarea interdiciei stabilite de acesta0 n ca-ul n care fa de societate sCa nceput ur.rirea penal2
#M30
!RT. ":0
;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la o lun la un an ori cu a.end ad.inistratorul0 directorul general0
directorul0 .e.brul consiliului de supraveg?ere sau al directoratului care$
a< ncalc0 c?iar prin persoane interpuse sau prin acte si.ulate0 dispo-iiile art2 144D1B
b< nu convoac adunarea general n ca-urile prev-ute de lege sau ncalc dispo-iiile art2 141 alin2
;2<B
c< ncepe operaiuni n nu.ele unei societi cu rspundere li.itat nainte de a se fi efectuat
vrs.ntul integral al capitalului socialB
d< e.ite titluri negociabile repre-entnd pri sociale ale unei societi cu rspundere li.itatB
e< dobnde=te aciuni ale societii n contul acesteia n ca-urile inter-ise de lege2
;2< %u pedeapsa prev-ut la alin2 ;1< se pedepse=te =i asociatul care ncalc dispo-iiile art2 126 sau
ale art2 141 alin2 ;2<2
#B
!RT. ":6
4e pedep$e)te cu %nc7i$oare de la o lun la un an $au cu amend cen1orul care nu con&oac adunarea
,eneral %n ca1urile %n care e$te obli,at prin le,e.
#M30
!RT. "::
;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 1 luni la un an ori cu a.end persoana care a acceptat sau a
pstrat nsrcinarea de cen-or0 contrar dispo-iiilor art2 151 alin2 ;2<0 ori persoana care a acceptat
nsrcinarea de expert0 cu nclcarea dispo-iiilor art2 142
;2< Lotrrile luate de adunrile generale n ba-a unui raport al unui cen-or sau expert0 nu.it cu
nclcarea dispo-iiilor art2 151 alin2 ;2< =i ale art2 140 nu pot fi anulate din cau-a nclcrii dispo-iiilor
cuprinse n acele articole2
;1< %u pedeapsa prev-ut la alin2 ;1< se pedepse=te =i fondatorul0 ad.inistratorul0 directorul0 directorul
executiv sau cen-orul care =i exercit funciile sau nsrcinrile cu nclcarea dispo-iiilor pre-entei legi
referitoare la inco.patibilitate2
#B
!RT. ":=
*1# @i$po1i(iile art. ":1 ; ":: $e aplic )i lic7idatorului/ %n m$ura %n care $e re6er la obli,a(ii ce intr %n
cadrul atribu(iilor $ale.
#M30
;2< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la o lun la un an sau cu a.end lic?idatorul care face pli
asociailor cu nclcarea dispo-iiilor art2 2852
#M30
!RT. ":9
;1< Ae pedepse=te cu nc?isoare de la 1 luni la 2 ani ori cu a.end acionarul sau deintorul de
obligaiuni care$
a< trece aciunile sau obligaiunile sale pe nu.ele altor persoane0 n scopul for.rii unei .a@oriti n
adunarea general0 n detri.entul altor acionari ori deintori de obligaiuniB
b< votea- n adunri generale0 n situaia prev-ut la lit2 a<0 ca proprietar de aciuni sau de obligaiuni
care n realitate nu i aparinB
c< n sc?i.bul unui folos .aterial necuvenit0 se oblig s vote-e ntrCun anu.it sens n adunarea
general sau s nu ia parte la vot2
;2< )eter.inarea unui acionar sau a unui deintor de obligaiuni ca0 n sc?i.bul unui folos .aterial
necuvenit0 s vote-e ntrCun anu.it sens n adunrile generale ori s nu ia parte la vot se pedepse=te cu
nc?isoare de la 5 luni la 1 ani sau cu a.end2
#M30
RT2 2:0 999 brogat
#M30
!RT. "=0?1
Trans.iterea fictiv a prilor sociale ori a aciunilor deinute ntrCo societate0 n scopul svr=irii unei
infraciuni sau al sustragerii de la ur.rirea penal ori n scopul ngreunrii acesteia0 se pedepse=te cu
nc?isoare de la un an la 8 ani2
#M30
RT2 2:0D2 999 brogat
#M30
!RT. "=0?3
*olosirea0 cu =tiin0 a actelor unei societi radiate0 n scopul producerii de consecine @uridice0
constituie infraciune =i se pedepse=te cu nc?isoare de la 1 luni la 1 ani sau cu a.end2
#M30
!RT. "=1
*aptele prev-ute n pre-entul titlu0 dac0 potrivit %odului penal sau unor legi speciale0 constituie
infraciuni .ai grave0 se sancionea- cu pedepsele prev-ute de acestea2
#M4
RT2 2:2 999 brogat
#M32
RT2 2:2D1 999 brogat
#B
TITLL II
Dispoziii 'inale 0i tranzitorii
!RT. "=3
*1# 4ociet(ile/ or,ani1ate %n ba1a Le,ii nr. 1081990 pri&ind reor,ani1area unit(ilor economice de $tat ca
re,ii autonome )i $ociet(i/ cu modi6icrile ulterioare/ pri&ati1ate $au care $e &or pri&ati1a/ pot 6unc(iona
numai pe ba1 de $tatut.
*"# Bodi6ic.nd/ %n condi(iile le,ii/ $tatutul/ a$ocia(ii %l pot denumi act con$tituti&/ 6r ca prin acea$ta $ ia
na)tere o $ocietate nou.
*3# La $ociet(ile eAi$tente/ a$ocia(ii pot modi6ica actul con$tituti&/ pre&1.nd %n el documentele la care
ace)tia urmea1 $ aib acce$/ %n $en$ul art. = lit. i#.
*2# 4ociet(ile cu capital inte,ral ori ma<oritar de $tat pot 6unc(iona cu orice numr de a$ocia(i.
!RT. "=2
5ncadrarea $alaria(ilor la $ociet(i $e 6ace pe ba1 de contract indi&idual de munc/ cu re$pectarea
le,i$la(iei muncii )i a$i,urrilor $ociale.
!RT. "=0
@ac a$ociatul unic dintr;o $ocietate cu r$pundere limitat e$te )i admini$trator/ poate bene6icia de
pen$ie ca la a$i,urrile $ociale de $tat/ %n m$ura %n care a &r$at contribu(ia la a$i,urrile $ociale )i pe
aceea pentru pen$ia $uplimentar.
!RT. "=6
-on$tituirea de $ociet(i cu participare $trin/ %n a$ociere cu per$oane <uridice $au per$oane 6i1ice
rom.ne/ $au cu capital inte,ral $trin $e e6ectuea1 cu re$pectarea di$po1i(iilor pre1entei le,i )i ale le,ii
pri&ind re,imul in&e$ti(iilor $trine.*#
;;;;;;;;;;;;
*# 3otri&it art. III din +rdonan(a de ur,en( a Gu&ernului nr. 3"8199:/ aprobat cu modi6icri prin Le,ea
nr. 1908199:/ $ociet(ile re,lementate prin le,i $peciale rm.n $upu$e )i di$po1i(iilor acelor le,i.
!RT. "=:
!cti&it(ile care nu pot 6ace obiectul unei $ociet(i $e $tabile$c prin 7otr.re a Gu&ernului.
!RT. "==
3entru autenti6icarea actului con$tituti& $e &or plti taAele de timbru )i onorariile notariale le,ale.
!RT. "=9
5n $en$ul pre1entei le,i/ municipiul Hucure)ti $e a$imilea1 cu <ude(ul.
!RT. "90
*1# 5ntreprinderile mici )i a$ocia(iile cu $cop lucrati&/ per$oane <uridice/ %n6iin(ate %n ba1a @ecretului;le,e
nr. 0281990 pri&ind or,ani1area )i de$6)urarea unor acti&it(i economice pe ba1a liberei ini(iati&e )i
reor,ani1ate/ p.n la data de 1: $eptembrie 1991/ %n una dintre 6ormele de $ocietate pre&1ute de art. "
din pre1enta le,e %)i &or putea continua acti&itatea.
*"# Ele $unt $ucce$oare de drept ale %ntreprinderilor mici $au ale a$ocia(iilor cu $cop lucrati& din care
pro&in.
#M23
!RT. "91
'revederile din pre-enta lege se co.pletea- cu dispo-iiile %odului civil =i ale %odului de procedur
civil2
#B
!RT. "9"
4ociet(ile cu participare $trin %n6iin(ate p.n la data de 1: decembrie 1990 %)i &or putea continua
acti&itatea potri&it actului lor de con$tituire/ aprobat %n condi(iile le,ii.
#M3
RT2 241 999 brogat
#B
!RT. "92
3e data intrrii %n &i,oare a pre1entei le,i $e abro, pre&ederile art. :: ; ""0 )i "36 din -odul
comercial**#/ pre&ederile re6eritoare la %ntreprinderile mici )i la a$ocia(iile cu $cop lucrati&/ cu per$onalitate
<uridic/ din @ecretul;le,e nr. 0281990 pri&ind or,ani1area )i de$6)urarea unor acti&it(i economice pe
ba1a liberei ini(iati&e/ @ecretul nr. 2"2819:" pri&ind con$tituirea )i 6unc(ionarea $ociet(ilor miAte %n
Rom.nia/ cu eAcep(ia art. 10/ art. "= alin. 1/ art. 33 )i art. 30 alin. " )i 3/ @ecretul;le,e nr. 9681990 pri&ind
unele m$uri pentru atra,erea in&e$ti(iei de capital $trin %n Rom.nia.
;;;;;;;;;;;;
**# 3otri&it art. II din +rdonan(a de ur,en( a Gu&ernului nr. 3"8199:/ aprobat cu modi6icri prin Le,ea
nr. 1908199:/ pe data intrrii %n &i,oare a ace$tei ordonan(e *"= iulie 199:# $e abro, art. "3: ; "00 )i art.
"62 ; "69 din -odul comercial.
#CIN
NOTE:
1. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !!! alin2 ;8< din Legea nr2 44132005 ;#M6<0 cu .odificrile
ulterioare2
#M6
F;8< >n ter.en de 4 luni de la data intrrii n vigoare a pre-entei legi0 societile pe aciuni vor proceda la
efectuarea for.alitilor necesare ndeplinirii obligaiilor prev-ute la art2 116 alin2 ;2<0 art2 11:D10 art2 140D1
alin2 ;1< =i art2 141 alin2 ;4< din Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare2F
#CIN
2. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !H =i art2 H din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 :232006
;#M3<2
#M9
FRT2 !H
Aocietile pe aciuni nregistrate n registrul co.erului la data intrrii n vigoare a pre-entei ordonane
de urgen sunt obligate a efectua de.ersurile necesare ndeplinirii obligaiilor prev-ute la art2 116 alin2
;1< =i ;2<0 art2 116D1 alin2 ;1<0 art2 11:D10 art2 141 din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu
.odificrile =i co.pletrile ulterioare0 inclusiv cele prev-ute n pre-enta ordonan de urgen0 n ter.en
de 5 luni de la intrarea n vigoare a acesteia2 'n la finali-area acestor de.ersuri0 societatea poate
funciona cu structura de ad.inistrare existent la data intrrii n vigoare a pre-entei ordonane de
urgen2F
#M9
FRT2 H
'rin derogare de la prevederile art2 85 din Legea nr2 8132001 C %odul .uncii0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 contractele de .unc ale ad.inistratorilor3directorilor0 nc?eiate pentru ndeplinirea
.andatului de ad.inistrator3director nainte de intrarea n vigoare a pre-entei ordonane de urgen0
ncetea- de drept la data intrrii n vigoare a ordonanei de urgen sau0 n ca-ul n care .andatul a fost
acceptat ulterior intrrii n vigoare a pre-entei ordonane0 de la data acceptrii .andatului2F
#CIN
3. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !!! C H!0 precu. =i ale .eniunii privind transpunerea nor.elor
co.unitare din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 823200: ;#M10<2
#M10
FRT2 !!!
Aunt considerate ca fiind valabil nc?eiate actele de dispo-iie asupra bunurilor unei societi0 nc?eiate
de repre-entanii legali ai acesteia n te.eiul puterilor de repre-entare re-ultnd din ?otrrile sau
.puternicirile ntoc.ite sub se.ntur privat0 n confor.itate cu regulile din actul constitutiv =i cu
celelalte regle.entri interne ale societii0 dac respectiva .puternicire a fost acordat de ctre organele
statutare ale societii0 cu respectarea dispo-iiilor Legii societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile
=i co.pletrile ulterioare0 a actelor constitutive ale societii =i a ?otrrilor organelor statutare ale
societii2F
#M10
FRT2 !H
;1< >n sensul pre-entei ordonane de urgen0 societatea european este societatea pe aciuni constituit
n condiiile =i prin .ecanis.ele prev-ute de Regula.entul %onsiliului ;%E< nr2 2218632001 din :
octo.brie 2001 privind statutul societii europene2
;2< Aocietatea cooperativ european repre-int0 n sensul pre-entei ordonane de urgen0 societatea
al crei capital este divi-at n pri sociale0 care are ca obiect principal satisfacerea nevoilor =i3sau
de-voltarea activitilor econo.ice =i sociale ale .e.brilor si =i care este constituit n condiiile =i prin
.ecanis.ele prev-ute de Regula.entul %onsiliului ;%E< nr2 1241832001 din 22 iulie 2001 privind statutul
societii cooperative europene2F
#M10
FRT2 H
;1< Aocietile C persoane @uridice ro.ne C aparinnd uneia dintre categoriile prev-ute la art2 281D2
alin2 ;1< din Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 =i
societile europene cu sediul social n Ro.nia0 care au calitatea de titulari ai dreptului de proprietate
asupra unui teren pe teritoriul acesteia0 pot participa la o fu-iune transfrontalier n care societatea
absorbant sau societatea nouCnfiinat este persoan @uridic ce are naionalitatea unui alt stat .e.bru
nu.ai dup .plinirea unui ter.en de 8 ani de la data aderrii Ro.niei la Mniunea European2
;2< >n ca-ul n care patri.oniul societilor prev-ute la alin2 ;1< cuprinde terenuri agricole0 acestea pot
participa la o fu-iune transfrontalier n care societatea absorbant sau societatea nouCnfiinat este
persoan @uridic ce are naionalitatea unui alt stat .e.bru sau societate european cu sediul n alt stat
.e.bru nu.ai dup .plinirea unui ter.en de 6 ani de la data aderrii Ro.niei la Mniunea European2F
#M10
FRT2 H!
rticolul 45 din Legea nr2 10831442 cu privire la regle.entarea raporturilor de drept internaional privat
nu se aplic fu-iunii transfrontaliere regle.entate de Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu
.odificrile =i co.pletrile ulterioare0 precu. =i cu cele aduse prin pre-enta ordonan de urgen2F
#M10
*
F're-enta ordonan de urgen transpune$
12 )irectiva 'arla.entului European =i a %onsiliului 20083853%E din 25 octo.brie 2008 privind fu-iunea
transfrontalier a societilor de capitaluri0 publicat n Iurnalul #ficial al Mniunii Europene nr2 L 110 din 28
noie.brie 2008B
22 )irectiva 'arla.entului European =i a %onsiliului 20063513%E din 11 noie.brie 2006 de .odificare a
directivelor %onsiliului 6:3:883%EE =i :23:413%EE0 cu privire la cerina ntoc.irii unui raport de experti-
independent n ca-ul fu-iunii sau al divi-rii unor societi co.erciale pe aciuni0 publicat n Iurnalul
#ficial al Mniunii Europene nr2 L 100346 din 16 noie.brie 20062
Legea societilor nr2 11314400 republicat0 astfel cu. este .odificat prin pre-enta ordonan de
urgen0 constituie cadrul legal intern necesar aplicrii directe a Regula.entului %onsiliului ;%E< nr2
2218632001 din : octo.brie 2001 privind statutul societii europene0 publicat n Iurnalul #ficial al Mniunii
Europene nr2 L 244 din 10 noie.brie 20010 =i a Regula.entului %onsiliului ;%E< nr2 1241832001 din 22 iulie
2001 privind statutul societii cooperative europene0 publicat n Iurnalul #ficial al Mniunii Europene nr2 L
206 din 1: august 20012F
#CIN
4. Reproduce. .ai @os prevederile .eniunii privind transpunerea nor.elor co.unitare din Legea nr2
2:43200: ;#M11<2
#M11
F're-enta lege transpune )irectiva 'arla.entului European =i a %onsiliului 200535:3%E din 5 septe.brie
2005 de .odificare a )irectivei 663413%EE a %onsiliului n ceea ce prive=te constituirea societilor
co.erciale pe aciuni =i .eninerea =i .odificarea capitalului acestora0 publicat n Iurnalul #ficial al
Mniunii Europene nr2 L 254 din 28 septe.brie 20052F
#CIN
5. Reproduce. .ai @os prevederile art2 48 alin2 ;6< din Legea nr2 :832005 ;#M4<0 cu .odificrile
ulterioare2
#M13
F;6< 'rin derogare de la prevederile Legii societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 =i ale Legii nr2 24632004 privind piaa de capital0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 planul propus de creditori poate prevedea .odificarea0 fr acordul statutar al .e.brilor sau
asociailor3acionarilor debitorului0 a actului constitutiv2F
#CIN
6. Reproduce. .ai @os prevederile art2 1 din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 11532004 ;#M14<0
cu .odificrile ulterioare2
#M19
FRT2 1
'rin derogare de la prevederile Legii nr2 2531440 privind registrul co.erului0 republicat0 cu .odificrile
=i co.pletrile ulterioare0 ale Legii societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 precu. =i de la prevederile celorlalte acte nor.ative incidente0 co.petena de soluionare a
cererilor de nregistrare n registrul co.erului =i0 dup ca-0 a altor cereri aflate n co.petena de
soluionare a @udectorului delegat aparine0 pn la regle.entarea activitii de nregistrare n registrul
co.erului efectuat de registratori co.erciali0 directorului oficiului registrului co.erului de pe lng
tribunal =i3sau persoanei ori persoanelor dese.nate de ctre directorul general al #ficiului (aional al
Registrului %o.erului2F
#CIN
!. Reproduce. .ai @os prevederile art2 240D11 lit2 d< din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2
44320050 cu .odificrile ulterioare2
#M15
FRT2 240D11
La i.ple.entarea .surilor privind .a@orarea sau reducerea capitalului social se au n vedere
ur.toarele$
J222K
d< ?otrrea privind reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor produce efecte de la data
publicrii acesteia confor. legii0 ad.inistratorul special fiind obligat s ia .suri pentru publicarea sa n
regi. de urgen2 'rin derogare de la prevederile Legii nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i
co.pletrile ulterioare0 ?otrrea nu poate face0 n acest ca-0 obiect al opo-iiei creditorilor sociali2
)ispo-iiile art2 240D21 C 240D22 se aplic n .od corespun-tor2F
#CIN
. Reproduce. .ai @os prevederile art2 !! din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20<2
#M20
FRT2 !!
'revederile art2 ! pct2 2 C 5 se aplic doar operaiunilor de fu-iune =i divi-are pentru care proiectul de
fu-iune0 respectiv proiectul de divi-are va fi publicat dup data intrrii n vigoare a pre-entei ordonane de
urgen2F
#CIN
&enion. c prin art2 ! pct2 2 C 5 din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 4032010 ;#M20< a fost
efectuate ur.toarele .odificri =i co.pletri$
C sCa introdus art2 241D1 alin2 ;1<B
C sCa introdus art2 242 alin2 ;1<B
C sCa .odificat art2 241B
C sCa .odificat art2 245 alin2 ;1<B
C sCa .odificat art2 281D42
#CIN
3. Reproduce. .ai @os prevederile art2 66 =i art2 64 din Legea nr2 6532012 ;#M26<0 cu .odificrile
ulterioare2
#M26
FRT2 66
#ri de cte ori prin legi =i prin alte acte nor.ative se face tri.itere la Legea nr2 1131440 privind
societile co.erciale ori la PPsocietatea co.ercial3societile co.ercialeQQ0 dup ca-0 tri.iterea se
consider a fi fcut la Legea societilor nr2 1131440 ori0 dup ca-0 la PPsocietatea3societile
regle.entat3regle.entate de Legea nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioareQQ2F
#M26
FRT2 64
>n ter.en de 2 ani de la data intrrii n vigoare a pre-entei legi0 societile nregistrate n registrul
co.erului care au n denu.ire sintag.a PPsocietate co.ercialQQ sunt obligate a efectua de.ersurile
necesare nlocuirii acestei sintag.e cu ter.enul PPsocietateQQ2 'n la finali-area acestor de.ersuri0
societatea poate funciona cu denu.irea nscris n registrul co.erului la data intrrii n vigoare a
pre-entei legi2 >nregistrarea n registrul co.erului a .eniunii privind .odificarea actului constitutiv ca
ur.are a sc?i.brii denu.irii societii este scutit de tax de nregistrare2F
#CIN
10. Reproduce. .ai @os prevederile art2 66 din #rdonana de urgen a 7uvernului nr2 1232012 ;#M2!<2
#M27
FRT2 66
&odificrile survenite ca ur.are a e.isiunilor =i rscu.prrilor de aciuni0 din ti.pul fiecrui exerciiu
financiar0 se efectuea-0 prin derogare de la Legea nr2 11314400 =i se nregistrea- la oficiul registrului
co.erului0 o dat pe an0 n .axi.u. 10 de -ile de la aprobarea situaiilor financiare2F
#CIN
11. Reproduce. .ai @os prevederile art2 16 din #rdonana 7uvernului nr2 2432011 ;#M33<2
#M33
FRT2 16
*ondul (aional de 7arantare a %reditelor pentru >ntreprinderi &ici =i &i@locii A22 C !2*2(2 =i *ondul
Ro.n de %ontragarantare aplic prevederile #rdonanei de urgen a 7uvernului nr2 10432011 privind
guvernana corporativ a ntreprinderilor publice0 cu .odificrile =i co.pletrile ulterioare0 nu.ai cu privire
la selecia =i nu.irea .e.brilor n consiliul de ad.inistraie =i supraveg?ere =i a directorilor3.e.brilor
directoratului2 'rin derogare de la Legea societilor nr2 11314400 republicat0 cu .odificrile =i co.pletrile
ulterioare0 re.uneraiile .e.brilor n consiliul de ad.inistraie =i supraveg?ere =i a directorilor3.e.brilor
directoratului se stabilesc de adunarea general a acionarilor2F
#B
;;;;;;;;;;;;;;;