Sunteți pe pagina 1din 2

Examenul de aptitudini, prevzut la art. 3 din Ordonana Guvernului nr.

65/1994, republicat, se organizeaz de orp !n "iecare an, la o dat ce se


stabile#te de onsiliul superior al orpului.
n anul 2014 Examenul de aptitudini se va desfura n zilele de 16 i
23 noiembrie.
$1% &usinerea e'a(enului de aptitudini se "ace dup e"ectuarea stagiului, !ntr)o
perioad maxim de 4 ani de la pro(ovarea e'a(enului de ad(itere, cu
e'cepia persoanelor a"late !n situaiile (enionate la art. * alin. $3% lit. a% #i b%,
pentru care ter(enul se prelunge#te !n (od corespunztor.
$*% Staiarii !are nu au promovat examenul de aptitudini !l (ai pot susine
!n ur(toarele (a'i(u( dou sesiuni consecutive, cu acoperirea ta'elor de
e'a(en stabilite de onsiliul superior al orpului.
$3% +entru !nscrierea la e'a(enul de aptitudini, cel interesat depune la "iliala
orpului din raza de do(iciliu un dosar cuprinz,nd-
a% certi"icatul de ad(itere la stagiu $copie legalizata% e(is de co(isia de
e'a(inare pentru accesul la pro"esie.
b% certi"icatul de stagiu.
c% copie de pe diplo(a de studii econo(ice superioare $copie legalizata%
respectiv diplo(a de studii (edii, recunoscute de /inisterul 0ducaiei,
ercetrii #i 1ineretului
d% cerere pentru !nscriere la e'a(enul de aptitudini, adresat pre#edintelui
"ilialei orpului.
e% copie de pe actul de identitate $2.3./.3.%.
"% certi"icat de cazier 4udiciar.
g% adeverin (edical.
5% trei "otogra"ii tip 2.3.
$4% 6osarele se trans(it de ctre "iliale 6ireciei de specialitate din cadrul
orpului, cu cel puin 37 de zile !nainte de data stabilit pentru organizarea
e'a(enului de aptitudini
Examenul de aptitudini const !n probe scrise #i orale, separat pentru
e'peri contabili #i separat pentru contabili autorizai.
+roba scris, cu o durat de 6 ore, const !n-
a% studii de caz, e'erciii #i proble(e din do(eniul e'pertizei, (onogra"iei
contabile, analizei
econo(ico)"inanciare, evalurii !ntreprinderilor #i auditului.
b% !ntrebri de 4udecat pro"esional din doctrina #i deontologia pro"esiei
contabile, organizarea #i "uncionarea orpului.
+roba oral se susine !n (a'i(u( 8 zile calendaristice de la proba scris
#i const !n-
a% c,te o !ntrebare din (ateria 4uridic #i "iscal.
b% c,te o !ntrebare din do(eniile contabilitate, audit "inanciar #i evaluarea
!ntreprinderilor.
9a proba scris, "iecare subiect pri(e#te o not de la 1 la 17. +entru
pro(ovarea probei scrise #i continuarea e'a(enului cu proba oral este
necesar obinerea cel puin a (ediei 8.
Contabilii autorizai vor susine probe scrise #i orale din
ur(toarele discipline- contabilitate, "iscalitate, drept #i doctrin #i deontologie
pro"esional.
6irectorul e'ecutiv al "ilialei va noti"ica !n scris, cu con"ir(are de
pri(ire, "iecrei persoane care a absolvit e'a(enul de aptitudini, solicit,nd)o s
!#i !ntoc(easc dosarul pentru !nscrierea !n 1abloul orpului ca e'pert contabil
sau contabil autorizat, potrivit legii.
:n ter(en de (a'i(u( 37 de zile, absolventul e'a(enului de aptitudini
are obligaia !nscrierii !n evidenele orpului, !n caz contrar este luat din o"iciu
la categoria (e(brilor inactivi.
"axele aferente examenului de aptitudini-
+entru acoperirea c5eltuielilor cu organizarea e'a(enului de aptitudini
se percepe o ta'a de 185 euro pentru e'perii contabili #i o ta'a de 1*5 euro
pentru contabilii autorizai, pltibil !n lei la ursul 2;< valabil pentru ziua !n
care se e"ectueaz plata.