Sunteți pe pagina 1din 3

11/2/2014 Probleme de informatica - enunturi si rezolvari

http://info.mcip.ro/?cap=Elemente%20de%20baza%20C 1/3
Probleme de informatic
Clasa a IX-a
1. Algoritmi (0)
2. Elementele de baz ale limbajului C++
(instructiunile limbajului) (40)
3. Subprograme predefinite (1)
4. Tablouri (81)
5. Fiiere text (2)
6. Algoritmi elementari (93)
Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (58)
2. iruri de caractere (35)
3. nregistrri (22)
4. Recursivitate (45)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamic a memoriei (2)
7. Liste nlnuite (25)
Clasa a XI-a
1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (60)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamic (13)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (32)
7. Arbori (30)
Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (25)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (19)
Home Elemente de baza C Bacalaureat 2013 | Variante bacalaureat 2009 | Atestat | Olimpiada
Nouti
Subiecte bacalaureat 2010-
2014
Bacalaureat 2014 -
competene digitale
C# - Windows Form
Application - exemple
Modele de proiecte de
atestat
Bacalaureat 2014
Subiecte si rezolvri 2010-
2014
Variante bacalaureat 2009
Competene digitale
Examen atestat
Rezumat documentatie
Teme proiect
php.doc
css.doc
exemple_php_si_css.rar
Modele de proiecte de
atestat
Subiecte atestat 2014 CNLR
Olimpiada
Clasele V-VI
Clasele VII-VIII
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasele XI-XII
Noiuni teoretice
Metode de sortare
Metoda backtracking
Elemente de baza C
1. [2009-12-06 - 21:54:25]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 4 cifre. Sa se afiseze in ordine crescatoare toate numele naturale pare atat timp cat suma lor
nu depaseste pe n.
Ex: pentru n=15 se afiseaza 2 4 6
Rezolvare
2. [2009-12-06 - 21:54:30]
Se citeste un numar natural n impar. Sa se afiseze primele n perechi de numere consecutive a caror suma este divizibila cu n.
Ex: pentru n=3 se afiseaza perechile
1 2
4 5
7 8
Rezolvare
3. [2010-01-09 - 21:31:40]
Se citesc de la tastatura numere naturale (cel putin 3) pana cand antepenultimul + penultimul = ultimul. Sa se afiseze suma numerelor
citite.
Ex. daca citim 3 5 2 4 6 se va opri citirea dupa citirea nui 6 si se va afisa 20.
Rezolvare
4. [2010-01-09 - 21:32:13]
Se citeste un numar natural n. Se afiseze pe ecran un triunghi de forma:
*
**
***
.....
***...* (n caractere *)
Rezolvare
5. [2010-01-09 - 21:32:28]
Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze cel care are suma divizorilor maxima.
Rezolvare
6. [2010-09-27 - 21:44:40]
Conversii explicite. Se citeste un caracter a. Sa se afiseze codul sau ASCII. Se citeste un numar natural c din intervalul[32,127]. Sa se
afiseze caracterul cu codul ASCII c.
Rezolvare
7. [2010-09-27 - 21:44:48]
Se citeste un numar intreg a reprezetand un an. Sa se verifice daca a este an bisect.
Rezolvare
8. [2010-09-27 - 21:44:57]
Se citesc doua numere intregi a si b. Daca a divide pe b sau b divide pe a atunci sa se afiseze catul impartirii celui mai mare la cel mai mic,
iar altfel restul impartirii celui mai mare la cel mai mic.
Rezolvare
9. [2010-09-27 - 21:45:04]
Se citesc 3 numere intregi. Sa se afiseze cel mai mare dintre ele.
Rezolvare
10. [2010-10-18 - 21:54:42]
Se citesc 3 numere naturale a, b,c. Sa se afiseze in ordine crescatoare a valorii lor.
Rezolvare
11. [2010-10-18 - 21:59:10]
Se citesc 3 numere naturale a, b, c reprezentand laturile unui triunghi. Sa se calculeze aria triunghiului cu laturile a, b, c. (Formula lui
Heron)
Rezolvare
12. [2010-10-18 - 22:57:39]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce numarul 0. Sa se afiseze cel mai mare numar citit.
Rezolvare
13. [2010-10-18 - 22:59:38]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce numarul 0. Sa se afiseze media aritmetica a numerelor introduse.
Rezolvare
14. [2010-10-19 - 17:25:54]
Se citesc doua numere naturale a si l. a reprezinta un an iar l numarul unei luni din anul a. Afisati cate zile are luna l. Se va tine cont
daca anul a este bisect.
Exemplu:
a=2008
l=2
rezultatul este 29 deoarece luna febrauarie are 29 de zile in anii bisecti.
Rezolvare
15. [2010-10-30 - 19:57:44]
Se citeste un numar natural p reprezentand perimetrul unui triunghi. Afisati toate tripletele de numere naturale care pot fi lungimile
laturilor triunghiului de perimetru p.
Exemplu:
Daca p=10, solutii posibile sunt:
2 4 4
Rezolvare
11/2/2014 Probleme de informatica - enunturi si rezolvari
http://info.mcip.ro/?cap=Elemente%20de%20baza%20C 2/3
3 3 4
16. [2010-10-30 - 20:03:21]
Afisati toate numerele naturale de forma abba care sunt divizibile cu un numar natural n citit de la tastatura.
Rezolvare
17. [2010-10-30 - 20:36:43]
Se citeste un numar natural k. Gasiti toate perechile de numere x si y cu proprietatea ca x*x-y*y=k.
Exemplu:
Pentru k=15 exista 2 perechi (8,7) si (4,1).
Rezolvare
18. [2010-10-30 - 21:00:21]
Sa se scrie un program care afiseaza tabla inmultirii de la 1 la 10.
Rezolvare
19. [2010-10-30 - 23:15:21]
Se citeste un numar natural n. Sa se determine daca este cub perfect.
Rezolvare
20. [2010-11-09 - 11:58:10]
Pentru un numar natural n citit de la tastatura sa se afiseze n*n numere astfel:
1 2 3 ... n
2 3 4 ... n+1
3 4 5 ... n+2
......
n n+1 n+2 ... 2n-1
Rezolvare
21. [2010-11-09 - 12:00:28]
Se citeste numarul natural n. Afisati in ordine crescatoare numerele de la 1 la n*n pe n randuri a cate n numere fiecare.
Exemplu:
pentru n=4 se afiseaza
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
Rezolvare
22. [2010-11-22 - 19:45:54]
Se citeste un numar natural p. Afisati toate tripletele de numere naturale care pot reprezenta lungimile laturilor unui triunghi isoscel cu
perimetrul egal cu p.
Exemplu:
pt p=12 se obtin tripletele:
4 4 4
5 5 2
Rezolvare
23. [2010-12-04 - 12:43:20]
Se citesc 3 numere naturale n, a si b. Afisati primele n puteri ale lui 2 din intervalul [a,b]. Daca nu exista cel putin n puteri ale lui 2 in
interval, atunci se vor afisa cele care exista.
Exemple: pentru n=2 a=6 b=35 se vor afisa valorile 8 si 16
pentru n=2 a=24 b=55 se va afisa valoarea 32.
Rezolvare
24. [2012-10-22 - 09:57:18]
Se citeste un numr natural n. Sa se afiseze n ptrate ca in exemplu:
pentru n=3 se vor afisa:
1
2 2
2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
Rezolvare
25. [2012-10-22 - 10:00:25]
Se citeste un numr natural n. Sa se afiseze n triunghiuri ca in exemplu:
pentru n=3 se vor afisa:
1
2
2 2
3
3 3
3 3 3
Rezolvare
26. [2013-12-08 - 23:56:28]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce valoarea 0. Calculati si afisati media aritmetica a numerelor cu exact 2 cifre dintre cele
citite.
Exemplu:
Se citesc numerele 3 4 12 2 13 444 0
Media va fi 12.5
Rezolvare
27. [2014-01-17 - 22:46:14]
Se citeste o valoare naturala s reprezentand o suma de bani si apoi trei valori naturale a, b si c reprezentand valorile a trei tipuri de
bancnote.
Afisati pe randuri separate toate modurile in care se poate plati suma de bani folosind bancnote de valorile date.
Exemplu:
s=100, a=5, b=10, c=50
o posibila descompunere este 6 de 5, 2 de 10, 1 de 50
Rezolvare
28. [2014-10-03 - 21:04:45]
Folosind operatorul conditional, calculati de cate sticle de cate x litri fiecare este nevoie pentru a umple un vas de y litri.
Exemplu:
daca x=4 si y=20 , atunci e nevoie de 5 sticle
daca x=4 si y=23 , atunci e nevoie de 6 sticle
Rezolvare
29. [2014-10-03 - 21:11:44]
Folosind operatorul conditional, determinati daca o valoare x apartine intervalului [a,b]. Variabilele a, b si x se citesc de la tastatura, iar
rezultatul va fi afisat sub forma "DA" sau "NU".
Rezolvare
11/2/2014 Probleme de informatica - enunturi si rezolvari
http://info.mcip.ro/?cap=Elemente%20de%20baza%20C 3/3
30. [2014-10-03 - 21:22:44]
Folosind operatorul conditional, verificati daca un an n este bisect sau nu.
Rezolvare
31. [2014-10-03 - 21:26:20]
Folosind operatorul conditional, rezolvati o ecuatie de gradul al doilea cu coeficienti intregi cititi de la tastatura.
Rezolvare
32. [2014-10-03 - 22:52:13]
Folosind operatorul conditional, determinati daca 3 numere reale a,b,c pot fi lungimile laturilor unui triunghi.
Rezolvare
33. [2014-10-15 - 21:41:34]
Se citesc 3 numere naturale h, m si x cu urmatoarele semnificatii: h reprezinta ora, m minutele, iar x un numar de minute. Afisati ora
rezultata daca scadem x minute din ora h:m. Ora h este in intervalul [0,23], minutele m intre 0 si 59, iar x este un numar cu cel mult 5
cifre.
Exemple:
Pentru h=2 m=30 x=150 se va afisa 0 0
Pentru h=2 m=30 x=1440 se va afisa 2 30 (practic cu exact o zi in urma)
Rezolvare
34. [2014-10-19 - 09:46:50]
Se citesc doua numere naturale n si p. Afisati in ordine crescatoare toate puterile lui n care sunt mai mici sau egale cu p.
Exemplu:
Pentru n=4 si p=120 se vor afisa 1 4 16 64
Rezolvare
35. [2014-10-19 - 09:53:03]
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna ca produs de doua numere naturale consecutive. Daca acest lucru nu este posibil,
atunci sa se afiseze mesajul "IMPOSIBIL".
Exemple:
30 = 5*6
20 = 4*5
10 nu se poate descompune astfel.
Rezolvare
36. [2014-10-22 - 21:15:31]
Se citesc masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute. La primul unghi aduna x1 minute, iar cel de al doilea se aduna x2
minute.
Sa se afiseze masura unghiului mai mare astfel obtinut si indicativul unghiului.
Date de intrare: Se citesc de la tastatura g1 m1 x1, apoi g2 m2 x2 reprezentand numarul de grade, minute si numarul de minute
adunate pentru fiecare unghi.
Date de iesire: Se va afisa h, m si ind reprezentand numarul de grade, minute si indicativul unghiului mai mare.
Exemplu: 57 20 28
76 50 47
se va afisa : 77 37 2
Rezolvare
37. [2014-10-22 - 21:21:35]
Se citesc 3 numere naturale z l a, reprezentand o data calendaristica in format zi luna an. Sa se afiseze data zilei anterioare.
Exemple:
4 5 2000 => 3 5 2000
1 2 2000 => 31 1 2000
1 3 1999 => 28 2 1999
Rezolvare
38. [2014-10-22 - 21:33:15]
Sa se un program C++ care citeste masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute.
Programul afiseaza media celor doua unghiuri, exprimata ca unghi, adica in grade, minute si secunde.
Exemplul 1: 57 20
55 50
se va afisa : 56 35 0
Exemplul 2: 57 21
55 50
se va afisa : 56 35 30
Rezolvare
39. [2014-10-22 - 21:39:29]
Adrian este trimis de mama sa la cumparaturi si are de platit o suma de S lei. El are in buzunar bancnote cu valorile a, b si c. Afisati cate
bancnote de fiecare fel foloseste astfel incat sa dea vanzatorului cat mai putine bancnote pentru a plati integral suma S. Se presupune ca
Adrian are suficiente bancnote de fiecare fel. Datele de intrare asigura ca suma poate fi platita. Rezultatele se vor afisa ca in exemple,
adica nu se vor afisa tipurile de bancnote care nu sunt folosite.
Exemple:
S=75, a=50, b=30, c=5 => se va afisa 1*50 5*5 (va plati 1 de 50 si 5 de 5)
S=170, a =100, b=20, c=10 => se va afisa 1*100 3*20 1*10 (va plati 1 de 100, 3 de 20 si 1 de 10)
Rezolvare
40. [2014-10-22 - 21:44:26]
Se citesc de la tastatura doua numere naturale a si b cu exact doua cifre fiecare.
Scrieti programul C++ care afiseaza numarul total de cifre pare din cele doua numere daca ele au aceeasi paritate, iar daca au paritati
diferite atunci afiseaza numarul total de cifre impare din cele doua numere.
Exemple: Daca a = 78 si b = 18 se va afisa 2 (8 si 8 sunt cifrele pare, adica 2)
Daca a = 36 si b= 55 se va afisa 3 (sunt 3 cifre impare, si anume 3, 5, 5)
Rezolvare
Clasa a IX-a
1. Algoritmi (0)
2. Elementele de baz ale limbajului C++
(instructiunile limbajului) (40)
3. Subprograme predefinite (1)
4. Tablouri (81)
5. Fiiere text (2)
6. Algoritmi elementari (93)
Clasa a X-a
1. Subprograme definite de utilizator (58)
2. iruri de caractere (35)
3. nregistrri (22)
4. Recursivitate (45)
5. Combinatorica (11)
6. Alocarea dinamic a memoriei (2)
7. Liste nlnuite (25)
Clasa a XI-a
1. Metoda "Divide et impera" (12)
2. Metoda Backtracking (60)
3. Metoda Greedy (5)
4. Programare dinamic (13)
5. Grafuri neorientate (35)
6. Grafuri orientate (32)
7. Arbori (30)
Clasa a XII-a
1. Elemente de baza C# (25)
2. POO in C# (13)
3. C# - Windows Form Application (19)
02 nov 2014 640 probleme postate / 106 probleme rezolvate din variante propuse pentru bacalaureat in 2009.
Copyright 2009-2014 Muresan Vasile Ciprian - mcip.ro