Sunteți pe pagina 1din 7

Tema: Notiuni generale privind

Dreptul Civil
1. Notiunea dreptului civil
2. Obiectul si metoda de reglementare dreptului civil
3. Principiile dreptului civil
4. Delimitarea dreptului civil


1. Notiunea dreptului civil
Dreptul civil este acea ramura a dreptului privat care
reglementeaza raporturile patrimoniale i nepatrimoniale
stabilite intre persoanele fizice i persoanele juridice situate
pe pozitie de egalitate juridica.

Obiectul si metoda de reglementare
dreptului civil
Prin obiect de reglementare a dreptului civil se
intelege relatiile sociale reglementate de acest
drept, raporturile patrimoniale si nepatrimoniale.
Metoda de reglementare determina pozitia
partilor in raporturile juridice, pozitia in care in
functie ramurei de drept poate fi de egalitate sau
de subordonare juridica.
Prin urmare Dreptul Civil reglementeaza
raporturile patrimoniale si nepatrimoniale

Principiile dreptului civil
Principiul este un element fundamental (idee
lege de baza) conform careia se desfasoara
elementele pe care se intemeiaza un sistem o
teorie.
Orce sistem de drept este guvernat de
anumite principii de drept sau de ideii
calauzitoare .
Principiile fundamentale cuprinde:
Principiul Egalitatii
Principiul Democratiei
Principiul separarii puterei de stat
Principiul legalitatii in fata legii

Principiile dreptului civil se impart in 2
cateorii:
1. Principii generale
2. Principii ale unor institutii de drept civil

Principiul general se caracterizeaza prin faptul ca
el priveste toate institutiile dreptului civil
Cele mai importante principii se regasesc in codul
civil al RM
Principiul :
1. inviolabilitatii proprietatii
2. Libertatii contractuale
3. Egalitatii
4. Inadmisibilitatii in afacerile private
5. Principiul de buna credinta a exercitarii dreptului
etc.

Delimitarea dreptului civil
Delimitarea diferitelor ramuri de drept se
poate face in functie de obiectul de
reglementare, metoda de reglementare,
calitatea subiectelor, caracterul normelor,
specificul sanctiunilor, principii.