Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

9
Operator de date cu caracter personal notificat sub numrul 5285, 5286, 5287
AMBASADA ROMNIEI LA _____________
CONSULATUL GENERAL AL ROMNIEI LA _________
Nr. _______/_______

CERERE
pentru efectuarea de servicii consulare 1

Subsemnatul(a) __________________________________nscut/ la data de


________________, n localitatea_____________________,
Romnia, avnd documentul de identitate_____________________,
cu domiciliul n Romnia, n localitatea________________________,
strada_____________________, nr.______,bl.______, sc.__, ap.__,
jude/sector____________________, aflat temporar n ___________,
localitatea_________________________, strada_______________ ,
nr._____, telefon____________________, rog s mi se aprobe efectuarea
urmtoarelor servicii consulare:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________
Data______________
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate n conformitate cu Legea 677/2001.
I agree with processing of data presented according with Law no. 677/2001.

Semntura,
____________________

Se va trece serviciul consular solicitat, ca de exemplu: autentificarea unei procuri, traducerea


legalizat a unui document; legalizarea traducerii unui document; ntocmirea documentelor pentru
cstorie; obinerea din ar a cazierului judiciar, certificatului de natere sau a celui de cstorie,
eliberarea unui paaport etc.