Sunteți pe pagina 1din 5

Partea I

PREZENTATREA UNITATII UNDE SE DESFASOARA


ACTIVITATEA
Unitatea aleasa este firma S.C. Pan-Cof-Extra S.R.L.
1.1Infiintare.Denumire.Capital.
Societatea s-a infiintat in anul 1992 in Sighisoara sub numele e S.C.Pan-
Cof-Extra S.R.L. fonata e !.".
#orma $uriical% societatea comerciala &Pan-Cof-Extra S.R.L.' Sighisoara
are forma $uriica e societate comerciala cu ras(unere limitata.
Seiul societatii% seiul societatii este in Romania)localitatea Sighisoara
)str.Ro*elor ) nr 1+.
,urata societatii% societatea comerciala &Pan-Cof-Extra S.R.L.' are o urata
nelimitata)cu ince(ere e la ata (ublicarii in -onitorul .ficial.
#irma este inregistrata la Registrul Comertului sub $2/01121013.+9.1991 si
R.122/343 in ata e +1.+2.2+++.
Ca(italul social% ca(italul social al firmei este e 2++ ron.
1.2Domeniul e a!ti"itate.
,omeniul e acti5itate este (reci*at in &"ctul Constatator' al S.C.Pan-Cof-
Extra S.R.L.
Princi(ala acti5itate a firmei este barul.
In 5eerea reali*arii obiectului e acti5itate )societatea 5a (utea eschie
sucursale sau filiale in orice alta locatie in tar a(e ba*a hotararii aunarii
generale a asociatilor.,e asemenea 5a (utea ecie extinerea sau
restrangerea obiectului e acti5itate reglementate e (re*entul articol)cu
res(ectarea is(o*itiilor in 5igoare.
,e asemenea si urmatoarele acti5itati%
- Proucerea si 6sau7 comerciali*area (rin unitati (ro(rii a (rouselor
e (anificatie )(atiserie )cofetarie.
- Proucerea )achi*itionarea si 5an*area (rouselor e morarit si
(anificatie )(roucerea e gustari cale sau reci a (rouselor e
(atisserie )a (ra$iturilor )bauturilor racoritoare )inghetata )cafea )etc.
- Comerciali*area cafelei )bauturilor alcoolice sau racoritoare.
- Proucerea (rouselor gastronomice )salate )salate e fructe.
1.# Stru!tura or$ani%atori!a.
Structura organi*atorica a &S.C. Pan-Cof-Extra S.R.L.' este im(artita (e mai
multe com(artimente %
- "ministrator-care urmareste intreaga acti5itate a societatii.
- Consiliere $uriica-acesta aco(era (artea e incheiere contracte
)reactare contacte )su(ort $uriic cu $urist anga$at (rin colaborare.
- Contabil autori*at-se ocu(a cu inregistrarea icomentelor (rimare si
centrali*atoare in orine cronolagica 6in orinea ocumentelor sau
numarului e orine al acestora7 si sistematica (ri5itoare la toate
o(eratiile economice ale unitatii )care conuce si acti5itatea
functionarului aministrati5e care se ocu(a cu buna esfasurare a
firmei si intocmeste acte.
- Colaborare cu un auitor membru al Cor(ului Contabililor "utori*ati
(entru 5erificarea bilantului contabil ince(an cu anul 2++8.
1.&Clienti.Furni%ori.Con!urenta.
Incasarea marfurilor 5anute se face in numerar care se inregistrea*a si se
e(une (e ba*a 9eturilor.
#urni*orii (rinci(ali cu care firma colaborea*a sunt%
- furni*ori e utilitati % - S.C. ":U"SER; S.".
- E-.! <"9 R.-"!I"
- ELEC=RIC" S.".
- furni*orii e marfuri % - S.C. ,IS=RI> S.R.L.
- C.C"-C.L" R.-"!I"
- S.C. -"<IC-?"R S.R.L.
Pe (iata barurilor eoarece sunt mai multe firme cu aceasta acti5itate )S.C.
Pan-Cof-Extra S.R.L. se confrunta cu situatii in care firme concurente il
oblige sa isi esfasoare acti5itatea oarecum res(ectan normele im(use e
concurenta.
Printre firmele concurente amintim %
- Score-(ub
- @o-(ub
- Concoria
- Perla
- Rustic
,u(a confruntarea celor oua $urnale ) se stabileste marimea e =;" e
(lata sau =;" e recu(erate )u(a ca*.
22. Se intocmeste Registru @urnal )in care se inregistrea*a toate o(erotiunile
contabile in orine cronologica u(a ata intocmirii ocumentelor.
In cursul exercitiului financiar )o(eratiile economice consemnate in
ocumentele $ustificati5e se inregistrea*a in e5ienta cronologica si
sistematica.Pentru contul e (rofit si (ierere este necesar sa se 5erifice
exctitatea atelor inregistrate in contabilitate."cest lucru se reali*ea*a cu
a$utorul balantei e 5erificare care este (roceeul s(ecific metoei
contabilitatii care asigura 5erificarea axactitatii inregistrarii o(eratiunilor
economice in conturi )legatura intre conturile sintetice si bilant )legatura
intre conturile sintetice si conturile analitice )(recum si centrali*area atelor
contabilitatii curente.
Potri5it legii contabiliatii nr. 3201991 )balanta e 5erificare se intocmeste
obligatiriu lunar sau in mo exce(tional si alte termene.
Intocmirea balantei e 5erificare inainte e in5entariere are ca sco( stabilirea
solurilor scri(tice )ate e solurile conturilor.,e asemenea se rerali*ea*a o
(rima functie a balantei e 5erificare si anume e 5erificare a exactitatii
atelor inregistrate in conturi."cest lucru se reali*ea*a (rin 5erificarea
egalitatii ce trebuie sa existe in carul balantei e 5erificare.
Cu a$utorul balantei e 5erificare se 5erifica corelatiile intre ealitatile
generate e ubla inregistrare a o(eratiunilor (atrimoniale in contabilitate
)res(ecti5e concoranta intre totalul inregistrarilor in Registrul @urnal si
totalul rula$elor ebitoare si totalul rula$elor creitoare in balanta (recum si
concoranta intre totalul solurilor finale ebitoare si creitoare in
balanta.
,e fa(t )calitatea muncii contabile este ata e egalitatea rula$elor lunii
curente eoarece celelalte egalitati sunt fie calculate in (erioaa (receenta
6solurile initiale sau sume (receente7) fie re*ulta in calculele aritmetice
6total sume si soluri finale7.,aca egalitatea rula$elor luniicurente nu se
res(ecta atunci inseamna ca au existat erori e inregistrare care au us la o
inegalitate.. (arte in aceste erori se (ot e(ista cu a$utorul balantei e
5erificare ) ar exista si erori care nu (ot fi e(istate cu a$utorul ei ) si anume
%
- erori e im(utatie.
- erori e com(ensatie.
- erori e omisiune.
Cele trei ti(uri e erari nu influentea*a ubla inregistrare si ca urmare
agalitatile exista.,e(istarea lor se (oate face ca urmare a unor reclamatii e
la (artenerii e afaceri.