Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Dunrea de Jos Galai, Facultatea de Drept

Identificarea principalelor fraude de natur fiscal i vamal din UE


GR!U "#E$"%DR" &RI%"
'"!(ER, "%U# II
1
n 2010, OLAF a manipulat cu succes o serie de investiga ii semnificative.
O conduit eficient de investiga ii complexe necesit expertiz
multidisciplinar, inclusiv competen e de investigare de specialitate i spriin
analitic !" medico#legale i uridice $ udiciare.
Acuza iile %naintate OLAF au acoperit o gam larg de nereguli de
deturnare de fonduri, favoritism, cereri frauduloase i a&ateri %n domeniul
ac'izi iilor pu&lice, procedurile de solu ionare a conflictelor de interese.
Oficiul % i poate exercita competen a de a investiga aceste acuza ii, inclusiv
dreptul de acces la informa iile de inute de ctre sediul institutiei.
Aceast sec iune con ine exemple de cazuri grupate %n functie de tipul de
implicare al OLAF. Acestea acoper( )1* investiga iile externe+ )2*
investiga iile interne+ ),* coordonarea cercetrilor+ )-* opera iunile vamale
comune+ ).* suport te'nic i opera ional.
!tudiu de ca) "( OLAF expune consultan/a frauduloas ascuns
n 2000 i 2001, OLAF a identificat o sc'em de fraud care implic
consultan i care au do&2ndit informa ii privilegiate prin miloace ilegale i apoi
le#au v2ndut acestor clienti care apoi au licitat pentru contracte. 3onsultan ii nu
au avut nici o rela ie contractual cu 3omisia astfel aceste informa ii nu au fost
%nregistrate %n &azele de date contractuale ale 3omisiei.
43onsultantul ascuns4 a influen at pregtirea proiectelor i termenii de referin
%n cadrul 3omisiei, a identificat exper ii de interes a clien ilor,a pregtit
clien ilor oferte, si influen a de atri&uire a contractelor, %n sc'im&ul unui
4onorariu de succes4. 5c'ema este &azata pe complicitatea de personal implicat
%n pregtirea i punerea %n aplicare a proiectelor 67. 82n %n prezent, OLAF a
investigat unele de ,0 de cazuri cu un model de fraud similar.
8entru a preveni frauda %n continuare de acest fel, serviciile 3omisiei au
introdus noi msuri care s vizeze pro&lema colectiv a contractelor de
cascad i su&contractan ii neidentificati i alt registru. 6n 9egistru al
2
grupurilor de interese a fost dea instituit %n cadrul !ni iativei 7uropene pentru
"ransparen . 7xtinderea acestui registru pentru a include consultan i care
ofer consultan pentru ter i care concureaz pentru contracte finan ate de 67
va reduce su&stan ial acest risc.
!tudiu de ca) *( utilizarea a&uziv a fondurilor europene de dezvoltare
regional )F7:79* %n 3ala&ria, !talia.
n cursul anc'etei sale, OLAF a descoperit nereguli grave i posi&ile fraude %n
toate fazele punerii %n aplicare a proiectelor %n cauz. n special, OLAF a luat
act de urmtoarele %nclcri ale dreptului comunitar i na ional(
# normele i procedurile de ac'izi ii pu&lice nu au fost pe deplin respectate+
# insuficiente %n sistemul de conta&ilitate, %n special %n cazul proiectelor
generatoare de resurse i finan at printr#o varietate de surse de finan are+
# nerespectarea normelor privind pu&licarea proiectelor 67 i %nt2rzieri
considera&ile %n finalizarea lucrrilor i testarea lucrrilor+
# incapacitatea de a transfera competen ele referitoare la epurarea apelor
uzate la organele %n mod normal responsa&ile cu gestionarea lor+
# incapacitatea de a separa func iile organelor controlate i de control.
Acest caz arat rezultatele importante care pot fi o& inute printr#o &un
cooperare %ntre controlul national i autorit ile de aplicare a legii, 3omisia
7uropean i OLAF. 3azul a su&liniat, de asemenea, necesitatea ca statele
mem&re s dispun de sisteme de control al calit ii, de detectare i de
executare pentru a face fa unor astfel de nereguli i fraud, reflect2nd
principiul conform cruia statele mem&re sunt principalele responsa&ile
pentru astfel de func ii %n aprarea &ugetul 67 i c resursele disponi&ile
pentru statele mem&re dep esc foarte mult cele disponi&ile la nivelul 67.
!tudiu de ca) &( sistem complex de fraud OLAF duce la %m&unt irea
practicilor de investiga ie.
n 2000, OLAF a lansat investiga ii %n cazul sesizrilor de fraud %n ceea ce
prive te re elele de firme care particip la proiecte de cercetare finan ate de 67.
,
5uspectul mod de operare al sc'emei de fraud este faptul c re elele de societ i
legate %ntre ele % i desf oar activitatea %n mai multe state mem&re revendicrii
ram&ursrile c'eltuielilor de &az non#existente %ntr#un mod organizat, cu
autorul firmelor fictive %n calitate de parteneri sau su&#contractori ale
consor iilor de proiecte de cercetare. n cursul investiga iilor, OLAF a efectuat
controale la fa a locului asupra companiilor din ;area <ritanie, 5uedia, Austria,
!talia, 3ipru, Fran a i 7lve ia. 3aracteristica c'eie a acestor cazuri este de
gradul lor ridicat de complexitate. Activit ile frauduloase suspectate au fost
organizate %ntr#un mod foarte sofisticat, cu inten ia de a %n ela mecanismelor de
control ale 3omisiei. 5tructurile organizatorice create au fost %n mod deli&erat
opac i cali&rat mai multe ri.
3azurile sunt deose&it de complexe deoarece( un numr considera&il de proiecte
au fost afectate, cantit i mari au fost revendicate %n mod necuvenit, au fost
implicate un numr mare de persoane uridice, diferite cadre uridice i normele
contractuale pentru proiecte au fost vizate. :e i investiga iile sunt %nc %n curs
de desf urare anumite concluzii pot fi dea trase din aceste condi ii generale.
Lec ia care tre&uie %nv at este c un nivel adecvat de control ex ante
c'eltuielilor este vital pentru prevenirea a&uzurilor i a fraudei, utiliz2nd
analiza de risc care atrage cu privire la rezultatele cazurilor de fraud. Aceste
cazuri au dovedit, de asemenea, cooperarea este o condi ie preala&il pentru
com&aterea eficient a fraudei.
!tudiu de ca) D( decizii de recuperare financiar cu privire la un deputat
confirmat de ctre 3urte.
O investiga ie de ctre OLAF a artat c un deputat a a&uzat de pr i ale cotelor
sale de asisten parlamentar )8AA*. 8AA este destinat s angaeze asisten i i
s plteasc pentru furnizorii de servicii care sus in activitatea parlamentar a
deputatului. Acesta a fost administrat de ctre un conta&il %n conformitate cu
instruc iunile i responsa&ilitatea mem&rului. Acest caz a fost o demonstra ie de
-
necesitatea de OLAF i 8arlamentul 7uropean s consolideze %n continuare
cooperarea %n com&aterea frdelegilor grave.
!tudiu de ca) E( OLAF spriin vamele spaniole pentru dezmem&rare
celei mai mare re ele de igri contrafcute descoperite vreodat %n 67.
!nvestiga ii suplimentare, inclusiv a perc'ezi iilor %n companii private i
propriet i %n Alicante, =alencia, <arcelona i <adaoz, au dus la arestarea %n
octom&rie 2010 a ase suspec i %n legtur cu acest caz.3'inezi, polonezi, i
cet enii spanioli au fost printre cei aresta i i acuza i de contra&and . 7i se pot
confrunta, de asemenea, cu c'eltuielile aferente splrii &anilor i %nclcarea
drepturilor de proprietate intelectual.
3azul este in prezent in curs de desfasurare ca anc'etatorii s analizeze
documente i calculatoare confiscate %n timpul raidurilor. OLAF va continua s
fac informatii si resurse disponi&ile pentru a auta autorit ile spaniole %n
anc'etele lor.
!tudiu de ca) F( OLAF coordoneaz pe scar larg ac iune vamal
interna ional.
Func ionarea 5!9O33O arat prin rezultate, ceea ce OLAF poate realiza prin
faptul ca lucreaz %n cooperare cu partenerii si interna ionali de com&atere a
contra&andei i fraudei. 9ezultatul acestei opera iuni su&liniaz importan a
consolidrii asisten a administrativ reciproc i cooperarea vamal opera ionale
din rile partenere implicate %n cadrul 6niunii pentru ;editerana.
!tudiu de ca) G( OLAF contri&uie la identificarea declaratiilor eronate
despre usturoi.
OLAF a primit informa ii de la =am austriaca, ca usturoiul proaspat din specia
Allium sativum a fost suspectat de a fi fost gresit declarat ca Allium
ampeloprasum, ceea ce implic evaziunea de aproximativ 1,20 > taxe vamale pe
?ilogram.6sturoi %n cauz a fost descris ca fiind un singur &ul& de usturoi, spre
deose&ire de cunoscutul usturoi cu multe cui oare. 3azul demonstreaz
importan a asisten ei OLAF %n a face dispozitivele de investigare te'nice
.
specifice disponi&ile i monitorizarea %n mod activ a produselor sensi&ile la
nereguli, i, de asemenea, importan a unei re ele care asigur fluxul rapid i
eficient de informa ii. Acest caz a demonstrat, de asemenea, c o cooperare
eficient %ntre serviciile 3omisiei poate desc'ide calea unor %m&unt iri rapide
ale legisla iei 67.
@

S-ar putea să vă placă și