Sunteți pe pagina 1din 2

n scopul ameliorarii starii mediului ambiant, n Republica Moldova

sunt utile ur-matoarele actiuni:e xt i nde r e a pa r t i c i pa r i i c e t a t e ni l or l a ma na ge me nt
ul me di ul ui a mbi a nt , asigurarea educatiei i contientizarii
ecologice a populatiei;

zonarea eco-t eri t ori al a,

recultivarea terenurilor epuizate;

diminuarea deversarii deeurilor nocive;

i nt roducerea t ehnol ogi i l or moderne de f i l t rare a apei p
ot abi l e, ut i l i zarea aprovizionarii derivate i repetate cu apa;

elaborarea unor masuri de stimulare a aplicarii unor noi tehnologii
n domeniul conservarii energiei;

sustinerea i stimularea mijloacelor de transport sigure i
inofensive pentru mediul ambiant;
Efectuarea unei riguroase expertize ecologice a tuturor
proiectelor elaborate

Ridicarea nivelului de trai i a gradului de civilizaie al populaiei
din mediul rural
Conservarea i creterea numrului de grdini publice mici,
lrgirea spaiilor vezi pe perimetrul oraelor i satelor

Conservarea albiilor i zonelor sanitare ale rurilor n forma lor
natural
Crearea de sisteme difereniate de aprovizionare cu ap potabil
i tehnologic,

S-ar putea să vă placă și