Sunteți pe pagina 1din 1

08-09

09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17 AA (l)
17-18 EG 209
18-19 AA (l)
19-20 EG 209
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15 IOCLA (l) IOCLA (l)
15-16 EG 103 EG410
16-17 AA (l) IOCLA (l) IOCLA (l)
17-18 EG 209 EG 103 EG410
18-19 AA (l) IOCLA (l) IOCLA (l)
19-20 EG 209 EG103 EG410
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16 FILOZOFIA CULTURII TEHNICE (curs) (FCT) - AN 030, Conf. M. OANCEA
16-17
17-18
18-19
19-20
08-09 AA (l)
09-10 EG 209
10-11 AA (l) EEA (l)
11-12 EG 209 EEA (l)
12-13 AA (l) IOCLA (l) IOCLA (l) EEA (l)
13-14 EG 209 EG 103 EG410 EEA (l)
14-15 AA (l) EEA (l)
15-16 EG 209 EEA (l) AN 210 FCT(s)
16-17 IOCLA (l) IOCLA (l) AA (l)
17-18 EG 103 EG410
FCT(s) AN 210
EG 209
18-19 AA (l)
19-20 EG 209
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15 EEA (l)
15-16 EEA (l)
16-17 EEA (l)
17-18 EEA (l)
18-19
19-20
Mentiuni: Sala pentru laboratorul de EEA este ED313 pentru toate grupele.
Sala pentru seminarul de EEA este ED314 pentru toate grupele.
Cursul de PEDAGOGIE se desfasoara MIERCURI 10-12 in A04 Leu iar seminariile se stabilesc la curs
Pedagogie (curs facultativ) - lector Simona GABUREANU
Sport facultativ o ora pe saptamana se stabileste cu profesorul
Matematica Discreta MAT 4 este comuna pentru studentii optanti de la toate seriile de ani IIC JOI 14-16 in EC 102
ntocmit: Conf. Dr. Ing. Florin POP e-mail: florin.pop@cs.pub.ro
Drd.Ing. Catalin Negru e-mail: catalin.negru@cs.pub.ro
Catedra: Calculatoare
Coordonator: Conf. Dr. Ing Cornel POPESCU (cornel.popescu@cs.pub.ro)
324 CB
Disciplina si sala
AN 220 Engleza
ANALIZA ALGORITMILOR (curs) (AA) - AN 030, S.L. M. POPOVICI
Disciplina si sala
ORA
Forma de nvmnt: INGINERI ZI Semestrul I Anul universitar 2014 - 2015
TS (s) ED112
Disciplina si sala
TEORIA SISTEMELOR (curs) (TS) - AN030, Prof. S. ERBAN
TS (l) ED112
321 CB 323 CB
MARI
Engleza AN 220
EEA (s)
ORAR
Facultatea: AUTOMATICA SI CALCULATOARE
Specializarea: CALCULATOARE
325 CB
Anul de studii: II CB
ZIUA
Disciplina si sala
322 CB
Disciplina si sala
Prof. Dr. Ing. Adina-Magda FLOREA
VINERI
JOI
DECAN,
MIERCURI
LUNI
EEA (s)
AN 220 Engleza
Engleza AN 220
EEA (s)
PROGRAMARE ORIENTAT PE OBIECTE (curs) (POO) - EC 105, .l. M. DASCALU
EEA (s)
TS (l) ED112
AN 210 FCT(s)
TS (s) ED112
EEA (s)
ELEMENTE DE ELECTRONICA ANALOGICA (curs) (EEA) - EC 004, Conf. A. SURPEANU
TS (l) ED112
INTRODUCERE IN ORGANIZAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE ASAMBLARE (curs) (IOCLA) -
EC105, Prof. V. LUNGU
TS (s) ED112
TS (l) ED112

TS (s) ED112
TS (s) ED112
Engleza AN 220
POO (l)
EG105
POO (l)
EG105
FCT(s) AN 210
POO (l)
EG103
POO (l)
EG103
TS (l) ED112
POO (l)
EG103
POO (l)
EG105
POO (l)
EG103
POO (l)
EG103
POO (l)
EG103
POO (l)
EG103
ANALIZA ALGORITMILOR (curs) (AA) - EC004, S.L. M. POPOVICI
FCT(s) AN 210