Sunteți pe pagina 1din 5

A N E X A 1

ANEXA 1 - DEFINIII ALE UNOR TERMENI UTILIZAI N


REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI
BUCURETI.
n prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizai o serie de termeni n plus fa de
cei coninui n !"#idul cuprinz$nd precizri, detalieri %i e&emplificri pentru elaborarea
regulamentului local de urbanism', aprobat cu (rdinul )L*A+ nr, -./N/1001 2 , sau a fost
nuanat nelesul unora dintre ace%tia, astfel3
- A4+565+785 +ER85ARE 9 acti:iti de ser:icii de toate categoriile conform 4lasificrii
Acti:itilor din Economia Naional 2 4omisia Naional de ;tatistic, 100<,
- AL5N5A)EN+ 9 linia de demarcaie ntre domeniul public %i proprietatea pri:at, ;e
utilizeaz n reglementri %i aliniamentul !de fund' care stabile%te linia p$n la care pot fi
dispuse cldirile spre interiorul terenului, n scopul de a se prote=a o mai bun posibilitate
de utilizare a interiorului insulei,
- AL5N5EREA 4L7>5R5L(R 9 linia pe care sunt dispuse faadele cldirilor spre strad %i
care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retras fa de acesta, conform
pre:ederilor regulamentului, n cazul retragerii obligatorii a cldirilor fa de aliniament,
interspaiul dintre aliniament %i alinierea cldirilor este non aedificandi, cu e&cepia
mpre=muirilor, acceselor %i a teraselor ridicate cu cel mult .,?. metri fa de cota
terenului din situaia anterioar lucrrilor de terasament,
- ANEXE ALE L(4U5N8EL(R 9 cldiri de mici dimensiuni realizate pe o parcel
independent de cldirea principal, destinate pentru gararea a 12< ma%ini sau pentru
agrement @umbrare, pergole acoperite, sereAB suprafaa acestora nu se ia n considerare n
calculul indicilor urbanistici *(+ %i 4U+B nu sunt admise n 4apital ane&ele de tip rural
pentru adpostirea animalelor %i produselor agricole pentru subzisten sau comercializare,
- 4EN+RU 4()ER45AL C5 >E ADA4ER5 9 parte a zonei centrale care grupeaz cele
mai importante ser:icii manageriale, te#nice %i profesionale @grupate n cldiri specializate
pentru birouri multieta=ate, dar recomandabil nu peste *E1 ni:eluri conform celor mai
recente studii de marFetingA, ser:icii financiar2bancare, ser:icii profesionale pentru
persoane fizice si =uridice, po%t %i telecomunicaii, agenii di:erse @imobiliare, de turism
etc,A, edituri, centre media, centre %i galerii de art, e&poziii, #oteluri, restaurante, comer
general, specializat %i de lu&, ser:icii colecti:e %i personale, acti:iti ale di:erselor
organizaii politice, economice, patronale %i profesionale, recreere %i sport n spaii
acoperite, mici acti:iti producti:e manufacturiere specializate sau necesare pentru
funcionarea altor acti:iti din centrul de afaceri, depozite mic2gros, locuine cu partiu
special, n care sunt incluse spaii pentru profesiuni liberale @birouri de a:ocatur cabinete
medicale, birouri de consultan financiar 2 contabil etc,A, strzi %i piaete pietonale,
parca=e multieta=ate, 5nstituiile %i ser:iciile publice pot fi localizate n centrul de afaceri
dar nu particip la definirea acestuia, nici funcional, nici ca indici urbanistici utilizai
pentru delimitare @4U+ e&clusi: pentru comer %i ser:icii 2 mai mare de 1,.A, 4entrele de
afaceri constituie n prezent principala concentrare de locuri de munc cu calificare medie
%i superioar din localitate,
U,A,U,5,), G 4,4,*,E,4, <..1 ANEXA 121
A N E X A 1
- 4(ED545EN+ )AX5) >E U+5L5HARE A +ERENULU5 @4U+A 2 reprezint raportul
dintre suprafaa construita desf%urat %i suprafaa parcelei, n calculul suprafeei
construite desf%urate nu sunt incluse suprafaa gara=elor %i a spaiilor te#nice amplasate n
subteran, suprafeele balcoanelor %i teraselor desc#ise precum nici cea a podurilor
neutilizabile, n cazul mansardelor se consider con:enional o suprafa egal cu 1.I din
suprafaa ni:elului curent,
- 4()ER8 G structura actual a marilor spaii comerciale este urmtoarea3
- centre comerciale regionale
- supermagazine / #ipermagazine
- mari magazine
- centre comerciale locale
- magazine populare
- comer specializat
- staii G ser:ice
- alte spaii comerciale
- 4()ER8 EN "R(; 9 societi comerciale care se ocup cu ac#iziionarea, depozitarea,
reambalarea %i distribuirea mrfurilor ctre comercianii detaili%ti,
- 4()ER8 / >E*(H5+E )542"R(; 9 filier intermediar de depozite n care intr
mrfuri n ambala=e de comercializare, n cantiti reduse %i cu rula= rapid pentru
apro:izionarea magazinelor, care se localizeaz n zona central, n zona mi&ta %i n
centrele de cartierB astfel de depozite pot asigura %i apro:izionarea la domiciliu a clienilor,
2 5,),), 9 ntreprinderi mici %i mi=locii compuse din3
- uniti micro G sub 1. anga=aiB
- uniti mici G ntre 1. %i 1.. anga=aiB
- uniti mi=locii G ntre 1.. %i J.. anga=ai,
- N7L85)EA )AX5)7 A 4L7>5R5L(R 2 e&prim n metri %i numr de ni:eluri
con:enionale nlimea ma&im admis n planul faadei, msurat ntre teren @n situaia
anterioar lucrrilor de terasamentA %i corni%e sau limita superioar a parapetului terasei,
5n cazul )unicipiului Kucure%ti, sunt caracteristice pentru esutul urban constituit %i n
special pentru marile bule:arde 2 conform regulamentelor interioare G o limitare a
nlimii n funcie de distana dintre aliniamente, la care se pot aduga cel mult dou
ni:eluri retrase astfel nc$t %i se nscrie n interiorul unui arc de cerc cu raza de ?,. metri %i
a tangentei la ?Jgrade la acesta,
U,A,U,5,), G 4,4,*,E,4, <..1 ANEXA 12<
A N E X A 1
Limea strzii
ntre aliniamente@metriA
/ profile standard actuale
nlimea
ma&im
admis
@metriA
Numr ni:eluri
con:enionale
@L,. metriA
Numr ni:eluri suplimentare
admise3
@AA retrase n interiorul unui
arc de cerc cu raza de ?,. metri
%i tangenta la ?J
o
la acesta
@KA n planul faadei la cldirile
de col pe o lungime de ma&im
1J metri
;ub 0 metri M 2 1. *E1E), *E< @AA 2 1 ni:el
@KA G 1 ni:el
0,.1 G 11,..
Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5
m. =10 metri (categoria !
11 *E< E) @AA 2 < ni:eluri
@KA G 1 ni:el
11,.1 G 1L,..
Carosabil 7 m. + trotuare 2x "
metri =1" metri (categoria !
1L *EL @AA G < ni:eluri
@KA G 1 ni:el
1L,.1 G 11,.. 11 *E? @AA G < ni:eluri
@KA G 1 ni:el
11,.1 G 10,.. 10 *EJ @AA G < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
10,.1 G <<,..
Carosabil # 1$ m. + trotuare 2x$
= 22 m .(categoria !
<< *E1 @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
<<,.1 G <J,.. <J *EM @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
<J,.1 G <M,..
Carosabil # 1$ m. + trotuare 2x%
= 2% m. .(categoria ! .
(categoria !
<M *E- @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
<M,.1 G L.,. L. *E0 @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
L.,1 G LL,..
Carosabil # 21 m. + trotuare 2x%
= "" m.(categoria !
LL *E1. @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
LL,.1 G L1,.. L1 *E11 @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
L1,.1 G L0,.. L0 *E1< @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
L0,.1 G ?<,.. ?< *E1L @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
?<,.12 ?J,.. %i peste
Carosabil # 2& m. + trotuare 2x&
metri = $$ m.
?J *E1? @AAG < ni:eluri
@KA G < ni:eluri
- *LA+D(R)E L("5;+54E G grupri funcionale de importan regional / internaional,
cuprinz$nd ser:icii, distribuie %i producie, situate n e&teriorul localitilor n punctele de
cone&iune a mai multor tipuri de transporturi @rutiere, fero:iare, na:aleA pe rute
internaionale,
- *(L5 URKAN5 / +ER85AR5 9 grupri comple&e de acti:iti predominant din sectorul
teriar care au rol strategic n dez:oltarea localitii, se situeaz n locuri pri:ilegiate ca sit
U,A,U,5,), G 4,4,*,E,4, <..1 ANEXA 12L
A N E X A 1
%i ca accesibilitate, at$t din e&teriorul localitii c$t %i din zona central %i compenseaz
lipsa spaiilor din centrul de afaceri, Acti:itile specifice polilor urbani principali sunt3
- ser:icii manageriale, te#nice, profesionale @specializate pentru ntreprinderiA,
ser:icii financiar2bancare, societi de asigurri care sunt dispuse n cldiri
specializate de birouri, n general nalte dar, recomandat prin studii recente de
marFeting, a nu dep%i *E1 ni:eluriB
- ser:icii %i instituii publice sau care nu au legturi directe cu publicul dar care fac
parte din !industria teriarului' de culegere, prelucrare, stocare %i difuzare a
informaiei prin mi=loace moderne de telecomunicaii @birouri teritoriale pentru
impozite etc,AB
- ser:icii profesionale @pentru persoane fizice %i =uridiceA, recomandabil a fi
amplasate peste spaii comerciale sau n cldiri de ma&im *EL ni:eluriB
- centre de conferineB
- edituri, centre mediaB
- centre %i galerii de art, e&poziiiB
- uniti de cercetare2dez:oltare %i n:m$nt superiorB
- centre de formare %i perfecionareB
- uniti producti:e cu te#nologii de :$rf, nepoluante %i fr transporturi greleB
- uniti producti:e mici manufacturiere pentru produse necesare altor uniti %i
persoanelor care se afl n cuprinsul polului teriarB
- comer @mari magazine, comer specializat at$t de lu& c$t %i de pro&imitate pentru
locuitorii din zonAB
- ser:icii di:erse 2 personale colecti:e %i socialeB
- restaurante de toate tipurileB
- recreere n spaii acoperite @spectacole, cinema, sport, cazino etc,AB
- #oteluri pentru afaceriB
- locuine cu partiu special, nc#iriate de ctre firme pe termen lung sau care includ
spaii pentru profesiuni liberaleB
- mari parca=e multieta=ate %i la sol, staii ser:iceB
- di:erse alte acti:iti compatibile,
- *(L5 / H(NE >E +RAN;DER G concentrri de acti:iti legate de articularea dintre
marile flu&uri de mrfuri de pe rute internaionale cu cele locale, destinate transferului
mrfurilor de pe mi=loacele grele de transport pe cele admise pe strzile localitiiB astfel
de acti:iti includ3 depozitarea n spaii acoperite %i descoperite @cu :$nzare numai pentru
mrfuri aflate n campanii promoionale %i mrfuri care nu pot fi transportate la domiciliu
cu autoturismul personalA, producie, monta=, faciliti pentru transportatori, :am,
telecomunicaii etc,A
- *R(4EN+ )AX5) >E (4U*ARE A +ERENULU5 @*(+A 2 reprezint raportul dintre
proiecia la sol a construciei ridicat deasupra cotei terenului natural %i suprafaa parcelei,
n calculul proieciei nu :or fi incluse ie%indurile n consol n afara planului faadei a
balcoanelor nc#ise sau desc#ise %i nici elementele cu rol decorati: sau de protecie ca
stre%ini, copertine etc, 4urile de aerisire cu suprafaa p$n la <,. mp, inclusi:, intr n
suprafaa construit,
*entru parcelele a cror capacitate de ocupare %i utilizare a terenului a fost epuizat @prin
utilizarea la ma&im a *(+A restul terenului rm$ne neconstruibil c#iar %i n situaia
nstrinrii acestuia sau a di:izrii parcelelor,
U,A,U,5,), G 4,4,*,E,4, <..1 ANEXA 12?
A N E X A 1
- ;ER65455 C5 E4N5*A)EN+E *UKL54E 9 ser:iciile publice care sunt finanate de la
buget, se stabilesc prin norme %i sunt destinate tuturor locuitorilorB n mod special
termenul de ec#ipamente publice se refera la ser:iciile publice structurate n reea la ni:el
de zona rezidenial %i de cartier G cre%e, dispensare, grdinie, %coli, licee, biblioteci de
cartier etc,
- ;ER65455 >E 5N+ERE; "ENERAL @;AU ;ER65455 4()ER45ALEA 9 societi,
companii, firme, asociaii care asigur, contra cost sau n sistem non2profit, o larg gam
de ser:icii profesionale, te#nice, sociale, colecti:e sau personale,
U,A,U,5,), G 4,4,*,E,4, <..1 ANEXA 12J

S-ar putea să vă placă și