Sunteți pe pagina 1din 2

FELIX SIMA

CARACTERI-
ZARE
CITATE
NARATOR Nu avusese pn acum nici o intimitate cu veo !emeie" Mam-sa muise #e mu$t #e cn# ea e$ %n &coa$a pima' &i nu avea atunci #estu$
comp$ica(ie su!$eteasc spe a o cunoa&te mai #e apoape")
Avu impu$siunea #e mu$te oi s-i sute mna" Cuta un pete*t #e a ie&i &i e$ +%n ,#in-)
Am.i(ios)
Avn# %n sn,e ceva #in tempeamentu$ po/itiv a$ tat$ui su' Fe$i* citea &i &tia toate' a#ic mai mu$t #ect co$e,ii $ui ati&ti sau $itea(i' #a n-
avea stim #ect pentu caiea .i/uit e*c$usiv pe stu#iu" 0oia s a1un, un #octo mae' cu o cu$tu ,enea$ e*cep(iona$")
Cescuse %n sentimentu$ caiee$o mai &i me#icina i se pea #inte acestea' pin e#uca(ia pimit #e $a tat$ su")
Spiit a#ent &i tn)
Oice a$u/ie $a !aptu$ c ea o!an %i ea suptoae ca o umi$ie ne#eapt")
2n sim( #e #iscip$in %nnscut !eea pe Fe$i* #e e*cese" Li.etatea %i isipise timi#itatea &i-i ##use sentimente$e va$oii pesona$e")
3$ o.osea' %$ ne$ini&tea aceast $ume ! instince #e u#enie' api,' %n cae un om nu se putea %nce#e %n nimeni &i nu ea si,u #e /iua #e
mine" 3i !u o#io&i to(i' &i Costac4e' &i A,$ae' &i cei$a$(i")
0enise $a 5ucue&ti cu ,n#ui #e munc' cu am.i(ii mai' ,sise o !at a&a cum o visase' %i 1uae iu.ie &i stim pe toat via(a' &i acum
a1unsese s #oam noapte $a o in#ivi# suspect")
Su!$et $impe#e' incapa.i$ #e #isimu$a(ie")
6o!eso univesita' specia$ist cunoscut' auto #e memoii &i comunici &tiin(i!ice' co$a.oato $a tatate #e me#icin cu po!esoi !ance/i)
Se cstoi %nt-un c4ip st$ucit &i int' pin so(ie' %nt-un cec #e pesoane in!$uente")
A2TOCARAC-
TERIZARE
La unc4iu$ Costac4e sunt ca acas' &i #omni&oaa Oti$ia mi-este """ ca o so")
2n anima$ am.i(ios)
OTILIA Nu m-ai %n(e$es" Nu e&ti %nc #ect un copi$")
Cine a !ost capa.i$ #e atta stpnie e capa.i$ s invin, &i o #a,oste nepotivit pentu mae$e $ui viito")
7 A& /ice c n-ai minte &i c e&ti un /pcit" 6entu ce8 S-(i stici viitou$8 S #evii un Titi oaecae8 6apa te iu.e&te %n !e$u$ $ui' &i nu-(i
pune nici o pie#ic")
9EOR9ETA Ai nu &tiu ce cae inspi espect" Ai s !ii un #octo impunto" """"om seios")
6ASCALO6OL :i #umneata mi-e&ti simpatic")
2n om cu #esv&ie in#epen#ent)
ST;NIC; 5iat !ain Fe$i*' nu ca#e $a tiste(e")
:i .iatu$ n-o s !ie post s nu-ntoac !oaia")
0u$ meu s$.atic)
2n pe/even,4i" Tie&te cu Oti$ia pentu a $ua .anii #e $a Costac4e")
A2RICA < 3nv(tu mu$t" 6oate nu ea nimeit pentu cinev ac#umneata' a&a #e.i$' ! nimeni =
A9LAE sticat' nici ta-su n-a !ost poam mai .un)
I>EI?>ORIN@E A
< A !i voit s !ie !oate .o,at' s !ie ma1o' s ia pe Oti$ia su. ocotiea $ui &i s-i o!ee tot ce-i o!eea cu u&uin( mo&ieu$" 3&i popunea s !ac tot ce-$ s!tuia
Oti$ia' s a1un, me#ic ce$e.u' %n s!&it' oice' #a i$ustu" =
LEONIDA PASCALOPOL
CARACTERI-
ZARE
CITATE
6ORTRET FIZIC Ea un om cam #e veo cinci/eci #e ani' oaecum vo$uminos' totu&i evitn# impesia #e e*ces' cnos $a !a( &i umen ca un ne,usto' %ns
e$e,ant pin !ine(ea pie$ii &i tietua en,$e/easc a must(ii cunte" 6u$ a' #a .ine a$es %nt-o cae cae me,ea #in mi1$ocu$ !un(ii pn
$a cea!' $an(u$ ,eu #e au cu .e$oc $a vest' 4aine$e #e sto! !in' pa!umu$ #iscet %n cae inta &i o nuan( #e ta.ac' toate acestea epaau
cu #esv&ie nea1unsui$e vstei &i a$e copo$en(ei" =
NARATOR2L E*cesiv co#ia$itate)
6o$ite(e ,a.nic &i espectuoas)
OTILIA Nu &tii ce om .un este 6asca$opo$ & ice .o,at eB ae o mo&ie imens %n 5,an &i cai #e c$ie" )
este un ..at c4ic" :i ce sin,u e' sacu$B )
6asca$opo$ e un om #e $ume' cae-mi p$ace" E a&a #e .unB )
E un om #e mae caacte' cae a !ost !oate .un cu mine" )
E #e o .#ae nemaipomenit &i mai cu seam %i p$ace s !ie consu$tat """ numai ca s ai. sentimentu$ c se a!$ %nt-o !ami$ie")
Ce ,enti$ e&ti #umneata' #omnu$e 6asca$opo$' ve/i' #e aceea te iu.esc euB )
>ac un tn a avea .#aea &i .untatea $ui 6asca$opo$' cum $-a& iu.iB )
A2TOCA-
RACTERIZARE
e mai mu$t #iscip$in ca $a attea !emei" )
Cn# am ,a/' citesc &i cu$tiv &i eu mu/e$e %n !e$u$ meu mai a$es m .ucu v/n# pe cei tinei" )
Cnta $a !$aut %n ceasui$e me$e .une" Sunt &i eu un !e$ #e .oem")
0enim %n $ume cu ,n#ui mai' !acem s!o(i' #a cn# s %n!ptuim' o #atoie nepev/ut !a( #e ai no&ti ne %mpie#ic" Atunci nu ne mai
mne #ect s #m ca$e $i.e a$toa &i' #ac se poate' s-i a1utm" 2n ast!e$ #e atat sunt &i eu' %ns veau ca aspia(ii$e me$e #e natu
atistic s se ea$i/e/e %n #omni&oaa Oti$ia" )
FELIX 6asca$opo$ nu-i ea antipatic' #a v#ite$e $ui aten(ii pentu Oti$ia i se peau scan#a$oase" )
ea acas $a e$ un om !oate su.(ie" )
6uti$e .$n#e a$e mo&ieu$ui' epicueismu$ $ui #e om cu$t %ncntau pe Fe$i* &i-i ##eau ascunse n/uin(i" )
Fe$i* a#mia (inuta $ui #e stpn a$ cmpui$o &i vite$o" )
Fe$i* a#mi pe 6asca$opo$ &i ,n#i ca ea un om supeio &i ve#nic #e imitat" )
Ea .tn #e tot' uscat $a !a(' #a tot e$e,ant' &i apoape nu mai semna cu ce$ #e a$t#at" )
A2RICA O p$im. %n !iecae /i &i-i # !e$ #e !e$ #e ca#oui " )
Numai #e-a $ua-o %n cstoie"""" %ns nu ce# s !ie 6asvca$opo$ a&a #e $ipsit #e ,ust" )
A9LAE >umnea$ui caut tempeament' %n#/nea$' cum au !ete$e #e a/i" )
>umita$e (i-a te.ui o !emeie .$n#' nu pea tn' cae s te stime/e' nu o /natic" )
A& !i cuioas s v# ce 4aa.a.u #e 4o$tei este $a #umneata acasB )
LOC2IN@A Casa' a/i &teas !a( #e noua a4itectu a capita$ei' %n!(isa atunci u$timu$ con!ot" Feeste$e &i %ncpei$e eau %na$te' u&i$e $a,i &i cu
!ontoane #e $emn .o,at onamentate' tavanui$e #ecoate cu stucui" 6ee(ii eau tapeta(i cu 4tie #un,at' &i #e tavan atnau $mpi
e$ectice cu a.a1uui p$isate" 3n anticamea apatamente$o se ve#eau c4ia pictui mua$e a$e,oice' cam conven(iona$e &i eci' #a #e !actu
%n,i1it" La capete$e scii ve,4eau #oi copii #e mamu' toci(i &i $ucio&i ca #e cea" Inteiou$ i se pu $ui Fe$i* cu mu$t mai a!inat #ect
&i-a !i putut %nc4ipui' cunoscn# numai omu$' a&a #e e/evat &i conven(iona$" )

S-ar putea să vă placă și