Sunteți pe pagina 1din 6

SEMINAR 1

INDICATORI FOLOSITI IN ECONOMIA AGRARA


Conceptul de indicatori:sunt expresii nuerice ale laturilor cantitati!e ale "enoenelor
econoice in conditii de tip si de loc deterinate#Indicatorii pot "i expriati in di"erite
arii$unitati naturale%unitati !alorice%arii edii&Indici sunt expresii ale raportului dintre
doi indicatori di"ereiti in tip si spatiu#Indicii re"lecta deci !ariatia calitati!a a "enoenelor:
'in tip(indici dinaici
'in spatiu (indici teritoriali
Sunt expriati in arii relati!e$)&
Indicatorii%respecti!e indicii pot "i *rupati in "unctie de di"erite criteri de clasi"icare:
'dupa odul de calcul
'dupa s"era de cuprindere
'dupa odul de expriare
'dupa +a,a de raportare
'dupa "unctia indeplinita
CLASIFICAREA INDICATORILOR
-Dupa odul de calcul:
'indicatori a+solute%sunt expriati in ci"re a+solute%adica un nuar concret "iind o+tinuti ca o
pria "ora a *enerali,arii datelor di"eritelor colecti!itati "ara a se "ace coparati!e cu alte
arii#
'indicatori relati!e%expriati in ci"re relati!e si repre,inta raportul dintre doi indicatori de
re*ula a+solute
'indicatori edii%expria in od repre,entati! ceea ce este tipic essential cu pri!ire la
caracteristicile unei colecti!itati $ansa+lul eleentelor care pre,inta una sau ai ulte
caracteristici coune#
-Dupa s"era de cuprindere
' indi!iduali se o+tin in "a,a de cule*ere a datelor din e!identa priara%conta+ila sau statistica
caracteri,and un sin*ur "enoen
'*enerali,atori%se o+tin prin centrali,area datelor caracteri,and "enoenul per ansa+lu
-Dupa odul de expriare
'"i,ici%se expria in unitati naturale$.a%/*&
'!alorici%se expria in unitati !alorice +anesti$+ani%actiuni&
'indicatori expriati in unitati natural con!entionale$.a aratura noral0.a a#n# % 1nitate !ita
are0 1#2#M#&
-Dupa +a,a de raprtare
'cu +a,a "ixa%se sta+ileste indicatorul unui an ca teren de re"erinta la care se raportea,a
indicatorii "iecaruia din ani uratori#
'cu +a,a !aria+ila%indicatorii di"eritilor ani se raportea,a la indicatorul anului precedent#
-Dupa "unctia indeplinita
'indicatori de plan%caracteri,ea,a sarcinile si actiunile pro*raate prin plan care tre+uie
reali,ate intr'o anuita perioada
'indicatori de indeplinire ai planului%caracteri,ea,a re,ultate pri!ind indeplinirea sarcinilor de
plan si perit di"erite aprecieri coparati!e re"eritoare la reali,arile o+tinute
SEMINAR 3
INDICATORII FOND1L1I F1NCIAR
'Fondul "unciar al Roaniei este constituit din totalitatea terenurilor de orice "el indi""erent de
destinatie%de titlul pe +a,a caruia este de"init sau de doeniul pu+lic ori pri!at din care "ace
parte#In "unctie de destinatie "ondul "unciar este alcatuit din uratoarele *rupe de terenuri:
'terenuri a*ricole
'terenuri "orestiere
'terenuri a"late peranent su+ apa
'terenuri intra!ilane
'terenuri cu destinatie speciala
Fondul "unciar are !aloare tripla:
'este dintre cele ai iportante i4loace de productie
'principala a!utie a unei natiuni
'o+iectul al unci
-le*ea "ondului "unciar este L1561771
8AMANT1L ca o+iect de anali,a econoica este un +un particular
neo+il%nereprotucti+il%etero*en%indi!i,i+il a!and ultiple caracteristici nedisocia+ile si
exercitand siultan ai ulte acti!itati di!erse $acti!itate de productie%acti!itate de
consu%!aloare re"u*iu%!aloare speculatie&
Renta si Arenda
Renta "unciara%!enitul o+tinut de proprietarul "unciar$arendator& de la intreprin,atorul a*ricol
$arendas& pentru dreptul de utili,are al paantului de catre acesta
Conditiile de "orare ale rentei "unciare sunt:
'Fertilitatea di"erita
'8o,itia di"erita a terenurilor "ata de piata de des"acere si de consu
'8racticarea sau nu a unei a*riculturi intensi!e pe respecti!ul teren
Mecanisul "orari rentei "unciare are la +a,a odul speci"ic de sta+ilire al pretului de
!an,are a produselor a*ricole respecti!e in "unctie de !aloarea999#
Cele : conditii duc la aparitia rentei di"erentiala care este de doua "eluri:
'de *radul 1
'de *radul 3
-Renta di"erentiala de *radul 1%este !enitul net suplientar o+tinut pe terenurile +une si "oarte
+une ca "ertilitate si po,itie "ata de restul terenurilor
-Renta di"erentiala de *radul 3%este !enitul net suplientar o+tinut pe terenurile unde se
practica a*ricultura intensi!e "ata de restul terenurilor
-Renta de onopol %!enitul net suplientar o+tinut ca urare a unor conditii econoice sau
naturale de catre unii intreprin,atori a*ricoli pe care ceilalti nu le au
-Renta a+soluta%renta de +a,a
Arenda%sua de +ani sau cantitatea de produse pe care intreprin,atorul a*ricol o plateste
proprietarului de teren pentru dreptul de "olosire a acestuia
Le*ea arendei L1;6177<
Arenda cuprinde :rente "unciara%ipo,itul pe teren%do+anda pentru capitalul
ipruutat%c=iriile pentru cladirile aplasate pe acel teren

Indicatorii
Mariea "ondului "unciar
Fondul "unciar cuprinde totalitatea supra"etelor de teren a"late in liitele unei unitati
adinistrati!e teritoriale#Terenurile care alcatuiesc "ondul "unciar se ipart in doua ari
cate*orii:
'terenuri a*ricole
'terenuri nea*ricole
1#Mariea "ondului "unciar se expria in =ectare si se poate detrina dupa relatia uratoare:
St0S a*r>S nea*r $.a&
Supra"ata a*ricola cuprinde uratoarele cate*orii de terenuri:
'ara+ile
'ocupate cu !ie si pepiniere !iticole
'ocupate de li!e,i si pepiniere poicole
'"anete si pasuni naturale
Supra"ata nea*ricola are in coponenta uratoarele cate*ori de terenuri:
'supra"ata "ond "orestier
'lacuri ape rauri
'druuri%cai "erate%autostra,i
'destinatii speciale
Mariea "ondului "unciar are o iportanta deose+ita in sta+ilirea diensiuni optie a
unitatilor a*ricole si a ni!elului de concentrare a productiei dintr'o anuita ,ona sau
exploatatie a*ricola#
3#Structura de "olosinta a "ondului "unciar
Este data de ponderea pe care o detin di"eritele cate*or? de "olosinta ale terenului in raport cu
supra"ata totala a terenului a*ricol

8) 0 $Sc6St&1@@ $)&
Cate*oriile de "olosinta ale terenului a*ricol se ipart in:
'superioare sau intensi!e unde sunt incluse terenul ara+il si plantatiile poi!iticole
'in"erioare sau extesi!e unde sunt incluse "anetele si pasunele naturale
Cunoasterea structuri "ondului "unciar perite identi"icarea disponi+ilitatilor de supra"ete
pentru di"erite destinatii in !ederea ela+orarii unor pro*rae sau strate*ii de lun*a durata
indica orientati! pro"ilul de productie al 4udetelor%al ,onelor al exploatatiilor a*ricole si
orientea,a asupra trans"orari unor cate*orii de "olosinta in"erioara in cate*or? de "olosinta
superioare
:#Densitatea anialelor la o suta de .a
Repre,inta unul dintre indicatorii de +a,a care re"lecta *radul de utili,are intensi!e a terenului
a*ricol
Densitatea anialelor expria nuarul de aniale ce re!ine la unitate de supra"ata#Se
calculea,a la o suta de .a si se poate expria in unitati "i,ice $1#F& pe specii si cate*orii si in
1#2#M pentru totalul e"ecti!elor
8entru aprecierea densitati anialelor prin trans"orarea in 1#2#M se !or "olosi coe"icienti
edii pe speci
Deterinarea densitatii anialelor se "ace cu a4utorul "orulei:
Da 0 $Nr# a6S&1@@
Raportarea se "ace la supra"ata de teren ara+il pentru suine$porci&%la supra"ata ocupata de
cereale pentru pasari%la supra"ata ocupata de cereale pentru pasari si la supra"ata
ara+ila%pasuni pentru speciile:+o!ine%o!ine%caprine%ca+aline#
Anali,a densitatii anialelor in tip !a putea perite urarirea e!olutiei acestora intr o
anuita perioada indicand sc=i+arile ce au a!ut loc intre speciile de aniale cat si asurile
ce se ipu*n pentru i+unatatirea corelatiei dintre resursele de teren si e"ecti!ele de aniale
<#8roductia edie la unitatea de supra"ata6cap de anial
At0prod totala
A0productia edie
B0producti!itatea
Folosirea rationala a terenului a*ricol poate "i apreciata si prin ni!elul productiilor edii la
.a sip e cap de anial la principalele produse !e*etale si aniale#In *eneral productia edie
sau randaentul este raportul dintre productia totala o+tinuta la un anuit produs intr o
perioada deterinate si nuarul unitatilor de productie de la care sa o+tinut productia
respecti!e #Se poate expria in unitati "i,ice sau in unitati con!entionale$S#T#A#S sau
STANDARD&
C 0 A6Nr#u#p
'pt sectorul !e*etal C0A6S
'pt sectorul anial C0A6nr de aniale
In anali,a indicatorului productie edie tre+uie sa se tina seaa si de in"luenta conditiilor
naturale stiind "aptul ca a*ricultura este raura a econoiei dependenta de "actorii naturali
D#8roductia totala la 1@@ =a teren a*ricol
At61@@ =a teren a*ricol
Indicatorul expria deaseenea utili,area rationala a paantului se deterina dupa "orula:
At61@@ =a teren a*ricol0$At6S a*ricola&1@@
SEMINAR <
Indicatorii productiei a*ricole
1#8ROD1CTIA AGRICOLA%in sens *eneral cuprinde totalitatea produselor a*ricole !e*etale
si aniale o+tinute in conditii de tip si loc deterinate
3#8ROD1CTIA TOTALA%cantitatea totala de produs o+tinuta la o anuita cultura sau specie
de aniale in conditii de tip si loc deterinate
:#8ROD1CTIA 8RINCI8ALA%totalitatea produselor !e*etale sau aniale care constituie
scopul principal urarit prin te=nolo*iile de lucru aplicate si resursele consuate
<#8ROD1CTIA SEC1NDARA%totalitatea produselor o+tinute concoitant cu productia
principala prin aplicarea acelorasi te=nolo*i si iplicarea acelorasi resurse re,ultate ca urare
a caracteristicilor +iolo*ice ale plantelor si anialelor
D#8ROD1CTIA MEDIE%raportul dintre productia totala si nuarul unitatilor de productie de
la care sa o+tinut productia respecti!e
;#8ROD1CTIA NETERMINATA%o parte a productiei *lo+ale ale carei procese la s"arsitul
anului calendaristic sunt in curs de des"asurare in !ederea o+tineri produselor "inite in
perioada uratoare#2aloarea productiei e""ectuate in anul de plan pentru productia din anul
!iitor
E#8ROD1CTIA GLOFALA%un indicator !aloric ce repre,inta totalitatea produselor
principale si secundare o+tinute intr un an calendaristic ca re,ultat al procesului de productie
5#8ROD1CTIA NETA%parte a productiei *lo+ale care repre,inta !aloarea productiei nou
create in a*ricultura in decursul unei perioade deterinate#
Se poate deterina in doua oduri:
-etoda de productie %consta in calcularea di"erentei dintre productia *lo+ala si c=eltuielile
aterialelor de productie
-etoda de repartitie%consta in insuarea eleentelor coponente ale productiei
7#8ROD1CTIA MARFA%totalitatea produselor a*ricole !e*etale si aniale !alori"icate intr
un an calendaristic#
Indicatorii in!estitiilor
In!estitiile repre,inta plasarea unei parti a econoiilor detinute de personae "i,ice sau 4uridice
in !ederea creari si ac=i,itionari de noi ec=ipaente de productie%per"ectionari celor
existente %cresteri stocului de capital%cuparari unor supra"ete de teren%ac=i,itionari titlurilor
de !aloare enite sa asi*ure de,!oltarea si des"asuraea ai +una a acti!itati econoice
"inanciar +ancare#In sens lar* prin in!estiti se intele*e orice c=eltuiala +aneasca cu scopul de a
o+tine pro"it#In sens ai restrans prin in!estitii se intele*e c=eltuielile care !i,ea,a construirea
de cladiri%ac=i,itionarea de utila4e si alte aseenea#
In!estitiile din a*ricultura au un c=aracter cu totul deose+it "apt explica+il daca tine seaa
de odul in care se des"asoara procesele de productie din aceasta raura a econoiei
nationala#Ale*erea !ariantei optie de in!estiti tre+uie sa tina seaa de criteriul inii,ari
c=eltuielilor sau a axii,ari re,ultatelor o+tinute
1#In!estitia speci"ica %raportul dintre c=eltuielile totale pentru in!estiti sau ale in!estitiei si
!oluul total al in!estitiei%expria c=eltuielile de in!estiti care re!in pe unitate de asura
corespun,atoare o+iecti!elor de in!estiti Is 0 It6A
3#Terenul de recuperare a in!estitiei
8entru in!estitiile totale acestea se calculea,a ca raport intre in!estitia totala si +ene"iciu
annual o+tinut sau pro"it Tr0IT6p
:#2ite,a de recuperare%raport intre !enit net si aortisentulG annual si indica de cate ori
sunt recuperate in!estitiile in decursul perioadei de exploatare 2r02net6a
Indicatorii "ortei de unca si a producti!itati unci
1#Structura "orte de unca %raport nr de lucratori apartinand unei cate*or? si nuar total de
lucratori 8)0$Nc6Nt&1@@
3#Gradul de asi*urare cu "orta de unca %raport procentual dintre disponi+ilul de "orta de
unca si "orta de unca necesara Ga0$F d6F n&1@@
: Gradul de utili,are al "ortei de unca %raport intre "orta de unca utili,ata si resursele totale
de unca existente intr'o perioada data Gu0$F u6R&1@@
<#8roducti!itatea unci B0A6T
D#Indiciile producti!itati%raportul procentual dintre producti!itatea unci o+tinuta intr o
perioada de +a,a IH0$B16B3&1@@
INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI
1#Costul unitar de productie%totalitatea c=eltuielilor ce re!in la unitate de produs
C u p0Cn6A
3#Costul unitar? coplet se o+tine prin adau*area la costul unitar? de productie a c=eltuielior
de des"acere a produselor C u c0$C=>C= d&6A
:#Fene"iciul sau pro"itul 802T'CT
<#Rata renta+ilitati Rp0$86C=&1@@