Sunteți pe pagina 1din 23

Nr. 143/AP /12.01.

2012
CAIET DE SARCINI
I. Specificatii tehnice
Caracteristicile produselor solicitate sunt prezentate n specificatiile tehnice din anex. Caracteristicile tehnice
solicitate n CA!"#$ %! &A'CN sunt (ini(e )i o*li+atorii. n cadrul fiecrei reluri a competiiei, furnizorul
treuie ! oferteze produ!e care au caracteri!tici tehnice cel puin e"ale cu cele prezentate #n propunerea
tehnic iniial, cea #n aza creia !$a fcut ad%udecarea. Se &or include urmtoarele documente pentru
productorul' productorii produ!elor ofertate( licent de faricaie.
II. Conditii de li&rare(
$i,rarea se face confor( condi-iei %%P Cantinele "itu .aiorescu/ C& 0audea(us )i A1ade(os ale #ni,ersit-ii
2Al..Cuza3 din a)i.
Persoane responsa*ile de preluarea produselor4 &orin &uiu/ .aricel 5soi.
$i,rarea se ,a face cu pro(ptitudine n cantit-ile/ la data si ora solicitate/ pe toat perioada derulrii contractului
su*sec,ent/ la sediul achizitorului.
Furnizorul trebuie s prezinte pentru fiecare livrare urmtoarele documente:
a) factur fiscal
b) copia formularului de comand
c) certificat sanitar-veterinar.
d) declaraie de conformitate
e) certificat de calitate.
f) buletin de analiz.
Produsele ,or fi li,rate in (axi( 46 ore de la lansarea co(enzii/ la Cantinele "itu .aiorescu/ C& 0audea(us )i
A1ade(os ale #ni,ersit-ii 2Al..Cuza3 din a)i.
Co(enzile ,or fi lansate n scris 7prin fax8/ n func-ie de necesit-i/ de 293 ori pe spt(:n.
&e ,or ntoc(i facturi pentru fiecare loca-ie n parte.
III. Condiii minime de calitate
;urnizorul ,a rspunde pentru calitatea produselor li,rate/ n ter(enul de ,ala*ilitate/ autoritatea contractanta fiind n
drept s solicite nlocuirea +ratuit a celor depreciate n interiorul acestui ter(en.
Autoritatea contractanta )i rezer, dreptul de a reface analizele pri,ind calitatea *unurilor/ n orice (o(ent ulterior
achizi-iei.
Costurile supli(entare deter(inate de testarea calit-ii *unurilor ,or fi suportate de ctre ofertan-i/ in cazul in care/
produsele sunt declarate neconfor(e sau de calitate inferioara celei solicitate in prezentul caiet de sarcini.
I). *aranii
Achizitorul poate respin+e la li,rare 7recep-ie8 produsele li,rate al cror ter(en de ,ala*ilitate r(as de la data
receptiei/ este (ai (ic de 60< din ter(enul total de ,ala*ilitate dat de productor.
;urnizorul ,a rspunde pentru calitatea produsului li,rat n interiorul ter(enului de +aran-ie )i n ter(enul de
,ala*ilitate/ achizitorul fiind n drept s solicite n interiorul acestor ter(ene/ nlocuirea fr costuri supli(entare
pentru achizitor/ n cel (ult 24 de ore/ a produsului necorespunztor.
Achizitorul poate respin+e lotul de produse dac la receptia calitati,a constat c (axi( 10 < din produsele
inspectate din punct de ,edere calitati, nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.
ADRESA: Iai, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0222011!, 0222011"#
FA$: 02220111#, 0222011"%
E&AIL: ra'ona.'i(o)*uai).ro
Cod fiscal: 4701126
Autoritatea contractant )i rezer, dreptul de a efectua periodic/ pe perioada de derulare a contractului/ analiza
pri,ind calitatea produsului/ la un la*orator neutru specializat. Pro*ele supuse analizelor de la*orator ,or fi prele,ate
prin sonda=.
Costurile deter(inate de testarea calit-ii produselor prin la*oratoare ,or fi suportate de furnizor/ dac se do,ede)te
neconfor(itatea produselor.
CANTITI MINIME I MAXIME
Nr.
crt.
Denumire produ! +, Cantitate
minim
e!timat
Cantitate
ma-im
e!timat
./T I 0ranza !i iaurt
1 &(antana ,rac 1+ 3.>00 4.>00
2 ?ranza de ,aci ,rac 1+ 2.600 3.300
3 "ele(ea ,aci ,rac 1+ @00 1.200
4 ?ranza de *urduf ,rac 1+ 2>0 3A0
5 Casca,al *aton 1+ 2.200 2.A>0
6 #nt 200+ *uc. 3.@00 4.100
7 $apte *atut 2< pahar 400+ *uc. 200 >00
8 aurt 2.6</ pahar 200+ *uc. >.@00 A.A00
9 aurt 2.6</ pahar 400+ *uc. A00 600
1: &ana 3.A</ pahar 200+ *uc. 10.000 11.A00
11 &ana 3.A</ pahar 400+ *uc. A00 600
12 aurt dietetic 0.1</ pahar 400+ *uc. 300 >00
13 aurt cu fructe 200+ *uc. 4.@00 >.>00
./T II Ca!ca&al
1 Casca,al i(pletit afu(at 1+ 300 >00
2 Casca,al de post 1+ 6 10
./T III 0r;nzeturi <i lapte
1 ?ranza tartina*ila *uc. B00 620
2 ?ranza topita felii *uc. 23.000 24.320
3 ?ranza topita triun+hiuri *uc. 1>.000 1A.600
4 #nt portionat 10+ *uc. 23.000 24.>00
5 Casca,al s,aiter 1+ 200 300
6 $apte #C" 3.></ tetrapac1 l >00 A00
2
CARACTERISTICI TE=NICE
./T I 0ranza <i iaurt
I.1. Smantana vrac 9 s(:nt:na o*-inut prin s(:nt:nirea laptelui de ,ac/ nor(alizat la un con-inut de +rsi(e
cuprins ntre 1> i 30</ pasteurizat i fer(entat cu culturi selec-ionate specifice 7 &treptococcus cre(oris/
&treptococcus citro,oru(/ &treptococcus paracitro,oru(8.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice
$ A!pect <i con!i!ten( consisten- ,:scoas/ o(o+en/ fr a+lo(erri de +rsi(e sau de su*stan-e proteiceD
$ Culoare( al* cu nuan- u or +l*uie/ unifor( n toat (asa.
$ *u!t <i miro!( +ust specific de fer(enta-ie lactic/plcut/ aro(at/ sla* acri orD nu se ad(ite +ust sau (iros strin D
1.2 >roprieti fizico$chimice 1
$ *r!ime, ?,min( 2>932 &' !N &E 24>09200@
$ Aciditate, @T ma-.( @0 &' &E 116A@92000
$ Su!tane proteice, ? min.( 191/2 &' !N &E 6@A692/2002
$ Controlul pa!teurizriiAacti&itatea fo!fatazeialcalineB( ne+ati, &' !N &E 1161A/19200A
Temperatura la li&rare,@C( 4 cu ter(o(etrul
Contaminani(
9Arsen/(+/1+ (ax.4 0/1 &"A& 6342/A9A@
9Plu(*/(+/1+ (ax40/2 &"A& 6342/49A@
9Finc/(+/1+ (ax.4> &"A& 6342/>9A@
9Cupru/(+/1+ (ax.0/> &"A& 6342/39A@
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
&(:nt:na de consu( se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
3
A(*alarea s(:nt:nei se realizeaz n (aterial a,izate sanitar.
&(:nt:na se depoziteaz la te(peratura de 2...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de
(irosuri strine.
"ransportul se face n ,ehicule nchise/ izoter(e/ rcite n preala*il )i pre,zute cu instala-ie fri+orific/
pentru a asi+ura (en-inerea te(peraturii necesar pstrrii calit-ii pe tot ti(pul transportului. .i=loacele de transport
,or fi autorizate sanitar9,eterinar de ctre or+anis(ele specializate.
I.2. Branza de vaci vrac 9 lapte pasteurizat cu adaos de chea+ )i (aia de culturi selec-ionate

1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice. ASTAS 3664$84B
$ A!pect ( past o(o+enH/ curatH/ fHrH scur+ere de zer.
$ Con!i!ten( past fin/ cre(oas/ nesfr:(icioas/ se ad(ite structur sla* +run=oas la tipurile se(i+ras )i sla*.
$ Culoare( al*/ p:n la al* +l*uie/ unifor( n toat (asa.
$ *u!t <i miro!( plcut/ caracteristic de fer(enta-ie lactic/ nu se ad(ite (iros )i +ust strin 7acru/ a(ar/ de (uce+ai/
de afu(at/ de dro=dii etc.8
1.2 >roprieti fizico$chimice . ASTAS 3664$84B
$ *r!ime, ?,min( 20
$ Aciditate, @T ma-.( 200
$ Su!tane proteice, ? min( 1>/>
$ ap,? ma-( 8:
Temperatura la li&rare,@C,ma-( 10
Contaminani(
9 Arsen/(+/1+ (ax.4 0/1> &"A& 6342/A9A@
9 Plu(*/(+/1+ (ax40/> &"A& 6342/49A@
9 Finc/(+/1+ (ax.4> &"A& 6342/>9A@
9 Cupru/(+/1+ (ax.2/> &"A& 6342/39A@
9 Cad(iu/(+/1+(ax4 0/0>
9 .ercur/(+/1+ (ax4 0/0>
1.3 >roprieti microiolo"ice.
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 10/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
?r:nza proaspt de ,ac se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
4
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
A(*alarea *r:nzei proaspete de ,ac se realizeaz n (aterial a,izate sanitar.
?r:nza proaspHtH de ,acH a(*alatH n a(*ala=e (ari 7*idoane de 10...1> 1+8 sau n a(*ala=e (ici 7pachete din
folie (etalizatH/ pahare sau caserole din (aterial plastic a)ezate n na,ete de p,c8 se depoziteazH n ca(ere fri+orifice
curate/ dezinfectate/ *ine aerisite/ fr (irosuri strine/ la te(peratura (axi(H de 6GC u(iditatea relati,H a aerului de
60...6><.

I.3. Telemea vaci vrac 9 lapte inte+ral sau nor(alizat/ pasteurizat/ coa+ulat cu chea+ sau pepsin/ prin adu+are de
culturi selec-ionate de *acterii lactice/ cu sau fr se(in-e de ne+rilic 7Ni+ella sati,a $.8 )i se conser, n sara(ur
de zer acidifiat.
.ateriile pri(e )i auxiliare folosite la fa*ricarea *r:nzei tele(ea tre*uie s corespund cerin-elor sanitare )i
sanitar9,eterinare n ,i+oare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice
$ a!pect e-terior( *uc-i ntre+i/ cu suprafa- curat/ pe care pot apare se(in-e de ne+rilicD se ad(it ur(e de sedilD
nu se ad(it *uc-i cu suprafa-a (uce+it/ n(uiat/ (ucila+inoas 7(:z+uit8/ nro)it/ n+l*enit sau cu ur(e de
i(purit-i.
$ a!pect #n !eciune Ala tiere tran!&er!alB( se ad(it rare +oluri de presare )i ochiuri de fer(entareD nu se ad(ite
past neo(o+en/ cu i(purit-i/ ro)cat/ +al*en sau cu (uce+ai )i nici aspect *uretos.
9 con!i!ten( (as co(pact/ le+at/ de consisten- unifor(/ se rupe u)or fr a se sfr:(aD
$ culoarea( al*/ p:n la al* cu nuan- +l*uie/ unifor( n toat (asaD
$ miro! <i "u!t( plcut/ specific *r:nzei (aturate din lapte de ,ac/ acri)or/ u)or sratD nu se ad(it +usturi )i (irosuri
strine4 de a(ar/ de iod/ de fura=/ de fer(enta-ie strin 7 de ex. *utiric8/ de chi(icale/ (etalic etc.
1.2.>roprieti or"anoleptice C!aramur
$ a!pect( lichid fr corpuri strineD =etul de sara(ur nu tre*uie s se ntindD se ad(it sfr:(ituri de *r:nz n
suspensie.
$ culoare( +al*en cu nuan- ,erzuieD n ti(pul depozitrii culoarea sara(urii poate de,eni al*9lptoas.
$ miro! <i "u!t( plcut de fer(enta-ie lactic/ sratD nu se ad(ite +ust )i (iros strin 7de iod/ a(ar/ de (uce+ai etc8.
1.3. >roprieti fizico$chimice
$ ap ,? ,ma-4 >>.
9 "r!ime raportat la !u!tana u!cat,?,min4 >0.
$ !u!tane proteice,?, min4 1A/>.
$ clorur de !odiu(
$ #n telemea, ?( 2/>.......4/0
$ #n !aramura de zer,?( A.......10
$ aciditate, "rade ThDrner #n !aramura de zer, ?, min( 1>0.
1.4. >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax.10/+
E!cherichia coli( a*sent/+
Salmonella( a*sent/2>+
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( ma-. 10/+
Dro%dii <i muce"aiuri(ma-. 1000/+
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
5
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice
3. ,arcarea
?r:nza tele(ea se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareD n cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port
?r:nza tele(ea (aturat se pstreaz n a(*ala=ele ori+inale/ care tre*uie s fie curate/ ntre+i )i nu per(it
scur+eri de sara(ur. &e depoziteaz n ncperi fri+orifice/ la te(peraturi cuprinse ntre 1....6C sau n depozite n
care te(peratura nu dep)e)te 14C.
"ransportul se face n ,ehicule nchise/ izoter(e/ rcite n preala*il )i pre,zute cu instala-ie fri+orific/ pentru a
asi+ura (en-inerea te(peraturii necesar pstrrii calit-ii pe tot ti(pul transportului. .i=loacele de transport ,or fi
autorizate sanitar9,eterinar de ctre or+anis(ele specializate.
I. 4. Branza de !rd!" vrac 9 cas de ,aca (aturat cu diferite +rade de (aturare/ fr(antat cu adaos de sare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice
9 a!pect e-terior( curat/ fr (uce+ai/ fr cute sau crpturi/ fr separare de zer.
9 a!pect interior( past curat/ o(o+en/ fr +oluri de aer )i corpuri straine
9 con!i!tena( (oale/ onctuoasa/ de *ranza fer(entata/ in afara stratului di=n apropierea a(*ala=ului care are o
consistenta (ai tare.
$ culoare( al*a/ usor +al*uie/ unifor( ape toata (asa/ cu exceptia stratului din apropierea a(*ala=ului care are o
nuanta (ai inchisa.
$ miro! <i "u!t( plcut/ caracteristic de *r:nz/ usor srat/ fr (iros sau +ust strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice
9 "r!ime raportat la !u!tana u!cat,?,min4 4>.
9 !u!tan u!cat,?,min(>>
$ !u!tane proteice,?, min4 1@
$ clorur de !odium,?,ma-( 2/>93/>
1.3 >roprieti microiolo"ice
E!cherichia coli( 10091000/+.
Contaminani(
9 Arsen/(+/1+ (ax.4 0/1> &"A& 6342/A9A@
9 Plu(*/(+/1+ (ax40/3 &"A& 6342/49A@
9 Cupru/(+/1+ (ax.0/> &"A& 6342/39A@
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
6
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice
3. ,arcarea
?r:nza de *urduf se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareDn cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalare
?r:nza de *urduf se a(*aleaz n folie din (aterial plastic cu +ra(a= de aproxi(ati, 3>09>00+/*ucata.

Depozitare
&e depoziteaz n ncperi fri+orifice curate/dezinfectate/*ine aerisite/fr (iros strin/la te(peraturi de 2..4 GC )i
u(iditatea relati, a aerului de 6096><.
"ransportul se face cu ,ehicule fri+orifice )i izoter(e/ care s asi+ure (en-inerea te(peraturii de (axi( 4GC n
(asa produsului..i=loacele de transport tre*uie s fie curate/fr (iros strin/uscate )i aerisite.
I. #. Ca$caval at%n J echi,alent 'ucr/ a(*alat indi,idual tip *aton/ la (axi( 2 1+
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice.
A!pect e-terior4 coa=a sau suprafa-a neted /curate/fr cute sau +oluri/fr pete sau crpaturi/ de la culoare al* p:n
la cenu)iu9+l*ui/pentru *r:nzeturile din lapte de oaie/ al* +l*ui p:n la +al*en pentru cele din lapte de ,aca /al*9
+l*ui p:n la cenusiu deschis pentru *r:nzeturile din lapte n a(estec.
?atoanele pot fi acoperite cu o pelicul protectoare unifor( a,izat confor( dispozi-iilor sanitare n ,i+oare.
A!pect #n !eciune4 past curat/ co(pact/ o(o+en/fr ur(e de (uce+ai/ cu rare )i (ici ochiuri de fer(entare/ se
ad(it rare +oluri alun+ite de for(are )i presare /incluziuni de +rsi(e )i +run=i de tirozin.
Con!i!ten4 past fin/onctuoas/u)or elastic/la rupere se desface n f:sii.
Culoare4 de la al* la +al*en deschis/unifor( n toat (asa.
,iro!4 plcut /caracteristic *r:nzeturilor cu past oparit/ pro,enite din lapte de oaie /,ac sau lapte n a(estec/fr
(iros strin.
*u!t4 plcut/ specific *r:nzeturilor cu past oparit/ fr +ust strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice . $apte de oaie. $apte de ,ac.
90rsi(e raportat la su*stan- uscat </(in4 40
9&u*stan- uscat/</(in4 >0 >2
9Na Cl </(ax4 3/> 3/0
9&u*stan-e proteice/ < (in4 23 20

1.3 >roprieti microiolo"ice
?acterii colifor(e4 (ax. 10/+D
!scherichia coli4 a*sent/+D
&al(onella 4 a*sent/2>D
&tafilococ coa+ulazo9poziti,4 (ax. 10/+.
7
%ro=dii )i (uce+aiuri4 (ax 1000/+
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
Ca)ca,alul 'ucr se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 (en-iune care s per(it identificarea lotuluiD7$8
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareD n cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port
A(*alarea ca)ca,alului 'ucr se realizeaz n (aterial a,izate sanitar.
"ransportul se face n ,ehicule nchise/ izoter(e/ rcite n preala*il )i pre,zute cu instala-ie fri+orific/ pentru a
asi+ura (en-inerea te(peraturii necesar pstrrii calit-ii pe tot ti(pul transportului. .i=loacele de transport ,or fi
autorizate sanitar9,eterinar de ctre or+anis(ele specializate.
I.&. 'nt 2(() 9 lapte pasteurizat sau s(:nt:na pasteurizat /fer(entat n prezenta culturilor de *acterii lactice
selec-ionate / fr adaos de coloran-i sau conser,an-i fiind un produs a*solut natural.
Produsul se fa*rica confor( instruc-iunilor tehnolo+ice apro*ate / cu respectarea re+le(entarilor sanitare )i sanitar
,eterinare in ,i+oare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice.
$ A!pect <i con!i!ten( (asa onctuoas/ o(o+en.
$ Culoare( al*9+al*ui.
$ *u!t <i miro!( specific.
1.2 >roprieti fizico$chimice .
$*r!ime, ?,min( A0
$ap?ma-( 1A
$Controlul pa!teurizriiAacti&itatea fo!fatazeialcalineB( ne+ati, &' !N &E 1161A/19200A
Temperatura la li&rare,@C( 4 cu ter(o(etrul
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
8
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
#ntul se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
A(*alarea untului se realizeaz n pachete din h:rtie per+a(ent sau (etalizat/pachete de 200 de +ra(e )i
respecti,e 10 +ra(e.
#ntul se depoziteaz la te(peratura de 2...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
I.*. +a,te at!t 2- ,a.ar 4(() 9 lapte de ,ac pasteurizat )i o(o+enizat/ fer(entat cu culturi de *acterii lactice
selectionate/ specifice. Produsul se fa*rica confor( instructiunilor tehnolo+ice apro*ate/ cu respectarea
re+le(entarilor sanitare )i sanitar ,eterinare in ,i+oare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice. 7&P >049@A8
$ A!pect <i con!i!ten( coa+ul fin/ co(pact sau cu o consisten- fluidH de s(:nt:n proasptD se ad(it particule
,izi*ile de coa+ulD
$ Culoare( al*/ de lapteD
$ *u!t <i miro!( plcut/ caracteristic/ acri)or/ rHcoritor/ fr +ust )i (iros strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice
$*r!ime, ?,min( 2
$Aciditate, @T ma-.( 120
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2
Temperatura la li&rare,@C( 4
1.3 >roprieti microiolo"ice
Enteroacterii( 1/(l9 >/(l
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.

9
3. ,arcarea
$aptele *tut se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea laptelui atut !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 4:: de "rame #nchi!e cu capace
din folie de aluminiu termo!udail.
$aptele *tut se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de
(irosuri strine.
"ransportul se face n ,ehicule nchise/ izoter(e/ rcite n preala*il )i pre,zute cu instala-ie fri+orific/ pentru a
asi+ura (en-inerea te(peraturii necesar pstrrii calit-ii pe tot ti(pul transportului. .i=loacele de transport ,or fi
autorizate sanitar9,eterinar de ctre or+anis(ele specializate.
I./. Ia!rt 2./-0 ,a.ar 2(() 1 lapte de ,ac/ ca atare sau n a(estec/ de+resat sau nu/ pasteurizat/ concentrat sau nu )i
fer(entat cu culturi selec-ionate/ specifice4 &treptococcus ther(ophilus )i $acto*acillus del*ruec1ii )i su*sp.
*ul+aricus.
Kn func-ie de tipul de iaurt/ se pot adu+a )i culturi selec-ionate de $acto*acillus acidophilus )i
*ifido*acterii.aurtul tre*uie s con-in aceste (icroor+anis(e ,ia*ile )i acti,e pe ntrea+a
perioad de ,ala*ilitate produsului."rata(entul ter(ic dup fer(entare nu este per(is.
$aptele )i (ateriile auxiliare folosite la fa*ricarea iaurtului tre*uies s corespund docu(entelor
tehnice nor(ati,e de produs )i s respecte nor(ele sanitare )i sanitar9,eterinare n ,i+oare
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice . ASTAS 3665$1999B
$ A!pectul <i con!i!tena( coa+ul consistent/ cre(os/ fr *ule de +azD la rupere aspect por-elanosD se ad(ite
eli(inare de zerD la sorti(entele +ras )i sla*/consisten-a coa+ulu9lui este potri,itH 7(ai sla*8.
$ Culoare( al* de lapte sau cu nuan- sla* +l*uie.
9 ,iro! <i "u!t( specific de iaurt/ plcut/ acri)orD nu se ad(ite +ust sau (iros strin 7a(ar/ r:nced/ de (uce+ai etc8.
1.2 >roprieti fizico$chimice . ASTAS 3665$1999B
$*rE!ime, ? min.( 2/6 &"A& A3>2/1966
9Su!tan u!catE, ? min.( 11/3 &' &E 13>609200@ ,er.en+
$Aciditatea, #n "rade Thorner( B>..140 &' &E 116A@92000
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2 &' !N &E 6@A692/2002
9Temperatura de li&rare, @C,ma-.( 6 cu ter(o(etrul
$Fer, ? ma-.( > prin decantare/ (surare i raportare la 100 + produs
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
10
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
aurtul se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea iaurtului !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 2:: de "rame #nchi!e cu capace din
folie de aluminiu termo!udail.
aurtul se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
I.2. Ia!rt 2./-0 ,a.ar 4(() 9 lapte de ,ac/ ca atare sau n a(estec/ de+resat sau nu/ pasteurizat/ concentrat sau nu )i
fer(entat cu culturi selec-ionate/ specifice4 &treptococcus ther(ophilus )i $acto*acillus del*ruec1ii )i su*sp.
*ul+aricus.
Kn func-ie de tipul de iaurt/ se pot adu+a )i culturi selec-ionate de $acto*acillus acidophilus )i
*ifido*acterii.aurtul tre*uie s con-in aceste (icroor+anis(e ,ia*ile )i acti,e pe ntrea+a
perioad de ,ala*ilitate produsului."rata(entul ter(ic dup fer(entare nu este per(is.
$aptele )i (ateriile auxiliare folosite la fa*ricarea iaurtului tre*uies s corespund docu(entelor
tehnice nor(ati,e de produs )i s respecte nor(ele sanitare )i sanitar9,eterinare n ,i+oare
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice . ASTAS 3665$1999B
$ A!pectul <i con!i!tena( coa+ul consistent/ cre(os/ fr *ule de +azD la rupere aspect por-elanosD se ad(ite
eli(inare de zerD la sorti(entele +ras )i sla*/consisten-a coa+ulu9lui este potri,itH 7(ai sla*8.
$ Culoare( al* de lapte sau cu nuan- sla* +l*uie.
9 ,iro! <i "u!t( specific de iaurt/ plcut/ acri)orD nu se ad(ite +ust sau (iros strin 7a(ar/ r:nced/ de (uce+ai etc8.
1.2 >roprieti fizico$chimice . ASTAS 3665$1999B
$*rE!ime, ? min.( 2/6 &"A& A3>2/1966
9Su!tan u!catE, ? min.( 11/3 &' &E 13>609200@ ,er.en+
$Aciditatea, #n "rade Thorner( B>..140 &' &E 116A@92000
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2 &' !N &E 6@A692/2002
9Temperatura de li&rare, @C,ma-.( 6 cu ter(o(etrul
$Fer, ? ma-.( > prin decantare/ (surare i raportare la 100 + produs
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
11
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
aurtul se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea iaurtului !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 4:: de "rame #nchi!e cu capace din
folie de aluminiu termo!udail.
aurtul se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
I. 1(. Sana 3.&-0 ,a.ar 2(() 9 lapte de ,ac pasteurizat )i o(o+enizat/ fer(entat cu culturi de *acterii lactice
selectionate/ specifice. Produsul se fa*rica confor( instructiunilor tehnolo+ice apro*ate/ cu respectarea
re+le(entarilor sanitare )i sanitar ,eterinare in ,i+oare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice. 7&P >049@A8
$ A!pect <i con!i!ten( coa+ul fin/ co(pact sau cu o consisten- fluidH de s(:nt:n proasptD se ad(it particule
,izi*ile de coa+ulD
$ Culoare( al*/ de lapteD
$ *u!t <i miro!( plcut/ caracteristic/ acri)or/ rHcoritor/ fr +ust )i (iros strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice
$*r!ime, ?,min( 3/A
$Aciditate, @T ma-.( 120
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2
Temperatura la li&rare,@C( 4
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
12

3. ,arcarea
&ana se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 2:: de "rame #nchi!e cu capace din folie de
aluminiu termo!udail.
&ana se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
I.11. Sana 3.&-0 ,a.ar 4(() 9 lapte de ,ac pasteurizat )i o(o+enizat/ fer(entat cu culturi de *acterii lactice
selectionate/ specifice. Produsul se fa*rica confor( instructiunilor tehnolo+ice apro*ate/ cu respectarea
re+le(entarilor sanitare )i sanitar ,eterinare in ,i+oare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice. 7&P >049@A8
$ A!pect <i con!i!ten( coa+ul fin/ co(pact sau cu o consisten- fluidH de s(:nt:n proasptD se ad(it particule
,izi*ile de coa+ulD
$ Culoare( al*/ de lapteD
$ *u!t <i miro!( plcut/ caracteristic/ acri)or/ rHcoritor/ fr +ust )i (iros strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice
$*r!ime, ?,min( 3/A
$Aciditate, @T ma-.( 120
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2
Temperatura la li&rare,@C( 4
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.

3. ,arcarea
&ana se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
13
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 4:: de "rame #nchi!e cu capace din folie de
aluminiu termo!udail.
&ana se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
I.12. Ia!rt dietetic (.1-0 ,a.ar 4(() 9 lapte de ,ac/ ca atare sau n a(estec/ de+resatsau nu/ pasteurizat/ concentrat
sau nu )i fer(entat cu culturi selec-ionate/ specifice4 &treptococcus ther(ophilus )i $acto*acillus del*ruec1ii )i su*sp.
*ul+aricus.
Kn func-ie de tipul de iaurt/ se pot adu+a )i culturi selec-ionate de $acto*acillus acidophilus )i *ifido*acterii.aurtul
tre*uie s con-in aceste (icroor+anis(e ,ia*ile )i acti,e pe ntrea+a perioad de ,ala*ilitate produsului."rata(entul
ter(ic dup fer(entare nu este per(is.
$aptele )i (ateriile auxiliare folosite la fa*ricarea iaurtului tre*uies s corespund docu(entelor tehnice nor(ati,e
de produs )i s respecte nor(ele sanitare )i sanitar9,eterinare n ,i+oare
1. Condiii tehnice de calitate
2.1 >roprieti or"anoleptice . ASTAS 3665$1999B
$A!pectul <i con!i!tena( coa+ul consistent/ cre(os/ fr *ule de +azD la rupere aspect por-elanosD se ad(ite eli(inare
de zerD la sorti(entele +ras )i sla*/consisten-a coa+ulu9lui este potri,itH 7(ai sla*8.
$ Culoare( al* de lapte sau cu nuan- sla* +l*uie.
9 ,iro! <i "u!t( specific de iaurt/ plcut/ acri)orD nu se ad(ite +ust sau (iros strin 7a(ar/ r:nced/ de (uce+ai etc8.
1.2 >roprieti fizico$chimice . ASTAS 3665$1999B
$*rE!ime, ? ma-.( 1 &"A& A3>2/1966
9Su!tan u!catE, ? min.( 6/> &' &E 13>609200@ ,er.en+.
$Aciditatea, #n "rade Thorner( B>..140 &' &E 116A@92000
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2 &' !N &E 6@A692/2002
9Temperatura de li&rare, @C,ma-.( 6 cu ter(o(etrul
$Fer, ? ma-.( > prin decantare/ (surare i raportare la 100 + produs
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
aurtul se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
14
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea iaurtului !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 4:: de "rame #nchi!e cu capace din
folie de aluminiu termo!udail.
aurtul se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
I.13. Ia!rt c! "r!cte 2(() 9 lapte de ,ac// de *i,oli- sau de oaie/ ca atare sau n a(estec/ de+resat sau nu/ pasteurizat/
concentrat sau nu )i fer(entat cu culturi selec-ionate/ specifice4 &treptococcus ther(ophilus )i $acto*acillus
del*ruec1ii )i su*sp. *ul+aricus.
Kn func-ie de tipul de iaurt/ se pot adu+a )i culturi selec-ionate de $acto*acillus acidophilus )i
*ifido*acterii.aurtul tre*uie s con-in aceste (icroor+anis(e ,ia*ile )i acti,e pe ntrea+a perioad de ,ala*ilitate
produsului."rata(entul ter(ic dup fer(entare nu este per(is.
$aptele )i (ateriile auxiliare folosite la fa*ricarea iaurtului tre*uies s corespund docu(entelor
tehnice nor(ati,e de produs )i s respecte nor(ele sanitare )i sanitar9,eterinare n ,i+oare
1. Condiii tehnice de calitate.
1.1 >roprieti or"anoleptice . ASTAS 3665$1999B
$ A!pectul <i con!i!tena( coa+ul consistent/ cre(os/ fr *ule de +azD la rupere aspect por-elanosD se ad(ite
eli(inare de zerD la sorti(entele +ras )i sla*/consisten-a coa+ulu9lui este potri,itH 7(ai sla*8/ cu adau!uri de di&er!e
fructe.
$ Culoare( al* de lapte sau cu nuan- sla* +l*uie.
9 ,iro! <i "u!t( specific de iaurt/ plcut/ acri)orD nu se ad(ite +ust sau (iros strin 7a(ar/ r:nced/ de (uce+ai etc8.
1.2 >roprieti fizico$chimice . ASTAS 3665$1999B
$*rE!ime, ? min.( 2/6 &"A& A3>2/1966
9Su!tan u!catE, ? min.( 11/3 &' &E 13>609200@ ,er.en+.
$Aciditatea, #n "rade Thorner( B>..140 &' &E 116A@92000
$Su!tane proteice, ? min.( 3/2 &' !N &E 6@A692/2002
9Temperatura de li&rare, @C,ma-.( 6 cu ter(o(etrul
$Fer, ? ma-.( > prin decantare/ (surare i raportare la 100 + produs
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
15
aurtul se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
Amalarea iaurtului !e face #n pahare de polietilen !au poli!tiren de 4:: de "rame #nchi!e cu capace din
folie de aluminiu termo!udail.
aurtul se depoziteazH la te(peratura de 4...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
./T II Ca<ca&al
II.1. Ca$caval im,letit a"!mat
1. Condiii tehnice de calitate.
1.1 Propriet-i or+anoleptice.
9 A!pect e-terior4 suprafa-a su* for( de (pletitur/curate/fr cute sau +oluri/fr pete sau crpaturi/ de la culoare
al* p:n la cenu)iu9+l*ui/pentru *r:nzeturile din lapte de oaie/ al* +l*ui p:n la +al*en pentru cele din lapte de
,aca/ al*9+l*ui p:n la cenusiu deschis pentru *r:nzeturile din lapte n a(estec si de culoare +al*en9*run p:n la
*run uneori cu diferite ncrusta-ii pentru *r:nzeturile afu(ate.
?atoanele pot fi acoperite cu o pelicul protectoare unifor( a,izat confor( dispozi-iilor sanitare n ,i+oare.
9 A!pect #n !eciune4 past curat/ co(pact/ o(o+en/fr ur(e de (uce+ai/ cu rare )i (ici ochiuri de fer(entare/ se
ad(it rare +oluri alun+ite de for(are )i presare /incluziuni de +rsi(e )i +run=i de tirozin.
9 Con!i!ten4 past fin/onctuoas/u)or elastic/la rupere se desface n f:sii.
9 Culoare4 de la al* la +al*en deschis/unifor( n toat (asaD &e ad(ite intensificarea culorii +al*en ctre (ar+inile
ro-ilor )i *uc-ilor/ n special pentru *r:nzeturile afu(ate D
9 ,iro!4 plcut /caracteristic *r:nzeturilor cu past oparit/ pro,enite din lapte de oaie /,ac sau lapte n a(estec/fr
(iros strin. Cele afu(ate prezint (iros specific de fu(.
9 *u!t4 plcut/ specific *r:nzeturilor cu past oparit/ fr +ust strin. Prezint un u)or +ust de fu( /se ad(ite un +ust
u)or picant.
1.2 >roprieti fizico$chimice . $apte de oaie. $apte de ,ac.
9 0rsi(e raportat la su*stan- uscat </(in4 40
9 &u*stan- uscat/</(in4 >0 >2
9 Na Cl </(ax4 3/> 3/0
9 &u*stan-e proteice/ < (in4 23 20
1.3 >roprieti microiolo"ice.
?acterii colifor(e4 (ax. 10/+D
!scherichia coli4 a*sent/+D
&al(onella 4 a*sent/2>D
&tafilococ coa+ulazo9poziti,4 (ax. 10/+.
%ro=dii )i (uce+aiuri4 (ax 1000/+
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
16
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea.
Ca)ca,alul afu(at (pletit se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 (en-iune care s per(it identificarea lotuluiD7$8
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareD n cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port.
A(*alarea ca)ca,alului afu(at (pletit se realizeaz n (aterial a,izat sanitar. ?uc-i a(*alate indi,idual.
II.2. Ca$caval de ,%$t 9 9calitatea
9 aspect exterior4 ca)ca,al cu coa=a ntrea+/ neted/ curat/ fr crpturi
9 aspect n sec-iune4 (iez curat/ o(o+en/ fr ur(e de (uce+ai/ de culoare al*/ p:n la +al*en deschis n toat (asa
9indicii or+anoleptici 9 aspectul/ consisten-a/ culoarea/ +ustul )i (irosul corespund standardelor n ,i+oare
9 *uc-i a(*alate indi,idual
./T III 0r;nzeturi <i lapte
III.1. Branza tartinaila 9 Cre(a de *r:nz proaspat o*tinut din lapte de ,aca pasteurizat.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice.
$ A!pect, culoare( Past o(o+en/ curat de culoare al* p:n la al*9+l*uie/ unifor( n toata (asa/ este ad(is
u)oar separare de zer.
$ ,iro! !i "u!t( Plcut/ u)or acri)or/ specific de *r:nz proaspt de ,ac/ fr (iros )i +ust strin.
$ Con!i!tenta( Past fin/ pufoas/ tartina*il.
1.2 >roprieti fizico$chimice .
$ !u!tan u!cat(3A/0< L 3<
$ "r!ime raportat la !u!tana u!cat( (in. A>/0<
$ NaCI( 0/>< 9 1/0<
$ p=( 4/>< 9 >/0<
1.3 >roprieti microiolo"ice.
$ unitati formatoare de colonii Ain 1"B( M>000
$ acterii coliforme Ain 1"B( M10
9 E.coli Ain 1"B( M10
$ dro%dii !i muce"aiuri( M100
$ !taphilococcu! aureu! Ain1"B( M100
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
17
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
Cre(a de *r:nz se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 condi-ii de depozitareD
9 cantitatea netD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
A(*alarea cre(ei de *r:nz tartina*ile se realizeaz n pahare de plastic cu o (as net de 1>0 de +ra(e.
%epozitarea cre(ei de *r:nz *r:nz tartina*ile se realizeaz la o te(peratur cuprins ntre 296 GC.
III.2. Branza t%,ita "elii 9 con-inut n +rsi(e de (ini( 4></ o*-inut din unul sau (ai (ulte sorti(ente de *r:nzeturi
fer(entate )i proaspete/prin topirea )i e(ulsionarea acestora su* ac-iunea cldurii )i a+en-ilor e(ul+atori.?r:nza
topit se li,reaz n diferite for(e +eo(etrice/cu di(ensiuni diferite/cu (asa de (axi( 1B/> +/*ucat/a(*ulate n
folii de alu(iniu )i cutii de carton a A912 *uc-i.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice .
9a!pect e-terior( suprafa- neted/lucioas/fr coa=/fr (uce+ai.
9a!pect interior( past curat/fin/o(o+en/fr +uri de fer(entare/fr +oluri de aer/fr cristaluri de sruri/fr
corpuri strine.
9con!i!tena( (oale/de cre( )i unctoas/p:n la u)or tare )i elastic.
$culoare( de al*9+l*uie p:n la +al*en.
$miro! <i "u!t( plcut de caracteristic/potri,it de srat/fr (iros sau +ust strin/fr cristale de sruri percepti*ile la
(asticare.
1.2 >roprieti fizico$chimice .
9 "r!ime raportat la !u!tana u!cat,?,min4 4>.
9!u!tan u!cat,?,min(40.
$ !u!tane proteice,?, min4 14/>.
$clorur de !odium,?,ma-( 3
$p=( >/39>/@
1.3 >roprieti microiolo"ice.
Salmonella( a*sent/2>+
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( ma-. 10/+
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
18
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice
3. ,arcarea.
?r:nza topit se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareDn cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port.
Amalare.
?r:nza topit se a(*aleaz su* for( de felii sau triun+hiuri.Kn cazul ranzeturilor topite triun"hiuri 7pris(e
triun+hiulare cu (asa de 2> J 3> +8/ *uc-ile de *r:nz sunt a(*alate n h:rtie (etalizat. .aterialul folosit pentru
a(*alarea triun+hiurilor de *ranz topit este staniul. ?ranzeturile topite a(*alate in acest (od/ hartie (etalizat/
sunt introduse in cutii de carton sau (aterial plastic.
0r;nza topit felii sunt a(*alate indi,idual n pelicule de (aterial plastic care sunt introduse ntr9un alt a(*ala=
fa*ricat tot din (aterial plastic n confor(itate cu re+le(entrile sanitar9,eterinare.
Depozitare.
&e depoziteaz n ncperi fri+orifice curate/dezinfectate/*ine aerisite/fr (iros strin/la te(peraturi de 2..6 GC )i
u(iditatea relati, a aerului de 6096><.
III.3. Branza t%,ita tri!n).i!ri 9 con-inut n +rsi(e de (ini( 4></ o*-inut din unul sau (ai (ulte sorti(ente de
*r:nzeturi fer(entate )i proaspete/prin topirea )i e(ulsionarea acestora su* ac-iunea cldurii )i a+en-ilor
e(ul+atori.?r:nza topit se li,reaz n diferite for(e +eo(etrice/cu di(ensiuni diferite/cu (asa de (axi( 1B/>
+/*ucat/a(*ulate n folii de alu(iniu )i cutii de carton a A912 *uc-i.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice .
9a!pect e-terior( suprafa- neted/lucioas/fr coa=/fr (uce+ai.
9a!pect interior( past curat/fin/o(o+en/fr +uri de fer(entare/fr +oluri de aer/fr cristaluri de sruri/fr
corpuri strine.
9con!i!tena( (oale/de cre( )i unctoas/p:n la u)or tare )i elastic.
$culoare( de al*9+l*uie p:n la +al*en.
$miro! <i "u!t( plcut de caracteristic/potri,it de srat/fr (iros sau +ust strin/fr cristale de sruri percepti*ile la
(asticare.
1.2 >roprieti fizico$chimice .
9 "r!ime raportat la !u!tana u!cat,?,min4 4>.
9!u!tan u!cat,?,min(40.
$ !u!tane proteice,?, min4 14/>.
$clorur de !odium,?,ma-( 3
$p=( >/39>/@
1.3 >roprieti microiolo"ice.
Salmonella( a*sent/2>+
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( ma-. 10/+
19
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice
3. ,arcarea.
?r:nza topit se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareDn cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port.
Amalare.
?r:nza topit se a(*aleaz su* for( de felii sau triun+hiuri.Kn cazul ranzeturilor topite triun"hiuri 7pris(e
triun+hiulare cu (asa de 2> J 3> +8/ *uc-ile de *r:nz sunt a(*alate n h:rtie (etalizat. .aterialul folosit pentru
a(*alarea triun+hiurilor de *ranz topit este staniul. ?ranzeturile topite a(*alate in acest (od/ hartie (etalizat/
sunt introduse in cutii de carton sau (aterial plastic.
0r;nza topit felii sunt a(*alate indi,idual n pelicule de (aterial plastic care sunt introduse ntr9un alt a(*ala=
fa*ricat tot din (aterial plastic n confor(itate cu re+le(entrile sanitar9,eterinare.
Depozitare.
&e depoziteaz n ncperi fri+orifice curate/dezinfectate/*ine aerisite/fr (iros strin/la te(peraturi de 2..6 GC )i
u(iditatea relati, a aerului de 6096><.
III.4. 'nt ,%rti%nat 1() 9 lapte pasteurizat sau s(:nt:na pasteurizat /fer(entat n prezenta culturilor de *acterii
lactice selec-ionate / fr adaos de coloran-i sau conser,an-i fiind un produs a*solut natural.
Produsul se fa*rica confor( instruc-iunilor tehnolo+ice apro*ate / cu respectarea re+le(entarilor sanitare )i sanitar
,eterinare in ,i+oare.
1. Condiii tehnice de calitate
1.1 >roprieti or"anoleptice.
$ A!pect <i con!i!ten( (asa onctuoas/ o(o+en.
$ Culoare( al*9+al*ui.
$ *u!t <i miro!( specific.
1.2 >roprieti fizico$chimice .
$*r!ime, ?,min( A0
$ap?ma-( 1A
$Controlul pa!teurizriiAacti&itatea fo!fatazeialcalineB( ne+ati, &' !N &E 1161A/19200A
Temperatura la li&rare,@C( 4 cu ter(o(etrul
1.3 >roprieti microiolo"ice
0acterii coliforme( (ax. 100/+D
20
E!cherichia coli( (ax. 10/+D
Salmonella ( a*sent/2>D
Stafilococ coa"ulazo$poziti&( (ax. 1/+.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea
#ntul se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 lista cuprinz:nd in+redienteleD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 cantitatea netD
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port
A(*alarea untului se realizeaz n pachete din h:rtie per+a(ent sau (etalizat/pachete de 200 de +ra(e )i
respecti,e 10 +ra(e.
#ntul se depoziteaz la te(peratura de 2...6GC n ca(ere fri+orifice curate/dezinfectate )i lipsite de (irosuri
strine.
III.#. Ca$caval $vaiter
1. Condiii tehnice de calitate.
1.1 >roprieti or"anoleptice.
9 A!pect e-terior4 coa=a sau suprafa-a neted /curate/fr cute sau +oluri/fr pete sau crpaturi/ de la culoare al* p:n
la cenu)iu9+l*ui/pentru *r:nzeturile din lapte de oaie/ al* +l*ui p:n la +al*en pentru cele din lapte de ,aca /al*9
+l*ui p:n la cenusiu deschis pentru *r:nzeturile din lapte n a(estec.
'o-ile sau *uc-ile pot fi acoperite cu o pelicul protectoare unifor( a,izat confor( dispozi-iilor sanitare n
,i+oare. &e ad(it ro-i sau *uc-i cu u)oare deni,elri/ cu u)oare ur(e de rzuire )i crpturi la suprafa-a/ cu ur(e
)i/sau pete (ici de (uce+ai de culoare ,erde la un nu(r de (ax >< din lot.
9A!pect #n !eciune4 past curat/ co(pact/ o(o+en/fr ur(e de (uce+ai/ cu rare )i (ici ochiuri de fer(entare/ se
ad(it rare +oluri alun+ite de for(are )i presare /incluziuni de +rsi(e )i +run=i de tirozin.
9Con!i!ten4 past fin/onctuoas/u)or elastic/la rupere se desface n f:sii.
9 Culoare4 de la al* la +al*en deschis/unifor( n toat (asa.
9 ,iro!4 plcut /caracteristic *r:nzeturilor cu past oparit/ pro,enite din lapte de oaie /,ac sau lapte n a(estec/fr
(iros strin.
9*u!t4 plcut/ specific *r:nzeturilor cu past oparit/ fr +ust strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice . $apte de oaie. $apte de ,ac.
9 0rsi(e raportat la su*stan- uscat </(in4 40
9 &u*stan- uscat/</(in4 >0 >2
9 Na Cl </(ax4 3/> 3/0
9 &u*stan-e proteice/ < (in4 23 20

1.3 >roprieti microiolo"ice.
21
?acterii colifor(e4 (ax. 10/+D
!scherichia coli4 a*sent/+D
&al(onella 4 a*sent/2>D
&tafilococ coa+ulazo9poziti,4 (ax. 10/+.
%ro=dii )i (uce+aiuri4 (ax 1000/+
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea.
Ca)ca,alul ),ai-er se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 locul de ori+ine sau de pro,enien- a ali(entuluiD
9 cantitatea netD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 data de fa*rica-ie )i ter(en de ,ala*ilitateD
9 condi-ii de depozitareD
9 (en-iune care s per(it identificarea lotuluiD7$8
9 con-inutul de +rsi(e raportat la su*stan- uscat/ expri(at n procenteD
9 procedeul de trata(ent ter(ic la care au fost supuse (ateriile pri(e sau produsele finiteD
9 (en-iune precu( Ipe *az de lapte crud3/ dac s9a utilizat nu(ai lapte crud pentru fa*ricareD n cazul
*r:nzeturilor aro(atizate/ (en-ionarea aro(atizantului adu+at
4. Amalare, depozitare <i tran!port.
A(*alarea ca)ca,alului ),ai-er se realizeaz n (aterial a,izate sanitar.
III. &. +a,te ec.ivalent '3T 3.#-0 tetra,ac4
1. Condiii tehnice de calitate.
1.1 >roprieti or"anoleptice.
9 aspect )i consisten-4 lichid o(o+en/ lipsit co(plet de i(purit-i ,izi*ile i de sedi(entDconsisten- fluid.
9 culoare4 al* de lapte sau cu nuan- u or +l*uie/ n func-ie de con-inutul de +rsi(e/ unifor( n toat (asa.
9 (iros4 (iros specific produsului/ plcut/ +ust dulcea+/ cu un u or +ust de fiertD
9 +ust4 nu se ad(ite +ust sau (iros strin.
1.2 >roprieti fizico$chimice .
9 0rsi(e/ </(in4 3/> &"A& A3>2/1966
9 &u*stan- uscat fr +rsi(e /</(in 46/> &"A& A344966
9 Aciditate/ G" (ax.4 1>N21 &"A& A3>396>
9 &u*stan-e proteice/ < (in4 3/2 &' !N &E 6@A692/2002
9 %ensitatea relati,/ la 20OC/+/c(3/ (in41/02@ &' 241642006
9 Controlul pasteurizrii7acti,itatea fosfatazei alcaline8 4 ne+ati, &' &E 33>A4200@ ,er/en+.
9 "e(peratura la li,rare/GC/(ax46 cu ter(o(etrul
1.3 >roprieti microiolo"ice9 confor( stantardului &' 143420069 $apte de consu(.
2. Re"uli pentru &erificarea calitii.
22
5erificarea calit-ii se face pe loturi.
$a fiecare lot se ,erific4
9 a(*alarea/
9 (arcarea/
9 propriet-ile or+anoleptice/
9 +reutatea net/
9 propriet-ile fizico9chi(ice/
9 propriet-ile (icro*iolo+ice.
3. ,arcarea.
$aptele #C" se (archeaz cu etichete care cuprind cel pu-in ur(toarele infor(a-ii4
9 denu(irea sau denu(irea co(ercial )i sediul productorului/ al a(*alatorului sau al distri*uitoruluiD
9 denu(irea sorti(entuluiD
9 con-inutul n +rsi(e expri(at n procente pentru fiecare tip de produsD
9 data dura*ilit-ii (ini(ale sau data li(it de consu(D
9 condi-ii de depozitareD
9 o (en-iune care s per(it identificarea lotului/7$8
4. Amalare, depozitare <i tran!port.
A(*alarea laptelui #C" se realizeaz n n condi-ii aspetice /n a(*ala=e sterile "etra Pa1 iar depozitarea
acestuia se realizeaz de ase(enea n condi-ii aseptice.
Not4
&pecifica-iile tehnice care indic o anu(it ori+ine/ surs/ produc-ie/ un procedeu special/ o (arc de fa*ric sau de
co(er-/ un *re,et de in,en-ie/ o licen- de fa*rica-ie/ sunt (entionate doar pentru identificarea cu u)urin- a tipului de
produs )i N# au ca efect fa,orizarea sau eli(inarea anu(itor operatori econo(ici sau a anu(itor produse. Aceste
specifica-ii ,or fi considerate ca a,:nd (en-iunea de P sau echi,alent Q.
R E C T / R,
>rof. uni&. dr. )a!ile IGAN
Kntoc(it4 ec. 'a(ona .ihoc
23

S-ar putea să vă placă și