Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_____ din ________ 2013


Actele necesare la nscrierea, din luna octombrie 2013, a candidailor
pentru susinerea examenelor de definitivat i grade didactice sunt prevzute n !
"! OMECTS 6139/13.11.2012 cu privire la Metodologiei de organizare i
desfurarea a examenului naional de definitivare n nvmnt n anul scolar
2013 # 201$ dup cum urmeaz%

Actele necesare la dosarul de &'()*+,*,
la examenul pentru acordarea -,.+'+/+01*++ n nvmnt:
Dosar + o folie cu 10 coli ero!
cererea tip de "nscriere# adresa$% conducerii ins&ec$ora$ului 'colar (se afl% &e si$e)ul
***.is+,o$osani.ro-!
fia tip de "nscriere# co.&le$a$%# se.na$% de candida$# confir.a$% de conducerea 'colii &rin
se.n%$ur% 'i '$a.&il% "n ori/inal (a.&ren$a '$a.&ilei "n co&ie ero nu es$e 0ala,il%-# &re0%1u$% "n
anexa 12 la .e$odolo/ie (se afl% &e si$e)ul ***.is+,o$osani.ro-!
co&ia legalizat a cer$ifica$ului de na'$ere!
co&ia du&% car$ea de iden$i$a$e/,ule$in de iden$i$a$e!
co&ia cer$ifica$ului de c%s%$orie "n ca1ul sc2i.,%rii nu.elui de fa.ilie# "n ca1 de di0or3 sau
rec%s%$orie se de&un ac$e do0edi$oare su&li.en$are "n aces$ sens ('$a.&ila$e &en$ru autentificare &e
fiecare &a/in%-!
co&ia legalizat a di&lo.ei de s$udii# "nso3i$% de aneele cores&un1%$oare4 foaia .a$ricol% /
su&li.en$ul la di&lo.% / cer$ifica$ de co.&e$en3e &rofesionale!
docu.en$ legalizat din care s% re1ul$e c% a a,sol0i$ &re/a$irea &si2o)&eda/o/ica 'i didac$ic% )
D55D (Departamentul de Pregtire a Personalului Didactic- 'i foaia .a$ricol% aferen$%
cer$ifica$ului D55D. 6n ca1ul ins$i$u$orilor / "n0%3%$orilor / educa$oarelor nu es$e ne0oie de
cer$ifica$ul D55D.
reco.andare scris% asu&ra ac$i0i$%3ii candida$ului# din &ar$ea consiliului &rofesoral al uni$%3ii de
"n0%3%.7n$ unde es$e "ncadra$ (sau al uni$% ii de "n0% %.7n$ unde a func iona$ "n anul colar
&receden$ "nscrierii-!
do0ada &ri0ind califica$i0ele acorda$e "n ul$i.ii doi ani 'colari!
co&ie a fi'ei de e0aluare anual% ('$a.&ila$% &en$ru au$en$ificare &e fiecare &a/in%-!
Documentele se pun la dosar strict n ordinea din aceast list !
Dosarele se depun la unitatea de nvmnt!
8ns&ec$or 'colar de s&eciali$a$e
&en$ru de10ol$area resursei u.ane#
Prof. Teodora Estera Ursulic
S$r. N. 8or/a Nr. 29# :10213# S$r. ;eneral <er$2elo$ Nr. 29)30
Tel4 +=0 231 >9=0>0/ fa4 +=0 231 >9=0>2 Sec$or 1# 010169# <ucure'$i
e).ail4 office.is+,$?/.ail.co. Tel4 +=0 (0-21 =0> >: 06
@@@.is+,o$osani.ro Aa4 +=0 (0-21 310 32 0># @@@.edu.ro