Sunteți pe pagina 1din 1

Ca sa te abilitezi ca serviciu extern trebuie intai sa ai cursuri inspector ssm de 80 ore si

cursuri postuniversitare de evaluare riscuri.


iti trebuie minim 5 ani experienta in domeniu, se dovedeste cu copie dupa cartea de
munca sau cu adeverinta de la societatea sau societatile cu care ai lucrat.
daca indeplinesti conditiile astea trebuie sa-ti infiintezi o societate sau PFA.
dupa ce indeplinesti conditiile de mai sus, trebuie sa faci un dosar conform cerintelor din
H !"#5$#00% modificata si completata de H&55$#0!0 care contine'
a( cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire )i protec*ie, potrivit modelului
prezentat +n anexa nr. 8,
b( opisul documentelor din dosar,
c( copie de pe certificatul de +nre-istrare la re-istrul comer*ului, care s. con*in. codul
CA/0 corespunz.tor activit.*ii pentru care se abiliteaz., )i, dup. caz, copie de pe actul
constitutiv,
d( lista cu personalul care va desf.)ura activit.*i +n domeniul securit.*ii )i s.n.t.*ii +n
munc.,
e( copii ale documentelor care atest. pre-.tirea profesional. )i nivelul de pre-.tire,
potrivit prevederilor art. 1! )i 1#, a personalului care va desf.)ura activit.*i +n domeniul
securit.*ii )i s.n.t.*ii +n munc.,
f( curriculum vitae pentru personalul care va desf.)ura activit.*ile de prevenire )i
protec*ie,
-( copii ale documentelor care atest. vec2imea de cel pu*in 5 ani +n domeniul securit.*ii
)i s.n.t.*ii +n munc., pentru conduc.torul serviciului extern de prevenire )i protec*ie,
2( memoriu de prezentare, din care s. rezulte mi3loacele materiale )i resursele umane de
care dispun,
i( copii ale deciziei de numire )i contractului individual de munc., pe perioad.
nedeterminat., pentru conduc.torul serviciului extern de prevenire )i protec*ie,4nu e
necesar daca ai PFA(
3( copii ale contractelor individuale de munc. ale personalului de execu*ie din serviciul
extern de prevenire )i protec*ie,4nu e necesar daca ai PFA(
5( declara*ii ale personalului serviciului extern de prevenire )i protec*ie privind p.strarea
confiden*ialit.*ii, +n timpul )i dup. +ncetarea desf.)ur.rii activit.*ilor de prevenire )i
protec*ie, asupra informa*iilor la care are acces.
- dosarul astfel facut il trimiti la 678. se poate trimite si prin posta cu confirmare

S-ar putea să vă placă și