Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE MEDICIN

DISCIPLINA DE HISTOLOGIE
ANUL UNIVERSITAR 2011-2012
SPECIALIZAREA MEDICIN
Bibliog!"i#
Amlinei C, Histologie Generala, Ed. Corson, Iai, 2001
Amlinei C, Histologie Special, Ed. Junimea, Iai, 2005
Cruntu ID, Cotuiu C, Histologie special, ed. Apollonia, Iai, 1998
Cruntu ID, Cotuiu C, Histologie. esuturi Fundamentale, Ed. r. !. "opa Iai, 200#
artner $", %iatt J$, Color Textbook of Histology, &aunders Else'ier, "(iladelp(ia, t(ird edition, 200)
ri*ora A, +loarea,&trat A, Histologie ilustrat, Ed. Junimea, Iai, 2009
Jun-ueira $C, Carneiro J, Basic Histology. Text and tlas, 11
t(.
ed., ./ra0,%ill Companies, 1e0,2or3,
2005
$u/a CI, Histologie ! curs, Ed. Doso4tei, Iai, 2000
5oss .%, 6a7e I, "a0lina 8, Histology. text and atlas, #
t(.
ed., $ippin/ott 8illiams 9 8il3ins,
"(iladelp(ia, 200:
5oss .%, "a0lina 8, Histology. text and atlas" ;
t(
. ed., $ippin/ott 8illiams 9 8il3ins, "(iladelp(ia,
2010
<am4ir C, Histologie special medical, Editura =ni'ersitar >Carol Da'ila?, @u/ureti, 2005