Sunteți pe pagina 1din 48

LEGE Nr.

304 din 28 iunie 2004 *** Republicat


privind organizarea judiciar
Text n vigoare ncepnd cu data de 15 februarie 2013
REALIZATR! "#$A%IA &E I%'R#ATI"( %EA#)
Text actua*i+at prin produ,u* infor-atic *egi,*ativ LE. E.$ERT n ba+a acte*or
nor-ative -odificatoare/ pub*icate n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/
pn0 *a 31 ianuarie 20131
Act de baz
#B Legea nr1 30232002/ repub*icat0 n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/ nr1
425 din 13 ,epte-brie 2005
Acte modificatoare
#M1 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 13232005
#M2 &eci+ia "ur6ii "on,titu6iona*e nr1 325320089
#M3 Legea nr1 1532008
#M4 Legea nr1 5232008
#M5 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 5032008
#M6 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 8032008
#M7 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 10032005
#M8 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 15232005
#M9 Legea nr1 :532004
#M10 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 13532004
#M11 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 583200:
#M12 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 1123200:
#M13 Legea nr1 20232010
#M14 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 10:32010
#M15 Legea nr1 5132011
#M16 Legea nr1 12432011
#M17 Legea nr1 24332011
#M18 Legea nr1 30032011
#M19 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 12032011
#M20 Legea nr1 5832012
#M21 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 2332012
#M22 ;ot0rrea 7uvernu*ui nr1 88832012
#M23 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 2232012
#M24 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 4132012
#M25 rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 232013
Acte*e nor-ative -arcate cu a,teri,c <9= ,unt n pre+ent -odificate/ abrogate ,au
re,pin,e >i -odific0ri*e efectuate prin ace,te acte nor-ative a,upra Legii nr1
30232002/ repub*icat0/ nu -ai ,unt de actua*itate1
#odific0ri*e >i co-p*et0ri*e efectuate prin acte*e nor-ative enu-erate -ai ,u,
,unt ,cri,e cu font ita*ic1 ?n fa6a fiec0rei -odific0ri ,au co-p*et0ri e,te indicat
actu* nor-ativ care a efectuat -odificarea ,au co-p*etarea re,pectiv0/ n for-a
#M1/ #M2 etc1
#B
!rganizarea judiciar "e in"tituie av#nd ca $inalitate a"igurarea re"pectrii
drepturilor %i a libert&ilor $unda'entale ale per"oanei prevzute( )n principal( )n
ur'toarele docu'ente *arta interna&ional a drepturilor o'ului( *onven&ia pentru
aprarea drepturilor o'ului %i a libert&ilor $unda'entale( *onven&ia !rganiza&iei
Na&iunilor +nite a"upra drepturilor copilului %i *arta drepturilor $unda'entale ale
+niunii Europene( precu' %i pentru garantarea re"pectrii *on"titu&iei %i a legilor
&rii.
!rganizarea judiciar are( de a"e'enea( ca obiectiv de baz a"igurarea re"pectrii
dreptului la un proce" ec,itabil %i judecarea proce"elor de ctre in"tan&e
judectore%ti )n 'od i'par&ial %i independent de orice in$luen&e e-tranee.
./.L+L /
0i"pozi&ii generale
*12. 3
2rincipiile organizrii judiciare
1R.. 3
435 2uterea judectorea"c "e e-ercit de 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i de
celelalte in"tan&e judectore%ti "tabilite de lege.
425 *on"iliul 8uperior al 9agi"traturii e"te garantul independen&ei ju"ti&iei.
435 9ini"terul 2ublic )%i e-ercit atribu&iile prin procurori con"titui&i )n parc,ete(
)n condi&iile legii.
1R.. 2
435 7u"ti&ia "e )n$ptuie%te )n nu'ele legii( e"te unic( i'par&ial %i egal pentru
to&i.
425 7u"ti&ia "e realizeaz prin ur'toarele in"tan&e judectore%ti
a5 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie:
b5 cur&i de apel:
c5 tribunale:
d5 tribunale "pecializate:
e5 in"tan&e 'ilitare:
$5 judectorii.
1R.. 3
*o'peten&a organelor judiciare %i procedura judiciar "unt "tabilite de lege.
1R.. 4
435 6n activitatea judiciar 9ini"terul 2ublic reprezint intere"ele generale ale
"ociet&ii %i apr ordinea de drept( precu' %i drepturile %i libert&ile cet&enilor.
425 2arc,etele $unc&ioneaz pe l#ng in"tan&ele de judecat( conduc %i
"upraveg,eaz activitatea de cercetare penal a poli&iei judiciare( )n condi&iile legii.
1R.. ;
9ini"terul 7u"ti&iei a"igur buna organizare %i ad'ini"trare a ju"ti&iei ca "erviciu
public.
*12. 2
1cce"ul la ju"ti&ie
1R.. <
435 !rice per"oan "e poate adre"a ju"ti&iei pentru aprarea drepturilor( a
libert&ilor %i a intere"elor "ale legiti'e )n e-ercitarea dreptului "u la un proce"
ec,itabil.
425 1cce"ul la ju"ti&ie nu poate $i )ngrdit.
1R.. =
435 .oate per"oanele "unt egale )n $a&a legii( $r privilegii %i $r di"cri'inri.
425 7u"ti&ia "e realizeaz )n 'od egal pentru to&i( $r deo"ebire de ra"(
na&ionalitate( origine etnic( li'b( religie( "e-( orientare "e-ual( opinie(
apartenen& politic( avere( origine ori condi&ie "ocial "au de orice alte criterii
di"cri'inatorii.
1R.. 8
1"i"ten&a judiciar interna&ional "e "olicit "au "e acord )n condi&iile prevzute
de lege( de tratatele interna&ionale la care Ro'#nia e"te parte "au( dup caz( pe baz
de reciprocitate.
1R.. >
2lenul *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii $unc&ioneaz ca in"tan& de judecat
pentru "olu&ionarea conte"ta&iilor $or'ulate de judectori %i procurori )'potriva
,otr#rilor pronun&ate de "ec&iile *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( cu e-cep&ia
celor date )n 'aterie di"ciplinar.
*12. 3
0i"pozi&ii generale privind procedura judiciar
1R.. 30
.oate per"oanele au dreptul la un proce" ec,itabil %i la "olu&ionarea cauzelor )ntr?
un ter'en rezonabil( de ctre o in"tan& i'par&ial %i independent( con"tituit
potrivit legii.
1R.. 33
1ctivitatea de judecat "e de"$%oar cu re"pectarea principiilor di"tribuirii
aleatorii a do"arelor %i continuit&ii( cu e-cep&ia "itua&iilor )n care judectorul nu
poate participa la judecat din 'otive obiective.
1R.. 32
@edin&ele de judecat "unt publice( )n a$ar de cazurile prevzute de lege.
2ronun&area ,otr#rilor "e $ace )n %edin& public( cu e-cep&ia cazurilor prevzute de
lege.
1R.. 33*5
435 @edin&ele de judecat "e )nregi"treaz prin 'ijloace te,nice video "au audio
ori "e con"e'neaz prin "tenogra$iere. 6nregi"trrile "au "tenogra'ele "e tran"criu
de )ndat.
425 Gre$ierul "au "peciali"tul )n "tenogra$ie con"e'neaz toate a$ir'a&iile(
)ntrebrile %i "u"&inerile celor prezen&i( inclu"iv ale pre%edintelui co'pletului de
judecat.
435 La cerere( pr&ile pot pri'i o copie a tran"crierii )nregi"trrilor( "tenogra'elor
"au notelor gre$ierului.
#CIN
*) A ,e vedea art1 III din tit*u* .@I a* Legii nr1 22532005/ artico* reprodu, n nota
de *a ,fr>itu* textu*ui actua*i+at1
#B
1R.. 34
435 2rocedura judiciar "e de"$%oar )n li'ba ro'#n.
425 *et&enii ro'#ni apar&in#nd 'inorit&ilor na&ionale au dreptul " "e e-pri'e
)n li'ba 'atern( )n $a&a in"tan&elor de judecat( )n condi&iile prezentei legi.
435 6n cazul )n care una "au 'ai 'ulte pr&i "olicit " "e e-pri'e )n li'ba
'atern( in"tan&a de judecat trebuie " a"igure( )n 'od gratuit( $olo"irea unui
interpret "au traductor autorizat.
445 6n "itua&ia )n care toate pr&ile "olicit "au "unt de acord " "e e-pri'e )n
li'ba 'atern( in"tan&a de judecat trebuie " a"igure e-ercitarea ace"tui drept(
precu' %i buna ad'ini"trare a ju"ti&iei( cu re"pectarea principiilor
contradictorialit&ii( oralit&ii %i publicit&ii.
4;5 *ererile %i actele procedurale "e )ntoc'e"c nu'ai )n li'ba ro'#n.
4<5 0ezbaterile purtate de pr&i )n li'ba 'atern "e )nregi"treaz( con"e'n#ndu?
"e )n li'ba ro'#n. !biec&iunile $or'ulate de cei intere"a&i cu privire la traduceri %i
con"e'narea ace"tora "e rezolv de in"tan&a de judecat p#n la )nc,eierea
dezbaterilor din acel do"ar( con"e'n#ndu?"e )n )nc,eierea de %edin&.
4=5 /nterpretul "au traductorul va "e'na pe toate actele )ntoc'ite( pentru
con$or'itate( atunci c#nd ace"tea au $o"t redactate "au con"e'narea "?a $cut )n
baza traducerii "ale.
1R.. 3;
0reptul la aprare e"te garantat. 6n tot cur"ul proce"ului( pr&ile au dreptul " $ie
reprezentate "au( dup caz( a"i"tate de un aprtor( ale" "au nu'it din o$iciu( potrivit
legii.
1R.. 3<
Aotr#rile judectore%ti trebuie re"pectate %i adu"e la )ndeplinire )n condi&iile
legii.
1R.. 3=
Aotr#rile judectore%ti pot $i de"$iin&ate "au 'odi$icate nu'ai )n cile de atac
prevzute de lege %i e-ercitate con$or' di"pozi&iilor legale.
./.L+L //
/n"tan&ele judectore%ti
*12. 3
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
8E*B/+NE1 3
!rganizarea 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
1R.. 38
435 6n Ro'#nia $unc&ioneaz o "ingur in"tan& "upre'( denu'it 6nalta *urte
de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( cu per"onalitate juridic %i cu "ediul )n capitala &rii.
425 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie a"igur interpretarea %i aplicarea unitar a
legii de ctre celelalte in"tan&e judectore%ti( potrivit co'peten&ei "ale.
435 2re%edintele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie are calitatea de ordonator
principal de credite.
445 *,eltuielile nece"are $unc&ionrii "e $inan&eaz din bugetul de "tat.
#M20
1R.. 3>
<1= ?na*ta "urte de "a,a6ie >i Au,ti6ie ,e co-pune din! pre>edinte/ 2
vicepre>edin6i/ 2 pre>edin6i de ,ec6ii >i Budec0tori1
<2= ?na*ta "urte de "a,a6ie >i Au,ti6ie e,te organi+at0 n 2 ,ec6ii C Dec6ia I civi*0/
Dec6ia a IICa civi*0/ Dec6ia pena*0/ Dec6ia de contencio, ad-ini,trativ >i fi,ca* >i
Dec6ii*e Enite/ cu co-peten60 proprie1
<2F1= ?n cadru* ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie func6ionea+0 "o-p*etu* pentru
,o*u6ionarea recur,u*ui n intere,u* *egii/ "o-p*etu* pentru de+*egarea unor
cGe,tiuni de drept/ precu- >i 2 co-p*ete de 5 Budec0tori1
#M15
<3= La nceputu* fiec0rui an/ "o*egiu* de conducere a* ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i
Au,ti6ie/ *a propunerea pre>edinte*ui ,au a vicepre>edinte*ui ace,teia/ poate aproba
nfiin6area de co-p*ete ,pecia*i+ate n cadru* ,ec6ii*or ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i
Au,ti6ie/ n func6ie de nu-0ru* >i natura cau+e*or/ de vo*u-u* de activitate a*
fiec0rei ,ec6ii/ precu- >i de ,pecia*i+area Budec0tori*or >i nece,itatea va*orific0rii
experien6ei profe,iona*e a ace,tora1
#M20
<2= &e,e-narea Budec0tori*or n co-punerea co-p*ete*or co-petente ,0 Budece
recur,u* n intere,u* *egii/ precu- >i a co-p*ete*or co-petente ,0 ,o*u6ione+e
,e,i+area n vederea pronun60rii unei Got0rri prea*abi*e pentru de+*egarea unor
cGe,tiuni de drept ,e va rea*i+a n func6ie de ,pecia*i+area co-p*ete*or de Budecat0
din care ace>tia fac parte1
#B
1R.. 20
435 6n cadrul 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie $unc&ioneaz 'agi"tra&i?a"i"ten&i(
"tabili&i prin "tatul de $unc&ii.
425 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie cuprinde )n "tructur *ancelaria( direc&ii(
"ervicii %i birouri( cu per"onalul "tabilit prin "tatul de $unc&ii.
8E*B/+NE1 a 2?a
*o'peten&a 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
#M20
1R.. 23
Dec6ia I civi*0/ Dec6ia a IICa civi*0 >i Dec6ia de contencio, ad-ini,trativ >i fi,ca*
a*e ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie Budec0 recur,uri*e -potriva Got0rri*or
pronun6ate de cur6i*e de ape* >i a a*tor Got0rri/ n ca+uri*e prev0+ute de *ege/
precu- >i recur,uri*e dec*arate -potriva Got0rri*or nedefinitive ,au a acte*or
Budec0tore>ti/ de orice natur0/ care nu pot fi atacate pe nicio a*t0 ca*e/ iar cur,u*
Budec06ii a fo,t ntrerupt n fa6a cur6i*or de ape*1
#B
1R.. 22
8ec&ia penal a 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie judec
a5 )n pri' in"tan&( proce"ele %i cererile date prin lege )n co'peten&a de pri'
in"tan& a 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie:
b5 recur"urile( )n condi&iile prevzute de lege.
1R.. 23
435 8ec&iile 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( )n raport cu co'peten&a $iecreia(
"olu&ioneaz
a5 cererile de "tr'utare( pentru 'otivele prevzute )n codurile de procedur:
b5 con$lictele de co'peten&( )n cazurile prevzute de lege:
c5 orice alte cereri prevzute de lege.
425 8ec&iile 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "olu&ioneaz %i recur"urile declarate
)'potriva ,otr#rilor nede$initive "au a actelor judectore%ti( de orice natur( care
nu pot $i atacate pe nici o alt cale( iar cur"ul judec&ii a $o"t )ntrerupt )n $a&a cur&ilor
de apel.
#M13
1R.. 24
"o-p*ete*e de 5 Budec0tori ,o*u6ionea+0 recur,uri*e >i cereri*e n cau+e*e
Budecate n pri-0 in,tan60 de Dec6ia pena*0 a ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie >i
Budec0 >i a*te cau+e date n co-peten6a *or prin *ege/ precu- >i ca in,tan60
di,cip*inar01
#M13
1R.. 24C3
"o-p*etu* de 5 Budec0tori exa-inea+0 ad-i,ibi*itatea recur,u*ui n ca-era de
con,i*iu/ f0r0 citarea p0r6i*or1 ?n ca+u* n care con,tat0 c0 cererea de recur, e,te
for-u*at0 -potriva unei Got0rri care nu e,te ,upu,0 niciunei c0i de atac/ a unei
ncGeieri care nu ,e atac0 dect odat0 cu fondu*/ a unei Got0rri pronun6ate n
recur, ,au n conte,ta6ie n anu*are/ di,pune/ prin ncGeiere/ re,pingerea cererii ca
inad-i,ibi*01
#B
1R.. 2;
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "e con"tituie )n 8ec&ii +nite pentru
#M13
a= 999 Abrogat0
#B
b5 "olu&ionarea( )n condi&iile prezentei legi( a "e"izrilor privind "c,i'barea
juri"pruden&ei 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie:
c5 "e"izarea *ur&ii *on"titu&ionale pentru controlul con"titu&ionalit&ii legilor
)nainte de pro'ulgare.
1R.. 2<
0ac o "ec&ie a 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie con"ider c e"te nece"ar "
revin a"upra propriei juri"pruden&e( )ntrerupe judecata %i "e"izeaz 8ec&iile +nite
ale 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( care judec cu citarea pr&ilor din do"arul a
crui judecat a $o"t )ntrerupt. 0up ce 8ec&iile +nite "?au pronun&at a"upra
"e"izrii privind "c,i'barea juri"pruden&ei( judecata continu.
1R.. 2=
435 La "$#r%itul $iecrui an( 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( )n 8ec&ii +nite(
"tabile%te cazurile )n care e"te nece"ar )'bunt&irea legi"la&iei %i le co'unic
'ini"trului ju"ti&iei.
425 2re%edintele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie poate )ncuviin&a ca judectorii
" "e in$or'eze la "ediul in"tan&elor a"upra a"pectelor privind aplicarea corect %i
unitar a legii( $c#nd cuno"cut juri"pruden&a 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( %i
" con"tate "itua&ii care ju"ti$ic propuneri de )'bunt&ire a legi"la&iei.
8E*B/+NE1 a 3?a
*onducerea 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
1R.. 28
435 *onducerea 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "e e-ercit de pre%edinte(
vicepre%edinte %i colegiul de conducere.
425 2re%edintele reprezint 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie )n rela&iile interne %i
interna&ionale.
435 2re%edintele( vicepre%edintele %i > judectori( ale%i pe o perioad de 3 ani )n
adunarea general a judectorilor( cu reprezentarea $iecrei "ec&ii( con"tituie
*olegiul de conducere al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie. *#nd "e dezbat
proble'e econo'ico?$inanciare %i ad'ini"trative( la %edin&ele colegiului de
conducere particip 'anagerul econo'ic al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( care
are vot con"ultativ. La %edin&ele colegiilor de conducere pot participa %i pre%edin&ii
de "ec&ii.
1R.. 2>
435 *olegiul de conducere al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie are ur'toarele
atribu&ii
a5 aprob Regula'entul privind organizarea %i $unc&ionarea ad'ini"trativ(
precu' %i "tatele de $unc&ii %i de per"onal ale 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie:
#M18
b= propune "on,i*iu*ui Duperior a* #agi,traturii Budec0torii care vor face parte
din co-i,ii*e de concur, pentru pro-ovarea n func6ia de Budec0tor *a ?na*ta "urte
de "a,a6ie >i Au,ti6ieH
#B
c5 propune *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii nu'irea( pro'ovarea( tran"$erul(
"u"pendarea %i )ncetarea din $unc&ie a 'agi"tra&ilor?a"i"ten&i:
d5 organizeaz %i "upraveg,eaz rezolvarea peti&iilor( )n condi&iile legii:
e5 propune proiectul de buget al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie:
$5 e-ercit alte atribu&ii prevzute )n Regula'entul privind organizarea %i
$unc&ionarea ad'ini"trativ a 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
425 *olegiul de conducere al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie e"te prezidat de
ctre pre%edinte( iar )n lip"a ace"tuia( de ctre vicepre%edinte.
435 *olegiul de conducere al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "e )ntrune%te
tri'e"trial "au ori de c#te ori e"te nece"ar( la convocarea pre%edintelui 6naltei *ur&i
de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au la "olicitarea a cel pu&in 3 dintre 'e'brii "i.
445 Aotr#rile *olegiului de conducere al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "e
adopt cu votul 'ajorit&ii 'e'brilor "i.
1R.. 30
1dunarea general a judectorilor 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "e )ntrune%te
pentru
a5 aprobarea raportului anual de activitate( care "e d publicit&ii:
b5 aprobarea bugetului 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( cu avizul con"ultativ al
9ini"terului Dinan&elor 2ublice:
c5 alegerea celor 2 'e'bri pentru *on"iliul 8uperior al 9agi"traturii( )n
condi&iile legii.
8E*B/+NE1 a 4?a
*o'pletele de judecat
1R.. 33
435 *o'pletele de judecat "e co'pun din 3 judectori ai aceleia%i "ec&ii.
425 0ac nu'rul de judectori nece"ar $or'rii co'pletului de judecat nu "e
poate a"igura( ace"ta "e con"tituie cu judectori de la celelalte "ec&ii( de"e'na&i de
ctre pre%edintele "au vicepre%edintele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
#M13
1R.. 32
<1= La nceputu* fiec0rui an/ n -aterie pena*0 ,e ,tabi*e,c dou0 co-p*ete de 5
Budec0tori for-ate nu-ai din Budec0tori din cadru* Dec6iei pena*e a ?na*tei "ur6i de
"a,a6ie >i Au,ti6ie1
<2= ?n a*te -aterii dect cea pena*0 ,e ,tabi*e,c *a nceputu* fiec0rui an dou0
co-p*ete de 5 Budec0tori1
<3= ?n co-punerea co-p*ete*or prev0+ute *a a*in1 <2= intr0/ de regu*0/ Budec0tori
,pecia*i+a6i/ n func6ie de natura cau+ei1
<2= "o*egiu* de conducere a* ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie aprob0
co-punerea co-p*ete*or de 5 Budec0tori1 Audec0torii care fac parte din ace,te
co-p*ete ,unt de,e-na6i de pre>edinte*e ,au/ n *ip,a ace,tuia/ de vicepre>edinte*e
?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie1 DcGi-barea -e-bri*or co-p*ete*or ,e face n
-od excep6iona*/ pe ba+a criterii*or obiective ,tabi*ite de Regu*a-entu* privind
organi+area >i func6ionarea ad-ini,trativ0 a ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie1
<5= "o-p*etu* de 5 Budec0tori e,te pre+idat de pre>edinte*e ,au vicepre>edinte*e
?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie1 ?n *ip,a ace,tora/ co-p*etu* poate fi pre+idat de
un pre>edinte de ,ec6ie de,e-nat n ace,t ,cop de pre>edinte*e ,au/ n *ip,a
ace,tuia/ de vicepre>edinte*e ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie1
<8= "au+e*e care intr0 n co-peten6a co-p*ete*or prev0+ute *a a*in1 <1= >i <2= vor
fi reparti+ate a*eatoriu n ,i,te- infor-ati+at1
#M20
1R.. 33
<1= $re>edinte*e ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie ,au/ n *ip,a ace,tuia/ unu*
dintre vicepre>edin6i pre+idea+0 Dec6ii*e Enite/ "o-p*etu* pentru ,o*u6ionarea
recur,u*ui n intere,u* *egii/ precu- >i "o-p*etu* pentru de+*egarea unor cGe,tiuni
de drept/ "o-p*etu* de 5 Budec0tori >i orice co-p*et n cadru* ,ec6ii*or/ cnd
particip0 *a Budecat01
#M13
<2= 999 Abrogat
#B
435 2re%edin&ii de "ec&ii pot prezida orice co'plet de judecat din cadrul "ec&iei(
iar ceilal&i judectori prezideaz prin rota&ie.
1R.. 34
6n cazul )n care 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie judec )n 8ec&ii +nite( la
judecat trebuie " ia parte cel pu&in dou trei'i din nu'rul judectorilor )n
$unc&ie. 0ecizia poate $i luat nu'ai cu 'ajoritatea voturilor celor prezen&i.
*12. 2
*ur&ile de apel( tribunalele( tribunalele "pecializate %i judectoriile
8E*B/+NE1 3
!rganizarea cur&ilor de apel( a tribunalelor( a tribunalelor "pecializate %i a
judectoriilor
#CIN
NOT:
"onfor- art1 58 din Legea nr1 5832012 <#M20=/ pn0 *a organi+area in,tan6e*or
de tute*0 >i fa-i*ie/ Budec0torii*e ,au/ dup0 ca+/ tribuna*e*e ori tribuna*e*e
,pecia*i+ate pentru -inori >i fa-i*ie vor ndep*ini ro*u* de in,tan6e de tute*0 >i
fa-i*ie/ avnd co-peten6a ,tabi*it0 potrivit "odu*ui civi*/ "odu*ui de procedur0
civi*0/ pre+entei *egi/ precu- >i reg*e-ent0ri*or ,pecia*e n vigoare1
#B
1R.. 3;
435 *ur&ile de apel "unt in"tan&e cu per"onalitate juridic( )n circu'"crip&ia crora
$unc&ioneaz 'ai 'ulte tribunale %i tribunale "pecializate( potrivit ane-ei nr. 3 care
$ace parte integrant din prezenta lege.
#M20
<2= ?n cadru* cur6i*or de ape* func6ionea+0 ,ec6ii ,au/ dup0 ca+/ co-p*ete
,pecia*i+ate pentru cau+e civi*e/ indiferent de obiectu* *or ,au de ca*itatea p0r6i*or/
cau+e pena*e/ cau+e cu -inori >i de fa-i*ie/ cau+e de contencio, ad-ini,trativ >i
fi,ca*/ cau+e privind conf*icte de -unc0 >i a,igur0ri ,ocia*e/ ,ociet06i/ regi,tru*
co-er6u*ui/ in,o*ven60/ concuren60 ne*oia*0 ,au pentru a*te -aterii/ precu- >i/ n
raport cu natura >i nu-0ru* cau+e*or/ co-p*ete ,pecia*i+ate pentru cau+e -ariti-e
>i f*uvia*e1
#B
1R.. 3<
435 .ribunalele "unt in"tan&e cu per"onalitate juridic( organizate la nivelul
$iecrui jude& %i al 'unicipiului Eucure%ti( %i au( de regul( "ediul )n 'unicipiul
re%edin& de jude&.
425 6n circu'"crip&ia $iecrui tribunal "unt cuprin"e toate judectoriile din jude&
"au( dup caz( din 'unicipiul Eucure%ti.
#M20
<3= ?n cadru* tribuna*e*or func6ionea+0 ,ec6ii ,au/ dup0 ca+/ co-p*ete
,pecia*i+ate pentru cau+e civi*e/ indiferent de obiectu* *or ,au de ca*itatea p0r6i*or/
cau+e pena*e/ cau+e cu -inori >i de fa-i*ie/ cau+e de contencio, ad-ini,trativ >i
fi,ca*/ cau+e privind conf*icte de -unc0 >i a,igur0ri ,ocia*e/ ,ociet06i/ regi,tru*
co-er6u*ui/ in,o*ven60/ concuren60 ne*oia*0 ,au pentru a*te -aterii/ precu- >i/ n
raport cu natura >i nu-0ru* cau+e*or/ co-p*ete ,pecia*i+ate pentru cau+e -ariti-e
>i f*uvia*e1
#B
1R.. 3=
435 6n do'eniile prevzute de art. 3< alin. 435 "e pot )n$iin&a tribunale "pecializate.
425 .ribunalele "pecializate "unt in"tan&e $r per"onalitate juridic( care pot
$unc&iona la nivelul jude&elor %i al 'unicipiului Eucure%ti %i au( de regul( "ediul )n
'unicipiul re%edin& de jude&.
435 .ribunalele "pecializate preiau cauzele de co'peten&a tribunalului )n
do'eniile )n care "e )n$iin&eaz.
1R.. 38
435 7udectoriile "unt in"tan&e $r per"onalitate juridic( organizate )n jude&e %i )n
"ectoarele 'unicipiului Eucure%ti( potrivit ane-ei nr. 3.
425 Localit&ile care $ac parte din circu'"crip&iile judectoriilor din $iecare jude&
"e "tabile"c prin ,otr#re a Guvernului( la propunerea 'ini"trului ju"ti&iei( cu avizul
*on"iliului 8uperior al 9agi"traturii.
1R.. 3>
435 6n raport cu natura %i nu'rul cauzelor( )n cadrul judectoriilor "e pot )n$iin&a
"ec&ii "au co'plete "pecializate.
425 6n cadrul judectoriilor "e vor organiza "ec&ii "au co'plete "pecializate pentru
'inori %i $a'ilie.
1R.. 40
435 *o'pletele %i "ec&iile "pecializate pentru 'inori %i $a'ilie( precu' %i
tribunalele "pecializate pentru 'inori %i $a'ilie judec at#t in$rac&iunile "v#r%ite de
'inori( c#t %i in$rac&iunile "v#r%ite a"upra 'inorilor.
425 *#nd )n aceea%i cauz "unt 'ai 'ul&i inculpa&i( unii 'inori %i al&ii 'ajori( %i
nu e"te po"ibil di"jungerea( co'peten&a apar&ine tribunalului "pecializat pentru
'inori %i $a'ilie.
435 0i"pozi&iile *odului de procedur penal "e aplic )n 'od core"punztor.
#M20
1R.. 43
<1= Dec6ii*e cur6i*or de ape* >i a*e in,tan6e*or din circu-,crip6ia ace,tora ,e
nfiin6ea+0/ *a propunerea co*egiu*ui de conducere a* fiec0rei in,tan6e/ prin
Got0rre a "on,i*iu*ui Duperior a* #agi,traturii1 "o-p*ete*e ,pecia*i+ate a*e
,ec6ii*or cur6i*or de ape* >i a*e in,tan6e*or din circu-,crip6ia ace,tora ,e nfiin6ea+0
de pre>edinte*e in,tan6ei/ *a propunerea co*egiu*ui de conducere a* fiec0rei in,tan6e1
#B
425 *o'ponen&a "ec&iilor %i co'pletelor "pecializate "e "tabile%te de colegiul de
conducere al in"tan&ei( )n raport cu volu'ul de activitate( &in#ndu?"e "ea'a de
"pecializarea judectorului.
435 6n 'od e-cep&ional( )n "itua&ia )n care )n cadrul unei "ec&ii nu "e poate
con"titui un co'plet de judecat( colegiul de conducere al in"tan&ei poate di"pune
participarea unor judectori de la alte "ec&ii.
1R.. 42
6n raport cu volu'ul de activitate( cu natura %i co'ple-itatea cauzelor dedu"e
judec&ii( pentru cur&ile de apel( tribunale %i judectorii "e pot )n$iin&a "edii
"ecundare cu activitate per'anent )n alte localit&i din jude& "au )n 'unicipiul
Eucure%ti.
#M20
1R.. 42C3
?n cau+e*e -ariti-e >i f*uvia*e/ circu-,crip6ii*e tribuna*e*or "on,tan6a >i 7a*a6i
,unt ur-0toare*e!
a= Tribuna*u* "on,tan6a! Bude6e*e "on,tan6a >i Tu*cea/ -area teritoria*0/
&un0rea pn0 *a -i*a -arin0 82 inc*u,ivH
b= Tribuna*u* 7a*a6i! ce*e*a*te Bude6e/ &un0rea de *a -i*a -arin0 82 n a-onte
pn0 *a I- 110551
#B
8E*B/+NE1 a 2?a
*onducerea in"tan&elor judectore%ti
1R.. 43
435 Diecare in"tan& judectorea"c e"te condu" de un pre%edinte care e-ercit
atribu&iile 'anageriale )n "copul organizrii e$iciente a activit&ii ace"teia.
425 2re%edin&ii cur&ilor de apel %i ai tribunalelor e-ercit( de a"e'enea( atribu&ii de
coordonare %i control ale ad'ini"trrii in"tan&ei unde $unc&ioneaz( precu' %i ale
in"tan&elor din circu'"crip&ie.
435 2re%edin&ii judectoriilor %i ai tribunalelor "pecializate e-ercit %i atribu&ii de
ad'ini"trare a in"tan&ei.
1R.. 44
435 2re%edin&ii cur&ilor de apel au calitatea de ordonator "ecundar de credite( iar
pre%edin&ii tribunalelor au calitatea de ordonator ter&iar de credite.
#M9
<2= $entru in,tan6e*e -i*itare/ &irec6ia in,tan6e*or -i*itare din cadru*
#ini,teru*ui Ap0r0rii e,te ordonator ter6iar de credite1
#B
1R.. 4;
435 6n $unc&ie de volu'ul de activitate %i de co'ple-itatea cauzelor( la cur&ile de
apel( tribunale %i tribunale "pecializate( pre%edintele poate $i ajutat de 3 ? 2
vicepre%edin&i( iar la judectorii( pre%edintele poate $i ajutat de un vicepre%edinte.
425 La *urtea de 1pel Eucure%ti %i la .ribunalul Eucure%ti( pre%edintele poate $i
ajutat de 3 ? 3 vicepre%edin&i.
1R.. 4<
435 2re%edin&ii %i vicepre%edin&ii in"tan&elor judectore%ti iau '"uri pentru
organizarea %i buna $unc&ionare a in"tan&elor pe care le conduc %i( dup caz( a
in"tan&elor din circu'"crip&iile ace"tora( a"igur %i veri$ic re"pectarea obliga&iilor
"tatutare %i a regula'entelor de ctre judectori %i per"onalul au-iliar de "pecialitate.
425 Feri$icrile e$ectuate per"onal de pre%edin&i "au vicepre%edin&i ori prin
judectori anu'e de"e'na&i trebuie " re"pecte principiile independen&ei
judectorilor %i "upunerii lor nu'ai legii( precu' %i autoritatea de lucru judecat.
#M5
<3= Atribu6ii*e date prin *ege ,au prin regu*a-ent n co-peten6a pre>edin6i*or ,au
a vicepre>edin6i*or de in,tan6e nu pot fi de*egate co*egii*or de conducere1
#B
1R.. 4=
2re%edin&ii in"tan&elor de"e'neaz judectorii care ur'eaz " )ndeplinea"c(
potrivit legii( %i alte atribu&ii dec#t cele privind activitatea de judecat.
1R.. 48
8ec&iile in"tan&elor judectore%ti "unt condu"e de c#te un pre%edinte de "ec&ie.
1R.. 4>
435 6n cadrul $iecrei in"tan&e judectore%ti $unc&ioneaz un colegiu de conducere(
care ,otr%te cu privire la proble'ele generale de conducere ale in"tan&ei %i
)ndepline%te atribu&iile prevzute la art. 43.
425 *olegiile de conducere "unt $or'ate dintr?un nu'r i'par de 'e'bri %i au
ur'toarea co'ponen&
a5 la cur&ile de apel %i tribunale pre%edintele %i < judectori( ale%i pe o perioad
de 3 ani )n adunarea general a judectorilor:
b5 la tribunale "pecializate %i judectorii pre%edintele %i 2 "au 4 judectori( ale%i
pe o perioad de 3 ani )n adunarea general a judectorilor.
#M5
<2F1= ?n ca+u* n care *a Budec0torii >i tribuna*e ,pecia*i+ate nu-0ru*
Budec0tori*or e,te -ai -ic de 3/ atribu6ii*e co*egiu*ui de conducere ,e exercit0 de
pre>edinte1
#B
435 Aotr#rile colegiului de conducere "e adopt cu votul 'ajorit&ii 'e'brilor
"i.
445 La %edin&ele colegiilor de conducere pot participa %i pre%edin&ii de "ec&ii.
4;5 La cur&ile de apel %i tribunale( c#nd colegiul de conducere dezbate proble'e
econo'ico?$inanciare "au ad'ini"trative( la %edin&ele ace"tuia particip %i
'anagerul econo'ic al in"tan&ei( cu vot con"ultativ.
4<5 6n $unc&ie de proble'ele "upu"e dezbaterii( la %edin&ele colegiilor de
conducere ale cur&ilor de apel( ale tribunalelor %i tribunalelor "pecializate pot $i
invita&i %i judectori de la alte in"tan&e( care nu au drept de vot.
4=5 9e'brii ale%i ai colegiilor de conducere pot $i revoca&i de adunrile generale
)n cazul e-ercitrii necore"punztoare a atribu&iilor prevzute de lege.
1R.. ;0
435 La in"tan&ele judectore%ti "e organizeaz( anual "au ori de c#te ori e"te
nece"ar( adunri generale ale judectorilor.
425 1dunrile generale ale judectorilor "e convoac dup cu' ur'eaz
a5 adunarea general a cur&ii de apel %i adunarea general a judectorilor din
circu'"crip&ia ace"teia ? de pre%edintele cur&ii de apel:
b5 adunarea general a tribunalului %i adunarea general a judectorilor din
circu'"crip&ia ace"tuia ? de pre%edintele tribunalului:
c5 adunarea general a tribunalului "pecializat ? de pre%edintele ace"tuia:
d5 adunarea general a judectorilor ? de pre%edintele judectoriei.
435 1dunrile generale ale judectorilor "e convoac %i la "olicitarea unei trei'i
din nu'rul judectorilor care $ac parte din acea"ta.
445 1dunrile generale ale judectorilor "e pot convoca %i de ctre 2lenul
*on"iliului 8uperior al 9agi"traturii "au colegiul de conducere al in"tan&ei.
1R.. ;3
1dunrile generale ale judectorilor( prevzute la art. ;0 alin. 435( au ur'toarele
atribu&ii
a5 dezbat activitatea anual de"$%urat de in"tan&e:
b5 aleg( )n condi&iile legii( 'e'brii *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii:
c5 dezbat proble'e de drept:
d5 analizeaz proiecte de acte nor'ative( la "olicitarea 'ini"trului ju"ti&iei "au a
*on"iliului 8uperior al 9agi"traturii:
e5 $or'uleaz puncte de vedere la "olicitarea *on"iliului 8uperior al
9agi"traturii:
$5 aleg %i revoc 'e'brii colegiilor de conducere:
g5 ini&iaz procedura de revocare a 'e'brilor *on"iliului 8uperior al
9agi"traturii( )n condi&iile prevzute de Legea nr. 33=G2004*5 privind *on"iliul
8uperior al 9agi"traturii:
,5 )ndepline"c alte atribu&ii prevzute de lege "au regula'ente.
????????????
*5 Legea nr. 33=G2004 e"te republicat la pag. 22 ? 32.
8E*B/+NE1 a 3?a
*o'pletele de judecat
1R.. ;2
435 *olegiile de conducere "tabile"c co'punerea co'pletelor de judecat la
)nceputul anului( ur'rind a"igurarea continuit&ii co'pletului. 8c,i'barea
'e'brilor co'pletelor "e $ace )n 'od e-cep&ional( pe baza criteriilor obiective
"tabilite de Regula'entul de ordine interioar a in"tan&elor judectore%ti.
425 *o'pletul de judecat e"te prezidat( prin rota&ie( de unul dintre 'e'brii
ace"tuia.
1R.. ;3
435 Repartizarea cauzelor pe co'plete de judecat "e $ace )n 'od aleatoriu( )n
"i"te' in$or'atizat.
425 *auzele repartizate unui co'plet de judecat nu pot $i trecute altui co'plet
dec#t )n condi&iile prevzute de lege.
1R.. ;4
435 *auzele date( potrivit legii( )n co'peten&a de pri' in"tan& a judectoriei(
tribunalului %i cur&ii de apel "e judec )n co'plet $or'at dintr?un judector( cu
e-cep&ia cauzelor privind con$lictele de 'unc %i de a"igurri "ociale.
425 1pelurile "e judec )n co'plet $or'at din 2 judectori( iar recur"urile( )n
co'plet $or'at din 3 judectori( cu e-cep&ia cazurilor )n care legea prevede alt$el.
435 6n cazul co'pletului $or'at din 2 judectori( dac ace%tia nu ajung la un
acord a"upra ,otr#rii ce ur'eaz a "e pronun&a( proce"ul "e judec din nou )n
co'plet de divergen&( )n condi&iile legii.
445 *o'pletul de divergen& "e con"tituie prin includerea( )n co'pletul de
judecat( a pre%edintelui "au a vicepre%edintelui in"tan&ei( a pre%edintelui de "ec&ie
ori a judectorului din plani$icarea de per'anen&.
#M20
1R.. ;;
<1= "o-p*etu* pentru ,o*u6ionarea n pri-0 in,tan60 a cau+e*or privind
conf*icte*e de -unc0 >i a,igur0ri ,ocia*e ,e con,tituie dintrCun Budec0tor >i 2
a,i,ten6i Budiciari1 &i,po+i6ii*e art1 11 >i a*e art1 52 a*in1 <1= ,e ap*ic0 n -od
core,pun+0tor1
#B
425 1"i"ten&ii judiciari particip la deliberri cu vot con"ultativ %i "e'neaz
,otr#rile pronun&ate. !pinia ace"tora "e con"e'neaz )n ,otr#re( iar opinia
"eparat "e 'otiveaz.
#M13
<3= 999 Abrogat
#B
*12. 3
/n"tan&ele 'ilitare
1R.. ;<
435 /n"tan&ele 'ilitare "unt
a5 tribunalele 'ilitare:
b5 .ribunalul 9ilitar .eritorial Eucure%ti:
c5 *urtea 9ilitar de 1pel Eucure%ti.
425 *ircu'"crip&iile in"tan&elor 'ilitare "unt prevzute )n ane-a nr. 2 care $ace
parte integrant din prezenta lege.
435 /n"tan&ele 'ilitare au( $iecare( "tatut de unitate 'ilitar( cu indicativ propriu.
1R.. ;=
435 /n"tan&ele 'ilitare judec la "ediul ace"tora. 2entru 'otive te'einice( in"tan&a
poate di"pune ca judecata " "e de"$%oare )n alt loc.
425 /n"tan&ele 'ilitare pot judeca %i pe teritoriul altor "tate( 'ilitari ro'#ni(
'e'bri ai unei $or&e 'ultina&ionale( )n condi&iile )n care( potrivit unei conven&ii
interna&ionale( pe teritoriul "tatului pri'itor poate $i e-ercitat juri"dic&ia ro'#n.
1R.. ;8
435 La %edin&ele de judecat( judectorii %i procurorii 'ilitari "unt obliga&i "
poarte uni$or'a 'ilitar.
425 *#nd inculpatul e"te 'ilitar activ( pre%edintele co'pletului de judecat(
precu' %i procurorul care particip la judecarea cauzei trebuie " $ac parte cel
pu&in din aceea%i categorie de grade.
435 *#nd gradul procurorului nu $ace parte din aceea%i categorie cu gradul
)nvinuitului "au inculpatului( ace"ta va $i a"i"tat de un alt procuror cu grad din
categoria core"punztoare( nu'it de conductorul parc,etului la care e"te
)nregi"trat cauza.
1R.. ;>
435 6n 'unicipiile Eucure%ti( *luj?Napoca( /a%i %i .i'i%oara $unc&ioneaz
tribunale 'ilitare.
425 .ribunalele 'ilitare judec proce"ele %i cererile date prin lege )n co'peten&a
lor.
435 .ribunalul 'ilitar e"te condu" de un pre%edinte ajutat de un vicepre%edinte.
0i"pozi&iile art. 4> ? ;3 "e aplic )n 'od core"punztor( colegiile de conducere $iind
$or'ate din pre%edinte %i doi judectori.
1R.. <0
435 6n 'unicipiul Eucure%ti $unc&ioneaz .ribunalul 9ilitar .eritorial Eucure%ti.
425 .ribunalul 9ilitar .eritorial Eucure%ti e"te condu" de un pre%edinte ajutat de
un vicepre%edinte. 0i"pozi&iile art. 4> ? ;3 "e aplic )n 'od core"punztor( colegiul
de conducere $iind $or'at din pre%edinte %i doi judectori.
#M9
<3= 999 Abrogat
#B
1R.. <3
435 *urtea 9ilitar de 1pel $unc&ioneaz )n 'unicipiul Eucure%ti( ca in"tan&
unic( cu per"onalitate juridic( $iind condu" de un pre%edinte ajutat de un
vicepre%edinte. 0i"pozi&iile art. 4> ? ;3 "e aplic )n 'od core"punztor( colegiul de
conducere $iind $or'at din pre%edinte %i doi judectori.
#M9
<2= 999 Abrogat
#B
./.L+L ///
9ini"terul 2ublic
*12. 3
1tribu&iile 9ini"terului 2ublic
1R.. <2
435 9ini"terul 2ublic )%i e-ercit atribu&iile )n te'eiul legii %i e"te condu" de
procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
425 2rocurorii )%i de"$%oar activitatea potrivit principiilor legalit&ii(
i'par&ialit&ii %i controlului ierar,ic( "ub autoritatea 'ini"trului ju"ti&iei( )n
condi&iile legii.
435 2rocurorii )%i e-ercit $unc&iile )n con$or'itate cu legea( re"pect %i protejeaz
de'nitatea u'an %i apr drepturile per"oanei.
445 2arc,etele "unt independente )n rela&iile cu in"tan&ele judectore%ti( precu' %i
cu celelalte autorit&i publice.
1R.. <3
9ini"terul 2ublic e-ercit( prin procurori( ur'toarele atribu&ii
a5 e$ectueaz ur'rirea penal )n cazurile %i )n condi&iile prevzute de lege %i
particip( potrivit legii( la "olu&ionarea con$lictelor prin 'ijloace alternative:
b5 conduce %i "upraveg,eaz activitatea de cercetare penal a poli&iei judiciare(
conduce %i controleaz activitatea altor organe de cercetare penal:
c5 "e"izeaz in"tan&ele judectore%ti pentru judecarea cauzelor penale( potrivit
legii:
d5 e-ercit ac&iunea civil( )n cazurile prevzute de lege:
e5 particip( )n condi&iile legii( la %edin&ele de judecat:
$5 e-ercit cile de atac )'potriva ,otr#rilor judectore%ti( )n condi&iile prevzute
de lege:
g5 apr drepturile %i intere"ele legiti'e ale 'inorilor( ale per"oanelor pu"e "ub
interdic&ie( ale di"pru&ilor %i ale altor per"oane( )n condi&iile legii:
,5 ac&ioneaz pentru prevenirea %i co'baterea cri'inalit&ii( "ub coordonarea
'ini"trului ju"ti&iei( pentru realizarea unitar a politicii penale a "tatului:
i5 "tudiaz cauzele care genereaz "au $avorizeaz cri'inalitatea( elaboreaz %i
prezint 'ini"trului ju"ti&iei propuneri )n vederea eli'inrii ace"tora( precu' %i
pentru per$ec&ionarea legi"la&iei )n do'eniu:
j5 veri$ic re"pectarea legii la locurile de de&inere preventiv:
H5 e-ercit orice alte atribu&ii prevzute de lege.
1R.. <4
435 0i"pozi&iile procurorului ierar,ic "uperior( date )n "cri" %i )n con$or'itate cu
legea( "unt obligatorii pentru procurorii din "ubordine.
425 6n "olu&iile di"pu"e( procurorul e"te independent( )n condi&iile prevzute de
lege. 2rocurorul poate conte"ta la *on"iliul 8uperior al 9agi"traturii( )n cadrul
procedurii de veri$icare a conduitei judectorilor %i procurorilor( interven&ia
procurorului ierar,ic "uperior( )n orice $or'( )n e$ectuarea ur'ririi penale "au )n
adoptarea "olu&iei.
#M6
<3= Do*u6ii*e adoptate de procuror pot fi infir-ate -otivat de c0tre procuroru*
ierarGic ,uperior/ cnd ,unt apreciate ca fiind ne*ega*e1
#M5
<2= Lucr0ri*e reparti+ate unui procuror pot fi trecute a*tui procuror n
ur-0toare*e ,itua6ii!
a= ,u,pendarea ,au ncetarea ca*it06ii de procuror/ potrivit *egiiH
b= n ab,en6a ,a/ dac0 exi,t0 cau+e obiective care Bu,tific0 urgen6a >i care
-piedic0 recGe-area ,aH
c= *0,area cau+ei n ne*ucrare n -od neBu,tificat -ai -u*t de 30 de +i*e1
#M6
<5= $rocuroru* poate conte,ta *a "on,i*iu* Duperior a* #agi,traturii/ n cadru*
procedurii de verificare a conduitei Budec0tori*or >i procurori*or/ -0,ura di,pu,0/
potrivit a*in1 <2=/ de procuroru* ierarGic ,uperior1
#B
1R.. <;
435 2rocurorii din $iecare parc,et "unt "ubordona&i conductorului parc,etului
re"pectiv.
425 *onductorul unui parc,et e"te "ubordonat conductorului parc,etului
ierar,ic "uperior din aceea%i circu'"crip&ie.
435 *ontrolul e-ercitat de procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta
*urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( de procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie "au
de procurorul general al parc,etului de pe l#ng curtea de apel a"upra procurorilor
din "ubordine "e poate realiza direct "au prin procurori anu'e de"e'na&i.
1R.. <<
435 !rganele de poli&ie judiciar )%i de"$%oar activitatea de cercetare penal( )n
'od ne'ijlocit( "ub conducerea %i "upraveg,erea procurorului( $iind obligate "
aduc la )ndeplinire di"pozi&iile ace"tuia.
425 8erviciile %i organele "pecializate )n culegerea( prelucrarea %i ar,ivarea
in$or'a&iilor au obliga&ia de a pune( de )ndat( la di"pozi&ia parc,etului co'petent(
la "ediul ace"tuia( toate datele %i toate in$or'a&iile( neprelucrate( de&inute )n legtur
cu "v#r%irea in$rac&iunilor.
435 Nere"pectarea obliga&iilor prevzute la alin. 435 %i 425 atrage r"punderea
juridic potrivit legii.
1R.. <=
435 2rocurorul particip la %edin&ele de judecat( )n condi&iile legii( %i are rol activ
)n a$larea adevrului.
425 2rocurorul e"te liber " prezinte )n in"tan& concluziile pe care le con"ider
)nte'eiate( potrivit legii( &in#nd "ea'a de probele ad'ini"trate )n cauz. 2rocurorul
poate conte"ta la *on"iliul 8uperior al 9agi"traturii interven&ia procurorului
ierar,ic "uperior( pentru in$luen&area )n orice $or' a concluziilor.
435 6n proce"ele penale( la %edin&a de judecat( poate participa procurorul care a
e$ectuat ur'rirea penal "au alt procuror de"e'nat de conductorul parc,etului.
1R.. <8
2rocurorul e-ercit( )n condi&iile legii( cile de atac )'potriva ,otr#rilor
judectore%ti pe care le con"ider nete'einice %i nelegale.
1R.. <>
435 9ini"trul ju"ti&iei( c#nd con"ider nece"ar( din proprie ini&iativ "au la cererea
*on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( e-ercit controlul a"upra procurorilor( prin
procurori anu'e de"e'na&i de procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta
*urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au( dup caz( de procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale
1nticorup&ie( ori de 'ini"trul ju"ti&iei.
425 *ontrolul con"t )n veri$icarea e$icien&ei 'anageriale( a 'odului )n care
procurorii )%i )ndepline"c atribu&iile de "erviciu %i )n care "e de"$%oar raporturile
de "erviciu cu ju"ti&iabilii %i cu celelalte per"oane i'plicate )n lucrrile de
co'peten&a parc,etelor. *ontrolul nu poate viza '"urile di"pu"e de procuror )n
cur"ul ur'ririi penale %i "olu&iile adoptate.
435 9ini"trul ju"ti&iei poate " cear procurorului general al 2arc,etului de pe
l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au( dup caz( procurorului %e$ al 0irec&iei
Na&ionale 1nticorup&ie in$or'ri a"upra activit&ii parc,etelor %i " dea )ndru'ri
"cri"e cu privire la '"urile ce trebuie luate pentru prevenirea %i co'baterea
e$icient a cri'inalit&ii.
*12. 2
!rganizarea 9ini"terului 2ublic
8E*B/+NE1 3
2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
1R.. =0
435 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie coordoneaz
activitatea parc,etelor din "ubordine( )ndepline%te atribu&iile prevzute de lege( are
per"onalitate juridic %i ge"tioneaz bugetul 9ini"terului 2ublic.
425 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie e"te condu" de
procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie(
ajutat de un pri'?adjunct %i un adjunct.
435 6n activitatea "a( procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de
*a"a&ie %i 7u"ti&ie e"te ajutat de 3 con"ilieri.
445 2rocurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i
7u"ti&ie e"te ordonator principal de credite.
1R.. =3
2rocurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
reprezint 9ini"terul 2ublic )n rela&iile cu celelalte autorit&i publice %i cu orice
per"oane juridice "au $izice( din &ar "au din "trintate.
1R.. =2
2rocurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
e-ercit( direct "au prin procurori anu'e de"e'na&i( controlul a"upra tuturor
parc,etelor.
1R.. =3
435 2rocurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i
7u"ti&ie particip la %edin&ele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie )n 8ec&ii +nite(
precu' %i la orice co'plet al ace"teia( c#nd con"ider nece"ar.
425 6n cazul i'po"ibilit&ii de participare( procurorul general deleag pe pri'?
adjunctul "au pe adjunctul "u ori pe un alt procuror pentru a participa( )n locul "u(
la %edin&ele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie prevzute la alin. 435.
1R.. =4
2rocurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
de"e'neaz( dintre procurorii ace"tui parc,et( pe procurorii care particip la
%edin&ele *ur&ii *on"titu&ionale( )n cazurile prevzute de lege.
1R.. =;
435 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie are )n "tructur "ec&ii
condu"e de procurori %e$i( care pot $i ajuta&i de adjunc&i. 6n cadrul "ec&iilor pot
$unc&iona "ervicii %i birouri condu"e de procurori %e$i.
425 6n cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
$unc&ioneaz 0irec&ia de /nve"tigare a /n$rac&iunilor de *ri'inalitate !rganizat %i
.erori"'( ca "tructur "pecializat )n co'baterea cri'inalit&ii organizate %i
terori"'ului.
435 0irec&ia de /nve"tigare a /n$rac&iunilor de *ri'inalitate !rganizat %i
.erori"' "e )ncadreaz cu procurori nu'i&i prin ordin al procurorului general al
2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( cu avizul *on"iliului
8uperior al 9agi"traturii( )n li'ita po"turilor prevzute )n "tatul de $unc&ii( aprobat
potrivit legii.
445 2entru a $i nu'i&i )n cadrul 0irec&iei de /nve"tigare a /n$rac&iunilor de
*ri'inalitate !rganizat %i .erori"' procurorii trebuie " aib o bun pregtire
pro$e"ional( o conduit 'oral irepro%abil( o vec,i'e de cel pu&in < ani )n $unc&ia
de procuror "au judector %i " $i $o"t declara&i ad'i%i )n ur'a interviului organizat
de co'i"ia con"tituit )n ace"t "cop.
4;5 La interviu poate participa orice procuror care )ndepline%te condi&iile
prevzute la alin. 445.
4<5 /nterviul con"t )n veri$icarea pregtirii pro$e"ionale( a capacit&ii de a lua
decizii %i de a?%i a"u'a r"punderea( rezi"ten&ei la "tre"( precu' %i altor calit&i
"peci$ice.
4=5 La evaluarea candida&ilor( vor $i avute )n vedere %i activitatea de"$%urat de
procurori( cunoa%terea unei li'bi "trine %i cuno%tin&ele de operare pe calculator.
485 *o'i"ia prevzut la alin. 445 e"te nu'it prin ordin al procurorului general al
2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( %i e"te $or'at din 3
procurori din cadrul 0irec&iei de /nve"tigare a /n$rac&iunilor de *ri'inalitate
!rganizat %i .erori"'. 0in co'i"ie pot $ace parte %i "peciali%ti )n p"i,ologie(
re"ur"e u'ane %i alte do'enii.
4>5 2rocurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i
7u"ti&ie evalueaz( anual( rezultatele ob&inute de procurorii 0irec&iei de /nve"tigare a
/n$rac&iunilor de *ri'inalitate !rganizat %i .erori"'.
4305 2rocurorii nu'i&i )n cadrul 0irec&iei de /nve"tigare a /n$rac&iunilor de
*ri'inalitate !rganizat %i .erori"' pot $i revoca&i prin ordin al procurorului
general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( cu avizul
*on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( )n cazul e-ercitrii necore"punztoare a
atribu&iilor "peci$ice $unc&iei "au )n cazul aplicrii unei "anc&iuni di"ciplinare.
4335 La data )ncetrii activit&ii )n cadrul 0irec&iei de /nve"tigare a /n$rac&iunilor
de *ri'inalitate !rganizat %i .erori"' procurorul revine la parc,etul de unde
provine "au la alt parc,et unde are dreptul " $unc&ioneze potrivit legii.
#M11
<11F1= &e *a data revenirii *a parcGetu* de unde provin ,au *a a*t parcGet unde au
dreptu* ,0 func6ione+e potrivit *egii/ procurorii care au activat n cadru* &irec6iei de
Inve,tigare a Infrac6iuni*or de "ri-ina*itate rgani+at0 >i Terori,- >i
redobnde,c gradu* profe,iona* de execu6ie >i ,a*ari+area core,pun+0toare ace,tuia
avute anterior ,au pe ce*e dobndite ca ur-are a pro-ov0rii/ n condi6ii*e *egii/ n
ti-pu* de,f0>ur0rii activit06ii n cadru* ace,tei direc6iei1
#B
4325 1tribu&iile( co'peten&a( "tructura( organizarea %i $unc&ionarea 0irec&iei de
/nve"tigare a /n$rac&iunilor de *ri'inalitate !rganizat %i .erori"' "unt "tabilite
prin lege "pecial.
4335 0i"pozi&iile art. 48 alin. 4305 %i 4335 din Legea nr. 303G2004 privind "tatutul
judectorilor %i procurorilor( republicat*5( "e aplic )n 'od core"punztor.
????????????
*5 Legea nr. 303G2004 a $o"t republicat )n 9onitorul !$icial al Ro'#niei( 2artea
/( nr. 82< din 33 "epte'brie 200;.
1R.. =<
6n e-ercitarea atribu&iilor ce?i revin( procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie e'ite ordine cu caracter intern.
1R.. ==
435 6n cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
$unc&ioneaz colegiul de conducere( care ,otr%te a"upra proble'elor generale de
conducere ale 9ini"terului 2ublic.
425 *olegiul de conducere al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i
7u"ti&ie e"te con"tituit din procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte
de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( pri'?adjunctul( %i ; procurori ale%i )n adunarea general a
procurorilor.
435 0i"pozi&iile art. 4> alin. 435 ? 4=5 "e aplic )n 'od core"punztor.
1R.. =8
435 1dunarea general a procurorilor 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de
*a"a&ie %i 7u"ti&ie "e convoac de ctre procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( anual "au ori de c#te ori e"te nece"ar.
425 0i"pozi&iile art. ;3 "e aplic )n 'od core"punztor.
1R.. =>
2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie elaboreaz anual un
raport privind activitatea de"$%urat( pe care )l prezint *on"iliului 8uperior al
9agi"traturii %i 'ini"trului ju"ti&iei( nu 'ai t#rziu de luna $ebruarie a anului
ur'tor. 9ini"trul ju"ti&iei va prezenta 2arla'entului concluziile a"upra raportului
de activitate a 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
8E*B/+NE1 a 2?a
0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie
1R.. 80
435 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie e"te "pecializat )n co'baterea in$rac&iunilor
de corup&ie( potrivit legii( )%i e-ercit atribu&iile pe )ntreg teritoriul Ro'#niei %i
$unc&ioneaz pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
425 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie "e organizeaz ca "tructur autono' )n
cadrul 9ini"terului 2ublic %i e"te coordonat de procurorul general al 2arc,etului de
pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
435 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie are per"onalitate juridic %i "ediul )n
'unicipiul Eucure%ti.
1R.. 83
435 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie )%i de"$%oar activitatea potrivit principiului
legalit&ii( al i'par&ialit&ii %i al controlului ierar,ic.
425 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie e"te independent )n raport cu in"tan&ele
judectore%ti %i cu parc,etele de pe l#ng ace"tea( precu' %i )n rela&iile cu celelalte
autorit&i publice( e-ercit#ndu?%i atribu&iile nu'ai )n te'eiul legii %i pentru
a"igurarea re"pectrii ace"teia.
1R.. 82
435 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie e"te condu" de un procuror %e$( a"i'ilat
pri'?adjunctului procurorului general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de
*a"a&ie %i 7u"ti&ie( ajutat de 2 adjunc&i( a"i'ila&i adjunctului procurorului general al
2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
425 6n activitatea "a( procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie e"te ajutat
de 2 con"ilieri( a"i'ila&i con"ilierilor procurorului general al 2arc,etului de pe l#ng
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
435 2rocurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie e"te ordonator principal de
credite.
445 Dinan&area c,eltuielilor curente %i de capital ale 0irec&iei Na&ionale
1nticorup&ie "e a"igur de la bugetul de "tat.
1R.. 83
435 6n cadrul 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie $unc&ioneaz colegiul de conducere(
care ,otr%te a"upra proble'elor generale de conducere ale ace"tei direc&ii.
425 *olegiul de conducere al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie e"te con"tituit din
procurorul %e$( unul dintre adjunc&ii ace"tuia %i ; procurori ale%i )n adunarea
general a procurorilor.
435 0i"pozi&iile art. 4> alin. 435 ? 4=5 "e aplic )n 'od core"punztor.
1R.. 84
435 1dunarea general a procurorilor 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie "e
convoac de ctre procurorul %e$ al ace"tei direc&ii( anual "au ori de c#te ori e"te
nece"ar.
425 0i"pozi&iile art. ;3 "e aplic )n 'od core"punztor.
1R.. 8;
6n e-ercitarea atribu&iilor ce?i revin( procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale
1nticorup&ie e'ite ordine cu caracter intern.
1R.. 8<
435 6n cadrul 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie "e pot )n$iin&a "ervicii teritoriale(
"ervicii( birouri %i alte co'parti'ente de activitate( prin ordin al procurorului %e$ al
ace"tei direc&ii.
425 8ediul "erviciilor teritoriale %i circu'"crip&ia ace"tora "e "tabile"c de
procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( de regul( )n localit&ile )n care
)%i au "ediul parc,etele de pe l#ng cur&ile de apel %i )n raport cu circu'"crip&iile
ace"tora.
1R.. 8=
435 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie "e )ncadreaz cu procurori nu'i&i prin ordin
al procurorului %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( cu avizul *on"iliului
8uperior al 9agi"traturii( )n li'ita po"turilor prevzute )n "tatul de $unc&ii( aprobat
potrivit legii.
425 2entru a $i nu'i&i )n cadrul 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( procurorii
trebuie " aib o bun pregtire pro$e"ional( o conduit 'oral irepro%abil( o
vec,i'e de cel pu&in < ani )n $unc&ia de procuror "au judector %i " $i $o"t declara&i
ad'i%i )n ur'a unui interviu organizat de co'i"ia con"tituit )n ace"t "cop.
435 La interviu poate participa orice procuror care )ndepline%te condi&iile
prevzute la alin. 425.
445 /nterviul con"t )n veri$icarea pregtirii pro$e"ionale( a capacit&ii de a lua
decizii %i de a?%i a"u'a r"punderea( a rezi"ten&ei la "tre"( precu' %i altor calit&i
"peci$ice.
4;5 La evaluarea candida&ilor( vor $i avute )n vedere %i activitatea de"$%urat de
procurori( cunoa%terea unei li'bi "trine %i cuno%tin&ele de operare pe calculator.
4<5 *o'i"ia prevzut la alin. 425 e"te nu'it prin ordin al procurorului %e$ al
0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie %i e"te $or'at din 3 procurori de la 0irec&ia
Na&ional 1nticorup&ie. 0in co'i"ie pot $ace parte %i "peciali%ti )n p"i,ologie(
re"ur"e u'ane %i alte do'enii.
4=5 2rocurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie evalueaz( anual( rezultatele
ob&inute de procurorii 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie.
485 2rocurorii nu'i&i )n cadrul 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie pot $i revoca&i
prin ordin al procurorului %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( cu avizul
*on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( )n cazul e-ercitrii necore"punztoare a
atribu&iilor "peci$ice $unc&iei "au )n cazul aplicrii unei "anc&iuni di"ciplinare.
4>5 La data )ncetrii activit&ii )n cadrul 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie(
procurorul revine la parc,etul de unde provine "au la alt parc,et unde are dreptul "
$unc&ioneze potrivit legii.
#M11
<:F1= &e *a data revenirii *a parcGetu* de unde provin ,au *a a*t parcGet unde au
dreptu* ,0 func6ione+e/ potrivit *egii/ procurorii care au activat n cadru* &irec6iei
%a6iona*e Anticorup6ie >i redobnde,c gradu* profe,iona* de execu6ie >i
,a*ari+area core,pun+0toare ace,tuia avute anterior ,au pe ce*e dobndite ca
ur-are a pro-ov0rii/ n condi6ii*e *egii/ n ti-pu* de,f0>ur0rii activit06ii n cadru*
direc6iei1
#B
4305 1tribu&iile( co'peten&a( "tructura( organizarea %i $unc&ionarea 0irec&iei
Na&ionale 1nticorup&ie "unt "tabilite prin lege "pecial.
4335 0i"pozi&iile art. 48 alin. 4305 %i 4335 din Legea nr. 303G2004( republicat( "e
aplic )n 'od core"punztor.
1R.. 88
0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie elaboreaz anual un raport privind activitatea
de"$%urat( pe care )l prezint *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii %i 'ini"trului
ju"ti&iei( nu 'ai t#rziu de luna $ebruarie a anului ur'tor. 9ini"trul ju"ti&iei va
prezenta 2arla'entului concluziile a"upra raportului de activitate al 0irec&iei
Na&ionale 1nticorup&ie.
8E*B/+NE1 a 3?a
2arc,etele de pe l#ng cur&ile de apel( tribunale( tribunale pentru 'inori %i $a'ilie
%i judectorii
1R.. 8>
435 2e l#ng $iecare curte de apel( tribunal( tribunal pentru 'inori %i $a'ilie %i
judectorie $unc&ioneaz un parc,et.
425 2arc,etele au "ediul )n localit&ile )n care )%i au "ediul in"tan&ele pe l#ng care
$unc&ioneaz %i au aceea%i circu'"crip&ie cu ace"tea.
435 2arc,etele de pe l#ng cur&ile de apel %i parc,etele de pe l#ng tribunale au
per"onalitate juridic. 2arc,etele de pe l#ng tribunalele pentru 'inori %i $a'ilie %i
parc,etele de pe l#ng judectorii nu au per"onalitate juridic.
1R.. >0
435 2arc,etele de pe l#ng cur&ile de apel %i tribunale au )n "tructur "ec&ii( )n
cadrul crora pot $unc&iona "ervicii %i birouri. 2arc,etele de pe l#ng cur&ile de apel
au )n "tructur %i c#te o "ec&ie pentru 'inori %i $a'ilie.
425 6n raport cu natura %i nu'rul cauzelor( )n cadrul parc,etelor de pe l#ng
judectorii pot $unc&iona "ec&ii 'ariti'e %i $luviale.
435 Eirourile( "erviciile ori alte co'parti'ente de "pecialitate din cadrul
parc,etelor "e "tabile"c de ctre procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta
*urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( cu avizul 'ini"trului ju"ti&iei.
1R.. >3
6n localit&ile unde $unc&ioneaz "ediile "ecundare ale tribunalelor %i
judectoriilor "e )n$iin&eaz "edii "ecundare ale parc,etelor( cu activitate
per'anent( av#nd aceea%i circu'"crip&ie cu "ediile "ecundare ale in"tan&elor pe
l#ng care $unc&ioneaz.
1R.. >2
435 2arc,etele de pe l#ng cur&ile de apel "unt condu"e de procurori generali.
425 2arc,etele de pe l#ng tribunale( tribunale pentru 'inori %i $a'ilie %i
judectorii "unt condu"e de pri'?procurori.
435 2rocurorii generali ai parc,etelor de pe l#ng cur&ile de apel %i pri'?procurorii
parc,etelor de pe l#ng tribunale e-ercit %i atribu&ii de coordonare %i control al
ad'ini"trrii parc,etului unde $unc&ioneaz( precu' %i al parc,etelor din
circu'"crip&ie.
445 2ri'?procurorii parc,etelor de pe l#ng tribunalele pentru 'inori %i pri'?
procurorii parc,etelor de pe l#ng judectorii e-ercit %i atribu&ii de ad'ini"trare a
parc,etului.
#M5
<5= &i,po+i6ii*e art1 28 a*in1 <3= ,e ap*ic0 n -od core,pun+0tor1
#B
1R.. >3
2rocurorii generali ai parc,etelor de pe l#ng cur&ile de apel au calitatea de
ordonatori "ecundari de credite( iar pri'?procurorii parc,etelor de pe l#ng
tribunale au calitatea de ordonatori ter&iari de credite.
1R.. >4
435 6n $unc&ie de volu'ul de activitate( la parc,etele de pe l#ng cur&ile de apel %i
tribunale( procurorul general "au( dup caz( pri'?procurorul poate $i ajutat de 3 ? 2
adjunc&i( iar la parc,etele de pe l#ng tribunalele pentru 'inori %i $a'ilie %i
judectorii( pri'?procurorul poate $i ajutat de un adjunct.
425 La 2arc,etul de pe l#ng *urtea de 1pel Eucure%ti %i la 2arc,etul de pe l#ng
.ribunalul Eucure%ti( procurorul general "au( dup caz( pri'?procurorul poate $i
ajutat de 3 ? 3 adjunc&i.
1R.. >;
435 8ec&iile( "erviciile %i birourile parc,etelor de pe l#ng in"tan&e "unt condu"e de
procurori %e$i.
425 *onductorul $iecrui parc,et repartizeaz procurorii pe "ec&ii( "ervicii %i
birouri( )n $unc&ie de pregtirea( "pecializarea %i aptitudinile ace"tora.
435 *onductorul $iecrui parc,et repartizeaz do"arele procurorilor( &in#nd cont
de "pecializarea ace"tora.
1R.. ><
435 6n cadrul parc,etelor $unc&ioneaz colegii de conducere( care avizeaz
proble'ele generale de conducere ale parc,etelor.
425 *olegiile de conducere ale parc,etelor de pe l#ng cur&i de apel( tribunale(
tribunale pentru 'inori %i $a'ilie %i judectorii au )n co'ponen& procurori care
de&in $unc&ii de nivelul celor prevzute la art. 4> alin. 425 pentru colegiile de
conducere ale in"tan&elor.
435 0i"pozi&iile art. 4> alin. 425 ? 4=5 "e aplic )n 'od core"punztor.
1R.. >=
0i"pozi&iile art. ;0 %i ;3 "e aplic )n 'od core"punztor %i pentru organizarea %i
de"$%urarea adunrilor generale ale procurorilor.
8E*B/+NE1 a 4?a
!rganizarea parc,etelor 'ilitare
1R.. >8
435 2e l#ng $iecare in"tan& 'ilitar $unc&ioneaz un parc,et 'ilitar. 2e l#ng
*urtea 9ilitar de 1pel Eucure%ti $unc&ioneaz 2arc,etul 9ilitar de pe l#ng *urtea
de 1pel Eucure%ti( pe l#ng .ribunalul 9ilitar .eritorial Eucure%ti $unc&ioneaz
2arc,etul 9ilitar de pe l#ng .ribunalul 9ilitar .eritorial Eucure%ti( iar pe l#ng
tribunalele 'ilitare $unc&ioneaz parc,etele de pe l#ng tribunalele 'ilitare.
425 *ircu'"crip&iile parc,etelor 'ilitare "unt prevzute )n ane-a nr. 2 care $ace
parte integrant din prezenta lege.
435 2arc,etele 'ilitare prevzute la alin. 435 au( $iecare( "tatut de unitate 'ilitar(
cu indicativ propriu.
1R.. >>
435 2arc,etele 'ilitare "unt condu"e de un pri'?procuror 'ilitar ajutat de un
pri'?procuror 'ilitar adjunct.
425 2arc,etul 9ilitar de pe l#ng *urtea de 1pel Eucure%ti e"te condu" de un
procuror general 'ilitar( ajutat de un procuror general 'ilitar adjunct.
1R.. 300
435 2arc,etele 'ilitare e-ercit prin procurorii 'ilitari atribu&iile prevzute la art.
<3( care "e aplic )n 'od core"punztor.
425 2arc,etele 'ilitare e$ectueaz ur'rirea penal )n cauzele privind $apte
penale co'i"e de 'ilitari ro'#ni di"loca&i pe teritoriul altor "tate( )n cadrul unor
$or&e 'ultina&ionale( )n condi&iile )n care( potrivit unei conven&ii interna&ionale( pe
teritoriul "tatului pri'itor poate $i e-ercitat juri"dic&ia ro'#n. 2rocurorii 'ilitari
particip la %edin&ele de judecat ce "e de"$%oar potrivit art. ;=.
435 2arc,etele 'ilitare di"pun de organe de cercetare "pecial pu"e )n "erviciul lor
%i $a& de care e-ercit atribu&iile prevzute la art. <3 lit. b5.
445 0i"pozi&iile art. >< %i >= "e aplic )n 'od core"punztor.
1R.. 303
435 *#nd inculpatul e"te 'ilitar activ( procurorul 'ilitar care e$ectueaz
ur'rirea penal trebuie " $ac parte cel pu&in din aceea%i categorie de grade.
425 *#nd gradul procurorului nu $ace parte din aceea%i categorie cu gradul
)nvinuitului "au inculpatului( ace"ta va $i a"i"tat de un alt procuror cu grad din
categoria core"punztoare( nu'it de conductorul parc,etului la care e"te
)nregi"trat cauza.
1R.. 302
435 6n cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i 0irec&iei
Na&ionale 1nticorup&ie $unc&ioneaz "ec&ii "au "ervicii de co'batere a in$rac&iunilor
"v#r%ite de 'ilitari care au( $iecare( "tatut de unitate 'ilitar( cu indicativ propriu.
425 2entru prevenirea %i co'baterea cri'inalit&ii( precu' %i pentru "tabilirea
cauzelor care genereaz "au $avorizeaz cri'inalitatea )n r#ndul 'ilitarilor( "ec&iile
"au "erviciile din cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i
0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie organizeaz %i de"$%oar activit&i co'une ale
procurorilor 'ilitari cu organele de control din cadrul 9ini"terului 1prrii
Na&ionale( 9ini"terului 1d'ini"tra&iei %i /nternelor( precu' %i din cadrul altor
"tructuri 'ilitare( pe baz de protocoale.
./.L+L /F
!rganizarea %i $unc&ionarea /n"titutului Na&ional al 9agi"traturii
1R.. 303
435 /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii e"te in"titu&ia public cu per"onalitate
juridic( a$lat )n coordonarea *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( care realizeaz
$or'area ini&ial a judectorilor %i procurorilor( $or'area pro$e"ional continu a
judectorilor %i procurorilor )n $unc&ie( precu' %i $or'area $or'atorilor( )n
condi&iile legii.
425 /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii nu $ace parte din "i"te'ul na&ional de
)nv&'#nt %i educa&ie %i nu e"te "upu" di"pozi&iilor legale )n vigoare cu privire la
acreditarea in"titu&iilor de )nv&'#nt "uperior %i recunoa%terea diplo'elor.
435 /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii are "ediul )n 'unicipiul Eucure%ti.
1R.. 304
435 /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii e"te condu" de un con"iliu %tiin&i$ic $or'at
din 33 'e'bri un judector al 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( un procuror de la
2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( un judector al *ur&ii de
1pel Eucure%ti( un procuror de la 2arc,etul de pe l#ng *urtea de 1pel Eucure%ti(
de"e'na&i de *on"iliul 8uperior al 9agi"traturii( 3 pro$e"ori univer"itari(
reco'anda&i de Dacultatea de 0rept a +niver"it&ii Eucure%ti( Dacultatea de 0rept a
+niver"it&ii I1le-andru /oan *uzaI din /a%i %i Dacultatea de 0rept a +niver"it&ii
IEabe%?EolJaiI din *luj?Napoca( 3 reprezentan&i ale%i ai per"onalului de in"truire
din cadrul /n"titutului( un reprezentant al auditorilor de ju"ti&ie( un reprezentant al
a"ocia&iilor pro$e"ionale legal con"tituite ale judectorilor %i procurorilor( precu' %i
directorul /n"titutului Na&ional al 9agi"traturii( care $ace parte de drept din con"iliu
%i )l prezideaz.
#M7
<2= &irectoru* In,titutu*ui %a6iona* a* #agi,traturii >i cei doi adBunc6i ai ace,tuia
,unt nu-i6i >i revoca6i de "on,i*iu* Duperior a* #agi,traturii1 %u-irea directoru*ui
In,titutu*ui %a6iona* a* #agi,traturii >i a ce*or doi adBunc6i ai ace,tuia ,e face din
rndu* per,ona*u*ui de in,truire de ,pecia*itate Buridic0 a* In,titutu*ui/ a*
Budec0tori*or >i procurori*or ,au a* cadre*or didactice din nv060-ntu* ,uperior
Buridic acreditat potrivit *egii1
#B
435 0urata 'andatului 'e'brilor con"iliului %tiin&i$ic e"te de 3 ani %i poate $i
re)nnoit( cu e-cep&ia 'andatului reprezentantului auditorilor de ju"ti&ie( care e"te
ale" pe un an.
#M7
<2= "a*itatea de -e-bru a* con,i*iu*ui >tiin6ific a* In,titutu*ui %a6iona* a*
#agi,traturii e,te inco-patibi*0 cu ca*itatea de -e-bru a* unui partid po*itic1
#B
1R.. 30;
*on"iliul %tiin&i$ic al /n"titutului Na&ional al 9agi"traturii propune proiectul de
buget %i ,otr%te a"upra proble'elor care prive"c organizarea %i $unc&ionarea
/n"titutului( la propunerea directorului ace"tei in"titu&ii.
1R.. 30<
435 /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii e"te $inan&at de la bugetul de "tat( prin
bugetul *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( )n condi&iile legii.
425 0irectorul /n"titutului Na&ional al 9agi"traturii e"te ordonator "ecundar de
credite.
1R.. 30=
435 Nu'rul 'a-i' de po"turi pentru /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii "e
"tabile%te prin ,otr#re a Guvernului.
425 8tructura organizatoric( "tatele de $unc&ii %i "tatele de per"onal ale /n"titutului
Na&ional al 9agi"traturii "e aprob de *on"iliul 8uperior al 9agi"traturii.
1R.. 308
435 2er"onalul de in"truire al /n"titutului Na&ional al 9agi"traturii e"te a"igurat(
de regul( din r#ndul judectorilor %i procurorilor )n $unc&ie( care pot $i deta%a&i )n
condi&iile prezentei legi( cu acordul lor( )n cadrul /n"titutului( cu avizul con"iliului
%tiin&i$ic al /n"titutului.
425 /n"titutul Na&ional al 9agi"traturii poate $olo"i( )n condi&iile legii( %i cadre
didactice din )nv&'#ntul juridic "uperior acreditat potrivit legii( al&i "peciali%ti
ro'#ni %i "trini( precu' %i per"onal de "pecialitate juridic prevzut la art. 8= alin.
435 din Legea nr. 303G2004( republicat( pentru de"$%urarea proce"ului de $or'are
pro$e"ional.
435 8alarizarea per"onalului de in"truire al /n"titutului Na&ional al 9agi"traturii la
plata cu ora "e $ace )n $unc&ie de nu'rul de ore de "e'inar "au cur" "u"&inute( de
inde'niza&ia brut lunar a $unc&iei de judector la 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie
%i de nor'a didactic "tabilit con$or' art. 80 alin. 425 din Legea nr. 328G3>>=*5
privind 8tatutul per"onalului didactic( cu 'odi$icrile %i co'pletrile ulterioare.
#CIN
*) Legea nr1 12431::5 a fo,t abrogat01 A ,e vedea Legea nr1 1320111
#B
1R.. 30>
2rin ,otr#re a Guvernului "e pot )n$iin&a( )n "ubordinea 9ini"terului 7u"ti&iei %i a
9ini"terului 2ublic( centre regionale de $or'are pro$e"ional continu a gre$ierilor
%i a altor categorii de per"onal de "pecialitate.
./.L+L F
1"i"ten&ii judiciari
1R.. 330
1"i"ten&ii judiciari "unt nu'i&i de 'ini"trul ju"ti&iei( la propunerea *on"iliului
Econo'ic %i 8ocial( pe o perioad de ; ani( dintre per"oanele cu o vec,i'e )n
$unc&ii juridice de cel pu&in ; ani %i care )ndepline"c cu'ulativ ur'toarele condi&ii
a5 au cet&enia ro'#n( do'iciliul )n Ro'#nia %i capacitate deplin de e-erci&iu:
b5 "unt licen&iate )n drept %i dovede"c o pregtire teoretic core"punztoare:
c5 nu au antecedente penale( nu au cazier $i"cal %i "e bucur de o bun reputa&ie:
d5 cuno"c li'ba ro'#n:
e5 "unt apte( din punct de vedere 'edical %i p"i,ologic( pentru e-ercitarea
$unc&iei.
1R.. 333
435 1"i"ten&ii judiciari "e bucur de "tabilitate pe durata 'andatului %i "e "upun
nu'ai legii.
425 0i"pozi&iile legale privind obliga&iile( interdic&iile %i inco'patibilit&ile
judectorilor %i procurorilor "e aplic %i a"i"ten&ilor judiciari.
435 0i"pozi&iile re$eritoare la concediul de odi,n( a"i"ten& 'edical gratuit %i
gratuitatea tran"portului( prevzute de lege pentru judectori %i procurori( "e aplic
%i a"i"ten&ilor judiciari.
445 1"i"ten&ii judiciari depun jur'#ntul )n condi&iile prevzute de lege pentru
judectori %i procurori.
4;5 Nu'rul total al po"turilor de a"i"ten&i judiciari %i repartizarea po"turilor pe
in"tan&e( )n raport cu volu'ul de activitate( "e "tabile"c prin ordin al 'ini"trului
ju"ti&iei.
1R.. 332
1"i"ten&ii judiciari e-ercit atribu&iile prevzute la art. ;; alin. 425( precu' %i alte
atribu&ii prevzute )n Regula'entul de ordine interioar al in"tan&elor judectore%ti.
1R.. 333
435 1"i"ten&ilor judiciari li "e aplic di"pozi&iile legale privind abaterile %i
"anc&iunile di"ciplinare( precu' %i 'otivele de eliberare din $unc&ie prevzute de
lege pentru judectori %i procurori.
425 8anc&iunile di"ciplinare "e aplic de ctre 'ini"trul ju"ti&iei.
#M20
<3= ?-potriva ,anc6iuni*or ap*icate potrivit a*in1 <2= ,e poate face conte,ta6ie/ n
ter-en de 30 de +i*e de *a co-unicarea ,anc6iunii/ *a ,ec6ia de contencio,
ad-ini,trativ >i fi,ca* a cur6ii de ape* n circu-,crip6ia c0reia func6ionea+0 ce*
,anc6ionat1
#B
445 1"i"ten&ii judiciari pot $i elibera&i din $unc&ie %i ca ur'are a reducerii
nu'rului de po"turi( )n raport cu volu'ul de activitate al in"tan&ei.
4;5 8anc&iunile aplicate a"i"ten&ilor judiciari %i eliberarea din $unc&ie a ace"tora "e
co'unic *on"iliului Econo'ic %i 8ocial de 'ini"trul ju"ti&iei.
1R.. 334
2rin ,otr#re a Guvernului( la propunerea *on"iliului Econo'ic %i 8ocial %i a
9ini"terului 7u"ti&iei( "e "tabile"c
a5 condi&iile( procedura de "elec&ie %i de propunere de ctre *on"iliul Econo'ic %i
8ocial a candida&ilor( pentru a $i nu'i&i ca a"i"ten&i judiciari de ctre 'ini"trul
ju"ti&iei:
b5 condi&iile de delegare( deta%are %i tran"$er al a"i"ten&ilor judiciari.
1R.. 33;
9agi"tra&ii con"ultan&i )n $unc&ie la data de intrrii )n vigoare a prezentei legi "unt
nu'i&i de drept )n $unc&iile de a"i"ten&i judiciari %i )%i continu activitatea )n cadrul
tribunalelor de 'unc %i a"igurri "ociale "au( dup caz( al "ec&iilor "au co'pletelor
"pecializate.
./.L+L F/
*o'parti'entele au-iliare de "pecialitate din cadrul in"tan&elor %i al parc,etelor
1R.. 33<
435 .oate in"tan&ele judectore%ti %i toate parc,etele au )n "tructur ur'toarele
co'parti'ente au-iliare de "pecialitate
a5 regi"tratura:
b5 gre$a:
c5 ar,iva:
d5 biroul de in$or'are %i rela&ii publice:
e5 biblioteca.
425 /n"tan&ele judectore%ti %i parc,etele pot avea %i alte co'parti'ente "tabilite
prin regula'entele prevzute la art. 33> alin. 435 %i art. 340 alin. 435.
435 *ur&ile de apel %i parc,etele de pe l#ng ace"te cur&i( 6nalta *urte de *a"a&ie %i
7u"ti&ie( 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i 0irec&ia
Na&ional 1nticorup&ie au( de a"e'enea( )n "tructur un co'parti'ent de
docu'entare %i un co'parti'ent de in$or'atic juridic. *o'parti'entele de
in$or'atic juridic "e pot organiza %i )n "tructura tribunalelor( a tribunalelor
"pecializate( a judectoriilor %i a parc,etelor de pe l#ng ace"te in"tan&e.
445 /n"tan&ele %i parc,etele 'ilitare au )n "tructur %i un co'parti'ent de
docu'ente cla"i$icate.
1R.. 33=
435 Eiroul de in$or'are %i rela&ii publice a"igur legturile in"tan&ei "au ale
parc,etului cu publicul %i cu 'ijloacele de co'unicare )n 'a"( )n vederea
garantrii tran"paren&ei activit&ii judiciare( )n condi&iile "tabilite de lege.
425 *onductorul biroului( care )ndepline%te %i rolul de purttor de cuv#nt( poate
$i un judector "au procuror de"e'nat de pre%edintele in"tan&ei "au( dup caz( de
conductorul parc,etului ori un ab"olvent al unei $acult&i de jurnali"tic "au
"peciali"t )n co'unicare( nu'it prin concur" "au e-a'en.
1R.. 338
435 2er"onalul de "pecialitate au-iliar e"te "ubordonat ierar,ic conducerii
in"tan&elor "au parc,etelor unde $unc&ioneaz.
425 Repartizarea per"onalului )n cadrul co'parti'entelor au-iliare de "pecialitate
"e $ace de pre%edintele in"tan&ei "au de procurorul general ori( dup caz( de pri'?
procurorul parc,etului.
435 La cur&ile de apel( tribunale( tribunale "pecializate %i parc,etele de pe l#ng
ace"tea( co'parti'entele )n care )%i de"$%oar activitatea per"onalul au-iliar de
"pecialitate "unt condu"e de pri'?gre$ieri( iar la "ec&iile 2arc,etului de pe l#ng
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( la "ec&iile 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( la
judectorii %i parc,etele de pe l#ng ace"tea( de gre$ieri?%e$i.
445 2er"onalul de "pecialitate in$or'atic va $i "ubordonat din punct de vedere
ad'ini"trativ pre%edintelui in"tan&ei din care $ace parte %i pro$e"ional 0irec&iei de
e-ploatare a te,nologiei in$or'a&iei din cadrul 9ini"terului 7u"ti&iei.
4;5 2er"onalul au-iliar de la in"tan&ele %i parc,etele 'ilitare( de la "ec&iile "au
"erviciile din cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i
0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie poate proveni %i din r#ndul 'ilitarilor activi.
1R.. 33>
435 Gre$ierii care particip la %edin&ele de judecat "au la e$ectuarea actelor de
ur'rire penal "unt obliga&i " e$ectueze toate con"e'nrile de"pre de"$%urarea
ace"tora %i " )ndeplinea"c orice alte )n"rcinri din di"pozi&ia %i "ub controlul
pre%edintelui co'pletului de judecat "au( dup caz( al procurorului.
425 La %edin&ele de judecat( gre$ierii "unt obliga&i " poarte &inuta ve"ti'entar
core"punztoare in"tan&ei unde $unc&ioneaz. Binuta ve"ti'entar "e "tabile%te prin
,otr#re a Guvernului %i "e a"igur )n 'od gratuit.
435 La %edin&ele de judecat( gre$ierii 'ilitari "unt obliga&i " poarte uni$or'a
'ilitar.
1R.. 320
435 6n vederea in$or'atizrii activit&ii in"tan&elor %i parc,etelor( pre%edintele
6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( 'ini"trul ju"ti&iei( procurorul general al
2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au( dup caz( procurorul
%e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie iau '"uri pentru dotarea te,nic
core"punztoare a ace"tora.
425 Nu'rul in$or'aticienilor "e "tabile%te de ctre pre%edintele in"tan&ei "au(
dup caz( de ctre conductorul parc,etului( cu avizul con$or' al direc&iei de
"pecialitate din cadrul 9ini"terului 7u"ti&iei( re"pectiv al co'parti'entului
in$or'atic din cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
435 6n cazul 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i al 0irec&iei Na&ionale
1nticorup&ie( avizul prevzut la alin. 425 nu e"te nece"ar.
445 6n vederea crerii unui "i"te' in$or'atic unitar %i $unc&ional( in"titu&iile
"i"te'ului judiciar au obliga&ia de a duce la )ndeplinire '"urile prevzute )n
"trategia de in$or'atizare a "i"te'ului judiciar( care "e aprob prin ,otr#re a
Guvernului( la propunerea 9ini"terului 7u"ti&iei.
4;5 0otarea te,nic nece"ar in$or'atizrii in"tan&elor 'ilitare( a "ec&iei "au
"erviciului din cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie ori(
dup caz( din cadrul 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( precu' %i a parc,etelor
'ilitare "e a"igur de 9ini"terul 1prrii Na&ionale.
./.L+L F//
2aza in"tan&elor judectore%ti %i a parc,etelor %i protec&ia 'agi"tra&ilor
1R.. 323
435 2aza "ediilor in"tan&elor judectore%ti %i a parc,etelor( a bunurilor %i valorilor
apar&in#nd ace"tora( "upraveg,erea acce"ului %i 'en&inerea ordinii interioare
nece"are de"$%urrii nor'ale a activit&ii )n ace"te "edii "e a"igur( )n 'od gratuit(
de ctre 7andar'eria Ro'#n( prin "tructurile "ale "pecializate.
425 Nu'rul per"onalului 7andar'eriei Ro'#ne nece"ar pentru aplicarea
prevederilor alin. 435 "e "tabile%te prin ,otr#re a Guvernului( la propunerea
'ini"trului ju"ti&iei %i 'ini"trului ad'ini"tra&iei %i internelor( precu' %i a
pre%edintelui 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
435 1ctivitatea per"onalului prevzut la alin. 425 e"te coordonat de pre%edintele
in"tan&ei "au de conductorul parc,etului.
1R.. 322
435 /n"tan&ele %i parc,etele 'ilitare di"pun de poli&ia 'ilitar pu" )n "erviciul lor
de 9ini"terul 1prrii Na&ionale( )n 'od gratuit. Nece"arul de per"onal de poli&ie
'ilitar va $i "tabilit prin ,otr#re a Guvernului( la propunerea 9ini"terului 7u"ti&iei
%i a 9ini"terului 1prrii Na&ionale.
425 2oli&ia 'ilitar pu" )n "erviciul in"tan&elor %i parc,etelor 'ilitare e"te
"ubordonat pre%edin&ilor "au pri'?procurorilor ace"tora.
435 2aza "ediilor in"tan&elor %i parc,etelor 'ilitare( a celorlalte "pa&ii $olo"ite de
ace"tea( a bunurilor %i valorilor ce le apar&in( "upraveg,erea acce"ului %i 'en&inerea
ordinii interioare nece"are de"$%urrii nor'ale a activit&ii "e a"igur( )n 'od
gratuit( de ctre 2oli&ia 9ilitar.
445 Nu'rul per"onalului nece"ar pentru $iecare in"tan& "au parc,et va $i "tabilit
de 'ini"trul ju"ti&iei( la propunerea pre%edintelui *ur&ii 9ilitare de 1pel %i a "ec&iei
"au "erviciului din cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
1R.. 323
2oli&ia Ro'#n %i 7andar'eria Ro'#n au obliga&ia de a acorda "prijinul nece"ar(
potrivit atribu&iilor legale( in"tan&elor %i parc,etelor 'ilitare( "ec&iei "au "erviciului
din cadrul 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i din cadrul
0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( pentru buna de"$%urare a proce"ului penal( la
"olicitarea ace"tora.
1R.. 324
9odul de utilizare a per"onalului de poli&ie pentru a"igurarea protec&iei
judectorilor %i procurorilor( precu' %i 'odul de utilizare a per"onalului
7andar'eriei Ro'#ne pentru a"igurarea pazei "ediilor in"tan&elor judectore%ti %i
parc,etelor( a bunurilor %i valorilor apar&in#nd ace"tora( "upraveg,erea acce"ului %i
'en&inerea ordinii interioare "e "tabile"c prin protocol )nc,eiat )ntre 6nalta *urte de
*a"a&ie %i 7u"ti&ie( 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( 0irec&ia
Na&ional 1nticorup&ie "au( dup caz( 9ini"terul 7u"ti&iei %i 9ini"terul
1d'ini"tra&iei %i /nternelor.
./.L+L F///
Ge"tiunea econo'ico?$inanciar %i ad'ini"trativ a in"tan&elor %i parc,etelor
*12. 3
!rganizarea departa'entului econo'ico?$inanciar %i ad'ini"trativ
1R.. 32;
435 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de
*a"a&ie %i 7u"ti&ie( 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie( cur&ile de apel( parc,etele de pe
l#ng cur&ile de apel( tribunalele %i parc,etele de pe l#ng tribunale au )n "tructur
c#te un departa'ent econo'ico?$inanciar %i ad'ini"trativ( condu" de un 'anager
econo'ic.
425 9anagerul econo'ic e"te "ubordonat pre%edintelui in"tan&ei "au( dup caz(
conductorului parc,etului )n cadrul cruia $unc&ioneaz.
435 0eparta'entul econo'ico?$inanciar %i ad'ini"trativ din cadrul tribunalelor %i
parc,etelor de pe l#ng ace"tea a"igur activitatea econo'ic( $inanciar %i
ad'ini"trativ %i pentru tribunalele "pecializate %i judectoriile "au( dup caz( pentru
parc,etele din circu'"crip&ia lor.
#M9
<2= &i,po+i6ii*e a*in1 <1= >i <2= ,e ap*ic0 >i ordonatori*or de credite pentru
in,tan6e*e >i parcGete*e -i*itare1
#B
1R.. 32<
435 2oate $i nu'it )n $unc&ia de 'anager econo'ic per"oana care a $o"t ad'i"
la concur"ul organizat )n ace"t "cop de ctre
a5 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( pentru 'anagerul econo'ic al ace"tei
in"tan&e:
b5 cur&ile de apel( pentru 'anagerii econo'ici ai cur&ilor de apel %i ai
tribunalelor:
c5 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( pentru 'anagerul
econo'ic al ace"tui parc,et %i pentru 'anagerii econo'ici ai parc,etelor de pe
l#ng cur&i de apel %i tribunale:
d5 0irec&ia Na&ional 1nticorup&ie( pentru 'anagerul econo'ic al ace"tei direc&ii.
425 La concur"ul prevzut la alin. 435 "e pot )n"crie per"oanele care au "tudii
econo'ice "uperioare %i o vec,i'e )n "pecialitate de 'ini'u' ; ani.
435 Nu'irea )n $unc&ia de 'anager econo'ic a per"oanelor declarate ad'i"e la
concur"ul prevzut la alin. 435 "e $ace prin ordin al conductorului in"tan&ei "au(
dup caz( al conductorului parc,etului care organizeaz concur"ul.
445 2er"onalul din cadrul departa'entului econo'ico?$inanciar %i ad'ini"trativ
e"te )ncadrat de ctre pre%edintele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( procurorul
general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( procurorul %e$
al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( pre%edintele cur&ii de apel "au( dup caz(
procurorul general al parc,etului de pe l#ng curtea de apel( pe baz de concur" "au
prob practic.
4;5 *oncur"ul prevzut la alin. 435 %i 445 "e organizeaz potrivit unui regula'ent
aprobat de pre%edintele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( de 'ini"trul ju"ti&iei( de
procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au(
dup caz( de procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie.
1R.. 32=
9anagerul econo'ic are ur'toarele atribu&ii principale
a5 conduce departa'entul econo'ico?$inanciar %i ad'ini"trativ al in"tan&ei "au
parc,etului )n cadrul cruia $unc&ioneaz:
b5 r"punde pentru ge"tiunea econo'ico?$inanciar a in"tan&elor "au parc,etelor
$r per"onalitate juridic din circu'"crip&ia in"tan&ei "au a parc,etului )n cadrul
cruia $unc&ioneaz:
c5 )ndepline%te( pe baza delegrii pri'ite din partea ordonatorilor de credite( toate
atribu&iile ace"tora prevzute de lege:
d5 organizeaz elaborarea( $unda'entarea %i prezentarea la organele abilitate a
proiectelor de buget anuale( la ter'enele %i )n condi&iile prevzute de Legea nr.
;00G2002 privind $inan&ele publice( cu 'odi$icrile %i co'pletrile ulterioare:
e5 coordoneaz activitatea de ad'ini"trare a "ediilor in"tan&elor %i parc,etelor %i
ia '"uri pentru a"igurarea condi&iilor 'ateriale )n vederea de"$%urrii
core"punztoare a activit&ii in"tan&elor %i parc,etelor:
$5 ia '"uri pentru elaborarea %i $unda'entarea te'elor de proiectare pentru
lucrrile de repara&ii curente %i capitale ale "ediilor %i obiectivelor de inve"ti&ii(
ur're%te %i r"punde de realizarea ace"tora:
g5 organizeaz &inerea eviden&ei tuturor i'obilelor din proprietatea "au
ad'ini"trarea in"tan&elor ori( dup caz( a parc,etelor( precu' %i a celorlalte bunuri
a$late )n patri'oniul ace"tora:
,5 ur're%te %i r"punde de utilizarea cu e$icien& a $ondurilor pri'ite de la
bugetul de "tat( bugetul a"igurrilor "ociale de "tat "au bugetele $ondurilor "peciale(
precu' %i a celor con"tituite din veniturile proprii( potrivit legii:
i5 organizeaz &inerea la zi a contabilit&ii in"tan&ei %i parc,etului din
circu'"crip&ia )n cadrul creia $unc&ioneaz %i controleaz e$ectuarea corect a
tuturor opera&iunilor $inanciar?contabile )n docu'entele "peci$ice( precu' %i
)ntoc'irea %i prezentarea la ter'enele "tabilite a "itua&iilor $inanciare a"upra
patri'oniului a$lat )n ad'ini"trare( potrivit prevederilor Legii contabilit&ii nr.
82G3>>3( republicat:
j5 coordoneaz activitatea de ad'ini"trare a "ediilor in"tan&elor %i parc,etelor din
circu'"crip&iile )n cadrul crora $unc&ioneaz( "tabilind '"uri pentru a"igurarea
condi&iilor 'ateriale )n vederea de"$%urrii core"punztoare a activit&ii ace"tora.
0e a"e'enea( a"igur ordinea( cur&enia %i paza bunurilor )n "ediile in"tan&elor(
inclu"iv '"uri pentru prevenirea %i "tingerea incendiilor.
1R.. 328
9anagerii econo'ici( in$or'aticienii*5 %i per"onalul de "pecialitate din
activitatea $inanciar?contabil %i din birourile locale pentru e-pertize judiciare
te,nice %i contabile au calitatea de $unc&ionari publici( av#nd drepturile %i obliga&iile
prevzute de Legea nr. 388G3>>> privind 8tatutul $unc&ionarilor publici( republicat(
cu 'odi$icrile %i co'pletrile ulterioare.
#CIN
*) Reproduce- -ai Bo, prevederi*e art1 II din Legea nr1 1532008 <#M3=1
#M3
JART1 II
$e data intr0rii n vigoare a pre+entei *egi/ n ceea ce i prive>te pe
infor-aticieni/ ,e abrog0 prevederi*e art1 124 din Legea nr1 30232002 privind
organi+area Budiciar0/ repub*icat0 n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/ nr1
425 din 13 ,epte-brie 2005/ precu- >i orice a*te di,po+i6ii contrare1J
#B
1R.. 32>
2re%edin&ii in"tan&elor %i conductorii parc,etelor pot delega calitatea de
ordonator de credite 'anagerilor econo'ici.
1R.. 330
435 /n"tan&ele 'ilitare care nu au "ediul )n 'unicipiul Eucure%ti %i parc,etele de
pe l#ng ace"tea au )n "tructur un co'parti'ent econo'ico?ad'ini"trativ.
425 2er"onalul au-iliar din co'parti'entul econo'ico?ad'ini"trativ are
ur'toarele atribu&ii principale
a5 )ntoc'e%te docu'enta&ia pentru ac,izi&iile publice( "erviciile %i lucrrile
nece"are de"$%urrii activit&ii in"tan&elor:
b5 a"igur aprovizionarea cu 'ateriale de )ntre&inere %i uz go"podre"c( 'ijloace
$i-e %i obiecte de inventar "au alte bunuri nece"are de"$%urrii opti'e a activit&ii
in"tan&elor:
c5 a"igur )ntre&inerea %i $unc&ionarea cldirilor( in"tala&iilor te,nico?"anitare de
)nclzire( a celorlalte 'ijloace $i-e %i obiecte de inventar din dotare:
d5 a"igur ordinea( cur&enia %i paza bunurilor )n "ediile in"tan&elor:
e5 )ntreprinde '"uri pentru prevenirea %i "tingerea incendiilor( precu' %i pentru
)nlturarea con"ecin&elor unor cala'it&i.
*12. 2
Eugetele in"tan&elor %i parc,etelor
1R.. 333
435 1ctivitatea in"tan&elor %i parc,etelor e"te $inan&at de la bugetul de "tat.
425 Eugetul cur&ilor de apel( al tribunalelor( al tribunalelor "pecializate %i al
judectoriilor e"te ge"tionat de 9ini"terul 7u"ti&iei( 'ini"trul ju"ti&iei av#nd calitatea
de ordonator principal de credite.
435 Eugetul pentru parc,etele de pe l#ng cur&ile de apel( tribunale( tribunale
"pecializate %i judectorii e"te ge"tionat de 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de
*a"a&ie %i 7u"ti&ie.
445 Eugetele in"tan&elor %i parc,etelor 'ilitare e"te ge"tionat de 9ini"terul
1prrii Na&ionale( 'ini"trul aprrii na&ionale av#nd calitatea de ordonator
principal de credite.
1R.. 332
435 *ur&ile de apel %i parc,etele de pe l#ng cur&ile de apel elaboreaz proiectele
de buget anual pentru in"tan&ele "au( dup caz( parc,etele din circu'"crip&iile lor.
425 2roiectele de buget elaborate potrivit alin. 435 "e tran"'it 9ini"terului 7u"ti&iei
"au( dup caz( 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
435 2arc,etul de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i 0irec&ia Na&ional
1nticorup&ie )%i elaboreaz propriile proiecte de buget anual. 6n bugetul 2arc,etului
de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "unt cuprin"e %i bugetele parc,etelor
de pe l#ng celelalte in"tan&e judectore%ti.
445 2roiectele de bugete elaborate potrivit alin. 435 %i 435 "e "upun avizului
con$or' al *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii.
4;5 Eugetul 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "e aprob de adunarea general a
judectorilor ace"tei cur&i( cu avizul con"ultativ al 9ini"terului Dinan&elor 2ublice.
#M9
<8= $roiecte*e de buget anua* a*e in,tan6e*or -i*itare ,e e*aborea+0 de &irec6ia
in,tan6e*or -i*itare din cadru* #ini,teru*ui Ap0r0rii/ iar ce*e a*e parcGete*or
-i*itare C de ,ec6ia ,au ,erviciu* din cadru* $arcGetu*ui de pe *ng0 ?na*ta "urte de
"a,a6ie >i Au,ti6ie/ dup0 con,u*tarea in,tan6e*or/ re,pectiv a parcGete*or -i*itare/ >i
,e tran,-it ordonatoru*ui principa* de credite1
#B
4=5 1nual( Guvernul Ro'#niei va include )n bugetul 9ini"terului 1prrii
Na&ionale $ondurile nece"are potrivit art. 333 alin. 445.
1R.. 333
435 Diecare in"tan& %i $iecare parc,et "e )ncadreaz cu nu'rul nece"ar de
judectori "au( dup caz( de procurori( precu' %i cu nu'rul nece"ar de per"onal
au-iliar de "pecialitate %i per"onal al departa'entului econo'ico?$inanciar %i
ad'ini"trativ.
425 2re%edintele 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i pre%edin&ii cur&ilor de apel(
)'preun cu 'ini"trul ju"ti&iei( procurorul general al 2arc,etului de pe l#ng 6nalta
*urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au( dup caz( procurorul %e$ al 0irec&iei Na&ionale
1nticorup&ie analizeaz anual volu'ul de activitate al in"tan&elor %i parc,etelor %i(
)n $unc&ie de rezultatele analizei( iau '"uri pentru "upli'entarea "au reducerea
nu'rului de po"turi( cu acordul *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii.
1R.. 334
435 Nu'rul 'a-i' de po"turi pentru in"tan&e %i parc,ete "e "tabile%te prin
,otr#re a Guvernului( la propunerea 'ini"trului ju"ti&iei( cu avizul *on"iliului
8uperior al 9agi"traturii.
425 2entru 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( nu'rul 'a-i' de po"turi "e
"tabile%te prin ,otr#re a Guvernului( la propunerea 'ini"trului ju"ti&iei %i a
pre%edintelui 6naltei *ur&i de *a"a&ie %i 7u"ti&ie( cu avizul *on"iliului 8uperior al
9agi"traturii.
435 2entru in"tan&ele %i parc,etele 'ilitare( nu'rul 'a-i' de po"turi "e aprob(
potrivit alin. 435( cu avizul con"ultativ al 'ini"trului aprrii na&ionale.
#M7
1R.. 334C3
<1= ?n ca+u* n care buna func6ionare a in,tan6e*or ,au a parcGete*or e,te grav
afectat0 din cau+a nu-0ru*ui de po,turi vacante te-porar/ ace,tea pot fi ocupate
pe perioad0 nedeter-inat0/ potrivit *egii/ n ca+u* n care vacantarea po,turi*or ,Ca
rea*i+at n ur-a!
a= nu-irii n func6ii de conducereH
b= nu-irii ca procuror n cadru* &irec6iei de Inve,tigare a Infrac6iuni*or de
"ri-ina*itate rgani+at0 >i Terori,- ori a* &irec6iei %a6iona*e Anticorup6ieH
c= deta>0riiH
d= a*egerii n func6ia de -e-bru a* "on,i*iu*ui Duperior a* #agi,traturiiH
e= ,u,pend0rii din func6ie/ n te-eiu* art1 82 din Legea nr1 30332002/ repub*icat0/
cu -odific0ri*e >i co-p*et0ri*e u*terioareH
f= vacant0rii din a*te cau+e/ pe o perioad0 -ai -are de un an1
<2= %u-0ru* po,turi*or vacante te-porar care ,e pot ocupa n ca+uri*e prev0+ute
*a a*in1 <1= ,e aprob0 pentru fiecare in,tan60 ,au/ dup0 ca+/ parcGet de "on,i*iu*
Duperior a* #agi,traturii/ *a propunerea ordonatori*or de credite1
<3= &up0 ncetarea ,itua6ii*or prev0+ute *a a*in1 <1=/ n ca+u* n care Budec0toru*
,au procuroru* revine *a in,tan6a ,au parcGetu* unde a func6ionat anterior/
ordonatoru* principa* de credite e,te ob*igat ,0Ci a,igure de ndat0 un po,t vacant
din fondu* de re+erv0 prev0+ut *a a*in1 <2= >i <5=/ n ca+u* n care nu -ai exi,t0
po,turi vacante *a acea in,tan60 ,au parcGet1
<2= $entru a,igurarea po,turi*or nece,are de Budec0tor ,au procuror *a ncetarea
,itua6ii*or prev0+ute *a a*in1 <1=/ ,e con,tituie/ prin bugetu* de ,tat/ un fond de
re+erv0 de 509= de po,turi de Budec0tor >i 50 de po,turi de procuror1 %u-0ru*
po,turi*or din fondu* de re+erv0 ,e poate actua*i+a anua* prin Got0rre a
7uvernu*ui1
<5= $o,turi*e prev0+ute *a a*in1 <2= vor fi reparti+ate in,tan6e*or >i parcGete*or
prin ordin a* -ini,tru*ui Bu,ti6iei/ n ,itua6ia n care *a in,tan6e*e ,au parcGete*e
unde Budec0toru* ,au procuroru* a ,o*icitat revenirea pe po,t nu exi,t0 po,turi
vacante1
<8= ?n ca+u* vacant0rii u*terioare a unor po,turi *a in,tan6a ,au parcGetu*
re,pectiv03re,pectiv/ te-porar ,au definitiv/ po,turi*e de Budec0tor ,au procuror
reparti+ate n condi6ii*e a*in1 <2= ,e reinc*ud de drept/ de *a data vacant0rii/ n
fondu* de re+erv0/ iar Budec0toru* ,au procuroru* care a ocupat un a,tfe* de po,t
e,te con,iderat ncadrat pe po,tu* care ,e vacantea+01 Inc*uderea po,tu*ui vacantat
n fondu* de re+erv0 ,e con,tat0 prin ordin a* -ini,tru*ui Bu,ti6iei/ *a propunerea
"on,i*iu*ui Duperior a* #agi,traturii/ n ter-en de 15 +i*e de *a vacantare1
<5= Du-e*e de bani core,pun+0toare finan60rii po,turi*or neocupate prev0+ute *a
a*in1 <1= vor fi virate *a bugetu* de ,tat/ *a ,fr>itu* fiec0rui an ca*endari,tic1
#CIN
*) "onfor- artico*u*ui unic din ;ot0rrea 7uvernu*ui nr1 88832012 <#M22=/
nu-0ru* po,turi*or de Budec0tor din fondu* de re+erv0 prev0+ut *a art1 132F1 a*in1
<2= e,te 551
#B
1R.. 33;
435 8tatele de $unc&ii %i de per"onal pentru cur&ile de apel( tribunale( tribunale
"pecializate( judectorii %i parc,ete "e aprob cu avizul con$or' al *on"iliului
8uperior al 9agi"traturii( prin ordin al 'ini"trului ju"ti&iei.
#M9
<2= Dtate*e de func6ii >i de per,ona* pentru fiecare in,tan60 -i*itar0 >i parcGet de
pe *ng0 acea,ta ,e aprob0 prin ordin co-un a* -ini,tru*ui Bu,ti6iei >i a* -ini,tru*ui
ap0r0rii/ cu avi+u* confor- a* "on,i*iu*ui Duperior a* #agi,traturii1
#B
1R.. 33<*5
6ncep#nd cu data de 3 ianuarie 2008( atribu&iile 9ini"terului 7u"ti&iei re$eritoare la
ge"tionarea bugetului cur&ilor de apel( al tribunalelor( al tribunalelor "pecializate %i
al judectoriilor vor $i preluate de 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
#CIN
*) Ter-enu* prev0+ut *a art1 138 din Legea nr1 30232002/ repub*icat0/ a fo,t
prorogat ,ucce,iv prin art1 @ din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 10032005
<#M7=/ prin art1 2 din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 13532004 <#M10=/
prin art1 . din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 1123200: <#M12=/ prin art1
I@ din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 10:32010 <#M14=/ prin art1 21 a* art1
II din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 4032010/ aprobat0 cu -odific0ri prin
Legea nr1 24332011 <#M17=/ >i prin art1 II din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui
nr1 4132012 <#M24= pn0 *a data de 1 ianuarie 20121
#B
./.L+L /K
0i"pozi&ii tranzitorii %i $inale
1R.. 33=
2e l#ng in"tan&ele judectore%ti $unc&ioneaz( )n condi&iile legii( ur'toarele
"tructuri
a5 "erviciile de reintegrare "ocial %i "upraveg,ere:
b5 o$iciile regi"trului co'er&ului:
c5 alte "tructuri )n$iin&ate prin lege "pecial.
1R.. 338
435 8tatul e"te obligat " a"igure "ediile %i celelalte 'ijloace 'ateriale %i
$inanciare nece"are pentru buna $unc&ionare a activit&ii in"tan&elor %i parc,etelor.
425 Guvernul( *on"iliul General al 9unicipiului Eucure%ti( con"iliile jude&ene %i
con"iliile locale( cu "prijinul pre$ecturilor( pun la di"pozi&ia 6naltei *ur&i de *a"a&ie
%i 7u"ti&ie( a 9ini"terului 7u"ti&iei( a 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie
%i 7u"ti&ie %i a 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie "ediile nece"are bunei $unc&ionri a
in"tan&elor judectore%ti %i a parc,etelor.
435 0repturile 'ateriale %i bne%ti ale per"onalului in"tan&elor %i parc,etelor
'ilitare %i 'ijloacele 'ateriale( inclu"iv cele auto( nece"are $unc&ionrii in"tan&elor
%i parc,etelor 'ilitare( "ec&iei "au "erviciului din cadrul 2arc,etului de pe l#ng
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie %i "ec&iei "au "erviciului din cadrul 0irec&iei
Na&ionale 1nticorup&ie "e a"igur de 9ini"terul 1prrii Na&ionale.
1R.. 33>
435 2rin Regula'entul de ordine interioar al in"tan&elor judectore%ti "e
"tabile"c
a5 organizarea ad'ini"trativ a cur&ilor de apel( a tribunalelor( a tribunalelor
"pecializate %i a judectoriilor:
b5 'odul %i criteriile de repartizare a cauzelor pe co'plete de judecat( )n vederea
a"igurrii re"pectrii principiilor di"tribu&iei aleatorii %i continuit&ii:
c5 atribu&iile pre%edin&ilor( vicepre%edin&ilor( judectorilor in"pectori( pre%edin&ilor
de "ec&ii( ale judectorilor %i ale celorlalte categorii de per"onal:
d5 organizarea %i 'odul de de"$%urare a activit&ii colegiilor de conducere ale
in"tan&elor judectore%ti %i a adunrilor generale ale judectorilor:
e5 vacan&a judectorea"c:
$5 'odul de organizare( $unc&ionarea %i atribu&iile co'parti'entelor au-iliare de
"pecialitate:
g5 'odul de organizare( $unc&ionarea %i atribu&iile departa'entului econo'ico?
$inanciar %i ad'ini"trativ.
425 Regula'entul de ordine interioar al in"tan&elor judectore%ti "e elaboreaz de
*on"iliul 8uperior al 9agi"traturii %i de 9ini"terul 7u"ti&iei %i "e aprob prin
,otr#re a *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii( care "e public )n 9onitorul !$icial
al Ro'#niei( 2artea /.
1R.. 340
435 2rin Regula'entul de ordine interioar al parc,etelor "e "tabile"c
a5 organizarea ad'ini"trativ a 2arc,etului de pe l#ng 6nalta *urte de *a"a&ie %i
7u"ti&ie( a 0irec&iei Na&ionale 1nticorup&ie( a parc,etelor de pe l#ng cur&ile de apel(
tribunale( tribunale pentru 'inori %i $a'ilie %i judectorii:
b5 atribu&iile procurorilor generali( pri'?procurorilor %i ale adjunc&ilor ace"tora(
ale procurorilor in"pectori( ale procurorilor %e$i %i ale procurorilor( precu' %i ale
celorlalte categorii de per"onal:
c5 organizarea %i 'odul de de"$%urare a activit&ii colegiilor de conducere ale
parc,etelor %i a adunrilor generale ale procurorilor:
d5 ierar,ia $unc&iilor ad'ini"trative din cadrul 9ini"terului 2ublic:
e5 'odul de organizare( $unc&ionarea %i atribu&iile co'parti'entelor au-iliare de
"pecialitate ale parc,etelor:
$5 'odul de organizare( $unc&ionarea %i atribu&iile departa'entului econo'ico?
$inanciar %i ad'ini"trativ din cadrul parc,etelor.
425 Regula'entul de ordine interioar prevzut la alin. 435 "e aprob prin ordin al
'ini"trului ju"ti&iei( la propunerea procurorului general al 2arc,etului de pe l#ng
6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie "au( dup caz( a procurorului %e$ al 0irec&iei
Na&ionale 1nticorup&ie( cu avizul *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii.
1R.. 343
Re$eririle la *urtea 8upre' de 7u"ti&ie cuprin"e )n actele nor'ative )n vigoare "e
con"ider a $i $cute la 6nalta *urte de *a"a&ie %i 7u"ti&ie.
1R.. 342
435 0atele la care vor )ncepe " $unc&ioneze tribunalele "pecializate %i localit&ile
)n care )%i vor de"$%ura activitatea "e "tabile"c( )n 'od e%alonat( prin ordin al
'ini"trului ju"ti&iei( cu avizul con$or' al *on"iliului 8uperior al 9agi"traturii.
425 0i"pozi&iile prezentei legi privind 'anagerii econo'ici ai in"tan&elor %i ai
parc,etelor "e aplic )ncep#nd cu 3 iulie 200;.
435 Dunc&ia de 'anager econo'ic "e ec,ivaleaz cu $unc&ia de director e-ecutiv.
445 2#n la )nceperea $unc&ionrii .ribunalului /l$ov %i a parc,etului de pe l#ng
acea"t in"tan&( cauzele de co'peten&a ace"tora "e "olu&ioneaz de .ribunalul
Eucure%ti %i( re"pectiv( de 2arc,etul de pe l#ng .ribunalul Eucure%ti.
1R.. 343
435 0i"pozi&iile art. ;3 alin. 435 privind repartizarea cauzelor )n "i"te'
in$or'atizat "e aplic treptat( ac&iunea )nc,eindu?"e p#n )n anul 200=.
425 2#n )n anul 200= repartizarea cauzelor la in"tan&ele care nu di"pun de "i"te'
in$or'atizat "e $ace )n 'od aleatoriu( )n condi&iile "tabilite prin Regula'entul de
ordine interioar al in"tan&elor judectore%ti.
1R.. 344
435 2e data intrrii )n vigoare a prezentei legi( "e abrog
a5 di"pozi&iile art. 3 ? ;( art. = ? 33( art. 3= ? 2<( art. 2= ? 3;( art. 44 ? ;4( art. ;< %i
;= din Legea *ur&ii 8upre'e de 7u"ti&ie nr. ;<G3>>3( republicat )n 9onitorul
!$icial al Ro'#niei( 2artea /( nr. ;< din 8 $ebruarie 3>>>( cu 'odi$icrile %i
co'pletrile ulterioare:
b5 di"pozi&iile art. 3( art. 2 alin. 3( 3 %i 4( art. 4 ? >( art. 30 ? 3<( art. 3= alin. 3C3 ?
3C3 %i alin. 3 ? ;( art. 38 ? 2;( art. 2< ? 43( art. <>C3 ? <>C;( art. =0 ? 8;( art. 332( art.
333 alin. 3 %i 3( art. 334 %i art. 33< ? 3<0 din Legea nr. >2G3>>2 pentru organizarea
judectorea"c( republicat )n 9onitorul !$icial al Ro'#niei( 2artea /( nr. 2;> din
30 "epte'brie 3>>=( cu 'odi$icrile %i co'pletrile ulterioare.
425 0i"pozi&iile art. 33; din Legea nr. >2G3>>2( republicat( cu 'odi$icrile %i
co'pletrile ulterioare( re$eritoare la directorii econo'ici "e abrog de la data de 3
iulie 200;.
N!.L
Reproduce' 'ai jo" prevederile art. // ? /F( F// %i F/// din titlul KF/ al Legii nr.
24=G200;( cu 'odi$icrile %i co'pletrile ulterioare( care nu "unt )ncorporate )n
te-tul republicat al Legii nr. 304G2004 %i care "e aplic( )n continuare( ca di"pozi&ii
proprii ale titlului KF/ al Legii nr. 24=G200;.
I1R.. //
435 La data intrrii )n vigoare a prezentei legi( $unc&iile de judector in"pector %i
procuror in"pector "e de"$iin&eaz( iar po"turile "e tran"$or' )n po"turi de
judector( re"pectiv procuror.
425 1ctivit&ile a$late )n cur" de de"$%urare ale judectorilor in"pectori %i
procurorilor in"pectori vor $i continuate de judectori "au procurori de"e'na&i de
conductorii in"tan&elor judectore%ti "au parc,etelor.
1R.. ///*5
0i"pozi&iile prezentei legi privind )nregi"trarea %edin&elor de judecat( precu' %i
cele privind nu'irea la birourile de in$or'are %i rela&ii publice a ab"olven&ilor unei
$acult&i de jurnali"tic "au a "peciali%tilor )n co'unicare "e aplic de la 3 iulie
200<.
#CIN
*) Ter-enu* prev0+ut *a art1 III din tit*u* .@I a* Legii nr1 22532005/ de *a care ,e
ap*ic0 di,po+i6ii*e art1 13 din Legea nr1 30232002/ repub*icat0/ cu -odific0ri*e
u*terioare/ referitoare *a nregi,trarea >edin6e*or de Budecat0/ a fo,t pre*ungit
,ucce,iv prin art1 III din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 5032008 <#M5=/
prin artico*u* unic din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 15232005 <#M=/
prin art1 1 din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 13532004 <#M10=/ prin art1
.I din rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 1123200: <#M12=/ prin art1 @ din
rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 10:32010 <#M14=/ prin art1 1 din
rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 12032011 <#M1!= >i prin art1 II din
rdonan6a de urgen60 a 7uvernu*ui nr1 2332012 <#M21= pn0 *a data de 1 iu*ie
20131
#B
1R.. /F
435 *ircu'"crip&iile teritoriale ale parc,etelor 'ilitare din 'unicipiile Eacu(
Era%ov( *on"tan&a( *raiova( !radea( 2loie%ti %i .#rgu 9ure% care "e de"$iin&eaz
prin intrarea )n vigoare a prezentei legi "e redi"tribuie )n concordan& cu
circu'"crip&iile teritoriale ale in"tan&elor 'ilitare )n ace"te localit&i( potrivit ane-ei
nr. 2 la prezenta lege.
425 Dunc&iile redu"e ca ur'are a reorganizrii in"tan&elor %i parc,etelor 'ilitare(
potrivit prezentei legi( trec )n "tatele de $unc&ii ale 9ini"terului 7u"ti&iei %i ale
9ini"terului 2ublic( cu luarea '"urilor de $inan&are prin tran"$erul la ace"te
in"titu&ii a $ondurilor core"punztoare din bugetul 9ini"terului 1prrii Na&ionale.
435 8pa&iile %i dotrile 'ateriale ale parc,etelor 'ilitare de"$iin&ate vor $i preluate
de parc,etele 'ilitare crora( prin redi"tribuire( le revin circu'"crip&iile teritoriale
ale unit&ilor de"$iin&ate.
445 2er"onalul au-iliar civil %i 'ilitar din cadrul in"tan&elor %i parc,etelor 'ilitare
care opteaz pentru tran"$er la in"tan&ele %i parc,etele civile "au ale cror $unc&ii au
$o"t redu"e va $i tran"$erat( &in#ndu?"e "ea'a de op&iunea e-pri'at( la in"tan&ele %i
parc,etele civile din raza de do'iciliu "au din alte localit&i.
4;5 La tran"$erul per"onalului au-iliar civil %i 'ilitar de la in"tan&ele %i parc,etele
'ilitare la in"tan&ele "au parc,etele civile( "e &ine "ea'a( potrivit legii( de vec,i'ea
)n 'unc %i de activitatea pro$e"ional. 6n ace"t caz( trecerea )n rezerv "au direct )n
retragere a per"onalului au-iliar 'ilitar e"te obligatorie.
..........................................................................
1R.. F//
Regula'entele prevzute de prezenta lege "e actualizeaz %i "e adopt )n ter'en
de <0 de zile de la intrarea )n vigoare a prezentei legi %i "e public )n 9onitorul
!$icial al Ro'#niei( 2artea /.
1R.. F///
435 6n ter'en de >0 de zile de la intrarea )n vigoare a prezentei legi( vor $i
organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale in"tan&elor %i parc,etelor.
425 1tribu&iile 'e'brilor actualelor colegii de conducere )nceteaz la e-pirarea
ter'enului prevzut la alin. 435.I
#CIN
NOT:
Reproduce- -ai Bo, prevederi*e art1 ..@ din Legea nr1 20232010 <#M13=1
#M13
JART1 ..@
<1= ?n ter-en de 15 +i*e de *a data intr0rii n vigoare a pre+entei *egi ,e va
-odifica n -od core,pun+0tor Regu*a-entu* privind organi+area >i func6ionarea
ad-ini,trativ0 a ?na*tei "ur6i de "a,a6ie >i Au,ti6ie/ repub*icat1
<2= Referiri*e *a co-p*etu* de : Budec0tori cuprin,e n acte*e nor-ative n
vigoare ,e con,ider0 a fi f0cute *a co-p*ete*e de 5 Budec0tori1
<3= $roce,e*e n cur, de Budecat0 *a co-p*etu* de : Budec0tori *a data intr0rii n
vigoare a pre+entei *egi vor continua ,0 fie Budecate de ace,t co-p*et1
<2= &i,po+i6ii*e art1 55 a*in1 <1= din Legea nr1 30232002 privind organi+area
Budiciar0/ repub*icat0/ cu -odific0ri*e >i co-p*et0ri*e u*terioare/ precu- >i cu ce*e
adu,e prin pre+enta *ege/ ,e ap*ic0 >i proce,e*or n cur, de Budecat0 *a data intr0rii
n vigoare a pre+entei *egi1J
#B
1NEK1 3
A. JUDECTORIILE, PARCHETELE I LOCALITILE DE REEDIN ALE
ACESTORA
#CIN
NOT:
Din textul actualizat al anexei nr. 1 au fost eliminate instanele
judectoreti desfiinate ncepnd cu data de 1 noiembrie 2011, conform
art. 1 alin. 1! i art. " alin. 2! din #e$ea nr. 1%&'2011 #M16!.
#B
_______________________________________________________________________
____
Judeul Judecto!" Loc"l!t"te" de e#ed!$
_______________________________________________________________________
____
Al%" Al%" Iul!" &u$!c!'!ul Al%" Iul!"
C(&'e$! o"#ul C(&'e$!
A!ud &u$!c!'!ul A!ud
)l"* &u$!c!'!ul )l"*
Se%e# &u$!c!'!ul Se%e#
A"d A"d &u$!c!'!ul A"d
I$eu o"#ul I$eu
L!'o+" o"#ul L!'o+"
,u"-o$ co&u$" ,u"-o$
C-!#!$eu.C!# o"#ul C-!#!$eu.C!#
A/e# P!te#t! &u$!c!'!ul P!te#t!
C(&'ulu$/ &u$!c!'!ul C(&'ulu$/
Cute" de A/e# &u$!c!'!ul Cute" de A/e#
Co0te#t! o"#ul Co0te#t!
To'olo+e$! o"#ul To'olo+e$!
)"cu )"cu &u$!c!'!ul )"cu
O$e#t! &u$!c!'!ul O$e#t!
1o!$e#t! &u$!c!'!ul 1o!$e#t!
Podu Tuculu! co&u$" Podu Tuculu!
)u-u#! o"#ul )u-u#!
)!-o O"de" &u$!c!'!ul O"de"
)e!u# &u$!c!'!ul )e!u#
1"/-!t" &u$!c!'!ul 1"/-!t"
Ale#d o"#ul Ale#d
S"lo$t" &u$!c!'!ul S"lo$t"
)!0t!".N0ud )!0t!" &u$!c!'!ul )!0t!"
N0ud o"#ul N0ud
)ecle"$ o"#ul )ecle"$
)oto#"$! )oto#"$! &u$!c!'!ul )oto#"$!
Doo-o! &u$!c!'!ul Doo-o!
S+e$! o"#ul S+e$!
D""%"$! o"#ul D""%"$!
)"#o+ )"#o+ &u$!c!'!ul )"#o+
2/"# &u$!c!'!ul 2/"#
Ru'e" o"#ul Ru'e"
3$e#t! o"#ul 3$e#t!
)!l" )!l" &u$!c!'!ul )!l"
2ue! o"#ul 2ue!
4$0ue! o"#ul 4$0ue!
)u5u )u5u &u$!c!'!ul )u5u
R(&$!cu S"t &u$!c!'!ul R(&$!cu S"t
Pt(l"/ele o"#ul Pt(l"/ele
Po/o"$ele o"#ul Po/o"$ele
C""#.Se+e!$ Re#!" &u$!c!'!ul Re#!"
C""$0e%e# &u$!c!'!ul C""$0e%e#
O"+!" o"#ul O"+!"
1oldo+" Nou o"#ul 1oldo+" Nou
Cl"#! Cl"#! &u$!c!'!ul Cl"#!
Olte$!" &u$!c!'!ul Olte$!"
Le-l!u.," o"#ul Le-l!u.,"
Clu* Clu*.N"'oc" &u$!c!'!ul Clu*.N"'oc"
Tud" &u$!c!'!ul Tud"
De* &u$!c!'!ul De*
Hued!$ o"#ul Hued!$
,-el" &u$!c!'!ul ,-el"
Co$0t"$" Co$0t"$" &u$!c!'!ul Co$0t"$"
1ed/!d!" &u$!c!'!ul 1ed/!d!"
H(#o+" o"#ul H(#o+"
1"$/"l!" &u$!c!'!ul 1"$/"l!"
Co+"0$" S6($tu ,-eo/-e &u$!c!'!ul S6($tu ,-eo/-e
T(/u Secu!e0c &u$!c!'!ul T(/u Secu!e0c
4$to0u" )u5ulu! o"#ul 4$to0u" )u5ulu!
D(&%o+!" T(/o+!#te &u$!c!'!ul T(/o+!#te
,e#t! o"#ul ,e#t!
Puc!o"0" o"#ul Puc!o"0"
Rc"! o"#ul Rc"!
1oe$! &u$!c!'!ul 1oe$!
Dol* C"!o+" &u$!c!'!ul C"!o+"
)!le#t! &u$!c!'!ul )!le#t!
2!l!"#! o"#ul 2!l!"#!
e/"ce" o"#ul e/"ce"
C"l"6"t &u$!c!'!ul C"l"6"t
,"l"! ,"l"! &u$!c!'!ul ,"l"!
Tecuc! &u$!c!'!ul Tecuc!
T(/u )u*o o"#ul T(/u )u*o
L!e#t! co&u$" L!e#t!
,!u/!u ,!u/!u &u$!c!'!ul ,!u/!u
)ol!$t!$.7"le o"#ul )ol!$t!$.7"le
,o* T(/u J!u &u$!c!'!ul T(/u J!u
T(/u C%u$e#t! o"#ul T(/u C%u$e#t!
No+"c! o"#ul No+"c!
1otu &u$!c!'!ul 1otu
H"/-!t" 1!ecue".C!uc &u$!c!'!ul 1!ecue".C!uc
Odo-e!u Secu!e0c &u$!c!'!ul Odo-e!u Secu!e0c
To'l!" &u$!c!'!ul To'l!"
,-eo/-e$! &u$!c!'!ul ,-eo/-e$!
Hu$edo"" De+" &u$!c!'!ul De+"
Hu$edo"" &u$!c!'!ul Hu$edo""
Peto#"$! &u$!c!'!ul Peto#"$!
O#t!e &u$!c!'!ul O#t!e
)"d &u$!c!'!ul )"d
H"e/ o"#ul H"e/
I"lo&!" Slo%o5!" &u$!c!'!ul Slo%o5!"
U5!ce$! &u$!c!'!ul U5!ce$!
2ete#t! &u$!c!'!ul 2ete#t!
I"#! I"#! &u$!c!'!ul I"#!
P"#c"$! &u$!c!'!ul P"#c"$!
H(lu o"#ul H(lu
Rduc$e$! co&u$" Rduc$e$!
Il6o+ )u6te" o"#ul )u6te"
Co$etu co&u$" Co$etu
1""&ue# )"!" 1"e &u$!c!'!ul )"!" 1"e
S!/-etu 1"&"!e! &u$!c!'!ul S!/-etu 1"&"!e!
7!#eu de Su0 o"#ul 7!#eu de Su0
T(/u L'u# o"#ul T(/u L'u#
D"/o&!e#t! co&u$" D"/o&!e#t!
1e-ed!$! Do%et".Tu$u Se+e!$ &u$!c!'!ul Do%et".Tu$u
Se+e!$
Ste-"!" o"#ul Ste-"!"
O#o+" &u$!c!'!ul O#o+"
7($*u 1"e o"#ul 7($*u 1"e
)"!" de A"& o"#ul )"!" de A"&
1ue# T(/u 1ue# &u$!c!'!ul T(/u 1ue#
S!/-!#o"" &u$!c!'!ul S!/-!#o""
Re/-!$ &u$!c!'!ul Re/-!$
T($+e$! &u$!c!'!ul T($+e$!
Ludu# o"#ul Ludu#
Ne"& P!"t".Ne"& &u$!c!'!ul P!"t".Ne"&
Ro&"$ &u$!c!'!ul Ro&"$
T(/u.Ne"& o"#ul T(/u.Ne"&
)!c"5 o"#ul )!c"5
Olt Sl"t!$" &u$!c!'!ul Sl"t!$"
C""c"l &u$!c!'!ul C""c"l
Co"%!" o"#ul Co"%!"
)"l# o"#ul )"l#
P"-o+" Plo!e#t! &u$!c!'!ul Plo!e#t!
C(&'!$" &u$!c!'!ul C(&'!$"
7le$!! de 1u$te o"#ul 7le$!! de 1u$te
1!5!l o"#ul 1!5!l
S!$"!" o"#ul S!$"!"
S"tu 1"e S"tu 1"e &u$!c!'!ul S"tu 1"e
C"e! &u$!c!'!ul C"e!
Ne/e#t!.O"# o"#ul Ne/e#t!.O"#
Sl"* 3"lu &u$!c!'!ul 3"lu
!&leu S!l+"$!e! o"#ul !&leu S!l+"$!e!
J!%ou o"#ul J!%ou
S!%!u S!%!u &u$!c!'!ul S!%!u
1ed!"# &u$!c!'!ul 1ed!"#
A/$!t" o"#ul A/$!t"
A+!/ o"#ul A+!/
Sl!#te o"#ul Sl!#te
Suce"+" Suce"+" &u$!c!'!ul Suce"+"
C(&'ulu$/ 1oldo+e$e0c &u$!c!'!ul C(&'ulu$/
1oldo+e$e0c
Rdu! &u$!c!'!ul Rdu!
2lt!ce$! &u$!c!'!ul 2lt!ce$!
7"t" Do$e! &u$!c!'!ul 7"t" Do$e!
,u" Hu&oulu! o"#ul ,u" Hu&oulu!
Teleo&"$ Ale8"$d!" &u$!c!'!ul Ale8"$d!"
Ro#!o! de 7ede &u$!c!'!ul Ro#!o! de 7ede
Tu$u 1/uele &u$!c!'!ul Tu$u 1/uele
7!dele o"#ul 7!dele
3!&$!ce" o"#ul 3!&$!ce"
T!&!# T!&!#o"" &u$!c!'!ul T!&!#o""
Lu/o* &u$!c!'!ul Lu/o*
Det" o"#ul Det"
S($$!col"u 1"e o"#ul S($$!col"u 1"e
2/et o"#ul 2/et
Tulce" Tulce" &u$!c!'!ul Tulce"
)"%"d"/ o"#ul )"%"d"/
1c!$ o"#ul 1c!$
7"0lu! 7"0lu! &u$!c!'!ul 7"0lu!
)(l"d &u$!c!'!ul )(l"d
Hu#! &u$!c!'!ul Hu#!
7(lce" R(&$!cu 7(lce" &u$!c!'!ul R(&$!cu 7(lce"
D/#"$! &u$!c!'!ul D/#"$!
Hoe5u o"#ul Hoe5u
)e5o! o"#ul )e5o!
)lce#t! o"#ul )lce#t!
7"$ce" 2oc#"$! &u$!c!'!ul 2oc#"$!
P"$c!u o"#ul P"$c!u
Ad*ud &u$!c!'!ul Ad*ud
)ucue#t! Judecto!" 0ectoulu! 9 &u$!c!'!ul )ucue#t!
Judecto!" 0ectoulu! : &u$!c!'!ul )ucue#t!
Judecto!" 0ectoulu! ; &u$!c!'!ul )ucue#t!
Judecto!" 0ectoulu! < &u$!c!'!ul )ucue#t!
Judecto!" 0ectoulu! = &u$!c!'!ul )ucue#t!
Judecto!" 0ectoulu! > &u$!c!'!ul )ucue#t!
_______________________________________________________________________
____
). TRI)UNALELE, PARCHETELE DE PE L?N, TRI)UNALE I LOCALITILE DE
REEDIN
_______________________________________________________________________
____
Judeul T!%u$"lul Loc"l!t"te" de e#ed!$
_______________________________________________________________________
____
Al%" Al%" Iul!" &u$!c!'!ul Al%" Iul!"
A"d A"d &u$!c!'!ul A"d
A/e# A/e# &u$!c!'!ul P!te#t!
)"cu )"cu &u$!c!'!ul )"cu
)!-o )!-o &u$!c!'!ul O"de"
)!0t!".N0ud )!0t!".N0ud &u$!c!'!ul )!0t!"
)oto#"$! )oto#"$! &u$!c!'!ul )oto#"$!
)"#o+ )"#o+ &u$!c!'!ul )"#o+
)!l" )!l" &u$!c!'!ul )!l"
)u5u )u5u &u$!c!'!ul )u5u
C""#.Se+e!$ C""#.Se+e!$ &u$!c!'!ul Re#!"
Cl"#! Cl"#! &u$!c!'!ul Cl"#!
Clu* Clu* &u$!c!'!ul Clu*.N"'oc"
Co$0t"$" Co$0t"$" &u$!c!'!ul Co$0t"$"
Co+"0$" Co+"0$" &u$!c!'!ul S6($tu ,-eo/-e
D(&%o+!" D(&%o+!" &u$!c!'!ul T(/o+!#te
Dol* Dol* &u$!c!'!ul C"!o+"
,"l"! ,"l"! &u$!c!'!ul ,"l"!
,!u/!u ,!u/!u &u$!c!'!ul ,!u/!u
,o* ,o* &u$!c!'!ul T(/u J!u
H"/-!t" H"/-!t" &u$!c!'!ul 1!ecue".C!uc
Hu$edo"" Hu$edo"" &u$!c!'!ul De+"
I"lo&!" I"lo&!" &u$!c!'!ul Slo%o5!"
I"#! I"#! &u$!c!'!ul I"#!
Il6o+ Il6o+ o"#ul )u6te"
1""&ue# 1""&ue# &u$!c!'!ul )"!" 1"e
1e-ed!$! 1e-ed!$! &u$!c!'!ul Do%et".Tu$u
Se+e!$
1ue# 1ue# &u$!c!'!ul T(/u 1ue#
Ne"& Ne"& &u$!c!'!ul P!"t".Ne"&
Olt Olt &u$!c!'!ul Sl"t!$"
P"-o+" P"-o+" &u$!c!'!ul Plo!e#t!
S"tu 1"e S"tu 1"e &u$!c!'!ul S"tu 1"e
Sl"* Sl"* &u$!c!'!ul 3"lu
S!%!u S!%!u &u$!c!'!ul S!%!u
Suce"+" Suce"+" &u$!c!'!ul Suce"+"
Teleo&"$ Teleo&"$ &u$!c!'!ul Ale8"$d!"
T!&!# T!&!# &u$!c!'!ul T!&!#o""
Tulce" Tulce" &u$!c!'!ul Tulce"
7"0lu! 7"0lu! &u$!c!'!ul 7"0lu!
7(lce" 7(lce" &u$!c!'!ul R(&$!cu 7(lce"
7"$ce" 7"$ce" &u$!c!'!ul 2oc#"$!
)ucue#t! )ucue#t! &u$!c!'!ul )ucue#t!
_______________________________________________________________________
____
C. CURILE DE APEL, PARCHETELE DE PE L?N, CURILE DE APEL,
CIRCU1SCRIPIILE ACESTORA I LOCALITILE DE REEDIN
_______________________________________________________________________
_______
Cute" de "'el T!%u$"lele cu'!$0e Loc"l!t"te" de
e#ed!$
@$ c!cu&0c!'!"
cu!! de "'el
_______________________________________________________________________
_______
9. Cute" de A'el Al%" Iul!" Al%" &u$!c!'!ul Al%"
Iul!"
S!%!u
Hu$edo""
_______________________________________________________________________
_______
:. Cute" de A'el P!te#t! A/e# &u$!c!'!ul
P!te#t!
7(lce"
_______________________________________________________________________
_______
;. Cute" de A'el )"cu )"cu &u$!c!'!ul )"cu
Ne"&
_______________________________________________________________________
_______
<. Cute" de A'el O"de" )!-o &u$!c!'!ul O"de"
S"tu 1"e
_______________________________________________________________________
_______
=. Cute" de A'el Suce"+" Suce"+" &u$!c!'!ul
Suce"+"
)oto#"$!
_______________________________________________________________________
_______
>. Cute" de A'el )"#o+ )"#o+ &u$!c!'!ul )"#o+
Co+"0$"
_______________________________________________________________________
_______
A. Cute" de A'el )ucue#t! )ucue#t! &u$!c!'!ul
)ucue#t!
Cl"#!
,!u/!u
I"lo&!"
Il6o+
Teleo&"$
_______________________________________________________________________
_______
B. Cute" de A'el Clu* Clu* &u$!c!'!ul Clu*.
N"'oc"
)!0t!".N0ud
1""&ue#
Sl"*
_______________________________________________________________________
_______
C. Cute" de A'el Co$0t"$" Co$0t"$" &u$!c!'!ul
Co$0t"$"
Tulce"
_______________________________________________________________________
_______
9D. Cute" de A'el C"!o+" Dol* &u$!c!'!ul
C"!o+"
,o*
1e-ed!$!
Olt
_______________________________________________________________________
_______
99. Cute" de A'el ,"l"! ,"l"! &u$!c!'!ul ,"l"!
)!l"
7"$ce"
_______________________________________________________________________
_______
9:. Cute" de A'el I"#! I"#! &u$!c!'!ul I"#!
7"0lu!
_______________________________________________________________________
_______
9;. Cute" de A'el T(/u 1ue# 1ue# &u$!c!'!ul T(/u
1ue#
H"/-!t"
_______________________________________________________________________
_______
9<. Cute" de A'el Plo!e#t! P"-o+" &u$!c!'!ul
Plo!e#t!
)u5u
D(&%o+!"
_______________________________________________________________________
_______
9=. Cute" de A'el T!&!#o"" T!&!# &u$!c!'!ul
T!&!#o""
A"d
C""#.Se+e!$
_______________________________________________________________________
_______
1NEK1 2*5
*5 1ne-a nr. 2 e"te reprodu" )n $ac"i'il.
C!cu&0c!'!!le !$0t"$elo &!l!t"e, "le '"c-etelo de 'e l($/
"ce0te" #! loc"l!t!le de e#ed!$

_______________________________________________________________________
_______
EN. E I$0t"$" &!l!t" E P"c-etul &!l!t" #! E
C!cu&0c!'!" E
Ect.E #! loc"l!t"te" de E loc"l!t"te" de e#ed!$ E
te!to!"l E
E E e#ed!$ E E
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
EI.9.E T!%u$"lul 1!l!t"E P"c-etul de 'e l($/ E A/e#
E
E E )ucue#t! E T!%u$"lul 1!l!t" )ucue#t! E Cl"#!
E
E E Sed!ulF 1u$!c!'!ulE Sed!ulF 1u$!c!'!ul )ucue#t! E ,!u/!u
E
E E )ucue#t! E E I"lo&!"
E
E E E E Il6o+
E
E E E E Olt
E
E E E E Teleo&"$
E
E E E E 7(lce"
E
E E E E
E
E E E E 1u$!c!'!ul
)ucue#t!E
E E E E Co$0t"$"
E
E E E E Tulce"
E
E E E E )!l"
E
E E E E )u5u
E
E E E E D(&%o+!"
E
E E E E P"-o+"
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
EI.:.E T!%u$"lul 1!l!t"E P"c-etul de 'e l($/ E )"#o+
E
E E Clu* E T!%u$"lul 1!l!t" Clu* E Co+"0$"
E
E E Sed!ulF 1u$!c!'!ulE Sed!ulF 1u$!c!'!ul Clu*.N"'oc"E S!%!u
E
E E Clu*.N"'oc" E E Al%"
E
E E E E )!0t!".
N0ud E
E E E E Clu*
E
E E E E Sl"*
E
E E E E H"/-!t"
E
E E E E 1ue#
E
E E E E )!-o
E
E E E E 1""&ue#
E
E E E E S"tu 1"e
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
EI.;.E T!%u$"lul 1!l!t"E P"c-etul de 'e l($/ E )"cu
E
E E I"#! E T!%u$"lul 1!l!t" I"#! E Ne"&
E
E E Sed!ulF 1u$!c!'!ulE Sed!ulF 1u$!c!'!ul I"#! E Suce"+"
E
E E I"#! E E 7"$ce"
E
E E E E )oto#"$!
E
E E E E ,"l"!
E
E E E E I"#!
E
E E E E 7"0lu!
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
EI.<.E T!%u$"lul 1!l!t"E P"c-etul de 'e l($/ E Dol*
E
E E T!&!#o"" E T!%u$"lul 1!l!t" T!&!#o"" E ,o*
E
E E Sed!ulF 1u$!c!'!ulE Sed!ulF 1u$!c!'!ul T!&!#o"" E Hu$edo""
E
E E T!&!#o"" E E 1e-ed!$!
E
E E E E A"d
E
E E E E C""#.
Se+e!$ E
E E E E T!&!#
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
EII. E T!%u$"lul 1!l!t"E P"c-etul 1!l!t" de 'e l($/ E Co&'ete$
E
E E Te!to!"l E T!%u$"lul 1!l!t" Te!to!"l E te!to!"l
/e$e"lE
E E )ucue#t! E )ucue#t! E
E
E E Sed!ulF 1u$!c!'!ulE Sed!ulF 1u$!c!'!ul )ucue#t! E
E
E E )ucue#t! E E
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
EIII.E Cute" 1!l!t" deE P"c-etul 1!l!t" de 'e l($/ E Co&'ete$
E
E E A'el )ucue#t! E Cute" 1!l!t" de A'el E te!to!"l
/e$e"lE
E E Sed!ulF 1u$!c!'!ulE )ucue#t! E
E
E E )ucue#t! E Sed!ulF 1u$!c!'!ul )ucue#t! E
E
E____E___________________E_______________________________E
_____________________E
???????????????

S-ar putea să vă placă și