Sunteți pe pagina 1din 2

BAZE DE DATE SEMINAR 1

___________________________________________________________________________
SEMINAR 1 - CONTINUT:
1. Baze de date: schema bazei de date tabe!a cam" cheie "#ima#a cheie e$te#%a
#e!atie &'#me %'#ma!e ()N*.
+. I%t#'d,ce#e i% ORAC-E: S.- De/e!'"e# a,te%ti&ica#ea
I. BAZE DE DATE NOTIUNI )UNDAMENTA-E:
Tabela, relatie, coloana, inregistrare, cheie primara, cheie externa vezi curs.
Tipuri de legaturi intre tabele:
1-1 legatura dintre cele doua tabele se face pe baza cheilor primare
1-% cheia primara din tabela parinte se adauga in tabela copil sub forma
de cheie externa
%-% nu se poate implementa practic si se recurge la adaugarea unei tabele
suplimentare care va contine cheile primare ale tabelelor initiale si campuri
referitoare la asocierea cu tabelele parinte. Cheia primara din tabela
intermediara va fi o cheie compusa.
chemele conceptuala, logica si fizica ale bazei de date.
II. -imba0,! S.-
!imba"ul S.- St#,ct,#ed .,e#1 -a%2,a2e este un limba" standard de interogare
a bazelor de date implementat #n ma"oritatea $%&. 'n ()*C!+ este implementat limba"ul
,! cu anumite particularitati.
1. Ti",#i de date:
TI3 Ca#acte#istici
C4AR(size* sir de caractere de lungime fixa
5ARC4AR+(size*
5ARC4AR(size*
sir de caractere de lungime variabila
NUMBER("s* -umeric: p .precision/ 0 1..23, s .scale/ 0435..167
DATE data calendaristica
RO6ID adresa fiecarui rind din tabela
B-OB binar8 large ob"ect .max 5$%/ se stocheaza date nestructurate
.text,imagine, video, date spatiale/
C-OB Character !arge (b"ect date de tip text de dimensiune foarte mare
NC-OB -ational C!(% include caractere nationale
B)I-E contine un pointer catre un fisier binar stocat in afara bazei de date
+. O"e#at'#i S.-
O"e#at'# Ca#acte#istici
7 8 9 89 79 NOT (peratori de comparatie
BET6EEN ... AND ... #ntre dou9 valori .inclusiv/.
IN (!ist:* egal cu oricare valoare din list9
-I;E similar cu un :ablon
; 4 oric<te caractere= _ 4 un caracter=
IS NU-- are valoarea ->!!
1
BAZE DE DATE SEMINAR 1
___________________________________________________________________________
<. C'me%zi S.-
Comenzile referitoare la bazele de date sunt comune tuturor versiunilor de ,! si sunt
impartite in urmatoarele categorii:
1* C'me%zi -DD (-imba0 de De&i%i#e a Date!'# - Data De&i%iti'% -a%2,a2e*
C'ma%da Sc'"
CREATE Creaza un obiect nou .tabela, utilizator, rol, etc/
A-TER ?odifica o parte dintre proprietatile unui obiect
DRO3 +limina un obiect din baza de date
+* C'me%zi -MD (-imba0 de Ma%i",!a#e a Date!'# - Data Ma%i",!ati'%
-a%2,a2e*
C'ma%da Sc'"
SE-ECT )egaseste inregistrari in tabele sau vederi .vie@/
DE-ETE terge inregistrari din tabele
INSERT *dauga o noua inregistrare in tabela
U3DATE ?odifica valorile unor inregistrari din tabele
<* C'me%zi -3T (-imba0 "e%t#, 3#'cesa#ea T#a%zactii!'# T#a%sacti'%
3#'cessi%2 -a%2,a2e*
C'ma%da Sc'"
COMMIT Ainalizeaza o tranzactie
RO--BAC; *nuleaza o tranzactie
SA5E3OINT &efineste un punct de salvare, in locul in care tranzactia salveaza toate
operatiile efectuate pana in momentul respectiv, inainte de a continua
urmatorul set de modificari efectuate in baza de date.
=* C'me%zi -CD (-imba0 de C'%t#'! a! Date!'# - Data C'%t#'! -a%2,a2e*
C'ma%da Sc'"
>RANT *corda utilizatorilor drepturile necesare pentru accesul si manipularea
obiectelor din baza de date
RE5O;E *nuleaza anumite drepturi utilizatorilor
6

S-ar putea să vă placă și