Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECIE

Propunator: Prof. Manolache Nicoleta


Scoala Gimnaiala Nr! Rm. Sarat
Cla"a: a VII- a
Di"ciplina de nvmnt: Biologie (Anatomia si fiziologia omului)
Tema lec#iei: Anatomia aparatului respirator
$nitatea %e &n'(#are: Funtiile de nutritie
Competen#e "pecifice:
!"#unoa$terea $i nelegerea terminologiei% a oneptelor $i a prinipiilor speifie &iologiei
'"(ezvoltarea apaitilor de e)plorare-investigare n sopul rezolvrii de pro&leme speifie
&iologiei
*"(ezvoltarea apaitii de omuniare% utiliznd lim&a+ul speifi &iologiei
,"Formarea unor atitudini $i deprinderi referitoare la impatul &iologiei asupra naturii $i a
soietii"
Tipul %e lec#ie: formare de ompetene
O)iecti'ele opera#ionale:
Obiective cognitive: -a sfr$itul leiei elevii ar tre&ui s fie apa&ili:
.!: sa reunoasa omponentele aparatului respirator
.': sa desrie alatuirea plamanilor
Obiective procedurale: -a sfr$itul leiei elevii ar tre&ui s fie apa&ili:
.p!: s realizeze ativiti e)perimentale de punere n eviden a rolului plamanilor
.p* s modeleze prin desen strutura plamanilor
Obiective atitudinale" -a sfr$itul leiei elevii ar tre&ui s fie apa&ili:
.a! :s efetueze riguros sarinile de luru
.a': s utilizeze oret uno$tinele despre omponentele aparatului respirator n viaa otidian
Strate*ia %i%actic(:
/etode $i proedee: matriea oneptuala% diagrama Venn%o&servaia% demonstraia% onversaia%
modelarea%+oul de rol
/i+loae de nvmnt:tra0ee si &ron0ii de por% plaman de la por% plan$e% atlase% filmulet 1
funtionarea orzilor voale"
Forme de organizare a ativitii elevilor: frontal% pe grupe
+i)lio*rafie:
#osti 2aela ('334)" (idatia &iologiei" 5d" 6tef" Ia$i
Ion Iorda0e- 7/etodia predrii &iologiei8% 5d" 9niversitii 7Al" I" #uza%Ia$i%!::;
#osti% 2aela </etodia predrii Biologiei8% 5ditura =rp0>s% Ia$i% '334
#erg0it% Ioan-? /etode de nvmnt @% 5ditura Aolirom% '33B
-azr% Viorel% 2iolae% /ariana-? -eia% form de &az a organizrii proesului de predare-
nvare-evaluare la disiplina &iologie @% 5ditura Arves% '33C
Di&ea% Floria-? Atlas de &iologie 1Anatomia omului @%5ditura (idati $i Aedagogi% '33B
Aartin% Eoe% -ogoftu% -uminia% #ezar F0"%2iulesu-? Biologie @%/anual pentru lasa a VII-a%
5ditura #orint% '33B
Ana% 2eagu ? (in tainele si uriozitatile orpului omenes @ vol !3% 5ditura Aortile .rientului%
Iasi%'33'
,E+OGR-.IE:
GGG"didati"ro
Scenariul %i%actic
Etapeleacti'it(ii
%i%actice O)iecti'e
operaionale
-cti'itateaaprofe"orului -cti'itateaele'ului Re"ur"eE'aluare
Coninuturi Materiale Proce%urale Timp
/oment organizatori Verifiprezena
Aregte$tematerialul didati
Asigurordineaidisiplina
#omuniareaa&senilor"
Aregtireapentru leie
9rmres indiaiile
#atalog
/aterial didati
#onversaia 'H
Verifiarea
uno$tinelor anterioareIa
temei pentru
aas
#aptarea atentiei
Anuntarea titlului letiei si
a o&ietivelor urmarite
Aparatul respirator
Je lureaza pe grupe:
=rupa ! va avea a sarina sa prezinte
irulatia mia folosind matriea oneptual
=rupa ' va avea sarina de a gasi
asemanarile si deose&irile intre partea
dreapta si partea stanga a inimii
=rupa * va avea a sarina sa desrie
irulatia mare
=rupa , va avea sarina de a identifia
asemanarile si deose&irile intre artere si
vene"
5levii sunt informati a au la dispozitie C
minute pentru a-si realiza sarina% urmand
apoi a fieare grupa sa prezinte frontal"
In funtie de raspunsurile date de elevi se
fa ompletari si se sta&iles onluzii
Arofesorul da itire unui te)t (ane)a )"
Aleand de la aest te)t profesorul
informeaza elevii a pe parursul letiei vor
afla informatii despre omponentele ap
respirator"
Arofesorul noteaza pe ta&le titlul letiei"
Fieare grupa tree la
indeplinirea sarinii"
(upa rezolvarea sarinii
% fieare grupa isi
prezinta frontal modul
de a&ordare"
Asulta u atentie"
5levii noteaza in
aiete"
Foi de flip0art
(esrierea
5)pliatia
/odelarea
#itirea unui te)t
!3H
'H
5valuare
formative
(srisa)
(o&ndirea
noilor
uno$tine
#omponentele
aparatului respirator
#aile respiratorii
Fosele nazale
Faand apel la unostintele do&andite in
lasa a VI-a la .rganizarea generala a
unui mamifer% profesorul ineara o
reatualizare a unostintelor% soliitandu-i
pe elevi sa prezinte are sunt
omponentele aparatului respirator"
In funtie de raspunsurile primite de la
elevi% profesorul sintetizeaza preizand
faptul a aparatul respirator este alatuit
din ai respiratorii si plamani"
Arofesorul noteaza pe ta&la "
In ontinuare% profesorul fae apel la
unostintele elevilor% intre&andu-i are
sunt omponentele ailor respiratorii"
In funtie de raspunsul dat de elevi%
profesorul ompleteaza si onluzioneaza
omponentele ailor respiratorii:
-fose nazale%
-faringe
-laringe
--tra0ee
-&ron0ii
2oteaza pe ta&la omponentele ailor
respiratorii"

Arofesorul informeaza elevii a vor
inepe desrierea omponentelor"In aest
sens se foloseste de informatiile pe are
elevii le detin in legatura u fosele nazale
de la apitolul .rgane de simt"
Arofesorul ompleteaza preizand faptul
a fosele nazale omunia u e)teriorul
prin nari si u interiorul prin
oane"/uoasa respiratorie este &ogat
vasularizata pentru a putea inalzi aerul"
/uoasa este prevazuta u glande e
sereta muus si peri"
/uusul si perii sunt un adevarat filtru
5levii vor raspunde la
intre&are% a+utati fiind
de atre profesor"
5levii noteaza in aiete"
5levii raspund la
intre&are"
5levii noteaza in aiete"
5levii vor preiza a
nasul este alatuit din '
fose nazale separate
printr-un sept
artilaginos"Fieare fosa
nazala este impartita
prin ' santuri in *
ornete"Arimele doua
ornete de la intrare
sunt aptusite de
muoasa respiratorie%
iar ultimul ornet este
aptusit de muoasa
olfativa"
Fa&la
Fa&l% ret
Je lureaz
frontal
#onversaie
#onversatia
.&servare
(emonstrare
#onversaie
5)pliatie
#onversatie
';H
5valuare
formativa
(orala)
5valuareformativ
(oral)
Faringele
-aringele
Fra0eea
Arofesorul noteaza pe ta&la informatiile
despre fosela nazale"
Arofesorul roaga elevii sa prezinte eea
e stiu despre faringe% dat fiind faptul a
a fost studiat si in adrul tu&ului digestiv"
Arofesorul tree la urmatorul organ e
apartine ailor respiratorii% respetiv
laringele"(eoaree elevii au ateva
informatii despre laringe% profesorul
adreseaza elevilor intre&area:
#e se intampla u &olul alimentar and
a+unge in faringeK
Arofesorul roaga elevii sa prezinte
originea uvantului epiglota"
Arofesorul desrie laringele:
-este alatuit din mai multe artila+e
printre are si artila+ul tiroid
-pe interior este aptusit de o muoasa e
formeaza ' pere0i de uteLorzi voale:
superioare si inferioare"
-ele inferioare au rol in vor&ire"
Aentru o mai &una intelegere profesorul
prezinta elevilor un film are reda modul
de funtionare al orzilor voale"
Arofesorul noteaza la ta&la informatiile
despre laringe"
Arofesorul tree la desrierea urmatorului
organ al ailor respiratorii% respetiv
tra0eea"
Aentu o mai &una intelegere prezinta
elevilor tra0eea de la un por"
Arofesorul preizeaza a este alatuita din
!; 1 '3 de inele inomplete% u
onavitatea spre esofag"
Arofesorul intrea&a elevii despre motivul
pentru are inelele sunt inomplete"
In funtie de raspunsul dat profesorul
e)plia faptul a e)istenta aestor inele
este o adaptare % deoaree prin esofag tre
periodi &oluri alimentare si prezenta
unor inele omplete ar fi o&strutionat
alea digestiva"
5levii noteaza in aiete"
5levii vor preiza faptul
a faringele este un
organ omun aii
digestive si respiratorii"
5levii vor e)plia
faptul a &olul va fi
diretionat spre esofag
datorita epiglotei are
in0ide laringele"
5levii vor preiza a
epiLdeasupra iar glota
este des0iderea in
laringe"
5levii vizioneza filmul"
5levii noteaza in aiete"
5levii raspund la
intre&are"
Fa&la
Alansa u laringele
Film u funtionarea
orzilor voale"
Fra0ee de por
5)pliatie
(esriere
#onversaie
5)pliaie
.&servatia
5)pliatia
Invatarea prin
desoperire
.&servare
#onversaie
Aro&lematizare
5)pliatie
Bron0iile
-oalizarea si alatuirea
plamanilor
Arofesorul noteaza pe ta&la informatiile
despre tra0ee si realizeaza si un desen e
reprezintainelul artilaginos inomplet"
Arofesorul intrea&a elevii e se gaseste in
ontinuarea tra0eei"
Arofesorul fae ompletari legate de
&ron0ii si anume faptul a inelele
artilaginoase din perete sunt omplete"
Folosind o plansa loalizeaza &ron0iile
prinipale"
2oteza pe ta&la infornatiile despre
&ron0ii"
Arofesorul tree la urmatorul organ al
aparatului respirator% respetiv% plamanii"
Aentru ineput pune intre&ari elevilor :
-9nde sunt loalizati plamaniiK
-#e uloare auK
-#e aspet auK
-(e e plutes atuni and sunt asezati
intr-un vas u apaK
Arofesorul sintetizeaza informatiile
despre plamani:
-sunt loalizati in avitatea toraia
-au uloare roz si aspet &uretos
Arezinta elevilor un vas in are pluteste o
&uata de plaman% dovedind astfel a
plamanii sunt inarati u aer"
-plamanul drept este mai mare deat el
stang datorita varfului inimii orientat spre
plamanul stang
-plamanul drept este traversat de doua
santuri e determina aparitia a * lo&i% in
timp e plamanul stang are ' lo&i
-lo&ii sunt alatuiti din segmente%
-segmentele sunt alatuite din lo&uli
Arofesorul noteaza pe ta&la informatiile
sintetizate"
Arofesorul ontinua e)pliatiile:
-&ron0iile prinipale patrund in plaman si
se ramifia in &" -o&are-M&" Jegmentare-
M&" -o&ulare
-lo&ulul pulmonar are forma piramidala si
este alatuit din mai multi aini
5levii noteaza in aiete
si modeleaza inelul"
5levii raspund la
intre&are% preizand
faptul a din tra0ee se
desprind &ron0iile
prinipale are patrund
in plamani"
5levii noteaza in aiete"
5levii raspund la
intre&ari% folosindu-se
de informatii do&andite
in lasa a VI-a"
Junt atenti la
e)pliatiile
profesorului"
5levii noteaza in aiete"
Fa&la
Alansa
Fa&la
Vas u apa in are pluteste
o &uata de plaman"
Alansa
/odelare
#onversatia
5)pliatia
#onversatia
.&servatia
5)pliatia
Aleurele
pulmonari
-preizeaza a ainii se aseamana u un
ior0ine si sunt inon+urati de o &ogata
retea de apilare
-ainii sunt alatuiti din alveole
pulmonare
5)pliatiile sunt faute pe plansa si apoi
treute pe ta&la"
Arofesorul preizeaza faptul a la e)terior
plamanii sunt inveliti de doua foite
numite pleure"
2oteaza pe ta&la e)istenta pleurelor"
9na este lipita de plaman % ealalta de
peretii interni ai avitatii toraie"
Intre ele ' foite se gaseste li0idul
pleural"
#and utia toraia isi mareste volumul
trage prima foita% are impliit o va trage
si pe a '-a "
Arofesorul pune in evidenta aderenta
dintre pleure prin intermediul unui
e)periment u doua lamele"In prima
instanta sunt usate% apoi% piura pe una
dintre ele apa si le apropie"Je onstata a
nu mai pot fi usor separate"
5levii noteaza in aiete"
-amele de stila
Aipeta u apa
5)perimentul
Fi)area
2oilor
uno$tine
In sala de lasa sunt 0emati elevi de la o
alta lasa e vor prezenta o dramatizare a
aparatului respirator"
#ateva persona+e asund in spate eea e se
vrea a fi o viitoare sarina de luru din etapa
de evaluare"
5levii urmares
dramatizarea"
Noul de rol
*H
5valuare
#uno$tinelor
noi
(upa prezentarea +oului de rol% patru dintre
persona+e% g0idate de professor% vor lasa la
fieare masa ate o sarina"
Jarina !% orespunzatoare grupei ! onsta
in e)pliarea unui desen s0emati al
foselor nazale
Jarina ' % orespunzatoare grupei ' %este
reprezentata printr-un ior0ine de strugure
e prezinta printre &oa&e o ata rosie si are
se doreste sa reprezinte un ain pulmonar"
Jarina *% orespunzatoare grupei * este
reprezentata printr-o utie muziala% e fae
analogia u o strutura invatata de
elevi(laringele)
Fieare grupa rezolva
sarina primita"
=rupa ! tre&uie sa
desrie strutura foselor
nazale"
=rupa ' asoiaza
ior0inele u ainii
pulmonara% iar &oa&ele
de strugure u alveola
pulmonara"
=rupa * asoiaza utia
muziala u laringele si
e)plia alatuirea
aestuia"
Alansa u s0ema foselor
nazale
Jtrugure
#utie muziala
5)pliatia 4H 5valuare
formativa
(orala)
Jarina ,% orespunzatoare grupei ,% onsta
in identifiarea inelelor inomplete de la
nivelul tra0eei"
=rupa , identifia
inelele a fiind parte
omponent a tra0eei si
e)plia de e sunt
inomplete"
Inele inomplete
Fema de as" Indiaii pt"
nvare" Apreierealeiei
!"#omuni tema
Oealizati un re&us astfel inat pe vertial sa
iasa AAAOAF9-O5JAIOAF.O% folosind
notiuni studiate la aest apitol
'".fer indiaii pentru realizarea
*"Apreiazativitateaelevilor"
!"2oteaz tema $i
indiaiile de realizare
Instruta+
#onversaie
*H
Schema lec#iei
-natomia aparatului re"pirator
Aparatul respirator este altuit din:
#i respiratorii
Almni
#ile respiratorii sunt reprezentate prin:
Fose nazale
Faringe
-aringe
Fra0ee
Bron0ii
.o"ele naale
-omuni u e)teriorul prin nri
-omuni u interiorul(faringele) prin oane
-la nivelul primelor ' ornete prezint muoasa respiratorie
-muoasa prezint glande( e seret muus) $i peri-- un adevrat filtru
-muoasa este &ogat vasularizat---- nlze$te aerul
.arin*ele
-este un organ omun ii digestive $i respiratorii
Larin*ele:
-este altuit din mai multe artila+e
-pe interior este ptu$it de o muoas e se uteaz -' pere0i de orzi voale (superioare $i inferioare)
-ele inferioare au rol in vor&ire
-rezult--laringeleLale respiratorie Porgan fonator
Traheea:
-este alatuit din !;- '3 de inele artilaginoase inomplete spre esofag
+ronhiile:
-se desprind din tra0ee 1&ron0ii prinipale
-&ron0iile prinipale ptrund n plmni unde se ramifi formnd un adevrat ar&ore &ron$i
-ultimele ramifiaii L &ron0iole
Pl(m/nii:
-sunt loalizai n avitatea torai
-au uloare roz $i aspet &uretos
-plmnul drept este altuit din * lo&i% el stng din ' lo&i
-lo&ii sunt altuii din segmente% iar aestea din lo&uli
-lo&ulul are form piramidal $i la nivelul lui a+ung &ron0iolele
-un lo&ul este altuit din mai muli aini pulmonari
-ainul este format din alveole pulmonare $i este non+urat de o reea de apilare
-la e)terior plmnii sunt nvelii de dou pleure ntre are se g$este li0idul pleural"