Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TEHNIC

GHEORGHE ASACHI DIN IAI


FACULTATEA DE CONSTRUCII I INSTALAII
Departamentul de Ingineria Instalaiilor
Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, municipiul Iai, cod 700050
Tel: 0232701257, Fax: 0232233368

AIIR
Instalaiile ne fac viaa mai confortabil

ASOCIAIA INGINERILOR DE INSTALAII DIN ROMNIA


FILIALA AIIR MOLDOVA - IAI
NCLZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, FRIG, SANITARE, GAZE, , ELECTRICE I AUTOMATIZRI
SEDIUL Str. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron nr. 43. Corp Instalaii pentru Construcii, cod. 700050, IAI
www.aiiro.filialamoldova.go.ro E-mail aiiro.filialamoldova@yahoo.com.

ANUN CURSURI PREGTIRE N DOMENIUL GAZELOR NATURALE


Cursurile de pregtire a persoanelor care solicit autorizarea, n vederea desfurrii
activitilor de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, n conformitate
cu prevederile art.8 din Regulamentul pentru autorizarea i verificarea persoanelor fizice care
desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale, aprobat
prin Ordinul preedintelui ANRE nr.89/2009 publicat n M.Of. Partea I-a nr. 804/25.11.2009
se desfoara n cadrul Facultii de Construcii si Instalaii, Departamentul de Ingineria
Instalaiilor.
Cursurile se adreseaz tuturor celor interesai i au ca obiect pregtirea pentru
susinerea examenului de autorizarea i verificarea persoanelor fizice n domeniul gazelor
naturale, n funcie de gradul solicitat.
Urmtoarea serie este programat n perioada 25.10 29.10 2014. Prima ntlnire va
avea loc smbt 25.10.2014, ora 9,00 in cldirea Departamentului de Ingineria
Instalaiilor. n cazul n care mai sunt solicitri se va mai organiza o grup intr-o perioada
stabilita de comun acord cu solicitantii.
La terminarea cursurilor se elibereaz adeverina de absolvire.
Taxa pentru participare la cursul de perfecionare este de 500 RON.
Persoanele interesate s urmeze programul de pregtire, trebuie sa achite taxa de
participare care reprezint i nscrierea la cursuri i s depun contractul (on line pe adresa de
e-mail: aiiro.filialamoldova@yahoo.com sau personal) la care vor fi ataate i copiile dup
documentele de studii i documentul de identitate.
Plata se va face n contul Asociaiei Inginerilor de Instalaii din Ramnia (AIIR)
-Filiala Moldova, Cod fiscal 27382310, Cod IBAN RO09RNCB0175118532010001
deschis la B.C.R. Iai cu meniunea Plata pentru curs gaze
Informaii :

conf.dr.ing. Vasilic Ciocan,


0232.701249; 0755.878.803; 0728.946.086

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PERSOANE FIZICE


nr. . din ..

ntre:
ASOCIAIA INGINERILOR DE INSTALAII DIN ROMNIA A.I.I.R.
FILIALA MOLDOVA cu sediul in Iai, Str. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron nr. 43,
700050, C.I.P.F.S.P. Judectoria Iai Nr. 178/A/09.09.2010, C.I.F. 27382310, Cont
deschis la B.C.R. Iai nr. RO09RNCB0175118532010001, reprezentata legal prin
prof.dr.ing. Theodor Mateescu n calitate de PRESTATOR, pe de o parte ,
Dna/Dnul .............................................................. posesor al CI seria ......
nr. .................. CNP ......................................................., cu domiciliul n localitatea
.............
adresa ................................................................................................................................. cont
IBAN
nr.

deschis
la
banca .............................. n calitate de beneficiar, s-a ncheiat urmtorul contract:
Art.1 Obiectul contractului: Cursuri de pregtire a persoanelor care solicit autorizarea, n
vederea desfurrii activitilor de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor
naturale, n conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul pentru autorizarea i
verificarea persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 89/2009 publicat n
M.Of. Partea I-a nr. 804/25.11.2009.
Art.2 Perioada de desfurare a cursului este: 25.10 29.10.2014.
Art.3 Valoarea lucrrilor care fac obiectul prezentului contract este de 500 RON. Plata se va
face n contul Asociaiei Inginerilor de Instalaii din Ramnia (AIIR) - Filiala Moldova, Cod
fiscal 27382310, Cod IBAN RO09RNCB0175118532010001, deschis la B.C.R. Iai.
Vor fi ataate la contract copiile dup documentele de studii i documentul de
identitate ale beneficiarului
Prezentul contract s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, din care unul la prestator i unul la
beneficiar.

PRESTATOR
Preedinte AIIR Filiala Moldova
Prof. Dr. Ing. Theodor Mateescu
...............................................

BENEFICIAR
...............................

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PERSOANE JURIDICE


nr. . din ..

ntre:
ASOCIAIA INGINERILOR DE INSTALAII DIN ROMNIA A.I.I.R.
FILIALA MOLDOVA cu sediul in Iai, Str. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron nr. 43,
700050, C.I.P.F.S.P. Judectoria Iai Nr. 178/A/09.09.2010, C.I.F. 27382310, Cont
deschis la B.C.R. Iai nr. RO09RNCB0175118532010001, reprezentata legal prin
prof.dr.ing. Theodor Mateescu n calitate de PRESTATOR, pe de o parte ,
i
S.C. ............................................................... societate comercial constituit
i funcionnd n conformitate cu legislaia romn, nregistrat la ORC sub nr.
J.../..................../................, cod fiscal RO, avnd sediul social n
...................................................................

cont
IBAN
nr.

deschis
la
banca .............................., reprezentat legal prin ........................................ n
calitate de beneficiar, s-a ncheiat urmtorul contract:
Art.1 Obiectul contractului: Cursuri de pregtire a persoanelor care solicit autorizarea, n
vederea desfurrii activitilor de proiectare, execuie i exploatare n domeniul gazelor
naturale, n conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul pentru autorizarea i
verificarea persoanelor fizice care desfoar activiti de proiectare, execuie i exploatare n
domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 89/2009 publicat n
M.Of. Partea I-a nr. 804/25.11.2009, cursuri care urmeaz a fi frecventate din partea
beneficiarului de persoanele identificate n Anexa 1.
Art.2 Perioada de desfurare a cursului este: 25.10 29.10.2014.
Art.3 Valoarea lucrrilor care fac obiectul prezentului contract este de 500 RON, pentru
fiecare persoan participant. Plata se va face n contul Asociaiei Inginerilor de Instalaii din
Ramnia
(AIIR) - Filiala Moldova, Cod
fiscal
27382310, Cod IBAN
RO09RNCB0175118532010001, deschis la B.C.R. Iai.
Prezentul contract s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, din care unul la prestator i unul la
beneficiar.

PRESTATOR
Preedinte AIIR Filiala Moldova
Prof. Dr. Ing. Theodor Mateescu

BENEFICIAR
...............................

Anexa 1
La contract nr/ .
LISTA PARTICIPANTI CURSURI GAZE
perioada 25.10 29.10.2014.
Nr. Crt.

CURSANT

GRAD*

Documente de
identificare*

cod numerir personal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* - Vor fi ataate si copiile dupa documentele de studii si documentul de identitate ale
participantilor.

BENEFICIAR
...............................