Sunteți pe pagina 1din 24

Calcul algebric

selectii de pe "100 de variante"

http://sorinborodi.ro
____________

@ Dac a = 4 15 + 4 + 15 , atunci a 2 este egal cu: ..........


@
@ Fie numerele reale diferite de zero: x = a 2 + a , y = a 1 i z = a 2 1 . Calculnd
@ Fie num rul A = 4 n 5 2 n + 1 2 2 n 25 n , unde n N.
a) Ar ta!i c num rul natural A este p trat perfect, pentru orice n N.
b) Determina!i valoarea num rului n pentru care A nu se divide cu 10.
@ Calculnd

) (

2 1 1 2

@ Produsul numerelor a =
2

x y
se ob!ine: ..........
z

se ob ine: ..........

2 3 i b=

3 + 2 este egal cu: ..........

@ Dac a b = 12 !i a + b = 3 , atunci a b este egal cu: ..........


@ Fie expresia E ( x) = (2 x + 3)2 (2 x 3) 2 . Efectund calculele, se ob ine: ..........
@ a) Scrie i toate numerele de forma xy , n baza zece, care sunt p!trate perfecte.
b) Determina i cel mai mic num!r de forma ab , scris n baza zece, pentru care
num!r natural.
2

) (

ab + ba este un

90 40 .
b) Calcula i valoarea sumei: s = 1 1 ! + 1 1 ! + 1 1 ! + ... + 1 1 ! 1 + 1 + 2 + 3 + ... + 2006 ! .
"
# "
# "
#
"
# "
#
2007 %
$ 2% $ 3% $ 4%
$ 2007 % $ 1 2 3 4

@ a) Calcula i

10 90 : 50

@ Valoarea expresiei E ( x ) = x 4 1 + x 2 + 1
@ Media geometric a numerelor a =

pentru x = 3 este: ..........

(1 + 2 )

!i b = 1 2 este egal cu: ..........

@ Calculnd suma S = 4 + 5 + 6 + 7 + ... + 100 se ob ine: ..........


1

@ Calculnd

2+ 5

se ob ine: ..........

2 5

@ Dac x y = 1, atunci valoarea expresiei ( x y ) ( x + y ) 2 y este egal cu: ..........

(1 2 )

@ a) Efectua i:

2.

b) Ar!ta i c! num!rul 9n 2 + 6n + 1 este p!trat perfect, pentru orice n N.

c) Determina i valoarea minim! a expresiei E = x 2 6 x + 9 + 9 y 2 + 6 y + 10 , pentru orice x "i y numere reale.


@ Media geometric a numerelor a = 10 3 !i b = 10 + 3 este egal cu: ..........
@ Calculnd

3 3
2

3 +1

, se ob ine: ..........

@ Rezultatul calculului

)(

@ Fie expresia E ( a ) =

( a 3)

3 + 1 1 3 + 6 este egal cu: ..........

+ a 1 + 2 a . Valoarea expresiei pentru a = 1 este: ..........

@ Calculnd 2 5 2 + 5 se ob ine: ..........


@ Fie expresia F ( x) =

1 2x

( )

. Calculnd F 2 se ob ine: ..........


x2 + 1
@ Dac b + c = 5 !i b 2 c 2 = 45, atunci valoarea expresiei 5c 5b este egal cu: ..........
@Se consider numerele x = 7 n 11 + 3 ( 1)n +1 !i y = 7 n + 18 3 ( 1)n , unde n este num r ntreg.

a) Pentru n = 0, calcula"i valoarea diferen"ei x y . b) Determina"i numerele ntregi n pentru care x divide y.

@Calculnd media aritmetic a numerelor a = 2 3 + 8 !i b = 6 4 2 , se ob"ine: ..........

x !
x !
: 2 ! , unde x i y sunt numere reale diferite de zero, se ob!ine: ..........
4!
" y # " y #
@ Se consider num rul A = 30 + 31 + 32 + ... + 32007 . Ar ta!i c : a) A este num r natural par. b) A este divizibil cu 10.
2

@ Efectund

3 x
. Efectund calculul E ( 2 + 1) + E (1 2) se ob ine: ..........
2
@ Calculnd valoarea expresiei E ( x ) = x 1 + 3 x 2 , pentru x = 1 , se ob ine: ..........

@ Fie expresia E ( x) =

@
a) Pentru

a = 10 , determina i valoarea num!rului 2a 2 20 .


b) Ar!ta i c! x 2 = 10 .

@ Fie num!rul real x = 3 5 + 3 + 5 .

@ Rezultatul calculului

3 2

c) Calcula i

) 2007 .

10 x 1

3 2 este: ..........

@ Dac

a = 6 !i b = 3 2 , atunci b 2 + 2a este egal cu: ..........

@ Dac

x+

1
1
= 2 , atunci x 2 + 2 este egal cu: ..........
x
x

@ Rezultatul calculului

2+ 5

) (
2

2 5

este egal cu: ..........

% 2
"
+ 5 108 se ob ine: ..........
15 ##
$ 5
!
@ Dac a c = 3 !i b = 5, atunci valoarea expresiei 3a + 2b 3c este egal cu: ..........

@ Calculnd

@ Se dau numerele x = 4 7 i y = 4 + 7 .

a) Calcula!i valoarea produsului x y.


x y
b) Calcula!i valoarea num"rului ( x y ) . c) Ar"ta!i c"
este un num"r ntreg negativ.
2
@ Expresia E ( x ) = 4 ( 3 x 1) 3 ( 2 x + 5 ) este egal cu: ..........
2

a) Calcula!i media geometric" a numerelor x i y.


@ Fie numerele x = 5 2 7 i y = 5 2 + 7 .
1
1
1
b) Demonstra!i c" x < . c) Demonstra!i c" 4 + 4 este un num"r natural.
14
x
y
@ Valoarea expresiei ( x + y 1) 2007 pentru x = 1 a i y = 1 + a este egal! cu:
@ Dac x y = 6, y z = 12 !i z t = 20, atunci valoarea produsului x t este egal cu: ..........

a) Calcula!i valoarea produsului a b


b
c) Ar "ta!i c" num"rul a 2 este ra!ional.
2
@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 2 ) ( x + 1)( x 1) . Efectnd calculele se ob ine: ..........

@ Fie numerele a = 2 2 i b = 2 + 2 .
b) Calcula!i valoarea num"rului (a + b) 2

@ Calculnd 2 3

( 4 + 5 ) se ob ine: ..........

@Media geometric a numerelor a = 5 6 5 2 !i b = 5 6 + 5 2 este egal cu: ..........

3
1
1
1
1 a) C!i termeni are suma S ?
b) Ar ta!i c S < .
.
+
+
+ ... +
2
44 45 46
103
476
1
1
1
1
1
4
@ Fie numerele a =
; b=
+
+
+
+
i c = 0, ( 5 ) 1 .
5
238
4+ 5
5+ 6
6+ 7
7+ 8
8+ 9
a) Ar!ta"i c! num!rul a + c este ntreg.
b) Ar!ta"i c! a + b + c = 0.
@ Se consider suma: S =

@ Rezultatul calculului

3 1 1 3 este egal cu: ..........

@ Calculnd media geometric a numerelor a =

)(

2 1

5 + 1 !i b =

)(

2 +1

5 1 se ob"ine: ..........

@ Se consider expresia E (x) = x + 2x 35, unde x este num r ntreg.


b) Determina!i numerele ntregi n astfel nct E (n ) s
a) Rezolva!i ecua!ia x 2 + 2 x 35 = 0 .
fie un num r natural prim.
c) Ar ta!i c , dac E (x) se divide cu 3, atunci E (x) se divide cu 9.
@ a) Ar ta!i c num rul

5n + 2 este ira!ional, pentru orice n N.


5n + 7
este ireductibil .
b) Ar ta!i c , pentru orice n N, frac!ia
3n + 4

@ a) Ar ta!i c num rul x3 x5 + 1 este p trat perfect, oricare ar fi x cifr n baza zece diferit de zero.
b) Numerele ab scrise n baza zece, cu a "i b diferite de zero, ndeplinesc condi!ia: ab ba = a b a.

Determina!i toate numerele ab care ndeplinesc condi!ia dat .

Ecuatii si sisteme
Selectii de pe "100 de variante"

http://sorinborodi.ro
____________

Media aritmetic a dou numere naturale este egal cu 7,5 !i media geometric a lor este 6.
a) Afla"i suma celor dou numere.
b) Ct la sut reprezint num rul mai mic din num rul mai mare?

Fie m un num r real !i ecua"ia mx 2 + ( 2m 1) x + m = 0 , unde x R .


b) Afla"i mul"imea solu"iilor ecua"iei pentru m = 2.
a) Afla"i mul"imea solu"iilor ecua"iei pentru m = 0.
c) Pentru ce valori reale ale num rului m ecua"ia are dou solu"ii reale diferite?

@ ntr-un bloc sunt 76 de camere n 28 de apartamente cu dou !i respectiv cu trei camere.


a) Calcula"i num rul apartamentelor cu 2 camere.
b) Ct la sut din num rul apartamentelor cu trei camere reprezint num rul apartamentelor cu dou camere ?
@ Andrei i Vlad sunt fra!i. Suma vrstelor celor doi fra!i este 21 de ani. n urm" cu trei ani, vrsta lui
Andrei era jum"tate din vrsta lui Vlad.
b) Peste c!i ani vrsta lui Andrei va fi dou" treimi din vrsta lui Vlad?
a) Ce vrst" are Vlad acum?
@ Mul imea solu iilor ecua iei 2 x 2 5 x + 2 = 0 este: ............
@ Pentru construc ia unei autostr!zi au fost necesari trei ani. n primul an s-a construit un sfert din lungimea
total! a autostr!zii. n al doilea an s-au construit 60% din ceea ce a mai r!mas, iar n ultimul an s-au
construit restul de 72 km.
a) Ce lungime are ntreaga autostrad ?
b) Pre!ul ntregii lucr ri este 2 800 milioane euro. Ce sum a primit firma
constructoare pentru primii doi ani de lucrare?
@ Dac

7 + 11

2
7 11

, atunci valoarea num rului x este egal cu:............

@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia x + 3 = 3 x 5 .


b) ntr-un parc auto sunt camioane !i microbuze. Num"rul microbuzelor este de trei ori mai mare dect
al camioanelor. Dac" vor pleca 5 microbuze !i vor mai veni 3 camioane, num"rul microbuzelor va fi
egal cu cel al camioanelor. Afla i cte camioane !i cte microbuze sunt n parcul respectiv.
@ Un aparat de fotografiat se ieftine te cu 20% din pre!ul pe care l are. Dup" un timp aparatul de
fotografiat se scumpe te cu 20% din noul pre!. Dup" scumpire aparatul cost" 1152 lei.
a) Care a fost pre!ul ini!ial al aparatului de fotografiat? b) Care a fost pre!ul aparatului dup" ieftinire?
1

x + 1,5 y = 2
@ Fie sistemul ! 2
, unde x R, y R. Solu ia sistemului este:............

2
x
+
y
=
6
"
@ Fie patru unghiuri formate n jurul unui punct care au m surile: x ; x + 10 ; x + 20 ; x + 30 . Valoarea
num rului x este:............
@ mp r!ind num rul natural n la 9 , la 18 "i la 27 se ob!in cturi diferite de zero "i, de fiecare dat , restul
egal cu 3 .
a) Ar ta!i c cel mai mic num r n cu aceast proprietate este egal cu 57 .
b) Afla!i toate numerele n cu aceast proprietate, astfel nct 100 < n < 250 .
@ Radu i Alexandra au mpreun! 10 lei. Ei hot!r!sc s! cumpere mpreun! o carte, participnd cu sume
egale de bani. Radu este nevoit s! mprumute de la Alexandra 1 leu, iar dup! cump!rarea c!r"ii
Alexandra r!mne cu 5 lei.
b) C"i lei a avut Alexandra ini"ial?
a) Afla"i pre"ul c!r"ii.
@ Elevii unei clase au ob inut la un test notele prezentate n tabelul al!turat.
Nota
Num!r elevi

10
2

9
3

8
6

7
7

6
5

5
1

4
1

a) Calcula i media notelor ob inute de elevii clasei la testul dat.


b) Ce not! ar fi trebuit sa ob in! elevul cu nota 4 pentru ca media clasei s! fie 7,40?

@ Num rul real m pentru care ecua!ia 2 x m = 0 are solu!ia x = 7 este egal cu:............
@ Pre ul unei biciclete se m!re"te cu 20%. Dup! un timp, bicicleta se scumpe"te iar cu 10% din noul
pre , ajungnd astfel la pre ul de 264 lei.
a) Care a fost pre ul ini ial al bicicletei?
b) Cu ce procent din pre ul ini ial s-a m!rit pre ul bicicletei dup! cele dou! scumpiri?
@. n laboratorul de biologie, dac se a!az cte 2 elevi la un microscop, atunci la ultimul microscop
r mne un singur elev. Dac se a!az cte trei elevi la un microscop, atunci r mn patru microscoape
libere. a) Cte microscoape sunt n laboratorul de biologie? b) C"i elevi sunt n laboratorul de biologie?
@ Mul imea solu iilor ecua iei ( x + 2 )( 2 x 1) + x + 4 = 0 este: ............
@ a) Rezolva i n mul imea numerelor reale, ecua ia x 1 = 1 .
b) Scrie i numerele ntregi x pentru care x 2 .
c) Afla i mul imea tuturor perechilor de numere ntregi care verific! simultan rela iile: x 1 = 1 "i x y < 2 .
@ Num rul natural, solu!ie a ecua!iei x 2 + x 6 = 0 , este egal cu:............
2

@Mul imea solu iilor ecua iei 4 x + 8 x = 4 este: ............


@ Suma a dou numere reale a !i b este 156.
a) Afla"i numerele !tiind c raportul dintre num rul a m rit cu 24 !i num rul b mic!orat cu 32 are valoarea 1.
b) Dac a = 50 !i b = 106, calcula"i media aritmetic ponderat a celor dou numere !tiind c a are
ponderea 3, iar b are ponderea 2.
@Fie ecua iile 3 x + 9 2 ( x + 5 ) = 4 !i a x + 4 = a , unde a este un num"r real diferit de zero. Ecua iile au
aceea!i solu ie dac" a este egal cu: ............
@Oana, Dana i Vlad au mpreun 26 ani. Oana !i Dana sunt gemene, iar Vlad are 12 ani.
a) Calcula"i vrsta Danei.
b) Calcula"i cu c"i ani n urm vrsta lui Vlad era egal cu suma vrstelor Danei !i Oanei.
@ Calculnd suma solu iilor reale ale ecua iei 9 x 2 9 x + 2 = 0 se ob ine:............
@ Diferen a a dou! numere naturale este 120. Dintre cele dou! numere, cel mare este divizibil cu 10, iar
cel mic este multiplu de 6. Ctul mp!r irii num!rului mare la 5 este cu 20 mai mare dect ctul
mp !r irii num!rului mic la 3.
a) Afla i num!rul mai mare.
b) Ce procent din num!rul mare reprezint! num!rul mic, "tiind c! unul dintre numere este 30?
@ La un test fiecare elev a rezolvat toate cele 10 probleme propuse. Pentru fiecare problem rezolvat
corect s-au acordat 5 puncte, iar pentru fiecare problem rezolvat gre!it s-au sc zut 2 puncte.
a) Determina"i punctajul ob"inut de un elev care a rezolvat corect doar 4 probleme.
b) Afla"i num rul de probleme rezolvate corect de un elev, !tiind c acesta a ob"inut 29 de puncte.
@ Ecua ia x 2 mx + m 1 = 0 are o singur! solu ie pentru m egal cu: ............
@ a) Ar ta!i c 2 0 + 21 + 2 2 + 2 3 + ... + 2 50 = 2 51 1 .
b) Un elev cite"te n prima zi a vacan!ei o pagin de carte. Apoi cite"te n fiecare zi un num r dublu
de pagini fa! de ziua precedent . Dup cte zile a citit elevul 1023 de pagini?
@ ntr-un garaj se afl cel pu!in o motociclet "i cel pu!in un autoturism. O motociclet are 2 ro!i "i o
ma"in are 4 ro!i. Dac num rul total de ro!i al motocicletelor "i al autoturismelor este 48, atunci num rul
autoturismelor nu poate fi mai mare de: ............
@ Mai mul i copii vor s! cumpere un obiect. Dac! fiecare particip! cu cte 20 de lei, nu ajung 5 lei. Dac!
fiecare particip! cu cte 30 de lei, sunt n plus 25 de lei.
a) C i copii vor s! cumpere obiectul?
b) C i lei cost! obiectul?
@ Valoarea raportului a dou numere naturale este egal cu 0,64. Media aritmetic a celor dou numere
este egal cu 61,5.
a) Calcula!i suma celor dou numere. b) Calcula!i media geometric a celor dou numere.
@ n dou depozite exist 2800 t marf , respectiv 1300 t marf . Din primul depozit se livreaz 100 t de
marf pe zi, iar din al doilea depozit se livreaz 25 t de marf pe zi.
a) Dup cte zile, n cele dou depozite , exist cantit !i egale de marf ?
b) Dup cte zile, cantitatea de marf din primul depozit este dubl fa! de cea r mas n cel de-al doilea
depozit?

@ Mul imea solu iilor ecua iei 2 x 2 + 3 x + 1 = 0 este:............


@ Un automobil a parcurs o distan ! n trei zile astfel: n prima zi a parcurs 35% din drum, a doua zi
a parcurs 20% din distan a r!mas!, iar a treia zi a parcurs restul de 624 km.
b) C i km a parcurs automobilul a doua zi?
a) C i km are ntreaga distan !?
2

@ Calculnd mul imea solu iilor ecua iei ( x + 2 ) 3 ( x 1) 9 = 0 se ob ine: ............


@ R spunznd la toate cele 100 de ntreb ri ale unui test, un elev a ob!inut 340 de puncte. Pentru un
r spuns corect s-au acordat 5 puncte, iar pentru un r spuns gre"it s-au sc zut 3 puncte.
a) Cte r spunsuri corecte a dat elevul? b) Care este num rul minim de r spunsuri corecte pe care ar fi trebuit s
le dea elevul pentru a dep "i 450 de puncte?
@ Dac ntr-o sal de clas se a!az cte un elev ntr-o banc , r mn 6 elevi n picioare. Dac se a!az
cte 2 elevi ntr-o banc , iar ntr-o banc se a!az unul singur, r mn 4 b nci libere.
a) Cte b nci sunt n clas ?
b) C"i elevi sunt n clas ?
@ Numerele naturale a i b sunt direct propor!ionale cu 6 i respectiv 3, iar numerele b i c sunt invers
propor!ionale cu numerele 0, (3) i respectiv 0,1(6 ) .
a) Transforma!i numerele 0, (3) i 0,1(6 ) n frac!ii ireductibile. b)Afla!i numerele a, b i c tiind c" a 2 + b 2 + c 2 = 81 .
@ Pre ul unui obiect s-a majorat cu 15%. Dup! un timp, noul pre s-a mic"orat cu 15%. Dup! aceste
modific!ri pre ul obiectului este de 195,5 lei.
b) Care a fost pre ul obiectului dup! majorare ?
a) Care a fost pre ul ini ial al obiectului ?
@ La faza de selec ie a unui concurs s-au prezentat de dou! ori mai multe fete dect b!ie i. Dup! derularea
acestei faze num!rul fetelor a sc!zut cu 30, iar num!rul b!ie ilor a sc!zut cu 6 , astfel nct num!rul
fetelor "i num!rul b!ie ilor promova i n faza final! a devenit egal.
a) Cte fete s-au prezentat la faza de selec ie a concursului?
b) Ct la sut! din num!rul participan ilor la concurs a promovat n faza final!?
@

Mul imea solu iilor reale ale ecua iei x 2 + 2 x 8 = 0 este egal! cu:............

Un obiect cost 250 de lei. Dup dou scumpiri succesive, pre!ul obiectului cre"te cu 80 de lei fa! de
pre!ul ini!ial. Prima scumpire este de 10% din pre!ul ini!ial.
a) Determina!i pre!ul obiectului dup prima scumpire.
b) Calcula!i procentul de modificare a pre!ului la a doua scumpire.

Fie ecua iile a x + 4 = 0 !i 6 x + b = 0 , unde a !i b sunt numere reale diferite de zero.


a) Dac" num"rul 3 este solu ie a celor dou" ecua ii, afla i numerele a !i b.
b) Afla i valorile ntregi ale num"rului a pentru care solu ia ecua iei a x + 4 = 0 este num"r natural.
c) #tiind c" cele dou" ecua ii au aceea!i solu ie, calcula i produsul numerelor a !i b.

@ ntr-un garaj se afl motociclete !i autoturisme. O motociclet are 2 ro"i !i o ma!in are 4 ro"i. Dac
num rul total de ro"i al motocicletelor !i al autoturismelor este 34, atunci num rul autoturismelor nu poate
fi mai mare de: ............
@ Rezolva i n mul imea numerelor reale:
x +1 x 2
x+2 x3
a) ecua ia: 2 x 2 5 x + 3 = 0 ; b) ecua ia:
+
+ 2 = 0 ; c) inecua ia:

2.
x 2 x +1
2
3
@ Mul imea solu iilor reale ale ecua iei 3x 2 + x 4 = 0 este egal! cu: ............
@ Trei numere naturale a, b, c sunt direct propor ionale cu numerele 1, 2, respectiv 5.
a) Calcula i valoarea raportului dintre numerele a !i c.
b) Media aritmetic" a celor trei numere este egal" cu 16. Not"m cu d cel mai mare divizor comun al
celor trei numere. Afla i num"rul natural k, pentru care 2k < d < 2k +1.
@ Un produs s-a scumpit cu 10% din pre ul pe care l-a avut ini ial. Dup! un timp produsul s-a ieftinit cu
a) Calcula i pre ul ini ial al produsului.
10% din noul pre , ajungnd astfel s! coste 247,5 lei.
b) Cu ce procent din pre ul ini ial s-a mic"orat pre ul produsului dup! cele dou! modific!ri?
@ a) Verifica i dac! perechea de numere (14;4) este solu ie a ecua iei 3 x + 2 y = 50 .
!( x 2) 2 + ( y + 4) 2 = ( x + 2)( x 2) + y 2
b) Rezolva i sistemul "
, unde x "i y sunt numere reale.
!#3 x + 2 y = 50
c) Rezolva i n mul imea numerelor reale, inecua ia: 2 x + 2 5 x + 5 .

@ Un produs s-a scumpit cu 10% din pre ul pe care l-a avut ini ial. Dup! un timp produsul s-a scumpit din
nou cu 10% din noul pre , ajungnd astfel s! coste 13,31 lei.
a) Calcula i pre ul ini ial al produsului.
b) Cu ce procent din pre ul ini ial s-a m!rit pre ul produsului dup! cele dou! scumpiri?
@ Trei fra i au primit mpreun! 130 de lei. Dup! ce primul a cheltuit dou! treimi din partea sa, al doilea a
cheltuit 75 % din partea sa, iar al treilea a cheltuit 40 % din partea sa, cei trei fra i au r!mas cu sume
a) Ce sum! de bani, exprimat! n lei, a primit fiecare dintre fra i?
egale de bani.
b) Ce sum! de bani, exprimat! n lei, a cheltuit fiecare dintre fra i?
@ Mul imea solu iilor ecua iei 3( x 1) = x 2 1 este:............
@ Doi muncitori ncep o lucrare la ora 9 diminea a !i o termin", n aceea!i zi, la ora 14 !i 30 de minute.
a) La ce or" ar fi terminat" lucrarea dac" la executarea ei ar participa 4 muncitori care ar ncepe lucrul
b) n ct timp execut" lucrarea un singur muncitor?
la ora 8 diminea a?
@

n trei depozite se afl 600 tone de gru. Dac din primul depozit se transfer 20 tone n al doilea !i
25 tone n al treilea, atunci n cele trei depozite se afl cantit "i egale de gru.
a) Cu cte tone de gru este mai mare cantitatea de gru din al doilea depozit fa" de cantitatea de gru
b) Afla"i cte tone de gru se afl n fiecare depozit.
din al treilea depozit?

Un elev i propune s! citeasc! 375 de pagini dintr-o carte i constat! urm!toarele:


a) Dac! n fiecare zi ar citi cu 5 pagini mai mult dect n ziua precedent!, ar termina de citit ce i-a
propus n 5 zile. Cte pagini trebuie s! citeasc! n prima zi, n aceast! situa"ie?
b) Dac! n fiecare zi ar citi un num!r de pagini egal cu dublul celor citite n ziua precedent! ar termina
de citit ce i-a propus n 4 zile. Cte pagini ar trebui s! citeasc! n fiecare din cele 4 zile?

@ Un grup de copii a primit mere. Unul dintre copii a primit 3 mere, iar ceilal i copii au primit fiecare cte
5 mere. Dac! fiecare copil din grup ar fi primit cte 4 mere, ar fi r!mas 11 mere.
b) Cte mere au primit n total copiii?
a) C i copii sunt n grup?
@ a) Suma a dou numere naturale este 48. Afla!i numerele "tiind c mp r!ind unul dintre numere la cel lalt
se ob!ine ctul 3 "i restul 4.
b) Suma a dou numere naturale este 48.Afla!i numerele "tiind c cel mai mare divizor comun al lor este 6.
@ Num rul x reprezint 60% din num rul y .
a) Demonstra!i c x "i y sunt invers propor!ionale cu numerele 5 "i respectiv 3.
b) Determina!i numerele x "i y "tiind c 2 x + 5 y = 310 .
@ Numerele naturale a i b sunt direct propor!ionale cu numerele 4 i respectiv 2.
a) Ce procent din num"rul a reprezint" num"rul b?
b) Media aritmetic" a numerelor a i b este egal" cu 24. Calcula!i numerele a i b.
@ Situa!ia notelor ob!inute de elevii unei clase la un test este
ilustrat n tabelul al turat.
a) Calcula!i media notelor ob!inute de elevii clasei la testul dat.
b) Ce note, numere naturale, ar fi trebuit s ob!in elevii cu nota 4 pentru ca media clasei s fie mai
mare de 7,60?
@ Numerele naturale a i b sunt direct propor!ionale cu numerele 2 i respectiv 5.
a) Calcula!i ce procent din num"rul b reprezint" num"rul a.
b) #tiind c" 3a + b = 44 , determina!i numerele a i b.
@ Din totalul elevilor unei coli 70% particip! la cercul de matematic!, iar 45% particip! la cercul de
informatic!. Fiecare elev al colii particip! la cel pu"in un cerc dintre cele dou!, iar 42 de elevi particip!
la ambele cercuri.
b) C"i elevi particip! numai la cercul de matematic! ?
a) C"i elevi are coala n total ?
@ Calculnd numerele reale a i b care verific! rela"iile: a + b = 16 i 3a = 5b , se ob"ine:............
@ Numerele naturale a, b, c sunt direct propor ionale cu 4, 5, respectiv 7.
a) Ct la sut! din num!rul b reprezint! num!rul a? b) Afla i numerele a, b "i c "tiind c! 3a + c = 285 .

%
"
6
2x + 3 2 x 3 = 1 .
Z ! "i B = x Z
@ Se consider mul!imile: A = $ x Z
2x + 1
#
a) Ar ta!i c 1 este element comun al mul!imilor A "i B b) Calcula!i suma elementelor mul!imii A.
c) Scrie !i toate elementele mul !imii B.

)(

Mul imea solu iilor ecua iei 3 x2 7 = 1 este egal! cu:............

Rezolvnd ecua ia ( 2 x + 1) 2 = 2 x ( 2 x + 3) 5 se ob ine solu ia:............

a) Verifica i dac! perechea (1; 2 ) este solu ie a ecua iei 2 x + 3 y = 8 .


b) Reprezenta i dreapta solu iilor ecua iei 2 x + 3 y = 8 , ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.

"2(2 x + 3 y ) + 3( x + y ) = 8
c) Rezolva i sistemul !
, unde x i y sunt numere reale.
(2 x + 3 y ) 3(x + y ) = 5
@ Pentru a confec iona 4 bluze !i 3 rochii s-au folosit 17 m de material. Pentru a confec iona 3 bluze !i
2 rochii s-au folosit 12 m de material, de acela!i fel. Toate bluzele au aceea!i m"rime. Toate rochiile au
aceea!i m"rime.
a) C i metri de material s-au folosit pentru confec ionarea unei bluze?
b) Ct la sut" reprezint" pre ul materialului folosit pentru o rochie din pre ul materialului folosit pentru o bluz"?
@ Solu ia pozitiv! a ecua iei 5 x 2 + 3 x 2 = 0 este:............

a 5
= . Dac! a b = 20 , atunci perechea ( a; b ) este egal! cu:............
b 3
a) Pentru a = 3 , b = 4 i c = 1 , rezolva!i n R ecua!ia E ( x) = 0 .
@ Fie expresia E ( x) = ax 2 + bx + c.
b) Pentru a = b = 1 i c = 1 , rezolva!i n R ecua!ia E ( x ) x 2 + E ( x ) x = 0 .
c) Pentru a = b = 4 i c = 5 , determina!i valoarea minim" a expresiei E (x) , unde x este num"r real.
@ Fie propor ia

@ a) Afla i cel mai mic multiplu comun al numerelor 12; 15; 18.
b) Afla i cel mai mic num!r natural care mp!r it pe rnd la 12, 15 "i 18 d! resturile 6, 9, respectiv 12,
iar cturile diferite de zero.
2
a) Rezolva i ecua ia pentru m = 2 .
@ Fie ecua ia mx + ( 2m 1) x + m 1 = 0 .
b) Afla i valoarea num!rului real m "tiind c! x = 3 .
c) Ar!ta i c!, pentru orice m num!r real, ecua ia are cel pu in o solu ie num!r ntreg.

@ Dac a + b = 6 , atunci media aritmetic a numerelor a 2 ; b 2 !i 2ab este egal cu: ............
@ Dac elevii unei clase se a!az cte doi n banc , atunci un elev st singur n banc , iar dou b nci r mn
libere. Dac elevii se a!az cte trei n banc , atunci r mn !ase b nci libere.
b) Determina"i num rul elevilor din clas .
a) Afla"i num rul b ncilor din clas
.
@ La un concurs de matematic , Radu a r spuns la toate cele 20 de ntreb ri, ob!innd astfel 220 de puncte.
El c"tig 20 de puncte pentru fiecare r spuns corect "i pierde 10 puncte pentru fiecare r spuns gre"it.
a) Cte r spunsuri corecte a dat Radu?
b) Care este num rul minim de r spunsuri corecte pe care ar fi trebuit s le dea Radu pentru a dep "i
350 de puncte?
2

@ Mul imea solu iilor ecua iei ( x + 3 ) + 2 ( x + 1) = 11 este:............


@ Pre ul unui telefon mobil a sc!zut cu 10% "i, dup! o s!pt!mn!, noul pre a sc!zut cu nc! 10%. Dup!
a) Calcula i pre ul ini ial al telefonului.
cele dou! modific!ri de pre telefonul cost! 810 lei.
b) Cu ce procent din pre ul ini ial s-a mic"orat pre ul produsului dup! cele dou! ieftiniri?

a (a + 1)
, atunci num rul natural a este egal cu:............
2
@ O echip! de muncitori a executat o lucrare pl!tit! cu suma de
2088 lei. Fiecare membru al echipei prime"te zilnic aceea"i sum!
de bani, iar num!rul zilelor lucrate corespunde datelor din tabel.
a) Calcula i suma ncasat! de fiecare dintre cei 3 muncitori.
b) Ce procent reprezint! suma primit! de muncitorul B din suma total!?
@ Echipa de fotbal a !colii este format" din 12
elevi. Num"rul lor !i vrstele corespunz"toare
sunt nscrise n tabelul al"turat.
a) Calcula i media vrstelor elevilor din echipa de fotbal.
b) C i elevi de 13 ani ar trebui adu!i n echip", n plus, pentru ca media de vrst" a echipei s" devin" 12 ani?
@ Dac 1 + 2 + 3 =

Mul imea solu iilor ecua iei 3 x 2 x 4 = 0 este egal! cu:............

Numerele 123; 87 i 62 se mpart la acela i num!r natural x, diferit de zero. Se ob"in resturile 3; 7 i 2
a) Determina"i cel mai mare num!r natural x care ndepline te condi"iile problemei.
b) Determina"i cel mai mic num!r natural x care ndepline te condi"iile problemei.

Diferen a p!tratelor a dou! numere naturale este egal! cu 1183, iar cel mai mare divizor comun al lor
este 13.
a) Afla i cele dou! numere. b) Afla i ct la sut! reprezint! num!rul mai mic din num!rul mai mare.

a) Calcula i valoarea num!rului real N = 2 + 3 + 1 2 6 + 3 + 2 .


b) Rezolva i n mul imea numerelor reale, ecua ia: ( 3 x 1) ( x + 3) = (1 3 x )( x + 2 ) .
c) Rezolva i n mul imea numerelor reale, inecua ia: 2 ( x + 1) < 5 ( x + 1) .

n biblioteca unui elev, pe unul dintre rafturi se afl 60 de c r!i. Pe fiecare dintre celelalte rafturi se afl
cte 50 de c r!i. Dac elevul ar a"eza cte 60 de c r!i pe un raft, atunci ar r mne 4 rafturi f r nicio carte.
b) Cte c r!i sunt n biblioteca elevului?
a) Cte rafturi are biblioteca?

n dou clase A !i B ale unei !coli sunt 46 de elevi. Dac s-ar muta 5 elevi din clasa B n clasa A, atunci
clasa B ar avea cu 6 elevi mai pu"in dect clasa A. a) C"i elevi sunt n clasa A? b) C"i elevi sunt n clasa B?

@ ntr-o pung sunt bomboane. Dac toate bomboanele se mpart n mod egal unui grup de 4 copii, atunci
r mn n pung 3 bomboane. Dac toate bomboanele se mpart n mod egal unui grup de 6 copii, atunci
r mn n pung 5 bomboane.
a) Verifica!i dac n pung pot fi 71 de bomboane.
b) Afla!i care poate fi cel mai mic num r de bomboane din pung , nainte ca acestea s fie mp r!ite copiilor.
@ Ana a rezolvat cu 6 exerci ii mai mult dect Dan !i cu 8 exerci ii mai pu in dect Tudor.
a) Afla i diferen a dintre num"rul exerci iilor rezolvate de Tudor !i num"rul exerci iilor rezolvate de Dan.
5
b) Dan a rezolvat un num"r de exerci ii egal cu
din num"rul exerci iilor rezolvate de Ana. Afla i cte
8
exerci ii a rezolvat Ana.
@

ntr-o expedi ie particip! de dou! ori mai mul i geologi dect biologi. Dup! o s!pt!mn! pleac!
20 geologi "i sosesc 18 biologi. Astfel num!rul geologilor "i num!rul biologilor devine egal.
a) C i biologi au fost prezen i la nceputul expedi iei?
b) C i speciali"ti (geologi "i biologi) au participat la lucr!rile expedi iei n a doua s!pt!mn!?

@ O persoan are o sum S de bani. n prima zi cheltuie!te 30% din suma S, a doua zi cheltuie!te 40%
1
din suma S, iar a treia zi cheltuie!te din suma S.
4
a) n ce zi cheltuie!te mai mult? b) "tiind c persoanei i r mn la final 600 lei, afla#i ct a cheltuit n prima zi.
@

Numerele naturale a, b, c sunt direct propor ionale cu 2, 3, respectiv 5.


a) Ct la sut! din num!rul c reprezint! num!rul a ?
b) "tiind c! (a b )2 + (b c )2 + (c a )2 = 56 , afla i numerele a, b #i c.

Numerele naturale ab i bc , scrise n baza zece, sunt direct propor ionale cu numerele 5 !i respectiv 3.
a) Ar"ta i c" b = 5.
b) Determina i toate numerele ab !i bc care ndeplinesc condi ia din enun .

( )

( )

Fie num rul ab , scris n baza zece, cu a 0 !i b 0 . a) Ar ta"i c num rul ab ba este divizibil cu 9.
b) Dac mp r"im num rul ba la suma cifrelor sale ob"inem ctul 4 !i restul 12. Calcula"i num rul ab .

Fie ecua ia: x 2 + 2 (m + 1) x + m2 + m 1 = 0 , unde m este un num!r real.


a) Pentru m = 2 , calcula i solu iile ecua iei.
b) Determina i num!rul real m astfel nct ecua ia s! admit! solu ia x = m.
c) Pentru ce valori ale num!rului m ecua ia are dou! solu ii reale diferite?

@ a) Cte numere de forma xy , scrise n baza zece cu x 0 , dau restul 4 la mp r!irea cu 6?


b) ntr-o mp r!ire, restul este egal cu 6, iar ctul este egal cu 4. Suma dintre demp r!it, ct "i mp r!itor
este egal cu 260. Determina!i mp r!itorul "i demp r!itul.
@ O persoan cheltuie!te o sum de bani n trei zile astfel: n prima zi cheltuie!te dou treimi din sum !i
nc 15 lei, a doua zi cheltuie!te 40% din rest, iar a treia zi cheltuie!te restul de 27 lei.
a) Afla"i ce sum a avut ini"ial persoana. b) Afla"i ce sum a cheltuit persoana a doua zi.
@ Mul imea solu iilor ecua iei x 2 + 6 x 55 = 0 este: ............
@ n urma unui concurs to i elevii participan i au fost recompensa i astfel: 15% din num!rul concuren ilor
au primit premiul I; 30% din restul concuren ilor au primit premiul al II-lea; al i 60 de elevi au primit
a) C i elevi au participat la concurs?
premiul al III-lea "i ultimii 59 de elevi au primit numai cte o diplom! de participare.

Fractii algebrice

http://sorinborodi.ro
____________

Selectii de pe "100 de variante"

2 ! 2 x2 + x 6
x6
x
3 '
&

, unde x R \ (5; 2; ;5) .


#:
2 +
*
x 2 25
$ x 25 5 x x + 5 %
2
a) Ar ta!i c ( x + 2)(2 x 3) = 2 x + x 6 , pentru orice x R.
3 '
x+2
&
b) Ar ta!i c E ( x ) =
, pentru orice x R \ ( 5; 2; ;5) .
2 +
2x 3
*
c) Afla!i valorile ntregi ale num rului a pentru care E (a ) Z .

@ Fie expresia E ( x) = "

2 x 2 7 x 17 x + 1 !
1
@ Fie expresia F ( x) = " 2
" x 10 x + 21 x 7 ## : x 2 9 , unde x R \ {3;3;7} .
$
%
a) Ar ta!i c x 2 10 x + 21 = ( x 3) ( x 7 ) , pentru orice x R.
b) Demonstra!i c F ( x) = ( x + 2 ) ( x + 3) , pentru orice x R \ {3;3;7} .
c) Ar ta!i c F ( a ) este num r par, pentru orice a N \ {3;7}.

x2#
2x 4 ! x + 2
@ Fie expresia E ( x) = $"&
, unde x R \ {2;0} .
%
' +1+
x + 2 +% 2 x
*$( x + 2 )
2x
a) Ar ta!i c E ( x) =
, pentru orice x R \ {2;0} .
x+2
1
b) Verifica!i dac exist numere naturale n, diferite de 0, pentru care E ( n) este num r ntreg.
n
c) Determina!i numerele ntregi a pentru care E (a ) este num r ntreg.
2

@ Simplificnd raportul

x 4
2

x 4x + 4

prin x 2 diferit de zero, se ob ine: ..........

@ a) Rezolva i n mul imea numerelor reale ecua ia x 2 4 x + 3 = 0 .


n 2 + 4n + 3
este num!r natural, oricare ar fi n num!r natural.
b) Ar!ta i c! valoarea raportului
n+3
2
x + 2 ! x2 4 x + 3 x2 + 4 x + 4 x 1
:
c) Ar!ta i c! "
=
, oricare ar fi x R \ {3; 2; 1;3} .
# 2
x +1
x2 9
$ x 3 % x + 4x + 3
@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia 1 9 x 2 = 0 .
b) Ar!ta i c! ( x + 1) (1 3 x ) = 1 2 x 3 x 2 , pentru orice x real.
% 3x + x 2 "
7 x 3x 2
3x
4x

#1 +
. Ar!ta i c! E ( x ) =
c) Fie expresia E ( x ) =
,
2
2 #
x
+
3
1
3x
+
1 9x
1 2 x 3x $
!
@ Fie expresia E ( x ) = ( 2 x + 1) 2 ( x 1)2 + ( x 2 )( x + 2 ) 3x 2 + 14, unde x este num r real.

a) Ar ta!i c E ( x ) = x 2 + 6 x + 10, pentru orice x num r real.


b) Calcula!i valoarea expresiei E (x) pentru x = 3.
c) Ar ta!i c E (x ) > 0 , pentru orice valoare real a num rului x .

2x + 6
2
=
, pentru orice x R \ {1; 3}.
x + 4x + 3 x + 1
2a + 6
este num r ntreg.
b) Determina!i numerele ntregi a Z \ {3;1}, pentru care 2
a + 4a + 3
4
13 5 x
2x + 6 ! 1
+
2
= 7 , pentru orice x R \ {1; 3;1}.
c) Demonstra!i egalitatea "
#:
2
x + 4x + 3 % x + 1
$ x 1 1 x

@ a) Ar ta!i c

@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia x 2 10 x + 25 = 0 .


b) Ar!ta i c! num!rul p = y 2 + 4 y + 5 este pozitiv pentru orice y R.

c) Determina i cea mai mic! valoare a num!rului A =


numere reale.

x 2 10 x + 29 +

y 2 + 4 y + 5 , unde x "i y sunt

x3 + 2 x 2 3 x 6

, unde x R \ {2;2}.
x2 4
a) Calcula i valoarea expresiei pentru x = 3.
b) Ar!ta i c! E ( x ) se simplific! prin x + 2 , pentru orice x R \ {2;2}.

Fie expresia E ( x ) =

c) Pentru ce valori ntregi ale num!rului a valoarea expresiei E ( a ) este num!r ntreg?
x2 2 x 3
. Dup simplificare, cu num rul x 3 0, se ob!ine: ..........
x2 6 x + 9

Fie expresia E ( x) =

Fie numerele a = 7 2 i b = 7 + 2 .
1 1
%4 6"
.
a) Ar!ta"i c! num!rul + apar"ine intervalului # ;
a b
$5 5!
2
b) Calcula"i valoarea num!rului ( a b ) . c) Calcula"i valoarea num!rului a b + 2 2

2007

3x + 6
3
=
, pentru orice x R \ {2;1} .
x + x 2 x 1

a) Ar ta!i c

b) Afla!i numerele ntregi a pentru care frac!ia

3
reprezint un num r ntreg.
a 1

2
4x
3x + 6 ! 1
2
2
= 5 , pentru orice x R \ {2; 1} .
c) Ar ta!i c "
#:
$ x + 1 x 1 x + x 2 % 1 x
@ a) Fie expresia E ( x) = x 2 + x + 5 2 . Calcula i valoarea expresiei pentru x = 2 3 .
b) Verifica i dac! perechea (1;1) este solu ie a ecua iei 4x y 3 = 0 .
c) "tiind c! 4x y 3 = 0 #i c! num!rul x se afl! n intervalul [0;1], ar!ta i c! num!rul y se afl! n
intervalul [ 3;1] .
@ Fie expresia E ( x ) = "

x2 + 2
2

$ x + 4x + 4

a) Calcula i E

x !

1
3 !
2
#:"
# , unde x R \ {2;1; 2}.
x+2% $ x2 x 4%

( 2 ) E ( 2 ) .

b) Determina i numerele reale a pentru care E (a ) = a + 2 .


@ Fie expresia E ( x ) =

" x4

x4
x

1! :

x 4 x + 16
2x

, unde x R \ {0; 4} .

a) Determina i valorile reale ale num!rului x pentru care E ( x ) > 0 .


b) Determina i valorile naturale ale num!rului a pentru care E ( a ) Z .
@ a) Rezolva i, n mul imea numerelor reale, ecua ia x ( x + 4 ) = 12.

1
1 !
b) Ar!ta i c!, pentru orice num!r ntreg a, diferit de zero, E (a ) = " 3 # 9a 4 este num!r ntreg.
$ 9a a %
1
1 !
9x4
x 3
c) Ar!ta i c! " 3 # 3
, pentru orice x R \ {0; 3}.
=
$ 9x x % x + 6 x 2 + 9 x x + 3
@

1
1
2 ! 2x + 6
2
+ 2
, unde x R \ {3; 2;0;2} .
Fie expresia E ( x) = " 2
#: 3
$ x 2x x + 2x x 4 % x 4x
x+2
a) Ar ta!i c E ( x) =
, pentru orice x R \ {3; 2;0;2} .
x+3
b) Rezolva!i n mul!imea numerelor ntregi inecua!ia x + 3 E ( x ) < 4 .

c) Afla!i numerele ntregi a pentru care 2 E (a ) reprezint un num r ntreg.

1
1
2 ! x +1
Fie expresia E ( x) = "
unde x R \ { 1;1} .

+ 2
#
1
1
+

x
x
x 1% 2
$
x +1
a) Ar ta!i c E ( x) =
, pentru orice x R \ { 1;1} .
x 1
b) Afla!i numerele ntregi x pentru care valoarea expresiei E (x ) este num r ntreg.

c) Determina!i numerele naturale a "i b, astfel nct E


@

Fie expresia E ( x ) = "

x2 4

1# : "

% $ x3

$ x 9

1
x+3

( 2 ) = (a

2 +b

)2 .

!
& 1 '
# , unde x R \ (3; ; 3) .
x 9%
* 2 +
1

a) Calcula i valoarea expresiei E ( x ) pentru x = 0.


5
& 1 '
b) Ar!ta i c! E ( x ) =
, pentru orice x R \ ( 3; ; 3) .
2x 1
* 2 +
c) Determina i valorile ntregi ale num!rului a pentru care E ( a ) Z .

x2 9
cu num rul x + 3, diferit de zero, se ob!ine:
x2 + 6 x + 9

@ Prin simplificarea raportului


2

@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 3) + 2 ( x 4 )( x + 3) + ( x 4 ) , cu x R .
2

a) Ar ta!i c E ( x ) = ( 2 x 1) , oricare ar fi x R .

( ) (

b) Calcula!i E 2 E 2 .
c) Determina!i valorile ntregi ale num rului a pentru care E(a) are cea mai mic valoare posibil .
1 !
1 !
x+3
:"

# "1
# , unde x R \ {1;1} .
4
4
1
x
x
x

+1%
x +1 $
% $
4x
, pentru orice x R \ {1;1} .
a) Ar ta!i c E ( x) = 2
x +1
b) Determina!i valorile reale ale num rului x pentru care E ( x ) ( x 2 + 1) 1 .

@ Fie expresia: E ( x) =

x +1
2

c) Determina!i valorile ntregi ale num rului a pentru care E (a) este num r ntreg.
@ Simplificnd raportul

x 2 10 x + 25
x 2 25

prin x 5 , diferit de zero, se ob ine:

@ Fie expresia E ( x ) = ( x + 1) + 2 ( x 7 ) + 1 , unde x R .

a) Ar ta!i c E ( x ) = ( x 2 ) ( x + 6 ) , pentru orice x R .


b) Calcula!i E ( 1) .
@

c) Ar ta!i c E x + 16 0 , pentru orice x R .

x ! x2 + 4
2
+
, unde x R \ { 2; 1; 2 }.
Fie expresia E ( x ) = "
#: 2
$ x2 x+2% x x2
x +1
, pentru orice x R \ { 2; 1; 2 }.
a) Ar ta!i c E ( x ) =
x+2
b) Determina!i numerele ntregi a pentru care E ( a ) Z .

c) Rezolva!i n mul!imea numerelor reale, ecua!ia 2 E ( x ) + E ( 0 ) = 3 .


@

2
6 " %# x 2 + 4 "
% 5
Fie expresia E (x ) = #
:
+
2
+ 1 , unde x R \ {2;0;2} .
$ x 2 x + 2 x 4 ! #$ x 2 4 !
1
1
b) Calcula i valoarea expresiei E ( x ) pentru x =

.
5 1
5 +1
1
c) Determina i numerele reale a pentru care E ( a ) = a + 3 .
2

2
@ Fie expresia E(x) = " 1 + x + 1 1 !# : x 9 , unde x R \ {3; 2;2;3}.
2
2
$ x+2 x 4 x2% x + x6
a) Ar ta!i c ( x + 3)( x 2 ) = x (1 + x ) 6 , pentru orice x num r real.

1
, pentru orice x R \ {3; 2;2;3}.
x+2
c) Calcula!i media geometric a numerelor a = E 2 5 "i b = E 2 5 .

b) Ar ta!i c E(x) =

@ Fie expresia E ( x) = x 4 2 x 3 + 2 x 2 2 x + 1 , unde x R .

a) Calcula i valoarea expresiei E ( x ) pentru x = 1 .


b) Fie num!rul N = x 4 2 x3 + x 2 . Ar!ta i c! N 0 , pentru orice x num!r real.
E (n)
este un num!r natural.
c) Ar!ta i c! pentru orice num!r natural n > 1, valoarea raportului 3 2
n n + n 1
2
@ a) Ar ta!i c 5n 3n 2 = ( 5n + 2 )( n 1) , pentru orice n num r natural.
4 10n 11n + 4 8n + 3
4 25n 2
b) Ar ta!i c
:
, pentru orice n num r natural mai mare dect 2.
=
+
2
10n + 4 5n + 2
5n 3n 2 n 1
8n + 3
este o frac!ie ireductibil , pentru orice n num r natural.
c) Demonstra!i c
5n + 2

x3 + x 2 9 x 9
, unde x R \ {3; 0; 3}.
x3 9 x
b) Determina i numerele reale a pentru care F (a ) = a + 1 .

@ Fie raportul F ( x) =

c) Calcula i valoarea sumei S = F (6) + F (12) + F (20) + F (30) + F (42) + F ( 56 ) .


x
, unde x R \ {0;1}.
x x
b) Ar!ta i c! 2 + x 2 x 2 x 3 = ( x + 2)(1 x )(1 + x ) , pentru orice x real.

@ a) Simplifica i raportul:

% x
x+2
x2 " %
1"
c) Fie expresia E (x ) = ## 2
, unde x R \ {0;1; 1; 2}.
# x
+
+
2
3
2
x!
x + x! $
$ x x 2 + x 2x x
Ar!ta i c! E ( x ) = x .
@ Fie expresia E( x ) =

3 x 2 18 x + 27
, unde x N \ {3}.
2
2
x + x x x6

)(

a) Rezolva i, n mul imea numerelor ntregi, ecua ia x 2 x 6 = 0 .


b) Ar!ta i c! E( x ) se simplific! prin 3 ( x 3) , pentru orice x N \ {3}.
c) Pentru care numere naturale n , num!rul E(n) se simplific! prin 2?
@ Se consider expresia F ( x) =

x2 x 2
x2 2

, unde x este num r ra!ional.

a) Calcula!i F (2) .
b) Rezolva!i n mul!imea numerelor ra!ionale ecua!ia 7 F ( x) = 9 .

c) Determina!i numerele ra!ionale a, pentru care valoarea produsului

2 F (a ) este num r ra!ional.

2
7 !
1
x2 + 4 x + 3
@ Fie expresia F ( x) = "
:
, unde x R \ {3; 1;1}.

" x 2 + 2 x 3 x + 1 x 2 1 ## x 2 1
$
%

a) Demonstra i c! ( x 2 + 4 x + 3 ) ( x 1 ) = ( x 2 + 2 x 3 ) ( x + 1 ), pentru orice x real.


b) Ar!ta i c! F ( x) = ( x + 2 ) ( x 2 ) , pentru orice x R \ {3; 1;1}.
c) Calcula i valoarea num!rului real a astfel nct F ( a ) = a 2.

Functii

http://sorinborodi.ro
____________

Selectii de pe "100 de variante"


@ Fie func ia f : R R, f ( x) = ax + b , unde a !i b sunt numere reale.
a) Calcula i valorile numerelor a !i b !tiind c" f ( 2 ) = 6 !i f ( 3) = 8 .

b) Pentru a = 2 !i b = 2, reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.


c) Fie punctele M (0;2) , N (1;0) !i P (c;0). Determina i valoarea num"rului real c astfel nct dreptele
MN !i MP s" fie perpendiculare.
@ Consider m func!iile f :R R , f ( x) = 5 3 x "i g : R R , g (x ) = 2 x 5 .
a) Reprezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Calcula!i aria triunghiului format de axa ordonatelor "i reprezent rile grafice ale func!iilor f "i g.
c) Calcula!i valoarea sumei s = g ( 3) + g ( 4 ) + g ( 5 ) + ... + g (102 ) .
@ a) Punctele A(1;4) i B(2; 5) apar!in reprezent"rii grafice a func!iei f : R R, f ( x) = ax + b .
Afla!i numerele reale a i b.
b) Determina!i aria triunghiului format de dreapta care reprezint" graficul func!iei f : R R,
f ( x) = 3x + 1 i axele de coordonate Ox i Oy .
c) Punctul P m 2 ; m 3 apar!ine reprezent"rii grafice a func!iei f : R R, f ( x) = 3 x + 1 . Calcula!i
valorile num"rului real m.

@ Fie func ia f : R R , f ( x) = ax 3 . Dac! punctul A(2;3) apar ine reprezent!rii grafice a func iei
f , atunci a are valoarea: ........
y
@ a) Scrie i coordonatele punctului A reprezentat n figura al!turat!.
b) Determina i numerele a "i b astfel nct func ia f : R R ,
f ( x ) = ax + b s! admit! ca reprezentare grafic! dreapta OB , unde B ( 2; 4 ) .
c) Fie punctele C ( 3;0 ) "i B ( 2;4 ) . Calcula i distan a de la punctul C
la dreapta OB .

A
1
-1 O

@ Se consider func!ia f : R R , f ( x ) = ( 2m 1) x + 3 m , unde m R .


a) Determina!i valoarea num rului m "tiind c punctul A (1;1) apar!ine reprezent rii grafice a func!iei f.

b) Pentru m = 1 , reprezenta!i grafic func!ia ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.


c) Pentru m = 1 , calcula!i lungimea razei cercului circumscris triunghiului determinat de
reprezentarea grafic a func!iei f "i axele sistemului de coordonate xOy.
@ Fie mul imile A = {(x , y)| 2x y + 3 = 0 , x R , y R } !i B = {(x , y)| x + y 5 = 0 , x R , y R }.
a) Ar"ta i c" perechea (2;3) apar ine mul imii B.
c) Determina i mul imea A B.
b) Reprezenta i mul imea A ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
@ Fie func iile f : R R, f ( x ) = 2 x + 6 !i g : R R , g ( x) = 2 .
a) Reprezenta i grafic func iile f !i g n acela!i sistem de axe perpendiculare xOy .
b) Calcula i aria patrulaterului format de reprezent"rile grafice ale func iilor f !i g cu axele Ox !i Oy .
c) Calcula i valoarea produsului p = f (0) f (1) f ( 2 ) ... f (100 ) .
@ Se consider func!ia f : R R, f ( x) = 2 x 4 .
a) Reprezenta!i graficul func!iei ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Calcula!i valoarea tangentei unghiului determinat de axa ordonatelor "i dreapta care reprezint graficul func!iei f.
f (a)
este num r ntreg.
c) Determina!i numerele naturale a pentru care
a +1
@ a) Determina i func ia f : R R , f ( x) = ax + b , !tiind c" punctele A(1; 5) !i B (2;1) apar in
reprezent"rii grafice a func iei f.
b) Reprezenta i grafic func ia g : [ 1;4] R , g ( x ) = 2 x 3 ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Afla i punctul care apar ine graficului func iei h : R R , h( x) = 2 x 3 !i are coordonate egale.
@ Fie func iile f : R R , f ( x ) = 3 x + 3 !i g : R R , g ( x ) = x + 4 .

a) Afla i coordonatele punctului de intersec ie al reprezent"rilor grafice ale func iilor f !i g .


b) Reprezenta i grafic func iile f !i g , n acela!i sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Calcula i aria triunghiului format de axa ordonatelor !i reprezent"rile grafice ale func iilor f !i g .

@ Se consider func!ia f : R R , f ( x ) = ax + b , unde a "i b sunt numere reale.


a) Ar ta!i c f (1) + f ( 4 ) = f ( 2 ) + f ( 3) .
b) Pentru a = 2 "i b = 4 , repezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Pentru a = 2 "i b = 4 , afla!i valorile num rului real m, "tiind c punctul M 2m + 1; m 2 + 1 se afl
pe reprezentarea grafic a func!iei f.

@ Fie func ia f : R R , f ( x) = x + 1 . Distan a de la originea sistemului de axe perpendiculare xOy la


reprezentarea grafic! a func iei este egal! cu: ........

2
@ Se consider func!iile f : R R , f ( x) = 2 x 2 "i g : R R , g ( x ) = x + 2 .
3
a) Calcula!i f (3) + g (3) . b) Reprezenta!i grafic cele dou func!ii n acela"i sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Afla!i distan!a de la punctul de intersec!ie al dreptei care reprezint graficul func!iei f cu axa
ordonatelor, la reprezentarea grafic a func!iei g.
@ ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy se consider punctele A (1;2 ) !i B(4;8) .
a) Determina"i func"ia f : R R a c rei reprezentare grafic este dreapta AB.
b) Calcula"i lungimea segmentului AB.
c) Determina"i coordonatele punctului care este mijlocul segmentului AB.
1
@ Se consider func!ia f : {0; 4;8} R , f ( x ) = x 1 .
4
a) Reprezenta!i grafic func!ia ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy .

b) Verifica!i dac punctele M ( 4; 1) , N ( 8;1) , P (12; 2 ) apar!in reprezent rii grafice a func!iei f .
c) Rezolva!i inecua!ia f ( x ) > 2 x 8 .
@ Fie func ia f : R R , f ( x ) = 2 x + 4 . Dac! punctul M (2; y ) apar ine reprezent!rii grafice a func iei f,
atunci y este egal cu: ........
@ Fie func ia f : R R, f ( x ) = mx + n, cu m !i n numere reale. Punctele A(2; m) !i B(3;6) apar in

reprezent"rii grafice a func iei f .


a) Ar"ta i c" m = 3 !i n = 3. b) Rezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy .
c) Fie punctele C ( 1 ; f (1) ), D(0; f (0)). Afla i coordonatele punctului E , din sistemul de axe
perpendiculare xOy , astfel nct punctul O(0;0) s" fie centrul de greutate al triunghiului CDE.
@ Fie func ia f : R R , f ( x ) = ax + b, unde a i b sunt numere reale.

a) Demonstra!i c" este adev"rat" egalitatea: f ( 3) + f ( 7 ) = 2 f ( 5 ) .


3 3!
b) Determina!i func!ia f, tiind c" punctele A 0; 3 i B ""
; ## apar!in reprezent"rii grafice
$ 2 2%
c) Pentru a = 3 2 i b = 3 , rezolva!i n mul!imea numerelor reale inecua!ia f ( x ) 2 .

5
@ Punctul A 1; ! este comun reprezent rilor grafice ale func!iilor f : R R , f ( x ) = 2 x + a "i
" 2#
a) Determina!i numerele reale a "i b .
g : R R , g ( x ) = 1,5 x b .
b) Pentru a = 0,5 , calcula!i valoarea sumei S = f (1) + f (2) + f (3) + ... + f (20) .
c) Dac a = 0,5 "i b = 1 , rezolva!i n mul!imea numerelor reale inecua!ia f ( x) 2 g ( x) + 1 .
@ Fie func iile f : R R , f (x ) = x 2 !i g : R R , g ( x ) = 2 x 3 .
a) Reprezenta i grafic func ia f n sistemul de axe perpendiculare xOy .
b) Afla i coordonatele punctului de intersec ie al reprezent"rilor grafice ale celor dou" func ii.
% a 1"
% a + 1"
c) Determina i a R \ {1; 0} !tiind c" f #
+3=0.
+ g#
$ a + 1!
$ a !
@ Fie func ia f :{1; 2} R , f ( x) = x + 3 . Calculnd f (1) f (2) (1 2) se ob ine: ........
@

Fie func ia f : R R , f ( x) = ( a 3) x + b + 1 , unde a !i b sunt numere reale.


a) Determina i numerele a !i b !tiind c" punctele A(2;2) !i B(3;2) apar in reprezent"rii grafice a func iei f.
b) Pentru a = 3 !i b = 1 , reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Determina i punctul care apar ine reprezent"rii grafice a func iei f : R R , f(x) = 2 !i are
coordonate egale.

@ Fie func iile f : R R , f ( x ) =

a) Ar"ta i c" n = f

) (

5 5 f

!i g : R R , g ( x ) = (1 m ) x + 3m .
2
2
5 3 este un num"r natural .
x+

b) Determina i num"rul real m pentru care punctul D ( 5; 1) apar ine reprezent"rii grafice a func iei g .
c) Pentru m = 1 , rezolva i ecua ia f ( x ) + g ( x) = 6.
@ Se consider func!ia f : R R , f ( x) = ( a + 1) x + 5 , unde a este num r real.
a) Afla!i valorile num rului a pentru care punctul A(a; 25) apar!ine reprezent rii grafice a func!iei f .
b) Pentru a = 4 , reprezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Pentru a = 4 , punctul M(m; n) apar!ine reprezent rii grafice a func!iei f . Determina!i coordonatele

punctului M "tiind c 5 m = n .

1
x2.
3
a) Reprezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Determina!i num rul real m "tiind c punctul A(m;2) se afl pe reprezentarea grafic a func!iei f .
a b!
c) Ar ta!i c valoarea expresiei f (b) f (a ) + 2 f "
# este un num r ntreg, oricare ar fi numerele
$ 2 %
reale a "i b.

@ Se consider func!ia f : R R, f ( x ) =

@ Se consider func!ia f : R R , f (x ) = 2 5 x + 5 .

a) Verifica!i dac punctul A (1;2 ) apar!ine reprezent rii grafice a func!iei f .


b) Rezolva!i, n mul!imea numerelor reale, inecua!ia f (x ) 2 0 .
c) Determina!i numerele ra!ionale a "i b pentru care f ( a ) = b + b 5.
@ ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy se consider punctele A(5;0), B(5;0) !i C (0;12) .
a) Reprezenta"i cele trei puncte n sistemul de axe perpendiculare xOy . b) Calcula"i aria triunghiului ABC .
c) Determina"i func"ia f : R R, f ( x ) = ax + b care are ca reprezentare grafic dreapta AC.
@ Fie func iile f : R R , f ( x) = x 1 !i g : R R , g ( x ) = 3 2 x .
a) Reprezenta i grafic func iie f !i g n acela!i sistem de axe perpendiculare xOy .
b) Calcula i aria patrulaterului format de reprezent"rile grafice ale celor dou" func ii !i axele de coordonate Ox !i Oy.
f (a)
reprezint" un num"r ntreg.
c) Determina i valorile ntregi ale num"rului a pentru care raportul
g (a)
@ Fie func ia f : R R , f ( x) = ax + b . Punctele A(1; 5) !i B(2; 1) apar in reprezent"rii grafice a
a) Reprezenta i grafic func ia f, ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
func iei f.
b) Determina i numerele reale a !i b.
c) Pentru a = 2 !i b = 3 , determina i numerele reale x pentru care f (x) se afl" n intervalul [ 5;6] .
@

Fie func ia f : R R , f ( x ) = 2 x 1.
a) Reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Afla i num!rul real a pentru care punctul C ( a ; 2a + 1) apar ine reprezent!rii grafice a func iei f.
c) Ar!ta i c! num!rul s = f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + ... + f ( 2007 ) este p!trat perfect.
Fie punctele A ( 5;3) i B ( 2;0 ) . a) Reprezenta!i ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy punctele A i B.
b) Fie punctul A simetricul punctului A fa!" de axa ordonatelor din sistemul de axe perpendiculare
xOy. Calcula!i aria triunghiului ABA .
c) Afla!i valoarea num"rului real m tiind c" punctele A, B i C ( m; 2m + 1) sunt coliniare.

@ Se consider func!iile f : R R , f ( x ) = 0,5 x 2 "i g : R R , g ( x) = 2 x + 3 .


a) Rezolva!i n mul!imea numerelor reale ecua!ia f ( x) = g ( x) .
b) Reprezenta!i grafic func!iile f "i g n acela"i sistem de axe perpendiculare xOy .
c) Reprezentarea grafic a func!iei g intersecteaz axa Oy n punctul P. Calcula!i distan!a de la
punctual P la dreapta care reprezint graficul func!iei f.

@ Fie func ia f : R R ,

f ( x ) = 2x 2

3 1 . Valoarea num rului f

3 1 este egal cu: ........

@ Punctul A ( m; m + 11) apar ine reprezent!rii grafice a func iei f : R R , f ( x ) = 3 x 1. Num!rul real
m este egal cu: ........
@ ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy se consider punctele A(3;0), B (3;0) !i C (0;4) .
a) Reprezenta"i cele trei puncte n sistemul de axe perpendiculare xOy . b) Calcula"i perimetrul triunghiului ABC .
c) Determina"i func"ia f : R R , f ( x ) = ax + b , a c rei reprezentare grafic este dreapta AC.
@ Fie func ia f : RR, f ( x ) = x + 1 . a) Reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de de axe perpendiculare xOy.

b) Ar!ta i c! num!rul N = 2007 + 2 [ f (0) + f (1) + f (2) + ... + f (2005)] este p!trat perfect.
c) Fiind date punctele A(1; 2) "i B(2;1), determina i coordonatele punctului M situat pe axa Oy pentru
care suma lungimilor segmentelor MA "i MB este minim!.

a) Calcula i f (3) f (7).


@ Fie func ia f : R R, f ( x ) = x + 2.
b) Reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy . c) Fie punctele A(0; f (0))
!i B(2; f (2)) . Afla i coordonatele punctului C situat pe axa Ox astfel nct [ AC ] [ BC ].
n

@ Se consider func!ia f : {0;1;2;3;...;50} R , f ( n ) = ( 1) + n .


a) Calcula!i suma s = f (13) + f (14) + f (15) + f (16) + ... + f (47) + f (48).
b) Reprezenta!i grafic func!ia g : {0;1; 2} R , g ( n ) = f ( n ) , ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
@

Fie func iile f : R R, f ( x ) = 2 x + 5 !i g : R R , g ( x ) = x + 2 . Coordonatele punctului de intersec ie


al reprezent"rilor grafice ale celor dou" func ii este punctul: ........

Se consider func!iile f : R R , f ( x) = 2 x + 5 "i g : R R , g ( x) = x + 2 .


a) Reprezenta!i grafic func!iile f "i g n acela"i sistem de axe perpendiculare xOy .
b) Determina!i punctul de intersec!ie al reprezent rilor grafice ale func!iilor f "i g .
c) Determina!i aria triunghiului format de axa Oy "i reprezent rile grafice ale func!iilor f "i g .

@ Se consider func!ia f : R R , f ( x ) = 1 3 x 3 .
a) Calcula!i valoarea func!iei pentru x = 1.
b) Rezolva!i n mul!imea numerelor reale, inecua!ia f ( x ) + 1 0 .
c) Determina!i numerele ra!ionale a "i b pentru care f ( a + 1) = b 3.
@ Se consider func!ia f : R R , f ( x) = ( a 1) x + b .
a) Determina!i numerele reale a "i b "tiind c reprezentarea grafic a func!iei intersecteaz axele de
coordonate n punctele M (1;0) "i N (0;3) .
b) Pentru a = 2 "i b = 3 , reprezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy .
c) Pentru a = 2 "i b = 3 , calcula!i distan!a de la punctul P ( 4;0) la dreapta care reprezint graficul
func!iei f.
@ Consider m func!ia f : R R , f ( x ) = 2mx + m 2, unde m este un num r real.
a) Pentru m = 1, reprezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Determina!i coordonatele punctului de intersec!ie a reprezent rilor grafice ale func!iilor
g : R R , g ( x ) = 4 x "i h : R R , h ( x ) = 4 x 4.
1
!
c) Ar ta!i c , pentru orice m num r real, punctul P " ; 2 # apar!ine reprezent rii grafice a func!iei f.
2
$
%
@ Fie func ia f : R R , f ( x ) = ( m 1) x + m , unde m este un num!r real. Punctul A(1;1) apar ine
reprezent!rii grafice a func iei f pentru m egal cu: ........
@

Fie func ia f : R R, f ( x ) = (2a + 3) x + 1.


a) Determina i valorile num!rului real a, "tiind c! punctul A(a;0) se afl! pe reprezentarea grafic!
a func iei f .
b) Pentru a = 1 , reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy .
c) Pentru a = 1 , ar!ta i c! num!rul N = f ( n ) f ( n + 2 ) + 1 este p!trat perfect, oricare ar fi n N.

@ Fie func ia f : R R , f ( x) = 2 x + 1 .

a) Calcula i f

( 2) f (

b) Reprezenta i grafic func ia f

2 1 .

c) Ar!ta i c! pentru orice n N , num!rul

[ f (1) + f (2) + f (3) + ... + f (n).] 2n

este natural.

@ Fie func iile f : R R, f ( x) = x + 2 !i g : R R, g ( x ) = x + 4 .


a) Ar"ta i c" f ( x) g ( x ) = x 2 + 6 x + 8 , oricare ar fi x num"r real.

b) Reprezenta i grafic func iile f !i g n acela!i sistem de axe perpendiculare xOy .


c) Fie un punct oarecare M situat pe reprezentarea grafic" a func iei g . Determina i distan a de la
punctul M la reprezentarea grafic" a func iei f .
@ Fie func iile f : R R , f ( x) = 2 3 x !i g : R R, g ( x) = 2 x 3 . Punctul de intersec ie al
reprezent"rilor grafice ale celor dou" func ii este: ........
@ Se consider func!ia f : R R , f (x ) = 2 x 3 .
a) Reprezenta!i graficul func!iei f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
b) Calcula!i aria triunghiului determinat de reprezentarea grafic a func!iei f "i axele de coordonate.
f 3 f 2
c) Ar ta!i c
este un num r ra!ional.
3 2

( ) ( )

@ Fie punctele A ( 1; 5 ) i B ( 0; 4 ) i func!ia f : R R , f ( x ) = ax + b , unde a i b sunt numere reale.

a) Determina!i func!ia f tiind c" punctele A i B apar!in dreptei care reprezint" graficul func!iei.
b) Calcula!i lungimea segmentului AB.
c) Pentru a = 1 i b = 4 , determina!i punctul situat pe reprezentarea grafic" a func!iei f, care are
coordonatele egale.
@ Se consider func!ia f : R R , f ( x ) = mx + m 5 .
a) Afla!i valoarea num rului real m astfel nct punctul A(2; 0) s apar!in reprezent rii grafice a
b) Pentru m = 5, reprezenta!i grafic func!ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Pentru m = 5, determina!i perimetrul triunghiului format de axele Ox, Oy "i reprezentarea grafic
a func!iei f .
@ Consider m func!ia f : {1; 2; 3; 5;} R , f ( x ) = x 2.
a) Determina!i mul!imea valorilor func!iei f . b) Reprezenta!i grafic func!ia f
c) Calcula!i distan!a dintre punctul de abscis 1 situat pe reprezentarea grafic a func!iei f "i punctul P ( 2;3) .
.
@ Fie f : R R o func ie de forma f (x ) = ax + b , unde a !i b sunt
numere reale. Reprezentarea grafic"
a func iei f intersecteaz" axele de coordonate n punctele A(2;0) !i B(0;4) .
a) Reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy. b) Determina i func ia f .

c) n sistemul de axe perpendiculare xOy se consider" punctele D(2;2 ) !i C proiec ia punctului D pe


axa Oy. Calcula i aria patrulaterului ABCD.
@ Fie func ia f : R R, f ( x) = 3 x + 6 . a) Rezolva i n mul imea numerelor reale ecua ia 2 f ( x ) f (0) = f (2) .
b) Reprezenta i grafic func ia f ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy .
c) Calcula i valoarea sumei S = f (0) + f (2) + f ( 4 ) + ... + f (32) .
@ Fie func ia f : R R , f ( x) = 3 x + 2 .

( 2) .

b) Reprezenta i grafic func ia f


a+3
!
; 2a + 1# apar ine reprezent"rii grafice a
c) Determina i num"rul real a pentru care punctul P "
2
$
%

a) Compara i numerele f

2 1 !i f

@ Fie func iile f : R R, f ( x) = 2 x 2 !i g : R R, g ( x ) = 0,5 x + 1. a) Calcula i f (2) 2 g (3).


b) Reprezenta i grafic func iile f !i g n acela!i sistem de axe perpendiculare xOy.
c) Demonstra i c", n sistemul de axe perpendiculare xOy , punctul O(0;0) se afl" la distan " egal"
fa " de reprezent"rile grafice ale func iilor f !i g .
@ Reprezent rile grafice ale func!iilor f : R R , f ( x ) = 3 4 x "i g : R R , g ( x ) = 2 x 21 au ca punct comun: ........

Poliedre
Selectii de pe "100 de variante"

http://sorinborodi.ro
____________

Paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D are AA = 3 5 cm, AB = 6 cm i BC = 3 cm.


Fie punctul O mijlocul segmentului BD i punctul M mijlocul segmentului AB.
b) Demonstra!i c" dreptele OM i AB sunt perpendiculare.
c) Calcula!i m"sura unghiului determinat de dreapta DB i planul (ABC).
d) Calcula!i valoarea tangentei unghiului determinat de planele ( ADM ) i ( DDM ) .

@ Paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D are AA = 8 2 cm i BC = 8 7 cm. Aria patrulaterului


ABC D este egal! cu 192 cm2.
b) Ar!ta"i c! AB = 8 cm. c) Calcula"i valoarea tangentei unghiului format de dreptele AC i AD .
d) Calcula"i distan"a de la punctul D la planul ( A BC ) .
@ SABC este o piramid triunghiular regulat , de baz ABC. Punctul M este mijlocul muchiei BC, m sura

unghiului determinat de dreptele SM !i SA este egal cu 90 !i SA = 6 2 cm.


SABC .
c) Calcula"i volumul
b) Ar ta"i c triunghiul SAC este dreptunghic.

piramidei
d) Fie punctele A !i B mijloacele muchiilor SA !i respectiv SB , iar P !i Q proiec"iile punctelor
A !i respectiv B pe planul (ABC). Calcula"i aria triunghiului CPQ.
@ Piramida triunghiular ABCD are toate muchiile de lungime a cm, unde a este un num r real pozitiv.
Punctul M este mijlocul laturii AC.
b) Ar ta!i c dreapta AC este perpendicular pe planul ( MBD ) . c) Calcula!i aria triunghiului MBD.
d) Calcula!i distan!a de la punctul M la planul ( BCD ) .
@ Piramida patrulater regulat SPACE , de baz PACE , are muchia bazei PA = 12 cm !i n l"imea
b) Calcula"i volumul piramidei SPACE .
SO = 6 cm.
c) #tiind c punctul M este mijlocul muchiei SP, ar ta"i c dreapta MO este paralel cu planul ( SEC ) .
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de planele ( SPC ) !i (SAC ) .
@ Prisma dreapt ABCABC cu baza triunghiul echilateral ABC , are muchia bazei AB = 4 cm !i aria
lateral egal cu 72 cm2.
b) Ar ta"i c muchia lateral a prismei este de 6 cm.
c) Calcula"i volumul piramidei a c rei baz coincide cu una din bazele prismei !i al c rei vrf este
centrul de greutate al celeilalte baze a prismei.
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele AB !i BC .
@ n prisma dreapt ABCDA'B'C'D' cu baza p trat, m sura unghiului dintre diagonala D'B !i planul ( ABC )
este de 60 , iar latura bazei ABCD este AB = 5 cm.
c) Calcula"i aria lateral a prismei.
b) Demonstra"i c dreptele D'C !i AD sunt perpendiculare.
d) Fie punctele M, N, P, Q situate pe muchiile [ AA] , [ BB] , [CC ] , respectiv [ DD] astfel nct

AM = 7 cm, BN = 3 cm, CP = 1 cm !i DQ = 5 cm. Ar ta"i c punctele M, N, P, Q sunt coplanare.


@ Piramida patrulater regulat VABCD , de vrf V !i baz ABCD , are muchia bazei de 12 cm !i
n l"imea de 8 cm. Punctul M este mijlocul laturii BC.
b) Calcula"i aria lateral a piramidei.
c) Fie punctul N situat pe latura AB astfel nct NB = 3 AN . Calcula"i aria triunghiului MND.
d) Calcula"i valoarea tangentei unghiului determinat de planele (VAM ) !i ( ABC ) .
@ n prisma dreapt ABCDABC D cu baza p trat, muchia bazei ABCD este de 6 2 cm !i n l"imea
AA este de 6 cm. Pe segmentul AC se iau punctele E !i F astfel nct [ AE ] [CF ] [ AB ] .
c) Demonstra"i c patrulaterul BEDF este romb.
b) Calcula"i aria total a prismei.
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de planele ( C CD ) !i ( DDF ) .
@ Paralelipipedul dreptunghic ABCDA' B' C ' D ' are AB = 20 cm, BC = 16 cm i AA' = 15
b) Calcula!i volumul paralelipipedului dreptunghic. . c) Calcula!i distan!a de la punctul B la dreapta DC '
d) Fie un punct Q situat pe muchia AA' . Calcula!i lungimea segmentului QA astfel nct perimetrul
triunghiului B' QD s" fie minim.

@ Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 2 cm,


lungimea de ... cm.
@

7 cm,

5 cm. Diagonala paralelipipedului are

n cubul ABCDABC D , aria triunghiului DOB este egal cu 3 cm 2 , unde {O} = BC BC.
b) Ar ta!i c AB = 2 cm. c) Afla!i volumul piramidei patrulatere regulate OADDA care are vrful O "i baza ADD A.
d) Calcula!i valoarea cosinusului unghiului determinat de dreptele DO "i AB.

@ Fie trunchiul de piramid triunghiular regulat ABCABC . Punctele O !i O sunt centrele de greutate
ale bazelor ABC , respectiv AB C , AB = 8 cm, AB = 6 cm !i OO = 4 cm. Calcula"i:
c) volumul piramidei din care provine trunchiul;
b) aria total a trunchiului;
d) distan"a de la punctul O la planul ( BCC ) .

@ Cubul ABCDABC D are muchia AB = 6 cm.


b) Calcula i aria triunghiului ABD .
c) Ar!ta i c! dreptele AC "i AO sunt perpendiculare, unde AC BD = {O} .
d) Calcula i volumul piramidei regulate cu vrful n C "i cu baza triunghiul ABD .
@ Piramida patrulater regulat SABCD, cu baza ABCD, are n l!imea de 6 2 cm "i muchia bazei de
b) Calcula!i volumul piramidei.
12 cm.
c) Calcula!i valoarea sinusului unghiului determinat de dou fe!e laterale al turate.
d) Calcula!i distan!a de la punctul P, mijlocul n l!imii piramidei, la planul ( SBC ) .
@ O piramid patrulater regulat VABCD, de vrf V !i baz ABCD, are latura bazei de 12 cm !i n l"imea de 6 cm.
b) Calcula"i aria lateral a piramidei.
c) Calcula"i valoarea cosinusului unghiului determinat de o muchie lateral cu planul bazei.
d) Calcula"i distan"a de la punctul H, mijlocul n l"imii piramidei, la planul (VAB ) .
@ Piramida patrulater regulat VABCD , cu vrful V !i baza ABCD, are latura bazei de 12 cm !i
n l"imea de 8 cm. b) Calcula"i aria total a piramidei.
c) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de muchiile laterale VB !i VD.
d) Fie H un punct situat pe n l"imea [VO ] a piramidei. #tiind c distan"a de la punctul H la planul
( ABC ) este egal cu distan"a de la punctul H la planul (VAB ) , calcula"i lungimea segmentului OH.
@ Piramida patrulater regulat VABCD , de vrf V !i baz ABCD, are VA = AB = 6 cm.
b) Calcula"i aria lateral a piramidei VABCD. c) Demonstra"i c dreptele VB !i VD sunt perpendiculare.
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de planele (VAB ) !i (VDC ) .
@ Piramida triunghiular regulat ABCD , de baz ABC are AB = 8 cm !i AD = 5 cm. Punctele M !i N
sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv AD .
b) Calcula"i aria total a piramidei ABCD .
c) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele MN !i DC.
d) Calcula"i lungimea proiec"iei segmentului [ MN ] pe planul ( DBC ) .
@ Cubul ABCDABC D are muchia de 4 cm. b) Demonstra i c planul ( ACB ) este paralel cu planul ( AC D ) .
c) Calcula!i m sura unghiului determinat de dreptele CD "i AC .
d) Calcula!i distan!a de la punctul B la planul ( AC D ) .
@

Paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH are AB = 2 cm, BC = 2 3 cm i AE = 2 cm.


b) Calcula!i aria total" a paralelipipedului. c) Afla!i m"sura unghiului determinat de planele ( EBC ) i ( ABC ) .
d) Punctul M apar!ine segmentului BC astfel nct MC = 1 cm. Determina!i distan!a de la punctul E la dreapta MD.

ABCDAB C D este un trunchi de piramid patrulater regulat care are baza mare p tratul ABCD.
M sura unghiului dintre muchia AA !i planul ( ABC ) este de 45 !i AA = AB = 6 cm.
b) Ar ta"i c n l"imea trunchiului de piramid are lungimea de 3 2 cm.
c) Calcula"i volumul trunchiului de piramid .
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele AA !i BC .

@ Trunchiul de piramid patrulater regulat ABCDABC D , cu bazele ABCD !i AB C D , are


AB = 18 cm, AB = 6 cm !i apotema trunchiului de 12 cm.
b) n trapezul ABBA fie AB AB = {P} . Calcula"i perimetrul triunghiului PAB.
c) Calcula"i volumul trunchiului de piramid .
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de planul unei fe"e laterale a trunchiului de piramid !i planul ( ABC) .
@

Piramida triunghiular regulat VABC cu baza ABC, are AB = VA = 6 cm.


b) Demonstra!i c muchiile VA "i BC sunt perpendiculare. c) Calcula!i volumul piramidei VABC.
d) Calcula!i distan!a de la centrul de greutate al triunghiului VAB la planul (ABC).

@ ABCAB C este o prism dreapt cu una din baze triunghiul echilateral ABC. Volumul prismei este egal
cu 54 3 cm 3 . Muchiile AB !i BB sunt congruente, iar punctul M este mijlocul laturii AB .
c) Ar ta"i c planele (MCB ) !i ( ABB ) sunt perpendiculare.
b) Ar ta"i c AB = 6 cm.
d) Calcula"i distan"a de la punctul B la planul (MCB ) .
@ O piramid patrulater regulat VABCD, de baz ABCD, are VA = 10 cm. Fie punctul M mijlocul
segmentului BC !i VM = 5 3 cm. b) Calcula"i m sura unghiului determinat de dreapta VB cu planul bazei (ABC).
c) Fie punctul T situat pe segmentul DC astfel nct VT + TM s aib lungimea minim . Calcula"i
lungimea segmentului TC.
@ n prisma dreapt ABCAB C , cu baza triunghiul echilateral ABC, se consider : BA AB = {O} ,

BC CB = {O} , n l!imea AA = 6 cm "i latura bazei AB = 8 cm.


b) Demonstra!i c dreptele OO "i BB sunt perpendiculare. c) Calcula!i distan!a de la punctul B la dreapta OO .
d) Calcula!i valoarea sinusului unghiului determinat de planele ( BAC ) "i ( BAC ) .
@ Fiecare muchie a unei piramide triunghiulare regulate are lungimea de 10 cm. Aria total a piramidei este.........
@ Suma tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghic ABCDA B C D este egal cu 60 cm, iar
diagonala AC = 9 cm. b) Calcula!i aria total a paralelipipedului dreptunghic ABCDABC D .
c) "tiind c AB = BC = 4 cm, calcula!i perimetrul dreptunghiului ACC A .
d) "tiind c AC BD = {O} #i c AB = BC = 4 cm, calcula!i valoarea tangentei unghiului
determinat de dreapta OA cu planul (DBB ) .
@ Muchia cubului ABCDA B C D este AB = 4 cm. Punctele M i N se afl! pe muchiile DD , respectiv
BB astfel nct MD = BN = 1 cm.
b) Calcula"i aria total! a piramidei triunghiulare regulate ACDB .
c) Calcula"i lungimea segmentului MN . d) Calcula i aria triunghiului AMN.
@ Fie ABCDABC D un paralelipiped dreptunghic care are AB = 6 2 cm, BC = 6 cm i m!sura unghiului
b) Ar!ta"i c! AA = 6 cm. c) Calcula"i aria total! a paralelipipedului.
BAC de 30 .
d) Calcula"i distan"a de la centrul fe"ei BCC B la planul ( ABC ) .
@ Fie ABCDA' B' C ' D ' paralelipipedul dreptunghic n care laturile bazei ABCD sunt AB = 30 cm i
AD = 40 cm, iar n!l"imea AA' = 24 cm.
b) Calcula"i aria lateral! a paralelipipedului. c) Calcula"i distan"a de la punctul A' la dreapta BC .
d) Calcula"i m!sura unghiului determinat de planele ( ACD ) i ( ACD ') .
@ Piramida triunghiular regulat VABC are toate muchiile congruente !i AB = 12 cm. Fie M un punct
situat pe muchia VA astfel nct VA = 4 VM !i punctul N mijlocul muchiei BC.
b) Ar ta"i c triunghiul MAN este isoscel. c) Calcula"i volumul piramidei triunghiulare regulate VABC.
d) Afla"i valoarea sinusului unghiului determinat de planele (MBC ) !i ( ABC ) .
@ n cubul ABCDABC D punctul M este mijlocul laturii AB, iar MD = 6 cm.
b) Ar ta!i c AB = 4 cm.
c) Calcula!i distan!a de la punctul C la punctul de intersec!ie al dreptei MD cu planul ( BBC ) .
d) Calcula!i distan!a de la punctul C la planul ( MC D ) .

@ Fie VABCD o piramid patrulater regulat cu baza ABCD . Latura bazei este egal cu 12 3 cm !i
apotema piramidei este egal cu 12 cm.
b) Calcula"i volumul piramidei VABCD . c) Calcula"i m sura unghiului determinat de planul unei fe"e laterale
d) Se sec"ioneaz piramida cu un plan paralel cu planul bazei astfel nct aria lateral a trunchiului de
piramid ob"inut s fie 75% din aria lateral a piramidei ini"iale. Calcula"i distan"a de la planul bazei
piramidei ini"iale la planul de sec"iune.
@ n piramida triunghiular regulat ABCD toate cele !ase muchii sunt congruente. n l"imea piramidei

este DO , punctul M este proiec"ia punctului O pe muchia DB !i MC = 2 7 cm.


b) Ar ta"i c AB = 6 cm. c) Determina"i volumul piramidei triunghiulare regulate ABCD.
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de dreapta MC !i planul ( BOD ).
@n piramida triunghiular regulat VABC, cu baza ABC, avem VA = 6 cm !i AB = 6 2 cm.
b) Calcula"i volumul piramidei VABC. c) Demonstra"i c muchiile VA !i BC sunt perpendiculare.
d) Punctul P este situat pe n l"imea VO la distan" egal de toate fe"ele piramidei. Calcula"i lungimea
segmentului PO.
@ Trunchiul de piramid

patrulater regulat ABCDA ' B ' C ' D ' are baza mare ABCD, valoarea tangentei
3
unghiului AAC egal cu , AB = 12 cm !i A ' C ' = 8 2 cm.
2
b) Ar ta"i c n l"imea trunchiului de piramid are lungimea de 3 2 cm.
c) Calcula"i aria lateral a trunchiului de piramid .
d) Fie P un punct situat pe muchia BB
. Calcula"i lungimea segmentului BP astfel nct aria triunghiului APC s fie minim .

@ n cubul ABCDABC D, punctul M este mijlocul muchiei BC i AM = 12 cm. b) Ar ta!i c AB = 8 cm.


c) Calcula!i valoarea tangentei unghiului determinat de diagonala BD "i planul bazei ( ABC ) .
d) Calcula!i distan!a de la punctul C la planul ( AAM ) .
@ Un cub are muchia de 2 cm. Diagonala cubului are lungimea egal cu ... cm.
@ n paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D, de baz ABCD, se cunosc urm toarele lungimi:
BA = 6 cm, CA = 9 cm !i DA = 7 cm.
b) Demonstra"i c dreptele AB !i BC sunt perpendiculare. c) Calcula"i volumul paralelipipedului.
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de planele ( ABC ) !i ( BAD ) .
@ O prism dreapt are ca baze, hexagoanele regulate ABCDEF !i AB C DE F . M sura unghiului ACA
este de 45 , AD CF = {O} !i AO = 6 3 cm. b) Ar ta"i c AB = 3 3 cm. c) Calcula"i aria total a prismei.
d) Calcula"i distan"a de la punctul B la planul ( ACC ) .
@ Piramida triunghiular regulat VABC are VA = 10 cm !i raza cercului circumscris bazei ABC de 4 3 cm.
b) Ar ta"i c AB = 12 cm.
c) Fie punctul E mijlocul laturii AB. Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele VE !i BC.
d) Calcula"i perimetrul minim al triunghiului MBC, unde punctul M apar"ine muchiei AV.
@ n piramida patrulater regulat ABCDE , de baz ABCD , AE = 4 cm !i m sura unghiului AEC este
egal cu 120 . Not m cu O intersec"ia dreptelor AC !i BD .
b) Ar ta"i c EO = 2 cm.
c) Calcula"i aria total a piramidei.
d) Printr-un punct F situat pe segmentul EO ducem un plan paralel cu planul bazei. Piramida mic ,
astfel format are volumul 2 cm 3 . Calcula"i lungimea segmentului
EF.
.
@Bazele unui trunchi de piramid patrulater regulat sunt ABCD !i AB C D. Latura bazei mari este
AB = 16 cm, latura bazei mici este AB = 4 cm !i apotema trunchiului este de 9 cm.
b) Ar ta"i c n l"imea trunchiului are lungimea egal cu 3 5 cm.
c) Calcula"i volumul piramidei din care provine trunchiul de piramid .
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de planele ( ABB ) !i ( DCC ) .
@Prisma dreapt ABCDABC D are ca baze p tratele ABCD !i AB C D , aria lateral egal cu
100 3 cm 2 !i volumul egal cu 125 3 cm 3 . c) Calcula"i distan"a de la punctul A la dreapta BC .
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de planele ( DCB ) !i ( ABC ) .

@ Piramida patrulater regulat VABCD de vrf V !i baz ABCD, are muchia bazei de 10 cm !i n l"imea
de 12 cm. b) Calcula"i volumul piramidei.
c) La ce distan" de vrful piramidei trebuie dus un plan paralel cu planul bazei, astfel nct raportul
1
dintre volumul piramidei mici !i volumul trunchiului de piramid ob"inut s fie egal cu ?
7
d) Calcula"i valoarea tangentei unghiului determinat de planele (VAC ) !i (VAB ) .
@ Fie prisma dreapt ABCA' B ' C ' cu baza ABC triunghi echilateral. Latura bazei ABC are lungimea de
24 cm, iar n l!imea prismei AA are lungimea de 12 cm.
!
b) Calcula i aria total a prismei.
c) Calcula!i distan!a de la punctul A la planul ( A' BC ) .
!
d) Calcula i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele AB "i AC .
@ n piramida patrulater regulat VABCD, lungimea n l!imii VO este egal cu lungimea laturii
BC a p tratului ABCD "i punctul M este mijlocul laturii BC.
b) Ar ta!i c triunghiul VMA este isoscel. c) #tiind c VM = 4 5 cm, afla!i volumul piramidei VABCD.
d) #tiind c VM = 4 5 cm, determina!i distan!a de la punctul A la planul (VBC ).
@ Piramida triunghiular regulat VABC, de vrf V !i baz ABC, are AB = 24 cm !i VA = 12 5 cm. Punctul
M este mijlocul laturii BC.
b) Calcula"i volumul piramidei VABC . c) Calcula"i distan"a de la punctul M la muchia AV.
d) Calcula"i valoarea tangentei unghiului determinat de planele ( AVM ) !i ( AVB ) .
@

Prisma dreapt ABCABC , cu baza triunghiul echilateral ABC , are aria lateral egal cu 48 cm 2 !i

aria total egal cu 8 6 + 3 cm 2 . b) Ar ta"i c AB = 4 cm. c) Calcula"i volumul prismei ABCAB C .


d) Fie punctul G centrul de greutate al triunghiului ABC . Calcula"i distan"a de la punctul A la
planul ( GBC ) .
@ Fie prisma dreapt ABCDEFABC DE F cu una din baze, hexagonul regulat ABCDEF de latur
AB = 3 cm. n l!imea prismei este AA = 3 3 cm, iar punctul S este mijlocul segmentului EB .
b) Calcula!i aria lateral a prismei. c) Ar ta!i c dreapta AE este paralel cu planul ( DBB).
d) Calcula!i distan!a de la punctul S la dreapta AE .
@ P tratele MNPQ !i NPRT sunt situate n plane perpendiculare !i MN = 10 cm.
b) Ar ta"i c PNRQ este o piramid triunghiular regulat .
c) Calcula"i distan"a de la punctul R la mijlocul segmentului QT.
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de dreptele NQ !i TP.
@ Un trunchi de piramid patrulater regulat ABCDABCD cu baza mare ABCD !i baza mic
AB C D , are AB = 8 cm !i AB = 4 cm. Muchia lateral face cu planul bazei mari un unghi de 60 .

b) Ar ta"i c lungimea n l"imii trunchiului de piramid este egal cu 2 6 cm.


c) Calcula"i aria total a trunchiului. d) Calcula"i distan"a de la punctul A la planul ( DCC ) .
@ n prisma dreapt ABCDABC D cu una din baze p tratul ABCD, {O} = AC BD , AB = 6 cm !i AA = 7 cm.
b) Calcula"i volumul prismei. c) Calcula"i distan"a de la punctul O la diagonala AC .
d) Fie {O} = AD AD . Calcula"i m sura unghiului determinat de dreptele OO !i BC.
@ Se consider piramida triunghiular regulat de vrf V !i baz ABC, care are n l"imea de 12 cm !i
m sura unghiului determinat de planul bazei !i planul unei fe"e laterale de 60o.
b) Ar ta"i c AB = 24 cm.
c) Calcula"i aria total a piramidei.
d) La ce distan" de planul bazei trebuie dus un plan paralel cu planul bazei, astfel nct piramida mic
8 3
cm 3 ?
format s aib volumul egal cu
3
@ n cubul ABCDABC D care are muchia de 5 2 cm, not m A' C ' B' D ' = { O' }. Punctul M este

simetricul punctului B fa ! de dreapta AD .


b) Demonstra i c! dreapta MD este perpendicular! pe planul ( D ' DB ) .
c) Calcula i distan a de la punctul M la dreapta D ' B. d) Demonstra i c! dreptele D' B "i DO ' sunt perpendiculare.

@ Prisma dreapt ABCDA B C D are ca baze p tratele ABCD !i A B C D , n l"imea AA = 9 cm !i


diagonala DB = 3 41 cm.
b) Calcula"i volumul prismei.
c) Calcula"i aria triunghiului ACD . d) Calcula"i distan"a de la punctul B la planul ( ACD ) .
@Cubul ABCDABCD are AB = 6 cm. Pe laturile p tratului ABCD alegem punctele M ( AB) ,
N (BC ) , P (CD ) , Q (DA) astfel nct AM = BN = CP = DQ = 2 cm.
c) Demonstra!i c MNPQ este p trat.
b) Calcula!i distan!a de la punctul A la dreapta BD.
d) Fie {O '} = A' C ' B' D ' . Calcula!i valoarea raportului dintre volumul cubului "i volumul piramidei
patrulatere regulate de vrf O "i baz MNPQ.
@ n cubul ABCDA' B ' C ' D ' punctul M este mijlocul laturii AB , punctul N este mijlocul laturii BC i DM = 2 5 cm.
b) Demonstra!i c" dreptele AN i DM sunt perpendiculare. c) Calcula!i aria total" a cubului.
d) #tiind c" aria triunghiului A' MD = a cm2, ar"ta!i c" num"rul a se afl" n intervalul (9;10 ) .
@ Trunchiul de piramid triunghiular regulat ABCABC are baza mare ABC, AB = 6 cm, AB = 3 cm
!i AC = 37 cm. Punctul M este mijlocul segmentului AC .
b) Ar ta"i c lungimea n l"imii trunchiului este de 4 cm.
c) Calcula"i volumul piramidei triunghiulare regulate din care provine trunchiul.
d) Dac punctul D este proiec"ia punctului A pe planul ( ABC ) , ar ta"i c dreapta AB este
perpendicular pe planul ( ADM ) .
@

Piramida triunghiular regulat ABCD de vrf D !i baz ABC, are BC = AD = 6 cm. Punctele M !i N sunt
mijloacele laturilor AB, respectiv CD.
b) Calcula"i volumul piramidei ABCD. c) Calcula"i distan"a de la punctul C la planul ( ABN ) .
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de dreptele MN !i AC.

Piramida hexagonal regulat VABCDEF, de vrf V, are aria lateral egal cu 48 3 cm 2 !i apotema
piramidei de 4 3 cm.
c) Calcula"i volumul piramidei.
b) Ar ta"i c latura bazei AB = 4 cm.
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de planul (VBD ) cu planul bazei.

@ n piramida triunghiular regulat VABC de vrf V !i baz ABC, n l"imea VO are lungimea egal cu
12 cm, iar distan"a de la punctul O la planul (VBC ) este egal cu 7,2 cm.
b) Calcula"i aria lateral a piramidei VABC.
c) #tiind c punctele G1 , G2 , G3 sunt centrele de greutate ale fe"elor VAB, VAC, respectiv VBC,
calcula"i volumul piramidei regulate VG1G2G3 .
@ Piramida patrulater regulat VABCD cu vrful V !i baza ABCD, are AB = VO = 10 cm, unde AC BD = {O} .
b) Calcula"i aria lateral a piramidei VABCD. c) Calcula"i distan"a de la punctul A la planul (VBC ) .
d) Calcula"i valoarea sinusului unghiului determinat de muchia VA !i planul (VBC ) .
@ n interiorul cubului ABCDA' B ' C ' D ' se consider punctul M astfel nct MABCD s fie o piramid
patrulater regulat . Punctele O !i O' sunt centrele fe"elor ABCD , respectiv A' B' C ' D' .
b) Calcula"i m sura unghiului format de dreptele A' C ' !i BD .
c) Ar ta"i c punctele O, M !i O' sunt coliniare.
d) Pentru AB = 6 cm, calcula"i lungimea segmentului OM astfel nct apotema piramidei regulate
MABCD s aib aceea!i lungime ca !i muchia cubului.
@ Prisma dreapt ABCA' B ' C ' , cu una din baze triunghiul echilateral ABC, are AB =10 cm, BB' = 5 cm !i
punctul M situat pe muchia A ' C ' astfel nct A' M = 5 cm.
b) Afla"i aria total a prismei. c) Calcula"i m sura unghiului determinat de dreptele AA' !i MB .
d) Calcula"i distan"a de la punctul M la planul ( B ' BC ) .
@ Cubul ABCDABC D are lungimea muchiei de 6 cm.
.
b) Calcula i perimetrul triunghiului ACD c) Calcula i aria total! a piramidei triunghiulare regulate ACB D .
d) Ar!ta i c! dreapta BD este perpendicular! pe planul ( ACD ) .
@ Prisma dreapt ABCABC cu una din baze triunghiul echilateral ABC, are AB = 18 cm !i AA' = 6 cm. n
triunghiul ABC, bisectoarele unghiurilor B !i C se intersecteaz n I. Paralela prin punctul I la latura BC
b) Demonstra"i c MN = BM + CN .
intersecteaz laturile AB !i AC n M, respectiv N.
c) Calcula"i aria total a prismei. d) Calcula"i m sura unghiului determinat de planele (ABC) !i ( AMN ) .

@ n prisma dreapt ABCDABC D cu una din baze p tratul ABCD , avem BC ' CB ' = {O}, AB = 2 cm

c) Demonstra!i c triunghiul AOD ' este dreptunghic.


i n l!imea BB ' = 2 3 cm.
d) Calcula!i valoarea sinusului unghiului determinat de dreapta AO "i dreapta B D .
@ Cubul ABCDABC D are AB = 4 cm, O este centrul bazei ABCD, iar M este mijlocul muchiei DD .
b) Calcula i aria triunghiului BMO . c) Demonstra i c! planele ( AMO ) "i ( BMO ) sunt perpendiculare.
d) Calcula i valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele AC "i MO.
@ Piramida triunghiular regulat DABC are n l!imea DO = 4 cm "i aria bazei ABC egal cu 27 3 cm 2 .
b) Ar ta!i c lungimea apotemei piramidei este egal cu 5 cm.
c) Se sec!ioneaz piramida cu un plan care trece prin mijlocul n l!imii DO "i este paralel cu planul
bazei. Calcula!i volumul trunchiului de piramid astfel ob!inut.
d) Punctul M este mijlocul laturii BC. Calcula!i valoarea tangentei unghiului determinat de planele ( ABD ) "i ( AMD ) .
@ n trunchiul de piramid triunghiular regulat ABCAB C , bazele sunt ABC !i ABC , AB = 24 cm,
AB = 12 cm, iar diagonalele unei fe"e laterale sunt perpendiculare.
b) Ar ta"i c apotema trunchiului are lungimea de 18 cm.
c) Calcula"i volumul trunchiului de piramid . d) Calcula"i distan"a de la punctul B la planul ( AB ' C ) .
@ Paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D are AB = 30 cm i BC = AA = 15 cm.
b) Calcula!i aria total" a paralelipipedului.
c) Calcula!i tangenta unghiului determinat de dreapta AC i planul ( ABC ).
d) Determina!i pozi!ia punctului M situat pe muchia BB astfel nct perimetrul triunghiului AMC s" fie minim.
@ Prisma dreapt ABCABC are ca baze triunghiurile echilaterale ABC !i ABC . Punctul O este
centrul de greutate al bazei ABC , AB = 12 cm !i AA = 5 cm.
b) Calcula"i volumul prismei. c) Calcula"i distan"a de la punctul O la dreapta AB .
d) Calcula"i valoarea tangentei unghiului determinat de planele ( ABC ) !i ( A' B' O ) .
@ Paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D are dimensiunile AB = AD = 8 cm i AA = 6 cm.
b) Calcula i lungimea segmentului AC .
c) Calcula i distan a de la punctul O, intersec ia diagonalelor AC !i BD, la dreapta AC .
d) Calcula i valoarea sinusului unghiului determinat de planele ( ABD ) !i ( C BD ) .
@ n piramida triunghiular regulat VABC , latura bazei ABC este AB = 12 cm !i n l"imea piramidei
VO = 6 cm. Se noteaz cu D !i E mijloacele muchiilor VA !i respectiv VB .
b) Calcula"i aria lateral a piramidei. c) Demonstra"i c dreapta DE este paralel cu planul ( ABC ) .
d) Calcula"i m sura unghiului determinat de planele ( DOE ) !i ( ABC ) .
@ Piramida triunghiular regulat VABC are baza ABC. Muchia bazei AB = 12 cm !i muchia lateral
AV = 12 cm. Punctele M !i N sunt mijloacele muchiilor BC, respectiv AV.
b) Calcula"i volumul piramidei. c) Calcula"i m sura unghiului determinat de dreptele MN !i AC.
d) Fie O centrul de greutate al bazei !i MN VO = {G}. Ar ta"i c punctul G se afl la distan" egal
de cele patru fe"e ale piramidei.

b) Calcula i aria triunghiului AC B .


@ Cubul ABCDABC D are AB = 18 cm.
c) Calcula i distan a de la punctul B la planul ( AC B ) .
d) Calcula i volumul piramidei triunghiulare regulate DABC .
@ ntr-o piramid patrulater regulat VABCD cu baza ABCD, muchia bazei este de 6 2 cm !i volumul

piramidei este egal cu 144 3 cm3. Punctul E este situat pe muchia AV astfel nct AE = 2 VE .
c) Calcula"i aria lateral a piramidei.
b) Ar ta"i c triunghiul VAC este echilateral.
d) Calcula"i distan"a de la punctul E la planul (VBD) .
@ Prisma dreapt ABCABC are ca baze triunghiurile echilaterale ABC !i ABC !i lungimea n l"imii

AA ' de 4 cm. Punctul G este centrul de greutate al triunghiului A ' B ' C ' !i AG = 2 7 cm.
c) Calcula"i volumul prismei ABCABC .
d) Fie punctul P mijlocul segmentului BC . Ar ta"i c dreapta AC este paralel cu planul ( ABP ) .