Sunteți pe pagina 1din 46

All OAOr iA l.:O KPATOl' l.

APRAREA LUI SOCRATE

NOT INTRODUCTIV

n anul 399 tribunalul atenian l condamn la moarte - cu o majori


tate de 60 de voturi - pe Socrate, ineleptul. Acuzaia : ateism, intro
ducerea unor zei noi, coruperea tineretului. Pentru a inelege cum a-a
putut ajunge aici, trebuie s considerm in ansamblul ei personalitatea
lui Socrate, atit de atrgtoare in vremea sa incit, dup vorbele lui Alci
biade, cel care .il privea i-1 asculta rminea ca vrjit, inima ncepea s-i
bat mai tare i lacrimile s-i curg, de parc ar fi ascultat glasul sirene
lor1 ; personalitatea sa atit de vie i intr-un fel fascinant, peste milenii,
pin in vremea noastr.
Soerate s-a nscut la Atena in anul 4 70/469 ; tatl su, Sophronicos,
era sculptor, iar mama, Phainarete, moa. O vreme a practicat meseria
tatlui (dup aproape ase sute de ani, Pausanias ti atribuie un grup
statu ar de pe Acropole), in curind, ns, filosofia i s-a prut atit de fru
moas, d e eseni al pentru om, incit i s-a dedicat cu totul.
Atena

acea vreme locul ideal pentru formaia unui iubitor de


circulau in numr mare, iar pe rs onali t il e
culturale se in d re p ta u oprc acest ora' ca spre centrul gindirii lumii gre
c e ti . ln 460 vine n ici A n nxop;oroK ; sofitii in lec) ii de mare succes, pe
care le ascul t cu more i n tere moi toi tinerii aristo c roti.
eru

b:'elepciune :

in

m n n n scrisele

Pentru Socrnte ins, toate teoriile, toate sis temel e, tot ce vede i
tot ce aude se transform in izvor de intrebri, de lndoial constructiv.
tiinele naturii i se par prea ipotetice i prea puin eseniale ; tiina
cea mai necesar este aceea care-I poate face pe om XOCO xetl ciyet&6.
desvlrit la trup i la minte.

Cum rul provine, dup el, numai din ignoran, primul pas pentru
a ajunge la bine e un proces de cunoatere : de inlturare a erorii i de
dobndire a unor noiuni juste. Metoda tradiional a expunerii las loc
la nenumrate imprecizii ; de fapt, adevrul exist in om, dar latent
i cnfuz, deci, prin intrebri metodice trebuie trezit in om facultatea

1 Ba nchetlll,

215 e - 2 1 6 a.
7

PRANCISCA BALTACBANU
o raio na, <le o du la lvealil adevlrul cu care e ,,!nslrcinat" (iyx6j.r.<>lv) .
Dupl cum mama oo aj uta copiii si iasl la lumini, tot aa el, S o erate., va
aju t a oulevlnol oA e nuc i : acesta e rolul dialecticii, s . ,moeasc"
ad.-vllrul din suflete. AceastA ar tl de a scoate la lumini ade v rul cu aju
t o rul lntre b il rilor c n u mi t de Platon, in Theaite1o1, maie u ti c {['Otu: u

de

n >< >,) .

de In fLOtt e ow-,.a moi" .

A o inelea, filosofi a devine esenialll pentru oricine. S o crat e

trli i< l e i cre de c e in mod imperios dator el-i aj ute i pe alii s ajung

la r o . C u t re ier At en a , o prindu- s e In p ale stre , In atelierele m e t e ugari


lur, n p i a, pe drum, se ap ropi(de cite cineva i Incepe s-i pun lntre

bri , cu to at modestia, recunoscndu-i ne ti in a i dornic d e a mva

ceva. Incintat

el i se d at e nie i curios s vad ce va urma, cel astfel

interpelat a ccep t cu p lcere joc ul . Iat lns c tntrebrile devin tot mai
strinse, omul e pus In n curc tu r, se vede nevoit tot mai des sau s se

contrazicA, sau s accepte c s-a nelat, s c on s t a t e cu uimire p u in a

con si ste n a opiniil or b unului- sim tra diional .


Cu tinerii , cu o ame nii fr p ret enii , cu cei do rni c i de perfecionare,
Socrate vo rbe te p rietenos, cu o ironie blind, fr s-i ascund si mp atia ;

ace tia "i se p reda u" pentru a incerca, 'lmpreun cu el, s aj ung la nelep

ciune. Da r cu p uternicii zilei, cu cei convin i c tiu t o t , plini de suficiena


succesului lor, Socrate devine
t orni nu tie nici mcar

caustic ; toat Atena po ate vedea c re

ce este re to ri ca, i a r ge n er alul victorios n-are

idee ce e ste curaj ul , omul pol iti c nu tie care e binele cetii ; t o i ace tia

ii recunosc c u greu infrtngere a i nu i-o vor ierta lui Soc r ate niciodat.
Antipatiile mpo tri va lui de vin cu att mai violente eu c t un m are

numr
de tineri, unii din cele mai de vaz familii at eniene , a tra i la in cepu t de
ciudenia i de farme cul ace stui j o c in care intrebrile devin tot mai
p reci se iar rsp un su ri le tot mai o vi to ar e, p in la recunoa,terea nepri

ceperii, se ataeaz repede de acest d e co ncert ant n ele pt, l urmeaz

p ret u ti n de ni cu infleiirare i, mai mult, n cep s-1 imite.

Cum era d e s tul de greu s formulezi pe s cu rt i cu p re c i zi e o d octrin

a lui Socrate, cum fo a r t e mul i erau cit se poate de p u i n doritori s-i

po ve s t e asc p a niile In lup ta cu dialectica, i a r e l n su i n a s c ri s proba


bil nimic, au inceput s circule n Ate na t o t felul de zvonuri ruvoitoare

la a dre sa lui, rs p indite int e ni on a t sau din netiin ; astfel incit nu

de mi ra re c In 423 Ari st o fan arat pe scen, n Norii, o caricatur a


lui So erate e xtre m d e d e par te de a devr : un arla t a n, confundat cnd

cu

filosofii iouieui, cnd cu sofi tii , avnd p re o cup ri l i ps i t e de orice noi

m chiar duntoare cet ii i mai ales tineretului. Este a d e v r a t c


8

NOTA

piesa

INTRODUCTIVA

LA

APRAREA

LUI

SOCRATE

czut, dar n mintea atenienilor, contient sau nu, urmel e i-au

rmas.

Aceast s trd anie de a-i ajuta pe oameni s ajung la adevr nu i-a


lsat lni S ocrate prea mult rgaz si se ocupe de altceva. Desigur, a fost
soldat, ca orice tlnr atenian, i a participat la citeva din campaniile

celebre ale

rzboiului peloponeziac : cele de la Potideea, Amphipolia i

Deliciu.. unde to i cei care I-au vzut i-au admirat, pe Ungi vitejie, sti
pinirea de sine i demnitatea.
S-a feri t ns in mod deliberat de amestecul in politic : singurele
lui apari ii in v ia a publici sint In 406

elnd. fiind

p re edinte al Pritaniei,

se opune judecrii In bloc a strategilor lnviDgtori la Arginuse (cf. no ta


nr.

si

31) i In timpul celor "treizeci de tirani''. elnd refuzA. eu riscul vieii,

participe la o vlntoare de oameni.

ln

viaa p a rticul ari a avut la fel de puin timp i interes s se o cup e

de prosperitatea casei, ceea ce ia atras necontenitele reprouri, 'IIDCOri

sub forme violente, ale soiei Bale, celebru de puin simpatic i de rea
de gur, Xantipa.
A rmas proverbi al A cumptarea lui S o crate , nu urmrit pentru
ea lnsi, ci de dragul libertii spiritului : putea rbda oricit de foame
sau de sete, a fost vzut stind o zi lntreag, nemicat, adincit In medi

taie; sau, In campania d e la Potideea, mergind cu senintate descul

pe ghea, pe

un

ger cumplit ; la fel de bine, Insi, pu te a rezista unei nopti

Intregi de buturi i petrecere. De p o min ii. a rmas i extrema lui srcie.

Niciodat nu sa erijat In pro fes or de nelep ciune, nicii.ieri nu-l vede m

oferind soluii gata fcute s a u reete d e comportare. D e

aeninii.tate

agreabil, i ntransigent cind e ra vorba dt cinste ti drepta te , dar p rivin d

toate cu un umor inalterabil, tiind aii. aduci la IndoialA, la actul ra! io

n amentului pe oricine, plecind d e la lucrurile cele mai familiare ti de la


ele

lnl lnd

minile

ascult it oril or spre abs tr aciu ni , spre cii.utarea bine

lui fi a de vrului, cap abil i de glumi amieal dar i de asprime i sar


casm

Insi Intotdeauna pe un fond d e ind ulgen i umanitate

Soerate ne st Inainte ca un nelep t ;

dintre cei m ai pers on ali

m ai

vii.

al

lumii vechi, fr IndoialA, dar

mai a tr ig it ori, mai apro pi ai nou,

din ci vor fi fost.

ln

403 for ele democratice reuesc s lnlture regi mul

celor , .trei

zeci de tira ni". Ace s t eveniment a fost lnsoit de o mpotrivire violentl

I ' R ANCISCA

BALTACEANU

la tot ce n p ii r e n , re n i " " " fa ls, !gat de ollgarhie (de pild, sofiftii devin
Huspecti ca profoori ni tinerilor aristocrai) ; are loc o reacie tradiio
nali t pntrioticll de upllru re a valorilor religioase i etice str!DOfeti.
Vechile reentimcnte rllbufnesc acum i Socrate e prezentat
m n nii

de du

oill cn u n o m cnre neag tradiia atenian de efort pentru pl'06peri

l a l u fa miliei i n cetii, de supunere fa de prini, de cinstire a

or

oao ti torl ai cetii, un om care stric tineretul, invindu-1 s nu reapecte


nete principii
e

i impuindu-i capul cu prostii. Aadar in

399 Soaate

d n t in j udecat de Anytos, destul de important o m politic, participant

la rturnarea "celor treizeci", de Meletos, tinr poet tragic lipsit de talent


ti

de Lycon, orator cu oarecare renume .


Capetele de acuzare, abil alese, erau :

Socrate nu recunoate zeii cetii. O acuzaie de impietate era

ceea ce putea face mai mare impresie asupra poporului atenian, cu atit
mai mult in acel moment politic. Filosofii aveau n general o reputaie
proast in aceast privin i in secolul al V-lea se desflfuraser citeva
procese rsuntoare de ateism, printre care al lui Anaxagoras.
De altfel, Socrate nici nu se putea apra de aceast acuzaie : credea
n zei (sau intr-un Zeu), in buntatea i dreptatea lor, in providen,
dar nu putea accepta figurile divine tradiionale, antropomorfe, cu pasi

uni de rind i biografii de scandal.


h) Socrate introduce zei noi. Aceasta se refer la convingerea lui, des
afirmat, de a avea o divinitate ocrotitoare, un
ete peste tot i

cite ori ar fi pe punctul


a

daimon care-I intovr

se manifest ca un glas luntric care-I oprete ori de


de a svri ceva ru. Imaginaia ruvoitoare

acuzatorilor a fcut din aceasta o credin n zei noi, alii dect ocroti

torii seculari ai Atenei, pe care orice bun cetean trebuie s-i cinsteasc,
c) Socrate corupe tineretul. Desigur, nu putea nega c un mare numr
de tineri il urmau cu pasiune, invind din exemplul lui s se intrebe
mai degrab asupra problemelor 1 untrice, ale spiritului, i s dea mai
puin atenie activitii practice, lucrative, s au ambiiilor politice.
Acuzarea i-a propus deci - i a reuit - s-I prezinte poporului
atenian pe Socrate ca pe un individ nefast tineretului i primej dios pentru
stat. Pedeapsa cerut era moartea.
Un proce s de aceast spe se desfura in felul urmtor :
Tribunalul atenian,

Heliaia, era compus din

6000 de ceteni, tra i

la sori in fiecare an. Procesele se desfurau in fata unei secii a tribn


nalului, compus din circa 500 de membri. (La p
pare c au fost 502 j udectori).

10

cesul

l ui Soerate se

NOT

INTRODUCTIV

LA

APRAREA LUI

Acuzatorul ii depunea plngerea

(ypoe<p'lj)

SOCRATE

In faa unuia dintre arhoni,

de obicei in prezena acuzatului i a doi martori. Dac magistratul deci


dea s dea curs plngerii, proceda la investigarea preliminar In care

prile ii reafirm poziia sub jurmnt (<iv't'<U[LOatoe) i se adun documente

i m rt urii . Judecata propriu-zis s e deschidea prin citirea depoziiilor


acuzrii i aprrii. Fiecare cetean era n principiu obligat s se a p ere

singur, dar

n fapt

putea recita un discurs compus de un specialist sau

putea aduce adevrai avocai prezentindu-i drept prieteni ai si. n


pr o cesele penale, att acuzarea cit i aprarea vorbeau o singur dat.

Ap oi, fr deliberare

prealabil, tribunalul vota cu jetoane perforate

(pentru condamnare) sau intregi (pentru achitare). Dac legea nu preve

dea o p ed e aps anume pentru cazul In spe, urma discutarea pedepsei.


Acuzarea avea dreptul s propun una, iar dac acbzatul era declarat
vinovat av e a la rndul su dreptul s propun o pedeaps. Urma decizia
tribunalului.
Socrate a fost condamnat la moarte in aprilie s au n mai 399, a doua

zi dup plecarea trierei sacre spre Delos. Cum nici o pedeaps capital
nu

putea fi executat nainte de ntoarcerea acesteia, el a stat In inchi

soare o lun ;

refuzat propunerea de a evada, i-a petrecut timpul n

discuii elevate cu prie te ni i si i a intimpinat moartea cu senintate .

Se pu ne problema! n ce r a p o r t

se

afl Aprarea lui Socrale scris do

Platon cu cea real pe cnre n ro st i t- o Socrate la pr oc e s. Se ttie,

In o ri ce

caz, c a refuzat s se folo,rac tic vreo aprare pregititi dinainte,


spunnd

ci daimonul su

impotrivi.

Imediat dup moartea lui Socratc, Pluton

a poi

cltoriile n

fugit In M eg a r n ; urme azi

Egip t. M aj o ri t a tea cercettorilor socotesc c Aprarea

e scris abia d upii intoarcerea la Atena, prin 396, din dorina de a arta
mcar acum atenienilor adevra tul chip al lui So crate . E vorba deci de
o. oper mai cuprinztoare, de o explicare accesibil i dramatizat a

intregii

activiti

a lui

Socrate.

n acelai timp, procesul era S:nc prea prezent in mintea atenienilor

ca Platon s poat pune in gura lui Socrate afirmaii mult deosebite de


cele reale. Pe de alt parte, cuvintele mai izbitoare sint confirmate de
Xenofon i

Diogenes Laertios.

E vorba deci de o autenticitate a ideilor principale, a psiholo gi ei


inteleptului, a tonalitii generale. ntr-adevr, Socrate ii va fi dat fr

indoial s e a ma inc de la inceputul procesului c va fi condamnat i a

11

l l( A N ! ' I S < ' A

ncCflptat faptul

Apdr11n0 lui

cu

U A LTA CEANU

tl e umi tntr.. Aprar ea sa reali va fi fost deci, ca i

l'laton,

o j u s tificare

S:n numele dreptAii, o respiDgere a

ncu l!aJlllor d" clrap;ul adevrului i nu o pledoarie juridicA, o Incercare

11 oLtlnn achitarea : Socrate nu-i menajeazA auditoriu}, nu caut


oll - i clftl Lunllvolna, nu evit nici un cuvint care ar putea Indispune
1"' judc>cltorl, daci crede c e drept s-I spun. Fa de vorbele upre

cln

ti arotrante, amestecate eu profeii amenintoare, pe care i le atribuie


X anofon, tonul Aprrii lui Platon : calmul, cutarea adevllrului cu orice

p rnh

explicarea intuitiv i rAbdAtoare, ironia bUndi, afeciunea eu care

1" vo rbete celor care au votat In favo area lui, elevai a crescnd a idei

l o r, eamn mult mai mult cu tot ce tim despre Socrate .

Apikareo lui Soerate are trei pri :


Prima reprezint discursul de aprare

propriu-zis. Socrate lncea.-c

nti a spulbere calomniile care circulau de mult vreme pe sea ma lui


i ahia apoi rspunde direct actului de acuzare. ncepe cu influena sa

asupra tineretului. Aflndu-se n sfera indemonstrabilului, Socrate pre


fer s arate neseriozitate& acuzatorului i, dup metoda obinuit,
Incepe s-i pun ntrebri aparent simple dar care l fac pe Meletos,

fn curind, s rspund nite enormiti. Discuia continu asupra acua


iei de ateism : Socrate nu-i poate expune prerile despre divinitate
i atunci se mulumete s arate c , de vreme ce e acuzat de

cre dina

n zei noi, nu poate fi acuzat de ateism. Artnd neteme inici a capetelor


de acuzare, Soerate i explic

ndeletnicirile : e vorba de o misiune

tneredinat lui de ctre zeu, de la care nu poate i nu vrea s se sustrlig


nici sub ameninarea morii. Socrate i ncheie discursul explicnd

cu

demnitate de ce nu recurge la presiuni sentimentale asupra judectorilor.


Tribunalul voteaz : Socrate este declarat, cu o majoritate de 60 de
voturi, vinovat. A doua parte reprezint discutarea pedepsei. Cum acu

zarea cerea pedeapsa cu moartea, Socrate rspunde c ceea ce i

s-ar

cuveni pentru faptele lui ar fi s fie hrnit In Pritaneu (ca m agi straii

i bineflictorii cetii), pn la sflritul zilelor sale ! Priet e nii se ofer


s plteasc pentm el o amend de 30 de mine.
Tribunalul voteaz pedeapsa cu moartea , Imediat dup pronunat"ea
sentinei se ridica edina, astfel c, n re ali tate, So crat e nu i- a putut
rosti ultimele cuvinte decit n faa unui grup adunat n juml su2 Dup
1

Cf.

M.

C r o i s e t,

P 1 a t o n,

1, Belles Lettres, p. 1 37.


12

Oeuvres

comp!etes,

tolne

NOT

INTRODUCTIV LA

APRAREA LUI

SOCRATE

le prevestette atenienilor c va veni o zi in care se vor ci c I-au con


damnato Socrate se adreseaz celor care au votat in favoarea sa ti pe
care li numete adevraii si judectori ; cu mult afeciune i senin
tate le vorbete despre via i despre moarte : chiar dac nu tim c e
lli'mellz morii, sar putea ca ea s fie un bine.
Desigur c Platon pune in scrierea sa mai mult decit a spu s Socrate
in realitate la proces ti AprarM este ca intenie o Apologie in sensul
DOI!tru:de azi. Dar dac nu In liter, in spirit rAmine, de bun seam,
credincios maestrului su, astfel c, ficind rezervele necesare, putem
accepta, Intr-un sens mai larg, c ata va fi vorbit Socrate, inteleptul,
In primvara lui 399, asculdndu-ti condamnarea la moarte.
ce

Franriua BMiikeanu

BIBLIOGRAFIE
1. Lucrri generale
A. B a n f i, Socrau, Torino, 1963
F r. C h t e 1 e t, Ploton, Paris, 1965

i e s, Autour de Ploton, Paris, 1947


e d 1 n d e r, Ploeon, Berlin. 1964
L R o b i n, La pensee grecque e& lu originea de fupril scientifique,
Paris, 1923
P. M. S c h u h 1, L'oeuvre de Ploton. Paris, 19541
U. v. W i l a m o w i t z-M o e l l e n d o r f f, Ploton, Berlin, 1 9 1 9
E d . Z e 1 1 e r , Die Philoaophie der Gri echen Leipzig, 1 8 8 9
A.

P.

Fri

2.

Ediii

P 1 a t o n, Oeuvres completes, tome 1 (Hippia mineur, Akibiade,


Apologie de Socrate, Eutyphron, Criton), Texte tabli et traduit par III.
Croiset, Paris, "Les Belles Lettrea", 1925 ; Introduction, pp. 1 - 1 8 ;
Apologie. Notice - pp. 1 1 7 - 139
C. C r o n, Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton, Leip
zig, 18651, Einleitung, pp. 1 - 46
L. Dyer, Plato, Apology of Socrates and Crito, Boston, 1 8 8 5 ; lntroduc
tion, pp. 1 - 48
13

III IILIO< ;RAFIE

l' l u t
i

o n,

l n t rcgitc

Noic u ,

IJ ialoguri, dupll

cu clcuu\

truducerile lui Cezar Papacostea, revizUite

traduceri noi i cu "Viaa lui Platon''. de Constantin

llcu u rc 1 t i , K I . . U . , 1 968

3 . Lucrri speciale
(. A

n d

r e, Der Aufbau und die literarische Bedeutungder PlatonUcmn

tl ro log i e, Diss. , Freiburg, 1923, 1 5 1 pag,


W.

M.

C a 1 d e r,

Socrates

VI, 1961, 8 3 - 8 5
C.
t i o ns

C. C o u 1 t e r ,

ot

Amphipolis (Apoi. 28 e), .,Phronesis",

The tragic structure of Plato's Apology, "Transac


of the American Philosophical Association",

and proceedings

1931
R. F r e s e, Die aristophanische Anklage in Platons Apologie,
"Phi1ologns", LXXXI, 377
S. G a 1 l i, Socrate ed alcuni dialoghi platonici. Apologia etc., Torino,
1958
P. H a c k f o r t h, The composition of Ploto's Apology, Cambridge

Univ.

Pr., 1933

P. K e s e 1 i n g, Soph ok l e ' s A ntigona in Pla!ons Apologie du Soba

les, "Philo1ogische Wochenschrift", 1936

APRAREA LUI SOCRATE

Ce nrurire au avut acuzatorii mei asupra voastr, nu

17 a

tiu, ceteni ai Atenei ; eu, cel puin, ascultndu-i, era

ct pe ce s nu m mai recunosc, att de convingtoare


erau cuvintele lor ; totui, la drept vorbind, ei nau spus
nimic adevrat. ns dintre toate minciunile pe care le-au
rostit, m-a uluit cel mai mult afirmaia c trebuie s luai
bine seama s nu fii nelai de mine, un vorbitor, zic ei,
nemaipomenit. i nu le-a fost ruine c vor fi pe loc dovedii
mincinoi de mine prin fapte, de vreme ce nu art a fi
ctui de puin un vorbitor grozav, iar aceasta mi s-a prut
cea mai mare neruinare a lor, dac nu cumva prin " a fi
"
un vorbitor grozav " ei neleg
" a spune adevrul ; cci
dac asta vor s spun, a putea consimi c snt i eu
orator, dar altfel dect ei. Aadar, dup cum ziceam, n
vrbele lor a fost foarte puin adevr sau chiar deloc ; n
schimb, de la mine vei auzi adevrul ntreg. V jur ns
pe Zeus, ceteni ai Atenei, c nu vei auzi vorbe nfrumu
seate i mpodobite cu ntorsturi meteugite i cuvinte
alese, ca ale acestora, ci voi folosi cuvintele care se nt mpl
smi vin n minte, ncredinat fiind de adevrul spuselor
mele ; i nimeni dintre voi s nu se atepte la altceva.
Bine mi-ar sta, judectori, la anii mei, s vin n faa voastr
cu vorbe ticluite, ca un tinerel. Dimpotriv, tocmai asta
v rog, atenieni, i v rog cu tot dinadinsul : dac m vei
auzi aprndu-m cu aceleai cuvinte pe care obinuiesc
s le spun i n agora, printre tarabele zarafilor, unde
mau auzit muli dintre voi, i n alte ; pri, s nu v
mirai i s nu facei zarv. Cci aa stau lucrurile :
pentru prima oar am venit la judecat acum, la aptezeci
de ani ; snt cu totul strin de vorbirea de aici. Dup cum,
dac s-ar ntmpla s fiu cu adevrat un strin, m-ai
ierta c vorbesc n graiul i cu deprinderile n care am
15

18 a

P L A TON

v cer t;i a c u m lucrul acesta, cred eu, p e


s nu v uitai la felul meu de a vorbi,
mai Lun sau mai ru, cum o fi, ci s luai seama cu grij
d ac Hpun l ucru r i d re p te sau nu ; c ci ace ast a e sarcina
j u dec torului ; iar a c elui care vorbete - s s p un ade

fost crt1scut, aa
b u n dreptate :

vrul .
b

nti

de toate

se cuvine, a te ni e ni, s

apr de

primele

dt?
acuzat orii mei din urm. Cci muli sini
nvinuit n fata v o as tr , si nc de multi ani,
'

invinuiri mi nc in o ase i de pri mi i mei acuz atori1 ; apoi

a cuzaiile

i de

c ei care m-au

s spun nimic adevrat ; de ei m tem eu mai d ;gah


dect de Anytos i de ai lui, cu t o at e c i acetia snt . c.le
temut. D ar mai de temut snt, j udectori, aceia c are as umndu-i r olul de a v ed uca, pe cei m ai muli dintre yoj,
n c de p e c n d era i c op ii , ncercau s v co nving aducn
du- mi vini n e a de v r ate : c ar exista un oarecare Socr:ate,
om isc usit, care c uget la cele din c e r i c erce te az oate
cte se afl sub p mnt i fa ce s nving j udec ata strimh2.
De vreme ce miau r spn dit o asemenea faim , at e nieni ,
c ac e t ia snt acuzatorii de care trebuie s m tem ; nt r_.ade
v r , cine-i ascult i nchi pu ie c oamenii care cerceteaz
astfel de lucruri nu cred nici n zei.
De altfel, aceti acuzatori snt muli i m nvintil.esc
de mult vreme, vorbind cu voi n c de la vrsta la care
e rai ct se p o ate de ncreztori, unij dintre voi fqi;ld
copii nc i adolesceni ; iar ei m a cuz au 1n lips , fr
s m ap ere cineva. Dar ce este cu totul fr noim,
e c nici m car numele lor nu le tiu i nu le pot spur'
d n afar p o ate de al unui oarecare autor de comedii3.
Toi c ei care, din pism i prin clevetire, s-au st rdui t
s v c onvi ng , ca i cei care, dup ce sau lsat convini ,
iau convins la rndul lor pe alii, t oi acetia m p u n. in
grea nctrc tur ; pentru c nu p o i aduce pe nici unul
dintre ei aici, la j u de cat , nici nu p o i dovedi c n-au
dre pt ate , ci, pur i si mplu, trebuie s te a p e ri luptnd cu
nite umbre i s acuzi f r s -i r s pu nd nimeni. V-ai
d at aadar s e am a i voi, din cte v spun, c acuzatorli
mei snt de dou feluri : unii mau acuzat de curnd, ceilali
de mult, cei despre care tocmai v orbe s c. i a i n eles c.
fr

16

APARAREA LUI SOCRATE

tre9uie s m apr nti de nvinuirile lor, pentru

e
c pe ei
i-ai auzit nti nvinuindu-m, i i-ai auzit mult mai
mult vreme dect pe ceilali, de mai trziu.
Bine. Trebuie deci s m apr, atenieni, i sa mcerc,
ntr-un timp att de scurt, s nimicesc calomnia nstpinit
de mult n minile voastre. Dac asta ar fi mai hine i pentru 19 a
voi i pentru mine, a vrea de bun seam s reuesc i
s ajung la un rezultat aprndu-m ; dar cred c e greu
i-mi dau foarte hine seama ct de greu. Totui, ntmple-se
oum o vrea Zeul, noi sntem datori s dm ascultare legii
i e. ne aprm
. Aadar, s vedem din nou, de la nceput, care e nvinuirea
din care s-a nscut aceast ponegrire a mea i pe care
s-a eprijinit Meletos cnd m-a dat n judecat. Bine. Ce-au
b
spus, calomniindu-m, calomniatorii mei ? Trebuie s le
citim vorbele ca pe ale unui act de acuzare : " Socrate este
vinovat, el iscodete peste msur cele de sub p mnt i
cele din cer, face s nving judecata strmb i i nva
i pe alii aceste lucruri. " Cam acestea ar fi ; ai putut
c
vedea i voi n comedia lui Aristofan un Socrate purtat
pe scen incoace i ncolo, spunnd c merge prin vzduh
i inirind tot felul rl c vo rbe goale despre lucruri l a care
cu nu m pr i ce p n i ei mult, nici puin4 i eu nu vorbesc
cu dispre despre o atfel de tiin, a dmind c ntr-adevr exist cincvu ( u r c 1;1 pricep., la t o at e acestea, s nu
fiu cumva acuzat de Mdtos i de aa ceva ; ns, n ceea
d
ce m p!."ivete, e u 1 1 - a m n i m i c comun cu ele, a tenieni.
V iau ca mar tori p c a pr o ape to i i v rog s v informai
i s v lmurii unii pe al ii, toi ci m-ai auzit vreodat
";tnd de vorb ; snt printre voi muli dintre acetia. Spune
ti-v unii altora dac vreunul dintre voi m-a auzit vreodat
orhind, mult sau puin, despre aa ceva : i de aici v vei
da seama c i celelal te lucruri pe care lumea le spune despre
_
mine au acelai temei.
Nu numai c, hotrt lucru, nimic dintre acestea nu e
adevrat, dar nu e adevrat nici ce vei fi auzit pe cte
unul spunnd, c-mi fac o ndeletnicire din a-i nva
pe alii i c le cer plat pentru asta5. Cu toate c mi se
e
pare frumos s fie cineva n stare s-i instruiasc pe oameni,

17

PLATON

20

cum fac Gorgias din Lcontinoi8 i Prodicos din Ceos 7 i


Hippias el i n Elis8 ntr-adevr, fiecare din acetia este n
s t a r t' , atenieni, c a , n orice ora s-ar duce, s atrag pe lng
i n P" t iner i i care altminteri ar putea s-i ia drept sftuitori fr plat pe oricare din concetenii lor ; i c o nving
pe t i neri ca, prsind tovria acelora, s vin la ei, clar
plt ind b ani i purtndu-le, pc deasupra, i recun o ti n .
Uite, am afl at c este aici la noi nc unul din ace t i n v
ai, un om din Paros9 Tocmai m dusesem la Callias al
lui Hipponicos10, care le-a pltit sofitilor mai muli bani
dect oricare altul. i l-am ntrebat (tiind c arc doi fii) :
" Callias, zic, dac ai fi avut nu doi fii, ci doi m nj i sau
doi viei, ar trebui s le tocmim un supraveghetor care
s desvreasc n ci toate nsuirile lor fireti11 ; ar fi
vorba de un om priceput la cai sau la muncile cmpului ;
de vreme ce ei snt ns oameni, ce fel de ndrumto r ai
de gnd s le iei? Cnd e vorba de aceste nsuiri, de nsuirile
omeneti i ceteneti, cine e omul priceput ? Cred c,
avnd feciori, ai chibzuit la asta. Exist un astfel de om
sau nu ?
Cum s nu, spuse el.
Cine e, de unde este, i ct cere pentru nvt ur a
lui ?
Euenos din Paros, Socrate, mi-a rspuns. Cere cinci
mine .
i eu l-am fericit pe Euenos dac are ntr-adevr price
perea aceasta i d nvtur cu atta cumptare. Eu,
s fiu n stare de astfel de lucruri, nu mi-a mai n cpe a
n piele de mndru. Numai c, ceteni ai Atenei, nu sn.t
n stare.
S-ar putea ns ca vreunul dintre voi s m Intrebe :
" Bine, Socrate, dar cu ce te ndeletniceti tu? Din ce s-au
iscat aceste clevetiri mpotriva ta? Cci, de bun seam,
atta vreme ct nu fceai nimic mai mult dect ceilal ri ,
nu-i puteau iei asemenea faim i vorbe, dac nu fceai
nimic altfel dect cei muli. Spune-ne, deci, despre ce este
vorba, ca s nu ne facem o prere nechibzuit despre tine. "
Cred c cel care ar vorbi astfel ar avea dreptate, astfel c
voi ncerca s v art c e anume este ceea c e mi-a adus
18

APAR AREA

LUI

SOCRATE

i rul nume i nvinuirea. Ascultai deci. i poate c unora


li se va prea c glumesc ; dar s tii hine c Y voi spune
deplinul adevr. n fapt eu mam ales cu numele acesta,
atenieni, numai din pricina unui fel de nelepciune. Ce fel
de nelepciune ? Una care e, probabil, o nelepciune ome
neasc. M tem c este de fapt singura nelepciune pe care
o am ; cei despre care vorbeam adineauri or fi poate nelepi
cu yreo nelepciune mai mult dect omeneasc12 Dac
nu e aa, nu tiu ce s mai spun, pentru c eu no am, iar
cine afirm c o am, minte i Yorhete spre a m ponegri.
Si acum, atenieni, s nu murmurati mpotriv-mi si s
u vi se par c spun ceva prea de toi ; cci vorbele pe ' care
le voi spune nu snt ale mele, ci voi aduce n faa voastr
un yorhitor mai Yrednic de ncredere. Despre nelepciunea
mea, dac nelepciune este, i despre felul ei, v Yoi aduce
ca martor pe Zeul de la Delfi. li cunoatei, desigur, pe
Chairephonl3 ; a fost prietenul meu nc din tineree i a
fost prieten cu cei mai muli dintre Yoi ; a fugit n exilul
tiut mpreun cu Yoil4 i odat cu voi s-a ntors. i tii
cum era Chairephon, ct de aprig n orice se apuca s
fac. Astfel o dat, mergnd la Delfi, a ndrznit s n
trehe oracolul i anume - v spun s nu murmurai,
atenieni -, s-I ntrebe dac este cineva mai nelept dect
mine ; iar Pitia i-a rspuns c nu e nimeni mai nelept.
Despre acestea v ya putea da mrturie fratele s u11', de
vreme ce el a murit .
S Yedei pentru ce v spun acestea : tocmai pentru c
am de gnd s v art de unde s-au nscut Yorbele rele
mpotriYa mea.
Auzind eu acele lucruri, am nceput s m gndesc astfel :
"Oare ce spune Zeul i cu ce tlc? Eu mi dau seama c
nu snt nelept nici n mare, nici n mic msur ; atunci
la ce se poate gndi cnd spune c eu snt cel mai nelept?
Pentru c, de bun seam, el nu minte ; doar nu-i e ngduit. "
i mult Yreme a m fost nedumerit c e vrea s spun ; apoi ,
greu de tot, m-am hotrt s cercetez lucrul cam n felul
acesta : m-am dus la unul din cei care erau socotii nelepi,
pentru ca acolo, mai degrab dect oriunde, s dezmint
oracolul i apoi s-i art Zeului : " Omul acesta e mai ne19

21 a

PLATON

l e pt dect m i 111 , n timp

ce

tu ai spus c eu at fi". Cerce

tndu-1 deci pc acesta - nu-i nevoie s-i spun pe nume,

era u nul d i ntrt: oamenii politici -, iscodindu-1 eu i stnd

v orb

de

cu el, uite cam ce impresie am avut, atenieni :

mi 11-a prut c omul meu trece drept nelep t

ochii celor

mai muli o a meni i n pri mul rnd n ai lui nsui, dar c


nu

ti t:ii

este. M-am apucat apoi s-i art c numai i nchipuie

nelept, dar c nu este. Din clip a aceea mau urit

l i muli dintre cei care erau de fa.

Plecnd de acolo, cuget am n sinea me a :

" ntr-adevr,

c u sint mai nelept dect acest om : m tem c nici unul


dintre noi nu tie nimic bun i frumos, numai c

el . i

nchipuie c tie ceva, dei nu tie ; eu ns, de v r eme ce

nici nu tiu, nici nu-mi nchipui. Se pare, deci, c snt mai

nel e pt, i anume tocmai prin acest lucru mrunt, prin

faptul c, dac nu tiu ceva, mcar nu-mi nchipui c tiu.''

Am mers apoi la altul, la unul dintre cei care tre ceau dre p t
i mai nelepi dect primul, i am aj uns la aceeai ncheiere ;
e i de atunci mau urt i el i muli alii.

Dup ac estea i-am luat pe toi la rnd, dndu-mi se ama,

cu mhnire i cu team, c m fac urt de ei ; totui


prea c trebuie s

22

aez

mi

cuvintele Zeului mai presus

o ric e ; dac voiam, deci, s cercetez ce spune


eram silit s merg la toi cei care p reau a ti

se

de

or acolul,
cevll. i

m jur pe cine16, atenieni, - pentru c snt dator s v

spun adevrul - v j ur c aa mi sa ntmplat : aproape

toi cei care

aveau cel mai

bun renume mi s-au p rut, cer

cetndu-i eu potrivit spuselor Zeului, c au cele mai mari

s c de

ri,

pe cnd alii, care erau socotii mai nenzestrai,

mi-au prut mai n stare de chibzuin. lat, snt


s v povestesc cum am

rtcit,

dator

ca un om supus la grele

munci17, pentru c a oracolul s devin pentru mine ceva

de ne clintit.
Aadar,

dup oamenii politici mam dus la

poei :

la

autorii d e tragedii, d e ditirambilB i la ceilal i, pentru ca

b acolo s m prind eu nsumi asupra faptului c snt - mai


puin nvat dect ei. Lund deci acele opere ale lor care-mi
p reau mai ngrijit lucrate, i intrebam ce oare vor s
spun prin ele , pentru c a totodat s i nv cte

20

ceva de

APRAREA LUI SOCRATE


la ei. mi vine tare greu s v spun adevrul, ceteni,
totui el trebuie spus : ntr-un cuvnt, aproape oricare dintre
cei de fa ar fi putut vorbi mai bine dect ei despre lucruri
pe care ei nii le fcuser. Mi-am dat seama astfel n scurt
vreme i despre poei c nu din nelepciune fac ceea ce
fac, ci printr-o nzestrare fireasc i sub puterea inspiraiei,
ntocmai ca profeii i tlcuitorii de oracole ; cci i acetia
spun multe lucruri frumoase, dar de fapt nu tiu nimic
din ce spun. Am vzut c poeii snt i ei ntr-o situaie
asemntoare19 i totodat mi-am dat seama c, din cauza
darului lor poetic, i nchipuie c n general nimeni nu e
mai nelept dect ei, ceea ce nu-i adevrat. i de acolo
am plecat deci convins c eu i ntrec n acelaiJel ca i
pe oamenii politici.
n sfrit, mam dus pe la meteug ari ; cci mi ddeam
seama c, la drept vorbind, eu nu tiu nimic, iar ei se vor
dovedi, desigur, c tiu multe lucruri frumoase. i n aceasta
nu mam nelat, ei tiau ntr-adevr lucruri pe care eu nu
le tiam, i prin aceasta erau mai nelepi dect mine. ns,
ceteni ai Atenci, mi s-a prut c bunii meteugari fac
aceeai greeal ca p oe i i : pentru c i ndeplinea bine
me teugul, fiecare credea c este ct se poate de nelept
i n cclclal t pri v i n ., i anume n cele mai nsemnate, i
tocmai ac aH tii IHlHoco L i n ! ii lo intuneca inclepciunea pe
care o a V ' au, nct 11 1 1 1 aj U I I H s ii mii n Lrc b , n privina
or acol u l u i, t l acii u v o i mai l n r a h ii fiu a a cum snt,
nici nelept cu nelepciunea lor, niei proH L c u p ro s t ia lor,
sau s le am pc am n d o u aa cum lo uu ci. Mi-am rsp uns,
deci, mie i oracolului, c mi-e mai de folos s fiu aa cum
snt.
Din aceast cercetare, cetteni ai Atenei, s-au iscat
mp otriv-mi multe uri, i nc att de grele i de aspre,
nct din ele s-au nscut multe clevetiri i mi s-a dat numele
acesta, de nelept. Cci de fiecare dat cei de fa i nchi
puiau c eu, n nelepciunea mea, tiu ceea ce dovedeam
c cellalt nu tie ; dar de fapt, ceteni, m tem c nelept
e numai Zeul i, prin vorbele oracolului, el spune c nelep
ciunea omeneasc .valoreaz puin sau chiar nimic ; i mi
se pare c acest lucru l numete " Socrate " , folosindu-se de

21

23 a

i'l.ATON

mine o pild, ca i cum ar spune :


nelept dintre voi este acela care,
I n fd 1' 11 Sueru t t , ; i - a dat seama c ntr-adevr, ct privete
n d ll p t i u n t a , nu c bun de nimic. " Iar eu chiar i acum,
m qirul J HHlll tot, caut i iscodesc dup cuvintele Zeului
J H u r i e ., atenian sau strin care mi pare a fi nelept ; i
o l n c l'l m i dau seama c nu e, i art acelui om, ntrind vorba
Zt ului, c nu e nelept. i din cauza acestei struitoare
indeletniciri nici n-am mai avut timp s fac ceva vrednic
, ( ., luat n seam, fie pentru cetate, fie pentru casa mea,
e i m aflu n mare srcie, n slujba Zeului cum snt.
" Pe lng acestea, tinerii care de bun voia lor m urmeaz,
cei cu cele mai multe rgazuri, fii de oameni foarte bogai,
snt ncntai de felul n care iscodesc eu oamenii i adesea
m imit apucndu-se s-i ia la ntrebri pe alii ; de alt
minteri ei gsesc, cred eu, din belug oameni care-i nchi
puie c tiu ceva, dar tiu puine lucruri sau nimic. Aa
se face c oamenii iscodii de ei se mnie pe mine i ar nu pe
ei nii, spunnd apoi c Socrate e un mare ticlos care i
d stric pe tineri. Dar cnd i ntreab cineva ce anume face
i ce-i nva ca s-i strice, ei nau ce spune, doar nu t i u
nimic ; ca s nu se vad ns c snt descumpnii, spun
ce se spune de obicei despre un filosof, c "cerceteaz cele
"
din cer i de sub pmnt , c "nu crede n zei " , c "face
"
s nving judecata strmb . Desigur, n-ar vrea s recu
noasc adevrul, adic faptul, dat n vileag, c numai se
e prefac a ti ceva, cnd ei nu tiu nimic. Oamenii acetia,
ambiioi fiind, ndrjii i numeroi i vorbind convingtor
i cu struin despre mine, v-au mpuiat urechile pone
grindu-m cu nverunare i mai de mult i acum. Pe acest
temei au tbrt asupra mea i Meletos i Anytos i Lycon :
Meletos dnd cuvnt dumniei poeilor, Anyt os, celei a
a meteugarilor i a oamenilor politici i Lycon, celei a reto
rilor. Astfel c, dup cum spuneam la nceput, m-a mira
s fiu n stare n att de puin vreme s dovedesc neade
vrul unei nvinuiri att de adnc nrdcinate. Adevrul
este acesta pe care vi-I spun eu, ceteni ai Atenei, iar
vorba mea nu v ascunde nimic i nu ocolete nimic, nici
lucruri mari, nici mrunte. i totui tiu destul de bine

lo n u mtlt

nwu 1'11

tHI fn l'ii t i i n

. , Oame n i h u n i , td m a i

24

22

APRAREA

LUI

SOCRATE

c n felul acesta mi atrag ura lor din aceleai vechi pricini ;


ceea ce e, de altfel, o dovad c spun adevrul i c tocmai
acesta este rul meu nume i acestea pricinile lui. Iar dac,
fie acum, fie alt dat, vei cerceta aceste lucruri, vei
vedea c aa este.
n privina nvinuirilor aduse mie de primii acuzatori,
fie de aj uns n faa voastr aprarea aceasta. Iar acum
voi ncerca s m apr mpotriva lui Meletos, omul acesta
de treab i devotat cetii, din ct zice el, i mpotriva celui
de al doilea rnd de acuzatori ai mei. S lum din nou ,
aadar, nvinuirea adus de ei sub j urmnt20, pentru c
e vorba acum de ali acuzatori. Sun cam aa : " Socrate
calc legea stricndu-i pe tineri i necreznd n zeii n care
crede cetatea, ci n alte diviniti, noi." Cam aa eun
actul de acuz are ; s -i cercetm acum fiecare punct n
parte.
Se spune deci c eu calc legea stricnd tineretul. Eu
ns, atenieni, spun c tocmai Meletos calc legea, pentru
c ia n glum lucruri serioase, aducnd cu uurtate oameni
la j udecat i prefcndu-se plin de rvn i de grij pentru
lucruri de c a r e nu i-a psat niciodat. C aa stau lucrurile,
voi ncerca s v dovedesc i vou.
Melctos, vino a i e i i Hpunc-mi : i se pare, sau nu, foarte
important ca t i n e r i i H f i e ei t m a i huni?
- S i g u r e d u .
- Atunci fii hun i Hpune-le j u dt c t orilor no tri : cine
i face pc tineri mai huni ? Nu ncape ndoial c tii, d e
vreme ce pori grij a acestui lucru. Pe cd care i stric l-ai
gsit, dup cum spui, adic pe mine, i l-ai adus aici l a
judecat i l nvinuieti ; dar acela care i face mai huni,
hai i ne spune, arat-ne : cine este?
Vezi, Meletos, c taci i nu poi s rspunzi? Nu crezi
c e un lucru de ruine i o dovad ndestultoare a spuselor
mele : c ' nu te-ai sinchisit niciodat de asta? Hai, spune,
vrednice Meletos, cine i face pe tineri mai huni?
- Legile.
- Dar nu asta te ntreb, preahunule, ci care om i face
mai huni, unul care s tie printre altele, i n primul rnd,
i acest lucru, adic legile.
23

l' L.ATON

- Aee; t i u

Socrate, judectorii.
Melc tos ; acetia snt n stare s-i educe
Hui fac mai buni?
tlll

11 1 1 1 ,

- Cum atlic,
pc t i n 11r i i

Neindoielnic.

toi, s au unii da i alii nu?


To i.
Minunat vorb, jur pe Hera, i mare belug de
oameni folositori ne arat. Dar ia spune-mi : i acetia,
:! ;, u asculttorii, i fac pe tineri mai buni, sau nu?
- i acetia.
Dar membrii Sfatului? 21
- i membrii Sfatului.
- Doar nai s spui, Meletos, c membrii Adunrii poporului i stric pe tineri ! Sau i ei i fac mai buni, cu toii?
- i ei.
- S-ar prea deci c toi atenienii, n afar de mine,
u fac pe tineri desvrii ; i numai eu i stric ; aa spui
tu?
- Hotrt c aa spun.
- Ai nele s, de bun seam, marea mea nefericire !
h Dar rspunde-mi : oare i la cai i se pare c lucrurile stau
astfel? Cei care i fac mai buni snt oamenii toti
' i unul
singur cel care ii stric? Sau, tocmai pe dos, n stare s-i
fac mai huni e unul singur, sau snt foarte puini, i anume
cei de meserie, iar cei mai muli, ori de cte ori au de- a face
cu caii i i folosesc, i stric? Oare nu aa se ntmpl,
Meletos, i cu caii i cu toate celelalte animale ? Ba chiar
aa este, fie c tu i cu Anytos sntei de acord, fie c nu ;
i mare noroc ar avea tinerii dac unul singur i-ar strica
c i toi ceilali le-ar fi de folos. Ai dat ns o dovad ndestu
ltoare, Meletos, c niciodat nu tea frmntat grij a pentru
tineri i se vede limpede c nicidecum nu te-ai omort cu
firea cugetnd la lucrurile de care m nvinuieti.
Mai spune-ne ceva, Meletos, pentru numele lui Zeus :
oare e mai bine s trieti printre ceteni de tre ab, s au
printre ticloi? Hai, dragul meu, rspunde ; doar nu te
ntreb cine tie ce lucru greu. Oare cei ticloi nu le fac
ru celor care se afl mereu n preaj ma lor, iar cei buni
nu le fac ei bine ?
Oartl

24

APRAREA

LUI

SOCRATE

- Ba da, desigur.
- Atunci, exist cineva care prefer s fie nconjurat
mai degrab de oameni carei fac ru, dect de oameni
care s-i fie de folos? Rspunde, preahunule, cci i legea
i poruncete s rspunzi22 Exist cineva care s vrea s-i
fac ru cei din jur?
- Sigur c nu.
- Atunci, spune : oare m aduci aici, la judecat, pentru
c i stric pe tineri i-i fac ticloi dinadins, sau pentru c
fac asta fr s-mi dau seama?
- Sigur c dinadins.
- Cum adic, Meletos? Cu att eti tu mai nelept, la
vrsta ta, dect rune, la vrsta mea, nct tu s-i fi dat seama
c oamenii ri le fac ntotdeauna ru celor din j urul lor,
iar cei huni le fac hine iar eu s fi ajuns ntr-un asemenea
hal de prostie nct s nu tiu nici atta, c dac voi face
a un om din preajma mea s ajung un ticlos, m voi
pune n primej die ca acela s-mi fac ru la rndu-i, aa
nct s-mi fac dinadins, dup cum spui tu, acest neaj uns
att de mare? De asta n-ai s m convingi nici pe rune, i
cred c n ici pe altcineva ; ci, ori nui stric pe tineri, ori ,
d a c i stric, o fac fr s vreau ; nct tu, oricum ar s t a
lucrurile, mini. Dac i stric fr voie, atunci d up lege
acest fel de greeli fr voie nu trebuie aduse n faa jud e
cii ; ci trebuie s fiu luat dcopartl', nvt at r;;i sftuit ;
pentru c c limpede c, dac-mi voi da seama, v oi inceta
s fac ceea ce fa c fr s vreau. Tu n; te-ai ferit s t e
a propii de mine i s m n vei , i n-ai vrut ; m aduc i n
schi mb aici, unde, dup lege, trebuie adui cei care au
nevoie de pedeaps, i nu de nvtur.
Este ns destul de limpede, atenieni, ce spuneam eu,
i anume c lui Meletos nu i-a psat niciodat, nici mult,
nici puin, de aceste luc ruri Totui, ia spune-ne : cum zici
tu oare, Meletos, c-i stric eu pe tineri? Din acuzaia pe
care ai ntocmit- o reiese c-i nv s nu cread n zeii
n care crede cetatea, ci n alte diviniti, noi. Sau nu spui
c i stric prin aceste nvturi?
- Ba da, chiar aa spun.
.

25

26

PLATON

-- A 1 u u c n , M I L o H , c h i a r

n numele acestor zei despre


i mai lmurit, att mie, ct
;-i a1!1'H I or u u n w n i , p e n t ru c eu nu reuesc s neleg : afirmi
o a w c u i n v u . lu mea s cread c exist unii zei i eu
u u m i n l c exi;t zei, deci nu snt cu totul ateu (i
n l f l , l i , u u calc legea), ns nu cred n zeii cetii, ci
n a l t i i , i despre aceasta s fie vorba cnd pomeneti n
u u za n a mea de "ali zei " ; sau afirmi c eu nu cred deloc
n zei !j-i nv aa i pe ceilali?
- Aa spun, c n u crezi deloc n zei.
- O, uimitorule Meletos, pentru ce spui acestea? Deci
u nu cred c Soarele i Luna snt zei, cum cred ceilali
oameni?
- M j ur pe Zeus, judectori, bineneles c nu crede,
de vreme ce spune c Soarele e de piatr iar Luna - de
pmnt.
- Bine, dar i nchipui c-1 acuzi pe Anaxagoras23,
dragul meu Meletos, i astfel i ari dispreul fa de
judectori, socotindu-i att de puin nvai nct s nu
tie c tocmai lucrrile lui Anaxagoras din Clazomene snt
pline de astfel de vorbe ; pas-mi-te i tinerii le-ar nva
de la mine cnd, dimpotriv, ar putea, cumprndu-le de
la teatru cu cel mult o drahm24, s-i bat joc de Socrate,
dac el ar pretinde c i ap arin aceste nvturi, de altfel
att de ciudate. Dar, pentru numele lui Zeus, asta e prerea
ta despre mine, c nu cred deloc n zei?
- Nu crezi, m j ur pe Zeus, nu crezi ctui de puin.
- Nu eti de bun credin, Meletos, iar acum - nici
fa de tine nsui, pare-mi-se. Eu socotesc, atenieni, c
acest om c ptima i nestpnit la culme i c ntr- adevr
din patim i nestpnirc, ca i fiindc e prea tnr, a ntocmit aceast acuzaie. Pentru c el s e aseamn cui va care
ar pune, ca s m ncerce, un fel de enigm : "Oare i va
da seama Socrate, neleptul, c eu m in de glume i m
contrazic, sau i voi nela i pe el i pe ceilali asculttori? "
lli se p are, ntr-adevr, c el se contrazice n acuzaie, ca
i cum ar spune : "Socrate calc legile pentru c nu crede
n zei iar n schimb crede n zei . " Desigur, acestea snt
vorbele cuiva care glumete.
a n

"

el

27

vorhu

ueum,

H p u nc - n e

26

APARAREA LUI S OCRATE

Cercetai mpreun cu mine, ceteni, de ce mi se pare


c glumete ; iar tu rspunde-ne, Meletos. Voi ns,
amintii-v ce vam rugat de la nceput, s nu murmurai
mpotriva mea dac voi vorbi n felul meu obinuit.
Se afl oare cineva, Meletos, care s cread c exist
lucruri omeneti, fr s cread c exist oameni? S rs
pun d, atenieni, i s nu mai fac mereu zarv ! Este cineva
care s nu cread c exist cai, dar s cread c exist
clrie ? Sau s nu cread c exist flautiti, dar s cread
c exist arta flautistului? Nu, Meletos, preaales brbat,
nu exist ; dac tu nu vrei s rspunzi, io voi spune eu
i ie i celorlali de aici. Atunci rspunde mcar la ceea
ce urmeaz : poate cineva s cread c exist lucruri privi
toare la daimoni, fr s cread n daimoni?
Nu se poate.
- Ct i snt de ndatorat c ai rspuns n sfrit, silit
fiind- de cei de fa ! Spui, aadar c eu cred i i nv
pe alii lucruri privitoare la daimoni25, zici tu, i aa ai i
nt_rit prin jurmnt, n actul de acuzare. Dar, de vreme
ce eu cred n lucrurile privitoare la daimoni, urmeaz
neaprat de aici c eu cred i n daimoni. Nu aa stau
lucrurile? Ba chiar aa ; i socotesc c gndeti la fel cu
mine, de vreme ce nu rspunzi. Iar pc daimoni nu-i credem
zei sau odrasle de zei? Aa c, sau nu?
- Da, desigur.
- Deci, de vreme ce eu cred n daimoni, dup cu m zici,
iar daimonii snt nite z.ei, tocmai de aceea spun cu c umbli
cu enigme i cu glume cnd spui c eu nu cred n zei,
i apoi, din nou, c a crede, de vreme ce cred n daimoni .
Cci dac daimonii snt odraslele zeilor, copii din flori,
fie de la nimfe, fie de la alte mame, dup cum se povestete,
cine ar crede c exist odrasle ale zeilor, dar zei, nu? Ar
fi la fel de lipsit de noim ca i cum cineva ar crede c
exist odraslele cailor i mgarilor, catrii, iar cai i mgari
n-ar crede c exist. Dar nu cu alt gnd ai ntocmit, Meletos,
aceast acuzaie, dect pentru a ne pune la ncercare, sau
pentru c nu aveai nici o acuzaie adevrat pe care so
arunci asupra mea ; iar s convingi pe cineva, orict de
puin minte ar avea, c a crede n cele privitoare la daimoni
mie

27

PLATON
28

n nu
u 1111

1 ol.uuu

na n

'' i n f.!: i JH' i rwvn


1111

cele privitoare la zei, ci nseamn


dni moni, nici n zei, nici n eroi, s con
d o aceasta, zic, nu e cu putin prin nici
ere d1l iu

er1fl11 n i ei in

IJII' t;' l l ' t;' U g

llil'ni, c nu mai e nevoie de mult aprare


c eu nu calc legile, precum m acuz Meletos ;
1 l u p il m i n i' , ct am vorbit e de ajuns. Dar dup cu m am
" I ' U I4 ';'i mai nainte, am atras asupra mea o mare ur i
1 l i n partea multora ; s tii preabine c aa este. Iar dac
m va duce la pieire ceva, nu va fi nici Meletos, nici Anytos,
1i ponegrirea i invidia mulimii ; acestea au dus la pieire
i pe muli ali oameni, i oameni de treab, i cred c
b vor continua s-i piard ; nici o primej die s fiu eu ultimul !
Poate c ar spune cineva : "Oare nu i-e ruine, Socrate,
c ai fcut asemenea fapte pentru care te afli acum n
primej die de moarte? " Iar eu i-a putea rspunde pe drept
cuvnt : " Omule, nu ai dreptate dac-i nchipui c acela
care poate fi ct de ct folositor trebuie s cntreasc
sorii de moarte ori via, ci nu s ia aminte la un singur
lucru, ori de cte ori fptuiete ceva, i anume dac ceea ce
face e drept sau nedrept i dac e lucru vrednic de un om
bun sau de un om ru. Dup vorba ta ar fi nite oameni
c de nimic toi eroii care i-au dat viaa la Troia, att ceilali
ct i fiul zeiei Thetis26, el cruia primej dia i sa prut
att de vrednic de dispre pe lng ameninarea ruinii,
nct, atunci cnd el ardea de dorina de a-l ucide pe Hector
i cnd mama sa, zei fiind, i-a spus cam aa : Copilul
meu, dac vei rzbuna moartea prietenului tu Patrocle
i-1 vei ucide pe Hector, vei muri i tu ; cci ndat dup
Hector i-e pregtit pieirea, deci auzind atunci aceste
d cuvinte, na luat n seam moartea i primej dia, temn
du-se mult mai mult s-i duc viaa ca un netrebnic, fr
s-i rzbune prietenii, i a zis : De-a muri pe dat dup
ce l-am pedepsit pe cel ce mi-a fcut nedreptate, ca s nu
rmn de batjocur, aici, lng corbiile ncovoiate, povar
gliei. Crezi c el na dispreuit moartea i primejdia? "
i ntr-adevr, atenieni, aa i trebuie s fie : ori c i-ai
ales singur un loc n lupt, socotindul cel mai potrivit,
ori c ai fost aezat acolo de comandantul tu, n locul
.S t u- r i mul , ni

n1

H a\

vii

n rt

28

APARAREA LUI S OCRATE

acela trebuie, cred eu, s nfruni neclintit primejdia,


fr s iei n seam nici moartea, nici altceva, orice ar
fi, ci numai dezonoarea.
Iar eu a svri ntr-adevr ceva groaznic dac, dup
e
ce atunci cnd m-au rnduit ntr-un post arhonii pe
care voi i-ai ales ca s-mi comande la Potideea27, ca i
la Am.phipolis28 i la Delion211, acolo unde m-au aezat ei
acolo am rmas, ca i oricare altul, nfruntnd primej
dia morii, acum, n schimb, cnd Zeul mi rnduiete,
dup cum am socotit i am neles eu, c trebuie s-mi
petrec viaa cugetnd i scrutndu-m pe mine i pe alii ,
acum eu, temndu-m sau de moarte sau de orice altceva, 29 6'
mi-a prsi postul. Acesta ar fi un lucru groaznic i ntr
adevr, pe bun dreptate a fi dus la nchisoare sub cuvnt
c nu cred n zei, de vreme ce na da crezare oracolului,
i ma teme de moarte, i a socoti c snt nelept fr
s fiu.
Cci s te temi de moarte, ceteni, nu este nimic alt
ceva dect s-i nchipui c eti nelept fr s fii ; nseamn
s crezi c tii ceea ce nu tii. Cci nimeni nu tie ce este
moartea i nici dac nu e cumva cel mai mare hine pentru
h
un om, dar toi se tem de ea ca i cum ar fi siguri c e c el
mai mare ru. Iar acest fel de a gndi cum s nu fie tocmai
prostia aceea vrednic de dispre - de a crede c t ii
ceea ce nu tii? Eu ns, atenieni, poate c tocmai prin
aceasta i n acest punct m deosebesc de cei mai muli
(chia r dac ar nsemna s spun c ntr-o privin snt mai
nel e pt d e ct altul ) , i anume c, dac nu tiu mare lucru
despre cele din Hades, mi i dau seama c nu tiu. Dar
a face nedrepti i a nu te supune celui mai bun, fie el om
sau Zeu, tiu c acestea snt fapte rele i ru,inoase. Aad ar,
de nite lucruri despre care nu ti u dac nu cumva snt
bune nu m voi teme i nu voi fugi de ele mai degrab
dect de aceste lucruri despre careJ tiu sigur c snt rele.
c
nct nici dac voi mi-ai da drumul acum, mpotriva
vorbelor lui Anytos care a spus c sau trebui a de l a bun
n cep ut s nu fiu adus aici, sau, de vreme ce am fost adus,
nu e cu putin s nu fiu o s n dit la moarte, pentru c dac
a scpa, zice el, fiii votri care i aa se ndeletnicesc cu
29

P L I\ T O N

ce i n v a ! ii Sucrate, ar aj unge stricai pe deantregul


t. o.i i ; ';li dac pc lng acestea mi-ai spune : " Socrate,
acu m nu-i vom da ascultare lui Anytos, ci te ls m liber,
n l c u emul i ! i a s nui mai petreci vremea nicio dat cu
IHcnflt cerce tare, nici s nu mai filosofezi ; iar dac vei
mai fi prins fcnd acestea, vei fi dat morii " ; dac miai

ceea
cu

d u d rumul,

li

zic, cu aceast condiie, atunci v-a spune :

" Atenieni, n ceea ce m privete v mulumesc i v snt

neunosctor, dar m voi supune mai degrab Zeului dect


i , ct vreme voi mai avea suflare n mine i voi mai
fi n stare, nu voi nceta pentru nimic n lume s filosofez
i s v ndemn, precum i s atrag atenia mereu oricui
mi-ar iei n cale, spunndu-i dup obicei : 0, preabunule,
tu care eti atenian, din cetatea cea mai mare i mai vestit
n nelepciune i putere, nu i-e oare ruine c de bani te
ngrijeti, ca s ai ct mai muli, i ct mai mult glorie
i cinstire, iar de cuget, i de adevr, i de suflet ca s
fie ct mai frumos, nu te ngrij eti i nu-i pas? i dac
cineva dintre voi se va mp otrivi i va spune c se ngri
jete, nu-l voi lsa s plece ndat i nu m voi ndeprta
de el, ci-1 voi ntreba i-1 voi cerceta i-1 voi mustra, iar
dac mi se va prea c n-a dobndit virtutea dar spune c
a dobndit-o, l voi certa c pune foarte puin pre pe cele
mai nsemnate lucruri i cel mai mare pre pe lucruri de
nimic. Aa voi face eu cu orice om pe care-I voi ntlni,
fie tnr, fie btrn, strin sau cetean, dar mai ales cu
voi, cetenii, pentru c-mi sntei mai apropiai prin obrie.
Cci aa poruncete Zeul, fii siguri de asta. i socotesc
c voi n-ai avut nc parte n cetate de un bine mai mare
dect supunerea mea la porunca Zeului.
-. Cci nu fac nimic altceva dect s colind oraul ncercnd
mereu s v conving, i pe tineri i pe btrni, s nu v
ngrijii de trup i de bani nici mai mult, nici deopotriv
ca de suflet, spre a-l face s fie ct mai bun, spunndu-v
c nu virtutea se nate din avere, ci din virtute vin i averea
i toate celelalte bunuri, pentru fiecare om n parte, ca i
pentru cetate. Dac spunnd acestea i stric pe tineri, atunci
aceste lucruri ar putea fi vtmtoare ; dar dac spune
cineva c eu vorbesc ntr-alt fel, n-are dreptate. n aceast
vou

30

30

APARAREA

LUI

SOCRATE

privin v-a mai spune, deci, atenieni, doar att : ascul


tai-1 pe Anytos sau nu, dai-mi drumul sau nuJDl dai
drumul, eu nu voi face altceva nici dac trebuie s mor
de nenumrate ori.
Nu murmurai, atenieni, ci facei mai departe cum v-am
rugat, nu murmurai, orice a spune, ci ascultai ; cci
at;cultnd cred c vei avea i un folos. Am de gnd s v
mai spun unele lucruri care vor strni poate i strigte :
s nu facei asta cu nici un chip. Cci, s tii bine, dac
m vei ucide cumva pe mine care snt cum v-am spus,
nu-mi vei face mie mai mult ru dect vou niv. Pentru
c mie, nici Meletos, nici Anytos nu mi-ar putea face vreun
ru. N-ar avea cum, cci nu cred c legea ngduie ca omul
mai bun s sufere din pricina celui mai ru. Firete, m-ar
putea osndi la moarte sau m-ar putea izgoni n exil sau
lipsi de drepturile de cetean. Asemenea lucruri, ns,
ar putea fi nefericiri mari dup gndul acestui om sau
dup altcineva, dar eu nu le socotesc aa ; cu mult mai
mare nefericire e s faci ceea ce face acesta acum, ncercnd s osndeasc un om la moarte pe nedrept. De aceea
m apr acum : nu pentru mine, cum s-ar putea crede,
departe de asta, atenieni ; pentru voi m apr, ca nu cumva,
osndindu-m, s pctuii fa de darul pe care vi l-a
fcut Zeul. Cci dac m vei ucide pe mine, nu vei mai
gi lesne un alt om care, cu adevrat - chiar dac ar
prea o vorb caragh i o as - s fie pus d e Zeu pc lng
cetate nt ocmai ca pe lng un cal, mare i ele soi d ar care,
din pricina mri m i i , ar fi cam lene i ar trebui s fie trezit
de un tun ; la fel mi se pare c m-a aezat Zeul pc lng
cetate pe mine, unul care nu va nceta de fel s v trezeasc
i s v conving, i s v mustre ct e ziua de lung, inn
du-se de voi pretutindeni . Nu vei mai avea parte uor de
un astfel de om, atenieni, aa c, dac-mi vei da ascultare,
m veti cruta. Voi ns, mniati, ca nite oameni treziti
din so n c d abia au aipit, ei lovi poate n mine i,
dndu-i ascultare lui Anytos, m vei osndi poate cu uu
rin la moarte ; ap oi ns ai continua s dormii tot restul
vieii, dac nu cumva Zeul, avnd grij de voi, v-ar trimite
pe altcineva. C snt un om pe care Zeul l-a druit cet ii,
31

31

PI.ATCN

v-at i p u l tn t i u Htamn i d e aici : nu pare a fi lucru ome


ncRe lipHn nwa tltl rij i'i pentru toate ale mele, statornica
nw a ntpi'i.Hurc fa t i'i. de treburile casei, timp de atia ani ,
fup l u l nl m - u m ndclc tnicit n schimb cu treburile voastre,
n p ro p i i aul u - m i'i.
Hll l l

t'll

1111

nzuii spre virtute. i mcar dac a trage


a u a lua vreo plat pentru c v dau aceste
ndemnuri, ar mai avea o noim ; acum ns , vedei i voi
di acei a care m acuz, dei mi arunc nvinuiri cu atta
neruinare n toate celelalte privine, totui n-au putut
avea chiar neru11inarea de a aduce un martor cum c eu
c a fi luat sau a fi cerut vreodat plat. n schimb cred
c aduc eu un martor vrednic de crezare c spun adevrul :
srcia mea .
Vi s e pare poate ciudat c e u dau trcoale fiecruia n
parte, l sftuiesc astfel i m ostenesc cu el, iar n public,
n fa a mulimii, nu ndrznesc s vin, ca s dau sfaturi
cetii. Pricina e aceea despre care m-ai auzit adesea
vorbind pretutindeni : c n mine vorbete ceva divin,
d un Zeu, dup cum, n btaie de joc, a scris i Meletos n
acuzaie. i anume, nc de cnd eram copil, exist un glas
care, ori de cte ori se face auzit, m oprete s fac ceea
ce aveam de gnd, dar niciodat nu m ndeamn s fac
ceva. El este cel care se mpotrivete s m ocup de trebu
rile cetii. i cred c pe bun dreptate se mpotrivete.
e S tii hine, atenieni : dac eu m-a fi apucat s m ocup
de treburile publice, de mult a fi pierit fr nici un folos,
nici pentru voi, nici pentru mine. i s nu v mniai c
spun adevrul ; n-are cum scpa de pieire un om care vi
se mpotrivete dup cinstit dreptate, vou sau altei mula imi, ncercnd s mpiedice n cetate multe lucruri nedrepte
i nelegiuite ; ci acela care lupt ntr-adevr pentru dre1
tate, dac vrea s scape cu via ct de puin vreme, trebuie
s rmn un om de rnd i nu s aib vreo funcie public.
Iar eu v voi aduce dovezi trainice pentru aceasta,
nu vorbe, ci lucrurile pe care le preuii voi : fapte. Ascultai
deci ce mi s-a ntmplat, ca s tii c pentru nimic n
lume nu m-a abate de la dreptate de teama morii, dar c
m a v i n ge H
vtt u n

32

mereu de fiecare n parte, ca un printe

frul e mai mare , dndu-mi osteneala de a v

fol o s

32

APARAREA LUI SOCRATE

neabtndu-m, m-a ndrepta totodat spre pteue. O s


v spun lucruri mai de rnd, ca la j udeci, dar snt lucruri
adevrate.
Eu n-am avut niciodat alt nsrcinare public n cetate,
atenieni, dar membru al Sfatului30 am fost ; i s-a ntmplat
s-i vin rndul la pritanie tribului nostru, Antiochis, atunci
cnd voi ai vrut ca, pe cei zece generali care n-au adunat
trupurile celor mori n btlia naval31, s-i judecai
laolalt, clcnd legea, dup cum v-ai dat seama cu toii
mai trziu. Dintre toi pritanii, numai eu m-am mpotrivit
s clcai legile i am votat mpotriv ; i dei vorbitorii
erau gata s m acuze i s m trimit n j udecat, n timp
ce voi strigai i-i ntrtai, eu am socotit c trebuie s
nfrunt primej dia de dragul legii i al dreptii, mai degrab
dect s v in partea vou, care voiai s dai hotrri
nedrepte, numai pentru c m-a fi temut de lanuri sau
de moarte.
i acestea se ntmplau pe cnd n cetate era nc orn
<luirea democratic. Dar dup ce a venit oligarhia32, cei
treizeci ne-au chem a t n Tholos33, pe mine i pe ali patru,
i ne-au porunci t s-1 aducem din Salamina pe Leon Sala
mineanuP4, ca s-1 ucid ; dup cum au dat multe porunci
de acest soi i multor altora, vrnd s compromit pe ct
mai muli. ns eu, atunci, nu prin vorb, ci prin
fapt am ar tat c nu-mi pas de moarte nici ct negru
sub unghie, dacii n - a r fi o vorb c a m necioplit, dar, s
nu fac ceva nedre p t i nelegiuit, de as ta mi pas dia plin.
Cci pe mine acea crmuire n-a reuit s m asp imnte,
ct era ea de puternic, aa nct s fac ceva ne drept ; ci,
<lup ce am ieit din Tholos, ceilali patru s-au dus n
Salamina i 1-au adus pe Leon, iar eu, pl ecnd de acolo,
m-am dus acas. i poate c a fi fost ucis din aceast
cauz, dac acea crmuire n-ar fi czut curnd dup aceea.
i pentru aceste lucruri exist mul i martori. Credei
aadar c a mai fi fost n via atta vreme, dac m-a
fi ndeletnicit cu treburile publice i, purtndu-m cum s e
cade s se p o arte un om de treab, le-a fi venit n aj utor
celor drepi i, dup ;cum se i cuvine, a fi pus acest lucru
mai presus de toate? Dep arte de asta, atenieni ; i nici
33

PLATON

ar fi fo L , nar fi rmas n via. ns


vt !.i gsi acelai om n tot cursul vieii, chiar
33 a d a di am l"' u t o nsrcinare public, acelai i ca simplu
et l ii ! t a n : tm ul care nu a ngduit niciodat ceva mpotriva
t l n p 1 1'i ! i i , n i m nui - nici altora i nici vreunuia din cei
Jll' t:aw acuzat orii i numesc discipolii mei.
J > e fap t , profesor nu i-am fost nimnui ; dar dac cineva
dorea :-; m asculte vorbind i ndeletnicindu-m cu ale
h melc, fie acela tnr sau btrn, eu n-am mpiedicat nicio
dat pe nimeni. i nici nu iau bani ca s vorbesc, nici nu
t ac dac nu iau bani, ci stau la ndemn deopotriv cdui
bogat i celui srac, ca s m ntrebe i, dac cineva vrea,
s asculte ce spun i s-mi rspund. Iar dac vreunul din
ei devine astfel om de treab ori ha, nu e drept s fiu eu
rspunztor de aceasta, de vreme ce nici nam fgduit
vreodat nvtur cuiva i nici nam nvat pe nimeni.
Iar dac cineva spune c a nvat vreodat de la min
sau a auzit ntre patru ochi ceva ce nau auzit i toi cei
lali, s tii hine c nu spune adevrul.
Dar atunci de ce le-o fi plcnd unora s petreac mult
vreme cu mine ? Ai auzit de ce, atenieni, cci vam spus
c ntreg adevrul : le place s asculte cum snt pui la cerce
tare cei care par nelepi dar nu snt ; de bun seam nu
e ceva lipsit de farmec ! Dup cum v spun, acest lucru
mi-a fost rnduit de Zeu, att prin rspunsul oracolului,
ct i prin vise, ca i n orice chip n care a rnduit vreodat
vointa
' divin cte unui om s fac ceva. Aceste lucruri
snt i adevrate, atenieni, i uor de dovedit. Cci dac
eu i stric pe unii tineri iar pe alii i-am i stricat, desigur
d c ar fi trebuit ca dintre ei, civa, ajuni oameni n toa t
firea, s-i dea seama c, pe cnd erau tineri, eu i-am sftuit
de ru ; iar acum, venind n faa jude cii, ar fi trebuit s
m acuze i s se rzbune pc mine. Iar dac ci nar fi vrut,
s-ar fi cuvenit ca unele rude ale lor, frai, prini sau al i
oameni apropiai, s-i aminteasc i s se rzbune, dac
tinerii nrudii cu ei ar fi suferit vreun ru din partea mea.
i chiar vd c snt de fa aici muli dintre ei ; nti de
e toate iat-1 pe Criton35, de vrsta mea i din acelai dem
cu mine, tatl lui Critohul ac esta de aici, apoi Lysaniaa

al t ein e v u ,

o r H' I Ile

pe m i 1 w nul

34

APRAREA

LUI

SOCRATE

din Sfettos, tatl lui Aischines36 aici de fa ; ma1 e


Antiphon din Cephisios, tatl lui Epigenes ; iar alii snt
oameni ai cror frai au aj uns s aib aceleai preocup ri ,
Nicostratos al lui Theozotides, fratele lui Theodot37 - cci
Theodot nsui a murit, aa c nu mai poate cere nimic i Paralos al lui Demodocos, al crui frate era Theages ;
e aici i Adeimantos38 al lui Ariston, fratele lui Platon acesta
de aici, i Aiantodor, frate eu Apollodor39 i a mai putea
nira pe muli alii din rndul crora trebuia mai degrab
s-i aleag Meletos un martor pentru cuvntarea sa ; iar
dac a uitat, atunci s-I aduc acum, eu i dau voie, i s
ne spun, dac are de spus ceva de acest fel. Dimpotriv,
ceteni, vei afla c toi snt gata s-mi vin ntr-ajutor,
mie care i-am stricat, mie care le-am fcut ru rudelor lor,
dup cum spun Meletos i Anytos. S zicem c aceia pe
care i-am stricat ar avea vreun motiv s-mi vin ntr-aj utor :
dar aceti oameni neatini de stricciune, dej a n vrst,
rude cu ei, ce alt motiv ar avea s-mi vin ntr-ajutor,
dect cel neocolit i drept, i anume ncredinarea c Meletos
minte iar eu spun adevrul?
Dar destul, atenieni ; cele pe care le-a avea de spus
n aprarea mea snt cam acestea, sau, s zicem, altele
cam la fel. Cte cineva s-ar nfuria poate, amintindu-i
c, n ce-l privete, chiar dac a avut de dat o lupt mai
uoar dect aceasta, i-a rugat i i-a implorat pe judectori
cu mul te lacri mi, aducndu-i n faa lor, pentru a l e
strni ct mai mul t :mil, copiii, rudele, priet eni mul i ;
eu, n schimb, nu voi face nimic din toate acc,.. t ca, chiar
dac mi-e dat s nfrun t aici, dup ct se parc, primej dia
de pe urm. Poate c vreunul, cugetnd astfel, va fi mai
nverunat mpotriva mea i, mniat din aceste pricini,
i va da votul sub ndemnul mniei. Dac exist un astfel
de om printre voi - dar n ceea ce m privete eu nu
cred - dac totUIi exist, mi se pare c i voi vorbi ceea
ce se cuvine spunndu-i : " Dragul meu, i eu am rude.
Dup vorba lui Homer, nici eu nu ro-am nscut dintr-un
stej ar sau dintr-o stnc40, ci din oameni, aa nct am i
eu rude, ba am i fii : trei la numr - unul dej a adolescent ,
iar doi, copii nc41 Totui nu-l voi aduce aici pe nici unul
35

34

PLATON

v1\

m achitai . De ce nu voi face


atenieni, i nici din lips de respect
,. fa t-ii. t i n v u i ; t l ue m port cu ndrzneal n faa morii
a u n u , ,. a l l !i. poveste ; dar pentru bunul renume i al meu,
i nl vus l ru i al cetii ntregi, mi se pare c nu e frumos
s 1'i. fuo u n astfel de lucru la vrsta mea i avnd aceast
:1 . " faim, ade vrat sau fals, dar oricum o faim ncette
'
ni t, c u m c Socrate se deosebete cu ceva de ceilalti oame;u,
1 )a c aceia d intre voi care par mai rsrii fie pri nelep
t : i u n c , fie prin vitejie s au prin orice alt virtute, s-ar pur ta
aa cum am spus, ar fi un lucru ruinos, aa cum am vzut
l e multe ori c unii, venind n faa judecii, dei s-ar
;r.ice c e ceva de capul lor, fac to tui lucruri de necrezut,
ca i cum i-ar nchipui c dac ar fi condamnai la moar te
l i se va ntmpla ceva ngrozitor ; de parc le-ar fi dat. s
fie nemuritori dac nu i-a i ucide voi ; ,dup mine, acetia
acoper oraul de ruine, aa nct un strin i-ar putea
chiar nchipui c tocmai atenienii cei mai deosebii n
b virtute, alei n posturi de conducere i n alte locuri de
cinste, nu se deosebesc ntru nimic de femei. Iar aoeste
lucruri nici noi nu t reb :.ie s le face m, ceteni ai Atenei
(noi, cei despre care S } crede c nsemnm ceva, ct de ct)
i, c hiar dac noi am fi n stare s le facem, nu trebuie
s ne lsai voi ; ci trebuie, dimpo triv, s artai c mai
degrab l vei condamna pe cel care j oac aceast j alnic
pies de teatru i face oraul de rs , dect pe cel care se
poart cu st pnire de sine.
Pe lng cele care privesc bunul renume, atenieni, nu mi
c se pare nici drept s te rogi de j udector i datorit rug
minilor s scapi, ci se cuvine s-I lmureti i s-I convingi.
Cci doar nu e pus acolo judectorul ca s mp art d r ep
tatea dup bunul lui plac, ci ca s j udec e ; i el a j urat
s nu in partea cui i s-ar nzri lui, ci s fac dreptate
dup lege. Aa c nici noi nu trebuie s v deprindem a
v clca jurmntul, i nici voi nu trebuie s v deprindei ;
pentru c astfel nici unii, nici alii, n-am arta zeilor evlavia
cuvenit. S nu v nchipuii deci, atenieni, c se cade
s fac n faa voastr lucruri despre care socotes c c nu
snt nici frumoase, nici drepte i nici cucernice, cu att
d
t l i u l lc

an ""va

ea

H li

ro s

N 1 1 t i i n trufie,

36

APRAREA

LUI

SOCRAT

puin - sfinte Zeus - tocmai acum cnd snt acuzat


de i mpiet ate :de acest Meletos. Cci e limpede c d a c a
ncerca s v conving i s v silesc p rin r ug mini pe vo
care v afla i sub jurmnt, atunci v- a nv a s nu credei
n .zei i, aprndu-m, cu adevrat m-a acuza c nu cre d
n zei. D ar cu totul altfel stau lucrurile ; cci eu cred n
zei,- ate ni e ni , ca nimeni dintre acuzatorii mei, i v dau
n grij , vou i Zeului, s ju d ec a i n p ri vin a mea aa
c u m urmeaz s fie cel mai bine i pentru mine i pentru
voi.
mar

II

ai votat mpotriva mea, ate nie ni , eu nu snt suprat ,


c e a st a din multe p ric ini ; mai cu seam c na fost
ceva ne a t ept at pentru mine, ci m mir mai d egrab de
n um rul de voturi de fiecare parte ; nu -mi nchi puia m c
va fi o majoritate att de mic, ci m a tepta m la una covr
it o are . Se pare ns c, dac numai treizeci de voturi ar
fi ieit altfel, eu a fi fost achitat. Dup cte cre d , d e a cuz a ia lui Meletos am i fost achitat42 ; i nu numai c am fost
achi t at dar e ct se poate d e li mp e de pentru oricine c,
dac n - a r fi venit aici i Anyt o s i Lycon ca s m acuze,
d ar fi fo s t acum dator s plteasc amenda d e o mie de
1lrahme pentru c nar fi avut de partea lui nici o cincime
din voturi.
Aadar acest om m socotete vrednic de p ede ap sa cu
moartea. Fie ; eu ns ce pedeaps s prop un la rndul meu,
atenieni? De b un seam pe cea care mi se cuvine. Cum
adic? Ce mi se cuvine s sufr sau s pltesc pentru acel
l ucru din cauza cruia, odat aflat, nam mai avut n via
rgaz, ci am lsat de op a rte cele rivnite de mulime - tre
burile b ne ti i rostul casei, nsrcinarea de strateg, succe
sele or at or i ce n Adunare i tot felul de alte m a gi str at uri,
uneltiri i rivaliti cte snt n cetate, socotindu-m pre a
cinstit ca s pot fi la ad po s t dac m a p uc de astfel de
lucruri, i nu m-am dus ac olo unde nu puteam fi de nici
De i

37

36

I ' I . A TI ) N

1111

I I H ' I mic nsumi, ci, socotind c dac


n parte i fac cel mai mare hine, dup

fulu,; u u a v u u it ,

m d u ' lu finn'
nun

pun,

an-am ndreptat spre aceast ndeletnicire,

u p lu u d u - m H -1

conving pe fiecare dintre voi s nu se

n !-rij<'aHI'it de lucrurile sale nainte de a se ngriji de sine

1: 11 " l:vin ct mai bun i mai nelept - i nici s nu


ingrijcasc de cele ce snt ale cetii nainte de a se ngriji
de cetatea nsi, i de toate celelalte - dup aceeai
d rndui al . Aadar, ce mi se cuvine pentru c snt un astfel
de om? Ceva bun, atenieni , dac trebuie ntr-adevr j ude
cat dup vrednicie ; i anume un hine care s mi se potri
veasc. Aadar, ce e potrivit pentru un om srac i fctor
de hine, care are nevoie de rgaz ca s v ndemne ?
Nimic altceva nu e mai potrivit, atenieni, dect ca un astfel
de om s fie hrnit n Pritaneu43, cu mult mai potrivit
dect s fie hrnit acolo un nvingtor olimpic, la clrie,
la cursele cu cai pereche ori cu care grele. Pentru c acela
e v face s v credeJi doar mulumii, dar eu v fac s fii ;
i el nu duce lips de hran, iar eu duc lips. Aadar, dac
trebuie s m osndesc la ceva dup dreptatea cuvenit,
la aceasta m osndesc, s fiu hrnit n Pritaneu.
a
S-ar putea ca, spunnd aceasta, s v par la fel cum
v-am prut cnd vorbeam despre jeluiri i rug mini, i
anume trufa ; nu e aa, atenieni, ci lucrurile stau du p
cum urmeaz : snt convins c eu n u fac ru nimnui de
bun voie, dar pe voi nu v pot convinge de acest lucru,
pentru c am vorbit unii cu alii doar puin vreme ; dac
i la voi ar fi fost, ca la alii, legea s nu se hotrasc asupra
b vieii sau morii cuiva dup o singur zi de judecat, ci
dup mai multe, atunci cred c v-a fi putut convinge ;
acum ns nu e uor s respingi nvinuiri grele n timp
puin. Convins fiind c nu fac nimnui nici o nedreptate,
cu att mai puin am de gnd s m nedreptesc pe mine
nsumi recunoscnd c snt vrednic de pedeaps i propu
nnd vreun fel anume de pedeaps. De ce m-a teme ?
S nu sufr ceea ce Melctos cere mpotriva mea, lucru
despre care v spun c nu tiu nici dac e un bine, nici
dac e un ru? Iar n schimb s aleg cele despre care tiu
bine c snt rele, i la acestea s m osndesc? La nchisoare
"

37

38

APRAREA LUI SOCRATE

cumva? Ce nevoie am s triesc n nchisoare, rob al puterii


mereu rennoite a Celor unsprezece ?44 Sau la amend s
m condamn i s stau n lanuri pn ce voi plti totul?
Dar pentru mine ar nsemna tot ceea ce v-am spus adine ao r i ;
pentru c n-am bani s pltesc. Atunci s m condamn
la exil? Probabil c ai primi. Mult ar mai trebui s in la
via ca s fiu att de lipsit de judecat nct s nu-mi
dau seama : dac voi, concetenii mei fiind, nai putut
rbda ndeletnicirile i vorbele mele, ci au devenit pen tru
voi prea apstoare i prea nesuferite, aa nct acum nc e r cai s scpai de ele, atunci cum s le suporte alii c u
uurin? B ineneles c nu le vor rbda, atenieni.
Frumoas via a mai avea, de altfel, plecnd n exil
la vrsta mea, schimbnd cetate dup cetate i alungat de
pe s t e tot ! tiu foarte hine c, oriunde m-a duce, tinerii
ar veni s m asculte ca i aici. Dac i iau la goan, m
vor alunga i ei, convingndu-i pe btrni s-o fac ; d ac
nu-i gonesc, m vor alunga, n interesul tinerilor, prinii
i r udele lor.
Poate c ar spune cineva : " Plecnd n e xil, n-ai putea
oare, Socrate, s trieti n tcere i linite? " Acest
lucru e cel mai greu s-I lmuresc unora dintre voi. Cci
dac v spun c asta ar nsemna s nu m supun Zeului
i c de aceea mi e cu neputin s stau linitit, nu m
vei crede, socotind c-mi bat joc de voi ; pe de alt parte,
dac v spun c pentru un om e chi ar cel mai mare bine
s d i cute n fiecare zi despre virtute i despre celelalte
l uc rur i cu ]Hivirc la care m- ai auzit vorbind i supunndu-m
pe mine i pe alii cercetrii, n timp ce viaa lipsit de
aceabt cercetare nu e trai de om, dac v spun toate
acestea, m vei crede cu att mai puin. Totui aa stau
lucrurile, ceteni, dar s v conving nu e uor. i n acelai
timp nu m-am mpcat cu gndul s m socotesc vrednic
de vreo pedeaps. Totui, dac a avea bani, ma osndi
s pltesc ct a putea plti, cci aceasta nar avea cum
s-mi fac vreun ru ; acum ns n-am bani, dect dac
ai fi dispui s m osndi i la ct a fi eu n stare s plte s c.
Poate c a fi n stare s pltesc o min de argint, aadar
la atta m osndesc. ns iat, ceteni, c Platon i Criton
39

38

PLATON

Crituhul i Apollodor m indeam.n s m osndesc la


treizeci de mine ti se pun chezai ; deci m condamn la
atit ; i a r pentru bani vei avea aceti chezai demni de
1;1 i

inrredere.

III
Pentru c n-ai vrut s ma i ateptai puin, a t eni eni ,
care vor vrea s defimeze cetatea v vor scoate
nume ru i v vor nvinui c l-ai ucis pe Socrate, nelep
tul ; cci nelept m vor numi, chiar dac nu snt, cei
care vor voi s v fac de ocar. Aadar, dac a i mai fi
ateptat puin timp , dorina vi s-ar fi ndeplinit de la sine :
vedei doar c vrsta mea este naintat, aproape de moarte45
Spun acestea nu pentru voi toi, ci pentru cei care au votat
d mpotriva mea, osndindu-m la moarte.
Tot pentru ei spun i acestea : poate vei crede, cet eni,
c eu am fost invins din lipsa unor argumente cu care
s v fi putut convinge dac a fi socotit c trebuie s fac
i s spun orice ca s fiu achitat. Cu totul altfel stau lucru
rile. Dintr-o lips am fost nvins, dar nu de argu men te ,
ci de cutezan i de neruinare, precum i pentru c n-am
vrut s spun n faa voastr lucruri pe care v-ar fi fost
e p oa t e plcut s le auzii - s bocesc, s m jeluiesc i s
fac i s vorbesc multe alte lucruri nedemne de mine,
dup cum spun, lucruri pe care v-ai obinuit s le auzi i
de la alii. Ins nici mai nainte nam socotit c de teama
primej diei trebuie s m port n chip nevrednic de un om
liber, i nici acum nu-mi pare ru c mam ap rat n acest
fel, ci mai degrab aleg s mor ap rndu-m astfel dect
s triesc aprndu-m n felul :acela ; cci nici l a j udecat,
nici n rzboi, nici eu i nimeni altcineva nu trebuie s
39 a fptuiasc asemenea lucruri, pentru a sc p a de moart e
cu orice pre. i n lupte devine adesea limpede c cineva
ar putea scpa de moarte aruncndu-i ar mele i a p uc n
du-se s se roage de cei care-I urmresc ; i exist n o ri c e
primej die multe alte chipuri de a scpa de mo ar t e , d a c
c

aceia

40

APRAREA LUI SOCRATE

cineva cuteaz s spun i s fac orice. ns nu acest


lucru e greu, atenieni, s scapi de moarte, ci cu mult mai
greu e s scapi de ticloie ; cci fuge mai repede dect
moartea. i acum eu, ca unul mai greoi i mai btrn, am
fost prins de ceea ce fuge mai ncet, n timp ce acuzatorii
mei, oameni aprigi i iui, au fost prini de ceea ce fuge
mai iute, de ticloie. i acum eu plec de aici osndit de
voi s pltesc cu viaa, dar pe ei adevrul i osndete ca
vinovai de ticloie i nelegiuire ; i eu mi pstrez condam
narea, i acetia. Poate c aa i trebuia s se ntmple i
cred c toate snt pe msura fiecruia.
Iar acum vreau s v prorocesc vou, celor care m-ai
osndit ; cci m aflu ntr-adevr n clipa n care oamenii
obinuiesc s proroceasc, i anume atunci cnd se afl n
faa morii. V spun deci vou, oameni care m trimitei
la moarte, c va veni asupra voastr, ndat dup moartea
mea, o pedeaps mult mai grea, m jur pe Zeus, dect
aceea la care mai osndit pe mine. Pentru c acum voi
ai svrit aceasta n ndejdea c nu va mai trebui s dai
soc<1teal de viaa voastr. Se va ntmpla ns cu totul
altfel, vo spun. Vor fi mai muli cei care v vor cere soco
tP.al, i anume aceia pe care acum i ineam eu n loc,
nR voi nu v-ai dat seama ; i vor fi cu att mai aspri cu
ct snt mai tineri, i cu att mai mare va fi suprarea
voastr. Dac v nchipuii aadar c, ucignd oameni,
vei opri pe cineva s v mustre c nu trii drept, atunci
nu judecai bine ; cci aceast scpare nu e tocmai cu
putin i nici frumoas nu e, ci aceea ar fi i cea mai fru
moas i cea mai uoar, nu a-i pedepsi pe alii, ci a-i
da toat silina s fii ct mai bun tu nsui. Prorocind
aadar acestea, i prsesc pe cei care m-au osndit.
n schimb cu cei care au votat pentru mine a sta cu
drag de vorb despre ceea ce s-a ntmplat, pn ce arhonii
mai au treab'8 i eu nu snt nc dus acolo unde trebuie
s merg la moarte. Aadar, mai rmnei cu mine n acest
rstimp, atenieni, cci nimic nu ne mpiedic s stm de
vorb ntre noi, ct vreme mai avem voie. Pentru c mi
sntei prieteni, vreau s v art ce tlc are ceea ce mi s-a
ntmplat acum.
41

40 a

PLATON

ntr- ad, v ii r,
j u dectori ,

vii

j udectori, (cci dac v numesc pe voi

numesc pc

bun dreptate) mi s-a ntmplat

minunat. D a r ul profetic obinuit al daimonului, n


1 n l t i m p ul d i n a i nt e , mi vorbea ct se poate de des i mi se
m potrivea s t ru i t o r , chiar n lucruri mici, dac eram pe
<''' v a

p u n c tul de a face un lucru pe care nu trebuia s-I fac ;


acum ns , a czut asupra mea ceea ce vedei i voi, ceva
h despre care s-ar putea nchipui c este rul cel mai mare ;
i ar semnul Zeului nu mi s-a mpotrivit nici n zori cnd am
ieit din cas, nici cnd am venit aici, la judecat, nici ct
timp am vorbit, orice a fi fost pe punctul de a spune ;
i totui altdat, el m oprise adeseori n plin vorb ;
acum ns nu mi s-a mpotrivit n nici un fel, fa de nici
o fapt i nici un cuvnt. Cum mi explic acest lucru? V
voi spune : ceea ce mi s-a ntmplat sar putea s fie un
bine, i n-avem cum s ne facem o prere dreapt t oi
care ne nchipuim c moartea e un ru. n aceast privin
c am avut o dovad puternic : nu se putea s nu mi se
mpotriveasc semnul obinuit, dac n-a fi fost pe cale
s fac un lucru bun.
S ne gndim i altfel ce mult ncredere putem avea
c e vorba de un lucru bun. Moartea e una din dou47 :
sau e ca i cum cel mort n-ar mai exista i n-ar mai simi
nimic, sau, dup cum se spune, nseamn o schimbare i
o mutare a sufletului din acest loc de aici n altul. i dac
d nseamn lipsa oricrei simiri i e ca somnul cuiva care
n-ar vedea nimic, nici mcar un vis, atunci moartea ar putea
fi un ctig minunat. Pentru c eu cred c dac cineva ar
trebui s aleag o astfel de noapte n care a dormit att
de adnc nct n-a avut nici un vis, s compare cu aceast
noapte celelalte nopi i zile ale vieii sale i, cercetnd,
ar trebui s spun cte zile i nopi a petrecut n viaa lui
mai bine i mai plcut dect aceast noapte, cred c acela,
chiar dac n-ar fi om de rnd, ci nsui marele rege48, ar
e gsi c snt foarte puine la numr pe lng celelalte zile
i nopi. Prin urmare, dac aa este moartea, eu spun c
este un ctig ; pentru c astfel timpul ntreg nu pare mai
lung dect o singur noapte.
Iar dac a muri nseamn s pleci de aci n alt parte
4.2

APRAREA

LUI

SOCRATE

dac snt adevrate cele ce se spun - cum c acolo se


afl toi cei care au murit -, atunci ce alt hine ar putea
fi mai mare dect acesta, judectori? Dac cineva, sosind
n Hades, scpat fiind de aceti aa-zii judectori, i va
gsi pe adevraii judectori despre care se spune c mpart
dreptatea acolo, pe Minos i Radamanthys, pe Eac49,
Triptolemos50 i alti eroi cti au fost oameni drepti n viata
lor, oare ar fi urt acea ci torie? Cu ct bucuri ar pri i
oricare dintre voi s ajung lng Orfeu, sau lng Musaios51,
sau lng Hesiod ori Homer? n ceea ce m privete, a
muri de bunvoie de nenumrate ori, dac aa stau lucrurile, fiindc mi-a petrece minunat vremea acolo, ntl
nindu-m cu Palamede52, i cu Aias al lui Telamon53, i
cu oricare altul dintre cei vechi care a murit de pe urma
unei judeci nedrepte, i stnd s pun paniile mele alturi
de ale lor, cred c n-ar fi lucru lipsit de farmec ; mai ales
ar fi plcut s-mi petrec timpul iscodindu-i
pe cei de
acolo, cum am fcut cu cei de aici, i cutnd s aflu care
dintre ei este nelept i care i nchipuie c este, fr s
fie. Cu ct bucurie, o , judectorii mei, ar primi cineva s-I
cerceteze pe cel care a condus la Troia oastea cea nenumrat54, sau pe Odiseu, sau pe Sisif, i i-am putea nira i
pe alii, fr de numr, brbai i femei ; s vorbeti, s fii
mpreun cu ei acolo i s-i iscodeti, ar fi ntr-adevr o
fericire . De bun seam c cei de acolo nu osndesc la moarte
pentru astfel de lucruri, pentru c i n celelalte privine
snt mai fericii dect ce i de aici i snt i ne muritori pentru
restul timpului, dac snt adevrate cele ce se spun.
Dar i voi trebuie s avei bune ndej di n privina morii,
judect orii mei, i s v dai seama de acest adevr ; pentru
un om bun nu exist nimic ru, nici n via, nici n moarte,
iar Zeul are grij de soarta lui ; nici ceea ce se petrece cu
mine nu e la ntmplare, ci e limpede pentru mine c e mai
hine s mor i s m ndeprtez de toate. De aceea semnul
meu nu mi s-a mpotrivit de fel iar eu nu snt ctui de
puin mniat pe cei care au votat mpotriv-mi i nici
pe cei care m-au acuzat. Dei nu cu acest gnd m-au acuzat
i m-au condamnat, ci creznd c-mi fac un ru ; iar acest
lucru e vrednic de mustrare.
i

43

41

I ' I.ATUN

Numai atit vii mai

eu :

pe

fiii

me i , cnd vor ajunge n

floarea vir11tei, s-i pedepsii, cet eni , necjindu-i la fel


c u m vii nccj c a m i eu pe voi, ori de cte ori vi se v a prea

ingrijesc fie de bani, fie de altceva, mai mult decit


virtute ; i ori de cite ori vor crede c e ceva de capul
lor firii s fie nimic, s-i certai, cum v certam eu; c
nu-i dau osteneala pentru ce trebuie i i nchipuie c
Hint ceva, de i nu snt buni de nimic. i dac vei face
aa, va nsemna c vai purtat cum trebuie i cu mine

eia

se

de

I;' cu fiii mei.

42

Dar acum e ti mpul s plecm : eu ca s mor, iar voi


trii. Care dintre noi se ndreapt spre un bine

mare, nu tie nimeni altcineva dect Zeul.

ca

maa

NOTE

1 Socrate vrea si rspund in primul rind calomniilor : fie pornite din

antipatia unor personaje a cror deertciune interioar fusese dat pe

fa. in public, prin lntrebrile sale aparent naive, fie izvorite

pur i

simplu din nenelegerea felului lui de via, atit de puin asemntor

celui comun, aprute de mult

vreme i deci

lnrdcinate n minile

atenienilor ; destul de vagi n coninut i de generale in formulare, erau


cu atit mai primej dioase i mai greu de combtut. Abia dup aceea (de
la 24
2

b)

va rspunde direct acuzaiei propriu-zise.

Calomniatorii il asimileaz pe Soerate fie cu un ,,illoeof al naturii",

fie eu un sofist. Dup prej udecata omului neavertizat, ocup ai a

filoso

fului, formulabil doar extrem de vag, ar fi cercetarea a tot ce exist


in cer, pe pmln t sau sub pmnt, nu numai o curiozitate zadarnic i
pierderea unui timp care ar putea f i folosit in interesul cetii, dar i
o cale deschis spre ateism. Tot dup opinia curent, cursurile de retoric
ale sofitilor n-aveau alt obiect decit arta de a face bun din ru, nevino
vat din vinovat, drept din n edrep t, mai ales de a induce justiia in eroa
re. Alt repro adus sofitilor i, din fals asinillare, lui Socrate, apare
la

19

e.

8 Aluzie la Aristofan, despre ale crui atacuri la

adresa lui Socra te

va fi vorba mai pe larg la 1 9 c.


' In

Norii

lui Aristofan, Socrat e apare atirnat in vzduh intr-un co

i cercetind Soarele, tgduiete zeii

cetii, ruglndu-se in schimb Ceru

lui 11i norilor i arat o disput intre raionamentul drept i cel strmb,
din care

cel strmb iese nvingtor, iar rezultatul nvturii sale este

c ucenicul, Phidippides , i ia la btaie tatl care, exasperat, d fo c casei


filosofului.
5 De fap t sofitii erau cei care se erijau in

profesori de lnelepciune,

pretinznd pentru lecii sume uneori fabulo ase de bani.


1 Gorgias din Leontinoi.

Sofist din vechea generaie.

pentru concepia sa sint atit titlul crii sale :

45

Caracteristice

Despre IUitur

sau

despre

I'RAN< : I SCA

ill,

I't

< l n dl xiKHI c v n ,

nu

ceea co n"

nu

puut

fon r t "

7 l'rn < l i n

p s tra te de la el : "Nimic nu exist ;


dac poate fi cunoscut ce va ,
C el e b ru mai ales ca orator de mare succes i

i<lcilc

poate

fi c u rn u nicnt".

l'il u t n l

BALTACEANU

fi c u no s cu t ;

p ru fcor de retoric.

< l i n Ceos. Sofist nu mai puin renumit, cu preo cu p ri de

Se spune c p retindea 50 de d rahme pentru cursul


i o d rahm pentru o lecie rezumat (Platon,
r :r"rylo, 3 8 ' b ) , iar p ro feso rul su, Pro ta gora s , pretindea pentru curs
1 00 de mine (Diog. L aert . , IX, 8).
r.to ricA i fizic.

complet de r a ma tic i

Hippi as din

Elis .

genealogiei

astronomiei.

Euen o s din

Sofist celebru mai ales p entr n

P aros , sofist i poet

buna c unoat ere

e l egi a c .

1 Callias al lui H ipp o nicas. Per s on aj atenian extrem de bogat a crui


p a si u ne pentru sofiti a fo s t

ironizat de Pl a to n

1 1 Idealul educ a ie i ateniene era s-I fac pe om


nzestrat deop otriv

Protagora.

Ka: A.Il Ka:l dya:&6<;

cu fru mus e e exterioar i lunt ric .

Cf. 25

a.

12 Evident, ironie l a adresa sofitilor.


13 D esp re caracterul imptuos i dezinteresat al lui Chairephon aflm
din Platon (Ch ar m ide:r, 153 b) i X e no fo n (Mem Jrabilia, Il, 3).
14 E ot e vorba de fuga d e m o c railor cu va z , n 404, c n d la Atena
s-a i n staur a t regimul oligarhic al celor , .treiz oci de tirani".
u Chairecrates.

16 Formul uzual de jurmnt, invent at , d up legend , de Rada

m an thys, pentru

nu rosti cu u ur t ate numele zeilor.

17 Cuvint ele d e t ep tau in mintea asculttorilor

o analo gie cu muncile

lui Heracle.
lB

10

Cntece cu c ar a cter liric n cinstea zeului B a c chus .

apare mai pe l arg n Ion i Phaidros.


ln grec et e dv-r(J)(Loa[a:, j ur mnt ul dpus la i nce pu t ul p r oc e sului
de cele d o u pri : acuzatorul j ura c-i va d o ve d i acuzaiile (i de sp re
aceasta e vorba aici), iar prtul - c va dovedi netemeinicia lor.
Idee c a re

n n c ep nd cu reformele lui Clis t enes, Atena e condus de un sistem


bicameral, format din Bule ("Sfat"), pentru care s e trgeau la s o ri
cte 50 de re pre zent ani ai fiecruia din cele 10 t rib uri , i Adunarea
poporului (Ecclesia), care cupri nd e a pe toi cetenii in stare s p o a rte
ar mele.

46

NOTE LA APARAREA LUI

SOCRATE

2a Dup legea atenian, acuzatul avea dreptul s pun ntrebri


acuzatorului iar acesta era obligat s rspund.
os

Anaxagoras din Clazomene, filosof ionian ; ntre 460 i 430 a stat

la Atena, fiind i profesorul lui Pericle. La nceputul rzboiului pelopone

ziac, atenienii nemulumii de anturajul lui Pericle Il acuz pe Anaxagoras


de impietate i acesta reuete cu greu s-i scape viaa, retrgindu-se
la Lampsacos. Dup teoria sa, la baza lumii existente se afl un amestec
primordial de elemente divizibile la infinit (numite de Aristotel "homeome
re"). Aciunea principiului motor (nus
o inteligen ordonatoare, de
natur subtilii dar material) asupra acestui amestec d natere Univer
sului. Tot el afirm c Soarele i Luna snt simple corpuri materiale ti
nu zei Este considerat unul din ntemeietorii raionalismului grec.
-

14

Traducerea urmeaz interpretarea din ediia Bud6 : ar reie'i el


se vindeau diferite manuscrise.
Indicaia e ns unic. Dup alii, e o aluzie la piesele lui Euripide, in
care apreau astfel de concepii.

fn teatru, cu ocazia reprezentaiilor,

05 La data aceasta, daimon denumete o fiin intermediar ntre


zei i oameni, fr vreo implicaie negativ. Cf. Banchetul, 202 e.

Socrate red pe scurt, citind uneori textual, pasajul din lliada,

XVIII, 94 sq., discuia celebrii dintre zeia Thetis i Ahile ; acesta alege
moartea mai degrab dect o via lung dar lipsit de glorie.
01 Potideea, cetate n Macedonia. Rsculat impotriva Atenei , a fost
cucerit dup un asediu ndelungat (43 2 - 429).
1 8 Amphipolis, cetate ntemeiat de Atena pe malul Strymonului.
I n timpul rzboiului peloponezioc o fos t cucerit de generalo.I spartan
Drasidas, In 422.
18 Delion, ora n Beoia, locul unei nsemnate btlii In rzboiul
peloponeziac. Aici a salvat Socrate viaa lui Alcibiade i a lui Xenofon.
30 n Sfat (bule) se alegeau prin tragere la sori cte 50 de reprezen
tani pentru fiecare din cele 10 triburi ateniene (cf. nota 2 1). Singurele
condiii pe care cineva trebuia s le ndeplineasc pentru a deveni membru
al Statului (buleules) erau : s fie cetean al Atenei, s aib peste trei
zeei de ani i s fi fost supus la un examen formal de moralitate (do
kimosie). Cei 500 erau alei pentru un an i puteau deine aceast funcie
cel mult de dou ori n via, aa c o foarte mare parte din atenieni
fuseser buleui. Delegaii unui trib asigurau permanenta timp de cite

47

llA LTACEANU

I I< A N < : I S C A

35 - 39 de alle. Acettia erau pritanii. D int re ei se alegea ti pretedintele


adunArii
11

(epi1tate1).

D upA h4t4lia navali de la insulele Argi nuse , in 406,

vln:A torl au neg lij at

si

strategii in

adune trupuril e celor cbui in lupti pentru a

le face ritualul funebru. Deti dupl lege trebuiau j ud ec ai fiecare In parte,


pop o rul mlniat voia sl-i condamne In bloc. n ziua judecii Sol)l"ate
era

p re e dintele

Dupl

Pritaniei .

cap itularea Atenei In faa generalul ui

In 404, In cetate

se instaureaz re gimul olig arhic

sp artan Lys andros ;

numit "al celor

de tirani" plnl in 403 cind are loc rest aur area d emocraiei.
aa Tholos,

treizeci

cldirea In care luau masa pritanii ; a fost retedina obi

n uit a celo r treizeci de tirani.


31

Le on din Salamina, general atenian fo arte bo ga t , silit, ca muli

alii, s fug din Atena de


15

teama "celor treizeci".

Criton mai apare in d ialo gul platonic care ii poart numele, in

Xe nofon ti D iogene s Laertios . Cet e an cu o a rec are avere ti va z l , prie


ten eu Socrate din tineree, a
persoana ti lnvlltnra

rmas to at viaa extrem de l e g at de

filosofului. A avut patru fii : Critobul, Herino

genes. Epigene s ti Ct esip , de asemenea


aa

Aischine s .,socraticul" nu trebuie c onfu nd at cn oratorul cn acel ati

nume.
117

di s cipoli ai lni Socrate.

tiri

d e spre el avem in D iog ene s Laertios, Il, 7.

Epigen es, Theodot etc. - prieteni fi di scipoli ai lni S o crat e

mai

puin cunoscu i .
aa Adeimant o s, fratele mai mare al lui Platon, apare ea

interlocutor

al lui Socrate In Statul.


ae Apollodor din

PhaiJon i Banchetul apare ca un pasionat ti extre'rn

de sensi b il prieten al lui Socrate.


40

Odiseea, XIX,

163 - cuvintele Penelopei ctre O dise u ; nerl"cu

nosclndu-1 nc , l ntreab cine es t e i din ce neam.


u

L a mpro cle s, Soph ronis c o s i Menexenos.

42 Din

cei 502 j ud e ct o ri , 281 au votat mpotriv a lui Socrate i 220

n favoa rea lni ; dac ar mai fi avut

Ini,

ar fi

deci numai 3 1 de voturi n favoarea

fost acllitat. Pentru a preintimpina abuzul de denunuri, legea

atenian prevedea c, dac acuza to rul nu ob ine cel p u in o cin cime din
voturi, e condamnat Ia o amend de 1000 de drahme ti i se ia drept u l
de a mai fi acuzator ntr-un proces de a c ecati spe .

48

NOTE LA APRAREA LUI SOCRATE


43

Cei c are aduceau mari servic ii statului ateni an p rime au, ca o


d rep tul de a lua masa pe cheltuiala publici.

distincie,

44 Cei un&prezece ( arhon i ) : fn acea vreme erau funcionari ai statului


atenian, in a cror s arc i n cdea organizarea poli i e i i supravegherea
nchisorilor i a execu iilor. Erau ale i anual : cte u n reprezentant al
fiecruia din ce l e 1 0 triburi p lu s un secretar.

4G

Avea 70 de ani.

41

Arhonii erau ocupai s dea dispoziiile n ec e sa re pentru ducere a

condamnatului la inchisoare.
n

Platon p s tr e az aici adevrata incertitudine a lui S ocr at e cu

privire la soarta omului dup mo art e ; in Phoidon, in schi mb, fi atribuie


maestrului su p ro p ri a

sa

credin n nemurirea sufle tului .

48

La gre ci , acest nume l desemneaz p e re gele per il o r .

41

Minos, Eac i Rada m an t hy s : fii ai lui Z eu s, re nu mii pentru si m ul

lor de d re p t a t e i de ac ee a p u i s j u dec e s ufle t el e c ar e aj u n g pe cell al t


trm.
10

Triptolemos, fiul reg el ui di n E l eu s i s

C ele us, i protej atul z ei ei

Demeter. Adugat de unele t r adi ii la cei tre i j u de c t o r i ai i nfe rnului .


61

Orfeu - cntreul trae

s lbati ce.

a c rui lir vrjea

pn i animalele

Mu sai o s, dup l e ge nd poet trac fi p ri mul preot al misterelor

el eusine . A ce t i a doi, mpreun cu Homer i Hesiod era u c in s t i i ca

primii p o ei i profe i ai Gr ec iei .

fiu al unui rege din Eubeea ; la d e ma s cat pe Odiseu


nu fi e silit s pl e ce in r zb o iul troian. Odiseu
se va rzbuna, plsmuind o s cri s o are ctre Priam, ca d in partea lui
Palamede ; acesta e co nd a mn a t s fie ucis cu p ie t re .
63

Palamede,

c ee p refa ce nebun ca s

18

Dup mo ar te a lui Ahile, zeia The t is decide ca armele eroului

s revin celui mai v al or o s d i nt re lup tt ori i g re ci . n rivalit a t e a dintre


Aias i O di se u , acesta din urm , p ri n v iel e, u g , obin e a r mel e . A ia s
lnnebune t e de sup rare i se sinucide ; deci, in dire c t , cauza m o rii s ale
a

fost tot o j u d ec a t nedreapt.


64

Agamemnon.