Sunteți pe pagina 1din 167

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA

FA ADELOR CU ALC TUIRE VENTILAT

Faza 3: Redactarea final


Contract nr. 498/28.04.2011 (Nr. UAUIM-CCPEC 4/2011)

Elaboratori :
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR

I URBANISM ION MINCU

PROVEST PROIECT SRL - INCD URBAN INCERC SA - ICECON

Rector :
ef de proiect :

prof. dr. arh. Zeno BOGD NESCU


prof. dr. arh. Ana Maria DABIJA

Beneficiar: MDRAP

Colectiv de elaborare:

CCPEC - UAUIM
prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija
(coordonator)
asist. drd. arh. Dan Mihai
asist. drd. arh. Bogdan B nic

PROVEST PROIECT SRL


prof. dr. ing. Radu Petrovici
(Rezisten i stabilitate mecanic )

ICECON SA
dr. ing. Adrian abrea
(Izola ie termic i hidrofug )

CUPRINS

Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4

Obiect i domeniu de aplicare. Terminologie


Principii de conformare i alc tuire pentru diferite alc tuiri de
fa ade ventilate
Materiale i produse pentru componenta de protec ie finisaj
Condi ii tehnice pentru asigurarea performan elor necesare, n
raport cu cerin ele de calitate specifice fa adelor cu alc tuire
ventilat

Capitolul 4.1
Capitolul 4.2
Capitolul 4.3
Capitolul 4.4
Capitolul 4.5
Capitolul 4.6
Capitolul 5
Capitolul 6

Rezisten mecanic i stabilitate


Securitate la incendiu
Igien , s
tate i mediu
Siguran n exploatare
Protec ie mpotriva zgomotului.
Economie de energie i izolare termic
Condi ii de durabilitate i ntre inere a fa adelor ventilate
Utilizarea sistemelor de fa ade ventilate la cl diri existente

ANEXE
Anexa 1
Anexa 2 informativ
Anexa 3 informativ

Referin e tehnice i legislative


Comentarii
Exemple de sisteme de fa ade ventilate

LIST TABELE
Nr.
crt.

Num r tabel

Denumire tabel

CAPITOLUL 4
1.

Tabel 4.1.1

Coeficientul seismic global

2.

Tabel 4.1.2

Acoperirea minim cu beton a arm turilor din o el carbon


neprotejat

3.

Tabel 4.2.1

Prevederi pentru peretele exterior antifoc din cadrul sistemului


fa adei ventilate

4.

Tabel 4.2.2

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru locuin e

5.

Tabel 4.2.3

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru func iuni administrative

6.

Tabel 4.2.4

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru s tate

7.

Tabel 4.2.5

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru func iuni de turism

8.

Tabel 4.2.6

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru nv mnt i sport

9.

Tabel 4.2.7

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru s li aglomerate

10. Tabel 4.2.8

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru cultur i cult

11. Tabel 4.2.9

Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate


pentru comer

12. Tabel 4.5.1

Valori admisibile pentru nivelul de zgomot, n func ie de unitatea


func ional ce se protejeaz

ANEXA 2 - INFORMATIV
1.

Tabel 3.1

Caracteristici geometrice pentru placaje uzuale

2.

Tabel 3.2

Caracteristicile pl cilor i f iilor prefabricate din BA

3.

Tabel 3.3

Caracteristicile pl cilor de finisaj din fibrociment

4.

Tabel 3.4

Caracteristicile pl cilor de finisaj din ceramic

5.

Tabel 3.5

Caracteristicile pl cilor de finisaj din lemn masiv

6.

Tabel 3.6

Caracteristicile pl cilor de finisaj din metal

7.

Tabel 3.7

Caracteristicile pl cilor de finisaj din sticl

8.

Tabel 3.8

Caracteristicile pl cilor de finisaj din PVC

9.

Tabel 3.9

Caracteristicile pl cilor de finisaj din produse compozite

10. Tabel 3.10

Caracteristicile pl cilor de finisaj din fibre celulozice de nalt


densitate

11. Tabel 3.11

Caracteristicile pl cilor de finisaj din fa ade verzi (pere i vii)

12. Tabel 5.1

Coeficien i de dilatare termic pentru diferite materiale

LIST FIGURI
Nr.
crt.

Num r figur

Denumire fugur

CAPITOLUL 3
1.

Figura 3.1

Scheme de alc tuire i prindere pentru prefabricatele de beton

2.

Figura 3.2

Scheme de alc tuire i prindere pentru pl cile de fibrociment

3.

Figura 3.3

Scheme privind geometria i modul de a ezare a pl cilor ceramice

4.

Figura 3.4

Scheme de sisteme de finisaje uscate din pl ci ceramice

5.

Figura 3.5

Scheme privind alc tuirea de ansamblu

6.

Figura 3.6

Tipuri de geometrie a pl cilor metalice

7.

Figura 3.7

Tipuri de sisteme de fa ade cu pl ci metalice (exemplific ri)

8.

Figura 3.8

Schem de prindere a finisajelor din pl ci de sticl stratificat

9.

Figura 3.9

Schem de prindere a finisajelor din pl ci de PVC

10.

Figura 3.10

Metode de a ezare

11.

Figura 3.11

Metode de prindere

12.

Figura 3.12

Metode de a ezare i prindere

13.

Figura 3.13

Scheme de alc tuire pentru pere i vii

14.

Figura 3.14

Schem pentru fa ade cu zid rie aparent

i strat de aer ventilat

CAPITOLUL 4
1.

Figura 4.1.1

Principiul de alc tuire structural a fa adelor ventilate

2.

Figura 4.1.2

Fa ada ventilat (detaliu)

3.

Figura 4.1.3

Rigiditatea structural a ancorelor din o el (exemple)

4.

Figura 4.1.4

Forme recomandate pentru rostul orizontal de mortar la stratul de


placare

5.

Figura 4.1.5

Fixarea ancorelor n beton

6.

Figura 4.1.6

Fisurarea stratului de placare din varia ia condi iilor de mediu


(temperatur i umiditate)

7.

Figura 4.1.7

Pozi ionarea rosturilor verticale (RV) n stratul de placare

8.

Figura 4.1.8

Rost orizontal n stratul de placare

9.

Figura 4.1.9

nchiderea rostului de deplasare vertical

10.

Figura 4.2.1

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale

11.

Figura 4.2.2

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale, sec iune

12.

Figura 4.2.3

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale

13.

Figura 4.2.4

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale, sec iune

14.

Figura 4.2.5

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale, sec iune

15.

Figura 4.2.6

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii verticale

16.

Figura 4.2.7

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii verticale

17.

Figura 4.2.8

Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii verticale, sec iune

18.

Figura 4.2.9

Exemplu de protejare a unei sc ri exterioare

19.

Figura 4.2.10

Exemplu de ntrerupere ritmic a golului vertical din interiorul


sistemului de fa ad

20.

Figura 4.2.11

Exemplu de protejare a arpantei n rela ie cu o fa ad ventilat

21.

Figura C4.1.1

Posibilit i de realizare a stratului de placare

22.

Figura C4.1.2

Limitarea deforma iilor

23.

Figura C4.1.3

Ancore simetrice

24.

Figura C4.1.4

Ancore simetrice orizontale

25.

Figura C4.1.5

Ancore adaptabile (culisante)

26.

Figura C4.1.6

Ancore de forfecare

27.

Figura C4.1.7

Ancore conform reglement rilor ASTM

ANEXA 3 - INFORMATIV
1.

Figura 13

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din piatr - schem de principiu


detaliu de prindere i ansamblare

2.

Figura 4

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din prefabricate din beton schem de principiu detaliu de prindere i ansamblare

3.

Figura 5

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din fibrociment - schem de


principiu detaliu de prindere i ansamblare

4.

Figura 6, 7

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din pl ci de nalt densitate


(HPL) - schem de principiu detaliu de prindere i ansamblare

5.

Figura 8, 9

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din pl ci din lemn - schem de


principiu detaliu de prindere i ansamblare

6.

Figura 10

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din mase plastice - schem de


principiu detaliu de prindere i ansamblare

7.

Figura 11

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din sticl - schem de principiu


detaliu de prindere i ansamblare

8.

Figura 12

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din tencuieli exterioare pe


dublaje termoizolante- schem de principiu detaliu de prindere i
ansamblare

9.

Figura 13

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din fa ade verzi- schem de


principiu detaliu de prindere i ansamblare

10.

Figura 14 28

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din ceramic - schem de


principiu detaliu de prindere i ansamblare

11.

Figura 29 33

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din metal re ea tip mesh schem de principiu detaliu de prindere i ansamblare

12.

Figura 34 41

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din metal - schem de principiu


detaliu de prindere i ansamblare

13.

Figura 42 69

Sistem de fa ad ventilate - finisaj din produse compozite mase


plastice-metal - schem de principiu detaliu de prindere i
ansamblare

CAPITOLUL 1
OBIECT I DOMENIU DE APLICARE. TERMINOLOGIE
1.1 Prezentul normativ detaliaz n principal condi iile i cerin ele specifice necesare pentru
proiectarea fa adelor cu alc tuire ventilat , la cl diri noi i existente, principiile lor de alc tuire,
domeniul de utilizare.
1.2 Normativul include, de asemenea i dispozi ii generale cu privire la execu ia i ntre inerea
fa adelor cu alc tuire ventilat .
1.3 Prevederile prezentului normativ se aplic la proiectarea cl dirilor noi cu fa ade ventilate,
precum i la proiectele de modificare, modernizare, reabilitare, a cl dirilor existente, pentru care
solu ia de reabilitare propus este fa ada ventilat .
1.4 Cerin ele generale referitoare la proiectarea i executarea lucr rilor de fa ade ventilate sunt
urm toarele:
(1) fa adele ventilate se execut numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de execu ie.
Proiectul se elaboreaz de catre proiectan i de specialitate, conform prevederilor legale n vigoare la
data elabor rii proiectului;
(2) proiectul se verific de c tre verificatori de proiecte, atesta i, pe baza reglement rilor tehnice
specifice, aplicabile, n vigoare la data elabor rii proiectului, pentru respectarea cerin elor
fundamentale stabilite de proiectant;
(3) proiectul tehnic, detaliile de execu ie i dup caz, dispozi iile de antier, emise pe parcusul
execut rii lucr rilor, trebuie s furnizeze toate datele necesare certific rii energetice a cl dirilor;
(4) proiectul tehnic, detaliile de execu ie, instruc iunile de exploatare i dup caz, dispozi iile de
antier, emise pe parcursul execut rii lucr rilor, sunt cuprinse n cartea tehnic a construc iei, care se
pred investitorului sau proprietarului nainte de recep ia final a lucr rilor.
1.5
Prevederile prezentului normativ se adreseaz tuturor factorilor implica i n procesul
investi ional:
proiectan i, verificatori de proiecte, exper i tehnici, executan i, responsabili tehnici, investitori,
proprietari, administratori i utilizatori, personalul responsabil cu exploatarea obiectivelor, precum i
autorit ilor administra iei publice locale i organismelor de control.
1.6 La realizarea fa adelor ventilate se vor respecta prevederile reglement rilor tehnice specifice,
aplicabile, n vigoare (conform Anexei 1 Referin e tehnice i legislative) i cele ale prezentului
normativ.
1.7

Reglementarea tehnic nu se aplic fa adelor duble.

1.8 Terminologie. Termenii utiliza i pe parcursul acestui normativ sunt lista i n ordine alfabetic .
Unii din ei se reg sesc ca atare i n alte reglement ri, al ii sunt specifici acesteia.
(1)

agent chimic periculos orice agent chimic care datorit propriet ilor fizico - chimice, chimice
sau toxicologice poate s prezinte risc pentru s tatea mediului i/sau a oamenilor;

(2)

ancor pentru perete dispozitiv destinat s asigure legarea unui strat (perete) al unui zid
dublu cu gol interior, trecnd prin gol, de cel lalt strat (perete) sau de un element structural sau
de un perete suport. Ancora trebuie s reziste eforturilor de ntindere i de compresiune
permi nd o mi care diferen iat limitat n planul peretelui.

Not : defini iile detaliate, conform SR EN 845-1+A1, ale tipurilor de ancore curent folosite sunt date
n Capitolul 4.1 i n Anexa 2.
(3) band de ancorare dispozitiv destinat s lege un element din zid rie de un alt element al turat
cum sunt plan eul sau acoperi ul
(4) barier antivnt component a unui element de construc ie permeabil la vapori de ap dar
care mpiedic p trunderea curen ilor de aer din stratul ventilat n termoizola ia alc tuit de regul
din produse de natur fibroas (de ex. produse din vat mineral bazaltic sau de sticl )
(5) bariere rezistente la foc elemente orizontale sau verticale cu rol de ntrerupere a efectului de
co ce se poate produce n caz de incendiu, prin cavitatea / golul ventilat existent (plenum) n
sistemele ventilate de fa ad . Aceste produse trebuie sa asigure o rezisten la foc de minimum E
30.
(6) clase de performan la foc a produselor expresii cantitative formulate n termeni de
performan pentru modul de comportare a produselor la ac iunea focului, n condi ii de utilizare
final , structurate ntr-o serie de niveluri de performan ale produselor. Prin clase de performan
la foc ale produselor se n eleg clase de reac ie la foc, de rezisten la foc i de performan la foc
exterior conform Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru cl diri pe
baza performan elor de comportare la foc, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, cl dirilor
i turismului i al ministrului de stat i al ministrului administra iei i internelor,
nr.1.822/394/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
(7) (material) combustibil
a) (adjectiv) - capabil s ard ,
b) (substantiv) - produs care poate arde
c) combustibilitatea materialelor folosite la realizarea cl dirilor - capabilitatea materialelor de a fi
aprinse i de a arde
d) incombustibil - incapabil de a arde n condi ii specificate
e) neinflamabil - incapabil de a arde cu flac
n condi ii specificate
(8) component material care intr n componen a unui produs neomogen. Componentul este
substan ial sau nesubstan ial dac grosimea stratului este peste sau sub 1 mm, precum i dac are
peste sau sub 1 kg/m2.
(9) component rezistent component a p ii opace a sistemului de fa ad ventilat (sau nu) care
sus ine celelalte componente: prindere i asamblare, finisaj, izolare termic (dac exist ).
(10) component de prindere i asamblare sisteme de solidarizare a componentelor
termoizolatoare i de protec ie i finisaj, pe componenta rezistent sau pe componenta - suport a
protec iei exterioare.
(11) component termoizolant component a p ii opace a sistemului de fa ad , n cazul specific
al acestei reglement ri, ventilat , care asigur protec ia termic a p ii verticale a anvelopei
cl dirii.
(12) component de protec ie i finisaj component a p ii opace a sistemului de fa ad , cu rol
preponderent de asigurare a protec iei mpotriva agen ilor de mediu care ac ioneaz n exteriorul
cl dirii, caracterizat printr-o mare diversitate de rezolv ri conceptuale i tehnologice a "cojii"
(13) comportare la foc schimbarea sau men inerea propriet ilor fizice i/sau chimice ale unui
produs expus la foc (standard).

(14) compu i organici volatili n contextul HG nr. 735/2006, compu i organici volatili nseamn
orice compu i organici care au un punct de fierbere ini ial mai mic sau egal cu 250, m surat la o
presiune standard de 101,3 kPa.
(15) condi ii de performan exprimarea performan elor produsului prin criterii i niveluri de
performan ale acestuia, corespunzatoare exigentelor de securitate la incendiu a utilizatorilor
pentru nivelul de siguran acceptat.
(16) condi ii de utilizare final exprimare conven ional pentru ansamblul condi iilor specifice n
care un produs urmeaz a fi ncorporat ntr-o cl dire (pus n oper ). Astfel, termenul se refer la o
utilizare concret a unui produs, n leg tur cu toate aspectele care influen eaz comportarea
acelui produs n diferite situa ii de incendiu. Aspectele luate n considera ie sunt cantitatea de
produs, orientarea produsului, pozi ia acestuia n raport cu alte produse adiacente i metoda de
punere n oper a produsului.
(17) convec ie termic fenomen de transfer termic ap rut la suprafa a de contact dintre un solid i
aerul din mediul ambiant (se manifest la fa a stratului din alc tuirea fa adei care se afl n contact
cu stratul de aer ventilat precum i la fa a exterioar a fa adei)
(18) criterii de performan
performan .

condi ii n raport cu care se evalueaz ndeplinirea unei cerin e de

(19) element de construc ie parte definit a unei componente pentru construc ii, (de exemplu perete,
element de separare, plafon, pardoseal , grind sau stlp). Din punct de vedere al rolului,
compozi iei, alc tuirii i caracteristicilor sale elementul de construc ie poate fi rezistent la foc (R,
REI, EI)
(1) Element de construc ie rezistent la foc (R) - produs - parte sau element portant de construc ie cu rol structural (cu capacitate portant ) stlpi, grinzi, contravntuiri, tiran i etc., care are
aptitudinea de a- i p stra pe o durat de timp determinat , capacitatea portant determinat prin
ncerc ri standardizate sau/ i prin calcul efectuat conform eurocodurilor, cel pu in egal cu nivelul
stabilit n normativ, func ie de nivelul de stabilitate la incendiu / gradul de rezisten la foc al
cl dirii.
(2) Element de construc ie rezistent la foc (REI) produs - parte sau element de construc ie
portant - cu rol structural stlpi si grinzi incluse in elemente de compartimentare si separare,
pere i, plan ee, etc. care are aptitudinea de a- i p stra pe o durat de timp determinat ,
stabilitatea la foc, etan eitatea la foc i izolarea termic , cel pu in egale cu nivelul stabilit n
normativ, n func ie de nivelul de stabilitate la incendiu / gradul de rezisten la foc al cl dirii.

10

(3) Element de construc ie rezistent la foc (EI) produs - parte sau element de construc ie
neportant - f
rol structural, pere i, u i, etan area trecerilor, etc., care are aptitudinea de a- i
stra pe o durat de timp determinat , etan eitatea la foc i izolarea termic , cel pu in egale cu
nivelul stabilit n normativ, n func ie de nivelul de stabilitate la incendiu / gradul de rezisten la
foc al cl dirii.

(20) fa ad partea exterioar finisat a fiec rui perete al unei cl diri. n general fa ada este exterioar
dar poate fi i interioar ex. n cazul cl dirilor cu cur i interioare sau atrium.
(21) fa ad ventilat (sinonim: fa ad cu alc tuire ventilat ) sistem de fa ad n care finisajul are
alc tuire ventilat . Una dintre componentele sistemului de finisare este prevazut cu o lam de aer
(slab sau puternic) ventilat natural. Lama de aer este amplasat ntre fa a exterioar a peretelui
suport sau a stratului termoizolant (dac acesta exist ) i fa a interioar a elementului de
construc ie aflat ntre stratul de aer ventilat i atmosfera exterioar (structur care poate fi sau nu
termoizolat , fa a exterioar putnd fi opac sau vitrat ).
Not : Se recomand adoptarea de sisteme de fa ad ventilat certificate sau agrementate, care vor fi
nsu ite de proiectan ii de specialitate.
(22) foc standard exterior foc standard care reprezint expunerea fe ei exterioare a unui perete la
un foc care poate ie i de la o fereastr a cl dirii, sau de la un foc care arde liber n exterior;
parametrii s i de evolu ie sunt stabili i conform SR EN 1991-1-2.
Performan ele de comportare la foc se raporteaz
standardul de referin SR EN 1363-1.

la evolu ia focului dup

curba standard,

(23) lam de aer (sinonim: strat de aer) strat caracteristic al alc tuirilor ventilate de fa ad care este
n contact cu aerul exterior cl dirii prin intermediul golurilor, fantelor, decupajelor practicate n
stratul de finisaj (componenta de protec ie i finisaj) al subansamblului de fa ad considerat.
Pozi ia sa este ntre finisajul exterior i componenta termoizolant , n cazul pere ilor-mantou sau
ntre componenta de protec ie i finisaj i componenta rezistent (elementul suport). Rolul
stratului de aer ventilat este n principal acela de a asigura egalizarea presiunii vaporilor de ap
ntre mediul exterior i alc tuirea fa adei.

11

(24)

imea golului distan a perpendicular pe planul peretelui ntre fe ele interioare ale straturilor
unui perete dublu cu gol interior sau ntre fe ele interioare ale unui perete de placare i zid ria pe
care este aplicat.

(25) nivel de stabilitate la incendiu / grad de rezisten la foc (niveluri) capacitatea global normat
a unei cl diri sau a unui compartiment de incendiu de a r spunde la ac iunea focului. Nivelul de
stabilitate la incendiu / grad de rezisten la foc al cl dirii este determinat de elementul s u cu cea
mai defavorabil ncadrare n valorile normate.
(26) placaj (cu montare) uscat( ) tip specific de placaj la care se utilizeaz exclusiv sisteme de
prindere mecanice; prinderea placajului se poate face direct pe componenta rezistent sau prin
intermediul unui schelet de sus inere care este fixat pe componenta rezistent .
(27) perete dublu cu gol interior perete alc tuit din doi pere i simpli paraleli, solidariza i cu ancore
sau cu arm turi pentru rosturile de a ezare. Spa iul dintre cei doi pere i este l sat gol strat de aer
sau este umplut complet sau par ial cu un produs termoizolant neportant.
Not :
a) Un perete care const din doi pere i simpli separa i printr-un gol de aer, dintre care unul nu
contribuie la rezisten a sau la rigiditatea celuilalt perete (de regul portant), se consider ca
perete de placare.
b) n cazul fa adelor ventilate, spa iul dintre cele dou straturi trebuie s fie par ial gol pentru a
permite circula ia aerului i a mpiedica p trunderea umidit ii spre/prin stratul interior (cel
mai aproape de interiorul cl dirii).
(28) perete cu fa ad ventilat perete exterior al unei construc ii, portant sau neportant, format din
elementul suport i sistemul de fa ad ventilat .
(29) perete mantou subansamblu tehnologic de fa ad cu dublaj termoizolant exterior. Pe lng
protec ia mecanic , asigurat prin defini ie de componenta de finisaj a anvelopei cl dirii,
includerea unei izola ii termice asigur i o protec ie eficient i durabil mpotriva principalilor
agen i de mediu care determin degradarea componentei rezistente (perete exterior): umiditatea i
varia iile de temperatur . n contextul prezentei reglement ri, peretele mantou este fa ada ventilat
n alc tuirea c reia intr i o termoizola ie, aplicat pe componenta rezistent (peretele suport).
(30) perete neportant (nestructural) perete care nu face parte din structura principal a cl dirii; acest
tip de perete poate fi suprimat f s prejudicieze integritatea restului structurii.
(31) perete de placare perete folosit ca parament, dar care nu este legat sau nu contribuie la
rezisten a peretelui pe care este aplicat (peretele suport) sau a scheletului.
(32) performan la foc schimbarea sau men inerea propriet ilor fizice i/sau chimice ale unui
produs atunci cnd este expus unui foc specific.
(33) permeabilitate la aer proprietatea unui material de construc ie de a permite trecerea fluxului de
aer, exprimat prin fluxul de aer n regim sta ionar care str bate prin unitatea de suprafa un strat
plan i omogen, cu grosimea de un metru, cnd diferen a dintre presiunile pe cele dou suprafe e
plane i paralele ale stratului este egal cu unitatea.
(34) permeabilitate la vapori proprietatea unui material de construc ie de a permite trecerea
vaporilor de ap , exprimat prin fluxul de vapori n regim sta ionar care str bate prin unitatea de
suprafa un strat plan i omogen, cu grosimea de un metru, cnd diferen a dintre presiunile pe
cele dou suprafe e plane i paralele ale stratului este egal cu unitatea.

12

(35) permeabilitate termic proprietatea unui material de construc ie de a permite trecerea fluxului
termic, exprimat prin fluxul termic n regim sta ionar care str bate prin unitatea de suprafa un
strat plan i omogen, cu grosimea de un metru, cnd diferen a dintre temperaturile pe cele dou
suprafe e plane i paralele ale stratului este egal cu unitatea.
(36) placare o acoperire cu finisaj(e) fixat(e) sau ancorat(e) pe fa a zid riei i care, n general, nu
este (sunt) aderent(e) la aceasta.
(37) plenum spa iul de aer (ventilat sau neventilat) aflat ntre stratul de finisaj i izola ia termic .
(38) produs termoizolant eficient produs uzinat avnd conductivitatea termic de calcul la
temperatura de 100C mai mic sau egal cu 0,050 W/(mK) destinat s confere elementului de
construc ie n structura c ruia urmeaz s fie nglobat, performan e de izolare termic
corespunz toare nivelurilor de performan stabilite prin reglement ri.
(39) propagarea incendiului pe exterior incendiul din interiorul sau exteriorul construc iei care se
poate propaga pe fa ad , pe finisaj i/sau prin golul ventilat al sistemului de fa ad ventilat , avnd
drept combustibil i termoizola ia.
(40) reac ie la foc comportare a unui produs care, prin propria sa descompunere, alimenteaz un foc
la care este expus, n condi ii specificate. n func ie de reac ia lor la foc, produsele folosite la
cl diri n condi ii de utilizare final (puse n oper ) pot fi incombustibile sau combustibile.
(a) Produsele i elementele pentru cl diri se clasific n urm toarele clase de reac ie la foc:
A1 Produse incombustibile care nu contribuie deloc la dezvoltarea incendiului.
A2 Produse care nu se pot aprinde cu flac
i a c ror contribu ie la dezvoltarea
incendiului este extrem de limitat .
B
Produse care se sting n lipsa unei fl ri de ntre inere i al c ror aport la dezvoltarea
incendiului este foarte mic.
C
Produse combustibile care contribuie la dezvoltarea incendiului n anumite limite
D
Produse combustibile care contribuie la dezvoltarea i propagarea focului
E
Produse combustibile a c ror contribu ie la propagarea rapid a focului este important .
F
Produse a c ror comportare la foc nu a fost determinat .
(b) Produsele clasificate pe criteriile de baz A1E se clasific suplimentar pe criterii de:
s emisie de fum (s1...s3)
d pic turi/particule arznde (d0...d2) conform SR EN 13823 i SR EN ISO 11925-2
Exemplu de notare: A2-s1,d0; D-s2,d0
(41) restric ie orice condi ie sau interdic ie referitoare la producere, utilizare sau introducere pe
pia .
(42) rezisten la foc
a) aptitudinea unui produs parte sau element de construc ie de a- i p stra, pe o durat de timp
determinat , stabilitatea la foc, etan eitatea la foc, izolarea termic i/sau orice alt func ie
impus , specificate ntr-o ncercare standardizat de rezisten la foc, conform Regulamentului
privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru cl diri pe baza performan elor de comportare
la foc, sau calculate conform eurocodurilor. Criteriile de performan pentru rezisten a la foc sunt:
R
E

stabilitatea la foc (capacitatea portant n condi iile focului standard)


etan eitatea la foc
13

I
izolarea termic la foc
W
radia ie termic
b) Durata de timp se noteaz dup criteriu Ex.R 90 sau EI 45.
Rezisten a la foc se determin prin ncerc ri conform standardelor specifice, sau se calculeaz
conform seriei de standarde de calcul la foc a structurilor (Eurocoduri) - SR EN 1991-1-2,
SR EN 1996-1-2, precum i SR EN 1999-1-2.
(43) rezisten la permeabilitate la aer a unui strat plan i omogen diferen a dintre presiunile pe
cele dou fe e ale stratului raportat la fluxul de aer care str bate stratul, n regim sta ionar.
(44) rezisten la permeabilitate la aer a elementului de construc ie plan suma rezisten elor la
permeabilitate la aer ale straturilor care alc tuiesc elementul de construc ie plan.
(45) rezisten la permeabilitate la vapori de ap a unui strat plan i omogen diferen a dintre
presiunile pe cele dou fe e ale stratului raportat la fluxul de vapori de ap care str bate stratul, n
regim sta ionar.
(46) rezisten la permeabilitate la vapori de ap a elementului de construc ie plan suma
rezisten elor la permeabilitate la vapori de ap care alc tuiesc elementul de construc ie plan.
(47) rezisten termic a elementului de construc ie plan care include un strat de aer ventilat
suma rezisten elor la permeabilitate termic ale straturilor omogene ale elementului de construc ie
plan, la care se adaug rezisten a termic a stratului de aer ventilat.
(48) rezisten termic superficial interioar /exterioar inversul coeficientului de transfer termic
superficial interior/exterior, dintre suprafa a interioar /exterioar
i aerul interior/exterior
(coeficientul include coeficientul de transfer termic prin convec ie i radia ie, ntre fa a
interioar /exterioar a peretelui i aerul interior/exterior).
(49) rezisten termic a unui strat plan i omogen diferen a dintre temperaturile pe cele dou fe e
ale stratului raportat la fluxul termic care str bate stratul, n regim sta ionar.
(50) rezisten termic superficial prin convec ie inversul coeficientului de transfer termic
superficial prin convec ie, dintre suprafa a stratului din alc tuirea peretelui aflat n contact cu
stratul de aer ventilat i aerul din stratul de aer ventilat.
(51) rost de separare rost care permite mi carea liber n planul peretelui.
(52) strat de aer ventilat componenta unui element de construc ie prin care se permite circula ia
aerului prin tiraj termic i/sau vnt i care are drept scop principal evacuarea vaporilor de ap n
exces spre mediul ambiant
(53) substan un element chimic i compu ii acestuia n stare natural sau ob inu i prin orice proces
de produc ie, inclusiv orice aditiv necesar pentru p strarea stabilit ii i orice impuritate care
deriv din produsul utilizat, cu excep ia oric rui solvent care poate fi separat f
a influen a
stabilitatea substan ei sau f a-i schimba compozi ia.
(54) valoare limit de expunere profesional media ponderat cu timpul a concentra iei agentului
chimic n aer, la nivelul respirator al angajatului.

14

CAPITOLUL 2
PRINCIPII DE CONFORMARE I ALC TUIRE PENTRU DIFERITE
ALC TUIRI DE FA ADE VENTILATE
Pentru asigurarea i conservarea func ionalit ii fa adelor ventilate este necesar ca la conceperea
alc tuirii structurii acestora, s se in seama de urm toarele principii:
2.1 La conceperea alc tuirii fa adei ventilate, trebuie avut n vedere ca succesiunea straturilor, de la
interior spre stratul de aer ventilat, s se fac n sensul cre terii permeabilit ii la vapori de ap ,
respectiv al sc derii rezisten ei la vapori de ap (A se vedea i C2.1din Anexa 2).
2.2 Straturile care au o pondere important la rezisten a termic a fa adei, trebuie s fie amplasate
ntre spa iul interior al cl dirii i stratul de aer ventilat, pe fa a structurii peretelui orientat spre
exterior.
2.3 Produsul termoizolant (A se vedea i C2.3 din Anexa 2 i Anexa 3) trebuie s :
(1) aib o conductivitate termic de calcul de maxim 0,050 W/(mK).
(2) aib rigiditatea corespunz toare procedeului de fixare pe suport (dup caz, lipire, fixare
mecanic sau lipire i fixare mecanic );
(3) aib clasa de reac ie la foc corespunz toare reglement rilor tehnice n vigoare, n func ie de
func ionalitate, regim de n ime, tipul i natura straturilor de protec ie, etc.;
(4) permit , dup caz, aplicarea unor straturi de protec ie (mecanic , ignifug , hidrofug , barier
antivnt, etc.);
2.4 Stratul termoizolant sau stratul de protec ie al stratului termoizolant, trebuie s :
(1) fie n contact direct cu stratul de aer ventilat;
(2) fie amplasat pe fa a stratului/structurii peretelui orientat spre exterior;
(3) aib aplicat pe fa a produsului termoizolant stratul de protec ie corespunz tor tipului de produs
(dup caz, strat de protec ie mecanic , hidrofug , ignifug , barier antivnt, etc).
2.5 Stratul de aer ventilat trebuie s :
(1) aib o grosime rezonabil minimum 40mm, recomandat 50 mm - cu excep ia pere ilor din
zid rie cu strat de aer, la care grosimea stratului de aer poate fi pn la maxim 12cm;
(2) aib g uri/fante puse n legatur cu atmosfera exterioar , amplasate la partea inferioar i
superioar a fa adei, excep ie f cnd cazurile n care stratul/straturile amplasate ntre stratul de
aer ventilat i exteriorul fa adei prezint rosturi deschise sau perfora ii;
(3) n cazul n care continuitatea pe vertical a stratului de aer ventilat este ntrerupt din motive
constructive (placi n consol , rigle de fixare a p ii de structur a fa adei amplasate ntre
stratul de aer ventilat i exterior, etc.) ventilarea stratului de aer se face prin g uri/fante care
vor fi amplasate la partea inferioar , respectiv superioar a suprafe ei de fa ad delimitat de
aceste elemente;
(4) suprafa a total a g urilor/fantelor de leg tur a stratului de aer cu mediul exterior trebuie s fie
de cel putin 500 mm2/m de lungime de fa ad (se poate considera c o lungime de fa ad
ventilat de 1 m corespunde unei sec iuni de strat de aer ventilat de cca. 20.000 mm2).
2.6 Straturile de aer care comunic cu atmosfera se clasific n straturi de aer foarte slab ventilate
natural, slab ventilate natural i bine ventilate natural, n conformitate cu normativul C 107-2005
Partea a 3-a indicativ C 107/3, cu modific rile i complet rile ulterioare (A se vedea i C2.6 din
Anexa 2 i Anexa 3).

15

2.7 n alc tuirea fa adelor ventilate se vor realiza numai straturi de aer cel pu in slab ventilate,
recomandabil straturi de aer bine ventilate.
2.8 La alegerea produselor respective trebuie s se urm reasc , pe lng caracteristicile lor termice
(conductivitate termic , densitate aparent ) i modul n care acestea corespund din punct de
vedere al celorlalte cerin e fundamentale: securitate la incendiu, igien , s tate i mediu,
economie de energie i izolare termic , protec ia mpotriva zgomotului; de asemenea, se va urm ri
ca aceste produse s aib caracteristici ecologice i durabile (materiale naturale, din surse
regenerabile, produse cu costuri moderate de produc ie, transport, exploatare, postutilizare,
produse din materiale reciclate etc.).
Valorile
(conductivitate termic ) i
(densitate aparent ) sunt prezentate n Anexa A din
normativul C1072005, Partea a 3-a indicativ C 107/3, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Not : Proiectantul general elaboreaz un proiect - tem de specialitate i cere prin caietul de
sarcini ca executantul s prezinte caietul de detalii de montaj care s fie conform cu caietul
produc torului. Acest caiet trebuie s fie avizat de c tre proiectantul general, care i asum
spunderea att pentru ntregul proiect, ct i pentru structura fa adei (componenta de prindere i
asamblare) care trebuie asumat nti de c tre executant, apoi vizat de c tre proiectantul general.

16

CAPITOLUL 3
MATERIALE I PRODUSE PENTRU COMPONENTA DE
PROTEC IE FINISAJ

3.1 Cele mai utilizate tipuri de subansambluri constructiv - tehnologice pentru realizarea componentei
de protec ie exterioar sunt:
(1) sistemele "continue", n general sub form de tencuieli umede pe dublaje termoizolante
perforate sau cu caneluri, finisate cu tencuieli sub iri
(2) sistemele "discontinue":
a) placaje montate direct pe peretele suport;
b) prefabricate complexe (cu termoizola ie i finisaj inclus);
c) placaje sub iri din piatr cu fixare mecanic ;
(3) subansambluri exterioare din zid rie cu alc tuire complex .
Pentru elemente dimensionale uzuale se va consulta C.3.1 din Anexa 2.
3.2 Din punct de vedere al solidariz rii pe peretele / alc tuireasuport sistemele de fa ade cu alc tuiri
ventilate se pot clasifica n:
(1) subansambluri cu component de solidarizare punctual pe suport, rigid (care permite reglaj
pe cel mult o direc ie). Acest sistem cu fixare direct pe elementul de construc ie, aparent sau
mascat, cu mijloace mecanice (uzual dibluri expandate) este specific prinderii pl cilor de piatr
natural .
Not : Sistemul de prindere local a panourilor creeaz concentra ii de eforturi n pl ci, care pot
conduce la deform ri ale pl cilor din piatr natural .
(2) subansambluri cu component de solidarizare liniar pe suport, uni sau bidirec ional (care
permite reglaj pe dou i trei direc ii)
protectie

protec ie

protectie

termoizol

termoizol

termoizol

comp rezist

comp rezist

comp rezist
fixare

fixare

fixare

3.3 Atunci cnd exist , scheletul de sus inere se fixeaz pe peretele suport cu ancore mecanice
amplasate conform proiectului de structur . Rezisten a ancorelor se determin conform
prevederilor din capitolul 4.1 Rezisten i stabilitate mecanic .
3.4 Scheletul de sus inere poate fi din lemn, din metal (o el sau aluminiu), mixt (lemn i metal). Se
recomand ca acest schelet s fie deta at de suport prin modul de montare pe piesele metalice
locale, pentru a se putea prevedea termoizola ie i n spatele acestuia.
17

3.5 Sistemele uzuale de prindere a pl cilor pe scheletul de sus inere, sunt urm toarele:
(1) cu uruburi aparente, n cazul pl cilor cu grosime mic (pl ci din aluminiu, pl ci celulozice
de mari dimensiuni), sau n cazul n care plastica arhitectural pretinde ritmarea cmpului cu
elemente punctuale, eventual str lucitoare (cap al mit, cromat, etc. sau c cele de acoperire
din metale tratate electrochimic);
(2) cu uruburi mascate, n cazul pl cilor complexe sau a celor profilate din tabl , cu lamb i
uluc;
(3) cu agrafe n li uri prev zute n canturile pl cilor din piatr natural , cu grosime mai mare de
2 cm;
(4) cu piese speciale, fixate n patru puncte pe pl cile ceramice, care permit o prindere mascat pe
schelet;
(5) cu agrafe speciale, fixate pe schelet, aparente. Agrafele, care sus in pl cile n patru puncte,
genereaz un ritm specific pe fa ad . Utilizarea lor este ceva mai frecvent dect a
precedentelor, deoarece sistemul n ansamblu este sensibil mai ieftin. Agrafele se fixeaz pe
schelet, cu uruburi, dup ce aga cte dou pl ci.
Not : Acela i sistem de prindere asamblare poate fi promovat de mai multe firme specializate n
produc ia de pl ci ceramice, n cadrul unor sisteme de fa ade ventilate proprii.
3.6 Din punct de vedere al tipului de montare a componentei de protec ie i finisaj, exist urm toarele
tipuri generice:
(a) tip caplama, prin suprapunearea pl cilor sau f iilor. Sistemul permite nlocuirea unei pl ci
deteriorate f a afecta restul fa adei
a.1 caracteristici ale sistemului de montare: pe schelet vertical sau bidirec ional
a.2 categorii de produse:
- pl ci i f ii din prefabricate de ciment
- pl ci din fibrociment
- solzi sau f ii din materiale naturale: ardezie, lemn tratat etc
- unele tipuri de pl ci ceramice
(b) tip plan: pl ci al turate sau mbinate cu scopul de a realiza suprafe e mari aflate n acela i
plan
b.1 caracteristici ale sistemului de montare: direct pe perete sau pe schelet
b.2 categorii de produse:
- pl ci din piatr reconstituit
- pl ci din piatr natural pe suport metalic "fagure"
- pl ci din piatr artificial , nears , cu aspect de tencuieli decorative
- pl ci din piatr artificial , ars
- pl ci din laminate celulozice realizate la presiune nalt (HPL)
- pl ci plane din tabl
de o el, vopsit
de aluminiu, l cuit sau anodizat
de o el CORTEN
- pl ci profilate din tabl
de o el, vopsit
din aluminiu
- pl ci i f ii din PVC, plane i profilate
- pl ci i panouri sandwich cu miez din spume expandate ntre fe e metalice

18

Finisaje cu pl ci din piatr natural i artificial (nears )


3.7
Finisaje cu pl ci din piatr natural (a se vedea i C.3.7 din Anexa 2 i Anexa 3)
(1) La alegerea unui tip de piatr natural trebuie s se in seama de mai mul i factori:
a. rezisten a la compresiune;
b. modul de rupere;
c. absorb ia de ap ;
d. coeficientul de dilatare termic
n general este cuprins ntre 4x10 6
i
6
9x10 mm/(mmC), n func ie de tipul de piatr considerat;
e. determinarea rezisten ei n gaura de agrafare conform SR EN 13364;
f. rela ia static /dinamic n raport cu n imea de montaj a placajelor n sistemul cu
prindere mecanic (ancorare,agrafare sau sistem mixt la n imi mai mari de 10m);
g. rela ia rezisten mecanic a pietrei n gaura de agrafare cu rezisten a mecanic a ancorei
metalice i rezisten a total a ansamblului montat n func ie de gradul de seismicitate adoptat
(conform zon rii seismice a Romniei), cu acordarea unei aten ii m rite la placajele ob inute
din roci cu stratifica ie evident (gresii, ardezii) sau la acelea cu o linea ie evident ;
h. celelalte componente ale sistemului trebuie s nu favorizeze fenomenul de ruginire a
obiectelor metalice i difuzia ruginei spre exterior.
(2) nainte de alegerea unui tip de placaj este obligatorie consultarea cu un specialist n domeniul
placajelor din piatr natural (geolog) pentru asigurarea c acel tip de placaj este corespunz tor din
punct de vedere tehnic.
(3) Se recomand adoptarea unor sortimente de piatr local , dat fiind c experien a a dovedit c
acestea se comport mai bine n mediul din care provin, acestea trebuind la rndul lor trecute prin tot
procesul de caracterizare calitativ .
(4) Grosimea acestor placaje este n general cuprins ntre 3,2cm (marmur i granit) i 5,2cm
(calcare). Ea trebuie pus n rela ie i cu lungimea i l imea pl cilor. Cu ct placa de piatr are
suprafa mai mare, cu att mai mare trebuie s fie i grosimea pl cii i m surile de ancorare i
siguran trebuie s fie mai riguroase.
3.8 Finisaje din prefabricate din beton
Aceste sisteme reprezint o alternativ la placajele din piatr natural , mult mai scumpe (a se vedea i
C.3.8 din Anexa 2 i Anexa 3).

Fig. 3.1 Scheme de alc tuire i prindere pentru prefabricatele de beton

19

3.9 Finisaje din fibrociment


Aceste sisteme reprezint o alternativ la placajele din piatr natural (a se vedea i C.3.9 din
Anexa 2 i Anexa 3, pentru exemplificarea caracteristicilor uzuale ale sistemelor de prefabricate din
fibrociment).

Fig. 3.2 Scheme de alc tuire i prindere pentru pl cile de fibrociment


Produse pe baz de argil ars
3.10

Tipurile de produse din ceramic , utilizate la fa ade, sunt:


(1)
(2)
(3)

igle pentru fa ad .
pl ci ceramice pentru fa ade de mari dimensiuni, cu calit i superioare.
corpuri ceramice (uneori cu materiale fibroase incluse, pentru tratamente acustice).
Ele trebuie s reziste la intemperii (cicluri nghe - dezghe ) i s aib o absorb ie de ap
de sub 3%.
(4)

mizi pentru zid ria aparent .

3.11 Finisaje din ceramic


Pl ci i igle ceramice cu performan e superioare n ceea ce prive te comportarea sub ac iunea
agen ilor de mediu i a ocurilor mecanice, precum i cu game dimensionale mult mai variate (pn la
1,20m x 1,20 - 1,60m).

Fig. 3.3 Scheme privind geometria i modul de a ezare a pl cilor ceramice

20

10

Fig. 3.4 Scheme de sisteme de finisaje uscate din pl ci ceramice


C.3.11 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din pl ci de ceramic .
3.12 Finisaje din lemn
(1) Lemnul folosit n alc tuirea fa adelor ventilate poate fi:
a. sub forma unor alc tuiri tradi ionale ( , indril sau drani );
b. sub form de scnduri suprapuse sau mbinate, pentru a mpiedica p trunderea apei;
scndurile pot fi prelucrate mecanic prin frezare sau prin alte procedee, fie pentru a
realiza elementele de mbinare, fie cu rol decorativ;
c. sub form de pl ci din furniruri suprapuse sau din pl ci din furnir ce au ca suport pl ci
din fibre celulozice.
(2) Caracteristici ale sistemului de montare:
a. schelet vertical sau bidirec ional, de obicei din lemn tratat fungicid i mpotriva umezelii,
pentru finisajele de tip a i b;
b. pe schelet metalic, cu prinderi ascunse sau aparente pentru finisajele de tip c.
(3) Prinderea elementelor din lemn se realizeaz mecanic cu uruburi (cuie) aparente sau mascate.
(4) Elementele din lemn se trateaz prin l cuire sau vopsire, pentru a rezista la intemperii.
(5) Rosturile sunt nchise, dar nu etan e.

21

Fig. 3.5 Scheme privind alc tuirea de ansamblu


C.3.12 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din lemn.
3.13

Finisaje din metal

(1) Componenta de finisaj poate fi:


a. metal de baz n compozi ie: aluminiu, o el, cupru sau zinc;
b. aliaj de metale (de exemplu: aluminiu, o el i cupru, o el i cupru, zinc, cupru i titaniu
etc.).
(2) Profilele metalice de finisaj pot fi realizate din
a. foi de tabl (plan sau profilat )
b. panouri (tip cutie)
c. finisaj metalic perforat de tip re ea (mesh).
(3) Este posibil dispunerea orizontal , vertical sau combinat a finisajelor metalice i realizarea
de suprafe e rotunde convexe sau concave.
(4)

elul utilizat este cel obi nuit, protejat anticoroziv prin vopsire sau prin procedee chimice, sau
elul corten (care oxideaz i stratul de oxid constituie protec ie; culoarea suprafe ei n contact
cu mediul este ruginie). Este posibil astfel alegerea unor profile ce permit procesul de
patinare, care duce la modificarea culorii n timp (1 4 ani).
(5) Grosimile uzuale ale tablei sunt cuprinse ntre 0,4 i 4 mm, n func ie de tipul i modul de
prelucrare al acesteia. Grosimea scade n cazul elementelor profilate i de tip cutie,
rigiditatea pl cilor fiind asigurat de geometria lor.
(6) Fa adele metalice perforate tip re ea r spund unor cerin e multiple: protejeaz contra vnturilor
puternice, constituie elemente de protec ie solar i asigur suport pentru diverse proiecte
publicitare sau din domeniul artelor vizuale. Geometria de mpletire a firelor de o el-carbon
este extrem de variat , crend efecte optice specifice, cu grade diferite de transparen sau
opacitate. Pentru montarea finisajelor metalice este necesar prevederea unor console din
ancore de schel nc din faza de proiect.
Not : Exist profile metalice speciale, cum ar fi cele destinate mbin rii ferestrelor, piese de col , piese
pentru atic sau soclu etc.

22

Fig. 3.6 Tipuri de geometrie a pl cilor metalice

Fig. 3.7 Tipuri de sisteme de fa ade cu pl ci metalice (exemplific ri)


C.3.13 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din metal.
3.14

Finisaje din pl ci de sticl

Panourile din sticl pentru placarea fa adelor cu alc tuire ventilat sunt realizate din sticl stratificat ,
cu montaj ascuns pe ine metalice. Stratul intermediar din material plastic ce se afl ntre foile de
sticl , poate fi colorat sau imprimat cu diverse imagini. Ca alternativ , panourile din sticl pot fi
nlocuite cu panouri fotovoltaice a ezate pe o plac de baz compozit din sticl cu r ini.

Fig. 3.8 Schem de prindere a finisajelor din pl ci de sticl stratificat

23

C.3.14 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din sticl stratificat .
3.15 Finisaje din PVC
PVC-ul este folosit n general ca nlocuitor pentru lemn, imitnd att aspectul ct i modalit ile de
fixare sau a ezare i mbinare. Diferen ele principale fa de lemn sunt stabilitatea dimensional i
independen a fa de factorii climatici. Elementele din PVC nu necesit ntre inere pe parcursul
perioadei de func ionare i pot fi reciclate.

Fig. 3.9 Schem de prindere a finisajelor din pl ci de PVC


C.3.15 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din PVC.
3.16 Finisaje din produse compozite
(1) Produsele compozite pot fi clasificate astfel:
a. dup natura materialelor:
i)
produse compozite metal-metal;
ii) produse compozite metal-ceramic;
iii) produse compozite metal-polimer;
iv) produse compozite ceramic-polimer;
v) produse compozite polimer-polimer;
b. dup
i)
ii)
iii)

modul de aranjare a materialelor:


produse compozite cu particule;
produse compozite cu fibre;
produse compozite laminare.

(2) Materialele care pot alc tui structura compozitelor pot fi:
a) fibre diverse cum ar fi fibrele sintetice, de sticl , de carbon, lemnoase, metalice
b) celulozice;
c) lemn sub form de placaje, pl ci aglomerate.
d) metale ca Ni, Co, Al, Cr, Ti, W, Ta, Zr, Mo;
e)
mase plastice;
(3) Produsele din categoria panourilor metalice cu miez din mase plastice pot fi formate din:
a) fa a superioar cu grosimi ntre 0,3 si 9 mm
i) o el prevopsit 0,4 mm microcutat;
ii) aliaj EN AW-5005A(AlMg1) / Al 3105 H22;
iii) tabl galvanizat vopsit ;
iv) tabl perforat din o el vopsit n cmp electrostatic RAL;
v) cupru;
24

b)

folie protectoare
i)
strat acrilic;
ii)
dubl l cuire pe baz de fluorin (fluorocarbon PVdF);
iii)
2 sau 3 straturi PVdF 70% Kynar 500 sau HQP;
iv)
tabl galvanizat vopsit ;
v)
poliester (25 m) / PVDF (27 m);

c)

miez cu grosimi ntre 45 si 80 mm


i)
poliester compozit armat cu fibre de sticl ;
ii)
hrtie celulozic impregnat cu r ini termo-stabile (fenolice i melaminice) i presat ;
la prese de nalt presiune (10 Mpa=100Kg/cm2) la temperatura ridicat (150 grade Celsius);
iii)
poliuretan expandat de densitate nalt ;
iv)
vat mineral bazaltic , densitate 100-120 kg/m3;
v)
spum poliuretanic , densitate 38-42 kg/m3;
vi)
polietilen , tip LDPE 0,92 (g/cm);
vii)
umplutur de polimeri minerali;
viii) fagure Aliaj AIMn (EN AW-3003);
ix)
spum poli-izocianurat rigid ;
x)
NEOPOR BASF / polistiren;

d) fa a inferioar cu grosimi ntre 0,07 si 9 mm


i)
el prevopsit 0,4 mm nervurat fin (pas 50 mm) / o el prevopsit 0,6 mm neted;
ii)
tabl de o el vopsit n cmp electrostatic RAL;
iii)
folie aluminiu;
iv)
aliaj EN AW-5005A(AlMg1) / Aliaj (AIMg), H42 / Al 3105 H22;
v)
tabl galvanizat vopsit o el zincat;

Fig. 3.10 Metode de a ezare

Fig. 3.11 Metode de prindere


C.3.16 Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
compozite.
25

3.17 Finisaje din laminate de nalt densitate HPL


Sunt pl ci de dimensiuni mari, montate pe schelet uni sau bidimensional, cu prinderi aparente sau
mascate.
Se dilat la umiditate ridicat i se contract la umiditate sc zut . Este necesar prevederea, prin
proiect, a posibilit ii de mi care a pl cilor (rosturi, garnituri).

Fig. 3.12 Metode de a ezare i prindere


C.3.17 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din laminate de nalt densitate.
3.18 Finisaje din sisteme vii
(1) Finisajele din sisteme vii se mpart n dou categorii:
a. Pere i vii : sisteme de structuri sus inute pe fa adele cl dirilor n care sunt fixate containere
cu mediul de cre tere i plante. Se pot asimila fa adelor cu alc tuire ventilat , date fiind componentele
sistemului.
b. Fa ade verzi : fa ade pe care se ridic plante c
toare. Aceste plante au r cinile n solul
spa iului de lng cl dire i sunt sus inute de structuri pe cabluri sau grile.
(2) Mediile de cre tere pot fi att tradi ionale ct i hidroponice (care permit cultivarea plantelor f
sol).
a. Mediul de cre tere tradi ional este substratul n vrac; se introduc s cule i cu substrat de
cre tere n compartimentele containerului. Containerele sunt n general realizate din cutii din inox,
membrane geotextile i includ sistemele de irigare.
Pentru condi iile geo-climatice din Romnia aceast solu ie nu este potrivit , deoarece, n urma
unui cutremur, exist riscul de a se mpr tia p mntul.
Aceste sisteme solicit aten ie la ntre inere:
i) nu se prev d n locuri cu public (se usuc i curge p mntul);
ii) trebuie nlocuit substratul n vrac la 1 an (n interior) i 2 ani (n exterior);
iii) nu se prev d la n imi mai mari de 2,5m.
b. Mediul de cre tere format din substratul din saltele este realizat din fibre (iut ) sau din
mpslituri naturale (similar cu covoarele de la acoperi urile verzi). Plantele se nlocuiesc la un
interval de circa 5 ani, deoarece r cinile colmateaz saltelele. n general trebuie prev zut un sistem
de udare a plantelor, independent, care m re te costurile de construc ie i ntre inere.

26

c. Mediul de cre tere hidroponic se asociaz cu un substrat structural. Aceast metod de a


cre te plante utiliznd solu ii de ap cu nutrien i, are caracteristic faptul c plantele nu cresc n
substraturi cu p mnt, ci n mediu exclusiv apos i r cinile stau n solu ia cu agen i nutrien i, afla i
ntr-un mediu inert (perlit, vermiculit, vat mineral , fibr de cocos, pietri etc). Substratul structural
este reprezentat de module produse de firme specializate, cu dimensiuni variate n func ie de tipul de
plante (inclusiv grosimea elementelor) n care se controleaz diferite caracteristici ca de pild
valoarea pH sau cantitatea de ap . Durata de via a acestor module poate ajunge i la 15 ani. Sunt
sisteme recomandate pentru zone cu vnturi puternice, zone seismice, pere i cu n ime mare.

Fig. 3.13 Scheme de alc tuire pentru pere i vii


C.3.18 din Anexa 2 i Anexa 3 prezint exemplificativ caracteristicile uzuale ale sistemelor de finisaje
din pere i vii.
3.19

Finisaje textile pentru fa ade

Unul din cele mai noi sisteme, fa adele din membrane imper-respirante care se lipesc pe suport asigur
protec ie mpotriva agen ilor meteorici i radia iilor UV, n vreme ce asigur i transparen a i
aspectul. Sunt realizate din PVC, Polytetrafluoroethylene (PTFE).
3.20

Fa ade cu zid rie aparent

i strat de aer ventilat

n punerea n oper a acestui tip de fa ad , alegerea corect a c mizilor i mortarelor este deosebit de
important . Pentru a evita decolor ri sau p ri ulterioare ale fa adei se recomand c mizile arse la o
temperatur de peste 1000 C, compu ii chimici utiliza i la producerea car mizilor fiind difuza i
compact n toat masa acestora. La astfel de fa ade, n general, defectele apar datorit alegerii
incorecte a mortarelor sau a c mizilor nepotrivite pentru condi iile climatice specifice sitului. Pentru
a asigura o ventilare optim se recomand asigurarea a minim 7500 mm la fiecare 20 m de fa ad .
Acest lucru se realizeaz fie prin prevederea unor goluri protejate mpotriva insectelor si pas rilor, fie
prin utilizarea unor car mizi cu goluri. Pentru a realiza fluxul de aer necesar ventil rii, pozi ionarea
golurilor respectiv a c mizilor cu goluri se face att la partea superioar ct i la partea inferioar , n
acest caz asigurndu-se i scurgerea apei, n cazul n care aceasta a p truns n interior.
C.3.20 din Anexa 2 prezint elemente teoretice suplimentare pentru acest sistem de fa ade ventilate.

27

componenta de protec ie i finisaj - zid rie aparent


plenum
or evacuare ap / limita "caseta" de egalizare a
presiunii
componenta de prindere - asamblare
componenta de izola ie termic
circula ie a aerului
componenta rezistent - peretele suport
Fig. 3.14 Schem pentru fa ade cu zid rie aparent

i strat de aer ventilat

28

CAPITOLUL 4
CONDI II TEHNICE PENTRU ASIGURAREA PERFORMAN ELOR
NECESARE, N RAPORT CU CERIN ELE DE CALITATE SPECIFICE
FA ADELOR CU ALC TUIRE VENTILAT
Aceste condi ii rezult n mod specific n cazul fiec rei cerin e prev zute n legisla ia privind calitatea
n construc ii; pornind de la cerin a de rezisten mecanic i stabilitate, se vor parcurge pe rnd toate
cele ase cerin e de calitate, formulndu-se pentru fiecare condi ii tehnice corespunz toare materialelor
sau alc tuirilor specifice.
4.1. Rezisten

i stabilitate mecanic

Generalit i
4.1.1. Proiectarea structural a fa adelor cu alc tuire ventilat , pentru toate tipurile de alc tuire i
pentru toate tipurile de materiale folosite, are ca scop satisfacerea cerin ei de "rezisten mecanic i
stabilitate, n condi iile specifice de mediu natural i construit ale amplasamentului, pe toat durata
de exploatare prev zut prin tema de proiectare i n limitele unui efort tehnic i economic rezonabil
pentru categoria de importan a cl dirii.
4.1.2. n condi iile naturale specifice teritoriului Romniei, satisfacerea cerin ei de "rezisten
mecanic i stabilitate" pentru fa adele cu alc tuire ventilat depinde, n principal, de r spunsul
acestora la ac iunea seismic (performan a seismic ). Prezentul Normativ completeaz n acest sens
prevederile reglement rilor tehnice specifice pentru proiectarea seismic a cl dirilor noi, aplicabile, n
vigoare i standardelor de proiectare pentru materialele de construc ie tradi ionale (zid rie, beton,
lemn, metal) cu prevederi de proiectare specifice, detaliate, necesare pentru ca fa adele cu alc tuire
ventilat s ating nivelurile de performan seismic prev zute de acestea.
4.1.3. Proiectarea fa adelor cu alc tuire ventilat pentru cerin a fundamental de "rezisten mecanic
i stabilitate" se va face n conformitate cu principiile i regulile generale date n Codul CR 0 (A se
vedea i Anexa 2).
4.1.4. Nivelurile de performan proiectate conform prezentului normativ se realizeaz numai dac
sunt ndeplinite i toate m surile prev zute mai jos :
(1) La execu ie, dac sunt respectate urm toarele condi ii:
a) produsele folosite sunt cele prev zute n proiect i au calitatea certificat conform
prevederilor legale;
b) pentru execu ia stratului suport, inclusiv la montarea prinderilor, se aplic cu stricte e
detaliile prev zute n proiect;
c) la execu ia/montajul stratului suport se respect , dup caz, detaliile de zidire/asamblare
/prindere prev zute n proiect.
(2) n exploatare, dac se aplic urm toarele m suri:
a) urm rirea n timp a st rii celor dou straturi ale fa adei pentru identificarea eventualelor
defec iuni i a cauzelor acestora;
b) adoptarea m surilor de exploatare i de ntre inere specificate de proiectant;
c) controlarea st rii fa adei ventilate dup fiecare eveniment seismic semnificativ.
29

Cerin e i criterii de performan

specifice.

4.1.5. Fa adele ventilate vor fi proiectate i executate astfel nct, sub efectul ac iunilor susceptibile de
a se exercita asupra lor n timpul execu iei i al exploat rii, s nu se produc nici unul dintre
urm toarele evenimente (A se vedea i Anexa 2):
(1) pr bu irea total sau pr bu irea par ial /local a componentelor fa adei;
(2) producerea unor avarii de tip "pr bu ire progresiv ";
(3) derea unor fragmente ale stratului de placare sau a tmpl riei nglobate n acesta;
(4) avarierea sistemelor de etan are, ca urmare a deforma iilor excesive ale elementelor fa adei
(stratul suport, stratul de placare, prinderile);
(5) limitarea sau imposibilitatea manevr rii p ilor mobile (ferestre, u i).
4.1.6. Cerin ele specifice ale investitorilor/utilizatorilor privind comportarea fa adelor ventilate sub
efectul ac iunii vntului sau a cutremurului sunt urm toarele (A se vedea i Anexa 2):
(1) Cerin a de siguran a vie ii: reducerea riscului de punere n pericol a integrit ii fizice a
oamenilor prin c derea, n spa iile publice (n strad , de exemplu) sau n spa iile n care se
pot afla mai multe persoane (cur ile interioare ale colilor, de exemplu), a elementelor stratului
de placare.
(2) Cerin a de limitare a degrad rilor: reducerea costurilor pentru repararea fa adelor ventilate
avariate de cutremur precum i a pierderilor cauzate de ntreruperea temporar a activit ii
normale n cl dire ca urmare a avarierii fa adei.
Criterii generale pentru alegerea materialelor
4.1.7. Alegerea materialelor pentru executarea fa adelor ventilate se va face innd seama de concep ia
i cerin ele specifice ale proiectului de arhitectur precum i de urm toarele considerente:
(1) Satisfacerea cerin elor de performan prev zute la art. 4.1.5 i 4.1.6. n condi ii de cost total
minim pe durata de exploatare (de serviciu) prev zut prin tema de proiectare;
(2) Condi iile de agresivitate ale mediului natural i antropic.
Factori care intervin la verificarea cerin ei de rezisten

mecanic

i stabilitate

Ac iunile agen ilor mecanici


4.1.8. Clasificarea i gruparea ac iunilor agen ilor mecanici pentru proiectarea fa adelor cu alc tuire
ventilat se vor lua conform Codului CR 0 i conform preciz rilor suplimentare din Codurile i
standardele pentru produsele de construc ie respective (A se vedea i Anexa 2).
4.1.9. Pentru proiectarea stratului de placare se vor lua n considerare (A se vedea i Anexa 2):
(1) Eforturile sec ionale produse de urm toarele ac iuni:
a)
b)
c)

greutatea proprie;
ac iunea vntului;
ac iunea seismic ;

(2) Deforma iile diferen iate n raport cu cele ale stratului suport:
a) deforma iile elastice ale ansamblului structurii i deforma iile elastice locale ale
elementelor fa adei;
b) reologice: curgerea lent i contrac ia (n cazul betonului armat i al zid riei cu elemente
din beton);
c) dilatarea din umiditate (pentru zid ria cu elemente din argil ars ).
30

4.1.10. Pentru proiectarea stratului suport se va ine seama de:


(1) efectele ac iunilor care se aplic direct sau indirect pe acest strat, stabilite conform prevederilor
Codului CR 0, reglement rilor tehnice specifice pentru proiectarea seismic a cl dirilor, n
vigoare i standardelor aplicabile, n func ie de rolul structural al acestuia (perete structural,
panou nr mat n cadru de beton sau de o el, perete nestructural din zid rie, din lemn sau din
metal);
(2) efectele ac iunilor aplicate pe stratul de placare care se transmit stratului suport prin
intermediul leg turilor ntre straturi.
nc rc ri permanente i de exploatare
4.1.11. Evaluarea nc rc rilor permanente pentru fa adele ventilate se face conform Codului CR 0
4.1.12. Definirea nc rc rilor datorite procesului de exploatare se face conform Codului CR 0 (A se
vedea i Anexa 2).
4.1.13. n cazul straturilor de placare situate, f dispozitive de protec ie, la nivelul str zii sau
adiacente unor spa ii de circula ie, pentru dimensionarea /verificarea acestora se va lua n considerare
i efectul posibil al impactului oamenilor considerat ca nc rcare lateral , aplicat la cota de 120 cm
peste nivelul de c lcare, cu valoarea de 2,0 kN/m (A se vedea i Anexa 2).
nc rc ri date de vnt i de varia iile de temperatur exterioar
4.1.14. Valorile nc rc rii din vnt se stabilesc conform Codului CR 1-1-4.
4.1.15. Urm toarele prevederi vor fi luate n considerare, n mod special, la proiectarea fa adelor
ventilate:
(1) Efectul ad postirii nu va fi luat n considerare pentru construc iile amplasate n
amplasamentele unde se poate produce accelerarea curentului de aer;
(2) Efectul nc rc rilor locale n zonele de margine ale suprafe elor expuse (muchii i col uri) se va
lua n considerare pentru proiectarea stratului de placare i a prinderilor acestuia;
(3) Distribu ia presiunii vntului pe cele dou straturi se va face n func ie de caracteristicile de
rigiditate i de permeabilitate la aer ale acestora conform art. 4.2.10 din CR 1-1-4.
nc rcarea din temperatura exterioar
4.1.16. Efectele varia iilor de temperatur climatice sezoniere, se vor lua conform prevederilor
stabilite prin SR EN 1991-1-5.
Efectele ac iunii seismice
4.1.17. Ac iunea cutremurului asupra fa adelor ventilate se manifest prin urm toarele efecte care se
produc simultan i se suprapun cu efectele nc rc rilor verticale:
(1) Efectul direct al for elor de iner ie corespunz toare produsului dintre masa fa adei (sau a unui
strat al acesteia) i accelera ia pe care aceast mas o cap n timpul cutremurului.
(2) Efectul indirect rezultat din deforma iile impuse fa adei (sau unui strat al acesteia) prin
deplas rile laterale relative ale punctelor de prindere de structura principal sau ntre straturile
fa adei.

31

Efectul direct al ac iunii seismice


4.1.18. Evaluarea efectului direct al ac iunii seismice se va face n urm toarele condi ii (A se vedea i
Anexa 2):
Pentru calculul fa adelor ventilate sub efectul direct al ac iunii seismice se va considera
valoarea accelera iei terenului la amplasament (ag), cu perioada medie de revenire stabilit
conform prevederilor aplicabile din cadrul reglement rilor tehnice specifice pentru proiectarea
seismic a cl dirilor noi, n vigoare;
(1) For a seismic rezultat din ac iunea direct a cutremurului asupra fa adelor ventilate,
perpendicular pe planul fa adei, poate fi calculat , n func ie de particularit ile cl dirii
respective, folosind unul dintre urm toarele procedee:
a) metoda spectrelor de etaj;
b) metoda for elor statice echivalente.
4.1.19. Pentru cl dirile curente, efectul ac iunii directe a cutremurului asupra fa adelor ventilate poate
fi considerat echivalent cu efectul unei for e statice care ac ioneaz perpendicular pe planul peretelui.
4.1.20. Determinarea for ei seismice statice echivalent se face n conformitate cu prevederile
capitolului 10 din Codul P 100-1 cu preciz rile date n continuare.
4.1.21. nc rcarea seismic de proiectare pentru stratul de placare i pentru dimensionarea ancorelor se
va determina conform Codului P 100-1 cap.10, cu formula

Fpl ( z )

ag
pl

pl K z

q pl

g pl

cs , pl g pl

(4.1.1)

n care
pl

este factorul de importan care se va lua egal cu:

= 1.5 pentru fa adele orientate c tre spa iile publice (strad , de exemplu) sau c tre
spa iile unde sunt posibile aglomer ri de persoane (cur ile interioare ale colilor, de
exemplu)
pl = 1.0 pentru toate celelalte cazuri
ag este acelera ia terenului pentru proiectare conform h ii din Codul P 100-1
Kz = 3 este factorul de amplificare a accelera iei seismice pe n imea cl dirii (valoarea
maxim care se atinge la ultimul nivel al cl dirii)
pl este factorul de amplificare dinamic al elementului de construc ie care se va lua:
pl = 1.00 pentru calculul for ei aplicate asupra stratului de placare
pl,an = 1.25 pentru calculul for ei pentru dimensionarea ancorelor
qpl este factorul de comportare al stratului de placare care se va lua
- qpl = 1.50 pentru calculul for ei aplicate asupra stratului de placare
- qpl,an = 1.00 pentru calculul for ei pentru dimensionarea ancorelor
gpl este greutatea stratului de placare pe unitatea de suprafa
cs,pl este coeficientul seismic global pentru calculul for ei aplicate asupra stratului de placare
cs,an este coeficientul seismic global pentru calculul for ei pentru dimensionarea ancorelor
pl

Cu valorile de mai sus coeficientul seismic global (cs) devine

32

Tabelul 4.1.1.
Accelera ia seismic de proiectare
Coef.
Coef.
seismic importan 0.10g 0.15g 0.20g 0.25g 0.30g 0.35g 0.40g
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20
Stratul de
cs,pl
pl =1.50
placare
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
pl =1.00
0.56 0.85 1.13 1.41 1.70 1.98 2.26
pl =1.50
Ancore
cs,an
0.38 0.56 0.75 0.94 1.13 1.31 1.50
pl =1.00
Element

4.1.22. Stratul suport se va proiecta pentru a prelua urm toarele efecte ale ac iunii seismice:
(1) for a i deplas rile care ac ioneaz n planul s u, rezultate din calculul seismic de ansamblu al
structurii, n func ie de rolul s u (perete structural, perete nr mat n cadru de beton armat);
(2) for a seismic perpendicular pe planul s u, determinat conform Codului P 100-1;
(3) for a seismic corespunz toare stratului de placare transmis prin intermediul ancorelor.
Efectul indirect al ac iunii seismice
4.1.23. Nivelul de performan al fa adelor ventilate fa
determinat, n principal, de urm torii factori:

de efectul indirect al ac iunii seismice este

(1) intensitatea accelera iei seismice de proiectare folosit pentru dimensionarea structurii
principale;
(2) valoarea efectiv a deplas rilor relative de nivel produse de aceast ac iune;
(3) alc tuirea celor dou straturi i a prinderilor ntre acestea;
(4) tipul produselor pentru stratul de placare; dup caz, intervine efortul unitar de fisurare sau
efortul care produce c derea de pe scheletul propriu al stratului de placare a componentelor
acestuia;
(5) modul de fixare al stratului de placare i al componentelor acestora.
4.1.24. Fa adele cu alc tuire ventilat vor fi proiectate pentru a putea prelua toate deforma iile laterale
ale structurii principale produse de ac iunea seismic (deplas rile relative de nivel, inclusiv efectul
torsiunii generale a cl dirii) (A se vedea i Anexa 2).
4.1.25. Determinarea deplas rilor laterale pentru proiectarea fa adelor cu alc tuire ventilat se va face
conform prevederilor generale date n Codul P 100-1, cap.10.
Deplas rile structurii folosite pentru proiectarea fa adelor cu alc tuire ventilat " fv" se
calculeaz n urm toarele condi ii:
a) valorile deplas rilor relative " 0", calculate pe baza valorilor " " rezultate din calculul
structurii principale n domeniul liniar-elastic, cu for ele seismice de calcul, se multiplic cu
factorul de reducere a r spunsului elastic "q" al structurii principale;
b) modelul i metoda de calcul pentru determinarea deplas rilor " " se stabilesc, n func ie de
caracteristicile de regularitate/neregularitate ale structurii principale, conform Codului
P 100-1;
c) valorile rezultate din calculul elastic se multiplic cu factorul de reducere pentru a ine seama
de perioada de revenire mai scurt a cutremurelor pentru care se cere protec ia fa adelor
ventilate i cu factorul 1.25 pentru a ine seama de incertitudinile legate de determinarea
deplas rilor relative de nivel
(4.1.2)
fv =1.25 q 0
4.1.26. Factorul de reducere , se va lua dup cum urmeaz :

33

(1) = 0.7 pentru fa adele c tre spa iile publice (strada) sau c tre alte spa ii n care este posibil
prezen a unui num r mare de persoane (cur ile interioare ale colilor, de exemplu);
(2) = 0.50 pentru toate celelalte pozi ii n cl dire.
4.1.27. n cazul fa adelor cu alc tuire ventilat care sunt rezemate pe plan ee n consol se va ine
seama i de posibilitatea unor mi ri verticale diferen iate ale consolelor de la etajele adiacente.
Deplas ri laterale de calcul pentru proiectarea fa adelor ventilate la ac iunea vntului
4.1.28. Calculul deplas rilor laterale ale cl dirii sub ac iunea vntului ( vnt) se va face n urm toarele
condi ii:
(1) valoarea presiunii dinamice de baz se va stabili conform Codului CR 1-1-4
(2) evaluarea nc rc rilor date de vnt asupra structurii se va face conform Codului CR 1-1-4;
(3) calculul structurii se va face n domeniul liniar elastic folosind modelul i metoda aplicate n
cazul calculului la ac iunea seismic .
4.1.29. Deplas rile de calcul pentru ambele straturi ale fa adei ventilate sub efectul vntului ( fv.v) se
vor lua egale cu deplas rile relative laterale ale punctelor de prindere ( vant) multiplicate cu 1,25.
Varia iile dimensionale ale materialelor de construc ie
4.1.30. Pentru calculul efectelor varia iilor dimensionale ale zid riei de placare cu elemente din argil
ars se vor folosi urm toarele valori:
(1) Coeficientul de dilatare termic : kt = 7,2 10-6 mm/mm/oC;
(2) Coeficientul de dilatare din varia ia umidit ii kd = 3,0 10-4 mm/mm.
Rezisten ele materialelor de construc ie
4.1.31. Siguran a fa adelor cu alc tuire ventilat , n raport cu starea limit ultim (ULS) i cu starea
limit de serviciu (SLS) se verific , pentru toate tipurile de materiale i pentru toate alc tuirile
constructive, prin metoda coeficien ilor par iali de siguran .
4.1.32. Valorile caracteristice ale rezisten elor materialelor i valorile coeficien ilor par iali de
siguran , pentru materiale se iau conform reglement rilor tehnice corespunz toare materialelor din
care sunt alc tuite stratul suport, stratul de placare i elementele auxiliare.
4.1.33. Pentru stratul de placare al fa adelor cu alc tuire ventilat din zid rie coeficien ii par iali de
siguran pentru gruparea fundamental , gruparea accidental i gruparea seismic , definite conform
Codului CR0, vor avea urm toarele valori:
(1) Zid rie executat cu:
a) Elemente de categoria I, mortar proiectat (performant)
b) Elemente de categoria I, mortar cu compozi ie prescris
(2) Ancorare arm turi
(3) el pentru armare i precomprimare
(4) Componente auxiliare
(5) Buiandrugi prefabrica i conform SR EN 845-2

= 2.2
M = 2.5
M = 2.2
M = 1.15
M = 2.2
M = 1.5 2.5

Pentru stratul suport coeficien ii par iali de siguran se vor lua conform reglement rilor tehnice
aplicabile, n vigoare, privind proiectarea structurilor din zid rie.

34

Alc tuirea structural

a fa adelor ventilate

Prevederi generale
4.1.34. Din punct de vedere structural, fa adele cu alc tuire ventilat , indiferent de materialele din care
sunt realizate, sunt alc tuite din doi pere i paraleli ntre care este prev zut un spa iu liber.
(1) Peretele exterior, aflat n contact direct cu mediul nconjur tor, este denumit perete (strat) de
placare. n contextul prezentului normativ se nume te component de protec ie i finisaj;
(2) Peretele interior, care realizeaz delimitarea/nchiderea spre exterior a nc perilor este denumit
perete (strat) suport. n contextul prezentului normativ se nume te component rezistent .

Figura.4.1.1.Principiul de alc tuire structural a fa adelor ventilate


4.1.35. Cele dou straturi trebuie s fie solidarizate prin elemente de leg tur flexibile (ancore
metalice) sau prin elemente de leg tur rigide (elemente pentru zid rie - c mizi) dispuse
perpendicular pe cele dou straturi i esute cu acestea. n contextul prezentului normativ acestea se
numesc component de prindere-asamblare.
4.1.36. Propriet ile materialelor i ale produselor de construc ie i datele geometrice folosite n
proiectarea structural a fa adelor cu alc tuire ventilat sunt cele date n standardele de produs
adoptate la nivel na ional ( SR EN), sau n alte documente normative (de exemplu, agremente
na ionale sau europene - ETA).
4.1.37. Prin alegerea corespunz toare a materialelor i a detaliilor de execu ie trebuie s se asigure
durabilitatea cerut de condi iile de expunere.
Prevederi generale referitoare la stratul suport
4.1.38. Stratul suport pentru fa adele ventilate poate fi constituit de elemente de construc ie structurale
sau nestructurale plane, realizate din zid rie, beton, o el sau lemn.
4.1.39. Proiectarea arhitectural-structural a stratului suport al fa adei cu alc tuire ventilat trebuie s
asigure satisfacerea urm toarelor cerin e (A se vedea i Anexa 2):
(1) rezisten a i stabilitate ;
(2) protec ia termic ;
35

(3) protec ia mpotriva focului ;


(4) rezisten la p trunderea apei ;
(5) izolarea fonic .
Prevederi generale referitoare la stratul de placare
4.1.40. Stratul de placare poate fi realizat din (A se vedea i Anexa 2):
(1)
(2)
(3)
(4)

zid rie
metal (o el, aluminiu)
lemn
materiale plastice (compozite)

4.1.41. Greutatea proprie a stratului de placare greu trebuie s fie preluat de (A se vedea i Anexa 2):
(1) O funda ie din beton sau din zid rie
(2) Ori ce alt reazem structural incombustibil n cazul n care continuitatea pe vertical a acestui
strat este ntrerupt integral sau numai local (n dreptul golurilor din pere ii fa adelor, de
exemplu); de regul , zid ria stratului de placare este rezemat pe un cornier din o el proiectat
conform prevederilor art. 4.1.814.1.84.
4.1.42. Stratul de placare, indiferent de modul de alc tuire constructiv , trebuie s fie proiectat i
detaliat pentru a prelua deplas ri/mi ri diferen iate n raport cu stratul suport
4.1.43. Stratul de placare se va separa de structur pe p ile laterale i pe latura superioar astfel nct
for ele i/sau deplas rile seismice verticale i orizontale ale stratului suport s nu fie transmise stratului
de placare.
4.1.44. n func ie de alc tuirea fa adei i de produsele pentru placare se vor prevedea rosturi pentru
preluarea deplas rilor impuse de varia iile de temperatur i cele datorate propriet ilor reologice ale
materialelor.
4.1.45. Stratul de placare va fi prev zut cu elemente de protec ie mpotriva umidit ii i canale / evi de
evacuare care trebuie s asigure evacuarea apei din interiorul fa adei i s mpiedice p trunderea apei
n interiorul cl dirii. Canalele (golurile) de evacuare, care se amenajeaz n rosturile verticale ale
zid riei stratului de placare, trebuie s aib diametrul 5.0 mm i trebuie s fie dispuse la distan e
800 mm din ax n ax.

Figura 4.1.2.Fa ada ventilat (detaliu)

36

4.1.46. Elementele de protec ie mpotriva umidit ii se vor monta:


(1) La baza peretelui de placare, de preferat cu continuitate pe stratul suport; dac nu poate fi
realizat dintr-o singur bucat de material, se va prevedea o suprapunere de cel pu in 15 cm
ntre protec ia stratului suport i cea de la baza stratului de placare
(2) La praguri i deasupra oric rui gol n stratul de placare
(3) La cornierul suport de la nivelul plan eului
(4) La acoperirea de la partea superioar a fa adei ventilate
(5) La orice alt discontinuitate a spa iului liber ntre cele dou straturi
4.1.47. Elementele de protec ie mpotriva umidit ii pot fi realizate din (A se vedea i Anexa 2):
(1) Tabl sub ire din o el inoxidabil (cu grosime minim 0.25 mm);
(2) Membrane bituminoase, din cauciuc sau din material plastic (imputrescibile)
(3) O combina ie a acestor materiale
4.1.48. nc rc rile perpendiculare pe planul stratului de placare provenite din ac iunea cutremurului
sau a vntului trebuie s fie transmise la stratul suport prin intermediul ancorelor.
4.1.49. Pentru fa adele cu strat de placare greu, dimensionarea ancorelor i a peretelui rezult , de
regul , din nc rc rile perpendiculare pe plan provenite din ac iunea cutremurului. Pentru fa adele cu
strat de placare u or dimensionarea ancorelor i a peretelui rezult , de regul , din nc rc rile
perpendiculare pe plan provenite din ac iunea vntului (presiune + suc iune)
4.1.50. Deforma iile normale pe plan ale stratului suport trebuie s fie limitate pentru a men ine
integritatea stratului de placare (A se vedea i Anexa 2).
4.1.51. n stratul de placare nu se accept dezvoltarea eforturilor unitare de ntindere din ncovoiere
produse de nc rc rile perpendiculare pe plan cu excep ia cazurilor n care alc tuirea constructiv
permite preluarea acestor eforturi cu arm turi sau alte elemente cu rezisten corespunz toare la
ntindere (grile polimerice, polimeri arma i cu fibre - FRP).
4.1.52. n cazul n care stratul de placare este rezemat pe un element structural orizontal, acesta va fi
dimensionat astfel nct s geata s fie limitat la valorile specificate n acest normativ (pentru
cornierul de reazem se vor vedea Art. 4.1.81 4.1.84).
Prevederi generale referitoare la legarea straturilor
4.1.53. Stratul suport i stratul de placare vor fi legate cu ancore elastice sau rigide capabile s
transmit nc rc rile exterioare aplicate pe stratul de placare la stratul suport i s asigure rezisten a i
stabilitatea stratului de placare
4.1.54. Ancorele pentru zid rie ndeplinesc urm toarele func iuni:
(1) Asigur leg tura ntre cele dou straturi ale fa adei
(2) Realizeaz transferul nc rc rilor laterale (vnt, cutremur)
(3) Permit, sau, dup caz, limiteaz deplas rile n plan pentru a prelua deplas rile diferen iate ale
structurii principale
(4) Asigur continuitatea n lungul peretelui (n cmp sau la col uri i intersec ii
4.1.55. Din punct de vederea al cerin ei de rezisten mecanic i stabilitate ancorele trebuie s
satisfac urm toarele condi ii tehnice (A se vedea i Anexa 2):
(1) Rigiditate

37

(2) Rezisten
(3) Aderen la ancorare
(4) Rezisten la coroziune
4.1.56. Tipul ancorelor va fi stabilit de proiectant avnd n vedere direc iile pe care deplas rile relative
ale celor dou straturi trebuie s fie permise/mpiedicate. n figura 4.1.3. ancorele permit deplas ri n
direc ia "F" (flexibil) i mpiedic deplas rile n direc ia "R" (rigid).

(a)

(b)

Figura. 4.1.3.Rigiditatea structural a ancorelor din o el (exemple)


(a) Ancor din o el rotund (b) Ancor din platband de o el
4.1.57. Pozi iile i dimensiunile ancorelor se vor stabili prin calcul, n func ie de:
(1) Solicit rile de proiectare cele mai severe care rezult din grup rile de nc rc ri stabilite
conform Codului CR 0
(2) Natura i propriet ile materialelor din care sunt alc tuite cele dou straturi ale fa adei
(3) Caracteristicile de rezisten i deformabilitate ale ancorelor
(4) Cerin ele de durabilitate specifice condi iilor mediului de exploatare (macroclimat /
microclimat)
4.1.58. Montarea ancorelor, oricare este tipul acestora, se va face pe baza instruc iunilor
produc torului.
Proiectarea structural a fa adelor cu strat de placare din zid rie
Alc tuire general
4.1.59. Prevederile acestei sec iuni se aplic fa adelor cu alc tuire ventilat care au stratul de placare
executat din zid rie.
4.1.60. Placajele din zid rie se realizeaz cu elemente pentru zid rie din argil ars (SR EN 771-1) sau
din piatr artificial (SR EN 771-5) sau piatr natural (SR EN 771-6). Grosimea minim a stratului
de placare din zid rie va fi de 63 mm.
4.1.61. Distan a "d" ntre fa a exterioar a stratului suport i fa a interioar a placajului trebuie s se
ncadreze ntre valorile 25 mm d 120 mm.
4.1.62. Prevederile constructive referitoare la stratul de placare date n continuare sunt diferen iate n
func ie de materialul din care este realizat stratul suport (A se vedea i Anexa 2).
4.1.63. Zid ria stratului suport se realizeaz , de regul , cu elemente din argil ars
(SR EN 771-1), cu elemente pentru zid rie din beton de agregate (SR EN 771-3) sau cu elemente din
BCA (SR EN 771-4). Stratul suport pentru placajele din zid rie poate fi constituit i din (A se vedea i
Anexa 2):
38

(1) Pere i de beton armat turna i monolit sau asambla i din panouri prefabricate de beton
(2) Panouri cu schelet din lemn sau din o el acoperite cu pl ci de lemn sau de gips carton.
Produse pentru zid rie
4.1.64. Prevederile din acest paragraf se aplic numai fa adelor cu alc tuire ventilat din zid rie la
care att stratul suport ct i stratul de placare sunt realizate cu elemente pentru zid rie i cu mortare,
produse n ar sau din import, care ndeplinesc condi iile de calitate prev zute n reglement rile
tehnice specifice, aplicabile, pentru proiectarea structurilor din zid rie, n vigoare i condi iile speciale
din prezentul normativ.
4.1.65. Toate produsele folosite pentru realizarea stratului de placare al fa adelor cu alc tuire ventilat
trebuie s ndeplineasc cerin ele generale de durabilitate din reglement rile tehnice aplicabile, n
vigoare, privind proiectarea structurilor din zid rie i cerin ele speciale date n art. 4.1.105 4.1.116.
Elemente pentru zid rie la stratul suport i la stratul de placare
4.1.66. Zid ria stratului de placare se va executa cu elemente din argil ars din clasa HD conform SR
EN 771-1 sau din piatr conform SR EN 771-5 i SR EN 771-6.
4.1.67. Pentru zid ria stratului suport se poate folosi orice tip de elemente pentru zid rie care satisface
cerin ele din reglement rile tehnice aplicabile, n vigoare, privind proiectarea structurilor din zid rie.
4.1.68. Pentru stratul suport i pentru stratul de placare se vor folosi elemente de categoria I definit
conform SR EN 771 n func ie de nivelul de ncredere al propriet ilor mecanice.
4.1.69. Pentru stratul de placare elementele pentru zid rie vor fi din clasa de calitate A (superioar )
definit conform prevederilor din reglement rile tehnice specifice, aplicabile, pentru proiectarea
structurilor de zid rie, n vigoare.
4.1.70. Rezisten a standardizat la compresiune minim a elementelor pentru zid rie folosite la stratul
de placare se va lua astfel :
(1) fb = 7.5 N/mm2 pentru cl diri din clasele de importan III i IV n zone cu ag 0.15g ;
(2) fb = 10.0 N/mm2 pentru cl diri din clasele de importan I i II n zone cu ag 0.15g i
pentru cl diri din clasele de importan III i IV n zonele seismice cu ag 0.20g ;
(3) fb 12.5 N/mm2 pentru cl diri din clasele de importan I i II n zone cu ag 0.20g .
Mortare pentru stratul suport i pentru stratul de placare
4.1.71. Pentru zidirea stratului suport se poate folosi orice mortar care satisface cerin ele din Codul
CR6 i din reglement rile tehnice specifice, aplicabile, pentru proiectarea i execu ia structurilor de
zid rie, n vigoare.
4.1.72. Stratul de placare poate fi zidit cu mortar de utilizare general (G)- de re et sau performantsau cu mortar pentru rosturi sub iri (T) care respect cerin ele din standardul SR EN 998-2.
4.1.73. Marca minim a mortarului folosit pentru zidirea stratului de placare va fi :
(1) M7.5 pentru zonele seismice cu ag 0.15g
(2) M10 pentru zonele seismice cu ag 0.20g

39

4.1.74. Aderen a la forfecare (fvk0) i la ncovoiere (fxk1 i fxk2) ntre elementele pentru zid rie din
stratul de placare i mortar trebuie s aib valorile minime superioare cu 20 % valorilor stabilite n
Codul P100-1, tabelele 8.3 i 8.4, n func ie de accelera ia terenului pentru proiectare.
4.1.75. Nu se accept folosirea mortarelor preparate la antier pentru zidirea stratului de placare al
fa adelor cu alc tuire ventilat .
4.1.76. Mortarele de zid rie de tip industrial i industrial semifabricat trebuie s fie conforme cu
standardul SR EN 998-2. Specifica ie a mortarelor pentru zid rie.Partea 2: Mortare pentru zid rie.
4.1.77. Nu se permite folosirea adaosurilor la prepararea mortarelor pentru zid ria stratului de placare
al fa adelor cu alc tuire ventilat cu excep ia adaosurilor pentru impermeabilizare n mortarele de
ciment-var. La execu ia pe timp friguros se permite numai folosirea adaosurilor pentru accelerarea
prizei care nu con in cloruri.
4.1.78. Rosturile orizontale vor avea profilul prelucrat pentru a evita stagnarea/ iroirea apei pe fa ad

Figura 4.1.4. Forme recomandate pentru rostul orizontal de mortar la stratul de placare
el pentru armare
4.1.79. O elul folosit pentru armarea zid riei stratului de placare trebuie s corespund cerin elor
reglement rilor tehnice aplicabile, n vigoare, privind proiectarea structurilor din zid rie,
standardului SR EN 1992-1-1 i cerin elor de durabilitate date n acest Normativ.
4.1.80. Arm turile prefabricate (plase) pentru rosturile de a ezare n stratul de placare trebuie s fie
conform standardului SR EN 845-3 i cerin elor de durabilitate date n acest Normativ.
Reazeme la goluri
4.1.81. Rezemarea zid riei stratului de placare la nivelul plan eelor i deasupra golurilor de u i i
ferestre se face, de regul , pe un cornier cu aripi inegale din o el din produc ia curent ales astfel nct
stratul de placare s rezeme cu cel pu in 2/3 din grosime pe aripa cornierului.
4.1.82. Cornierul va fi a ezat ntotdeauna cu aripa lung n pozi ie vertical i va fi rezemat la
extremit i minimum 250 mm, cu spa iu liber pentru dilatare din temperatur de cel pu in 10 mm.
4.1.83. Cornierul de reazem va fi ancorat de stratul suport la distan e care vor fi determinate prin
calcul. Indiferent de rezultatele calculului, fiecare cornier va fi prins n cel pu in trei sec iuni iar
distan ele ntre prinderile cornierului de stratul suport nu vor fi mai mari de 1000 mm.
4.1.84. Sub ac iunea greut ii zid riei din stratul de placare ansamblul "cornier + ancore" este supus
urm toarelor solicit ri:
(1) Cornierul este solicitat la ncovoiere cu torsiune ntre dou prinderi de stratul suport
(2) Aripa orizontal a cornierului este solitat la ncovoiere cu for t ietoare
(3) Ancorele sunt solicitate la eforturi axiale (ntindere/compresiune) i for t ietoare
40

Ancore pentru zid rie.


4.1.85. n cazul fa adelor ventilate din zid rie, prinderea stratului de placare de stratul suport se va
face, n puncte izolate, cu ancore definite i alc tuite conform prevederilor standardului SR EN 845
(A se vedea i Anexa 2).
4.1.86. Pentru stratul suport din zid rie, placajele se ancoreaz cu ancore din srm , ancore reglabile
sau arm tur de rost. Pentru stratul suport din beton placajele se ancoreaz cu ancore adaptabile
(culisante).
4.1.87. Pentru asigurarea durabilit ii, ancorele vor fi protejate mpotriva coroziunii atmosferice
conform prevederilor de la Art. 4.1.114.
Amplasarea i montarea ancorelor
4.1.88. Ancorele vor fi montate, indiferent de rezultatele calculelor, respectnd urm toarele distan e
minime:
(1) pentru zonele seismice cu accelera ia terenului pentru proiectare ag 0.20g
a) se va prevedea o ancor la fiecare 0.25 m2 de perete
b) distan ele ntre ancore vor fi 700 mm pe orizontal
dep i aria aferent de 0.25 m2 pentru o ancor

500 mm pe vertical , f

(2) pentru zonele seismice cu accelera ia terenului pentru proiectare ag

0.25g:

a) suprafe ele de perete aferente ancorelor i distan ele minime ntre ancore date mai sus se
vor reduce cu 25%
b) greutatea placajului ancorat va fi preluat la fiecare nivel, independent de celelalte niveluri
4.1.89. Pentru zonele seismice cu accelera ia terenului pentru proiectare ag 0.25g zid ria din stratul
de placare va fi armat n rosturile orizontale. Arm turile respective pot fi constituite i din
componente ale ancorelor cu forme speciale.
4.1.90. n toate zonele seismice, se vor prevedea ancore suplimentare n jurul golurilor care au n
oricare dintre dimensiuni 400 mm. Distan ele ntre ancorele de pe marginea golului vor fi 250 mm
din ax n ax i se vor monta la distan e 250 mm de la marginea golului
4.1.91. Ancorele vor fi nglobate n stratul de placare pe o adncime de cel pu in 40 mm i vor avea o
acoperire cu mortar de cel pu in 20 mm la fa a exterioar . Grosimea rostului de a ezare din mortar att
n stratul suport ct i n stratul de placare trebuie s fie cel pu in egal cu dublul grosimii ancorei
nglobate
4.1.92. Ancorele vor fi a ezate pe un pat de mortar i apoi vor fi acoperite cu mortar pentru realizarea
grosimii proiectate a rostului orizontal.
4.1.93. Ancorele vor fi montate mai nti n rosturile stratului suport i apoi n rosturile stratului
exterior. Nu se accept deplasarea ancorelor n sus pentru a se ajunge la nivelul corespunz tor al
rostului din stratul de placare. Nu se accept montarea ancorelor prin nfigere n rosturile deja
executate.
4.1.94. Dac stratul suport este realizat din beton, placajele se ancoreaz cu ancore reglabile care se
monteaz printr-unul dintre urm toarele procedee:
41

(1) fixarea ancorelor n g uri forate (ancore mecanice sau chimice) - figura 4.1.5b
(2) introducerea ancorelor ntr-o in fixat n beton la turnare - figura 4.1.5c

(a)

(b)

(c)

Figura 4.1.5.Fixarea ancorelor n beton


(a) Alc tuire general (b)(c) Detalii ancore
Rosturi de deplasare n stratul de placare
4.1.95. Pentru evitarea/limitarea fisur rii zid riei ca efect al modific rilor condi iilor de mediu exterior
(umiditate i temperatur ) n stratul de placare se vor prevedea rosturi de deplasare dup cum urmeaz
(A se vedea i Anexa 2):
(1) Rosturi verticale pentru preluarea deforma iilor orizontale
(2) Rosturi orizontale pentru preluarea deforma iilor verticale
4.1.96. Rosturile de separare din stratul de placare vor fi proiectate astfel nct s fie posibil
evacuarea apei f a cauza degradarea zid riei i f a p trunde n cl dire.
4.1.97. Pentru fa adele ventilate ale cl dirilor curente rosturile verticale se vor amplasa, n urm toarele
pozi ii:
(1) n cmp curent, la intervale regulate calculate conform (4.1.3)
(2) la col uri sau n apropierea acestora;
(3) la discontinuit ile peretelui (la parape ii ferestrelor, unde se schimb materialul stratului de
placare) ;
(4) n sec iunile unde se modific n imea/grosimea stratului de placare.

Figura 4.1.6 Fisurarea stratului de placare din varia ia condi iilor de mediu (temperatur

i umiditate)

4.1.98. Pentru calculul efectelor varia iilor dimensionale ale zid riei de placare cu elemente din argil
ars se vor folosi urm toarele valori:
(1) Coeficientul de dilatare termic : kt = 7.2 10-6 mm/mm/oC
42

(2) Coeficientul de dilatare din varia ia umidit ii kd = 3.0 10-4 mm/mm


4.1.99. Dilatarea liber total a unui perete de lungime L ntre dou rosturi se va calcula cu rela ia
L

kd

kt

(4.1.3)

unde T este varia ia maxim de temperatur probabil pe durata de existen a cl dirii.


Se recomand ca T

40oC.

4.1.100. Pentru a ine seama de compresibilitatea limitat a produsului cu care este umplut rostul,
imea acestuia trebuie s fie egal cu dublul valorii rezultate din formula (4.1.3). A se vedea i
Anexa 2.
4.1.101. Distan a pe orizontal lm ntre rosturile de separare verticale n pere ii exteriori de placare
(nestructurali) din zid rie nearmat va fi limitat dup cum urmeaz :
1) Zid rie cu elemente din argil ars sau din piatr natural : lm 12.0 m
2) Zid rie cu elemente din piatr artificial : lm 6.0 m
Distan a dintre primul rost vertical i o margine vertical ncastrat a unui perete de placare trebuie s
fie 0.5lm

Figura.4.1.7. Pozi ionarea rosturilor verticale (RV) n stratul de placare


4.1.102. n cazul n care zid ria stratului de placare este armat n rosturile de a ezare cu arm turi care
satisfac prevederile standardului SR EN 845-3, distan a ntre rosturile verticale de separare poate fi
sporit cu 20% .
4.1.103. Rosturile orizontale se amplaseaz , de regul , n urm toarele pozi ii:
1) Sub elementele orizontale pe care reazem stratul de placare (corniere de reazem, buiandrugi)
i care sunt, la rndul lor legate de stratul suport (figura 4.1.8);
2) La nivelul fiec rui plan eu n cazul cl dirilor cu mai multe niveluri;
3) n sec iunile unde pot apare concentr ri de eforturi produse de deplas rile verticale
mpiedicate.

Figura 4.1.8. Rost orizontal n stratul de placare


43

4.1.104. Rosturile verticale i orizontale vor fi umplute cu material deformabil (band de neopren, de
exemplu) acoperit cu mastic (figura 4.1.9.a) sau cu profile cu forme speciale din plastic extrudat sau
din cupru, de exemplu (figura 4.1.9.b). Nu se accept umplerea rostului cu materiale care nu asigur
etan eitatea la foc (A se vedea i Anexa 2).

(a)

(b)

Figura.4.1.9 nchiderea rostului de deplasare vertical


Prevederi referitoare la asigurarea durabilit ii stratului de placare din zid rie
Identificarea microcondi iilor de expunere
4.1.105. Zid ria stratului de placare se ncadreaz , din punct de vedere al microcondi iilor de
expunere n clasa de expunere MX3 Expus la umezire plus cicluri nghe / dezghe conform
standardului SR EN 1996-2, Anexa A, tabelul A1.
4.1.106. n func ie de condi iile locale la amplasament (surse exterioare cu nivel semnificativ de sulfa i
sau substan e chimice agresive) i de m surile de protec ie adoptate (piese de acoperire, strea ini)
zid ria se ncadreaz n clase de microcondi ii astfel:
1) Clasa de expunere MX3.1. Pere i exteriori ad posti i de strea ini sau atice nclinate, care nu
sunt expu i la scurgeri severe de ap ;
2) Clasa de expunere MX3.2. Pere i exteriori cu piese de acoperire sau cu strea ini drepte expu i
la scurgeri severe de ap .
4.1.107. n cazul cl dirilor situate n apropierea zonelor industriale unde n atmosfer se afl substan e
chimice agresive zid ria stratului de placare se ncadreaz n clasa MX5 .
Alegerea produselor pentru zid rie n func ie de microcondi iile de expunere
4.1.108. n func ie de ncadrarea n clase de expunere, elementele pentru zid rie din argil ars
folosite, n corelare cu prevederile din standardul SR EN 771-1, dup cum urmeaz :
1) Clasa de expunere MX3.1.
2) Clasa de expunere MX3.2.

vor fi

Elemente F1 sau F2/S1 sau S2


Elemente F2/S1 sau S2

4.1.109. Pentru elementele din argil ars folosite la zid ria stratului de placare, cu fa a neprotejat ,
produc torul trebuie s declare, conform SR EN 771-1:
1) Intervalul absorb iei de ap
2) Con inutul de s ruri solubile active

44

4.1.110. n cazul pere ilor de placare din piatr alegerea elementelor pentru zid rie se face astfel:
1) Pentru clasele MX3.1 i MX3.2:
a. pentru piatra artificial se poate utiliza orice produs conform SR EN 771-5;
b. pentru piatra natural se va contacta produc torul;
2) Pentru clasa MX5, pentru ambele tipuri de piatr se face o evaluare specific a mediului
nconjur tor i a efectului substan elor chimice din acesta lund n considerare concentra iile,
cantit ile existente i tipul de reac ie i se va consulta produc torul.
4.1.111. Mortarele pentru zid ria stratului de placare se vor alege, conform defini iilor din Standardul
SR EN 998-2, n func ie de clasa de expunere dup cum urmeaz :
1) Pentru clasa de expunere MX3.1.
2) Pentru clasa de expunere MX3.2

Mortar M sau S;
Mortar S.

4.1.112. n cazul n care n zid ria din clasele de expunere MX3.2 i MX5 se folosesc elemente din
argil ars cu con inut de s ruri solubile din categoria S1 este necesar ca mortarele s fie, n plus,
rezistente la ac iunea sulfa ilor.
4.1.113. Pentru zid riile ncadrate n clasa de expunere MX5, pentru alegerea elementelor i a
mortarului, n fiecare caz, se va face o evaluare specific a mediului nconjur tor i a efectului
substan elor chimice din acesta lund n considerare concentra iile, cantit ile existente i tipul de
reac ie i se va consulta produc torul.
4.1.114. Protec ia anticoroziv a ancorelor se va face, n func ie de clasa de expunere, conform
prevederilor din standardul SR EN 845-1.
4.1.115. Protec ia anticoroziv a arm turilor din rosturile de a ezare se va face, n func ie de clasa de
expunere, conform prevederilor din standardul SR EN 845-3.
4.1.116. Acoperirea minim cu beton a arm turilor din o el carbon neprotejat trebuie s satisfac
cerin ele din tabelul 4.1.2.
Tabelul 4.1.2.

Clasa de
expunere
MX3
MX5

Dozajul minim de ciment (kg/m3)


325
350
400
Raport a/c
0,55
0,50
0,45
Acoperirea minim (mm)
40
30
25
60
50

Documenta ia de execu ie pentru fa ade cu alc tuire ventilat din zid rie
4.1.117. Documenta ia de execu ie pentru fa ade cu alc tuire ventilat
obligatoriu toate detaliile necesare pentru realizarea proiectului:

din zid rie va cuprinde

1) sec iuni verticale i orizontale prin perete;


2) detalii de esere a zid riei/ detalii speciale de a ezare a elementelor n lungul peretelui i/sau pe
vertical / prevederi speciale referitoare la culoarea elementelor pentru zid rie (dac este cazul);
3) dimensiunile elementelor pentru zid rie;
45

4) pozi iile i dimensiunile rosturilor; detaliile/ produsele pentru nchiderea rosturilor;


5) pozi ionarea golurilor de evacuare i a golurilor de ventila ie n rosturile verticale;
6) pozi ionarea elementelor de protec ie;
7) pozi ionarea arm turilor n rosturile orizontale i detaliilor de fasonare a arm turilor;
8) pozi ionarea ancorelor, tipul ancorelor, protec ia anticoroziv ;
9) pozi ionarea i caracteristicile pieselor de rezemare (corniere de reazem, buiandrugi).

4.2 Securitate la incendiu


4.2.1 Condi iile de comportare la foc i m surile de securitate n caz de incendiu ale principalelor
produse/elemente de cl dire, materiale i echipamente utilizate la proiectarea i realizarea sistemelor
de fa ade ventilate se prev d obligatoriu n documenta iile tehnice de c tre proiectan ii de specialitate.
Prevederile sunt furnizate de:
(1) arhitec i: pentru conformare i corelare, elemente de finisaj, elementele componente de
compartimentare interioar , nchideri exterioare perimetrale, pere i desp itori, c i de
evacuare, protec ii ale golurilor func ionale de comunicare, evacu ri de fum prin tiraj
natural-organizat, tratamente termice, fonice i hidroizola ii, finisaje interioare i
exterioare;
(2) ingineri structuri ti: pentru sistemele de fixare;
(3) ingineri instalatori: pentru sisteme, echipamente i instala ii care interfereaz / rela ioneaz
cu sistemele de fa ade ventilate. Ex.: canale de cabluri, reclame luminoase, goluri pentru
instala iile de ventilare, climatizare i desfumare.
4.2.2 Produsele i elementele de construc ii i instala ii, fabricate n ar sau importate se folosesc n
condi iile tehnice de utilizare a acestora, stabilite potrivit legii.
Toate elementele realizate n scopul prentmpin rii propag rii incendiului pe fa ada ventilat
prin ntreruperea orizontal i vertical a stratului de aer, incluse n lucr ri sau p i de lucr ri care
ulterior se acoper , se nscriu obligatoriu n procese-verbale de lucr ri ascunse conform instruc iunilor
respective.
n cazurile n care prescrip iile tehnice pentru executarea acestor elemente orizontale i
verticale prev d condi ii speciale de planeitate, forme de racord ri, umiditate, precum i montarea n
prealabil a unor piese, dispozitive, aceste condi ii vor face obiectul unei verific ri suplimentare, nainte
de nceperea lucr rilor de execu ie.
Toate produsele i semifabricatele, care intr n componen a unei lucr ri, nu pot fi introduse
dect dac n prealabil s-au verificat certificatele de calitate care s confirme c sunt corespunz toare
normelor i proiectului. nlocuirea acestora cu alte produse se face doar cu acordul scris al
proiectantului i beneficiarului.
Conformarea la foc:
4.2.3 Pere ii exteriori ai cl dirilor, func ie de rolul acestora, trebuie s ndeplineasc condi iile
minime de rezisten la foc pentru ncadrarea n nivelul de stabilitate la incendiu / gradul de rezisten
la foc stabilit conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice privind securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare. Componenta de protec ie i finisaj, mpreun cu componenta termoizolant se
46

vor ncadra n clasa de reac ie la foc precizat n prezentul normativ. Elementele componente ale
sistemului de fa ad ventilat nu se iau n considerare la stabilirea nivelului de stabilitate la incendiu /
gradului de rezisten la foc. Determinarea gradului de rezisten la foc / nivelului de stabilitate la
incendiu a construc iei, se va realiza conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice privind
securitatea la incendiu, aplicabile, n vigoare. Se vor avea n vedere i prevederile art 4.2.5 din
prezentul normativ.
4.2.4 Pere ii exteriori de separare a compartimentelor de incendiu, cu rol de pere i antifoc, vor avea
rezisten a la foc conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice privind securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare. Sistemul fa adei ventilate pentru aceste elemente de construc ie va fi astfel
realizat nct s nu favorizeze propagarea focului, respectnd prevederile tabelului 4.2.1.
Tabelul 4.2.1
componenta de
protec ie i finisaj

Perete exterior
antifoc

A1 sau A2-s1, d0 /
Co

ntreruperea ritmic a
golului vertical din
interiorul sistemului de
fa ad
Nu este cazul

componenta
termoizolant

component de
prindere i
asamblare

A1 sau A2-s1, d0 /
Co

clasa A1

4.2.5 Rezisten a la foc poate fi asigurat de suportul solid, tip b.a. sau zid rie. n cazul pere ilor u ori,
multistrat, rezisten a la foc se va atesta prin testarea tipului particular de perete mpreun cu fa ada
ventilat .
4.2.6 Sistemele de fa ade ventilate nu vor crea goluri cu adncimea mai mare de 5cm.
4.2.7 Continuitatea componentelor combustibile ale fa adelor ventilate trebuie s se ntrerup cel pu in
n dreptul rosturilor de tasare, dilatare sau seismice ale construc iilor, prin sisteme cu produse
incombustibile de minimum 1 m l ime, care s limiteze propagarea arderii.
4.2.8 Barierele rezistente la foc pot fi de patru tipuri :
a) barierele rezistente reactive sau intumescente la foc sunt elemente orizontale i verticale, liniare,
cu rol de ntrerupere a efectului de co n caz de incendiu a cavit ii/golului ventilate existente n
sistemele de fa ad ventilate. Aceste produse trebuie s fie rezistente la foc E 30. Fixarea se va
realiza conform detaliului testat de produc torul barierei.

47

Figura 4.2.1. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale

Figura 4.2.2 Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale, sectiune

48

b) barierele incombustibile, metalice, cu o grosime minim de 3mm, perforate ntr-un procent de


25%. Barierele se vor proteja cu vopsea intumescent astfel nct s asigure o rezisten la foc de
E30. Dimensiunile golurilor se vor corobora cu caracteristicile vopselei intumescente aplicat .
Suprafa a total a g urilor/fantelor din ecranele incombustibile, care fac leg tura stratului de aer
inferior cu stratul de aer superior, trebuie s fie de cel putin 500 mm2/m de lungime de fa ad (se
poate considera c o lungime de fa ad ventilat de 1 metru corespunde unei sec iuni de strat de
aer ventilat de cca. 20000 mm2. Pentru protec ia anticoroziv a barierelor metalice, se vor utiliza
i prevederile reglement rilor tehnice privind protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor din
el, aplicabile, n vigoare.

Figura 4.2.3. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale

Figura 4.2.4. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale, sec iune


c)

barierele incombustibile, din tabl din o el galvanizat sau o el inoxidabil cu o grosime minim de
1,5 mm, care obtureaz pe orizontal stratul de aer ntre niveluri i fixat pe componenta
rezistent printr-o fixare la pasul de 1m.

49

Figura 4.2.5. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii orizontale, sec iune


Acest articol se va corobora cu prevederile art. 4.2.10.
4.2.9 Prentmpinarea propag rii incendiului pe fa ada ventilat trebuie realizat i pe lungimea
construc iei, nu doar pe verticala acesteia, indiferent de nivelul de stabilitate la incendiu / gradul de
rezisten la foc asigurat. Astfel la fiecare 20 de metri liniari de fa ad , sau rost de dilatare, de tasare
sau antiseismic, care survine primul, se vor prevedea bariere rezistente la foc E 30. n situa ia n care o
fa ad are o lungime mai mic de 40 m i mai mare de 20 m, atunci bariera rezistent la foc se va
monta la jum tatea distan ei.

Figura 4.2.6. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii verticale

50

Figura 4.2.7. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii verticale

Figura 4.2.8. Exemplu de detaliu de realizare a ntreruperii verticale, sec iune

51

4.2.10
Fa adele ventilate adiacente c ilor de evacuare utilizate n caz de incendiu vor fi realizate
din materiale incombustibile, conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice privind
securitatea la incendiu, aplicabile, n vigoare. Prin adiacente se n elege: la distan e mai mici de 3,00 m
fa de gabaritul sc rii exterioare. Prin fa ade ventilate se n elege: componenta de protec ie i finisaj,
componenta de prindere i asamblare, componenta termoizolant .

Figura 4.2.9. Exemplu de protejare a unei sc ri exterioare


(*) NOT : Materialele i elementele de cl diri i instala ii, produse n ar sau importate se folosesc n
condi iile tehnice de utilizare a acestora, stabilite potrivit legii.

4.2.11 Prentmpinarea propag rii incendiului pe fa ada ventilat se trateaz func ie de modalitatea de
realizare arhitectural .
4.2.12 n situa ia fa adelor pline, f
goluri vitrate sau alte goluri neprotejate, protec ia fa adelor
trebuie realizat :
1) prin materialul finisajului sistemului de fa ad /componenta de protec ie i finisaj conform
tabelelor 4.2.2. 4.2.9;
2) prin ntreruperea ritmic a golului vertical din interiorul sistemului de fa ad conform fig. 4.2.1
4.2.8;
3) prin materialul pentru termoizola ie / componenta termoizolant conform tabelelor 4.2.2 4.2.9;
4) prin sistemul de fixare / componenta de prindere i asamblare conform tabelelor 4.2.2. 4.2.9.
A se vedea i figurile 4.2.1 4.2.8.
4.2.13 n situa ia fa adelor ventilate cu goluri vitrate, protec ia fa adelor trebuie realizat :
1) prin componenta de protec ie i finisaj / materialul finisajului sistemului de fa ad ;
2) prin ntreruperea ritmic a lamei de aer / a golului vertical din interiorul sistemului de fa ad ;
3) prin componenta termoizolant / materialul pentru termoizola ie;
4) prin protec ia conturului golului vitrat sau neprotejat, ex.: glafuri, spaleti, buiandrugi;
5) prin parape i cu n imea de cel pu in 1,20 m, etan e la foc E 30 n dreptul plan eelor sau ecrane
cu n imea de minimum 0,50 m, etan e la foc E 30. n situa ia n care componenta suport este de
tip multistrat, m surile de ntrziere a propag rii incendiilor pe exteriorul construc iei vor fi
dispuse n grosimea componentei suport sau n interiorul cl dirii (adiacent nchiderii perimetrale),
conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice privind securitatea la incendiu, aplicabile,
n vigoare.

52

4.2.14 La proiectarea fa adelor ventilate a c ror component de protec ie i finisaj este reprezentat de
panouri fotovoltaice, vor fi avute n vedere i urm toarele:
1) deoarece panourile fotovoltaice produc energie electric atta timp ct sunt expuse la radia ie
luminoas att natural ct i artificial , chiar i pe durata incendiului, acestea pot deveni reale
pericole de electrocutare. Incendiul poate distruge izola ia cablurilor electrice provocnd
scurtcircuite n spatele panourilor fotovoltaice, iar personalul serviciilor voluntare sau private
pentru situa ii de urgen , este expus pericolului de electrocutare pe timpul interven iei.
Deasemenea incendiul poate deforma prin topire cadrul metalic de montare (componenta de
prindere i asamblare) pierzndu-se astfel, mp mntarea (leg tura la priza de p mnt). Se
men ioneaz c incendiile ce pot apare la cl dirile cu fa ade ventilate con innd panouri
fotovoltaice, se vor trata de c tre echipele serviciilor de urgen ca incendii la echipamente
electrice;
2) este interzis protec ia golurilor de pe fa ad cu instala ii de drencere atunci cnd sunt situate la
distan e mai mici dect cele normate, conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice
privind securitatea la incendiu, aplicabile, n vigoare;
3) componenta termoizolant a fa adei ventilate va fi incombustibil , indiferent de func iunea i de
regimul de n ime al cl dirii;
4) componenta de prindere i asamblare a fa adei ventilate va fi incombustibil , indiferent de
func iunea i de regimul de n ime al cl dirii. Se va asigura mp mntarea (legarea la priza de
mnt) conform prevederilor Normativului pentru proiectarea, executarea i exploatarea
instala iilor electrice aferente cl dirilor, indicativ I -7: 2011;
5) sistemul de cabluri electrice din spatele panourilor fotovoltaice se va proiecta astfel nct s preia
dilat rile termice posibile n spatele panourilor fotovoltaice;
6) toate cablurile electrice vor fi rezistente la foc PH 30. Se admite gruparea cablurilor electrice
normale n tuburi ( evi) incombustibile, capabile s preia dilat rile termice ce pot ap rea n spatele
panourilor fotovoltaice datorit efectelor termice;
7) instala ia electric ce deserve te sistemul de panouri fotovoltaice se va prevede i cu un sistem
manual de decuplare, suplimentar fa de sistemul de protec ie electric obi nuit al acesteia;
pozi ia acestei ac ion ri manuale se va marca cu iluminat de siguran pentru continuarea lucrului;
8) sistemul de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice integrat n fa ada cl dirii trebuie
proiectat astfel nct s decupleze total i automat alimentarea cu energie electric a instala iei din
cl dire, atunci cnd alimentarea principal a cl dirii, este ntrerupt de la re eaua furnizorului
i/sau a fost detectat un incendiu.
4.2.15 La proiectarea fa adele ventilate a c ror component de protec ie i finisaj este verde,
reprezentat de suportul pentru substrat, vor fi avute n vedere i urm toarele:
1) clasa de reac ie la foc a substratului care nu ntotdeauna este reprezentat de p mnt, se va realiza
conform tabelelor 4.2.2 ... 4.2.9, corespunz tor func iunii cl dirii;
2) se vor realiza sep ri verticale, incombustibile cu l imea de minimum 1 m, la fiecare 20 m.
Astfel la fiecare 20 m de fa ad , sau rost de dilatare, de tasare sau antiseismic, care survine primul,
se vor prevedea f ii incombustibile (A1 sau A2 s1,d0 / C0). n situa ia n care o fa ad are o
lungime mai mic de 40 m i mai mare de 20 m, atunci f ia incombustibil se va monta la
jum tatea distan ei. Se men ioneaz c separarea vertical se refer la componenta de protec ie i
finisaj care trebuie sa fie incombustibil .
4.2.16 n func ie de destina ia i tipul construc iei, sistemul de fa ad ventilat se realizeaz , conform
tabelelor 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6., 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.

53

Tabel 4.2.2
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru locuin e
componenta de
prindere
i
asamblare

tehnice specifice privind


securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare

componenta de ntreruperea
componenta
protec ie
i ritmic
a termoizolant
finisaj
golului vertical
din
interiorul
sistemului
de
fa ad

Locuin a unifamilial
max. P+E+M

cel pu in
D s3, d1 / C3

cel pu in
D s2, d0 / C3

Blocurile de locuin e colective


P+2E
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I, II i III.
> P+2E i
< P+5E sau
cu pn la 20 m n ime
total (pn la coam /atic)
surat fa
de terenul
carosabil adiacent accesibil
autospecialelor
de
interven ie ale pompierilor
Not : nu se refer
la
construc iile ncadrate n
gradul de rezisten la foc /
nivelul de stabilitate la
incendiu I i II.
P+5E sau
mai mult de 20 m n ime
total (pn la coam /atic)
surat fa
de terenul
carosabil adiacent accesibil
autospecialelor
de
interven ie ale pompierilor
i care nu sunt nalte sau
foarte nalte
Not : nu se refer
la
construc iile ncadrate n
gradul de rezisten la foc /
nivelul de stabilitate la
incendiu I.
nalte sau foarte nalte

cel pu in
C s3, d1 / C2

cel pu in
C s2, d0 / C2

cel pu in
C s2, d0 / C2

cel pu in
B s1, d0 / C1

cel pu in
D s3, d1 / C3

A1, A2 s1,d0 / C0

A1, A2 s1, d0 / C0

cel pu in
B s3, d0 / C1

nu este cazul

La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

Blocurile de locuin e colective

Num rul de niveluri supraterane


maxim admise se coroboreaz
cu prevederile reglement rilor

A1, A2 s1,d0 /
C0

54

Tabel 4.2.3
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru func iuni administrative
component
prindere
asamblare

P+3E
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I, II i III.
> P+3E
i
P+5E
sau
cu pn la 20 m n ime total
(pn la coam /atic) m surat
fa de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+5E
Sau
mai mult de 20 m n ime total
(pn la coam /atic) m surat
fa de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor i
care nu sunt nalte sau foarte
nalte
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.

cel pu in
C s2, d1 / C2

cel pu in
C s3, d0 / C2

cel pu in
B s3, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

nalte sau foarte nalte

A1 sau A2 s1,d0
/ C0

cel pu in
B s2, d0 / C1

A1, A2 s1,d0 / C0

tehnice specifice privind


securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare

de
i

cel pu in A2 s3, d0 / C1

componenta de ntreruperea
componenta
protec ie
i ritmic
a termoizolant
finisaj
golului vertical
din
interiorul
sistemului
de
fa ad

La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

Num rul de niveluri supraterane


maxim admise se coroboreaz
cu prevederile reglement rilor

A1 sau A2 s1,d0
/ C0

Not : n cazurile n care construc ia proiectat se va ncadra n num rul de niveluri supraterane maxim
admise precizate n tabel, dar gradul de rezisten la foc / nivelul de stabilitate la incendiu este
superior, atunci se va opta pentru elementele componente ale sistemului de fa ad ventilat
corespunz toare gradului de rezisten la foc sau nivelului de stabilitate la incendiu proiectat. Similar
se aplica exemplul de la tabelul 4.2.2.

55

Tabel 4.2.4
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru s

cel pu in
C s2, d0 / C2

cel pu in
B s1, d0 / C1

cel pu in
B s2, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

A1 sau A2 s1,d0
/ C0

de
i

A1 sau A2 s1,d0 / C0

P+3E
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I i II.
> P+3E
i
P+5E
sau
cu pn la 20 m n ime total
(pn la coam /atic) m surat
fa de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor.
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+5E
sau
mai mult de 20 m n ime total
(pn la coam /atic) m surat
fa de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor i
care nu sunt nalte sau foarte
nalte
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
nalte sau foarte nalte

component
prindere
asamblare

cel pu in A2 s3, d0 / C1

tehnice specifice privind


securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare

componenta de ntreruperea
componenta
protec ie
i ritmic
a termoizolant
finisaj
golului vertical
din
interiorul
sistemului
de
fa ad

La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

Num rul de niveluri supraterane


maxim admise se coroboreaz
cu prevederile reglement rilor

tate

A1 sau A2 s1,d0
/ C0

Not : n cazurile n care construc ia proiectat se va ncadra n num rul de niveluri supraterane maxim
admise precizate n tabel, dar gradul de rezisten la foc /nivelul de stabilitate la incendiu este superior,
atunci se va opta pentru elementele componente ale sistemului de fa ad ventilat corespunz toare
gradului de rezisten la foc sau nivelului de stabilitate la incendiu proiectat. Similar se aplica
exemplul de la tabelul 4.2.2.

56

Tabel 4.2.5
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru func iuni de turism

P+2E si
100 de persoane
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I i II.
P+4E sau
> 100 de persoane i f
S li
aglomerate
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+4E
i
cu pn la 20 m n ime total
(pn la coam ) m surat fa de
terenul
carosabil
adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+4E
sau mai mult de 20m n ime
total (pn la coam ) m surat
fa de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor i
care nu sunt nalte sau foarte
nalte
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
nalte sau foarte nalte

cel pu in
D s3, d1 / C3
cel pu in
C s3, d1 / C2

cel pu in
D s3, d0 / C3
cel pu in C s3,
d0 / C2

Nu este cazul

cel pu in
D s3, d1 / C3

cel pu in
B s3, d0 / C1

cel pu in
B s2, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

A1 sau A2 s1,d0
/ C0

de
i

cel pu in
B s1, d0 / C1

cel pu in
A2 s3, d0 / C1

A1 sau A2 s1,d0 / C0

caban montan P+E+M

component
prindere
asamblare

cel pu in A2 s3, d0 / C1

tehnice specifice privind


securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare

componenta de ntreruperea
componenta
protec ie
i ritmic
a termoizolant
finisaj
golului vertical
din
interiorul
sistemului
de
fa ad

La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

Num rul de niveluri supraterane


maxim admise se coroboreaz
cu prevederile reglement rilor

A1 sau A2 s1,d0
/ C0

Not : n cazurile n care construc ia proiectat se va ncadra n num rul de niveluri supraterane maxim
admise precizate n tabel, dar gradul de rezisten la foc / nivelul de stabilitate la incendiu este
superior, atunci se va opta pentru elementele componente ale sistemului de fa ad ventilat
corespunz toare gradului de rezisten la foc sau nivelului de stabilitate la incendiu proiectat. Similar
se aplic exemplul de la tabelul 4.2.2.
57

Tabel 4.2.6
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru nv

component
prindere
asamblare

de
i

cel pu in
B s1, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

A1 sau A2 s1,d0 / C0

cel pu in A2 s3, d0 / C1

componenta de ntreruperea
componenta
protec ie
i ritmic
a termoizolant
finisaj
golului vertical
tehnice specifice privind
din
interiorul
securitatea la incendiu,
sistemului
de
aplicabile, n vigoare
fa ad
P+E
cel pu in
Nu este cazul
Not :
nu
se refer
la C s2, d0 / C2
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I i II.
P+2E i
cel pu in
cu pn la 20 m n ime total B s2, d0 / C1
(pn la coam ) m surat fa de
terenul
carosabil
adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+5E
cel pu in
sau mai mult de 20 m n ime B s1, d0 / C1
total (pn la coam ) m surat
fa de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor i
care nu sunt nalte sau foarte
nalte
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
nalte sau foarte nalte
A1 sau A2 s1,d0
A1 sau A2 s1,d0
/ C0
/ C0
La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

Num rul de niveluri supraterane


maxim admise se coroboreaz
cu prevederile reglement rilor

mnt i sport

Not : n cazurile n care construc ia proiectat se va ncadra n num rul de niveluri supraterane maxim
admise precizate n tabel, dar gradul de rezisten la foc / nivelul de stabilitate la incendiu este
superior, atunci se va opta pentru elementele componente ale sistemului de fa ad ventilat
corespunz toare gradului de rezisten la foc sau nivelului de stabilitate la incendiu proiectat. Similar
se aplic exemplul de la tabelul 4.2.2.

58

Tabel 4.2.7
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru s li aglomerate

reglement rilor tehnice


specifice privind securitatea
la incendiu, aplicabile, n
vigoare

componenta de ntreruperea
componenta
protec ie
i ritmic
a termoizolant
finisaj
golului vertical
din
interiorul
sistemului
de
fa ad
conform
func iunii
predominante
cu care este
comasat

independente

cel pu in
B s1, d0 / C1

S li aglomerate

Comasate

La fiecare al doilea nivel,


ncepnd cu nivelul parterului.

Num rul de niveluri


supraterane maxim admise se
coroboreaz cu prevederile

component
prindere
asamblare

de
i

conform
cel pu in
func iunii
A2 s3, d0 / C1
predominante
cu care este
comasat i cel
pu in A2 s3, d0 /
C1
cel pu in
A1 sau A2 s1,d0
A2 s3, d0 / C1
/ C0

59

Tabel 4.2.8
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru cultur

care adapostesc valori deosebite

cel pu in
C s2, d0 / C2

cel pu in
B s1, d0 / C1

Nu este cazul

cel pu in
B s2, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

A1 sau A2 s1,d0
/ C0
A1 sau A2 s1,d0 La fiecare nivel.
/ C0

A1 sau A2 s1,d0 / C0

cel pu in
B s1, d0 / C1

de
i

cel pu in A2 s3, d0 / C1

P+E
Not : nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I i II.
P+2E
Si
cu pn la 20 m n ime total
(pn la coam ) m surat fa
de terenul carosabil adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor
Not : nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+5E
Sau mai mult de 20 m n ime
total (pn la coam ) m surat
fa
de terenul carosabil
adiacent
accesibil
autospecialelor de interven ie
ale pompierilor si care nu sunt
inalte sau foarte inalte
Not : nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
inalte sau foarte inalte

component
prindere
asamblare

A1 sau A2
s1,d0 /
C0

tehnice specifice privind


securitatea la incendiu,
aplicabile, n vigoare

componenta de ntreruperea
componenta
protectie
si ritmic
a termoizolanta
finisaj
golului vertical
din interiorul
sistemului de
fa ad

La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

Num rul de niveluri supraterane


maxim admise se coroboreaz
cu prevederile reglement rilor

i cult

Not : n cazurile n care construc ia proiectat se va ncadra n num rul de niveluri supraterane maxim
admise precizate n tabel, dar gradul de rezisten la foc /nivelul de stabilitate la incendiu este superior,
atunci se va opta pentru elementele componente ale sistemului de fa ad ventilat corespunz toare
gradului de rezisten la foc sau nivelului de stabilitate la incendiu proiectat. Similar se aplica
exemplul de la tabelul 4.2.2.

60

Tabel 4.2.9
Fa ade ventilate pline cu goluri vitrate sau alte goluri neprotejate pentru comer
Num rul de niveluri supraterane componenta de ntreruperea
componenta
maxim admise se coroboreaz protec ie
i ritmic
a termoizolanta
golului vertical
cu prevederile reglement rilor finisaj
din
interiorul
tehnice specifice privind
sistemului
de
securitatea
la
incendiu,
fa
ad
aplicabile, n vigoare.

component
prindere
asamblare

P+1E
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I, II i III.
> P+1E
Si
P+5E
sau
cu pn la 20 m n ime total
(pn la coam ) m surat fa de
terenul
carosabil
adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
> P+5E
sau
mai mult de 20 m n ime total
(pn la coam ) m surat fa de
terenul
carosabil
adiacent
accesibil autospecialelor de
interven ie ale pompierilor si
care nu sunt inalte sau foarte
inalte
Not :
nu
se refer
la
construc iile ncadrate n gradul
de rezisten la foc / nivelul de
stabilitate la incendiu I.
inalte sau foarte inalte

cel pu in
D s3, d1 / C3

Nu este cazul

A1 sau A2 s1,d0
/ C0
A2 s3,d0 / C0
La fiecare nivel

A1 sau A2 s1,d0 / C0

cel pu in A2 s3, d0 / C1

cel pu in
B s2, d0 / C1

cel pu in
B s1, d0 / C1

La fiecare al doilea nivel, ncepnd cu nivelul parterului.

cel pu in
B s3, d0 / C1

A1 sau A2
s1,d0 / C0

Centre comerciale

cel pu in
D s3, d1 / C3

de
i

Not : n cazurile n care construc ia proiectat se va ncadra n num rul de niveluri supraterane maxim
admise precizate n tabel, dar gradul de rezisten la foc /nivelul de stabilitate la incendiu este superior,
atunci se va opta pentru elementele componente ale sistemului de fa ad ventilat corespunz toare
gradului de rezisten la foc sau nivelului de stabilitate la incendiu proiectat. Similar se aplic
exemplul de la tabelul 4.2.2.
Not general privind tabelele 4.2.2. ... 4.2.9: clasific rile care includ s3 nseamn c nu exist
limit stabilit pentru produc ia de fum.

61

n situa ia n care se opteaz pentru o component de protec ie i finisaj din lemn, aceasta se poate
ncadra n clasele de reac ie la foc precizate n tabelele 4.2.1. .... 4.2.8, cu condi ia prezent rii
agrementului tehnic valabil sau a ncerc rilor efectuate n laboratoare certificate. Se precizeaz c
protec ia materialelor lemnoase trebuie s reziste ac iunii UV.

pozi ie barier
orizontal E30

pozi ie barier
orizontal E30

Figura 4.2.10. Exemplu de ntrerupere ritmic a golului vertical din interiorul sistemului de fa ad

Figura 4.2.11. Exemplu de protejare a arpantei n rela ie cu o fa ad ventilat

62

4.3 Igien , s

tate i mediu

Puritatea aerului
Toate produsele ntr-o form sau alta con in substan e chimice, unele periculoase, altele mai pu in
periculoase pentru om i mediu. Deoarece substan ele chimice n Regulamentul (CE) 1907/2006,
denumit generic REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Resctriction of Chemicals) sunt
tratate att ca atare ct i ca amestecuri (vopsele, adezivi, mortare, produse termoizolante, etc), este
obligatorie cunoa terea riscurilor ata ate anumitor substan e (a se vedea Anexa 2).
4.3.1 Se va asigura un nivel de protec ie adecvat pentru om i mediu, concomitent cu libera circula ie a
bunurilor i respectnd principiul progresului tehnic.
4.3.2 Persoanele fizice sau juridice care efectueaz activitatea de manipulare sau punere n oper a
produselor cu risc, vor trebui s ia m surile necesare de administrare a riscurilor pe care le pot
prezenta aceste substan e.
4.3.3 n acest scop, pentru a putea efectua eficient evaluarea securit ii chimice a substan elor,
produc torul, respectiv importatorul, trebuie s pun la dispozi ie att Fi a tehnic ct i Fi a cu
date de securitate a produsului, sau a componentelor, (pentru produsele multicomponente), care s
cuprind informa iile prev zute n Anexa 2 din Regulamentul (CE) 1907/2006, referitoare la prezen a
unor substan e periculoase, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, n special dac
aceste produse con in substan e care le fac persistente/foarte persistente, bioacumulative/foarte
bioacumulative, cu efect de sensibilizan i respiratori sau n leg tur cu alte efecte pe care le pot
produce de la caz la caz.
4.3.4 Avnd n vedere responsabilitatea persoanelor fizice i juridice pentru utilizarea n condi ii de
securitate a substan elor chimice, att ca atare ct i ca amestecuri, n condi ii de manipulare i punere
n oper , dar i n perioada de exploatare a construc iilor, cet enii trebuie s aib acces la informa ii
privind substan ele chimice la care pot s fie expu i.
4.3.5 Fi a cu date de securitate, trebuie pus la dispozi ie pentru toate materialele de construc ie, dar
n special pentru acelea care con in substan e care necesit autorizare, prev zute n Anexa XIV din
Regulamentul (CE) 1907/2006.
4.3.6 Cerin ele minime pentru protec ia lucr torilor mpotriva riscurilor pentru s tatea i securitatea
lor, care provin sau pot proveni din efectele agen ilor chimici sau a amestecurilor care con in agen i
chimici, prezente la locul de munc sau n timpul exploat rii cl dirii, sunt prev zute n HG 1218/2006.
Umiditate i condens
4.3.7 Pentru a ine sub control func ionarea spa iului de ventilare este necesar ca:
1) por iunea de perete aflat spre interior n raport cu lama de aer, por iune care de regul are o
alc tuire de tip mantou, trebuie conceput astfel nct s fie ferit de condens n mas , ca fenomen
frecvent i mai ales de amploare deosebit , genernd pericol de acumulare progresiv de la an la
an (trebuie verific ri n conformitate cu SR EN ISO 13788);
2) volumul de aer care circul ascensional prin lama de ventilare trebuie s fie suficient de mare
pentru a putea prelua cu u urin suplimentul de vapori de ap care vin din por iunea compact de
perete dinspre interior.

63

4.3.8 Pentru proiectarea curent a conform rii higrotermice a fa adelor ventilate se pot avea n vedere
urm toarele rela ii de calcul i reguli de bun practic (a se vedea i C.4.3.8 din Anexa 2):
1) concep ia i alc tuirea por iunii de perete compact, de tip mantou, aflat n spatele dinspre interior
a lamei de aer trebuie s respecte condi ia:
d)izolatie termic > 5( d)finisaj ext
(1)
2) n cazul n care izola ia termic este foarte permeabil la vapori, pe fa a sa cald trebuie prev zut
o barier contra vaporilor a c rei caracteristic ( d)barier vapori trebuie s aib o valoare de cel pu in
cinci ori mai mare dect valoarea lui ( d) a finisajului fe ei reci a stratului de izolare termic ;
d)barier vapori > 5( d)finisaj ext
(2)
3) materialul termoizolator din spatele lamei de aer trebuie s nu fie hidrofil sau trebuie finisat n
acest sens pe fa a sa exterioar rece f
a-i m ri substan ial valoarea rezisten ei la difuzia
vaporilor;
4) grosimea lamei de ventilare se recomand s fie ntre 4 cm i 5 cm;
5) aria necesar pe m de fa ad a sec iunii orificiilor de ventilare (admisie i evacuare) se poate
estima cu rela ia:
32,22H0,4 [cm2/ml]
unde H este n

imea, n metri, a lamei de aer asociat unei perechi de orificii intrare-ie ire.

6) valoarea maxim a lui H, din punctul de vedere al func iunii de ventilare a lamei de aer, se
recomand s nu dep easc 12 m (a se vedea i Anexa 2).
7) pentru a se evita saturarea cu vapori de ap a aerului din stratul de ventilare se iau urm toarele
suri constructive:
a. pe fa a cald a termoizola iei se va prevedea o barier contra vaporilor;
b. suprafe ele solide ce delimiteaz stratul de aer se vor concepe astfel nct s fie ct mai pu in
rugoase;
c. fantele de admisie i de refulare a aerului de ventilare se vor proiecta astfel nct s opun
circula iei acestuia o ct mai mic rezisten ; n plus se va avea n vedere i necesitatea
cur rii lor periodice.
4.4 Siguran

n exploatare

Analiznd caracteristicile componentelor subansamblului tehnologic-arhitectural al p ii opace a


anvelopei verticale, se constat c majoritatea riscurilor de accidentare prin lovire, c dere, etc. a
utilizatorilor ar ap rea fie ca urmare a contactului dintre ace tia i p i ale anvelopei (u i, ferestre), fie
datorit c derii (desprinderii) unor elemente care fac parte din anvelope.
4.4.1 Riscurile de desprindere a unor elemente ale fa adei, au fost tratate n cadrul paragrafului 4.1
"rezisten mecanic i stabilitate".
4.4.2 Posibilitatea r nirii ca urmare a unor arsuri provocate n urma atingerii de obiecte fierbin i i ale fa adei - se reg se te n cadrul paragrafului 4.2 "securitate la incendiu".
4.4.3 Riscul de mboln vire, ca urmare a degaj rii de gaze toxice, a dispers rii n aer a unor particule
periculoase pentru s tate, a emisiei de substan e radioactive, este tratat n paragraful 4.3 referitor la
"igien , s tate i mediu".

64

4.4.4 Aspectele privind durabilitatea n timp a subansamblului, corelate cu durata de via


stabilit au n vedere asigurarea:
- repara iilor periodice ;
- posibilitatea de ntre inere a fa adei.

economic

4.5 Protec ie mpotriva zgomotului. Performan a acustic a pere ilor exteriori ventila i
4.5.1 Izolarea acustic fa de zgomotele exterioare, a unei nc peri care are un perete exterior
ventilat, depinde de:
1)
transmisiile directe prin pere i ( zona opac + zona vitrat ), care variaz n func ie de
suprafe ele elementelor de construc ii sau ale p ilor componente;
2)
transmisiile laterale prin pere ii i plan eele legate de fa ad ;
3)
transmisiile parazite prin gurile de aer i prin cutiile jaluzelelor;
4)
volumul spa iului n care este recep ionat zgomotul;
5)
cantitatea i calitatea materialelor fonoabsorbante din camera n care este recep ionat zgomotul.
4.5.2 Performan a de izolare la zgomot aerian a pere ilor exteriori elemente cu pondere important
n anvelopa cl dirii se exprim prin indicele de izolare la zgomot aerian, Rw .
n cazul m sur rilor de laborator, valoarea acestui indice se marcheaz cu Rw i include doar
comportarea elementului sub ac iunea direct a undelor sonore, f transmisii pe c i colaterale.
Valoarea ob inut prin m sur ri in situ, include i efectul transmisiilor sonore indirecte, prin
elementele perimetrale de leg tur i se noteaz cu Rw (a se vedea i C4.5.2 din Anexa 2).
4.5.3 n func ie de nivelul de zgomot perturbator exterior, n dB(A), stabilit prin STAS 10009 i prin
reglement rile tehice specifice privind proiectarea i execu ia zonelor urbane din punct de vedere al
protec iei la zgomot (la 2 m de fa ada cl dirii i 1,5 m deasupra trotuarului), se impun valori minime
ale indicelui Rw pentru elementele de fa ad , n func ie de tipul de cl dire i unitatea func ional ce se
protejeaz . Pentru exemplificare, se dau valori admisibile n tabelul 4.5.1 (a se vedea i C4.5.3 din
Anexa 2).

65

Tabel 4.5.1
Nivelul
de zgomot
admisibil
conform C125
partea III
dB(A)

Nivelul de
zgomot
perturbator
dB(A)

Valoarea minim
a indicelui
de izolare la
zgomot aerian
RW
dB

35

50

31

30

45

31

35

45

31

40

55

31

30

50

36

birouri cu concentrare mare a aten iei

35

65

41

birouri cu activitate normal , administra ie

40

65

36

birouri de lucru cu publicul

45

65

31

Nr.
crt.

Unitate func ional

Cl diri de locuit, c mine, hoteluri


nc peri de locuit, dormitoare

Spitale, policlinici, dispensare


saloane (rezerve) cu 1-2 paturi
saloane cu 3 sau mai multe paturi, saloane
terapie intensiv , s li de opera ie i anexe ale
acestora, cabinete de consulta ii

coli
li de clas , cancelarii

Gr dini e de copii, cre e


Dormitoare

Cl diri tehnico-administrative, anexe


tehnico-administrative ale cl dirilor de
produc ie

4.5.4 Conformarea pere ilor exteriori se face, n principal, cu respectarea prevederilor de izolare
termic ale normativului C 107/2005, cu modific rile ulterioare. Astfel, la construc iile noi, zona
opac a pere ilor fa adei va trebui s aib R 1,80 m2K/w iar zona vitrat R 0,77 m2 K/w. Cu
alc tuirile astfel impuse, aprecierea performan elor de izolare la zgomot aerian va consta ntr-o
opera ie de verificare.
4.5.5 n cazul pere ilor ventila i, componenta de protec ie i finisaj montat n fa a termoizola iei se
realizeaz n dou variante de baz :
a) placaje cu margini neprofilate, montate cu rosturi deschise;
b) placaje cu margini profilate, montate cu rosturi nchise.
4.5.6 n varianta a) peretele poate fi modelat ca o structur sandwich, pentru care alc tuirea ce se ia
n calcul este realizat din termoizola ie, componenta de rezisten a peretelui i finisajul de la fa a
interioar . Montarea placajelor cu rosturi deschise va permite undelor sonore s p trund , prin
fenomenul de difrac ie, n stratul de aer, f
s se produc o atenuare semnificativ a nivelului de
intensitate al zgomotului incident pe fa ad . Ajuns n spa iul de aer, n fa a termoizola iei din vat
mineral , o parte nsemnat a energiei sonore va fi absorbit de aceasta. La determinarea valorii Rw se
va ine seama de comportarea componentei de rezisten (conform C125 Partea III) la care se va
66

ad uga un spor Rw de 5-6 dB, datorat prezen ei stratului de vat mineral (a se vedea i C4.5.6 din
Anexa 2).
4.5.7 n varianta b) zona opac a peretelui de fa ad poate fi modelat , simplificat, ca un perete
dublu la care cele dou componente simple sunt realizate din : componenta de rezisten a peretelui, de
mas unitar m1(Kg/m2) i din stratul de protec ie i finisaj, de mas unitar m2(Kg/m2). Spa iul dintre
cele dou componente (d, n cm), masele m1 i m2 i prezen a vatei minerale cu rol fonoabsorbant vor
influen a valoarea indicelui Rw, conform prevederilor normativului C125, Partea II.
4.5.8 Cu o rezolvare sau alta (a sau b), zona opac a peretelui are valori ale indicelui Rw ce dep esc
45 dB.
4.5.9 Zona vitrat a peretelui, respectnd prevederile reglement rilor actuale de conformare
termoenergetic , va trebui s aib R
0,77m2K/w la construc ii noi, dar se recomand i la
construc iile existente ce se reabiliteaz termic. Astfel de valori se ob in la ferestre foarte bune, de
ultim genera ie, pentru care valorile corespunz toare indicelui Rw se gasesc ntr-un domeniu de 35
42 dB.
4.5.10 Valoarea R a indicelui de atenuare la zgomot aerian, pentru peretele compus n eleva ie (zon
plin + zon vitrat sau zone distincte din punct de vedere acustic, cu rezolv ri diferite pe grosimea
elementului) se determin , pe tot domeniul util de frecven e (100 3150Hz) cu rela ia:
S1
R0 R1
R = R0 10 lg [1 + S ( 10 10 1)]
0

dB

(1)

n care:
R0 indicele de atenuare al peretelui plin
R1 indicele de atenuare al u ii sau ferestrei
R - indicele de atenuare al peretelui compus
S0 suprafa a peretelui inclusiv u a sau fereastra
S1 suprafa a u ii sau a ferestrei

Not : Acelea i valori pentru curba R se pot ob ine utiliznd abaca din fig. 2.14, din C125- Partea II,
pentru fiecare treime de octav .
Curba R se corecteaz cu R, conform C125 - Partea II, pentru a ine seam de transmisiile indirecte
iar curba de atenuare sonor astfel ob inut se compar cu curba de referin , pentru a ob ine, conform
SR EN ISO 717-1, indicele de izolare la zgomot aerian, Rw ; valoarea aceasta se compar cu Rw din
tabelul 4.5.1.
4.5.11 Pentru determinarea indicelui de atenuare la zgomot aerian R al peretelui de fa ad compus din
diferite suprafe e S1, S2, Si.....Sn avnd indici de atenuare R1, R2, Ri..... Rn se mai poate utiliza rela ia:
i n

Si
i 1

R = 10 lg

i n

S i 10

Ri
10

dB

(2)

i 1

4.5.12 O problem care nu trebuie neglijat este cea a prinderilor componentei de protec ie i finisaj
pe suportul de sus inere (sub ac iunea presiunilor create de ac iunea vntului pe fa ad , este posibil ca
aceast component , n cazul unor prinderi incorecte, s vibreze i s devin ea ns i o surs de
zgomot).

67

4.6 Economie de energie i izolare termic


4.6.1 Pentru alc tuirile de fa ade ventilate, care includ, ntre spa iul interior al cl dirii i stratul de aer
ventilat un strat realizat din produse termoizolante cu conductivitatea termic de calcul de cel mult
0,050 W/mK i cu grosimea de cel pu in 10 cm, valoarea minim normat a rezisten ei termice
corectate a peretelui de fa ad , pe considerente de economie de energie, este n general asigurat .
4.6.2 Valoarea
rezisten ei
termice
corectate
se
determin
n
conformitate
cu
Normativul C 107-2005 Partea a 3-a - Normativ privind calculul performan elor termoenergetice ale
elementelor de construc ie ale cl dirilor indicativ C 107/3, cu modific rile i complet rile ulterioare
i se compar cu valorile minime normate pentru pere i, date n Partea 1 - Normativ privind calculul
coeficien ilor globali de izolare termic la cl dirile de locuit indicativ C 107/1, respectiv n Partea a
2 a - Normativ privind calculul coeficien ilor globali de izolare termic la cl dirile cu alt destina ie
dect cea de locuire - indicativ C 107/2, cu modific rile i complet rile ulterioare.
4.6.3 Evaluarea performan ei energetice a cl dirilor la care anvelopa include fa ade ventilate, se face
n conformitate cu Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor indicativ Mc
001/1, 2, 3 2006, cu modific rile i complet rile ulterioare.

68

CAPITOLUL 5
CONDI II DE DURABILITATE I NTRE INERE ALE SISTEMELOR DE
FA ADE VENTILATE

Durabilitate
5.1
Durabilitatea n timp a subansamblului, corelat cu durata de via economic stabilit , pot avea
repercusiuni n ceea ce prive te satisfacerea acestui criteriu. Repara iile periodice i posibilitatea de
ntre inere a fa adei mic oreaz riscurile n exploatare.
Condi iile pentru asigurarea rezisten ei i stabilit ii pl cilor sunt :
1) din punct de vedere static, s reziste sub sarcini orizontale f a se deforma i f a se fisura;
sunt admise deform ri de pn la 1/300 din n ime (la piatr );
2) din punct de vedere al comport rii la ac iunile factorilor climatici, de i pl cile sunt testate la
cicluri succesive de nghe dezghe , la agen i chimici (albastru de metilen, hipermanganat de
potasiu, clorur de amoniu, hipermanganat de sodiu, acid clorhidric, acid citric, hidroxid de
potasiu, absorb ie de ap etc.), comportarea lor se verific n timp in situ, n cadrul ansamblului
element de finisaj element de prindere perete suport.
5.2
Toleran e dimensionale din fabricare apar la toate tipurile de pl ci sau panouri. Aceste abateri
au valori relativ asem toare, de 2 3 mm pentru panourile de dimensiuni mai mari de 4m (pl ci
metalice complexe cu miez termoizolant, panouri de aluminiu pe schelet, etc.).
5.3
n zonele opace ale fa adei, preluarea dilat rilor termice precum i a mi rilor survenite n
timpul unui cutremur se face prin rosturi de dilatare i dispozitive de acoperire i protec ie, la intervale
i dimensiuni prev zute prin specifica iile tehnice (a se vedea i C.5.3 din Anexa 2).
Avnd n vedere umbrirea scheletului de c tre componenta de protec ie i finisaj, dilat rile din
supranc lzire sunt mult reduse; de asemenea, expunerea la intemperii (ploaie, z pad ) i mb trnire a
componentei de asamblare i montaj (ac iunea radia iilor UV) este mult diminuat .
5.4 Durabilitatea n raport cu fenomenul de coroziune reprezint un factor determinant n ceea ce
prive te rezisten a i stabilitatea componentei de prindere-asamblare i va respecta reglement rile
tehnice specifice aplicabile, n vigoare, privind protec ia mpotriva coroziunii a construc iilor din o el.
5.5 La conceperea i proiectarea fa adelor cu alc tuire ventilat se vor prevedea m suri pentru evitarea
riscului de coroziune prin pile galvanice (pile de coroziune) datorit contactului metalelor de natur
diferit (sau cu poten iale de electrod diferite) (o el carbon, o el inoxidabil, zinc, aluminiu, cupru s.a.)
la alc tuirea constructiv , inclusiv la elementele de mbinare ( uruburi, bol uri, aibe s.a.).
ntre inerea fa adelor
Modul de cur are al fa adelor este n primul rnd o problem de proiectare.
5.6
Fa adele trebuie prev zute de la faza de proiect cu dispozitive care s asigure accesul pentru
cur enie.
5.7
Sistemele de fa ade trebuie s permit i nlocuirea u oar a elementelor deteriorate. Accesul la
acestea se face utiliznd acelea i echipamente ca i n cazul cur irii fa adelor.
5.8
Prevederile normativului se aplic i pentru cl dirile reabilitate, la care se utilizeaz sisteme de
fa ade ventilate.

69

5.9
Indiferent de tipul de fa ad adoptat, n zona soclului i la nivelul accesibil omului se vor
adopta sisteme de fa ade rezistente la ocuri mecanice (loviri, vandaliz ri).
5.10 Se vor respecta toate prevederile legale (agremente tehnice, specifica ii) ale produc torului de
placaje, respectiv ale produc torului de sistem (a se vedea i C.5.10.a i C.5.10.b din Anexa 2).
Postutilizarea materialelor componente
5.11 La desfacerea / demontarea / demolarea fa adelor cu alc tuire ventilat se va face un plan pentru
postutilizarea materialelor componente (C.5.11 din Anexa 2), nso it de o propunere de recuperare a
produselor componente i de modalit ile n care aceast propunere se poate materializa.

70

CAPITOLUL 6
UTILIZAREA SISTEMELOR DE FA ADE VENTILATE
LA CL DIRI EXISTENTE
6.1 Sistemele de fa ade ventilate reprezint o alternativ de finisare mai scump , evident pentru
ac iunea de reabilitare termic a cl dirilor existente.
1) deoarece n spatele finisajului se poate prevedea o termoizola ie n spa iul de aer definit drept
plenum, se asigur protec ia termic necesar pentru a r spunde exigen elor termo-higroenergetice actuale;
2) trebuie analizate urm toarele aspecte:
a. pozi ia cl dirii (n ora , n raport cu o cale de acces major , la strad , n curte interioar , n
vecin tatea unor alte obiective importante etc);
b. tipul de arhitectur ini ial, la care ar trebui s fie readus fa ada cl dirii;
c. expertiza de structuri a cl dirii, pentru a verifica dac poate prelua eventuala greutate
suplimentar pe care o reprezint placajul i sistemul de prindere; exist posibilitatea ca prin
desfacerea finisajului existent, greutatea sistemului ventilat s nu dep easc greutatea
sistemului de finisaj ini ial. Pentru cl dirile existente la care urmeaz a se amenaja fa ade cu
alc tuire ventilat este necesar evaluarea siguran ei dup cum urmeaz :
i. verificare de ansamblu:
-

pentru situa ia de proiectare seismic cl direa trebuie s se ncadreze n clasa de


risc seismic RS IV conform tabelului 8.3 din Codul de proiectare P 100-3;

ii. verific ri locale:


-

pentru situa ia de proiectare fundamental se va verifica siguran a funda iilor;


pentru situa ia de proiectare seismic se va verifica siguran a stratului suport
dup aplicarea stratului de placare.

d. alegerea sistemului de fa ad ventilat corespunz tor att din punct de vedere estetic ct i
compatibilitatea componentelor de prindere-asamblare cu peretele suport componenta de
rezisten a sistemului. Adoptarea unor sisteme la care nlocuirea elementelor deteriorate s
poat fi f cut cu u urin ;
e. verificarea costurilor de desfacererefacere a finisajului, inclusiv managementul de eurilor.
3) n cazul n care nu se impune i o reabilitare termic , prevederea unui sistem de fa ad ventilat
se poate face f
desfacerea finisajului existent. Este cazul unor fa ade interioare, dar cu
respectarea cerin elor de mai sus.
4) Fa adele interioare au restric ii dimensionale ale placajelor mai mici dect cele exterioare, dat
fiind c nu sunt supuse ac iunilor agen ilor de mediu exterior, mai agresivi.
5) Toate fa adele trebuie s fie prev zute cu sisteme pentru cur are. n cazul cl dirilor existente
este obligatorie prevederea echipamentelor pentru ntre inere care nu au existat la proiectarea /
execu ia ini ial a cl dirii.

71

ANEXA 1
REFERIN E TEHNICE I LEGISLATIVE

Acte normative
Nr.

Denumire

Publica ia

Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i


turismului/ministrului administra iei i internelor
nr.1.822/394/2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru
construc ii pe baza performan elor de comportare la
foc, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Ordinul ministrului transporturilor construc iilor i
turismului nr. 2055/29.11.2005 pentru aprobarea
reglement rii tehnice Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de construc ie ale
cl dirilor indicativ C 107-2005, cu modific rile i
complet rile ulterioare
Ordinul ministrului dezvolt rii regionale
i
turismului nr. 2741/ 01.11.2011 pentru aprobarea
reglement rii tehnice Normativ pentru proiectarea,
executarea i exploatarea instala iilor electrice
aferente cl dirilor, indicativ I 7- 2011
Ordinul ministrului dezvolt rii regionale
i
turismului privind aprobarea reglement rii tehnice
Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de
proiectare pentru cl diri, indicativ P100-1
Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i locuin ei
nr. 704/2009 pentru aprobarea reglement rii tehnice
Cod de proiectare seismic " Partea a III-a Prevederi
pentru evaluarea seismic a cl dirilor existente,
indicativ P 100-3/2008
Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i
turismului nr. 1530 / 23.08.2012 pentru aprobarea
reglement rii tehnice Cod de proiectare. Bazele
proiect rii construc iilor, indicativ CR 0 2012
Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i
turismului nr. 1751/ 21.09.2012 pentru aprobarea
reglementarii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea
ac iunii vntului asupra construc iilor, indicativ
CR 1-1-4/2012
Ordinul ministrului dezvolt rii regionale i
turismului privind aprobarea reglement rii tehnice
Normativ privind acustica n construc ii i zone
urbane. Indicativ C 1252012.
b) Partea II Proiectarea i execu ia m surilor de
izolare fonic i a tratamentelor acustice la cl diri

Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I nr. 90 din 27/01/2005

crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Monitorul Oficial al Romniei


Partea I nr. 1.124 bis/ 13.12.2005

Monitorul Oficial al Romniei


Partea I nr. 802 bis/ 14.11.2011

Proiect de reglementare tehnic


notificat cu nr. 2012/679, 2012/682,
2012/683 i 2012/684
Monitorul Oficial al Romniei
Partea I nr. 647 bis/ 01.10.2009

Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 647 bis / 11.09.2012

Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 704 bis / 15.10.2012

Proiect de reglementare tehnic


notificat cu nr. 2012/512, 2012/513

72

(Revizuire C 125-2005) indicativ C 125/2- 2012


c) Partea III M suri de protec ie mpotriva
zgomotului la cl diri de locuit, social-culturale i
tehnico-administrative (Revizuire i completare
P122/1989) indicativ C 125/3 2012
9. Regulamentul (CE) 1907/2006 al Parlamentului
european i al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i
restric ionarea substan elor chimice (REACH)
10. Hot rrea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea
emisiilor de compu i organici volatili datorate
utiliz rii solven ilor organici n anumite vopsele,
lacuri i n produsele de refinisare a suprafe elor
vehiculelor, cu modific rile i complet rile
ulterioare
11. Hot rrea Guvernului nr. 1218/2006 privind
stabilirea cerin elor minime de securitate i s tate
n munc pentru asigurarea protec iei lucr torilor
mpotriva riscurilor legate de prezen a agen ilor
chimici, cu modific rile i complet rile ulterioare

Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 521 / 16.06.2006

Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I, nr. 845 / 13.10.2006

Standarde
1.

SR EN 845-1+A1:2008

Specifica ie a componentelor auxiliare pentru zid rie.


Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport i console

2.

SR EN 845-2:2004

Specifica ie a componentelor auxiliare pentru zid rie.


Partea 2: Buiandrugi.

3.

SR EN 845-3+A1:2008

Specifica ie a componentelor auxiliare pentru zid rie.


Partea 3: Plase de o el pentru armarea mbin rilor orizontale

4.

SR EN 13501-1+A1:2010

Clasificare la foc a produselor i elementelor de construc ie.


Partea 1: Clasificare folosind rezultatele ncerc rilor de
reac ie la foc

5.

SR EN 13501-2+A1:2010

Clasificare la foc a produselor i elementelor de construc ie.


Partea 2: Clasificare folosind rezultatele ncerc rilor de
rezisten
la foc, cu excep ia produselor utilizate n
instala iile de ventilare

6.

SR EN 13823: 2010

ncerc ri de reac ie la foc ale produselor pentru construc ii.


Produse pentru construc ii cu excep ia mbr mintei de
pardoseal expuse ac iunii termice a unui singur obiect
arznd

7.

SR EN ISO 11925-2: 2011

ncerc ri de reac ie la foc. Aprinzibilitatea produselor care


vin n contact direct cu flac ra. Partea 2: ncercare cu surs
cu o singur flac

8.

SR EN 1363-1:2012

ncerc ri de rezisten

la foc. Partea 1: Condi ii generale.

9.

SR EN1363-2:2001

ncerc ri de rezisten

la foc. Partea 2: Proceduri alternative

73

i suplimentare
10. SR EN 1991-1-2:2004/AC:2012

Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-2: Ac iuni


generale. Ac iuni asupra structurilor expuse la foc.

11. SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009

Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-5: Ac iuni


generale Ac iuni termice.

12. SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:


Reguli generale i reguli pentru cl diri. Anex na ional

A91:2009
13. SR EN 1996-1-2:2005/AC:2012

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid rie. Partea 1-2:


Reguli generale.Calculul structurilor la foc

14. SR EN 1996-2:2006/NB:2008

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid rie. Partea 2:


Proiectare, alegere materiale i execu ie zid rie. Anex
na ional

15. SR EN 1999-1-2:2007/NA:2009

Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2:


Calculul structurilor la foc. Anexa na ional .

16. SR EN 13364:2002

Metode de ncercare a pietrei naturale. Determinarea sarcinii


de rupere prin gaura de agrafare

17. SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007

Acustic . Evaluarea izol rii acustice a cl dirilor i a


elementelor de construc ii. Partea 1: Izolarea la zgomot
aerian. Amendament 1: Reguli de rotunjire pentru evaluarea
valorilor unice i a cantit ilor exprimate printr-o valoare
unic

18. SR EN 771- 1:2011

Specifica ii ale elementelor pentru zid rie. Partea 1:


Elemente pentru zid rie de argil ars

19. SR EN 771-3:2011

Specifica ii ale elementelor pentru zid rie. Partea 3:


Elemente pentru zid rie de beton cu agregate (agregate grele
i u oare)

20. SR EN 771-4:2011

Specifica ii ale elementelor pentru zid rie. Partea 4:


Elemente pentru zid rie de beton celular autoclavizat

21. SR EN 771-5:2011

Specifica ii ale elementelor pentru zid rie. Partea 5:


Elemente pentru zid rie de piatr artificial

22. SR EN 771-6:2011

Specifica ii ale elementelor pentru zid rie. Partea 6:


Elemente pentru zid rie de piatr natural

23. SR EN 998-2:2011

Specifica ie a mortarelor pentru zid rie. Partea 2: Mortare


pentru zid rie

24. SR EN ISO 13788:2002

Performan a higrotermic a componentelor i elementelor de


construc ie. Temperatura superficial interioar pentru
evitarea umidit ii superficiale critice i condensului
interior. Metode de calcul

74

25. SR EN 13986:2005

Pl ci pe baz de lemn destinate construc iei. Caracteristici,


evaluarea conformit ii i marcare

26. SR EN 12101-6:2005/AC:2007

Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbin i.


Partea 6: Specifica ii pentru sisteme cu presiune diferen ial
- Kituri

27. STAS 10009 88

Acustica n construc ii. Acustica urban . Limite admisibile


ale nivelului de zgomot

Not :
1. Referin ele datate au fost luate n considerare la data elabor rii reglement rii tehnice;
2. La data utiliz rii reglement rii tehnice, se va consulta ultima form n vigoare a referin elor tehnice
i legislative.

75

ANEXA 2 - INFORMATIV
COMENTARII

Comentarii la Capitolul 2
C2.1 pentru cl dirile existente, art. 2.1. are caracter de recomandare
C2.3 se recomand ca produsul termoizolant s :
- fie permeabil la vapori de ap ;
- aib densitatea de cel pu in 15 kg/m3 pentru produsele termoizolante cu procent ridicat de
pori nchi i;
- aib , dac este posibil, performan e de absorb ie acustic (caz n care stratul termoizolant poate
ndeplineasc i func iunea de strat fonoabsorbant).
NOT :
1. De i densitatea produselor cu pori deschi i (exemplu: unele pl ci din vat mineral sau vat
de sticl ) este cel pu in 20 - 30 kg/m3, de regul , pe fa ade se utilizeaz produse din vat
mineral cu densitate mare, de 80 120 kg/m3 (s nu dep easc 150 - 200 kg/m3). Fa a n
contact cu stratul de aer, are de regul aplicat o folie cu rol de barier antivnt.
2. Pe lng caracteristicile termice (conductivitate termic , densitate aparent ) trebuie s se
in seama i de modul n care produsele respective, cu rol preponderent termic, r spund la
alte cerin e: absorb ie acustic , igien , s tate, protec ie a mediului nconjur tor,
comportare la difuzia vaporilor, comportare sub ac iunea focului, caracteristici ecologice i
durabile (materiale naturale, din surse regenerabile, produse cu costuri moderate de
produc ie, transport, exploatare, postutilizare, produse din materiale reciclate etc.).
3. Valorile (conductivitate termic ) i (densitate aparent ) sunt prezentate n Anexa A din
normativul C1072005, Partea a 3-a indicativ C 107/3, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
C.2.6 Straturile de aer care comunic cu atmosfera se clasific n straturi de aer foarte slab ventilate
natural, slab ventilate natural i bine ventilate natural, n conformitate cu normativul C 107-2005
Partea a 3-a indicativ C 107/3, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Comentarii la Capitolul 3
C3.1 Produsele uzuale i caracteristicile lor geometrice curente sunt prezentate cu titlu
exemplificativ n tabelul 3.1.
Caracteristici geometrice pentru placaje uzuale
Produse uzuale pentru pl ci

dimensiuni
<mm>

piatr natural
marmur , granit, calcar...
300 x 300 600 x 600 func ie
de duritatea pietrei
piatr reconstituit
aglomerate cu r ini sintetice
300 x 300 600 x 600
Produse uzuale pentru pl ci
dimensiuni
<mm>
piatr artificial
ars
pl ci ceramice din gresie por elanat
300x300 1200x 1200
nears

Tabel 3.1
grosimi
<mm>
15 50
idem
8 12
grosimi
<mm>

8 12

76

prefabricate din similipiatr


prefabricate din beton

300 x 300 900 x 900


600 x 100

1150
30

metal
pl ci din tabl plan , ambutisat
el vopsit
el corten
aluminiu
pl ci din tabl profilat , cutat , ondulat
el
aluminiu
elemente liniare profilate
panouri din tabl de aluminiu ambutisat sau cu schelet
propriu
Lemn
solzi, scnduri plane

> 1.000
~4
~6
~6
> 1.000

300 x 4.000 9.000

0,7 1,2
4
0,6
15

300 x 300 1.000

~6

1.500-3.600

46

pl ci eternit
solzi, pl ci plane sau profilate ondulate

plane sau profilate

f ii i pl ci din material plastic


300 1.000

0,8 1

sticl
sticl de securitate multistrat, armat

500 1250 x 1000 3750


materiale complexe
pl ci din piatr sub ire lipite pe miez metalic tip
100 x 100 240 x 100
"fagure"
pl ci/f ii "sandwich" cu fe e metalice i umplutur
500 1000 x 16.000 max
din spume expandate:
PUR, PEX, poliizocianurat .a.
pl ci cu fe e metalice i miez polimeric i pe baz de
3200 (8000)
hidroxid de aluminiu,
x
1000/1250/1500 /(1575)
pl ci laminate la presiune nalt , din fibre celulozice i
2140 x 1060
miezuri pe baz de r ini sintetice (HPL)
2800 x 1300 / 1850
4100 x 1300

27
15 25
25-50-80

346-8

6 - 8 - 10

Cu ct materialul de fa este mai complex, realizat cu tehnologii noi i astfel distan ndu-se de cel
natural, cu att greutatea sa scade, fiind ntlnite pl ci i f ii de dimensiuni mari (pn la 16m
n ime, n prospectul produc torului de sistem, n condi iile unei greut i de sub 5 kg/m2). Pe de alt
parte, cu ct pl cile sunt mai mari i mai u oare, aspectul lor se ndep rteaz din ce n ce mai mult de
cel tradi ional, g sindu- i locul fie n categoria placajelor cu aspect metalic, fie n aceea a materialelor
plastice.
Din punct de vedere al cerin elor pe care trebuie s le asigure subansamblul, scheletul de sus inere
poate prelua o parte din abaterile rezultate n urma unei execu ii mai pu in ngrijite a componentei
rezistente, acurate ea fiind asigurat la nivelul fe ei finite. De asemenea, el este astfel proiectat nct s
preia mi carea de dilatare a montan ilor, n perioada de var .
Unul dintre dezavantajele solu iei cu fixare direct pe componenta rezistent este c viteza de montare
este relativ mic , avnd n vedere c fiecare element de prindere trebuie pozi ionat concomitent cu
77

montarea pl cilor; gre elile de trasare sunt imposibil de reparat, fiind necesar practicarea altor g uri
n elementul suport, pentru introducerea diblurilor n pozi ia corect .
C.3.7 Se folose te mai ales calcar, marmur
i granit. Este necesar s fie cunoscute att
comportamentul sorturilor de piatr n contact cu exteriorul, precum i modul de comportare n
leg tur cu tipul de liant folosit.
Tipurile de roci utilizate n placaje cu montaj uscat (mecanic) sunt :
- eruptive (granit);
- sedimentare (calcare, gresii, travertin);
- metamorfice (marmura).
Din piatr natural nu se recomand a fi realizate nici pl ci de dimensiuni mari, nici pl ci sub iri.
Greutatea materialului natural induce o sarcin important asupra componentei rezistente, care trebuie
dimensionat , ca material, alc tuire i grosime, astfel nct s nu fie posibil deteriorarea acesteia sau
desprinderea pl cilor. De asemenea, componenta de prindere solidarizare (scheletul pe care sunt
fixate pl cile i dispozitivele de solidarizare a acestuia pe peretele suport) este aleas n concordan
att cu tipul de component rezistent (perete suport), ct i cu cel de material de protec ie finisaj.
C.3.8. Abandonate n Romnia, prefabricatele de beton pentru fa ade exist pe pia a interna ional .
Adeseori ele imit piatra natural sau finisajul din mozaic.
Caracteristici uzuale, exemplificative, ale pl cilor i f iilor din prefabricate de beton, sintetizate din
literatura de specialitate sunt date n tabelul 3.2:
Caracteristicile pl cilor i f iilor prefabricate din BA
CATEGORII DE PRODUSE
dimensiuni maxime [mm]

absorb ie de ap
densitate [kg/m3]
rezisten a la ncovoiere [Mpa]
rezisten a la nghe / dezghe
modul de elasticitate [kN/mm2]
rezisten a la p tare
coeficient de dilatare
greutate [kg/m2]

Tabel 3.2

Prefabricate din BA
ime
700 / 1574
lungime
660 / 3810
grosime
Intre 10 si 25
8,00%
Intre 1500 si 2200
12
Metoda de ncercare
SR EN 1170-4
aspect neschimbat
20
Metoda de ncercare
SR EN 1170-5
aspect neschimbat
1 mm/m
Intre 22 si 55

C.3.9 Pl ci realizate din ciment (40%), ap (12%), piatr de var i eventual fibrociment reciclat
(11%), precum i un material fibros n general preluat din industria textil i care are rol de stabilizator
dimensional (5%), reprezint o posibil op iune pentru un tip de pl ci incombustibile. Produsul,
con innd circa 30% aer n pori, este etan la ap , dar permeabil la vapori, permi nd reglarea
microclimatului nc perii.

78

Caracteristici uzuale, exemplificative, ale pl cilor din fibrociment, sintetizate din literatura de
specialitate sunt date n tabelul 3.3:
Caracteristicile pl cilor de finisaj din fibrociment
CATEGORII DE PRODUSE
Dimensiuni maxime [mm]

ime
lungime
grosime

absorb ie de ap
densitate [kg/m3]
rezisten a la ncovoiere
Metoda de ncercare
rezisten a la nghe / dezghe
rezisten a la impact [Nm]
modul de elasticitate [kN/mm2]
Metoda de ncercare
reziste a la p tare
coeficient de dilatare
Metoda de ncercare
2

greutate [kg/m ]

Tabel 3.3

Fibrociment
1250 / 1500
2000 / 3600
Intre 3 si 22
Maxim 20%
Intre 1500 si 2420
Max 26
SR EN ISO 178
aspect neschimbat
25
20
SR EN 1170-5
aspect neschimbat
10 x 10-6/K
SR EN 438-2
Intre 10,2 si 31,5

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]
planeitate [mm/m]

2
1
0,5
<2
Propriet i optice

diferen a de culoare
str lucire orbitoare / luciu
disipare a luminii / mat
men inerea culorii la lumin
rezisten a la UV

aspect neschimbat
Nu
Da
aspect neschimbat
aspect neschimbat
Cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


permeabilitate la difuzia vaporilor
clasa de reac ie la foc
Metoda de ncercare
sisteme de prindere
cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare

Intre 0,4 W/mK si 2,0 W/mK


7
A2 s1 d0
SR EN 13501-1
Nu
vizibil sau ascuns
pe trei dire ii

rosturi / mbin ri
din al turarea elementelor
din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

Da
Da
Da
Diverse

piese speciale de colt


asamblare / dezasamblare
reciclabil

Nu
pies cu pies
Nu

79

C.3.11 Tendin ele ultimilor ani n produc ia de pl ci ceramice pentru fa ade se refer mai pu in la
cre terea dimensiunilor sau a rezisten ei mecanice a pl cilor, ct mai ales la modul de ntre inere sau
autontre inere - al acestora, n contextul reducerii polu rii globale i al consumului ra ional de resurse
naturale. Astfel, o fa ad care se autontre ine implic un consum mai mic de detergen i (factor
poluant) precum i un consum mai redus de ap . Catalizatorul din sistemul de protec ie, dioxidul de
titan (TiO2), transform apa i oxigenul din aer n oxigen activ, care oxideaz i descompune materiile
organice, bacteriile i viru ii. Pe de alt parte, tot dioxidul de titan, activat de efectul razelor
ultraviolete, conduce la mic orarea tensiunii superficiale a apei i la crearea unui efect hidrofil pe
suprafa a pl cilor, care realizeaz o pelicul continu de ap care spal uniform fa ada.
Pentru situa ii speciale (plac ri n proximitatea aerog rilor), exist sisteme n care undele radar
incidente pe suprafa a anvelopei cl dirilor placate cu pl ci ceramice sunt absorbite, pentru evitarea
apari iei reflexiilor fantom pe ecranele monitoarelor din turnul de control al traficului aerian.
Unele tipuri de pl ci ceramice au ca m sur suplimentar de siguran inserarea unui strat de es tur
de fibr de sticl de 5 x 5 mm, pe spatele fiec rei pl ci ceramice, pentru ca, n caz de spargere, acest
strat de armare s men in cioburile pe pozi ie.
Pe plan european s-au dezvoltat sisteme de placaje ceramice pentru tratamente acustice. Au
str pungeri (perfora ii, fante) i sunt prev zute cu materiale fibroase pentru absorb ie acustic . Ele se
pot utiliza pentru tratamentele acustice ale unor fa ade interioare pere ii interiori ai s lilor de concert
de exemplu, foyere, alte spa ii interioare care au nevoie de o tratare acustic .
Caracteristicile pl cilor de finisaj din ceramic
CATEGORII DE PRODUSE
Date generale
Categorii produs
dimensiuni L x I x G [mm]
absorb ie de ap
porozitate
densitate [kg/m]
rezisten a la ncovoiere [N/mm]
rezisten a la nghe /dezghe
rezisten a la oc termic
rezisten a la impact
rezisten a la p tare
rezisten a la substan e chimice
rezisten a la zgriere (SR EN 4382:2005)
coeficient de dilatare termic ( )
m/m 0C
greutate - masa superficial [kg/m]
lungime [mm]
n ime [mm]
grosime [mm]
rectiliniaritatea muchiilor [mm]
diagonala [mm]
men inerea geometriei rectangulare
[mm]
planeitate [mm]

Tabel 3.4

Ceramic
Corpuri ceramice
150 - 1800 x 300-1200
x 15-40
3%<E<6%
8 - 66.5
da
aspect neschimbat
da
-

Pl ci sub iri
30-90 x 30-90 x 8 16
3%<E<6%
nu
2600
da
aspect neschimbat
da
-

3,5 x 10-4(K-1)-7,0 x
6 x 10-6(K-1)-7,0 x
10-6(0C-1)
10-6(0C-1)
5 - 49
5 - 18
toleran e dimensionale
+/-1
+/- 0,5 - +/-1
+/-2 - +/- 3,0 /500
+/- 0,5 - +/-2
+/-1 - +/-2
+/- 0,5 - +/-1
+/- 0,5
+/- 1,2 - +/- 2
+/-0.3%
+/-0.4% - +/-0.8%

+/- 2 - +/- 3
+/-0.4%

mizi de fa ad
240-290 x 115 - 140
x 65 - 71
6%<E<7%
1640 - 2150
60 - 80
clasa F2
aspect neschimbat
da
-

+/- 4
+/- 3
+/- 2

aspect neschimbat
aspect neschimbat

80

diferen a de culoare
str lucire orbitoare/ luciu
disipare a luminii / mat
men inerea culorii la lumin
rezisten a la UV (500 ore)
coeficient de conductivitate termic
permeabilitate la difuzia vaporilor
izolare la zgomot aerian
fonoabsorb ie
clasa de reactie la foc
cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare
din al turarea elementelor
din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor
piese de col /speciale
asamblare dezasamblare
reciclabil

propriet i optice
nu
nu
da
da/nu
aspect neschimbat
aspect neschimbat
aspect neschimbat
aspect neschimbat
cerin e de calitate
da
da (pl ci speciale)
A1
A1
sisteme de prindere
nu
nu
vizibil sau ascuns
vizibil sau ascuns
pe trei direc ii
pe trei direc ii
rosturi/mbin ri
da
da
nu
da
da
da
Diverse
da
da
pies cu pies
pies cu pies
da
da

nu
da
aspect neschimbat
aspect neschimbat
0,90 1,20 W/mK
12 - 30
A1
da
da ancorare ascuns
nu
da
da
nu
da
nu
func ie de mortar

C.3.12 Finisaje din lemn


Caracteristicile pl cilor de finisaj din lemn masiv
dimensiuni maxime [mm]

Lemn masiv
ime
lungime
grosime

Absorb ie de ap
Densitate [kg/m3]
Rezisten la ncovoiere
Metoda de ncercare
rezisten la nghe / dezghe
rezisten la p tare
coeficient de dilatare
greutate [kg/m2]

Tabel 3.5
ntre 100 i 150
ntre 2400 i 5100
ntre 18 i 50 mm
5,10%
512
39 N/mm2
SR EN 408
aspect neschimbat
aspect neschimbat
2,90%
13

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]

propriet i optice

Diferen de culoare
str lucire orbitoare / luciu
disipare a luminii / mat
men inerea culorii la lumin
rezisten la UV

aspect neschimbat
Nu
Da
aspect neschimbat
aspect neschimbat

81

cerin e de calitate
coeficient de conductivitate termic
clasa de reac ie la foc
Metoda de ncercare
sisteme de prindere
cu adeziv
mecanic
modali i de reglare

0,17 W/mK
C s2 d0, D s2 d0
SR EN 13501-1+A1
Nu
vizibil sau ascuns
pe dou direc ii

rosturi / mbin ri
din al turarea elementelor
din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

Da
Da
Da
Diverse

Piese speciale de colt


Asamblare / dezasamblare
Reciclabil
dimensiuni maxime [mm]

Da
pies cu pies
Da
pl ci din lemn
ime
lungime
grosime

absorb ie de ap
densitate [kg/m3]
rezisten la ncovoiere
Metoda de ncercare
rezisten la nghe / dezghe
rezisten la impact
rezisten la ntindere
Metoda de ncercare
rezisten la p tare
coeficient de dilatare
Metoda de ncercare
2

greutate [kg/m ]

1220
2440
ntre 3 i 22 mm
5,00%
1350
80 Mpa
SR EN ISO 178
aspect neschimbat
1,8 mm (SR EN 438-2)
60 Mpa
SR EN ISO 527-2
aspect neschimbat
0,60%
SR EN 438-2
Max 30

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]

-0 / +10 mm
- 0 / + 10 mm
0,4 / 0,8
propriet i optice

men inerea culorii la lumin


rezisten la UV

3 Gray Scale (SR EN 438-2)


3 Gray Scale (SR EN 438-2)
cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


W/mK
permeabilitate la difuzia vaporilor
clasa de reactie la foc

0,261

Metoda de ncercare
sisteme de prindere
cu adeziv
mecanic
modalitati de reglare

15 30
D s2 d0
SR EN 13501-1+A1
Da
vizibil sau ascuns
pe trei direc ii

82

rosturi / mbin ri
din al turarea elementelor
din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

Da
Nu
Da

cerin e de calitate
clasa de reac ie la foc
Metoda de ncercare

A1 (strat suport metalic) sau D s2 d0 (strat suport


lemn)
SR EN 13501-1+A1

sisteme de prindere
cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare
distan a de reglare [mm]

distan a [mm] fa
termoizolant

Nu
vizibil sau ascuns
pe trei directii
130 320
20

de sistemul
rosturi / mbin ri

din al turarea elementelor


din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor
ime rost [mm]

Da
Nu
Da
10 30
Diverse

piese speciale de col


asamblare / dezasamblare
reciclabil

Da
piesa cu piesa
pn la 90%, conform SR EN ISO 14001

C.3.13 Finisaje din metal


Caracteristicile pl cilor de finisaj din metal
CATEGORII DE PRODUSE
dimensiuni maxime [mm]

densitate [g/cm3]
rezisten la ncovoiere [kNcm/m]
rezisten la nghet / dezghe
rezisten mecanic [kNcm/m]
coeficient de dilatare

greutate [kg/m2]
modul de elasticitate [N/mm2]
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]

Tabel 3.6

Metal
ime
lungime
grosime

333 1050
2440 4400
0,4 4
7,2
1250 5900
aspect neschimbat
1,25 2,75
n direc ia de laminare: 2,2 mm/m x 100 K
n direc ia perpendicular pe direc ia de
laminare: 1,7 mm/m x 100 K
4,5 7,3
80000
toleran e dimensionale
-0 / +10
-0/+4
0,4 / 0,8

83

C.3.14 Finisaje din sticl


Caracteristicile pl cilor de finisaj din sticl
CATEGORII DE PRODUSE
dimensiuni maxime [mm]

ime
lungime
grosime

densitate [kg/m3]
rezisten la incovoiere
rezisten la oc termic
rezisten la impact
modul de elasticitate [N/mm2]
coeficient de dilatare
greutate [kg/m2]

Tabel 3.7
Sticla
Intre 500 si 1250
Intre 1000 si 3750
27
2350
2900 Nm/m
aspect neschimbat
Safety Glass
1400
8 x 10-6 m/mK
30

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]

propriet i optice

diferen a de culoare
men inerea culorii la lumin
rezisten la UV

aspect neschimbat
aspect neschimbat
aspect neschimbat
cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


coeficient de transmisie termic U
permeabilitate la difuzia vaporilor
clasa de reac ie la foc

0,75 W/mK
4,11
barier din aluminiu
N/A non-combustible
sisteme de prindere

cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare

Da
Ascuns
pe trei direc ii
rosturi / mbinari

din al turarea elementelor


din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

Da
Nu
Nu
Diverse

piese speciale de col


asamblare / dezasamblare
reciclabil

Nu
pies cu pies
Da

84

C.3.15 Finisaje din PVC


Caracteristicile pl cilor de finisaj din PVC
CATEGORII DE PRODUSE
dimensiuni maxime [mm]

ime
lungime
grosime

absorb ie de ap
rezisten a la ncovoiere
rezisten a la nghe / dezghe
rezisten a la impact
modul de elasticitate [N/mm2]
rezisten a la p tare
coeficient de dilatare
greutate [kg/m2]

Tabel 3.8

PVC
ntre 90 si 180
6000
ntre 15 si 18 mm
0,70%
70 N/mm2
aspect neschimbat
14 kJ/m2
1900
aspect neschimbat
0,065 mm/m x K
7,6

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]

0,3
0,3
0,6
propriet i optice

diferen a de culoare
str lucire orbitoare / luciu
disipare a luminii / mat
men inerea culorii la lumin
rezisten a la UV

aspect neschimbat
nu
da
aspect neschimbat
aspect neschimbat
cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


clasa de reac ie la foc

0,20 - 0,35
B1
sisteme de prindere

cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare

nu
vizibil sau ascuns
pe dou direc ii
rosturi / mbin ri

din al turarea elementelor


din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

da
da
da
diverse

piese speciale de col


asamblare / dezasamblare
reciclabil

da
pies cu pies
da

C.3.16 Finisaje compozite


Produsele compozite, definite n sens generic, sunt produse alc tuite din dou sau mai multe materiale,
care duc la formarea unui produs cu caracteristici diferite fa de materialele constituente n parte.
Materialele componente pot fi din aceea i categorie cum ar fi metale cu metale sau n categorii cu
propriet i fizice i chimice diferite spre exemplu sticl cu plastic sau carbon cu r ini epoxidice.
Structura produselor compozite se compune dintr-un material de baz , care reprezint matricea i care
are n general propriet i slabe, nt rit cu alte materiale, care au propriet i mecanice, fizice sau
chimice mai deosebite.

85

Caracteristicile pl cilor de finisaj din produse compozite


CATEGORII DE PRODUSE
denumire produs
dimensiuni maxime [mm]

ime
lungime
grosime

absorb ie de ap
densitate [kg/m3]
rezisten a mecanic W [cm/m]
rezisten a la ncovoiere E-J [N/mm2]
rezisten a la nghe / dezghe
rezisten a la impact (bila diametru mare)
Metoda de ncercare
modul de elasticitate [N/mm2]
Metoda de ncercare
rezisten a la ntindere
Metoda de ncercare
0,2% rezisten a la sarcin
Metoda de ncercare
rezisten a la rupere (%)
Metoda de ncercare
coeficient de dilatare
Metoda de ncercare
greutate [kg/m2]

Tabel 3.9

compozite
compozite - metale i mase
plastice
ntre 1000 - 1610 mm
ntre 500 - 9000 mm
ntre 3 - 200 mm
ntre 0 / n apa n ntregime dup
o or sub 0,03 Kg/m2
Aprox. 1880 - 2000 Kg/m
ntre 0,81 i 24 cm/m
intre 865 kNcm/m i 221600
kNcm/m
aspect neschimbat
ntre 20 i 30 kJ/m
SR EN ISO 179 -2
ntre 17610 N/mm i 70.000
N/mm
SR EN 1999 1-1
Rm ntre 15 i 200 N/mm
SR EN 485-2
Rp0,2 80 - 175 N/mm
SR EN 485-2
A50 3 - 7 %
SR EN 1170-4/ SR EN 485-2
2,3 - 2,4 mm/m la diferen a de
temperatur de 100C
SR EN 1999 1-1
ntre 3,8 si 82 kg/m2

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]
diagonala [mm]

0 mm -10 mm
0 mm - 5 mm
2
3 mm
domeniu 6,0 < e < 10,0 EDF <
5,0

planeitate [mm/m]
propriet i optice
str lucire orbitoare / luciu
Metoda de ncercare
disipare a luminii / mat

rezisten a la UV (500 ore)

Contrast
Aspect
cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


rezisten a termic R mK/W
coeficientul de transmisie termic U
rezisten a la temperatur C
coeficient de absorb ie acustic w
Metoda de ncercare
indice de izolare la zgomot aerian Rw
Metoda de ncercare

30-80 (%)
SR EN 13523-2
da
3 (1500 ore de expunere) /
Urme <10%, diferen de
culoare E<1, Rest de luciu
<10%
4 (1500 ore de expunere)
ntre 0,38 i 0,66 W/mC
ntre 0,18 0,83 m2K/W
ntre 5,56 W/(m2K) i 1,20
W/(m2K)
-20+80
0.05
SR EN ISO 354
ntre 21 i 32 dB
SR EN ISO 717-1

86

CATEGORII DE PRODUSE

compozite
compozite - metale i mase
denumire produs
plastice
Metoda de ncercare
SR EN ISO 6721
B - s1, d0/ B - s1, d1 / B - s2,
clasa de reac ie la foc
d0/ B-s3, d0/ A2-s2,d0
Metoda de ncercare
SR EN 13501-1+A1
sisteme de prindere
cu adeziv
nu
mecanic
vizibil sau ascuns
modalit i de reglare
pe trei direc ii
rosturi / mbinari
din al turarea elementelor
da / nu
din suprapunerea elementelor
da / nu
din mbinarea elementelor
da
diverse
piese speciale de col
da
asamblare / dezasamblare
pies cu pies
reciclabil
da

C.3.17 pl cile celulozice realizate la presiune nalt (HPL) reprezint de c iva ani o posibilitate
pentru placaje de dimensiuni mari. n principiu, tehnologia de realizare a acestora este urm toarea:
pl cile din fibre celulozice, impregnate cu r ini, sunt solidarizate la presiune nalt (9 Mpa timp de 90
de minute) i temperatur de circa 1500C. Procentul de celuloz este relativ mare (circa 70%). Alte
materiale care intr n alc tuirea pl cilor sunt r inile aminoplaste i coloran ii. Produsul astfel ob inut
este rezistent la radia iile ultraviolete precum i la majoritatea agen ilor atmosferici; se dilat la
umiditate ridicat i se contract la umiditate sc zut . Este de aceea necesar prevederea, prin proiect,
a posibilit ii de mi care a pl cilor (rosturi, garnituri). Pl cile au calitatea c sunt antistatice, ceea ce
asigur o ntre inere u oar odat puse n oper , greutate relativ sc zut , precum i o durat de via de
circa 20 de ani (cu o stabilitate a p ii decorative de cel pu in 10 ani)
Caracteristicile pl cilor de finisaj din fibre celulozice de nalt densitate
CATEGORII DE PRODUSE
dimensiuni maxime [mm]

ime
lungime
grosime

absorb ie de apa
densitate [kg/m3]
rezisten la ncovoiere
rezisten a la nghe / dezghe
reziste a la impact
modul de elasticitate [N/mm2]
Metoda de ncercare
rezistenta la intindere
Metoda de ncercare
rezistenta la patare
rezistenta la zgariere
coeficient de dilatare
greutate [kg/m2]

Tabel 3.10

Pl ci de nalt densitate
1060 / 1850
2140 / 3730
ntre 4 si 20 mm
ntre 3 si 8%
ntre 1350 si 1450
ntre 110 si 155
aspect neschimbat
fisuri / 100 lovituri
>9
SR EN ISO 178
70 Mpa
SR EN ISO 527-2
aspect neschimbat
>3 grade
ntre 0,15 i 0,30
ntre 9 i 35

87

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]
diagonal [mm]
planeitate [mm/m]

10
10
0,2 / 0,6
13 / 20
<5
propriet i optice

str lucire orbitoare / luciu


disipare a luminii / mat
men inerea culorii la lumin
rezisten a la UV

nu
da
aspect neschimbat
aspect neschimbat
cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


permeabilitate la difuzia vaporilor
clasa de reactie la foc

0,3 W/mK
ntre 17,2 i 30
B s2 d0 sau D s2 d0
SR EN 13501-1+A1

Metoda de ncercare
sisteme de prindere
cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare

nu
vizibil sau ascuns
pe trei direc ii
rosturi / mbin ri

din al turarea elementelor


din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

da
nu
da
diverse

piese speciale de col


asamblare / dezasamblare
reciclabil

da
pies cu pies
nu

C.3.18 Finisaje din fa ade verzi (pere i vii). Caracteristici uzuale


Caracteristicile pl cilor de finisaj din fa ade verzi (pere i vii)
CATEGORII DE PRODUSE
dimensiuni maxime [mm]

ime
lungime
grosime

rezisten a la intemperii
greutate [kg/m2]

Tabel 3.11

Fa ade verzi (pere i vii)


circa 500
circa 600
60
n func ie de tipul de plante
Intre 50 si 80

toleran e dimensionale
lungime [mm]
n ime [mm] / l ime
grosime [mm]

propriet i optice
n func ie de tipul de plante si de sezon
cerin e de calitate

coeficient de conductivitate termic


permeabilitate la difuzia vaporilor
clasa de reac ie la foc

nu este cazul
nu este cazul
umiditate peste 80%

88

coeficient de absorb ie acustic

0,1
sisteme de prindere

cu adeziv
mecanic
modalit i de reglare

nu
ascuns
nu
rosturi / mbin ri

din al turarea elementelor


din suprapunerea elementelor
din mbinarea elementelor

da
nu
nu
diverse

piese speciale de col


asamblare / dezasamblare
reciclabil

nu
pies cu pies
da

C.3.20 n regiunile din zona M rii Nordului, mai ales n Olanda i Germania, se utilizeaz , de mai
bine de 90 de ani, pere ii cu alc tuire dubl i strat de aer, n ideea realiz rii unei mai bune protec ii
mpotriva intemperiilor i umidit ii. n timp, pentru realizarea unor economii n ceea ce prive te
energia termic , n condi iile cre terii parametrilor de confort, n spa iul de aer a fost interpus o
termoizola ie eficient .
n principiu, alc tuirea acestui tip de subansamblu respect , la nivel de elemente constitutive, tiparul
peretelui mantou, definit la Terminologie. Reg sim toate componentele, cu precizarea c n ceea
ce prive te componenta de protec ie, aceasta este un tip de zid rie dens , compact i cu caracter
estetic. Diferen e se nregistreaz i n ceea ce prive te tipul componentelor de prindere asamblare,
avnd n vedere c rolul acestora este complex.
Comentarii la Capitolul 4
C4.1.3. Cerin ele de baz din Codul CR 0 se consider satisf cute pentru cl dirile proiectate conform
prezentului Normativ, dac :
1)
2)

calculul la st ri limit se face conform principiilor din Codul CR 0;


clasificarea, gruparea i valorile ac iunilor sunt cele date n Codul CR 0;

se folosesc principiile i regulile de aplicare date n Codurile i standardele de proiectare pentru


produsele de construc ie i prevederile speciale din acest Normativ.
C4.1.5 & C4.1.6 Satisfacerea cerin elor generale enun ate la art.4.1.5 i 4.1.6 este condi ionat

i de:

1) concep ia general i de detaliu a fa adei ventilate, a straturilor componente, a leg turilor


ntre straturi i a leg turilor stratului suport cu structura principal a cl dirii;
2) propriet ile, performan ele, utilizarea i modul de punere n oper ale materialelor i
produselor de construc ie;
3) calitatea execu iei i realizarea lucr rilor de ntre inere necesare.
n cazul fa adelor ventilate, producerea avariilor de tip "pr bu ire progresiv " poate fi limitat sau
evitat prin m suri adecvate privind:
1) determinarea riscului de apari ie a unor astfel de evenimente;
2) adoptarea unei alc tuiri structurale i a unor detalii constructive care nu prezint sensibilit i la
astfel de evenimente;
3) asigurarea elementelor fa adei i a prinderilor de structura principal cu ductilitate
suficient (evitarea folosirii materialelor casante).

89

C4.1.8. Costul total minim include:


a) costurile concep iei, execu iei i exploat rii fa adei ventilate;
b) costurile rezultate n cazurile de imposibilitate de utilizare a cl dirii ca urmare a avarierii fa adei
ventilate ;
c) costurile asociate riscurilor i consecin elor unei diminu ri a performan elor cl dirii din
cauza deterior rii fa adei ventilate n timpul duratei de exploatare i, eventual, costul asigur rii
corespunz toare acestor riscuri;
d) costurile remedierilor par iale necesare n cazul avarierii locale a fa adei ventilate (stratul suport,
prinderile i stratul de placare);
e) costurile inspec iilor, ntre inerii i repara iilor curente i capitale;
f) costurile demol rii i ale recicl rii materialelor.
Condi iile de agresivitate au n vedere :
a) agresivitatea mediului natural (salinitatea n zona litoralului, de exemplu);
b) agresivitatea mediului antropic nconjur tor provenit din:
i.
poluarea urban ;
ii.
degaj ri agresive n zonele industriale.
C4.1.9. Pentru gruparea nc rc rilor se va ine seama c efectele ac iunilor vntului, ale cutremurului
i ale varia iilor de temperatur se pot produce n ambele sensuri pe direc iile considerate.
C4.1.12. nc rc rile permanente vor cuprinde:
1)
greutatea proprie a elementelor componente ale fa adei ;
2)
greut ile elementelor de instala ii (aparate de climatizare, de exemplu) care sunt suportate
direct de stratul de placare i a elementelor de mobilier care sunt suportate direct de stratul suport ;
3)
greutatea p ilor fixe ale utilajului pentru ntre inerea/sp larea fa adei ( inele de ghidare), dac
acestea sunt prev zute n proiect.
C4.1.13. nc rc rile de exploatare vor include, dac este cazul:
1)
greutatea utilajului pentru ntre inerea/sp larea fa adelor;
2)
greutatea persoanelor care deservesc utilajul.
Pentru calculul stratului de placare, nc rc rile de exploatare men ionate mai sus sunt considerate
nc rc ri variabile (care pot lipsi total pe durate lungi).
Se presupune c impactul accidental al vehiculelor este mpiedicat prin m suri adecvate (de tip
"barier ").
C4.1.18. Pentru cl dirile la care se aplic metoda spectrelor de etaj, calculul for ei seismice din
ac iunea direct a cutremurului se va face pe baza unui model de calcul complet, folosind spectrul de
accelera ie ob inut din r spunsul seismic al structurii principale la nivelurile de prindere ale stratului
de placare (spectrele de etaj).
Pentru aplicarea acestui procedeu:
1) modelul de calcul utilizat va ine seama de propriet ile mecanice relevante ale structurii
principale, ale panoului de fa ad (ambele straturi) i ale prinderilor acestuia de structura
principal .
2) ac iunea seismic pentru care se calculeaz spectrele de etaj va fi modelat conform
prevederilor de la Cap.3 din Codul P 100-1
C4.1.24. Se vor lua n considerare urm toare categorii de deplas ri laterale ale structurii principale
1)
deplas rile pe direc ie paralel cu planul fa adei;
2)
deplas rile pe direc ie perpendicular pe planul fa adei ;
3)
deplas rile simultane pe ambele direc ii pentru elementele situate n vecin tatea col urilor
cl dirii.

90

C4.1.39. Dac alc tuirea constructiv a acestui strat nu asigur protec ia mpotriva apei sau dac este
constituit din elemente izolate f ca rosturile dintre acestea s fie nchise, stratul suport trebuie s fie
acoperit cu o membran rezistent la ap .
C4.1.40. Din punct de vedere al alc tuirii constructive stratul de placare poate fi realizat cu
un singur material: zid rie, de exemplu, cu leg turi n puncte izolate de stratul suport (figura
C4.1.1.a)
din mai multe materiale: cu schelet propriu i piese de acoperire; n acest caz scheletul este
ancorat de stratul suport (figura C4.1.1.b)

(a)

(b)

Figura C4.1.1. Posibilit i de realizare a stratului de placare


(a) Dintr-un singur material legat n puncte izolate de stratul suport
(b) Cu schelet propriu (portant) i panouri de nchidere
n func ie de materialele din care este realizat, din punct de vedere al greut ii proprii, stratul de
placare se clasific astfel:
1) strat de placare greu (din zid rie, beton sau piatr natural )
2) strat de placare or (din lemn, metal, mase plastice)
C4.1.41. Greutatea proprie a stratului de placare u or poate fi preluat , n afara posibilit ilor indicate
n text, i prin ancorele/sistemele de leg tur cu stratul suport.
C4.1.47. Pentru fixarea elementelor de protec ie se vor folosi numai procedee i aditivi furniza i de
produc tor mpreun cu elementul de etan are.
La montarea elementelor de protec ie se vor lua m suri pentru asigurarea continuit ii acestora la
col urile interioare/exterioare, la suprapuneri i la capete. Elementul de protec ie v traversa complet
stratul de placare asigurnd evacuarea apei n afara cl dirii
C4.1.50. De exemplu, deforma ia maxim a stratului de placare din zid rie trebuie s fie egal cu
H/360 unde H este n imea stratului de placare astfel nct deschiderea maxim a fisurii n rosul
orizontal s fie 0.51.0 mm

Figura C4.1.2.Limitarea deforma iilor


91

C4.1.55. Ancorele i orice element care asigur leg tura ntre straturi trebuie s aib suficient
ductilitate i capacitate de rotire astfel nct s se evite ruperea zid riei din stratul suport/de placare sau
ruperea fragil a ancorei (n cazul ancorelor compuse/sudate)
C4.1.62. Zid ria stratului suport va fi esut conform prevederilor reglement rilor tehnice aplicabile,
n vigoare, privind proiectarea structurilor din zid rie.
C4.1.63. Fa a exterioar a acestor panouri trebuie protejat prin acoperire cu o folie rezistent la
infiltra iile de ap i impermeabil la p trunderea aerului.
Din punct de vedere structural stratul suport din zid rie poate fi :
1)
Perete structural
2)
Perete nr mat n cadru de beton armat sau o el
3)
Perete nestructural
C4.1.85. Ancorele pentru zid rie proiectate conform SR EN 845 pot avea una dintre urm toarele
alc tuiri:
1)

ancor asimetric
a) ancor de perete la care cele dou extremit i sunt alc tuite diferit pe zonele de fixare n zid
(lungimea de ancorare). Zona intermediar poate fi simetric sau nesimetric
b) ancor de perete care are cele dou extremit i identice pe zonele de fixare n zid (lungimea
de ancorare) dar care este fixat n mod diferit la cele dou extremit i

Figura C4.1.3.Ancore simetrice


2) ancore simetrice orizontale
Ancore la care cele dou extremit i sunt constructiv indentice, destinate s fie montate n plan
orizontal n mortarul din rosturile de a ezare ale celor dou straturi (prinderile la exctremit i pot fi
simetrice sau nesimetrice)

92

Figura C4.1.4. Ancore simetrice orizontale


3)
ancore adaptabile
Ancore care permit mi ri diferen iate mportante n planul pere ilor dar eforturi de forfecare limitate
prin intermediul unor componente mobile (prin glisare, de exemplu)

Figura. C4.1.5.Ancore adaptabile (culisante)


4)
ancore de forfecare
a) Ancore care transmit eforturi axiale (compresiune / ntindere) i de forfecare ntre dou sec iuni
adiacente separate prin rost
b) Ancore care transmit numai eforturi de forfecare ntre dou sec iuni adiacente dar permit deplas ri
n planul peretelui

93

Figura C4.1.6.Ancore de forfecare


Se accept folosirea ancorelor proiectate conform altor reglement ri recunoscute cu condi ia ob inerii
unui agrement tehnic eliberat de autorit ile n domeniu din Romnia

(a)

(b)

Figura C4.1.7.Ancore conform reglement rilor ASTM


(a) Ancore fixe (b) Ancore compuse
C4.1.95. Detalierea constructiv a rosturilor de separare trebui s permit acestora s preia mi rile
prev zute, reversibile i ireversibile, f a se produce avarierea zid riei.
Rosturile de separare trebuie s treac prin toat grosimea stratului de placare i prin orice finisaj care
nu este suficient de flexibil pentru a prelua deplasarea.
C4.1.100. Orientativ, pentru valoarea minim
T = 40oC se poate lua suficient de exact
L = 6.0 10-4 L i l imea minim a rostului devine r = 2 L = 1.2 10-3 L
C4.1.104 Umplerea rosturilor cu mastic se va face n conformitate cu prevederile produc torului.
Rosturile vor fi preg tite nainte de umplere prin cur ire i montarea materialului de umplere. n
scopul realiz rii unei aderen e complete la elementele stratului de placare este necesar s se efectueze
teste de compatibilitate ntre mastic i orice alt material de construc ie cu care acesta ajunge n contact.
Comentarii la capitolul 4.2
C.4.2.4 Practicarea golurilor n pere ii antifoc, va respecta prevederile reglement rilor tehnice
specifice privind securitatea la incendiu, aplicabile, n vigoare. (ex: obloane EI 90, cortine EI 90,
clapete EI 90, volete EI 90).

94

C. 4.2.7 Prin componente combustibile ale fa adelor ventilate se n eleg component de prindere i
asamblare, componenta termoizolant i componenta de protec ie i finisaj.
C.4.2.8 Aplicarea vopselei intumescente pe barierele metalice se va realiza doar de persoane autorizate
pentru astfel de lucrari.
C4.2.12 Prin alte goluri neprotejate se n eleg goluri pentru instala ii cu dimensiuni mai mici de
200 mm, sau de 200x200 mm2. Exemplu: goluri neprotejate, penetr rile fa adelor cu co urile de
evacuare a fumului de la centrale termice, canale de cabluri sau conducte.
C.4.2.13 a) Prin componenta de prindere i asamblare sau prin sistemele de fixare se n elege
ansamblul format de dibluri, conexpanduri, holzsububuri, profile, cleme etc.
C.4.2.13 b) Se men ioneaz c barierele rezistente la foc, cu rol de ntrerupere a efectului de co
produs n caz de incendiu n lama de aer existent n sistemele ventilate de fa ad , nu nlocuiesc
surile de ntrziere a propag rii incendiilor pe exteriorul construc iei (pe fa ad ) prevazute n
reglement rilor tehnice specifice privind securitatea la incendiu, aplicabile, n vigoare.
c) Prin alte goluri se n eleg goluri pentru instala ii cu dimensiuni mai mari de =200 mm, sau de
200x200 mm2. Exemplu: golurile pentru instala iile de climatizare, golurile pentru depresurizarea
spa iilor incendiate, conform SR EN 12101-6 etc.
Comentarii la capitolul 4.3
C.4.3 Aceast cerin esen ial , a a cum este precizat n Regulamentul (CE) 1907/2006, are ca scop
asigure un nivel ridicat de protec ie al s
ii oamenilor i a mediului, inclusiv promovarea
metodelor alternative pentru evaluarea riscurilor pe care le prezint substan ele chimice existente n
materialele de construc ie.
Regulamentul (CE) 1907/2006 stabile te dispozi ii referitoare la producerea substan elor, introducerea
pe pia i utilizarea lor.
Dispozi iile se aplic fabrican ilor, importatorilor i utilizatorilor finali i se bazeaz pe principiul
responsabilit ii i pruden ei acestora, care trebuie s asigure fabricarea, introducerea pe pia i/sau
utilizarea acelor produse care s permit evitarea efectelor adverse asupra s
ii oamenilor i/sau a
mediului, n condi ii previzibile n mod rezonabil.
C.4.3.8 Din cauza rezisten ei termice foarte mari impus peretelui mantou din spatele lamei de aer,
fluxul termic debu at n aceasta este destul de mic i ca urmare nu poate produce o mi care cu vitez
semnificativ a aerului exterior p truns prin fantele de admisie.(ca ordin de m rime este vorba de
viteze mai mici de 0,1 m/s). n aceste condi ii debitul de aer de ventilare poate ajunge foarte mic (n
special n zilele de iarn ceva mai c lduroase) i din acest motiv s-ar putea s nu se poat nc rca
suplimentar f a ajunge la satura ie - dect cu o cantitate relativ mic de vapori de ap .
Comentarii la capitolul 4.5
C4.5.2 Determinarea indicelui Rw respect metodologia prev zut n SR EN ISO 717-1; ca urmare,
Rw se ob ine n urma compar rii unei curbe reale a indicilor de atenuare sonor , asociat elementului
analizat, cu o curb de referin .
C.4.5.3 Dac amplasarea n planul de sistematizare permite respectarea nivelului de zgomot
perturbator, conformarea pere ilor exteriori pentru un r spuns corespunz tor sub aspect acustic se
va face astfel nct n interiorul spa iului protejat s fie respectat un nivel de zgomot admisibil, care s
permit desf urarea n condi ii de confort a activit ilor specifice.

95

C.4.5.6 Vata mineral are, n general, coeficien i de absorb ie sonor


cu valori ridicate la frecven e
nalte, dar la grosimile utilizate pentru respectarea condi iilor de izolare termic (d
10cm),
coeficien ii
cap
valori ridicate i n domeniul frecven elor joase. Cum zgomotul din trafic
(preponderent n cazul fa adelor) are n spectrul lui valori ridicate ale nivelului de presiune sonor n
domeniul frecven elor joase, rezult c vata mineral , la grosimile men ionate, este mult mai indicat
n compara ie cu produsele eficiente termic dar cu goluri nchise.
C.4.5.9 Valorile ridicate ale indicelui Rw ale ferestrelor i u ilor, n alc tuirea lor actual , se datoreaz
i permeabilit ii reduse la aer a acestora n compara ie cu solu iile tradi ionale. La aceste u i i
ferestre, buna etan are, care elimin transmisia prin difrac ie, conduce la valori ale indicelui Rw cu 7-8
dB mai ridicate fa a de solu iile tradi ionale.

Comentarii la Capitolul 5
C.5.3 Tabelul 5.1 prezint cteva materiale i coeficien ii de dilatare termic pe care acestea le au.
Pentru a afla dilatarea efectiv pe o anumit lungime, trebuie cunoscut i temperatura ambiant din
perioada mont rii materialului
Tabel 5.1
Coeficien i de dilatare termic pentru diferite materiale
Material
cherestea i materiale vegetale
stejar, n lungul fibrelor
conifere, n lungul fibrelor
lemn lamelar
cherestea i materiale vegetale
stejar, perpendicular pe fibre
conifere, perpendicular pe fibre
Piatr
marmur
calcar
gresie
granit
ardezie
Ceramic
mid de p mnt
mizi din silicat de calciu
pl ci ceramice uzuale
Lian i, mortar i produse cu ciment
bloche i de beton
mortar de var
mortar de ciment
tencuial pe baz de ipsos
beton
fibrociment

Coeficient de dilatare termic


(x 10-6/0C)
3,4
5,4
10 40
29
34

4 6
4 7
5 12
8 11
9 11

58
12 22
9 (uzual 6,5)

6 12
8 12
10 11
10 12
10 14
8

96

Metale
fonta
el
fier
cupru
el inoxidabil
alam
bronz
aluminiu
plumb
zinc
Sticl
Sticl
Materiale uzuale
Plastic
ini epoxidice
ini acrilice
ini poliesterice

10,6
10 14
10 12
17
10 18
18
20
24
29
31

7-9

14 97
60
70 80
100 - 150

Leg tura ntre componenta rezistent i componenta de solidarizare i asamblare trebuie realizat
astfel nct s poat prelua abaterile dimensionale fa de vertical ale peretelui suport. Reglajul poate
fi f cut pe o direc ie (fixare direct pe componenta de rezisten ), dou direc ii (fixare pe schelet
unidirec ional) sau trei direc ii (la schelet bidirec ional).
C.5.10.a. Piatra natural Tr turile definitorii ale fiec rei pietre mineralogia, tipul de cristale,
textura, dimensiunile, forma contribuie mpreun la modul de comportare al placajului respectiv n
exploatare i n mod particular cu rezisten a pe care o opune piatra la degradarea n exploatare. Aceste
din urm degrad ri se refer la diminuarea rezisten ei mecanice a pietrei, curbare, m tuire a suprafe ei
finite, etc. De asemenea culoarea i dimensiunile placajului conteaz n durabilitatea unei fa ade: o
culoare nchis va implica automat o temperatur mai mare pe suprafa a placajului, dac acesta este
orientat est, vest sau sud.
Varia iile de temperatur induc n piatr tensiuni suplimentare, pierderea coeziunii inter-granulare i n
consecin conduc la sc derea rezisten ei mecanice.
Cre terea cantit ii de umiditate din interiorul materialului accentueaz defectele. Experien e de
laborator au ar tat c rezisten a mecanic a specimenelor din marmur saturate de ap este mai sc zut
dect a celor uscate, iar deteriorarea este progresiv (chiar exponen ial ).
ntre rocile sedimentare cel mai des utilizate n construc ii sunt calcarul, travertinul i gresiile.
n ceea ce prive te comportarea n timp a calcarelor, este cunoscut faptul c atunci cnd grosimea
pl cii scade, piatra este cu att mai predispus la rupere.
Marmura se poate curba. Fenomenul care st n spatele comport rii defectuoase a marmurei se
nume te n literatura de specialitate histerezis termic. Originea termenului este greceasc
i
nseamn deficien . n acest sens se i aplic i nu respectnd sensul uzual, de fenomen cu
caracter ireversibil care const n faptul c succesiunea st rilor unei substan e, determinate de varia ia
unui parametru, difer de succesiunea st rilor determinate de varia ia n sens contrar a aceluia i
parametru.
Sistemul de prindere are o contribu ie important n apari ia i dezvoltarea degrad rilor nregistrate la
fa adele placate cu piatr natural : agrafele fixe nu permit mi carea de dilatare a cmpurilor de pl ci,
97

putnd s conduc la ruperea pietrei n imediata vecin tate a prinderilor. La aceasta contribuie i o
inadecvare a dimensiunilor pl cilor la mediu: grosime mic , suprafe e mari.
C.5.10.b. Ceramica Una dintre propriet ile foarte interesante ale ceramicelor c mid sau pl ci
este c are o foarte bun rezisten la agen i chimici corozivi (este de fapt unul dintre motivele pentru
care g rile erau realizate cu pere i din c mid aparent ). Se recomand utilizarea placajelor ceramice
n zone cu poluare ridicat , datorit bunei rezisten e pe care o are materialul la ac iunea agen ilor
agresivi.
C.5.11 Unele din materialele care alc tuiesc componenta vertical a anvelopei pot fi recuperate.
De eurile pl cilor din gresie por elanat pot fi rem cinate i introduse n procesul de fabrica ie; PVCul poate fi reciclat n amestec cu r ini; sticla poate fi i ea recuperat i reciclat .
Metalul poate fi topit i refolosit.
Lemnul poate fi recuperat sau prelucrat pentru ob inerea altor produse pe baz de lemn.
Sticla se poate topi i refolosi.
Panourile compozite care includ miez din polietilen au o durabilitate de circa 50 100 de ani. n cazul
lor, problema nu se pune nc n leg tur cu post utilizarea panourilor de fa ad , ci mai ales cu
reciclarea de eurilor rezultate n urma procesului de fabrica ie i a croirii panourilor. Separarea
aluminiului de polietilen nu mai este o problem ast zi; att aluminiul ct i polietilena reintr ntr-un
circuit de produc ie. O alt posibilitate de reciclare a produsului, cu recuperare de c ldur , este prin
topirea compusului (t iat n prealabil n buc i mici). La temperatur ridicat , polietilena se
descompune integral, elibernd gaze cu nalt poten ial energetic, care pot fi utilizate pentru alte
descompuneri i topiri.

98

ANEXA INFORMATIV 3
EXEMPLE DE SISTEME DE FA ADE VENTILATE

NR. FIGUR

99

NR. FIGUR

2
FI

100

NR. FIGUR

3
FI

101

NR. FIGUR

102

NR. FIGUR

5
FI

103

NR. FIGUR

6
FI

104

PL CI DE NALT
DENSITATE (HPL)

NR. FIGUR

105

NR. FIGUR

106

NR. FIGUR

92
FI

107

NR. FIGUR

10

108

NR. FIGUR

11

109

NR. FIGU

12

110

NR. FIGUR
FA ADE VERZI

13

111

NR. FIGUR

14

112

NR. FIGUR

15

113

NR. FIGUR

16

114

NR. FIGUR

17

115

NR. FIGUR

18

116

NR. FIGUR

19

117

NR. FIGUR

20

118

NR. FIGUR

21

119

NR. FIGUR

22

120

NR. FIGUR

23

121

NR. FIGUR

24

122

NR. FIGUR

25

123

NR. FIGUR

26

124

NR. FIGUR

27

125

NR. FIGUR

28

126

NR. FIGUR

29

127

NR. FIGUR

30

128

NR. FIGUR

31

129

NR. FIGUR

32

130

NR. FIGUR

33

131

NR. FIGUR

34

132

NR. FIGUR

35

133

NR. FIGUR

36

134

NR. FIGUR

37

135

NR. FIGUR

38

136

NR. FIGUR

39

137

NR. FIGUR

40

138

NR. FIGUR

41

139

NR. FIGUR

42

140

NR. FIGUR

43

141

NR. FIGUR

44

142

NR. FIGUR

45

143

NR. FIGUR

46

144

NR. FIGUR

47

145

NR. FIGUR

48

146

NR. FIGUR

49

147

NR. FIGUR

50

148

NR. FIGUR

51

149

NR. FIGUR

52

150

NR. FIGUR

53

151

NR. FIGUR

54

152

NR. FIGUR

55

153

NR. FIGUR

56

154

NR. FIGUR

57

155

NR. FIGUR

58

156

NR. FIGUR

59

157

NR. FIGUR

60

158

NR. FIGUR

61

159

NR. FIGUR

62

160

NR. FIGUR

63

161

NR. FIGUR

64

162

NR. FIGUR

65

163

NR. FIGUR

66

164

NR. FIGUR

67

165

NR. FIGUR

68

166

NR. FIGUR

69

167