Sunteți pe pagina 1din 3

TVA 24%

Nr. Categoria de
crt.
cheltuieli

Cheltuiala

Descriere si scop

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
TOTAL

UM

Cantitate

Pret unitar
exclusiv TVA

TOTAL fara TVA


-

TVA

Valoarea Eligibila
-

Finanare
Nerambursabila

Rata

Contribuia
proprie

Valoarea
Neeligibila cu TVA

Legenda
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.2.1
I.2.2
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Sursa de finanare a cheltuielilor eligibile


Valoarea totala
exclusiv TVA
(Lei)

CATEGORII DE CHELTUIELI

I.
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6

Valoarea
eligibil
exclusiv TVA
(Lei)

Valoare
neeligibila
exclusiv TVA
(Lei)

Rata de cofinanare %

Asisten nerambursabil (Lei)

Contribuie proprie
exclusiv TVA (Lei)

TVA

5=2*4
0.00

6=2-5
0.00

6=1*24%
0.00

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Cheltuieli cu investiii

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli privind achiziionarea echipamentelor i dotrilor


Cheltuieli pentru achiziionarea de utilaje, echipamente
Cheltuieli de instalare, montaj a echipamentelor
Cheltuieli cu transportul echipamentelor
Cheltuieli cu instruirea personalului
Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe i/sau
obiecte de inventar, care nu intr n categoria de mai sus, necesare pentru
implementarea proiectului
Cheltuieli de instalare, dac este cazul

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru achiziionarea de brevete, licente, know-how, solutii


tehnice nebrevetate, inclusiv software legat de procesul de productie si
cerintele manageriale ale intreprinderii

0.00

0.00

0.00

I.2.1

Cheltuieli pentru achiziionarea brevetelor, licentelor

0.00

0.00

0.00

I.2.2

Cheltuieli pentru achiziionarea de solutii tehnice nebrevetate, software legat


de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii

0.00

0.00

0.00

II.

Cheltuieli pentru servicii de consultan, audit, informare i publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I.2

II.1
II.2

Servicii de consultan pentru elaborarea planului de afaceri (conform


cerinelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregtirea
cererii de finanare
Servicii de consultan n domeniul managementului de proiect

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.3

Cheltuieli pentru obinerea acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente


investiiei, inclusiv elaborarea documentaiilor necesare , daca este cazul

0.00

0.00

0.00

II.4
II.5

Cheltuieli cu servicii de auditare intermediar i final pentru proiect,


Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total
Check

0.00

0.00

Ok

Ok

0.00

0.00

0.00
Ok

0.00
Ok

Anexa 1C1

Nr. crt.
I
II
II.1
II.2
III

SURSE DE FINANTARE
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI
CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI

Contributia in numerar
Imprumut
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL
SOLICITAT

VALOARE TOTALA
INCLUSIV TVA(LEI)
-

VALOARE ELIGIBILA
(LEI)
-