Sunteți pe pagina 1din 1

Instrumente Structurale

2007 - 2013

U N I U N E A E U R O P E AN

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013


co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional
Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient
Domeniul major de intervenie D1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, n special a IMM
Operaiunea Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii
tangibile i intangibile pentru ntreprinderi

ANEXA 5

Grila de verificare a conformitii administrative


Cerine

DA

NU

Acceptat /
Respins

Cererea de finanare este conform cerinelor Ghidului Solicitantului


Dosarul aplicatiei contine documentele din dosarul Cererii de finanare cu
numerotarea, semnarea i tampilarea asumate conform declaratie
Declaraia de eligibilitate (Model A) este n formatul cerut
Declaraia de angajament (Model B) este n formatul cerut
Planul de afaceri (Model C) este anexat Cererii de finanare i nu este mai
vechi de un an
Bilanul ntreprinderii i bilanul consolidat auditat (dac este cazul)
aferent ultimului exerciiu financiar, inclusiv Contul de Profit i Pierdere,
cu meniunea conform cu originalul este ataat i documentele
justificative prin care se atest numrul de locuri de munc la data
depunerii cererii de finanare (copie)
Actul constitutiv al societatii actualizat conform CAEN Rev. 2 exist - in
copie
Declaraia conform Anexei 2 din Legea 346/2004 cu modificrile i
completrile ulterioare dac este cazul
Autoevaluarea n raport cu criteriile de mediu este completat n formatul
solicitat, Model F
Hotrrea AGA/CA de aprobare a investiiei si desemnare a
reprezentantului legal
Actul de mputernicire pentru depunerea cererii de finanare este ataat
REZULTAT FINAL