Sunteți pe pagina 1din 8

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.

2014

Tipul de depozit

Total pe sector bancar


acceptate n
MDL

Depozite la vedere fr dobnd:


depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

acceptate n
valut strin**

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.


acceptate n
acceptate n
MDL
valut strin**

5,655,962.7

4,835,687.5

1,260,381.4

921,837.8

903,867.7

1,547,593.7

153,502.4

459,770.9

4,752,095.0

3,288,093.8

1,106,879.0

462,066.9

13,580.8

21,372.6

3.9

1,087.2

Depozite la vedere cu dobnd:

4,490,648.1

2,854,469.2

528,367.9

15,221.3

depozitele persoanelor fizice

2,665,085.6

1,325,390.1

360,392.8

0.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

1,825,562.5

1,529,079.2

167,975.1

15,221.3

2,621.8

11,481.2

0.0

3,506.6
31,122.5

-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:

43,227.7

183,524.7

10,093.7

depozitele persoanelor fizice

12,175.0

22,683.4

26.2

2,792.5

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

31,052.7

160,841.3

10,067.5

28,329.9

-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

17,563,220.3

20,955,580.3

4,128,855.5

3,291,469.6

depozitele persoanelor fizice

14,485,949.9

12,667,387.0

3,583,107.6

3,187,330.8

3,077,270.4

8,288,193.3

545,747.9

104,138.8

464,000.8

6,288,553.8

0.0

0.0

27,753,058.7

28,829,261.8

5,927,698.5

4,259,651.2

18,067,078.1

15,563,054.2

4,097,029.1

3,649,894.2

9,685,980.6

13,266,207.6

1,830,669.5

609,757.0

480,203.4

6,321,407.6

3.9

4,593.8

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Total depozite:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

* la aceast categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014

Tipul de depozit

BC Moldindconbank S.A.
acceptate n
MDL

Depozite la vedere fr dobnd:


depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

B.C. VICTORIABANK S.A.

acceptate n
valut strin**

acceptate n
MDL

acceptate n
valut strin**

728,989.6

500,417.5

748,673.6

904,424.7

74,071.8

154,498.1

149,960.4

448,372.7

654,917.8

345,919.4

598,713.3

456,052.0

1,135.9

1,091.2

163.3

12,883.8

Depozite la vedere cu dobnd:

546,202.9

202,583.1

816,323.7

368,687.0

depozitele persoanelor fizice

340,771.9

130,567.4

465,712.9

318,934.8

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

205,431.1

72,015.7

350,610.8

49,752.3

2,378.0

0.0

0.0

7,315.3

11,651.1

60,923.2

2,883.1

2,100.1

11,225.1

17,825.6

1.4

92.0

426.1

43,097.5

2,881.7

2,008.2

-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

3,306,434.4

2,845,295.5

2,468,596.1

3,765,328.0

depozitele persoanelor fizice

2,723,737.1

2,461,305.8

2,162,223.5

2,912,571.0

582,697.3

383,989.6

306,372.6

852,757.0

0.0

133,253.8

0.0

111,700.8

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Total depozite:

4,593,278.1

3,609,219.2

4,036,476.5

5,040,539.9

depozitele persoanelor fizice

3,149,805.8

2,764,196.9

2,777,898.1

3,679,970.4

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

1,443,472.3

845,022.2

1,258,578.4

1,360,569.5

3,513.9

134,345.0

163.3

131,899.9

-depozitele bncilor

amentul cu privire
Not:
la dezvluirea
Informaia este
de ctre
dezvluit
bncileconform
din R. Moldova
cerinelora expuse
informaiei
n Regulamentul
aferente activitilor
cu privire
lorla dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

publicii Moldova
* lai aceast
ale bugetelor
categorie
locale,
se includ
ale bncilor,
de asemenea
instituiilor
depozitele
financiare
bugetului
nebancare
Republicii
i aleMoldova
altor persoane
i ale fizice
bugetelor
carelocale,
practic
aleactivitatea
bncilor, instituiilor
de ntreprinztor
financiare
sau alt
nebancare
gen de activitate
i ale altor
etc.per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014

Tipul de depozit

acceptate n
MDL
Depozite la vedere fr dobnd:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

B.C. UNIBANK S.A.

Banca de Economii S.A.


acceptate n
valut strin**

acceptate n
MDL

acceptate n
valut strin**

1,384,749.9

346,023.9

120,112.2

374,971.3

162,741.4

5,766.9

190,834.5
11,249.3

1,009,778.7

183,282.5

114,345.3

179,585.2

0.3

26.3

3.5

1,396.1

Depozite la vedere cu dobnd:

978,248.3

959,303.6

32,098.1

21,964.6

depozitele persoanelor fizice

612,210.6

33,204.8

25,185.3

12,062.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

366,037.6

926,098.7

6,912.8

9,902.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2,207.6

83,628.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,207.6

83,628.9

0.0

0.0

-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

2,242,455.5

3,069,609.0

867,832.4

4,204,208.0

depozitele persoanelor fizice

1,938,671.5

891,454.3

435,347.8

304,500.6

303,784.0

2,178,154.8

432,484.6

3,899,707.4

180,000.0

2,081,907.0

165,300.0

3,561,019.5

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Total depozite:

4,607,661.3

4,458,565.4

1,020,042.7

4,417,007.1

depozitele persoanelor fizice

2,925,853.4

1,087,400.5

466,300.0

327,811.9

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

1,681,807.9

3,371,164.9

553,742.7

4,089,195.2

180,000.3

2,081,933.3

165,303.5

3,562,415.6

-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

are i ale altor persoane


* la aceast
fizice
categorie
care practic
se includ
activitatea
de asemenea
de ntreprinztor
depozitele bugetului
sau alt genRepublicii
de activitate
Moldova
etc. i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014

Tipul de depozit

Depozite la vedere fr dobnd:


depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfritul lunii gestionare


BC MOBIASBANCA Groupe
BC BANCA SOCIALA S.A.
Societe Generale S.A.
acceptate n
acceptate n
acceptate n
acceptate n
MDL
valut strin**
MDL
valut strin**
253,160.8

802,195.7

501,108.1

4,816.7

13,034.8

36,010.5

445,101.6
44,910.7

248,344.0

789,160.9

465,097.6

400,190.9

0.2

1,184.8

311.8

1,852.3

Depozite la vedere cu dobnd:

283,433.9

91,254.8

536,755.8

497,504.5

depozitele persoanelor fizice

104,443.3

26,771.8

370,843.5

401,880.7

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

178,990.6

64,483.0

165,912.3

95,623.8

160.6

658.5

83.2

0.7

1,029.6

0.0

4,907.2

2,467.7

0.0

0.0

918.7

1,645.1

1,029.6

0.0

3,988.4

822.6

-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

1,359,143.4

1,021,386.3

511,764.1

732,277.8

depozitele persoanelor fizice

1,248,743.0

634,961.8

303,003.4

603,027.8

110,400.4

386,424.5

208,760.7

129,250.0

0.0

341,044.2

0.0

0.0

1,896,767.7

1,914,836.8

1,554,535.2

1,677,351.6

1,358,003.0

674,768.4

710,776.1

1,051,464.3

538,764.6

1,240,068.4

843,759.0

625,887.3

160.8

342,887.5

394.9

1,853.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Total depozite:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

* la aceast categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014


Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfritul lunii gestionare
B.C. EXIMBANK - Gruppo Veneto
Tipul de depozit
Banca S.A.
acceptate n
acceptate n
MDL
valut strin**
Depozite la vedere fr dobnd:

B.C. ProCredit Bank S.A.


acceptate n
MDL

acceptate n
valut strin**

104,930.6

280,609.4

48,488.2

63,695.2

depozitele persoanelor fizice

21,919.7

91,548.2

24,023.7

16,326.1

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

83,010.9

189,061.2

24,464.6

47,369.1

-depozitele bncilor
Depozite la vedere cu dobnd:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

344,192.9

150,735.2

302,127.0

303,620.0

76,369.0

50,319.0

211,432.0

302,101.1

267,823.9

100,416.3

90,695.0

1,518.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1,639.1

866.9

0.0

0.0

3.0

120.5

0.0

0.0

1,636.1

746.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

556,478.7

510,317.4

703,963.0

255,453.2

depozitele persoanelor fizice

457,776.4

462,933.9

551,452.9

240,559.0

98,702.3

47,383.4

152,510.1

14,894.2

0.0

184.0

111,700.8

0.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Total depozite:

1,007,241.3

942,528.9

1,054,578.2

622,768.4

depozitele persoanelor fizice

556,068.1

604,921.6

786,908.5

558,986.2

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

451,173.2

337,607.3

267,669.7

63,782.1

0.0

184.0

111,700.8

0.0

-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

* la aceast categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014

estionare
Tipul de depozit

FinComBank S.A.
acceptate n
MDL

Depozite la vedere fr dobnd:


depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

B.C. ENERGBANK S.A.

acceptate n
valut strin**

acceptate n
MDL

acceptate n
valut strin**

168,232.3

114,795.2

185,798.0

81,671.5

33,650.8

30,349.3

9,615.0

17,363.6

134,581.6

84,445.9

176,183.0

64,308.0

0.0

0.1

234.5

0.0

Depozite la vedere cu dobnd:

51,503.5

35,851.3

41,378.8

17,329.4

depozitele persoanelor fizice

50,834.4

20,942.1

26,640.4

15,670.0

669.1

14,909.2

14,738.4

1,659.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2,941.3

0.0

5,681.5

207.7

0.0

0.0

0.6

207.7

2,941.3

0.0

5,680.9

0.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

736,796.6

320,900.1

425,897.7

537,226.0

depozitele persoanelor fizice

505,139.1

291,372.2

400,164.7

488,765.4

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

231,657.5

29,527.9

25,732.9

48,460.6

0.0

760.6

0.0

760.6

-depozitele bncilor
Total depozite:

959,473.7

471,546.5

658,756.0

636,434.6

depozitele persoanelor fizice

589,624.3

342,663.5

436,420.7

522,006.6

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

369,849.5

128,883.0

222,335.2

114,428.0

0.0

760.7

234.5

760.6

-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

* la aceast categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014

Tipul de depozit

acceptate n
MDL
Depozite la vedere fr dobnd:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

B.C. COMERTBANK S.A.

BCR Chisinau S.A.


acceptate n
valut strin**

acceptate n
MDL

acceptate n
valut strin**

64,011.5

52,793.5

51,578.5

49,475.5

2,034.2

8,523.6

5,438.5

20,398.9

61,977.4

44,269.9

46,140.0

29,076.6

11,726.4

1,771.3

0.0

79.5

Depozite la vedere cu dobnd:

17,599.9

188,197.0

2,738.8

2,129.4

depozitele persoanelor fizice

11,096.1

10,718.8

2,170.8

2,129.4

6,503.8

177,478.2

568.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:


-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

0.0

0.0

0.0

0.0

Depozite la termen cu dobnd:

79,673.4

137,747.2

172,463.6

263,499.7

depozitele persoanelor fizice

31,604.0

26,257.4

144,113.0

161,868.3

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

48,069.5

111,489.7

28,350.6

101,631.4

0.0

57,739.3

7,000.0

184.0

161,434.8

378,737.7

226,780.9

315,104.7

44,734.2

45,499.9

151,722.3

184,396.6

116,700.6

333,237.8

75,058.6

130,708.0

11,726.4

59,510.6

7,000.0

263.4

-depozitele bncilor
Total depozite:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

* la aceast categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar

Structura depozitelor din sectorul bancar al RM la situatia din 31.08.2014

Tipul de depozit

BC EuroCreditBank S.A.
acceptate n
MDL

Depozite la vedere fr dobnd:


depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor

acceptate n
valut strin**

35,747.8

81,811.4

8,085.9

68,506.3

27,661.9

13,305.2

1.1

0.0

Depozite la vedere cu dobnd:

9,676.7

88.1

depozitele persoanelor fizice

6,982.6

88.1

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

2,694.1

0.0

0.0

0.0

43.5

2,207.7

-depozitele bncilor
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor
Depozite la termen cu dobnd:
depozitele persoanelor fizice
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:
-depozitele bncilor
Total depozite:

0.0

0.0

43.5

2,207.7

0.0

0.0

2,865.9

862.5

865.9

478.6

2,000.0

383.9

0.0

0.0

48,333.8

84,969.8

depozitele persoanelor fizice

15,934.4

69,073.0

depozitele persoanelor juridice*, dintre care:

32,399.4

15,896.8

1.1

0.0

-depozitele bncilor

Not: Informaia este dezvluit conform cerinelor expuse n Regulamentul cu privire la dezvluirea de ctre bncile din R. Moldova a informaiei aferente activitilor l

* la aceast categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova i ale bugetelor locale, ale bncilor, instituiilor financiare nebancare i ale altor per
** sumele depozitelor n valut se recalculeaz la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionar