Sunteți pe pagina 1din 1

Performanta algoritmilor paraleli

Princlipalul criteriueste timpul de executie. Acesta este notat cu T(n,p) defind


e de 2 factori, n este dimensiunea problemei(nr datelor de intrare) si p reprezi
nta numarul de procesoare.
Cresterea de viteza(speed-up), se noateaza cu Sx(n,p)=Ts(n)/Tx(np); x-al
goritmul,
Ts(n) timpul de executie al unui algoritm paralel;
Cresterea de viteza depinde deci de n si p, daca p este constant cresterea de vi
teza creste odata cu n, daca n este constant, p creste cu nr de procesoare;
S(n,p)>=1
S(n,p)<=p (valoare ideala)
S poate fi mai mic decat 1 daca algoritmul se executa secvential pe cele p proce
soare, pt ca se pierde timp intre comunicatia de procesoare.
Eficienta
_x (n,p)=(S_x (n,p))/p=(T_s (n))/(pT_x (n)) Eficienta are o valoare sbunitarea si
algoritmul paralel x este cu atat mai eficient cu cat eficienta tinde la 1
lim(n) _x (n,p)=1 daca pentru orice p constant =1
Costul(volumul de lucru) W(n,p)=pT(n,p)
Este executia cumulata pe cele p procesoare. El poate fi comparat cu costul algo
ritmului secvential W(n,p) W(n,p), unde W(n,1)=Ts(n) arata timpul total suplimen
tar consumat in executia paralela; W(n,1) timpul consumat cu executia secvential
a
Eficienta relativa este notata cu _x (n,p)^'=(T_xs (n,p))/(pT_xp (n,p)) und
e xp- varianta paralela a unui algoritm; xs- varianta secventiala a unui algorit
m
Viteza relativa compara doi algoritmi ce se executa pe aceeasi arhitectu
ra, cu acelasi nr de procesoare
S_r (n)=(T_y (n))/(T_x (n)), daca S_r>1 algoritmul y este mai lent decat algorit
mul x
Volumul de lucru relativ W_r (n)=(P_y T_y (n))/(P_x T_x (n)) este un ind
icator ce indicadaca 2 algoritmi paraleli x si y se executa pe acelasi tip de ar
hitectura dar cu nr de procesoare diferit, Px, Py nr de procesoare