Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Activitatile de exploatare
Fluxurile provenite din activitatile de exploatare sunt generate de principala activitate producatoare
de
venituri ale ntreprinderii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de finantare sau de
investitie, indicatorul analiza calculat fiind fluxul net de trezorerie privind exploatarea. Formula de principiu de calcul
a acestui
indicator este: venituri ncasate - cheltuieli platite.
Cteva exemple vin n sprijinul delimitarii fluxurilor de numerar provenite din activitati de
exploatare:
(a) ncasari de numerar din vnzarea de bunuri materiale, prestarea de servicii, din redevente,
onorarii,
comisioane si alte venituri;
(b) platile n numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;
(c) platile n numerar efectuate catre si n numele angajatilor;
(d) platile n numerar de impozite si taxe;
(e) ncasarile si platile n numerar provenite din contractele ncheiate n scopuri de plasament sau
tranzactionare;
(f) platile si ncasarile generate de cumpararea si vnzarea titlurilor de tranzactionare si plasament;
(g) avansurile n numerar si creditele acordate sunt, de regula, activitati de exploatare.
II. Activitatile de investitii
Constau n achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii, care nu sunt
incluse n
echivalentele de numerar cum sunt:
(a) platile n numerar pentru achizitionarea de active imobilizate, inclusiv titlurile financiare
imobilizate;
(b) ncasarile n numerar din vnzarea de active imobilizate; inclusiv titlurile financiare imobilizate;
(c) avansurile n numerar si mprumuturile efectuate catre parti;
(d) ncasarile n numerar din rambursarea avansurilor si mprumuturilor efectuate catre alte parti;
(d) ncasari si plati n numerar aferente contractelor futures, forward de optiuni si swap;
III. Activitatile de finantare
Vizeaza constituirea si rambursarea resurselor de finantare pe termen lung sau stabile.
Fluxurile de numerar si echivalente generate pot avea ca obiect:
(a) ncasari de numerar din emisiuni de actiuni sau alte instrumente de capital;
(b) platile n numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile
ntreprinderii;
(c) ncasarile n numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a mprumuturilor, datoriilor
neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si a altor mprumuturi pe termen scurt sau lung;
(d) rambursarile n numerar ale unor sume mprumutate si platile n numerar pentru reducerea

obligatiilor
aferente unui contract de leasing financiar.
Pentru ntocmirea si prezentarea situatiei financiare a fluxurilor de numerar prin recurs la IAS
7 "Situatiile
fluxurilor de numerar", se pot folosi doua metode: directa si indirecta.
Metoda directa se bazeaza pe delimitarea fluxurilor de ncasari - plati proprii fiecarei activitati. De
exemplu, pentru activitatile de exploatare formula de calcul se prezinta astfel:
. ncasari de la clienti
- Plati catre furnizori si angajati
= Numerar generat din exploatare
- Dobnzi platite
+ Dividende ncasate
+,- Alte ncasari - plati privind cheltuielile si veniturile
- Impozitul pe profit
= Fluxul de numerar nainte de elementele extraordinare
+,- ncasari / plati din elemente extraordinare
= Fluxul de numerar net din activitatile de exploatare
Metoda indirecta se bazeaza pe corectarea profitului net sau pierderii nete cu efectele tranzactiilor
nonmonetare, amnarile sau angajamentele de plati sau ncasari n numerar din exploatare trecute
sau viitoare, si
elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.
Formula de calcul se
prezinta astfel:
? FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
. Rezultatul naintea impozitarii si elementelor extraordinare
+,- Ajustari din elementele nonnumerar
+ Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele
- Venituri din amortizari si provizioane
+ Pierderi din diferente de curs valutar
- Cstiguri din diferente de curs valutar
+ Cheltuielile cu dobnzile
- Venituri din plasamente
= Rezultatul din exploatare nainte de modificarile capitalului circulant (variatia necesarului
n fond de rulment)
+,- Variatia capitalului circulant (necesarului n fond de rulment)
-,+ Cresteri/micsorari de stocuri
-,+ Cresteri/micsorari de creante din exploatare

-,+ Cheltuielile nregistrate n avans


+,- Cresteri/micsorari de datorii comerciale si alte datorii din exploatare
+,- Veniturile nregistrate n avans
= Fluxul de numerar generat de exploatare
- Dobnzi si dividende platite
+ Dobnzi si dividende ncasate
- Impozitul pe profit platit
= Fluxul de numerar naintea elementelor extraordinare
+ ncasarea asigurarii
= Fluxul net de numerar provenit din activitatea de exploatare (A)
? FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII
. ncasari din vnzarea de imobilizari corporale, necorporale si alte asemenea active pe termen
lung (inclusiv costurile de dezvoltare capitalizate si constructiile din resurse proprii de
terenuri si mijloace fixe)
+ ncasarile din vnzarea titlurilor financiare detinute ca instrumente de capital propriu si de
creanta altor ntreprinderi si interesele n asocierile n participatie (altele dect ncasarile
pentru acele instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau acelea pastrate n
scopuri de plasament si tranzactionare)
- Platile pentru achizitia de titluri financiare detinute ca instrumente de capital propriu si de
creante ale altor ntreprinderi si interesele n asociere n participatie (altele dect platile
pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate n
scopuri de plasament si de tranzactionare)
+ ncasari din rambursarea avansurilor si mprumuturilor acordate altor parti (altele dect
avansurile si mprumuturile unei investitii financiare)
- Achizitia de filiale diminuata cu numerarul platit
- Plati privind avansurile n numerar si mprumuturile acordate altor parti (altele dect
avansurile si mprumuturile efectuate de o investitie financiara)
+ Dobnzi si dividende ncasate
+ ncasarile n numerar din conturile de futures, de forward, de optiuni sau de swap n afara
cazului cnd contractele sunt detinute n scopuri de plasament sau de tranzactionare sau cnd
ncasarile sunt tratate drept activitati de finantare)
- Platile n numerar pentru contractele de futures, de forward, de optiuni si de swap n afara
cazului n care contractele sunt detinute n scopuri de plasament sau de tranzactionare sau
cnd platile sunt tratate drept activitati de finantare
= Fluxul de numerar folosit n activitatea de investitii (B)
? FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE
. Venituri n numerar din emisiunea capitalului social

- Platile n numerar catre actionari pentru achizitia sau rascumpararea actiunilor proprii
+ ncasari din emisiunea de bonuri de tezaur, obligatiuni, credite, ipoteci si alte mprumuturi pe
termen lung sau scurt
- Plati privind rambursarile de mprumuturi
- Plata obligatiilor n leasing financiar
- Dividende platite
= Fluxul de numerar net folosit n activitatea de finantare ( C )
I CREsTEREA / MICsORAREA DE NUMERAR sI ECHIVALENTE ALE
NUMERARULUI ( A B C)
II NUMERAR sI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA NCEPUTUL PERIOADEI
III NUMERAR sI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI