Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Verificarea armturiilor
h = 60cm
b = 1.00m
MEd = 1034.81kN m

Beton C25/30:
fck = 25

N
mm

c = 1.5

cc = 1.0

fck
N
fcd = cc
= 16.67
2
c
mm

armatur BSt500S, 25/11:


fyk = 500

N
mm

s = 1.15

Es = 210000

fyk
N
fyd =
= 434.783
2
s
mm
yd = 1000

fyd
= 2.07
Es

cnom = 80mm

ds = cnom +
= 9.25 cm
2
d = h - ds = 50.75 cm

se alege

x = 120mm

c = cu2 = 3.5
d-x
s = cu2
= 11.3
x
s = 11.3 > yd = 2.07

=>

s = fyd

-1-

N
mm

= 25mm
w = 11 cm

n = 20

Fig.1
Din fig.1 pentru

c = 3.5

=>

f = 0.81

2
As = n
= 98.17 cm2
4

Fc = b x f fcd = 1620 kN
Fs = As fyd = 4268.47 kN
Deoarece Fs<Fc ,x trebuie redus x = 316.2 mm
d-x
s = cu2
= 2.118 > yd = 2.07
x

=>

s = fyd

Fs = As fyd = 4268.47 kN = Fc = b x f fcd = 4268.47 kN=> x este corect ales


Din fig.1 pentru c = 3.5 =>
dc = x x = 131.2 mm =>

x = 0.415

z = d - dc = 376.3 mm

MRd = Fs z = 1606.157 kN m
MEd = 1034.81 kN m
MRd > MEd
=

=>

armtura aleas este corect 2x1025/11

MEd
= 0.644
MRd

-2-

2. Verificarea la forta taiatoare


Asl =

As

= 49.09 cm

2
Ved = 288.70kN

3
VRd.c = CRd.c k ( 100l fck) bw d

c = 1.5
CRd.c =

0.18
= 0.12
c

k = 1+

200mm
= 1.628 < 2
d

=> k = 1.628
Asl

l =
= 0.01 < 0.02
bw d
=> l = 0.0097
1
3
1

3
2
2
VRd.c = CRd.c k ( 100 l fck) bw d = 279.73 kN> 0.035 k fck bw d = 184.31 kN

=>

VRd.c = 279.73 kN

VRd.c = 279.73 kN < Ved = 288.7 kN


=> se impune armatur la = 45 i = 90
z = 0.9 d = 456.75 mm
2
Ved
Asw
mm
=
= 1.454

mm
S nec fywd z

n = 6

= 14mm

Asw = n sw = 9.24 cm
S = 300mm


2
sw =
= 1.539 cm
4
2

=>

Smax =

Asw

Ved

fywd z

-3-

= 635.3 mm

Verificare armturiilor supuse la for tietoare:


2
2
Asw
Asw
mm
mm
>

= 3.079
= 2.878
mm
mm
S
S

eff

nec

2
Asw
mm
= 3.079
VRd.s =
mm
S eff

fcd
VRd.max = 0.5 bw 1
fywd
fck

= 0.54
1 = 0.6 1 N
250

2
mm

fcd

mm
>
VRd.max = 0.5 bw 1
= 10.35
fywd
mm

mm
VRd.s = 3.079
mm

=> 3 etrieri 14/30

-4-